ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
1
31
00000031
ЖИВИНО ПРОДУКТ ДП
12.07.2002 ЛЕСКОВАЦ
СТ 398/97
2
39
00000039
ФУРНИ ФЛОР ДО
13.06.2005 БЕОГРАД
XI-СТ123/05
3
41
00000041
РАГИОНС КОМЕРЦ ДОО
27.02.2004 СУБОТИЦА
СТ. 360/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
4
42
06006949
БИОКОМЕКС ДОО
22.09.2005 БЕОГРАД
I - СТ 209/05
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
МЛАДЕН
НИКОЛИЋ
5
45
17053841
ГАТ АГЕНТ
20.10.2005 БЕОГРАД
XI - СТ 237/05
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
6
48
00000048
ВЕМКОМЕРЦ ДОО
07.12.2005 СУБОТИЦА
СТ 46/05
7
76
07115776
02.12.2005 КРАГУЈЕВАЦ II СТ.
102/05
8
83
00000083
ШУМАДИЈА АД
извршен план реор.
23.03.2007.
МАЛЦОМ ДОО
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕ
ВИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
09.12.2005 СУБОТИЦА
СТ.47/05
9
100
00000100
ПАРТИЗАН ТОТАЛ
ДОО
14.12.2005 БЕОГРАД
XII - СТ 1497
10
103
07669003
ШЉИВOВАЦ ТП
22.04.2004 ВАЉЕВО
СТ. 371/04
11
120
06170480
ИТГ ХАНДЕЛС
13.05.2002 КРАГУЈЕВАЦ 1.СТ 283/96 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
12
139
08046174
МЛИН КАЊИЖА ДП
17.09.2004 СУБОТИЦА
13
145
17114522
ПОБЕДА ЗЗ
24.01.2006 КРАГУЈЕВАЦ СТ 3/06
14
148
07410786
ЕЛЕКТРОМЕТАЛ ДОО
25.07.2005 КРАГУЈЕВАЦ 3.СТм 75/05 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
15
169
00000169
ДОМУС КОРП ДОО
02.11.2001 СУБОТИЦА
СТ 1018/00
16
189
07787162
КОВАЦО ЕКСПРЕС СА
ПО
25.09.2002 БЕОГРАД
XII -СТ 3510/02
17
190
06316620
ХАНИ КО ДОО
23.12.2004 БЕОГРАД
XV- СТ1598/04
18
200
06360033
ПРИЗБЕСТ ДОО
28.09.2005 КРАГУЈЕВАЦ СТ. 69/05
19
217
00000217
АЕРОГРАФ
28.09.2004 БЕОГРАД
СТ. 609/04
ДРАГОЉУБ
ИВАНОВ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
07.02.2008 1
155-0960
14.12.2005 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
ДЕЛИНКА
ЂУРЂЕВИЋ
25.01.2006 0
155-18
13.06.2005 ТРИФУНОВИЋ
ВИТОМИР НАТАША
21.02.2006
10.01.2006 0
155-0990
27.02.2004 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
27.01.2006
26.03.2007 0
155-0582
22.09.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
04.06.2007
25.11.2005
24.02.2006 0
155-0920
20.10.2005 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
20.04.2006
ИЛОНА
СТАЈИЋ
РАДОВАН
ЂУРИЋ
07.12.2005
16.02.2006 0
155-0985
07.12.2005 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
08.03.2006
26.12.2005
23.03.2007 0
155-0952
24.03.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
24.10.2007
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
31.03.2006
10.08.2006 0
155-0984
31.08.2006
15.03.2006 0
155-0946
09.12.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
14.12.2005 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
ТИМОТИЋ
СРЕЋКО
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
14.03.2007 0
155-0944
22.04.2004 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
23.04.2007
04.07.2007 0
155-0951
14.11.2006 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
31.07.2007
26.05.2009 0
155-1001
17.09.2004 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
26.05.2009
18.09.2006 0
155-0411
24.01.2006 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
26.12.2006
03.05.2006 0
155-0908
16.10.2006
ИЛОНА
СТАЈИЋ
31.05.2006 0
155-0917
ТАТЈАНА
ЂУРИЦА
ВЕРА
МАРКОВИЋ
15.12.2006 0
155-0582
23.01.2006 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
19.12.2005 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
25.09.2002 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
ЈОВАН
КОРДИЋ
СНЕЖАНА
ВАЛЕНТИЋ
22.06.2006
22.06.2006 0
155-0582
23.12.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
07.08.2007
ЂУРИЋ
РАДОВАН
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
07.11.2005
01.08.2006 0
155-0067
12.10.2006
27.10.2005 1
155-0936
28.09.2005 ЂУРИЧИЋ ДУШАН
НЕБОЈША
04.04.2005 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
ЧЕЉУСКА
ИВАН
СТАЈИЋ
ИЛОНА
ГОРИЦА
MИЛАН
РАШКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
РАШКОВИЋ
ГОРИЦА
XII-СТ-70/05 ТАТЈАНА
ЂУРИЦА
1 од 28
28.05.2004
13.07.2004
13.07.2004
21.01.2005
17.04.2006
03.03.2006
24.06.2006
19.04.2006
24.01.2007
27.11.2005
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
20
221
00000221
УКРАС ДП
15.11.2001 СРЕМСКА
СТ 1478/01
МИТРОВИЦА
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
21
222
17188917
ТОПЛИЧАНКА КОМЕРЦ
ДОО
28.03.2005 НИШ
СТ. 377/04
22
225
07665865
ХЕРБОГАЛ ДОО
28.10.2004 НИШ
1. СТ.
518/04
23
228
00000228
ПОЉОПРИВРЕДА ДП
24.11.1999 ЛЕСКОВАЦ
СТ 89/97
24
240
00000240
ПОЉОПРОМЕТ ЗЗ
13.07.2005 ЧАЧАК
28/02
ЗОРАН
СТОЈАНОВИ
Ћ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИ
Ћ
ЗОРАН
ПРОКОПИЈЕ
ВИЋ
25
242
17182862
05.11.2004 ЧАЧАК
СТ 52/04
26
249
17260782
СТОЧАР КОМЕРЦ
ДОО
ТАКОВО ГРУЖА ДОО
27
259
17112937
МЛЕКАРА ДП
28
266
17279319
ЖЕНЕВА 2000
29
269
00000269
ВЛАДПРОМ ПП
30
276
06360874
РАДОЊИЦА КОМЕРЦ
ДП
31
279
07105835
4. ЈУЛИ ЗЗ
32
280
00000280
ПЧИЊА ППП
33
284
00000284
ИНКОЛ ДП
13.05.1997 ЛЕСКОВАЦ
34
285
07613450
ИТП ДП
35
286
07365098
36
287
37
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
27.02.2006 1
155-1003
31.03.2005 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
27.02.2006
19.05.2006 1
155-0630
28.03.2005 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
26.06.2006
30.09.2008 1
02-81
03.11.2008
01.03.2007 1
155-1010
12.01.2006 ЖИВИЋ
АЛЕКСАНДАР
НЕБОЈША
07.07.2005 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
01.08.2005 1
155-0095
13.07.2005 ВЕСИЋ СЛАВОЉУБ
ВЕСНА
29.08.2005
13.04.2007 1
23-24
02.07.2007
10.03.2006
05.05.2006 1
155-0411
20.04.2005
15.04.2008 1
155-0657
05.07.2005
09.09.2008 0
155-0577
08.06.2006 0
155-0577
19.04.2006 1
155-0906
27.01.2006 ВУЈИЧИЋ ДУШАН
ТОМИСЛАВ
24.01.2006 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
08.09.2006 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
01.06.2005 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.01.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
20.12.2005 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
01.03.2007 0
09-120
04.06.2007
08.02.2007 1
155-0052
СТ.БР.195/9 БРАНИМИР НОВИЦА
5
СТАНКОВИЋ НИКОЛИЋ
18.07.2006 1
155-0968
22.07.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЈОВИЦА
14.12.2005 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
09.09.2005 ПЕТКОВИЋ
МИОДРАГ НЕБОЈША
13.03.1996 ЛЕСКОВАЦ
СТ 480/94
ЗОРАН
ПРОКОПОВИЋ
19.05.2006 1
155-0906
13.09.2005 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
19.05.2006
АИК ТРГОВИНА ДП
08.09.1999 ЛЕСКОВАЦ
СТ 503/94
ЗОРАН
ПРОКОПОВИЋ
26.12.2006 1
23-132
08.02.2007
00000287
ТРГОВИНА ДП
29.07.1998 ЛЕСКОВАЦ
СТ 296/95
23.05.2006 1
23-132
290
17264184
САРТИД МЕТАЛАЦ
05.04.2005 НИШ
26.06.2006 1
155-0630
38
292
07367546
НИПЛАСТ ДП
27.05.2005 НИШ
16.04.2007 1
02-286
296
08230340
АГРОДЕРОЊА ЗЗ
17.06.2002 СОМБОР
25.03.2010 1
155-0134
40
297
08004633
БУДУЋНОСТ ДНП
16.05.2001 СОМБОР
23.10.2006 1
02-267
27.05.2005 КРСТИЋ НИКОЛА
МИЛОРАД
21.12.2005 КАБИЋ СТЕВАН
НЕНАД
21.12.2005 МИЛИСАВЉЕВИЋ
СТЕВАН
22.05.2007
39
1 СТ 610/04 ЗОРАН
СТОЈАНОВИ
Ћ
СТ. 44/05
СТОЈАНОВИ
Ћ ЗОРАН
СТ 28/2010 НАСТАСИЋ
БИЉАНА
СТ 441/01
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
14.09.2005 СТАМЕНКОВИЋ
СЛАВКО
АЛЕКСАНДАР
14.09.2005 СТАМЕНКОВИЋ
СЛАВКО
АЛЕКСАНДАР
05.04.2005 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
МАРИЈА
НИКЕЗИЋ
24.01.2006 КРАГУЈЕВАЦ СТ. 1/05
РАЈКО
ФУШТАР
ВУЛЕТИЋ
ПЕТРОВИЋ
14.03.2005 ВАЉЕВО
СТ. 63/05
РАДА
ДЕСАНКА
ВУЛЕТИЋ
СТАНИЋ
01.06.2005 ВАЉЕВО
СТ. 81/05
РАДА
БРАНКО
23.02.2000 ВАЉЕВО
ТИМОТИЋ
СТ. 3851/99
СРЕЋКО
02.04.1996 ЛЕСКОВАЦ СТ 361/05
ЗОРАН
БРАНИМИР
ПРОКОПОВИ СТАНКОВИЋ
Ћ
ВЕСЕЛИН
22.07.2006 ЛЕСКОВАЦ СТ 382/95
САВИЋ
18.04.1997 ЛЕСКОВАЦ СТ 405/94
НОВИЦА
ДРАГОЉУБ
НИКОЛИЋ
МЛАДЕНОВИЋ
04.05.2005
28.01.2005
ДУШКА
ИЛИЋ
МОМЧИЛО
СТОЈАНОВИ
Ћ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИ
Ћ
ЗОРАН
ДЕНИЋ
05.05.2006
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
2 од 28
09.09.2005
08.07.2005
13.11.2006
05.05.2008
29.09.2008
01.09.2006
10.10.2006
18.07.2006
16.06.2006
22.09.2006
16.11.2006
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
41
308
00000308
42
312
43
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
30.12.2005 СОМБОР
17027085
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
ФАБРИКА РУКАВИЦА
ДП
ПАКО ДП
322
07279523
44
331
45
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
НАСТАСИЋ
БИЉАНА
13.02.2006
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
155-1026
30.12.2005 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
28.06.2006
14.05.2001 КРАГУЈЕВАЦ СТ. 2738/00 ГОРИЦА
РАЈКО
РАШКОВИЋ ФУШТАР
02.11.2007 1
155-0611
22.09.2005 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
15.11.2007
МЛЕКАРА ДП
12.07.2004 ЗАЈЕЧАР
СТ 192/04
08.01.2007 1
02-287
20.12.2005 МИТРОВИЋ
ВЕРИЦА
12.02.2007
07259506
ЈУГОПРЕВОЗ ДП
24.04.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ 107/03
22.12.2006 1
155-0910
01.12.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
07.02.2007
338
06058388
ПЛАНИКА ЛО ДО
23.09.2005 ВАЉЕВО
СТ 90/05
07.12.2005 1
155-0638
02.01.2006
46
349
08021732
СТАНДАРД АД Ф-КА
СТОЧНЕ ХРАНЕ
25.11.2005 ЗРЕЊАНИН
СТ.34/05
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
14.11.2007 1
155-0689
23.09.2005 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
25.11.2005 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
47
353
00000353
08.12.2005 НОВИ САД
СТ 120/05
01-17
355
00000355
08.12.2005 НОВИ САД
СТ 124/05
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
08.12.2005 1
48
08.12.2006 1
01-17
49
356
00000356
АС УСЛУГА КОМЕРЦ
ДОО
АС ИМПЕКС
МЕХАНОГРАФСКИ
ЗАВОД ДОО
АС ИМПЕКС
ШТАМПАРИЈА
08.12.2005 НОВИ САД
СТ 123/05
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИ
ЋСТОЈКОВИЋ
08.12.2005 0
01-17
21.11.2005 БАНКОВАЧКИ
ПЕТАР ДРАГИЦА
50
357
00000357
08.12.2005 НОВИ САД
СТ 121/05
01-17
17284401
26.09.2006 1
155-1008
08.12.2005 БАНКОВАЧКИ
ПЕТАР ДРАГИЦА
21.12.2005 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
26.12.2005
372
52
380
07209851
ИНЕКС ДРИНА ДП
18.11.1996 БЕОГРАД
XV СТ
2718/03
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЗВЕЗДАНА
СВЕТЛАНА
КАРАКЛАЈИ САВИЋ
Ћ
08.12.2005 1
51
АС ИМПЕКС ОПРЕМА И
ПРИБОР
ФАГРАМ ЦИР ДОО
29.06.2007 1
155-0983
27.12.2007
53
400
08573107
ФЕРОБОС ДОО
13.07.2005 СУБОТИЦА
СТ 42/05
ИЛОНА
СТАЈИЋ
28.02.2006 0
155-0986
54
411
00000411
ЦЕР АД
09.11.2004 ВАЉЕВО
СТ. 461/04
ВУЛЕТИЋ
РАДА
02.03.2006 0
155-0636
24.10.2005 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
19.12.2005 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
09.11.2004 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
55
417
07753110
Т Т ТУРС
08.02.2001 БЕОГРАД
XII - СТ 6991/99
ИВАНКА
КОЗИЋ
27.02.2007 0
155-1038
26.12.2005 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
29.03.2007
56
419
00000419
ИПОК АД ЗА
ИНДУСТРИЈСКУ
ПРЕРАДУ ОД КУКУРУЗА
06.03.2006 ЗРЕЊАНИН
4/06
57
425
07451792
ХИПОДРОМ БЕОГРАД
02.03.2006 БЕОГРАД
58
430
07202571
КРИСТАЛ АД
21.03.2006 ЗАЈЕЧАР
I - СТ -19/06 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
СТ.4/06
СЛОБОДАНК
А
ВИДЕНОВИЋ
59
450
00000450
НАОЈА
14.11.2001 БЕОГРАД
III - СТ 8766/01
24.03.2006
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
29.05.2006 1
01.09.2004 ПОЖАРЕВАЦ СТ.11/04
ПАЊКОВИЋ
ОЛИВЕРА
Датум
испитног
рочишта
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИ
Ћ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕ
ВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
СТОЈИЉКОВИ
Ћ
АЛЕКСАНДАР
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
22.03.2006
21.11.2005 БАНКОВАЧКИ
ПЕТАР ДРАГИЦА
08.12.2005 БАНКОВАЧКИ
ПЕТАР ДРАГИЦА
30.11.2007
22.12.2006
02.11.2006
27.03.2006
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
21.06.2006
12.04.2006
18.08.2009 0
155-0962
06.03.2006 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
02.09.2009
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
13.02.2007
04.05.2006
09.07.2007 1
155-0690
24.07.2007
26.04.2006
09.05.2006 1
155-0938
02.03.2006 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
21.03.2006 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
31.03.2006 0
155-0912
14.11.2001 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
27.04.2006
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
3 од 28
18.10.2006
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
60
453
17450000
БК & БИЗНИС
КОНСАЛТИНГ
22.12.2004 БЕОГРАД
I-СТ1964/04
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
61
462
00000462
КРОНЕКС ДОО
07.12.2005 СУБОТИЦА
СТ.50/05
62
482
17342029
ЕКСТРИМ ДОО
31.03.2006 КРАГУЈЕВАЦ 2. СТ 3/06
63
489
00000489
ПРИМАСОЛ ДОО
03.08.2005 БЕОГРАД
XI СТ.215/05
64
502
17175530
13.05.2005 БЕОГРАД
65
503
17243152
ДОНАУ ПХОНЕ САТ
ИНТЕР АГ
АСТЕСА БРОКЕР
66
523
07659326
СИГРАФ ЕИ аутом
02.06.2003 НИШ
XIII
СТ.149/05
VIII СТ
1784/04
1.СТ.1228/0
3
67
525
07659334
ЕДУКОНТ
17.05.2004 НИШ
1 СТ.
1242/03
68
532
17469312
МЕТАЛАЦ МОНТАЖА
ДОО
21.01.2005 НИШ
1 СТ. 627/04
69
540
17120883
ЕВРОПРОМЕТ ДОО
17.01.2005 КРАГУЈЕВАЦ 1.СТ.1480/0
3
ИЛОНА
СТАЈИЋ
РАДИСАВ
ОБРАДОВИЋ
ТАТЈАНА
МИЛА
ВЛАИСАВЉЕ ЂОРЂЕВИЋ
ВИЋ
ЈОВАН
ДЕЛИНКА
КОРДИЋ
ЂУРЂЕВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗОРАН
ОЛИВЕРА
СТОЈАНОВИ ЈОВАНОВИЋ
Ћ
ЗОРАН
ОЛИВЕРА
СТОЈАНОВИ ЈОВАНОВИЋ
Ћ
ЗОРАН
ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИ СТОШИЋ
Ћ
РАДОВАН
МИЛАН
ЂУРИЋ
ЈОВАНОВИЋ
70
542
00000542
ЗАСТАВА ПТБ ДОО
71
550
08111316
ТАМИШ АД
ГОРИЦА
15.07.2005 КРАГУЈЕВАЦ 1.СТ.1517/0 РАДОВАН
ЂУРИЋ
РАШКОВИЋ
3
МИРЈАНА
28.02.2003 ЗРЕЊАНИН 5/03
ПАЛИНКАШ
72
554
17404997
ЈАГУАР БЕТ ЦО ДОО
24.01.2006 БЕОГРАД
V СТ.270/05 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
73
557
07083351
ТАН ИНЖЕЊЕРИНГ СЗ
20.04.2004 БЕОГРАД
XIII СТ
732/04
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
74
558
00000558
СРЕМ ШПЕД
10.06.2004 СРЕМСКА
СТ - 248/04 ЉИЉАНА
МИТРОВИЦА
КОМШИЋ
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
75
562
06934188
10.04.2006 БЕОГРАД
I - СТ 45/06
МАРИЦА
ЂУКИЂ
76
563
00000563
ПУТОГРАДЊА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО у
реорганизацији
ЈИК ФИНПО ДОО
01.12.2005 БЕОГРАД
ЖАНКА РАДИЋ
77
566
06934714
ИНПРО ИНЖЕЊЕРИНГ
27.11.2001 БЕОГРАД
I - СТ 272/05
XI - СТ 3992/00
78
578
00000578
14.04.2006 ЧАЧАК
79
582
00000582
80
583
06006434
ДОО ДЕЧЈЕ НОВИНЕ
ДЕН ТОУРС
ВИКОМ СТАНДАРД
ДОО
TЕРАЦООП ТПП
06.12.2004 БЕОГРАД
13.11.2003 БЕОГРАД
25.03.1998 БЕОГРАД
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕ
ВИЋ
СТ.2/06
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
V СТ
ИВАНКА
10660/02
СПАХОВИЋ
V СТ 765/97 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
СНЕЖАНА
ВАЛЕНТИЋ
Датум
испитног
рочишта
24.04.2007
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
24.04.2007
14.12.2007 0
155-0582
22.12.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
11.02.2008
07.12.2005
07.12.2005 0
155-0985
08.11.2005 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
18.01.2006
30.06.2006
11.05.2006
30.10.2006 0
155-0925
02.11.2006
05.10.2005
08.09.2005
30.12.2006 0
155-0912
31.03.2006 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
03.08.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
02.02.2006 0
155-1074
12.03.2010 0
23-70
23.04.2007 0
155-0214
27.08.2007 0
155-0661
11.09.2006 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
12.09.2003
02.06.2003
17.05.2004
13.05.2005 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
01.06.2007 МЕКИЋ МИЛОВАН
НАДА
11.09.2006 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
22.06.2006
20.03.2010
05.06.2007
22.04.2005
22.04.2005
16.04.2007 1
155-0027
11.09.2006 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
22.05.2007
25.04.2005
25.04.2005
15.06.2006 0
155-0951
17.01.2005 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
01.08.2006
28.10.2005
16.09.2005
17.02.2006 0
02-276
18.03.2006
27.02.2007 0
155-1040
15.07.2005 ОБРАДОВИЋ
ДРАГУТИН
22.06.2006 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
06.09.2007 0
155-39
24.01.2006 ДРАШКОВИЋ
МИЛИВОЈ ВЛАДАН
20.11.2007
27.12.2006 0
23-27
02.04.2006 РАДОВАНОВИЋ
МИЛАДИН МИРЈАНА
08.03.2007
07.09.2004
23.05.2006 0
02-273
10.06.2004 ТОРМА ЗВОНИМИР
21.06.2006
30.06.2006
30.05.2006
09.12.2009 0
155-0942
10.04.2006 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
05.02.2010
09.02.2006
17.01.2006
23.03.2006 0
155-0949
19.05.2006
08.02.2008 0
155-1037
01.12.2005 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
16.05.2006 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
26.05.2006 0
155-152
21.06.2006
ЖАНКА РАДИЋ
23.02.2007 0
155-0987
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
09.12.2006 0
155-0996
14.04.2006 МИЛОШЕВИЋ
МИОДРАГ ЗОРАН
08.05.2006 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
11.05.2006 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
21.03.2006
НАДА
ОБРАДОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
4 од 28
26.05.2006
14.03.2007
17.03.2008
30.01.2007
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
81
608
00000608
8 ЈУЛИ ДОО
02.09.2005 СОМБОР
СТ.27/05
БИЉАНА
НАСТАСИЋ
ВУЛЕТИЋ
РАДА
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
82
609
17289586
ПРОДУКТ ГП
11.05.2006 ВАЉЕВО
СТ.7/06
83
613
17482262
БАЉ ДОО
10.02.2006 БЕОГРАД
XV СТ
251/05
84
616
17027590
БИОЕКСПОРТ КОМЕРЦ
ДОО
30.05.2006 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 17/06
85
622
06895697
Д У САЛЕКС ЕФЕКТ
23.03.2006 БЕОГРАД
VIII СТ.4/06 ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
86
630
06303218
М С САНДРА ЦО
15.12.2004 БЕОГРАД
VII СТ
1191/04
87
641
17061810
ТРАНСПОРТ ТРАДЕКС
ЛИНЕ
29.12.2004 БЕОГРАД
XV СТ
1971/04
88
646
07027974
ЗВЕЗДАРА АВАЛА
89
647
07673507
ТОКОВИ ДП
90
650
06970451
КОМЕРЦ ИНВЕСТ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
аутом
11.05.2006 БЕОГРАД
0
91
659
08694435
ТРГО ИНВЕСТ
30.06.2005 БЕОГРАД
V СТ 194/05
92
662
00000662
ПАНТАС
03.03.2004 БЕОГРАД
VIII СТ
513/04
93
665
17308467
ЛИДЕР НЕКРЕТНИНЕ
15.12.2004 БЕОГРАД
94
667
17307134
ПРЕС ХАУС
07.04.2004 БЕОГРАД
95
680
17305972
24.11.2004 БЕОГРАД
96
681
07463723
97
682
17307541
ФИНАНЦИАЛ ФОСТЕР
ГРУП
АВИО ГАММА
извршена
реорга.17.11.2009
МОДЕРАТОР
98
683
17132849
ФЕРТРАНС
19.02.2002 БЕОГРАД
99
684
00000684
РЕМЕКС
11.11.2002 БЕОГРАД
100
686
07731973
ЕЛИНГ
18.06.2003 БЕОГРАД
19.02.2006 БЕОГРАД
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
23.01.2006
05.12.2005
06.12.2005 0
155-0660
16.08.2006
07.06.2006
23.10.2006 0
155-0956
25.05.2006
21.11.2006 0
155-50
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ
04.09.2006
25.07.2006
02.12.2008 0
155-0720
18.12.2006 0
155-0047
04.12.2006 0
155-0616
25.07.2006 0
155-1037
11.07.2006
28.07.2006 1
29.09.2005
16.09.2005
05.10.2006
05.10.2006
Датум
правоснаж
ности
02.09.2005 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
11.05.2006 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
10.02.2006 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
10.01.2006
30.05.2006 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН
ГВОЗДЕН
23.03.2006 ТАДИЋ БОГДАН
ВАСО
22.12.2008
09.06.2006 АЛЕКСАНДРИЋ
РАДОЈИЦА
СИНИША
29.05.2006 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
12.04.2007
155-0994
23.01.2006 ИЛИЋ ЛАЗАР
ЉИЉАНА
14.08.2006
07.11.2005 1
155-104
10.01.2006
02.11.2006 0
155-1038
16.06.2005 МИРКОВИЋ
СТАНИША
ЉУБОДРАГ
11.05.2006 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
06.11.2007 0
155-0959
08.01.2007 0
155-4
VIII СТ
1916/04
II СТ
5389/03
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
08.01.2007 0
155-0607
29.03.2007 0
155-0500
25.09.2006 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
15.06.2006 ТАМБУРКОВСКИ
КОНСТАНТИН
ВЛАДИСЛАВ
15.06.2006 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
15.06.2006 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
11.12.2007
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
БИЉАНА
ШУКОВИЋ
VIII СТ
1753/04
VIII СТ
1108/01
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВАНА ЛАЛИЋ
27.06.2007 0
155-0631
24.07.2007
17.11.2009 0
155-0911
15.06.2006 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
27.04.2007 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
II СТ
5592/00
II СТ
5592/00
VIII СТ
4414/02
VIII-СТ9284/02
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЉИЉАНА
СТОЈКОВИЋ
23.02.2007 0
155-0959
29.03.2007
23.05.2007 0
155-0192
09.03.2007 0
155-0240
12.03.2007 0
155-0703
15.06.2006 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
12.03.2007 РАКИЋ МИЛАН
МИЛОШ
28.11.2006 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
15.06.2006 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГАЈИЋ
ЗДРАВКО
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ИВАНКА
КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
МИРЈАНА
23.01.2006 БЕОГРАД
VI СТ 244/05 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ ТРНИНИЋ
ГЛАВОНИЋ
16.06.2005 КРАГУЈЕВАЦ СТ 4/05
РАЈКО
ФУШТАР
07.03.2002 БЕОГРАД
Датум
испитног
рочишта
ЉИЉАНА
ИВАНКА
ПАВЛОВИЋ СПАХОВИЋ
ГЛАВОЊИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
ВЛАДИМИР
КОЗАР
5 од 28
10.11.2006
11.12.2007
30.01.2007
05.02.2007
03.03.2007
09.03.2007
04.05.2007
26.06.2007
05.04.2007
15.11.2007
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
101
688
00000688
МЕТАЛСЕРВИС ИНГРА
19.04.2004 БЕОГРАД
VIII 852/04
102
693
08792569
АЛИЈАНСА С
23.06.2006 СУБОТИЦА
СТ 4/06
103
695
06736076
Р ЦОМПАНИ
11.06.2002 БЕОГРАД
I СТ 1771/01 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
104
711
07766980
19.07.2001 БЕОГРАД
105
712
06913075
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
ХЕМИЈА
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ МАЈ
ВЕЈ УНУТРАШЊА
ТРГОВИНА
106
715
07736894
12.03.2001 БЕОГРАД
107
716
07749139
108
717
08223769
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
ТРЕЈД ДОО
ЈЕС ЈУГОЕКСПОРТ
ФООД ДОО
НОВАК ПРОДУКТ
109
723
17093223
ЦЕНТРО ЖИТАРИЦЕ
01.06.2005 БЕОГРАД
110
726
17229621
БОЈКОВЧАНКА ЗЗ
13.07.2006 ВАЉЕВО
V СТ
1776/04
СТ 17/06
111
731
07208723
РАТАР ЗЗ
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 20/06
112
734
08714363
ВАСОВИЋ ПП
14.07.2006 СОМБОР
СТ 18/06
113
735
08350027
ДЕМ КОР ПРОМЕТ
14.07.2006 СОМБОР
СТ 15/06
114
738
00845797
ЗУЛМЕРКАНТ ДД
17.07.2006
115
741
08726701
МИЛОШ ДОО
17.07.2006
116
746
17375962
ОРТЕК ЦОМПУТЕРС
ДОО
18.05.2006
117
752
07355556
ЈУГOМЕДИЦА АД
24.07.2006
118
753
06391095
ЕН ТРГОВИНА
24.07.2006 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 45/06
119
756
17288202
ТИМОК ПЛУС ЗЗ
28.07.2006 ЗАЈЕЧАР
120
764
07508794
ДЕЛИЈЕ
27.11.2002 БЕОГРАД
121
783
07025424
ДОГОВОР АД
16.11.2004 БЕОГРАД
12.03.2001 БЕОГРАД
12.03.2001 БЕОГРАД
06.07.2006 ЗРЕЊАНИН
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
13.02.2007 0
155-0958
28.11.2006 0
155-0986
27.11.2007 0
155-0998
V
СТ.1354/98
III СТ.
2615/95
26.01.2007 1
155-0919
26.01.2007 1
155-0919
III
СТ.1358/98
III
СТ.1356/98
СТ 12/06
26.01.2007 1
155-0919
26.01.2007 1
155-0919
23.08.2006 0
155-0921
05.07.2006 0
155-0982
21.08.2006
20.12.2006 0
155-0217
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БИЉАНА
ШУКОВИЋ
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
06.10.2006
21.07.2006
27.11.2006 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО
РАДМИЛА
23.06.2006 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
03.07.2006 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР
ЖАРКО
04.07.2006 ГАЋЕША СЕЛИМ
ВЕСНА
04.07.2006 ГАЋЕША СЕЛИМ
ВЕСНА
08.03.2007
04.07.2006 ГАЋЕША СЕЛИМ
ВЕСНА
04.07.2006 ГАЋЕША СЕЛИМ
ВЕСНА
06.07.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
22.02.2007
01.06.2005 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
13.07.2006 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
13.07.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
14.07.2006 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
15.08.2006
28.11.2006
31.01.2008
22.02.2007
22.02.2007
22.02.2007
25.10.2006
РАДА
ВУЛЕТИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
МИЛОЈИЧИ
Ћ КАТАРИНА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ГАЈИЋ
ЗДРАВКО
24.10.2006
13.09.2006
11.12.2008 0
155-0577
16.10.2006
11.09.2006
11.09.2006 0
155-0660
16.10.2006
11.09.2006
11.09.2006 0
155-0660
14.07.2006 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
08.10.2006
19.09.2006
29.08.2006
22.08.2006 0
155-0658
05.08.2006
19.09.2006
29.08.2006
22.08.2006 0
155-0658
10.10.2006
10.10.2006
01.11.2006 0
155-0022
17.07.2006 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
17.07.2006 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
18.05.2006 ГОЛУБОВИЋ
РАДОВАН ЧЕДОМИР
17.11.2006
19.09.2006
25.10.2006 0
155-0720
08.02.2007
ГОРИЦА
РАЈКО
РАШКОВИЋ ФУШТАР
17.11.2006
20.09.2006
29.10.2007 0
155-104
СТ 19/06
СЛОБОДАНК БОЖИДАР
А
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
25.11.2006
18.09.2006
18.09.2006 0
155-0674
24.07.2006 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН
ГВОЗДЕН
24.07.2006 МИРКОВИЋ
СТАНИША
ЉУБОДРАГ
28.07.2006 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
III СТ.9696/01
V СТ
1775/04
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
09.03.2007 0
23-52
15.11.2007
13.03.2008 0
155-0912
24.07.2006 БОГОВАЦ УРОШ
ДРАГАН
16.11.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
МИЛОЈИЧИ ОЛИВЕРА
Ћ КАТАРИНА ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
НОВИ САД СТ 52/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
НОВИ САД СТ 46/06
ЈАСМИНА
ЗJАЛИЋ
БЕОГРАД
VI СТ 32/06 ЉИЉАНА
ЖЕЉКО
ПАВЛОВИЋ МУЊИЗА
ГЛАВОНИЋ
КРАГУЈЕВАЦ I СТ 28/06
ГОРИЦА
ДАНИЈЕЛА
РАШКОВИЋ МАРИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
6 од 28
06.09.2006
Датум
правоснаж
ности
06.09.2006
22.01.2007
31.12.2009
08.10.2006
05.08.2006
13.12.2006
25.10.2006
05.05.2008
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
XV СТ
1462/96
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
122
790
07804636
БЕОКОРАК
19.11.1996 БЕОГРАД
123
816
17234609
04.10.2004 БЕОГРАД
124
830
07939329
УНИВЕРЗАЛ
УНИТООЛС
ЛАЗА КОМЕРЦ
125
837
00000837
ПРОГРЕС ГП АД у
реорганизацији
22.09.2006 УЖИЦЕ
СТ 29/06
126
838
07719345
02.06.2003 НИШ
1221/03
127
841
08668426
ЕИ ЕНЕРГЕТСКА
ЕЛЕКТРОНИКА
ЖИТОСРЕМ ЦО ЗЗ
22.08.2006 СРЕМСКА
СТ 14/06
МИТРОВИЦА
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
23.11.2006
128
842
17614088
ВОЋЕ ЕХПОРТ ДОО
06.09.2006 НИШ
II СТ 30/06
845
17197665
МАТАРИС КОМЕРЦ
11.11.2003 БЕОГРАД
XV СТ
8213/02
130
853
00000853
ПАНПРЕСС НИП
18.10.2006 ПАНЧЕВО
СТ 23/06
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
СНЕЖАНА
ЈАЊИЋ
ЛУКИНОВИЋ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
20.12.2006
129
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
11.12.2006
131
854
00000854
БУКИНГШПЕД
27.06.2006 БЕОГРАД
V СТ 189/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
132
855
00000855
ДРАЛМА ДОО
12.09.2006 БЕОГРАД
133
857
08035687
03.10.2006 ЗРЕЊАНИН
134
864
00000864
НОВИ ЖИВОТ ЗЗ
обустава- извршена
реор..09.03.2011.
Б М Б АГЕНТ
V СТ 111/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
СТ 16/06
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
30.08.2006 НОВИ САД
СТ 68/06
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИ
Ћ
СТОЈКОВИЋ
135
866
17312596
ТРНАВА ПРЕВОЗ КД
02.10.2006 ЧАЧАК
СТ.12/06
136
867
00000867
МИЋО КОСТИЋ ДОО
16.10.2006 ЧАЧАК
СТ 25/06
137
877
07510209
ЕСКУЛАП
19.08.2004 БЕОГРАД
СТ 1429/04
138
878
17359355
ПОПОВИЋ ТРАДЕ ДОО
20.10.2006 ВАЉЕВО
СТ 34/06
139
879
00000879
МОНТ ИМПЕКС ДД
07.04.2003 БЕОГРАД
II
СТ.6736/99
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
ДУШКА
ИЛИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ДУШАН
МАРЧИЋЕВ
140
881
00000881
РАКЕТА МР АД
08.09.2006 УЖИЦЕ
СТ 27/06
141
882
08190305
ТЕХНОСРЕМ ДОО
25.10.2006 СРЕМСКА
СТ 19/06
МИТРОВИЦА
XIII
СТ.1457/04
30.08.2006 ПОЖАРЕВАЦ СТ-11/06
ГОРДАНА
ВЕРА ТЕШИЋ
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
ЈОВАН
ЉИЉАНА
КОРДИЋ
СТОЈКОВИЋ
ВЕРОСЛАВ
СИМИЋ
БРАТИСЛАВ ДРАГАНА
БЈЕЛАНОВИ ЈОКИЋ
Ћ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
22.08.2006 0
155-0034
14.06.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
25.10.2006
29.03.2007 0
155-0931
20.06.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
30.08.2006 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
22.09.2006 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
07.05.2007
11.09.2006 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
22.08.2006 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
07.05.2007
06.09.2006 ЛЕПОЈЕВИЋ
МИРОЉУБ БОБАН
14.06.2006 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
12.01.2007
18.10.2006 ГЛИГОРИЋ
ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
27.06.2006 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
22.02.2007
12.09.2006 КОСТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛУТИН
08.04.2009 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
22.07.2007
25.12.2006
10.10.2006
31.10.2006 0
155-0681
16.02.2007
01.11.2006
07.09.2007 0
155-0927
19.03.2007 0
155-0659
18.09.2006
12.12.2006 0
155-1003
01.11.2006
26.12.2006 0
23-61
05.10.2007 0
23-44
18.10.2006
05.02.2007 0
155-0941
21.12.2006
17.10.2006
27.12.2006 0
155-0500
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
24.12.2006
24.10.2006
05.12.2006 0
155-0479
08.11.2006
09.03.2011 0
155-0794
04.12.2006
14.11.2006
25.04.2007 0
155-146
30.08.2006 СТУПАР ЛАЗАРА
ЈАНКО
14.06.2007
ДУШКА ИЛИЋ
13.04.2007
10.11.2006
25.05.2007 0
155-0999
04.10.2007
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
ВЛАДИМИР
КОЗАР
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ИВАНА
ПАВЛОВИЋ
13.11.2006
18.12.2006
20.12.2006 0
155-0056
26.05.2008 0
155-0722
31.08.2007 0
155-0577
12.03.2007 0
155-0641
02.10.2006 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
16.10.2006 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
19.02.2008 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
20.10.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
20.10.2006 МИЈАНАЦ
ВАСИЛИЈЕ БРАНКО
29.09.2006
17.10.2006 0
155-0608
29.09.2006 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
05.12.2006
27.03.2008 0
155-0658
25.10.2006 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
30.01.2007
23.11.2006
БРАНИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИ
Ћ
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
7 од 28
25.01.2007
22.11.2006
08.01.2007
03.12.2007
12.02.2007
05.02.2007
01.07.2008
20.09.2007
12.04.2007
21.05.2008
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
142
889
00000889
МДН СЕНЗАЛ ИНВЕСТ
05.10.2006 ЧАЧАК
СТ 26/06
ДУШКА ИЛИЋ
143
893
00000893
Н&Т ТРАВЕЛ ДОО
29.09.2006 СУБОТИЦА
СТ.20/2006
ИЛОНА
СТАЈИЋ
07.12.2006
144
897
17471040
ФРИГО ФРУТ ДОО
20.09.2006 НИШ
II СТ 54/06
145
898
17267582
БОХ ПЕТРОЛ ДОО
10.11.2006 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 48/06
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ВЕСНА
ИЛИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЦ
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
146
899
54785097
МЕНТОР АГЕНЦИЈА
13.11.2006 КРАГУЈЕВАЦ I СТ.74/06
ВЕСНА
ИЛИЋ
ДЕЈАН
ЂОРЂЕВИЋ
147
905
00000905
ОМЕГА ГРАДЊА ДОО
21.06.2000 БЕОГРАД
IV СТ.
4254/00
ТОМИСЛАВ
ГАЖЕВИЋ
148
908
07505167
06.11.2006 БЕОГРАД
149
909
06202080
ЕМИНЕНТ КОМПАНИ
ДОО
ФИНАЛ КОМП СА ПО
150
910
17199340
ЕУРОПЛАСТИКА ДОО
23.11.2006 БЕОГРАД
VIII СТ
235/06
XI СТ
1590/96
XII СТ
147/06
151
914
06546579
БРАВО ШПЕД НИП
05.07.2006 БЕОГРАД
XIII СТ
109/06
152
918
17553780
ФУНГИ Б аутом
23.11.2006 ЧАЧАК
СТ 27/06
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ТАТЈАНА
ЂУРИЦА
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕ
ВИЋ
ЈОВАН
ЉИЉАНА
КОРДИЋ
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
МАРИЈА
ДУШКА ИЛИЋ
АЂЕМОВИЋ
153
920
00000920
АНАДОН ТРАДЕ
18.11.2002 БЕОГРАД
154
924
00000924
МАРКО ДОО
04.12.2006 ВАЉЕВО
XI СТ
10801/00
СТ 41/06
155
925
00000925
156
927
07583800
157
928
07022514
158
933
17143441
ЈУГОЖИВИНАРСТВО
ДОО
ПОЉОПРИВРЕДНИК
ДОО
ЈАНКО ЛИСЈАК ХОЛ
СИСТЕМ
СИГ ИМПЕКС ПЛУС
159
934
07780800
ДИМОНД
160
935
07444893
ТЕГ
161
952
08792755
АЛБАТРОС КОМЕРЦ
ДОО
162
956
00000956
ГАЛКО
30.01.1997 БЕОГРАД
РАДА
ВУЛЕТИЋ
04.12.2006 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 37/06
ВЕСНА
ИЛИЋ
25.10.2006 ВАЉЕВО
СТ 35/2006 РАДЕ
ВУЛЕТИЋ
10.11.2006 БЕОГРАД
VII СТ
ВЈЕРА
202/05
ЂУРИШИЋ
18.06.2003 БЕОГРАД
XIII СТ
ЈОВАН
90/03
КОРДИЋ
25.12.2002 БЕОГРАД
III СТ.
МИЛА
2569/02
ЂОРЂЕВИЋ
26.09.2002 БЕОГРАД
VI СТ 915/94 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
15.12.2006 БЕОГРАД
XII СТ
ТАТЈАНА
253/06
ВЛАИСАВЉЕ
ВИЋ
16.04.1997 БЕОГРАД
VI СТ
ЉИЉАНА
1724/96
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
МАРИЦА
ЂУКИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
01.11.2006 0
155-0979
27.10.2006
07.12.2006 0
155-0943
12.12.2006
31.10.2006
26.12.2006 0
23-61
22.12.2006
08.12.2006
08.12.2006 0
155-0924
08.12.2006
08.12.2006 0
155-0720
27.02.2007 0
155-1082
20.04.2007 0
155-0654
28.11.2006 0
23-44
28.12.2006
19.11.2008 0
155-0982
09.11.2006
20.09.2006 ЛЕПОЈЕВИЋ
МИРОЉУБ БОБАН
10.11.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
13.11.2006 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН
ГВОЗДЕН
08.12.2006 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
27.11.2006 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
02.04.2004 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
23.06.2008 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
23.01.2007
15.11.2006
15.11.2006 0
155-50
05.07.2006 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
05.01.2007
01.12.2006
04.07.2007 0
155-0979
23.11.2006 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
16.02.2007
28.11.2006 0
23-44
07.01.2007
11.01.2007
14.06.2007 0
155-1044
12.01.2007
12.01.2007 0
155-0925
14.10.2009 0
155-0577
16.01.2007 1
155-0913
23.04.2007 0
23-44
27.11.2006 0
23-44
27.06.2007 0
23-44
18.11.2002 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
04.12.2006 БАСТА ЂУРА
НИКОЛА
04.12.2006 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
29.05.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
10.11.2006 КАРАН НИКОЛА
БРАНИМИР
18.06.2003 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
05.04.2005 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
07.02.2006 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
25.09.2007 0
155-1030
15.12.2006 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
15.11.2007
03.11.2006 0
155-131
16.06.2006 ПРОПАДОВИЋ
БРАНКО БОГОЉУБ
13.12.2006
14.12.2006
15.11.2006
19.01.2007
18.04.2007
8 од 28
01.03.2007
Датум
правоснаж
ности
05.10.2006 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
29.09.2006 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
18.12.2006
ТАТЈАНА
ЂУРИЦА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
25.01.2007
21.12.2006
08.01.2007
08.01.2007
29.03.2007
07.06.2007
08.02.2007
12.01.2009
05.07.2007
01.02.2007
29.10.2009
21.02.2007
10.04.2008
28.01.2007
10.09.2007
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
163
961
07669321
ТУПИЖНИЦА ЗЗ
12.01.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 36/06
164
968
00000968
ШОЛЕ ШПЕД ДОО
13.02.2002 БЕОГРАД
165
974
17386069
МИРКО ТОМИЋ ДП
23.01.2007 КРАЉЕВО
XI СТ
2885/01
СТ 51/06
166
995
00000995
12.02.2007 СУБОТИЦА
СТ 3/07
167
997
00000997
1 MAJ УСЛУЖНА
ДЕЛАТНОСТ
1 МАЈ ИЗГРАДЊА ДО
168
1011
07211805
ВРЕЛО ГП
26.02.2007 НИШ
169
1013
08315191
СВЕЕТ ЛИНЕ
09.03.2007 СУБОТИЦА
170
1017
08035709
БЕК АД ИНД.МЕСА
извшена Р 09.12.2011.
05.03.2007 ЗРЕЊАНИН
171
1023
17133152
АБРАМС ИСТАР ГРУП
08.02.2007 БЕОГРАД
172
1024
07447205
САТУРН ДОО
14.02.2007 БЕОГРАД
173
1029
00001029
УДАРНИК
19.03.2007 БЕОГРАД
174
1037
08626553
04.04.2007 ЗРЕЊАНИН
175
1040
07795408
ДИЈАМАНТ АГРАР
извршена реорг.
29.07.2010
МС СПАСОЈЕВИЋ
16.10.2001 БЕОГРАД
XV СТ
3145/00
176
1059
06019749
ЕСХО СПИК СИСТЕМ
24.10.1996 БЕОГРАД
VI СТ
5422/95
177
1066
08031126
МЕЂА ЗЗ реорган.извршена 28.12.2010.
21.05.2007 ЗРЕЊАНИН
СТ 9/07
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
178
1067
08602930
ПРО ФОТО
23.05.2007 НОВИ САД
СТ 19/07
179
1069
08717273
ИН ЛИНЕ ДОО
30.11.2006 СРЕМСКА
СТ 36/06
МИТРОВИЦА
180
1084
08818568
ФРЕШ МИЛК
05.06.2007 ЗРЕЊАНИН
СТ 10/07
181
1091
08704953
РАДНИЧКИ РК
01.06.2007 СУБОТИЦА
СТ 17/07
182
1097
00001097
ЕУРО БАЗАР ДОО
29.06.2007 СУБОТИЦА
СТ 19/07
12.02.2007 СУБОТИЦА
СЛОБОДАНК БОЖИДАР
А
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
СТ 6/07
ИВАН
ЧЕЉУСКА
II СТ 52/06 ЗОРИЦА
СТОШИЋ
СТ 7/07
ЧЕЉУСКА
ИВАН
СТОИЉКОВ
СТ 2/07
СКИ
АЛЕКСАНДР
А
XV СТ
ГОРДАНА
155/06
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
XV Ст.90/06 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
СТ 25/07
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
СТ. 5/07
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
БРАНКИЦА
МЕАН?ИЈА
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
СТАЈИЋ
ИЛОНА
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
СТОЈИЉКОВИ
Ћ
АЛЕКСАНДАР
ГОРДАНА
МИЛА
АРАНЂЕЛОВ ЂОРЂЕВИЋ
ИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
АЛЕКСАНДАР
СТИЉКОВСКИ
Датум
испитног
рочишта
09.03.2007
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
правоснаж
ности
02.03.2007 0
155-0674
12.01.2007 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
02.04.2007
28.12.2006 0
155-0912
28.12.2006
07.03.2007
22.02.2008 1
155-1064
13.02.2002 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
23.01.2007 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
09.03.2007
13.03.2007 1
155-0692
13.03.2007
09.03.2007
13.03.2007 1
155-0692
10.07.2007
10.04.2007
18.05.2007 1
155-0670
01.06.2007
13.04.2007
23.01.2008 0
155-0677
27.06.2007
09.05.2007
09.12.2011 0
155-0689
12.02.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
12.02.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
26.02.2007 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
09.03.2007 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
05.03.2007 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
29.05.2007
29.05.2007
09.05.2007 0
155-0520
08.02.2007 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
17.07.2007
10.07.2007
15.07.2008 0
155-0520
14.02.2007 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
17.10.2008
10.07.2007
08.05.2007
14.05.2007 1
23-129
28.06.2007
05.09.2007
23.05.2007
29.07.2010 0
155-0937
19.03.2007 ТАДИЋ ЂОРЂЕ
ТИХОМИР
04.04.2007 ВУКОЛИЋ
ЖИВОЈИН ЈЕЛИЦА
02.07.2007 0
155-0582
16.10.2001 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
30.04.2008
24.08.2007 0
155-1032
16.06.2006 БУЋКОВИЋ
ЉУБИВОJЕ
ГОРДАНА
16.12.2008 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
01.10.2007
23.05.2007
02.03.2007
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
13.03.2007
14.06.2007
14.02.2008
14.08.2010
19.09.2007
04.07.2007
28.12.2010 0
155-0863
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ДУШАНКА
СЛАВИЦА
ПЕТАКОВИЋ АВРАМОВИЋ
07.08.2007
19.07.2007
25.01.2008 0
155-1065
23.05.2007 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
21.02.2008
08.05.2007
23.04.2007
08.05.2008 0
155-0609
30.11.2006 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
08.05.2008
СТОИЉКОВ РАДОМИР
СКИ
РАДОЈЧИЋ
АЛЕКСАНДА
Р
ЧЕЉУСКА
ИВАНА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
03.10.2007
08.08.2007
31.03.2010 0
155-1040
05.06.2007 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
22.04.2010
01.06.2007 0
155-0692
18.06.2007
10.06.2008 0
155-0692
01.06.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
29.06.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
9 од 28
28.09.2007
13.07.2007
19.01.2011
07.07.2008
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
183
1102
17035410
184
1103
185
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
06.07.2007 КРАГУЈЕВАЦ 2 СТ 7/07
07123124
СТОЧАР ДОО Ф-КА
СТОЧНЕ ХРАНЕ
ЈАРМЕНОВЦИ АД
1124
08253919
ФАГРО ДОО
27.08.2007 ПАНЧЕВО
VI СТ 12/07 УНЧЕВИЋ
НЕНАД
186
1135
17373765
ПЕРУН ЧАЈ ДОО
30.05.2007 БЕОГРАД
XIII Ст.
18/07
187
1136
07455593
ИДЕА
02.10.2007 БЕОГРАД
I СТ
188
1140
00001140
ФРЕНКИ
16.10.2007 БЕОГРАД
I СТ 82/07
189
1143
08047774
БУДУЋНОСТ ДПП
29.08.2007 ПАНЧЕВО
СТ 13/07
190
1147
07631936
ЕИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ
20.12.2002 НИШ
191
1157
06039618
ТЕЛЕПАРТНЕР
25.10.2007 БЕОГРАД
192
1162
17393731
ТИВ ТЕКСТИЛНА
ИНДУСТРИЈА ДП
19.10.2007 ЛЕСКОВАЦ
193
1167
00001167
ГРАФОТЕКС
01.02.2005 ЧАЧАК
194
1169
08062536
ШИНВОЗ
16.11.2007 ЗРЕЊАНИН
195
1171
06036236
ТРКУЉА ТРГОВИНА
07.09.2007 БЕОГРАД
196
1172
20245743
ЦАРРЕРА
01.10.2007 БЕОГРАД
197
1187
17170732
ФЦП ГРОУП
05.12.2007 БЕОГРАД
198
1188
07734972
ВАТРОСТАЛНА КТБ
14.12.2007 БЕОГРАД
199
1192
06379028
АУТОСЕРВИС АД био у
реор. до 15.05.2013.
23.01.2008 ЧАЧАК
200
1225
00001225
МИМ-ПРОМЕТ
17.03.2008 ЧАЧАК
10.07.2007 КРАГУЈЕВАЦ II СТ 12/07
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
16.05.2008 0
155-0928
Датум
правоснаж
ности
06.07.2007 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
10.07.2007 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
30.05.2008
27.08.2007 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
30.05.2007 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
06.05.2008
12.04.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
16.10.2007 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
18.09.2012
29.08.2007 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
09.07.2007 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
30.01.2009
23.04.2008
26.10.2007
24.09.2007
28.09.2007 0
155-0925
СТОШИЋ
ЉИЉАНА
15.01.2008
09.10.2007
20.03.2008 0
155-0501
ЈОВАН
КОРДИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
13.09.2007
25.10.2007
17.03.2008 0
155-0703
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
20.08.2012 0
155-0645
25.12.2008 0
155-0949
31.12.2008 1
155-1037
15.10.2007 1
155-0214
02.04.2008 0
155-1042
25.10.2007 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
26.11.2009 1
155-0960
19.10.2007 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
28.02.2008 0
155-0999
01.02.2005 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
16.11.2007 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
21.04.2008
11.12.2007
04.12.2007
22.06.2009
06.07.2009
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
1.СТ
ЗОРАН
9939/02
СТОЈАНОВИ
Ћ
XV СТ 77/07 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
СТ. 4/07
МЛАДЕНОВ
ИЋ
ДРАГОЉУБ
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
МАРКОВИЋ
СТАНИМИР
24.01.2008
ДУШКА
ИЛИЋ
АЛЕКСАНДА
СТ 12/07
Р
СТОИЉКОВ
СКИ
XV СТ
ГОРДАНА
230/06
АРАНЂЕЛОВ
ИЋ
VI СТ 73/07 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
XIII СТ
ЈОВАН
85/2007
КОРДИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
22.02.2008
12.03.2008
19.12.2007
30.06.2009 0
155-0689
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
11.12.2007
11.12.2007
04.12.2007 0
155-0520
07.09.2007 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
04.12.2007
19.02.2008
22.11.2007
19.02.2008 0
155-0520
01.10.2007 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
24.04.2008
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОЊИЋ
XV СТ 15/07 ГОРДАНА
НАТАЛИЈА
АРАНЂЕЛОВ ПЕЈИЋ
ИЋ
КОРДИЋ
СТ 11/07
СОЊА
ДУШКА ИЛИЋ
ЂОРЂЕВИЋ
06.02.2008
06.02.2008
02.10.2012 0
155-0722
12.01.2009 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
03.04.2013
05.02.2008
05.02.2008
29.09.2008 0
155-0912
14.12.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
12.11.2008
15.05.2008
29.02.2008
15.05.2013 0
155-0923
23.01.2008 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
СТ 4/08
11.07.2008
09.05.2008
09.05.2008 0
155-0781
11.04.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР
МИЛУТИН
СТ 518/03
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
10 од 28
29.11.2007
13.11.2007
11.11.2009
02.06.2008
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
201
1245
08017689
РИТ ДОО извршена
реорга. 12.12.2011
11.03.2008 НИШ
СТ 2/08
202
1255
07582854
СИПРО КРАГУЈЕВАЦ
30.05.2008 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 9/08
203
1265
20016469
GREEN FROG ДОО
12.06.2008 БЕОГРАД
204
1267
00001267
ABC COBLEX
10.06.2008 БЕОГРАД
205
1285
08697965
ЗОРКА- КЛОТИЛДАГРОТЕХНОХЕМ ДОО
14.08.2008 СУБОТИЦА
206
1289
08479836
ПАРМОНС стечајна
маса
207
1292
07928602
208
1305
209
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
АЛЕКСАНДА
Р
СТОИЉКОВ
ИЋ
ВЕСНА
ИЛИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
12.12.2011 1
155-0921
11.03.2008 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
ДЕЈАН
ЗЕЧЕВИЋ
04.07.2008 1
155-0924
21.10.2008
28.04.2010 0
155-0040
30.05.2008 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
12.06.2008 МУДРЕША ИЛИЈА
МИЛАН
28.08.2008 0
155-0920
10.06.2008 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
29.09.2008
14.08.2008 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
08.12.2008 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
XV СТ 10/08 ГОРДАНА
ЈОВАН
АРАНЂЕЛОВ КОРДИЋ
ИЋ
СТ 26/2008
ИЛОНА
СТАЈИЋ
23.10.2008
30.10.2008
23.09.2008
24.03.2011 0
155-0917
08.12.2008 НОВИ САД
СТ 20/08
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИ ЗЈАЛИЋ
Ћ
СТОЈКОВИЋ
04.02.2009
23.01.2009
03.04.2013 0
155-0895
ИНТЕХ АД
03.09.2008 БЕОГРАД
XIII СТ
43/08
ЈОВАН
КОРДИЋ
11.12.2008
14.10.2008
12.03.2012 0
155-0931
03.09.2008 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
20394811
РАД ДОО
14.10.2008 ЗАЈЕЧАР
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СЛОБОДАНКА
IX СТ 10/08 БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ ВИДЕНОВИЋ
18.12.2008
28.11.2008
30.12.2008 0
155-0621
30.01.2009
1328
20378450
UNIVERZAL - VL
26.11.2008 БЕОГРАД
210
1332
07147376
КОЖАРА ДП
22.05.2008 ЛЕСКОВАЦ
XIII СТ
89/08
СТ 4/08
211
1334
20269421
ЕУРОТИМ ПЛУС ДОО
28.11.2008 ЗАЈЕЧАР
14.10.2008 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
26.11.2008 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
03.02.2009 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
28.11.2008 ШЋЕКИЋ ЂОРЂЕ
БИЉАНА
212
1344
08806454
1351
08035938
23.01.2009 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
09.02.2009 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
28.06.2010
213
ЕУ-ЦЕНТРАЛ-ТРАНС
ДОО
FORUM SHOP ДОО
214
1362
00001362
25.07.2009
215
1368
216
217
XIII-11/08
ЈОВАН
КОРДИЋ
22.07.2008
12.04.2013
ЈОВАН
КОРДИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
IX СТ 14/08 БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ВЕСЕЛИН
САВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
04.03.2009
04.03.2009
17.03.2009 0
155-0940
31.07.2008
03.07.2008
18.06.2009 1
155-0906
13.02.2009
29.12.2008
29.12.2008 0
20-40
23.01.2009 СУБОТИЦА
Ст 41/2008
24.04.2009
27.02.2009
08.06.2010 0
155-0945
09.02.2009 НОВИ САД
СТ 32/08
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
15.04.2009
23.03.2009
11.03.2010 1
155-0664
ДИЈАМАНТ АБЦ
КОМЕРЦ
25.02.2009 БЕОГРАД
XIII СТ
96/2008
ЈОВАН
КОРДИЋ
25.06.2009
03.06.2009
09.06.2009 0
155-0922
25.02.2009 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
20139986
NEW YMG DOO
12.03.2009 ВАЉЕВО
СТ 2/09
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
09.07.2009
16.04.2009
08.09.2009 0
155-0636
12.03.2009 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
1384
17117416
АУТОКУЋА АД
01.04.2009 УЖИЦЕ
I СТ 3/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
24.08.2009
08.05.2009
21.05.2009 0
155-0927
01.04.2009 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
01.04.2009
1398
17426826
ВАТРОС ДОО
08.05.2009 КРАГУЈЕВАЦ II СТ 8/09
БРАНИСЛАВ ДАНИЈЕЛА
ЈОВАНОВИЋ МАРИЋ
06.07.2009
19.06.2009
01.10.2009 0
155-0928
08.05.2009 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
28.10.2009
11 од 28
03.04.2009
26.07.2009
29.01.2009
19.04.2010
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
218
1404
07213662
СТИЛ ДП
21.05.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 11/09
СЛОБОДАНК БОЖИДАР
А
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
219
1441
00001441
ЈЕДИНСТВО АД
04.06.2009 СОМБОР
IV СТ 6/09
220
1460
17195573
КЛУЗ ПЛИТВИЦЕ ДП
10.07.2009 ПАНЧЕВО
СТ 6/2009
221
1466
17063782
NEW VEGA NAME doo
15.07.2009 БЕОГРАД
V СТ 43/09
БОЖОДАРК
А РАЈИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
222
1505
07217269
НАПРЕДАК АД П
14.09.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 19/09
СЛОБОДАНК БОЖИДАР
А
ГОЛУБОВИЋ
ВИДЕНОВИЋ
223
1506
08031282
САВА МУНЋАН АД П
14.09.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
14/2009
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
26.01.2010
224
1519
17010468
КУЧАЈ ШПЕД ДП П
26.08.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ
17/2009
БОЖИДАР
СЛОБОДАНКА
ГОЛУБОВИЋ ВИДЕНОВИЋ
225
1556
00001556
ЗАСТАВА
ИНЖЕЊЕРИНГ АД П
18.09.2009 КРАГУЈЕВАЦ II СТ
17/2009
226
1579
08144613
ИНСТАЛАТЕР ДЗИП П
10.09.2009 СРЕМСКА
СТ 13/2009
МИТРОВИЦА
227
1586
17360647
08.12.2009 КРАГУЈЕВАЦ I СТ 32/2009
228
1612
20423820
ЗАСТАВА
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
EURO MIN
TEHNOPROCES
229
1627
20148179
10.12.2009 НИШ
230
1637
56294082
НОВА ТОПЛИЧАНКА
ДОО
Предузетник Савић
Драшко као власник
Агенције ИМПЛАНТ
231
1647
20421177
232
1665
00001665
233
1671
00001671
234
1718
08704619
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
31.03.2010 1
155-0786
21.05.2009 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
04.06.2009 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
10.07.2009 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
15.07.2009 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
Датум
правоснаж
ности
04.09.2009
06.07.2009
14.09.2009 0
155-0995
04.11.2009
01.09.2009
05.03.2010 1
155-1008
17.11.2009
03.09.2009
05.07.2011 0
155-1037
23.10.2009 1
155-0875
14.09.2009 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
28.10.2009
16.04.2010 1
155-1008
14.09.2009 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
06.11.2009
02.10.2009
03.10.2009 1
155-0783
БРАТИСЛАВ ДАНИЈЕЛА
ЈОВАНОВИЋ МАРИЋ
18.11.2009
30.10.2009
27.04.2010 0
155-0928
26.08.2009 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
18.09.2009 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИ
Ћ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
18.11.2009
16.10.2009
30.11.2009 1
155-0867
10.09.2009 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
ВЕСНА ИЛИЋ
29.01.2010
22.01.2010
15.03.2010 0
155-0640
24.04.2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
26.03.2010
12.02.2010
17.11.2010 0
155-0990
08.12.2009 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
30.12.2009 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
XI СТ 44/09 СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
08.02.2010 КРАГУЈЕВАЦ II СТ
39/2010
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
ТИЈАНА
ТОДОРОВИЋ
26.04.2010
25.01.2010
26.01.2010 0
155-0630
08.03.2009
14.04.2010
16.03.2010
24.03.2010 0
155-0924
10.12.2009 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
08.02.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
ГРАНД Д
ИНЖЕЊЕРИНГ ЛАК
ЖИЦЕ ДОО у
реорганизацији
14.07.2010.
1 МАЈ АД ГИК
обустављена
реорганизација
SIMEX ДОО неуспела
реорганизација
12.02.2010 ЗАЈЕЧАР
III СТ
35/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
29.06.2010
19.03.2010
29.10.2010 0
155-0621
12.02.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
08.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ II СТ
47/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
14.06.2010
13.04.2010
28.12.2010 0
155-0928
08.03.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
19.03.2010 СУБОТИЦА
СТ 94/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
28.07.2010
22.04.2010
27.01.2011 0
155-1001
19.03.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
ДНЕВНИК РЕДАКЦИЈА
ДНЕВНИК у
ликвидацији
01.04.2010 НОВИ САД
СТ 60/2010
СЛОБОДАН
КОМШИЋ
13.07.2010
25.05.2010
26.05.2014 0
155-0948
01.04.2010 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
30.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 41/2009
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
12 од 28
05.03.2010
14.05.2010
03.06.2010
28.11.2010
15.04.2010
10.01.2011
20.03.2011
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
235
1726
00001726
BELIM GROUP DOO
аутом
13.04.2010 БЕОГРАД
15 СТ
245/10
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
24.05.2010
26.10.2010
07.04.2011 0
155-0179
11.05.2010 АЛЕКСИЋ
МИЛИВОЈЕ НЕНАД
236
1728
00001728
22.04.2010 КРАЉЕВО
IV СТ 28/10
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
10.08.2010
27.05.2010
13.04.2011 0
155-0979
22.04.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
237
1806
17176161
01.12.2009 БЕОГРАД
6. СТ
227/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
13.04.2010
28.12.2009
12.01.2012 0
155-0942
01.12.2009 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
238
1813
00001813
ЦИГЛАНА АД
банкротство од
19.01.2012.
ЛЕГИС ДОО
банкротство од
12.01.2012.
ЈУГОАЛАТ ЈАЛ
02.06.2010 НОВИ САД
14.07.2010
21.08.2013 0
155-0639
1838
08000654
28.05.2010 ЗРЕЊАНИН
29.09.2010
06.07.2010
03.09.2012 0
155-1049
02.06.2010 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
01.06.2010 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
240
1846
07307357
ЈЕДИНСТВО АД у
реорганизацији од
22.03.2011.
МОНТЕР ДП
25.08.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 14/2009
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
БОЖИДАР
СЛОБОДАНКА
ГОЛУБОВИЋ ВИДЕНОВИЋ
06.10.2010
239
1 СТ
57/2010
СТ 305/2010
06.11.2009
02.10.2009
11.06.2010 1
155-1085
241
1866
00001866
ЈУГОРЕНДГЕН ЕИ
29.06.2010 НИШ
СТ 988/2010
29.06.2010
23.08.2010
10.03.2011 0
155-0214
242
1895
08065918
18.06.2010 НОВИ САД
СТ 78/2010
13.10.2010
15.09.2010
18.06.2010 0
155-1004
243
1899
07828977
МЕПОЛ АД аутом
реорганизација
14.03.2011.
ФЛОРА ПАК аутом
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
08.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 115/2010
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
24.09.2010
03.09.2010
24.12.2010 0
155-1069
244
1902
08056480
05.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 281/2010
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
19.11.2010
03.09.2010
05.07.2013 0
155-0516
245
1913
17282166
ТРГОБАНАТ АД у
реорганизацији од
06.08.2014.
ДРВОРЕЗ ДОО аутом.
08.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 156/2010
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
08.07.2010
27.08.2010
30.09.2010 0
246
1919
08686092
09.07.2010 СОМБОР
СТ 89/2010
ЗОРАНА
ЧОКОРИЛО
01.11.2010
24.08.2010
247
1924
08600449
NATURA VIVA DOO у
реорганизацији
07.02.2011
ГРАДАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ
стечајна маса
07.07.2010 НОВИ САД
СТ 149/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
19.10.2010
248
1932
07133871
ЈАСТРЕБАЦ АД у
реорганизацији од
25.02.2011.
02.07.2010 НИШ
СТ 245/2010
249
1935
17128736
ITF COMMUNICATIONS
аутом.
05.07.2010 КРАЉЕВО
СТ 217/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋ
ОБРАДОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
250
1948
08796980
ПУМПА ДОО аутом.
05.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 241/2010
251
1951
08660425
12.07.2010 СОМБОР
СТ 304/2010
252
2009
07715137
КРИКО аутом.
реорганизација од
31.01.2011.
АЛПЕН- АГРАР аутом.
253
2048
07043961
КОСМАЈ МЕРМЕР АД у
реорганизацији од
16.02.2011
19.07.2010 БЕОГРАД
16.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ СТ 190/2010
СТ
2505/2010
Датум
правоснаж
ности
07.04.2011
25.08.2009 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР
ЉУБИША
29.06.2010 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
18.06.2010 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
08.07.2010 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
05.07.2010 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
05.01.2011
155-1086
08.07.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
14.10.2010
23.02.2011 0
155-0633
09.07.2010 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
15.09.2010
31.10.2013 0
155-0658
07.07.2010 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
28.09.2010
20.08.2010
03.06.2011 0
155-0964
29.03.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
22.10.2010
27.08.2010
19.01.2011 0
155-0923
05.07.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
29.11.2010
31.08.2010
27.03.2012 0
155-0240
18.10.2010
30.08.2010
18.02.2011 0
155-0400
20.08.2010 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
12.07.2010 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
01.11.2010
30.08.2010
16.12.2010 0
155-1002
25.10.2010
14.09.2010
16.02.2011 0
155-0920
13 од 28
16.07.2010 ВРАЧЕВИЋ
ЗДРАВКА МИЋА
19.07.2010 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
08.02.2010
03.01.2011
24.06.2011
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
254
2049
08635617
РИБАРСТВО ДЕРОЊЕ
ДОО у реорганизацији
од 03.11.2011.
15.07.2010 СОМБОР
СТ 91/2010
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
18.11.2010
20.08.2010
07.11.2011 0
155-0754
15.07.2010 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
255
2050
08084068
ХАЈДУК ФУДБАЛСКИ
КЛУБ у реорганизацији
07.02.2011.
22.07.2010 СОМБОР
СТ 43/2010
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
18.11.2010
26.08.2010
25.02.2011 0
155-0633
22.07.2010 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
256
2057
07135912
ВАЉЕВСКА ПИВАРА АД
аутом.- реорганизација
01.03.2011.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 100/2010
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
12.11.2010
17.08.2010
22.03.2011 0
155-0657
09.07.2010 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
257
2058
07998988
19.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ СТ 409/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.11.2010
01.09.2010
14.12.2010 0
155-0628
19.07.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
258
2066
07327676
ОРАШАЦ КОМЕРЦ
експорт импорт ДОО
аутом.
УБПРОЈЕКТ АД аутом.
08.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 163/2010
01.11.2010
17.08.2010
12.09.2011 0
155-1091
259
2070
06232515
ГУЧЕВО ТУРС ДОО
аутом.
02.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 322/10
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
20.10.2010
06.08.2010
14.03.2012 0
155-0632
08.07.2010 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
02.07.2010 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
260
2101
07932715
20.07.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 378/10
01.09.2010
24.12.2010 0
155-0878
2112
00002112
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
19.11.2010
261
02.11.2010
10.09.2010
07.03.2011 0
155-1076
262
2128
17475703
27.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ СТ 240/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.11.2010
17.09.2010
22.12.2010 0
155-0832
263
2159
07710232
КЊАЖЕВАЦ ДОО
аутом.
ШУМАДИЈА ПРОМЕТ
АД аутом. у
реорганиза.
26.11.2010.
ФАБРИКА СТОЧНЕ
ХРАНЕ МАГ ДОО
аутом.
IMEX COOPERATIVA
аутом.
20.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 91/2010
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
11.11.2010
24.08.2010
07.06.2011 0
155-0944
264
2167
00002167
СТАРИ ЈАСЕН АД
04.08.2010 КРАЉЕВО
СТ 49/2010
26.11.2010
14.09.2010
14.09.2011 0
155-0979
265
2168
07365497
Ђ.Д.Р ДОО аутом.
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ СТ 58/2010
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
29.10.2010
13.08.2010
29.11.2010 0
155-1009
266
2207
07465874
22.03.2012 БЕОГРАД
СТ
2698/2010
БИЉАНА
СУБОТИЋ
28.05.2012
09.05.2012
05.10.2012 0
155-0940
22.03.2012 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
267
2215
08227217
15.07.2010 СОМБОР
2 СТ 71/10
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
12.10.2010
12.08.2010
12.07.2011 0
155-0933
15.07.2010 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
268
2234
07366710
SIMCOM ДОО укинут
30.03.2011.па поново
отворен
TERRA VITA ДОО
реорганизација од
27.06.2011.
ГРАНИТ ДОО аутом.
09.08.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 113/10
01.11.2010
04.10.2010
29.07.2013 0
155-0979
09.08.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
269
2241
06615716
СУНСХИНЕ ДОО аутом.
04.08.2010 КРАЉЕВО
4 СТ 599/10
14.10.2010
10.09.2010
04.06.2012 0
155-1000
270
2243
08024324
24.08.2010 НОВИ САД
1 СТ
1558/10
30.11.2010
04.10.2010
31.05.2011 0
155-0972
04.08.2010 ИЛИЋ ЗАРЕ
НОВИЦА
24.08.2010 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
271
2279
07568533
МЛИНОСЕРВИС АД у
реорганизацији од
28.01.2011.
МИНЕЛ ЕКОНОМСКА
ПРОПАГАНДА И
ПУБЛИЦИТЕ Т ДОО
аутомат.
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИ
Ћ
ЗОРАН
ПЛАЉАНИН
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
09.08.2010 БЕОГРАД
СТ
3207/2010
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
09.12.2010
23.09.2010
01.03.2011 0
155-0939
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ СТ 61/2010
14 од 28
Датум
правоснаж
ности
27.01.2011
20.07.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
20.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
27.07.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
20.07.2010 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
04.08.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
05.07.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
09.08.2010 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
10.12.2011
07.06.2011
08.12.2010
21.10.2012
01.10.2013
10.06.2011
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
272
2291
20109106
ТЕКИЋ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО аутомат.
27.08.2010 ВАЉЕВО
СТ 724/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
06.12.2010
04.10.2010
15.02.2011 0
155-0623
27.08.2010 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
273
2301
20142855
13.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 558/2010
ЧЕЉУСКА
ИВАН
11.11.2010
14.10.2010
16.05.2011 0
155-0945
13.09.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
274
2308
00002308
СИМЕХ ГРОУП ДОО у
реорганизацији од
24.03.2011
BDM PROMET ДОО
15.09.2010 БЕОГРАД
СТ
4156/2010
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
24.12.2010
18.10.2010
16.11.2010 0
155-0637
15.09.2010 ПОПОВИЋ
РАТОМИР БОРИВОЈ
04.04.2011
275
2310
07273592
ПОЦЕРИНА ЗЗ аутомат.
03.09.2010 ВАЉЕВО
СТ 147/2010
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
23.12.2010
12.10.2010
23.12.2010 0
155-0944
03.09.2010 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
21.03.2011
276
2315
17433709
03.09.2010 ЧАЧАК
СТ 337/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
25.01.2011
06.10.2010
06.06.2011 0
155-0781
277
2326
07144393
15.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 48/2010
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
14.12.2010
26.10.2010
28.12.2011 0
155-0979
03.09.2010 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР
МИЛУТИН
15.09.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
278
2330
08722439
АГРАР ТРЕЈД ДОО у
реорганизацији од
01.07.2011.
ПОЉОПРОМЕТ у
реорганизацији од
26.12.2011.
ПАМЕТНЕ КУЋЕ
ДУРАКОВИЋ ДОО
20.08.2010 СОМБОР
СТ 30/2010
20.12.2010
05.10.2010
30.10.2012 0
155-0705
20.08.2010 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
07.03.2013
279
2342
08008728
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 574/2010
27.01.2011
04.11.2010
18.04.2011 0
155-0977
23.09.2010 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
18.04.2011
280
2359
17256955
28.09.2010 БЕОГРАД
28.09.2010
09.11.2010
07.12.2010 0
155-0631
08520348
29.09.2010 СОМБОР
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
11.01.2011
02.11.2010
18.05.2011 0
155-0400
28.09.2010 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
29.09.2010 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
04.04.2011
2365
СТ
3757/2010
СТ 203/2010
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
281
МЛАДОСТ АД
реорганизација
03.03.2011
ИВА ШПЕД ДОО
аутомат.
КОПАОНИК БЕТА ДОО
у реорганизацији
30.03.2011
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
282
2404
08677336
11.10.2010 СУБОТИЦА
СТ 576/2010
09.12.2010
11.10.2010 0
155-0692
2407
17052853
01.10.2010 БЕОГРАД
16.12.2010
09.11.2010
24.03.2011 0
155-0120
284
2424
08024588
СТ
2808/2010
СТ 261/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЕРА ТЕШИЋ
20.01.2011
283
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
04.02.2011
08.11.2010
14.06.2011 1
155-0747
285
2425
00002425
286
2441
00002441
287
2491
00002491
288
2505
07415958
289
2524
07053193
290
2526
07202555
СЛАВИЦА ПАРАФАРМ
АД
СТУДИО РОДА ДОО
аутомат.
ХВАР ДП
реорганизација од
17.06.2011.
АЕРОАКВА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
неуспела
реорганизација
ТРАНСПОРТ АД у
реорган. од
13.12.2010.
ИНСА ОИЛ 021
неуспела
реорганизација
АГРОТРГОВИНА ДОО
аутомат.
САВЕЗ АРХИТЕКАТА
СРБИЈЕ аутомат.
ПОЉОПРОМ ЗЗ у
реорганизацији од
07.06.2011.
30.09.2010 НОВИ САД
11.10.2010 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
01.10.2010 ИЛИЋ ДОБРОСАВ
ВИОЛЕТА
30.09.2010 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
02.11.2010 БЕОГРАД
СТ
2855/2010
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
22.03.2011
02.11.2010
19.09.2011 0
155-0988
02.11.2010 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
21.06.2010 ПАНЧЕВО
СТ 286/2010
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
04.10.2010
20.08.2010
23.03.2011 0
155-0688
03.11.2010 НОВИ САД
СТ 506/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
03.02.2011
17.01.2011
31.01.2011 0
155-0747
08.07.2010 СТЕФАНОВИЋИЛИЋ ПЕТАР
НЕВЕНА
03.11.2010 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
18.10.2010 НИШ
СТ 456/2010
28.03.2011
25.11.2010
29.06.2011 0
155-0659
27.10.2010 БЕОГРАД
27 СТ
1547/10
3 СТ 445/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
11.04.2011
13.12.2010
11.04.2011 0
155-0698
14.04.2011
28.12.2010
15.07.2011 0
155-0878
18.11.2010 ЗАЈЕЧАР
15 од 28
18.05.2011
25.04.2011 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
27.10.2010 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
18.11.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
11.03.2013
20.07.2011
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
291
2541
07697031
292
2545
00002545
293
2569
07009119
294
2575
17010824
295
2577
07581254
296
2590
08439974
297
2592
00002592
298
2601
08868395
299
2631
300
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
СРБОКОКА ДОО у
реорганизациј од
20.10.2011.
ЈАНКОМ ДОО
неуспела реор.
отворен стечај
13.02.2014.
БЕЛИМ у
реорганизацији од
31.12.2012.
ЕНЕРГЕТИКА ДОО у
реорганизацији
28.03.2011
ИТФ ЦОРПОРАТИОН
ДОО у реорганизацији
од 06.03.2012.
22.11.2010 КРАГУЈЕВАЦ II СТ 67/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
14.02.2011
28.12.2010
20.09.2011 0
155-0951
22.11.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
11.11.2010 ЧАЧАК
2 СТ 347/10
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
03.05.2011
09.12.2010
26.01.2012 0
155-0999
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
15.11.2010 БЕОГРАД
СТ
2494/2010
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
19.04.2011
10.01.2011
07.02.2013 0
155-0959
15.11.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
19.11.2010 ВАЉЕВО
СТ 791/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
22.02.2011
28.12.2010
30.03.2011 0
155-0973
19.11.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
06.10.2010 КРАЉЕВО
СТ 86/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
10.01.2011
23.11.2010
06.04.2012 0
155-0578
06.10.2010 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
НЕНТО ДОО у
реорганизацији
16.12.2011.
ДАМЊАНОВИЋ
МИЛАНКА И ОРТАК
аутомат.
МЕДИЦИНА
02.12.2010 НОВИ САД
СТ
1721/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
02.03.2011
26.01.2011
10.02.2012 0
155-0879
02.12.2010 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
03.11.2010 БЕОГРАД
СТ 344/2010
АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ
27.01.2011
10.12.2010
27.01.2011 0
155-0861
26.11.2010 ПРОШИЋ ПЕРО
СЛАВКО
09.12.2010 СУБОТИЦА
СТ 607/10
17.03.2011
27.01.2011
10.11.2011 0
155-0572
00000263
СТЕВАНОВИЋ ИНВЕСТ
ДОО банкрот од
25.06.2013.
10.12.2010 КРАЉЕВО
722/2010
ЧЕЉУСКА
ИВАН
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
15.03.2011
17.01.2011
03.04.2012 0
155-0979
09.12.2010 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
10.12.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
2636
07901313
ТЕХНОМАТИК ДОО
аутомат.
10.12.2010 БЕОГРАД
10 СТ
2924/10
25.02.2011
11.02.2011
24.06.2011 0
155-0894
10.12.2010 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
301
2655
06329586
HOUSING ДОО
03.12.2010 БЕОГРАД
3 СТ 273/10
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
23.05.2011
12.01.2011
21.03.2011 0
155-0626
03.12.2010 МИЛОШЕВИЋ
РАЈКО ДРАГОСЛАВ
06.05.2011
302
2670
08729352
Б М Б АГЕНТ
10.12.2010 НОВИ САД
18.01.2011
16.05.2011 0
155-0689
17074717
ОРИГАМИ ХЕМИЈА ДОО
реор.од
06.06.2012.извршена
09.12.2010 БЕОГРАД
19.05.2011
10.02.2011
30.01.2012 0
155-0942
10.12.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
09.12.2010 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
26.05.2011
2683
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
04.03.2011
303
СТ
1695/2010
СТ
2678/2010
304
2687
00002687
ГРАТЕКС ОД ЗА ПРО.
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
10.01.2011 ЧАЧАК
СТ 395/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
06.06.2011
25.02.2011
16.06.2011 0
155-0056
10.01.2011 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
305
2704
08066426
21.12.2010 НОВИ САД
2 СТ
1765/10
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
31.03.2011
07.02.2011
28.11.2011 1
155-0895
07.02.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
306
2734
07176899
26.01.2011 БЕОГРАД
32 СТ
4675/10
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
25.05.2011
08.03.2011
14.10.2011 0
155-1082
307
2750
06875220
ЗВЕЗДА ФИЛМ АД у
реорганизацији од
24.11.2011.
GRADITELJ HOLDING
AD у реорганизацији
од 14.10.2011
ГРАДЊА ПРОМЕТ ДОО
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
11.05.2011
03.02.2011
14.05.2012 0
155-0881
26.01.2011 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
21.01.2011 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
21.01.2011 ПОЖАРЕВАЦ СТ 302/2010
16 од 28
13.04.2011
08.12.2011
28.11.2011
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
308
2752
07241089
САВЕЗ ИЗВИЂАЧА
ОПШТИНЕ ШАБАЦ
29.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 703/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
05.02.2011
06.12.2010
07.02.2011 0
155-0217
309
2754
07576803
28.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 88/2010
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
01.12.2010
24.11.2010
12.01.2012 0
155-0578
310
2767
17235273
31.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4906/2010
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
10.06.2011
18.03.2011
26.12.2012 0
155-0912
31.01.2011 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
311
2780
08341494
02.03.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 7/2011
13.04.2011
02.08.2013 0
155-0937
17.03.2011 ВУКОЛИЋ
ЖИВОЈИН ЈЕЛИЦА
2791
08038864
21.02.2011 НОВИ САД
27.04.2011
21.03.2011
15.12.2014 0
155-0665
313
2797
07190034
2 СТ
1813/10
2 СТ 448/10
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
22.06.2011
312
СЕЛЕКТ ОД влас.
Нешковић Д. у
реорганизацији од
28.12.2011.
JOLLY TRAVEL ДОО у
реорганизацији од
26.12.2012.
WMW ДОО у
реорганизацији од
18.01.2013.
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОЗЗ
ПОЛЕТ ДОО
29.06.2011
30.03.2011
26.12.2012 0
155-0621
314
2817
00002817
02.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 991/2010
29.04.2011
25.10.2011 0
155-0067
2821
08116911
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
01.07.2011
315
23.06.2011
07.04.2011
02.02.2012 0
155-0966
316
2822
17186990
ММ МАЛИ МИЛОШ
ДОО
ПАНОН ЦРВЕНКА АД у
реорганизацији од
23.04.2012.
БМС ДОО
21.02.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
22.02.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
02.03.2011 ЂУРИЧИЋ ДУШАН
НЕБОЈША
03.03.2011 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
317
2824
07031467
318
2854
17430637
319
2868
07770464
320
2873
321
22.02.2011 ЗАЈЕЧАР
29.10.2010 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
27.01.2011 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
03.03.2011 СУБОТИЦА
СТ 610/2010
22.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
сСТ
138/2010
ЋИРА МИТИЋ
15.07.2011
01.04.2011
08.11.2013 0
155-0960
22.02.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
ЕКОНОМИКА АД у
реорг. од 28.07.2011.
11.02.2011 БЕОГРАД
СТ
2601/2010
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
28.07.2011
22.03.2011
28.07.2011 0
155-0936
11.02.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
ПМВ ТРОНОША ДОО
КОРЕНИТА у
реорганизацији од
23.02.2012
ПИОНИР ИНВЕСТ ДОО
у реорганизацији од
05.07.2013.
23.03.2011 ВАЉЕВО
СТ 82/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
13.07.2011
29.04.2011
21.03.2012 0
155-0973
23.03.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
01.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2791/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
10.06.2011
27.05.2011
05.07.2013 0
155-0929
01.04.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
00002873
ДУМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ
ШТАМПАРИЈЕ АД у
реорган. од
11.04.2012.
06.04.2011 УЖИЦЕ
5 СТ 15/11
ДРАГАН ЈОКИЋ
09.09.2011
16.05.2011
15.05.2012 0
155-1086
19.03.2012 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
2893
06140904
ПЕТРОЛ НП ОД
11.04.2011 КРАЉЕВО
СТ 91/2010
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
22.06.2011
07.06.2011
07.05.2013 0
155-0641
11.04.2011 МИЈАНАЦ
ВАСИЛИЈЕ БРАНКО
322
2912
08057621
13.04.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 144/2011
ГОРДАНА
КОЦИЋ
06.09.2011
18.05.2011
13.11.2013 0
155-1040
24.06.2011 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
323
2924
00002924
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 115/11
27.05.2011
27.02.2012 0
155-0999
2926
20282070
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 95/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
07.10.2011
324
ГРМЕЧ АД ИПП у
реорганизацији од
04.03.2013.
LAKI LINE неуспела
реорганизација
4 JOBS у
реорганизацији од
21.11.2011.
29.09.2011
27.05.2011
03.11.2011 0
155-0999
20.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
17 од 28
Датум
правоснаж
ности
28.03.2011
04.10.2011
18.06.2013
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
325
2929
00002929
EOL у реорганизацији
од 26.03.2012.
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 111/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
16.09.2011
30.05.2011
26.03.2012 0
155-0927
20.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
326
2932
07402660
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 97/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
16.09.2011
30.05.2011
15.12.2011 0
155-0927
20.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
327
2936
17496883
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 118/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
07.10.2011
27.05.2011
23.03.2012 0
155-0999
20.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
328
2956
06823670
BREST-NEŠOVIĆ I
OSTALI у
реорганизацији од
15.12.2011.
МИНИНГ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО у
реорганиз. од
23.03.2012.
ВОЋЕ ПАЈОВИЋ
27.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 12/2011
03.10.2011
03.06.2011
03.10.2011 0
155-0954
329
2957
17446037
26.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 74/2011
26.09.2011
03.06.2011
25.01.2012 0
155-0608
27.04.2011 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
26.04.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
330
2970
00002970
КОЈАМИ
КОЈАДИНОВИЋ
МИЛОРАД И ОСТАЛИ
ОД у реорганизацији
од 17.01.2012.
ВОЋАР ДРАГАЧЕВО ЗЗ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 386/2010
06.10.2011
16.06.2011
27.07.2011 0
155-0056
331
2983
20213027
В.И.В. СТИЛ ПД
20.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 182/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
06.09.2011
23.05.2011
05.01.2012 0
155-0632
332
2998
17261428
ДИВА ПАПИРНИЦА
ДОО у реорганизацији
од 14.02.2012
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 100/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
06.10.2011
16.06.2011
14.02.2012 0
155-0927
28.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
333
3000
00003000
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 124/2011
17.06.2011
14.02.2012 0
155-0999
3001
07016492
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 109/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
13.10.2011
334
06.10.2011
16.06.2011
22.01.2013 0
155-0979
28.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
335
3007
07637225
26.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 84/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
17.08.2011
06.06.2011
03.02.2012 0
155-0534
26.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
18.01.2012
336
3010
07959869
ПАПИРПАК неуспела
реорганизација
НОВИ ДАНИ АД у
реорганизацији од
14.09.2012.
СЕРВИС ПРОМЕТ ДОО
реорганизација од
18.01.2012.
ЈАБУКА КОМЕРЦ ДОО
09.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 50/2011
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
14.10.2011
27.06.2011
14.10.2011 0
155-1084
08.11.2011
337
3037
00003037
19.04.2011 БЕОГРАД
СТ 516/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
21.06.2011
27.05.2011
17.07.2012 0
155-0880
338
3052
08000778
MIG INTERTRADE ДОО
неуспела
реорганизација од
17.07.2012.
БИРО 54 АД
09.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
19.04.2011 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
09.05.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 87/2011
ГОРДАНА
КОЦИЋ
30.09.2011
17.06.2011
19.02.2014 0
155-0815
12.05.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
339
3074
20022396
GRADING KOMPANY
ДОО у реорганизацији
26.01.2012.
19.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 34/2011
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
02.09.2011
24.06.2011
14.02.2012 0
155-1069
19.05.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
340
3100
09132929
РАДИЈАТОР ДОО
18.05.2011 НИШ
СТ 93/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋ
ОБРАДОВИЋ
22.09.2011
14.06.2011
26.03.2014 0
155-0964
29.02.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
18 од 28
28.04.2011 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
20.04.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
09.11.2011
15.02.2012
11.10.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
341
3120
00003120
УЛТРА ДОО неуспела
реорганизација
19.05.2011 БЕОГРАД
СТ
2333/2011
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
19.10.2011
28.06.2011
25.06.2012 0
155-0963
19.05.2011 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
342
3137
06074006
ИДИ ДОО
20.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 30/2011
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
14.10.2011
17.06.2011
01.12.2011 0
155-1060
20.05.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
343
3142
07374275
ДУГА ДОО реорганиз.
од 03.02.2012.
05.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 306/2011
ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
07.09.2011
07.06.2011
09.03.2012 0
155-0812
05.05.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
344
3156
07457502
30.05.2011 БЕОГРАД
СТ 364/2011
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
28.07.2011
21.06.2011
25.05.2012 0
155-1072
30.05.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
345
3164
00003164
04.03.2011 БЕОГРАД
ст
4364/2010
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
16.09.2011
24.06.2011
24.01.2012 0
155-0987
04.03.2011 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
346
3183
07046421
23.05.2011 БЕОГРАД
16 СТ
632/11
БИЉАНА
СУБОТИЋ
31.08.2011
15.07.2011
01.07.2012 0
155-0589
23.05.2011 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
347
3205
07581483
COOP TRANS у
реорганизацији од
05.04.2012.
ИНПА ДОО
реорганизацији
17.01.2012.
ШУМАДИЈА АД у
реорганизацији од
19.03.2013.
КЛЕКА ФУНГИ ОД
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
3 СТ 90/11
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
09.11.2011
04.07.2011
22.03.2013 0
155-0795
19.04.2013
348
3208
17126962
03.06.2011 ЧАЧАК
2 СТ 151/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
28.11.2011
14.07.2011
18.06.2012 0
155-0927
349
3221
17307746
TILIA DOO у
реорганизацији од
26.04.2012.
КОМОТКО ДОО
27.05.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
03.06.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
02.06.2011 БЕОГРАД
16 СТ
3783/10
БИЉАНА
СУБОТИЋ
19.09.2011
30.08.2011
23.11.2011 0
155-0626
02.06.2011 МИЛОШЕВИЋ
РАЈКО ДРАГОСЛАВ
19.12.2011
350
3228
06988580
КОП КОМЕРЦ ДОО
08.06.2011 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 159/11
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
03.11.2011
19.07.2011
30.12.2013 0
155-0621
351
3236
17395742
01.06.2011 ПОЖАРЕВАЦ 0
23.09.2011 0
155-0881
352
3238
20352531
МАРКОНИ МАКС СД
укинут 23.06.2011.
NOA VITA DOO
30.05.2011 БЕОГРАД
50СТ
1194/11
353
3249
00003249
DANDY PRO ДОО
13.06.2011 НОВИ САД
СТ 653/2011
08.06.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
01.06.2011 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
30.05.2011 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
13.06.2011 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
354
3282
17175106
ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ
ДОО
05.05.2011 БЕОГРАД
СТ 276/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
355
3292
07633653
АУТОЦЕНТАР ПРОМЕТ
АД
20.05.2011 БЕОГРАД
СТ
4572/2010
16.09.2011
356
3306
07576013
GITARIĆ
17.06.2011 БЕОГРАД
СТ 381/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
357
3308
17433601
GRM COMPANY ДОО
20.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 431/2011
358
3309
17312464
27.06.2011 УЖИЦЕ
СТ 138/2011
359
3328
17481860
БАСКЕТ ДОО у
реорганизацији од
25.01.2012.
НЕОПОЛИС у
реорганизацији од
03.08.2012
14.06.2011 БЕОГРАД
СТ 174/2011
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЈЕВИ
Ћ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
12.09.2011
11.07.2011
12.09.2011 0
155-0293
27.09.2011
13.06.2011
29.06.2012 0
155-0666
05.05.2011 0
155-1006
16.09.2011
17.10.2011 0
155-0698
12.12.2011
12.07.2011
30.08.2011 0
155-1037
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
22.09.2011
29.06.2011
25.10.2011 0
155-0623
11.11.2011
05.08.2011
25.01.2012 0
155-0955
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
10.10.2011
15.07.2011
27.09.2012 0
155-1035
19 од 28
25.06.2012
26.07.2012
05.05.2011 МРДОВИЋ
МИЈАИЛО
БУДИМИР
20.05.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
17.06.2011 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
20.05.2011 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
27.06.2011 КУБУРОВИЋ
РАДОШ РАДОМИР
14.06.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
09.02.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
360
3339
07664117
361
3343
20291753
362
3347
363
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
POPEX ДОО у
реорганизацији од
25.12.2012.
ПТЛ ДИСТРИБУЦИЈА
ДОО
15.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 52/2011
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
26.10.2011
24.08.2011
12.02.2013 0
155-0979
15.06.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
30.06.2011 НИШ
СТ 420/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
03.11.2011
01.08.2011
21.11.2011 0
155-0786
30.06.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
20064315
СГВ- ТРАНС ДОО
30.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 391/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
10.10.2011
28.07.2011
22.10.2014 0
155-0832
3372
00003372
ТАСМИТ СМ ДОО
08.07.2011 СРЕМСКА
СТ 418/2012
МИТРОВИЦА
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
11.04.2013
03.08.2011 0
155-0806
30.06.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
08.07.2011 МИЛИЧЕВИЋ
СТЕВАН ЈЕФТА
364
3379
17449516
МЕЈЛАНОВИЋ ДОО
12.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 178/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
28.10.2011
22.08.2011
31.12.2012 0
155-0674
365
3392
07026013
08.07.2011 БЕОГРАД
СТ
2939/2011
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
07.11.2011
19.09.2011
02.04.2012 0
155-0637
366
3438
20128313
ТРУДБЕНИК ИНДУ.
ГРАЂЕ. МАТЕР. у
реорганизацији од
02.04.2012.
BMS GRADNJA ДОО
07.07.2011 БЕОГРАД
Ст 400/2011
15.12.2011
16.08.2011
15.12.2011 0
155-0936
367
3448
07489307
АГРОУНИВЕРЗАЛ ДОО
09.05.2011 БЕОГРАД
07.10.2011
22.06.2011
06.12.2011 0
155-0882
368
3452
08036284
14.11.2011
30.08.2011
12.08.2013 0
155-0952
369
3460
20190094
370
3521
07167504
371
3522
08827095
СЛОГА АД у
реорганизацији од
09.07.2013.
ТУМБАС ДОО у
реорганизацији од
24.02.2012.
АГРОСТРОЈ ТП у
реорганизацији од
24.04.2012
ПАН АЛКО ПРОМЕТ
ДОО у реорганизацији
од 23.06.2011.
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
372
3547
20052660
373
3563
17277138
374
3612
17284215
375
3619
07318502
376
3640
08177511
377
3705
17122657
378
3717
07008317
СТ
2705/2010
25.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 483/2011
Датум
правоснаж
ности
05.01.2014
12.07.2011 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
08.07.2011 ПОПОВИЋ
РАТОМИР БОРИВОЈ
07.07.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
15.07.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
25.07.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
31.01.2012
25.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 276/11
НОВКОВИЋ
БОГДАН
24.11.2011
13.10.2011
16.05.2012 0
155-0572
25.07.2011 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
09.08.2011 ЧАЧАК
СТ 183/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
20.02.2012
10.10.2011
24.04.2012 0
155-0927
09.08.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
01.06.2012
23.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 251/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
24.06.2011 0
155-0962
23.06.2011 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
22.07.2011
НИШКИ ВГ-4 ДОО
реорганизација од
23.05.2012.
LALA PRESS ДОО у
реорганизацији
16.10.2012.
НИК- КОМЕРЦ ДОО
31.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 464/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
22.12.2011
06.10.2011
09.04.2012 0
155-1024
31.08.2011 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
09.09.2011 УЖИЦЕ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
26.01.2012
19.10.2011
07.12.2012 0
155-1069
19.01.2012
03.11.2011
20.03.2012 0
155-0928
INŽENJERINGPROMET
АД у реорганизацији
од 02.10.2012.
ГРАДИТЕЉ АД у
реорганизацији од
17.12.2012.
АЛФА ПЛАСТ ДОО у
реорганизацији од
09.04.2012.
ЕСТЕТИКАИНТЕРПРОЈЕКТ
09.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 569/2011
ТАТЈАНА
ТДОРОВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
10.01.2012
18.10.2011
25.12.2012 0
155-0657
09.09.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
22.09.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
09.09.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
28.09.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 191/2011
ГОРДАНА
КОЦИЋ
23.02.2012
04.11.2011
13.02.2013 0
155-0662
28.09.2011 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
13.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 552/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
16.02.2012
14.11.2011
09.04.2012 0
155-0909
13.10.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
03.07.2012 БЕОГРАД
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
03.07.2012 0
155-0894
03.07.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
СТ 137/2011
22.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ СТ 486/2О11
СТ
2363/2011
20 од 28
11.05.2012
31.05.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
379
3719
07545207
380
3757
08271372
381
3772
08068631
382
3776
08023735
383
3789
384
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
COMMERCE SYSTEM АД
у реорганизацији од
28.02.2013.
ЖИТОХЕМ ДОО у
реорганизацији од
21.12.2012.
УЖАР ОПРЕМА ДОО
29.09.2011 БЕОГРАД
СТ
4265/2010
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
19.01.2012
04.11.2011
28.02.2013 0
155-0916
29.09.2011 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
19.10.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 192/2011
РАДОМИР
РАДОЈЧИ
07.03.2012
30.11.2011
14.02.2013 0
155-0815
19.10.2011 БОГУНОВИЋ
МИОДРАГ МИЛИЦА
27.10.2011 НОВИ САД
23.11.2011
08.02.2012 0
155-0658
25.01.2012
29.11.2011
12.07.2013 0
155-0895
27.10.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
01.11.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
21.02.2012
01.11.2011 НОВИ САД
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
23.02.2012
20181648
АРОМА АД у
реорганизацији од
12.03.2013.
IHIS FERITI ДОО
СТ
1182/2011
СТ 45/2011
05.12.2011
21.11.2012 0
155-0858
ТАЈКУН ДОО
21.10.2011 КРАЉЕВО
26.01.2012
02.12.2011
20.09.2013 0
155-0979
24.10.2011 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
24.01.2013 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
08.03.2013
17619845
385
3806
20307919
МАСАЈ МАРА - РИСТО
БУХА
31.10.2011 СРЕМСКА
СТ 418/2011
МИТРОВИЦА
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИ
Ћ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
27.04.2012
3796
СТ
2408/2011
СТ 159/2011
17.02.2012
05.12.2011
21.03.2012 0
155-0876
27.06.2012
386
3809
17217780
01.11.2011 ЧАЧАК
СТ 76/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
20.04.2012
13.12.2011
11.12.2012 0
155-0927
387
3886
08159688
22.11.2011 НОВИ САД
СТ 48/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
10.02.2012
22.12.2011
10.06.2013 0
155-0895
22.11.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
19.06.2013
388
3890
08766975
ТС ОМЛАДИНСКА
ЗАДРУГА у
реорганизацији од
13.11.2012.
ПОДУНАВЉЕ ФУТОГ ЗЗ
у реорганизацији од
26.03.2013.
ТЕСТ - М & С
31.10.2011 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
01.11.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
21.11.2011 НОВИ САД
СТ 860/2011
23.02.2012
19.01.2012
17.11.2014 0
155-0835
389
3896
17228943
Н.Р.С. ДОО
23.09.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 220/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
17.02.2012
23.12.2011
29.10.2012 0
155-0888
21.11.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
23.09.2011 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
390
3910
06057551
24.11.2011 ЧАЧАК
СТ 201/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
20.03.2012
11.01.2012
09.11.2012 0
155-0927
24.11.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
391
3929
20275260
МИЛИОН ДОО у
реорганизаији од
01.10.2012.
PARK INVEST JUG
18.11.2011 БЕОГРАД
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
26.04.2012
26.12.2011
25.05.2012 0
155-1074
392
3946
20174978
SB KOP ДОО
12.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3592/2011
0
01.11.2012 0
155-0335
393
3953
17594907
INVEST IZGRADNJA
COP
28.11.2011 БЕОГРАД
СТ
2971/2011
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
27.02.2012
23.01.2012
13.01.2012 0
155-0607
18.11.2011 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
12.12.2011 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
28.11.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
394
3968
00003968
13.12.2011 ЧАЧАК
СТ 287/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
11.06.2012
17.01.2012
23.11.2012 0
155-0999
13.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
395
3977
20044918
23.12.2011 УЖИЦЕ
СТ 201/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
18.05.2012
30.01.2012
21.11.2012 0
155-0955
23.12.2011 КУБУРОВИЋ
РАДОШ РАДОМИР
396
3983
07561407
26.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3151/2011
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
30.03.2012
30.03.2012
20.04.2012 0
155-0576
397
3988
20164891
ТТС ПРОМЕТ ДОО
неуспела
реорганизација
СИМПО ДОО у
реорганизацији од
14.09.2012.
ИМАГО ДОО у
реорганизацији од
24.02.2012
ПРОДУКТ
ШОПАЛОВИЋ ДОО у
реорганизацији15.10.2
012.
27.12.2011 УЖИЦЕ
СТ 198/2011
МАНИЈЛЕ
МИЛОВИЋ
07.06.2012
06.02.2012
15.11.2012 0
155-1086
26.12.2011 МАТИЋАЛИМПИЈЕВИЋ
МИЛОРАД АНА
27.12.2011 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
24.10.2011 БЕОГРАД
21 од 28
12.12.2012
22.12.2012
01.11.2012
16.02.2012
09.11.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
398
4020
07267029
399
4022
400
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
15.12.2011 НИШ
СТ 755/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋ ОБРАДОВИ
05.04.2012
18.01.2012
23.07.2012 0
155-0872
15.12.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН
ГОРДАНА
20107197
АГРОЕКСПОРТ
ТОПЛИЦА у
реорганизацији од
06.07.2012.
ЕЛВЕТИЈА
21.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 189/2011
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
28.03.2012
06.02.2012
30.05.2012 0
155-1064
21.12.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
4026
06232752
АД САН АДО
22.12.2011 ВАЉЕВО
СТ 697/2011
11.04.2012
31.01.2012
04.03.2014 0
155-0638
401
4031
08183066
13.12.2011 НОВИ САД
СТ 623/2011
21.02.2012
31.01.2012
08.08.2013 0
155-0664
22.12.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
13.12.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
402
4032
07629311
ЗЕЧЕВИЋ ДОО у
реорганизацији од
25.06.2013.
КЛЕНАК ДОО
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
16.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 282/2011
04.04.2012
25.01.2012
26.11.2012 0
155-0979
403
4033
17360230
21.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 450/2010
27.04.2012
31.01.2012
29.06.2012 0
155-0979
404
4043
07930305
YUS TRADE & CONSULT
KRALJEVO у
реорганизацији од
29.05.2012
КУСО БЛАТО ДОО
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
12.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 118/2010
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
31.05.2012
21.02.2012
28.11.2014 0
155-0839
12.01.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
405
4045
20063149
TRINITI INŽENJERING
ДОО у реорганизацији
од 05.12.2013.
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3471/2011
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
29.06.2012
30.03.2012
19.03.2014 0
155-0746
07.06.2012 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
406
4069
00004069
ЕЛИД у реор.
31.07.2012. неуспела
17.01.2012 НИШ
СТ 760/2011
08.05.2012
24.02.2012
28.09.2012 0
155-0826
17.01.2012 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
407
4079
17565524
EURO PALETA GROUP
02.12.2011 БЕОГРАД
СТ
1488/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋОБРАДОВИ
Ћ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
04.05.2012
13.01.2012
03.04.2012 0
155-1014
408
4083
06069363
МЕРКУР КОМЕРЦ
23.01.2012 ЧАЧАК
СТ 244/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
20.09.2012
20.03.2012
23.02.2012 0
155-1022
409
4109
07049820
31.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3314/2011
ЉИЉАНА
МАТИЋ
22.06.2012
07.03.2012
06.03.2013 0
155-0643
410
4129
00004129
09.02.2012 БЕОГРАД
СТ 181/2012
03.04.2012
01.06.2012 0
155-0894
4141
20096586
30.01.2012 БЕОГРАД
15.06.2012
19.03.2012
16.11.2012 0
155-0652
412
4159
08236593
СТ
3146/2011
СТ 416/2011
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
08.05.2012
411
10.05.2012
29.03.2012
20.12.2012 0
155-0984
413
4165
06752454
ЕЛЕКТРОСРБИЈА у
реорганизацији од
12.02.2013.
УНИВЕРЗАЛ ХОЛДИНГ
АД
КОМГРАП
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
МЕДОПРОДУКТ ДОО у
реорганизацији од
20.12.2012.
АГРОПРОГРЕС ТРАДЕ
АД у реорганизацији
од 30.09.2013.
13.01.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
23.01.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
31.01.2012 РАДОВИЋ
МИЛОСАВ ПЕРО
21.02.2012 БЕОГРАД
СТ
237/2012
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
26.07.2012
30.03.2012
05.12.2013 0
155-1082
20.09.2013 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
414
4176
00004176
КОЈИЋ- ПРОМЕТ ПД
неуспела
реорганизација од
24.01.2013.
28.02.2012 ЧАЧАК
СТ 171/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
09.10.2012
06.04.2012
05.03.2013 0
155-0999
28.02.2012 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
23.02.2012 СУБОТИЦА
22 од 28
Датум
правоснаж
ности
24.07.2012
16.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
09.02.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
30.01.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
23.02.2012 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
21.12.2014
31.10.2012
07.12.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
415
4188
20110996
416
4226
07368887
417
4230
418
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
Датум
правоснаж
ности
CARCOM GROUP у
реорганизацји од
12.10.2012.
СПОРТТУРИСТ ДОО
27.02.2012 БЕОГРАД
СТ
4052/2011
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
21.05.2012
06.04.2012
09.11.2012 0
155-0607
27.02.2012 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
28.02.2012 КРАЉЕВО
СТ 439/2011
07.06.2012
02.04.2012
03.12.2012 0
155-0603
28.02.2012 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
17234595
УНИВЕРЗАЛ- ТРГ.
ПРОИЗ. И МАРКЕТИНГ
ДОО укинуто решење
15.04.2013 БЕОГРАД
СТ
2151/2011
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИ
Ћ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
15.04.2013 0
155-1072
15.04.2013 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
4245
17498169
15.03.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 145/2011
23.04.2012
28.09.2012 0
155-0970
4291
20164328
29.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 534/2011
10.07.2012
10.05.2012
25.02.2013 0
155-1021
15.03.2012 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
25.01.2013 ПОПАДИЋ
МОМЧИЛО ДРАГАН
420
4295
07369182
20.03.2012 ЧАЧАК
СТ 3/2012
11.10.2012
27.04.2012
31.05.2013 0
155-1022
421
4306
08415145
ЦИНИ ДОО у
реорганизацији од
19.03.2013.
ТЕХНОКОМ ДОО
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИ
Ћ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
26.06.2012
419
КРЗНОТЕКС- ЖАРКО И
СИН ОД
БЕО ГРАНД 80 ИВА
ДОО
03.04.2012 НОВИ САД
СТ 185/2011
11.06.2012
15.05.2012
20.09.2012 0
155-0689
422
4308
20291745
LSP COMPANY ДОО
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3627/2011
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0920
423
4315
07365446
10.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 262/11
26.10.2012
17.05.2012
06.03.2013 0
155-1079
10.04.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
424
4320
07957564
12.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 49/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.10.2012
29.05.2012
05.04.2013 0
155-1057
12.04.2012 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
425
4322
07662467
12.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 56/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
09.10.2012
29.05.2012
27.02.2013 0
155-1079
12.04.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
426
4323
20306009
12.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 85/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.10.2012
29.05.2012
15.10.2012 0
155-1079
12.04.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
427
4328
07319088
FLEXOFROM DOO у
реорганизацији од
14.12.2012.
LEXIN DOO у
реорганизацији од
28.02.2013.
СЕМЕ ЧАЧАК ДОО у
реорганизацији од
23.10.2012.
AMRIX DOO у
реорганизацији од
06.09.2012.
РЕСНИК ЗЗ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
19.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 119/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
18.09.2012
22.05.2012
17.09.2012 0
155-0628
19.04.2012 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
428
4342
08133409
23.04.2012 СОМБОР
СТ 15/2012
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
19.09.2012
29.05.2012
26.08.2013 0
155-0754
23.04.2012 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
429
4343
00004343
20.04.2012 ЧАЧАК
СТ 171/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
30.10.2012
07.06.2012
26.12.2012 0
155-1087
31.07.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
430
4348
07585969
ЗАСТАВА ПРОМЕТ АД у
реорганизаији од
27.05.2013.
NEXT COMMERCE- EKO
неуспела
реорганизација
КОМПАС- КРАГУЈЕВАЦ
ДОО у реорганизацији
од 31.10.2012.
18.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 38/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
10.09.2012
28.05.2012
25.02.2013 0
155-0909
18.04.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
25.02.2013
431
4350
17548778
B.M.P - DEKOR ДОО
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 100/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2012
30.05.2012
22.01.2013 0
155-0909
24.04.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
04.02.2013
432
4356
17446363
RIVEX ДОО у
реорганизацији од
19.02.2013.
25.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 39/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.09.2012
31.05.2012
19.02.2013 0
155-0928
25.04.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
18.04.2013
23 од 28
20.03.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
03.04.2012 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
23.03.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
28.09.2012
15.10.2012
15.10.2012
26.03.2013
15.03.2013
26.09.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
433
4360
00004360
РИБОПРОДУКТ ДОО
непоступање по плану
реорганизације
05.05.2014. отворен
стечај
27.04.2012 УЖИЦЕ
1 СТ 230/11
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
24.08.2012
08.06.2012
23.01.2013 0
155-0955
27.04.2012 КУБУРОВИЋ
РАДОШ РАДОМИР
434
4378
08229031
20.04.2012 ПАНЧЕВО
СТ 93/2012
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
19.09.2012
06.06.2012
28.02.2013 0
155-0864
20.04.2012 МИЋОВИЋ
РАДОВАН МИЛИСАВ
435
4383
20511516
РАТАЦО ДОО у
реорганизацији од
28.02.2013.
СТРУГАРА ДУЛЕБР
29.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 457/2011
16.08.2012
31.05.2012
28.12.2012 0
155-0603
436
4392
07702493
26.04.2012 НИШ
СТ 390/2012
11.09.2012
18.05.2012
23.07.2013 0
155-0826
29.03.2012 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
26.04.2012 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
437
4412
00004412
04.05.2012 БЕОГРАД
СТ 277/2012
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
09.11.2012
18.06.2012
29.05.2013 0
155-0883
04.05.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
438
4413
07420587
VULIĆ & VULIĆ ДОО у
реорганизацији од
22.03.2013.
ВРЕЊЕ ИНДУСТРИЈА
ШПИРИТА И КВАСА АД
у реорганизацији од
29.05.2013.
ДОК Предузеће ДОО у
реорганизацији од
28.03.2013.
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
03.05.2012 БЕОГРАД
СТ 357/2012
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
05.07.2012
19.06.2012
28.03.2013 0
155-0631
03.05.2012 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
439
4434
07458363
TEHNOING ДОО
03.04.2012 БЕОГРАД
СТ
3604/2011
12.09.2012
06.06.2012
03.06.2013 0
155-0949
03.04.2012 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
440
4435
20140984
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ 243/2012
12.09.2012
06.06.2012
05.06.2013 0
155-0949
23.03.2012 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
441
4479
17151037
TIBRO ДОО у
реорганизацији од
18.04.2013.
LINEA HOBBY CENTARLHC
04.05.2012 БЕОГРАД
СТ 446/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
РУЖИЦА
БАЉАЛУЧКИЋ
09.11.2012
18.06.2012
11.10.2012 0
155-0929
04.05.2012 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
442
4486
20262664
BEST LINK ДОО
15.05.2012 ЧАЧАК
СТ 212/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
18.06.2012
11.01.2013 0
155-1017
443
4492
07241887
11.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ СТ 18/2012
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
04.09.2012
21.06.2012
02.09.2013 0
155-0881
444
4497
08817308
22.05.2012 СОМБОР
СТ 75/2012
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
19.09.2012
28.06.2012
30.10.2013 0
155-0633
22.05.2012 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
445
4498
06379036
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 59/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
19.11.2012
18.06.2012
28.01.2013 0
155-1079
14.05.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
446
4506
08777721
18.05.2012 НОВИ САД
СТ 259/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.09.2012
28.06.2012
04.03.2014 0
155-0972
18.05.2012 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
447
4512
17251244
ДУНАВКА АД у
реорганизацији од
02.09.2013.
SOFABITAL ДОО у
реорганизацији од
19.09.2013.
СЕМЕ ПРОДУКТ АД у
реорганизацји од
20.11.2012.
МОДЕЛАР ДОО
04.02.2013. стечајна
маса
MEDICAL GENERAL
ДОО
15.05.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
11.05.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3819/2011
12.09.2012
06.06.2012
15.10.2012 0
155-0722
27.04.2012 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
448
4517
06471072
БРАЋА РАДЕНКОВИЋ
ДОО у реорганизацији
од 20.05.2013.
16.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ СТ 48/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
20.09.2012
29.06.2012
02.07.2013 0
155-0687
16.05.2012 МИТИЋ СИНИША
АЦА
24 од 28
Датум
правоснаж
ности
06.08.2013
24.01.2013
12.01.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
449
4537
08690260
450
4545
20371226
451
4551
06414699
452
4554
20206306
453
4575
07599617
454
4590
06624928
455
4591
20079762
456
4615
07053363
457
4621
07025238
458
4636
06156029
ЛЕПЕНИЦА- ТРАНС
ДОО у реорганизацији
од 19.02.2013.
459
4680
17307827
460
4691
17485512
461
4721
20201371
462
4724
463
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
САЛАШ- ГРАИН ДОО у
реорганизацији од
31.03.2014.
ДБ КОНСТРУКТ ДОО у
реорганизацији од
14.11.2012.
УНИМАТ ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 295/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
04.06.2014 0
155-0842
23.05.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
21.05.2012 БЕОГРАД
СТ 435/2012
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
19.09.2012
05.09.2012
06.12.2012 0
155-0974
21.05.2012 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
08.05.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 40/2012
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
12.09.2012
04.06.2012
23.11.2012 0
155-1061
TWINSVIGO Драгана
Видојковић и др. OД
ЋУРЕ ДОО у
реорганизацији од
27.03.2013.
25.05.2012 БЕОГРАД
СТ 469/2012
29.10.2012
09.07.2012
29.10.2012 0
155-0643
21.05.2012 НИШ
СТ 68/2012
18.09.2012
26.06.2012
25.04.2013 0
155-1068
ДАНЕ ПТП у
реорганизацији од
22.02.2013.
МЕРМОТЕХН ДОО у
реорганизацији од
27.05.2013.
ВИШЊИЦА АД у
реорганизацији од
22.11.2013.
AUTOREMONT ДОО
10.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ СТ 361/2011
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋОБРАДОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
08.05.2012 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
25.05.2012 РАДОВИЋ
МИЛОСАВ ПЕРО
21.05.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
03.10.2012
11.06.2012
18.04.2013 0
155-1009
10.05.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
24.10.2012
11.07.2012
27.05.2013 0
155-1011
30.05.2012 ЈОВАНОВИЋ САВО
ВАСИЛИЈЕ
22.11.2013 0
155-1072
22.10.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
01.06.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
01.06.2012 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
30.05.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 18/2012
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
22.11.2013 БЕОГРАД
СТ
2935/2011
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
01.06.2012 БЕОГРАД
Датум
правоснаж
ности
СТ
1127/2012
01.06.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 98/2012
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ВЕСНА ИЛИЋ
19.10.2012
01.08.2012
25.07.2013 0
155-0931
20.09.2012
12.07.2012
19.02.2013 0
155-0729
SIGRAD INŽENJERING
ДОО у реорганизацији
од 26.12.2012.
15.06.2012 БЕОГРАД
СТ
3613/2011
ЉИЉАНА
МАТИЋ
25.10.2012
19.07.2012
26.12.2012 0
155-0645
10.12.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
14.03.2013
VG OPTIMA ДОО у
реорганизацији од
25.04.2013.
EXPORTDANUBIA R.M
ДОО
04.06.2012 БЕОГРАД
СТ 448/2012
БИЉАНА
СУБОТИЋ
08.10.2012
10.09.2012
16.10.2013 0
155-0364
04.06.2012 СТАНКОВИЋ
МИЛАН ИВАН
28.11.2013
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ
1388/2012
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
22.10.2012
16.07.2012
16.11.2012 0
155-0626
08.06.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАЈКО ДРАГОСЛАВ
17.01.2013
20462116
Т3- INVEST ДОО
18.06.2012 БЕОГРАД
СТ
1163/2012
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
16.11.2012
14.09.2012
25.12.2012 0
155-0637
18.06.2012 ПОПОВИЋ
РАТОМИР БОРИВОЈ
25.01.2013
4725
07654740
ЛОГОС ДОО
21.06.2012 ЧАЧАК
СТ 242/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
14.12.2012
24.07.2012
11.07.2013 0
155-1017
464
4731
06513921
BALKAN HOLDING
INTERNACIONAL ДОО
19.06.2012 БЕОГРАД
СТ
3446/2011
01.10.2012
18.07.2012
11.12.2012 0
155-1035
465
4737
00004737
UNIHEMKOM ДОО
укинуто реш. о
отварању 12.07.2012.
26.06.2012 НОВИ САД
СТ 763/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
21.06.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
19.06.2012 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
22.11.2012
12.09.2012
12.07.2012 0
155-0658
25 од 28
26.06.2012 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
27.12.2012
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
466
4740
07400535
ИНГРА ГОСТИЉАЦ
11.04.2012 ЧАЧАК
СТ 46/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.09.2012
26.07.2012
26.07.2012 0
155-1017
467
4743
20539232
PEEWAY INVEST ДОО
07.06.2012 БЕОГРАД
03.07.2012
15.03.2013 0
155-0722
4747
17329316
VIDIGO ДОО
23.03.2012 БЕОГРАД
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0293
469
4748
17163892
TRANSPORT- ZEMUN
АДО
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3622/2011
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0293
470
4758
17294563
РАД- ШПЕД ДОО
08.08.2012 ВАЉЕВО
СТ 577/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
11.10.2012
468
СТ
1135/2012
СТ
3653/2011
06.12.2012
13.09.2012
16.01.2013 0
155-0850
471
4760
00004760
АЗОХЕМ ДОО УППР
отворен- обустављен
21.06.2012.
21.06.2012 СУБОТИЦА
СТ 299/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
21.06.2012 0
155-0966
472
4763
07206569
29.06.2012 ЧАЧАК
2 СТ 32/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.09.2012
19.11.2012
22.01.2013 0
473
4789
00004789
РАПИД АД у
реорганизацији од
14.12.2012.
ТРГОМЕН-ПБ ДОО
04.07.2012 НИШ
1 СТ 499/12
29.10.2012
09.08.2012
474
4829
06029078
КОМЕРЦ ИНВЕСТ ДОО
29.06.2012 БЕОГРАД
СТ 336/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
21.09.2012
475
4838
17477358
29.06.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 236/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
476
4840
00004840
ШЕСТА ГАМА ДОО у
реорганизацији од
05.03.2013.
JET- COMPANY ДОО
10.07.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 171/2012
477
4849
07367856
МЕТАЛИЈААУТО
25.04.2012 ЧАЧАК
478
4875
06439756
OMEGA DD GROM ДОО
479
4934
17368451
480
4940
20272945
481
4949
07830696
482
4950
17041223
483
4997
484
5009
Датум
правоснаж
ности
11.04.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
07.06.2012 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
23.03.2012 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
23.03.2012 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
08.08.2012 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
21.06.2012 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
24.08.2012
155-1079
29.06.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
10.09.2013
06.08.2012 0
155-0964
17.08.2012
30.07.2012
02.08.2012 0
155-0911
25.09.2012
13.08.2012
05.03.2013 0
155-0897
04.07.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
29.06.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
29.06.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
ГОРДАНА
КОЦИЋ
03.12.2012
20.08.2012
12.10.2012 0
155-0926
10.07.2012 МИКЛОШ
ЉУБОМИР РУЖИЦА
24.08.2012
СТ 144/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
14.12.2012
02.10.2012
18.09.2012 0
155-1017
25.10.2012
04.07.2012 БЕОГРАД
СТ
1263/2012
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
17.12.2012
14.09.2012
27.02.2013 0
155-0637
25.04.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
04.07.2012 ПОПОВИЋ
РАТОМИР БОРИВОЈ
КАМБЕРИ
20.09.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 169/2012
20.02.2013
30.10.2012
09.10.2012 0
155-0807
ŠARULJA у
реорганизацији од
30.12.2013.
ВАКУМ ПАК КД у
реорганизацији од
10.05.2013.
ДОБРИЧЕВО ППД ДОО
у реорганизацији од
23.10.2013.
21.09.2012 БЕОГРАД
СТ
3018/2012
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
26.10.2012
26.10.2012
26.03.2014 0
155-1082
01.10.2012 ЧАЧАК
СТ 367/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.04.2013
02.11.2012
27.08.2013 0
155-1079
ВЕСНА ИЛИЋ
27.11.2012
07.11.2012
24.01.2014 0
155-0628
01.10.2012 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
06261353
МАКИ
03.10.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 34/2012
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
20.03.2013
13.11.2012
05.12.2013 0
155-0644
03.10.2012 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
07210914
ЈУГОРЕНДГЕН ЕИ АД
19.11.2012 НИШ
СТ 705/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
15.04.2013
24.12.2012
08.03.2013 0
155-0910
19.11.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
01.10.2012 КРАГУЈЕВАЦ СТ 670/2012
26 од 28
20.09.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
21.09.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
01.10.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
31.01.2013
10.07.2012
08.03.2013
26.03.2014
10.09.2013
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
485
5011
08084793
486
5021
06851827
487
5022
17397320
488
5028
489
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
БУЊЕВАЧКО КОЛО
ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ФАУСТ КОМЕРЦ ДОО у
реорганизацији од
22.08.2013.
15.11.2012 СУБОТИЦА
СТ 579/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
14.03.2013
18.12.2012
03.06.2013 0
155-0985
15.11.2012 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
07.12.2012 УЖИЦЕ
СТ 259/2012
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
10.05.2013
14.01.2013
18.10.2013 0
155-0608
07.12.2012 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
06.12.2012 НИШ
СТ 710/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
10.05.2013
15.01.2013
18.11.2013 0
155-1010
06.12.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
17501372
WUNDER ДОО у
реорганизацији од
13.09.2013.
АЛФА РС ДОО
12.12.2012 ВАЉЕВО
СТ 590/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
15.04.2013
15.01.2013
05.03.2013 0
155-0632
12.12.2012 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
5033
08395098
JET- COMPANY ДОО
14.12.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 301/2012
ГОРДАНА
КОЦИЋ
23.04.2013
15.01.2013
28.03.2013 0
155-0926
14.12.2012 МИКЛОШ
ЉУБОМИР РУЖИЦА
490
5039
06520456
25.12.2012 БЕОГРАД
СТ
4812/2012
ВЕРА ТЕШИЋ
09.04.2013
08.02.2013
04.07.2013 0
155-1006
491
5043
07626444
ГОМБИТ ДОО у
реорганизацији од
04.07.2013.
БАЛКАН ЕКСПРЕС ДОО
у реорганизацији од
06.11.2013.
11.01.2013 ПОЖАРЕВАЦ СТ 413/2012
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
22.05.2013
18.02.2013
24.01.2014 0
155-1028
25.12.2012 МРДОВИЋ
МИЈАИЛО
БУДИМИР
11.01.2013 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
492
5049
00005049
ARHINVEST ДОО
21.01.2013 БЕОГРАД
СТ
4807/2012
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
29.04.2013
19.02.2013
09.04.2013 0
155-0828
28.08.2014 МИЛЕНКОВИЋ
ТИХОМИР НИКОЛА
493
5075
08674043
28.03.2013 НОВИ САД
СТ 17/2013
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
10.07.2013
10.05.2013
14.07.2014 0
155-0972
28.03.2013 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
494
5098
08528063
МЛИНОСТЕП ДОО у
реорганизацији од
12.05.2014.
ECONOMIC ŠPED ДОО
16.05.2013 СУБОТИЦА
СТ 6/2013
26.09.2013
27.06.2013
26.11.2013 0
155-0969
495
5101
07467354
29.05.2013 БЕОГРАД
СТ 13/2013
25.09.2013
10.07.2013
28.02.2014 0
155-0773
16.05.2013 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
16.10.2013 МАРИЋ РАДОВАН
МЛАДЕН
496
5121
17384066
ASPROM ДОО у
реорганизацији од
30.01.2014.
МОНДИ СЕРБИЈА ДОО
у реорганизацији од
20.06.2013.
МАРКИ БИН
АНИ
ЈОВАН
КОРДИЋ
20.06.2013 КРАЉЕВО
СТ 5/2013
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
20.06.2013 0
155-0979
20.06.2013 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
497
5124
07043473
КОМГРАП АД ХК
24.07.2013 БЕОГРАД
СТ 74/2013
15.11.2013
02.09.2013
18.09.2013 0
155-0987
498
5138
17032577
17.09.2013 КРАГУЈЕВАЦ СТ 25/2013
16.01.2014
24.10.2013
09.06.2014 0
155-0928
24.07.2013 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
17.09.2013 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
499
5153
06963536
500
5160
17231529
YU- KANBERA ДОО у
реорганизацији од
09.06.2014.
ИНПА ДОО у
реорганизацији од
16.06.2014.
ФАРМАЦИЈА КОРП
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
у реорганизацији од
25.04.2014.
МАРИЦА
ЂУКИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
501
5181
08024189
ЈУГОАЛАТ- ЈАЛ АД
18.10.2013 БЕОГРАД
СТ 80/2013
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
27.11.2013
06.11.2013
16.06.2014 0
155-0912
18.10.2013 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
23.10.2013 БЕОГРАД
СТ 118/2013
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
08.04.2014
29.11.2013
25.04.2014 0
155-0880
23.10.2013 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
04.12.2013 НОВИ САД
СТ 60/2013
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
02.04.2014
24.01.2014
10.04.2014 0
155-0972
04.12.2013 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
27 од 28
Датум
правоснаж
ности
27.06.2013
28.03.2013
20.12.2013
28.07.2014
ОБУСТАВЉЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.03.2015. године Рбр. Алсу број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председни
Стечани
к
стечајног судија
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
поверилач Датум
обуставе
ког
рочишта
Датум
Бр
Стечајни
АП
именовањ
Лиценце
управник
ЦС
Управника а
502
5199
08677778
СВЕТ МЕДИА НИД ДОО
у реорганизацији од
02.07.2014.
16.12.2013 БЕОГРАД
СТ 152/2013
ЖАНКА РАДИЋ
23.04.2014
03.02.2014
02.07.2014 0
155-0880
16.12.2013 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
503
5201
20625767
ЈУГОВО ПЕТРОЛ ДОО
27.12.2013 НИШ
СТ 40/2013
07.05.2014
04.02.2014
20.02.2014 0
155-0964
27.12.2013 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
504
5305
00000530
GP AUTO SHOP ДОО
08.09.2014 БЕОГРАД
СТ 80/2014
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВ
ИЋ
ОБРАДОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
19.11.2014
29.10.2014
10.10.2014 0
155-0877
08.09.2014 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
28 од 28
Датум
правоснаж
ности
18.07.2014
Download

obustavljeni_stecajn..