Савет Републичке радиодифузне агенције, на основу члана 32 и члана 53 став 1 тачка 7
Закона о радиодифузији („Службени гласник” број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др.
закон, 62/06, 85/06, 86/06-испр. и 41/09) и члана 20 Статута Републичке радиодифузне
агенције („Службени гласник РС“ број 102/05), објављује
ЛИСТУ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИО ПРОГРАМА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕГИОНА И ЛОКАЛНА ПОДРУЧЈА
Листа лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу Јавног конкурсa
за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона
и локална подручја утврђена је и објављује се по радиодифузним областима и
оквирним жељеним зонама сервиса.
за подручја региона – емитовање радио програма
Радиодифузна област 3
Рр 4 (Неготин, Бор, Зајечар)
Агенција за производњу радио и телевизијских програма „Студио 101“ Зоран
Николић пр, Зајечар - Радио Темпо
Радиодифузна област 6
Рр 30 (Пријепоље, Прибој, Прибојска бања)
„Иди-Нинчић“ д.о.о., Пријепоље - Радио ИДИ
за локална подручја – емитовање телевизијског програма
Л152 (Прешево)
Информативно јавно предузеће „Прешево“, Прешево - ТВП
за локална подручја – емитовање радио програма
Радиодифузна област 1
Лр 23 (Лесковац)
Привредно друштво за производњу и емитовање тв програма Телевизија
Лесковац а.д., Лесковац – Радио Л
1
Лр 281 (Бујановац)
Јавно предузеће „Радио-Бујановац“, Бујановац – РТБ
Лр 282 (Врањска Бања)
Трговинско услужно предузеће „Ритам“ Алексић Божидар и ортаци о.д, Врањска
Бања – Радио Ритам
Лр 283 (Нишка бања)
Радња за услуге рекламе и пропаганде и радио активности Радио „Турист-НБР“
Јован Јовановић пр, Нишка Бања – Радио Турист
Радиодифузна област 3
Лр 72 (Бор)
Јавно предузеће „Штампа, радио и филм“, Бор – Радио Бор
Лр 86 (Жагубица)
Друштво са ограниченом одговорношћу „Радио Хомоље“, Жагубица – Радио
Хомоље
Лр 285 (Велико Градиште)
„Radio i TV Yoker 88,10 FM“ Стокић Радиша пр, Средњево, Велико Градиште Радио Џокер
Радиодифузна област 4
Лр 286 (Лазаревац)
Друштво за услуге пословне активности и трговину „Kiss“ d.o.o., Лазаревац –
Radio Kiss
Радиодифузна област 5
Лр 124 (Крагујевац)
Привредно друштво за консалтинг и послове менаџмента „Wide Solutions“ д.о.о.,
Крагујевац – Радио Импулс
Лр 142 (Пожаревац)
Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga-Sky Радио
телевизија Дуга д.о.о, Пожаревац - Радио Дуга
Лр 145 (Рековац)
Производно трговинско предузеће „Vinex Levački grozd“ д.o.o., Рековац – Радио
Винекс
Лр 287 (Баточина)
„MM Promenada 2010“ d.o.o., Баточина – Радио Баточина
Лр 288 (Гуча)
„Lewis taxi“ d.o.o., Чачак – Труба радио
2
Лр 289 (Рача)
Друштво за трговину, угоститељство и пословне услугe „Mig extra“ д.o.o., Бобово,
Свилајнац – Радио Миг
Лр 290 (Јагодина)
Radiodifuzno preduzeće „Radio Max FM“ d.o.o., Јагодина - Radio MAX FM
Радиодифузна област 6
Лр 165 (Бајина Башта)
Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге „Broadcast Media Group“ д.о.о,
Бајина Башта - Фан радио
Лр 291 (Пријепоље)
Производно, прометно и услужно д.о.о. Томашевић и остали, Пријепоље – Радио
Лимес
Радиодифузна област 7
Лр 293 (Шабац)
Српска православна црква Епархија Шабачка, Шабац - Глас Цркве
Радиодифузна област 8
Лр 224 (Нови Кнежевац)
Milanović Broadcasting Company - Radio Fox d.o.o., предузеће за емитовање радио
телевизијског програма, Сента - Radio Fox
Лр 294 (Зрењанин)
Радиодифузно предузеће „Радио Клик ФМ“ д.о.о, Нови Сад – Клик ФМ
Лр 295 (Кикинда)
Предузеће за производњу, трговину и услуге „Рекс“ д.о.о., Кикинда – Радио Ами
Радиодифузна област 9
Лр 274 (Тител)
„Blue Network Media" d.o.o., Тител – Радио Тител
Лр 275 (Жабаљ)
Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад – Радио Тиса
Лр 297 (Апатин)
Предузеће за производњу, трговину и туризам „Планета“ д.o.o., Апатин – Радио
Апатин
3
Лр 298 (Бачка Паланка)
„Радио Импулс“ д.o.o., Бачка Паланка – Радио Импулс
Лр 299 (Врбас)
„Radio Fantasi“ д.о.о. за пружању услуга, Врбас - Fantasi Radio
Лр 300 (Врдник)
Бискупија Ђаковачка и Сремска, Викаријат Сремски, Римокатолички жупни
уред „Сви Свети“, Врдник – Радио Марија Врдник
Лр 301 (Инђија)
Предузеће за информисање и трговину „Мега“ д.о.о., Инђија – Мега радио
Лр 302 (Нови Сад)
Удружење Рома Нови Сад – Радио Романо Кинг
Лр 303 (Рума)
Епархија Сремска, Сремски Карловци - Радио Српски Сион
Лр 304 (Суботица)
„Еuro Alfa“ export – import д.о.о., Суботица – City radio
У Београду,
дана 31. августа 2010. године
Републичка радиодифузна агенција
председник Савета
Епископ јегарски др Порфирије (Перић)
4
Download

Odluka o izdavanju dozvola za emitovanje televizijskog i radio