OPŠTINA RAŠKA,
ETNO CENTAR GEGULA
CENTAR ZA USPEŠNI RAZVOJ TURIZMA
I POLJOPRIVREDE KRALJEVO
I CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANJA
NACIONALNE BEZBEDNOSTI BEOGRAD
ORGANIZUJE
II MEĐUNARODNU AGROBIZNIS KONFERENCIJU
30. - 31. januar 2015, KOPAONIK, SRBIJA
Kongresna dvorana, Apartmani KONACI
“SRBIJA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI”
MAK 2015
SUORGANIZATOR:
KLASTER PUTEVA KULTURE IZ BEOGRADA
GENERALNI POKROVITELJI:
MK MOUNTAIN RESORT
GRAND HOTEL&Spa, HOTELS &APARTMENTS KOPAONIK,
NIKOM AUTO(FIAT, JEEP, ALFA ROMEO, LANCIA),
SUPERIOR
GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ
RADIO S, MIX TV KRALJEVO, JUGOSLOVENSKA RADIO
TELEVIZIJA-JRT, MAGLAJ (BiH)
Kontakt telefoni:
+381 36 372 664, +381 36 372 545
+381 63 608 346
[email protected]
[email protected]
www.gegula.rs
GENERALNI POKROVITELJ I
CILJ KONFERENCIJE:
je predstavljanje i predlaganje najcjelishodnijih rešenja i preporuka kako bi se proces uključenja u EU odvijao bez
poteškoća uz aktueliziranje svih dosadašnjih sporazuma. Posebno bi se predstavili savremeni trendovi u razvoju
poljoprivrede i turizma u EU kao i njihove implikacije na razvoju turizma u Srbiji i zemljama na Balkanu u cilju
njihovog bržeg približavanja savremenim potrebama turista.
TEMATSKA PODRUČJA KONFERENCIJE:
Razvoj poljoprivrede i njen uticaj na društveni proizvod
Privredni i ekonomski aspekti turizma
EU i novi trendovi u turizmu
Pristupni fondovi EU (IPARD II 2014-2020)
Održivi turizam,
Žena u agrobiznisu i mladi na selu
Turizam u funkciji privrednog razvoja,
Srbija i zemlje Balkana u turizmu,
Putevi kulture i narativno brendiranje,
Problemi zaposlenosti i nacin njihovog resavanja,
Ekološki problemi i zaštitita okoline,
Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva,
Uloga medija u integracionim procesima,
Bezbednost i zdravlje na radu
Edukacija i sertifikacija
Molimo Vas da prilikom slanja rada naznačite naučnu oblast na koju se Vaš rad odnosi.
Plenarni predavači: (Pozvati su svi resorni ministri i njihovi zamenici ili državni sekretari iz regiona)
• Ministar Rasim Ljaljić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS
• Prof. dr. Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine
• Akademik prof. dr Slobodan Nešković, Centar za strateška istrazivanja i nacionalnu bezbednost,
CESNA B, Beograd
• Akademik prof. dr Mladen Bodiroža, Internacionalni Univerzitet Travnik, BiH
• Vihren Buzov, PhD, Univerzitet Sv. ,,Kiril i Metodij” R. Bugarska
KOTIZACIJA:
• Kotizacija za autore i učesnike iznosi 6.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu, koriste usluge VIP večere
bez cene smeštaja.
• Kotizacija za koautore iznosi 4000,00 RSD, PDV uračunat u cenu, koriste uslugu VIP večere bez cene
smeštaja
• Učesnici Konferencije koji ne izlažu rad, a učestvuju u Programu Konferencije i koriste usluge
svečane večere plaćaju 3.000,00 RSD.
• Učesnici Konferencije koji učestvuju u Programu Konferencije i ne koriste usluge svečane večere
plaćaju 1.500,00 dinara.
• Kotizacija obuhvata: učešće na svim sesijama Konferencije, Zbornik radova u elektronskom obliku,
štampani materijal (SERTIFIKAT, ID bedž, blok, kalendar, olovku koktel dobrodošlice, osveženje u
pauzama i VIP (svečanu večeru). Kotizacija obuhvata CD izdanje za sve autore i koautore i štampani
Zbornik apstrakata (samo za autore i koautore)
• Kotizacija za predstavljanje lokalnih samouprava, turističkih organizacija privrednih društva i
proizvođača iznosi 15.000,00 RSD, PDV uračunat u cenu, sa svim benefitima gore pomenutim (za
dva učesnika)
• Plaćanje se vrši na TR 330-24001236-63 Etno centar GEGULA, Kraljevo
• Plaćanje u EUR (za strane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja uprava Etno centra
GEGULA , IBAN: RS35330007080000123216, SWIFT: MEBA RS22
• Informacije o smeštaju: FENIKS TOURS, Aleksandra Paunović, Kraljevo, Cara Lazara 44,
telefon 036 332459 i 062 760 253 E-mail [email protected] www.feniks-tours.rs
VAŽNI DATUMI:
20. decembar 2014..................................Predaja apstrakata
25. decembar 2014..................................Obaveštenje o prihvatanju apstrakata
10. januar 2015..........................................Rok za predaju radova
15. januar 2015..........................................Obaveštenje o prihvatanju radova
20. januar 2015..........................................Finalni program
30-31. januar 2015...................................Održavanje Konferencije
INFORMACIJE ZA AUTORE:
• Mole se autori da radove predaju u elektronskom obliku (ne više od tri rada po autoru). Prihvaćeni
radovi će biti uključeni u Zborniku radova MAK 2015 (ISBN referenca) u elektronskoj formi (na CDu). Zvaničan jezik Konferencije je srpski i engleski.
• Dužina rada: ................................8 strana, A4 format
• Margine:........................................Sve margine treba da budu 2 cm.
• Font: ...............................................Times New Roman
• Naslov rada:..................................Velika slova 14 pt Bold
• Naslov poglavlja: .......................Velika slova 11 pt Bold
• Podnaslovi:...................................Mala slova, 11 pt Bold
• Tekst rada: ....................................Mala slova 10 pt
• Apstrakt:........................................9 pt Italic, max. 8 redova
• Ključne reči:..................................9 pt Italic, max. 5 ključnih reči
• Prored između redova: ............Jednostruki prored (Single line spacing), Justified
Konačnu verziju rada poslati na sledeću e-mail adresu:
[email protected] i [email protected], [email protected];
MESTO I VREME ODRŽAVANJA:
“Kongresna dvorana”; Apartmani “KONACI” Kopaonik, 30. - 31. januar 2015
OSOBE ZA KONTAKT:
Osobe zadužene za korespodenciju su: Jovičić Milan, menadžer projekta
i Marija Jovičic, zamenik predsednika organizacionog odbora
+381 36 372 545
+381 63 667 841
+381 63 608 346
skype: milan.jovicickv
facebook: gegula kraljevo
Gočka 9, 36103 Kraljevo
www.gegula.rs;
[email protected]; [email protected];
Za sve dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu:
[email protected]; [email protected]; ili posetite naš sajt na internetu: www.gegula.rs;
S poštovanjem,
Predsednik Organizacionog Odbora
Akademik Prof. dr Marko Todorovic
Zamenik predsednika
Marija Jovicic
POČASNI ODBOR:
ALEKSANDAR VULIN, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja RS
IGNJAT RAKITIĆ, predsednik opštine Raška
NIKOLA LONČAR, predsednik Tesla Science Foundation, NYC, USA
TOMISLAV ILIĆ, gradonačelnik grada Kraljeva,
BOBAN ĐUROVIĆ, predsednik opštine Vrnjačka Banja,
ZORAN MILINKOVIĆ, Stema Balkan Connsulting, Pariz, Francuska
MILOJE POPOVIĆ KAVAJA, Udruženje Evropskih novinara Srbije
NIKOLA AVRAM, MK Resort
Doc. dr sc BRUNO BOJIČ, Vanjskotrgovinska komora BiH
NAUČNI ODBOR
Akademik prof. dr Slobodan Nešković, predsednik
Akademik prof. dr Rade Biočanin,
zamenik predsednika
Dr Miloš Tucović, sekretar
Prof. dr Branko Savić
Vihren Buzov PhD, član R. Bugarska, član
Prof. dr Jovan Popesku, član
Mr Goran Stefanović, član
Aleksandar Ceci PhD, član, Italija, član
Imre Nadj PhD, član, Madjarska, član
Andreas Gelke, PhD, član Nemačka, član
Akademik prof. dr Mladen Bodiroža, član
Prof. dr Milutin Đuričić, član
ORGANIZACIONI ODBOR
Akademik prof. dr Marko Todorović, predsednik
Marija Jovičić, zamenik predsednika
Zoran Jelenković, član
Akademik Prof. dr Mirsad Nuković, član
Nataša Mladenović, član
Gabor Vecei, član
Darko Mašić, član
Dipl. ing Lidija Tasovska, član
Dr Stevan Petković, član,
Akademik Prof. dr Predrag Dašić, član
Dušan Zujović, član
Prof. dr Enver Međedović
Manuela Graf član, lektor
Dipl. ing Dejan Vukomanović, član
Download

ORGANIZUJE “SRBIJA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI” MAK 2015