dr LUKA BJELICA
Redovni profesor
e-mail: [email protected]
Lični podaci: Rodjen u Vrbici (Crna Gora) 1943.g.
Obrazovanje: Filozofski fakultet (grupa Hemija) završio 1968.g. Magistrirao
iz analitičke hemije na PMF u Beogradu 1973.g, a doktorirao iz elektrohemije
na PMF u Beogradu 1979.g. Govori i piše engleski, ruski i poljski, a služi se
francuskim jezikom.
Zaposlenje: Od 1969.g. zaposlen na Prirodno-matematičkom fakultetu u
Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora na predmetu Elektrohemija
izabran 1991.g.
Angažovanje u nastavi: Predaje predmet Elektrohemija i nekoliko srodnih
izbornih predmeta.
Užbenici, praktikumi, skripte:
1. L. Bjelica:”Uvod u elektrohemiju”, Institut za hemiju PMF, Novi Sad, 1986.
Naučna aktivnost i interesovanja:
Proučava
voltametrijsko
ponašanje
različitih
(modifikovanih
i
nemodifikovanih) elektrodnih površina u odgovarajućim medijumima.
Takodje,
izučava
elektrohemijske
karakteristike
novosintetizovanih
kompleksnih jedinjenja.
Izabrani radovi:
1. Bjelica, L.et al., “Electrochemical Studies on Different Glassy Carbon
Electrodes. II. Corrosion and Double Layer Characteristics”, Croatica
Chem. Acta, 53 (1980) 211-231
2. Bjelica, L., Jovanović, Lj.S., “Electrochemistry of Iron(III) Complexes
with Salicylaldehyde Thiosemicarbazone and Its S-Methyl Derivative”,
J. Electroanal. Chem., 213 (1986) 85-110
3. Bjelica, L.J. et al., “Some peculiarities observed in voltammetric
studies of different glassy carbon electrodes in nonaqueous media”,
Electroanalysis, 7 (1995) 990-996
4. Abramović, B.F. et al., “Some Electrochemical Characteristics of Boronand Phosphorus- Doped Glassy Carbon Electrodes”, Electroanalysis, 15
(2003) 878-884
5. Guzsvány, V. et al. „Monitoring of Photocatalytic Degradation of
Selected Neonicotinoid Insecticides by Cathodic Voltammetry with a
Bismuth Film Electrode”, Electroanalysis, 20 (2008) 291- 300
Učešće na projektima: Radio je na preko 30 završenih projekata i studija.
Trenutno radi na 4 domaća i medjunarodna projekta.
Saradnja: U okviru projekata saradjuje sa nekoliko istraživačkih grupa iz
zemlje i inostranstva.
Nagrade i priznanja:
Nekoliko priznanja u okviru SHD.
Članstvo u naučnim i drugim asocijacijama:
Član SHD-HDV.
Download

dr Luka Bjelica, redovni profesor