CEL
LAL BAY
B AR Ü
ÜNİV
VERSİTES
Sİ İ.İ..B.F.
ULU
USAL ÖĞR
RENC
Cİ KO
ONG
GRESİİ
“KR
RİZ, İS
STİHD
DAM VE
V TÜ
ÜRKİY
YE”
PR
ROJE MET
TNİ ve PROG
GRAM
MI
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ
“KRİZ, İSTİHDAM VE TÜRKİYE”
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde “Kriz, İstihdam ve Türkiye” konulu
“Gençlerle 360 Derece İktisat” Ulusal Öğrenci Kongresi 29–30 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecektir.
Projenin Amacı: Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik olguların, lisans düzeyindeki öğrencilerin bakış açısıyla
değerlendirilmesini, belli konular üzerine yoğunlaşarak yetkinlik kazanmalarını, bilimsel araştırmalar ışığında,
sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak, inovatif fikirler geliştirmelerini sağlamak ve ortaya çıkardıkları çalışmaları
rahatlıkla ifade edebilecekleri platformu oluşturmaktır. Böylece genç arkadaşlarımız fakülte sıralarında yapılan bilgi
aktarımını taze zihinlerinde yoğurarak, bilgi üretecek ve bunu kürsüde öğrencilere sunma imkânı bulacaktır.
Misyonumuz: İktisadi ve idari bilimler alanında eğitim gören genç arkadaşlarımızın, dinamizm ve kendine özgü
bakışı ile bilimsel tutku ve heyecanı birleştirip, henüz mesleki hayata atılmamışken, mesleki alanlarında, kendine
güvenen, bilim yolunda aktifleşen, üretken bireylere dönüşümüne öncülük etmektir.
Vizyonumuz: Türkiye çapında öğrencilerin, iktisadi alanda farkındalığını artırarak, toplumun her alanına etkisi olan
ekonomik faaliyet ve sorunlara karşı, çözüm odaklı ve bilimsel bir yaklaşım ile katma değer yaratılması ve nihai fayda
elde edilmesine yardımcı olmaktır.
Organizasyon Yapısı:
Onursal Başkan
Prof.Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ (Celal Bayar Üniversitesi, Rektör)
Kongre Başkanı
Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN(Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dekanı)
Yürütme Kurulu
Prof.Dr. C. Yenal KESBİÇ(Celal Bayar Ünv. İ.İ.B.F. İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Gör. İsmet GÜNEŞ (Celal Bayar Üniversitesi)
Arş.Gör. Hayriye BAŞCI NUR (Celal Bayar Üniversitesi)
Düzenleme Kurulu
Arş.Gör.İsmet GÜNEŞ
Arş.Gör. Hayriye BAŞCI NUR
Öğr.Ayşe ASLAN
Öğr. Aytaç GELGEÇ
Öğr.Furkan KAYA
Öğr.Selim SARISOY
Öğr. Nuri ÜLGER
Öğr. Bilal AYYILDIZ
Öğr. Elif YILMAZ
Öğr. Gizem ÇORAPLI,
Öğr. Emre ÇELEBİ
Öğr. Bilal ÖZDEN
Öğr. Seray GEZEN
Öğr. Bahar TANIŞAN,
Öğr. Ece DÜZGÜN,
Öğr. Ersin ESEN
Öğr. Mehmet DEMİREL
Öğr. Onur KOCAER
Öğr. Çağdaş GÖNENÇ
Öğr. Zeynep SÖYLEMEZ
Öğr. Remziye SEYHAN
Öğr. Büşra BİÇER
Öğr. Mehmet AKİF ŞAHİN
Öğr. Mine KORKMAZ
Öğr. Eyüp YILDIZ
Öğr. Umut ÖZDEMİR
İLETİŞİM
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uncubozköy Kampüsü, 45050 Manisa
Web: 360iktisat.cbu.edu.tr
E-posta:[email protected] - [email protected]
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
“Gençlerle 360 Derece İktisat”
Ulusal Öğrenci Kongresi, MANİSA
KONGRE PROGRAMI
29. Nisan.2014 Salı
09.00–09.45
Kongre Kayıt- Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)
10:00-12:30 Açılış Konuşmaları ( S.D.K.M. Ana Salon)
- Prof.Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ (C.B.Ü. Rektörü, Kongre Onursal Başkanı)
- Abdurrahman SAVAŞ (ManisaValisi)
- Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN (İ.İ.B.F. Dekanı, Kongre Başkanı)
- Prof.Dr. C.Yenal KESBİÇ (İ.İ.B.F. İktisat Teorisi ABD Başkanı, Kongre Yürütme Kurulu
Başkanı)
- Erk Hacıhasanoğlu (İMKB Yönetim Kurulu Başkanı)
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:40-15:00 LALE SALONU
I. Onur YILDIZ- Tuğçe Tütüncü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi
“2008 Küresel Ekonomik Krizi'nin Türkiye'deki İşgücü Piyasasında Doğurduğu Sorunlar”
II. Özlem Dündar- Ata Devrim
Celal Bayar Üniversitesi
“Klr “Mutlak Sinyal” Yaklaşımına Göre Türkiye Ekonomisine İlişkin Kriz Öngörüsü”
III. Serkan Çınar – Selim Duramaz Celal Bayar Üniversitesi
“Son 20 Yıldaki Kriz Maratonu ve Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Analizi”
13:40-15:00 MAGNESIA SALONU
I.Orkun Çelik Ege Üniversitesi
“1980’den Günümüze Türkiye’nin Kriz ve Ücret Panoraması”
II. Ahmet Karkar
Ege Üniversitesi
“Küresel Finansal Kriz Ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri”
III- Göksel Kartum
Gediz Üniversitesi
“Üretim Ve İmalat Sektöründe Verimlilik ve İş Gücü”
15:00-15:15 Çay ve Kahve Arası
15:15-16:30 LALE SALONU
I. Sebiha Nur Öksüz Selçuk Üniversitesi
“Modern Çağda Kriz Yönetimi”
II. Hatice Yılmaz, Vehbi Kadir Koç, Rukiye Apaydın, Emine Ağır, Canan Arslan, Dilek
Özdemir, Hüseyin Zahid Kara
Düzce Üniversitesi
“Ekonomik Krizlerin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”
III. Sibel Öztaş
Fırat Üniversitesi
“Akademik Personelde Tükenmişlik Sendromuna Dayalı Kriz Analizi”
IV. Gülçin Bayer
Celal Bayar Üniversitesi
“Teknolojik Gelişmelerin Dış Ticaretteki Önemi Türkiye Japonya Örneği”
15:15-16:30 MAGNESIA SALONU
I. F. Volkan Ayyıldız, Yusuf Zeytun
Ardahan Üniversitesi
“Finansal Yeniliklerin Bireysel Kredilendirme Sürecine Etkisi: Türkiye Örneği”
II. Çağrı Erdemci
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
“Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Büyük Firmaların Performansına Etkisi: Küresel Kriz
Öncesi ve Küresel Kriz Sonrası Dönem”
III. Orhan Irk, Merve Denizci
Dokuz Eylül Üniversitesi
“Türkiye’de Yeni Kamu İşletmeciliği ve İstihdama etkileri: Alt işverenlik Uygulamalarına
Bakış”
IV. Serdar Yetişen, Gamze Tutu, Ethem Karahan
Süleyman Demirel Üniversitesi
“Kayıtdışı İstihdamın, Nedenleri, Ölçümü, Ekonomiye Etkileri ve Çözüm Önerileri”
17:00-17:30 Mehter Takımı Gösterisi (Amfi Tiyatro)
19:00- 22:30 Gala Yemeği
30. Nisan.2014 Çarşamba
09:30-10:45 LALE SALONU
I. Elif Dursun, Baturalp Balcı, Fadime Koçak
Gediz Üniversitesi
“Türkiye'de Girişimcilik Destekleri ve İstihdam Üzerindeki Etkileri”
II. Merve Narin, Sezin Çamur, Selin Karadağ
Düzce Üniversitesi
“Beşeri Sermaye Büyüme İlişkisi”
III. Serhat Aktaş, Hamza Yavuz
İnönü Üniverisitesi
“Global Krizin Etkileri ve Türkiye’ye Yansıması”
IV. Emrah Arkalı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
“2008 Krizinin Emek Piyasasındaki Etkisi: Türkiye Örneği”
09:30-10:45 MAGNESIA SALONU
I. Fahreddin Tekin, Neslihan Alkış, Kübra Gökbolat
Gediz Üniversitesi
“Üniversite Girişimcilik Eğitimleri ve Etkililik Yönlü Bir Analiz”
II. Sedef Sondemir, Alparslan Doğan, Seda Özbek
Düzce Üniversitesi
“İmalat Sektörü Büyüme Hızı İle İş Gücü Verimliliği Arasındaki İlişki”
III. Fatih Çelik
Selçuk Üniversitesi
“Girişimciliğin İstihdamda ki Yeri ve Önemi”
IV. Oktay Emlik
Fırat Üniversitesi
“Türkiye’de AB ve AB’ye Uyum Sürecinde Yapılan Çalışmalar Hakkında Üniversite
Öğrencilerinin Görüşleri (Fırat Üniversitesi Örneği)”
10:45-11:00 Çay ve Kahve Arası
11:00-12:30 LALE SALONU
I. Baybarshan Ali Kazancı, Mete Çapar
Kırıkkale Üniversitesi“Avrupa Birliği Uyum
Sürecinde İstihdam Politikaları”
II. Yasemin Bölek
Celal Bayar Üniversitesi
“AB Yolunda Türkiye’nin İş Gücü Profili”
III. Yahya Mert Işıkdemir
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
“2008 Küresel Krizi Sonrasında Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de İşsizliğin
Boyutlarının Analizi”
IV. Gökhan Salman
Celal Bayar Üniversitesi
“Bıtcoin Nedir? Bıtcoin Bir Ödeme Aracı ve Yeni Bir Para Birimi Olabilir Mi?”
11:00-12:30 MAGNESIA SALONU
I. Gizem Şahin, Sedat Arslan, Özgür Gamze Güneş
Akdeniz Üniversitesi
“Kadın Nüfusunun İş Dünyasına Ve Üretime Katılımı”
II. Tuğba Sarı, Nilüfer Dilara Ar
Celal Bayar Üniversitesi
‘’Kadın Nüfusunun İş Dünyasına ve Üretime Katılımı’’
III. Sıla Bilen
Dokuz Eylül Üniversitesi
“ Türkiye’ye Sığınan Kadınların Yaşadığı Sorunlar: Eskişehir Örneği”
IV. Betül Yeninci
Gediz Üniversitesi
“Engelli Bireylerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:40-15:00 LALE SALONU
I. Samet Durmuş, Emine Onat
Selçuk Üniversitesi
“Kırsal Kalkınma Ve İstihdamda Yerel Yönetimler”
II. Emre Çelebi, Çağdaş Gönenç Celal Bayar Üniversitesi
“Yerel Yönetimlerde İstihdam”
III. Ebu Bekir Nizamoğlu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
“Türkiye’de Genç İşsizlik Ve İstihdam Sorunu”
IV. Metehan Sadırlı
Selçuk Üniversitesi
“Genç İstihdamı ve Türkiye”
13:40-15:00 MAGNESIA SALONU
I. Gökhan Alyagut, Nuri Aslan
Ardahan Üniversitesi
“Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu Nedenleri ve Çözümleri: Türkiye Örneği”
II. Ecem Börekçi
Celal Bayar Üniversitesi
“AB Sürecinde Türkiye-Polonya Genç İstihdamı”
III. Furkan Kaya, Kübra Yıldırım
Celal Bayar Üniversitesi, Giresun Üniversitesi
“Genç İstihdamı ve Topluma Sosyal Ekonomik Etkileri”
IV. Merve Coşgun
Pamukkale Üniversitesi
“Kadın İstihdamı ve Çalışma Yaşamı”
15:30-17:30 Manisa Kültürel Gezisi ve Kongre Kapanış
Download

İdari Para Cezası Hakkında Duyuru