ALUMINIJUMSKI SISTEMI
Verzija 20150226
www.lyctum.com
TE62 THERMO ECOPLUS
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
TE62 THERMO ECOPLUS
TE62 THERMO ECOPLUS
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
63mm/56.9+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Obli štok
76.6mm/36.8+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
TE62-12 Krilo prozora
65.2mm/53+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Krilo prozora
MULTI POINT
69mm/60.2+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Skala 2650
❶
Skala 2632
❶
❶
AC1105
❷
1.04€
❷
0.69€
AC1609
❷
❷
0.91€
AC2660
0.32€
Skala 2000
0.32€
Skala 2000
❷
0.96€
SKALA 2660
❶
AC2660
0.96€
Skala 2660
❶
1.12€
Skala 2660
0.32€
Skala 2000
❷
0.91€
AC2632
1.04€
0.91€
AC2650
❷
0.49€
52.00€ TE62-18 0.96€
AC4305
52.00€ ❷
0.91€
AC2660
0.32€
Skala 2000
❷
Za štok TE62-04
60.00€ TE62-111 Krilo prozora
69mm/53.2+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
0.76€
AC1108
0.96€
SKALA 2660
❶
❷
0.91€
AC2660
0.32€
Skala 2000
❷
Za štok TE62-04
54.00€ 0.82€
0.96€
MO19 0.03€
0.69€
57.00€ TE62-04 ❷
Skala 2000
0.91€
MO19 0.03€
Ravni štok (veći)
AC2660
0.32€
MO19 0.03€
❶
46.00€ TE62-02 Skala 2660
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
63mm/36.8+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AC2305
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
Ravni štok
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
TE62-01 TE62 THERMO ECOPLUS
69mm/73.3+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AC2308
Skala 2650
❶
❷
AC2650
Skala 2000
❷
Za štok TE62-04
TE62-13 Krilo vrata
65.2mm/73.1+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
0.82€
AC2305
TE62-14 Krilo vrata
65.2mm/96.6mm
Poliamid traka 24/18mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
❷
0.69€
AC2305
❷
0.69€
T prečka
T prečka
TE62-41 Lažna prečka
TE62-31 67.8mm/61mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
52.00€ TE62-42 AC2650
0.32€
Skala 2000
❷
1.12€
0.32€
P100.1
0.06€
Parapet
FRC-100A
59.4mm/102.6+22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
T četkica 1m
Lažna prečka
MULTI POINT
0.44€
1.12€
79.00€ 0.06€
TE62 poklopac
❷
0.91€
59.4mm/45+2×22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
58.00€ 0.32€
Skala 2000
❶
0.96€
P100.1
AC2650
AC2660
❶
53.00€ TE62-23 0.91€
Skala 2660
59.4mm/35.4+2×22mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
1.12€
0.91€
Skala 2650
❶
71.00€ TE62-22 Skala 2650
❶
64.00€ 0.91€
MO19.1 0.06€
66.00€ MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
Krilo vrata
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
TE62-112 MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
3.00€
TE62 poklopac
68.3mm/61mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
47.00€ 0.44€
TE62 THERMO ECOPLUS
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
TE62-43 Obrtač štoka
AC2305
❶
54.4mm/58mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
46.00€ TE62-52 TE62-01 / TE62-02
Skretnica 90°
63mm/63mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
TE62-55 TE62-04
Okapnica
19mm/4mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
4.00€ 1.04€
12-01 0.32€
Nosač četkica
76.6mm/76.6mm
Poliamid traka 24mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
12-22 Spoj štokova
26.7mm/16.7mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
6.50€ 12-32 Prag za vrata
6.5/11mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
4.50€ Pogonska letva
❷
1.04€
Skretnica 90°
Skala 2000
59.00€ 21.5/15.4mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
12-41 AC2632
❷
0.69€
52.00€ 12-02 Skala 2632
51.2mm-16mm
Poliamid traka 18mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
2.50€ 11-022 32.7
TE62-04
Lajsna
22mm/22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
10.00€ 29.00€ 11-026 28.5
TE62-04
Lajsna
26mm/21.8mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
11.00€ TE62 THERMO ECOPLUS
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
1
3
2
4
5
9
6
10
7
11
8
BR.
ŠIFRA
OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MO68.6
MO68.31
P3L
P4L
P5L
152002
MO60
MO63.20
MO93
152001
EP04-03
Utiskivanje 4mm
Uvlačenje 3mm
3 mm
4 mm
5 mm
Pero krila
Pero krila
Pero krila
Pero štoka
Pero štoka
Centralna guma
DUŽINA
CENA
ŠIFRA
90m
110m
320m
280m
200m
200m
200m
200m
160m
260m
95m
27.00€
27.72€
49.92€
50.40€
50.40€
36.00€
24.00€
30.00€
28.80€
37.44€
77.00€
200-06-860-00
200-68-310-03
200-02-700-00
200-02-070-00
200-02-050-00
220-11-002-01
220-60-001-01
220-63-000-00
220-00-930-00
220-11-001-00
EP04-03
AS50 BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS50 BEZ TERMO PREKIDA
AS50 BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS50-02 Ravni štok
MO4205
Skala 2000
26.00€ AS50-04 Obli štok
2.67€
0.32€
MO4205
MO19 0.03€
50mm/36.6+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Skala 2000
78mm/36.8+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
37.00€ AS50-11 Krilo prozora
Skala 2660
❶
MO4205
Skala 2000
❷
0.96€
2.67€
MO4201
0.32€
Skala 2000
58mm/46.4+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
31.00€ AS50-12 Krilo vrata
1.21€
MO43 (3842)
0.32€
Skala 2000
58mm/70.6+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AS50-13 Krilo vrata
1.75€
MO43 (3842)
0.32€
Skala 2000
MO19.1 0.06€
39.00€ 58mm/92.6mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
40.00€ 1.75€
MO19 0.03€
Obli štok
0.32€
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
AS50-05 2.67€
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
32.00€ MO19 0.03€
60mm/36.6+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
0.32€
AS50 BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS50-21 T prečka
AS50-22 P100.1
49.5mm/26+2×22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Lažna prečka
P100.1
49.5mm/46+2×22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
31.00€ AS50-41 T prečka
38.00€ 0.06€
0.06€
AS50 poklopac
57.8mm/61mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
29.00€ AS50-31 Parapet
0.44€
AS50-51 50mm/98+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Skretnica 90°
60mm/60mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Za štok AS50-04
47.00€ 11-035 9.6
Lajsna
34.5mm/21.8mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
11-017 27.1
Nosač četkica
52mm/16.7mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
17mm/21.8mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AS50-02
23.00€ 12-03 Lajsna (20mm)
8.00€ 12-34 Prag za vrata
44mm/12mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AS50-02
10.00€ 10.00€ 11.00€ AS50 BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
1
3
2
4
5
9
6
10
7
11
8
BR.
ŠIFRA
OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MO68.6
MO68.31
P3L
P4L
P5L
152002
MO60
MO63.20
MO93
152001
EP04-03
Utiskivanje 4mm
Uvlačenje 3mm
3 mm
4 mm
5 mm
Pero krila
Pero krila
Pero krila
Pero štoka
Pero štoka
Centralna guma
DUŽINA
CENA
ŠIFRA
90m
110m
320m
280m
200m
200m
200m
200m
160m
260m
95m
27.00€
27.72€
49.92€
50.40€
50.40€
36.00€
24.00€
30.00€
28.80€
37.44€
77.00€
200-06-860-00
200-68-310-03
200-02-700-00
200-02-070-00
200-02-050-00
220-11-002-01
220-60-001-01
220-63-000-00
220-00-930-00
220-11-001-00
EP4-03
AS42 MINI BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS42 MINI BEZ TERMO PREKIDA
AS42 MINI BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS42-102 Ravni štok
Skala 2660
AC2660
Skala 2000
Skala 2660
AC2660
0.32€
Skala 2000
MO19.1 0.06€
Krilo prozora
0.91€
44mm/53+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
28.00€ AS42-112 0.96€
Krilo vrata
Skala 2650
0.91€
AC2650
0.32€
Skala 2000
44mm/73.1+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
32.00€ AS42-113 0.91€
Krilo vrata
Skala 2650
1.12€
AC2650
0.32€
Skala 2000
44mm/95.1mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
32.00€ AS42-21 T prečka
0.91€
AS42-22 P100.1
37mm/24+2×22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
24.00€ AS42-41 Lažna prečka
T prečka
0.32€
P100.1
37mm/45+2×22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
29.00€ 0.06€
AS42 poklopac
45.8mm/61mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
24.00€ 1.12€
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
AS42-17 0.96€
MO19 0.03€ MO19.1 0.06€
23.00€ MO19 0.03€
42mm/36.8+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
AS42-33 Nosač četkica
40.3mm/32.7mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
0.44€
15.00€ 0.06€
Poklopac
AS42 MINI BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
AS42-31 AS42-51 Parapet
37mm/98+22mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Skretnica 90°
11-006 42mm/42mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Lajsna
21.8mm/5.7mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
27.8
AS42-102
41.00€ 15.00€ 7.00€ 1
3
2
4
5
9
6
10
7
8
BR.
ŠIFRA
OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MO68.6
MO68.31
P3L
P4L
P5L
152002
MO60
MO63.20
MO93
152001
Utiskivanje 4mm
Uvlačenje 3mm
3 mm
4 mm
5 mm
Pero krila
Pero krila
Pero krila
Pero štoka
Pero štoka
DUŽINA
CENA
ŠIFRA
90m
110m
320m
280m
200m
200m
200m
200m
160m
260m
27.00€
27.72€
49.92€
50.40€
50.40€
36.00€
24.00€
30.00€
28.80€
37.44€
200-06-860-00
200-68-310-03
200-02-700-00
200-02-070-00
200-02-050-00
220-11-002-01
220-60-001-01
220-63-000-00
220-00-930-00
220-11-001-00
SL32 KLIZNI SISTEM BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
SL32 KLIZNI SISTEM
SL32 KLIZNI SISTEM BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
Skala 1126
Vođica 1261
78mm/44mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
5.4mm/9mm
L=6000mm
NATUR ELOX
42.00€ SL32-03 Trokanalni štok
0.60€
Skala 1126
5.4mm/9mm
L=6000mm
NATUR ELOX
60.00€ SL32-41 Skala 1126
32mm/75mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
32.00€ Odbojnik
Adapter
SL32 poklopac
49.58mm/38.15mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
0.60€
MS0204 13.00€ Podesiva kolica
Parisiana 0.53€
Crna / bela ručica
4.6
MS0330 0.60€
MO19 0.03€
26
Krilo
4.00€
Vođica 1261
118mm/44mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
SL32-11 4.00€
MO19 0.03€
Dvokanalni štok
MO19 0.03€
SL32-01 0.38€ MS07 Centralni dihtung
3.53€ 3.53€ 3.75€ SL32 KLIZNI SISTEM BEZ TERMO PREKIDA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
6
7
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
ŠIFRA
OPIS
BK-000
BK-001
BK-002
BK-003
BK-004
BK-005
PB 67-550
PB 67-700
0-1mm
1-2mm
2-3mm
3-4mm
4-4mm
5-6mm
Četkica 5.5mm
Četkica 7mm
DUŽINA
CENA
ŠIFRA
200m
150m
280m
240m
160m
120m
1m
1m
21.00€
18.00€
45.00€
48.00€
40.00€
44.00€
0.15€
0.20€
AA010-000
AA010-001
AA010-002
AA010-003
AA010-004
AA010-005
PB 67-550
PB 67-700
SL28 KLIZNI SISTEM
SL28 KLIZNI SISTEM
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
Dvokanalni štok
SL28-03 Skala 1126
24.00€ 24.8
Krilo
24.8
28mm/61mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
H prečka
—€
SL28-62 Poklopac MS903
10.00€ —€
Adapter
28mm/60mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
18.7mm/14.3mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
6.00€ MS0204 Podesiva kolica
Parisiana Crna / bela ručica
4.6
Odbojnik
Adapter
0.60€
36.9mm/28.5mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
21.00€ MS0330 19.00€ SL28-41 Skala 1124
22.00€ SL28-22 0.60€
MO19 0.03€
SL28-13 Skala 1126
37.2mm/42.9mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
MO19 0.03€
45mm/42.9mm
L=6000mm
RAL 9016
NATUR ELOX
Jednokanalni štok
MO19 0.03€
SL28-01 0.38€ MS07 Centralni dihtung
3.53€ 3.53€ 3.75€ SL28 KLIZNI SISTEM
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
6
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
ŠIFRA
OPIS
BK-000
BK-001
BK-002
BK-003
BK-004
BK-005
PB 67-700
0-1mm
1-2mm
2-3mm
3-4mm
4-4mm
5-6mm
Četkica 7mm
DUŽINA
CENA
ŠIFRA
200m
150m
280m
240m
160m
120m
1m
21.00€
18.00€
45.00€
48.00€
40.00€
44.00€
0.20€
AA010-000
AA010-001
AA010-002
AA010-003
AA010-004
AA010-005
PB 67-700
INTERNO SERIJA
ENTERIJERSKA VRATA U KOMBINACIJI SA TELESKOPIK RAMOM INTERNO SERIJA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
BR24-11 Štok šarka
Skala 1126
46.00€ BR24-12 0.60€
Štok
MO19 0.03€
99.7mm/77mm
L=6000mm
NATUR ELOX
Skala 1126
BR24-13 Štok
0.60€
MO19 0.03€
30.00€ 0.60€
MO19 0.03€
54.6mm/67.9mm
L=6000mm
NATUR ELOX
Skala 1126
92.6mm/67.9mm
L=6000mm
NATUR ELOX
40.00€ BR24-21 Krilo
Skala 1119
BR24-22 Krilo
42mm/22mm
L=6000mm
NATUR ELOX
42mm/16mm
L=6000mm
NATUR ELOX
8.1
9.5
26.00€ BR24-31 Lažna prečka
48.5mm/24.1mm
L=6000mm
NATUR ELOX
16.00€ BR24-900 Interno šarka
NATUR ELOX
4.27€ Skala 1119
8.1
20.00€ 1.04€
BR24-41 Adapter
38mm/14.8mm
L=6000mm
NATUR ELOX
16.00€ BR24-42 1.04€
Adapter
73mm/14.8mm
L=6000mm
NATUR ELOX
22.00€ INTERNO SERIJA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
4
BR24-12
BR24-11
7.4
102
132
4
BR24-13
BR24-11
7.4
140
170
BR24-13
BR24-41
BR24-11
7.4
175
205
BR24-13
BR24-11
BR24-42
12.4
210
235
INTERNO SERIJA
Enterijerska aluminijumska vrata u
kombinaciji sa teleskopik ramom,
dizajnirana su u skladu sa visokim
enterijerkim zahtevima i izrađena od
posebno projektovanih profila.
Zahvaljujući teleskopik aluminijumskom ramu, vrata je moguće implementirati na širinu zida od 100 do
500 mm. Estetske pokrivne lajsne
dodatno čuvaju ivice zida, što pored estetike ima i praktičnu primenu.
Sam dizajn teleskopik rama dozvoljava rotaciju krila do 180 stepeni.
Poseban detalj čini aluminijumski
okvir krila. Sve češći zahtevi od
strane projektanata za slim profilima, nateralo nas je da isprojektujemo okvir krila sa izuzetno malom
površinom vidljivog aluminijuma.
Pored svega navedenog, postoji
mogućnost izrade krila sa drvenom
ili staklenom ispunom.
ALUMINIJUMSKE OKAPNICE I PODPROZORSKE DASKE
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
20
25
Aluminijumske okapnice za spoljnu upotrebu proizvođača Asistal odlikuje visoki kvalitet i veoma povoljna cena.
Dimenzije i cene nalaze se u tabelama ispod. Okapnice se prodaju isključivo na 6 metara.
- Beli čepovi za okapnice do 300mm prodaju se u paru i cena za jedan par je 1.53€
- Sivi i braon čepovi za okapnice do 300mm prodaju se u paru i cena za jedan par je 1.83€
BELE RAL9016 I SIROVE OKAPNICE
100mm
125mm
150mm
175mm
200mm
225mm
250mm
275mm
300mm
18.00€
23.00€
27.00€
31.00€
35.00€
41.00€
45.00€
51.00€
65.00€
MAT ELOKSIRANE E0 I BRAON RAL8014 OKAPNICE
100mm
125mm
150mm
175mm
200mm
225mm
250mm
275mm
300mm
20.00€
25.00€
29.00€
35.00€
40.00€
46.00€
50.00€
57.00€
69.00€
WDS podprozorske daske za unutrašnju upotrebu proizvođača Miroplast odlikuje visoki kvalitet i cena. Daske se
prodaju isključivo na 6 metara. Posebna površina podprozorske daske čini je višenamenskom i garantuje dugovečnost.
Poseduju snagu i izdržljivost zahvaljujući svojoj strukturi i konstrukciji koja je razvijena da se nosi sa bilo kojom težinom.
- Čepovi su plastični i prodaju se u paru, dužine 600mm, u odgovarajućoj boji. Cena za jedan par je 2.53€
BELA MAT, MERMER, GRANIT, ZLATNI HRAST, TAMNI ORAH I MAHAGONI
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
17.00€
26.00€
33.00€
40.00€
48.00€
55.00€
BELA VISOKI SJAJ
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
21.00€
29.00€
38.00€
47.00€
56.00€
65.00€
ALUMINIJUMSKI KUTIJASTI I L PROFILI
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
KUTIJASTI PROFILI
Industrijski aluminijumski kutijasti profili dužine su 6 metara i dostupni su u varijantama bela RAL 9016, braon RAL
8014, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.
1.4
40
40
ŠIFRA
911-BELI
911-BRAON
911-ELOX
911-SIROVI
939-ELOX
958-BELI
958-ELOX
959-BELI
959-ELOX
1.2
20
30
1.2
20
20
1
80
60
BOJA
DIMENZIJE
DEBLJINA ZIDA
CENA
Bela
Braon
Mat Elox
Sirovi
Mat Elox
Bela
Mat Elox
Bela
Mat Elox
40×20mm
40×20mm
40×20mm
40×20mm
40×30mm
60×20mm
60×20mm
80×20mm
80×20mm
1mm
1mm
1mm
1mm
1.2mm
1.4mm
1.4mm
1.2mm
1.2mm
11.50€
11.50€
11.50€
11.50€
15.00€
20.00€
20.00€
22.00€
22.00€
L PROFILI
Industrijski aluminijumski L profili dužine su 6 metara i dostupni su u varijantama bela RAL 9016, braon RAL 8014,
mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.
1.2
1.2
1.3
1.2
15
ŠIFRA
1401-BELI
1401-ELOX
1402-BELI
1402-ELOX
1406-BELI
1406-ELOX
1318-BELI
1318-BRAON
1318-ELOX
1318-SIROVI
1316-BELI
1316-ELOX
40
30
20
20
20
15
20
30
1
60
BOJA
DIMENZIJE
DEBLJINA ZIDA
CENA
Bela
Mat Elox
Bela
Mat Elox
Bela
Mat Elox
Bela
Braon
Mat Elox
Sirovi
Bela
Mat Elox
15×15mm
15×15mm
20×20mm
20×20mm
30×30mm
30×30mm
40×20mm
40×20mm
40×20mm
40×20mm
60×20mm
60×20mm
1mm
1mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.2mm
1.3mm
1.3mm
4.00€
4.00€
4.50€
4.50€
7.00€
7.00€
7.00€
7.00€
7.00€
7.00€
10.50€
10.50€
PROFILI ZA ALUMINIJUMSKE OGRADE I GELENDERE
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
ZLATNA MAHAGONI
SVETLI
ORAH
TAMNI
ORAH
34.00€
34.00€
45.00€
45.00€
45.00€
32.00€
32.00€
41.00€
40.00€
40.00€
3.50€
3.50€
11.00€
11.00€
SILVER
MAT ELOX BRONZA
Rukohvat Ø50 2.5mm
34.00€
34.00€
Rukohvat Ø50 2mm
28.00€
Stub dvokanalni Ø40
32.00€
32.00€
32.00€
Lakši stub dvokanalni Ø40
25.00€
25.00€
25.00€
Rukohvat Ø40 2mm
22.00€
22.00€
Stub jednokanalni Ø40
29.00€
Poklopac stuba Ø40
2.75€
Stub 40×40mm jednokanalni
33.00€
33.00€
Poklopac stuba 40×40mm
2.75€
2.75€
Ispuna Ø30
18.00€
Ispuna dvokanalna Ø30
20.00€
Ispuna Ø16
8.00€
Rukohvat 60×25mm
31.00€
Ispuna 11×50mm
16.00€
16.00€
Ispuna 11×40mm
14.00€
14.00€
18.00€
Ispuna 11×20mm
8.00€
8.00€
11.00€
Ispuna 14×14mm
9.00€
Ispuna 10×10mm
7.47€
7.47€
Rukohvat za staklo Ø50 2.5mm
42.00€
42.00€
Donji nosač stakla
62.00€
62.00€
SSO rukohvat Ø50
31.02€
31.02€
SSO pokrivni profil
18.31€
18.31€
34.00€
CRNA
28.00€
25.00€
22.00€
29.00€
2.75€
18.00€
2.75€
18.00€
2.75€
2.75€
18.00€
20.00€
8.00€
8.00€
3.50€
27.00€
8.00€
8.00€
11.00€
Profili za aluminijumske ograde i gelendere prodaju se na komad dužine 6m.
ALUMINIJUMSKI RUKOHVATI ZA VRATA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
ŠIFRA
NAZIV
NT 4037
Profil Ø40 6m
NT 3037
Profil Ø30 6m
NT 1805
NT 1806
NT 1807 50cm
NT YK-001
1020.00.310
1020.00.313
1020.00.315
1019.00.132
Set držača za rukohvat
Aluminijumski rukohvat Ø40
Set držača za rukohvat Ø30
Aluminijumski rukohvat Ø30
Rukohvat za vrata Ø30 - Ravni
Rukohvat za vrata Ø30 - Lučni
Rukohvat za vrata Ø30
Rukohvat za vrata
Stublina rukohvat za vrata
Stublina rukohvat za vrata
Stublina rukohvat za vrata
Stublina rukohvat za vrata H300mm
BOJA
CENA
Bela, crna, mat i srebrna
Bela, crna, mat i srebrna
Bela, crna, mat i srebrna
Bela, crna, mat i srebrna
Mat i silver
Bela, crna, mat i srebrna
Bela, crna, mat i srebrna
Bela, crna, mat i srebrna
Bela
Crna
Srebrna
Mat
25.43€
22.00€
25.43€
18.00€
15.26€
15.26€
25.43€
6.99€
21.00€
21.00€
21.00€
41.30€
STUBLINA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
JEDNOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI PROZOR
Set za okretno nagibno otvaranje (bela, crna, siva)
ŠIRINA KRILA 445-535mm
ŠIFRA
KOM
CENA
Varijanta I
4011
1
23.52€
Varijanta II
4031
1
20.64€
Varijanta III
4036
1
27.12€
Varijanta IV
4051
1
31.80€
ŠIRINA KRILA 535-1200mm
ŠIFRA
KOM
CENA
Varijanta I
4010
1
24.00
Varijanta II
4030
1
20.85€
Varijanta III
4035
1
27.72€
Varijanta IV
4050
1
32.40€
ŠIRINA KRILA 1200-1400mm
ŠIFRA
KOM
CENA
NAPOMENA
Sastavni deo svakog navedenog seta je i pogonska ručica sa osiguranjem i priborom (komplet)
sa oznakom 1001.00
Varijanta I
4012
1
31.80€
Varijanta II
4032
1
28.20€
Varijanta III
Varijanta IV
4037
4052
1
1
29.52€
34.20€
H≥1200mm
L≥1200mm
4010.40
L>1200mm
4010.50
3.84€
6.00€
Ukoliko krilo prelazi visinu H≥1200mm ili širinu L≥1200mm, neophodno je koristiti garnituru za dodatno horizontalno i vertikalno bravljenje sa
oznakom 4010.40
Ukoliko krilo prelazi širinu L>1200mm, neophodno je koristiti dodatne
makaze sa oznakom 4010.50
DVOKRILNI OKRETNO-NAGIBNI PROZOR
Pribor za pomoćno krilo (bela, crna, siva)
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2001
2
3.00€
Varijanta II
2002
2
3.60€
Varijanta III
2003
2
2.76€
Varijanta IV
2011
2
2.34€
Varijanta V
2012
2
1.44€
Varijanta VI
2020
2
1.44€
Varijanta VII
2022
2
1.44€
NAPOMENA
SET ZA FIKSIRANJE
ŠIFRA
KOM
CENA
Prilikom izbora seta uzeti u obzir napomene date
za jednokrilni okretno-nagibni prozor.
Varijanta I
Varijanta II
4001
4005
1
1
3.48€
5.40€
STUBLINA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
JEDNOKRILNI OKRETNI PROZOR
Pribor za krilo (bela, crna, siva)
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2001
2
3.00€
Varijanta II
2002
2
3.60€
Varijanta III
2003
2
2.76€
Varijanta IV
2011
2
2.34€
Varijanta V
2012
2
1.44€
Varijanta VI
2020
2
1.44€
Varijanta VII
2022
2
1.44€
SET ZA OTVARANJE
ŠIFRA
KOM
CENA
Varijanta I
4004
1
2.40€
Varijanta II
4009.30
1
2.16€
Ručica
ŠIFRA
1002
KOM
1
CENA
6.72€
JEDNOKRILNI VENTUS PROZOR
Pribor za krilo širine do 1200 mm (bela, crna, siva)
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2001
2
3.00€
Varijanta II
2002
2
3.60€
Varijanta III
2003
2
2.76€
Varijanta IV
2011
2
2.34€
Varijanta V
2012
2
1.44€
Varijanta VI
2020
2
1.44€
Varijanta VII
2022
2
1.44€
PRIBOR I
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Set za ventus
4020
1
30.00€
Makaze
2007
2
2.70€
NAPOMENA
Fleksibilni kabl (600mm)
4020.50
1
18.60€
Fleksibilni kabl birati shodno preporukama iz
kataloga proizviđača u braon, beloj i crnoj boji.
Fleksibilni kabl (1000mm)
4020.51
1
21.00€
23.40€
NAPOMENA
Setovi su prilagođeni širini krila do 1200mm.
Ukoliko je krilo preko 1200mm, setove birati
prema preporukama iz kataloga proizvođača.
Fleksibilni kabl (1250mm)
4020.52
1
Set spojnica za fleksibilni kabl
4020.80
1
4.20€
PRIBOR II
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Set za ventus
4004
1
2.40€
Makaze
2007
2
2.70€
Pogonska ručica
1002
1
6.72€
PRIBOR III
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Set za ventus
4009.30
1
2.16€
Makaze
2007
2
2.70€
Pogonska ručica
1002
1
6.72€
PRIBOR IV
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Makaze
2007
2
2.70€
Bravica za zatvaranje - šnaper
1013.00
1
2.40€
PRIBOR V
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Makaze
Bravica za zatvaranje - šnaper
2007
1014.00
2
1
2.70€
3.60€
STUBLINA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
JEDNOKRILNA VRATA SA KVAKOM (EURO ŽLJEB)
Set za okretno otvaranje (bela, crna, siva)
ŠTITNIK CILINDRA
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
1016
1 par
1.80€
Varijanta II
1031.04
1 par
1.80€
PRIBOR
ŠIFRA
KOM
CENA
Prihvatna ploča
3016
1
1.80€
Brava sa jezičkom
3022
1
7.09€
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2004.10
3
5.88€
6.60€
Varijanta II
2006
3
KVAKA ZA VRATA
ŠIFRA
KOM
CENA
Varijanta I
1011
1
7.80€
Varijanta II
Varijanta III
1015
1032
1
1
7.20€
7.80€
JEDNOKRILNA VRATA SA RUKOHVATOM (EURO ŽLJEB)
Set za okretno otvaranje (bela, crna, siva)
ŠTITNIK CILINDRA
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
1.80€
Varijanta I
1016
1 par
Varijanta II
1031.04
1 par
1.80€
PRIBOR
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Prihvatna ploča
3016
1
1.80€
Brava sa valjkom
3032
1
7.09€
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2004.10
3
5.88€
Varijanta II
2006
3
6.60€
RUKOHVAT
ŠIFRA
BOJA
CENA
Set držača za rukohvat Ø40
NT 4037
Bela, crna, mat i silver
25.43€
Aluminijumski rukohvat Ø40
Profil O40 6m
Bela, crna, mat i silver
19.83€
Set držača za rukohvat Ø30
NT 3037
Bela, crna, mat i silver
25.43€
Aluminijumski rukohvat Ø30
Profil O30 6m
Bela, crna, mat i silver
15.00€
Rukohvat za vrata Ø30 - Ravni
NT 1805
Mat i silver
15.26€
Rukohvat za vrata Ø30 - Lučni
NT 1806
Bela, crna, mat i silver
15.26€
Rukohvat za vrata Ø30
NT 1807 50cm
Bela, crna, mat i silver
25.43€
Rukohvat za vrata
NT YK-001
Bela, crna, mat i silver
6.99€
Stublina rukohvat za vrata
1020.00.310
Bela
21.00€
Stublina rukohvat za vrata
1020.00.313
Crna
21.00€
Stublina rukohvat za vrata
Stublina rukohvat za vrata H300mm
1020.00.315
1019.00.132
Silver
Prohrom
21.00€
41.30€
STUBLINA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
DVOKRILNA VRATA SA KVAKOM (EURO ŽLJEB)
Set za okretno otvaranje (bela, crna, siva)
ŠTITNIK CILINDRA
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
1016
1 par
1.80€
Varijanta II
1031.04
1 par
1.80€
PRIBOR
ŠIFRA
KOM
CENA
Prihvatna ploča
3016
1
1.80€
Brava sa jezičkom
3022
1
7.09€
ŠARKE - SPOJNICE
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
2004.10
6
5.88€
6.60€
Varijanta II
2006
6
KVAKA ZA VRATA
ŠIFRA
KOM
CENA
Varijanta I
1011
1
7.80€
Varijanta II
1015
1
7.20€
Varijanta III
1032
1
7.80€
ZASUN ZA POMOĆNO KRILO
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
3006
2
5.40€
Varijanta II
3061
2
4.80€
PRIHVATNIK ZASUNA
ŠIFRA
KOM
CENA PO KOM
Varijanta I
3012
2
0.36€
Varijanta II
3012.10
2
0.36€
Varijanta III
Varijanta IV
3012.20
3009
2
2
0.36€
0.60€
NAPOMENA ZA VRATA
Mogućnost korišćenja brave sa 3 tačke zaključavanja
NAZIV
ŠIFRA
KOM
CENA
Brava za vrata sa jezičkom (čeona ploča 22mm, L=1650mm)
Brava za vrata sa jezičkom (čeona ploča 22mm, L=2200mm)
3045.00
1
35.40€
3045.10
1
37.80€
Brava za vrata sa valjkom (čeona ploča 22mm, L=1650mm)
Brava za vrata sa valjkom (čeona ploča 22mm, L=2200mm)
Set prihvatnih ploča (3016.00.220×1 + 3017.00.220×2)
3046.00
1
36.00€
3046.10
3045.50
1
1
37.80€
4.68€
ŠIFRA
KOM
CENA
Prihvatna pocinkovana ploča sa elektromagnetom SES1-008
3088.20
1
21.24€
Prihvatna prohromska ploča sa elektromagnetom SES1-008
Povuka/kvaka
3088.20.133
1028
1
1
21.84€
7.80€
ŠIFRA
KOM
CENA
1022.00
1026.00
1
1
5.40€
8.40€
Mogućnost korišćenja prihvatne ploče sa elektromagnetom u kombinaciji sa kvakom/povukom
NAZIV
Monobok kvake
NAZIV
Monoblok kvaka za vrata 25/85mm
Monoblok kvaka sa čepom za vrata 35/85mm
Usadna brava na potez kvake u kombinaciji sa pogonskim letvama
NAZIV
ŠIFRA
KOM
CENA
3147.00
1
10.00€
Prihvatna ploča
3016
1
1.80€
Dvodelni tuljak
Prihvatnik
4010.27
4010.03
1
1
0.36€
0.60€
Brava na potez kvake 35/85mm
SOMAFIX PU PENA I SILIKONI
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
U 2014. godini započeli smo saradnju sa renomiranim proizvođačem PU pene SOMAFIX. U našoj ponudi trenutno se
nalazi višesezonska Mega pena od 850ml, Mega pena od 870ml, nisko-ekspandirajuća pena od 750ml, transparentni
i beli univerzalni silikon od 310ml, beli akrilni silikon od 310ml, transparentni i crni silikon za akvarijume od 310ml
kao i crni lepak za staklo od 600ml.
SFP1
ŠIFRA
SFMP-870
SFASMP-850
SFLE-750
SFMP-870
SFASMP-850
NAZIV
Mega pena
Višesezonska Mega pena
Nisko-ekspandirajuća pena
SFLE-750
SFP2
ZAPREMINA
RADNA TEMPERATURA
CENA
870ml / 75lt
850ml / 65lt
750ml / 40-45lt
5°C – 35°C
-15°C – 35°C
5°C – 35°C
3.41€
3.91€
3.91€
Penu transportovati i lagerovati na temperaturi od 0°C do 30°C isključivo u uspravnom položaju.
ŠIFRA
SFUST-310
SFUSW-310
SFAW-310
SFAQB-310
SFAQT-310
SFGS-600
ŠIFRA
SFP1
SFP2
NT 1022
NAZIV
Transparentni univerzalni silikon
Beli univerzalni silikon
Beli akrilni silikon
Crni silikon za akvarijume
Transparentni silikon za akvarijume
Crni lepak za staklo
ZAPREMINA
CENA
310ml
310ml
310ml
310ml
310ml
600ml
2.00€
2.00€
1.20€
3.91€
3.91€
5.00€
NAZIV
CENA
Teflonski pištolj za PU penu
Metalni pištolj za PU penu
Pištolj za silikon
18.00€
20.00€
5.09€
Gratis profesionalni pištolj dobija se prilikom kupovine 10 paketa Mega pene u iznosu od 410€ ili nisko-ekspandirajuće
pene u iznosu od 470€. Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.
ISOLEADER PANELI
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
ŠIFRA
BOJA
DIMENZIJE
DEBLJINA
CENA
ISOL-01
ISOL-02
ISOL-03
ISOL-04
ISOL-05
Bela RAL 9016
Mat Elox RAL 9006
Braon RAL 8014
Bela RAL 9016
Mat Elox RAL 9006
1000×2200mm
1000×2200mm
1000×2200mm
1200×2200mm
1200×2200mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
51.00€
51.00€
51.00€
60.00€
60.00€
GEZE HIDRAULIČNI ZATVARAČI VRATA
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
NAZIV
OPIS
TS 1000C
TS 1500
TS 1500
TS 1500
TS 1500
TS 2000V BC
TS 2000V
TS 3000
TS 3000
TS 4000
TS 4000
Komplet
Telo
Ruka
Hold open
Klizna šina
Telo
Ruka
Telo
Klizna šina
Telo
Ruka
BOJA
CENA
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
Bela, srebrna i crna
18.00€
31.00€
7.00€
17.00€
17.00€
41.00€
11.00€
78.00€
19.00€
71.00€
11.00€
GU-BKS CILINDRI
Prikazane cene su izražene u evrima sa uračunatim PDV-om od 20%
ŠIFRA
GU3131
GU3140
GU3150
GU3160
GU4045
GU4050
GU4055
GU4545
GU4550
GU4555
GU5050
NAZIV
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
GU-BKS cilindar
DIMENZIJE
31×31
31×40
31×50
31×60
40×45
40×50
40×55
45×45
45×50
45×55
50×50
CENA
4.32€
4.80€
6.01€
6.24€
5.52€
5.76€
6.01€
5.52€
6.12€
6.24€
6.24€
PIB: 105129151 Matični broj: 20318376
Broj žiro računa: 265-1630310004280-79 Raiffeisen banka AD
www.lyctum.com | [email protected]
Lyctum doo, Pavla Vujisića 78A, 11283 Zemun, Beograd - Serbia
Tel: +381 11 314 10 60 | Fax: +381 62 298 009 | Mob: +381 65 668 72 00
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: od 08:00 do 16:00 časova
Subota: od 09:00 do 13:00 časova
Download

Cenovnik ASISTAL profila