ГдхрхтхтдхИЗИУЗБ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА БЕОГРАД
З А 2 0 1 3. Г О Д И Н У
Симина 19/3 ; Тел: 011/2620-616, 3032-115/ e-mail:[email protected]/ web site:www.crvenikrst011.org.rs
САДРЖАЈ
Увод
Организација, развој и друштвена пизнања
Материјални положај
Чланство
Кадровске промене
Светски дан волонтера
Захвалнице, похвале
Седнице Скупштине, Управног и Надзорног тела, Комисија радних тела
1
1
1
2
2
2
2
Социјална делатност
Опоравак деце из социјално угрожених породица из Београда
Истраживање о бескућништву на територији Београда
Борба против трговине људима
Програм бриге о старијима
Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у образовање
Један пакетић-много љубави
Дистрибуција помоћи
3
3
5
6
7
7
8
8
Здравствена делатност
Пројекат посвећен Контроли туберкулозе у Србији
Семинари, трибине, предавања
Обележавање датума из календара здравља
Друге активности
9
11
11
11
12
Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења
Апликација '''Прва помоћ за све''
Први е-курс прве помоћи за персоналне рачунаре
Градско такмичење екипа у РППСО и ПП
Остале активности
12
12
12
13
14
Деловање у несрећама
15
Добровољно давалаштво крви
Традиционални пријем у Скупштини града
Финале квиза '' Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву крви''
Светски дан давлаца крви
16
18
19
19
Подмладак и омладина
Промоција хуманих вредности
Дводневни излет ѕа младе волонтере Црвеног крста
Остале активности у програму подмлатка и омладине
20
20
22
23
Дифузија /ширење знања о Црвеном крсту
Истраживање хуманитарног права
24
25
Служба тражења
25
Боговађа-Центар за тражиоце азила
26
Медији и едукативни и информативни материјал
28
Међународна сарадња
29
УВОД
Поштовани волонтери, драги сарадници и пријатељи Црвеног крста!
Црвени крст Београда и организације Црвеног крста у Београду реализовале су програме и активности
према усвојеним плановима и програмима рада, а у складу са материјалним могућностима,.
Материјални положај Црвеног крста није био стабилан иако су планирана средства по Закону о играма
на срећу уплаћена, а крајем 2012.године започета обука возача у првој помоћи. Помоћ локалне
самоуправе је изостала код великог броја организација.
У једно смо сасвим сигурни, без подршке и помоћи волонтера, не бисмо успели.
Истакли смо само неке од најзначајнијих активности у 2013.години :
Обележили смо 150.година од оснивања Међународног комитета Црвеног крста.
Број чланова организација Црвеног крста у Београду већи је за 6686, у односу на 2012.годину.
Програм опоравка деце из социјално-угрожених породица организован је у одмаралишту
Црвеног крста Александровац на Митровом пољу за 198. деце са 17 београдских општина. У
акцији Црвеног крста Београда и ЈКП „Инфостан“ а уз подршку Града Београда, прикупљено је
3.126.157,97 динара, а новчани прилог је уплатило 9.165 домаћинстава.
У 2013.години на смештају у Центру за тражиоце азила у објекту Црвеног крста у Боговађи било
је 1678 лица, односно остварено је 50.898 пансион дана.
Наставило се са реализацијом Пројекта «Контрола туберкулозе у Србији».
Организације Црвеног крста у Београду дистрибуирале су помоћ у хигијенским пакетима,
прекривачима и постељном рубљу, инвалидским колицама, а свакодневно се прикупљала и
дистрибурала половна одећа и обућа.
Црвени крст Београд покренуо је програм „Подршка помагачима“ намењен особама које брину
о старијима.
Бесплатну апликацију „Прва помоћ за све“ Црвеног крста Београд до краја године преузело је
преко 22.000 корисника.
Свим заинтересованим лицима Црвени крст Београда учинио је доступним и први он лајн курс
прве помоћи који је потпуно бесплатан.
У Београду је у 2013. години узето 55.719 јединица крви. Остварени резултати су већи за 2.251
јединицу крви.
Црвени крст Београда организовао је за 58 младих волонтера из београдских организација
Црвеног крста дводневни излет.
Повећан је број организација и број едукованих младих волонтера које реализују активности
Програма промоција хуманих вредности.
У октобру је на нивоу Црвног крста Београд спроведено истраживање о проблемима
бескућништва.
Организације Црвеног крста обезбедиле су 4.914 новогодишњих пакетића за социјалноугрожену децу и децу у 18 установа здравствене и социјалне заштите.
Важно је знати да је у организацијама Црвеног крста у Београду запослено 69 професионалаца, од којих
је петоро у објекту Црвеног крста Београда у Боговађи .
О свему што смо радили, што смо можда могли и боље, можете прочитати на наредним страницама
овог сажетог Извештаја о раду. Извештаји о раду организација Црвеног крста на општинама садрже
много више података о обиму и врсти активности које су обележиле извештајну годину. Свака
организација је програме прилагођавала потребама корисника.
Црвени крст Београда Вам се захваљује на времену, знању и позитивној енергији коју сте уложили
у рад Црвеног крста у Београду.
Ваша помоћ и подршка била нам је драгоцена!!!
Ваш Црвени крст Београда
ОРГАНИЗАЦИЈА, РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА
Материјални положај
Организације Црвеног крста у Београду, током године приходе су остваривале на основу: прилива од
игара на срећу (у укупном износу од 30.341.269,00 динара), подршке остварене од појединих локалних
самоуправа за функционисање организација или реализацију програма и пројеката на нивоу општина (у
износу 9.165.856,00 динара), од прикупљених донација и чланарина (3.384.746,00 динара). Такође,
значајан прилив средстава , посебно почетком 2013. године организације Црвеног крста оствариле су из
програма за обуку кандидата за возаче из прве помоћи у ауто школама.
Управни одбор Црвеног крста Београд доносио је одлуке о одрицању од новчаних средстава намењених
Црвеном крсту Београд као вишем нивоу организовања из Програма обуке кандидата за возаче из прве
помоћи у корист организација Црвеног крста Београд, током читаве 2013. године (у износу од
2.783.160,00 динара – калкулација урађена на основу издатих потврда полазницима обуке од стране
ОЦК).
Захваљујући почетку реализације програма обуке возача у првој помоћи већина организација Црвеног
крста у Београду успела је да функционише, посебно у првом делу 2013. године несметано. Током
године , због велике конкуренције и неконкурентне цене почело је знатно осипање кандидата, тако да је
готово престао прилив новчаних средстава у организације Црвеног крста у Општинама из овог програма.
Црвени крст Београд помогао је и једнократном финансијском помоћи за потребе санације просторија,
за реализацију програмских активности и за куповину опреме ( каблови за струју и рачунар )
организације Црвеног крста Савски венац, Земун и Сопот.
У Београду две организације Црвеног крста баве се и привредном делатношћу: Црвени крст Чукарице
има ауто-школу ''ЦЕ КА '' а Црвени крст Вождовац штампарију. Приходи од поменутих делатности,
такође нажалост више не могу покривати ни основне трошкове.
Организације Црвеног крста Раковица и Барајево једине су организације које су касниле са исплатама
личних доходака запосленима ( Раковица задња исплата за октобар 2013. године, Барајево за новембар
2013. године)
Секретаријат Црвеног крста Београд
Црвени крст Београд остварио је приходе по неколико основа, и то:




реализацијом Уговора између Комесаријата за избеглице Републике Србије и Црвеног крста Београд
који се односи на смештај азиланата у Одмаралишту Црвеног крста Београд у Боговађи.
реализацијом Уговора о закупу простора у улици Кнегиње Љубице са закупцем „Јоао Груп“ до
новембра 2013. а од 01.11.2013. са закупцем „Попара доо“.
средствима од игара на срећу
донацијама суграђана и мањег броја привредних субјеката у реализацији програма опоравка деце
из социјално угрожених породица.
Чланство
У односу на 2012. годину број чланова је порастао за 6686 члана. Значајан пораст евидентиран је у
организацији Црвеног крста Земун, док су мањи порасти чланова евидентирани у организацијама цк
Палилула, Врачар, Звездара, Раковица и Барајево.
80000
60000
60974
51030
40000
9944
20000
0
млади
одрасли
укупно
Кадровске промене
Током 2013. године дошло је до кадровских промена у организацији Црвеног крста Стари град где је
изабран нови секретар- Александар Пантелић. Претходни секретар добио је радно место у Црвеном
крсту Србије, због чега се повукао са функције секретара ЦК Стари град.
Светски дан волонтера
Светски дан волонтера, 5 децембар, обележен је и ове године
у Црвеном крсту Београда. Волонтери
Црвеног крста
Палилуле представили су активности везане за истраживање
о бескућништву у
Београду, а волонтери Црвеног крста
Земун, Стари град и Вождовац своје учешће у Летњој
кампањи
добровољног давалаштва крви поред
трансфузиолошког аутобуса на Тргу републике. Обележавању
је присуствовало 60-оро волонтера. Учесницима Летње
кампање су додељене награде и захвалнице.
Захвалнице ,похвале
За учествовање у хуманитарној акцији за прикупљање средстава за УДК Тиршова и учешће екипе
Црвеног крста у турниру, коју су чинили волонтери Црвеног крста Стари град, Градски центар за физичку
културу „Стари ДИФ“ доделио је захвалницу Црвеном крсту Београда.
Седнице Скупштине,Управног и Надторног одбора, секретара, Комисија радних тела
Током 2013. године одржана је седница Скупштине Црвеног крста Београд, 4 седнице Управног одбора
Црвеног крста Београда ( било је више ванседничних изјашњавања на одређену тему и једна
телефонска седница). Комисије радних тела такође су се састајале по потреби.
Такође, током године одржано је више састанака секретара / 29.01, 20.03, 10.04, 23.04, 5.09,6.12,
26.11.2013.године/. Један од састанака био је посвећен саветовању секретара и сарадника из
београдских организација Црвеног крста у вези примене Закона о јавним набавкама.
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
У области социјалне делатности организације Црвеног крста из Београда су реализовале различите
програме и активности, а свакако најзначајнији су опоравак социјално угрожене деце, брига о старима,
психосоцијална подршка за становнике неформалних насеља и породице са децом ометеном у развоју,
проблем бескућништва, програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у образовање... У
склопу редовних активности прикупљана је и дистрибуирана половна одећа и обућа и друга помоћ коју
су организације обезбедиле из сопствених средстава или из донација.
ОПОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО-УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
Црвени крст Београда је и у 2013.години организовао
Програм опоравка за децу из социјално-угрожених
породица. Након што је Град Београд подржао
иницијативу наше организације да се уз уплатницу ЈКП
Инфостан инсертује и уплатница Црвеног крста Београда,
потписан је Уговор са овим предузећем 30.04.2013.
године. На основу Уговора сва домаћинства у Београду
су уз јунску уплатницу ЈКП Инфостан добила и уплатницу
наше организације са позивом да се суграђани укључе у
акцију, и на тај начин омогуће седмодневни опоравак за најугроженији малишане из Београда.
За разлику од претходних година, ЈКП Инфостан ове године није наплатило трошкове штампања
уплатница, што је омогућило да се већи број деце упути на опоравак.
Захваљујући прикупљеним средствима у одмаралишту Црвеног крста Александровац на
Митровом пољу организован је опоравак за укупно 198. деце са 17 београдских општина, у
сменама од 6. до 27.августа 2013.године.
Избор деце извршиле су организације Црвеног крста из Београда на основу предлога педагошкопсихолошке службе основне школе, Центра за социјални рад или на основу сазнања сарадника из
организације Црвеног крста, из локалних средина, а на основу следећих критеријума: деца чији је развој
угрожен породичним стањем и ученици који су у школској 2012/2013.години похађали 4., 5. и 6. разред
основне школе.
Да би се дете упутило на опоравак било је неопходно обезбедити картон са основним подацима о
детету и његовој породици, сагласност родитеља и потврду педијатра да је дете здраво и да може бити
упућено у колектив. Документација се достављала у Црвени крст Београда најкасније недељу дана пре
одласка групе на опоравак.
У циљу што боље припреме и реализације свих планираних активности у просторијама Црвеног крста
Београда су одржана три родитељска састанка, док су организације Црвеног крста из удаљенијих
градских општина у сопственим просторијама одржале ове састанке са родитељима или старатељима
деце. Организације Црвеног крста Чукарице, Раковице, Барајева, Младеноваца, Сурчина, Звездаре,
Вождовца и Старог града предлагале су васпитаче, сараднике из основних школа и волонтере. На
састанку који је организован, јасно је предочена специфичност њиховог ангажовања због чињенице да
се деца не познају, да долазе из различитих школа и средина и да је њихова породична ситуација
сложена.
Активности током боравка у Митровом пољу
Програм опоравка увек укључује организовање различитих образовно - рекреативних програма, као што
су: креативно едукативне радионице за развој различитих вештина, психолошку и личну подршку,
активности на индивидуалном, групном и друштвеном развоју, спортске и рекреативне активности.
О малишанима су за време боравка на Митровом пољу бринули васпитачи и лекар. Богат садржај
дневних и вечерњих активности, дан испуњен различитим
едукативним садржајима и спортским активностима и
купањем у базену, учинио је да седмодневни опоравак
београдским малишанима буде незабораван.
Према извештају лекара који је са децом боравио 24 часа, није
било озбиљнијих здравствених интервенција. Опоравак деце
је протекао у складу са променом климатских услова у смислу
очекиваних реакција које су се јавиле код деце у виду
прехладе, упале грла,промуклости,реакције дигестивног
тракта,главобоља и повреда типа огреботина и огуљотина.
Након примљене терапије деца су се осећала боље.
У току дана, деца су учествовала у радионицама и спортским
активностима. У зависности од временских прилика активности су организоване у просторијама
одмаралишта или на отвореном простору. Кроз ове активности деца су се упознала са организацијом
Црвеног крста и њеним програмима кроз радионице дифузије, промоције хуманих вредности, здравих
стилова живота, болести зависности и трговином људима.
Теме радионица су биране у зависности од проблема који су
се јављали међу децом. У појединим групама већи акценат
је стављан на програм промоције хуманих вредности и теме
које су се односиле на дискриминацију, родну
равноправност и ненасилно решавање конфликта. Ово је
било карактеристично за другу групу у којој је испољена
отворена нетрпељивост код деце због различите
вероисповести. Озбиљнијих инцидената ипак није било.
Такође, значајан број деце није имао развијене хигијенске
навике, те је акценат стављен и на теме одржавања личне и
колективне хигијене.
Разноврсност спортских садржаја омогућио је сваком детету да се бави управо оним спортом који им је
најдражи. Организована су такмичења у фудбалу, одбојци, кошарци, играло се између две ватре и др.
Међутим, за скоро све малишане активности у базену биле су омиљени део дана. Непливачи и
полупливачи завршавали су обуку коју је организовала Управа Одмаралишта за све заинтересоване,
чиме је постигнут још један циљ, да деца немају страх од воде и да могу несметано да уживају са
вршњацима и у овој рекреацији.
За децу су организоване тематске вечери: Вече упознавања, Ја имам таленат, Маскенбал, Шиз-фриз,
Плесом до снова, Избор за мис и мистера.../ које су одлично прихватили и врло радо у њима
учествовали.
*
*
*
Поједини малишани нису имали довољну количину одевних предмета. Ово се превазилазило тако што
је љубазно особље прало веш деци, а колеге из Црвеног крста Александровца су набављале потребан
веш и сл. Такође је из Београда послата значајна количина половне гардеробе управо због искуства које
постоји са организовањем опоравка деце из угрожених породица.
Црвени крст Београда је обезбедио воду за пут, ланч пакете, а за активности током опоравка спортске
реквизите, материјал за радионице и симболичне поклоне за победнике у реализованим активностима.
Прикупљена средства
До 31.12.3013.године прикупљено је 3.126.157,97 динара, а подршку програму дало је 9.165 грађана
односно домаћинстава.
Истраживање о бескућништву на територији Београда
Црвени крст Београда је током октобра 2013. године покренуо истраживање о бескућништву на
територији Београда. У истраживању су учествовале организације Црвеног крста Палилула, Стари град,
Савски венац, Врачар, Чукарица и Земун.
Иницијатор целокупног истраживања била је организација Црвеног крста Палилула, која је још
2012.године покренула, и у жижу интересовања ставила проблем бескућништва у Београду.
Организовањем пилот истраживања, хуманитарних концерата и других облика друштвеног ангажовања
„разоткривен“ је проблем живота људи без крова. Црвени крст Палилуле наставио је са активностима и
у 2013.години и предложио је да се оспежније истраживање обави у Београду а потом и у Републици
Србији. На овај начин добила би се права слика о проблемима људи који се налазе у стању
бескућништва. Основна идеја овако опсежног истраживања је да након обраде и анализе добијених
података, Црвени крст Србије у сарадњи са стручњацима који се баве овом проблематиком, приступи
изради дефинисања појма бескућништва и изради стратешког оквира за превенцију и решавање
проблема бескућништва.
У циљу што боље припреме истраживања у Београду, у септембру месецу је секретарима београдских
организација Црвеног крста представљен Пројекат истраживања бескућништва и резултати пилот
истраживања из 2012.године. Састанку су присуствовали секретари Црвеног крста Земун, Врачар, Стари
град, Чукарица, Савски венац, Лазаревац и Палилула.
С обзиром да је било потребно организовати истовремено излазак на терен истраживача на неколико
градских општина, Црвени крст Београда је у сарадњи са стручном службом Црвеног крста Палилуле и
њеним сарадником Марком Томашевићем, реализовао обуку волонтера. Већина волонтера били су
студенти Факултета политичких наука – смер социјални
рад, Филозофског факултета – одсек психологија,
социологија и др.
Обуке у трајању од по 5 сати организоване су три дана у
октобру 2013. Том приликом обучено је 37 волонтера и 6
супервизора. Циљ обуке био је да се истраживачи
обавесте о проблему који се истражује, начинима како да
квалитетно обаве истраживање и изазовима који се могу
пред њих поставити због специфичности места на којима
се бескућници окупљају.
Црвени крст Палилуле обезбедио је мотивационе пакете
за испитанике ( садржај пакета обезбедио је Црвени крст
Палилула из донација и сопствених средстава а помоћ је дао и Црвени крст Србије донацијом 200 ком
конзерви).
У договору са организацијама Црвеног крста Земун, Врачар, Стари град, Чукарица, Савски венац и
Палилула обезбеђено је освежење за волонтере, опрема за излазак на терен (прслуци и ранчеви
Црвеног крста) и омогућено је окупљање волонтера пре и после изласка на терен.
Прелиминарни извештај о истраживању бескућништва у Београду За потребе теренског дела
квантитативног истраживања бескућништва у Београду волонтери и супервизори уложили су 752 сати
свог времена. На терену су анкетиране 153 особе за које је утврђено да се налазе у стању бескућништва.
Највећи део узорка, 52% је прикупљен током првог дана, 31% током другог дана и 18% током трећег
дана истраживања на терену.
Тим који је припадао општини Стари Град је реализовао највећи број анкета. Крећући се на општинама
Стари Град и Нови Београд. Сваком изласку на терен претходио је састанак у просторијама Црвеног
крста Београда.
Након опсежног истраживања на терену , дана 04.11.2013.године одржан је састанак истраживачаволонтера и супервизора у просторијама Црвеног крста Београда. Идеја је била да се чују утисци
учесника у истраживању. Општи је утисак да је излазак на терен био за све изузетно драгоцено искуство
и већина је изразила жељу да и даљ учествује у програмима намењеним овој категорији становништва.
На крају су присутнима уручене потврде о волонтирању.
У недељу, 24.11.2013.године организовано је испитивање преко 30 суграђана који се налазе на смештају
у Прихватилишту за одрасла и стара лица. Пуну подршку у реализацији овог посла наши волонтери и
супервизори добили су од управе и запослених у Прихватилишту.
Резултати истраживања проблема бескућништва очекују се почетком 2014.године.
Борба против трговине људима
У току године Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у Београду, реализовале су бројне
активности у циљу информисања што већег броја младих о овом проблему, организовањем радионица
и семинара.
Према подацима из обрасца за извештавање, осам београдских организација Црвеног крста
информисало је преко 3000 ученика основних и средњих школа, студената, волонтера и просветних
радника о проблемима трговине њудима.
Програм борбе против трговине људима је програм који је изузетно добро прихваћен међу младим
волонтерима.
Обележавање Европског дана борбе против трговине људима
Европски дан борбе против трговине људима, 18.октобар
2013. обележен је акцијом "Црвено звоно" који су
волонтери Црвеног крста Савског венца, Старог града,
Вождовца и Звездаре обележили у Кнез Михајловој улици.
Млади волонтери скретали су пажњу пролазника изузетно
креативним наступима који су објашњавали разнолике
видове експлоатације људи. Овим креативним игроказима
скренута је пажња младих али и великог броја новинара и
медија који су пренели информације о манифестацији.
Истог дана, у јутарњим сатима током великог одмора око
350 ученика узраста од првог до четвртог разреда ОШ
"Никола Тесла" учествовало је у интерактивној радионици
"Један, два, три - чувај се ти" коју су спровели волонтери Црвеног крста Раковице а којој су
присуствовали званичници Скупштине општине Раковица.
У вечерњим сатима у Београдском драмском позоришту је организовано извођење представе под
називом "Распродаја - моје тело, моја имовина" аматерског позоришта "Бранислав Нушић" из Шида која
је окупила велики број партнера Црвеног крста Србије и чланова Националног тима за борбу против
трговине људима, наглашавајући потребу сталног заједничког деловања.
Програм бриге о старијима
Програм бриге о старијима реализован је и у 2013.години у организацијама Црвеног крста Савски венац,
Стари град, Вождовац и Палилула. Организација Црвеног крста Савски венац има и даље лидерску улогу
у овом програму у Београду. Старији волонтери ове организације и кроз групе самопомоћи дају нову
димензију овом програму, док су чланови ликовне и литерарне секције и у 2013.год. били изузетно
активни.
Поводом Међународног дана старијих особа у холу Дома Синдиката организован је сајам услуга
организација и институција које раде са старијима и за старије. Мото обележавања био је "Будућност
какву желимо-оно што старије особе говоре, дуговечност и развој: прилике и изазови." Манифестацију
су организовали Црвени крст Србије, Геронтолошко друштво Србије у сарадњи са Министарством рада
запошљавања и социјалне политике. Изложба под истим називом била је постављена у Кнез Михајловој
улици од од 1. до 15. Октобра. Волонтери организација Црвеног крста Савски венац, Стари град и
Палилула учествовали су у активности „Уступи место старијима“, а волонтери организација Црвеног
крста Звездара, Вождовац, Стари град и Палилула су помагали на Сајму услуга. У месецу октобру су
организације Црвеног крста делиле помоћ појединцима и установама и организовале дружења
старијих волонтера и изложбе радова.
И Црвени крст Београда обележио је Међународни дан старијих 23.10. 2013.године са темом "Кретањем
ка здрављу-како спречити остеопорозу". Излагачи су били Др Бисерка Обрадовић, Др Рада Поповић и
Др Ирена Џелетовић Милошевић. После питања учесника и добијених одговора, четири члана
литерарне радионице Црвеног крста Савски венац прочитала су своје песме.
Црвени крст Чукарице и даље реализује програм Скајп за старије који је до те мере постао атрактиван да
се места у групи резервишу месецима унапред. Изузетно користан програм који је препознат на прави
начин и од стране медија.
Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у образовање
Заједнички Програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у образовање реализован је
кроз: подршку ромској деци и деци из осетљивих група у образовању и помоћ деци и младим особама
са инвалидитетом.
Подршка ромској и маргинализованој деци у образовању реализована је у организацијама Црвеног
крста Чукарица, Младеновац и Палилула. У склопу овог програма на нивоу Црвеног крста Србије деца су
похађала активности предшколске социјализације, односно припреме за укључивање у предшколску
установу, похађала су припрему за укључивање у припремни предшколски програм и похађали су
активности подршке у учењу. Организације Црвеног крста програмом су обухватале и родитеље ромске
деце и деце из осетљивих група.
За Социо–инклузивне активности свакодневно је обезбеђивана ужина деци корисницима пројекта и
вршена је квартална подела хигијенских пакета.
Поред ових активности током јуна реализован је и опоравак деце у одмаралишту Црвеног крста Србије у
Баошићима захваљујући финансијској подршци СДЦ-а.
Министар спољних послова Швајцарске у пратњи амбасадора Швајцарске у Србији и директорке
Швајцарске агенције за развој, у фебруару 2013. године посетили су Црвени крст Чукарице са циљем
упознавања са активностима Заједничког пројекта за инклузију.
Помоћ деци и младим особама са инвалидитетом реализована је у организацијама Црвеног крста
Младеновац, Нови Београд и Обреновац. Активности са децом која су укључена у образовни систем
огледале су се у подршци деци у савладавању школског градива, изради домаћих задатака као и у
реализацији радно окупационих радионица док су се активности са децом ван образовног система
огледале у реализацији радионица које су стимулисале развој вештина неопходних за самостално
функционисање, радионица које су подстицале развој вештина комуникације, стимулисале физички и
говорно-језички развој. Поред тога реализоване су и радно окупационе радионице. Активности за
родитеље су реализоване у виду саветовалишта, предавања, као и радионица подршке родитељима.
У јануару месецу су стручни сарадници Црвеног крста Београда присуствовали регионалном
координационом састанку секретара/координатора Црвеног крста Србије на пројекту Заједнички
програм за инклузију ромске и маргинализовене деце у образовање.
Захваљујући средствима пројекта током 2013. године организован је семинар о јавном заступању.
„Један пакетић-много љубави“
Црвени крст Београд и организације Црвеног крста на општинама и ове године реализовале су акцију
“Један пакетић,много љубави“. Акција има за циљ да се сиромашној и болесној деци бар на тренутак
врати осмех на лице. Акција има и васпитни карактер јер свој допринос дају деца која у школама
прикупљају играчке за своје вршњаке.
Током децембра 2013.године и почетком јануара 2014.године у Београду је преко Црвеног крста
општина подељено 4.914 празничних пакетића за сиромашну децу, децу на болничком лечењу и децу
са посебним потребама. Помоћ је подељена у 18 здравствених установа, социјалних установа и
специјалних школа, а дата је и члановима бројних удружења и друштава.
Активности организација Црвеног крста:
Светски дан против рада деце – 12.јуна обележиле су организације Црвеног крста Београд - Палилула,
Стари град, Савски Венац и Звездара, заједно са Центром за интеграцију младих и Интернационалном
школом Брук Хил на симболичан начин обележили су овај дан у Установи културе Палилула. Црвени
крст Београда обезбедио је пецива и сокове за волонтере.
Организације Црвеног крста у Београду обележиле су Светски дан борбе против глади и друге датуме из
календара активности из социјалне делатности.
Дистрибуција помоћи
Хигијенски пакети
Црвени крст Србије уступио је Црвеном крсту Београда помоћ од близу 1200 породичних хигијенских
пакета ИФРЦ-а и средства за суво прање руку. Организације Црвеног крста Нови Београд, Земун,
Чукарица, Раковица, Палилула и Сурчин дистрибуирале су помоћ до најугроженијих становника
неформалних насеља: Ресник, Антена, Водовод, Ледине, Макиш 1 и 2, Грмеч, Лаудов шанац, Вука
Врчевића и Јабучки рит. Помоћ је дистрибуирана и Болници за плућне болести, Дому у Сремчици, ОШ
Умка, Прихватној станици у Београду, Свратишту за децу улице, Рето центру, Дому "Вељко
Рамадановић", ОШ Сирогојно и ОШ "Радивој Поповић“. Дистрибуција је вршена у периоду од 05.09. до
17.09.2013.године
Прекривачи
Црвени крст Београда је захваљујући донацији Mеђународне хришћанске православне организације
ИОЦЦ поделио крајем 2013. и почетком 2014.године ,1250 прекривача и 5 кутија постељине: Институту
за мајку и дете, Универзитетској болници у Тиршовој, Специјалној ОШ“Вељко Рамадановић“, Центру за
смештај и дневни боравак деце ометене у развоју, Прихватилишту за одрасла и старија лица,
Прихватилишту за децу,Црвеном крсту Палилуле за бескућнике, корисницима Сигурне куће у Раковици и
оболелима од туберкулозе који се лече у болници за плућне болести у Земуну, као и тражиоцима азила
у Боговађи.
Инвалидска колица
Црвени крст Београда је од LCD Charites из Америке-држава Вашингтон добио у 2012.години донацију
од 100 инвалидских колица са јастуцима. У 2013 години из ове донације је уручено преосталих 30
инвалидских колица са јастуцима а на основу захтева организација Црвеног крста са територије града
Београда и других удружења.
Половна одећа и обућа
Дечак - ратно сироче Другог Светског
рата, у тренутку среће када је од
Црвеног крста добио нове ципеле
Организације Црвеног крста дистрибуирале су и у 2013.години
значајне количине половне одеће и обуће за најугоженије становнике
Београда.
Црвени крст Београда подржао је иницијативу организатора
Супернатурал фестивала да сви посетиоци фестивала имају бесплатан
улаз на фестивал који се традиционално организује на Ади Хуји,
уколико донесу одећу или обућу наведеног дана.Црвени крст је имао
обавезу да организује пријем и дистрибуцију помоћи. Тако је
организована највећа акција прикупљања половне одеће и обуће у
току једног дана, на Дан планете 21.априла 2013.године. Захваљујући
овој иницијативи прикупљено је преко 10.000 комада одевних
предмета. Преко 30 волонтера Црвеног крста Палилула пружило је
помоћ у постављању техничке опреме на простору Аде Хује и
прикупљању помоћи. Помоћ је дистрибуирана појединцима и
установама социјалне и здравствене заштите: Дому за ментално
недовољно развијена лица у Стамници, Дому за старе на Карабурми,
болници „Лаза Лазаревић“, КПЗ Падинска скела, становницима
Макиша и др.
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Црвени крст Београд и организације Црвеног крста на нивоу општина су у 2013.години наставиле са
реализацијом здравствено-превентивних активности.
Једна од главних активности је била реализација Пројекта“Јачање и повећање доступности
дијагностике и лечења туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе са посебним нагласком на
најосетљивије популације“. Крајем године започели смо нови здравствено –социјални
програм“Подршка помагачима“.
Током 2013.године одржана су два састанка комисије за здравствену делатност Црвеног крста Београда,
којима су поред чланова комисије присуствовали председници комисија у организацијама Црвеног
крста на нивоу општина, представници Црвеног крста Србије и Секретаријата за здравство града
Београда. У Црвеном крсту Београда је током 2013.године одржано неколико здравствених предавања и
радионица.
Пројекат посвећен Контроли туберкулозе у Србији
Црвени крст Београда са Црвеним крстом Србије је 8.октобра 2012.године потписао Уговор који се
односи на наставак Пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“, који финансира Глобал фонда за борбу
против сиде, туберкулозе и маларије“. Овај уговор предвиђа реализацију активности до 30.јуна
2015.године.
У периоду од 28. јануара до 22. фебруара 2013. године је на захтев Црвеног крста Београда у Свратишту
за децу улице прегледано 43-оје деце која су била у контакту са оболелим дечаком од туберкулозе из
ромског насеља са општине Палилула. Прегледе је обавио Градски завод за плућне болести и
туберкулозу. Поред прегледа у Свратишту, деца су превожена комбијем Црвеног крста Палилуле до
Земуна у амбуланту Завода ради снимања плућа.Међу њима није било оболелих.
Током године добили смо од Градског завода за плућне болести и туберкулозу податке о пет оболелих
из 3 нехигијенска насеља или напуштених кућа, а који живе на општинама Палилула, Обреновац и
Звездара .Оболелима који су се редовно лечили је током године подељено 35 пакета хране и хигијене.
Двоје је завршило лечење , а један је са породицом отишао у иностранство, а није завршио лечење.
Веома је тешко уверити контакте да иду на преглед ако не постоји мотивација у виду пакета и то од
прехрамбених артикала. Због наведеног Црвени крст правио је пакете за породице ( кекс, кафа, сок) ,
односно делио слаткише за децу, како би их мотивисао да стрпљиво сачекају преглед, као и дођу на
исти. Сарадња са Градским заводом за плућне болести и туберкулозу је одлична. Због забране рада у
матичној згради отежани су услови рада за пацијенте и особље.
У Црвеном крсту Србије одржан је 6. марта 2013. годишњи састанак поводом реализације
пројекта“Контрола туберкулозе у Србији“. Секретар Црвеног крста Београда је путем презентације
представила резултате и активности у Београду / ’’ Трагање за особама из контакта оболелих
припадника ромске националне мањине-искуства из Београда’’/
Делегација Црвеног крста Србије је од 8-11.априла боравила у студијској посети организацији „Апел
Румунских анђела“ који врше функцију примарног примаоца средстава Глобалног фонда за борбу
против сиде, туберкулозе и маларије за рунду 6, програма борбе против туберкулозе у Румунији.
Чланове делегације чиниле су координаторка пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“, сарадница и
асистент за праћење и вредновање Јединице за спровођење пројекта Црвеног крста Србије као и
регионални координатор пројекта из Црвеног крста Београд. Ова студијска посета организована је у
оквиру планираних активности у пројекту који подржава Глобал Фонд а који се односи на подизање
капацитета Црвеног крста Србије у области менаџмента гранта Глобал Фонд и борбе против туберкулозе
у популацијима бескућника, Рома и других угрожених.
Обука “Одговоримо изазовима заједно” одржана је 25.априла у Црвеном крсту Србије. Међу
учесницима је било 15 полазника из организација Црвеног крста Земун,Савски венац, Палилула, Нови
Београд, Лазаревац, Стари град, Вождовац, Гроцка и Барајево.
Састанак регионалних координатора пројекта “Контрола туберкулозе у Србији“ одржан је 21.10.2013.
године у Бањи Ковиљачи. Учествовала Јулија Котал-регионални координатор за Београд.
Обука“Радимо заједно 2“ за здравствене медијаторке одржана је 12. - 13. новембра 2013.године у
просторијама Црвеног крста Србије. Обуци је присуствовала поред здравствених медијаторки из
Београда и регионална координаторка.
Годишњу конфренцију о туберкулози је, као и претходних година, организовало Министарство здравља
у партнерству са Удружењем пулмолога Србије 27.новембра и на њој су присуствовали наши
представници.
Средства за реализацију овог пројекта Црвени крст Србије добија од Глобал фонда за борбу против
сиде,туберкулозе и маларије, а Црвеном крсту Београда редовно рефундира договорене трошкове.
Семинари,трибине и предавања
Црвени крст Београд је 12. марта 2013. године организовао предавање''Превенција и рано откривање
малигних болести''.Уводничар је била Мr sc med dr. Невенка Павловић, руководилац Центра за
контролу и превенцију болести у Градском заводу за јавно здравље.
Светски дан здравља је Црвени крст Београда обележио 6.априла у сарадњи са Градским заводом за
јавно здравље и Удружењем за јавно здравље Србије. Др. Бисерка Обрадовић, специјалиста опште
медицине је одржала предавање:“Превенција фактора ризика за настанак хипертензије“, Др.сц. мед
Срмена Крстев, национални координатор за контролу дувана са Светском здравственом организацијом,
предавање :“Пушење и изложеност дуванском диму-фактори ризика за кардиоваскуларне болести“,
тему “Хармонија душе и тела“ обрадио је Пеђа Филиповић,креатор и учитељ масаже и велнес концепта.
Потом је уз помоћ Туристичке организације Београда организовано разгледање Београда.
Црвени крст Београда
је 5.новембра 2013.године представио програм “Подршка
помагачима“. Програм представља подршку особама који помажу старијим особама у кућним условима
(чланови породице,комшије, пријатељи). Пре представљања програма прим. др. Александра
Милићевић Калашић из Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање одржала је
предавање “Пружаоци неге и њихови проблеми“. Саветовалиште Црвеног крста Београда “Подршка
помагачима“је почело са радом у 7.новембра 2013.године у просторијама Црвеног крста Београда.
Црвени крст Београда је 14. децембра 2013. године организовао обуку младих који желе да се укључе у
програм „Весела болница”. Обуку је завршило 26 волонтера које су пријавиле организације Црвеног
крста Савског венца, Старог града, Новог Београда , Земуна, Звездаре и Раковице. Обука је обухватала
психолошке и практичне теме везане за рад са децом на болничком лечењу.
Обележавање датума из календара здравља
Национални дан без дуванског дима обележен је 31. јануара. Слоган овогодишњег обележавања је био
„Домаћинство без дуванског дима"и обележиле су га организације Црвеног крста у сарадњи са својим
Домовима здравља и школама.
Светски дан борбе против туберкулозе, 24. март- је обележен уличним манифестацијама и другим
активностима на више локација у општинама и школама. Волонтери Црвеног крста су делили
едукативни и пропагандни материјал. У припреми је организацијама Црвеног крста у Београду
подељено 20.000 лифлета које је штампао Црвени крст Србије.
Поводом обележавања Светског дана без дуванског дима, Црвени крст Старог града је представљао
Црвени крст Београда на манифестацији „Еко улица – Непушачки сквер“ која је одржана 31. маја у улици
1300 Каплара. Организатор манифестације је било Удружење за подршку, едукацију и помоћ, а циљ је
унапређење свести јавности о штетностима дуванског дима и промоција здравих стилова живота.
Светски дан срца обележен је 29. септембра под слоганом „Крените путем здравог срца“
наглашавајући значај здравих стилова живота, као и значај превенције фактора ризика за настанак
болести срца и крвних судова у свим популационим групама.
Светски дан борбе против сиде 1.децембар - обележен је под слоганом „Ни један живот изгубљен због
СИДЕ!” имајући у виду да је кључна активност промоција значаја правовременог тестирања на ХИВ,
праћеног саветовањем за све особе које су имале неки ризик у ближој или даљој прошлости, а ради
њиховог раног укључивања у адекватно лечење. Централна манифестација је одржана на Тргу
републике уз учешће волонтера Црвеног крста Савски венац, Стари град и Вождовац. Организације
Црвеног крста Земун, Стари град, Вождовац, Звездара, Младеновац, Нови Београд, Лазаревац и Гроцка
учествовале су у кампањи предавањима , радионицама и поделом материјала у школама и на јавним
местима.
Друге активности
Црвени крст Београда је 26. и 27. марта 2013. године учествовао на Пролећном фестивалу здравља који
је одржан у Дому омладине Београда. Волонтери Црвеног крста Старог града и Црвеног крста Савски
венац су представили своје програме.
Волонтери Црвеног крста Савски венац и Стари град и запослени у Црвеном крсту Београда су
12.октобра 2013.године учествовали у шетњи у склопу манифестације -борба против рака дојке, а коју
су у оквиру активности којима се обележава октобар као светски месец борбе против рака дојке,
организовали Амбасада САД, у сарадњи са Фондом Б92 и компанијом АВОН. Шетња је одржана под
слоганом "Милион разлога за за то".
ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА И ОБОЉЕЊА
Апликација „Прва помоћ за све“
Бесплатна апликација „Прва помоћ за све“ Црвеног крста Београд, настала је у марту месецу 2013
године. Идеја за покретање ове Апликације била је да што више људи добије бесплатан приручник прве
помоћи који им може помоћи у свакодневном животу, уколико њима или некоме у њиховој околини
затреба прва помоћ.
Апликација садржи основне мере за спасавање живота, подељене по областима и поређане по
азбучном реду ( оживљавање, заустављање крварења, преломи, опекотине и сл.). Поред овог дела
постоји и опција везана за природне катастрофе: како се понашати пре, за време и после земљотреса,
поплаве, пожара… као и садржај основног пакета за хитне случајеве који би требало да има свако
домаћинство. Опција „корак по корак“ јединствена је у свету мобилних апликација прве помоћи јер
корисника води у неколико корака до препознавања стања или повреде, која није видљива на први
поглед, а на основу симптома које повређени има. На крају ту су и основне информације о
организацији Црвеног крста Београд, курсевима прве помоћи за возаче, како постати волонтер и
адресе организација Црвеног крста у Београду.
Крајем августа месеца 2013.године изашла је прва допуњена верзија апликације која је настала на
основу сугестија и примедби које смо добили од корисника. Нова верзија допуњена је методом скидања
кациге код повређеног моторциклисте, збрињавање унутрашњег крварења, првом помоћи код убода и
уједа инсеката и животиња, као и посебан део који се бави првом помоћи код деце и беба.
Апликација, која тренутно има преко 22.000 корисника, налази се на Гугл плеју под називом „ПРВА
ПОМОЋ ЗА СВЕ“ и високо је оцењена.
Први е-курс прве помоћи за персоналне рачунаре
Као допуну аплиакције Црвени крст Београда средином септембра месеца лансирао је први он лајн (on
line) курс прве помоћи који је потпуно бесплатан и служи за упознавање корисника са техникама и
методама пружања прве помоћи у ширем смислу него што то нуди апликација.
Овај еКурс није еквивалент комплетном курсу прве помоћи Црвеног крста већ представља само његов
теоретски део. Да би неко добио сертификат о положеном курсу прве помоћи, мора се јавити
организацији Црвеног крста на својој општини и положити и практични испит. У сваком случају ово је
јединствена прилика да се од куће научи све што се тиче прве помоћи, њене практичне примене и како
једноставним методама и техникама можете спасити нечији живот.
Градско такмичење екипа у реалистичком приказу повреда, стања и обољења и прве помоћи
Градско такмичење екипа прве помоћи И РППСО одржано је 21/22. јуна 2013. године. Такмичење РППСО
традиционално је одржано у дворишту Црвеног крста Србије у Симиној улици, док је прва помоћ такође
одржана на локацији као и претходних година тј. у парку ресторана Милошев конак.
На такмичењу прве помоћи учествовало је 27 екипа (13 омладина, 12 подмладак, петлићи и 1 екипа
стручне службе), за 3 више него претходне године, тако да се тенденција раста броја тимова наставља у
односу на претходни период.
На такмичењу РППСО је учествовало 10 екипа из четири
организације Црвеног крста: Земун , Савски венац, Стари град и
Вождовац, а такмичење је судило 5 судија, на челу са
координатором Др Бисерком Обрадовић.
На овом такмичењу шминкери и симуланти показали су завидно
знање, и добар део њих пружио је подршку и на такмичењу прве
помоћи које је одржано сутрадан.
Такмичење прве помоћи организовано је на 10 полигона у обе конкуренције, а укупно 36 судија
учествовало је на овом такмичењу. Организације Црвеног крста
Стари град, Звездара, Нови Београд, Вождовац, Младеновац,
Чукарица, Земун, Лазаревац, Раковица, Гроцка, Врачар,
Палилула и Савски венац имале су екипе омладине и
подмлатка, осим ЦК Савског венца који је имао само екипу
омладине. Новина на овом такмичењу било је учешће стручне
службе ЦК Палилула и ЦК Савски венац у ревијалном делу. Ова
новина допринела је освежењу Градског такмичења и на прави
начин приближила материју прве помоћи професионалцима
запосленим у организацији. Надамо се да ће се ова тенденција
наставити и наредних година.
У фер и спортској атмосфери, а у духу организације, оба такмичења прошла су без икаквих проблема и
притужби, а пласман је био следећи:
ПРВА ПОМОЋ
ОМЛАДИНА
1. Палилула
2. Савски венац
3. Стари град
РППСО
ПОДМЛАДАК
1.Палилула
2. Стари град
3. Вождовац
Наведене екипе пласирале су се на Државно првенство.
1. Вождовац
2. Савски венац
3. Земун
Свим првопласираним екипама обезбеђени су пригодни поклони а шминкери и судије као и екипа
техничке подршке из Црвеног крста Палилула добили су мајицу.
За све учеснике такмичења обезбеђено је освежење – вода и сендвичи, док је крај такмичења обележен
уз ледену посластицу.
Велику захвалност за помоћ у организацији Црвени крст Београда дугује ЈП Зеленило Београд, МУП
Савски венац, ЈП Паркинг сервис, ЈП Београдски водовод, Ресторану Милошев конак на обезбеђиваwу
прикључка за струју и Црвеном крсту Крагујевац који је послао двоје својих судија и на тај начин
подржао организацију нашег такмичења.
Дана 13.09.2013.године одржано је Државно такмичење у реалистичком приказу, повреда, стања и
обољења у просторијама Црвеног крста Србије. На такмичењу је учествовало 12 екипа из целе Србије,
међу којима и три београдске екипе, победнице Градског такмичења из организација Црвеног крста
Земун, Вождовац и Савски венац. Пласман екипа: 1. ЦК Ужице, 2.ЦК Шабац и 3.ЦК Рума. Следећег дана
на Кошутњаку , поред студија РТС-а, одржано је Државно такмичење у првој помоћи. Такмичење се
одвијало у две категорије, подмлатка и омладине.
У категорији подмлатка такмичило се 15 екипа, међу њима и из организација Црвеног крста Палилула,
Стари град и Вождовац. Пласман екипа: 1.ЦК Ужице, 2.ЦК Горњи Милановац, 3. ГОЦК Нови Сад. У
категорији омладине такмичило се 17 екипа од којих две ревијално из организације Црвеног крижа Бује
и Сплит. Београдске организације Црвеног крста Палилула, Савски венац и Стари град. Пласман: 1. ЦК
Палилула, 2.ЦК Ужице, 3.ЦК Крагујевац.
Међу три екипе петлића које су се такмичиле ревијално била је екипа ЦК Палилуле.
Волонтери из 11 београдских организација Црвеног крста, њих преко 160-торо, помогли су реализацију
Државног такмичења. Били су у улогама : домаћина полигона, техничке подршке, водича, курира,
сабирача, симуланата и шминкера. Укупно је судило 14 судија из Београда, а 9 екипа Црвеног крста из
главног града се такмичило у оба такмичарска дана.
Остале активности:
18. фебруара 2013. на позив г-дина Јефа Золнера професора у основној школи за децу дипломата на
Дедињу организована је једнодневна показна вежба основних техника прве помоћи за децу и
провера евакуационог пута за случај пожара. У вежби су осим волонтера и запослених Црвеног крста
Београд учествовали Црвени крст Србије и Ватрогасна јединица Београд.
У периоду од 19-21. марта 2013. организован је семинар за пету групу предавача прве помоћи, у
оквиру програма обуке за кандидате за возаче. На курсу је било 28 полазника из 15 општина из
Србије. Курс је по плану и програму трајао 3 дана, а уверење о положеној обуци је добило свих 28
полазника. Предавачи су били инструктори ЦК Палилула и Крагујевац, а експерти Црвеног крста
Србије Др Бане Љиљак и Др Љубица Алексић, водили су испитивање кандидата.
У склопу традиционалне сарадње Црвеног крста и Ауто мото клуба ММ power Црвени крст Београда
је организовао санитетско обезбеђење ноћне кружне трке на Кошутњаку. Укупно 10 волонтера
Црвеног крста било је ангажовано на овој манифестацији.
15.маја у склопу обележавања недеље Црвеног крста одржана је обука прве помоћи за родитеље са
малом децом. Овај нови модул део је пројекта “Прва помоћ за све” а предавач је поред инструктора
Црвеног крста Београд била и Др Мира Радовановић специјалиста педијатрије и јавног здравља.
9. јуна Црвени крст Београда је у сарадњи са Олимпијским комитетом учествовао на Олимпијском
дану трчања, обезбедивши санитетско обезбеђење ове трке. На акцији је учествовало 40 волонтера
и два сарадника ЦК Београд.
У суботу, 16. новембра 2013.године обележен је Дан сећања на жртве саобраћајних
незгода. Црвени крст Србије био је партнер на догађајима који су се одвијали на Саобраћајном
факултету, Тргу Републике и у просторијама Црвеног крста Србије у Симиној улици. Преко 30 волонтера
београдских организација Црвеног крста Вождовац, Савски венац, Палилула и Стари град допринело је
да се овај дан обележи на адекватан начин. На Саобраћајном факултету одржан је и организован
стручни скуп – семинар о превенцији повреда у саобраћају и показна вежба пружања прве помоћи
особама повређеним у саобраћајној незгоди (ланац спашавања).Екипе Црвеног крста учествовале су у
показној вежби која је одржана на платоу испред Саобраћајног факултета.
ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
Црвени крст Београда је у сарадњи са Црвеним крстом Србије одржао обуку за чланове јединица за
деловање у несрећама у периоду од 20. до 22. септембра 2013. године у просторијама Црвеног крста, у
Симиној улици. На обуци су присуствовали волонтери из београдских организација Црвеног крста Стари
град, Палилула и Раковица. На тродневној обуци полазници су стекли основна теоретска знања али су
прошли и основну практичну обуку. На обуци су обрађиване и следеће теме рад службе тражења
Црвеног крста Србије у ванредним ситуацијама, законски и правни основ припреме и одговора на
несреће Црвеног крста Србије и његових структура Црвени крст у ванредним ситуацијама, капацитети
Црвеног крста Србије за одговор на несреће и др., укупно 11 тема. Трошкове обуке сносили су Црвеног
крста Београд и Црвени крст Србије.
Истог месеца, тачније 27.09.2013.године одржана је
Командно-симулациона вежба у Раковици. У склопу
Пројекта: „Развој локалне заједнице за деловање у
несрећама“ организована је на територији општине
Раковица командно-симулациона вежба. Учесници ове
вежбе били су представници СО Раковица, МУП-а,
Ватрогасно спасилачке јединице, Дома здравља
Раковица, Црвеног крста Србије, Црвеног крста Београда
и Црвеног крста Раковица, која је била домаћин. Вежба
је прва ове врсте која је одржана у некој београдској
општини након дужег времена и укључила је све
чиниоце који су од значаја у ланцу спашавања и
збрињавања. Вежби је претходила дводневна
симулација у просторијама СО Раковица. Преко 85 особа учествовало је у реализацији ове вежбе, од
којих је преко 65 било из организације Црвеног крста, од чега 46 из Црвеног крста Раковице која је била
домаћин. Упркос лошем времену сви учесници вежбе дали су свој максимум и на тај начин су нас
уверили да са постојећим капацитетима, у кратком року можемо ефикасно да одговорима задатку.
Вежба Националних тимова Црвеног крста Србије одржана је на Ади Циганлији 9. и 10.октобра
2013.године. То је била идеална прилика да волонтери београдских организација Црвеног крста, који су
прошли обуку у септембру месецу, могу непосредно да се упознају са опремом Црвеног крста Србије и
задацима Националних тимова ( подршка тима за поплаве и превоз опреме на другу обалу и рад са
техничком опремом; испумпавање воде из језера у резервоар; дезинфекција и сушење зидова употреба
компресора и сл.). Обуци су присуствовали волонтери Црвеног крста Стари град, Палилула и Раковица.
Крајем октобра месеца на Златибору је одржан семинар са темом „Три године од доношења Закона о
ванредним ситуацијама“ .На састанку су били присутни чланови свих Комисија Црвеног крста Србије,
Црвеног крста Београда, Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Косова и Метохије и чланови Сектора
за ванредне ситуације, све четири управе и Националног тренинг центра.
У просторијама Црвеног крста Београд одржан је 01.11.2013.године састанак са заинтересованим
волонтерима за укључење у програм Националног тима за екстремне зимске услове. Планирано је и
формирање тима за зимске услове Црвеног крста Београд који би био састављен од професионалаца и
волонтера из београдских општина који би били посебно обучени по модулу Националног тима за ЕЗУ, а
стајао би на располагању Црвеном крсту Београда у потенцијалним дежурствима и акцијама реаговања
у условима ектремне зиме.
ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
Популарисање добровољног давалаштва крви и учешће у организовању акција добровољног давања
крви, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, једно је од јавних
овлашћења које је Законом о Црвеном крсту Србије држава поверила организацији Црвеног крста.
Програм активности на реализацији Плана прикупљања крви у Београду је
разрађен по општинама и усвојен на Скупштини Црвеног крста Београда и
Скупштинама организација Црвеног крста на општинама.
У Београду је у 2013. години према подацима Института за трансфузију крви
Србије и трансфузиолошких служби Клиничко-болничких центара „Земун“ и
„Др.Драгиша Мишовић“ и Института за трансфузиологију ВМА узето 55.719
јединица крви.
План прикупљања крви у Београду извршен је са 3,36 давања на 100
становника. Остварени резултати у реализацији Плана прикупљања крви за
2013. годину су већи у односу на остварене резултате у 2012. години за 2251
јединицу крви. Најбољи резултат је постигла општина Лазаревац са 4,99
давања на 100 становника, затим следи општина Земун са 4,81 давања на 100 становника. Општина
Обреновац има 3,84 давања на 100 становника, а општина Младеновац 3,63 давања на 100
становника.Дванаест општина је имало боље резултате него у 2012.години.
Организована је 1461 акција давања крви на терену.Највећи број акција одржан је у предузећима,
затим у локалној заједници, па онда у школама, факултетима и Вишим школама, у службама
трансфузије крви, као и у два трансфузиолошка аутобуса.Црвени крст Београда је учествовао са ОЦК у
организацији и реализацији више акција давања.Поменућемо да је 8. марта у Дому омладине
организована акција добровољног давања крви “Ништа без жена“ . Крв је дало 62-је суграђанки и
суграђана а волонтери Црвеног крста Стари град помогли су да акција буде на добар начин реализована.
Црвени крст Србије и амбасада САД у Београду су 11.септембра организовали акцију добровољног
давања крви "Дани сећања" којом се обележавало 12 година од терористичког напада на Њујорк и
Вашингтон. Крв су добровољно дали запослени амбасаде САД у Београду и чланови њихових породица
и један број грађана који су се одазвали позиву упућеном преко медија. Двадесет младих волонтера
Црвеног крста Старог града, Кикинде, Крагујевца, Краљева и Шапца, сви чланови "Клуба 25" из својих
средина, били су домаћини акције добровољног давања крви која је одржана у просторијама Црвеног
крста Србије. У акцији је крв дало 59 давалаца, од којих њих 18-торо по први пут. Црвени крст Србије и
Министарство омладине и спорта су у периоду од 16.12.2013. до 18. 12.2013. године организовали
акције добровољног давања крви за чланове спортских савеза и удружења из целе земље и тиме дали
подршку обезбеђивању довољних количина крви у зимским месецима.Све акције су се спроводиле
под мотом "Шта ћете поклонити за Нову годину?"Током акција прикупљено је 140 јединица крви, од
чега је 56 особа први пут дало крв.Акцију је изводила екипа Института за трансфузију крви Србије а
реализацију помогли волонтери Црвеног крста Стари Град, Нови Београд и Савски Венац .
Током 2013.године одржано је 219 састанака са представницима Служби трансфузије крви, састанака
комисија и других састанака на местима где се прикупљала крв од добровољних давалаца, а све са
циљем боље припреме и реализације акција давања крви.
Припреме за реализацију Летње кампање за прикупљање јединица крви од добровољних давалаца
крви су 23.маја почеле обуком волонтера у Црвеном крсту Београда. Представници локалних
организација Црвеног крста из неколико београдских општина су од представника Института за
трансфузију крви Србије и Црвеног крста сазнали о значају Летње кампање, основним информацијама о
раду и комуникацији са даваоцима крви, грађанима и медијима. Највише се говорило о улози
волонтера у мотивацији грађана да дају крви код трансфузиолошког аутобуса на Тргу републике. Ове
године је по први пут организовано и такмичење екипа Црвеног крста. Такмичење се одвијало од 3.јуна
до 1.септембра, и у њему су учествовале екипе из 11 организација Црвеног крста. Током лета у оквиру
Летње кампање и дежурства код трансфузилошког аутобуса на Тргу републике прикупљено је 1662
јединице крви .
Црвени крст Београда је на свечаности поводом Међународног дана волонтера наградио три екипе
Црвеног крста за време чијег дежурства је прикупљен највећи број јединица крви и доделио
захвалнице свим екипама које су учествовале. Средства за новчане награде је обезбедио Црвени крст
Србије. Током лета, а у оквиру Летње кампање је одржано 14 акција давања крви у установама и
трансфузиолошком аутобусу. Акције су реализовале организације Црвеног крста Нови Београд,
Младеновац, Чукарица, Сопот, Лазаревац, Обреновац, Гроцка, Раковица и Барајево.
Треба истаћи да су у Београду све хитне потребе оболелих и повређених по захтеву здравствених
установа биле задовољене .
Црвени крст Србије је израдио софтвер како би организација Црвеног крста добила јединствену базу
података за вођење евиденције о добровољном давалаштву крви. Циљ је да се поједностави вођење
евиденције за сваку организацију Црвеног крста појединачно и омогући преглед укупног броја
добровољних давалаца, како по броју давања тако и по структури. Досада је у базу података унето
30.248 даваоца крви из Београда. Ова база је значајна и са аспекта доделе признања Црвеног крста.
У 2013.години податке у базу уносиле су организације ЦК Раковица и Палилула.
Састанак на тему “Актуелна питања на плану добровољног давалаштва крви у Београду”одржан је
18.септембра 2013.године у хотелу”Стари Опленац” у Тополи. Састанку су присуствовали секретари
организација Црвеног крста у Београду, стручни сарадници и председници комисија за ДДК из 15
организација Црвеног крста, представници Института за трансфузију крви Србије, представници Црвеног
крста Србије и Београда. Присутне је поздравио председник Црвеног крста Београда Др Милан Пирнат, а
потом су дали уводне напомене Ивана Родић, шеф одсека за мотивацију и организацију добровољних
давалаца крви Института за трансфузију крви Србије и Марија Чукић , стручни сарадник Црвеног крста
Србије. У дискусији је учествовало 17 од укупно 36 присутних особа. И поред констатације да учесници у
послу организованог прикупљања крви чине све да се задаци у оквиру јавних овлашћења Црвеног крста
коректно обаве, односно да се обезбеде потребне количине крви од добровољни давалаца, и даље су
присутни системски проблеми: становништво у Србије је све старије а мало је нових давалаца крви ,
промена власничке структуре је довела до тога да се акције давања крви морају организовати у
локалној заједници, одбијање потенцијалних давалаца из медицинских разлога је 14,2 % у односу на
број пријављених, Институт за трансфузиологију ВМА организује акције давања крви са цивилима што
ремети редовни план прикупљања крви, а добровољни даваоци којима је потребна крв јер се лече на
ВМА је не могу добити; не постоји јединствена база података о даваоцима крви, нема довољно
обезбеђених средстава за ДДК, мало лекара и других медицинских радника су добровољни даваоци
крви, непоштовање права давалаца крви, потреба да се здравствено васпитање уведе у основне школе,
већа едукација становништва о томе шта се даље ради са крвљу, неадекватна признања.На основу
дискусија су припремљени закључци који су разматрани на комисији за ДДК Црвеног крста Београда, а
затим усвојени на Управном одбору Црвеног крста Београда.
Годишњи састанак посвећен активностима на плану ДДК и задацима у 2014.години одржан је
11.10.2013.године у хотелу“ Србија“ у Београду. Организатори су били Институт за трансфузију крви
Србије и Црвени крст Србије.
Комисија за организацију добровољног давалаштва крви Црвеног крста Београда одржала је у току
прошле године три састанка са члановима Комисије и председницима комисија организација Црвеног
крста на којима је анализирала постигнуте резултате, реализацију летње кампање, разматрала
информације о обележавању 11.маја – Дана давалаца крви у Србији и 14.јуна - Светског дана давалаца
крви, припреме и ток реализације квиза „Шта знам о Црвеном крсту и давалаштву крви“ . Чланови
комисије су упознати са закључцима са састанка који је одржан на Опленцу и разговарало се о задацима
за наредни период.
Семинар за студенте–организаторе акција давања крви на факултетима и вишим школама одржан је
од 1-3.новембра 2013. године на Копаонику. Организатори су били Црвени крст Србије и Институт за
трансфузију крви Републике Србије. Учесници семинара-њих 80 су били носиоци акција давања крви
које су организоване на факултетима и вишим школама крајем године ,односно учествоваће у припреми
и реализацији пролећних акција давања крви заједно са организацијама Црвеног крста.
Организације Црвеног крста су у својим срединама на основу Правилника о додели признања одржале
свечаности на којима су уручена признања вишеструким даваоцима крви и подељене награда
победницима конкурса „Крв живот значи“ и различитим активностима обележиле Национални и
Светски дан добровољних давалаца крви. Уручено је 2000 признања Црвеног крста за прво давање и 383
признања за преко 35 давања током 2013.године.
Традиционални пријем у Скупштини града
Традиционални пријем поводом 8.маја Светског дана Црвеног крста и 11.маја Националног дана
добровољних давалаца крви у Србији одржан је 14. маја 2013. године у Старом двору. Светски дан
Црвеног крста 8. мај и „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 15. маја у 2013. години, обележени су темом коју
је определила Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца:„150 година
хуманитарне акције“. Пријему који су организовали Црвени крст Београда и Градска управа
присуствовали су волонтери Црвеног крста из различитих програма, представници добровољних
давалаца крви из свих општина главног града, представници служби трансфузије крви и других установа
са којима Црвени крст Београда сарађује на хуманитарним програмима. Домаћин пријема је био члан
Градског већа, господин Дарко Божић.На пријему је председник Црвеног крста Београда др. Милан
Пирнат уручио признања и кристалну плакету општинама Земун и Лазаревац које су у 2012.години
100 % премашиле план давања крви.Генерални секретар Црвеног крста Србије госпођа Весна
Миленовић уручила је највиша признања Црвеног крста Србије за жене 50+ и за мушкарце 100 +, као и
матурантима за прво давање.Највиша признања Црвеног крста Србије добило је 14 појединаца. Такође
је уручено 19 награда ученицима основних и средњих школа-победницима литерарног и ликовног
конкурса ’’ Крв живот-значи’’. Ове године у Београду су на конкурсу“ Крв живот значи“ учествовали
ученици из 99 основних и 19 средњих школа са 1.430 литерарних и 3.172 ликовна рада.Пријему су
присуствовали њихови наставници и професори којима се Црвени крст Београда захвалио на помоћи у
реализацији конкурса. Учесници пријема су добили каталог награђених радова.
Републичке награде на ликовном и литерарном конкурсу ”Крв живот значи” уручене су 29.маја у
Црвеном крсту Србије. Од 18 награђених, шесторо их је из Београда из основних и средњих школа са
општина: Вождовац, Нови Београд,Палилула, Стари град и Земун.
Финале квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и давалаштву крви?“
Црвени крст Београда је 29. маја 2013. године,
организовао Финале квиза ученика четвртих разреда
основних школа под називом „Шта знаш о Црвеном
крсту и давалаштву крви?“ у Наутичком селу“Бисер“,
Бољевци,општина Сурчин. На квизу је у 2013.години
учествовало преко 110 основних школа.У финалу квиза је
учествовало 17 победничких екипа са такмичења која су
припремиле и реализовале организације Црвеног крста
у свим београдским општинама у априлу и мају месеца
2013.године. Промоција хуманих вредности и ширење
знања о Црвеном крсту и васпитање за добровољно
давање крви су основне поруке квиза. Победила је
екипа о.ш.”Стефан Немања” са општине Савски венац и
награђена је пехаром, а сваки члан је добио медаљу и
поклон ваучер у вредности од 5.000,оо динара. Друго
место заузела је екипа о.ш“Станко Марић“ из
Земуна.Чланови ове екипе су добили пехар,медаљу и
поклон
ваучер
у
вредности
од
3.000,оо
динара.Трећепласирана екипа о.ш“Веселин Маслеша“ са
Вождовца добила је пехар, а сваки члан екипе медаљу,
ранац и торбу за патике.Учитељице које су их
припремале добиле су такође поклон Црвеног крста. Сви
учесници су добили дипломе и мајице Црвеног крста
Београда.За све учеснике и госте Црвени крст Београда је
обезбедио превоз, ужину и ручак. Тог дана организована
је посета манастиру“Фенек“, Бојчинску шуму и ергелу
коња на салашу“Стремен“.
Црвени крст Београда је као и сваке године упутио захтев позориштима и другим установама културе да
определе бесплатне карте за даваоце крви. Одазвало се осам позоришта која су поклонила 162 карте.
Карте су подељене организацијама Црвеног крста.
Светски дан давалаца крви
Црвени крст Србије је 14.јуна 2013. године обележио Светски дан давалаца крви. Тада је Црвени крст
Србије посетио председник Републике Србије Томислав Николић, који је уручио награде ’’За
најхуманију средину’’ чији је добитник била и општина Земун (остварено више од 5% давања на 100
становника). Да би манифестација била што успешнија побринули су се млади волонтери Црвеног крста
Београда , који су имали своју улогу у дочеку председника Републике у згради ЦК Србије. То су били
волонтери ЦК Стари град,Савски венац, Звездара, Палилула, Вождовац, Нови Београд и Раковица који
су касније на Тргу Републике позивали грађане да дају крв и делили лифлете.Порука обележавања је
била “Свако давање крви је поклон-придружи се и ти“. У Београду је тих дана подељено 3500 лифлета.
Институт за трансфузију крви Србије је 17.децембра организовао традиционални новогодишњи пријем у
Скупштини града на коме су додељене Плакете Шампион солидарности за Летњу кампању. Један од
добитника је била општина Младеновац, а за успешну сарадњу у заједничким акцијама награђене су
београдске општине: Лазаревац, Нови Београд,Обреновац и Раковица. Млади волонтери Старог града
и Вождовца су добили признање за ангажовање током Летње кампање на Тргу Републике у Београду.
Финансирање давалаштва крви од стране Министарства здравља је у 2013.години било симболично,
односно организацијама Црвеног крста је пребачено укупно 4 динара по јединици крви.
Током године остварена је сарадња са Градском управом-Секретаријатом за здравство, Институтом за
трансфузију крви Србије, Службама трансфузије крви КБЦ“Земун“,“Звездара“, „Др. Драгиша Мишовић“ и
Црвеним крстом Србије.
ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА
Промоција хуманих вредности - '' За доброту сваки дан је добар дан''
Промоција хуманих вредности је програм чији је циљ смањење насиља међу
младима и то кроз побољшану комуникацију, решавање конфликата мирним
путем и поштовање различитости.
Пројекат је усклађен са Планом и програмом рада школа, а теме су у складу са
предметом-грађанско васпитање. Циљна група су деца узраста од 8-15. година а
реализатори пројекта су едуковани млади волонтери Црвеног крста , као и
просветни радници који су активни волонтери организација Црвеног крста у
градовима и општинама. Пројекат третира следеће тематске целине: дечја права, толеранцију,
ненасилну комуникацију, лични и културни идентитет и поштовање различитости, превенцију
дискриминације и стигматизације, родну једнакост и превенцију насиља путем електронских медија.
Пројекат има за циљ да промовише борбу против насиља међу децом и младима, односно уважавање
културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења на интеркултуролошким
вредностима.
Организације Црвеног крста у Београду које реализују програм '' Промоција хуманих вредности'' су: ЦК
Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Вождовац, Чукарица, Раковица, Младеновац, Нови
Београд и Сурчин. Организације које су укључене у програм уз подршку средстава добијених од
доплатне маркице у недељи Цвеног крсту су ЦК Нови Београд и ЦК Палилула / прва половина 2013.
године/ и Стари град и Чукарица / друга половина 2012. године и прва половина 2013/. Уз подршку
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), програм је подржан у организацијама Црвеног крста
Младеновац и од априла 2012. године и ЦК Стари град.
Посебно активне како у реализацији програма тако и у редовном извештавању секретаријату Црвеног
крста Београда о реализацији програма су организације ЦК Стари град, ЦК Вождовац и ЦК
Младеновац.
БРОЈ АНИМИРАНЕ ДЕЦЕ АКТИВНОСТИМА ПХВ
350
300
250
200
150
100
50
0
303
275
220
75
0
63 44
299
260
106
60
0
0
0
0
0
0
Позоришне представе на тему Промоција хуманих вредности
У Спортском центру ’’Шумице’’ 11. марта 2013. године Црвени крст Србије организовао је позоришну
манифестацију у оквиру програма ’’ Промоција хуманих вредности’’. Наведеног дана реализовале су се
позоришне представе које су имале за циљ превенцију насиља и промоцију толеранције. Представе су
изводила деца узраста 10-12 година, а сценарио су писали млади волонтери Црвеног крста. На
манифестацији су учествовала деца из 15 градова и општина на територији републике Србије. Београд
су представљале организације Црвеног крста Стари град и Младеновац, које имају подршку за
реализацију програма од Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Црвени крст Младеновца освојио је
друго место у укупном пласману.
Школица подмлатка
Од 6.-9. новембра 2013. године у Одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу одржана је Школица
подматка за 58 ученика трећег и четвртог разреда из Београда, полазника програма Промоција хуманих
вредности. Број деце био је мањи од предвиђеног због чињенице да су од слања деце одустале
организације ЦК Младеновац и ЦК Палилула. Црвени крст Србије је био организатор Школице, сносио
је трошкове смештаја и исхране, док су организације биле саме у обавези да плате трошкове превоза.
Црвени крст Србије најпре је определио да о деци брину два васпитача / са Новог Београд и Чукарице/
али након уочене потребе за још једним васпитачем број је повећан на три / са Звездаре/. Радионице
су реализовала 3 едукатора / из ЦК Стари град, ЦК Вождовац и ЦК Раковица/ . Први дан није било
лекара али је интервенцијом секретара ЦК Београда тај пропуст исправљен следећи дан.
Дводневни семинар Црвеног крста Београда за нове едукаторе у програму Промоција хуманих
вредности
Дводневни семинар за нове едукаторе који ће
реализовати у својим срединама програм Промоција
хуманих вредности одржан је 2 и 3. 11. 2013. године.
Семинару је присуствовало 27 младих волонтера из 9
организација Црвеног крста у Београду ( Стари град 4, Палилула - 3, Савски венац - 5, Звездара-1, Сурчин2, Чукарица-2, Младеновац-2, Нови Београд - 3,
Вождовац – 5) Реализатори су били млади волонтери
и професионалци ЦК Стари град -3, Младеновац-1,
Звездара-1 и Вождовац-1. Трошкове семинара (
канцеларијски материјал и послужење) сносио је
Црвени крст Београд.
Семинару су претходила два састанка (10.10. 2013 и 14. 10.2013. године ) са циљем договора око
организовања обуке, односно дводневног семинара за младе волонтере који ће реализовати програм
Промоција хуманих вредности првенствено у основним школама на територији града Београда.
Састанку се присуствовали координатор програма Црвеног крста Србије Биљана Цветковић, стручни
сараник ЦК Србије Маја Росић , секретар ЦК Стари град Александар Пантелић и секретар ЦК Палилула
Славица Мусић.
Такође, 30.10. 2013. године одржан је састанак са реализаторима обуке нових едукатора у програму
Промоција хуманих вредности ( припреме за семинар-обуку).
Од осталих активности које су се реализовале из програма ПХВ током године наводимо следеће:
14. фебруара 2013. године у просторијама Црвеног крста Србије одржан је састанак с циљем
размене и сумирања искустава до којих је дошло током реализације програма ’’ За доброту
сваки дан је добар дан’’. Састанку су присуствовали координатор ЦК Београда, секретар ЦК
Земун и 2 волонтера ЦК Сурчин.
04. априла 2013. године у оквиру програма Промоција хуманих вредности, координатор на
програму Црвеног крста Србије, стручни сарадник ЦК Србије и координатор ЦК Београда
присуствовали су радионици ПХВ у школи ‘’Јосиф Панчић’’ на Чукарици.
11. јуна 2013. године у Црвеном крсту Србије одржан је састанак секретара у вези укључења
нових 12 организација у Србији у програм Промоција хуманих вредности. Из Београда састанку
су присуствовали секретари ЦК Нови Београд и Палилула, организације које се ове године
укључују у програм. Састанку је присуствовала и координатор ЦК Београд и секретар ЦК Стари
град који је пренео вишегодишња искуства своје организације у реализацији програма ПХВ.
24-27. јуна у Врњачкој бањи одржан је Национални тренинг из програма промоције хуманих
вредности. Тренингу су присуствовали представници организација Црвеног крста Нови Београд и
Палилула, док је секретар ЦК Стари град учествовао као тренер.
Истог дана, одржан је састанак у ЦК Србије на којем су учествовали секретари и координатори
који су реализовали програм Промоција хуманих вредности (из средстава доплатне маркице у
школској 2012/2013 години). Из Београда своје активности из програма су презентовали ЦК
Стари град и ЦК Чукарица.
19.10. 2013. године одржан је састанак са координаторима и по два млада волонтера који дуже
време / више од годину дана / реализују програм Промоција хуманих вредности у
организацијама Црвеног крста у Београду . Састанку је присуствовало 13 представника из 5
организација Црвеног крста ( Младеновац, Вождовац, Савски венац, Стари град и Звездара). На
састанку су изнети начини реализације програма, размењена су искуства, дате препоруке за рад
новим младим едукаторима и одговорено је на многа питања која су значајна за рад нових
едукатора. Такође, договорено је на који начин ће се реализовати дводневни семинар за обуку
нових едукатора као и ко ће бити реализатори семинара, односно обуке. Састанак је био веома
конструктиван и исказана је потреба да се овакви састанци одржавају барем једном у три месеца
на нивоу Београда.
Дводневни излет за младе волонтере Црвеног крста
Дводневни излет за 58 младих волонтера реализован је 27. и 28. августа 2013. године за младе
волонтере из 15 организација Црвеног крста Београда ( представнике нису имали ЦК Гроцка и ЦК
Барајево). Излет је организован у аранжману туристичке агенције ’’Сербико травел’’. Дестинација је била
: Смедерево- Виминациум- Лепенски вир – Голубац Кладово- ХЕ Ђердап- Манастир Тумане -Сребрно
језеро. Смештај је био у хотелу Ђердап у Кладову.
Критеријуми за избор младих волонтера били су
следећи: да су активни волонтери у својим
организацијама, односно активни реализатори у
програмима као што је Промоција хуманих вредности,
Борба против трговине људима, добровољно
давалаштво крви, прва помоћ, дифузија и др. и да о
томе редовно достављају извештаје у Црвени крст
Београд,
да
учествују
у
активностима/манифестацијама/
Црвеног крста
Београда и Србије,да су узраста 17-23 године.
Пре излета , 23. августа одржан је састанак Комисије за подмладак и омладину Црвеног крста Београда,
а тема је била договор око реализације наведеног излета за волонтере Црвеног крста
Остале активности у програму Подмлатка и омладине
Скупштине омладинских теренских јединица у организацијама Црвеног крста
Свечана скупштина омладинске теренске јединице Црвеног крста Чукарица одржана је 30.03.2013.
године.Овом приликом млади Чукарице на поклон су добили мини линију, поклон ЦК Београда. Црвени
крст Чукарица је обезбедио средства за реализацију ове свечаности на Златибору. Допринос у раду
скупштине дали су волонтери Црвеног крста Стари град, Звездара, Вождовац, Палилула, Јагодина, Чачак,
Панчево и Ужице, а седници су присуствовали и секретар ЦК Чукарица, секретар ЦК Београд и стручни
сарадник за подмладак и омладину ЦК Београд.
Омладина ЦК Стари град своју редовну 11. Скупштину одржала
је 23. новембра 2013. године у препуној свечаној сали Градске
општине Стари град . Скупштини су орисуствовали и
представник ГУ Стари град, волонтери из суседних градова и
држава, секретар и стручни сарадника ЦК Београда.
ЦК Палилула своју свечан, јубиларну XV годишњу Скупштину
омладине одржао је 30. новембра 2013. године такође у
препуној сали волонтера ( из Београда, Србије и суседних
земаља). Скупштини је присуствала секретар ЦК Београда,
представници војске и полиције, градске управе, ЦК Србије и
Београда.
Као и за омладину Чукарице, мини линија је била поклон Црвеног крста Београда и младима ЦК Стари
град и ЦК Палилула.
Семинар о радионичарском раду у организацији ЦК Савски венац
Црвени крст Савски венац 26. јуна 2013. године организовао је једнодневни семинар о радионичарском
раду, у Свечаној сали Градске општине Савски венац. Семинару је присуствовало 25 учесника, од чега је
10 учесника са Савског венца, а осталих 15 Црвени крст Савски венац је позвао из осталих организација
Црвеног крста у Београду, те су семинару присуствовали и млади волонтери ЦК Стари град-12,
Палилула-1, Вождовац-1 и Нови Београд-1.
''Спорт помера границе ''
Волонтери Црвеног крста Вождовац 29.јуна су учествовали у акцији „Спорт помера границе“која је
одржана на Београдској тврђави а на којој је један од организатора било Министарство омладине и
спорта Републике Србије.
Традиционалне акције - ''Трка за срећније детињство'' и Безбедност деце у саобраћају
Крајем августа подељен је материјал ( стартни
бројеви и плакати ) за организације које су се
пријавиле за реализацију традиционалне
акције ‘’ Трка за срећније детињство’’/. Такође,
подељен је материјал за акцију ‘’ Безбедност
деце у саобраћају’’. Трку за сречније детињство
реализовало је 11 организација Црвеног крста у
Београду и то: Стари град, Палилула,
Врачар,Савски венац, Чукарица, Нови Београд,
Земун, Раковица, Гроцка, Лазаревац и
Младеновац.
Дечији филмски фестивал
Од 14.-19. октобра 2013.године одржан је Дечији филмски фестивал у Дому синдиката. Црвени крст
Београда више година подржава ову манифестацију , а програме и вештине су представили и показали
волонтери Црвеног крста Савски венац, Стари град, Звездара и Вождовац.Малишани који су били на
пројекцијама филмова сазнали су више о првој помоћи, реалистичком приказу повреда,стања и
обољења, промоцији хуманих вредности и борби против трговине људима.
Међународни сајам књига
Од 20-27.октобра је одржан Међународни сајам књига на коме је штанд имао Црвени крст Србије.
Помоћ на овом штанду пружали су волонтери Црвеног крста Чукарице, Звездаре, Палилуле,Старог
града, Новог Београда, Вождовца и Савског венца.
ДИФУЗИЈА
Организације Црвеног крста у Београду, односно организације које припадају Центру за дифузију
Београд, програм дифузије реализују уз готово све програмске активности Црвеног крста. Организације
ЦК које су организовале посебне семинаре за дифузију и о том доставиле извештај у ЦК Београд су ЦК
Вождовац, ЦК Стари град и ЦК Савски венац.
О активностима из дифузије редовно су у Центар за дифузију достављале извештаје следеће
организације Црвеног крста: ЦК Стари град, ЦК Вождовац, ЦК Гроцка и ЦК Владимирци.
Млади волонтери из Београда, приликом обележавања 6. фебруара - 137.годишњице од оснивања
Црвеног крста Србије помоглли су у реализацији манифестације/ Хор младих волонтера ЦК Стари
град и Раковица учествовао је у програму са химном Црвеног крста. /
Међународни комитет Црвеног крста 2013. године прославио је 150 година постојања, те је и у
Београду поводом 8 маја Црвени крст Србије организовао централну манифестацију на Тргу Републике.
Млади волонтери на Тргу су извели перформанс који је на сликовит начин приказао Битку код
Солферина и идеју стварања Црвеног крста. У организовању централне манифестације учесвовали су
волонтери ЦК Стари град , Савски венац, Вождовац, Раковица и Земун којима се и овом приликом
најтоплије захваљујемо.
Семинар за координаторе Центара за дифузију Црвеног крста Србије одржан је у периоду од 16-18.
априла 2013. године на Златибору , а истом је присуствовала координатор Центра за дифузију Београд.
Семинар је имао за циљ –израду стратегије за дифузију.Трошкове семинара сносио је Међународни
комитет Црвеног крста.
Истраживање хуманитарног права
Од 20-21 јуна 2013. године у просторијама и у организацији Црвеног крста Србије, одржана је обука
наставника Грађанског васпитања везана за садржаје програма ‘’
Истраживање хуманитарног права’’, а у складу са акредитацијом
програма за школску 2012/2013. годину и 2013/2014 годину. Циљ
обуке био је да се наставници Грађанског васпитања у средњим
школама упознају са основама међународног хуманитарног права
и његовом применом у образовању кроз програм ИХП. Све
организације ЦК у Београду /осим Сурчина / имале су могућност
да пошаљу на обуку 1-2 наставника, али су то учиниле само
организације ЦК Стари град (1), Нови Београд (2), Савски венац (2),
Барајево (1) и Гроцка (1). Обуци је присуствовало 4 тренера и 24
наставника , који су се на обуку пријавили преко Завода за
унапређивање образовања и васпитања / видели су обавештење
на сајту Завода/
Од 17. до 19. октобра 2013. године у просторијама Црвеног крста
Србије одржан је тренинг за тренере програма Истраживање
хуманитарног права и координаторе Центара за дифузију.
Тренингу је присуствовало 5 тренера из Београда и координатор
Центра за дифузију Београд. Тренинг представља наставак активности које се односе на програм
Истраживање хуманитарног права и унапређење знања тренера који учествују у обуци наставника
грађанског васпитања. Сви присутни на тренингу , 18. октобра, у вечерњим сатима, присуствовали су
представи које се одржала у Београдском драмском позоришту а која се односила на обележавање
Европског дана борбе против трговине људима.
у Црвеном крсту Београда, 10. и 11. децембра 2013. године одржана су два једнодневна семинара под
називом '' Мини ИХП'' из програма Истраживање хуманитарног права. На семинару је присуствовало
26 младих волонтера ( 10. децембра 9 и 11. децембра 17 волонтера ) узраста 16-19 година, и то ЦК
Савски венац -3, ЦК Коцељева -2, ЦК Мионица-2, ЦК Обреновац -2, ЦК Земун -1, ЦК Љиг-3, ЦК Барајево-3,
ЦК Стари град-2, ЦК Вождовац-4, ЦК Шабац-2 и ЦК Гроцка- 2. Реализатори семинара били су просветни
радници - тренери у програму ИХП и секретар ЦК Стари град. Трошкове организације семинара сносио је
Црвени крст Србије.
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Организације Црвеног крста су у Обрасцу за извештавање у
2013.години дале податак да је: поднето 10 захтева за тражење
лица у случајевима који нису узроковани ратним сукобима;
покренуто једно тражење за лице нестало у ратним сукобима
на простору бивше Југославије. Месечно је у просеку било 32
позива у вези послова службе тражења.
У свом раду Служба тражења Црвеног крста Београд руководи
се основним принципима Службе тражења,а то су: интерес
појединаца, јавни интерес, рационалност и ефикасност, прецизност и одговорност, у складу са својим
мандатом и стандардима и Принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
У току 2013.године, електронским путем, тражиоци су достављали захтеве за тражење лица са којима су
изгубили вишегодишњи контакт.
БОГОВАЂА/ЦЕНТАР ЗА ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА
Црвени крст Београд потписао је 31.10.2013.године са Комесаријатом за избеглице и миграције РС,
Анекс 6 Уговора о пружању услуга смештаја и исхране тражилаца азила у објекту Црвеног крста
Београда у Боговађи (наш бр. 1629, њихов број 9-9/39-11/2011). Анексом су наше уговорне обавезе
продужене до 30.04.2014.године.
*
*
*
У извештајној години Црвени крст Београда је уговорне обавезе извршавао без значајнијих потешкоћа,
осим у сегменту који се односио на релацију представника Комесаријата за избеглице и миграције РС у
Боговађи и представника Црвеног крста Београда. Неретко постављање захтева који су изван уговорних
обавеза стављало је у незавидну позицију наше запослене и стварало је непотребно тензије. Међутим,
најзначајнији проблем био је у великом броју лица која су била ван смештаја у месту Боговађа,
понашање појединих тражилаца азила и незадовољство житеља Боговађе и околних места с тим у вези.
*
*
*
На почетку 2013.године већина тражилаца азила имала је обезбеђен смештај те значајнијих проблема
није било. Наиме, поред центра у Боговађи у функцији је био и привремени смештај у месту Врачевић
који је Комесаријат отворио крајем 2012.године. Отварање овог смештаја није наишло на одобравање
од стране локалног становништва и представника СО Лајковац. С тим у вези покренута је иницијатива од
стране локалне самоуправе да се постојећи објекат у Врачевићима затвори, а да се формира
контејнерско насеље на простору око објекта у Боговађи. Обављени су и разговори у општини са
представницима локалне самоуправе, Црвеног крста Београда и Комесаријата али до реализације идеје
није дошло. Објекат у Врачевићима је затворен у мају месецу.
Почетком пролећа велики број тражилаца азила напустио је Боговађу те је број лица на смештају био у
просеку око 60 лица. Смањење броја корисника на смештају утицао је на пословање објекта.
Од краја августа месеца на простору око објекта и у самом месту Боговађа повећао се број лица без
обезбеђеног смештаја, што је резултирало појавом првих, озбиљнијих проблема. И поред чињенице да
се искуствено могло предвидети, на основу претходне две године, да ће се повећати број лица у статусу
тражиоца азила у месту Боговађа у потрази за смештајем у јесењем/зимском периоду, изостале су
благовремене припреме и реакције надлежних институција. Овај период пратиле су и неуобичајно
ниске ноћне температуре, што је повећало и потребу смештаја тражилаца азила у Боговађи. Како
смештај није био обезбеђен, лица ван објекта почела су да обијају ненасељене стамбене објектевикендице, помоћне објекте Црвеног крста Београда и др. Све су били учесталији и инциденти у којима
су тражиоци азила улазили у дворишта и баште локалних становника.
С тим у вези Црвени крст Београда је први пут упутио допис Комесаријату 13.09.2013. (а затим
19.09.2013. и 14.10.2013.) указујући на проблем и опасност нереаговања, како због самих тражилаца
азила који су на смештају, тако и оних који нису збринути. Скренута је пажња на опасност нарушавања
добрих односа које Црвени крст Београда има са локалном заједницом, од момента оснивaња
Одмаралишта до данашњих дана. Нажалост, време је пролазило а проблем се није решавао. Наиме,
број лица ван објекта се од септембра месеца повећао и достигао је број од неколико стотина. Међу
лицима ван смештаја већином су били мушкарци док се за жене, а посебно породице са децом, у
кратком року организовао прихват у Центру у Боговађи.
Због чињенице да је велики број тражилаца азила имао признат статус, а у намери да делимично умањи
њихов егзистенцијани проблем, Комесаријат за избеглице и миграције РС је од Црвеног крста Београда
затражио да организује и обезбеди за ова лица један суви оброк дневно. Са дистрибуцијом се започело
26.септембра 2013., а пакети су садржали: хлеб 250 гр, јогурт чаша 180 мл и конзерву - пилећи нарезак
150 гр или говеђи нарезак 100 гр или сардина 125 гр). Набавку намирница, паковање пакета и
дистрибуцију реализовали су запослени у Црвеном крсту, док је представник Комесаријата био
надлежан за вођење евиденције лица која су преузимала суви оброк.
Иако Црвени крст Београд у свим горе наведеним ситуацијама није препознат као узрочник или
кумулатор проблема, чињеница је да је клима генерално била врло неповољна за све. Међутим, упркос
свим тешкоћама, послови дефинисани као наша уговорна обавезама реализовани су у потпуности. Оно
што нам је представљало посебан проблем јесте чињеница да је представник Комесаријата константно
имао захтеве који су излазили из наших уговорних обавеза и превазилазили су наше финансијске
могућности (тражена је адаптација просторије некадашње амбуланте, ангажовање лица које би радило
на адаптацији, набавка новог намештаја и поред чињенице да у Одмаралишту поседујемо нов,
нераспоређен намештај; финансирање различитих свечаности итд.). Како је време пролазило, захтеви
су били све већи а његов однос према координатору и секретару Црвеног крста излазио је из оквира
пристојног и прихватљивог.
Због свега наведеног, упућено је неколико дописа Комесаријату за избеглице и миграције РС у којима
се тражи њихова реакција на проблеме које узрокује став њиховог представника. Први допис упућен је
16.10.2013., затим 21.10.2013. и 04.11.2013.
Због проблема великог броја лица без смештаја у месту Боговађа, расподеле сувог оброка,
незадовољства житеља Боговађе, проблема у комуникацији представника Комесаријата са
представницима Црвеног крста, заказан је састанак у Комесаријату 07.11.2013. На састанку су
присуствовали шеф финансијске службе, секретар и правни заступник Црвеног крста Београд и
помоћник комесара г-дин.Иван Гергинов, шеф финансијске службе и правник Комесаријата.
Нажалост, и поред свих упућених дописа и обављених разговора са представницима Комесаријата,
ситуација се није променила на боље ни по једном основу. Хладно време, дуготрајно чекање на смештај
и осећај неизвесности изазвао је код појединих тражилаца азила понашање које је неприхватљиво и
друштвено непожељно. Наиме, појединци и групе су сада све чешће улазили неовлашћено у викендице,
користили су све што су у њима затекли и сл. Одсуство реакције надлежних довело је до револта
локалног становништва које је организовало мирни протест позивајући надлежне да реше проблем.
Протести су касније ескалирали у отворено негодовање и неприхватање ситуације, што је резултирало
нетрпељивошћу ка азилантима али искључиво према онима који немају смештај и због тога узурпирају
туђу имовину и уништавају је. Нажалост, медији су револт становника Боговађе протумачили
ксенофобичним понашањем а чињеница је да је однос житеља Боговађе од почетка доласка тражилаца
азила био све, само не ксенофобичан. Међутим, због изостанка системског решавања проблема лица
без смештаја почео је да расте страх, што је резултирало неприхватањем ових лица.
Информисање шире јавности о проблемима у Боговађи, како тражилаца азила тако и мештана, коначно
је резултирало доношењем одлука у интересу свих. Држава је крајем новембра и почетком децембра
отворила још три центра за привремени смештај ових лица у Обреновцу, Сјеници и Тутину.
*
*
*
У циљу побољшања услова смештаја/боравка и исхране тражилаца азила и њиховог боравка у Боговађи
у 2013.години Црвени крст Београд је обезбедио за децу до две године поред редовна три оброка која
се дају, додатно ноћни оброк по 0.5 л дуготрајног млека, а за бебе до годину дана хумана храну;
памперс пелене за децу до две године; за бебе до годину дана за доручак и вечеру по потреби
припремају се додатни оброци (гриз и млеко,палента и кашице јувитане). Такође су повећани
нормативи за рибу и батак а првобитни јеловник је допуњен са воћем.
Две просторије некадашњих уционица претворене су у радионице. Једна служи за шивење и плетење, а
друга за наставу страних језика. По потреби учионицу и вртић користе за рад и невладине организације.
*
*
*
У 2013.години изведени су следећи грађевински и занатски радови:
Грађевински радови: Занатска задруга Уб довршила је радове у четири собе у периоду од 09.01.2013. до
03.02.2013.године (просторије настале преуређењем заједничких купатила у десном крилу објекта).
Молерско-фарбарски радови: офарбани су сви ходници масном фарбом, окречена је канцеларија и
апартман управника Центра за азил, банкет сала, трпезарија и хол испред трпезарије, учионица и вртић,
канцеларије (просторија бивше амбуланте), све собе на спрату од 11-27 , међуспрату од 28-39 и
кухињске просторије. Радове су извели запослени.
Остали занатски радови: појачане су решетке на прозорима објекта постављене у 2012.години; у
просторијама пумпне станице постављена је пластична ламперија и уграђене су плочице; обезбеђена је
грађа за ограду на терасама, испред улаза у објекат и испред вешераја,која је и уграђена; уграђен је
материјал за свод крова на депадансу, тако да је отклоњен проблем прокишњавања крова.
Електро радови: отклоњени су кварови на електричној инсталацији који су утврђени контролом
електроинжињера Дунав осигурања, поправљен је подземни кабл испред кухиње.
Водоинсталатерски радови: највише радова изведено је у 2013.години на санацији кварова на
водоводној и канализационој инсталацији, у и ван објекта. Почетком године санирани су кварови у
8.купатила, у јуну месецу започело се са отклањањем вишегодишњег влажења зидова у ходнику,
учионицама и мокром чвору у приземљу. С тим у вези санирано је купатило поред собе бр. 9 и изведени
су радови на санацији купатила и мокрих чворова између соба 19-20 на спрату. На овај начин спречено
је влажење у левом делу приземља. За наредни период неопходно је санирати и купатила са десне
стране у новоизграђеном делу објекта.
Радови на канализационој мрежи: ископано је 5 дужних метара канала и постављене су цеви за
канализацију,тако да је решен проблем изливања канализације.
*
*
*
У 2013.години на смештају у Центру за тражиоце азила у Боговађи било је укупно 1678 лица, односно
остварено је 50.898 пансион дана. У просеку је месечно на смештају било 140 лица из различитих
земаља од Авганистана до Сомалије.
МЕДИЈИ И ЕДУКАТИВНИ И ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
Током године Црвени крст Београда је упутио ка медијима 11 обавештења о активностима које се
реализују у организацији/опоравак деце, пријем давалаца крви , прва помоћ, подела пакетића, подршка
помагачима, финале квиза, предавања/. Према подацима које имамо објављено је 220 чланака и 80
прилога на телевизијама са националном фреквенцијом. Када се додају подаци колико су локални
медији у Младеновцу, Лазаревцу, Обреновцу и Сурчину, који редовно који прате активности Црвеног
крста ,објавили прилога број је далеко већи. Највише чланака су објавили листови “Политика”,”24
сата”,”Вечерње новости”,”Блиц”, “Данас”, а од телевизија НТВ “Студио Б”,РТС, “Хаппy ТВ”,
“Копрерникус”, “Пинк”, “Свет плус инфо”.. Највећи број саопштења је објављен на веб страни градске
управе, а затим на странама других медија на интернету.
Организације Црвеног крста Стари град и Палилула штампале су више издања билтена о својим
активностима.
Интернет страницу Црвеног крста Београда www.crvenikrst011.org.rs редовно допуњујемо вестима, а
као новину од 2013.године имамо веб страницу посвећену првој помоћи www.prvapomoc.net .
Црвени крст Београд има свој профил на друштвеној мрежи Фејсбук као и један број организација
Црвеног крста у Београду.
Велику пажњу изазвала је бесплатна апликација за андроид телефоне ”Прва помоћ за све” јер је до
сада апликацију скинуло преко 22.000 корисника. У циљу промоције апликације снимљени су спот и
џингл који су емитовани на програмима РТС и другим медијима. Бројни електронски медији објавили су
информацију о апликацији и високо су је оценили.
За потребе промоције програма”Подршка помагачима” снимљени су радио џингл ,штампано је 100
постера и 2000 лифлета. Снимљено је седам видео-клипова о поступцима везаним за негу у кућним
условима.
За потребе квиза”Шта знаш о ЦК И ДДК” урађена су ДВД издања, а посебно смо задовољни што већ
трећу годину штампамо Каталог награђених радова на конкурсу “Крв живот значи”.
Урадили смо три нова промо пулта, штампали блокове, оловке, стоне календаре и обележиваче за
књиге.
МЕЋУНАРОДНА САРАДЊА
Представници Црвеног крижа Хрватске-Одељења за азил и реадмисију 8-9.јула 2013. године посетили
су Црвени крст Србије.У оквиру посете обављени су разговори у Центру за тражиоце азила у Боговађи,
Црвеном крсту Београда и Комесаријату за избеглице и миграције Владе Србије.
*
*
*
У склопу званичне посете Црвеном крсту Срије, делегација Црвеног крста Румуније је 15. октобра 2013.
године посетила ЦК Стари град. Један од главних циљева посете био је да се гостима представи
функционисање пословно –финансијског софтвера ЦК Србије на локалном нивоу , како би се пружила
јаснија слика о могућностима имплементације сличног решења у њиховом националном друштву
*
*
*
Делегација Црвеног крста Стари град присуствовала је посети Градском друштву Црвеног крста Ријека
у периоду од 25. до 27. октобра. ГДЦК Ријека упутило је позив нашој организацији како би
присуствовали њиховом националном дану давалаца крви са циљем размене искуства и идеја у
овој области.
Поводом дана давалаца крви организован је и округли сто на тему ''Модерне технологије у циљу
организовања давалаштва крви''. Секретар Црвеног крста Стари град на округлом столу, представио је
организацију, програме којима се бавимо, програм добровољног давалаштва крви, као и модерне
технологије које наша организација користи у циљу промоције давалаштва крви. Округлом столу поред
домаћина присуствовали су и гости из Италије, Мађарске, Словеније, Хрватске, а од представника из
Србије поред нас био је присутан и Црвени крст Сомбор.
Београд, фебруар 2014. године
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАД
СТРУЧНА СЛУЖБА
Download

izvestaj o radu 2013 - Crveni Krst Beograd