ТАБЕЛА ПОТРЕБА ГРАДОВА И ОПШТИНА ПОСТРАДАЛИХ У ПОПЛАВАМА
РЕДНИ
БРОЈ
ГРАД-ОПШТИНА
СТАЊЕ ПОТРЕБА
ОПШТИНА НА ДАН
ПОТРЕБНО (РОБА,
ОПРЕМА, МАШИНЕ, И
ДР.)
ТЕКУЋИ
РАЧУН ЗА
ПОМОЋ
 Прехрамбени артикли
трајног карактера
 Флаширана вода
 Средства за хигијену
 Ћебад
 Гардероба и обућа
1.
2.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
БАЈИНА БАШТА
Др Југослав
Стајковац
(председник
општине)
(037) 3552 275
[email protected]
Штаб за ванредне
ситуације
Александровац
037 751-069
22.05.
23.05.
КОНТАКТ
 нафта
 бензин
 армиране
бетонске
цеви Ф2000,Ф1500,
 пумпе за исушивање
Динарски рачун
840-7441584384, модел 97
позив на број
77-007.
Црвени крст
Александровац
037 751-334, 0648863237, 0648863238
Радомир
Филиповић
(председник
општине)
031 865 280













3.
БЕОГРАД
22.05.
простора
пумпе које црпе воду
вреће за смеће
гумене рукавице
средства
за
личну
хигијену
200
хуманитарни
хпакета(брашно
2
кг,уље
1л,шећер
1
кг,пиринач
1кг,пасуљ
1кг,со
јестива1/2кг,месни
нарезак 1 ком,паштета
1
ком,детерџент
1кг,сапун 1 ком,паста за
зубе 1 ком,четкица за
зубе 1ком,шампон за
косу 1 ком,течност за
судове од 500мл-1ком,)
ћебад,
душеци
маске
алат
за
чишћење:лопате,метле
варикине,
спреј за комарце
готови оброци и
конзервирана храна у
максималној могућој
количини.
девизни рачун
01-504102100008718000000-0000Општина
Бајина Баштапријем
донација
за
отклањање
поседица
од
поплаве
IBAN код
RS35908504102
000871858
[email protected]
asta.rs
Ванредне
ситуације:
031 862-581 и 862580.
Александар
Марковић,
општински кризни
штаб
(aleksandarmarkovic
[email protected] ,
069 82 59 240)
Црвени крст
031 865 465
Текући
добровољни
трансфери од
физичких
и
правних лица у
корист
нивоа
Синиша Мали
(градоначелник)
011 3229-678
[email protected]
.gov.rs
града гласе:
840-74414184314, у позиву на
број:
модел
97,
а
у
наставку
39501-04
Оперативни
центар Управе за
ванредне
ситуације
1985
Беоком сервис:
(бесплатни
позив) 0800 110
011
Информације
на
0800-110011 (бесплатан Црвени крст
Тел: 011 / 2620-616,
број)
3032115, 3032117,
[email protected]
Инструкције за
девизне уплате org.rs
4.
БОГАТИЋ
22.05.
http://www.beogr
ad.rs/download.
php/documents/
devizniracunipo
moc.pdf
Број
рачуна: 8400000003073741
-16
Позив на
број: 26-024
Модел: 97
Ненад Бесеровац
(председник
општине)
015/7786-126
[email protected]
rs
Контакт за
ванредне
ситуације
 Грађевински материјал
за санацију кућа
 хемијска средства
(детерџенти...)

5.
ВАЉЕВО
22.05.
Динарски рачун
Назив рачуна:
Град Ваљевоотклањање
последица од
поплаве
Број рачуна:
840 - 3046741 –
21
За уплате
преко рачуна
позив на број
288
За уплате у
готовини позив
на број 188
Девизни рачун
01-504101100006879000000-0000 Град Ваљево пријем
донација за
отклањане
последица од
поплаве
IBAN код:
Црвени крст
015 7786-115
[email protected]
g.rs
Станко Терзић
(градоначелник)
014 294 882
[email protected]
vo.org.rs
Контакт за
ванредне
ситуације
Кабинет
градоначелника:
Јелица Стојановић
064 875 2534
Комесаријат за
избегла и
расељена лица
Саша Исидоровића
је 060 0220 365
(контакт за
донације у
грађевинском
материјалу)
Црвени крст
014 3521 115
[email protected]
RS35908504101
000687980



6.
ВАРВАРИН
22.05.



конзервирана храна (
паштете, месни
наресци, готова
јела) 1 тона
конзервиране
намирнице ( грашак,
боранија...) 1 тона
намирнице за
припремање топлих
оброка у Народној
кухињи ( пасуљ,
пиринач)..........1 тона
брашно 1 тона
Пумпе за
препумпавање воде
(река се повукла, али
су остала језера)
радна маШина "скип"
им се покварила и
хитно им је неопходна
нова
Нема потреба
7.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
22.05.
сврха уплате:
ПОМОЋ
ПОПЛАВЉЕНО
М ВАРВАРИНУ
ЖИРО-РАЧУН
840-3058741-08
Зоран Миленковић
(председник
општине)
037/787-171
[email protected]
Штаб за ванредне
ситуације
037 787 171
Тања Вилотијевић
административни
послови за
председника
Општине
тел. 064 87 20 610
Слађана
Јевремовић
064 872 33 54
Црвени крст
037 787 197
Драган Милић
(председник
општине)
012/662-120
[email protected]
Штаб за ванредне
ситуације
Љубиша Животић,
tel 062-8074830
Црвени крст
Секретар
064/38-37-666.
8.
ВЛАДИМИРЦИ
22.05.
 цистерна са пијаћом
водом
 конзервирана храна,
шећер, брашно
 пелене
 хигијенски пакети,
детерџенти, сапуни...
Владица Марковић,
председник
општине, 064/80876-76,
[email protected]
g.rs
,[email protected]
rci.org.rs
Контакт за
ванредне
ситуације
9.
ВРЊАЧКА БАЊА
 прикупљање помоћи
координира се преко
Црвеног крста
22.05.
бр.840744151843-84
- општина
Врњачка Бања
– поплаве,
по моделу 97
позив на број
Црвени крст
015 513 389
Бобан Ђуровић
(председник
општине)
(++ 38136) 612-627
[email protected]
abanja.gov.rs
44-115
Контакт ѕа
ванредне
ситуације
Црвени крст

10.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
22.05.
4500 л горива (евро
дизел, БМБ, ТНГ)
Динарски рачун
840-74415184384 са позивом
на број
85041100, број
модела 97.
Милисав Миковић
(председник
општине)
032 720 228
[email protected]
lanovac.rs
ОПШТИНА
ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
(прималац)
Контакт за
ванредне
ситуације
Драган Љубичић
063 486 479
Девизни рачун
ПРИЈЕМ
ДОНАЦИЈА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ
ШТЕТА ОД
ПОПЛАВА
(сврха уплате)
девизни: 01504104100006869000000-0000
IBAN kod RS
Црвени крст
032 711 267
[email protected]
telekom.rs
3590850410400
0686908
Све потребе координирају
се преко Црвеног крста
Дејан Матић
(председник
општине)
011 3778 401; 26 10
404; 31 61 892
[email protected]
rs
11.
ЗЕМУН
22.05.
Штаб за ванредне
ситуације
011 3778-439, 3778440, 3778-441 и
2614-500
Начелник Штаба
Иван Иванковић
062/8018-827
Црвени крст
011/3161-880
Мило
069-111-81-92
12.
ЈАГОДИНА
[email protected]
g.rs
Ратко Стевановић
(председник
општине)
035/224-636 локал
103
[email protected]
om
Контакт за
ванредне
ситуације


13.
КНИЋ
Црвени крст
035 241 930
[email protected]
org.rs
Љубомир
Ђорђевић
(председник
општине)
034 / 510-113
062 / 510-163
[email protected]
[email protected]
велика црпна пумпа
средства за хигијену
22.05.
Контакт за
ванредне
ситуације
0641342913
Црвени крст
14.
КРАЉЕВО
22.05





Нафта
конзервирана храна
кабанице
чизме
лопате.
Бр. рачуна
840-74414184314
Назив рачуна:
Град Краљево
Драган Јовановић
(градоначелник)
036 306 024
[email protected]
evo.org



















15.
КОЦЕЉЕВА
22.05.
воде,
дечијих пелена,
пелена за одрасле,
средстава за хигијену,
дезифекционох
средстава,
подних и зидних облога,
керамичких плочица,
лепка,
јупола, креча, четки за
кречење,
паркета и ламината,
намештаја, покућтсва,
беле технике ( машина
за веш, машина за
судове, бојлера,када
веце шоља), телевизора,
телефона,
сушача за зидове,
фасадекса,
лакова за паркет,
водоводних цеви,
рукавица,
ручних грађевинских
колица, пумпи за
испумпавање воде,
сточне хране,
пластеника и опреме за
пластенике.
 гориво – нафта
– поплаве
Модел: 97
Позив на бр.
2505036
Градски штаб за
ванредне
ситуације на
територији града
Краљева - тел. бр.
036/306-113.
Лидија Павловић,
Марија Лазовић и
Мирјана Павловић
036/306-020,
064/8912192,
064/8912189 и
064/8912103
Црвени крст
036 316 650
[email protected]
Рачун за
хуманитарну
Верољуб Матић
(председник
 камен за насипање
некатегорисаних путева
 цемент
 гвожђе
 рад грађевинских
машина на путевима
 Од хране, потребна им
је дуготрајна,
конзервисана храна.
16.
КРАГУЈЕВАЦ
22.05.
 700 пакета следеће
садржине
- брашно - 2кг
- уље - 1 л
-шећер - 1 кг
- пиринач - 1 кг
- макарона - 1 кг
-пасуљ - 1 лг
- со јестива - 1/2 кг
- нарезак (конзерва 150г) 1 ком.
- паштета 150г- 1 ком.
- детарџент 1кг - 1 ком.
- сапун - 1 ком.
- паста за зубе - 1 ком
- шампон за косу - 1 ком.
- течност за судове од 500
помоћ: 8402813740-42
општине)
015 556 355
[email protected]
va.gov.rs
Ванредне
ситуације:
Миодраг Тадић
064 8276 112, 015
556 302,
[email protected]
Црвени крст
015 558 130
[email protected]
Верољуб
Стевановић
(председник
општине)
034 332 055
[email protected]
rg.rs
Штаб за ванредне
ситуације
0800 112 113
бесплатан
позив, 034 505
811/812/825
Далибор Јекић 034
304 409
мл - 1 ком.
 брашно шећер уље
 машине за исушивање
просторија
 моторне пумпе за
извлачење воде
 тешка механизација
17.
КРУПАЊ
22.05.
Црвени крст
034 331 737
[email protected]
Динарски рачун Раде Грујић
(председник
општине)
ОПШТИНА
КРУПАЊ (прим 0646413059,
0600684107,
алац)
0644774598
015 581 101
ПОМОЋ ЗА
[email protected]
ОТКЛАЊАЊЕ
ШТЕТА ОД
ПОПЛАВА (свр Контакт за
ванредне
ха уплате)
ситуације
840-305774198 (број
рачуна)
модел 97, пози
в на број 42051
Девизни рачун
ОПШТИНА
КРУПАЊ
(прималац)
ПРИЈЕМ
ДОНАЦИЈА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ
ШТЕТА ОД
ПОПЛАВА (сврха
Црвени крст
015681 763
уплате)
01-504104100146278-0000000000 (број рачуна)
ИБАН код :
РС35908504104014
627845
18.
КОСЈЕРИЋ
22.05.
 нафте
 гвожђе, даске и греде
 пластичне цеви за
водовод, пречника 1
цола, у укупној дужини
од 2 км.
 Сточна храна
 3000 метара водоводних
цеви фи 1 цол, 20 бари.
 бетонске цеви фи 1000.
 200-300 пари рукавица
 нема потреба
19.
КРУШЕВАЦ
22.05.
Милијан Стојанић
(председник
општине)
031 781 460
[email protected]
.rs
Контак за
ванредну
ситуацију:
Весна Мандић
060 8256 266
Црвени крст
031 781 453
Драги Несторовић
(градоначелник)
037 414 739
[email protected]
s
Контакт за
ванредне
ситуације
037/447-050
037/447-051.
 средства за хигијену и за
спољну и унутрашњу
дезинфекцију
20.
21.
КУЧЕВО
ЛАЗАРЕВАЦ
(Београд)
22.05.
 Конзервирана храна
 Гориво
 Кућна хемија (сапуни,
шампони)
22.05.
840-74415184384 (текући
добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица у
корист нивоа
општина)
модел 97,
позив на број
36-053
сврха уплате:
за отклањање
последица
поплаве
840-3079741-58
ГО
ЛАЗАРЕВАЦ ОТКЛАЊАЊЕ
ПОСЛЕДИЦА
ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Црвени крст
037/427-507
064/8863-431.
Новица Јаношевић
(председник
општине)
012/852-178
[email protected]
s
Ванредне
ситуације:
Телефони: 069/4884-043, 064/8-979118, 012/852-178
Црвени крст
012 852 279
Драган
Алимпијевић
(председник
општине)
011/8123-191
[email protected]
ac.rs
Штаб за ванредне
ситуације
ЛАЗАРЕВАЦ
 Потребна сточна храна:
 70 тона концентрата
(јунад, краве музаре)
 10 тона хране за свиње (у
тову и прасад)
 2 тоне хране за живину
 и кабаста сточна храна
70 тона
меркантилног кукуруза
22.
ЛАЈКОВАЦ
22.05.















Остало:
контејнери за становање
кревети
душеци
ћебад
јоргани
јастуци
средства за личну хигијену
средства за дезинфекцију
санитарије
козметика за бебе
пелене за бебе и одрасле
храна за бебе
ланч пакети
флаширана вода
840-304974142
Општинска
управаоткањање
последица од
поплаве
011 8123-191
Црвени крст
011 8122 368
[email protected]
org.rs
Живорад Бојичић
(председник
општине)
014/ 71 109
014/3433-396
[email protected]
c.org.rs
[email protected]
ail.com
Контакт за
ванредну
ситуацију
Мирјана Ђаковић
065 87 19 592
Црвени крст
014 71 604
 црпне пумпе
 агрегати
 конзевирана храна
 Основне животне
намирнице- храна :
- брашно;
- шећер;
- уље;
- млеко;
- храна за бебе;
23.
ЛОЗНИЦА
22.05.
 Основни кућни
намештај:
- кревети;
- душеци;
- ћебад;
- постељина;
- јастуци;
 Индустријски
калолифери – сушачи
 Пумпе за испумпавање
воде
 Моторне прскалице за
дезинфекцију
 Средства за хигијену
беба и пелене
 Средства за личну и
кућну хигијену
 Средства за
дезинфекцију,
дезинсекцију и
Бр. рачуна:
840-3040741-76
- НАМЕНСКИ
ДИНАРСКИ
РАЧУН ЗА
ЕЛЕМЕНТАРН
Е НЕПОГОДЕ ПОПЛАВЕ
ГРАД
ЛОЗНИЦА
Видоје Петровић
(градоначелник)
015 879 200
[email protected]
Штаб за ванредне
ситуације
015 879 293, 015
879 294
Црвени крст
015 891 649
дератизацију
 Грађевински материјал:
- средства за молерскофарбарске радове;
- средства за
подополагачке радове;
 Сточна храна (кукурузи
др.), храна за
живинарске фарме
 Семена са кратиким
роком зрења ( кукуруз,
соја) и повртарске
културе (грашак, пасуљ,
боранија, и др.)
 Вештачко ђубриво
 Дизел гориво
 намештај, бела техника,
 грађевински материјал...
24.
ЛУЧАНИ
22.05.
БРОЈ
ДИНАРСКОГ
РАЧУНА:840744151843-84
Све
информације за
ДЕВИЗНИ број
рачуна можете
добити на
телефон
032/5150626
Или на адреси
http://www.lucan
i.rs/images/racu
nidonacija.pdf
Младомир
Сретеновић
(председник
општине)
032 817 333
[email protected]
m
Ванредне
ситуације:
032 817 441
Мирјана
РАДОЈИЧИЋ
[email protected]
ail.com
063 751 79 03
 нафтни деривати за
механизацију
 хигијенски пакети
 средства за
дезинфекцију простора
(санитарних чворова и
унутрашњости објекта у
прихватилишту за
евакуисане)
 средства за
дезинфекцију руку
25.
ЉИГ
23.05.
840-3064741-50
Црвени крст
032 817 151
Миодраг Старчевић
(председник
општине)
014 3445 030
[email protected]
jig.rs
Штаб за ванредне
ситуације
014/ 3445 030 и
014/ 3445 044
Драган Лазаревић
066 811 0102
Стево Вранешевић,
Начелник
општинске управе
064/160-6251
[email protected]
Катарина Лазић,
Помоћник
председника
општине 063/286054 [email protected]
Црвени крст
26.
ЉУБОВИЈА
22.05.
 Механизација: пумпе за
испумпавање великих
количина воде, скипови
(крамери), багери,
грејдери, булдожери,
утоваривачи, камиони
веће носивости за
превоз камена, камионицистерне, машина за
чишћење канализације
под притиском, машина
за чишћење улицамашинска
четка,теренска возила,
минибагери, цистерна за
пијаћу воду, као и
средства за
амортизацију (уља,
мазива, филтери и сл.)
 Гориво: Потребне су нам
велике количине ЕУРОДИЗЕЛА
 Агрегати за производњу
електричне енергије
 Роба широке потрошње:
конзервирана храна и
средства за хигијену,
дезинфенкциона
средства, посебно нам је
потребно трајно млеко и
вода.
 Грађевински материјал:
У динаримасве уплате се
могу извршити
на динарски
рачун 840744151843-84,
позив на број
97-09062,
Општина
Љубовија
У
девизамаРачун донација
- Општина
Љубовија-бр :
504100100146281,
ИБАН
КОД:РС359085
0410001462817
5
Мирослав Мићић
(председник
општине)
015 561 960
[email protected]
a.rs
Контакт за
ванредне
ситуације
Мићо Бабић
015-561411,
065/2525095
Црвени крст






27.
МАЛИ ЗВОРНИК
22.05.
цемент, арматура,
дробљени камен,
блокови, цреп, грађа,
санитарна опрема, боје,
лакови, лепкови,
керамичке плочице,
водоводне и
канализационе цеви
разних профила.
Грађевински алати и ХТЗ
опрема: моторне
тестере, лопате, ашови,
крампови, комбинезони,
чизме, кабанице,
рукавице итд.
Сточна храна
ХТЗ опрема (рукавице,
чизме, кабанице,
комбинезони, маске и
сл.)
лопате, ашови,
крампови, џакови
Агрегати
Механизација са
шмрковима која је
оспособљена за
разбијање наноса (у
Дрини испод Старог
моста који угрожен
наносом из клизишта,
већ је трећина корита
Дрине затрпана)
Број жиро
рачуна код
Управе за
трезор је: 840 3045741-14, са
назнаком
Општина Мали
Зворник елементарне
непогоде -
Драган Богићевић
(председник
општине)
015/471-300
opstinamalizvornik@
gmail.com
Штаб за ванредне
ситуације
015 471 300








Средства за личну
хигијену
Пумпе за воду
Сточна храна
гориво за механизацију
(нафта)
све за дезинфекцијупрскалице
маске, рукавице, чизме
калорифери за
исушивање
вода
поплаве 2014
DEVIZNI: 01 –
504101 –
100146285 –
000000 – 0000
Борис Катић
064/559-5659
Црвени крст
015 471 281
Sa naznakom:
Opština Mali
Zvornik – prijem
donacija za
otklanjanje
posledica
poplave
IBAN kod:
RS35908504101
014628529
http://www.maliz
vornik.rs/images
/vesti/payment%
20instructions.jp
g
 Гориво
28.
МИОНИЦА
22.05.
Драган Гавриловић
(председник
општине)
014/ 62 270
[email protected]
.rs
Штаб за ванредне
ситуације
014/3422-020,
014/62-241 , 014/62666.
 нема потреба
29.
НЕГОТИН
22.05.
Црвени крст
014 62 190
Јован Миловановић
(председник
општине)
019 542 024, 541
526
predsednik.opstine@
negotin.rs
контакт за
ванредну
ситуацију
Црвени крст
019 544 764
30.
31.
ОБРЕНОВАЦ
(Београд)
ОСЕЧИНА

22.05.

 гориво за машине
 средства за
дезинфекцију(суво
прање руку),
дератизацију и
дезинсекцију
Ненад Стевановић
(председник
општине)
014 451 031
 - вода
 Пијаћа вода
 црпне пумпе
 сушилице за извлашење
влаге
 душеци и ћебад
32.
33.
ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ
ПОЖЕГА
Динарски рачун
840- 305674191 са назнаком
– За санирање
поплава.
Црвени крст
Милица Драјиц
060 5959517
Радиша Драгојевић,
(председник
општине)
064/8679-800.
012 331 280
[email protected]
vi.rs
Девизни рачун
на линку
http://www.petro
vacnamlavi.rs/9- Контакт за
opstina/vesti/972 ванредне
ситуације :
-22-5-14.html
Начелник
општинске управе
Бојан Модрлановић
064/8679-801.
22.05.
22.05.
Контакт за
ванредне
ситуације
 грађевински материјал
(блокови, цемент,
гвожђе);
 новчана средства за
плаћање машина;
840-74415184384, текући
добровољни
трансфери од
физичких и
Црвени крст
012 331 154
Милован Мићовић
(председник
општине)
069 8977 850
031 3811 181
 намештај,
 бела техника
34.
ПАРАЋИН
22.05.
 пумпе за исушивање
простора
 гориво за аутомобиле и
пумпе које црпе воду
 гумене рукавице
 вреће за смеће
 детерџент за прање
веша
 детерџент за прање
подова
 средства за
дезинфекцију
 средства за личну
хигијену
 конзервирана храна
 пластични прибор за
јело
 средства против
комараца за
домаћинства (у спреју,
за прикључак на струју
и др.)
правних лица у
корист нивоа
општине,по
моделу 97, са
позивом на број
49-081
840-74415184384 модел 97
позив на број
61-077
Назив рачуна:
Текући
добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица у
корист нивоа
општине.
[email protected]
.org.rs
Контакт за
ванредне
ситуације
Црвени крст
031 811 844
Саша Пауновић
(председник
општине)
035 573 064
[email protected]
acin.rs
Контакт за
ванредне
ситуације:
Драгана Костић
063 632 667
[email protected]
acin.rs
Црвени крст
063 367 100









35.
ПЕЋИНЦИ
22.05.
прекривачи
ћебад
постељина
јастуци
душеци
комбинезони
маске
не треба ништа
Дубравка
Ковачевић
Суботички
(председник
општине)
022/400-740
[email protected]
org
Кризни штаб
општине Пећинци:
022/400-740
Марија 064 89 83 648

36.
КОСТОЛАЦ
(Пожаревац)

Црвени крст
022 86 503
Борка Шутовић
(председник
општине)
012/241830, 240131
[email protected]
.telekom.rs
012 241 830
Контакт за
ванредне
ситуације:


37.
РАЧА
флаширана вода
Јака црпна пумпа
Црвени крст
012 223 144
Драгана Живановић
(председница
општине)
034 751 001
069/8084000
predsednik.opstine@
raca.rs
Штаб за ванредне
ситуације
22.05.
034 751 131
Црвени крст
Секретар
Бранка
Стевановић
0698084061
 један камион и багер за
чишћење одводног
канала
38.
РАКОВИЦА(Београд)
23.05.
Милосав
Миличковић
(председник
општине)
011 7850 138
[email protected]
akovica.rs
Штаб за ванредне
ситуације
011 3582 582 i 065
3582 582.
Виолета
0668956000.




39.
РАЖАЊ
Цистерна за воду
Конзервирана храна
Флаширана вода
Гориво
Црвени крст
011/3565-108
[email protected]
rg.rs
Добрица Стојковић
(председник
општине)
037/841-425
[email protected]
org
22.05.
Контакт за
ванредне
ситуације
 оспособљено особље за
вршење дезинфекције
40.
РЕКОВАЦ
22.05.
Црвени крст
037 841 098
Предраг Ђорђевић
(председник
општине)
035-8411-004
predsedniksorekova
[email protected]
Контакт за
ванредне
ситуације
035/8411-004,
035/8411-070 и
062/657-026.
Црвени крст
035 /
 храна
 одећа (највише доњи
веш)
 обућа
 лична хигијена
 средства за
дезинфекцију

41.
РУМА
711 180
Драган Панић
(председник
општине)
022/478314
[email protected]
s
Штаб за ванредне
ситуације
022 478 314
22.05.
брансилав Јовановиц
063 535 225
[email protected]
42.
СМЕДЕРЕВО
22.05.
 Грађевински
материјал:
( цемент , беомал, блокгитер опека (цигла,
цреп, арматура – 1,5т,
ферт пуниоци, ферт
БРОЈ
НАМЕНСКОГ
ДИНАРСКОГ
РАЧУНА
840-3034741-
Црвени крст
022 478 356
[email protected]
uma.org.rs
Др Јасна
Аврамовић
(градоначелница)
026 4621 907
[email protected]
.org.rs
43.
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
гредице, градја за кров)
 Средства за хигијену:
- детерџент 3/1 – 165
- шампон 1/1 – 165
- паста за зубе – 165
- четкице – 660ком
- пелене за одрасле –
50пак
- средства за
дезинфекцију
домаћинства 165
пакета (бреф, мер,
доместос)
- средства против
комараца
- хигијенски улошци
 Храна:
- готова јела 165
- шећер – 330кг
- уље – 330лит
- млеко у праху – 165кг
- маргарин ½ - 165пак
- Паштета од 150гр – 165
- нарезак од 150гр – 165
- туњевина од 185гр -165
- макароне - 165

 пумпе за извлачење
воде
22.05.
 Цистерне са пијаћом (а
не техничком) водом,
34
Штаб за ванредне
ситуације
026 4627 902
061 8831 963
Слађана
Јанићијевић 063
770 222
Црвени крст
Саша Тошевски
062 8030 874
840-307174102, у корист:
Град Сремска
Митровица, Г.У.
за фуџет и
Радослав
Милојичић
(председник
општине)
026 321 001
 Гориво за пумпе
 Гумене чизме и
рукавице.
 Средства за
дезинфекцију за
чишћење стамбених
зграда, зграде Медицине
рада, црпног постројења
градског водовода кеје је
поплављено и још неких
објеката.
финансије,
сврха: помоћ
ванредно
стање поплаве,
модел: 97,
позив на број:
75234.
[email protected]
derevskapalanka.rs
Контакт за
ванредне
ситуације:
Александар
Лазаревић
064 403 9962
Црвени крст
026 431 6048
 Средства за хигијену
 Алати за чишћење:
метле, лопате и сл.
44.
СВИЛАЈНАЦ
22.05.
 Средства за
дезинсекцију и
дератизацију
 Конзервирана храна
 10 000 литара
флаширане воде
 1 цистерна пијаће воде
 Пумпе за воду
 Конзервирана храна
 Одећа и обућа
 чизме, рукавице
рачун за помоћ
угроженима у
Свилајнцу:8403035741-41,
назив рачуна:
Општина
Свилајнац донација за
Предраг
Милановић,
(председник
општине)
064/ 220 5782
Канцеларија
општинске управе
поплављене
 Тренутно ништа не
треба осим
финансијских средстава
45.
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
22.05.
 не треба ништа
46.
СУРЧИН (Београд)
22.05.
Уплате се могу
извршити на
текући рацун
број: 8403071741-02
у корист : Град
Сремска
Митровица, Г.У.
за фуџет и
финансије
сврха: помоћ
ванредно
стање -поплаве
модел: 97
позив на број:
75234
за ванредне
ситуације: 035/312605, 035/312-010.
Црвени крст
035 322 891
[email protected]
ekom.rs
Бранислав
Недимовић
(градоначелник)
022 610 566
[email protected]
mail.com
Штаб за ванредне
ситуације
022/618-261
Василије
Радосављевић
064/889-4502
[email protected]
om.rs
Црвени крст
022 621 938
Весна Шаловић
(председник
општине)
011 8443 272
[email protected]
Кризни штаб
општине
011 8442 111
Црвени крст
011 8442 781
[email protected]
.rs
Драган Јовановић
(председник
општине)
034 811 017, 811
030
[email protected]
om
 дезинфекциона средства
за стамбени простор и
бунаре
47.
ТОПОЛА
Контакт за
ванредне
ситуације
22.05.
Црвени крст
034 812 368
48.
ТРСТЕНИК
23.05.
 средства за
дезинфекцију остају
медју приоритетима
(нароцито средства за
заститу деце- за
дезинфекцију руку јер
840-3036741-48
У сврху уплате
уписати:
Санација штета
од поплаве на
територији
Мирослав Алексић
(председник
општине)
037 711 040
[email protected]
иду у сколе у којима
нема воде)
 гориво (нафта) за
механизацију
 материјал за крецење и
подне облоге

општине
Трстеник.
Девизни рачун
за
прикупљање
помоћи:
01-504102100129373000000-0000
ИБАН код: RS3
5908504102012
937397
Контакт за
ванредне
ситуације:
Даница Батоћанин
069 607 154
Црвени крст
037 714 220
[email protected]
g.rs
Инструкције за
уплату
http://www.trsten
ik.rs/index.php/a
ktuelnosti/629ziroracundinarsk
i
49.
ЋИЋЕВАЦ
22.05.
 душеци;
 стоцна храна;
 машине за
деконтаминацију
(булдожер);
 конзервирана храна;
 пијаћа вода;
 хидрофори за бунаре.
[email protected]
l.com
Штаб за ванредне
ситуације
Душан Смиљанић
062 8053109
Црвени крст
 гориво/ бензин за
механизацију
 пијаћа вода
50.
ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић
(председник
општине)
035 8470248
[email protected]
rs
22.05.
Штаб за ванредне
ситуације
035/8476-533
Душан Стамнековић
064 260 15 39
51.
52.
ЧУКАРИЦА
УБ
22.05.
23.05.
Црвени крст
035 470 154
Срђан Коларић
(председник
општине)
тел. 3052-111,
[email protected]
a.rs
 млеко за бебе
АПТАМИЛ!!! већа
количина
 хигијенски пакети за
личну хигијену
 конзервирана храна (не
велике количине, чули
се са робним резервама
па су их они
евидентирали)
 рукавице
 не треба ништа
Штаб за ванредне
ситуације
контакт Љиља Илић
062 262 136
Динарски рачун
Црвени крст
3556-241, 3556 –
652, 3058 – 036
[email protected]
rg.rs
Дарко Глишић
број 8403039741- 69
Сврха уплате:
Општина Убпомоћ
угроженима од
поплаве
Прималац:
Општина Уб
Девизни рачун:
01-504104100176175000000-0000
ИБАН код: RS
3590850410401
7617579
(Општина Уб –
пријем
донација за
отклањање
последица
поплава)
53.
ЧАЧАК
22.05.
 ХИТНО нам је потребна
СТОЧНА ХРАНА и то:
Кукуруз (месечна
потреба 20 т)
Јечам (месечна
потреба 20 т)
Сточно брашно
(месечна потреба 10 т)
Бале сена детелине
(председник
општине)
014 411 622
[email protected]
ub.org.rs
Штаб за ванредне
ситуације
014 410 004,
Стефан Теодосић
065 4158 750
Црвени крст
011 411 815
Војислав Илић
(градоначелник)
032 309 010
[email protected]
k.org.rs
Контакт за
ванредне
(15 000)
 Сушилице за просторије
 Месни нарезак/конзерва
– 2000 ком
 Готова
јела
–
2000 ком
 За индивидуална
домаћинства
бреф,
доместос, варикина
и слично
детерџенти
свих врста (за веш,
судове, подове,
мебл...)
ситуације:
Србо Ђурић
064 122 9983
Милица Воиновић
[email protected]
rs
господин Небојша
Бежанић, тел:
064/864 31 90
Црвени крст
032 372 689
[email protected]
 За школе, вртиће,
здравствене установе
Средства за
дезинфекцију на
бази хлора (нпр.
галисепт и слично)

54.
55.
ШАБАЦ
ШИД
22.05.
 Веш
 постељина
015 346 711
(градоначелник)
[email protected]
Црвени крст
015 344 461
Никола Васић
(председник
општине)
[email protected]
sid.org
[email protected]
ekom.rs
022 712 544
Штаб за ванредне
ситуације
022716-223
Црвени крст
022/ 712-310
[email protected]
Download

табела потреба градова и општина пострадалих у