”ZAJEDNO DO ZDRAVLJA”
PROGRAM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA PORODIČNE MEDICINE
Hotel Novak-Zvornik 17.05.13
-16h - sjednica predsjedništva Udruženja doktora porodične medicine
Republike Srpske
- 17h – Otvaranje Simpozijuma
-U 17h i 05min - “Antitrombotska terapija kod AKS” -Predavac: Primarijus dr Milica
Lovric internista-kardiolog
-U 17h i 20min – “Kardioloska paleta Actavisa”-Predavac :Dr Suzana Basic
-U 17h i 35min - "Ampril-prednosti i koristi za Vaše pacijente"- Predavač : dr Nataša
Ivanović,internista –endokrinolog .
-U 17h i 50min - "XADOS-Inovativini H1 antihistaminik-Novo na tržištu"-Predavač:
Kenan Kekić, Product Manager, Berlin-Chemie
-U 18h i 05min - “Arterijska hipertenzija – Norvasc”Predavac : dr Jasminka Vasiljevic
internista
-U 18h i 20min – “Sanofi”-U 18h i 35min - “Uloga edukacije i samokontrole u lijecenju
pacijenata koji boluju od dijabetesa” Predavac : Mr. Sci. dr Suzana Savic
-U 20h –pozdravni govor
-obraćanje predstavnika udruženja
-politički predstavnici opštine Zvornik
- predstavnici fond ,ministarstvo zdravlja,
-predstavnici skupštinskog odbora za zdravlje RS
-U 20h i 30min. svečana večera
TRG-Zvornik-18.05.2013. godine
-u 11 časova promotivna akcija mjerenje šuk, chol, TA .
Download

Program proslave - PORODICNA MEDICINA