Dr. Oner KOÇAK
Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok
zararlının
kontrolünde yapılan ve yapılması
gereken bir yöntemdir
Kalıcı Uygulama
DDT
Sivrisinek
SITMA
Evsineği
Hamamböceği
Bit, Pire, Tahtakurusu vb.
Hedef zararlı türü
İnsektisit aktif içeriği
Formulasyon tipi
Uygulama alanı ve yüzeyi
Uygulama zamanı
Hedef Zararlı Türü
 Üreme
 Beslenme
 Dinlenme
İnsektisit Aktif İçeriğinin Belirlenmesi
Sivrisinek İç Alan Uygulamasında Kullanılan
İnsektisitler (WHOPES 2006.1)
İnsektisit
Kimyasal tipi
Uygulama
Dozu (g/m²)
Kalıcılık süresi (ay)
DDT
Organochlorine
1–2
>6
Bendiocarb
Carbamate
0.100–0.400
2–6
Propoxur
Carbamate
1–2
3–6
Fenitrothion
Organophosphate
2
3–6
Malathion
Organophosphate
2
2–3
Pirimiphos-methyl
Organophosphate
1–2
2–3
á-Cypermethrin
Pyrethroid
0.020–0.030
4–6
Bifenthrin
Pyrethroid
0.025–0.050
3–6
Cyfluthrin
Pyrethroid
0.020–0.050
3–6
Deltamethrin
Pyrethroid
0.020–0.025
3–6
Etofenprox
Pyrethroid
0.100–0.300
3–6
λ-Cyhalothrin
Pyrethroid
0.020–0.030
3–6
Sivrisinek Larva Kontrolunda Kullanılan
Larvasitler (WHOPES 2006.1)
İnsektisit
Kimyasal Tipi
Uygulama Dozu
(g/ha)
Formulasyon
Fuel oil
B. thurigiensis israelensis
–
Biopesticide
_
c
Solution
Water-dispersible granule
Diflubenzuron
25–100
Wettable powder
20–40
Emulsifiable concentrate
10–100
Emulsifiable concentrate
5–10
Granules
Chlorpyrifos
Fenthion
Insect growth
regulator
Insect growth
regulator
Insect growth
regulator
Insect growth
regulator
Organophosphate
Organophosphate
11–25
22–112
Pirimphos-methyl
Temephos
Organophosphate
Organophosphate
50–500
56–112
Emulsifiable concentrate
Emulsifiable concentrate,
granules
Emulsifiable concentrate
Emulsifiable concentrate,
granules
Methoprene
Novaluron
Pyriproxyfen
Evsineği ve Benzer Türlerde Kalıcılık
Uygulamasında Kullanılan İnsektisitler
(WHOPES 2006.1)
İnsektisit
Kimyasal tipi
Uygulama
Dozu(g/m²)
Bendiocarb
Carbamate
0.1–0.4
Azamethiphos
Organophosphate
1.0–2.0
Chlorpyrifos-methyl
Organophosphate
0.4–0.6
Diazinon
Organophosphate
0.4–0.8
Dimethoate
Organophosphate
0.046–0.5
Fenitrothion
Organophosphate
1.0–2.0
Malathion
Organophosphate
1.0–2.0
Naled
Organophosphate
0.4–0.8
Pirimphos-methyl
Organophosphate
1.0–2.0
α-Cypermethrin
Pyrethroid
0.015–0.03
β-Cypermethrin
Pyrethroid
0.05
Betacyfluthrin
Pyrethroid
0.0075
Bifenthrin
Pyrethroid
0.024–0.048
Cyfluthrin
Pyrethroid
0.03
Cypermethrin
Pyrethroid
0.025–0.1
Cyphenothrin
Pyrethroid
0.025–0.05
Deltamethrin
Pyrethroid
0.0075–0.015
Esfenvalerate
Pyrethroid
0.025–0.05
Etofenprox
Pyrethroid
0.1–0.2
Fenvalerate
Pyrethroid
1.0
λ-cyhalothrin
Pyrethroid
0.01–0.03
Permethrin
Pyrethroid
0.0625
D-Phenothrin
Pyrethroid
2.5
Evsineği ve Benzer Türlerde Kalıcılık
Uygulamasında Kullanılan Larvasitler
(WHOPES 2006.1)
İnsektisit
Kimyasal Tipi
Uygulama 2Dozu
(gai/m )
Diflubenzuron
IGR
0.5–1.0
Cyromazine
IGR
0.5–1.0
Pyriproxifen
IGR
0.05–0.1
Triflumuron
IGR
0.25–0.5
Hamamböceği Kalıcılık Uygulamasında
Kullanılan İnsektisitler (WHOPES 2006.1)
İnsektisit
Kimyasal Tipi
Formulasyon
Uygulama Dozu
(x10-1)g/m2
2.4–4.8
Bendiocarb
Carbamate
Spray
Hydramethylnon
Hydrazone
Bait
21.5
Boric acid
Inorganic
Bait
1–100%
Fenoxycarb
Insect growth regulator
Spray
1.2
Flufenoxuron
Insect growth regulator
Spray
0.3
Pyriproxyfen
Insect growth regulator
Spray
0.4–1.0
Hydroprene
Insect growth regulator
Spray
0.1–0.6
Dinotefuran
Neonicotinoid
Bait
0.2 – 1.0
Imidacloprid
Neonicotinoid
Bait
1.85–2.15
Chlorpyrifos
Organophosphate
Spray
5
Chlorpyrifos-methyl
Organophosphate
Spray
7–10
Diazinon
Organophosphate
Spray
5
Fenitrothion
Organophosphate
Spray
10–20
Malathion
Organophosphate
Spray
30
Pirimiphos-methyl
Organophosphate
Spray
25
α-Cypermethrin
Pyrethroid
Spray
0.3–0.6
β-Cyfluthrin
Pyrethroid
Spray
0.25
Bifenthrin
Pyrethroid
Spray
0.48–0.96
0.40
Cyfluthrin
Pyrethroid
Spray
Cyphenothrin
Pyrethroid
Spray
1–3
D,D-trans-Cyphenothrin
Pyrethroid
Spray
0.5–1.5
Cypermethrin
Deltamethrin
Pyrethroid
Spray
Pyrethroid
Spray
0.5–1.5
0.30
Esfenvalerate
Pyrethroid
Spray
0.5–1
Etofenprox
Pyrethroid
Spray
5–10
λ-Cyhalothrin
Permethrin
Pyrethroid
Pyrethroid
Spray
Spray
0.15–0.3
1.25–2.5
Fipronil
Sulfluramid
Arylpyrazole
Sulfonamide
Bait
Bait
0.1–0.5
10
FORMULASYON BELİRLENMESİ
MC
SE
SC
EW
ME
WP
G
WDG
Tablet
Jel
Bait
SİVRİSİNEK İÇ MEKAN NET UYGULAMASI
EVSİNEĞİ LARVA UYGULAMASI
Sivrisinek Larva Uygulaması
Açık kirli su
Açık temiz su
Kapalı kirli su
Kontrollu temiz su
UYGULAMA ZAMANI
Hedef Zararlının Üreme Beslenme ve Dinlenme
zamanları, sıcaklık, nem vb. iklim koşullarına göre
uygulama zamanının belirlenmesi gerekir
Değişik Deneme Yüzeyleri
beton
plastik
filtre kağıdı
ahşap
karo
cam
DSÖ Huni Yöntemi
SİVRİSİNEK LARVASİT DENEMELERİ
Laboratuvar
Yarı Saha
Saha Deneme Alanları
Teşekkürler……
Download

Dr. Öner KOÇAK