Broj: 1- 18
Berane, 06.05.2012.godine
RASPIS
Takmičenje
I Međunarodni atletski miting »Berane 2013«
Organizator
AK »Lim« Berane
Termin
Subota 18.maj 2013.godine u 15.00 časova
Mjesto
Gradski stadion u Beranama
Discipline
Cicibani/ke (2002. i mlađi):
Pioniri:
Seniori:
Seniorke:
Veterani:
Program i
satnica
Satnicu će odrediti organizator na osnovu broja prijavljenih takmičara, uz saglasnost
komesara-delegata takmičenja ASCG
Startnina
1 euro po prijavljenom takmičaru
Rukovodilc
takmičenja
60m, bacanje Vortexa
60m, bacanje Vortexa
100m, 400m, 1500m, kugla, koplje, troskok, 4x100m
100m, 400m, 1500m, dalj, kugla,koplje, 4x100m
60m
Zoran Jojić (Berane)
Delegat ASCG
Nagrade
Prijava
Po završetku mitinga najboljem atletičaru i atletičarki mitinga po tablicama IAAF-a
(izdanje 2011 godine) dodijeliće se pehar I NOVČANE NAGRADE
Zadnji rok 16.maj 2013.godine (srijeda) do 12.00 časova
U prijavi navesti disciplinu, godište takmičara i broj takmičarske legitimacije
Nakon ovog roka prijave se neće razmatrati.
Prijave slati na adresu:
Atletski savez Crne Gore
na fax: 020-206-690
mejl: [email protected]
Kontakt osobe: Zoran Jojić, 067-244-710
2
U skladu sa tačkom 9.1 Pravila i propozicija atletskih takmičenja u ASCG u 13,00
časova održaće se tehnički sastanak.
Tehnički
sastanak
Cilj tehničkog sastanka je da se predstavnici klubova upoznaju sa namjerama
organizatora o organizaciji takmičenja, te da vođe ekipa izvrše uplatu startnine,
podignu startne brojeve, odnosno da izvrše odjavu (prilože odjavni list) takmičara
odsutnih ili nesposobnih za nastup.
U eventualnim spornim slučajevima tumačenje ovih propozicija daje komesar
takmičenja - delegat ASCG.
VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Imajući u vidu zastoje na putu u vremenu od 09,oo do 11,00 i
od 13,00 do 14,00, kao i od 23,00 do 03,00 časova, satnicu ćemo naknadno po
dogovoru uraditi.
Zbog loše finansijske situacije, vrijednost nagrada naknadno ćemo objaviti.
Sradačni i sportski pozdravi,
Generalni sekretar kluba
Zoran Jojić
Download

Opsirnije - atletski savez crne gore