Poštovani studenti,
Stučna praksa u okviru Razvojno-pedagoškog modula realizovaće se u 9 različitih
ustanova. Predlog je da student bira 3 ustanove i da u svakoj provede po 60 sati. Dakle,
ukupan broj sati koje je student u obavezi da provede na stručnoj praksi iznosi 180.
Predlog raspodele sati po ustanovi je sledeći:
- priprema i izveštaj - 30 sati
- boravak u ustanovi - 5 dana x 6 sati
Raspodela nastavnika po ustanovama
Ustanova
Osnovna škola
Srednja škola
Centar za socijalni rad
Dečje selo
Domovi učenika
Dečja psihijatrija
ŠOSO Dr Milan Petrović
Predškolska ustanova
Nastavnici
Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
Doc. dr Jasmina Pekić
Prof. dr Marija Zotović
Doc. dr Jelica Petrović
Prof. dr Ivan Jerković
Doc. dr Ivana Mihić
Molimo vas da detaljno pročitate Opšte uputstvo za obavljanje prakse, kao i da sa sajta
Odseka preuzmete sve neophodne formulare koji se odnose na Stručnu praksu u okviru
Razvojno-pedagoškog molula.
Uput za praksu ćete dobiti od koordinatora prakse (doc. dr Jasmina Pekić) i neophodno
je da ga predate mentorima u odabranim ustanovama prilikom prvog dolaska na praksu.
Ukoliko imate pitanja vezana za Stručnu praksu, obratite se koordinatoru prakse na email adresu: [email protected]
Download

Posebno uputstvo za studente