UNIQA je jedno od vodećih osiguravajućih društava na području BiH, sinonim
za kvalitet, inovaciju i novu formu partnerstva sa klijentima. Pridružite se našem
uspješnom timu na poziciji
Saradnik za korporativne klijente
Sarajevo
Kvalifikacije:
• Visoka ili viša stručna sprema
• Iskustvo u prodaji i radu sa korporativnim klijentima
• Izvrsne komunikacijske i organizacijske sposobnosti
• Proaktivnost i usmjerenost cilju
• Poznavanje rada na računaru i engleskog jezika
Odgovornosti:
• Traženje i uspostavljanje kontakata sa korporativnim klijentima, te
oba­vlja­nje prodajnih razgovora
• Prezentacija proizvoda osiguranja, sklapanje ugovora i unapređenje
poslovne saradnje sa klijentima
• Učestvovanje u procjeni i reviziji rizika te vođenje računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja
• Učestvovanje u aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje
• Izvještavanje rukovodioca o rezultatima iz svog domena odgovornosti
Nudimo Vam izazovan posao u dinamičnom okruženju te mogućnost napredovanja i ličnog razvoja. Vašu prijavu i biografiju sa slikom pošaljite na našu adresu
u narednih osam dana:
UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Odjel za ljudske resurse
Obala Kulina bana 19
71 000 Sarajevo
ili e-mail adresa: [email protected]
Download

Saradnik za korporativne klijente - Sarajevo