Hemofarm je član STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija, koja
uspešno posluje i na tržištima Zapadnog Balkana, Centralne Evrope, Rusije, Afrike i Bliskog istoka. Više od 53
godine iskustva, Hemofarm je posvetio proizvodnji visokokvalitetnih lekova svih farmakoterapeutskih grupa,
poštujući korporativne ključne vrednosti: brižnost, kvalitet, dostupnost i poverenje!
Svi smo različiti, ali briga o zdravlju nam je svima ista.
Zato se mi u Hemofarmu brinemo da svih 365 dana bude dobro. Svako dobro!
Našem Sektoru istraživanja i razvoja potreban je:
Viši stručni saradnik u odeljenju transfera
Uslovi:
• imate završen Farmaceutski ili Tehnološki fakultet;
• imate aktivno znanje engleskog jezika;
• imate napredni nivo znanja rada na računaru;
• istrajni ste i pedantni u radu;
• spremni za timski rad;
• spremni za kancelarijski posao i rad za računarom, kao i za rad u proizvodnji.
Vaše zaduženje bi bilo:
• izrada dokumentacije koja prati transfer proizvoda;
• učestvovanje u transeru proizvoda.
Nudimo Vam:
• rad u dinamičnom okruženju;
• mogućnost kontinuirane edukacije i unapređenja ličnih znanja i veština.
Mesto rada: Vršac
Rok za podnošenje prijava: 12.05.2014. godina
Svoje prijave možete poslati na adresu Službe za regrutovanje i razvoj,
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put b.b.
26300 Vršac,
ili na e-mail: [email protected]
HEMOFARM AКCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRŠAC
Beogradski put b.b., 26300 Vršac. Matični broj: 08010536. PIB: 102037788. Generalni
direktor Ronald Seeliger. Ostali zastupnici: Sonja Pejović, Dušan Milutinović, Saša
Ostojić. Telefon: +381(0)13 803100. www.hemofarm.com, [email protected]
Download

Viši stručni saradnik u odeljenju transfera