Projekat “Planinarenje i biciklizam” - praćenje napretka
Wild Beauty
Početak 2008. godine – Rezultati do 2010. godine
Montenegro Phototrekking
Ministarstvo turizma
Nacionalna turistička organizacija Crne Gore
Hotel City, Podgorica, 1. dec 2010.
Wild Beauty
Perspektive i polja djelovanja
Postignuća i rezultati do 2010. godine
Operativni ciljevi i realizovane aktivnosti
Strategija za razvoj turizma u Crnoj Gori do 2020. godine
Zašto planinarenje i biciklizam?
Tržište biciklističkog turizma (na primjeru Njemačke)
• 5,6 miliona biciklističkih turista
• 79 miliona noćenja
• Dnevna potrošnja bez transporta 64 eura
• 35 miliona izletnika na biciklu
• 156 miliona dnevnih izleta
• Izdaci za dnevni izlet 16 eura dnevno
Tržište za planinarski turizam je još veće!
Oba rastu sa “odgovornim putovanjem” / „održivim
putovanjem“ trendovima širom svijeta i segmentom
“avanturističko putovanje“.
Wild Beauty
Wild Beauty
Zašto planinarenje i biciklizam?
Doprinos postizanju strateškog cilja širenje sezone, rast prihoda,
zaposlenosti, održivost.
Integrisanje zaleđa i planinskog dijela
u turistički proizvod, nove razvojne
mogućnosti i koristi za lokalne
zajednice.
Rast životnog standarda i smanjenje
migracija.
Strategija
Wild Beauty
“120%”
Lider tržista
na Mediteranu
Infrastruktura
Usluge, pravni okvir
Informacija
Edukacija
Preduslovi
Master plan za turizam do 2020: “Za turizam orjentisan na prirodu Crna
Gora će biti razvijana da postane lider na Mediteranu….”
Wild Beauty
Operativni cilj I: pravni okvir koji
podržava razvoj H&B
Donijeti zakonski i podzakonski akti kojim je...
... definisano pitanje održavanja, uređenja,
korišćenja staza...
...unificirana signalizacija
...uveden Bed & Bike standard:
 20 smještajnih kapaciteta (Novembar 2010)
...omogućen razvoj “wilderness” kampova
+ Pojednostavljena procedura prelaska granice
van graničnih prelaza
Wild Beauty
Operativni cilj II: Staze u skladu sa
očekivanja ciljnog tržišta
 Planinarenje
• Odabrane i dokumentovane vrhunske staze i
selektovane staze za nacionalnu mrežu
• Markirano preko 400 km vrhunskih staza
• U toku postavljanje signalizacije na transverzali
Orjen-Lovćen-Rumija sa pristupnim stazama - 300 km
• Elektronski registar staza GIS
• Realizovane inicijative na lokalnom nivou
(staze Vrmac, Plužine, Mojkovac,
Skadarsko jezero, Lovćen...) ukupno oko 500 km
Operativni cilj II: Staze u skladu sa
očekivanja ciljnog tržišta
Wild Beauty
 Biciklizam i planinski biciklizam
• Odabrane i dokumentovane vrhunske staze i
selektovane staze za nacionalnu mrežu
• Markirano preko 1000 km vrhunskih staza
• Postavljena signalizacija na stazi TT4 (oko 500 km), očekuje se skoro
postavljanje na TT3 oko 450 km
• Realizovane inicijative na lokalnom nivou
(staze Vrmac, Nikšić, Plužine, Mojkovac, Plav,
Skadarsko jezero, Lovćen markirane i dokumentovane...)
Wild Beauty
Operativni cilj II: Staze u skladu sa
očekivanja ciljnog tržišta
• Pripremljena projektna
dokumentacija za renoviranje
doma Za Vratlom na Orjenu
• Napravljen arhitektonski koncept
za izgled skloništa / odmorišta
Wild Beauty
Operativni cilj II: Staze u skladu sa
očekivanja ciljnog tržišta
• Kao podrška opštinama izvršeno snimanje stanja
nečistoće duž vrhunskih staza i pripremljen
predlog akcionog plana
• Implementacija projekta “Leave no Trace” 13 Master edukatora, 8 trenera, članstvo...
www.montenegro.travel/leavenotrace
Wild Beauty
Operativni cilj III:
Jačanje kapaciteta
Opremljenija i kadrovski ojačana Gorska služba
spašavanja:
• Nabavljena nova oprema
• Realizovane vježbe i provjere znanja za postojeće
članove i obuke za nove
• GSS postala članica IKAR
(Međunarodne organizacije za spašavanje
u planini)
Wild Beauty
Operativni cilj III:
Jačanje kapaciteta
Obuke sa ciljem jačanja PSCG, BSCG i klubova
• izrada dugoročnih i kratkoročnih planova rada
• izrada plana signalizacije
• markiranje staza
• PSCG član European Ramblers' Association
(ERA) – prezentovane dvije transverzale
(PPT i CT-1) kao osnove za E-12, i E-6 i E-7
(Evropske duge ture)
Operativni cilj IV:
Usluge
Aktivnosti i njihov status ~90 %
Podrška TA u kreiranju H & B programa:
• Studijska putovanja 2008-2010: 6 grupa – priprema, realizacija
i povratne informacije za sve zainteresovane TA za H&B;
29 TO posjetilo Crnu Goru (+ mediji)
Status realizacije
• Izbor „Top Staza“, 1. faza: ideja ture, mapa
• Publikovanja knjige staza „Wilderness Biking“ (1.700 km)
Status realizacije
Wild Beauty
Wild Beauty
Operativni cilj V:
Interni marketing i edukacija
 UraĎen Priručnik za razvoj planinarenja i biciklizma, 2010
 Održani promotivno edukativni dogaĎaji:
• Javorje 2008.
• Štavna Andrijevica 2009.
• Crkvičko polje 2010.
(oko stotinu učesnika)
Wild Beauty
Operativni cilj VI:
Eksterni marketing i edukacija
Aktivnosti i njihov status ~ 70 %
MeĎunarodno prepoznatljiv „Wilderness Hiking & Biking“ brand u okviru
“Montenegro Wild Beauty”:
• Osmišljena prezentacija na međunarodnom tržištu
(početak WTM London 2007 – 3. verzija je data.)
• Mape, brošure, inovativna internet promocija.
2007/2011
2009 reprint 2011
Status realizacije
2009
2010, PSCG
Lokalne mape i vodiči – donatori, LTO i NP
Operativni cilj VI:
Eksterni marketing i edukacija
Wild Beauty
Povratne informacije od korisnika su pozitivne ili podvlače potrebu za
daljim informacijama, reprintima, ...
Tipični primjeri:
2009
Lokalne mape i vodiči –
donatori, LTO i NP
„….Leider sind diese Wanderführer und Karten schwer zu erhalten, und
kaum jemand weiß, dass es sie gibt. Weder in den Buchhandlungen noch
in der Tourismusinfo in Cetinje gab es eine Karte über den Lovcen, auch
wusste man nicht, ob es überhaupt eine gibt…“
„…Nažalost, do ovih vodiča i mapa je teško doći i rijetko ko
zna da uopšte postoje. Ni u knjižarama niti LTO Cetinje mapa
Lovćena nije bila dostupna, i nisu ni znali da li uopšte
postoji…“
(Joachim Jaudas, u CG sa hiking grupom „Alpenverein“, Njemačka,
avgust 2010.)
Wild Beauty
Dostupno za download za LTO :
10 panoramskih mapa u velikoj rezoluciji, GPS-podaci
Status realizacije
Wild Beauty
Pomoć: Nova tehnička osnova 1:50.000, vektor podaci
Status realizacije
Operativni cilj VI:
Eksterni marketing i edukacija
Aktivnosti i njihov status ~ 60 %
Uključivanje tur-operatora (Njemačka, Austria, VB, Skandinavija...)
Status realizacije
Wild Beauty
Wild Beauty
Model praćenja prvi
put korišćen u okviru
H&B projekta.
Rezultati
Wild Beauty
Statistika gostiju i noćenja pokazuje pozitivne
trendove za Sjeverni region:
Broj noćenja ostvaren u Sjevernom regionu Crne Gore
(maj - septembar 2008. - 2010.)**
35.000
30.000
25.000
Noćenja 2010
Noćenja 2009
Noćenja 2008
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Maj
**Izvor MONSTAT
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Wild Beauty
Broj turista u Sjevernom regionu
(maj-septembar 2008. - 2010.)**
12.000
10.000
2010
2009
2008
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Maj
**Izvor MONSTAT
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Wild Beauty
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Skadarsko
jezero
**Izvor: JP Nacionalni parkovi Crne Gore
Biogradska
gora
Lovćen
Durmitor
2010
2009
Prihodi 16,23%
Broj turista u nacionalnim parkovima
(jun-oktobar 2009. / 2010.)**
Rezultati na osnovu podataka
specijalizovanih stranih tur-operatora
Wild Beauty
Od 2007. godine - kao rezultat studijskih posjeta i promotivnih aktivnosti
– najmanje 69 novih stranih specijalizovanih tur-operatora sa H&B
ponudama Crne Gore.
Većina njih radi sa turističkom agencijom iz CG.
Najaktivnije zemlje do sada su Holandija, Belgija, Njemačka, Austrija,
Izrael, Francuska, VB, Finska.
**Napomena:
Ovaj podatak je dat na osnovu odgovora tur-operatora i turističkih agencija pristiglih na naš upit do
24. novembra. TakoĎe, u toku je obrada za češko i italijansko trţište koja nijesu obuhvaćena u
69 TO-a.
Wild Beauty
Rezultati na osnovu podataka
specijalizovanih stranih tur-operatora
Dužina boravka H&B grupa:
3-6 dana:
11%
11-14 dana:
14%
7-10 dana: 68%
(N/A 7%)
Prosječna potrošnja u CG po osobi na dan
(grupe), bez troškova transporta:
10€-50€:
51€-100€:
101€-150€:
11%
39%**
7%
(N/A – 43%)
** U centralnoj Evropi: Dnevna potrošnja bez transporta 64 eura
Wild Beauty
Rezultati na osnovu podataka
specijalizovanih stranih tur-operatora
Ponude turoperatora za H&B doprinose širenju
sezone:
-68% organizovalo je posjete u periodu april-jun
-82% u periodu jul-septembar
-25% u periodu septembar-decembar
82%
68%
68%
APRIL
MAJ
JUN
82%
JUL
AUG
SEPT
25%
OKT
NOV
DEC
Rezultati na osnovu podataka
specijalizovanih stranih tur-operatora
Wild Beauty
Potrošnja u 2010. hiking & biking gostiju koji su posjetili Crnu Goru preko
specijalizovanih tur-operatora: 3,2 Mio Euro**
** Na osnovu podataka dobijenih na upit od strane TO-a, status 24.11.2010.
Wild Beauty
Rezultati na osnovu podataka
turističkih agencija iz Crne Gore ** (2010./2009.)
• više hiking grupa i noćenja koja su
ostvarili
• više biking grupa i noćenja koja su
ostvarili
• 2/3 agenciija navelo je da grupe
borave 7-10 dana u CG
• 1/3 agencija navelo je da grupe
borave 3-6 dana u CG
• oko 98% gostiju su stranci
** Ocjene na osnovu odgovora koje su agencije dostavile do 09.11.2010.
U ovim podacima nedostaju oni koji se odnose na agencije iz Ţabljaka.
Rezultati na osnovu podataka
turističkih agencija iz Crne Gore ** (2010./2009.)
Isti broj gostiju:
44% agencija
Povećanje od 20%:
22%
Povećanje od 30%
11%
Povećanje od 50 ili više %
23%
100%
** Ocjene na osnovu odgovora koje su agencije dostavile do 09.11.2010.
U ovim podacima nedostaju oni koji se odnose na agencije iz Žabljaka.
Wild Beauty
Indikatori iz Ankete gostiju iz 2009. godine**
pokazuju za sjever već izraženo preferiranje planinarenja:
** Rezultati ankete gostiju za 2010. godinu se sada analiziraju i biće dostupni tokom decembra.
Wild Beauty
Wild Beauty
Indikatori iz ankete gostiju iz 2009. godine** pokazuju da
značajan dio gostiju koji putuju u centralni i južni dio takođe
navode planinarenje među „Top 5 aktivnosti“:
** Rezultati ankete gostiju za 2010. godinu se sada analiziraju i biće dostupni tokom decembra.
Wild Beauty
Indikatori iz Ankete gostiju iz 2009. godine**
pokazuju da su gosti na sjeveru 45,6% sa visokim obrazovanjem
Prvi indikatori iz Ankete gostiju iz 2010. godine:
Planinarenje ili biciklizam za 91.600 gostiju bila je glavna aktivnost.
** Rezultati ankete gostiju za 2010. godinu se sada analiziraju i biće dostupni tokom decembra.
Wild Beauty
Tour operators for Hiking, Biking, Adventure tourism for Montenegro
2011: Germany, Austria, Benelux, UK, Israel, USA, France, Scandinavia
Primjeri H&B programa za 2011. godinu
AUSTRIJA
www.islaverde.at/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=3
www.worldwideactive.at/page.cfm?vpath=reisedetails&reiseid=58
www.bergspechte.at/Reise/Montenegro:Trekking-in-Montenegros-Bergen
www.upanddown.at/dt/guiding/wandern/
BELGIJA
www.tevoet.be/Te-Voet-Wandelreizen-in-groep-en-individueel/groepsreizen/
montenegro/Montenegro-het-land-van-de-zwarte-bergen-NIEUW/omschrijving
www.jenntravels.com/?page=wandelen_montenegro
www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Groep/10ME167.aspx
www.trekaventure.com/?m=&id=ME17C&typre=&viaf=1
FINSKA
www.kontiki.fi/matkat/kohde/1183476/montenegro/montenegron-vaellusmatka
Wild Beauty
Wild Beauty
FRANCUSKA
www.visages-trekking.com/randonnee-pedestre-trekking-montenegro-196-00.html
www.montagne-evasion.com/pro/99/2-montenegro-voyage-randonnee.htm
www.terdav.com/terdav/produit/fiche.asp?codeProduit=MTG003
NJEMAČKA
www.schulz-aktiv-reisen.de/Montenegro-Wander-Juwel-Montenegro-a9575.html
www.islandhopping.com/bike-tour-montenegro-general-map-2011.html
www.bitou.eu/?module=010700&event=161&catalog_id=1
www.joko-mtb.de
www.mediterrana-tours.de/angebot.php?arid=1038
http://ecoguide.me/Informationen/Wer-wir-sind/Menue-ID-45.html
www.hauser-exkursionen.de/europa/mek01montenegro_-_wilde_schoenheit.html
http://www.dav-summit-club.de/detail/reise/Bike-Reisen_Mountainbike_Europa--undFernziele/Montenegro/RAMMON.html
Wild Beauty
HOLANDIJA
www.snp.nl/reis/montenegro
www.tailormade-expeditions.nl/index-loc2-8-loc1-3-soc2-8-art-8-naam2-De+Balkan.html
www.reperio-tours.com/montenegro_groepsreis.html
www.meanderreizen.nl/meander/reizen/bestemming/montenegro.php
www.karatanovatours.nl/montenegro.htm
www.natuurlijkreizen.nl/reis-montenegro-groepsreis-10-88.html
VELIKA BRITANIJA
www.kudutravel.com/montenegro.htm
www.keadventure.com/trip/mon/monasteries-and-mountains-of-montenegro.html
www.comebiking.com/montenegrotoursummary.html
www.undiscoveredmontenegro.com/hiking-at-lake-skadar
Wild Beauty
Izabrane medijske publikacije i prezentacije koje prikazuju
Hiking & Biking u Crnoj Gori od 2008. – 2010. godine
+ Nagrade samo-inicirane od strane tur-operatora:
National Geographic „50 Tours of a Lifetime“ – 2007, MT Sobek, US
+ Sonntag Aktuell Touristikpreis Jan 2007, Wikinger Reisen, GER
1) EUROBIKE, Friedrichshafen – inicijalna prezentacija medijima i poslovnoj publici 2008.
2-3) Hidden Europe UK, 2 članka u 2008.
4) ADFC „Radwelt“ GER 2009. + 2010.
5) ADFC partnerska prezentacija, ITB GER 2009.
6) DAV ALPIN, GER 2008.
7) TV: Globtrekker/ Treks in Wild World 2009.
8) Radtouren GER 2009
9) Op Pad NL 2009
10) Single Track Magazine UK 2009
11) Wanderlust UK 2009
12) Off the Radar US 2009
13) FVW International GER 2009
14) Ute, NOR 2009
15) 4-Seasons GER 2009
Izabrane medijske publikacije i prezentacije koje prikazuju
Hiking & Biking u Crnoj Gori
16) Bike Sport News GER 2010.
17) Wanderzeit Magazin GER 2010.
18) Man of all Seasons NL 2010.
19) Gloria, Slovenia, 2010.
20-22) Cosmopolitan, Blic, Ok Magazin – Srbija 2010.
23) Outdoor Enthusiast (OE) UK sept. 2010.
24-26) CarVoyage NL – 3 publikacije 2009.+2010.
27) Rantapallo FIN 2010.
28) Adventure Travel
World Summit
2009.-10.
Wild Beauty
Sljedeće publikacije u medijima (status nov. 2010.g.):
– „The
Wild Beauty
Fietssport Magazine, NL – 2010. decembar
Op Weg Magazine, NL – 2010. decembar
Fiets Magazine, NL – 2011. 1. kvartal
Outside, US – 2011 mart/apr.
Prezentacija na kongresu
„Tourism in South East Europe”,
Brisel, 30.11.10. o inovacijama kroz
avanturistički turizam
Wild Beauty
Kvalitativno rangiranje H&B projekta
2008.-2010.- internacionalno
1) ADFC, Njemačka
“ADFC ocjenjuje dostupnost informacija o biciklističkom turizmu u 39 destinacija
za turizam... Turističke destinacije Austrija, Nemačka i Švajcarska u internacionalnom poredjenju sa
ostalim zemljama poseduju najbolje informacije vezano za biciklizam.
U poreĎenju sa 2007. godinom najveći napredak je zabiljeţen u Sloveniji, MaĎarskoj i Crnoj Gori....”
“..., istočnoevropske zemlje poput MaĎarske, Češke, Slovenije i Crne Gore nude detaljne informacije u
domenu biking-turizma”
ADFC izdanje za štampu 04.08.2009. – 128.000 članova + njemačka nacionalna štampa
Wild Beauty
Kvalitativno rangiranje H&B projekta
2008.-2010.- internacionalno
2) Peter Davis Krahenbuh
Održiva putovanja internacionalno
„Razvoj odrţivog turizma koji ispunjava ekonomske, socijalne i ekološke potrebe odreĎene drţave zahtijeva
duţnost, posvećenost i akciju koje se tiču opipljivih rezultata. Radio sam u planiranju destinacije i turizmu na
svjestkom nivou preko 15 godina, uključujući razvijanje i ocjenjivanje nacionalnih turističkih planova.
Ovog puta naišao sam na veoma malo projekata koji su primjer pozitivnih benefita crnogorskog H&B projekta koji
su rezultat sveobuhvatne Strategije za razvoj turizma do 2020. godine.
Tokom mog boravka, upoznao sam mnoge učesnike od Podgorice do predstavnika zajednica širom ruralnog
programskog regiona, i vidio sam iz prve ruke kako H&B projekat postiţe strateške ciljeve drţave: produţenje
sezone, prihoda i rast lokalne zaposlenosti, integracija zaleĎa u nacionalni turistički proizvod, smanjenje migracije
i revitalizacija sela.
Za mene je to nevjerovatno postignuće i pozdravljam sve koji su u njemu učestvovali.”
Peter Davis Krahenbuhl, Predsjednik, su-osnivač
Sustainable Travel International
Web: www.sustainabletravel.com / www.green.travel
E-mail: [email protected]
Wild Beauty
Kvalitativno rangiranje H&B projekta
2008.-2010.- internacionalno
3) Konsultanti za turističke resurse, Novi Zeland
Dave Bamford je konsultant za meĎunarodni odrţivi turizam, sa sjedištem na Novom Zelandu.
On je su-osnivač Tourism Resource Consultants (www.trcnz.com) osnovanog prije 24 godine.
Konsultantski tim TRC uključen je u preko 100 projekata koji uključuju turizam kao alat za razvoj.
Dave Bamford je nedavno posjetio Crnu Goru i dao komentar:
“Bio sam impresioniran pristupom Ministarstva turizma i NTO Crne Gore radi diverzifikacije turističkih
proizvoda korišćenjem avanturističkog turizma kao fokusa u sjevernom regionu, i radi bolje integracije
obale zemlje sa planinama radi formiranja jedne autentične destinacije. Taj pristup korišćenja hiking i
biking-a, uz druge avanturističke aktivnosti, radi rasta sektora ruralnog turizma veoma se uspješno koristi
u mnogim zemljama, uključujući Novi Zeland.
Naš zdravi sektor turizma izrastao je iz pješačenja, planinarskih i avanturističkih aktivnosti.
Moje 24-godišnje iskustvo u preko 40 zemalja širom Azije, Pacifika, Latinske Amerike i Evrope prepoznaje
sa vaš projekat daje značajne uspjehe za samo 2,5 godne i trebalo bi da nastavite taj fokusirani rad. Ţelim
turističkoj industriji Crne Gore sve najbolje u razvoju ovog rastućeg i atraktivnog sektora, i pruţanju
mogućnosti lokalnog odrţivog razvoja u sjevernom regionu. ”
Dave Bamford, Director - Tourism Resource Consultants Ltd.
Wellington, New Zealand
E-mail. [email protected] - Website. www.trcnz.com
Kvalitativno rangiranje H&B projekta
2008.-2010.- internacionalno
Wild Beauty
4) Rudolf Abraham, autor i fotograf, VB
Rudolf Abraham je nagraĎivani pisac i fotograf čija ljubav prema putovanjima i udaljenim mjestima ga je vodila od
Balkana do istočne Turske, Centralne Azije i Patagonije. Napisao je, ilustrovao ili doprinijeo brojnim knjigama,
vodičima i člancima o tim oblastima – uključujući Planine Crne Gore (The Mountains of Montenegro - Cicerone
Press, 2007.). Prvi put je posjetio Crnu Goru 2004. godine dok je istraţivao za ovaj vodič, i od tada se vraćao
nekoliko puta. Rudolf smatra Crnu Goru jednom od najboljih destinacija Evrope za pješačenje, i opisuje da ona
ima “kene od najdivljijih, najspektakularnijih, i najmanje posjećenih planina u Evropi.”
“Na WTM u Londonu ove godine (2010.) bilo je divno otkriti takvo pozitivno interesovanje
I toliko informacija na štandu Crne Gore – značajno drugačije iskustvo u odnosu na prethodne posjete!!”
Zapažanje NTO:
U pregledu koji je dao Richard Hargreaves (Climbers Club Journal 2006-2007) navodi se:
„Ovo je veoma dobrodošao i odlično prezentiran vodič za pješačenje za planine jedne evropske zemlje
u koju nema mnogo Britanaca namjeru da putuje…‟
Planine Crne Gore osvojile su nagradu za „Najbolji vodič‟,
na dodjeli nagada za: Outdoor Writers and Photographers Guild Awards
for Excellence, 2008 (sponzor: Aquapac International).
Rudolf Abraham – putopisac i fotograf, VB
E-mail: [email protected]
Web: www.rudolfabraham.co.uk
http://montenegromountains.wordpress.com/
Wild Beauty
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer Etno selo „Izlazak“, Rudinice (I / II):
Etno selo “Izlazak” se nalaze na biking Top stazi br. 4 u inače malo poznatoj oblasti iznad Pivskog
jezera. Pripada mreţi “Bed & Bike” smještaja. Povratne informacije obuhvataju stopu rasta od +47% u
noćenjima tokom 2009.-2010.:
“Saradnja sa NTO i Ministarstvom turizma nam je izuzetno pomogla, jer smo od samog početka imali
odličnu i kvalitetnu saradnju (nadamo se na obostrano zadovoljstvo).
Samim tim što smo zaposlili ljude iz okoline,što sve kvalitetne proizvode (meso, mliječne proizvode,
ribu, povrće itd.) nabavljamo u našem i okolnim selima, znači da smo donekle poboljšali ekonomsku
situaciju u našem kraju.
Broj turista u 2009. godini je bio 231, dok je broj noćenja 284. 2010. godine broj turista
je bio 348, a noćenja 417. Turista ima tokom cijele godine, s tim što je tokom ljetnjih mjeseci turista
najviše.
SaraĎujemo sa nekoliko Tour operatora i agencija, ali se nadamo
da ćemo već sledeće godine tu saradnju proširiti na još njih.
Gosti koji nam dolaze su iz naše zemlje i okruţenja, a što se
tiče stranaca nejčešći gosti su iz Italije i Slovenije...
Valentina i Novica Gogić
Etno Selo “Izlazak”, Rudinice
Pocetak rada: 2009
Web: www.etno-selo-izlazak.me
E-mail: [email protected]
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Wild Beauty
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer Etno selo „Izlazak“, Rudinice (II / II):
…“Od samog otvaranja Etno sela smo se trudili da uključimo što više ljudi u posao,da oni koji su bez
zaposljenja, saradnjom sa nama vide mogućnost zarade. Ţelja nam je i da što više mladih ljudi, koji nemaju
posao, ostanu u našem selu, a mi ćemo ih otkupom njihovih proizvoda, podstaknuti na to.
Naravno da smo otvaranjem Etno sela članovima naše porodice omogućili posao, jer prije toga nijesu bili
zaposleni.
Naši sljedeći koraci su poboljšanje ponude, proširivanje smještajnih kapaciteta, a samim tim se nadamo da
ćemo biti u mogućnosti da zaposlimo još radnika. Mislimo da smo dosta dobro i kvalitetno počeli naš posao,
tako da ćemo se truditi, da već sljedeće godine uvedemo neke novine.“
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Wild Beauty
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer Black Mountain D.o.o , Herceg Novi (I / II):
„Organizujemo grupne ture i pakete, usluge turističke agencije, upravljanje destinacijom,
konferencije, korporativne dogaĎaje i obuke.
Black Mountain podrţava saradnju izmeĎu “outdoor businesses” u Crnoj Gori zato što:
“Saradnja meĎu regionalnim ključnim partnerima na više nivoa ključni je faktor za
Promovisanje inovacija u turizmu, zajedničkim radom moţemo privući mnogo veću
meĎunarodnu paţnju, podići naše standarde i voditi trţište novim idejama i proizvodima.”
Black Mountain je već radila na iniciranju više projekata saradnje.
Montenegro Adventure Series – koji uključuje organizatore outdoor dogaĎaja - Adventure
Race Montenegro – koji uključuje preduzeća za aktivni turizam...
Jack Delf & Hayley Wright
TA & TO Blackmountain, Herceg Novi
Pocetak rada: 2006
E-mail: [email protected]
Web: www.montenegroholiday.com
Web: www.adventureracemontenegro.com
Web: www.montenegroexpeditionchallenge.com
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Wild Beauty
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer Black Mountain D.o.o , Herceg Novi (II / II):
...do sada Adventure Race obuhvatila je direktnu saradnju izmeĎu 11 turističkih preduzeća i 14
klubova/uduţenja za sportove na otvorenom uz dalju podršku od Sluţbe za nacionalne parkove, Policije Crne
Gore i 5 Opština/LTO-a – sve na dobrovoljnoj osnovi – besplatno.
Privukli smo sportiste najvećih standarda iz 14 zemalja – sve nove ambasadore za Outdoor Montenegro i
pomogli niz poslovanja u sjevernom dijelu Crne Gore.
60% učesnika će se vratiti za odmor!
Za učestvovanje sa „Montenegro Outdoor Agencies “ spremni smo da podijelimo naše iskustvo i ideje
(Praktičnu marketinšku podršku za korišćenje vrijednosti iz projekata, iskustvo iz svih aspekata upravljanja
dogaĎajima, ekološkim standardima i etikom Leave No Trace,znanje o trţištima iz zapadne Evrope i Sjeverne
Amerike i očekivanja korisnika, Pruţanje opreme, kadra i usluga za famtrips i outdoor dogaĎaje). “
Wild Beauty
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer TA RAMS, Bijelo Polje (I / II):
Prva naredna aktivnost - pješačka tura za grupu turista iz Francuske-okolina Bijelog Polja (jul 2005). RAMS
nastavlja da razvija ovaj vid turizma, jer postoje realni uslovi za razvoj istog-prirodni resursi, traznja na trzistu.
Kao jedni od ucesnika radionica (jesen-zima 2007/08), uspostavlja kontakt sa NTO; podrska organizaciji
fam trip za biking turoperatore, maj 2008. Saradnja sa NTO i ukljucenje u promotivno-edukativne aktivnosti
doprinosu brzem razvoju kompanije, definisanje jasnih ciljeva i razvoj strategije. Fam trip hiking turoperatori
jun 2009-pocetak saradnje sa finskim TO Kon Tiki: 3 grupe 2010, Kudu Travel UK:1. grupa 2010, Reperio
NL:1. grupa 2010. Ucesce na veci broj medjunarodnih sajmova uslovljava veci broj inostranih turista, odnosno
potrebe za angazovanjem veceg broja lokalnog stanovnistva-porodica i pojedinaca.
Do sada je kroz programe RAMS ukljuceno 6 sportskih klubova, preko 20 porodica odnosno oko 80-90
pojedinaca, koji pruzaju usluge podrske na terenu, smjestaja, ishrane, degustacije i otkupa lokalnih proizvoda,
vodicke usluge, prevoz...
Sabina & Musa Ramović
Turistička agencija RAMS, Bijelo Polje
Pocetak rada: 2004
Web: www.ramstravel.co.me
E-mail: [email protected]
Iskustvo na H&B projektu 2008.-2010.
Wild Beauty
Turistička preduzeća u porodičnom vlasništvu
Primjer TA RAMS, Bijelo Polje (II / II):
Pozitivno: Podizanje svijesti lokalnog stanovnistva, povecanje licnih prihoda ukljucenih
porodica/pojedinaca, povecan broj porodica/klubova koje su zainteresovane da se ukljuce
u programe RAMS, odnosno u razvoj agroturizma/aktivnog odmora. U periodu od 2004-2007 saradnja sa
partnerom iz Francuske-pjesacke ture, studentske razmjene; poljoprivredni fakultet Enita Clermond Ferrand,
Biotehnicki fakultet-Bijelo Polje, omladinski kamp selo Godijevo-Bijelo Polje, omladina iz Francuske i CG. 20082010 saradnja sa partnerima iz Francuske, Finske, Njemacke, Holandije, UK, Ukraine, Italije.
RAMS moze pomoci svim partnerima u realizaciji strategije razvoja turizma i ocuvanja zivotne sredine na
lokalnom nivou, jer raspolaze informacijama sa terena/inostranog trzista, tako da je vazno napraviti balans
izmedju ponude i traznje, odnosno nasih šansi i mogucnosti.
Planovi za buduce: zadrzati postojeca trzista, organizovati fam trip za TO's postojece konatkte sa sajmova,
ukljuciti sto veci broj pojedinaca / porodica / klubova u razvoj turizma i ocuvanje zivotne sredine, edukovati nove
generacije planinarskih i turistickih vodica...Ocekivana pomoc od NTO, MT, Mjesnih zajednica, lokalnog
stanovnistva i Lokalne Uprave. Smatramo da je razvoj turizma i ocuvanje zivotne sredine, uklanjanje divljih
deponija u BP veoma bitan, jer moze doprinijeti ozivljavanju sela, povratak mladih na selo, za nas jako bitno jer
stvaramo uslove da omladina/nasa djeca (14 i 17 godina) ubuduce imaju perspektivu da ostanu da zive i rade za
Bijelo Polje.
Wild Beauty
Zaključci nakon 3 godine trajanja projekta
1) Kvantitatini i kvalitativni indikatori i izjave su pozitivni.
2) Uprkos vremenu ekonomske krize: snažan porast.
3) Postigli smo oko 60% potencijalnih multiplikatora
(tur-operatori sa ključnih tržišta) radi izrade novih paket ponuda.
Do sada 3-4 „first adaptor“ operatora iz Sjeverne Amerike kreiraju
nove ponude za 2011.
Perspektive i polja djelovanja (I)
1)
100% ispunjenje tokom naredne 2-3 godine zahtijeva
fokusirani rad i saradnju
2)
Neophodno finansiranje na svim nivoima:
Vlada, NTO, LTO/opštine, donatori.
3)
Sada moramo podržati napore TO-a i obezbijediti kvalitet usluge
•
Informisati pojedince kroz medije i doseći do oboje unakrsnim marketingom;
Primjer projektne ideje „Globetrotter“ (prodavac outdoor opreme) - partnerstvo 2011.-12./
Njemačka
•
Nastaviti razvoj infrastrukture (staze, skloništa, postavljanje znakova)
•
Rast kvaliteta značajnih za ciljne grupe (primjer lokalne staze).
•
Obuke za vodiče moraju se nastaviti.
•
Realizacija GSS centara.
•
Podržati relevantne doagađaje koji doprinose „Wild Beauty“ brendu.
•
Ažurirani reprinti promotivnih mapa.
Nije započeto
Započeto
Wild Beauty
Perspektive i polja djelovanja (II)
• Hiker-i i biker-i rade tokom zime: backcountry skijanje, hiking,
hodanje na krpljama.
• Pilot lokacije za kamp kuće + mreža Wilderness lokacija za kampove.
• Biciklističke rute tokom cijele godine (drumski biciklizam).
• Sportski timski / paketi za obuku za događaje tokom cijele godine.
• Prekogranični projekti.
• Promovisanje 6 Biking Top staza kroz sopstvene brošure.
• U 2. izdanju vodiča za biking: obuhvatiti vrhunske Staze.
• Uključiti druge TO u periodu 2011.-2012.
Procjena trenutnog interesovanja - oko 30 TO-a iz BeNeLux, Skandinavije,
Italije, Francuske, Sjeverne Amerike. Studijska posjeta 2011.?
• Lokalne mape moraju biti dostupne – jasne odgovornosti!
• Moderacija i umrežavanje podrške za „Montenegro
Outdoor Agencies“ kao novi kvalitet / inicijativa za saradnju od TA
Nije započeto
Započeto
Wild Beauty
Perspektive i polja djelovanja (III)
• Podrška aktivnim opštinama, LTO-ma i preduzećima
koje su zainteresovane za kreiranje H&B / Avanturističkog Centra
• Dalja podrška uz ekspertizu i finansijske/poreske olakšice
(primjeri: Alpi, Skandinavija, Kipar)
• Implementacija GSTC na nacionalnom / lokalnom nivou (pilot projekti)
• Upotreba rezultata „Potencijalne Analize“ 2010./11. (6 novih zemalja)
• Na Internetu: Objedinjavanje sadržaja i bolja distribucija
(www.hike-with.me, www.bike-with.me) i uključivanje
društvenih medijskih alata
• NTO „Wild Beauty“ e-newsletter na 4-5 jezika
Nije započeto
Započeto
Wild Beauty
Wild Beauty
Hvala partnerskim organizacijama u Crnoj Gori:
JP Nacionalni parkovi Crne Gore
Centar za stručno obrazovanje
Planinarski savez Crne Gore, planinarski klubovi
Gorska služba spašavanja
Biciklistički savez Crne Gore, biciklistički klubovi
Lokalne turističke organizacije
Turistička privreda, nevladine organizacije
Wild Beauty
Herzlich Willkommen - Dobrodošli
HVALA NA PAŽNJI I UČEŠĆU
[email protected]
[email protected]
www.montenegro.travel
Download

null