OKUMA ve ANLAMA ETKİNLİĞİ (3defa okuyunuz.)
OKUMAK
Eskiden kitaplar şimdiki gibi değilmiş,tomar biçimindeymiş. Sonra biri kağıtları kesip üst
üste koymuş. Gutenberg de baskı makinesini icat edince kitap okumak bir keyif olmuş.
Elektrik bulununca herkes geceleri de kitap okumaya başlamış.
Okumak; yemek. uyumak gibi bir gereksinimdir. Okumadan yaşamak olanaksız gibidir.
Çağdaş insan. okuyan insandır. Okumanın yeri, yurdu, saati, dakikası yoktur. Ama bizde
kime sorsan:
- Zamanım yok.
- Kitap alacak param yok.
- Boşver ... der.
Kitap okumak için zaman bulamayanlara şaşarım. Gazetelerde okuyorum. ünlü kişilere
soruyorlar:
- Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
- Kitap okurum.
Sanki kitap, boş zamanları değerlendirmek için bir araç, fındık, kabak çekirdeğidir. Hem
boş zaman ne demek? Zaman neden boş oluyor? Belki de kişinin boşluğundan, değil mi?
Kitap sağa sola ders vermek için değil, insanın kendi kendini yetiştirmesi içindir. Okumak,
ancak düşünmekle birleşince değerlenir.
İlhan SELÇUK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1. Çağdaş insan kimdir?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Kitap okumayanların bahaneleri nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Okumak ne zaman değerlidir?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Metnin konusunu yazınız?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Metnin ana düşüncesini (ana fikrini) yazınız?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır?
A) Ben şimdi bunu ne yapayım? B) Ay, elim yandı! C) Bu en sevdiğim öyküdür.
**
**Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma anlamı vardır?
A) Şimdi seni yakalayacağım.
B) Aaa, yeter artık!
C) Aaa, sen de mi buradaydın!
A
Aşşaağğııddaakkii m
meettnnii ookkuuyyuunnuuzz.. M
Meettiinnllee iillggiillii iisstteenneennlleerrii yyaazzıınnıızz..
Kurdun biri, bir tilkiyi yakaladı. "Çabuk, bana yiyecek bul! Yoksa seni yerim," dedi.
Yakınlarda bir çiftçi bir dana kesip etini tavan arasına saklamıştı.
Tilki, bunu kurda söyledi. isterse gidip birlikte yiyebileceklerini belirtti.
İkisi birlikte çiftçinin evine gidip sessizce tavan arasına çıktılar.
Oradaki etlerin bolluğu ve güzelliği, kurdu büyülemişti. Tilki ise bir yandan yiyor, bir
yandan da girdiği deliğe koşuyordu. Oradan rahatça çıkıp çıkamayacağını ölçüyordu.
Kurt, "Neden rahat rahat yemiyorsun?" diye sordu. Tilki, "Gelen var mı diye bakıyorum.
Sana da önerim, çok yeme," dedi.
Çok geçmeden, çiftçi tavan arasındaki patırtıyı duyup koştu, Tilki, ayak seslerini işitince
hemen geldikleri delikten kaçıp gitti. Kurt da onun arkasından gitmek istedi fakat o kadar
çok yemişti ki deliğin ortasına sıkışıp kaldı.
 Metnin konusunu yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Metnin ana düşüncesini yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 Metnin başlığını yazınız.
……………………………
 Metinde geçen olayların oluş sırasını yazınız.
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………………………………..
Ama Enes "Yürümeyi bilmiyor musun?" deyip gitti. Ece çok üzülmüştü. Akşam okul çıkışı
servise yürürken karşısında Enes'i buldu. Enes, Ece'den özür diledi. Ece de, hatasını anladığı
için onu affettiğini söyledi.
Yukarıdaki metnin ana düşüncesi hangisidir?
A) Bahçede oynarken dikkatli olmalıyız.
B) Yanlış yaptığımızda özür dilemeliyiz.
C) Kimseye kaba sözler söylememeliyiz.
Yandaki cümleler olayların oluş sırasına göre
nasıl sıralanır?
O
OLLA
AY
YLLA
ARRIIN
NO
OLLU
UŞŞ SSIIRRA
ASSIIN
NII BBU
ULLM
MA
A EETTK
KİİN
NLLİİĞ
Ğİİ
Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralayınız.
Çünkü kahvaltı yapmaktan kaçmaya çalışıyordu kendince.
Odasının kapısında bekleyen annesine koşup sarıldı.
Aslı yarım saat önce uyanmıştı.
Birden, doktorun iki gün önce söylediklerini hatırladı.
Ama bir türlü odasından çıkmıyordu.
Anne, kız güzel bir kahvaltı yaptılar.
Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralayınız.
Keçi Karbeyaz'ın özgürlüğüne kavuşmak istemesi
Gece olunca bir kurdun ona saldırması
Sahibinin Karbeyaz’a izin vermemesi
Karbeyaz'ın, kurdun elinden kurtulup geri dönmesi
Dağlarda özgürce dolaşması
Karbeyaz'ın kurtla savaşması
Karbeyaz'ın kaçmayı başarması
Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralayınız.
Elinde yaralı bir penguen vardı.
"Bunu hayvanat bahçesine götürseniz iyi olur.
Baba telaşla içeri girdi.
"Babacığım!" dediler, "Pengueni hayvanat bahçesine götürdük, birazdan da sinemaya
götüreceğiz.
Çocuklar birkaç saat sonra penguenle geri geldiler. Çocuklarına dönüp şöyle dedi:
Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralayınız.
Evimizin yanında güzel, yeşil bir alan vardı.
Bıkmak. usanmak nedir bilmezdik .
Aahh! Ne güzel günlerdi o günler.
Benim çocukluğum çok güzel geçti.
Sabah akşam bu alanda oynardım.
Başımızda ne kaygı ne sıkıntı vardı.
Burada çok zevkli oyunlar oynardık.
Aşağıdaki trenin kalkması için vagonları olayların oluş sırasına göre numaralayınız.





Aşağıdaki metinlerde cevabı olmayan soruları “ x “ işareti ile işaretleyelim.
Bazen kitapların son sayfasını açardım. Orada bir kelebek veya çiçekli dala konmuş bir kuş
resmine dalar giderim. Bu sayfaları çok eskiden yazmıştım. Bu sayfaları okuyacağımız günlere
ne zaman kavuşacağız, diye düşünürdüm. Ben bu kitaplardaki resimlere bakarak hayal
dünyamda dolaşırdım.
Kim
Ne zaman
Nerede
Ne
Astronomide son yıllarda büyük adımlar atıldı. Yüz sene önce ancak Samanyolu'nun
varlığı tahmin edilirken bugün evreni milyarlarca galaksinin oluşturduğunu ve evrenin
13.7 milyar yıl önce ortaya çıktığını biliyoruz.
Kim
Nerede
N e z am an
Ne
SATRANÇ (3defa okuyunuz.)
Satranç iki oyuncu arasında oynanır. Bu oyun, satranç tahtası adı verilen kare bir alan üzerinde
satranç taşlarıyla oynanır. Satranç tahtasında toplam 64 kare vardır. Bu 64 karenin yarısı siyah,
yarısı beyazdır. Oyunun amacı rakibin şahını mat etmektir.
Satranç oyununun ortaya çıkışı hakkında çeşitli görüşler vardır. Yaygın görüş, oyunun Hindistan,
İran veya Çin'de ortaya çıktığıdır.
Oyunun başında satranç tahtası üzerinde toplam 32 taş vardır. Bu taşların l6’sı beyaz, l6’sı
siyahtır. Her oyuncunun 1 şahı, 1 veziri. 2 kalesi, 2 fili, 2 atı ve 8 piyonu vardır. Şah çapraz, düz,
ileri ve geri yani her yöne yalnızca bir kare giderek taş alır. Satranç oyunu şah üzerine
kurulmuştur. Şahı kaybeden oyuncu oyunu kaybeder. Vezir boş olan karelere ileri, geri, sağa, sola
ve çapraz hareket edip önündeki taşı yer. Vezir istediği yöne istediği kadar gider. Satranç
oyunun en önemli taşıdır. Kale ileri, geri, sağa ve sola istediği kadar gidebilir. Önündeki taşı alır.
Fil ileri ve geri çapraz gider ve istediği kadar gider. Fillerin biri hep beyaz, diğeri hep siyah
karelerde hareket eder. At "L" çizerek ilerler ve taş alır. Bu oyunda taşların üstünden atlayarak
ilerleyen tek taştır. Piyonlar önlerinde taş olmadığı sürece ileriye doğru ve düz olarak ilerler.
Metni okuyarak satrançtaki bazı taşlarla bunların görevlerini doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Download

口 - 3/b - ana sayfa