[IFRA NA KANDIDATOT
[email protected] MATURA
ZALEPI TUKA
FILOZOFIJA
ФИЛОЗОФИЈА
Vreme za re{avawe: 180 minuti
juni 2011 godina
[ifra na PRVIOT ocenuva~
[ifra na VTORIOT ocenuva~
Zapi{i
tuka:
ZALEPI TUKA
[email protected] ISPITEN CENTAR
UPATSTVO ZA KANDIDATOT
Vnimatelno pro~itaj go upatstvoto. Ne ispu{taj ni{to.
Zalepi ja ednata {ifra na ozna~enoto mesto na testot ("[ifra na kandidatot”), a drugata
{ifra na ozna~enoto mesto na listot za odgovori.
Ne vrti stranici i ne po~nuvaj so re{avawe na zada~ite s¢ dodeka ne ti ka`e nadgleduva~ot.
Testot sodr`i zada~i.
Na zada~ite se odgovara na eden od slednite na~ini:
- so zaokru`uvawe na bukvata pred to~niot odgovor;
- so pi{uvawe odgovor na soodvetnoto mesto vo tabelite;
- so pi{uvawe tekst vo prostorot {to e predviden za toa.
Vnimavaj na jazikot i na pravopisot vo odgovorite. Pi{uvaj ~itlivo. Ne~itlivite odgovori,
nejasnite popravki i zaokru`uvaweto na pove}e od predvideniot broj opcii se vrednuvaat so
nula (0) poeni.
I vo testot i vo listot za odgovori pi{uvaj isklu~ivo so penkalo. Odgovorite na
zada~ite napi{ani so moliv se vrednuvaat so nula (0) poeni.
Prepi{uvaweto e najstrogo zabraneto. Site identi~ni ili sli~ni tekstovi, kako i tekstovite ispi{ani so razli~ni rakopisi se vrednuvaat so nula (0) poeni.
Pokraj sekoja zada~a e daden brojot na poenite za to~niot odgovor.
Zada~ite se odgovaraat prvo vo testot. Otkako }e zavr{i{ so odgovaraweto na pra{awata vo
testot, odgovorite na zada~ite prenesi gi na listot za odgovori, spored Upatstvoto za
popolnuvawe dadeno vo nego.
Ti posakuvame mnogu uspeh.
©
ДИЦ 2011
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
DR@AVNA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
MATURA
PRAZNA STRANICA
3
16010111
1
1 poen
1 Одговори кој филозоф кажал: „Мил ми е Платон, но помила ми е вистината“.
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
Аристотел.
Зенон.
Продик.
Теофраст.
1 poen
2 Марко Аврелиј е претставник на:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
скептицимот.
стоицизмот.
епикуреизмот.
патристиката.
1 poen
3 Во кое дело Аристотел го образложил своето учење за општествено организирање на заедницата и за нејзино успешно водење?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
„Политика“.
„За небото“.
„Органон“.
„Реторика“.
1 poen
4 Кои се првите словенски просветители?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
Светите
Светите
Светите
Светите
Климент и Константин.
Кирил и Методиj.
Климент и Методиј.
Наум и Константин.
1 poen
5 За кои две држави зборува Августин?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
Природна и Божја.
Материјална и духовна.
Земна и Божја.
Земна и духовна.
4
16010111
1
1 poen
6 „Филозофијата е разбирање на Божјите и на човечките нешта, за човек
да може да му се доближи на Бога.“ е првата дефиниција на филозофијата
на словенски јазик, а нејзин автор е:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
свети Кирил.
Црноризец Храбар.
свети Методиј.
свети Наум.
1 poen
7 Првите филозофи бранители на христијанството се викаат:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
сколастичари.
манихејци.
емпиристи.
апологети.
1 poen
8 Одговори кој филозоф ја искажал познатата мисла: „Верувам за да разберам“.
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
Тома Аквински.
Августин.
Тертулијан.
Амброзиј.
1 poen
9 За какво општествено уредување се залагал Тома Аквински?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
A.
Б.
В.
Г.
Аристократско.
Демократско.
Тиранско.
Теократско.
1 poen
10 Познатиот средновековен филозоф Ал-Фараби своите логички истражувања ги темелел врз учењето на:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Сократ.
Аристотел.
Талес.
Демокрит.
5
16010111
1
1 poen
11 Филозофското учење на Џордано Бруно е познато како:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
идеализам.
пантеизам.
материјализам.
космополитизам.
1 poen
12 Како се вика филозофскиот правец според кој сето познание произлегува
од искуството?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Рационализам.
Експресионизам.
Позитивизам.
Емпиризам.
1 poen
13 Кој од долунаведените просветители бил наречен „Лав од Фарнеј“?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Жан-Жак Русо.
Томас Хобс.
Волтер.
Шарл Монтескје.
1 poen
14 Делото „Писма за толеранцијата“ го напишал филозофот:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Франсис Бекон.
Барух Спиноза.
Томас Хобс.
Џон Лок.
1 poen
15 Учењето на Спиноза - дека Бог е во сè, а сè е во Бога се нарекува:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
тотемизам.
солипсизам.
пантеизам.
дуализам.
6
16010111
1
1 poen
16 Кои филозофи биле уредници на големата француска Енциклопедија?
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Пол Холбах и Шарл Монтескје.
Дени Дидро и Жан Даламбер.
Томас Хобс и Клод Адриен Хелвециус.
Волтер и Жан-Антоан де Кондорсе.
1 poen
17 Враќање кон античките извори, хуманизам, нов начин на поврзување на
филозофијата и науката, постојана критичност, се некои од карактеристиките на епохата:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
сколастика.
емпиризам.
рационализам.
ренесанса.
1 poen
18 Шопенхауер смета дека еден од начините за ослободување од светската
болка е:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
да се сочувствува со болката на другиот.
да се помагаат сите што имаат мака.
потполна незаинтересираност за болката на другиот.
игнорирање на постоењето на болките.
1 poen
19 Кантовото учење може да се определи како:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
трансцендентален идеализам.
дијалектички материјализам.
механички материјализам.
механички идеализам.
1 poen
20 Според Хегел еден од основните дијалектички закони е законот на:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
афирмација на негацијата.
негација на афирмацијата.
афирмација на афирмацијата.
негација на негацијата.
7
16010111
1
1 poen
21 Вилијам Џејмс е претставник на:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
волунтаризмот.
интуиционизмот.
егзистенцијализмот.
прагматизмот.
1 poen
22 Книгата „Кибернетиката и општеството“ ја напишал основоположникот на
кибернетиката, познатиот филозоф и математичар:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
Ален Туринг.
Норберт Винер.
Вилијам Шоксли.
Борис Атанасов.
1 poen
23 Човековите творечки димензии кои претставуваат полет и подем на животот, познатиот француски филозоф Анри Бергсон ги означува како:
(заокружи ја буквата пред точниот одговор)
А.
Б.
В.
Г.
„животен елан“.
„квантен скок“.
„општествена виталност“.
„индивидуална сила“.
24 Имануел Кант вака ги изразил трите основни филозофски прашања:
Што можам да знам? Што треба да правам? На што можам да се надевам?
Тие се обединуваат во едно прашање: Што е човекот?
1 poen
(24.1) Едно од најпознатите дела на Имануел Кант кое се однесува на
прашањето „Што можам да знам?“ е:
A.
Б.
В.
Г.
„Творечка еволуција“.
„Критика на чистиот ум“.
„Утилитаризам“.
„Така зборуваше Заратустра“.
1 poen
(24.2) Прашањето: Што можам да знам? е суштествено прашање на:
A.
Б.
В.
Г.
гносеологијата.
онтологијата.
естетиката.
етиката.
8
16010111
1
25 Анаксимандар од Милет... рекол дека начелото и основата на нештата е апејрон
прв употребувајќи го тоа име за начелото. Тој вели дека тоа не е ниту водата ниту
која и да е друга од таканаречените основи, туку е некоја друга, неопределена
природа од којашто настануваат сите небеса и световите во нив.
Симпликиј: „Коментари кон Аристотеловата физика“
1 poen
(25.1) На кој период на развитокот на античката филозофска мисла
припаѓа учењето на Анаксимандар?
A.
Б.
В.
Г.
Систематскиот период.
Антрополошкиот период.
Космолошкиот период.
Хеленистичкиот период.
1 poen
(25.2) Учењето за праосновата на светот е:
A.
Б.
В.
Г.
естетичко прашање.
антрополошко прашање.
етичко прашање.
онтолошко прашање.
1 poen
(25.3) Според Анаксимандар архе е:
A.
Б.
В.
Г.
водата.
апејронот.
земјата.
огинот.
1 poen
(25.4) Што е според Анаксимандар основата за настанувањето и за
пропаѓањето на појавите во природата?
A.
Б.
В.
Г.
Борбата меѓу доброто и злото.
Спротивностите што ги содржи праосновата.
Силите на љубовта и на омразата.
Атомите.
1 poen
(25.5) Што претставува апејронот според Анаксимандар?
A.
Б.
В.
Г.
Соединение меѓу огнот и воздухот.
Бесконечна материја со неопределена природа.
Органска материја.
Течно соединение.
9
16010111
1
26
Првото правило беше никогаш да не го прифатам како вистинито ниедно
нешто сè додека очигледно не сум го сознал како такво, т.е. грижливо да ги избегнувам избрзувањето и предубеденоста и во моите судови да го вклучам само
она што на мојот ум му се претставува толку јасно и толку разлачено што јас
повеќе ќе немам никаков повод да се посомневам во него.
Второто - секоја од тешкотиите што ги испитував да ја поделам на онолку
делови на колку што е можно и колку што е неопходно за нив подобро да ги
решам.
Третото - моите мисли да ги водам во ред, почнувајќи од предметите кои се
најпрости и најлесно се спознаваат, за постапно, како по скали, да стигнам до
предметите коишто едните на другите не си претходат природно.
И последното правило - насекаде да правам така целосни набројувања и
така општи прегледи за потполно да бидам сосема сигурен дека ништо не сум
пропуштил.
Рене Декарт: „Научна расправа за методот како правилно
да го водиме својот ум и да ја бараме вистината во науката“
1 poen
(26.1) На кој филозофски правец му припаѓа учењето Декарт?
A.
Б.
В.
Г.
Емпиризам.
Рационализам.
Позитивизам.
Егзистенцијализам.
1 poen
(26.2) На што се однесуваат четирите правила наведени во текстот?
A.
Б.
В.
Г.
На
На
На
На
методот
методот
методот
методот
на
на
на
на
вистинското познание.
моралното однесување.
моралното оценување.
естетското оценување .
1 poen
(26.3) За кои супстанции зборува Декарт?
A.
Б.
В.
Г.
Бог или природа.
Материја и дух.
Мислење и просторност.
Атрибути и модуси.
10
16010111
1
1 poen
(26.4) Под кое име е познато учењето на Декарт?
A.
Б.
В.
Г.
Картезијанство.
Пантеизам.
Патристика.
Сензуализам.
1 poen
(26.5) Кое од наведените дела го има напишано познатиот француски
филозоф Рене Декарт?
A.
Б.
В.
Г.
„Практични и јасни правила за раководење на духот
во истражувањето на вистината“.
„Истражување на природата и на причината за богатството
на народите“.
„Етика, изложена на геометриски начин, и во пет делови
поделена“.
„Светото семејство или критика на критичката критика
против Бруно Бауер и другарите“.
11
16010111
1
27
Модерниот аналитички емпиризам за којшто јас дадов нацрт, се разликува
од емпиризмот на Лок, Беркли и Хјум со воведувањето на математиката и со развивањето на силна логичка техника. Значи, тој е способен во поглед на некои
проблеми да постигне конечни одговори кои имаат повеќе научен одошто филозофски карактер. Во споредба со филозофијата на градителите на системи, тој ја
има предноста што е во состојба да се фати во костец посебно со секој од своите
проблеми, наместо со еден удар да пронаоѓа некое монолитно учење за целиот
космос. Во таа смисла неговите методи се слични на научните методи. Не се сомневам дака филозофските сознанија, доколку се можни, мора да се бараат само
со такви методи; исто така, не се сомневам дека со таквите методи се можни
решенија на многу од старите проблеми.
Бертранд Расел: „Историја на западната филозофија“
1 poen
(27.1) Бертранд Расел, еден од највлијателните мислители на XX-тиот век е:
A.
Б.
В.
Г.
француски филозоф.
англиски филозоф.
канадски филозоф.
германски филозоф.
1 poen
(27.2) За што се залага Бертранд Расел со концепцијата на аналитичкиот
емпиризам?
A.
Б.
В.
Г.
За исклучување на гносеологијата од рамките
на филозофијата.
За спроведување на остра поделба меѓу филозофската
и научната методологија.
За воведување на математиката и силна логичка техника
во истражувачкиот инструментариум на филозофијата.
За изградба на нова филозофска методологија втемелена
врз принципот на произволност и непостоење
на определени правила на истражување.
1 poen
(27.3) На која филозофска традиција се повикува Бертранд Расел во
промовирањето на неговата концепција за изградба на модерен
аналитички емпиризам?
A.
Б.
В.
Г.
На
На
На
На
егзистенцијализмот.
кибернетиката.
емпиристичката филозофија.
волунтаризмот.
12
16010111
1
1 poen
(27.4) Според учењето на логицизмот на Бертранд Расел:
A.
Б.
В.
Г.
сите логички принципи можат да бидат сведени
на математички принципи.
ниту еден логички принцип не може да биде објаснет
во рамки на филозофијата.
сите филозофски учења можат да се сведат на логички
принципи.
сите математички принципи можат да се сведат на логички
принципи.
1 poen
(27.5) Како се нарекува делото на Бертранд Расел кое го напишал заедно
со познатиот англиски математичар и филозоф Алфред Норт
Вајтхед?
A.
Б.
В.
Г.
„Логичка изградба на светот“.
„Principia mathematica“.
„Tractatus logico-philosophicus“.
„Кибернетиката и општеството“.
13
16010111
1
28 Слободата на единката може да оди дотаму додека не им создава непријатности
на другите луѓе. Но ако се воздржува да им додева на другите во она што ним им
е важно, а постапува според своите склоности и својот суд само за нештата што
нему му се важни..., на човекот треба да му биде дозволено своите мислења да
ги остварува во практиката непречено, на својата сопствена сметка.
Џон Стјуарт Мил: „За слободата“
1 poen
(28.1) За кое политичко уредување се залага големиот филозоф
Џон Стјуарт Мил?
A.
Б.
В.
Г.
За
За
За
За
демократија.
автократија.
тоталитаризам.
апсолутизам.
1 poen
(28.2) На кој филозофски правец е претставник Џон Стјуарт Мил?
A.
Б.
В.
Г.
Феноменологија.
Идеализам.
Утилитаризам.
Егзистенцијализам.
1 poen
(28.3) Во делото на Мил „Систем на логиката“, кое се смета за едно од
најпознатите современи логички и методолошки дела, е изложена
неговата теорија за:
A.
Б.
В.
Г.
вродените идеи.
дедукцијата.
трансцендентниот свет.
индукцијата.
1 poen
(28.4) Како Џон Стјуарт Мил го определува човекот?
A.
Б.
В.
Г.
Како
Како
Како
Како
разумно суштество.
ирационално суштество.
неразумно суштество.
несвесно суштество.
1 poen
(28.5) Како е насловено едно од најзначајните дела на Џон Стјуарт Мил?
A.
Б.
В.
Г.
„Така зборуваше Заратустра“.
„Утилитаризам“.
„Или-или“.
„Капитал“.
14
16010111
1
4 poeni
29 Поврзи ја дефиницијата на филозофската дисциплина со соодветната филозофска дисциплина. Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1.
Наука за битието
А.
Етика
2.
Наука за моралот и за вредноста
за живеењето
Наука за логичките форми
Б.
Естетика
В.
Антропологија
Г.
Онтологија
Д.
Логика
Ѓ.
Историја на филозофијата
3.
4.
Приказ за развитокот
на филозофските идеи
1
2
3
1
4
4 poeni
30 Поврзи го авторот со неговото филозофско дело.
Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1.
Анаксимандар
А.
„За боговите“
2.
Платон
Б.
„Органон“
3.
Аристотел
В.
„Држава“
4.
Протагора
Г.
„Или-или“
Д.
„За природата“
Ѓ.
„Беда на филозофијата“
1
2
3
1
1.
Патристика
А.
Ибн Сина
2.
Византиска филозофија
Б.
Тома Аквински
3.
Арапска филозофија
В.
Тертулијан
4.
Сколастика
Г.
Сенека
Д.
Михаил Псел
Ѓ.
Џордано Бруно
2
2
4
4 poeni
31 Поврзи го филозофскиот правец од средниот век со филозофот - претставник
на дадениот правец. Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1
2
3
1
2
4
15
16010111
1
4 poeni
32 Поврзи го авторот со неговото дело.
Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1.
Барух де Спиноза
А.
„Монадологија“
2.
Готфрид Вилхелм Лајбниц
Б.
„Есеј за човечкиот разум“
3.
Џон Лок
В.
„Истражување на човечкиот разум“
4.
Дејвид Хјум
Г.
„Етика“
Д.
„Нов Органон“
Ѓ.
„Медитации“
1
2
3
1
4
4 poeni
33 Поврзи го филозофскиот правец од современата филозофија со филозофот - претставник на дадениот правец.
Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1
1.
Економски либерализам
А.
Јохан Готлиб Фихте
2.
Социјал-утопизам
Б.
Артур Шопенхауер
3.
Утилитаризам
В.
Адам Смит
4.
Германска класична филозофија
Г.
Фридрих Ниче
Д.
Џон Стјуарт Мил
Ѓ.
Роберт Овен
1
2
3
4 poeni
1
1.
Кибернетика
А.
Жан-Пол Сартр
2.
Егзистенцијализам
Б.
Лудвиг Витгенштајн
3.
Неопозитивизам
В.
Едмунд Хусерл
4.
Феноменологија
Г.
Норберт Винер
Д.
Жан Франсоа Лиотар
Ѓ.
Вилијам Џејмс
2
2
4
34 Поврзи го филозофскиот правец од ХХ-тиот век со филозофот - претставник на дадениот правец.
Одговорите (соодветната буква) запиши ги во табелата.
1
2
3
2
4
16
16010111
1
11 поени
35 Напиши текст кој треба да има најмногу 400 збора. Тестаторот ќе ти даде
дополнителен лист на кој се напишани насловот на задачата и упатството
според кое треба да пишуваш.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17
16010111
1
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18
16010111
1
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
поими
___________________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________________
1
2
докази
___________________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________________
2
стручна терминологија
___________________________________________________________________________
19
2
аргументација
1
2
16010111
1
PRAZNA STRANICA
20
16010111
1
Download

филозофија dr@avna matura