Kontrolna vežba (Sila teže i trenje), VII razred
-prva grupaIme i prezime_________________
Ocena:
1. Kako se kreće telo koje slobodno pada, koliko iznosi ubrzanje Zemljine teže(i jedinica)
Navedi tri primera slobodnog pada?
2. Objasni Galilejev ogled i napiši pod kojim uslovima on važi?
3. Objasni pod kojim uslovima nastaje bestežinsko stanje, kolika je težina tela u
bestežinskom stanju i navedi bar jedan primer veštačkog bestežinskog stanja?
4. Nabroj vrste sila trenja, napiši formulu za silu trenja kojom telo deluje na horizontalnu
podlogu i označi kako se zovu sve fizičke veličine upotrebljene u izrazu. Objasni
dali je sila trenja kotrljanja manja ili veća od sile trenja klizanja i zašto?
5. Ako je brzina kapi pri udaru u zemlju 9,9m/s, sa koje visine ona pada? (g=10m/s²)
6. Kamen pravi rupu u zemlji ako se kreće brzinom 12m/s, a baca sa visine od 2,2m.
Kolika je najmanja početna brzina kojom treba baciti kamen nadole da bi
se napravila rupa? (g=10 m/s²)
7. Mali gejzir izbacuje vodu do visine 30m.Kolika je početna brzina vode koja izlazi iz
gejzira? (g=10m/s²)
8. Kolika je sila trenja kola mase 560kg na ravnom putu ako je koeficijent trenja 0,04?
(g=10m/s²)
Kontrolna vežba (Sila teže i trenje), VII razred
-druga grupaIme i prezime_________________
Ocena:
1. Kako se kreće telo koje slobodno pada, koliko iznosi ubrzanje Zemljine teže(i jedinica)
Navedi tri primera slobodnog pada?
2. Objasni Galilejev ogled i napiši pod kojim uslovima on važi?
3. Objasni pod kojim uslovima nastaje bestežinsko stanje, kolika je težina tela u
bestežinskom stanju i navedi bar jedan primer veštačkog bestežinskog stanja?
4. Nabroj vrste sila trenja, napiši formulu za silu trenja kojom telo deluje na horizontalnu
podlogu i označi kako se zovu sve fizičke veličine upotrebljene u izrazu. Objasni
dali je sila trenja kotrljanja manja ili veća od sile trenja klizanja i zašto?
5. Ako je brzina kapi pri udaru u zemlju 9,9m/s, sa koje visine ona pada? (g=10m/s²)
6. Kamen pravi rupu u zemlji ako se kreće brzinom 12m/s, a baca sa visine od 2,2m.
Kolika je najmanja početna brzina kojom treba baciti kamen nadole da bi
se napravila rupa? (g=10 m/s²)
7. Mali gejzir izbacuje vodu do visine 30m.Kolika je početna brzina vode koja izlazi iz
gejzira? (g=10m/s²)
8. Kolika je sila trenja kola mase 560kg na ravnom putu ako je koeficijent trenja 0,04?
(g=10m/s²)
Download

Контролна вежба тежа и трење 7. разред