УПИТНИК ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА
* Округ
* Подносилац пријаве
адреса
место
* Избегло лице из Град/Општина
1
Бих
контакт телефон
2
РХ
* Стање имовине у претходном пребивалишту 1 уништена
2 необновљена
3 обновљена
4 неоштећена
5 продата
6 остало
* Тренутно становање
1 изнајмљен стан
2 код рођака‐пријатеља
3 сопствено
4 сопствено‐недовршено
5 остало
6 плаћа изнајмљивање
(уколико је одговор ДА уписати износ)
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
* Број чланова породице/домаћинства који би заједно решавали стамбену потребу
* Чланови породице/домаћинства (1.носилац 2.супруг/а 3.деца 4.родитељи 5.остало)
сродство
презиме
име
год.рођ.
приход
ДА
НЕ
* укупан приход домаћинства
* Сви чланови домаћинства имају држављанство РС
у процедури
члана
* Разлог за неподношење захтева за пријем у држављанство РС
* Да ли је до сада коришћен неки пројекат помоћи
Добијена помоћ
1 помоћ у грађ. материјалу 2 доходовна активност
3 остало
* Посебна социјална угроженост
1 породице са болесним чланом/члановима
2 једнородитељске породице са малолетном децом
3 породице са чланом који је особа са инвалидитетом
4 породице са дететом са сметњама у развоју
5 породице са старим чланом‐трогенерацијске
6 породице са троје и више деце
7 домаћинства са чланом које је преживело насиље у породици
8 породице чији је члан смртно настрадао или нестао у сукобима на простору бивше СФРЈ
9 породица са приходима до висине новчане социјалне помоћи 10 остало
ДА
НЕ
ДА
ДА
НЕ
НЕ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
ДА
НЕ
* Стамбено решење обезбеђује у општини означити највише два одговора према приоритету 1 и 2
* Стамбено решење
1 Станови (колективно становање)
а
стамбене јединице за закуп, до 5.000 дин месечно
б
стамбене јединице за закуп, преко 5.000 дин месечно
в
стамбене јединице за откуп 2 Социјално становање у заштићеним условима
3 Монтажна кућа (индивидуално становање)
а
поседује плац и може да обезбеди потребну документацију (дозволу, струју, воду, темеље)
б
не поседује плац, може да купи и обезбеди документацију
в
плац је власништво општине
4 Сеоско домаћинство
5 Грађевински материјал а
за завршетак започете градње
б
за адаптацију старе куће
* Напомена
датум
Потпис подносиоца
Download

Upitnik za porodice izbeglih lica