GRUNDFOS ŠIROK ASORTIMAN KVALITETNIH PUMPI
50 Hz
GRUNDFOS
Globalno poslovanje
Sa preko 16 000 zaposlenih i godišnjom proizvodnjom od
16 miliona pumpi, Grundfos je jedan od vodećih svetskih
proizvođača pumpi. Osamdeset i dve kompanije u 45
država na svim kontinetima omogućavaju da pumpe stignu
u sve krajeve sveta, od napajanja pijaćom vodom
antartičkih ekspadicija, do navodnjavanja holandskih lala,
praćenja podzemnih voda ispod gomila otpadnog
materijala u Nemačkoj, do klimatizacije u hotelima Egipta.
Efikasni, pouzdani proizvodi
Grundfos stalno teži da stvori proizvode kojima će biti
lakše rukovanje i koji će biti pouzdaniji - a ujedno i
energetski štedljivi i efikasni - tako da i korisnici i životna
sredina imaju koristi od poboljšanja.
Grundfos pumpe su opremljene sa ultramodernom
elektronikom koja reguliše izlazni rezultat prema trenutnim
potrebama. Ovo ne samo da obezbeđuje praktičnost za
korisnika, već i uštedu električne energije.
Istraživanje i razvoj
Kako bi održao svoju vodeću poziciju, Grundfos poklanja
mnogo pažnje razoju i istraživanju; potrošači se konsultuju
prilikom razvoja novog proizvoda ili pri poboljšanju
postojećih.
Istraživanje i razvoj koriste najnoviju tehnologiju u okviru
industrije pumpi, sarađujući sa univerzitetima i
institucijama višeg obrazovanja u traganju za novim i
boljim rešenjima za dizajn i funkciju proizvoda.
Korporativne vrednosti
Grundfos grupa je zasnovana na vrednostima kao što su
održivost, otvorenost, pouzdanost, odgovornost, a takođe
i partnerski odnos sa klijentima, snabdevačima i celim
društvom oko nas, sa fokusom na humanosti koja se tiče
naših zaposlenih kao i miliona ljudi koji imaju koristi od
vode koja se dobija, koristi i odvodi kao otpadna voda uz
pomoć Grundfos pumpi.
3
Pumpe za sve namene
Bez obzira za koju namenu se zahteva efikasna
pumpa koja štedi energiju, Grundfos pruža
rešenje visokog kvaliteta.
4
Sistemi za grejanje
i dovod tople vode
Sistemi za
hlađenje i
klimatizaciju
Primene u
industriji
Povišenje pritiska i
prenos tečnosti
Snabdevanje
podzemnim
vodama
Cirkulacione pumpe
za cirkulaciju tople
vode u sistemima za
centralno i daljinsko
grejanje i cirkulaciju
u sistemima za
potrošnu toplu vodu.
Cirkulacione pumpe
za cirkulaciju tople
vode u sistemima za
centralno i daljinsko
grejanje i cirkulaciju
u sistemima za
potrošnu toplu vodu.
Cirkulacione pumpe
za cirkulaciju hladne
vode i drugih
tečnosti u sistemima
za hlađenje i
klimatizaciju.
Širok asortiman
pumpi za prenos
vode, maziva za
hlađenje i drugih
tečnosti u
industrijskim i
procesnim
sistemima.
Vertikalne i
horizontalne
centrifugalne pumpe
i sistemi za
povišenje pritiska za
prenos tečnosti i
povišenje pritiska
tople i hladne vode.
Potopljene i pumpe
instalirane na suvom
za snabdevanje
podzemnim
vodama,
navodnjavanje i
spuštanje
podzemnih voda.
GRUNDFOS
Vodosnabdevanje
domaćinstava
Otpadne vode
Primene u životnoj
sredini
Doziranje i
dezinfekcija
Sistemi za
obnavljanje energije
Potopljene pumpe,
mlazne pumpe,
višestepene
centrifugalne pumpe i
kompaktni sistemi za
snabdevanje vodom
u domaćinstvima,
vrtovima i za primenu
kod različitih hobija.
Pumpe za drenažu,
otpadne i
kanalizacione vode,
za široku primenu u
građevinarstvu kao i
kod prenosa
otpadnog materijala u
gradskim
kanalizacionim
sistemima.
Posebno
konstruisane
potopljene pumpe za
dodatno
ispumpavanje
zagađene podzemne
vode i uzoraka
podzemne vode za
analizu kvaliteta.
Dozirne pumpe,
sistemi za
dezinfekciju i merenje
i regulacija za
sisteme otpadnih
voda, bazene i
industriju.
Sistemi za
obnavljanje energije
zasnovani na
snabdevanju vodom
pogodni su za
daljinsko lociranje
mreža koje nisu
povezane na
napajanje strujom.
5
Pregled proizvoda i njihova primena
Sistemi za grejanje i dovod tople
vode
GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Serija 100 . . . . .
GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100
GRUNDFOS MAGNA, Serija 2000. . . . . . . . . .
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPE serija 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPE serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPS Serija 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.8
.8
.9
10
10
11
11
.9
10
.9
.8
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CM, CME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Serija 100 . . . . .
GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPE serija 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPE serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPS Serija 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
19
29
20
21
21
.8
.8
10
10
11
11
.9
10
.9
.8
Primene u industriji
AC . . . . . . . . .
AMD, AMG, AFG . .
BM, BMB . . . . . .
BME, BMET . . . .
BMEX . . . . . . .
BMP . . . . . . . .
CHIU . . . . . . . .
CHV . . . . . . . .
CM, CME . . . . . .
Contra . . . . . . .
CR Monitor . . . . .
CR, CRI, CRN . . .
CRE, CRIE, CRNE .
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
34
26
26
26
25
19
29
20
23
21
21
21
CRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DP, EF, SL1 i SLV . . . . . . . . . . . . . . .
durietta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Euro-HYGIA® . . . . . . . . . . . . . . . . .
F&B-HYGIA®. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S
MAXA, MAXANA . . . . . . . . . . . . . . . .
MTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOVAlobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIPLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPK, MTH, MTR, MTA . . . . . . . . . . . . .
SPKE, MTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 22
. 32
. 24
. 31
. 23
. 23
. 25
. 24
. 13
. 13
. 10
. 10
. 11
. 11
. 25
. 33
. 35
. 34
. 24
. 12
. 12
. 34
Povišenje pritiska i prenos tečnosti
AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BM, BMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BME, BMET . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BMEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHV sistem za povišenje pritiska. . . . . . . .
CM, CME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR, CRN pumpe visokog pritiska . . . . . . .
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . .
CRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TPE serija 1000 . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 20
. 26
. 26
. 26
. 19
. 29
. 30
. 20
. 20
. 21
. 22
. 21
. 22
. 11
. 25
. 29
. 10
. 10
. 11
. 11
. 10
GRUNDFOS
Snabdevanje podzemnim vodama
Doziranje i dezinfekcija
SP A, SP, SP-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SQ, SQE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Conex® DIA, DIS . . .
Conex® DIA-G, DIS-G.
DDI . . . . . . . . . .
DIP. . . . . . . . . . .
DIT-B . . . . . . . . .
DME . . . . . . . . . .
DMH . . . . . . . . . .
DMI . . . . . . . . . .
DMS . . . . . . . . . .
DMX . . . . . . . . . .
DTS . . . . . . . . . .
HydroProtect. . . . . .
Oxiperm . . . . . . . .
Oxiperm Pro . . . . . .
Polydos, KD . . . . . .
Selcoperm . . . . . . .
Vaccuperm. . . . . . .
Vodosnabdevanje domaćinstava
CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHV sistem za povišenje pritiska . . . . . . . .
CM, CME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . .
Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S .
JP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SP A, SP, SP-G . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SQ, SQE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
30
20
22
21
21
25
28
29
29
27
37
27
Otpadne vode
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
19
30
30
32
32
31
31
35
37
36
32
33
33
35
33
34
36
34
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
21
22
28
27
Primene u životnoj sredini
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
14
16
17
13
15
14
14
15
19
19
18
18
18
17
17
Sistemi za obnavljanje energije
AMD, AMG, AFG . . . .
CHIU . . . . . . . . . .
Conlift . . . . . . . . . .
Conlift L . . . . . . . . .
DP, EF, SL1 i SLV . . . .
DPK . . . . . . . . . . .
DW . . . . . . . . . . .
DWK. . . . . . . . . . .
LC, LCD 107, 108 i 110 .
Liftaway B i C . . . . . .
Prepumpne stanice . . .
Pomona . . . . . . . . .
PUST . . . . . . . . . .
S pumpe. . . . . . . . .
SE . . . . . . . . . . . .
SEG . . . . . . . . . . .
SEN . . . . . . . . . . .
Sololift+ . . . . . . . . .
SRP . . . . . . . . . . .
Unilift CC, KP, AP, AP-B.
CR, CRI, CRN . . .
CRE, CRIE, CRNE
CRT . . . . . . . .
MP 1. . . . . . . .
SQE-NE, SP-NE .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SQFlex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Protivpožarni sistemi
Fire DNF, Fire HSEF. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Motori, regulacija i dodatna oprema
Dodatna oprema za dozirne pumpe i sisteme .
CIM / CIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control MPC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control MPC Serija 2000 . . . . . . . . . . .
CR Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CU100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dedicated Controls . . . . . . . . . . . . . .
DPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GT-HR posude za grejanje . . . . . . . . . .
LC, LCD 107, 108 i 110 . . . . . . . . . . . .
LiqTec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP 204, CU 300, CU 301 . . . . . . . . . . .
MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekspanzione posude . . . . . . . . . . . . .
R100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RPS i DPS 100 . . . . . . . . . . . . . . . .
VFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
40
39
39
21
35
38
36
41
42
35
38
38
39
37
41
40
41
40
7
GRUNDFOS ALPHA2,
UPS, UP Serija 100
GRUNDFOS COMFORT
UP-N, UP(S)-B Serija 100
UPS Serija 200
Cirkulacione pumpe, mokri rotor
Cirkulacione pumpe, mokri rotor
Cirkulacione pumpe, mokri rotor
H [m]
10.0
10.0
6.0
4.0
2.0
1.0
4.0
Series 100
ALPHA 2
UP-N, UP(S)-B Series 100
1.0
0.4
6
4
COMFORT
2
0.2
1
2
4 6
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
0.1
10 15
Q [m3/h]
Tehnički podaci
0.1 0.2
1
0.5
2
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
1
4 6 10
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 10 m3/h
max. 12 m
-25 °C do +110 °C
max. 10 bara
2
4
6 8 10
20
40 60 80
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 10,5 m3/h
max. 7 m
-25 °C do +110 °C
max. 10 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 70 m3/h
max. 18 m
-10 °C do +120 °C
max. 10 bara
Primene
Primene
Primene
• Sistemi za grejanje
• Sistemi tople vode u domaćinstvima
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju.
• Sistemi za grejanje
• Sistemi tople vode u domaćinstvima
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju.
• Sistemi za grejanje
• Sistemi tople vode u domaćinstvima
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
• Mala potrošnja energije
Oznaka potrošnje električne energije
klase od C do A
• Održavanje nije potrebno
• Nizak nivo buke
• Širok opseg.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opcije
Opcije
•
•
•
•
• 24-časovni tajmer
• Podesivi termostat.
Automatsko podešavanje rada
Prikaz trenutne potrošnje energije
Automatski noćni rad
Jednostavna instalacija (eksterni
priključak za električno povezivanje)
• Podešavanje rada na jedno-, dvo- ili trobrzinsko
• Dvo-radne verzije.
8
10
2.0
0.4
0.2
0.4
0
H [m]
20
H [m]
8.0
Održavanje nije potrebno
Nizak nivo buke
Mala potrošnja energije
Širok opseg
Kućište pumpe od nerđajućeg čelika/
bronze otporno na koroziju.
Održavanje nije potrebno
Ugrađeni termalni prekidač
Nizak nivo buke
Mala potrošnja energije
Oznaka potrošnje električne energije
klasa B
• Jednofazne sa ugrađenim zaštitnim
modulom
• Širok opseg.
Opcije
• Zaštitini modul
• Relejni modul sa signalom greške ili
rada
• Bronzano kućište motora
• Dvo-radne verzije.
GRUNDFOS
GRUNDFOS MAGNA,
Serija 2000
TP
TPE serija 2000
Cirkulacione pumpe, mokri rotor elektronski kontrolisane
Cirkulacione pumpe, mokri rotor
Jednostepene, centrifugalne pumpe elektronski kontrolisane
10
8
6
100
4
2
1
H [m]
100
H [m]
200
H [m]
1
2
4 6 10
20
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
20
20
10
10
4
5
40 60 100
Q [m³/h]
40
50
10
40 100 200 400 1000
4000
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 90 m3/h
max. 12 m
+15 °C do +110 °C
max. 10 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
2
2
4
10 20 40
100 200 400
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 4600 m3/h
max. 170 m
-25 °C do +150 °C
max. 25 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 340 m3/h
max. 90 m
-25 °C do +140 °C
max. 16 bara
Primene
Primene
Primene
• Sistemima grejanja u zgradama,
školama, bolnicama, hotelima, industiji
itd.
•
•
•
•
•
•
•
• Sistemi za grejanje
• Sistemi tople vode u domaćinstvima
• Sistemima za hlađenje i klimatizaciju.
Karakteristike i prednosti
• Nizak nivo buke
• Mala potrošnja energije
Energetska oznaka: Klasa A
• Širok opseg
• Automatsko podešavanje rada
• Jednostavna instalacija (dodatna
oprema nije potrebna)
• Siguran izbor.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Opcije
•
•
•
•
Kućište pumpe od nerđajućeg čelika
Dvo-radne verzije
R100 bežični daljinski upravljač
Komunikacija preko GENIbus ili LON
modula.
Sistemi za grejanje
Toplane
Podstanice
Sistemi tople vode u domaćinstvima
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
Rashladna postrojenja
Sistemi vodosnabdevanja.
Kompaktan dizajn
Širok opseg
Standardni EFF1/IE2 motor
Jednostavno servisiranje
Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska.
Karakteristike i prednosti
• Mala potrošnja energije
• Adaptacija postojećim radnim uslovima
• Jednostavna instalacija.
Opcije
• R100 bežični daljinski upravljač
• Komunikacija preko GENIbus, BACnet
MS/TP, LON, Modbus RTU ili
PROFIBUS DP
• Dvo-radne verzije.
Opcije
•
•
•
•
Bronzano kućište motora
Bronzano radno kolo
Radno kolo od nerđajućeg čelika
Dvo-radne verzije.
9
TPE serija 1000
NB, NBG
NBE, NBGE
Jednostepene, centrifugalne pumpe elektronski kontrolisane
Jednostepene standardne pumpe
Jednostepene standardne pumpe elektronski kontrolisane
H [m]
100
H [m]
200
40
100
20
50
10
20
4
2
10
6
2
4
10 20 40
100 200 400
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
10 20
50 100 200 500 1000
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 340 m3/h
max. 90 m
-25 °C do +140 °C
max. 16 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Tehnički podaci
max. 1000 m3/h
max. 160 m
-25 °C do +140 °C
max. 25 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemi za grejanje
Toplane
Podstanice
Sistemi tople vode u domaćinstvima
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
Rashladna postrojenja
Sistemi vodosnabdevanja.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
10
4
Mala potrošnja energije
Adaptacija postojećim radnim uslovima
Jednostavna instalacija
Olakšana kontrola
Bežični daljinski upravljač, R100
Komunikacija preko GENIbus, BACnet
MS/TP, LON, Modbus RTU ili
PROFIBUS DP.
Toplane
Sistemima grejanja blokova stanova
Sistemi za klimatizaciju
Rashladni sistemi
Sistemi za ispiranje
Ostali industrijski sistemi.
max. 550 m3/h
max. 100 m
-25 °C do +140 °C
max. 25 bara
Toplane
Sistemima grejanja blokova stanova
Sistemi za klimatizaciju
Rashladni sistemi
Sistemi za ispiranje
Ostali industrijski sistemi.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
• Standardne dimenzije u skladu sa EN i
ISO standardom
• Kompaktan dizajn
• Fleksibilan opseg pumpi
• Standardni motor
• Prilagodljive na bilo koju primenu i
performanse
• EN 12756 zaptivač vratila.
• Standardne dimenzije u skladu sa EN i
ISO standardom
• Kompaktan dizajn
• Fleksibilan opseg pumpi
• Standardni motor
• Prilagodljive na bilo koju primenu i
performanse
• EN 12756 zaptivač vratila.
Opciono
Opciono
• Različiti tipovi zaptivča vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska
• Radno kolo od livenog gvožđa, bronze
ili nerđajućeg čelika
• Kućište pumpe od livenog gvožđa ili
nerđajućeg čelika.
• Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska
• Radno kolo od livenog gvožđa, bronze
ili nerđajućeg čelika
• Kućište pumpe od livenog gvožđa ili
nerđajućeg čelika.
GRUNDFOS
NK, NKG
NKE, NKGE
HS
Jednofazne standardne pumpe u skladu
sa EN 733, ISO 2858 i ISO 5199
Jednostepene standardne pumpe u
skladu sa EN 733, ISO 2858 i ISO 5199 elektronski regulisane
Horizontalne *split case* pumpe
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 1170 m3/h
max. 160 m
-25 °C do +140 °C
max. 25 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 550 m3/h
max. 100 m
-25 °C do +140 °C
max. 25 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplane
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za klimatizaciju
Sistemi za hlađenje
Sistemi za ispiranje
Vatrogasni sistemi
Ostali industrijski sistemi.
Karakteristike i prednosti
• Standardne dimenzije u skladu sa EN i
ISO standardima
• Robustan dizajn
• Širok opseg
• Standardni motor
• Prilagodljive na bilo koju primenu i
performanse
• EN 12756 zaptivač vratila.
Toplane
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za klimatizaciju
Rashladni sistemi
Sistemi za ispiranje
Ostali industrijski sistemi.
Karakteristike i prednosti
• Standardne dimenzije u skladu sa EN i
ISO standardom
• Robustan dizajn
• Širok opseg
• Standardni motor
• Prilagodljive na bilo koju primenu i
performanse
• EN 12756 zaptivač vratila.
Opciono
Opcije
• Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska
• Radno kolo od livenog gvožđa, bronze
ili nerđajućeg čelika
• Kućište pumpe od livenog gvožđa ili
nerđajućeg čelika.
• Različiti tipovi zaptivača vratila u
zavisnosti od vrste tečnosti,
temperature i pritiska
• Radno kolo od livenog gvožđa, bronze
ili nerđajućeg čelika
• Kućište pumpe od livenog gvožđa ili
nerđajućeg čelika.
max. 2500 m3/h
max. 148 m
0 °C do +100 °C
max. 16 bara
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za klimatizaciju
Rashladni sistemi
Sistemi za navodnjavanje
Ostali industrijski sistemi.
Karakteristike i prednosti
• Dimenzije prirubnice u skladu sa
EN 1092-2 (DIN 2501)
• Robustan dizajn
• Dizajn sa podeljenim usisnim i potisnim
kućištem
• Širok opseg
• Standardni motor
• Prilagodljive na bilo koju primenu i
performanse
• Ležaj kućišta može da se ukloni zbog
lakšeg održavanja.
Opcije
• Kućište pumpe od kovanog ili livenog
gvožđa.
• Zaptivna kutija
• Radno kolo od bronze, aluminijumske
bronze ili nerđajućeg čelika.
11
Fire DNF, Fire HSEF
SPK, MTH, MTR, MTA
SPKE, MTRE
Sistemi pumpi za protivpožarnu zaštitu
Višestepene centrifugalne potopljene
pumpe
Višestepene centrifugalne potopljene
pumpe - elektronski kontrolisane
H [m]
H [m]
150
200
100
80
60
100
60
40
40
20
H [m]
400
300
200
150
100
60
40
10
20
60 100
200
1
2
4 6 10 20 40 60 100
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Sa elektro motorom
Protok:
Napor:
Sa dizel motorom
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
250-4500 gpm
max. 182 psi
250-4000 gpm
max. 212 psi
5 °C do +40 °C.
Primene
• Setovi protivopžarnih pumpi za
protivpožarne sisteme.
Karakteristike i prednosti
• Sa elektro ili dizel motorom
• FM-odobren i UL-potvrđen
• Jednostavna instalacija i lako
održavanje
• Dizajniran za superiornu funkcionalnost
i pouzdanu primenu.
20
5
500 1000 2000
Q [m³/h]
1
2
4 6 10
20
40 80
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 85 m3/h
max. 238 m
-10 °C do +90 °C
max. 25 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mašinski alati
Komponente mašina za pranje
Chiller jedinice
Industrijska postrojenja za pranje
Sistemi filtera i provodnika
Regulacija temperature
Napajanje kotlova
Opšte povišenje pritiska.
max. 22 m3/h
max. 245 m
-10 °C do +90 °C
max. 25 bara
Mašinski alati
Komponente mašina za pranje
Chiller jedinice
Industrijska postrojenja za pranje
Sistemi filtera i provodnika
Regulacija temperature
Napajanje kotlova
Opšte povišenje pritiska.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fleksibilna instalaciona dužina
Širok opseg
Pouzdanost
Jednostavno servisiranje
Jednostavna instalacija
Ušteda prostora
Visoka efikasnost.
Širok opseg
Pouzdanost
Jednostavno servisiranje
Jednostavna instalacija
Ušteda prostora
Visoka efikasnost
Olakšana kontrola.
Opcije
• Bežični daljinski upravljač, R100
12
GRUNDFOS
MTS
MTB
DME
Pumpe visokog pritiska za instalaciju na
vrhu rezervoara
Jednofazne centrifugalne end-suction
pumpe sa poluotvorenim radnim kolom
Digitalne dozirne pumpe sa membranom
H [m]
50
40
4
20
10
5
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
56
20
40 60 100
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 850 l/min
max. 120 bara
0 °C do +80 °C
max. 130 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
Pumpanje rashladnih jedinjenja kod
mašinskih alata, kao što su:
• Bušenje dubokih rupa
• Brušenje
• Sečenje.
•
•
•
•
•
•
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
10
Visoka efikasnost
Otpornost na trošenje
Kompaktan dizajn
Nizak nivo buke/udara.
Opcije
• Suva instalacija
• Mehanički zaptivač vratila
• Različita povezivanja.
Tehnički podaci
max. 90 m3/h
max. 47 m
-10 °C do +90 °C
max. 16 bara
Mašinski centri
Rashladni sistemi
Filtracione fabrike
Brusilice
Sistemi za čišćenje delova
Ostale industrijske aplikacije gde je
potrebno poluotvoreno radno kolo.
Karakteristike i prednosti
• Standardne dimenzije u skladu sa EN i
ISO standardima
• Kompaktan dizajn
• Poluotvoreno radno kolo/efektno za
čvrste čestice
• Standardni EFF1/IE2 motor.
Kapacitet, Q:
Pritisak, p:
Temp. tečnosti:
max. 940 l/h
max. 18 bara
max. +50 °C.
Primene
•
•
•
•
•
•
•
Obrada voda
Obrada otpadnih voda
Sistemi za ispiranje
Bazeni
Proizvodni pogoni
Sistemi za filtriranje
Reverzna osmoza.
Karakteristike i prednosti
• Podešavanje kapaciteta u ml/h ili l/h
• Potpuna kontrola membrane
• Kontrola brzine hoda ili kontrola
kapaciteta frekvencije hoda
• Kontrolna ploča sa prikazom i onetouch tasterima
• Kontrolna ploča postavljena napred ili
sa strane
• Ručna/pulsna kontrola
• Zaključavanje kontrolne ploče
• 4-20 mA kontrola
• Pulsna/vremenska kontrola smeše
• Antikavitacijska funkcija
• Funkcija lake kalibracije
• Fieldbus komunikacijski modul (opcija)
• Senzor curenja membrane.
13
DDI
DMS
DMI
Digitalne dozirne pumpe sa membranom
Kompaktne membranske dozirne pumpe
Robusne dozirne pumpe sa membranom
p [bar]
16
p [bar]
10
11
7
5
4
8
6
4
3
2
0
0
0
10
4
7.5
Kapacitet, Q:
Pritisak, p:
Temp. tečnosti:
10
12
Q [l/h]
Tehnički podaci
max. 150 l/h
max. 16 bara
max. +50 °C.
01
Kapacitet, Q:
Pritisak, p:
Temp. tečnosti:
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrada voda
Obrada otpadnih voda
Sistemi za ispiranje
Bazeni
Proizvodni pogoni
Proizvodnja papira
Industrija hrane i pića.
• Snažni steper motor (DDI 209) ili DC
motor bez četkica (DDI 222)
• Podešavanje kapaciteta u ml/h ili l/h
• Ravnomerno doziranje na promenljivoj
brzini
• Pouzdano doziranje viskoznih tečnosti
• Kontrolna ploča postavljena napred ili na
vrhu
(DDI 222: postavljena sa strane)
• Ručna/pulsna kontrola
• 4-20 mA kontrola
• Laka kalibracija i doziranje malih količina
tečnosti ili supstanci bez prisustva gasa
(DDI 209 sa Plus3)
• Pionirski sistem za praćenje protoka i
pritska u glavi za doziranje
(način regulacije AF).
• PROFIBUS interfejs
(način regulacije AP).
Obrada voda
Obrada otpadnih voda
Sistemima za ispiranje
Bazeni
Proizvodni pogoni.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.6
6
9
14 18
Q [l/h]
Tehnički podaci
max. 12 l/h
max. 11 bara
max. +50 °C.
Primene
Karakteristike i prednosti
14
2.5
60 150
Tehnički podaci
Kapacitet, Q:
Pritisak, p:
Temp. tečnosti:
0
Podešavanje kapaciteta u ml/h ili l/h
Potpuna kontrola membrane
Regulacija kapaciteta frekvencije hoda
Kontrolna ploča sa prikazom i onetouch tasterima
Kontrolna ploča postavljena napred ili
sa strane
Manuelna kontrola
Pulsna kontrola
(načini regulacije A i AR)
4-20 mA kontrola
(načini regulacije A i AR)
Izlaz alarmnog releja
(način regulacije AR)
Zaključavanje kontrolne ploče
Funkcija lake kalibracije.
max. 18 l/h
max. 16 bara
max. +50 °C.
Obrada voda
Obrada otpadnih voda
Sistemi za ispiranje
Bazeni
Proizvodni pogoni.
Karakteristike i prednosti
• Dobro sinhronizovana tehnologija
motora
• Nečujan rad, 45 dB(A)
• Fleksibilna instalacija: ugrađena u
pumpu za OEM rešenja
• Kontrolna ploča postavljena gore ili sa
strane
• Ručna/pulsna kontrola
• regulacija signala kontakta sa
množiteljem/deliocem (način regulacije
AR)
• Regulacija frekvencije hoda
(način regulacije AR)
• Laka kalibracija i doziranje malih
količina tečnosti ili supstanci bez
prisustva gasa (glava za doziranje sa
Plus3 sistemom)
• DMI je takođe dostupna u specijalnoj
verziji sa jedinicom za ubrizgavanje i
vodomerom (Unidos).
GRUNDFOS
DMX
DMH
Membranske dozirne pumpe sa motorom
Oscilacione pozitivno izmeštene pumpe
sa hidrauličkom regulacijom membrane
p [bar]
p [bar]
16
Dodatna oprema
200
100
50
10
6
16
10
3
10
Dodatna oprema za
dozirne pumpe i sisteme
0 20
190 460
4
0
4000
Q [l/h]
0
50 105 276
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Kapacitet, Q:
max. 4000 l/h
(pumpa sa dve glave:
2 x 4000 l/h)
Pritisak, p:
max. 16 bara
Temp. tečnosti: max. +50 °C.
Kapacitet, Q:
Primene
Primene
• Obrada vode za piće
• Obrada otpadnih voda
(obrada naslaga/blata)
• Papirna i tekstilna industrija.
•
•
•
•
Karakteristike i prednosti
• Robustan dizajn
• Podešavanje dužine udara.
Opcije
• Pulsna regulacija (način regulacije AR)
• Analogna regulacija (način regulacije
AR)
• Nivo ulaza iz rezervoara
(način regulacije AR)
• Regulacija frekvencije motora
• ATEX (DMX 226).
1500
Q [l/h]
max. 1500 l/h
(pumpe sa dve glave:
2 x 1500 l/h)
Pritisak, p:
max. 200 bari
Temp. tečnosti: max. +90 °C.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalaciona oprema
Cevi
Pumpni priključci
Usisna korpa
Usisni vodovi
Ventili za ubrizgavanje
Sigurnosni ventil
Ventili za održavanje pritiska
Multifunkcionalni ventil
Prigušivač vibracija
Rezervoari
Aktivatori protoka i mešači
Automatski odzračni ventili
Senzor curenja membrane
Monitor za doziranje
Merač protoka
Merač vode
Kablovi i utičnice.
Naftna industrija
Primjene za teške uslove rada
Obrada vode za piće
Obrada otpadnih voda
(obrada naslaga/blata)
• Papirna i tekstilna industrija.
Karakteristike i prednosti
• Dizajnirane za teške uslove rada
• Podešavanje dužine hoda.
Opcije
• Servomotor za podešavanje dužine
hoda
• Regulacija frekvencije motora
• Dostupno sa API 675 odobrenjem
• Dostupno sa ATEX odobrenjem.
15
Conex® DIA, DIS
DIP
Conex® DIA-G, DIS-G
Merni i upravljački sistemi za dozirnu
opremu
Merni i upravljački sistemi za dozirnu
opremu
Sistemi za detekciju curenja gasa
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Parametri pojačivača:
Conex® DIA-1:
Cl2, ClO2, O3, PAA, H2O2,
pH ili redox (ORP).
Conex® DIA-2: parametar 1: Cl2, ClO2,
O3 ili H2O2.
parametar 2: pH.
Conex® DIA-2Q: parametar 1: Cl2, ClO2,
O3, PAA ili H2O2.
parametar 2: pH ili
redox (ORP).
Conex® DIS-C: provodljivost
(indukcione ili provodne
sonde).
Conex® DIS-PR: pH ili redox (ORP).
Conex® DIS-D: Cl2, ClO2 ili O3.
Parametri pojačivača:
DIP: 1: Cl2, ClO2 ili O3.
2: pH.
3: redox (ORP).
Conex® DIA-G:
inteligentni, gasni senzori pokriveni
membranom sa integrisanim RAM za
složena merenja.
Tip senzora, broj proizvoda, datum
proizvodnje i nagib su pohranjeni u
memoriji. Sistem za detekciju curenja
gasa za Cl2, ClO2, O3
(amperometričke i potencionostatičke
sonde) i NH3, HCl (potencionostatičke
sonde).
Conex® DIS-G:
neravni, jeftini gasni senzori za suve
prostorije. Sistemi za detekciju curenja
gasa za Cl2, ClO2, O3
(amperometričke sonde).
Primene
Oprema u procesima dezinfekcije:
• voda za piće
• industrijska voda
• otpadna voda
• voda u bazenima.
Karakteristike i prednosti
• Meni jednostavan za korišćenje.
• Mogućnost kalibracije sa prevencijom
eventualnih problema u radu.
• Višejezični meni.
• Mogućnost samokontrole omogućava
vrhunski kvalitet vode u svakom
trenutku.
• Kompenzacija za faktore ometanja
obezbeđuje precizno merenje. Rezultat
je minimalna potrošnja hemikalija.
• Dostupan kao unapred formiran sistem
(pojačivač i merna ćelija) postavljen na
ploču i spreman za povezivanje.
16
Primene
Oprema u procesima dezinfekcije:
• voda za piće
• industrijska voda
• otpadna voda
• voda u bazenima.
Karakteristike i prednosti
• Meni jednostavan za korišćenje.
• Mogućnost kalibracije sa prevencijom
eventualnih problema u radu.
• Višejezični meni.
• Mogućnost samokontrole omogućava
vrhunski kvalitet vode u svakom
trenutku.
• Kompenzacija za faktore ometanja
obezbeđuje precizno merenje. Rezultat
je minimalna potrošnja hemikalija.
• Dostupan kao unapred formiran sistem
(pojačivač i merna ćelija) postavljen na
ploču i spreman za povezivanje.
Primene
• Instalacije za doziranje gasa
• Nadzor u prostorijama za skladištenje
gasa.
Karakteristike i prednosti
Sposoban da reguliše dve prostorije za
skladištenje gasa ili dva različita gasa u
isto vreme.
• Uporedna merenja i prikaz dva merna
parametra
• Optimalna sigurnost
• Kratko vreme odaziva
• lseife senzor koji ne zahteva
održavanje
• Prepoznavanje automatskog senzora i
auto-kalibracija
• Posebni interfejs senzora za Conex®
DIA-G za jedan potencionostatički
senzor
• Interni CAN-bus za povezivanje
potencionostatičkih senzora
• Opcioni akustični i vizuelni alarmni
uređaj.
GRUNDFOS
DIT-B
Vaccuperm
Selcoperm
Fotometar za merenje i kalibraciju
Potpuno vakumski hlorni sistemi za
dezinfekciju
Elektro sistemi za dezinfekciju hlorom
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Merni parametri:
• aluminijum
• hlor (slobodan i ukupan)
• hlor dioksid
• cijanurna kiselina
• gvožđe
• ozon
• pH.
VGB:
VGA:
VGS:
Primene
Karakteristike i prednosti
Kompaktni ručni fotometar DIT služi za
rutinske analize u regulaciji tretmana
vode. Omogućava sistem fotometričkog
merenja za merenje i kalibraciju.
• Pouzdani potpuno vakumski sistemi
• Odobren metod dezinfekcije koje se
slaže sa WHO načelima vode za piće
• Sistemi za direktnu montažu na cilindre
hlora gasa ili bubnjeve, ili za ugradnju u
gornjim linijama
• Potpuno automatski sistemi (postavljeni
na zid ili pod)
• Precizna regulacija i doziranje gasa
hlora
• Dizajn kojim je jednostavno rukovati
• Ceo raspon dodatne opreme se može
dobiti na zahtev: ubrizgivači, jedinice za
automatsko izmenjivanje, isparivači,
kolektori tečnosti.
Karakteristike i prednosti
• Može da meri do 7 parametara.
Precizne i dobro reprodukovane
merene vrednosti
• Dugo stabilne čak i nakon nekoliko
merenja.
• Navođenje operatera preko
multijezičnog teksta.
• Patentirana tehnologija dva svetlosna
snopa sa nosačem frekvencije
kompenzuje za efekte zamućenosti ili
spoljnu svetlost.
max. 2 kg/h
max. 10 kg/h
max. 200 kg/h.
Primene
• Obrada voda (komunalni vodovodi)
• Obrada industijskih voda.
• Obrada voda u javnim kupalištima.
Kapacitet:
Potrošnja vode:
Potrošnja soli:
Potrošnja energije:
max. 2000 g/h (veće
kapacitete je
moguće naručiti)
125-150 l po kg
pripremljenog hlora
oko 3 do 3,5 kg po
kg pripremljenog
hlora
oko 4,5 - 5,5 kWh po
kg of pripremljenog
hlora.
Primene
• Obrada voda u komunalnim
vodovodima i nezavisnim
snabdevačima vodom.
• Obrada industijskih voda.
• Obrada voda u industrijskim procesima
i voda u rashladnim tornjevima
• Obrada voda na javnim plivalištima,
hotelskim bazenima i terapeutskim
bazenima.
Karakteristike i prednosti
• Sistemi ključ u ruke
• Za metod elektrolize Selcopermom
potrebna je samo voda, kuhinjska so i
električna energija
• Svež rastvor sredstva za dezinfekciju
(hipohlorita) je uvek dostupan
• Dizajn kojim je jednostavno rukovati
• Odobren metod dezinfekcije koji se
slaže sa WHO načelima vode za piće i
mnogim lokalnim normama
• Robusne komponente mu daju dug
životni vek i niske potrebe za
održavanjem.
17
Oxiperm
Oxiperm Pro
Polydos, KD
Priprema hlior dioksida i dozirni sistemi za
dezinfekciju
Sistemi za doziranje i pripremu hlor
dioksida
Sistemi pripreme suvih materijala
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
OCD-164:
• Hipohloridna kiselina/natrijum hlorid
metod sa razblaženim hemikalijama:
HCl:
9 % težinski
NaClO2: 7,5 % težinski
• Kapacitet: 30-2000 g/h.
OCD-162:
Kapacitet: max. 60 g/h
Koncentracija hemikalija:
HCl:
9 % težinski
NaClO2: 7,5 % težinski.
Instalacija urađena potpuno po porudžbini
Kapacitet pripreme: max. 11.000 l/h
Viskozitet pripremljenog rastvora:
max. 2500 mPa s.
Primene
Priprema poli-elektrolitskog, krečnog
mleka, aluminijum sulfata, itd. za obradu
vodq i otpadnih voda.
OCC-164:
• Hipohloridna kiselina/natrijum hlorid
metod sa koncentrisanim hemikalijama:
HCl:
33 % težinski
NaClO2: 24,5 % težinski
• Kapacitet: max. 10 kg/h.
OCG-166:
• Metod hlor gasa/natrijum hlorida:
NaClO2: 24,5 % težinski
• Kapacitet: max. 10 kg/h.
Primene
• Obrada voda u gradskim vodovodima,
hotelima, bolnicama, staračkim
domovmima, sportskim objektima
• Preventiva od Legionele
• Obrada industriskih procesnih voda,
voda za pranje i voda iz rashladnih
sistema
• Dezinfekcija razervoara sistema za
pranje, ispiranje, CIP sistema
• Dezinfekcija u mlekarama (kondenzator
pare, pasterizacija).
Karakteristike i prednosti
• Priprema hlor dioksida na mestu
instalacije
• Ergonomski dizajn
• Optimalan proces praćenja
• Inovativna tehnologija doziranja i
kalibracije
• Kompletna hemijska reakcija za
minimalno vremene
• Mala potrošnja hemikalija
• Lako održavanje.
18
• Obrada voda u gradskim vodovodima,
hotelima, bolnicama, staračkim
domovima, sportskim objektima,
objektima sa tuševima
• Borba protiv i preventiva od Legionele
• Obrada industriskih procesnih voda,
voda za pranje i voda iz rashladnih
sistema
• Obrada voda u proizvodnji piva
• Dezinfekcija sistema za pranje boca,
ispirača, CIP sistema
• Dezinfekcija u mlekarama
(kondenzacija pare, pasterizacija).
Karakteristike i prednosti
• Kompaktni sistem koji može da se
instalira u ograničenom prostoru.
• Ergonomski dizajn. Rad i održavanje se
obavlja sa prednje strane.
• Priprema hlor dioksida na mestu
instalacije.
• Opciono sa regulatorom hlor dioksida
• Jednostavno montiranje i puštanje u
rad. Sistem može da se poveže i pusti u
pogon bez isključivanja napajanja
vodom zgrade.
• Cela hemijska reakcija se vrši u
najmanjem vremenskom roku.
• Niski trškovi rada i mala potrošnja
hemikalija.
Primene
Karakteristike i prednosti
• Polydos: Instalacija dve ili tri komore za
pripremu i doziranje tečnog ogranskog
flokulaciskog sredstva od suvog ili
tečnog materijala.
• KD: Instalacije jedne komore za
pripremu i doziranje (npr. krečnog
mleka) od suvih materija.
• Sadrži i sistem za napajanje suvim
materijalom.
• Potpuno automatski sistemi sa PLC
kontrolom.
• Grafički prikaz sa višejezičkim
interfejsom.
• Priprema i podela komore sa
električnim agitatorima (opciono za
komore za doziranje).
• Ultazvučni senzor za stalnu kontrolu
nivoa.
• Aparatura za vodu sa ventilom za
zatvaranje, elektromagnatnim ventilom
(24 VDC), ventilom za smanjenje
pritiska i kontaktni merač vode.
GRUNDFOS
HydroProtect
DTS
CHIU
Kompaktni dezinfekcioni/buster sistemi
Stanice dozirnih rezervoara
Višestepene centrifugalne pumpe
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Modeli:
DTS se sastoji od rezervoara i nešto
materijala za instalaciju, pripremljen je za
jednu od dozirnih pumpi: DDI, DME, DMI,
DMS, DMX do 60 l/h.
Protok:
ClO2 kapacitet:
Pritisak:
HydroProtect EcoLine
HydroProtect ProLine
12-50 m³/h
5-10 g/h
max. 10 bara
Primene
• Obrada voda u industriji hrane i pića
• Otklanjanje loših bakterija iz piva.
Karakteristike i prednosti
• Visoka efikasnost protiv Legionele.
• Visoka efikasnost protiv
mikroorganizama koji kvare pivo.
• Nema naslaga detektovanih organskih
jedinjenja hlora, npr. hlor dioksid je
idealno dezinfekciono sredstvo u
industriji hrane i pića.
• Ugrađen merni pojačivač sa mernom
ćelijom u standardnom dizajnu
olakšava stalno praćenje sadržaja hlor
dioksida u mrežama procesnih voda.
• Integrisani buster sa kontrolom brzine
povećava pritisak dezinfikovane vode
do tražene vrednosti i napaja sistem.
• Kontola brzine omogućava stalan
pritisak i štiti sistem, čineći da visok
pritisak bude prošlost.
• Integrisani EFF1/IE2 energetski
efikasan motor umanjuje troškove
struje.
Komponente dostupne za DTS:
• Materijal za montiranje dozirnih pumpi:
DDI, DME, DMI, DMS, DMX do 60 l/h
• Dozirni rezervoar do 1000 l
• Električna mešalica ili ručni mikser
• Kolektor
• Usisini vod, opciono sa prekidačem na
plovak za indikaciju za prazno/skoroprazno
• Multifunkcionalni ventil
• Jedinica za ubrizgavanje
• Dozirni vod
• Ventil za dreniranje
• Ventil na ulazu u rezervoar.
Stanice dozirnih rezervoara su sklopljene
u fabrici. Pumpa za doziranje se posebno
poručuje.
Primene
•
•
•
•
•
•
Obrada voda i otpadnih voda
Sistemi za ispiranje
Bazeni
Proizvodni pogoni
Proizvodnja papira
Industrija hrane i pića.
Karakteristike i prednosti
• Fleksibilni sistemi za širok spektar
primena i dozirnih rezervoara
• Pogodni za većinu hemikalija zbog
visoko kvalitetnih materijala
• Malo prostora za instalaciju i lako
puštanje u pogon.
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 7 m3/h
max. 39 m
-20 °C do +120 °C
max. 10 bara
Primene
• Sistemi za obradu voda
• Industrijska upotreba i mašine za pranje
sudova
• Povišenje pritiska vode u različitim
procesima
• Grejanje i hlađenje u industrijskim
procesima
• Sistemimi za klimatizaciju
• Suvo pranje, omekšavanje, vlaženje
(omekšala voda)
• Vodosnabdevanje i povišenje pritiska
(voda za piće, takođe malo hlorisana).
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Kompaktan dizajn
Širok opseg
Pogodne za blago agresivne tečnosti
Nizak nivo buke
Nema curenja tečnosti.
19
CM, CME
CMBE
AC
Višestepene centrifugalne pumpe
Sistemi za povišenje pritiska sa
frekventnom regulacijom
Jednostepene centrifugalne pumpe
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 36 m3/h
max. 130 m
-30 °C do +120 °C
max. 16 bara
max. 7,6 m3/h
max. 50 m
0 °C do +60 °C
max. 6 bara.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 45 m3/h
max. 23 m
-10 °C do +55 °C
max. 6,5 bara
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Transfer tečnosti
• Regulacija toplote.
Pranje i čišćenje
Obrada voda
Regulacija temperature
Povišenje pritiska.
Karakteristike i prednosti
• Kompaktan dizajn
• Modularni dizajn
• Nizak nivo buke.
Opcije
• Proizvodi po porudžbini
• Ugrađeni ili samostojeći
• Varijabilni frekventni pogon.
20
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Kuće sa jednom porodicom
Kuće sa dve porodice
Mnoštvo kuća
Stambeni blokovi
Škole
Mali hoteli/gostinske kuće
Male poslovne zrade.
Karakteristike i prednosti
• Stalni pritisak preko integrisane
kontrole brzine
• Kompaktno
• Robusni, nerđajući čelik
• Laka instalacija
• Zaštita od rada na suvo
• Nizak nivo buke, 55 dB(A).
Karakteristike i prednosti
• Kompaktan dizajn
• Visoka pouzdanost
• Nizak nivo buke.
GRUNDFOS
CR, CRI, CRN
CRE, CRIE, CRNE
CR Monitor
Višestepene centrifugalne pumpe
Višestepene centrifugalne pumpe elektronski kontrolisane
Praćenje efikasnosti pumpe, kavitacije i
performansi
H [m]
H [m]
200
150
200
100
50
100
Tehnički podaci
20
10
5
60
40
20
2
1
2
4 6 10 20 40
100 200
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
2
5
10
20
50 100 200
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 180 m3/h
max. 330 m
-40 °C do +180 °C
max. 33 bar.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemi za ispiranje
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za obradu voda
Vatrogasni sistemi
Industrijska postrojenja
Sistemi za napajanje bojlera.
max. 180 m3/h
max. 250 m
-40 °C do +180 °C
max. 33 bara
Sistemi za ispiranje
Sistemi za hlađenje i klimatizaciju
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za obradu voda
Vatrogasni sistemi
Industrijska postrojenja
Sistemi za napajanje bojlera.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Opcije
•
•
•
•
•
•
•
• Zaštita od rada na suvo i zaštita motora
preko LiqTec uređaja.
Opcije
Pouzdanost
Visoka efikasnost
Jednostavno servisiranje
Ušteda prostora
Pogodne za slabo agresivne tečnosti.
Širok opseg
Pouzdanost
In-line dizajn
Visoka efikasnost
Jednostavno servisiranje
Ušteda prostora
Olakšana kontrola.
• Bežični daljinski upravljač, R100
• Podržani tipovi pumpe: CR, CRI, CRN,
CRN MAGdrive
• Raspon motora: 1,1 do 75 kW,
EFF1/IE2
• Dostpuno za pumpe sa standardnim
MG/Siemens motorima, MG/Siemens
motorima nabavljenih preko Grundfosa
sa CUE konvertorom frekvrncije i MGE
motorima sa ugrađenim konvertorom
frekvencije.
• Zasnovan na dobro poznatoj
komponenti iz Control/Hydro MPC i
LiqTec senzora
• Klasa izolacije: IP54
• Jačina napona: 3 x 400 VAC.
Primene
• Pumpe u zahtevnoj primeni gde se traži
da nema zastoja u radu.
• Pumpe izložene ekstremnom trošenju
ili blokadama zbog materijala u
pumpanoj tečnosti.
• Pumpe u procesima gde se zahteva
stalno praćenje i regulacija.
Karakteristike i prednosti
• Detektuje ako je redukovana efikasnost
pumpe.
• Detektuje ako će doći do kavitacije
pumpe.
• Detektuje ako pumpa radi izvan
nominalnog radnog područja.
• Omogućava planiranje održavanja kako
bi se sprečili neplanirani zastoji.
Opcije
• 24/7 prećenje rada i zaštita opreme
• Bus komunikacija do SCADA sistema ili
Web-link
• Skupljanje podataka, praćenje i
podešavanje preko lokalnog PC ili
preko interneta.
21
•
CR, CRN pumpe
visokog pritiska
CRT
CR DW
Višestepene centrifugalne pumpe
Pumpe sa ejektorima
Višestepene centrifugalne pumpe
H [m]
H [m]
HD [m]
400
200
100
80
100
60
60
40
40
30
200
100
60
40
20
1
2
4 6 10 20 40
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
20
100 200
Q [m³/h]
1
2
4
6 8 10
20 30
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 180 m3/h
max. 480 m
-30 °C do +120 °C
max. 50 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
20
0.25
0
0.4 0.6
1
1.5 2
3
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 22 m3/h
max. 250 m
-20 °C do +120 °C
max. 25 bara
Radni pritisak:
Temp. okoline:
Temp. tečnosti:
max. 16 bara
max. 40 °C
max. 40 °C.
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemi za pranje
Sistemi za obradu voda
Industrijska postrojenja
Sistemi za napajanje bojlera.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
Pouzdanost
Visoki pritisci
Jednostavno servisiranje
Ušteda prostora
Pogodne za blago agresivne tečnosti
Rešenje sa jednom pumpom
omogućava visok pritisak.
Opcije
• Zaštita od rada na suvo i zaštita motora
preko LiqTec uređaja.
22
Sistemi procesnih voda
Sistemi za pranje i čišćenje
Sistemi sa morskom vodom
Pumpanje kiselina i baza
Sistemi ultra-filtracije
Sistemi za reversnu osmozu
Plivališta.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Visoka otpornost na koroziju
Pouzdanost
Visoka efikasnost
Jednostavno servisiranje
Ušteda prostora.
• Mali sistemi za napajanje vodom, na
primer irigacija u poljoprivredi ili
hortikulturi, prenos tečnosti na farmama
sa sopstvenim bunarom i u
vikendicama.
Karakteristike i prednosti
• Četiri veličine i dve vrste materijala.
Jedan sa svim mokrim delovima od
nerđajućeg čelika.
• Pogodan za bunare do 90 m.
• Jednostavno servisiranje.
• Glava pumpe i osnova od elektro
obloženog livenog gvožđa.
Opcije
Opcije
• Zaštita od rada na suvo i zaštita motora
preko LiqTec uređaja.
• Set creva (za laku promenu od
CPE/CPES na CR DW).
GRUNDFOS
Euro-HYGIA®
F&B-HYGIA®
Contra
Jednostepene end-suction sanitarne
pumpe
Jednostepene end-suction sanitarne
pumpe
Jedno i višestepene end-suction sanitarne
pumpe
H [m]
H [m]
80
60
40
H [m]
80
60
40
20
20
60
40
10
10
20
5
5
10
20
5
40 60 100 150
Q [m³/h]
5
150
100
10
20
10
40 60 100 150
Q [m³/h]
5
10
15 20
30 40 60
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Protok:
max. 108 m3/h
Napor:
max. 70 m
Radna temperatura:+95 °C
(+150 °C na zahtev)
Radni pritisak:
max. 16 bara
Protok:
max. 108 m3/h
Napor:
max. 70 m
Radna temperatura:+95 °C
(+150 °C na zahtev)
Radni pritisak:
max. 16 bara
Protok:
max. 55 m3/h
Napor:
max. 160 m
Radna temperatura:+95 °C
(+150 °C na zahtev)
Radni pritisak:
max. 25 bara
Primene
Primene
Primene
• Pivare i mlekare
• Sistemi čiste vode (WTF) bezalkoholnih
pića
• Proces pumpanja u farmaceutskoj/
kozmetičkoj industriji
• CIP (Čišćenje na licu mesta) sistemi
• Primena sa biogorivom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karakteristike i prednosti
• Jedinstven higijenski dizajn (QHD i
EHEDG)
• CIP- i SIP- mogućnosti (DIN EN 12462)
• Rešenja po porudžbini
• Materijali: AISI 316L (DIN EN 1.4404/
1.4435)
• Rukovanje osetljivim tečnostima.
Opcije
• Verzije sa elektronskom kontrolom
brzine
• Pumpe sa ATEX sertifikatom
• Širok izbor radnih kola
• Različiti standardi površina.
Pivare i mlekare
Mešanje sokova
Rastvori šećera i sirupa
Obrada ulja za prženje i krvi
Pumpanje voćnih pića i kvasca
Obrada hrane.
Karakteristike i prednosti
• Jedinstven higijenski dizajn (QHD i
EHEDG)
• CIP- i SIP- mogućnosti (DIN EN 12462)
• Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Kompaktan dizajn.
Opcije
• Verzije sa elektronskom kontrolom
brzine
• Više vrsta mehaničkih zaptivki vratila
• Širok raspon cevnih priključaka
• Sa ili bez pokrivača motora.
Pivare i mlekare
Fabrikama za obradu hrane
Sistemi čistih voda (WFI)
CIP sistemi za napajanje
Primena sa biogorivom
Proces pumpanja u farmaceutskoj /
kozmetičkoj industriji.
Karakteristike i prednosti
• Jedinstven higijenski dizajn (QHD i
EHEDG)
• CIP- i SIP- mogućnosti (DIN EN 12462)
• Visoka efikasnost
• Materijali: AISI 316L (DIN EN 1.4404/
1.4435).
Opcije
• Rešenja po porudžbini
• Verzije sa elektronskom kontrolom
brzine
• Pumpe sa ATEX sertifikatom
• Potpuno drenažne verzije
• Sa ili bez pokrivača motora.
23
durietta
SIPLA
MAXA, MAXANA
Jedno i višestepene, end-suction
sanitarne pumpe
Jedno-stepene, samousisne sanitarne
pumpe sa usisom sa strane
End-suction procesne pumpe
H [m]
80
60
40
H [m]
H [m]
60
100
40
30
20
20
60
40
30
20
10
4
10
0
1
2
3
4
5
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Radna temperatura:
Radni pritisak:
max. 6 m3/h
max. 75 m
+90 °C
max. 8 bara
Primene
•
•
•
•
•
5
6 7
Q [m³/h]
Mikropivare i mlekare
Sistemi za punjenje boca
Sistemi za prečišćavanje
Sistemi voda za piće
Primene u industriji.
10
5
10
Tehnički podaci
Protok:
do max. 820 m3/h
Napor:
do max. 97 m
Radna temperatura:+95 °C
(+150 °C na zahtev)
Radni pritisak:
max. 10 bara
Primene
Primene
•
•
•
•
• Blago dizanje kaše i slada za filtraciju
piva (vruća strana)
• Mlekare
• Sistemi za tretman voda
• Sistemi za upravljanje hemikalijama i
okolinom
• Tečnosti sa visokom količinom čvrstih
čestica
• Primena sa biogorivom
• Hemijska industrija.
CIP povratno pumpanje
Pivare i mlekare
Bezalkoholna pića
Proizvodnja hrane.
Karakteristike i prednosti
• Upravljanje velikim količinama vazduha
• Efikasno punjenje
• Robusno, lako servisiranje.
Opcije
• Širok raspon cevnih priključaka
• Različite zaptivke vratila
• Sa ili bez pokrivača motora.
40 60 100 200 400 1000
Q [m³/h]
Protok:
max. 85 m3/h
Napor:
max. 56 m
Radna temperatura:+95 °C
(+140 °C SIP)
Radni pritisak:
max. 10 bara
•
•
•
•
Opcije
20
Tehnički podaci
Karakteristike i prednosti
Jedinstven higijenski dizajn
CIP-mogućnost (DIN EN 12462)
Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
Kompaktan dizajn.
5
20 30 40 60 100
Q [m³/h]
• Verzije sa elektronskom kontrolom
brzine
• Pumpe sa ATEX sertifikatom
• Različite zaptivke vratila
• Različiti priključci.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
Optimizovana hidraulika
Upravljanje osetljivim proizvodima
Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
Jednostavno servisiranje.
Opcije
• Verzije sa elektronskom kontrolom
brzine
• Pumpe sa ATEX sertifikatom
• Elektro polirane verzije
• Različite zaptivke vratila.
24
GRUNDFOS
NOVAlobe
Zupčaste, positive displacement pumpe
Hydro MPC,
Hydro Multi-E/-S
Hydro Solo-E/-S
Kompletni sistemi za povišenje pritiska
Tehnički podaci
150
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
40
5 10 20
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Protok:
0,06 - 1,29 l/rev.
Max. diferencijalni pritisak:16 bara
Viskoznost:
max. 1.000.000 cP
Radna temperatura: +95 °C
Radni pritisak:
do16 bara.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Karakteristike i prednosti
• Jedinstven higijenski dizajn
(EHEDG i 3A)
• Robustna konstrukcija
• Jednostavno servisiranje
• CIP- i SIP- mogućnosti (DIN EN 12462)
• Materijali: AISI 316 (DIN EN 1.4404/
1.4435).
50 100 200 5001000
Q [m³/h]
max. 1080 m3/h
max. 160 m
0 °C do +70 °C
max. 16 bara
Primene
•
•
•
•
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za navodnjavanje
Sistemi za preradu vode
Industrijskim postrojenjima.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
max. 10,2 m3/h
max. 1630 m
3 °C do +50 °C
max. 160 bara
Primene
20
• Pumpanje visoko viskoznih proizvoda,
npr. jogurta, majoneza i šampona
• Pivare i mlekare
• Pumpanje proizvoda koji zahtevaju
pažljivo rukovanje, npr. surutka, kvasac
i sl.
Klipne pumpe za prenos vode pod velikim
pritiskom
H [m]
100
80
60
Primene
BMP
Laka instalacija i puštanje u rad
Lako podešavanje i praćenje
Optimalno primenljiv softver
Modularno rešenje sa mogućnosti
proširenja
• Prenos podataka preko Ethernet, LON,
Profibus itd.
• Pouzdanost
• Visoka efikasnost.
•
•
•
•
•
Čišćenje/pranje
Ubrizgavanje
Raspršivanje
Obrada
Desalinizaciju slane i morske vode.
Karakteristike i prednosti
• Visoka efikasnost
• Male, lake pumpe
• Generiše zanemarljivo pulsiranje u
ispusnom vodu
• Nije potrebno preventivno održavanje
• Dug servisni vek
• Mali broj potrošnih delova
• Brojne regulacijske mogućnosti
• Posebne mogućnosti recirkulacije bez
pregrevanja (do 90%)
• Podmazivanje pumpanom tečnošću
• Kompaktan dizajn.
Opcije
•
•
•
•
•
•
Integrisan ventil za ispuštanje pritiska
Širok raspon zaptivki vratila (elastomer)
Termalni prekrivači
Aseptičan prednji poklopac.
Različite veze
Vertikalne i horizontalne veze.
25
BM, BMB
BME, BMET
BMEX
4", 6", 8" moduli za povišenje pritiska
Sistemi za povišenje pritiska
Sistemi za povišenje pritiska za obnovu
energije u sistemima reverzne osmose
morske vode (SWRO)
H [m]
H [m]
700
600
500
400
300
200
100
0
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Q [m³/h]
400
200
100
60
40
20
10
1
2
4
10 20 40 100 200 400
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
26
Tehnički podaci
max. 260 m3/h
max. 430 m
0 °C do +40 °C
max. 80 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
[kWh]
5
4
3
2
1
0
0
400
800
Permeate
1200
1600
Q [m³/day]
Tehnički podaci
max. 95 m3/h
max. 700 m
0 °C do +40 °C
max. 70 bara
Dnevna produkcija:
Napor:
Temp. okoline:
Radni pritisak:
500 do 2500 m3
max. 810 m
+40 °C
max. 80 bara
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
• Desalinizaciju slane i morske vode.
Sistemi za reverznu osmozu
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za obradu voda
Industrijska postrojenja.
Sistemi za reverznu osmozu
Sistemi za vodosnabdevanje
Sistemi za obradu voda
Industrijska postrojenja.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Različite verzije materijala
Nizak nivo buke
Jednostavna instalacija
Modularni dizajn
Kompaktan dizajn
Nema curenja tečnosti.
In-line
Visok pritisak, veliki protok
Mala potrošnja energije
Jednostavna instalacija
Kompaktan dizajn.
Karakteristike i prednosti
• Obnova energije do 60%, u poređenju
sa konvencionalnim sistemima,
rezultira kraćim periodom otplate.
• Unutrašnje keramičke komponente
otporne na koroziju i trošenje
• Spojnice za jednostavnu instalaciju
• Ram od visoko kvalitetnog nerđajućeg
čelika i cevovod
• Veliki protoci i visoki napori
• Motor i ležajevi su standardne
komponente
• Zaptivka vratila ne zahteva održavanje
• Visokoefikasni V-remen pogon
• Jednostavna demontaža za
servisiranje.
GRUNDFOS
SQ, SQE
SP A, SP, SP-G
SQE-NE, SP-NE
3" potopljene pumpe
4", 6", 8", 10", 12" potopljene pumpe
Pumpe za ekološke primene
H [m]
600
400
200
100
40
20
10
1 2 4
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
10 20 40 100
100200 600
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 9 m3/h
max. 210 m
0 °C do +40 °C
max. 150 m.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
Tehnički podaci
max. 470 m3/h
max. 670 m
0 °C do +60 °C
max. 600 m.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
max. 22 m3/h
max. 215 m
0 °C do +40 °C
max. 600 m.
Primene
Primene
Primene
• Vodosnabdevanje domaćinstava
• Snabdevanje vodovodnih stanica
podzemnim vodama
• Navodnjavanje u hortikulturi i
poljoprivredi
• Smanjivanje podzemnih voda
• Industrijske aplikacije.
• Snabdevanje vodovodnih stanica
podzemnim vodama
• Navodnjavanje u hortikulturi i
poljoprivredi
• Smanjivanje podzemnih voda
• Povišenje pritiska
• Industrijske aplikacije.
• Pumpanje zagađene podzemne vode
• Uzimanja uzoraka
• Dopunsko pumpanje.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
• Visoka efikasnost.
• Dug dervisni život zato što su sve
komponente od nerđajućeg čelika.
• Zaštita motora preko CUE ili MP 204.
Integrisana zaštita od rada na suvo
Meki start
Zaštita od prenapona i podnapona
Visoka efikasnost.
Opcije
Opcije
• SQE može da se zaštiti, prati i
kontroliše uz pomoć CU 300 i CU 301.
• Podaci mogu da se prate i kontrolišu
preko CUE, MP 204/R100.
Karakteristike i prednosti
• SQE-NE: kao SQE
• SP-NE: kao SP.
27
MP 1
SQFlex
JP
Pumpe za ekološke primene
Sistemi za snabdevanje vodom bazirani
na obnovljivim izvorima energije
Samousisne jet pumpe
H [m]
240
200
160
120
80
40
0
0
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
20
40
60
80 100
Q [m³/day]
Tehnički podaci
max. 2,4 m3/h
max. 95 m
0 °C do +35 °C.
Primene
• Uzimanja uzoraka.
Karakteristike i prednosti
• Kompaktan dizajn
• Odgovaraju za bušotine od 50 mm.
Tehnički podaci
3
max. 90 m /day
max. 200 m
0 °C do +40 °C
30-300 VDC ili 1 x
90-240 V, 50/60 Hz
Dubina instalacije: max. 150 m.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Napon:
Primene
• Sela, škole, bolnice, kuće sa jednom
porodicom
• Farme i staklene bašte
• Zabavne parkove i farme
• Zaštićena područja.
Karakteristike i prednosti
• Snabdevanje energijom preko solarnih
modula, turbina na vetar, generatora i
akumulatora
• Jednostavna instalacija
• Pouzdano snabdevanje vodom
• Praktično bez održavanja
• Mogućnost proširenja
• Niski troškovi
• Zaštita od rada na suvo.
28
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 6,5 m3/h
max. 48 m
0 °C do +55 °C
max. 6 bara
Primene
•
•
•
•
•
•
Domaćinstva
Bašte
Hobi aktivnosti
Poljoprivreda
Hortikultura
Male industrije.
Karakteristike i prednosti
• Samousisne
• Stabilan rad čak i u slučaju pojave
vazdušnih džepova u tečnosti.
Opcije
• Automatski start/stop kada ima
Presscontrol
• Buster sistemi za snabdevanje vodom
malih razmera.
GRUNDFOS
MQ
RMQ
CHV
Višestepene centrifugalne samousisne
pumpe
Jedinice za praćenje i regulaciju
sakupljanja kišnice i sistemi korišćenja
Višestepene centrifugalne pumpe
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 5 m3/h
max. 48 m
0 °C do +35 °C
max. 7,5 bara
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 5 m3/h
max. 48 m
0 °C do +35 °C
max. 7,5 bar.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuće sa jednom ili dve porodice
Vikendice
Farme
Staklene bašte.
Kuće sa jednom ili dve porodice
Vikendice
Farme
Bašte i staklenici.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike i prednosti
• Sve u jednoj jedinici za povišenje
pritiska
• Jednostavna instalacija
• Jednostavno rukovanje
• Samousisne
• Zaštita od rada na suvo sa automatskim
resetovanjem
• Nizak nivo buke
• Održavanje nije potrebno.
• Automatska izmena između rezervoara
za kišnicu i glavnog integrisanog
rezervoara za vodu.
• Manuelna zamena između rezervoara
za kišnicu i glavnog integrisanog
rezervoara za vodu
• Akustični/vizuelni alarm u slučaju
prevelikog protoka u glavnom
integrisanom rezervoaru za vodu.
max. 8 m3/h
max. 93 m
0 °C do +90 °C
max. 10 bara
Sistemi za povišenje pritiska
Vodosnabdevanje domaćinstava
Rashladni sistemi
Sistemi za klimatizaciju
Sistemi za navodnjavanje u hortikulturi
Mali industrijski sistemi za
vodosnabdevanje.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
Kompaktan dizajn
Robustan dizajn
Nizak nivo buke
Ušteda prostora.
Opcije
• Kontrola dodatnih pumpi za povišenje
pritiska
• Oprema za praćenje povratnog
protoka.
29
CHV sistem za povišenje
pritiska
Conlift
Conlift L
Pumpe za odvod kondenzata
Pumpe za odvod kondenzata
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Verikalni sistemi za povišenje pritiska
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
max. 630 l/h
max. 5,3 m
max. 35 °C,
kratki periodi 80 °C
pH:
min. 2,7
Zapremina posude: 2,6 l
Efektivna količina: 0,85 l.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
max. 342 l/h
max. 4,5 m
max. 35 °C,
kratki periodi 80 °C
pH:
min. 2,5
Zapremina posude: 2,6 l
Efektivna količina: 0,5 l.
Primene
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
max. 16 m3/h
max. 93 m
0 °C do +40 °C
max. 10 bara
Primene
•
•
•
•
•
•
•
•
Mali vodovodi
Manji stambeni blokovi
Hoteli
Skladišta
Laka industrija
Bolnice
Škole
Velike kuće.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Jedno- ili dvo- pumpni sistem
Jednostavna kontrola za korisnika
Pouzdanost
Visoka efikasnost
Jednostavno servisiranje.
Opcije
• Zaštita od previsokog pritiska
• Zaštita od rada na suvo.
30
•
•
•
•
•
Kotlovi do 200 kW
Sistemi za klimatizaciju
Sistemi za hlađenje i zamrzavanje
aparati za umanjivanje vlage
Isparivači.
Primene
•
•
•
•
•
Kotlovi do 100 kW
Sistemi za klimatizaciju
Sistemi za hlađenje i zamrzavanje
Aparati za umanjivanje vlage
Isparivači.
Karakteristike i prednosti
• Ugrađena on/off kontrola preko dva
prekidača za pritisak koji obezbeđuju
visoku bezbednost
• Ugrađen alarm i bezpotencijalni kontakt
• Ugaoni ugradni držači za protiv reakciju
potisku
• LGA odobrenje
• Moderan dizajn
• Lako za čišćenje.
Karakteristike i prednosti
• Ugrađena kontrola uključivanja/
isključivanja preko mikroprekidača
• Ugrađen sigurnosni bezpotencijalni
prekidač/veza za isključivanje izvora
kondenzata
• VDE i GOST odobrenja
• Adapter za ulaz cevi i ispust su
uključeni
• Jednostavno čišćenje
• Motor sa termičkom zaštitom koji ne
zahteva održavanje
• Sav materijal za instaliranje i ispusno
crevo
• Pouzdan i tih.
GRUNDFOS
Unilift CC, KP, AP, AP-B
DW
DWK
Potopljene drenažne pumpe i pumpe za
otpadne vode
Pumpe za gradilišta
Potopljene pumpe visokog pritiska
H [m]
100
60
40
20
10
4
1
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
2
4
10 20 40 100
400
Q [m³/h]
Tehnički podaci
max. 35 m3/h
max. 18 m
0 °C do +55 °C
max. 25 m.
Primene
• Drenažu potopljenih podruma
• Pumpanje otpadnih vode iz
domaćinstva
• Smanjivanje podzemnih voda
• Pražnjenje bazena za plivanje i
iskopina
• Pražnjenje drenažnih bunara
• Pražnjenje tankova i rezervoara.
Karakteristike i prednosti
• Jednostavna instalacija
• Jednostavno održavanje i servis.
Opcije
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Tehnički podaci
max. 300 m3/h
max. 100 m
0 °C do +40 °C.
Primene
•
•
•
•
•
•
Tuneli
Rudnici
Kamenolomi
Šljunkare
Ribnjaci
Gradilišta.
Karakteristike i prednosti
• Ekstremno teško habanje zbog
specijalno izabranih materijala
• Jednostavna instalacija
• Jednostavno servisiranje.
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
max. 432 m3/h
max. 102 m
0 °C do +40 °C
max. 25 m.
Primene
Odvodnjavanje
- gradilišta
- iskopine
- tuneli.
Drenaža
- podzemnih jama i iskopa
- industrijskih jama
- atmosferske jame.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
Izdržljivost
Visoka efikasnost
Kompaktan dizajn
Mogućnost visokog pritiska.
• Unilift CC je pogodan za nizak usis.
• Unilift AP35/50 i AP35B/50B imaju
vortex radno kolo.
• Unilift AP35B i AP50B imaju autospojnice i horizontalni izlaz.
31
DPK
Pomona
DP, EF, SL1 i SLV
3" potopljene pumpe
Prenosne, samousisne pumpe za
trenutunu ili stalnu instalaciju
Pumpe za drenažu, fekalne i otpadne
vode
H [m]
H [m]
30
20
20
10
15
6
4
10
2
1
6
1
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
2
5
10 20
50 100 200
Q [m³/h]
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
Primene
Primene
Drenaža
- podzemnih jama i iskopa
- industrijskih jama
- atmosferskih jama.
•
•
•
•
Karakteristike i prednosti
• Mogućnosti viskog pritiska.
• Fleksibilna instalacija
• Jednostavan servis i održavanje.
3
max. 130 m /h
max. 31 m
0 °C do +100 °C
max. 6 bara
Odvodnjavanje sa mesta gradnje
Regulacija nivoa podzemnih voda
Navodnjavanje u baštama i parkovima
Vodosnabdevanje u hortikulturi i
poljoprivredi
• Drenaža jahti i čamaca sa motorima
• Primene u industriji.
Karakteristike i prednosti
• Samousisne
• Varijacije motora (električni ili motor sa
unutrašnjim sagoravanjem)
• Otpornost na trošenje
• Univerzalan.
Opcije
• Pomona može da se isporuči kao
pumpa bez motora ali i kao pumpa sa
motorom na kolicima, na ramu ili na
postolju.
32
2
3
5 7 10
30
Q [l/s]
Tehnički podaci
Tehnički podaci
max. 155 m3/h
max. 51 m
0 °C do +40 °C
max. 25 m.
1
Protok:
max. 19,5 l/s
Napor:
Temp. tečnosti:
Ispusni prečnik:
(70 m3/h)
max. 25 m
0 °C do +40 °C
Rp 2 do DN 65.
Primene
•
•
•
•
•
Drenaža
Fekalne vode
Otpadne vode
Procesne vode
Kućne otpadne vode.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
Kabalski priključak
Jedinstvene spone za povezivanje
Jedno-kanalna i vorteks radna kola
Prolaz čvrstih čestica do 65 mm
Patronski zaptivač vratila
Modularni dizajn
Minimalno vreme mirovanja.
Opcije
• Kontrola i zaštita sistema
• Kontrola rada motora.
GRUNDFOS
SEG
S pumpe
PUST
Pumpe sa sekačem
Supervortex pumpe, pumpe sa jedno ili
višekanalskim radnim kolom
Male pumpne stanice
H [m]
Tehnički podaci
100
?400, ?600, ?800 i ?1000
Dubina od 0,5 - 3,0 m
Veličine izlazne cevi DN 40, DN 50 i DN 65
Temp. tečnosti: max. 40 °C
Napravljeno od PEHD, cevi i ventili od PE
i nerđajućeg čelika.
60
40
20
10
6
4
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
10 20 40 100 200 400 1000 3000
Q [l/s]
Tehnički podaci
max. 5 l/s
max. 47 m
0 °C do +40 °C.
Primene
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Ispusni prečnik:
Veličina čestica:
• Pumpanje otpadne vode sa toaletnim
otpadom kroz cevi od ?40 mm i veće.
Primene
Karakteristike i prednosti
• Jednostavno servisiranje
• Instalacija na stopice ili auto-spojnicu
• Neprekidan rad sa potpuno
potopljenom pumpom
• Integrisana zaštita motora
• SmartTrim
• Unapređen sistem sekača
• Totalno zatvoren kablovski prekidač.
Opcije
• Širok asortiman dodatne opreme
• Nadgledanje i kontrola jedne ili više
pumpi.
•
•
•
•
max. 2500 l/s
max. 116 m
0 °C do +40 °C
DN 80 do DN 800
max. ?145.
Transfer otpadnih voda
Transfer sirove vode
Pumpanje blatne vode
Pumpanje industrijskih otpadnih voda.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
Širok opseg
SmartTrim
Rad sa/bez rashladnog plašta
Potopljena ili suva instalacija
Različiti tipovi radnih kola
Integrisana zaštita motora.
Opcije
• Kontrola i zaštita sistema
• Eksterno hlađenje vodom
• Eksterno zaptivanje sistema za
ispiranje
• Senzori za praćenje stanja pumpe
• Dostupne su različite verzije od
nerđajućeg čelika.
Primene
• Drenaža
• Otpadna/kišnica/površinska voda
• Otpadna voda.
Karakteristike i prednosti
• Modularna fleksibilnost
• Materijali koji su otporni na koroziju
• Povećana zapremina septičke jame štiti
od prelivanja
• Laka instalacija
• Čvrst dizajn
• Ulazne rupe bušene na mestu
instalacije
• Dizajn ograničenja septičke jame i
problemi mirisa.
Opcije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pumpe
Kontrole i komunikacija
Komore ventila
Pokretač šipke za čišćenje
Merač protoka
Zaptivke ulaza
Otvori za zaptivke ulaza
Zaštita od zamrzavanja
Ventilacioni paket
Zaštita od velikog opterećenja.
33
AMD, AMG, AFG
SRP
SEN
Mikseri i aktivatori protoka
Potopljene recirkulacione pumpe
Potopljene pumpe od nerđajućeg čelika
H [m]
Tehnički podaci
Temp. tečnosti:
pH vrednost:
Aksijalni potisak:
Max. dinamička
viskoznost:
+5 °C do +40 °C
4-10
160-6632 N
Max. gustina:
Max. dubina ugradnje:
Prečnik lopatice:
1060 kg/m3
20 m
180-2600 mm
Brzina rotacije:
22-400 min-1.
500 mPas
Primene
H [m]
60
2.0
1.5
40
30
1.0
0.8
0.6
20
10
0.4
6
0.2
20
50 100 200
4
500 1000 2000
Q [l/s]
Tehnički podaci
10
20 30
50
100
200 300
Q [l/s]
Tehnički podaci
• Gradskim sistemima za tretman
otpadnih voda
• Industrijskim procesima
• Sistemima za tretman mulja
• Poljoprivredi
• Fabrikama biogasa.
Protok:
max. 1430 l/s
Napor:
Temp. tečnosti:
Preč. ispusne cevi:
(5130 m3/h)
max. 2,1 m
5 °C do +40 °C
DN 300, DN 500,
DN 800.
Karakteristike i prednosti
Primene
• Širok asortiman fleksibilne instalacione
dodatne opreme
• Jednostavan za održavanje i
servisiranje bez korišćenja specijalnih
alata
• Elektronski senzor curenja u menjačkoj
kutiji/kućištu vratila
• Zaptivka vratila zaštićena od abrazivnih
materijala
• Lopatice od nerđajućeg čelika ili
poliamidske elise.
• Recirkulacija mulja u procesu tretmana
otpadnih voda.
• Pumpanje poplavnih voda.
Protok:
max. 215 l/s
Napor:
Temp. tečnosti:
Prečnik ispusta:
(774 m3/h)
max. 50 m
0 °C do +40 °C
DN 80 do DN 250.
Primene
Karakteristike i prednosti
• Radno kolo od nerđajućeg čelika visoke
efikasnosti
• Potpuno potopljene instalacije
• Integrisana zaštita motora.
Opcije
• Kontrola i zaštita sistema.
• Transfer otpadnih i sirovih voda
• Pumpanje visoko agresivnih tečnosti
• Industrija papira i celuloze.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
SmartTrim
Rad sa/bez rashladnog plašta
Potopljena ili suva instalacija
Različiti tipovi radnih kola
Integrisana zaštita motora
Verzije od nerđajućeg čelika
Tečnosti sa pH vrednošću od 2 do 14.
Opcije
• Kontrola i zaštita sistema
• Eksterno hlađenje vodom
• Eksterno zaptivanje sistema za
ispiranje
• Senzori za praćenje pumpe.
34
GRUNDFOS
SE
CU100
LC, LCD 107, 108 i 110
Robusne potpoljene pumpe
Male kontrolne jedinice pumpe
Kontrolori pumpe sa pneumatskim
signalom, prekidačem na plovak i
elektrodama
Tehnički podaci
Tehnički podaci
H [m]
40
30
20
Napon:
1 x 230, 3 x 230 i 3 x
400 V, 50 Hz.
Primene
Primene
6
4
3
2
CU 100 kontrolna jedinca je dizajnirana za
pokretanje, rad i zaštitu malih pumpi.
Kontrolna jedinca je pogodna za sledeće
operativne struje:
• Jednofazne: do 9 A.
• Trofazne: do 5 A.
• Pumpne stanice
• Punjenje/pražnjenje rezervoara.
5
10 15 20 30 40 60 100
Q [l/s]
Protok:
max. 88 l/s
Karakteristike i prednosti
Napor:
Temp. tečnosti:
Prečnik ispusta:
(315 m3/h)
max. 45 m
0 °C do +40 °C
DN 65 do DN 150.
• Kontrola jedne pumpe
• Uključivanje/isključivanje preko
prekidača na plovak ili manuelno
uključivanje/isključivanje.
• Nekoliko verzija jednofaznih i trofaznih
pumpi
• Jednofaznih kontrolne jedinice imaju
kondenzatore i one su sa ili bez
prekidača na plovak.
• Trofazne kontrolne jedinice imaju
prekidač na plovak
• IP54 ormar sa pričvršćenim metričkim
ulazima za kabal.
Primene
• Pumpanje otpadnih voda
• Pumpanje procesnih voda
• Pumpanje nezaštićenog sirovog
otpada.
Karakteristike i prednosti
Kabalski priključak
Montažni sistem sa sponom
Jedno-kanalna i vorteks radna kola
Prolaz čvrstih čestica do 100 mm
Minimalno vreme mirovanja
Niski troškovi rada
Hlađenje motora bez tečnosti
Jedinstveni patronski zaptivač vratila.
Opcije
•
•
•
•
1 x 230, 3 x 230 i 3 x
400 V, 50/60 Hz.
10
Tehnički podaci
•
•
•
•
•
•
•
•
Napon:
Kontrola i zaštita sistema
Kontrola rada motora
Senzori za praćenje pumpe
Dostupne su različite verzije od
nerđajućeg čelika.
Karakteristike i prednosti
• Kontrola jedne (LC) ili dve pumpe (LCD)
• Automatski naizmeničan rad (LCD)
• Automatki test rada sprečava
zaglavljivanje zaptivke vratila tokom
dugih perioda neaktivnosti
• Zaštita od hidrauličnog udara
• Odloženo uključivanje nakon gubitka
mrežnog napona
• Odloženo isključivanje
• Automatsko resetovanje alarma
(ukoliko je potrebno)
• Automatsko resetovanje (ukoliko je
potrebno)
• Indikacija nivoa tečnosti
• Alarm visokog nivoa
• Relej zaštite motora od preopterećanja
• Zaštita motora od preopterećenja preko
ulaza sa PTC otpornika/termalnog
prekidača.
Opciono
• SMS modem sa ugrađenim satom i
brojačem uključivanja (informacije na
mobilnom telefonu)
• Brojač sati
• Brojač pokretanja
• Signalna lampica
• Akustični signal
• Spoljni mrežni prekidač.
35
Dedicated Controls
Prepumpne stanice
Sololift+
Kontrolori pumpe
Kompletne pumpne stanice
Prepumpni uređaji za domaćinstva
H [m]
Tehnički podaci
Napon:
10
• Mreža pumpnih stanica sa jednom ili
dve pumpe za komercijalne zgrade i
komunalne sisteme
• Kontrola miksera i ventila za ispiranje.
• Uključivanje/isključivanje pumpi za
otpadnu vodu uz pomoć prekidača na
plovak, analognog senzora pritiska i
ultrazvučnog senzora
• Naizmeničan rad dve pumpe
• Merenje prevelikog protoka
• Alarmi i upozorenja
• Napredni programi alarma
• Odloženo uključivanje i isključivanje
• Dnevno pražnjenje
• Odvođenje pene
• Protiv prekida.
• Laka instalacija i konfiguracija preko
uputstva za pokretanje.
• Pomoć za podešavanja operatorskog
displeja.
• Napredna razmena podataka, sa GSM/
GPRS na BMS i SCADA sisteme, SMS
(slanje i primanje) alarmi i statusi, PCpodrška alata i sakupljanje podataka.
Opciono
• Kontrolna ploča sa direktnim, star-delta
ili mekim starterom
• Baterija za UPS podršku
• IO 111 interfejs senzora.
36
•
•
•
•
20
Primene
Karakteristike i prednosti
Primene
30
1 x 230, 3 x 230 i 3 x
400 V, 50/60 Hz.
6
4
1
10
20 30 50
Q [l/s]
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Preč. ispusta:
max. 60 l/s (216 m3/h),
preporuč. 31 l/s (110
m3/h)
max. 29 m
0 °C do +40 °C
DN 80 do DN 100.
Primene
•
•
•
•
•
Jedno ili višeporodičnim kućama
Vikendice
Restorani
Mali hoteli
Sistemi za otpadne vode u otvorenoj
zemlji
• Sistemi za filtriranje.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spremne za instalaciju
Fleksibilna veza cevi
Kabalski priključak
Montažni sistem sa sponom
Jedno-kanalna i vorteks radna kola
Prolaz čvrstih čestica do 100 mm
Mali rizik od zapušenja
Minimalno vreme mirovanja
Niski troškovi rada
Hlađenje motora bez tečnosti
Patronski zaptivač vratila
Modularni dizajn.
Dodatna kupatila
Podrumske instalacije
Jeftina kupatila u vikendicama
Pomoćne prostorije u hotelima i
pansionima
• Kupatila za starije i nemoćne osobe
• Renoviranje kancelarija i drugih javnih
zgrada.
Karakteristike i prednosti
• Jedinstveni dizajn blagih linija sa oblim
ivicama - odgovara svakom modernom
kupatilu.
• Proizvod ″uključi i radi″ - sve u jednom
paketu.
• Nizak nivo buke.
• Otvor ispusta sa strane osigurava
jednostavno održavanje.
• Fleksibilna ispusna cev adaptirana za
spoljne prečnike cevi od ?23, ?25, ?28 i
?32 mm.
• Prekidač termičkog opterećenja.
• Poklopac bez zavrtanja - jednostavan
servis.
• Jednostavno povezivanje na dodatne
sanitarne aparate.
CWC-3
• Posebno dizajniran za zidnu montažu
toaleta
• Kompaktan i pljosnat za jednostavnu
montažu na zid.
C-3
• Posebno dizajniran za otpadne tečnosti
visokih temperatura iz mašina za pranje
veša ili sudova
• Kompaktan i pljosnat za jednostavnu
montažu ispod lavaboa ili u ormariće.
GRUNDFOS
Liftaway B i C
SPO
MS
Prepumpni uređaji za domaćinstva
Pumpe za vodosnabdevanje odobrene za
pijaću vodu
Potopljeni motori od nerđajućeg
čelika 4" i 6"
H [m]
70
Tehnički podaci za Liftaway B
Dimenzije ulaza:
Ispusna veza:
Efektivna količina:
3 x DN 100
DN 40
40 l.
50
40
Tehnički podaci za Liftaway C
20
Dimenzije ulaza:
Ispusna veza:
Efektivna količina:
• Sakupljanje drenažne i površinske
vode.
• Sakupljanje i pumpanje otpadne vode iz
podruma i praonica koje su ispod nivoa
kanalizacije
• Sakupljanje i pumpanje optadne vode iz
sudopera, mašina za pranje i dreniranja
podova sa nivoa kanalizacije
• Sakupljanje i pumpanje kišnice.
Karakteristike i prednosti
• Mogu biti postavljane sa pumpama
Unilift KP i AP.
Liftaway B
• Teleskopski deo za jednostavno
podešavanje po visini
• Fleksibilna i laka instalacija.
Liftaway C
• Funkcionalan dizajn i lak za čišćenje
• Uređaj za zaštitu od prelivanja
• Aktivni karbonski filter za eliminaciju
neprijatnih mirisa
• Kompaktan i tanak za laku instalaciju
ispod sudopere ili u ormanu.
4" motor:
6" motor:
30
3 x DN 100
+ 1 x DN 40/50
DN 40
13 l.
Primene
Veličine motora
0,37 - 7,5 kW
5,5 - 30 kW.
Primene
10
1
2
3
4
6 8
Q [m³/h]
Tehnički podaci
Protok:
Napor:
Temp. tečnosti:
Dubina instalacije:
Radni pritisak:
3
max. 6 m /h
max. 75 m
0 °C do +40 °C
max. 20 m ispod
nivoa vode
max. 10 bara
Primene
•
•
•
•
•
Privatne kuće i vikendice
Standardne 6" bušotine
Plitki bunari
Sakupljanje kišnice u rezervoarima
Povišenje pritiska u gradskom
vodovodu i
• Pražnjenje baštenskih bazena.
Grundfos MS potopljeni motori mogu biti
montirani na sve SP A i SP Grundfos
pumpe i mogu se koristiti u modulima
visokog pritiska, tip BM i BMB.
Karakteristike i prednosti
• Zaštita pomoću ugrađenog Tempcom
temperaturnog transmitera
• Standardizovane NEMA prirubnica i
kraj osovine
• Potpuno zatvorena u omotaču od
nerđajućeg čelika
• Kod zaptivenog tipa potopljenog
motora, sve površine koje su u kontaktu
sa tečnošću su od nerđajućeg čelika
• Tečno rashlađeni i tečno podmazani
ležajevi.
Opcije
• Varijante materijala.
Karakteristike i prednosti
• Dug servisni vek zato što su svi delovi
od nerđajućeg čelika
• Stabilan rad
• Jednostavna instalacija.
37
MMS
LiqTec
CUE
Potopljeni motori od nerđajućeg čelika 6",
8", 10", 12" sa mogućnosti ponovnog
namotavanja
Jedinice za kontrolu i ispitivanje
Konvertori frekvencije trofaznih pumpi
Veličine motora
Primene
Tehnički podaci
6":
8":
10":
12":
• Kontrola i zaštita pumpi i procesa.
• Mrežni napon:
1 x 200-240 V
3 x 400-500 V
3 x 525-600 V
3 x 575-690 V.
3,7 - 37 kW
22 - 110 kW
75 - 190 kW
147 - 250 kW.
Primene
Grundfos MMS potopljeni motori mogu biti
montirani na sve SP i SP-G pumpe.
Karakteristike i prednosti
• Širok raspon motora sa mogućnošću
ponovnog namotavanja
• Lako namotavanje
• Zaštita od sile potiska
• Visoka efikasnost
• 6" i 8" imaju standardizovane NEMA
prirubnice i kraj vratila
• Mehanička zaptivka vratila, keramika/
karbon ili SiC/SiC
• PVC ili PE/PA namotaji.
Opcije
• Varijante materijala
• Zaštita od pregrevanja preko Pt100/
Pt1000.
38
Karakteristike i prednosti
• Zaštita od rada na suvo
• Zaštita od temperatura tečnosti koje
prelaze 130 °C ± 5 °C
• Zaštita od previsokih temperatura
motora
• Ručno ili automatsko restartovanje
omogućeno je preko udaljenog PC
računara
• Jednostavna instalacija (tehnologija
uključi i radi)
• Robustan senzor.
Primene
Podešavanje performansi pumpe prema
zahtevima. Zajedno sa senzorim, CUE
nudi sledeće modele regulacije:
• proporcionalni diferencijalni pritisak
• konstantni diferencijalni pritisak
• konstantan pritisak
• konstantan pritisak sa funkcijom
isključivanja
• konstantan nivo
• konstantan nivo sa funkcijom
isključivanja
• konstantan protok
• konstantna temperatura.
CUE može da se reguliše preko spoljnog
signala ili preko GENIbus.
Karakteristike i prednosti
• Podešavanje performansi pumpe na
zahtev, pri čemu se štedi energija.
• Jednostavna instalacija, jer je CUE
dizajniran za GRUNDFOS pumpe.
• Izlaz za zaštitu od kratkog spoja; nije
potrebna automatska zaštita motora.
• Indikacija kvara preko displeja i releja,
ako je postavljen.
• Spoljna zadata vrednost preko tri
programirana ulaza.
GRUNDFOS
MP 204, CU 300, CU 301
Control MPC
Control MPC Serija 2000
Jedinice za kontrolu i praćenje
Jedinice za kontrolu i praćenje
Jedinice za regulaciju i praćenje za pumpe
serije 2000
Primene
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Praćenje i zaštita instalacije pumpi.
• Paralelna regulacija do šest identičnih
pumpi
• Motori od 0,37 - 75 kW mogu da se
povežu (na zahtev do 315 kW)
• Klasa izolacije: IP54.
• Regulacija do šest Grundfos MAGNA,
UPE, TPE Serija 2000 pumpi
identičnog tipa i veličine.
• Napon: 1 x 100-240 V.
• Moguće je priključiti motore svih
veličina.
• Klasa izolacije: IP54.
Karakteristike i prednosti
• Zaštita od rada na suvo i previsokih
temperatura motora
• Konstantna kontrola energetskih
troškova pumpe
• Očitavanje radnih podataka preko
R100.
Opcije
• Veze sa velikim sistemima za regulaciju
preko bus komunikacije
• Veza senzora omogućava kontrolu na
osnovu senzorskih signala.
Primene
•
•
•
•
•
•
Sistemi za grejanje
Sistemi za klimatizaciju
Rashladni sistemi
Sistemi za povišenje pritiska
Industrijski procesi
Sistemi vodosnabdevanja.
MPC regulator je dizajniran za ove tipove
pumpi:
• CR(E), CRI(E), CRN(E)
• NB(E), NBG(E)
• NK(E), NKG(E)
• TP
• TPE serija 1000
• TPE serija 2000
• HS
• SP
• MAGNA, UPE serija 2000.
Primene
• Sistemi za grejanje
• Sistemi klimatizacije.
Karakteristike
Optimalno podešavanje performansi
prema zahtevu preko kontrole ovih
paramentara:
• proporcionalnog diferencijalnog pritiska
• konstantnog diferencijalnog pritiska
• diferencijalnog pritiska (daljinski)*
• protoka*
• temperature*
• temperaturne razlike.*
*Potreban eksterni senzor.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
Laka instalacija i puštanje u rad
Jednostavna regulacija
Softver prilagođen primeni
Modularno rešenje sa mogućnosti
proširenja
• Prenos podataka preko Ethernet, LON,
Profibus etc.
39
CIM / CIU
R100
VFS
Fieldbus komunikacioni interfejsi
Bežična daljinska kontrola
Vrotex senzori protoka tečnosti
Tehnički podaci
Primene
Tehnički podaci
CIM/CIU interfejs omogućava spajanje
električnih Grundfos proizvoda na
standardne fieldbus mreže. CIM može da
bude instaliran kao dodatni modul na 1122 kW E-pumpe i CU 361; za druge
proizvode, koristite CIU kutiju sa internim
napajanjem strujom.
Sve pumpe su dizajnirane za bežičnu
komunikaciju.
Protok:
1-400 l/min
Napajanje:
5 V DC PELV
Izlazni signal:
0,5 - 3,5 V
Radna temperatura: 0 °C do +100 °C
Tehnologija merenja:MEMS
Primene
Podržava sledeće raspone proizvoda:
• MAGNA/UPE*
• CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, NBE/
NKE, TPE Serija 1000/2000, CUE
• Hydro MPC / Control MPC / Multi-E
• CR Monitor*
• MP 204*
• Dedicated Controls*
• AutoAdapt*.
Karakteristike i prednosti
• Jednostavno i lako podešavanje pumpe
• Očitava različite signale rada i kvarova
• Štampa statusne informacije.
Primene
• Termalno upravljanje u sistemima
solarnog grejanja
• Kalometrijska sposobnost - za solarne
grejne pumpe
• Regulacija protoka industrijskih
procesa
• Regulacija rashlađivanja i temperature
za npr. sisteme cevovoda
• Podno/panelno grejanje i sistemi
ventila.
Karakteristike i prednosti
* = Nije podržan svim CIM/CIU tipovima.
Karakteristike
• Dostupno sa GENIbus, BACnet MS/TP,
LON, Modbus RTU, PROFIBUS DP i
GSM
• Modularni dizajn
• Zasnovano na standardnim
funkcionalnim profilima.
• Nema pokretnih delova
• Senzor protoka i temperature u jednom
• Protok 1-12 i 2-40 l/min u 42 % glikol
mešavine sa cevi od nerđajućeg čelika i
dodatkom
• Pogodan za vlažne, agresivne tečnosti
• Radiometrijski izlaz za Posebnu
Regulaciju
• Široki raspon dodatne opreme
• Odobreno za pijaću vodu.
Opcije
• Napajanje strujom i konvertor signala SI
010 CNV za željeni 4-20 mA izlaz
signala. Uz to, SI 010 CNV konvertori
za 2-10 V ili 1-5 V.
40
GRUNDFOS
RPS i DPS 100
DPI
Ekspanzione posude
Senzori relativnog i diferencijalnog pritiska
za tečnosti
Transmiter diferencijalnog pritiska za
medije u industriji
Posude sa membranom i mehurom
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Raspon pritiska:
0-10 bara
Napajanje:
12-30 V DC
Izlazni signal:
4-20 mA
Radna temperatura: -10 °C do +70 °C
Tehnologija merenja:MEMS
Veličina posude:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
RPS raspon:
DPS 100 raspon:
Napajanje:
RPS izlazni signal:
DPS 100 izlazni signal:
Radna temperatura:
Tehnologija merenja:
0-10 bara
0-6 bara
5 V DC PELV
0,5 - 3,5 V
0,5 - 4,5 V
0 °C do +100 °C
MEMS
Primene
• Sistemi tople vode u domaćinstvima
• Centralni sistemi grejanja
• Zaštita od rada na suvo u solarnim
sistemima i bojlerima
• Kontrola efikasnosti filtera
• Regulacija pritiska u sistemima
cevovoda.
Karakteristike i prednosti
• Senzor pritiska i temperature u jednom
• Senzor diferencijalnog pritiska u visokoj
rezoluciji
• Pogodan za vlažne, agresivne tečnosti
• Radiometrijski izlaz za Posebnu
Regulaciju
• Širok asortiman dodatne opreme
• Odobreno za pijaću vodu.
Primene
• Pumpa i regulacioni sistemi pumpe
• Sistemi regulacije prenosa toplote
(praćenje kvarova)
• Prećenje filtera
• Schlecht-Punkt-Regelung (SPR)
• Sistemi za obradu vode.
Karakteristike i prednosti
•
•
•
•
•
Venturi merenje
Konstantni diferencijalni pritisak
Diferencijalni pritisak (daljinski)
Pogodan za vlažne, agresivne tečnosti
Širok asortiman dodatne opreme.
8-5000 l
max. +90 °C
max. 16 bara
Primene
• Sistemima za vodosnabdevanje u
kućama
• Sistemi za povišenje pritiska u
domaćinstvima
• Poljoprivredi
• Hortikulturi
• Industrijskim sistemima.
Karakteristike i prednosti
• Optimalno snabdevanje vodom
• Smanjen broj pokretanja pumpe
• Idealni za vodu za piće.
Opcije
• Unapređen paket za TP1000
• Dužina kabla za napajanje strujom SI
001 PSU za > 30 m.
Opcije
• SI 010 CNV napajanje strujom i
konvertor signala za željeni 4-20 mA
izlazni signal. Uz to, SI 010 CNV
konvertori za 2-10 V ili 1-5 V.
41
GT-HR posude za grejanje
Ekspanziona posuda sa membranom
Tehnički podaci
Veličina posude:
Temp. tečnosti:
Radni pritisak:
8-1000 l
max. +90 °C
max. 6 bara.
Primene
• Kućni vodeni sistemi za grejanje i
hlađenje
• Komercijalni vodeni sistemi za grejanje
i hlađenje
• Industrijski vodeni sistemi za grejanje i
hlađenje.
42
GRUNDFOS
Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111
Australia
Denmark
Italy
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Austria
Finland
Korea
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550
Belgium
France
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belorussia
Представительство ГРУНДФОС в Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105
Тел.: +(37517) 233 97 65,
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: [email protected]
Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: [email protected]
Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr
Czech Republic
Latvia
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
Germany
Lithuania
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
México
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Indonesia
Norway
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Ireland
Poland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
43
Portugal
Turkey
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
România
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
Russia
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail [email protected]
Serbia
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402
Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: [email protected]
South Africa
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46(0)771-32 23 00
Telefax: +46(0)31-331 94 60
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
44
Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 8б,
Тел.:(+38 044) 390 40 50
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Usbekistan
Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
GRUNDFOS
45
46
GRUNDFOS
47
www.grundfos.rs
96489206 0111 - Repl. 96489206 0107
ECM: 1069476
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 225 8740
Fax: +381 11 228 1769
Download

Grundfos pumpe