HAPPY TRAVEL D.O.O.
Bijeljina,76300 Meše Selimovića 23A, Republika Srpska, BiH
tel: +387 55 227 310, 227 311; fax: +387 55 911 400
IB broj: 402787880008
M B : 1 103 3342
e-mail: [email protected]
web: www.happytravelbn.com
__________________________________________________________________________________
Poštovani, proslavite Novu godinu i provedite praznike sa nama na jednoj od mnogobrojnih destinacija koje smo vam pripremili: S
Sh
ho
op
piin
ng
g ttu
urre
eB
Be
ečč ii G
Grra
acc
3
2
12
2..
3d
da
an
na
aa
au
utto
ob
bu
usso
21
1..1
om
m
12
2../
/2
23
3..1
T
Trrsstt –
esso
ollo
–V
o
Ve
erro
on
na
a–
–V
Ve
en
ne
ecciijja
a–
–L
Liid
do
od
dii JJe
2
5
na
aa
au
utto
ob
29
bu
9..1
usso
12
om
2../
m
/0
02
2..0
01
1..
5d
da
an
R
Riim
m
2
6
au
utto
ob
bu
29
usso
9..1
om
12
m
2../
/0
03
3..0
01
1..
6d
da
an
na
a a
B
mp
pe
ešštta
a
Bu
ud
diim
3
3
da
an
na
a a
au
utto
30
0..1
ob
bu
12
usso
2../
om
/0
m
01
1..0
01
1..
3d
B
Be
ečč
3
30
0..1
12
2../
/0
01
1..0
01
1..
3
au
utto
ob
bu
usso
om
m
3d
da
an
na
a a
9
99
9K
KM
M
2
28
89
9K
KM
M
3
39
99
9K
KM
M
6
M
69
9K
KM
9
99
9K
KM
M
Z
Zlla
attiib
bo
orr ((h
ho
otte
ell ““Č
Čiig
go
otta
a““))
4
3
02
2..0
01
1..
4d
da
an
na
aa
au
utto
30
ob
0..1
bu
usso
12
om
2../
m
/0
2
24
49
9K
KM
M
Z
Zlla
attiib
bo
orr ((p
prriiv
va
attn
nii ssm
mjje
ešštta
ajj))
4
3
2../
m
/0
02
2..0
01
1..
4d
da
an
na
aa
au
utto
30
ob
0..1
bu
usso
12
om
1
19
99
9K
KM
M
B
Be
m))
eo
og
grra
ad
d ((k
krrsstta
arre
en
njje
eD
Du
un
na
av
vo
om
m ii S
Sa
av
vo
om
3
iin
ua
alln
31
nii p
1..1
12
prre
2../
ev
/0
vo
01
ozz
1..0
01
1..
nd
diiv
viid
du
1
13
39
9K
KM
M
JJa
ah
ho
orriin
na
a ((h
ho
otte
ell ““R
Ra
ajjssk
ka
ad
do
olliin
na
a””))
3
3
1..1
usso
12
om
2../
m
/0
02
2..0
01
1..
3d
da
an
na
aa
au
utto
31
ob
bu
1
18
80
0K
KM
M
Sve detaljnije informacije možete dobiti lično u agenciji ''Happy travel'' na brojeve telefona: 055/227‐310, 227‐311 ili na web sajtu: www.happytravelbn.com __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________
HAPPY TRAVEL doo Meše Selimovića 23A, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
tel: +387 55 227 310, 227-311, fax: +387 55 911 400
e-mail: [email protected]
web: www.happytravelbn.com
žiro račun: 565 – 162 – 35000004 – 44 Bobar banka Bijeljina
žiro račun: 555 – 001 – 00126365 – 47 Nova banka AD Banja Luka
HAPPY TRAVEL D.O.O.
Bijeljina,76300 Meše Selimovića 23A, Republika Srpska, BiH
tel: +387 55 227 310, 227 311; fax: +387 55 911 400
IB broj: 402787880008
M B : 1 103 3342
e-mail: [email protected]
web: www.happytravelbn.com
__________________________________________________________________________________
Poštovani putnici, Turistička agencija ''Happy travel'' Vam i za ovaj 8. mart nudi različite programske sadržaje. Ako ste vječiti romantik, ljubitelj kulinarskih specijaliteta i najboljeg šampanjca na svijetu posjetite NAJLJEPŠE EVROPSKE METROPOLE. Ne propustite vožnju gondolama, obilazak najstarijih i najljepših dvoraca ili prelazak preko najvećeg mosta u Evropi... F
Fiirre
en
ncca
a–
–S
Sa
an
nM
Ma
arriin
no
o -- V
Ve
en
ne
ecciijja
a
0
4
07
7..0
bu
usso
03
3../
om
m
/1
10
0..0
03
3..
4d
da
an
na
aa
au
utto
ob
2
28
89
9K
KM
M
B
Be
ečč
0
07
7..0
03
3../
/1
10
0..0
03
3..
4
au
utto
ob
bu
usso
om
m
4d
da
an
na
aa
2
27
79
9K
KM
M
B
Be
ečč -- B
Blle
ed
d
0
07
7..0
03
3../
/1
10
0..0
03
3..
4
4d
da
an
na
a a
au
utto
ob
bu
usso
om
m
B
Bu
ud
diim
mp
pe
ešštta
a
1
14
4..0
03
3../
/1
17
7..0
03
3..
4
da
an
na
a a
au
utto
ob
bu
usso
om
m
4d
3
KM
M
34
49
9K
1
KM
M
18
89
9K
T
Trrsstt –
esso
ollo
–V
o
Ve
erro
on
na
a–
–V
Ve
en
ne
ecciijja
a–
–L
Liid
do
od
dii JJe
1
4
na
aa
au
utto
ob
14
bu
4..0
usso
03
om
3../
m
/1
17
7..0
03
3..
4d
da
an
2
24
49
9K
KM
M
P
Prra
ag
g
2
21
1..0
03
3../
/2
24
4..0
03
3..
2
27
79
9K
KM
M
P
Po
osstto
ojjn
na
a
2
22
2..0
03
3../
/2
24
4..0
03
3..
4
au
utto
ob
bu
usso
om
m
4d
da
an
na
aa
3
da
an
na
aa
au
utto
ob
bu
usso
om
m
3d
3
39
99
9K
KM
M
Sve detaljnije informacije možete dobiti lično u agenciji ''Happy travel'' na brojeve telefona: 055/227‐310, 227‐311 ili na web sajtu: www.happytravelbn.com __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________
HAPPY TRAVEL doo Meše Selimovića 23A, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH
tel: +387 55 227 310, 227-311, fax: +387 55 911 400
e-mail: [email protected]
web: www.happytravelbn.com
žiro račun: 565 – 162 – 35000004 – 44 Bobar banka Bijeljina
žiro račun: 555 – 001 – 00126365 – 47 Nova banka AD Banja Luka
Download

Preuzmite PDF