YGS
MATEMATİK
SORU BANKASI
Sebahattin ÖLMEZ
www.limityayinlari.com
Sınavlara Hazırlık Serisi
YGS Matematik
Soru Bankası
ISBN: 978-605-4385-11-9
Copyright Lmt Limit Yayınları
Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit Yayınları’na aittir. Kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik,
mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması, yayımlanması, depolanması yasaktır.
Lmt Limit Yayınları Tescilli markadır.
Basım Yeri:
Ertem Matbaası
Adres: Nasuh Akar Mahallesi 25. Sokak No:19 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 284 18 14
Faks: 0 312 284 31 66
Dizgi
Lmt Limit Yayınları Dizgi Ekibi
Seyfettin ÖZSOY
Kapak Tasarım
Onur SAÇAKLI
SUNUŞ
Sevgili üniversite adayları,
Elinizdeki kitap Lmt Limit Yayınları’nın “Üniversite hazırlık kitapları” zincirinin önemli bir halkasını
oluşturmaktadır. Lmt Limit Yayınları olarak sizlere nitelikli bir Matematik soru bankası sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Bu kitap mesleğinde uzman, uzun yıllar öğretmenlikte tecrübe sahibi zümrenin oluşturduğu bir kaynaktır.
Bilindiği gibi Matematik testi YGS’de önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden yazarımızın bu eserin
sorularını oluştururken hem soruların sınav soru mantığına yakın olmasına hem de konu analiz tekniği ile
ardışık ve birbirini tamamlayan sorulara yer verdiğini belirtmek isteriz. Bu yöntem sayesinde test çözerken
eksiklerinizi tamamlayacak ve konuyu tüm ayrıntılarıyla tekrar etme fırsatı bulacaksınız. Kitapta yer alan testlerde her soru tipinin üç veya dört farklı şeklini görmeniz sağlanmış ve böylece bir sorunun değişik formatlarıyla karşılaşma imkanı verilmiştir. Bu da başarınızı artıracak temel bir etkendir. Üstelik bu etken sizi zaman
kaybetmekten kurtaracak, konuyla ilgili çoğu soru tipini çözme fırsatı verecektir.
Bu kitabın hazırlanmasında büyük bir gayret sarf eden ve sabır gösteren değerli yazarımız Sebahattin
ÖLMEZ’e teşekkür ederiz.
Kitabın siz değerli öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
LMT LİMİT YAYINLARI
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO:
1. BÖLÜM :
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ .............................................................................................................. 7 - 20
TEK VE ÇİFT SAYILAR.................................................................................................................... 21 - 22
ARDIŞIK SAYILAR ........................................................................................................................... 23 - 26
DÖRT İŞLEM .................................................................................................................................... 27 - 32
BASAMAK KAVRAMI ...................................................................................................................... 33 - 42
TABAN ARİTMETİĞİ ........................................................................................................................ 43 - 48
BÖLME ............................................................................................................................................. 49 - 54
ARALARINDA ASALLIK .................................................................................................................. 55 - 56
BÖLÜNEBİLME ................................................................................................................................ 57 - 62
ASAL SAYILAR ................................................................................................................................ 63 - 64
TAM BÖLENLER.............................................................................................................................. 65 - 70
OBEB ................................................................................................................................................ 71 - 76
OKEK ................................................................................................................................................ 77 - 84
OBEB – OKEK.................................................................................................................................. 85 - 88
FAKTÖRİYEL ................................................................................................................................... 89 - 98
1. BÖLÜM TEKRARI ....................................................................................................................... 99 - 118
2. BÖLÜM :
RASYONEL SAYILAR .................................................................................................................... 119 - 142
BASİT EŞİTSİZLİKLER .................................................................................................................. 143 - 158
MUTLAK DEĞER ........................................................................................................................... 159 - 178
2. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 179 - 192
3. BÖLÜM :
ÜSLÜ SAYILAR .............................................................................................................................. 193 - 212
KÖKLÜ SAYILAR ........................................................................................................................... 213 - 234
3. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 235 - 242
4. BÖLÜM :
ÇARPANLARA AYIRMA ................................................................................................................ 243 - 268
ORAN - ORANTI ........................................................................................................................... 269 - 288
DENKLEM ÇÖZME ........................................................................................................................ 289 - 300
4. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 301 - 312
SAYFA NO:
5. BÖLÜM :
SAYI PROBLEMLERİ..................................................................................................................... 313 - 324
KESİR PROBLEMLERİ .................................................................................................................. 325 - 330
YAŞ PROBLEMLERİ ...................................................................................................................... 331 - 338
YÜZDE PROBLEMLERİ ................................................................................................................ 339 - 344
KAR – ZARAR PROBLEMLERİ .................................................................................................... 345 - 352
FAİZ PROBLEMLERİ .................................................................................................................... 353 - 354
KARIŞIM PROBLEMLERİ ............................................................................................................. 355 - 360
HIZ PROBLEMLERİ ...................................................................................................................... 361 - 372
İŞ VE İŞÇİ PROBLEMLERİ .......................................................................................................... 373 - 382
HAVUZ PROBLEMLERİ ................................................................................................................ 383 - 392
GRAFİK BİLGİSİ ........................................................................................................................... 393 - 398
SAAT PROBLEMLERİ ................................................................................................................... 399 - 400
5. BÖLÜM TEKRARI ..................................................................................................................... 401 - 410
6. BÖLÜM :
MANTIK .......................................................................................................................................... 411 - 420
KÜMELER ...................................................................................................................................... 421 - 436
6. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 437 - 440
7. BÖLÜM :
KARTEZYEN ÇARPIM ................................................................................................................... 441 - 446
BAĞINTI ......................................................................................................................................... 447 - 454
FONKSİYONLAR ........................................................................................................................... 455 - 484
İŞLEM ............................................................................................................................................. 485 - 496
MODÜLER ARİTMETİK ................................................................................................................. 497 - 510
7. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 511 - 516
8. BÖLÜM :
SAYMA ........................................................................................................................................... 517 - 524
PERMÜTASYON ............................................................................................................................ 525 - 532
KOMBİNASYON............................................................................................................................. 533 - 538
BİNOM ............................................................................................................................................ 539 - 540
OLASILIK........................................................................................................................................ 541 - 546
8. BÖLÜM TEKRARI ...................................................................................................................... 547 - 548
1. BÖLÜM
•
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
•
TEK VE ÇİFT SAYILAR
•
ARDIŞIK SAYILAR
•
DÖRT İŞLEM
•
BASAMAK KAVRAMI
•
TABAN ARİTMETİĞİ
•
BÖLME
•
ARALARINDA ASALLIK
•
BÖLÜNEBİLME
•
ASAL SAYILAR
•
TAM BÖLENLER
•
OBEB
•
OKEK
•
OBEB – OKEK
•
FAKTÖRİYEL
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 1
6.
– 23 – (– 5) . 2 – 12 : (– 4) + (– 2)
– 3x1 + 17 = – 18 – 2x1
işleminin sonucu kaça eşittir?
A) – 18
B) – 12
C) – 8
2x2 – 25 = 5x2 + 5
D) 6
ise x1 + x2 kaça eşittir?
E) 18
A) – 30
2.
B) – 25
C) – 15
D) 20
E) 25
a = (– 2) – (– 10) : (– 10) – (– 2)
b = (– 4) – (– 8) : (– 4) + (– 8)
ise (– b – (– a)) kaça eşittir?
A) – 13
B) – 6
C) 0
D) 4
7.
E) 13
2(n – 5) + 3n – 1 = 3(n + 3) – (n – 4)
ı
ise n kaçtır?
B) 4
C) 8
D) 12
E) 20
D) 24
E) 36
D) 12
E) 18
3.
y
4 : 4 – 2 [(6 – (– 4)) : 5 – 4] – 3((– 5) + (+2))
ı
n
l
a
r
A) 2
B) – 4
C) 14
D) 26
E) 34
6
3
=
2x – 1 2
8.
m
i
t
A) – 24
Y
a
işleminin sonucu kaça eşittir?
i
ise (18x – 9) kaça eşittir?
4.
2
3
B) 12
C) 18
L
A) 6
7 0
?–6I – ?–2I – 5 + D – N
3
2
işleminin sonucu kaça eşittir?
A) 4
B) 8
11
5.
3
0
–
?–7I0 + 3
C) 20
D) 38
E) 70
2
olmak üzere 3b2 kaça eşittir?
işleminin sonucu kaça eşittir?
A)
111
11
B) 12
2a b
=
ve a2 + b2 = 5
3
3
9.
? –2 I + 3
3
C)
64
5
D) 13
A) 1
E) 15
9
B) 2
C) 6
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
Test 1
15.
3a 12
=
2
8
10.
A) a + 8b – 3
olmak üzere (3a2 + a + 1) ifadesi kaça eşittir?
A) 5
11.
B) 10
C) 12
(2a + 5b – 1) sayısı, (a – 3b + 2) sayısının kaç eksiğidir?
D) 18
E) 21
D) 3
E) 6
B) 3a + 2b + 1
D) – a – 8b + 3
C) a + 2b + 1
E) – 3a – 2b – 1
x ∈ R için, (x2 + 2) . (3x + 12) = 0
ise x değeri kaçtır?
B) – 4
C) 1
16.
(3x + 4q) yaşındaki Melik, (6x – 5q) yaşındaki Elif’ten
kaç yaş büyüktür?
ı
A) – 6
B) – 3x + 9q
C) – p + 8q
r
A) 2x – 7q
E) – 4p – q
n
l
a
D) 4p + 3q
ı
3 2x
3 2 2
–
N.D + N = 0
5
3
7 5
y
D
12.
B)
9
10
C)
2
3
D)
8
9
Y
3
5
E) 1
17.
m
i
t
A)
a
olmak üzere x kaça eşittir?
(2x – y) sayısında x in değeri 3 azaltılıp, y nin değeri 7
i
arttırılırsa sayıdaki değişim nasıl olur?
B) 1 artar
C) 2 azalır
L
A) 6 artar
13.
D) 13 azalır
2x – 5(y + 1) – z = 3.(z + 1) + 2(1 + x) – 4z
E) 18 azalır
ise y değeri kaçtır?
A) – 2
14.
B) – 1
C) 0
D) 1
E) 2
18.
6x – 2y2 – 8 = 3x + 2(3 – y2)
olmak üzere x kaça eşittir?
A) 1
1) B
2) E
B) 3
3) C
C)
4) C
4a + 5b ifadesindeki a sayısı 2 katı kadar azaltılıp, b
sayısı 3 katı kadar arttırılırsa oluşan sayı ne olur?
A) – 4a + 20b
14
3
D) 6
5) D
6) E
E)
7) C
22
3
8) E
B) – a + 12b
D) 10b + 24a
9) D
10) A
10
11) B
12) B
13) A
14) C
C) 20a + 10b
E) 24a + 12b
15) D
16) B
17) D
18) A
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 2
D
5 2
4 3
7 5
– N–D – N= –
x x
x x
y y
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
ise y aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0
B)
3
2x
C)
1
x
A)
D) x
E)
3x
2
6
1
B)
8
11
C) 1
B)
D)
25
18
E)
x+1 1
+
2
3
25
3
E)
C)
29
6
15
2
10 . 6 12 . 20
+
3 2 5 3
7.
işleminin sonucu kaça eşittir?
A)
x+1
8
D)
7 1 3 1
– : +
6 6 2 3
2.
8 . 5 . x+1 3 . 1 . 4 . 5
–
x+1 4
2
4 5 3 6
6.
x ve y sıfırdan farklı sayılar olmak üzere;
işleminin sonucu kaça eşittir?
28
17
B) 26
C) 50
D)
29
3
E)
35
2
n
l
a
r
ı
A) 20
ı
1
1
:1 +
işleminin sonucu kaça eşittir?
1
1
3
2
y
2+
1
3
B) 1
C)
5
3
D)
7
2
E) 7
5.
2
3 – 1: işleminin sonucu kaçtır?
2
3
A)
12
5
B)
23
6
C) 8
D)
15
2
E) 6
5
4
E) 2
4.
4 : D2 –
D1 +
1
N
2
1
1
N : D2 + N
2
2
5
A)
2
L
i
m
i
t
A)
8.
Y
a
3.
işleminin sonucu kaçtır?
40
C)
9
B) 4
8
D)
5
9.
E) 1
2.3 2
: işleminin sonucu kaçtır?
3 5 5
A)
1
3
işleminin sonucu kaçtır?
1
3+
3
1
2
B)
3
4
C) 1
D)
2–
5.
A) –
4
3
B) –
1
3
D)
1
7
10.
4
–1
+3
2–2
E)
1
4
E)
1
2
A)
11
7
18
–1
–1
işleminin sonucu kaçtır?
B)
7
48
C)
1
4
D) –
7
4
E) –
5
8
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
11.
Test 2
(4– 1 – 2– 1)– 1 : (2– 1 + 1– 1)
işleminin sonucu kaça eşittir?
1
3
A) –
B) – 3
C) –
a 3
b 1
– = 0 ve
– =0
5 2
6 4
15.
8
3
D) – 2
E) –
ise, C
2
3
A) –
–1
5 –1
5 –1
D N – D N (
3
8
12.
–3
16.
5
E)
3
ı
1
D)
4
2
C) –
3
B) –
7
2
C) –
1
2
D)
7
2
E)
13
2
k = 8 için
72 56 24 k k
+
+
– +
k
k
k
2 4
ifadesinin sonucu kaçtır?
r
B) – 1
13
2
–1
işleminin sonucu kaça eşittir?
4
A) –
3
a
– 2b M ifadesi kaça eşittir?
3
B) 11
C) 13
D) 17
E) 25
Y
a
y
ı
n
l
a
A) 9
x ≠ 3y olmak üzere,
t
13.
x x
x ∈ Z+ ise, C + M ifadesinin alabileceği en küçük tam
3 4
sayı değeri kaça eşittir?
i
y
2
m
olduğuna göre, z kaça eşittir?
B) 2y + 1
C) y – 1
A) 1
L
A)
17.
i
x – 3y
x
–3=
y
z
D) 2y
18.
olmak üzere
C) 6
D) 7
E) 12
E) y
x, y ∈ R için,
2
2
– y = 12 ve
–x=8
x
y
14.
B) 5
x=
3x
kaça eşittir?
y
k+3
k+4
ve y =
k–2
k –1
olduğuna göre, x in alamayacağı değer ile y nin alamayacağı değerin toplamı kaçtır?
A) 2
1) D
2) D
1
B)
2
3) E
C) 3
4) C
5) E
25
D)
3
6) C
E) 4
7) B
8) E
A) 1
9) C
10) A
12
11) C
B) 2
12) A
13) E
C) 3
14) A
D) 4
15) B
16) D
E) 5
17) D
18) B
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 3
6.
x – 2 = 1 ve 3 – y = 4 ise,
(3x – 7y – 10)
x–3=1
olduğuna göre,
işleminin sonucu kaçtır?
A) – 8
B) – 4
2 – y = 3 ve 3z + 1 = 7
C) – 1
x.(– y) – y.(– z) + (– x) . (– z) – (– y) . y
D) 6
işleminin sonucu kaça eşittir?
E) 11
A) 3
2.
B) 8
C) 11
D) 14
E) 18
D) 32
E) 36
12
x 3
=
= 2 ise,
ve
2 2
y
4x + 2y
3x – y
7.
işleminin sonucu kaçtır?
C) 12
D) 18
E) 24
5y + 2 = 9
ı
B) 10
4z – 3 = 2 ise,
a
r
A) 8
3x – 1 = 9
B) 20
C) 24
C) – 32
D) – 28
E) – 18
8.
a
b
– 1 = 1 ve
+ 2 = 1 ise,
2
3
L
4.
işleminin sonucu kaça eşittir?
b3 – a3 – a2 – b2 – ab
A) – 120
ifadesinin sonucu kaça eşittir?
A) – 200
B) – 104
C) – 86
D) – 30
B– A – A– B – A2 + B2
C) 12
D) 12
E) 76
A = 4B ise,
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 10B2 + 16B
işleminin sonucu kaça eşittir?
B) 10
C) – 84
A2 + 3A
A = – 2 ve B = – 3 ise,
A) 4
B) – 103
E) – 5
9.
5.
7x + 15 = 3 olduğuna göre,
(14x + 20) – (21x – 4).(10 + 7x)
i
m
i
t
B) – 36
A) 12
a
ifadesi kaça eşit olur?
A) – 42
işleminin sonucu kaçtır?
y
2k3 + 3k2 – k – 4
n
k = – 3 için,
Y
3.
ı
l
(24.z – 10.y + 6.x)
D) 18
B) 12B2 + 18B
D) 16B2 + 12B
E) 22
13
C) 18B2 + 16B
E) 14B2 + 12B
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
10.
Test 3
15.
3(x – 2y) = 0 olduğuna göre,
x–
5
= 0 ise,
y
3x2 – y2 + (– y).(– y) + (– x).x
2 2
x y – 3xy
xy + 5
ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3y2
B) 5y2
C) 6y2
D) 8y2
işleminin sonucu kaçtır?
E) 12y2
A) – 1
11.
m=–
B)
1
3
C) 1
D)
3
2
E)
5
2
3
olmak üzere,
n
2mn – m2n2 + 1
işleminin sonucu kaça eşittir?
B) – 18
C) – 14
D) – 8
x – 2y + 3 = 0 ise,
E) – 1
(x – 2y)2 + 4(x – 2y) – 1
ı
A) – 21
16.
r
ifadesi kaça eşittir?
B) – 2
C) 6
D) 8
E) 14
l
a
A) – 4
2a =
18
olmak üzere,
3b
n
12.
y
ı
2
a @ 3b + ab J
b @ 2a – a b J
a
2
B) – 2
C) 0
D) 3
E) 12
17.
3a + b – c – 2 = 0 olduğuna göre,
(3a + b)2 + (3a + b – c)3 – (c + 2)2
m
i
t
A) – 6
Y
işleminin sonucu kaça eşittir?
1
= y olmak üzere,
3
18 ?y – x I2 – 6 ?x – y I
2
x –y
işleminin sonucu kaçtır?
i
x–
A) 2
L
13.
B) 8
C) 10
D) 14
E) 16
2
ifadesi kaça eşittir?
A) – 18
B) – 10
C) – 6
D) – 2
E) 0
18.
14.
x–
3
= 0 olduğuna göre,
yz
3x3 + 3x2 + 4
9xyz – 3y2z2(x2 – 1)
ifadesi kaça eşittir?
A) 6y – 1
işleminin sonucu kaçtır?
2
A)
1) D
x3 + x2 + 1 = y ise,
x
18
2) A
2
B)
3) D
x
24
C)
24
x
4) B
2
5) E
D)
21
x
6) C
E)
2
27
x
7) E
D) 6y + 1
2
8) C
B) 3y + 1
9) D
10) D
14
11) C
12) A
13) E
C) 3y – 1
E) 6y – 3
14) E
15) C
16) A
17) B
18) B
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 4
5.
(2 + 3x) . (2y – 1)
B ≠ 0 ve AB – 3B = – CB + 5B
çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
olmak üzere, A + C kaça eşittir?
A) y(6x + 4) – y + x
B) x(6y – 2) + y – 2
A) – 2
C) y(6x – 3) – y – 3
D) y(4 + 6x) – 2 – 3x
B) 0
C) 3
D) 5
E) 8
D) 3
E) 5
E) x(2 + 6y) – x – 3
6.
2.
0 < A < C ve
AB + BC – C = A
[– 3(2x + y) + (3y – x).4]
olmak üzere, B kaça eşittir?
ı
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
E) 10y + 9x
A) – 3
B) – 1
C) 1
Y
a
y
ı
n
l
D) 9y + 10x
C) – 10x + 9y
r
B) 10x – 9y
a
A) 9x – 10y
7.
t
ise, n nin m ve k türünden eşiti aşağıdakilerden hangi-
i
– [3(a – b) – (a + 2b) – 2(3a – b)]
B) 3a + 2b
C) a – 2b
A)
1
m–k
L
A) 3a + 4b
sidir?
m
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
i
3.
m.n + 6 = 10 – k.n
D) 2a – 3b
4.
8.
C) 9y + 4z + 5t
1
m+k
4
m+k
C)
E)
4
m–k
2
m–k
2xy + 3y = 6 – y
olmak üzere, y nin x türünden değeri aşağıdakilerden
olduğuna göre, 3x aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 6y + 12z + 20t
D)
E) 4a + 3b
8x = 24y + 32z + 40t
B)
hangisidir?
B) 3y + 8z + 10t
A)
D) 12y + 8z + 10t
3
x+2
B)
D)
E) 9y + 12z + 15t
15
2
x+3
3
x–2
C)
E)
3
x+3
2
x–3
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
Test 4
4ab + b b – ab
=
ve b ≠ 0
6
2
9.
olmak üzere, a kaça eşittir?
A)
2
17
1
8
B)
C)
x–y 2
=
y
3
13.
olmak üzere,
2
7
D)
3
7
E)
1
4
9x + 10y
işleminin sonucu aşağıdakiler3x + 5y
den hangisidir?
A) 1
B)
2
5
C)
5
7
D)
3
7
E)
5
2
3x – 5 3
=
5x + 1 4
10.
olmak üzere, x kaça eşittir?
C) – 5
21
9
D) –
E) – 1
ı
23
3
değeri kaçtır?
r
B) –
k
k + 2m
< 9 ise,
nin alabileceği en büyük tam sayı
m
m
A) 2
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Y
a
y
ı
n
l
a
A) – 8
14.
A)
1
3
1
2
C)
3
2
D)
7
4
E)
7
3
ifadesi bir tam sayı olduğuna göre, x in alabileceği tam
sayı değerleri toplamı kaça eşittir?
L
B)
x+9
x+3
15.
m
8x – 2y
işleminin sonucu kaçtır?
12x – y
i
ise
i
t
y 4
=
x 3
11.
A) – 24
2A + 3B
B
= 5C ise,
A
B
12.
B)
D)
1) D
m + 7n
x
= 1+
m+n
m+n
16.
3C + 5
2
2) C
3C – 5
2
2
5C – 3
3) E
C) 0
D) 3
E) 8
aşağıdakilerden hangisine eşit-
tir?
A)
B) – 6
C)
E)
4) E
5) E
5C – 3
2
olmak üzere,
3
5C + 2
6) C
5
9
B)
10) B
11) B
A)
7) D
8) A
9) C
16
?x ≠ 0, n ≠ 0I
n
kaça eşittir?
x
4
11
12) D
C)
3
14
13) E
1
6
E)
14) B
15) A
D)
2
13
16) D
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 5
6.
3 ≤ x < 10
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi-
eşitsizliğinde belirtilen sayı aralığı aşağıdakilerden
dir?
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) {3, 10}
B) (3, 10)
2.
A) A + 144
C) (3, 10]
D) [3, 10)
144 – A2
B) 12 + A
D)
A2
C) A – 144
+ 144
E)
A2
– 12
E) [3, 10]
[– 3, 4)
sayı aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?
–3
B)
4
7.
–3
işleminin sonucu kaça eşittir?
3
–4
A) 1600
r
–4
D)
3
B) 2400
C) 3600
D) 4800
E) 6400
a
C)
(208)2 – (192)2
4
ı
A)
3
l
–4
a sayısı 4 ten küçük bir doğal sayı olmak üzere
a
3.
(4 – a, 9] aralığı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilmiş
Y
y
ı
n
E)
8.
t
olabilir?
2
D)
9
E)
9
i
–2
dir?
m
C)
B)
9
–4
9
A) 6B +
i
5
1
A
B) 36B –
5
D) 6B –
9
1
A
–
4.
1
A
C) 36B +
1
A
L
A)
2
1
– 36B
2
A
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi-
2
E) 6B +
1
A
2
10 13
,
N
3 2
aralığındaki tam sayıların toplamı kaça eşittir?
A) 0
B) 4
C) 6
D) 9
E) 15
9.
9x2y4 – 1
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi-
5.
dir?
x2 – y2 = 36 ve x – y = 4
A) 1 + 9xy2
olmak üzere, x + y kaça eşittir?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
B) 1 – 9xy
D) 1 + 3xy2
E) 9
17
C) 1 + 3x2y
E) 1 – 3xy
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
4
4
2
2
x – 9y
10.
x + 3y
Test 5
15.
2! + 3! + 4! = A
0! + 1! + 2! = B
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
ise
A) x – 9y
B) x + 3y
C) x – 3y
B
kaça eşittir?
A
A) 4
D) x2 – 3y2
?x – 1I!
= 11! ise x kaçtır?
12
11.
B) 12
C)
C) 13
16.
D) 14
E) 15
5
7
D)
1
4
E)
1
8
(6! – 2! . 3!) – (0! . 4! – 4)
işleminin sonucu kaça eşittir?
ı
A) 11
B) 8
E) x2 + 3y2
B) 688
C) 412
D) 102
E) 0
ı
n
l
a
r
A) 728
12.
a
y
y! = 24.x! ise,
B) 47
C) 56
D) 63
E) 74
17.
i
II. 10! = 63.y
III. 12! = 26.z
L
I. 23! = 28.x
m
x, y, z ∈ Z olmak üzere,
i
t
A) 5
Y
(x + y) nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
eşitliklerinden hangileri doğru olabilir?
13.
10! – 9! = 8!.x
A) Yalnız I
olmak üzere, x kaça eşittir?
A) 9
B) 17
C) 32
B) Yalnız III
D) I ve III
D) 72
C) I ve II
E) II ve III
E) 81
8! + 7!
8! – 7!
14.
18.
işleminin sonucu kaça eşittir?
A)
1) D
2
7
2) A
B)
3) C
3
8
C)
4) E
1
5
D)
5) E
6) B
9
7
E)
7) E
2
5
8) A
15! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?
A) 95
9) D
10) D
18
11) C
B) 105
12) C
13) E
C) 120
14) D
15) E
D) 140
16) B
E) 154
17) C
18) A
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
1.
Test 6
5.
a+b=7
A + 3B – 2C = 15
a – b = 11
2A – B + C = 1
denklem sisteminin çözümü olan (a, b) sıralı ikilisi aşa-
A + 2B + 5C = – 8
ğıdakilerden hangisidir?
A) (2, – 9)
D) (9, – 2)
2.
olmak üzere, A + B + C kaça eşittir?
B) (– 2, 9)
C) (– 9, 2)
A) – 4
D) 2
E) 6
ı
5 4
+ =3
x y
a
eşit olur?
D) 1
E) 3
A) 2
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20
i
t
Y
a
y
ı
C) – 1
olduğuna göre, x.y kaça eşit olur?
n
olmak üzere, A2 + AB + B2 aşağıdakilerden hangisine
l
r
2B = 1 – A
B) – 4
C) 0
5 4
– = –1
x y
6.
2A – 2 = 3B
A) – 5
B) – 1
E) (2, 9)
3.
m
2a – b + 3c = 5
4.
B) 8
5a – 4.2a = – 12
L
olmak üzere a kaça eşittir?
A) 6
2.5a – 3.2a = 6
i
a + b – 3c = 13
7.
C) 12
a
olduğuna göre,
D) 15
5 +3
a
kaça eşittir?
2 –1
E) 16
A) – 5
B) 3
C) 5
D) 6
x = 5y ise,
x + 3y
ifadesi kaça eşittir?
2x – 6y
A) 1
B) 2
E) 10
2x – y + 3z = 5
2x + y – 3z = 19
8.
z–y
olduğuna göre,
işleminin sonucu kaçtır?
2z + 7
A) – 2
B) – 1
C) 4
D) 5
E) 8
19
C) 4
D) 8
E) 10
TEMEL İŞLEM YETENEĞİ
Test 6
a–b
= 4 ise,
b
9.
13.
7x – y
işleminin sonucu kaça eşittir?
y
4a – 6b
işleminin sonucu kaça eşittir?
a + 2b
A) – 7
C) 5
D) 14
E) 18
A) – 10
14.
3a – 18b = 0 ise,
1
2
E) 7
6x in 5y ye oranı x in 3z ye oranının 9 katı ise y nin z ye
2
2a – 32b
2
ı
işleminin sonucu kaça eşittir?
A)
B)
5
7
C) 1
D)
3
2
3
10
B)
1
4
C)
2
7
D)
2
5
E)
3
4
E) 2
15.
i
t
Y
a
y
ı
n
A)
D) 3
oranı kaçtır?
r
2
C) – 2
a
2
a + 4b
B) – 6
l
10.
B) 2
x+y
= –6 ise,
x
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
m
2a 10
=
ise,
3b
9
A) – 2x
B) – x + 2y
C) 3y + 2x
i
11.
x – [3y + (5x + y – (2x + 4y))]
A) – 3
12.
B) – 1
5x = 3y ve
C) 2
D) 5
D) – 3y
L
3a – b + 3
işleminin sonucu kaça eşittir?
a – 3b – 1
E) 6
x–y
= A –1
y
16.
olmak üzere, A kaça eşittir?
A)
1) D
3
10
2) D
2
5
C)
3) A
4) B
B)
3
5
E) 0
– 3xy – [xz – (5xy – (2xz + 2xy))]
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
D)
5) D
5
7
6) C
E)
5
7
7) B
A) – 5xy
8) B
9) B
20
10) C
B) – 5xz
11) A
12) C
C) – 4xz
13) C
D) – 4xy
14) D
E) – 3xz
15) A
16) E
TEK VE ÇİFT SAYILAR
1.
Test 1
5.
a, b, c birer pozitif tam sayı olmak üzere,
3a + 8c
= 36
d
x, y, z birer pozitif tam sayıdır.
6x = 5y = 3z
ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) c tektir.
B) d ve a çifttir.
A) x + y + z çifttir.
B) yx + xx tektir.
C) c ve a tektir.
D) a çifttir.
C) (y + 1).(z + 6) çifttir.
D) (y – 1)! + (z + 2)! tektir.
E) xy + xz tektir.
E) a, b tek, c çifttir.
7 ?A + 2I + 5 ?B + 1I
2.
C+4
= 12 ?D + 3I
ve A, B, C, D birer pozitif tam sayı ise aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden hangisi daima tek olur?
D) AB çifttir.
C) 710 + 310
D) 34 + 56 + 78 + 910
E) 3– 5 + 23
Y
a
y
ı
E) BA tektir.
r
B) A + B tek sayı olur.
A
tek sayı olur.
C)
B
B) 9999 – 8888
l
A) A.B tek sayı olur.
A) 8– 2 + 412
a
ı
6.
n
hangisi daima doğrudur?
B) y tektir.
C) y çift ise z tektir.
D) x çifttir.
B) (x + y)2
A) yx + 5y
L
A) y ve x tektir.
x tek, y çift tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift olur?
m
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
7.
i
ve x, y, z birer pozitif tam sayıdır.
i
t
7 + xy
= y+z
5
3.
D) x7 + y5 + 1
C) 7x + 5x
E) (x + 5)y
E) x çift ise y çifttir.
4.
x ∈ Z, y ∈ Z, z ∈ Z olmak üzere,
(x – 5).(5y + 4).(4z + 3)
8.
(7– n + n7) . (8n + 1)
ifadesi tek ise aşağıdakilerden hangisi daima doğruifadesi tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
dur?
A) xy çifttir.
B) x + y çifttir.
C) 4y – x tektir.
D) 3x2 + y3 tektir.
çift sayıdır?
A) nn + 4
B) (3n + 1)n
D) (n + 2)!
E) y! + x çifttir.
21
C) 8n + 4n
E) (n – 8)3 – n
TEK VE ÇİFT SAYILAR
Test 1
14.
5 3
24m – 7
= 3n .k
5
9.
m, n, k birer tam sayı ise aşağıdakilerden hangisi
I
II
III
Yukarıdaki şekilde hem I, hem II, hemde III numaralı kutu-
daima doğrudur?
ların her birinde 1 den 70’e kadar tam sayıların yazıldığı 70
A) m çifttir.
B) m ve n çifttir.
adet kağıt vardır. I, II ve III numaralı kutulardan birer adet
C) n ve k tektir.
D) n tek k çifttir.
kağıt çekiliyor. I numaralı kutudan çekilen kağıttaki numara
ile III numaralı kutudan çekilen kağıttaki numaraların çarpı-
E) k tek m çifttir.
mı tek, II numaralı kutudan çekilen kağıttaki numara ile III
numaralı kutudan çekilen kağıttaki numaraların toplamı
23 @ a + 1 J + 24 @ b – 1 J
2
10.
2
22 @ a + 5 J
2
tektir.
= 25 @ c + 7 J
2
Buna göre, kağıtlar çekildikten sonra kutularda kalan
numaraların toplamı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olmak üzere a, b, c birer tam sayı ise aşağıdakilerden
olarak verilmiştir?
D) a, b, c çifttir.
Çift
Çift
B) Tek
Çift
Tek
C) Çift
Çift
Tek
D) Tek
Tek
Çift
E) Çift
Tek
Çift
A bir sayma sayısı olduğuna göre,
ı
11.
A) Tek
n
E) a tektir.
III
ı
C) c tektir.
II
r
B) b ve c tektir.
a
I
A) a tek, b çifttir.
l
hangisi daima söylenebilir?
III. (A + 3)! + 3A
15.
sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) (a + c)b tek sayıdır.
B) (b.c)a çift sayıdır.
C) (a.b)c tek sayıdır.
D) (b + c)b tek sayıdır.
IV. [(A + 1)!]5 + 1
C) II ve IV
E) I, II ve III
16.
12.
n ∈ Z olmak üzere,
3n5
+
6n3
+
C vagonunda 21 yolcu
– 5n + 4
D vagonunda 24 yolcu
E vagonunda 20 yolcu
tek sayıdır?
A)
– 3n + 6
C) (3n +
Bir yolcu treninin 5 vagonunda sırasıyla
B vagonunda 25 yolcu
7n2
ifadesi bir çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima
5n2
çift sayıdır.
A vagonunda 23 yolcu
L
i
D) III ve IV
E)
i
B) II ve III
(a.c)c
m
A) I ve III
t
ifadelerinden hangileri daima tek sayıdır?
a, b, c tam sayılarından sadece birisi tek sayı ve bc çift
a
II. 3A + (A + 1)!
Y
y
I. (A – 1)! + 10A+4
1)100
+ (n +
5)101
B)
(n3
D)
(n2
–
3n2
+
7n)3
–
5).(n2
+ 4)
+ (n +
varken uğradığı bir durakta 3 yolcu, trenin farklı 3 vagonu-
3)2
na birer birer biniyor.
Son durumda sadece bir vagonun yolcu sayısı çift mik-
E) (4 – n).(n3 + n2 + n + 1)
tarda kalıyor ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) A, D, E vagonlarından üçüne binmişlerdir.
13.
x7 + 1 ifadesi çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima
B) A, B, C vagonlarının ikisine binmemişlerdir.
tektir?
C) C, D, E vagonlarından birine binmemişlerdir.
B) (x + 5)23
A) x50 + 60
D) 12 +
1) D
2) B
3) C
13x14
4) D
C) 39x + 40
D) A, C, D vagonlarından ikisine binmişlerdir.
E) A, B, D vagonlarından birine binmişlerdir.
E) 15(x + 16)
5) C
6) B
7) D
8) E
9) C
22
10) E
11) D
12) B
13) D
14) E
15) E
16) B
ARDIŞIK SAYILAR
1.
Test 1
5.
x, y, z ardışık tek sayılar ve x < y < z ise;
x y, z ardışık tek sayılar ve x < y < z ise;
D1–
(y – 4 – x)2 + (x – 1 – z)2
işleminin sonucu kaça eşittir?
A) 7
2.
B) 11
C) 15
ise x.y – z kaça eşittir?
D) 23
E) 29
A) – 52
x, y, z ardışık çift sayılar ve x < y < z ise;
6.
y – z + (z – x) . (x – y)
ı
D) – 4
E) 0
D) 128
E) 150
(2n – 3) ile (5n + 5) sayıları ardışık tek tam sayılar oldu-
A) –
16
3
B) – 2
C)
2
3
D) 6
E)
11
3
a
C) – 10
C) 93
t
Y
a
y
ı
n
l
B) – 13
B) – 22
ğuna göre, n in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
r
işleminin sonucu kaça eşittir?
A) – 27
2
2
2
3
NE 1 – OD 1 – N =
5
x
y
z
i
a, b, c ardışık 3 çift sayı ve a < b < c ise;
?b – aI?a – cI2
m
3.
7.
L
A) – 16
4.
B) – 4
C) 1
D) 2
(4a – 2) ile (5a – 5) ardışık çift sayılar ise a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
i
?b – cI3
işleminin sonucu kaça eşittir?
A) – 1
E) 8
B) 6
C) 11
D) 18
E) 20
p, q, r ardışık tek sayılar ve p < q < r ise;
?q – p I. ?2q – 2rI
?p – rI . ?4p – 4q I
8.
işleminin sonucu kaça eşittir?
1
A) –
4
1
B)
2
C) 2
(4n – 3) ile (6n – 1) sayıları 7 nin katı ardışık tek sayılardır.
Buna göre, n in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
D) 4
E) 8
A) – 2
23
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12
ARDIŞIK SAYILAR
9.
Test 1
13.
Ardışık 9 çift sayının toplamı K ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?
A)
En büyüğü A olan B tane ardışık tam sayının toplamı
10B olduğuna göre, A + B aşağıdakilerden hangisine
K + 90
9
B)
K – 36
6
C)
eşit olabilir?
K – 72
6
A)
K + 36
D)
9
K + 72
E)
9
B – 10
2
B)
D)
10.
10 – B
2
3B – 19
2
3B + 10
2
C)
E)
19 + 3B
2
Ardışık 17 tane pozitif tam sayının toplamı 391 ise bu
ı
sayıların en küçüğü kaçtır?
C) 23
D) 27
E) 36
r
B) 15
Ardışık 4 çift sayının ilk üçünün toplamı son ikisinin
toplamının 4 fazlasına eşit ise bu sayıların toplamı kaçtır?
y
n
14.
ı
l
a
A) 12
B) 38
C) 42
D) 44
E) 52
11.
Ardışık 12 çift sayının toplamı 444 olduğuna göre, bu
i
sayıların en küçüğü kaçtır?
m
i
t
Y
a
A) 36
B) 18
C) 26
D) 36
E) 48
L
A) 8
15.
a çift, b tek doğal sayılar olmak üzere, (a + b) den küçük
olan en büyük tek sayı ile (a – b) den büyük olan en küçük
12.
Toplamları 728 olan ardışık 14 tane tek sayının en
çift sayının toplamı 127 oluyor.
büyüğünün, toplamları 175 olan 10 ardışık tam sayıdan
3a dan büyük olan en küçük tek sayı ile 5b den küçük
oluşan başka bir sayı grubu içindeki en küçük sayıya
olan en büyük çift sayının toplamının alabileceği en
oranı kaçtır?
küçük değer kaçtır?
1
A)
5
1) E
1
B)
3
2) C
3) B
3
C)
5
4) A
D) 5
5) D
E) 13
6) B
A) 164
7) B
8) A
24
9) E
10) B
B) 171
11) C
C) 182
12) D
D) 193
13) E
E) 197
14) D
15) E
ARDIŞIK SAYILAR
1.
Test 2
5.
A = 1 – 3 + 5 – 7 + … – 59
olduğuna göre,
B = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 103
olduğuna göre,
A) –
26
15
B) –
B
kaça eşittir?
A
10
17
C) –
3
10
1.4 + 4.7 + 7.10 + … 25.28 = x
42 + 72 + 102 + … + 282
D)
13
10
E)
ifadesinin x türünden değeri ne olur?
19
10
A) x2 + 16
B) x2 + 8x + 16
D) x + 432
2.
C) x + 216
E) x + 512
11 + 13 + 15 + … + (2n – 1) = 336
6.
olduğuna göre, n kaça eşittir?
C) 19
D) 21
E) 23
olduğuna göre,
ı
B) 17
7 + 13 + 19 + … + 151
a
r
A) 16
A = 3 + 6 + 9 + … + 75
l
toplamının A türünden değeri kaçtır?
n
A) 1000 + A
B) 1225 + A
E) 2525 + A
Y
a
y
ı
D) 2100 – A
C) 1975 – A
x = 3 + 9 + 15 + … + 135
t
3.
D) 92
E) 23
m
C) 126
ifadesindeki terimlerden herbirinin 2. çarpanının 1
i
B) 248
K = 1.3 + 3.5 + 5.7 + … + 21.23
azaltılmasıyla oluşan sayı M ve M deki terimlerden
L
olduğuna göre, y – x kaça eşittir?
A) 388
7.
i
y = 7 + 13 + 19 + … + 151
herbirinin 1. çarpanı 2 arttırıldığında oluşan sayı ise N
olduğuna göre, N – K kaça eşittir?
A) 118
8.
4.
E) 158
3.4.5 + 4.5.6 + 5.6.7 + 30.31.32
toplamdaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur?
N sayısı ne kadar artar?
D) n2 + 36
D) 143
ve 2. çarpanları 1 arttırılıp 3. çarpanları 2 azaltılırsa
ifadesindeki her terimde karesi alınan sayı 2 arttırılırsa
B) n2 – 2n – 24
C) 132
toplamını oluşturan terimlerin herbirinin 1. çarpanları
N = 52 + 72 + 92 + … (n – 3)2
A) n2 – 8
B) 124
A) 119 artar
C) n2 – 2n + 12
B) 312 azalır
D) 216 artar
E) n2 – n – 12
25
C) 196 artar
E) Değişmez
ARDIŞIK SAYILAR
Test 2
13.
3 + 6 + 9 + … + 90
x
=
8 + 16 + 24 + … + 240 y
9.
33 ile 95 arasındaki çift doğal sayıların toplamı A, 33 ten 97
ye kadar olan tek doğal sayıların toplamı B dir.
x ve y iki basamaklı sayılar olduğuna göre, x + y en az
Buna göre, A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
kaçtır?
A) 132
B) 44
C) 11
D) – 11
hangisidir?
E) – 132
A) A = B – 33
B) B = A + 161
D) B = A – 161
14.
C) A = B + 81
E) B = 161 – B
5 ile bölümünden 2 kalanını veren 85 ten küçük 2 basamaklı doğal sayıların toplamının, 4 ile bölümünden 3
–189 – 180 – 171 – … – 36
12 + 15 + 18 + … + 63
10.
kalanını veren 940 dan büyük 3 basamaklı sayı miktarına oranı kaçtır?
ı
işleminin sonucu kaça eşittir?
C) –
4
3
4
9
D) –
E) –
1
3
A) 94
B) 68
C) 56
D) 47
E) 32
r
B) – 3
2
11.
2
2
2
2
1
2
C) 1
D)
3
2
a
i
B)
E) 2
L
1
4
E) 8400
2
işleminin sonucu kaça eşittir?
A)
C) 4800
D) 5400
2
22 + 44 + 66 + 88 + 110
B) 3600
t
2
A) 2500
i
2
Aşağıdaki sayılardan hangisi ardışık 60 tek doğal sayının toplamı olamaz?
m
2
11 + 22 + 33 + 44 + 55
15.
Y
y
ı
n
l
a
A) – 9
16.
1
2
3
4
5
6
Yukarıdaki numaralandırılmış kutulara bir çocuk 1. kutudan
6. kutuya kadar, kutulara sırasıyla misket bırakmak şartıyla
bir turu tamamlayacaktır. Başa dönüp aynı işlemi sürekli
tekrarlamak şartıyla her turda kutulara tur sayısı ile kutu
numarasının çarpımı kadar misket bırakıyor. (Örneğin; 3.
turda 5. kutuya 3.5 = 15 tane misket bırakıyor.) Son turda
12.
3 ten x e kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı m, 12
4. kutuyada misket bıraktıktan sonra misketler bitiyor.
den x e kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı n dir.
5. kutuda 275 misket biriktiğine göre, 4. kutuda kaç
misket birikmiştir?
m + n = 437
A) 242
olduğuna göre, n kaça eşittir?
A) 163
1) A
2) C
B) 172
3) A
C) 181
4) B
D) 187
5) D
6) A
D) 296
E) 191
7) D
B) 264
8) E
9) E
26
10) B
11) A
C) 284
E) 306
12) D
13) B
14) D
15) A
16) B
DÖRT İŞLEM
1.
Test 1
6.
Toplamları 36 olan iki doğal sayının çarpımı en çok A,
en az B olduğuna göre, A + B kaçtır?
A) 242
B) 266
C) 298
x, y ∈ Z ve x.y = 60
olmak üzere, (x + y) nin alabileceği en büyük değeri ve
D) 324
en küçük değerinin toplamı kaç olur?
E) 359
A) 0
2.
B) 16
C) 56
D) 61
E) 77
x, y ∈ Z ve x + y = 25
olmak üzere, x.y en fazla kaç olur?
A) 120
B) 144
C) 156
D) 180
E) 216
7.
p, q ∈ N ve p.q = 72
olmak üzere,
r
ı
değer kaçtır?
C)
27
72
D)
17
72
E)
1
72
l
38
72
3k
2
2
2
C)
2
3k + 1
4
9k
4
2
8.
m
i
t
E)
6k + 1
2
a
B)
Y
2
D)
B)
ı
değer kaç olur?
3k + 1
2
73
72
n
olmak üzere, m.n çarpımının alabileceği en büyük
A)
A)
a
m, n ∈ R+ ve m + n = 3k
y
3.
1 1
+
toplamının alabileceği en küçük
p q
olmak üzere, (2ab + 2c + 1) toplamının alabileceği en
i
a, b ∈ Z+ ve a + b = 5k
olmak üzere, a.b nin en küçük değeri 34 olduğuna
küçük değer kaç olur?
L
4.
A) 1
göre, a.b nin büyük değeri kaç olur?
A) 306
5.
B) 403
C) 508
D) 666
a, b, c ∈ N ve a.b.c = 120
B) 18
C) 24
D) 36
E) 45
E) 724
A, B ∈ Z+ ve A.B = 56
olmak üzere, (A + B) nin alabileceği en küçük değer x,
9.
en büyük değer y ise x + y kaça eşittir?
A) 66
B) 72
C) 84
D) 96
Kenar uzunlukları tam sayı ve çevresi 64 cm olan bir
dikdörtgenin alanı en çok kaç olur?
E) 99
A) 284
27
B) 256
C) 240
D) 220
E) 192
DÖRT İŞLEM
Test 1
10.
14.
A
p, q ve r iki basamaklı birer doğal sayı ve
3p = 4q ve 3q = 2r
olmak üzere, p + q + r en az kaçtır?
C
B
A) 58
B) 46
C) 29
D) 23
E) 14
x, y ∈ Z olmak üzere yukarıdaki üçgende
ha = x cm
|BC| = y cm
15.
x, y ve z birer iki basamaklı tam sayı ve
A(ABC) = 40 cm2
4.
olduğuna göre, x + y en az kaçtır?
B) 14
C) 18
olmak üzere, x + y + z en az kaçtır?
D) 20
E) 24
A) – 216
B) – 198
C) – 99
D) – 33
E) – 27
l
a
r
ı
A) 13
3
x
= 5 ve
x=z
2
y
n
x, y ∈ N olmak üzere,
C) 7
y
D) 4
E) 2
olmak üzere, a + b + c en fazla kaçtır?
A) – 90
B) – 56
C) – 29
D) – 20
E) – 15
m
i
t
B) 11
a.b 36
=
b.c 20
a
ise kaç farklı (x, y) ikilisi vardır?
A) 16
a, b, c ∈ Z– ve
ı
3x + 5y = 50
16.
Y
11.
i
m, n ∈ N ve
L
12.
4m + 6n = 30
17.
x ve y birer doğal sayı
olmak üzere, m + n toplamının alabileceği değerler
x + 32 = y.2,4
toplamı kaçtır?
A) 7
olduğuna göre, x + y en az kaçtır?
B) 9
C) 12
D) 15
E) 18
A) 9
18.
13.
2) C
3) E
C) 33
4) A
E) 36
olmak üzere x + y toplamının alabileceği değerler top-
olmak üzere, a + b + c en az kaç olur?
1) D
D) 24
(x + 3y)x = 28
b 6
a 3
=
=
ve
c 5
b 8
B) 22
C) 19
x ve y tek pozitif doğal sayılardır.
a, b ve c birer doğal sayı ve
A) 16
B) 13
5) B
lamı kaçtır?
D) 53
6) A
E) 77
7) D
8) E
A) 10
9) B
10) C
28
11) D
B) 15
12) E
13) D
C) 21
14) B
D) 26
15) B
16) E
E) 29
17) C
18) A
DÖRT İŞLEM
1.
Test 2
6.
a, b, c farklı doğal sayılardır.
x, y ∈ Z, x.y = A ve x + y = B dir.
3a + 4b + 2c = 63
A + B = 12
olduğuna göre, b en fazla kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 12
D) 14
olmak üzere, x nin alabileceği farklı değerler toplamı
kaçtır?
E) 15
A) – 16
2.
B) – 4
C) 6
D) 14
E) 28
L, M, T birer doğal sayıdır.
4L + 5M + 3T = 70
7.
olduğuna göre, M en çok kaç olabilir?
B) 12
C) 10
D) 9
2A + 5B – C = 0 ve 4A = 2C – D
E) 8
r
olmak üzere, D sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a
ı
A) 14
A, B, C, D birer pozitif tam sayıdır.
A) 18
C) 36
D) 63
E) 70
l
B) 25
x, y ve z farklı doğal sayılardır.
n
3.
y
ı
5x + 3y + 6z = 120
a
olmak üzere (x + y + z) nin alabileceği en küçük değer
Y
kaçtır?
B) 22
C) 23
D) 25
8.
E) 27
K, L ve N birer pozitif tam sayıdır.
K + 2L = 10 – N
i
t
A) 21
m
olduğuna göre;
4.
Bir market elinde bulunan 200 adet sabunu herbirinden en
L
i
2N + 4L + 5K
toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
az birer tane bulundurmak üzere 3’lü, 5’li ve 10’lu paketler
A) 38
halinde satacaktır.
B) 44
C) 53
D) 59
E) 66
Buna göre, 10’lu paket sayısı en çok kaç adet olabilir?
A) 20
5.
B) 19
C) 18
D) 16
E) 13
9.
m, n, k birer pozitif tam sayı olmak üzere,
a ve b birer tam sayı,
3 < a < b < 21
8m + 5n = 3k
olduğuna göre, m + n + k nın alabileceği en küçük
olmak üzere,
değer kaçtır?
lamı kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
A) 5
E) 13
29
b
nın alabileceği tam sayı değerleri topa
B) 9
C) 14
D) 20
E) 28
DÖRT İŞLEM
10.
Test 2
14.
x, y ∈ R ve
A, B ∈ R+ ve x, y ∈ Z+ olmak üzere,
4 < x < y < 28
olmak üzere,
mı kaçtır?
A) 5
11.
A=
y
in alabileceği tam sayı değerleri toplax
B) 9
C) 14
D) 20
olduğuna göre, 4A + 3B toplamının en az kaç katı bir
pozitif tam sayıdır?
E) 28
A) 20
15.
a ve b iki basamaklı birer doğal sayıdır.
C) 80
D) 96
E) 120
m ve n birer pozitif reel sayıdır.
r
tam sayı olur?
a
A) 48
B) 32
C) 28
D) 24
E) 12
C) 67
D) 74
E) 82
Y
a
y
ı
B) 35
n
l
olur?
ı
na göre, 6m + 5n toplamının en az kaç katı bir pozitif
b
nın alabileceği en küçük tam sayı
a
değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı kaç
A) 11
B) 48
m nin en az 36, n nin en az 40 katı bir tam sayı olduğu-
a < 20 < b
olduğuna göre,
y
x
ve B =
20
48
a, b ve c pozitif tam sayılardır.
t
16.
x = 3a + 5b – 9c
a+8>b
m
c – b > 10
i
i
a, b, c farklı doğal sayılar,
olduğuna göre,
a sayısı 2 arttırılırsa
b sayısı 3 azaltılırsa
L
12.
olduğuna göre, a + b + c en az kaç olur?
A) 15
B) 12
C) 10
D) 9
c sayısı 1 attırılırsa
x sayısında nasıl bir değişim gerçekleşir?
E) 7
A) 18 azalır
B) 12 azalır
D) 6 artar
13.
C) 6 azalır
E) 15 artar
a, b, c farklı pozitif tam sayılar,
17.
b
a
< 10 ve
>6
c
b
x, y ve z farklı rakamlardır. Buna göre,
2x – 3y + 5z
olmak üzere, a + b + c nin alabileceği en küçük değer
kaçtır?
A) 16
1) E
2) A
ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
B) 10
3) A
C) 8
4) C
D) 7
5) A
6) C
E) 6
7) E
A) – 27
8) E
9) C
30
10) D
11) A
B) – 25
12) B
C) – 19
13) B
14) C
D) – 17
15) D
E) – 12
16) A
17) B
DÖRT İŞLEM
1.
Test 3
6.
a, b, c farklı pozitif tam sayılardır.
a+
b
= 16
c
2 2 2
+ +
x y z
olmak üzere, a nın alabileceği en küçük değer için
ifadesinin alabileceği en küçük değer kaç olur?
b + c toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 17
2.
x, y ve z negatif tam sayılar ve
B) 21
C) 32
D) 43
A) – 12
C) – 6
D) – 4
E) – 3
p, q ve r iki basamaklı farklı doğal sayılardır.
p+
q
= 50
r
7.
A, B ve C farklı negatif tam sayılardır.
olduğuna göre, p nin en büyük değeri için (p + q + r)
A–B=–4
toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır?
olabilir?
A) – 12
olmak üzere, A nın alabileceği en küçük tam sayı değe-
a
ri kaçtır?
B) 7
C) – 6
D) – 4
E) – 3
C) 8
D) 10
E) 11
8.
a, b, c doğal sayılardır.
t
A) 6
B) – 8
y
t
=A
n
Y
?x + yI .z +
olmak üzere, A + B + C aşağıdakilerden hangisine eşit
ı
x, y, z, t, n birbirinden farklı pozitif tam sayılardır.
B.C = 8
ı
E) 81
r
D) 78
a
C) 69
l
B) 52
n
A) 51
3.
B) 8
E) 49
m
i
a + b + c = 12
i
olduğuna göre;
4a + 4b + 7c
L
4.
a, b ∈ Z+ ve
nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
10
1
=
4a – 3b 6
A) 55
B) 48
C) 36
D) 32
E) 28
olmak üzere, a + b nin en küçük değeri kaçtır?
A) 17
5.
B) 20
C) 22
D) 25
E) 29
a, b, c, d pozitif tam sayılardır.
a.b +
9.
c
= 20 ve a + b + d = 40
d
x, y ∈ Z+ ve
x+
olduğuna göre, a.b nin alabileceği en büyük değer için
a.b.c + d kaçtır?
A) 312
B) 344
12
18
= 18 ve y +
=4
y
x
olduğuna göre, x + y kaça eşittir?
C) 360
D) 386
E) 400
A) 7
31
B) 13
C) 14
D) 18
E) 20
DÖRT İŞLEM
10.
Test 3
15.
x, y, z farklı pozitif tam sayılar,
p, q ∈ Z ve
3p
p.q
= 2p – q =
q
3
x + y = 10
olduğuna göre, p + q nun alabileceği değerler toplamı
x.y + x.z = 12
kaçtır?
olmak üzere, y.z kaça eşittir?
A) 18
11.
B) 24
C) 27
D) 36
A) – 4
E) 45
m, n ∈ N ve
16.
41
4m + n =
3m – n
B) – 3
E) 6
ait tek seferde yük taşıma kapasiteleri verilmiştir.
ı
E) 102
A
30
r
D) 53
B
27
a
C) 41
Yük (ton)
C
20
B) 12
C) 24
D) 43
az kaç seferde taşıyabilirler?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 15
E) 54
m
i
t
A) 7
yapmak şartıyla 434 ton yükü, üç kamyon toplamda en
Y
olmak üzere, x + y + z kaça eşittir?
n
12 y 7
= =
x
5 z
ı
x, y ve z pozitif tam sayılardır.
y
12.
Her biri her seferinde tam dolu olmak ve en az bir sefer
a
l
B) 23
D) 2
A, B, C birer kamyondur. Aşağıdaki tabloda bu kamyonlara
olmak üzere, m.n kaça eşittir?
A) 17
C) – 1
i
a, b, K ∈ Z+ ve
L
13.
3a + 4
7
=
=K
10
2b – 1
17.
A sınıfı
1
2
3
1
2
3
kişilik kişilik kişilik kişilik kişilik kişilik
olmak üzere, K nın alabileceği en büyük değer için
a + b kaça eşittir?
A) 6
B) 9
C) 15
D) 17
B sınıfı
E) 23
1. kat
6
d
4
2
a
1
2. kat
3
8
a
6
c
2
3. kat
1
e
6
3
4
b
4. kat
2
1
2
1
2
5
4 katlı bir otelde odalar fiyatına göre A sınıfı ve B sınıfı şeklinde sınıflanmıştır. Yukarıdaki tabloda otelin katlarındaki
14.
oda sayıları verilmiştir.
a, b ∈ R ve
Bu otelde; 3 kişilik 32 oda, 2. katta 30 oda ve B sınıfı 46
a
= a + b = a.b
b
oda bulunduğuna göre, otelin 3. katındaki 2 kişilik
olmak üzere, 4a – b kaça eşittir?
A) 1
1) C
B) 3
2) D
3) B
C) 7
4) C
olmayan oda sayısı kaçtır?
D) 10
5) E
6) C
E) 11
7) A
A) 14
8) B
9) A
32
10) C
11) E
B) 17
12) C
C) 19
13) E
14) B
D) 20
15) D
E) 22
16) E
17) C
Download

örnek sayfaları görmek için tıklayınız