SINAVSIZ GEÇİŞ
ve
OBP
SINAVSIZ GEÇİŞ
 Sınavsız geçiş meslek liselerinin kendi alanlarındaki
2 yıllık (Tablo 6C) bölümlere geçişi demektir.
 Sınavsız geçiş 2015 yılında uygulanacaktır.
 Sınavsız geçişi sadece 12. sınıfta değil, mezun olduktan
sonra da kullanabiliyorsunuz.
 Sınavsız geçişte öncelik daima 12. sınıftadır.
 Sınavsız geçişin YGS ile alakası yoktur. Yani sınavsız geçiş
için YGS’ye girilmesi gerekmiyor. Sınavsız geçiş için Ocak
ayında ÖSYS başvurusu yapılması yeterlidir. Sınavsız geçiş
belirli kurallara (önceliklere) göre yapılmaktadır.
Meslek Liselilerin Sınavsız Geçiş Öncelikleri
1- Mezuniyet yılı daha büyük adaylara öncelik verirler (Yani yeni mezun olacaklara en
öncelik, sonra sırasıyla daha yeni mezun olanlardan başlayarak böyle giderler. Yani eski
mezunların şansı düşüyor.).
2- Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi,
2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı
altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
3- Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik
verilir.
Not: METEB: Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Bu nedenle METEB
il içi veya il dışı diye bilinir.
4- Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi veya METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan
OBP'si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
5- Yukarıdaki 4 şarta göre eşit olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.
KATSAYI UYGULAMASI VE
OBP HESAPLANMASI-1
 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır.
OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim
bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak
Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
 Böylece,
50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak,
100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacak.
 Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12
katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.
Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak.
Tüm öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.
SONUÇ OLARAK;
En düşük OBP’ye sahip bir öğrenciye
okuldan 30 puan (0.12 x 250=30) gelirken
En yüksek OBP’ye sahip bir öğrenciye
okuldan 60 puan (0.12 x 500= 60) gelecek.
KATSAYI UYGULAMASI VE
EK PUAN HESAPLANMASI-2
 "Öğretmen lisesi" ve "Meslek lisesi" öğrencilerine okul puanı haricinde
bazı 4 yıllık bölümlerde ek puan gelecek. Öğretmen lisesi öğrencileri
kendi alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini (Tablo 6A) seçtiğinde ve
meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki bölümleri (Tablo 6B1)
tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri: Tablo 6B2, B3, B4 hariç diğer
4 yıllık lisans bölümleri) OBP’leri 0.06 ek puan katsayısı ile çarpılacak.
Ek puanın en büyük değeri 500 x 0.06= 30
Ek puanın en küçük değeri 500x 0.06= 15
 0.06 katsayısı ile elde edilen 15-30 puan arasındaki değer, 0.12 katsayısı
ile elde edilen 30-60 puan arasındaki değere eklenecek ve böylece
okuldan gelecek toplam puan; en fazla 90 puan olabilecek.
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle meslek ve
öğretmen liselerinde okumaya başlayanlar (lise-1) için
ek puan (0.06) artık uygulanmayacak. Yani öğretmen
lisesi ve meslek lisesi öğrencileri, 2016 yılında mezun
oldukları zaman ek puan alamayacak.
Fakat 2012-2013 eğitim öğretim yılında 10, 11 ve 12.sınıfta okumakta
olan ve mezun durumdaki öğrenciler için ek puan (0.06) uygulanmaya
devam edilecektir (Madde 16′daki geçici 61 madde).
Yani 2014-2015 öğretim yılına göre söyleyecek olursak; sadece
12.sınıf ve mezun grubu bu haktan yararlanabilecekler.
KATSAYI UYGULAMASI VE
OBP HESAPLANMASI-3
 Tercihler sonucu üniversitede bir bölüm kazanıpta gitmeyen
(Açıköğretimin kontenjansız bölümleri ve sınavsız geçişle bir
yere yerleşenler hariç) öğrenciler o sene tekrar sınava
girdiklerinde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 ile
çarpılacak ve ek puanları varsa 0.06 ek puan katsayısı da yarı
yarıya düşülerek 0.03 ile çarpılacaktır.
 Yeni OBP sisteminde okul birincisine direkt 60 gelmeyecek.
Okul birincisi de olsa diploma notu diğerleri gibi önce 5 ile
çarpılacak, daha sonra çıkan sayıda 0.12 katsayısı ile çarpılacak.
YERLEŞTİRME PUANLARI
NASIL HESAPLANACAK?
 Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ortaöğretim Başarı
Puanı (OBP) 0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve
LYS puanları) eklenecektir.
Y-YGS = YGS + (0,12 x OBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x OBP)
Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x OBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x OBP)
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,12 x OBP)
YGS, LYS ve OBP puanların en büyük değeri 500 olduğu
için, Düz liseli için yerleştirme puanının en büyük değeri:
500 + 60 (0,12 x 500) = 560 olacaktır.
YERLEŞTİRME PUANLARI
NASIL HESAPLANACAK?
 Meslek Lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi
alanlarındaki
lisans
programlarına
yerleştirilirken
yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,06 x OBP)
olarak hesaplanacaktır (Ek puan değerleri 15-30 arasındaydı).
Meslek ve öğretmen lisesi öğrencileri için yerleştirme puanın
en büyük değeri:
500 + 60 (0,12 x 500) + 30 (0,06 x 500) = 590 olacaktır.
OBP
Okul Puanı
Ek Puan
DİPLOMA NOTUNA GÖRE MESLEK LİSELİLERİN
EK KATSAYISI SONUCU ELDE EDİLECEK PUAN
Diploma
Notu
OBP
Diploma
Notu*5
Puan
OBP*0,1
2
Ek Puan
OBP*0,0
6
Toplam
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
30
30,6
31,2
31,8
32,4
33
33,6
34,2
34,8
35,4
36
36,6
37,2
37,8
38,4
39
39,6
15
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
45
45,9
46,8
46,8
48,6
49,5
50,4
51,3
52,2
53,1
54
54,9
55,8
56,7
57,6
58,5
59,4
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
40,2
40,8
41,4
42
42,6
43,2
43,8
44,4
45
45,6
46,2
46,8
47,4
48
48,6
49,2
49,8
50,4
51
51,6
52,2
52,8
20,1
20,4
20,7
21
21,3
21,6
21,9
22,2
2,5
22,8
23,1
23,4
23,7
24
24,3
24,6
24,9
25,2
25,5
25,8
26,1
26,4
60,3
61,2
62,1
63
63,9
64,8
65,7
66,6
67,5
68,4
69,3
70,2
71,1
72
72,9
73,8
74,7
75,6
76,5
77,4
78,3
79,2
DİPLOMA NOTUNA GÖRE MESLEK LİSELİLERİN
EK KATSAYISI SONUCU ELDE EDİLECEK PUAN
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
53,4
54
54,6
55,2
55,8
56,4
57
57,6
58,2
58,8
59,4
60
26,7
27
27,3
27,6
27,9
28,2
28,5
28,8
29,1
29,4
29,7
30
80,1
81
81,9
82,8
83,7
84,6
85,5
86,4
87,3
88,2
89,1
90
Bir öğrenci:
 YGS’den 280 ham puan almış olsun
 LYS’den 250 ham puan almış olsun
 Diploma notu 85 olsun.
 Kendi alanından bir bölüm tercih edecek olsun. Bu
durumda:
 280.%40+250.%60+76.5=341.5 tam puan alır.
 Ek puansız = 112+150+51=313 tam puan alır.
Download

2015 YGS-LYS Sistemi - Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi