NOVI SAD
Novi Sad
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
NAMENA
Niskonaponska distributivna razvodna postrojenja namenjena su za priključak NN strane
distributivnog ET na 0.4 kV distributivnu mrežu naponskog. Koriste se u tipskim distributivnim i
industrijskim transformatorskim stanicama prenosnog odnosa 10/0.4 kV ili 20/0.4 kV sa ugrađenim
distributivnim transformatorima snage 630 kVA i 1000 kVA. Razvodno postrojenje je tipsko,
fabrikovano izrađeno od dva puta dekapiranog lima.
OPIS
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
1
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
Niskonaponsko razvodno postrojenje GNN-1600 ili GNN-1250 je potpuno limom oklopljeno i
izrađeno od dva puta dekapiranog lima. Razvodno postrojenje se satoji od dovodnog polja,
izvodnog polja i polja kompenzacije.
Između polja nisu ugrađene limene pregrade. U dovodno polje ugrađuje se prekidač ili rastavna
sklopka za naznačene struje 1250 A ili 1600 A, u zavisnosti od snage pripadajućeg energetskog
distributivnog transformatora. U razvodno polje ugrađuju se tropolne osiguračke letve naznačene
struje 400 A.
Bakarne sabirnice nalaze se u sabirničkom prostoru na potpornim izolatorima u donjem delu
postrojenja. Svi metalni delovi koji nisu normalno pod naponom međusobno su galvanski spojeni
preko zubastih podmetača i vezani na centralnu traku za uzemljenje koja prolazi kroz sva polja duž
postrojenja. Farbanje postrojenja je izvršeno tipskom bojom na najsavremeniji način što daje visok
stepen antikorozione zaštite.
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
NOVI SAD
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
Novi Sad
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
-
Naznačeni napon
Naznačena struja
Naznačena snaga kratkog spoja
Naznačena kratkotrajna struja -efektivna vrednost 1 sek
Naznačena udarna struja kratkog spoja
Stepen mehaničke zaštite
Tipska boja:
Un (V)
600
In (A)
1000 - 1600
Pk (MVA)
14 - 18
Ith (kA)
20 - 26
Idyn (kA)
50 - 63
IP
2X
poliesterski prah
TIPSKI ATESTI
Distributivne NN razvodne table proizvodnje GAT doo Novi Sad, tipske oznake GNN, tipski su
ispitane u NEZAVISNOJ LABORATORIJI „IRCE“ (Istraživačko razvojni centar elektroenergetike
a.d., Istočno Sarajevo, Republika Srpska), u skladu sa IEC 60439-1/2004; IEC 60529/2001; IEC
60947-3/2001.
Ispitivanje je urađeno u skladu sa propisanim spitnim procedurama i to:
1.
2.
3.
4
5
Ispitivanje porasta temperature u skladu sa IEC 60439-1, tačka 8.2.1 i to:
Dielektrična ispitivanja u skladu sa IEC 60439-1, tačka 8.2.2
Ispitivanje podnosivom strujom kratkoga spoja u slčadu sa, IEC 60439-1, tačaka 8.2.3
Ispitivanje neprekidnosti zaštitnoga kruga u skladu sa IEC 60439-1, tačaka 8.2.4
Verifikacija izolacionih razmaka i kliznih staza u skladu sa IEC 60439-1, tačka 8.2.5
Rezultati ispitivanja su pokazali da je niskonaponski rasklopni blok tip GNN (08)/10/12 zadovoljio
navedena ispitivanja u skladu sa navedenim standardima o čemu svedoče i priloženi TIPSKI
ATESTI.
UPUTSTVO ZA NARUČIVANJE
GNN
Naznačena struja dovodnog polja:
1250 A ................................................1250
1600 A ................................................1600
Tip priključnog aparata:
Prekidač.................................................CB
Rastavna sklopka ..................................SD
Broj izvodnih polja Ir=400 A:
8 izvodnih polja.......................................08
10 izvodnih polja.....................................10
12 izvodnih polja.....................................12
Kompenzacija reaktine energije:
DET 630 kVA, 2 x 20 kVAr, 420 V ............4
DET 1000 kVA, 3 x 20 kVAr, 420 V ..........6
PRIMER ZA NARUČIVANJE:
2
GNN-1600-SD-12-6
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
TIP RAZVODA:
design by FOCI
Novi Sad
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
3
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
NOVI SAD
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
NOVI SAD
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
Novi Sad
4
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
5
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
6
7
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
8
9
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
ÅÏ Ñ
design by FOCI
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
500
400
300
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
ÅÏ Ñ
200
0
100
V
design by FOCI
10
design by FOCI
Novi Sad
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
11
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
NOVI SAD
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
NN DISTRIBUTIVNA
RAZVODNA POSTROJENJA
0.4 kV, (1000 - 1600) A
NOVI SAD
GNN 08,
08, 10,
10, 12
12
GNN
Novi Sad
12
GAT DOO Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 / 531 – 222, Fax.: 021 / 531 - 333, [email protected]
file: 02.01_GNN Rev 01.cdr
design by FOCI
ZABELEŠKE:
Download

nn distributivne table