ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Садржај летописа:
СЕПТЕМБАР:
. Организација рада школе
 Број ученика по разредима и одељењима
 Кадар и квалификациона структура радника школе
ОКТОБАР:





Дечија недеља
Предавање „Трговина људима“ Црвени крст и ПС Мионица
Представа „Госпођа Министарка“
Екскурзија за ученике VIII разреда
Посета Сајму књига у Београду
НОВЕМБАР:
 Дан школе
 Грађевинско-молерски радови у школама
 Отворен Етно-кутак
 Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај првог
тромесечја
ДЕЦЕМБАР:
.Одржан иницијални тест за осмаке из српског језика и математике
.У школи организован семинар „Оцењивање ученика“ за школске тимове из
више школа са територије Ваљева и околине
.Представа „Земља дембелија“
 Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај првог
полугодишта
 Зимски распуст од 31.12.2012. до 15.01.2013.год.
ЈАНУАР:
.Школска слава – Свети Сава
ФЕБРУАР:
.Интерактивна табла
.Представа Кофер театра „Чаролија на крају представе“
.Прво место одбојкашица на окружном првенству у Ваљеву
-2-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
МАРТ:
.Одржан семинар за одељењске старешине. „Професионализација одељењских
старешина у сарадњи са родитељима“
.Талис пројекат – међународно истраживање наставе и учења
 Дан жена
.Трибина из професионалне оријентације „Интервју са експертима“
.Прво место на окружном такмичењу у фудбалу
.«Национална географија» пројекат америчке амбасаде
АПРИЛ:
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај трећег
тромесечја
.Семинар за професоре разредне наставе: Тематско планирање у млађим
разредима основне школе“
.Дечији васкршњи сабор
.Светски дан Рома
.Уређење школског дворишта поводом Дана планете Земље
.Дан планете Земље
.Тематски дан у Струганику "Стазама природе и традиције"
.Ученици осмог разреда посетили Пољопривредну школу у Ваљеву
.GIRLS' DAY - Дан девојчица (у оквиру професионалне оријентације)
.Предавање за девојчице шестог разреда „Пубертет и одржавање личне
хигијене“
.Средња грађевинска школа из Београда осмацима одржала презентацију своје
школе
.Ваљевска гимназија одржала презентацију своје школе за ученике осмог
разреда
.Ускршњи (пролећни распуст) од 29.4. до 6.5.2013.год.
МАЈ:
.Пробни завршни испит за осмаке
.Јавни час физичке културе и здравља
.Математички квиз
.Угледни час из физичког васпитања „Полигон препрека“ ИО Табановић
.Пролећна приредба у ИО Попадић
.Пласман на Републичко такмичење из српског језика у Тршићу
.Презентација Економске школе Ваљево
.Предавање представника ПС Мионица : „Безбедно учешће деце у саобраћају“
.Екскурзије за ученике I –VII разреда
.Презентација средње школе Мионица
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за осмаке
ЈУН:
.Угледни час из ликовне културе
.Приредба четвртака за прваке и своје вршњаке
-3-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
.Матурско вече
.Одржан завршни испит за осмаке
.Екскурзија за наставнике
.Маскенбал за крај школске године, у издвојеном одељењу у Горњој Топлици
.Видовданска приредба
.Ученик генерације
.Пријем будућих првака
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај другог
полугодишта
ЈУЛ-АВГУСТ:
 Припреме за нову школску годину
 Седница Наставничког већа за крај школске 2012/13.године
ДОДАТАК:
 Седнице одељењских и Наставничког већа
 Екскурзије и настава у природи
 Такмичења у шк.2012/2013.г
Црква Вазнесења Господњег у Мионици
-4-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
Датум
30.08.2012.
31.8.2012.
03.09.2012.
13.09.2012.
17.09.2012.
1.10.-5.10.2012.
1.10.2012.
02.10.2012.
02.10.2012.
03.10.2012.
10.10.2012.
17.10. –19.10.2012.
26.10.2012.
01.11.2012.
01.11.2012.
07.11. 2012.
08.11.2012.
13.11.2012.
19.11.2012.
04.12.2012.
05.12.2012.
23.12.2012.
27.12.2012.
26.12.2011.
27.12.2011.
29.12.2011
31.12. 2012. до
15.01.2013.
4.1.2013.
27.01.2013.
А к
т
и
в
н
о с
т
Прва седница Наставничког већа за почетак шк.2012/2013.год.
Одржана седница Школског одбора
Почетак школске 2012/2013. године.
Агенција за безбедност у саобраћају одржала предавање за
ученике првог разреда, на тему: „Како се понашамо у
саобраћају?“
Одржана седница Школског одбора
Дечија недеља
Црвени крст Мионица одржао предавање на тему „Трговина
људима“
Позориште „Чарапа“ из Београда, одржало представу на тему
заштите и очувања животне средине. Том приликом је засађено
дрво у дворишту школе.
Одржана прва конститутивна седница Ђачког парламента
Драмска секција средње школе Мионица, одржала представу
„Госпођа министарка“
Одржана седница Школског одбора
Екскурзија VIII разреда
Организована посета сајму књига у Београду
Прослава Дана школе
Отворен Етно-кутак школе
Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда за ученике
из издвојених одељења
Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда за ученике
из матичне школе
Одржана седница Наставничког већа
Одржана седница Школског одбора
Одржан иницијални тест за осмаке из српског језика
Одржан иницијални тест за осмаке из математике
Одржан семинар „Оцењивање ученика“
Одржана представа „Земља дембелија“
Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда за ученике
из издвојених одељења
Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда за ученике
из матичне школе
Одржана седница Наставничког већа
Зимски распуст
Одржана седница Школског одбора
Прослава школске славе – Свети Сава
-5-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
08.02.2013.
Кофер театар одржао представу „Чаролија на крају представе“
15.02.2013.
Дан државности
Одржан семинар: “ Професионализација одељењских старешина
01.- 02.03.2013.
у сарадњи са родитељима“
08.03.2013.
Одржана приредба поводом обележавања Дана жена
Одржана трибина за ученике осмог разреда „Разговор са
22.03.2013.
експертима“ у оквиру професионалне оријентације ученика
25.2.2013.
Одржана седница Школског одбора
26.03.и 27.03.2013. Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда
29.03.2013.
Одржана седница Наставничког већа
Школа је ушла у пројекат „Талис“- међународно истраживање
29.03.2013.
наставе и учења
04.04.2013.
05.04.2013.
13.04.2013.
18.04.2013.
19.04.2013.
0д 22.-26.04.2013.
23.04.2013.
29.04.-06.05.2013.
07. – 08.05.2013.
11.05.2013.
11.05.2013.
12. – 13.05.2013.
13.05.2013.
14.05.2013.
15.05.2013.
16.05.2013.
22.05.2013.
23.05.2013.
31.05.2013.
02.06.2013.
07.06.2013.
07.06.2013.
11.06.2013.
27.05.2013.
30.05.2013.
10.06.2013.
12.06.2013.
Предавање за девојчице шестог разреда „Пубертет и одржавање
личне хигијене“
Приредба поводом обележавања Светког дана Рома
Семинар „Тематско планирање у млађим разредима основне
школе“
Средња грађевинска школа из Београда одржала презентацију
своје школе
Ваљевска гимназија одржала презентацију своје школе за
ученике осмог разреда
Обележавање Дана планете Земље
40 ученика осмог разреда посетило Пољопривредну школу
Ваљево
Ускршњи (пролећни) распуст
Екскурзија VII разреда
Екскурзија V разреда
Пробни завршни испит
Екскурзија VI разреда
Презентација Економске школе из Ваљева
Екскурзија IV разреда
Екскурзија III разреда
Екскурзија I разреда
Одржан јавни час физичке културе и здравља
Представници Полицијске станице Мионица, одржали
предавање на тему „Безбедно учешће деце у саобраћају“
У оквиру месеца математике, за ученике V-VII разреда
организован „Математички квиз“
Матурско вече осмака
Четвртаци одржали приредбу за пријем првака и за своје
вршњаке
Пријем будућих првака у школу
Наставници, чланови синдиката, ишли на екскурзију, на релацији
Виминацијум-Моравски конаци-манастир Покајница
Одржана седница Одељенског већа за ученике осмог разреда
Одржана седница Наставничког већа за ученике VIII разреда
Одржане седнице Одељ.већа ниж. и виших разреда за ученике
из матичне школе и свих издвојених одељења
Одржана седница Наставничког већа
-6-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Свечана приредба за крај школске године и уручење Вукове
28.06.2013.
дипломе и посебних диплома најбољим ученицима осмог
разреда
17.06.2013.
Завршни испит из српског језика
19.06.2013.
Завршни испит из математике
26.08.2013.
Одржана седница Наставничког већа
31.08.2012.
Крај школске 2012/2013.године
Уз подршку и иницијативу нове директорке школе Слађане Ранковић,
заједничким радом наставника и ученика школе, у школској 2012/2013. години,
реализоване су разне манифестације и културне делатности, као што су: приредбе,
спортска такмичења, драмске и литерарне секције...
СЕПТЕМБАР 2012.године
. Организација рада школе
 Број ученика по разредима и одељењима
 Кадар и квалификациона структура радника школе
ПОЧEТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ
Школска 2012/2013. година почела је у понедељак, 3. септембра 2012. године, и
као и ранијих година, претходиле су јој одређене организационе припреме започете
већ крајем 2. полугодишта претходне школске године, током летњег распуста, као и
пред сам почетак извештајне школске године.
Припреме су почеле уписом нове генерације у I разред у школској
2011/2012.години.
Од стране психолога и педагога школе, испитивањем зрелости ученика извршен
је упис истих у I разред основне школе са територије Општине Мионица коју покрива
подручје ове школе, а истовремено и педијатријски и стоматолошки преглед. У овој
школској години у I разред уписано је 126 ученика.
Програм за будуће прваке реализовали су васпитачи, а остваривао се у
просторијама Дечијег вртића "Невен" у Мионици, у Дучићу, и у Г. Топлици, при школи.
Припреме за почетак школске 2012/2013. године огледале су се и у
пословима око планирања рада програмских задатака за нову школску годину и
пословима око обезбеђивања простора за извођење наставе.
У другом делу августа 2012/2013. године за ученике који су упућени на полагање
поправних испита, организована је припремна настава, спроведено полагање истих,
извршена подела предмета на наставнике, сачињени распореди часова, распореди
смена, учионица, обезбеђена стручна заступљеност наставе, усклађени планови рада
наставника са изменама и допунама Наставног плана и програма за основну школу,
као и друге пратеће активности везане за почетак школске године.
Наставна година почела је 3. септембра 2012. године, а завршена 24. маја 2012.
године за VIII разред, тј. 7. јуна 2013. године за остале разреде. Зимски школски
распуст трајао је од 31. децембра 2012.године до 15. јануара 2013. год. Летњи распуст
је почео 10. јуна 2013. године и завршио се 31. августа 2013.године.
-7-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Број ученика по разредима и одељењима
Наставни рад се одвијао у једној или две смене.
У две смене настава се изводила у матичној школи и у издвојеном одељењу
Доња Топлица, и то у првој смени виши а у другој нижи разреди. У осталим издвојеним
одељењима настава се одвијала само у првој смени. Почетак прве смене у матичној
школи у Мионици и свим осталим издвојеним одељењима био је од 7:45 часова, док
је друга смена почињала са радом од 13.00 часова.
Бројно стање одељења у школској 2012/2013. години
Одељење
Чистих
I – IV
Комбинованих
V – VIII
Мионица
11
12
Г.Топлица
2
4
Д.Топлица
4
4
I - IV
23
1(III-IV)
7
8
Дучић
Берковац
СВЕГА
2(I-III;II-IV)
1
2
1
Попадић
1(I-IV)
1
Струганик
1(I-II-III)
1
Команице
1(I-II-IV)
1
Табановић
2(I-III;II-IV)
2
Мионица
спец.
Свега
одељења у
школи
2(II-V)
(VI-VIII)
2
10
48
18
20
У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које је водила професор
разредне наставе Весна Давидовска.
-8-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Бројно стање ученика на почетку школске 2012/2013. године
РАЗРЕД
I
II
III
IV
Мионица - 1
23
27
23
22
Мионица - 2
24
30
22
22
23
22
Мионица - 3
23
Мионицаспец.
I - IV
V
VI
VII
VI
II
95
21
29
25
22
21
28
22
20
22
30
22
98
68
V-VIII
I - VIII
97
192
91
189
97
165
4
6
7
23
1
1
1
262
65
88
69
69
291
553
1
Свега
Мионица
70
58
68
66
Г. Топлица
17
6
8
9
40
17
16
14
16
63
103
Д. Топлица
17
11
22
13
63
15
13
14
14
56
119
Дучић
12
6
11
8
37
1
1
Берковац
Попадић
2
Струганик
2
1
Команице
1
1
Табановић
5
3
126
86
УКУПНО:
1
1
37
1
3
3
4
4
3
5
5
4
5
17
17
114
106
432
97
117
97
99
410
842
Школску годину смо завршили са 842 ученика. Школа у овој школској години је имала 48
одељења.
-9-
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Кадар и квалификациона структура радника школе
Средња
Ук. у настави
а)разредна
наставна
специјална одељ.
б)предметна
настава:
српски језик
енглески језик
француски језик
ликовна култура
музичка култура
историја
географија
физика
хемија
математика
биологија
техничко образовање
физичко васпитање
информатика
веронаука
грађанско васпитање
Виша
Наставно особље
по областима
Висока
Стручна спрема
наставног кадра
12
12
3
27
2
2
5
6
3
1
1
3
3
2
1
5
2
3
4
1
2
3
5
6
3
2
2
3
3
2
1
5
2
3
4
1
3
3
Свега у настави
59
Директор
Помоћник
Педагог
Психолог
Библиотекар
У к у п н о:
1
1
1
1
2
65
1
1
1
15
15
3
77
3
1
1
1
1
2
83
Са непуним радним временом у школи je радиlo 14 наставника. То су:
наставници енглеског језика (44,44% и 54,44%), наставник француског језика (33,33%),
наставник физике и математике (74,44%) наставник музичке културе (25%), наставник
ликовне културе (50%), наставник историје (50% и 35%), наставник географије (35% и
40%), наставник техничког и информатичког образовања (20% и 60%), наставник
физичког васпитања (15%) наставник грађанског васпитања (15%).
- 10 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
За извођење наставе у школској 2012/2013. години ангажовано је 26 учитеља,
односно наставника и професора разредне наставе за рад у нижим разредима, 47
наставникa, односно професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у
специјалном одељењу. Школа, поред наставних радника има вршиоца дужности
директора школе, помоћника директора, педагога, психолога, библиотекара и
медијатекара.
По квалификационој
структури, од
горе наведених
радника
је 11
професора разредне наставе (од којих десет раде у разредној настави и један у
продуженом боравку ), 36 професора предметне наставе, 7 наставника предметне
наставе, 12 наставника разредне наставе, 3 учитеља и 3 вероучитеља.
Први део приправничког испита у школи по Правилнику за добијање лиценце
наставника и стручних сарадника,на лични захтев полагали су Дарко Мићић-наставник
музичке културе, Милица Милановић-наставник енглеског језика, Биљана
Миливојевић– професор разредне наставе, Оливера Вуковић – наставник хемије,
Слађана Станић Шесто – наставник француског језика, Бојана Сретеновић – наставник
енглеског језика.
Испитима су присуствовали директор школе, ментори и стручни чланови који већ
поседују лиценцу за рад.
ОКТОБАР 2012.године





Дечија недеља
Предавање „Трговина људима“ Црвени крст и ПС Мионица
Представа „Госпођа Министарка“
Екскурзија за ученике VIII разреда
Посета Сајму књига у Београду
Дечија недеља
У организацији школског психолога и реализацији свих ученика и наставника
направљен је програм активности за ниже и више разреде у циљу обележавања
Дечије недеље која је трајала од 1.10.2012.године до 5.10.2012.године, под слоганом :
"РАСТЕМО КАО ЈЕДНО – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО!“
За ученике I - IV разреда организоване су ликовна радионица, литерарна
радионица, игре без граница са предшколцима из вртића „Невен“, квиз знања,
такмичење у аранжирању воћа и поврћа – „Први кувар школе“, спортска
надметања...Ученици су имали прилику да погледају представу београдског позоришта
„Чарапа“ на тему екологије и очувања природе, у организацији КОЦ-а Мионица.
Улазнице за ову представу су биле старе новине које су ученици донели и убацили у
контејнер постављен у школском дворишту. Такође, том приликом, засађено је дрво у
школском дворишту.
- 11 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Такмичење у аранжирању воћа и поврћа – „Први кувар школе“
Представа београдског позоришта „Чарапа“ на тему екологије и очувања
природе
- 12 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Црвени крст из Мионице је свим ученицима првог разреда, из матичне школе и
издвојених одељења, поклонио по две свеске.
За ученике седмог и осмог разреда организовано је предавање о Трговини
људима које су одржали представници Полицијске Управе Ваљево и активисти
Црвеног крста у Мионици. Одржана је и конститутивна седница Ђачког парламента.
Предавање „Трговина људима“ Црвени крст и ПС Мионица
- 13 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Ученици петог разреда су посетили и учланили се у општинску библиотеку
„Милован Глишић“ у Мионици.
Осмацима је организована посета музеју-родној кући Живојина Мишића у
Струганику.
У организацији наставника физичког васпитања одржани су спортски турнири.
Представа „Госпођа Министарка“
Ученици средње школе “Мионица“ из Мионице, чланови драмске секције,
приказали су ученицима виших разреда представу „Госпођа Министарка“ Бранислава
Нушића.
Такође, ученици су имали прилику да послушају и концерт „малих и великих
музичара“, виолиниста-ученика наше школе: Александра Симића, Кристијана
Јовановића, Николе Костића и госта музичара-апсолвента музичке академије - одсек за
хармонику, Милоша Савића из Ваљева, у организацији наставника музичке културе
Дарка Мићића.
- 14 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Дечију недељу смо завршили весело, манифестацијом „ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ!“ –
у којој су ученици представили своје таленте у свирању, певању, рецитовању, глуми,
плесу...
Сви ученици, учесници наведених активности, добили су похвалнице за труд и
ангажовање.
Креативни радови ученика из издвојеног одељења у Команицама
- 15 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Изложба радова у холу матичне школе у Мионици на тему Народне традиције
Дечија радост, осмех на лицима и задовољство учешћем у активностима,
обавезују нас да се још више потрудимо и да следећу Дечију недељу обележимо на
још креативнији и занимљивији начин.
Посета Сајму књига у Београду
У октобру 2012. године организована је колективна посета Сајму књига у
Београду, а у току школске године, посете позоришним представама у Београду и
организација бројних представа за ученике у матичној школи и издвојеним одељењима.
НОВЕМБАР 2012.године
 Дан школе
 Грађевинско-молерски радови у школама
 Отворен Етно-кутак
 Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај првог
тромесечја
ДАН ШКОЛЕ
Мионица је сталну основну школу добила 1. новембра 1864. године.
Школа је 25.11.2003. год. добила ново име – песника Милана Ракића, чији је отац
Димитрије Мита Ракић пореклом из Мионице. Мита Ракић је рођен и одрастао у
Мионици, био је министар финансија а његово треће дете је управо наш истакнути
књижевник Милан Ракић.
- 16 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Прослава Дана школе започета је поздравним речима новог директора школе
Слађане Ранковић, а затим је одржан пригодан програм у пространом и лепо уређеном
холу школе, за ученике, наставнике и госте школе.
За две године биће 150 година постојања школе у Мионици. То је заиста важан
јубилеј.
Трудићемо се да следећих година програм поводом Дана школе буде што бољи
и разноврснији, да ученици узму своје учешће у припреми и да се заједно радујемо том
дану.
ГРАЂЕВИНСКО-МОЛЕРСКИ РАДОВИ У ШКОЛАМА
Почетком новембра 2012. године започети су радови на уређењу и реновирању
школских просторија и дворишта школа у издвојеном одељењу у Горњој Топлици и
матичној школи у Мионици.
Ради безбедности ученика затворени су прилази око школе и тиме је онемогућен
улаз аутомобилима у школско двориште.
Такође, прекречени су графити на матичној школи који су ружили зграду школе.
На школи у издвојеном одељењу у Горњој Топлици изведени су молерски,
фарбарски и лимарски радови. Окречене су све школске просторије, урађена фасада и
окречени графити на школи.
ЕТНО - КУТАК
У ОШ „Милан Ракић“ у Мионици, почетком школске 2012/13. године, један
слободан, неискоришћен простор претворен је у етно-кутак, мали школски музеј. Етнокутак је осмислила и уредила Верица Симић, професор историје, заједно са својим
ученицима и једним бројем колега. Инспирација је потекла од постојеће етно-збирке,
коју је још 70-их и 80-их година 20.века сакупио дугогодишњи наставник историје у
- 17 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
мионичкој основној школи, Божидар Ћосић. Тај посао је наставила његова ученица и
колегиница Верица Симић, захваљујући људима из Мионице и околних села, који су
етно-грађу сачували и поклонили школи. Израдом етно-кутка збирка етно-грађе је из
ормана пренета у слободан простор који се састоји из два дела:
Први део етно-кутка уређен је по узору на тзв. Кућу, део старе српске куће у коме
је централни део отворено огњиште, на коме се припремала храна, око кога се цела
породица окупљала, за трпезом јела. Ту су изложени бројни предмети који су ту
коришћени. Над огњиштем су вериге на које се калио котао или лонац у коме се кувала
храна.
Огњиште – место у кући где се ложи ватра; средиште живота у старој
сељачкојкући: око њега се једе, спава, седи, држе саветовања и примају посете. У
најстаријој кући, брвнари, са само једном просторијом, налази се на средини. На
верикалама изнад њега виси котао за кување. Камење на које се наслања дрво за
горење зове се пријеклад. Ватра се у огњишту обично не гаси, него се увече жар
запрета у пепео и ујутру одгрне. (мала енциклопедија-Просвета)
О значају огњишта сведочи и култ (љубав или поштовање које се граничи са
обожавањем, религиозни обред) огњишта који су створили стари Грци, Римљани и
Словени.
ХЕСТИЈА – грчка богиња огњишта
ВЕСТА – римска богиња огњишта, која је слављена као чувар кућног
огњишта. Церемоније у њену част изводиле су весталске девице, младе девојке из
племићких породица које су се заклињале да ће остати невине током
тридесетогодишњег служења Вести. (Митологија Грчке и Рима)
За старе Словене огњиште је било извор топлоте, место на коме се
припремала храна, као и олтар на коме су приношене жртве. Због тога је огњиште
представљало предмет верског обожавања, култно место, коме је стари Словен
прилазио умивеног лица. Испод огњишта су сахрањивани чланови породице, због
чега се ово место повезивало са духовима предака. Ту је по њиховом веровању живео
ДОМОВОЈ – дух који штити кућу и укућане.
СИМАРГЛ – словенски бог који је повезан са кућним огњиштем.
- 18 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Други део етно-кутка замишљен је као спаваћа соба са византијскоплавим
прозорима, у којој се поред колевке налази и опрема за обраду вуне, конопље и лана:
гребен, преслица, вретено, дружлица, кало за навијање, као и делови за ткачки разбој:
брдо и чунак. Ту су и предмети од вуне израђени на разбоју: мушка и женска ткана
торба, торбе за ношење буклије, заједно са буклијом, којом се позивало у сватове;
ћилимови који украшавају под и зидне површине.
Циљ је да се ученици на један занимљив и практичан начин упознају са животом
у прошлости, што је циљ најмање два предмета у основној школи: свакодневни живот у
прошлости и народна традиција у нижим разредима и историје у вишим разредима. У
етно-кутку је омогућено директно упознавање са предметима које су наши преци
користили, обичајима и ритмом живота. Био је то живот потпуно у складу са природом.
Циљ је да ученици науче да поштују старине и оно што је добро и вредно а што су нам
наши преци оставили.
ДЕЦЕМБАР 2012.године
.Одржан иницијални тест за осмаке из српског језика и математике
.У школи организован семинар „Оцењивање ученика“ за школске тимове из
више школа са територије Ваљева и околине
.Представа „Земља дембелија“
 Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај првог
полугодишта
 Зимски распуст од 31.12.2012. до 15.01.2013.год.
ЈАНУАР 2013.године
.Школска слава – Свети Сава
Школска слава, Свети Сава - 27.01.2013.године - је у матичној школи обележена
свечаном академијом и ручком за госте. У припреми школске славе учествовао је
велики број родитеља, приватника и домаћина који су својом донацијом помогли да сви
гости буду задовољни. У издвојеним одељењима приређен је пригодан културни
програм и ручак за домаћина славе и госте.
- 19 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Ове године, програм за обележавање школске славе, припремиле су учитељице
из матичне школе са својим ученицима.
Поводом обележавања школске славе Светог Саве, у Влади Србије, су уручене
традиционалне Светосавске награде за 20 школа, факултета, директора, ученика,
новинара, заслужних за развој образовања и васпитања у протеклој години.
Поносни смо што се међу добитницима нашла и наша учитељица Жељка
Радојичић Лукић, која ради у издвојеном одељењу ОШ „Милан Ракић” у Горњој
Топлици. Учитељица Радојичић Лукић Жељка 23 године ради у настави и ван ње и
аутор је пројекта за стручно усавршавање наставника.
Учитељица Жељка Лукић Радојичић са директорком школе Слађаном Ранковић и педагогом Оливером
Петровић
- 20 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
ФЕБРУАР 2013.године
.Интерактивна табла
.Представа Кофер театра „Чаролија на крају представе“
.Прво место одбојкашица на окружном првенству у Ваљеву
Интерактивна табла у настави
Од фебруара 2010.године основна школа „Милан Ракић“ Мионица је укључена у
пројекат „Образовање за све“ Министарства просвете и Европске уније. Пројекат се
заснива на упознавању са улогом педагошког асистента у школи и на обуци за
примену нових педагошких метода у инклузивном образовању. Носиоци пројекта су
билe Весна Ђујић, Снежана Васић и Милица Остојић. У реализацији овог пројекта
значајно су помогли ученици и учитељи из издвојеног одељења у Доњој Топлици и
педагошки асистент Милорад Јовановић.
На основу пројекта, школа је априла 2012. године, добила вредну опрему у виду
савременог, дигиталног фотокопир апарата, интерактивне табле, лаптоп рачунара и
справе за коричење.
Интерактивна табла са пројектором и преносним рачунаром је постављена у
дигиталном кабинету и намењена је извођењу како разредне тако и предметне
наставе. Ову таблу наставница Ивана Вишић свакодневно користи на часовима
информатике и рачунарства и сматра да је увођење нових информатичких средстава и
метода рада у настави веома важно, нарочито у експанзији ИТ технологије којом су
наши ученици окружени. Полазећи од овога, извршена је едукација наставника и
учитеља ради осавремењивања наставе.
Кроз обуку, присутни наставници су се теоријски и практично упознали са радом
на интерактивној табли, међусобно дискутовали и предлагали наставне јединице које
би могле да се припреме и обраде уз помоћ интерактивне табле а све ради
унапређивања образовно-васпитног рада. Сложили су се да интерактивна табла чини
час занимљивијим за ученике, динамичнијим и транспарентнијим, скраћује се време
које се губило коришћењем класичне табле и креде па остаје више времена за активну
наставу.
Међу првим учитељима који су припремили и одржали угледне часове са
интерактивном таблом су учитељице Љиља Глигоријевић са својим другацима,
Снежана Пекеч са својим трећацима, Анђелија Поповић и Тања Ускоковић са
ученицима четвртог разреда. Ученици су одушевљено подржали овакав вид наставе,
лепо су се снашли и жељно очекују још оваквих часова.
- 21 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Обуке на интерактивној табли је спровела Ивана Вишић, наставник информатике
и рачунарства и то: 29.01.2013.године, за наставнике математике, затим
1.02.2013.године за наставнике разредне наставе, 8.02.2013.године за наставнике
предметне наставе.
-
Одржана су 3 огледна часа из разредне наставе и то:
13.фебруара 2013.године учитељица Снежана Пекеч, приказала рад на
интерактивној табли из математике са ученицима из III/3 одељења.
Затим су угледне часове из математике одржале учитељица Анђелија Јосиповић
са својим одељењем IV/3, 22.маја 2013.године и учитељица Тања Ускоковић са
својим одељењем IV/1, 31.маја 2013.године.
- 22 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Представа Кофер театра „Чаролија на крају представе“
Позориште Кофер Театар је овог пута посетило мале другаре из ОШ " Милан
Ракић" у Мионици, али и у Дучићу, Горњој и Доњој Топлици...
Прво место одбојкашица на окружном првенству у Ваљеву
Женска одбојкашка секција ОШ „Милан Ракић“ Мионица коју је предводио наставник
физичког васпитања Драган Митровић, освојила је прво место на окружном првенству у
одбојци које је одржано 6.фебруара 2013.године у Ваљеву.
Нашу екипу чиниле су ученице седмог и осмог разреда: Тамара Савић VIII-2, Мина
Мишовић VIII-2, Јелена Тешић VIII-3, Катарина Костић VIII-3, Јелисавета Поповић VIII-3,
Милица Коларевић VII-2, Ана Трифуновић VII-3, Неда Милошевић VII-2, Јелена
Палавестрић VII-1, Ивана Павловић VII-2, Ирина Милић VIII-1, Тамара Павловић VII-1,
Ања Симунић VII-3, Кристина Милосављевић VII-2.
- Наше одбојкашице су се овом победом, пласирале на међуокружно првенство
Србије у одбојци које је одржано у Београду.
- 23 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Одбојкашице и наставник физичког васпитања Драган Митровић
- 24 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
МАРТ 2013.године
.Одржан семинар за одељењске старешине. „Професионализација одељењских
старешина у сарадњи са родитељима“
.Талис пројекат – међународно истраживање наставе и учења
 Дан жена
.Трибина из професионалне оријентације „Интервју са експертима“
.«Национална географија» пројекат америчке амбасаде
У циљу успешније примене школског програма наставницима је омогућено
учествовање на организованим семинарима, а самим тим активно је подстицано
стучно усавршавање наставника.
Професори разредне наставе су учествовали на Сабору учитеља у Београду a
остало наставно особље према могућностима и афинитетима.
У ОШ "Милан Ракић" у Мионици 1. и 2. марта одржан је семинар за наставнике и
стручне сараднике Професионализација одељенских старешина у сарадњи са
родитељима који је акредитован код ЗУОВ-а.
Аутор: Маја Врачар
Реализатори:Гордана Миловановић и Милева Мојић, истакнути педагози града
Ваљева.
Семинар носи 16 бодова за стручно усавршавање.
- 25 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
У току семинара одељеске старешине су детаљније упознале свој значај и улогу
у савременој школи и односу са родитељима, како мотивисати родитеље и укључити
их у заједничке активности на релацији родитељ-ученик-одељенски старешина.
Одељенске старешине су на овај начин унапредиле своје компентенције,
овладале радионичарским начином рада и другим савременим методама рада везаним
за сарадњу са родитељима.
Семинару је присуствовало двадесет одељенских старешина, директор и
стручни сарадник.
Реализатори семинара су створили пријатну и радну атмосферу, јасно истакли
циљеве и задатке семинара и допринели успешној реализацији.
Школа се потрудила да као и увек буде добар домаћин.
ТАЛИС пројекат
Међународно истраживање учења и наставе
www.oecd.org/TALIS
У марту месецу 2013.године, школа је изабрана да учествује у Талис
пројекту.ТАЛИС = Teaching and Learning International Survey - међународно
истраживање учења и наставе које се реализује под покровитељством ОЕЦД-а.
Циљ ТАЛИС истраживања је да се утврде услови у којима раде наставници како
би се унапредио њихов положај, обезбедила ефикаснија настава и ефикасније учење у
школама.
Учешћем у ТАЛИС истраживању наставници и директори из наше земље имају
прилику да искажу своје мишљење о различитим питањима која се односе на:
– школску климу
– управљање школом
– услове у којима раде наставници
– извођење наставе
– повратне информације и признања која наставници добијају за свој рад
Учешћем у ТАЛИС-у наставници и директори омогућавају да се прикупе подаци
значајни за доношење образовних одлука усмерених на унапређивање образовног
система у Србији.
Упоређивање држава по разним параметрима које пружа ТАЛИС истраживање,
омогућиће да се размене примери добре образовне праксе и да се сагледа како се
друге земље суочавају са сличним образовним изазовима.
Обуку за ово истраживање и само истраживање у нашој школи, спровела је
стручни сарадник-психолог Снежана Васић.
Приредба поводом обележавања Дана жена
Поводом 8.марта, Дана жена, у матичној школи у Мионици, као и у свим
издвојеним одељењима наше школе, у организацији учитељица, одржане су пригодне
приредбе ученика за њихове мајке, баке као и госте школе.
- 26 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Приредба у издвојеном одељењу у Дучићу
Изложба дечијих радова у оквиру предмета Народна традиција – ИО Дучић
Централна приредба и изложба дечјих радова је одржана у матичној школи под
називом „Народ мајки“ у организацији учитељице Оливере Павловић, a уз помоћ
- 27 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
осталих учитељица и предметних наставника. Посебно похваљујемо учешће на
приредби ученика са сметњама у развоју и њихових наставница.
,,Веруј, многи су народи живели на овом свету, па нестали. Само један народ
остаје за сва времена. То је један посебан народ , вечни народ – НАРОД МАЈКИ. Наше
мајке: твоја, моја или било чија, никад неће престати да постоје. Увек ће живети у нама
њихове очи, које гледају у даљину и питају да ли ће доћи. Увек ће постојати њихове
руке спремне да загрле, помилују и опросте све што смо им нажао учинили.Схвати и то
да има трнутака кад погрешимо и тешко повредимо маму. Она нас изгрди, онако како
то мама уме, а после пола сата већ је све опростила.,, (Б.В.Радичевић)
Атмосфера је била дивна, у препуном школском холу, у игри, песми,
рецитовању и свирању, уживале су маме, баке, сестре као и учитељице и наставнице,
предвођене директорком школе Слађаном Ранковић, која је поред помоћи у
организацији, обезбедила и шивење 150 прслука за децу - учеснике ове приредбе, што
је још више улепшало целокупан програм и утисак.
Ученици су својим ангажовањем и емоцијама показали да су мајке заиста народ
посебан.
Трибина у оквиру професионалне оријентације «Интервју са експертима»
У том циљу, а у оквиру акционог плана за реализацију овог пројекта, за ученике
осмог разреда, 22. марта 2013. године, организована је трибина под називом
„Интервју са експертима“ на којој су своја искуства у школовању, избору занимања и
условима рада, поделили истакнути стручњаци из својих области занимања, са
територије општине Мионица, као што су: Вања Атић-васпитачица, Мила Спасојевић дипломирани економиста, Никола Јовановић - доктор ветеринарске медицине, Бранко
Ђорђевић - дипломирани инжењер електротехнике (смер техничке физике), Душица
Марић - патронажна сестра, Јелена Мишовић - фармацеутски техничар и Светлана
- 28 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Лазаревић - конфекционар. Трибину организовала Снежана Васић-стручни сарадникпсихолог.
Уважени гости су похвалили акцију, било им је пријатно дружење са осмацима,
на врло занимљив начин и детаљно су приказали своја занимања и посаветовали
ученике како да правилно размишљају, о чему да воде рачуна при доношењу одлуке о
будућем школовању.
Прво место на окружном такмичењу у фудбалу
Женска фудбалска секција ОШ „Милан Ракић“ Мионица коју су предводили
наставници физичког васпитања Драган Митровић, Горан Ђукић и Душко Вукмировић,
освојила је прво место на окружном такмичењу у фудбалу, које је одржано 5.марта
2013.године у Ваљеву. Нашу екипу чиниле су ученице осмог разреда.
- 29 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Женска фудбалска секција наше школе са наставницима физичког васпитања
Гораном Ђукић и Драганом Митровић
«Национална географија» пројекат америчке амбасаде
Школа је учествовала у пројекту америчке амбасаде „Национална географија“.
Два пута смо имали посету, у новембру и фебруару, вицеконзула из Америчке
амбасаде који су одржали предавање на тему „Америчка национална географија“.
Потом у априлу у финалу ученика седмих разреда, наша школа је освојила 4. место.
Добијене су веома вредне књиге које ће послужити као одлична литература у настави
енглеског језика. Наставник енглеског језика и ученик провели су два дана у Београду и
били гости Америчке амбасаде. Били су веома импресионирани организацијом и
дочеком.
Наши ученици су учествовали и у ХИПО међународном такмичењу из енглеског
језика и постигли су одличан успех. Школа је уплатила котизацију за те ученике, а за
даље курсеве одлучују родитељи.
АПРИЛ 2013.године
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај трећег
тромесечја
.Семинар за професоре разредне наставе: Тематско планирање у млађим
разредима основне школе“
.Дечији васкршњи сабор
.Светски дан Рома
.Уређење школског дворишта поводом Дана планете Земље
- 30 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
.Дан планете Земље
.Тематски дан у Струганику "Стазама природе и традиције"
.Ученици осмог разреда посетили Пољопривредну школу у Ваљеву
.GIRLS' DAY - Дан девојчица (у оквиру професионалне оријентације)
.Предавање за девојчице шестог разреда „Пубертет и одржавање личне
хигијене“
.Средња грађевинска школа из Београда осмацима одржала презентацију своје
школе
.Ваљевска гимназија одржала презентацију своје школе за ученике осмог
разреда
.Ускршњи (пролећни распуст) од 29.4. до 6.5.2013.год.
Семинар за професоре разредне наставе: Тематско планирање у млађим
разредима основне школе“
За професоре разредне наставе организован је семинар у матичној школи у
Мионици, 13.априла 2013.године, под називом „Тематско планирање у млађим
разредима основне школе“. Семинар је носио 8 сати стручног усавршавања.
Дечији васкршњи сабор
У организацији ОШ "Милан Ракић", Општине Мионица, УГ Креатива и Средње
школе "Мионица" 29.и 30. априла организована је међународна манифестација дечјег
ликовног, литерарног, драмског и филмског стваралаштва Дечји васкршњи сабор
девети пут по реду.
- 31 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Светски дан Рома
Основна школа "Милан Ракић" у Мионици има у свом саставу 8 издвојених
одељења, 2 осморазредне школе и 6 четвороразредних издвојених одељења. Укупанo,
школу, 2012/2013. године, похађа 842 ученика. Од тог броја 60 ученика је Ромске
националности а највећи број њих похађа наставу у издвојеном одељењу у Доњој
Топлици.
Познати су проблеми који прате школовање ученика Ромске националности, пре
свега нередовно похађање наставе које је условљено лошим социјално-економским,
- 32 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
стамбеним, хигијенским условима живота, незапосленошћу и ниским образовањем или
чак неписменошћу родитеља и неадекватним ставом према образовно-васпитној улози
школе, затим незанемарљива је и стопа напуштања школе пре завршетка основног
образовања.
Међутим, постоје и ученици који су редовни, постижу одличан успех у школи и
запажене резултате на окружним такмичењима.Такође, постоје ученици који поред
основне похађају и музичку школу и на такмичењима из своје области постижу одличне
резултате. Овом приликом похваљујемо њихов рад.
Велика улога је и педагошког асистента који у свом раду пружа помоћ и подршку
ученицима и наставницима, остварује сарадњу са родитељима, локалним установама
и организацијама, и подстиче свест о значају образовања.
Трудимо се да у школи развијамо толеранцију, подстичемо ученике на
поштовање и прихватање различитости, равноправно укључивање у живот заједнице
свих њених чланова, без дискриминације.
Уређење школског дворишта поводом Дана планете Земље
У сусрет Дану планете Земље, ученици са наставницом ликовне културе
Маријом Ђокић своји трудом, радом, креативношћу уредили су школско двориште, које
је постало ведрије, лепше и пријатније место за дружење!
Дан планете Земље
ОШ "Милан Ракић" је 22.априла 2013.године, започела обележавање Дана
планете Земље шетњом, транспарентима, играма и еколошким радионицама. Цела
недеља била је у знаку екологије, очувања здравља и животне средине!
- 33 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
У понедељак, под мотом „Сат без аутомобилског дима“ организована је шетња
свих ученика, просветних радника, деце и васпитача из предшколске установе „Невен“,
ученика Средње школе и грађана Мионице. На сат времена био је заустављен
саобраћај.
У уторак је одржан округли сто на тему „Сачувајмо планету“. Учесници трибине
били су ученици седмог и осмог разреда, ученици средње школе и инспекторке за
заштиту животне средине. За ученике нижих разреда организоване су „Игре наших
предака“.
У среду је одржана Еко приредба у организацији учитеља и ученика млађих
разреда. За ову прилику ученици су направили костиме од рециклажног материјала.
Ученици старијих разреда су засадили цвеће у школском дворишту.
У четвртак су представници Ђачког парламента организовали елиминације квиза
„Шта знаш о екологији“- учествовало је шест екипа. У финале су се пласирале две
екипе.
У петак је реализовано финале Еко квиза, док је у вечерњним часовима
организована Еко журка за ученике виших разреда.
Циљ ових активности био је развијање еколошке свести и формирање еколошког
понашања ученика кроз различите видове ваннаставних активности.
- 34 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Координатор организације Еко дана била је учитељица Катарина Живковић а
реализатори учитељи и наставници наше школе.
Тематски дан у Струганику "Стазама природе и традиције"
У организацији учитељице Јелице Павловић и њених ученика из издвојеног
одељења у Струганику, а уз помоћ учитељице Снежане Пекеч и њеног одељења III/3,
уз подршку стручног сарадника-психолога Снежане Васић, 26.априла 2013.године,
ученицима је организована настава у природи. Посетили смо родну кућу војводе
Живојина Мишића, каменолом у Струганику и школу у Струганику. Тематски дан је
назван "Стазама природе и традиције" и реализоване активности су оправдале овај
назив. Дан је био диван, ученици послушни, пажљиви, срећни и задовољни!
- 35 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Посета Пољопривредној школи Ваљево
У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, 23.априла
2013.године, oko 40 учениka осмог разреда у пратњи одељeњских старешина и
психолога, посетили су Пољопривредну школу са ученичким домом у Ваљеву.
Љубазни професори, педагог и помоћник директора су нас провели кроз школу,
школске објекте, економију, пољопривредни део и сточарски део. Уверили смо се
зашто је ова школа носилац Светосавске повеље за 2012-у годину. Ученици су се
информисали о занимањима и смеровима који се образују у овој школи. Надамо се, да
смо оваквим реалним сусретима са светом рада, организацијом и условима, помогли
ученицима да лакше донесу одллуку о даљем школовању и избору средње школе!
GIRLS' DAY
Наша школа се преко пројекта "Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу" укључила у организацију Дана девојчица - међународна манифестација
која има за циљ да девојчицама представи могућности образовања и рада у
професијама у којима жене нису довољно професионално заступљене. Тог дана
девојчице имају прилику да се упознају са успешним женама из света предузетништва,
науке, технике, и других нетипичних професија за жене, и да на непосредан начин
увиде који су могућности, изазови, перспективе рада у овим областима. Посебан фокус
је на занимањима у областима које нуде велике пословне могућности – информационо
– комуникационе технологије, природне науке, инжењерство, предузетништво. Дан
девојчица одржава се 25.04. односно последњег четвртка у априлу. Угостили смо
Даринку Кандић-грађевинског инжењера, директора Дирекције за изградњу општине
Мионица и Светлану Каљевић, запослену у Полицијској управи Мионица, која је
завршила вишу криминалистичку школу. Осмакиње су имале прилику да чују од наших
гошћи како су се одлучиле за ова занимања и како су успеле на радним местима која су
неспецифична за жене.
- 36 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
МАЈ 2013.године
.Пробни завршни испит за осмаке
.Јавни час физичке културе и здравља
.Математички квиз
.Угледни час из физичког васпитања „Полигон препрека“ ИО Табановић
.Пролећна приредба у ИО Попадић
.Пласман на Републичко такмичење из српског језика у Тршићу
.Презентација Економске школе Ваљево
.Предавање представника ПС Мионица : „Безбедно учешће деце у саобраћају“
.Екскурзије за ученике I –VII разреда
.Презентација средње школе Мионица
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за осмаке
Пробни завршни испит
У суботу, 11. маја 2013.године, ученици осмог разреда основне школе могли су
да провере своје знање из српског, односно матерњег језика и математике на пробном
испиту, који је замишљен као својеврсна генерална проба пред малу матуру која их
очекује у јуну. Осмаци су полагали оба теста по потпуно истој процедури као да је у
питању прави завршни испит који ће се полагати дан за даном, само што је овај
виртуелни имао комплетно непознате задатке. За разлику од јунског, где ће 75 одсто
задатака бити потпуна непознаница, а 25 одсто се преузима из збирки, али са
делимично промењеним бројкама и измењеним редоследом тачних одговора.
- 37 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Смисао пробног тестирања је да се види каква су ученичка постигнућа, где су
проблеми, у којим областима и стандардима. Ти задаци структуирани су исто као за
завршни испит. Ученици су добили 10 задатака са основног нивоа, шест са средњег и
четири са напредног. Иначе, прави завршни испит је одржан 17. и19. јуна 2013.године.
Јавни час физичке културе и здравља
Јавни час физичког васпитања данас је одржан у више од 100 основних и
средњих школа широм Србије како би се скренула пажња на значај бављења физичким
активностима и битну улогу спорта у развоју младих.
Математички квиз
У оквиру "Месеца математике", у организацији наставника математике и
информатике, за уценике V-VII разреда, у матичној школи у Мионици, организован je
математички квиз. Победила је екипа Б. Такмичари су били сјајни! Подршку су им
- 38 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
пружали другови из публике, директор школе и психолог. Све похвале уценицима и
наставницима!
Угледни час из физичког васпитања „Полигон препрека“ ИО Табановић
Учитељица Рада Рула Латинчић, у издвојеном одељењу у Табановићу, са
ученицима I-IV разреда, уз помоћ учитељице Катарине Качаревић, одржала угледни
час из физичког васпитања под називом "Полигон препрека".
Пролећна приредба у ИО Попадић
10.маја 2013.године, у организацији учитељице Биљане Ашковић и њених
ученика, у издвојеном одељењу матичне школе "Милан Ракић" у Попадићу, за госте из
I/1 из Мионице и учитељице, одржана је приредба посвећена пролећу.
- 39 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Програм је био колажног типа и садржао је: драматизацију текста Три прасета,
рецитал и окретне игре. Ученици су веома успешно ово извели а публика је уживала.
Програму су присуствовала и деца издвојеног одељења у Струганику и одељење I/1из
Мионице. На крају су се сва деца прикључила програму.
Пласман на Републичко такмичење из српског језика у Тршићу
Основна школа "Милан Ракић" Мионица, похваљује и честита ученици Ањи
Симунић и наставници српског језика Гордани Атић на учешћу на републичком
такмичењу из српског језика, које се традиционално одржава у Тршићу.
- 40 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Презентација Економске школе Ваљево
У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, Економска школа
Ваљево, одржала је презентацију своје школе.
Предавање "Безбедно учешће деце у саобраћају"
Представници Полицијске станице Мионица, за ученике петог разреда, одржали
предавање на тему " Безбедно учешће деце у саобраћају".
- 41 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
ЈУН 2013.године
.Угледни час из ликовне културе
.Приредба четвртака за прваке и своје вршњаке
.Матурско вече
.Одржан завршни испит за осмаке
.Екскурзија за наставнике
.Маскенбал за крај школске године, у издвојеном одељењу у Горњој Топлици
.Видовданска приредба
.Ученик генерације
.Пријем будућих првака
.Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа за крај другог
полугодишта
Угледни час ликовне културе
Наставница ликовне културе Маријета Илић, инспирисана уметничким делом
Виктора Игоа, књигом "Звонар Богородичине цркве", направила је својеврстан
перформанс, спојивши уметност, книижевност и музику. Ученици су били обучени у
костиме из ове књиге и приказали су једну сцену из овог дела. Све је било
поткрепљено адекватном музиком и сликама из тог доба.
Приредба четвртака за будуће прваке и своје вршњаке
У организацији учитељица четвртог разреда и њихових ученика, одржана је
приредба поводом пријема у први разред будућих првака. Приредба је била само увод
за касније славље цетвртака, тј. њихову малу матуру. Учитељице су им приредиле
дивно изненадјење тиме сто су довеле аниматора "Врапца" , Младена, који их је
- 42 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
забављао на рекреативној настави. Било је дивно! Узивали су подједнако и ученици и
родитељи, учитељи и наставници!
Матурско вече
Прослава мале матуре одржана је 2. јуна 2013. године у матичној школи у
Мионици. Са ученицима наше школе, малу матуру су прославили и ученици из ОШ
«Војвода Живојин Мишић» из Рајковића. Већ традиционално ученици су приказали
презентације својих одељења са сликама и пропратним текстом о њиховом дружењу,
одрастању, учењу, екскурзијама, учитељима и разредним старешинама од првог до
осмог разреда. Ученици су имали вечеру и забаву уз музику. О лепом проводу,
фотографије говоре више од речи.
Традиционални испраћај осмака са трубачима
- 43 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Последњи дан основног образовања
- 44 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Завршни испит
Осмаци су ове године полагали завршни испит уз српског језика 17. јуна 2012.
год. и завршни испит из математике 19. јуна 2012. год. Свих 99 ученика осмог разреда
завршни испит је положило у јунском испитном року.
Наставничка екскурзија
Наставници, чланови синдиката, ишли на екскурзију, на релацији ВиминацијумМоравски конаци-манастир Покајница
- 45 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Маскенбал за крај школске године, у издвојеном одељењу у Горњој Топлици
- 46 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
- 47 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Видовданска приредба
Поводом завршетка школске године, за ученике и њихове родитеље уприличена
је пригодна приредба и свечано уручење сведочанстава, књига, ђачких књижица. Свим
ученицима честитали смо на успешно завршеном разреду о пожелели још бољи успех
следеће године!
- 48 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Као и сваке године и на крају школске 2012/2013.године, Наставничко веће
школе доноси одлуку и проглашава ученика који је током осмогодишњег школовања
постизао највеће успехе у наставним и ваннаставним активностима и својим радом,
успехом и залагањем допринео угледу школе, средине и свом личном угледу. Ђак
генерације треба да буде свестрано надарен ученик који се залагао из свих области у
оквиру наставних и ваннаставних активности и из којих је постизао успех.
Наставничко веће је на седници од 30.05.2013. године, својом одлуком потврдило
списак ученика носиоца Посебних диплома из појединих наставних области, носиоце
Дипломе "Вук Караџић", као и носиоца дипломе ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ за школску
2012/2013. годину.
Разредне старешине су дале свој предлог Наставничком већу. Гласањем
Комисије за избор Ђака генерације одлучено је да ђак генерације за школску
2012/2013.годину буде Савић Тамара, ученица VIII/2 разреда из Мионице.Она је и
добитник дипломе "Вук Караџић", као и посебних диплома из енглеског језика и
физичког васпитања. Све обавезне, као и додатне активности током досадашњег
школовања, решавала је савесно, на време и без тешкоћа. Учествовала је на бројним
такмичењима и школским приредбама, свестрана и веома друштвена особа.
Ученица генерације Тамара Савић са директором школе Слађаном Ранковић и одељењским
старешином Мирјаном Милиновић
- 49 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
ЈУЛ-АВГУСТ 2013.године
 Припреме за нову школску годину
 Седница Наставничког већа за крај школске 2012/13.године
Припреме за нову школску годину
У Мионици je окречена и сређена школска зграда, захваљујући средствима
Министарства просвете и технолошког развоја у висини од 600 000,00 динара. У току су
радови на санирању крова фискултурне сале, као и кречење исте.Средства је
обезбедила локална самоуправа у сарадњи са предузећем „Фима“ Мионица.
Поред школске зграде у Мионици, окречена је и зграда у Издвојеном одељењу у
Доњој Топлици. У издвојеном одељењу у Горњој Топлици ради се на адаптацији зграде
за потребе ђачке кухиње.
Иницијатива покренута претходних година, да се најбољи ученици осмог разреда
и носиоци Вукове дипломе награде путовањем у иностранство, реализована је и у
овој школској години. У периоду од 9.08.2013. до 19.08.2013.год., 19 ученика (14
ученика из ОШ»Милан Ракић» Мионица и 5 ученика из ОШ «Војвода Живојин Мишић»
Рајковић) и 2 наставника, имало је прилику да се летује у Лептокарији, у Грчкој.
Реализацију ових путовања обезбедила је Општина Мионица .
- 50 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
ДОДАТАК:
Летопис школе за шк.2012/13.год.
 Седнице одељењских и Наставничког већа
 Екскурзије и настава у природи
 Такмичења у шк.2012/2013.г
СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће, као највиши стручни орган у школи, у овој школској години
одржао је седам редовних седница, на којима су разматрана сва стручна и васпитна
питања значајна за рад школе. То су редовна настава, допунска и додатна настава,
слободне активности, екскурзије, настава у природи, стручно усавршавање наставника
и сва друга питања везана за обављање васпитно образовног процеса. Посебна пажња
била је посвећена васпитној проблематици, приликом чега су доследно реализовани
захтеви о спровођењу васпитних задатака, правилника о понашању ученика,
обавезама и одговорностима ученика и наставника у школи, као и одредбе о
похвалама и наградама. Одлуке овог стручног органа биле су обавезујуће при подели
задужења наставним радницима на почетку извештајне године у реализацији
Годишњег програма рада школе за ову школску годину.
На одељенским већима, којих је било пет, вршена је анализа реализације
васпитно образовних задатака и праћење успеха ученика током године на нивоу
разреда и одељења.
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
Предложени план извођења екскурзија од стране актива професора историје и
географије, а утврђен Програмом рада школе за школску 2012/2013. годину,
реализован је за око 800 ученика у априлу и мају месецу. Екскурзије су изведене након
седнице Савета родитеља. За ученике првог, другог, трећег, четвртог и петог разреда
реализована је једнодневна екскурзија (за ученике првог (16.05.2013.год.), другог
(16.05.2013.год.), трећег (15.05.2013.год) и четвртог разреда (14.05.2013.год.) За
ученике петог разреда (11.05.2013.год.), као и дводневна за ученике шестог разреда
(12.05.2013.- 13.05.2013.год.)
и седмог
разреда (07.05.2013.-08.05.2013.год.) и
тродневна за ученике осмог разреда (17.10.2012.-19.10.2012. год.).
Рекреативна настава је организована и реализована у Врњачкој бањи, у
периоду од 18.03.-25.03.2013.год. На рекреативну наставу је ишло 104 ученика од I до
IV разреда ( I разред-16 ученика, II разред- 16, III разред- 16, IV разред-56, 23 ученика
из издвојених одељења).
Екскурзије су изведене по следећем програму:
Први разред
Мионица - Бранковина – Лелић-Ваљево
Други разред
Мионица - Београд (ЗОО врт, Калемегдан, Авала)
- 51 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Трећи разред
Мионица - Тршић - Троноша – Добри поток – Бања Ковиљача
Четврти разред
Мионица – Аранђеловац - пећина Рисовача – Топола-Опленац - Крагујевац
Пети разред
Мионица – Овчарско-Кабларска клисура – Златибор (Мокра гора, Мећавник,
Шарганска осмица)
Шести разред
Мионица - Шабац - Ман. Хопово – Ман. Крушедол - С. Карловци - Нови Сад –
Зобнатица-Палић-Сомбор
Седми разред
Мионица – Краљево – Ман. Жича – Ниш - Нишка Бања – Крагујевац
Осми разред
Мионица – Аранђеловац - Марковац – Деспотовац – Ман. Манасија – Ресавска
пећина – Манастир Раваница - Гамзиград – Зајечар – Неготин - Кладово Караташ Ђердап - Лепенски вир – Голубац - Сребрно језеро – Пожаревац (Љубичево) Смедерево
На тродневној екскурзији, ученици осмог разреда (17.10.2012.-19.10.2012. год.)
- 52 -
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица
Летопис школе за шк.2012/13.год.
Све екскурзије су реализоване по плану, без већих одступања или проблема, на
задовољство свих учесника, школе као организатора и туристичке агемнције као
правног лица коме је поверена реализација екскурзија. Ученици су имали прилику да се
упознају са природним лепотама Србије, знаменитим споменицима културе и историје,
грађевинама, архитектуром, географским положајем, рељефом, обичајима, културом и
традицијом одређених градова и становника тих градова. Такође, екскурзија је имала
за циљ побољшање социјализације, другарских односа, самосталности и одговорности
ученика, њихових међуодноса као и односа између наставника и ученика.
ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ
На основу Календара такмичења ученика основних школа, током 2. полугодишта,
имали смо представнике на свим нивоима такмичења, почев од школских до
републичких. Из области редовних и ваннаставних активности, учешће на школским
такмичењима узело око 400 ученика. Од тог броја, услов за школско такмичење стекло
је 157 ученика, за општинско 189 ученика, на окружним такмичењима учествовала су
37 ученика а једна ученица се пласирала на републичко такмичење из француског
језика. Ученица шестог разреда Александра Суботић, освојила је треће место на
окружном такмичењу из српског језика а Сара Јовановић, ученица осмог разреда,
освојила је прво место на окружном такмичењу из француског језика и пласирала се на
републичко такмичење.
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ШК. 2012/2013.ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Историја
Географија
Хемија
Српски језик
Биологија
Енглески језик
Француски језик
Физика
Математика
Шта знаш о
саобраћају
укупно
ШКОЛСКО
53 ученика
17 ученика
15 ученика
47 ученика
19 ученика
18 ученика
/
11 ученика
130 ученика
60 ученика
ОПШТИНСКО
22 ученика
9 ученика
12 ученика
35 ученика
15 ученика
7 ученика
/
9 ученика
42 ученика
16 ученика
ОКРУЖНО
5 ученика
/
9 ученика
4 ученика
2 ученика
3 ученик
/
/
6 ученика
8 ученика
РЕПУБЛИЧКО
370 ученика
167 ученика
37 ученика
1 ученик
/
/
1 ученик
/
/
/
/
/
/
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:
______________________
Слађана Ранковић
- 53 -
Download

Летопис школе - Основна школа "Милан Ракић" Мионица