Uputstvo za podešavanje wireless router-a TP LINKA
Ovo uputstvo sadrži opis za podešavanje wireless routera pomoću kojeg možete dijeliti vašu
Internet konekciju na više uređaja koji podržavaju wireless povezivanje (laptop, tablet, smart
telefon, smart televizor i sl.). Konekcija se može dijeliti i Ethernet kablom na maksimalno 4
uređaja.
Korak 1: Prije početka instalacije
1. Isključite modem tj modem koji ste dobili od nas i iz kojeg ide kabal u računar i računar.
2. Povežite UTP kablom (koji ste dobili uz router) računar i router, tako da jedna strana
Ethernet kabla bude ukopčana u mrežnu kartu računara, a druga strana u jedan od 4 LAN
porta na routeru.
3. Povežite UTP kablom (koji je prethodno bio ukopčan u mrežnu kartu računara) router i modem
tako da jedna strana Ethernet kabla bude ukopčana u WAN (Internet) port na routeru , a druga
strana u ETHERNET port na modemu (važi samo za Cable korisnike).
4. Upalite računar, router i modem odnosno WADSL antenu.
Korak 2: Pristupite routeru
1. Uključite router i računar, zatim otvorite web browser (Internet Explorer) i ukucajte LAN IP
adresu routera u address bar (osnovna adresa je 192.168.1.1). Pritisnite [Enter] tipku.
Page
1
2. Upišite username i password u login prozoru (osnovni username i password su admin), zatim
kliknite OK.
www.media-netbh.com
Tvornička 3 – Sarajevo
BiH
Uputstvo za podešavanje wireless router-a TP LINKA
Korak 3: Podešavanje routera
Kad pristupite podešavanju routera, u meniju sa lijeve strane birate ponuđene opcije.
Podešavanje naziva wireles mreže
Page
2
Da biste podesili naziv Vaše mreže izaberite opciju Wireless>Wireless Settings. U polje SSID
upišite željeni naziv mreže.
www.media-netbh.com
Tvornička 3 – Sarajevo
BiH
Uputstvo za podešavanje wireless router-a TP LINKA
Ukoliko izvršite neke promjene pritisnite tipku Save da biste snimili podešavanja.
Podešavanje lozinke za pristup wireless mreži
Da biste podesili lozinku za pristup Vašoj mreži izaberite opciju Wireless>Wireless Security. Od
ponuđenih tipova zaštite izaberite WPA-PSK/WPA2-PSK i u polje PSK Password upišite željenu
lozinku (minimum 8 karaktera - slova i/ili brojeva).
Kada završite unos pritisnite tipku Save da biste snimili podešavanja.
Korak 4: Povežite se na Internet preko wireless mreže
Page
3
Na vašem računaru (laptopu, tabletu, smart telefonu, smart televizoru i sl.) pretražite dostupne
wireless mreže, pronađite naziv Vaše mreže (SSID koji ste zadali u routeru) i povežite se
ukucavanjem lozinke za pristup (koju ste definisali u prethodnim koracima).
www.media-netbh.com
Tvornička 3 – Sarajevo
BiH
Download

Uputstvo za podešavanje wireless router