Kırıkkale Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Kuruldu
Üniversitemiz faaliyet alanlarının
tümünde üretilen hizmet kalitesinin
geliştirilmesi,
standardizasyonu
ve
sürekliliğini sağlayarak, Toplam Kalite
Yönetim Sistemi hedefimize ulaşabilmek
için, kalite süreçlerini organize ve
koordine
etmek
üzere
Kırıkkale
Üniversitesi Kalite Geliştirme ve
Yönetim Birimi kuruldu.
Sayfa10
Southern University (USA) İle Ortak Yüksek Lisans Programı Açıldı
Üniversitemizin Southern University
and A&M College (USA), ile “Malzeme
Bilimi & Mühendisliği” ve “Termal Bilim”
alanlarında ortak yüksek lisans programı
açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından uygun görülerek yürürlüğe girdi.
Mühendislik Yüksek Lisans Anlaşması
yapıldı.
Sayfa 8
HABERLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN
E Y L Ü L -E K İ M 2 0 1 4
K ı r ı k k a l e Ü n i v e r s i t e s i Ya y ı n O r g a n ı
İ k i Ay l ı k B ü l t e n
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi
Kulak, Burun, Boğaz (KBB) bölümünde
yapılan cerrahi müdahale ile boğazında
şişlik oluşan hastanın dil kökü tiroid bezi,
çene altı tükürük bezi yerine taşındı.
Boğazında oluşan şişlik nedeniyle
yemek yiyemeyen, su içemeyen, nefes
alırken bile sıkıntı çeken 37 yaşındaki
Arife Karabulut, yapılan ameliyatla
yeniden sağlığına kavuştu. Dünyada
yapılan cerrahi operasyonlar sonucu
tiroid bezi alınması gereken ve bu nedenle
ömür boyu ilaç kullanmak zorunda
olduğu belirtilen hastanın, çene altındaki
tükürük bezi yerine taşınmasıyla artık
Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı
Açılış Töreni
Üniversitemiz de 2014-2015 yılı
açılış töreni 9 Ekim 2014 Perşembe
günü Mavi Salon’da Yapıldı. Törene
Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Ersan Aslan, Belediye Başkanı
Mehmet Saygılı, Rektör Prof. Dr.
Ekrem Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı
Osman Kaçar, Baro Başkanı Ayhan
Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı
Albay Harun Karabulut, Emniyet
Müdürü Hasan Onar, Milli Eğitim
Müdürü İsmail Çetin, İl Müftüsü Bekir
Gerek, , İl müdürleri, Öğretim Üyeleri
ve
öğrenciler
katıldı.2014-2015
öğretim yılıın “Sosyal Bir Müessese
Olarak Din” konulu açılış dersini ise
Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı verdi.
Törenin açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ekrem
Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi’nin
kurulduğu günden bu güne kadar büyük
bir gelişme yaşayarak Türkiye’nin en
seçkin üniversitelerinden biri haline
geldiğine dikkat çekti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan
ise Kırıkkale Üniversitesi’nin 22.
Eğitim-Öğretim
yılı
açılışında,
evinde olduğundan dolayı mutluluk
duyduğunu dile getirdi.
Törende ayrıca fakültelere en yüksek
puanla yerleşen öğrencilere hediyeleri
verildi.
Sayfa 4
ilaç kullanmadan günlük hayatına devam
edebileceği belirtildi. Ameliyatı, Tıp
Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Doç. Dr. Ercan
Akbay ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Şimşek
birlikte gerçekleştirdi.
Sayfa 9
Üniversitemiz İlköğretim
Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı Açıldı
Üniversitemiz Türkiye Tüm Emlakçılar Federasyonu İle Bir Protokol İmzaladı
Üniversitemiz iş piyasası ile
yaptığı görüşmeler sonucunda,
sektörlerin ihtiyaç duydukları
her konuda destek olmak üzere
çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Sayfa 7
Üniversitemizin
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim
Dalı altında Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması
konusundaki teklifi, 25/09/2014 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,
08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurul Kararı dikkate alınarak kabul edildi.
Sayfa 9
2
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Üniversitemizde Değişime Dayalı İşbirliği
Konulu Konferans Düzenlendi
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri
Fakültesi
tarafından
“Değişime
Dayalı İşbirliği: Katılımcı Kadın
Araştırmalarının
İncelenmesi
(Collaborating Across Difference:
An Examination of Participatory
Women Research)” konulu konferans
düzenlendi. Kanada Ottowa Üniversitesi
Sağlık, Göç ve Kadın Çalışmaları
Enstitüsü Başkanı ve Antropolog Dr.
Denise L. Spitzer’in konuşmacı olarak
katıldığı programda Filipinli, Çinli,
Tayvanlı, Somalili ve Hindistanlı
göçmen kadınlar üzerinde yapılan
antropolojik çalışmalar, ve yöntemleri
hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.
Bir araştırmacı konusunu araştırırken
bazen problemi bulmakta ve bu
probleme uygun çözüm yollarını
araştırmasıyla ortaya koymaktadır diyen
Dr. Denise L. Spitzer “Kimi zamanda
araştırmaya konu olan katılımcılar
problemi ortaya koymakta ve çözüm
yollarını birlikte keşfetmektedir. Her
iki durumda da karşılıklı gelişim ve
değişim söz konusudur ve bu değişim
hem göçmenleri hem de araştırmacıları
geliştirmektedir.” dedi.
Katılımcılar konferans sonrasında
toplum temelli araştırmaya giden
yolda nelerin yapılabileceği ve kadın
araştırmalarının güçlükleri ve güçlü
yönleri hakkındafikir alışverişinde
bulundular.
Program
sonrasında
Rektör
Yardımcımız
Prof.
Dr.
Hakan
Kocamış’ı ziyaret eden Dr. Spitzer,
Kırıkkale Üniversitesi ile yapılacak
ikili anlaşmalar hakkında paylaşımlarda
bulundu.
Spor Bilimleri Fakültesi
Kurulum Çalışmalarında
Sona Gelindi
BESYO’nun
Spor
Bilimleri
Fakültesi’ne
dönüştürülmesi
çalışmalarında sona gelindi.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulunun 24 Nisan 2014 tarih
ve 06/4 sayılı Üniversite Senatosu
Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesi’ne
dönüştürülmesi teklifimiz, 25.09.2014
tarihli
Yükseköğretim
Genel
Kurulu’nda uygun görülerek, onay
almak üzere Bakanlar Kurulu’na sevk
edildi.
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulunun,
Spor
Bilimleri
Fakültesine dönüştürülmesi çalışmaların
yaklaşık bir yıldır sürdüğünü ifade eden,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan,
“Mevcut
akademik
kadromuzda
bulunan 1 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı
doçent, 1 öğretim görevlisi, 12 okutman
ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere
toplam 26 öğretim elemanı ile fakülteye
dönüşme kriterleri açısından yeterli
seviyedeyiz. Üniversite yönetimimizin
de vermiş olduğu büyük destekle
birlikte çalışmalarımız sonuç verdi ve
Yüksekokulumuzun Spor Bilimleri
Fakültesi’ne dönüştürülmesi kararı
Yükseköğretim Genel Kurulu’nca
onaylandı.” diye konuştu.
“Hem Üniversiteye Hem De
Öğrencilere Büyük Katkı Sağlayacak”
YÖK kanununun ilgili maddelerine
bakıldığında görüleceği gibi fakültelerin,
yüksekokuldan farklı olarak bilimsel
araştırma ve yayım yapan kendine birimler
bağlanabilen bir kurum olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Doğan, Yüksekokulun
Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüşmesinin
hem Kırıkkale Üniversitesi’ne hem de
öğrencilere büyük katkı sağlayacağını
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Spor Bilimlerinin çok disiplinli bir
bilim alanı oluşu sebebiyle, bölümlerin,
anabilim dallarının ve bu alanlar altında
yer alan daha özel alanların varlığı mevcut
olan “yüksekokul” yapısı içerisinde,
bürokratik ve bilimsel yönden gelişimi
sınırlamaktaydı.
Yüksekokulumuzun
bu kararla Spor Bilimleri Fakültesi’ne
dönüşecek olması, kurumun Üniversite
Yönetim Kurulu’nda Dekan tarafından
temsil edilmesini, sorunlarımızın ve
açılımlarımızın ilk elden Üniversite
Yönetim Kurulunda ele alınmasını
sağlayacaktır. Bu yolla fakültemiz daha
fazla hareket kabiliyetine kavuşarak, hem
üniversitemizin hem de değişik meslek
alanlarının taleplerine çok daha etkin bir
şekilde cevap verebilecektir.” dedi.
Diş Hekimliği Fakültemiz Malatya’da
Eğitim Verdi
Malatya
Halk
Sağlığı Müdürlüğü
koordinasyonunda
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği
ile 23-24 Ekim
2014 tarihlerinde
öğretmenlere
ve
sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen
“Ağız Diş Sağlığı Eğitimi” programında
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Türksel Dülgergil, ‘ağız
hijyeni eğitimi, ağız sağlığı ve genel sağlık
arasındaki ilişki, yerel flour uygulamaları’
ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Prof. Dr. Dülgergil, diş çürüğünün
dünyadaki en yaygın enfeksiyon
olduğuna ve diş çürüğünün, dünyanın
en pahalı enfeksiyonu olduğunu
belirterek, Türkiye’de ayda 2,5 milyon
dolgu yapıldığını söyledi. Ayrıca Prof.
Dr. Dülgergil, “Belçika’da ağış diş
sağlığının, genel sağlık harcamalarına
oranı yüzde 0.08’dir. Türkiye’de ise
yüzde 11’dir.” diye konuştu.Program
kapsamında 24 Ekim 2014 tarihinde
eğitim alan uygulayıcı katılımcılar
ile birlikte saha çalışması olarak
Fırat İlkokulu’nda flour jel tatbiki
uygulaması gerçekleştirildi.
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Üniversitemizde Genç Gönüllüler Haftası Düzenlendi
Dr. Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Kocamış, Eğitim
Fakültesi Dekanı Mehmet Kutlu, Proje
Koordinatörü Rüstem Orhan, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Uzmanı Zeliha
Parlak, akademik personel, idari birim
amirleri ve öğrenciler katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
desteklenen ve Kırıkkale Üniversitesi
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon
Birimi tarafından yürütülen Mobil
Gençlik Merkezi Genç Gönüllüler
hareketi projesi tamamlandı. Proje
kapsamında oluşturulan Mobil Gençlik
Merkezi turu 33 il’de 55 ilçeye Gençlik
ve Spor Bakanlığınıngençlik merkezi
hizmetini mobil olarak gençlerin
ayağına
götürdü.Mobil
Gençlik
Merkezi projesi ilçelerinde gençlik
merkezi olmayan gençlerden büyük
ilgi gördü. Projenin son etabında
Üniversitemizde 13-16 Ekim 2014
tarihleri arasında Genç Gönüllüler
Haftası düzenlendi. Genç Gönüllüler
Haftası, Kırıkkale Üniversitesi Merkez
Kütüphane’de açılan 01 Ağustos - 30
Eylül 2014 tarihleri arasında Mobil
Gençlik Merkezi Tırı ve Gönüllü
Gençlik Karavanı ile 33 il/ 55 ilçeyi
dolaşan Üniversite öğrencilerinin
çektikleri
fotograf
karelerinden
oluşan sergisi ile başladı. Serginin
açılışına Üniversitemiz Rektörü Prof.
3
Bir hafta boyunca ziyarete açık olan
75 fotograf yer aldı. Sergiyi gezen Prof.
Dr. Ekrem Yıldız, projeye gönüllü
olarak katılan Kırıkkale Üniversitesi
öğrencilerine ve Proje Koordinatörü
Rüstem Orhan’a Teşekkür Plaketi
vererek, duyarlılıklarından ve özverili
çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Dernek Başkan Yardımcısı Şakir
Sarıcaoğlu’nun “Gönüllülük ve Bireye
Kazandırdıkları” konulu konuşmalarıyla
devam etti. Konuşmaların ardından
proje iştirakçileri olan Beşinci
Mevsim Yardım Derneği adına Başkan
Yardımcısı Şakir Sarıcaoğluna, Sistem
ve Jenerasyon Derneği yetkilileri
ile Kırıkkale Gençlik Merkezi
yetkililerine projeye katkılarından
dolayı plaketleri verildi. Dış İlişkiler ve
AB Koordinasyon Birimi Başkanı ve
Proje Koordinatörü Rüstem Orhan’ın
kapanış konuşması ile program sona
erdi.
Etkinlikler kapsamında 15 Ekim 2014
Çarşamba günü Fen Edebiyat Fakültesi
Yahya Kemal Salonunda Mobil Gençlik
Merkezi Genç Gönüller Hareketi
projesinin tanıtımı ve gönüllülük
üzerine program gerçekleştirildi. Açılış
konuşmasının ardından Projeye dahil
olan proje sorumluları ve gönüllü
gençler tecrübelerini Üniversitemiz
öğrencileri ile paylaştılar. Program,
Beşinci Mevsim Yardım Derneği
16 Ekim 2014 tarihinde ise Dış
İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi
Başkanı Rüstem Orhan, projeye emeği
geçmiş yerli ve yabancı öğrencilerle
kapanış yemeğinde buluşarak, emeği
geçen tüm gönüllü gençlere teşekkür
etti. Sonrasında proje dahilinde
Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri
tarafından boyanan Mahmutlar Şarklısı
İlkokulu’na ve küçük öğrencilerine
ziyaret gerçekleştirildi.
Veteriner Fakültesinde Teknikerlerin Sertifika Sevinci
Üniversitesitemiz Veteriner Fakültesi tarafından
gerçekleştirilen, Veteriner ve Laborant Sağlık
Teknikerleri ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Teknikerlerinin katıldığı Müfredat Tamamlama
ve Suni Tohumlama sertifika eğitimlerinin
dokuzuncusu tamamlandi ve kursu başarı ile
tamamlayanlarasertifikaları törenle verildi.
“Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Teknikerler de
Suni Tohumlama Yapabiliyor”
Veteriner Fakültesi dekanı Prof. Dr. Şevket Arıkan
18 Aralık 2013 tarihinde çıkan “Suni Tohumlama,
Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” çerçevesinde Veteriner Hekimler
ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin yanı sıra
Teknikerlerede Suni Tohumlama yapma yetkisi
verildiğini söyledi.
Müfredat Tamamlama Eğitimi
Teknikerlerin
suni
tohumlama
sertifikası
alabilmeleri için öncelikli olarak, müfredat
tamamlama eğitimi adı altında 40 saatlik teorik ve
uygulamalı suni tohumlama dersi almalarının Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zorunlu
hale getirildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıkan, bu tür
faydalı eğitim hizmetlerini organize etmekten mutlu
olduklarını belirtti.
Yoğun Talep
Kursa yoğun talep olduğunu belirten Veteriner
Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Numan Akyol,
teknikerler için kursların devam ettiğini, ayrıca
Veteriner Hekimler ve Teknisyenler için de suni
tohumlama kursları düzenleyeceklerini hatırlattı.
Tören eğitimi başarıyla bitiren
sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.
kursiyerlere
4
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Üniversitemiz 2014 - 2015 Akadem
Üniversitemizde 2014-2015 öğretim
dönemi 09 Ekim 2014 Perşembe günü
düzenlenen Akademik Açılış Töreninde
Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı,
“Sosyal Bir Müessese Olarak Din”
konulu ilk dersi verdi. Törene Kırıkkale
Valisi Ali Kolat, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan
Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,
Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kaçar,
Baro Başkanı Ayhan Yılmaz, Jandarma
Alay Komutanı Albay Harun Karabulut
, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milli
Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Müftüsü
Bekir Gerek, il müdürleri, Öğretim Üyeleri
ve öğrenciler katıldı.
“Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye’nin En
Seçkin Üniversitelerinden Biri Haline
Geldi”
Törenin açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ekrem
Yıldız,
Kırıkkale
Üniversitesi’nin
kurulduğu günden bu güne kadar büyük
bir gelişme yaşayarak Türkiye’nin en
seçkin üniversitelerinden biri haline
geldiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yıldız,
“Üniversitemiz bugün 11 fakülte, 2
yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3
enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi
ve idari birimleri ile Türkiye’nin büyük
üniversitelerinden biridir. Türkiye’nin
başkenti Ankara’ya en yakın seçkin bir
devlet üniversitesidir. Üniversitemiz cazip
coğrafi konumu nedeniyle çok hızlı bir
şekilde büyümektedir. Bu öğretim yılında
Üniversitemize 2 bin 515 ön lisans, 4
bin 718 lisans, 483 yüksek lisans, 70
doktora öğrencisi olmak üzere toplam 7
bin 786 yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Devam edenlerle birlikte toplam öğrenci
sayımız 30 bin 323 olmuştur. Geçen
hafta açıklanan 983 ek yerleştirmelerle
birlikte öğrenci sayımızın 31 bin 306’ya
ulaşmasını bekliyoruz. Üniversitemizde
40 ön lisans, 47 lisans, 36 yüksek lisans,
38 doktora programı olmak üzere toplam
161 diploma programı yer almaktadır.
Eğitim-öğretim programlarımızın 146’sı
normal öğretim, 19’u ikinci öğretim ve 6’sı
uzaktan eğitim yoluyla yürütülmektedir.
Büyük bir zenginlik, çeşitlilik arz eden
eğitim görevimizi 547’si öğretim üyesi
olmak üzere bin 103 akademik personel
ve 867 idari personel ile yürütmekteyiz.
Üniversitelerin başlıca 3 temel işlevinden
biri olan eğitim-öğretimde kaliteyi ön
planda tutan, mezun edeceği gençleri
hem mesleklerine hem de hayata
hazırlamada her türlü imkanı seferber
eden bir üniversiteyiz. Ayrıca mezun ve
mensuplarımız bugün Türkiye’nin önemli
mevkilerinde görev yapmaktadırlar.” dedi.
“Evimde Olmaktan Dolayı Mutluluk
Duyuyorum”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ise
2023 hedefinde Kırıkkale’nin rolünden
bahsederek Güç Birliği Platformu’nun
hayata geçirmeye çalıştığı yatırımları
anlattı. Müsteşar Prof. Dr. Ersan Aslan şu
ifadelerde bulundu: “Şimdi baktığımızda
Türkiye’nin
emekleme
döneminden
çıkmış, 21. Eğitim- Öğretim yılı açılışında
bulunmaktayız. Evimde olmaktan dolayı
mutluluk duyuyorum. Bu geçtiğimiz 3
yıl içinde buraya birçok defa geldik. Tabi
buraya gelirken artık bir başka pencereden
bakarak o ziyaretlerimizi yapmıştık.
2023 vizyonu anlamında Kırıkkale’nin
rolü diye bir toplantı yapılmıştı. O
toplantıya katılmıştık. O toplantının
nihayetinde şöyle bir karar alınmıştı.
Bu toplantının sonucunda paydaşlar bir
araya gelip Kırıkkale’de 2 önemli şeyi
yapalım. Bunlardan bir tanesi Kırıkkale
Silah Organize Sanayi Bölgesi’nin
kurulmasıydı. Bir tanesi de Kırıkkale
Üniversitesine bir Teknoloji Geliştirme
Bölgesinin kurulmasıydı. Kısa süre içinde
Üniversitelerin yoğun çalışmaları, hem
sayın valimizin önderliğinde kurumların
çalışmalarıyla kuruldu. Ardından bir
toplantı daha gerçekleştirdik. Bu da
proje hazırlama toplantısıydı. Bütün bu
çalışmalarımızın sonunda geldiğimiz
noktaya baktığımızda özellikle son 3 yıl
içinde bakanlık olarak çok güzel işlere
imza attık.” diye konuştu.
“Bozulmadan Yaşanan Tek Din İslam
Dinidir”
2014-2015 Akademik Yılı Açılış Dersini
ise “Sosyal Bir Müessese Olarak Din”
konusu ile Profesör Dr. Yusuf Ziya
Kavakçı verdi. Dünyadaki semavi dinlerin
arasında bozulmadan yaşanan tek dinin
İslam dini olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Kavakçı, “İslam dininin en büyük
özelliği gelen vahiylerin Peygamber
Eylül-Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
mik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
Efendimiz tarafından hemen yazdırılması
ve ezberlenmesidir. Bunun yanı sıra
ibadetlerde sürekli kullanılması nedeniyle
bir bozulma yaşanamamıştır. Bu ezber
yapan kişilerini çokluğu nedeniyle bu güne
kadar bozulmadan gelmiştir. Yeryüzünde
noktası dahi değişmeyen bir kitap olan
Kuran-ı Kerim’e dayalı bir din olması
nedeniyle İslamiyet kitabi bir dindir.
Dünyada da böyle bir metin yoktur.
Kuran-ı kerimi bütünü ile ezberleyen belki
de her köyde kadını erkeği ile köylere
varıncaya kadar Müslümanlar arasında 3-4
belki 5-6 milyon hafız mevcuttur. Kuran-ı
Kerim yani güçlü sağlam noktasına kadar
telaffuzu ifadesi kıratta kadar muhafaza
edilmiş başka bir metin yoktur. Din
dediğimiz tahkikattır, eğitimdir, ameldir.
Amel bir nevi tatbikattır. Tatbikat kısmında
kimseyi zorlamamız gerekir.” ifadelerini
kullandı.
“Üniversitemize En Yüksek Puanla
Yerleşen Öğrencilere Hediyeleri Verildi”
İlk dersin ardından Üniversitemize
en yüksek puanla yerleşen Fakülte ve
Yüksekokul öğrencilerine; Kırıkkale Valisi
Ali Kolat, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan
ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
hediyelerini verdi.
Program, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölümü’nün müzik dinletisinin ardından
kokteyl ile sona erdi.
5
6
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Üniversitemizde Duygusal Zekâ Konulu Bir
Konferans Düzenlendi
Üniversitemiz
P s i k o l o j i k
Danışmanlık
ve
Rehberlik
T o p l u l u ğ u
tarafından 23 Ekim
2014
Perşembe
günü
Ankara
Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Binnur
Yeşilırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı
‘Duygusal Zeka’ konulu bir konferans
düzenlendi.
Zekânın
farklı
türlerinden
söz
edilebileceğini dile getiren Prof. Dr.
Binnur Yeşilırmak, “Akademik çalışmalar
üzerinde yapılan araştırmalar sonucu
zekânın farklı alanlarına ilgi duyulmaya
başlandı. Mesela dilsel zekânın gelişmesi
okuma yazma konusundaki başarıyı,
mantıksal ya da matematiksel zeka;
problem çözme, hesap yapma, deney sonuç
ilişkisi kurabilmeyi, görsel ya da alansal
zeka boyama çizme konusunda beceriyi,
bedensel zeka spor ve bedensel
hareketlerde başarıyı, müzik
ya da ritmik zeka ve sosyal
zeka gruplarla daha iyi çalışma,
aracılık etmeyi, kişiye dönük
zekâ kendi içimizde kendimizi
anlama, hedef koyabilmeyi
beraberinde
getirmektedir.”
şeklinde konuştu.
Duygusal zekâ konusunda
birçok araştırma yapıldığını
ifade eden Prof. Dr. Yeşilırmak;
“Duygusal zekada duyguların
farkında olma, duygularını
denetleyebilme, dürtülerimizi
kontrol edebilme, empati
kurabilme gibi olanakları
bizlere
sağlamaktadır.
Duygusal zekâ duyguların
akıllıca kullanılması olarak
tanımlanır. Duygusal zekâyı
beş farklı boyutta değerlendirmek
gerekmektedir. Bunlar; öz bilinç yani
kendini tanıma, duyguları idare edebilme
yani dürtü kontrolü, motivasyon,
kendimizi harekete geçirebilme,
empati, başkalarının duygularını
anlama ve sosyal becerilerimizi
kullanabilme.
Unutulmamalıdır
ki, duygusal zekâsı yüksek olan
insan farklıdır duygularını tanıyan
duygularını anlayan özgüvenli
şekilde kullanabilen insandır. ”dedi.
Veteriner Fakültesi Tarafından Köpek Eğitimi
Gösterisi Yapıldı
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi
tarafından 27 Ekim 2014 Pazartesi
günü “Köpek Eğitimi Gösterisi”
düzenlendi. Gösteri Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Şevket Arıkan’ın açılış
konuşmalarıyla başladı.
Veteriner Fakültesi bünyesinde 2013
yılında, köpek eğitimi birimi inşa
edilerek hizmete açıldığını belirten
Dekan Prof. Dr. Arıkan, “Birimimizde
öğretim üyemiz Prof. Dr. Emine Ümran
Bozkurt’un koordinasyonu dahilinde,
belli aralıklarla köpek eğitimi kursları
düzenlenmektedir. Başlangıçta köpek
eğitimine, “Temel ve İleri İtaat Eğitimi”
ile başladık. İlerleyen zamanlarda eğitimi
çeşitlendirmeyi planlamaktayız” dedi.
Görme Engellilere Rehber Köpeği
Projesi
İleriye dönük projelerinden de bahseden
Prof. Dr. Arıkan, son projelerinin
‘Görme engelliler için rehber köpeği
eğitimi” projesi olduğunu ve bu proje
destek görerek hayata geçirilirse eğitilen
köpeklerin, görme engelli sahipleri için
göz vazifesi göreceğini söyledi.
Köpek Eğitimleri Talebe Yönelik
Gerçekleşmektedir
Köpek sahiplerinden gelen talep
“Temel ve ileri itaat Eğitimi” kapsamında
olduğundan
bu
yönde
kurslar
düzenlemekte olduğunu belirten Prof.
Dr. Arıkan, “Kamu kurumlarından talep
geldiği takdirde, yapılacak karşılıklı
anlaşmalarla, ihtiyaca göre farklı
branşlarda da köpek eğitimleri verebilme
kapasitemiz bulunmaktadır.” dedi.
Avrupa Birincisi ve Dünya Üçüncüsü
Alena Smolikova’dan Gösteri
4 farklı kategoride gösterinin
sunulduğu programda ilk gösteriyi,
Veteriner Fakültesi’nde düzenlenen,
“Köpek Temel ve İleri İtaat eğitimi”
kursunu tamamlayan kursiyer köpekler,
eğiticileriyle birlikte yaptı. İkinci gösteri
ise “Koruma Köpeği Gösterisi” olup
yine Riva Kennel Club’tan davetli
Dilek Kınık tarafından sunuldu. Üçüncü
gösteri “Pentathlon ve Arama-Bulma
Gösterisi” olup Köpek eğitmenleri Dilek
Kınık ile Mustafa Çevik tarafından
gerçekleştirildi. Son gösteri ise Çek
Cumhuriyetinden gelen dünyaca ünlü
köpek eğitmeni, Avrupa birinciliği ve
dünya üçüncülüğü dereceleri olan, Alena
Smolikova tarafından gerçekleştirildi.
Gösteri izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Gösteri Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Osman Çağlayan’ın programın
düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket
takdiminin ardından sona erdi.
Eylül-Ekim 2014
7
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Üniversitemiz ile Türkiye Tüm Emlakçılar Federasyonu Arasında Protokol İmzalandı
Üniversitemiz iş piyasası ile yaptığı
görüşmeler sonucunda, sektörlerin
ihtiyaç duydukları her konuda destek
olmak üzere çalışmalar yapmaya devam
ediyor. Bu çalışmalar neticesinde
Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye Tüm
Emlakçılar Federasyonu ile Emlak
Danışmanlığı ve Mortgage Brokerlığı
başta olmak üzere çeşitli mesleki eğitim
kurlarının ortaklaşa düzenlenmesi için
bir protokol imzaladı.
Üniversitemizde düzenlenen protokol
törenine Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem
Yıldız, Türkiye Tüm Emlakçılar
Federasyonu Başkanı H. Ali Taylan,
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul
Karakaya ve Türkiye Tüm Emlakçılar
Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet
Yetkin katıldılar.
“Emlak Piyasasındaki Hizmet
Kalitesi Artacak”
Protokol töreninde, bir konuşma
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız;
Kırıkkale Üniversitesi’nin son 5
yıldır iş piyasası ile çok yakın temas
içinde olduğunu, Üniversitenin tüm
birimlerinin iş adamlarının istek ve
ihtiyaçlarına destek olacak çalışmalar
yapmak için yoğun çaba sarf ettiğini
belirtti. Prof. Dr. Yıldız, bu doğrultuda
Emlakçılar Federasyonu’ndan gelen
ortak çalışma teklifinin kendilerince
olumlu karşılandığının altını çizerek
sözlerine şöyle devam etti; “Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından koordine edilecek
olan
çalışmalara
Fatma
Şenses
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
bünyesinde
bulunan
Emlak
ve
Emlak Yönetimi Programı Öğretim
Elemanlarımız destek olacak. Emlak
Danışmanlığı ve Mortgage Brokerlığı
başta olmak üzere birçok mesleki eğitim
kursu, Emlakçılar Federasyonu ile
ortaklaşa açılacak. İlerleyen süreçlerde
Emlakçılık mesleğini profesyonel olarak
icra edenler, Üniversite kalitesinde
eğitim almaya başladıkları için Emlak
Piyasasındaki hizmet kalitesi de
artacaktır. Aynı zamanda bu işbirliği
sonucunda piyasada ehil olmayanlar
tarafından verilen sertifika programları
da zamanla son bulacaktır.” Prof.
Dr. Yıldız, konuşmasının sonunda
eğitimlerin önümüzdeki günlerde ilk
olarak Ankara’da başlayacağını ve
ilerleyen günlerde ise tüm Türkiye’de
devam edeceğini belirterek ortaklığın
hayırlı olmasını temenni etti.
“Emlak Danışmanlığı ve Mortgage
Brokerlığı Kursları Artık Kırıkkale
Üniversitesi ile Yapılacak”
Türkiye Tüm Emlakçılar Federasyonu
Başkanı H. Ali Taylan ise, Kırıkkale
Üniversitesi ile yapılan protokol
ile Emlakçıların artık Üniversiteli
olduğunu ve bundan büyük mutluluk
duyduklarını belirtti. Daha önce Halk
Eğitim Merkezleri ile yapılan Emlak
Danışmanlığı ve Mortgage Brokerlığı
kurslarının artık Kırıkkale Üniversitesi
ile yapılacağını, ders içeriklerinin ve
müfredatın Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Emlak ve
Emlak Yönetimi programı tarafından
geliştirileceğini söyleyen Taylan, bu
sayede Emlakçıların günün şartlarına
uygun olarak eğitim alacaklarını ve
Emlakçılık
mesleğinin
kalitesinin
artacağını
düşündüklerini
belirtti.
Federasyon olarak eğitime çok önem
verdiklerini, bu yüzden Üniversitelerle
farklı alanlarda da ortak çalışmalar
yapmak için girişimlerde bulunmaya
devam edeceklerini belirten Taylan,
kendilerine kapılarını açıp her türlü
iş birlikteliğine sıcak bakan Kırıkkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem
Yıldız ve ekibine teşekkür ederek
sözlerine son verdi.
Protokol töreninin sonunda Türkiye
Tüm Emlakçılar Federasyonu Başkanı
H. Ali Taylan tarafından Rektör Prof. Dr.
Ekrem Yıldız’a günün anısına bir plaket
takdim edildi.
Okul Hijyeni Beden ve Ruh Sağlığında Önemli
Üniversitesitemiz Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Meral Saygun, “Çocuklar ve gençler
bir yılın yarıdan fazlasını okulda
geçirdiklerinden, sağlıklı ve güvenli bir
okulun sağlanması, bu kişilerin beden
ve ruh sağlığı gelişimini olumlu yönde
etkileyecektir” dedi.
Prof. Dr. Saygun, Çocuğun sağlığının
geliştirilmesi ve öğrenim başarısının
artması için okullarda sağlıkla ilgili
hizmetlerin geliştirilmesinin gerekli
olduğunu söyledi.
Sağlıklı bir eğitim ortamının
sağlanması için yapılması gerekenlere
değinen Prof. Dr. Saygun, okullarda
çok sayıda öğrencinin bir arada
bulunduğunu ve öğrencilerin henüz
bazı becerilerini gösterme yetilerinin
gelişmemiş olması nedeniyle bulaşıcı
hastalıkların görülmesi ve yayılmasının
daha kolay olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Saygun, okul döneminde
başta solunum yolu enfeksiyonları
olmak
üzere,
temasla
bulaşan
hastalıklar ve döküntülü hastalıkların
görülebileceğini dile getirdi.
“Çocukların Uygun Temizlik
Alışkanlıklarını Geliştirmelerini
Destekleyecek Fiziksel Altyapı
Sağlanmalıdır”
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için
bağışıklamanın yanı sıra başlıca önerileri
sıralayan Prof. Dr. Saygun, “Çocukların
uygun
temizlik
alışkanlıklarını
geliştirmelerini destekleyecek fiziksel
altyapı
sağlanmalıdır.
Tuvaletler,
yeterli havalandırma düzeneğine sahip,
temiz, çocukların kullanımına uygun
lavabolar, çocukların kullanabileceği
nitelikte temizlik malzemesi, yeni sağlık
riski oluşumuna izin vermeyecek türde
kurulama malzemesi sağlanmalıdır.
Yeterli ve temiz içme ve kullanma suyu
sağlanmalıdır. Öğrencilere bulaşıcı
hastalıklar ve temizlik konusunda
eğitim verilmelidir. Okullarda bulaşıcı
hastalıkların çıkması veya yayılmasını
önleyecek, kapalı ortamların temizlik
ve havalandırılması, erken tanı ve
tedavinin sağlanması gibi önlemler
alınmalıdır. Okullarda görevli eğiticiler
ve diğer personel bu konuda uygun rol
model olmalıdır.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Saygun, Türkiye’de
uygulanan bağışıklama programlarının
bağışıklama üst kurulunun önerileri
doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca
belirlendiğini ve okul aşılamalarının,
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri
Genel
müdürlüğünün
genelgesi uyarınca yürürlükte olan aşı
takvimi doğrultusunda uygulandığını
belirtti.
“Öğrenciler Ve Görevliler, Okul Çevre
Koşullarının Bozuk Olmasından
Olumsuz Etkilenmektedir”
Okul çevresi kavramının çocuğun
okul yaşamında karşılaştığı tüm
fiziksel ve sosyal çevreyi kapsadığını
anlatan Prof. Dr. Saygun, “Okul
sağlığı ve güvenliği kavramı ise
öğrenci ve çalışanların okula gitmek
amacıyla evlerinden ayrılmalarından,
gün sonunda evlerine dönene kadar
gidiş gelişteki ulaşım güvenliği de
içeren
hizmetleri
kapsamaktadır.
Öğrencilerin ve çalışanların kendilerini
rahat, güvende hissetmeleri ve okulda
eğitim öğretimin devamı için uygun
bir ortam oluşturulması okul çevre
sağlığı hizmetlerinin temel amacını
oluşturmaktadır” diye konuştu.
Prof. Dr. Saygun, günlük yaşamlarının
uzunca bir kısmını okullarında geçiren
öğrenciler ve görevlilerin, okul çevre
koşullarının bozuk olmasından olumsuz
etkilendiklerini dile getirdi.
Okul çevresinin öğrencilere örnek
oluşturacak şekilde düzenlenmesinin,
öğrencilerin olumlu yönde gelişimini
sağlayacağını ifade eden Prof. Dr.
Saygun, “Okul çağı özellikleri olan
bir dönemdir. Çocuklar ve gençler
bir yılın yarıdan fazlasını okulda
geçirdiklerinden, sağlıklı ve güvenli
bir okulun sağlanması, bu kişilerin
beden ve ruh sağlığı gelişimini
olumlu yönde etkileyecektir. Uygun
sağlık alışkanlıkları ile donanmış,
sağlığını korumayı ve geliştirmeyi
bilen bir toplum yetiştirilebilmesi için,
okul sağlığı hizmetleri büyük önem
taşımaktadır.” dedi.
8
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Southern University (USA) İle Ortak Yüksek Lisans
Programı Açıldı
Southern University and A&M
College, Baton Rouge, LA, USA
ve Kırıkkale Üniversitesi, arasında
“Malzeme Bilimi & Mühendisliği” ve
“Termal Bilim” Uzmanlık Alanlarında
ortak Mühendislik Yüksek Lisans
Anlaşması yapıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü
Makine
Mühendisliği
Anabilim Dalı ve Southern Üniversitesi
andA&M College Makine Mühendisliği
arasında geliştirilen ortak yüksek lisans
programı YÖK tarafından onaylandı.
Bu programa kaydolan öğrenciler
”Malzeme Bilimi ve Mühendisliği”
ile “Termal Bilim” olmak üzere
Makine Mühendisliği’nin iki alt
alanında yüksek lisans yapabilecekler.
Programın ilk aşaması (birinci yıl)
Üniversitemizde gerçekleşecek olup
bu aşamada öğrenciler, Makine
Mühendisliği Anabilim Dalında ilgili
alt alan için belilenen derslerden toplam
21 krediyi başarıyla tamamlamaları
ve genel ortalamalarının 3.0 olması
gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan
öğrenciler ikinci aşamada (ikinci yıl)
Southern University and A&M College
de eğitimlerine devam etmek için
bu üniversite tarafından istenen tüm
genel ve yabancı öğrenci koşullarını
(transkript, başvuru, son başvuru
tarihi, minimum TOEFL skoru, vs.)
sağlamak koşuluyla bu üniversiteye
kabul edilecekler ve öğrenimlerine bu
üniversitede devam edebilecekler.
Programın dili İngilizce olup Southern
University and A&M College’daki
kısmına devam edebilmek için
öğrenciler yazılı TOEFL sınavından
en az 500 puan, bilgisayar ortamında
yapılan TOEFL sınavından en az 173
puan ya da Southern University and
A&M College tarafından tanınan
uluslararası bir sınavdan yeterli puanı
almaları şartı aranacak. Yabancı dil
bilgisi yetersiz olan öğrenciler ilgili
üniversitelerin birinde ya da döneme
bağlı olarak ikisinde de yabancı dil
koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil
eğitimi alabilirler.
Program çerçevesinde Southern
University and A&M College
tarafından başarılı öğrencilere tam
burs verilmesi ve genel ortalaması 3.5
üzerindeki öğrencilerin de asistanlık
yapabilemeleri
değerlendirmeye
alınacaktır. Eğitim sonunda programın
tamamını
başarıyla
tamamlayan
öğrencilere hem Southern University
and A&M College tarafından hem de
Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik
Yüksek Lisans diploması verilecektir.
Uluslararasılaşmaya
Kırıkkale
Üniversitesi olarak oldukça önem
verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr.
Ekrem Yıldız, bu bağlamda daha çok
ortak yurtdışı Lisans ve Lisansüstü
Programlar açılması için çalışmalar
başlattıklarını kaydetti.
Üniversitemizde Makale Yazımı
Konferansı Düzenlendi
Üniversitemizde 15 Ekim 2014
Çarşamba günü 14 Mart Konferans
Salonu’nda
Kütüphane
ve
Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı
tarafından “Makale Yazımı Konferansı”
düzenlendi. Enago firmasından Yrd.
Doç. Dr. Cem Keskin’in konuşmacı
olduğu programa çok sayıda akademik
personel katıldı.
Yrd. Doç. Dr. Keskin yaptığı sunumda,
“Akademik çalışmalar yaparken etkili
ve kaliteli yayınlar yapmak için neler
yapılabileceği, yazmanın önündeki
engeller, yazmak için yapılabilecekler,
makale yazımında ana mesajı
belirmek, dergi seçimi ve yazı yazmayı
kolaylaştıracak teknikler” konuları
hakkında katılımcılara önemli bilgiler
verdi.
Program
katılımcılardan
gelen
soruların cevaplanmasıyla son buldu.,
müfredat tamamlama eğitimi adı
altında 40 saatlik teorik ve uygulamalı
suni tohumlama dersi almalarının
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından zorunlu hale getirildiğine
vurgu yapan Prof. Dr. Arıkan, bu tür
faydalı eğitim hizmetlerini organize
etmekten mutlu olduklarını söyledi.
Yoğun Talep
Kursa yoğun talep olduğunu belirten
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni
Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Numan Akyol,
teknikerler için kursların devam
ettiğini, ayrıca Veteriner Hekimler ve
Teknisyenler için de suni tohumlama
kursları düzenleyeceklerini hatırlattı.
Eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere
sertifikalarının verilmesiyle tören sona
erdi.
Fen-Edebiyat Fakültesinden
Balıkesir Yarasa Mağarasına Destek
DSİ tarafından, sulama ve taşkın
kontrolü amacıyla İnşaa ettirilen
Devran Baraj Gölünde kalacak olan
doğal yarasa mağarası sıradışı bir proje
iledoğaya kazandırıldı.
Yarasa
mağarasının
inşasında
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İrfan Albayrak’ın desteğine
başvuruldu.
10 Bin Yarasa Gecede 75 Kilo Sinek
ve Böcek Tüketiyor
Mağaranın
inşasında
desteğine
başvurulan
Üniversitemiz
FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Albayrak,
mağarada 8 böcekçil yarasa yaşadığını
söyledi. Yarasaların özellikle tarım
zararlılarıyla mücadelede önemli yer
tuttuğunu anlatan Albayrak, şunları
kaydetti:
“Havran’da yarasalar, zeytin sineği,
sivrisinek ve diğer böceklerle beslenir.
10 bin yarasa, gecede 75 kilogram
tarım ve çevre zararlısı böceklerle
beslenir. Bu rakam, ABD’de yapılan
bir araştırmaya göre ortalama olarak
veriyorum. Bir kiloda kaç adet zeytin
sineği ya da sivrisinek olduğunu hesap
ederseniz 75 kilo yiyen yarasaların
tarıma faydası daha net ortaya
çıkacaktır. Bu yüzden yarasaların
korunması gerekiyor.”
Eylül-Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Tıp Fakültesi Hastanemizden Dünyada Bir İlk
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi
Kulak, Burun, Boğaz (KBB) bölümünde
yapılan cerrahi müdahale ile boğazında
şişlik oluşan hastanın dil kökü tiroid bezi,
çene altı tükürük bezi yerine taşındı.
Boğazında oluşan şişlik nedeniyle
yemek yiyemeyen, su içemeyen, nefes
alırken bile sıkıntı çeken 37 yaşındaki
Arife Karabulut, yapılan ameliyatla
yeniden sağlığına kavuştu. Dünyada
yapılan cerrahi operasyonlar sonucu
tiroid bezi alınması gereken ve bu nedenle
ömür boyu ilaç kullanmak zorunda
olduğu belirtilen hastanın, çene altındaki
tükürük bezi yerine taşınmasıyla artık
ilaç kullanmadan günlük hayatına devam
edebileceği belirtildi. Ameliyatı, Tıp
Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Doç. Dr. Ercan
Akbay ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Şimşek
birlikte gerçekleştirdi. Doç. Dr. Ercan
Akbay, şu bilgileri verdi:
“Özellikle tükürük bezleri arasında
yer alan submandibular bez çene altında
bulunmaktadır. Bu bezin tümörlerinde,
taşlarında, iltihaplarında ve kronik
iltihaplarında bezi çıkartmak gerekebilir.
Bu bezi çıkartmak için genellikle
kullanılan yöntem, çene altından bir
kesiyle girilip bezin çıkarılmasıdır. Fakat
bu insan yüzünde bir iz bırakacağı için,
bunun yerine biz ağızdan, dil altından
girerek bu bezi çıkarmak için değişik
vakalar yaptık. Arkasından bu ameliyatı
uyguladık.”
Yapılan ameliyatta kesim yapılmadığı
için hastaların yüzünde iz bırakmadığını,
ilaç kullanımının söz konusu olmadığını
belirten Doç. Dr. Akbay, şöyle devam
etti:
“Türkiye’de çok fazla yapılan
bir ameliyat değil. Dünyada birkaç
makaleyle, birkaç literatür makalesiyle
sınırlı saveleri olan bir yöntem.
Türkiye’de ilk defa Hatay Mustafa
Kemal
Üniversitesi’nde
başlattık
ameliyatları, bugün de Kırıkkale
Üniversitesi’nde
devam
ediyoruz.
Hastalar için yüzde iz bırakmaması
büyük bir avantaj oluşturmakta. Ağız
içinde sinir, damarlar var. Bunlar ciddi
problemler oluşturabilir. Ama cerrahi
bir müdahaleyle üstesinden gelip, bezi
çıkarmaktayız. Dünyada, normalde
yapılması gereken, bezi tamamen almak.
Böyle yaptığımızda hasta ömür boyu
tefor denen ilacı kullanmak zorunda
kalıyor. Bizim yaptığımız yöntemle
hasta ömür boyu ilaç kullanmak zorunda
Üniversitemiz San-Tez Projesi
Kapsamında En Fazla Destek Alan Dört
Üniversite Arasında
Bilim,
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanlığı’na ağustos
ayı
içerisinde
gelen
29
proje
müracaatından
desteklenmeye değer bulunan 15
projeden 2’si Üniversitemizden.
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini
kurumsallaştırmak ve Türkiye’nin
uluslararası pazarlardaki rekabet
gücünü artırmak için yürütülen SanTez Programı ile üniversitelerdeki
bilgi birikimini sanayiye aktararak
sanayicinin var olan bir sorunu
çözmek veya teknoloji seviyesini
yükseltmek hedeflenmesinin yanı sıra
bu projelerde yer alan yükseklisans
ve doktora öğrencilerinin de sanayiyi
tanıyor olarak mezun oluyor.
Daha Etkin İşbirliği Kuruldu
Projelerin
yürütülmesi
ve
sonuçlandırılması
aşamasında
üniversitelerin
imkânlarından
faydalanılması karşılığı olarak proje
bütçesinin %5’ine karşılık gelen
tutar, kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılmak üzere kurum hissesi
olarak üniversitelere aktarılması
kararı alındı.
Seri üretimde de kullanılabilecek
özellikte olup, proje için alınması
veya yaptırılması zorunlu olan
makine-donanım
alımları
kısmi
olarak desteklenmesi imkanı getirildi.
Yatırım yönü ağır basan ancak düşük
oranda da olsa Ar-Ge faaliyetlerinde
kullanılacak
makine-donanım
bütçesinin %40’a kadar olan kısmını
yeni düzenleme ile artık Bakanlık
karşılayabilecek.
Ağustos Başvuru Sonuçları
Bu iyileştirme çalışmaları ile
üniversite-sanayi işbirliği kapsamında
değerlendirilen San-Tez projelerine
olan ilgiyi artırmak ve daha nitelikli
projelerin üretilmesi amaçlandı. Yeni
Yönetmelik sonrası Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na Ağustos
ayı içerisinde gelmiş olan 29 proje
müracaatından 15’i desteklenmeye
değer bulundu. Eski Yönetmelik
kapsamında destek oranı %35’lerde
iken,
yeni Yönetmeliğe
göre
alınmış olan müracaatların destek
oranının %52 olması da bütün bu
düzenlemelerin bir yansıması olarak
kabul ediliyor.
Ağustos ayında en fazla projesi
desteklenen
üniversiteler;
2’şer
proje ile Balıkesir Üniversitesi, Ege
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi
ve İzmir İleri teknoloji Enstitüsü
oldu. Bunları; Atılım, Fırat, Gazi,
Hacettepe, Sabancı, Afyon Kocatepe
ve İstanbul Teknik Üniversiteleri
takip etti.
kalmayacak. Bu ameliyat dünyada ilktir.
Daha önce yapılmış bir cerrahi yöntem
değildir.”
Doç. Dr. Ercan Akbay
ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe
Şimşek,
ameliyatı
başarılı bir şekilde geçen
ve serviste yatan Arife
Karabulut’u
ziyaret
edip,
kontrollerini
gerçekleştirdi. Hastanede
refakatçi kalan Ayşegül
Işık kardeşinin dil kökünde
ceviz büyüklüğünde kitle
olduğunu
belirtirken,
“Bakıldığında dışarıdan
da kendini belli eden kitle,
9
yiyip içerken boğazda takılmalara neden
oluyordu. Ablam eski sağlığına yeniden
kavuşacağı için çok mutluyuz” dedi.
Üniversitemiz İlköğretim Anabilim Dalı II.
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı
Üniversitemizin
Sosyal
Bilimler
E n s t i t ü s ü
bünyesinde
İlköğretim
Anabilim
Dalı
altında
Sınıf
Öğretmenliği
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı açılması konusundaki teklifi,
25/09/2014 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında, 08/10/2009
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
Kararı dikkate alınarak kabul edildi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Sınıf
Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
programı ile sınıf öğretmenlerine,
meslekleriyle ilgili konularda yeni
bir bakış açısı ve derinlemesine bilgi
kazandırılması ve de mevcut bilgilerinin
nasıl kullanılacağı hususunda eğitim
verileceğini belirtti.
“Amacımız Öğretmenlerin Bilgi
ve Becerilerini Yeni Metotlarla
Birleştirerek Farklı Bakış Açıları
Kazandırmaktır”
Dekan Prof. Dr. Kutlu, Sınıf
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
programının
amacının
mesleğin
içerisinde aktif olarak yer alan
öğretmenlerin bilgi ve becerilerini
yeni metotlarla birleştirerek farklı
bakış açıları kazandırmak olduğunu
söyleyerek sözlerine şöyle devam
etti: “Sınıf Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans programının esas
amacı; meslek içerisinde çalışan
öğretmenlerimiz elde ettikleri bilgileri
mesleki olarak kullanabilmelerine
yardımcı olmak, ülkemizde yaratıcı,
dinamik,
uzmanlaşmış,
nitelikli
sınıf öğretmenlerinin mesleki olarak
gelişimlerine
katkı
sağlamaktır.
Ülkemizde zorunlu temel eğitim çağına
gelmiş tüm çocuklara hitap eden en
geniş kapsamlı öğretmenlik dalı olan
Sınıf Öğretmenliği, Türk Eğitim
Sisteminin temel eğitim amaçlarının
gerçekleştirmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Eğitim sistemimiz
içerisinde her bir bireyin eğitim hayatında
bir parçası olan sınıf öğretmenlerinin
yeni neslin yetişmesinde kritik bir
öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle; Sınıf Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans Programının, Sınıf
öğretmenlerinin hem bireysel hem de
mesleki gelişimlerini sağlayacak etkin
bir eğitim programıdır.”
10
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Eylül-Ekim 2014
Üniversitemizde Aday Memurlara
Eğitim Verildi
657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 2670 sayılı kanunla değişik
55. Maddesi ve 21.02.1983 tarihli
ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe konulan “Aday
Memurların Yetiştirilmesine İlişkin
Genel
Yönetmenlik”
gereğince;
Üniversitemiz bünyesinde çalışan 49
aday memurun katıldığı ve 45 gün
süren eğitim verildi.
“Yetki
ve
Sorumluluklarını
Bilmeliler”
Konuyla ilgili aday memurları
ziyaret eden Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, “Devlet
memuriyetine “Aday memur” olarak
başlamış bulunan personelimiz için
mevzuat gereği yapılması gereken
eğitimlere başladık. Memuriyet hayatı
mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülmekte olup memurlar yetki ve
sorumluluklarını öğrenmeleri adına
ilgili konularda müfredat hazırlanmış
bulunmaktadır. Memurlarımıza yeni
görevlerinde başarılar ve kolaylıklar
diliyorum.” dedi.
Eğitimler Temel ve Hazırlayıcı Eğitim
Olarak İki Bölümden Oluştu
Aday memurlara Temel Eğitim
kapsamında, Atatürk ilkeleri, T.C.
Anayasası, Devlet Teşkilatı, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Yazışma
ve Dosyalama Kuralları, Devlet Malını
Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Halkla
İlişkiler, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi,
İnkilap Tarihi, Milli Güvenlik Bilgileri,
Haberleşme, İnsan Hakları ve Türkçe
Dilbilgisi konularında, Hazırlayıcı
Eğitimde ise; Kurum ve Kuruluşların
Tanıtılması, Kurum ve Kuruluşların
Görevleri,
Kurum ve Kuruluşlarla
İlgili Mevzuat, Kılık Kıyafet, Kurum
ve Kuruluşun diğer Kurumlarla
İlişkileri ve Protokol, Aday Memurun
Görevi İle İlgili Hususlar, Kurum
ve Kuruluşun Teşkilatı, Arşiv ve
Arşivcilik, konularında eğitim verildi.
Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim
sonunda ise sınav yapıldı.​
Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri Kariyerlerini
Konuştu
Kırıkkale
Üniversitesi
Öğrenci
Konseyi, “Kariyer.net’ten Mülakat ve
Kariyer Tüyoları” isimli konferans
düzenledi. Yahya Kemal Salonu’nda
düzenlenen konferansa konuşmacı
olarak Kariyer Net Eğitim Uzmanı
Gültaç Abaoğlu katıldı.Çok sayıda
öğrencinin
katıldığı
konferansta
Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Konseyi
Başkanı Baybarshan Ali Kazancı,
açılış konuşmasını yaptı. Kazancı,
konuşmasında Öğrenci Konsey’i çatısı
altında yapılacak projelerden söz
etti. Kazancı’nın ardından söz alan
Kariyer Net Eğitim Uzmanı Gültaç
Abaoğlu, Kariyer Net hakkında genel
bir bilgi verdikten sonra öğrencilerin
mülakatlarda nelere dikkat etmesi
gerektiğine değindi.
AKADEMİK YÜKSELMELER
Prof. Dr.
Nazife Yiğit Kayhan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr.
Saime Ayşen FURTUN
Hukuk Fakültesi
Prof. Dr.
Sema ÇETİN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Enes TAN
Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Bengi.S.SAYIN KORKMAZ Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Nurdan ORBAY ORTAÇ
Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Vasfiye ÇELİK
İİBF
Yrd. Doç. Dr.
Erdem DOĞAN
Mühendislik Fakültesi
EYLÜL - EKİM AYLARINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
Üniversitemizde Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi
Kuruldu
Üniversitemiz faaliyet alanlarının
tümünde üretilen hizmet kalitesinin
geliştirilmesi, standardizasyonu ve
sürekliliğini
sağlayarak,
Toplam
Kalite Yönetim Sistemi hedefimize
ulaşabilmek için, kalite süreçlerini
organize ve koordine etmek üzere
Kırıkkale
Üniversitesi
Kalite
Geliştirme ve Yönetim Birimi
kuruldu. Birim, TS EN ISO 9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi kurulumu
ve belgelendirilmesi çalışmaları ile
üniversitemizin Elektronik Belge
Yönetim Sistemine (EBYS) geçişini
koordine edecek. Elektronik Belge
Yönetim Sisteminin hizmet vermeye
başlaması ile birlikte tüm yazışmalar
elektronik ortamda yapılabilecek.
Kuruluşunu
takiben
kalite
çalışmalarına
başlayan
Kalite
Geliştirme ve Yönetim Birimi, ilk
faaliyet olarak Kalite Yönetim Sistemi
eğitimi gerçekleştirdi.
Sakarya
Üniversitesi
Stratejik
Planlama ve EFQM Şube Müdürü Alev
ŞEVİNÇLİ, TS EN ISO 9001-2008
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında
17 Ekim 2014 tarihinde Mavi Salon’da
fakülte ve yüksekokul sekreterlerine ve
genel sekreterliğe bağlı tüm birimlere
Prosesler hakkında bilgi verdi.
İlk toplantının ardından çalışmalarına
hız kesmeden devam eden birim;
27 Ekim 2014 tarihinde TSE Eğitim
Dairesi Başkanlığı Kalite Yönetim
Sistemi Eğitmeni ve Baştetkikçisi
Uzman K. Yaşar Efendioğlu’nun
katılımıyla Birim Kalite Temsilcileri
ve Birim Kalite Sorumluları ile birlikte
bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda KYS yol haritasının
belirlenmesi, Belgelendirme süreci
gibi konularda bilgi alışverişinde
bulunuldu.
TARİH
PROGRAMI DÜZENLEYEN
PROGRAM KONUSU
12.Eylül 2014
Sağlık Bilimleri Fakültesi
22 Eylül-25 Ekim
Veteriner Fakültesi
Temel ve İleri İtaat Eğitim Kursu
13 Ekim 2014
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı
Sertifikalı Ücretsiz Hobi Kursları
09 Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Açılış
15 Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi
Daha Kolay ve Daha Çok Nasıl Yazarım
13-16 Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi Genç Gönüllüler
Haftası
14 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi
Kariyer.net’ten Mülakat ve Kariyer Tüyoları
16 Ekim 2014
Öğrenci Konseyi
Modern Bilim ve İslam İlişkisi
22 Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi
27-31 Ekim 2014
Kırıkkale Üniversitesi- TÜBİTAK
23 Ekim 2014
PDR Topluluğu
27 Ekim 2014
Veteriner Fakültesi
30 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
30 Ekim 2014
RotaTopluluğu- Genç Bakış
Topluluğu
Değişime Dayalı İşbirliği: Katılımcı Kadın
Araştırmalarının İncelenmesi
Voleybol Takımı Seçmeleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarına
Yönelik Bilgisayar Programlama Öğretiminde
Alternatif Yöntem ve Araçlar Semineri
Duygusal Zeka
Köpek Eğitimi Gösterisi
Sarı Zeybek
Türkiyenin Yakın Siyasi Tarihinin
Bilinmeyenleri
Kırıkkale Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ
Yayına Hazırlayanlar
Uzm. Rengim SİNE
Döndü Betül ÇETİN
Tasarım
Gülsen ALAGÖZ
Fotoğraf
Ganime Çisel SÜLEYMANOĞLU
Adres: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan / KIRIKKALE
Tel: 0 318 357 42 42 pbx Faks: 0 318 357 36 94
www.kku.edu.tr
Download

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk