Prezentacija novih proizvoda
Dr Slaviša Udovičić
13.09.2012.
NOVI PROIZVODI ACTAVISA
Naziv lijeka
j
doza
ACTELSAR (telmisartan)
tbl 40mg, 80mg ; 28 tbl
film tbl10mg, 20mg, 40mg; 28 film tbl
TINTAROS (Rosuvastatin) *
VENLAFAXIN ACTAVIS (venlafaksin) DONECEPT (donepezil) *
DONECEPT (donepezil) film tbl 5mg 10mg; 28 film tbl
film tbl 5mg, 10mg; 28 film tbl
Caps.tvrde 250mg; 6 caps. Tvrdih
prašak za oralnu suspenziju 100mg/5ml; 20ml
prašak za oralnu suspenziju 200mg/5ml; š k
l
ij 200 /5 l
20ml
AZATRIL (azitromicin) BISACODYL ACTAVIS (bisakodil) gastrorezistentne tbl 5mg; 30 tbl
667 mg/ml sirup; 200ml
IMOPER (laktuloza) granule za oralnu susp.125 mg/5ml; 60ml
granule za oralnu susp. 250 mg/5ml 60ml
CECLOR (cefaklor) RANITIDIN ZDRAVLJE (ranitidin) FITOSEPT KIDS (Na‐usninat, mentol) 18 October, 2012
film tbl 37,5mg, 50mg, 75mg; 30 film tbl
film tbl.150mg; 20 film tbl
*
lozenge; 20 lozengi
2
BISACODYL
BISACODYL Actavis 5 mgg
Gastrorezistentna tableta
Gastrorezistentna tableta
Bisakodil
Šta je BISACODYL i čemu je namjenjen?
• Bisakodil je medicinski proizvod sa j
j
j
laksativnim djelovanjem koji ima lokalno dejstvo na sluznicu debelog crijeva.
crijeva
• Hidrolizuje se enzimima crijeva i stimuliše peristaltiku,kao i lš
l k k
nakupljanje tečnosti i elektrolita u šupljini debelog crijeva.
18 October, 2012
4
Kako BISACODYL djeluje?
Kako BISACODYL djeluje?
• BISACODYL je laksativ l k l
lokalnog djelovanja iz grupe dj l
j i
difenilmetana.
• Pripada grupi kontaktnih Pripada grupi kontaktnih
laksativa ( lijekova za liječenje zatvora) i djeluje di k
direktno na nervne završetke š k
crijevne sluznice,uglavnom u debelom crijevu (neznatna j
(
apsorpcija u probavni trakt).
• BISACODYL stimuliše PERISTALTIKU k i
PERISTALTIKU, kao i nakupljanje TEČNOSTI i ELEKTROLITA u crijevnom j
lumenu.
18 October, 2012
5
Kada se lijek BISACODYL upotrebljava?
Kada se lijek BISACODYL upotrebljava?
1
Zatvor ( OPSTIPACIJA )
2
p
za dijagnostički
j g
postupak
p
p
Pripreme
3
Prije i poslije operativne terapije
4
Kod kliničke potrebe izazivanja
pražnjenja crijeva kod
hemoroida i pucanja sluznice
anusa.
18 October, 2012
6
Doziranje Doziranje
Z
Zatvor
• ODRASLI I DJECA STARIJA OD 10
GODINA:
Priprema
P
i
za dij
dijag.postupke
k
i hir. intervencije
lijek se
d j djeci
daje
dj i
samo uz
• DJECA IZMEĐU 4 I 10 GODINA: ljekarski
recept
1-2 TABLETE DNEVNO
• ODRASLI I DJECA STARIJA
OD 10 GODINA:
2 4 TABLETE KAO
2-4
JEDINSTVENA DOZA
UVEČE
• DJECA IZMEĐU 4 I 10
GODINA
1 TABLETA DNEVNO
1 TABLETA UVEČE
Č
• Upotreba lijeka duže od 8 do 10
dana se ne preporučuje
18 October, 2012
7
Kada ne smijete uzimati BISACODYL
Kada ne smijete uzimati BISACODYL
1
Preosjetljivost
na aktivne supstance ili druge sastojke lijeka
2
Ileus
(neprolaznost (neprolaznost
crijeva )
3
4
5
Akutni
Hirurški
Hirurški abdomen
Appendicit
is, akutni enteritis
Teška dehidrata
cija
Prilikom uzimanja BISACODYL-a
obratiti pažnju:
-Bisakodil
Bi k dil se ne uzima
i
d
duži
ži
vremenski period (potrebno
razjasniti razloge zatvora)
-Ne preporučuje se upotreba
lijeka u trudnoći i dojenju jer
nisu rađena ispitivanja o
potencijalnoj štetnosti.
18 October, 2012
Uzimanje BISACODILA sa drugim
lijekovima:
di
i i i (ili) kortikosteroidik ik
idi
-diuretici
može povećati rizik od
poremećaja ravnoteže elektrolita
(oprez kod pacijenata koji koriste
kardijalne glikozide)
-Lijek
Lijek sadrži skrob (oprez kod
pac. sa celijakijom) i laktozu
8
(oprez kod lak.intolerantnih)
Predoziranje BISACODYLOM
Predoziranje BISACODYLOM
Akutno predoziranje:
Hronično predoziranje:
• Dijareja
• Abdominalni spazam
• Poremećaj acido‐bazne ravnoteže • Hipokalijemija
•
•
•
•
Hronična dijareja
Hronična abdominalna bol
Hipokalijemija
Poremećaj funkcije nadbubrežne žlijezde
• Pojava bubrežnog kamenca
• Metabolička alkaloza
Terapija : Lavaža želuca (ispiranje) provokacija povraćanja,korekcija acido‐
bazne ravnoteže,simptomatsko liječenje. Kod pojave simptoma predoziranja ODMAH OBAVIJESTITI LJEKARA! 9
Neželjena dejstva
Neželjena dejstva
• Moguća
Moguća pojava stomačne pojava stomačne
boli
• Dijareja
j j
• Gasovi,grčevi i bol u stomaku
• Moguća pojava alergijskih reakcija
18 October, 2012
10
Dodatne informacije
Dodatne informacije
SASTAV
SASTAV:
• Aktivna supstanca je
bisakodil 5 mg u svakoj
gastro-rezistentnoj tableti
• POMOĆNE SUPSTANCE:
• Laktoza
monohidrat,skrob,silicij,talk,
magnezijum stearat,želatin
• FILM OMOTAČ-metakrilna
kiselina-etil
kiselina
etil akrilat kopolimer
1:1,makrogol 6000,titanijum
dioksid,talk,hinolin
• PAKOVANJE:
• Kutija sa tri blistera po 10
gastrorezistenznih tableta od 5
mg
• Rok upotrebep
tri g
godine od datuma
proizvodnje
• Čuvati na temperaturi ispod 25
stepeni celzijusa
• Lijek se daje bez recepta odraslima
18 October, 2012
11
Imoper
p 667 mg/ml
g
sirup
Laktuloza
Šta je IMOPER i čemu je namijenjen?
Šta je IMOPER i čemu je namijenjen?
• Imoper sadrži laktulozu koju ne rastvaraju enzimi tankog crijeva,te u nepromijenjenom obliku dolazi u debelo crijevo
obliku dolazi u debelo crijevo.
• Tu se razlaže pomoću intestinalne bakterijske flore do organskih kiselina što
bakterijske flore do organskih kiselina, što dovodi do niske kiselosti i većeg sadržaja debelog crijeva.
• Ovi efekti izazivaju intestinalnu peristaltiku, normalizovanje konzistentnosti fekalne mase i popravljanje fiziološkog procesa debelog crijeva
18 October, 2012
13
Mehanizam dejstva:
Mehanizam dejstva:
Laktuloza se rastvara do nisko‐
molekularnih organskih kiselina putem l k l ih
kih ki li
intestinalne bakterijske flore,povećava se pH intestinalnog lumena i započinje proces osmoze u crijevima, koji ima za rezultat veći sadržaj debelog crijeva.
Ovi efekti izazivaju intestinalnu
Ovi efekti izazivaju intestinalnu peristaltiku , normalizuju konzistentnost fekalne mase i obnavljaju fiziološki proces u debelom crijevu.
u debelom crijevu.
Mehanizam dejstva IMOPERA u portalno‐
sistemskoj encefalopatiji:
‐ aktivacija procesa rasta acidofilne bakterije 18 October, 2012
(Lactobacilus) koja inhibiše bazofilne bakterije
‐ vezivanje amonijaka u jonsko jedinjenje putem izmjene kiselosti crijevnog sadržaja
i j
ki l i ij
dž j
‐ asimilacija amonijaka za sintezu bakterijskog proteina.
14
Kada se lijek IMOPER upotrebljava?
Kada se lijek IMOPER upotrebljava?
• Liječenje zatvora i regulaciju fiziološkog procesa debelog crijeva
• Klinički potrebnu meku stolicu i olakšavanje pražnjenja crijeva ( hemoroidi,analne fistule i ragade,hir.intervencije na
ragade,hir.intervencije na debelom crijevu i analnom otvoru)
• Portalno‐sistemska encefalopatija,hepatička pretkoma i koma
pretkoma i koma
18 October, 2012
15
Doziranje
j
1. ZATVOR i klinička potreba olakšavanja defekacije
Početna doza
Doza održavanja
O d li
Ordasli
10 45 l
10‐45 ml
10 25 l
10‐25 ml
Djeca 7‐14 god
15 ml
10‐15 ml
Djeca 1‐6
Djeca 1
6 god
god
5‐10
5
10 ml
ml
5‐10
5
10 ml
ml
Djeca <1 god
5 ml
5 ml
2. Hepatička pretkoma i koma
Početna dnevna doza – 30 – 50 ml 3 puta dnevno Doza za održavanje je prilagođena individualno do postizanja
Doza za održavanje je prilagođena individualno do postizanja defekacije mekog fecesa 2‐3 puta u 24h.
pH vrijednosti fecesa bi se trebale održavati na nivou 5,0‐5,5
Nije zabilježen slučaj predoziranja IMOPEROM
Nije zabilježen slučaj predoziranja IMOPEROM
18 October, 2012
16
Kada se ne smije uzimati IMOPER
Kada se ne smije uzimati IMOPER
I
Imoper
se na upotrebljava:
blj
• Kod
preosjetljivosti
na aktivnu
supstancu i(ili)
bilo koji drugi
sastojak
t j k lijeka
lij k
• Kod intestinalne
opstrukcije
18 October, 2012
IImoper se k
koristi
i i uz mjere
j
opreza: • IMOPER se ne bi trebao
IMOPER
primjenjivati istovremeno
sa lijekovima koji se
apsorbuju ili rastvaraju u
zavisnosti od intestinalne
kiseline jer lijek smanjuje
kiseline,jer
vrijednost ove kiseline
•
IMOPER mogu upotrebljavati
trudnice i dojilje u
preporučenim dozama i
dužini trajanja režima.
•
Veće doze koje se koriste u
terapiji hep.pretkome i
kome se trebaju
primjenjivati uz oprez kod
dijabetičara
17
Neželjena dejstva
Neželjena dejstva
Neželjena dejstva
1
Nadutost
2
Abdominalna bol
3
Dijareja
4
Mineralni disbalans-visoke doze
18 October, 2012
18
IMOPER
SASTAV
PAKOVANJE
• Aktivna supstanca je
• IMOPER SIRUP je
LAKTULOZA 667
žuta do smeđemg,što odgovara
žuta čista viskozna
GALAKTOZI ne više od
tečnost sa mirisom
150 mg ,LAKTOZE ne
karamela.
više od 100 mg u 1 ml
• Nalazi se u
sirupa.
• Ostali sastojci sukalijum sorbat,aroma
karamele,prečišćena
voda
18 October, 2012
bočicama od
obojenog stakla od
200 ml sa kašikom
za mjerenje.
mjerenje
NAČIN ČUVANJA
ROK UPOTREBE
• Ne čuvati na
temperaturi iznad
25 stepeni
celzijusa
• Rok trajanja nakon
prvog otvaranja
pakovanja je 28
dana.
• Ne zamrzavati
• Čuvati dalje od
domašaja djece
• Lijek ne treba
upotrebljavati
nakon isteka roka
označenog na
kutiji
19
ACTELSAR (telmisartan)
t bl t 40
tablete 40mg, 80mg ; 28 tableta
80
28 t bl t
•
•
•
•
Nepeptidni blokator AT1 receptora
Nakon prve doze Actelsara
antihipertenzivno dejstvo počinje
se p
postepeno
p
uočavati unutar 3
sata. Maksimalno sniženje krvnog
pritiska obično se postiže za 4-8
nedelja
Kod hipertenzivnih bolesnika
telmisartan snižava i sistolni i
dijastolni pritisak bez delovanja na
puls
Najčešće mog
moguće
će n
nuspojave
spoja e ssu
glavobolja, infekcije gornjih
disajnih puteva, vrtoglavica, bol,
bol u leđima, umor, proliv i
sinusitis.
i
iti
18 October, 2012
20
TINTAROS (Rosuvastatin) (Rosuvastatin)
•
•
•
•
film tablete 10mg, 20mg, 40mg; 28 film fil
t bl t 10
20
40
28 fil
tableta
Kompetitivni inhibitor enzima HMG‐CoA reduktaze
R
Rosuvastatin ispoljava visoku efikasnost, t ti i lj
i k fik
t
najviše podiže nivo HDL holesterola, ima optimalnu farmakokinetiku i mali potencijal za interakcije sa drugim medikamentima.
INDIKACIJE:
•
•
Primarna hiperholesterolemija (tip IIa
uključujući heterozigotnu porodičnu
hipeholesterolemiju) ili miješane
dislipidemije (tip IIb) u odraslih,
adolescenata i djece starije od 10 godina.
KONTRAINDIKACIJE:
–
Kod bolesnika s preosjetljivošću na rosuvastatin ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka
‐ s teškim poremećajem rada jetre i bubrega<30 ml/min)
‐ s miopatijom
‐ koji istovremeno uzimaju ciklosporin
koji istovremeno uzimaju ciklosporin
‐ za vrijeme trudnoće i dojenja te u žena u fertilnoj dobi koje ne koriste primjerene mjere kontracepcije.
18 October, 2012
21
VENLAFAXIN ACTAVIS (venlafaksin)
VENLAFAXIN ACTAVIS (venlafaksin) •
•
•
ffilm tablete 37,5mg, 50mg, 75mg; 30 film tableta
l
bl
fl
bl
VENLAFAKSIN ACTAVIS je antidepresiv iz grupe lijekova koja se naziva inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRIs)
p
gp
j
(
)
INDIKACIJE:
– teške depresije sa ili bez anksioznosti,
– prevenciji relapsa inicijalne epizode depresije ili za prevenciju pojave novih epizoda prevenciji relapsa inicijalne epizode depresije ili za prevenciju pojave novih epizoda
(recidiva),
– Generalizovanog anksioznog poremećaja (GAP) umjerenog do teškog stepena,
– socijalnog anksioznog poremećaja / socijalne fobije (SAP)
socijalnog anksioznog poremećaja / socijalne fobije (SAP)
Istraživanjem je procjenjeno je da venlafaksin ima prednost pred drugim antidepresivima od otprilike 1.2 boda na Hamiltonovoj skali za depresiju. j
p j Mehanizam povećane efikasnosti venlafaksina je njegova p
j j g
sposobnost za sprečavanje ponovne pohrane noradrenalina, kao i serotonina.
18 October, 2012
22
DONECEPT (donepezil)
DONECEPT (donepezil) •
film tablete 5mg, 10mg; 28 film fil
t bl t 5
10
28 fil
tableta
•
specifičan i reverzibilan inhibitor acetilholinesteraze, čime se povećava prisutnost acetilholina u sinaptičkim pukotinama.
indikovan za simptomatsko liječenje blage do umjerene Alzheimerove demencije.
Početna doza DONECEPTA je 5 mg (Dnevnu •
•
dozu od 5 mg trebalo bi održavati najmanje mjesec dana da bi se postiglo stabilno stanje koncentracije Donecepta u krvi i da bi se mogli procjeniti efekti terapije) Maksimalna j
g
doza je 10mg.
•
DONECEPT uzrokuje poboljšanja na poljima kognitivnog funkcionisanja kao što su memorija, jezik, orijentacija, i pažnja, kao i funkcionisanje u svakodnevnim životnim aktivnostima.
DONECEPT se pokazao i kao efikasan lijek za
DONECEPT se pokazao i kao efikasan lijek za terapiju vaskularne demencije koja je drugi najčešći uzročnik demencije.
18 October, 2012
23
AZATRIL (azitromicin) (azitromicin)
•
•
•
kapsule tvrde 250mg; 6 kapsula tvrdih
kapsule
tvrde 250mg; 6 kapsula tvrdih
prašak za oralnu suspenziju 100mg/5ml; 20ml
prašak za oralnu suspenziju 200mg/5ml; 20ml
•
Azatril je antibiotik širokog spektra . Pripada novoj generaciji makrolida Azatril
je antibiotik širokog spektra . Pripada novoj generaciji makrolida
poznatoj pod imenom azalidi. Vezujući se za 50S komponentu 70S podjedinice bakterijskog ribozoma Azatril inhibiše sintezu proteina osjetljivih bakterija. Primarno je učinak Azatrila bakteriostatski, ali ostvarivanjem visokih koncentracija u zonama upalnog procesa ispoljava i ostvarivanjem visokih koncentracija u zonama upalnog procesa
ispoljava i
baktericidno dejstvo.
•
INDIKACIJE:
– Infekcije gornjih disajnih puteva (bakterijski faringitis/tonzilitis, sinusitis i otitis media)
di )
– Infekcije donjih disajnih puteva: bakterijski bronhitis, intersticijska i alveolarna pneumonija
– Infekcije kože i mekih tkiva: erizipel, impetigo, piodermija, erythema migrans
I f k ij k ž i
kih ki
ii l i
i
i d
ij
h
i
– STD (Polno prenosive bolesti): nekomplikovani uretritis/cervicitis
– Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva čiji je uzročnik Helicobacter pylori
18 October, 2012
24
CECLOR (cefaklor)
CECLOR •
•
granule za oralnu suspenziju 125 mg/5ml; 60ml
l
l
ij 125
/5 l 60 l
granule za oralnu suspenziju 250 mg/5ml ; 60ml
•
•
cefalosporin druge generacije
CECLOR je beta‐laktamski antibiotik koji ima baktericidno dejstvo na veliki broj G + i G ‐ bakterija i na neke anaerobe.
•
Mehanizam dejstva: j
– inhibiše enzim transpeptidazu čime ometa enzimske reakcije tokom sinteze mukopeptida odgovornih za otpornost i stabilnost ćelijskog zida osjetljivih mikroorganizama.
•
INDIKACIJE:
•
Infekcije:gornjeg i donjeg respiratornog puta,urogenitalnog trakta,srednjeg uha, kože i p
potkožnog tkiva,kao i infekcije u stomatologiji i stomatohirurgiji.
g
,
j
gj
gj
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Odrasli : 250‐500 mg na 8 h maksimalno 4 g Djeca : 20‐40 mg/kg dnevno, podijeljeno u 3 doze , maksimalno 1 g dnevno
18 October, 2012
25
RANITIDIN ZDRAVLJE (ranitidin)
RANITIDIN ZDRAVLJE (ranitidin) •
•
•
•
film tablete 150mg; 20 film tableta
fil
bl
150
20 fil
bl
rastvor za injekciju i infuziju 50mg/5ml; 5 ampula
Spada u grupu lijekova koji se nazivaju H2 antagonisti t
i ti
MEHANIZAM DEJSTVA: – Smanjuje količinu želučane kiseline inhibišući bazalnu sekreciju želučane ki li i
kiselina i pepsina.
i
INDIKACIJE:
‐ Liječenje i prevencija ulkusa želuca i duodenuma
‐ Za eradikaciju H.Pylori (u th.kombinacijama sa antibioticima i inhib.protonske pumpe)
‐ U th. Dispepsije
‐ U preoperativnim postupcima u kojima je potrebno smanjiti sadržaj želučanog soka
DOZIRANJE:
Uobičajena doza 2x150 mg
(po jedna tableta ujutru i uveče)
18 October, 2012
26
‐ 3. generička kompanija na svijetu
p
‐ Preko 17000 zaposlenih
‐ Predstavništva i fabrike u 40 država
‐ Očekivani promet u 2012. godini preko 8.000.000.000 $
‐ jaka komercijalna pozicija
j k k
ij l
i ij
‐ bogat i sadržajan portfolio
‐ proširene proizvodne mogućnosti
ši
i d
ć ti
18 October, 2012
27
Hvala na pažnji p j 
Download

Prezentacija novih proizvoda