TECTUS DOO - časopis ZAŠTITA i magazin SVET
BEZBEDNOSTI
TECTUS D.O.O. – časopis ZAŠTITA i
Magazin SVET BEZBEDNOSTI
Radnička cesta 48/III
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: 385 1 6062 888
Fax: 385 1 6062 889
E-mail: [email protected]
Web: www.zastita.info
Časopis “Zaštita“ i časopis “Svet bezbednosti“ su stručno popularni i neovisni magazini koji pokrivaju područje
zaštite i sigurnosti osoba i imovine. Već 10 godina donosimo najnovije vijesti iz sektora sigurnosti iz zemlje i svijeta,
s posebnim naglaskom na tjelesnu i tehničku zaštitu, analiziramo tehnološke novitete i stanje na tržištu
videonadzora, alarmnih sustava..., otvaramo teme ključne za cijelu industriju sigurnosti te na stručan, ali i široj
publici razumljiv način, progovaramo o pitanjima sigurnosti i zaštite kao vjerojatno ključnim pitanjima 21. stoljeća.
Rastuća industrija sigurnosti u državi, uključujući i javni i privatni sektor, prepoznala je vrijednost Zaštite i Sveta
bezbednosti pronašavši u nama ravnopravnog partnera i sugovornika.
Naši su članci, teme i analize referentni i ostalim tiskanim i elektronskim medijima u Hrvatskoj, Srbiji i zemljama
regije budući da za Zaštitu i Svet bezbednosti pišu i govore najviši državni dužnosnici, ugledni predstavnici
zaštitarske profesije, direktori zaštitarskih tvrtki, proizvođači i uvoznici vrhunske tehnološke sigurnosne opreme,
menadžeri sigurnosti te ugledni policijski, vatrogasni i zaštitarski stručnjaci, ali i oni brojni, javnosti nepoznati, ali
iznimno plemeniti i vrijedni pojedinci.
Vjerujemo da ćete na tiskanim i elektronskim stranicama naših časopisa pronaći mnoge odgovore na pitanja o
zaštiti i sigurnosti osoba i imovine te vas pozivamo da se pridružite sve većem broju naših zadovoljnih pretplatnika.
Zaštitu i Svet bezbednosti izdaje privatna, obiteljska tvrtka TECTUS d.o.o., koja se svojim izdanjima, osim u
zaštitarskoj industriji, etablirala i u financijskoj, grafičkoj i ambalažnoj industriji, kao nakladnik još triju stručno
popularnih časopisa – SO - Svijet osiguranja, Ambalaža i REGprint.
The magazines ’Protection’ and ’Security World’ are popular and independent trade magazines, covering the
branch of protection and security of individuals and property. We have been publishing for ten years the latest
news from the local and worldwide security sector, with special focus to the body and technical protection, we
analyse the technological innovations and the situation on the video monitoring, alarm system, etc. market, we
open the key topics for the whole security industry and speak in a professional, but for the general publics
understanable way about thesecurity and protection issues as probably the key matters of the 21st century.
The growing security industry in the country, including both public and private sectors, recognized the value of the
Protection and Security World, having found in us an equal partner and collocutor.
Our articles, topics and analyses are reference also for other printed and electronic media in Croatia, Serbia and
the regional countries, since the highest ranking Government officials, respected representatives of the protection
profession, managers of the protection companies, manufacturers and importers of top quality technological
security equipment, security managers and renowned police, firefighting and protection experts, but also those
numerous publicly unknown, but extremely nice and valuable individuals write and speak for the ’Protection’ and
’Security World’.
We believe you will find on the printed and electronic pages of our magazines many answers to your questions on
the protection and security of individuals and property and, thus, we are inviting you to join the increasing number
of our satisfied subscribers.
The ’Protection’ and ’Security World’ are published by the private, family company TECTUS Ltd., which is
established by its editions, beside the protection branch, also in the financial, graphic and packaging industries as
the publisher of another three popular trade magazines – SO – Insurance World, Packaging and REGprint.
Download

TECTUS DOO - časopis ZAŠTITA i magazin SVET