PRIZNAJEMO! PRVI SMO POCELI!
COPY CENTAR KUP
Cenovnik kristala
2013
strana 1
R. br. Slika
Šifra
Opis
1
SH1
Kristalna ploča
2
SH2
Kristalna ploča
3
SH3
4
Dimenzije (mm)
Jedinačna cena
Serijska cena
76x25x127
2400 din
1450 din
102x30x178
2900 din
1950 din
Kristalna prizma
72x20x115
2400 din
1450 din
SH4
Kristalna ploča
120x30x80
1900 din
950 din
5
SH5
Kristalni kvadar
60x30x80
1850 din
900 din
6
SH6
Kristalna knjiga
70x30x100
2100 din
1150 din
7
SH7
Kristalni kvadar
60x40x100
2300 din
1350 din
8
SH8
Kristalna ploča
80x80x30
1950 din
1000 din
9
SH9
Kristalna prizma
100x60x160
3800 din
2850 din
10
SH10
Kristalni kvadar
80x60x120
3600 din
2650 din
11
SH11
Kristalni kvadar zaobljenog vrha
40x40x80
1100 din
1100 din
12
SH12
Kristalni kvadar zaobljenog vrha
30x30x70
1000 din
1000 din
13
SH13
Kristalni kvadar zaobljenog vrha
20x20x50
900 din
900 din
Copy Centar “KUP”
Ulica Cara Nikolaja II 46, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax 011 2453 639
Naše prostorije u Ulici Cara Nikolaja II (bivša 14. decembra) nalazi se tačno preko puta
NU Božidar Adžija i Tehničke škole GSP. Koristeći gradski prevoz do nas možete doći bilo
kojom trolejbuskom linijom koja ide preko Slavije (19, 21, 22, 29) ili autobusom br. 83.
Radno vreme:
svakog radnog dana od 7:00 h do 21:00 h, subotom od 8:00 h do 15:00 h.
PRIZNAJEMO! PRVI SMO POCELI!
COPY CENTAR KUP
Cenovnik kristala
2013
strana 2
R. br. Slika
Šifra
Opis
14
SH14
Kristalni kvadar
15
SH15
16
Dimenzije (mm)
Jedinačna cena
Serijska cena
50x50x80
1900 din
950 din
Kristalni kvadar
60x60x100
3400 din
2450 din
SH16
Kristalni kvadar
40x40x60
1750 din
850 din
17
SH17
Kristalna ploča
152x38x102
2900 din
1950 din
18
SH18
Kristalna prizma sa satom
90x40x160
3600 din
2650 din
19
SH19
Kristalna prizma sa satom
70x30x110
2500 din
1550 din
20
SH20
Kristalna ploča sa satom
80x40x115
2800 din
1850 din
21
SH21
Kristalna plaketa
220x40x190
6700 din
5750 din
22
SH22
Kristalni oval
180x25x136
4700 din
3750 din
23
SH23
Kristalni krug sa zaravnjenim
dnom
127x30
2950 din
2000 din
24
SH24
Kristalni krug sa zaravnjenim
dnom
152x35
3950 din
3000 din
25
SH25
Kristalno srce
100x40x100
3200 din
2250 din
26
SH26
Kristalni polukrug
120x35x90
3000 din
2050 din
Copy Centar “KUP”
Ulica Cara Nikolaja II 46, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax 011 2453 639
Naše prostorije u Ulici Cara Nikolaja II (bivša 14. decembra) nalazi se tačno preko puta
NU Božidar Adžija i Tehničke škole GSP. Koristeći gradski prevoz do nas možete doći bilo
kojom trolejbuskom linijom koja ide preko Slavije (19, 21, 22, 29) ili autobusom br. 83.
Radno vreme:
svakog radnog dana od 7:00 h do 21:00 h, subotom od 8:00 h do 15:00 h.
PRIZNAJEMO! PRVI SMO POCELI!
COPY CENTAR KUP
Cenovnik kristala
2013
strana 3
R. br. Slika
Šifra
Opis
27
SH27
Kristalna ploča
28
SH28
29
Dimenzije (mm)
Jedinačna cena
Serijska cena
150x50x170
5200 din
4250 din
Kristalna ploča
100x15x100
3050 din
2100 din
SH29
Kristalni oval sa postoljem
200x40x195
5700 din
4750 din
30
SH30
Kristalni krug sa postoljem
152x64x156
5400 din
4450 din
31
SH31
Kristalni štit sa postoljem
152x70x172
4800 din
3850 din
32
SH32
Kristalni štit sa postoljem
120x50x203
4800 din
3850 din
33
SH33
Kristalna ploča sa postoljem
130x70x170
3950 din
3000 din
34
SH34
Kristalna ploča sa kružnim postoljem
130x70x170
3500 din
2550 din
35
SH35
Kristalna ploča sa postoljem
150x40x220
3500 din
2550 din
36
SH36
Kristalna ploča u obliku kapljice
235x140x260
6700 din
5750 din
37
SH37
Kristalni pehar
120x165x215
6100 din
5150 din
38
SH38
Kristalni pehar
90x90x250
6800 din
5850 din
39
SH39
Kristalni pehar
85x85x210
6350 din
5400 din
Copy Centar “KUP”
Ulica Cara Nikolaja II 46, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax 011 2453 639
Naše prostorije u Ulici Cara Nikolaja II (bivša 14. decembra) nalazi se tačno preko puta
NU Božidar Adžija i Tehničke škole GSP. Koristeći gradski prevoz do nas možete doći bilo
kojom trolejbuskom linijom koja ide preko Slavije (19, 21, 22, 29) ili autobusom br. 83.
Radno vreme:
svakog radnog dana od 7:00 h do 21:00 h, subotom od 8:00 h do 15:00 h.
PRIZNAJEMO! PRVI SMO POCELI!
COPY CENTAR KUP
Cenovnik kristala
2013
strana 4
R. br. Slika
Šifra
Opis
40
SH40
Kristalni trofej
41
SH41
42
Dimenzije (mm)
Jedinačna cena
Serijska cena
70x70x230
6100 din
5150 din
Kristalna ploča sa globusom i
postoljem
150x70x150
3500 din
2550 din
SH42
Kristalna ploča sa globusom i
postoljem
150x70x240
3950 din
3000 din
43
SH43
Kristalni globus sa masivnim
postoljem
152x50x178
6450 din
5500 din
44
SH44
Kristalna plaketa
145x40x140
3950 din
3000 din
45
SH45
Kristalna plaketa u obliku srca
135x55x195
5700 din
4750 din
46
SH46
Kristalni zatvarač okrugli
45x100x25
1400 din
1400 din
47
SH47
Kristalni zatvarač kockasti
30x105x25
1400 din
1400 din
48
SH48
Kristalni zatvarač osmougaoni
45x110x25
1400 din
1400 din
49
SH49
Kristalni privezak
30x30x10
900 din
900 din
50
SH50
Kristalni privezak
35x35x10
500 din
500 din
51
SH51
Kristalni privezak
20x15x30
900 din
900 din
52
SH52
Kristalni privezak
20x15x30
500 din
500 din
Copy Centar “KUP”
Ulica Cara Nikolaja II 46, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax 011 2453 639
Naše prostorije u Ulici Cara Nikolaja II (bivša 14. decembra) nalazi se tačno preko puta
NU Božidar Adžija i Tehničke škole GSP. Koristeći gradski prevoz do nas možete doći bilo
kojom trolejbuskom linijom koja ide preko Slavije (19, 21, 22, 29) ili autobusom br. 83.
Radno vreme:
svakog radnog dana od 7:00 h do 21:00 h, subotom od 8:00 h do 15:00 h.
PRIZNAJEMO! PRVI SMO POCELI!
COPY CENTAR KUP
Cenovnik kristala
2013
strana 5
R. br. Slika
Šifra
Opis
53
SH53
Kristalni privezak
54
SH54
55
Dimenzije (mm)
Jedinačna cena
Serijska cena
30x30x10
900 din
900 din
Kristalni privezak
30x40x10
500 din
500 din
SH55
Kristalni privezak
30x40x10
900 din
900 din
56
SH56
Kristalni privezak
20x6x26
500 din
500 din
57
SH57
Postolje za kristale sa svetlom
95x95
1500 din
1500 din
Copy Centar “KUP”
Ulica Cara Nikolaja II 46, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax 011 2453 639
Naše prostorije u Ulici Cara Nikolaja II (bivša 14. decembra) nalazi se tačno preko puta
NU Božidar Adžija i Tehničke škole GSP. Koristeći gradski prevoz do nas možete doći bilo
kojom trolejbuskom linijom koja ide preko Slavije (19, 21, 22, 29) ili autobusom br. 83.
Radno vreme:
svakog radnog dana od 7:00 h do 21:00 h, subotom od 8:00 h do 15:00 h.
Download

Cenovnik kristala 2013