POSLOVNI KLUB ZAPADNE SRBIJE
31000 Užice
Banjička b.b.
Matični broj: 28080379
PIB: 107523822
Račun br: 275-0010221660570-36
www.poslovniklubzs.org
Poslovni klub zapadne Srbije
IZVEŠTAJ O RADU
U 2013. GODINI
2013.godina – ukratko
Uspeh je kao merdevine. Ne možeš da se penješ sa rukama u
džepovima.
- Poslovni klub zapadne Srbije je nizom aktivnosti u drugoj godini svog postojanja nastavio da
postavlja temelje kredibilnog udruženja privrednika koje postaje vidljivo i prepoznatljivo u
javnosti po promociji pozitivnih primera uspešne privredne prakse i edukacijama koje su u
funkciji sticanja znanja i veština bez kojih je u savremenom poslovnom svetu nemoguće
ostvariti uspeh.
Objektivno sagledavanje stanja u kome se nalazi naša privreda, komparativnih prednosti i
nedostataka privrednog ambijenta u Srbiji u odnosu na okruženje, a posebno u odnosu na
najrazvijenije evropske ekonomije, stvaranje infrastruktute za usklađivanje zakonske
regulative sa evropskim i svetskim standardima koji su se u praksi pokazali kao najbolja
rešenja, prvi su koraci na dugom putu oporavka i uspostavljanja zdravih osnova na kojima
treba da počiva domaća ekonomija.
U skladu sa ciljevima, vizijom i misijom i opredeljenjem članstva da aktivno utiče na stvaranje
boljeg poslovnog okruženja, PKZS je u 2013. godini organizovao tribine, prezentacije i panel
diskusije kako bi privrednici na bazi realnih informacija i makroekonomskih pokazatelja bili
podstaknuti na dodatne aktivnosti koje bi pozitivno uticale na poslovanje njihovih kompanija
i istovremeno doprinele razvoju društvene zajednice.
U februaru 2013.godine na poziv PKZS direktor Delegacije nemačke privrede u Srbiji (AHK) i
koordinator Nemačko-srpskog poslovnog udruženja (DSW) Mihael Šmit sa saradnicima
održao je predavanje na temu temu „Mogućnosti saradnje privreda regiona zapadne Srbije i
SR Nemačke“. On je istakao da su prirodni resursi i metalska industrija ono što najviše
interesuje investitore iz Nemačke, koji traže partnere u malim i srednjim preduzećima u Srbiji.
Otežavajuća okolnost za investicije u zapadnoj Srbiji je je to što je ovo područje daleko od
koridora 10 što ukazuje na neophodnost značajnijih ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu.
Kompanije koje žele da izvoze na tržište Nemačke, ali i na tržište Evropske unije moraju da
steknu sertifikate i usvoje standarde koji će im omogućiti plasman proizvoda.
Prezentaciju o “Mogućnostima saradnje privreda regiona zapadne Srbije i Austrije” u junu
prethodne godine održao je Andreas Haidenthaler, trgovinski savetnik pri ambasadi Austrije.
Kao predstavnik države koja je pored Nemačke najmanje osetila posledice velike ekonomske
krize Haidenthaler je naglasio da su austrijske kompanije u ovom trenutku najviše
zainteresovane za investicije u mašinskoj industriji i industriji voća i povrća.
Administrativne procedure, nedostatak transparentnosti i nivo korupcije, nestabilna
politička situacija, neefikasan pravosudni sistem, skup birokratski aparat i monopol javnog
sektora su, prema njegovim rečima, ono što najviše odbija investitore. Dodatni problem za
region zapadne Srbije je loša saobraćajna infrastruktura, konstatovano je ponovo.
Predstavnici kompanija članica Poslovnog kluba zapadne Srbije prisustvovali su skupu srpskih
i austrijskih privrednika koji je 25.juna 2013. godine u Beogradu organizovala ambasada
Austrije. Bila je to još jedna prilika da se u neposrednom kontaktu sa potencijalnim poslovnim
partnerima razmene informacije o mogućnostima saradnje i novim investicijama.
Učesnici panel diskusije „Makroekonomski trendovi – kako uspešno poslovati u nestabilnom
okruženju” koja je održana u novembru 2013.godine bili su Prof.dr Goran Pitić, redovni
profesor i predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) i
predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija, Prof.dr Mihailo Crnobrnja,
redovni profesor FEFA, Ninko Tešić, direktor Impol – seval- Valjaonice aluminijuma i
Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac grupe. Zaključeno je da je za stvaranje ambijenta
koji će omogućiti razvoj privrede potrebno :
-Sveobuhvatno reformisati javni sektor i učiniti ga efikasnijim
-Poboljšati infrastrukturu, posebno saobraćajnu
-Povećati ulaganja u nauku, inovacije i obrazovanje
-Izvršiti reindustrijalizaciju u skladu sa potrebama tržišta
-Smanjiti poreze i doprinose, povećati bazu poreskih obveznika
-Uvesti elektronski katastar nepokretnosti kako bi se smanjile administrativne procedure za
izdavanje dozvola
Uvažavajući činjenicu da je znanje preduslov uspeha i da privrednici koji žele da opstanu i
uspešno posluju moraju ulagati u obrazovanje kadrova, Poslovni klub zapadne Srbije je u
2013.godini u saradnji sa NLP centrom program obuka – treninga NLP BP 16 (Akreditovani
trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina) koji uključuje realizaciju 7
modula NLP BUSINESS PRACTITIONER, za zaposlene u kompanijama članicama Kluba i
zainteresovane eksterne polaznike. 20 polaznika iz Užica uspešno su završili obuku i dobili
NLP Business Practitioner sertifikate koje izdaje Međunarodna asocijacije NLP instituta (NLPIN) iz Berlina.
Aktivnosti Poslovnog kluba zapadne Srbije, sa akcentom na panel diskusiji „Makroekonomski
trendovi – kako uspešno poslovati u nestabilnom okruženju” prezentovane su u dnevnom
listu „Danas“.
TV5 Užice emitovala je u nekoliko navrata snimak panel diskusije koja je, zahvaljujući temama
koje je otvorila i uglednim učesnicima, izazvala veliku pažnju javnosti.
Informacije o aktivnostima PKZS prenosili su nacionalni, regionalni i lokalni mediji, kao i više
internet portala.
Poslovni klub zapadne Srbije je u 2013. godini donacijom podržao 18.Jugoslovenski pozorišni
festivala „Bez prevoda“, kao prestižnu kulturnu manifestaciju koja je u službi promocije
pozorišne umetnosti i grada Užica, kao domaćina festivala koji okuplja najbolja pozorišna
ostvarenja sa prostora nekadašnje Jugoslavije.
U toku 2013.godine održano je 11 Skupština PKZS , kojima je, u proseku, prisustvovalo oko
80% članova.
Na osnovu pozitivnih iskustava PKZS će i u 2014.godini bazirati svoje aktivnosti na
poboljšanju poslovnog ambijenta koji će omogućiti razvoj malih i srednjih preduzeća na
području zapadne Srbije i promociju vrednosti bez kojih nema oporavka društva u celini.
Svest o tome da svako od nas treba da bude aktivan učesnik promena koje doprinose da
stvarnost bude bolja, a budućnost izvesnija, nalaže nam da izvadimo „ruke iz džepova“ i svoje
znanje i iskustvo stavimo u funkciju privrednog i svakog drugog napretka.
Predsednik UO PKZS
Željko Pavlović
SEDNICE SKUPŠTINE POSLOVNOG KLUBA ZAPADNE SRBIJE U 2013.GODINI
1.
Datum održavanja:
25.02.2013.
- Usvojen finansijski izveštaj za 2012.godinu
- Razmatran plan aktivnosti PKZS za 2013.godinu. Potvrđen
datum posete Mihaela Šmita, direktora Delegacije nemačke
privrede u Srbiji koji će održati predavanje na temu „Mogucnosti
saradnje privreda regiona zapadne Srbije i SR Nemacke„ i usvojen
plan aktivnosti organizacije događaja.
- Zaključeno je da u toku 2013. godine treba organizovati
eventualno još dva gostovanja uglednih privrednika, odnosno
predstavnika privrednih organizacija najrazvijenijih evropskih i
svetskih ekonomija. Nakon gostovanja Mihaela Šmita sledeća
tribina ( okrugli sto) trebalo bi da usledi u maju, a početkom
jeseni ( septembar-oktobar) treba planirati panel diskusiju sa
većim brojem učesnika.
- Konstatovano je da pripreme za program obuka - treninga NLP
BP16 u saradnji sa NLP centrom i Atria Group SEE d.o.o. ulaze u
završnu fazu. Dogovoren je maksimalan broj učesnika i utvrđeni
uslovi plaćanja za članove kluba, kao i za eksterne polaznike
treninga
- Razmatrana je mogućnost apliciranja za sredstva iz IPA I USAID
fondova, uz preovlađujući stav da insistiranje donatora na
prekograničnom nivou projekata otežava realizaciju ostvarenje
ciljeva potencijalnih projekata.
- Na prigodan način biće obeležena prva godišnjica postojanja
PKZS.
2.
Datum održavanja:
25.03.2013.
– Analizirano je predavanje direktora Delegacije nemačke
privrede u Srbiji Mihaela Šmita i njegovih saradnika na temu
„Mogucnosti saradnje privreda regiona zapadne Srbije i SR
Nemacke. Ocenjeno je da je neophodno menjati način pozivanja
privrednika i animirati ih da prisustvuju ovakvim događajima, s
obzirom na značaj teme i ugled predavača. Na osnovu pozitivnih
komentara i medijske promocije efekti su veći od očekivanih.
Privrednici su posebno zadovoljni informacijama koje su dobili o
Seniorskom ekspertskom servisu.
- Definisani su termini za NLP BP obuke u saradnji sa NLP centrom
i Atria Group SEE d.o.o za koje je prijavljeno 20 polaznika. Prvi
Modul NLP BP biće održan 28. i 29.marta u velikoj sali filijale
Nacionalne službe za zapošljavanje Užice.
- Usvojen je akcioni plan za prvu polovinu godine 2013. koji
pored NLP radionica uključuje organizaciju još jednog predavanja
ili tribine, sa učešćem predstavnika privrede Austrije u periodu
maj-jun 2013. godine.
- Usvojen je izveštaj o radu za 2012.godinu u kome su navedene
sve važnije aktivnosti Poslovnog kluba zapadne Srbije.
- Razgovaralo se o mogućnosti da se kod SDC-a ( Švajcarske
agencije za saradnju i razvoj) konkuriše sa projektom za dodelu
sredstva za nabavku opreme u cilju organizovanja kurseva,
odnosno praktične obuke učenika u određenim oblastima,
konkretno drvna industrija – zanimanja stolar i tapetar.
- Razmatrane su izmene Zakona o privrednim komorama kojima
se uvodi princip dobrovoljnosti. Postavlja se pitanje stvaranja
novih organizacija koje će naslediti postojeće privredne komore,
kao i da li PKZS ima ambiciju da u budućnosti funkcioniše u
okviru nekog novog komorskog sistema.
- Otvorene su teme promocije i bolje vidljivosti Poslovnog kluba
zapadne Srbije, kao i besplatne letnje škole računara za učenike
užičkih škola u organizaciji PKZS.
3.
Datum održavanja:
26.04.2013.
– Organizacija prva dva modula NLP BP radionica, prema
ocenama i utiscima polaznika protekla je dobro. Zaključeno je da
bi bilo poželjno da se u narednom periodu ustali i opremi prostor
u kome će se održavati radionice i treninzi u organizaciji PKZS,
odnosno formira trening centar koji bi bio i u funkciji održavanja
predavanja i tribina.
-Razmatran je akcioni plan za period maj-jun 2013.godine.
Zaključeno je da se nakon prvomajskih i uskršnjih praznika sa
potencijalnim gostom definiše termin i tema predavanja.
Prihvaćen je predlog da se kontaktiraju naši najugledniji
makroekonomisti koji bi bili učesnici panel diskusije u periodu
oktobar-novembar 2013.godine.
- Poslovni klub zapadne Srbije donirao je 15.000 dinara III PA
odeljenju Ekonomske škole u Užicu kao podršku za učešće na
Sajmu virtuelnih preduzeća u Boru, koji je održano 17. i 18.maja
2013.godine.
- Razgovaralo se i o razradi mogućnosti zajedničkih projekata sa
sindikatima preko fondacije Fridrih Ebart.
4.
Datum održavanja:
24.05.2013.
– Potvrđeno je da će Andraes Haidenthaler, trgovinski savetnik
pri ambasadi Austrije u Srbiji u prvoj polovini juna biti gost PKZS.
Definisana je tema prezentacije – „Mogućnosti saradnje privreda
regiona zapadne Srbije i Austrije“, sa akcentom na nekoliko
oblasti: kakvo je interesovanje malih i srednjih austrijskih
preduzeća da investiraju u Srbiju, načini komunikacije sa
potencijalnim investitorima, prednosti i nedostaci poslovnog
ambijenta u Srbiji, komparativne prednosti našeg regiona u
odnosu na ostale regione u Srbiji i šta treba činiti da bi se
popravio poslovni ambijent u Srbiji i omogućio dinamičniji
privredni razvoj.
- Prihvaćena je inicijativa RRA Zlatibor da se održi sastanak na
kome bi se razgovaralo o mogućnostima saradnje između
Poslovnog kluba zapadne Srbije i RRA Zlatibor.
- Konstatovano je da se moduli NLP BP treninga realizuju po
planu.
5.
Datum održavanja:
14.06.2013.
– Ocenjeno je da je trgovinski savetnik pri ambasadi Austrije,
Andreas Haidenthaler imao odličnu prezentaciju i da je diskusija
nakon prezentacije bila sadržajna. Problem je i dalje relativno
mali broj prisutnih pa je potrebno ponovo razmotriti satnicu I
način pozivanja privrednika.
- Nakon inicijalnog sastanka sa predstavnicima RRA Zlatibor
ocenjeno je da postoji mogućnost saradnje na zajedničkim
projektima. Za osnivanje trening centra za obuke, prekvalifikacije
i dokvalifikacije što je jedan od ciljeva PKZS trebalo bi naći
adekvatnog partnera u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori kako bi
se apliciralo za sredstva IPA fondova za projekte prekogranične
saradnje. PKZS bi u tom slučaju imao zadatak da pronađe
instituciju ili kompaniju iz BiH ili Crne Gore kao partnera na
projektu prekogranične saradnje, a RRA Zlatibor bi
implementirao projekat. Zaključeno je da treba razraditi detalje i
obaveze partnera, ukoliko se postigne saglasnost o zajedničkom
učešću na konkursima koji bi obezbedili sredstva za osnivanje
trening centra.
- U diskusiji o povećanju kapaciteta PKZS prijemom novih članova
zaključeno je da PKZS I dalje treba pažljivo da selektuje novo
članstvo. Pitanje finansiranja aktivnosti treba rešavati preko
projekata.
- Potrebno je intenzivirati aktivnosti na izgradnji pozitivnog
imidža Poslovnog kluba zapadne Srbije i podizanju nivoa njegove
vidljivosti i prepoznatljivosti u javnosti kao respektablne
organizacije koja preko edukacija, konkretnih predloga i
projekata želi da doprinese poboljšanju uslova privređivanja,
povećanju privrednih aktivnosti i razvoju zajednice.
- Podržana je ideja da se PKZS samostalno ili u saradnji sa ostalim
privrednim udruženjima pisanim dopisom obrati lokalnoj
samoupravi, resornom ministarstvu i Vladi Republike Srbije, sa
zahtevom da se preispita odluka o povećanju firmarina, kao i
njene konsekvence po privredne subjekte.
6.
Datum održavanja:
26.07.2013.
– Razmatrane su ideje o organizaciji panel diskusije na kojoj bi
ugledni ekonomisti govorili o mogućnostima razvoja srpske
privrede u otežanim uslovima poslovanja, kao i mogućnostima da
privrednici pokrenu inicijative koje će rezultirati poboljšanjem
uslova poslovanja i stvaranju uslova za povećanje privrednih
aktivnosti. Prihvaćen je predlog da moderator panela bude
glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Danas“ Zoran Panović
- Finansiranje PKZS u 2014.godini moguće je obezbediti preko
projekata za koje bi se konkurisalo i u kojima bi nosilac aktivnosti
bio PKZS. Potrebno je prikupiti informacije o konkursima koje
raspisuju vlade stranih zemalja(Norveška i Švajcarska), onih koji
se prvenstveno odnose na edukaciju privrednih subjekata,
programa koji su u funkciji podsticanja novog zapošljavanja i
efikasnijeg poslovanja u datim okolnostima.
- Mogućnost proširenja članstva PKZS razmatrana je još jednom.
Zaključeno je da su novi članovi poželjni, ali da je neophodno da
se pored postojećih definišu i novi kriterijumi za proširenje
članstva.
7.
Datum održavanja:
23.08.2013.
- Razmatran je predlog projekta u kome bi članovi PKZS imali
ulogu mentora za vlasnike i menadžment mikro i malih
preduzeća sa potencijalom rasta iz sektora ICT, tekstilne
industrije, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, tako što bi
svaki član preuzeo od 2-5 firmi koje bi mentorisao. Za poziv
Norveške potrebno je spremiti dokumentaciju i konkurisati
tokom decembra 2013.godine, pošto oni prispele projekte
razmatraju u februaru naredne godine. Za poziv Švajcarske
neophodno je konkurisati do 15.decembra, jer se prispele
aplikacije razmatraju od 15.januara 2014.
- U narednom periodu treba definisati temu panela i logistiku
koja će obezbediti respektabilan broj prisutnih privrednika i
predstavnika institucija.
8.
Datum održavanja:
11.10.2013.
- Konstatovano je da je Goran Pitić, redovni profesor i predsednik
Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA),
predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija, u
načelu, prihvatio da bude učesnik panel diskusije, a sa njim bi u
Užice došli prof. dr Mihailo Crnobrnja - redovni profesor FEFA,
prof. dr Nebojša Savić – predsednik Saveta guvernera NBS i
profesor ekonomije i konkurentnosti na FEFA. Pored eksperata iz
Beograda, zaključeno je da učesnici panela treba da budu i
istaknuti privrednici sa našeg područja, pa je shodno tome
dogovoreno da se upute pozivi Ninku Tešiće, direktoru Impol
Seval – Valjaonice aluminijuma i Dragoljubu Vukadinoviću,
predsedniku Metalac grupe.
U vezi sa apliciranjem u okviru programa koji realizuju ambasade
Norveške i Švajcarske, zaključeno je da je potrebno razraditi
detalje projekata, posebno u onom delu koji se odnosi na
mentorske usluge koje bi pružali privredni subjekti, članovi PKZS i
organizaciju obuka, kao i finansijski deo projektne dokumentacije
koji uključuje realno planiranje troškova.
9.
Datum održavanja:
01.11.2013.
- Potvrđen je termin održavanja (19.11.2013.) i tema panel
diskusije: „Makroekonomski trendovi – kako uspešno poslovati u
nestabilnom okruženju“, učešće pozvanih panelista, kao i
moderatora Zorana Panovića.
- Dogovoreno je da se pored postojećeg roll up banera Poslovnog
kluba zapadne Srbije uradi i roll up koji će sadržati logo svih firmi
- aktuelnih članica PKZS.
- Dogovoreno je da se planira sastanak sa predstavnicima grada
Užica na kome bi se razgovaralo o aktuelnim privrednim
kretanjima i mogućnostima lokalne samouprave da konkretnim
odlukama ( primer gradske taske za isticanje firmi) omogući
olakšice za postojeće privredne subjekte, kao i za nove
investitore.
10.
Datum održavanja:
27.11.2013.
- Ocenjeno je da je panel dskusija „Makroekonomski trendovi –
kako uspešno poslovati u nestabilnom okruženju” u potpunosti
ispunila očekivanja. Zaključak je da panele i tribine sa
renomiranim gostima treba organizovati dva do tri puta puta
godišnje, jer je evidentno da je to najbolji način za prezentaciju i
promociju ciljeva PKZS. Informacije i zaključci sa panela su se
našli na mnogim medijskim portalima i sajtovima. Nakon panela
nameće se potreba za pokretanje konkretnih inicijativa kod
nadležnih institucija i određenih vrsta „pritisaka“ kako bi se
poboljšali uslovi za poslovanje postojećih kompanija i stvorili
povoljniji uslovi za nove investicije.
- Usvojen je finansisjki izveštaj troškova organizacije panel diskusije „Makroekonomski trendovi – kako uspešno poslovati u
nestabilnom okruženju”
- Poslovni klub zapadne Srbije donirao je 18.Jugoslovenski
pozorišni festival iznosom od 2.000 eura. Prihvaćen je predlog da
donacija PKZS za Jugoslovenski pozorišni festival bude redovna
praksa narednih godina.
- NLP treninzi su uspešno realizovani i podigli su potencijal PKZS u
svakom pogledu. I pored pozitivnih iskustava, ocenjeno je da
ubuduće treba ići na jednodnevne ili dvodnevne obuke koje bi
držali ugledni predavači po povlašćenim cenama koje bi privukle
veći broj polaznika iz kompanija koje žele da ulažu u edukaciju
zaposlenih.
- Članovi PKZS su informisani da se poziv za aplikaciju za sredstva
koja će za projekte u Srbiji u 2014.godini odobriti Kraljevina
Norveška očekuje do 15.decembra, kao i sa ponudom poslovne
škole Mercuri International - programom obuka za prodavce,
menadžere prodaje, zaposlene u malopraji i veleprodaji.
- Dogovoreno je da se zatraži prijem u lokalnoj samoupravi i
razgovara sa gradskim rukovodstvom o planovima za poboljšanje
poslovnog ambijenta, planiranim zahvatanjima od privrede po
osnovu poreza i taksi u 2014. godini i ravnomernom
raspoređivanju ovih zahvatanja na obveznike, kao i planiranim
subvencijama i benefitima za novo zapošljavanje. Od
predstavnika lokalne samouprave će se zatražiti informacije po
kom strateškom dokumentu rade i na koji način je to vidljivo u
gradskom budžetu, odnosno da li postoji programsko
budžetiranje koje određuje prioritete finansiranja, kao i da li su
takse koje se ubiraju od privrednih subjekata namenjene
ekonomskom razvoju grada.
11.
Datum održavanja:
25.12.2013.
- Razmatrani su aktuelni predlozi Zakona o privrednim
komorama. Ocenjeno je da će, ukoliko se desi da bude usvojen
predlog po kome će postojati Srpska privredna komora sa
nekoliko ispostava ( kancelarija) u Srbiji biti neophodna ozbiljna
reorganizacija i definisanje strategije rada ove organizacije koja
do sada nije na adekvatan način štitila interese privrednika. Sa
aspekta članstva PKZS zaključeno je da u ovom trenutku treba
razmotriti predlog reorganizacije komorskog sistema koji
podrazumeva stvaranje jakih regionalnih privrednih komora, a
potrebno je razraditi i ideju osnivanja strukovnih (fahovskih)
komora.
- Vođena je diskusija o očekivanjima privrednika kada je reč o
privrednom ambijentu u 2014.godini. Na osnovu svih parametara
koji će u najvećoj meri uticati na uslove poslovanja zaključeno je
da će ono biti dodatno otežano. Izvesno je da će privrednici
morati da ulože dodatne napore i aktiviraju sve kreativne resurse
kako bi uspeli da ostvare nivo proizvodnje na nivou planiranog.
Zaključak je da je potrebno da privrednici preko svojih udruženja
i interesnih zajednica, na osnovu rrealnih pokazatelja stanja u
srpskoj privredi , artikulišu zahteve i upute ih Vladi Republike
Srbije sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i oporavka
srpske privrede.
AKTIVNOSTI POSLOVNOG KLUBA ZAPADNE SRBIJE U 2013.GODINI
11.03.2013. - predavanje na temu „Mogućnosti saradnje privreda regiona
zapadne Srbije i SR Nemačke“ – gost Mihael Šmit , direktor Delegacije nemačke
privrede u Srbiji (AHK) i koordinator Nemačko-srpskog poslovnog udruženja
(DSW) sa saradnicima
Prirodni potencijali i metalska industrija su trenutno, prema rečima Mihaela Šmita, ono što
najviše interesuje investitore iz Nemačke, koji traže partnere u malim i srednjim preduzećima
u Srbiji. Otežavajuća okolnost za ulaganje nemačkih privrednika u ovaj kraj Srbije je činjenica
da je on daleko od koridora 10 što ukazuje na neophodnost da se značajnije investira u
saobraćajnu infrastrukturu. Firme iz užičkog kraja su aktivne, žele saradnju sa nemačkim
partnerima , ali je to još uvek nedovoljno u odnosu na mogućnosti koje postoje. Privrednici i
institucije iz Srbije mogu da se u svakom trenutku direktno obrate Delegaciji, dostave svoje
reference i navedu za koji projekat im je potreban partner iz Nemačke, kao investitor ili
suinvestitor, jer Delegacija dnevno dobija bar 3-4 zahteva od nemačkih kompanija koji traže
dobavljače iz ovog dela Evrope. Firme koje žele da izvoze na tržište Nemačke, ali i na tržište
Evropske unije moraju da steknu sertifikate i usvoje standarde koji im otvaraju vrata za
plasman njihovih proizvoda.
Mihael Šmit je upoznao privrednike i sa načinom funkcionisanja privrednih komora, odnosno
udruženja u Nemačkoj. Članstvo je dobrovoljno, ali svako ko ga prihvati mora da ispunjava
finansijske obaveze prema udruženju, odnosno komori. Podrazumeva se da za uloženi novac
privrednici dobijaju različite vrste usluga i podršku. Privredne komore nemaju dotacije države
već posluje tržišno i kao nezavisne institucije definišu u najvećoj meri privredni ambijent i
uslove poslovanja u Nemačkoj. Vlastimir Stojanović, direktor sajamskog odeljenja predstavio
je sajamske manifestacije u Minhenu i Kelnu koje okupljaju brojne privrednike iz celog sveta i
pružaju mogućnost privrednicima za promociju proizvoda. Sajamsko odeljenje stoji na
raspolaganju privrednicima iz Srbije za sve informacije vezane za učešće na sajmovima i
popunjavanje veoma složene aplikacije. Milan Vučković, zadužen za odnose sa javnošću i
upravljanje projektima upoznao je prisutne privrednike sa Seniorskim Ekspertskim Servisom
(SES)koji predstavlja konkretnu podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji da poboljšaju
poslovanje i prilagode se zahtevima modernog tržišta. Osnovni zadatak je posredovanje
eksperata seniora i njihov angažman u malim i srednjim preduzećima i institucijama u Srbiji.
Centrala SES-a raspolaže sa preko 9.000 eksperata iz svih industrijskih grana.
Osnovne troškove njihovog angažmana snosi centrala SES-a, a kompanija - korisnik usluge
plaća troškove smeštaja, ishrane, lokalnog transporta i simboličnog džeparca (oko 5 €
dnevno).
Saradnja sa Nemačkom koja je najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije, kada je reč o
preduzećima iz našeg kraja koja su do sada na nemačko tržište uglavnom izvozila obojene
metale, voće i tekstil može da bude značajnija, pod uslovom da se obezbedi nivo kvaliteta
prema standardima evropske unije i kontinuitet u isporuci ugovorenih količina proizvoda.
Država je nekada izdvajala značajna sredstav za sertifikaciju, čak obezbeđivala i bespovratna
sredstava. Potrebno je da sagledamo šta se danas može učiniti na tom planu, jer bi to bio
značajan podstrek srpskim izvoznicima. Takođe neophodno je rešavati pitanja rada carinskih
službi tokom vikenda i praznika kada roba danima čeka na isporuku, ocenio je Rade
Ljubojević, član UO PKZS.
28.03.2013. - Početak obuke NLP BP16
Poslovni klub Zapadne Srbije organizovao je u saradnji sa NLP centrom program obuka –
treninga NLP BP 16 (Akreditovani trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz
Berlina) koji uključuje realizaciju 7 modula NLP BUSINESS PRACTITIONER.
U grupi od dvadeset polaznika su zaposleni u preduzećima – članovima Poslovnog kluba
zapadne Srbije, kao i eksterni učesnici koji žele da se usavršavaju I dodatno obrazuju. Prvo
predavanje (Modul) održao je Predrag Jovanović 28. i 29.marta . On je polaznike upoznao sa
osnovnim konceptima NLP-a. Trening je, između ostalog, potencirao razvoj veština brzog
uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima, kao i prepoznavanje i
definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva.
Predavač na drugom modulu održanom od 09.-11.aprila bila je dr Brankica Ljamić Ivanović.
Ucesnici su mogli da saznaju kako primeniti govorne obrasce i kako na najefikasniji način
inspirisati sagovornike, odnosno postići visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima,
saradnicima i klijentima. Fokus primene ovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji
zaposlenih i javnom nastupu.
12.06.2013. - Prezentacija “Mogućnosti saradnje privreda regiona zapadne
Srbije i Austrije”- gost Andreas Haidenthaler, trgovinski savetnik pri ambasadi
Austrije
Postoje austrijska preduzeća koja žele da investiraju u Srbiji, ali da bi se konkretni poslovi
realizovali potrebno je rizike ulaganja svesti na meru koja je dovoljno privlačna investitore.
Administrativne procedure , nedostatak transparentnosti i nivo korupcije koji je i dalje visok,
su ono što najviše odbija investitore. Za region zapadne Srbije dodatno otežavajuća okolnost
je udaljenost od koridora 10, odnosno veoma loša saobraćajna infrastruktura, ocenio je
Andreas Haidenthaler.
Sa 450 kompanija koje upošljavaju blizu 13.000 radnika i uloženih oko 2,9 milijardi evra od
2000.godine, Austrija je najveći investitor u Srbiji. Spoljnotrgovinska razmena u 2012. godini
dostigla je iznos od 800 miliona evra, ali ima mogućnosti da ona bude na mnogo višem nivou.
Do sada su austrijske kompanije najviše ulagale u sektore finansija, osiguranja i
telekomunikacija.
Novi trend su investicije u mašinskoj industriji i industriji voća i povrća. Administrativne
procedure, nedostatak transparentnosti i nivo korupcije su ono što najviše odbija investitore.
Pored toga, kao faktore povećanog rizika investitori vide nestabilnu političku situaciju,
neefikasan pravosudni sistem, skup birokratski aparat i to što u nekim oblastima još uvek
dominira monopol javnog sektora.
Investitori nemaju dovoljno informacija o Srbiji koja kao komparativne prednosti ima
kvalifikovanu radnu snagu, nisku cenu rada, relativno niske poreze I evidentan potencijal za
proizvodnju. Potrebna je sveobuhvatna kampanja u kojoj bi se promovisala nova slika o Srbiji
I njenim realnim kapacitetima.
Gospodin Haidethaler je pre prezentacije posetio Sirogojno company u Rupeljevu i upoznao
se sa proizvodnim procesom prerade voća. Nije krio prijatno iznenađenje standardima koji se
primenjuju u proizvodnim pogonima, što najbolje ilustruju reči da on tu ne bi baš ništa
menjao.
Članovi Poslovnog kluba zapadne Srbije pozvani su da prisustvuju skupu srpskih i austrijskih
privrednika, koji će 25.juna u Beogradu organizovati ambasada Austrije.
03.10.2013. – Dodela sertifikata- završetak NLP BP 16 (M7)
20 polaznika iz Užica uspešno su završili obuku i dobili NLP Business Practitioner sertifikate
koje izdaje Međunarodna asocijacije NLP instituta (NLP-IN) iz Berlina.
Praktičnom prezentacijom stečenih veština i znanja i dodelom setifikata završen je program
obuka – treninga NLP BUSINESS PRACTITIONER koji je u saradnji sa NLP centrom iz Beograda
za 20 polaznika iz Užica, kroz 7 modula organizovao Poslovni klub zapadne Srbije. Nakon
uvodnog modula na kome su se polaznici upoznali sa stubovima uspeha na kojima počiva NLP
i rada na razvijanju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim
sagovornicima, kao i na prepoznavanju i definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva, na drugom
modulu su kroz predavanje o efektivnoj komunikaciji naučili kako da uspešno primenjuju
Miltonove govorne obrasce i postignu visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima,
saradnicima i klijentima, zatim komunikacioni model NLP-a i model promene nivoa
apstrakcije (chunking), kao alate u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom
nastupu. U nastavku obuka učesnici su saznali koliko je precizna i fokusirana komunikacija
važna u biznis okruženju i kako je moguće krizama i konfliktima upravljati uz pomoć NLP
sistemskih metoda I kompetentno ih rešavati. Pored NLP komunikacionog modela modela
obrađeni su metamodel i reframing.
Kako pokrenuti promeni u sebi i svom okruženju i kako tu promenu zadržati bile su teme
četvrtog i petog modula. Učesnici su informisani o NLP tehnikama, osnovnim
metaprogramima koji su u funkciji promene ponašanja koja nam ne idu u prilog, ovladavanja
emocijama prilagođavanja u svakoj situaciji, bez obzira da li je ona vezana za ličnu, poslovnu
promociju, upravljanje ili prodaju. Jedan od najvećih izazova je održavanje željene promene u
dužem vremenskom periodu , zbog čega je naredni modul posvećen radu sa submodalitetima
i sidrima, delovima NLP-a koji su ključni u generisanju dugoročne promene, koji pomaže da
čovek u svakoj situaciji generiše I zadrži jako resursno stane, pojača emocionalni odnos prema
situacijama koje su pozitivne, odnosno smanji kada je reč o negativnim situacijama.
Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima. Pravilno
postavljeni ciljevi i njihovo praćenje i realizacija od izuzetne su važnosti. NLP je sposobnosti
vrhunskih lidera razložio na korake i kreirao tehnike koje mogu lako da se nauče.
Poslednji modul treninga bio je posvećen primeni strategija kreativnosti u radu na
projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije. Pored ovih tema na sedmom modulu
je urađen pregled celokupnog gradiva „NLP Business Practitioner” treninga i priprema
polaznika za sertifikaciju.
19.11.2013. – Panel diskusija „Makroekonomski trendovi – kako uspešno
poslovati u nestabilnom okruženju”
Privrednici koji žele da opstanu i uspešno posluju, bez obzira na nepovoljno ekonomsko
okruženje, moraju da investiraju u inovacije i obrazovanje kadrova, pažljivo promišljaju
resurse i poslovne planove, sa fokusom na tržišnu konkurentnost, neke su od porurka sa ovog
skupa.
Učesnici panel diskusije bili su Prof.dr Goran Pitić, redovni profesor i predsednik Saveta
Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) i predsednik Upravnog odbora banke
Societe Generale srbija, Prof.dr Mihailo Crnobrnja, redovni profesor FEFA, Ninko Tešić,
direktor Impol – seval- Valjaonice aluminijuma i Dragoljub Vukadinović, predsednik Metalac
grupe. Moderator panela kome su prisustvovali privrednici sa područja regiona, predstavnici
lokalne samouprave, nevladinog sektora, učenici Ekonomske škole i studenti Više poslovno
tehničke škole u Užicu bio je Zoran Panović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Danas“.
Zaključeno je da je za stvaranje ambijenta koji će omogućiti razvoj privrede potrebno :
-Sveobuhvatno reformisati javni sektor i učiniti ga efikasnijim
-Poboljšati infrastrukturu, posebno saobraćajnu
-Povećati ulaganja u nauku, inovacije i obrazovanje
-Izvršiti reindustrijalizaciju u skladu sa potrebama tržišta
-Smanjiti poreze i doprinose, povećati bazu poreskih obveznika
-Uvesti elektronski katastar nepokretnosti kako bi se smanjile administrativne procedure za
izdavanje dozvola
Problem za ozbiljne investitore su neefikasnost administracije, permanentna politička
neizvesnost, neizvesnost oko ulaska u Evropsku uniju, nepoznanice vezane za javni dug, kao i
reformu kompletnog javnog sektora. Mnogo toga zavisi od spremnosti da se prekine sa
političkim projektima i ukinu subvencije preduzećima koja su u procesu restrukturiranja i
pred stečajem i zaista nemaju nikakve izglede da opstanu na tržištu. Privatni sektor ima šanse
ako bira najbolje, najkreativnije ljude, ukoliko u svom poslovanju ima dobru percepciju rizika i
procenu kada je pravo vreme za kreditno zaduženje.
Makroekonomske prognoze za narednu godinu mogu biti optimističnije ukoliko se slomi
otpor birokratije, dosledno sprovedu sistemske reforme i stvore povoljniji uslovi za
investiranje i povećanje izvoza.Privrednici moraju da ostvare dodatni pritisak na kreatore
ekonomske politike i privrednog ambijenta da se smanje porezi i doprinosi i poveća baza
poreskih obveznika.
Srbiji je potreban proces reindustrijalizacije koji će dati podstrek izvozu bez koga nema
oporavka privrede, smatra Prof. dr Mihailo Crnobrnja. Podsećajući da smo u prošlosti
ostvarivali zavidan nivo izvoza u tekstilnoj industriji i proizvodnji nameštaja izneo je stav da
treba obnoviti deo ove proizvodnje, a posebnu pažnju bismo morali da posvetimo ulaganju u
informacione tehnologije. Dilema da li treba da idemo ka Evropskoj uniji prestaje da bude
dilema pred realnim pokazateljima, kao što je činjenica da je naš celokupan izvoz u Kinu,
Rusiju, Latinsku Ameriju, Australiju i Novi Zeland manji od izvoza u Italiju.
Zahvaljujući tome što je u procesu privatizacije Valjaonicu aluminijuma u Sevojnu kupila
fabrika sa 1.600 deoničara, investicijama, ne samo u savremenu opremu nego i ljude,
potpunoj posvećenosti poslu od menadžementa do zaposlenih, uspevamo u uslovima krize da
povećamo proizvodnju i opstajemo na tržištu, istakao je Ninko Tešić, direktor Impol Seval –
Valjaonice aluminijuma. On je izrazio nezadovoljstvo sistemom obrazovanja, jer na tržištu
rada nema zanimanja koja su potrebna ovoj kompaniji i poručio mladima da upisuju
obrazovne profile sa kojima mogu da se zaposle, kao i to da iza njihovih diploma treba da stoji
znanje.
22.11.2013. - Aktivnosti Poslovnog kluba zapadne Srbije prezentovane su u
dnevnom listu „Danas“.
U dnevnom listu “Danas” promovisan je Poslovni klub zapadne Srbije i aktivnosti koje se
realizuju u funkciji ostvarivanja ciljeva, vizije I misije ovog poslovnog udruženja.
Poslovni klub zapadne Srbije će u 2014.godini nastaviti aktivnosti u skladu sa osnivačkim
aktom, dosledan viziji, misiji I ciljevima kroz realizaciju novih projekata, edukaciju članstva I
informisanje privrednika zapadne Srbije o mogućnostima da prevaziđu probleme sa kojima se
suočavaju. Jer….
“U životu uspevaju samo oni koji stanu na svoje noge i traže prilike koje im
odgovaraju, a ako ih ne nađu sami ih stvore”. (George Bernard Shaw)
Download

Poslovni klub zapadne Srbije