PRAVILNIK
o priznavanju rekorda Crne Gore
Podgorica, novembar 2013.godine
Upravni odbor Atletskog Saveza Crne Gore, na osnovu člana 31. Statuta ASCG,
sjednici održanoj 25.11.2013 godine u Podgorici, donio je
na
PRAVILNIK
o priznavanju rekorda Crne Gore
Član 1.
Rekorde
rekorda.
Crne
Gore
priznaje
UO
ASCG
na
predlog
Komisije
za priznavanje
Član 2.
Rezultat može biti priznat za rekord Crne Gore, ako je postignut od strane takimičara-ke
koji
u trenutku postizanja rekordnog rezultata ima državljanstvo Crne Gore i važeću
registraciju za atletski klub sa teritorije Crne Gore i pravo nastupa na datom takmičenju.
Član 3.
Rezultat može biti priznat za rekord ako je bolji ili jednak važećem, službeno priznatom
rekordu u toj disciplini.
Član 4.
Za rekorde Crne Gore mogu biti priznati rezultati ako je:
•
•
•
•
•
postignut na takmičenjima u Crnoj Gori koja je verifikovao UO ASCG, a nalaze se u
Kalendaru takmičenja ASCG za tekuću godinu ili na nekom od takmičenja iz
međunarodnog programa ABAF-a, EAA, IAAF-a, ili takmičenja na međunarodnom
mitingu-takmičenju koje se nalazi u Kalendaru takmičenja te zemlje-saveza, za koje je
takmičar prijavljen uredno preko ASCG, po dobijanju službenog biltena od strane
nacionalne atletske federacije iz zemlje u kojoj je to takmičenje održano i koje se nalazi
u Kalendaru takmičenja te zemlje-države.
u disciplini u kojoj se mjeri brzina vjetra ona izmjerena i regularna (+2,0 m/s ili manja).
popunjen rekorderski zapisnik sa takmičenja od strane delegata ASCG i
rekord unešen – evidentiran u izvještaju delegata sa održanog takmičenja.
rekord postignut u skladu sa Pravilnikom o priznavanju rekorda Crne Gore (novembar
2014).
Član 5.
Za priznavanje rekorda Crne Gore moraju biti ispunjeni svi uslovi propisani Pravilima za
atletska takmičenja EAA i IAAF.
Član 6.
Za priznavanje rekorda u disciplinama trčanja, osnovni zahtjevi su : ispravan i pravilno
postavljen uređaj za automatsko mjerenje vremena, ručno mjerenje vremena sa tri
štoperice, ispravno dat start, ispravna dužina i nagib staze, ispravno mjerenje brzine vjetra.
Bez mjerenja brzine vjetra, ne mogu se priznati rekordi u horizontalnim skokovima - dalju i
troskoku.
Član 7.
Za priznavanje rekorda u disciplinama skokova: ispravni i pravilno postavljeni
uređaji za visinske i daljinske skokove, mjerenje dužine optičko-mehaničkim aparatom ili
čeličnom pantljikom, nivo pijeska u jami za doskok u nivou zaletišta, ispravno mjerenje
brzine vjetra.
Član 8.
Za priznavanje rekorda u bacačkim disciplinama: ispravna dimenzija i težina sprava,
ispravan krug, ispravan nagib zaletišta i bacališta. Kao i obilježen sektor za bacanje.
Član 9.
Za rekord se može priznati i rezultat
takmičara-ke koji u
disciplini učestvuje van
konkurencije, ako je postignut u istoj kategoriji u kojoj se takmiče i takmičari-ke u
konkurenciji, sa istim spravama i visinama uz odgovarajuće odobrenje delegata ASCG na
takmičenju, koji će rekord verifikovati u svom izvještaju.
Član 10.
Za rekord se može priznati i rezultat takmičara-ke koji nastupaju van konkurencije u
kategoriji nižoj ili višoj od predviđenog takmičenja, ako ima najmanje tri prijavljena
takmičara-ke za tu disciplinu i ako je disciplina (ili više njih) prijavljena prije početka
takmičenja u startnoj listi i nalazi se u satnici takmičenja i ako je odobrena od strane
delegata takmičenja, koji će po završetku takmičenja konstatovati rekord u skladu sa
važećim pravilima IAAF-a u svom delegatskom izvještaju .
Član 11.
U toku istog takmičenja u jednoj disciplini može sukcesivno biti priznato više rekorda od
strane jednog ili više takmičara u različitim kategorijama, shodno ograničenjima o pravu
nastupa (član 4.Pravila i propizicija) gdje je to pitanje regulisano.
Član 12.
Za priznavanje rekorda postignutih na takmičenjima u Crnoj Gori potrebno je dostaviti
Komisiji za priznavanje rekorda Rekorderski zapisnik ASCG i izvještaj delegata ASCG sa
takmičenja.
Rekordni zapisnik mora biti pravilno popunjen svim relevantnim rubrikama i ovjeren
potpisom i pečatom organizatora takmičenja i ASCG.
U rekordni zapisnik, pored imena takmičara-ke, obavezno unijeti matični broj ili tačan
datum rođenja.
Rezultat svojim potpisom mora potvrditi glavni sudija za disciplinu i još trojica sudija sa te
discipline.
Šef elektronskog mjerenja koji čita foto-finiš mora potpisati zapisnik.
Član 13.
Za discipline koje se odvijaju potpuno unutar stadiona nije dozvoljen zajednički nastup
muškaraca i žena u istoj disciplini. (član 147 Pravila za atletska takmičenja IAAF).
Rezultati postignuti u takvim slučajevima ne mogu se priznati za rekorde bez obzira da li je
rekord postignut u konkurenciji muškaraca ili žena.
Član 14.
Doping kontrola se sprovodi u slučajevima kada Komisija procijeni da je to potrebno radi
priznavanja postignutog rezultata.
Član 15.
Rekordi Crne Gore se priznaju: na otvorenom i u dvorani, a kao najbolji rezultati Crne Gore
se priznaju rezultati u trčanju van stadiona.
Član 16.
Rekordi se priznaju u sledećim kategorijama: seniori, seniorke, mlađi seniori, mlađe
seniorke, juniori, juniorke, mlađi juniori, mlađe juniprke, pioniri, pionirke, mlađi pioniri i mlađe
pionirke, cicibani i cicibanke.
Član 17.
Upravni odbor ASCG može na osnovu predloga delegata i potrebne dokumentacije,
izvršiti izmjene i dopune pojedinih rezultata koji se vode kao rekordi Crne Gore u pojedinim
kategorijama, i uskladiti ih sa ovim Pravilnikom i Pravilima i propozicijama za takmičenje u
ASCG. Za tekuću-kalendarsku godinu, kada se rekordi ferifikuju-priznaju.
Član 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od januara 2014.godine.
KATEGORIJE I DISCIPLINE U KOJIMA SE PRIZNAJU
REKORDI CRNE GORE POSTIGNUTI NA
Seniori:
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m pr
(106,7cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m.
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000 m, 1500 m, 1 milja,
2000m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (7,260kg), Bacanje diska (2kg), Bacanje kladiva (7,260kg),
bacanje koplja (800gr)
Višeboji
Desetoboj: 100 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 400 m / 110 m pr (106,7cm),
disk (2kg), motka, koplje (800gr), 1500 m
Hodanja
10000 m, 20000 m, 50000 m.
Seniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr
(84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja,
3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiva (4kg),
bacanje koplja (600gr)
Višeboji
Sedmoboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr),
800 m.
Desetoboj: 100 m, disk (1kg), motka, koplje (600gr), 400 m / 100 m pr (84cm),
dalj, kugla (4kg), vis, 1500 m.
Hodanja
5000 m, 10000 m, 20000 m.
Mlađi seniori:
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m
pr (106,7cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m.
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1500 m, 1.milja, 3000 m,
5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (7,260kg), Bacanje diska (2kg), Bacanje kladiva (7,260kg),
bacanje koplja (800gr)
Višeboji
Desetoboj: 100 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 400 m / 110 m pr (106,7cm),
disk (2kg), motka, koplje (800gr), 1500 m
Hodanja
10000 m, 20000 m, 50000 m.
Mlađe seniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr
(84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja, 3000
m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiva (4kg),
bacanje koplja (600gr)
Višeboji
Sedmoboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr),
800 m.
Desetoboj: 100 m, disk (1kg), motka, koplje (600gr), 400 m / 100 m pr (84cm),
dalj, kugla (4kg), vis, 1500 m.
Hodanja
5000 m, 10000 m, 20000 m.
Juniori
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m
pr (99cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m.
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000m, 1500 m, 1.milja,
2000m, 3000 m, 5000 m, 10000m, 3000 m stipl, 4x400 m,
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (6kg), Bacanje diska (1,75kg), Bacanje kladiva (6kg),
bacanje koplja (800gr)
Višeboji
Desetoboj: 100 m, dalj, kugla (6kg), vis, 400 m / 110 m pr (99cm), disk (1,75kg),
motka, koplje (800gr), 1500 m
Hodanja
10000 m, 20000 m.
Juniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr
(84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja,
2000m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiva (4kg),
bacanje koplja (600gr)
Višeboji
Sedmoboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr),
800 m.
Hodanja
5000 m, 10000 m.
Mlađi juniori
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m
pr (91,4cm), 300m pr ( 84cm), 400 m pr (84cm), 4x100 m.
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000m, 1500 m, 2000m,
3000 m, 5000 m, 2000 m stipl, 4x300m, 4x400m, 100+200+300+400m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (5kg), Bacanje diska (1,5kg), Bacanje kladiva (5kg),
bacanje koplja (700gr)
Višeboji
Osmoboj: 100 m, dalj, kugla (5kg), 400 m / 110 m pr (91,4), vis, koplje(700gr) ,
1000 m.
Hodanja
5000 m, 10000 m,
Mlađe juniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr
(76,2cm), 300m pr (76,2cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 2000 m,
3000m, 5000 m, 2000 m stipl, 4x300m, 4x400m, 100+200+300+400m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (3kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiva (3kg),
bacanje koplja (500gr)
Višeboji
Sedmoboj: 100 m pr (76,2cm), vis, kugla (3kg), 200 m /dalj, koplje (500gr),
800 m.
Hodanja
5000 m,
Pioniri
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100 m, 200m, 300 m, 400m,
100 m pr (84cm), 200m pr (76,2cm), 300 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000m, 1500m,
2000 m, 3000m, 4x300 m
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg), Bacanje diska (1kg), Bacanje kladiva (4kg),
bacanje koplja (600gr)
Višeboji
Petoboj:
Hodanja
3000 m, 5000 m.
100 m, vis, kugla (4kg), dalj, 800 m.
Pionirke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100 m, 200m, 300 m, 400m, 100
m pr (76,2cm), 200m pr (76,2cm), 300 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m, 800m, 1000m,
1500 m, 2000m, 3000m, 4x300 m
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (3kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiva (3kg),
bacanje koplja (500gr)
Višeboji
Petoboj: 100 m , kugla (3kg), vis, dalj, 600 m.,
Mlađi pioniri
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100m, 200m, 300 m, 400m,
60 m pr (76,2cm), 4x60m, 4x100m
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m, 800 m, 1000 m,
1500 m, 2000 m.
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (3kg), Bacanje diska (1kg), bacanje koplja (500gr), Bacanje
vortexa
Višeboji
Troboj: 60 m , kugla (3kg), vis,
Hodanja
1000 m, 2000 m.
Mlađi pionirke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100m, 200m, 300 m, 400m,
60 m pr (76,2cm), 4x60m, 4x100m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m, 800m, 1000 m,
1500 m.
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (2kg), bacanje diska (1kg), bacanje koplja (500gr), Bacanje
vortexa
Višeboji
Troboj: 60 m , kugla (2kg), vis
Hodanja
1000 m
Cicibani
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 60 m pr (68,5cm),
4x50m
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj
Bacanja
Bacanje kugle (2kg), Bacanje diska (1kg), bacanje koplja (400gr), Bacanje
vortexa
Cicibanke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 300 m, 60 m pr (68,5cm),
4x100m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj
Bacanja
Bacanje kugle (2kg), bacanje diska (1kg), bacanje koplja (400gr), Bacanje
vortexa
KATEGORIJE I DISCIPLINE U KOJIMA SE PRIZNAJU
REKORDI CRNE GORE POSTIGNUTI U DVORANI
Seniori:
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr
(106,7cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m,
3000 m, 4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (7,260kg)
Višeboji
Sedmoboj: 60 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 60 m prepone, motka, 1000 m.
Seniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (84cm),
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m,
4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg)
Višeboji
Petoboj:
60 m prepone, vis, kugla (4kg), dalj, 800 m.
Juniori
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m,
(100cm)
200 m, 400 m, 60 m pr
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m,
3000 m, 4x400 m
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle / 6 kg.
Višeboji
Sedmoboj: 60 m, dalj, kugla (6 kg), vis, 60 m prepone (100 cm), motka,
1000 m.
Juniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (84cm),
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m,
4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (5kg)
Višeboji
Petoboj:
60 m prepone, vis, kugla, dalj, 800 m.,
Mlađi juniori
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 60 m pr
(91,4cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m,
3000 m, 4x400 m
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (5 kg)
Višeboji
Sedmoboj: 60 m, dalj, kugla (5 kg), vis, 60 m prepone (91,4 cm), motka,
1000 m.
Mlađe juniorke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 60 m pr
(76,2cm),
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m,
4x400 m.
Skokovi
Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle
Višeboji
Petoboj:
60 m prepone, vis, kugla (3kg), dalj, 800 m.
Pioniri
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr(84cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m, 1000 m, 2000 m,
Skokovi
Skok uvis, skok udalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (4kg).
Pionirke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr
(76,2cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600m, 1000 m, 1500 m,
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj, troskok
Bacanja
Bacanje kugle (3kg)
Cicibani
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 60 m pr (68,5cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj
Bacanja
Bacanje kugle (2kg).
Cicibanke
Trčanja
Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 60 m pr (68,5cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600m
Skokovi
Skok u vis, skok u dalj
Bacanja
Bacanje kugle (2kg)
NAJBOLJI REZULTATI POSTIGNUTI VAN STADIONA
Muškarci:
Trčanja: Polumaraton (21.095 m), Maraton (42.195 m), Ultramaraton (50 km) i ),
Ultramaraton (100 km).
Žene:
Trčanja: Polumaraton (21.095 m), Maraton (42.195 m), Ultramaraton (50 km) i
Ultramaraton (100 km).
Komisija za priznavanje rekorda ASCG zadržava pravo da vrši dopune disciplina po
kategorijama u kojima se priznaju rekordi Crne Gore.
Podgorica, 25.11.2013 god.
Predsjednik
Milorad Vuletić
Download

Pravilnik o priznavanju rekorda Crne Gore 2013