UNIVERZITET DONJA GORICA
FAKULTET ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU,
FINANSIJE I BIZNIS
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
„PREDUZETNIČKA EKONOMIJA“
STUDIJE SA TRADICIJOM
„PREGAOCU I BOG DAJE MAHOVE!“
www.udg.edu.me
e-mail: [email protected]
tel: +382 (0)20 410 720
fax : +382 (0)20 410 769
FAKULTET ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS
POSTIDPLOMSKE STUDIJE
„PREDUZETNIČKA EKONOMIJA“
STUDIJE SA TRADICIJOM
„PREGAOCU I BOG DAJE MAHOVE!“
DIPLOMIRANIM
MATEMATIČARIMA I FIZIČARIMA
Ukoliko želite da doktorirate iz oblasti ekonomije,
posebno iz oblasti finansijskih tržišta i analize ekonomskih
kretanja, prethodno upišite naše Postdiplomske studije:
SMJER: MEðUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE
KOMBINACIJA ZNANJA:
MATEMATIKA/FIZIKA + EKONOMIJA
DANAS OBEZBJEðUJE
PROFESIONALNI USPJEH I DOBRU ZARADU
Web: www.udg.edu.me; E-mail: [email protected]
Tel: +382 (0)20 410 720; Fax: +382 (0)20 410 769
Download

„PREGAOCU I BOG DAJE MAHOVE