BANJALUČKE ULICE1
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1
Kraljevina Jugoslavija
Alihodžića2
Brdo4
Bukvaluk5
Gradiška cesta6
Demirovića7
Đelića
Erbabska8
Žilića9
Zmijanje (Grab)10
Karapovac11
Močila
NDH
Grab
Kvart
I3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
12.
Novoselija desna12
I
13.
14.
15.
Novoselija lijeva13
Numanovića
Nurkića14
I
I
I
1945–91.
Brdo; Avde Gozića
Smaje Fazlića
Smailagića
Smaje Fazlića
Močila; Alije Alijagića
Novoselija desna;
Sulejmana Gazića
Jusufa Imamovića
Adema Bajagilovića
Prazno mjesto u koloni znaĉi da je zadržan naziv iz prethodne.
Ogranak Novoselije desne na jug
3
I kvart – desna i lijeva obala Vrbasa do Halil-pašine ulice (turbeta). Podjela na kvartove zadržana je do ranih šezdesetih godina.
4
Desno od Novoselije desne
5
Istoĉno od Suturlije
6
Od Poljoprivredne škole na sjever
7
Paralelna sa Vrbasom od pješačkog mosta do Nurkića
8
Ogranak Prestolonasljednikove na sjever
9
Južno od Tabaka
10
Paralelna sa Novoselijom lijevom na sjever
11
Preĉica Zmijanja
12
Produžetak puta Karanovac–Banjaluka
13
Niz Vrbas do Školske
14
Paralelna sa Firdusovom, uz Vrbas
2
OD 1992.
Braće Grđić
Stefana Dečanskog
Manastira Gomionice
Put srpskih branilaca
Nikolaja II
Raška
Milovana Milovanovića
Jaše Ignjatovića
Manastira Gomionice
Karapovac
Muhameda Mehmedbašića
Kragujevačkih i kraljevačkih
žrtava
Uroša Drenovića
Momčila Nastasijevića
Pere Slijepčevića
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Prestolonasljednikova15
Redžepovića16
Semizova17
Sofi Mehmed-paše
Suturlija18
Tabaci donji19, pa Mâslina20
Halil-pašina21
Školska22
24.
Špilja
25.
Avdagića
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Avde Karabegovića24
Bešlagića
Birčaninova25
Bjelića26 pa Sinđelićeva
Vasilja Grđića27
Veliki trg28
Vukova ulica
Golalića
15
Sofi Mehmed-paše
I
I
I
I
I
I
I
I
Muhameda Kazaza
I
Špilja, pa Sulejmana Gazića
II23
Edhema Mulabdića
Bezistan, pa Husnije Šabića
Hakije Hadžića
Biskupa fra Joze Garića
Banova Babonjića
II
II
II
II
II
II
II
II
Idriza Masle
Avdagića; kasnije se utopila u
Filipa Macure
Avde Karabegovića
Irfana Gvožđara
Bezistan
Duška Koščice
22. aprila i Vase Butozana
Mičurinov trg
Vukova
Avde Hercegovca
Manjačkih ustanika
Nadežde Petrović
Prote Vida Kovačevića
Manjaĉkih ustanika
Suturlija
Jesenjinova
Bogdana Marića
Manjaĉkih ustanika
Kragujevačkih i kraljevačkih
žrtava
Ne postoji
Simeuna Đaka
Ljupka Račića
Ne postoji
Ulica Patre
Ne postoji
Ne postoji
Stevana Moljevića
Nastavak Školske niz Vrbas
Ogranak od Karađorđevog druma na sjever
17
Od Firdusove prema Vrbasu
18
Ogranak od Karađorđevog druma, lijevo uz Suturliju
19
Paralelno sa Karađorđevim drumom na jug
20
Ogranak Novoselije desne nadesno
21
Ogranak od Karađorđevog druma na jug
22
Od Novoselije lijeve do mosta na Vrbasu
23
Od Halil-pašine (turbeta) do Crkvene, istoĉno od glavne ulice
24
Od Kneza Arsena na sjever do Smail-age Čengića
25
Od glavne ulice do Kastela. Zajedno sa Crkvenom oiviĉavala je Veliki trg (Pokriveni sokak i Govedarnica). U ovoj se ulici nalazila Medresa.
26
Od glavne do Smail-age Čengića. Između Bjelića i Ćazima Muse Ćatića, uz glavnu ulicu, nalazilo se muslimansko groblje.
27
Od glavne ulice do Gradske opštine, odnosno do Gradskog mosta. U ovoj se ulici nalazila Poreska uprava, Sresko načelstvo, Sreski sud, Gruntovnica i Katastar.
28
Između Crkvene i Kastela
16
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Gušića
Dabulhanića
Despota Stevana29
Đumišića30
Đure Jakšića31
Ikanova
40.
Imamovića
II
41.
42.
43.
45.
46.
47.
Karabaševa
Karađorđev drum32
Klemansoova33
Kraljice Marije34
(Elisabethgasse u doba
Austrougarske)
Litrića
Medreska
Meštrovićeva35
48.
Milića
49.
50.
51.
52.
Misirlića
Mundžića
Mundžića
Muhurdarevića36
44.
29
Arnaut-pašina
II
II
II
II
II
II
Gušića, pa prestala da postoji
Ne postoji
Kolubarska
Karađorđeva
Sime Pandurovića
Sofi Mehmed-paše
Hasana Kjafije Pruščaka
II
II
II
Rudarska
Ahmeta Hadžihalilovića
Đure Jakšića
Miće Radakovića
Imamovića, pa prestala da
postoji
Branka Morače
Kozarska
Braće Maglajlić
Skendera Kulenovića
Isaije Mitrovića
Džemaludina Čauševića
II
Josipa Mažara Šoše
Braće Mažar i majke Marije
II
II
II
Filipa Macure
Medreska
Ne postoji
Stambolijskog;
Zdravka Čelara
Muderiza Muslihudina
Adema Filovića
II
II
II
II
II
Abduselama Blekića
Nisima Baruha
Ne postoji
Braće i sestara Kapor
Zdravka Čelara
Srpskih vitezova
Stojana Novakovića
Brace Ĉubrilovića
S. Milić-Jorgić
Od Arnaudije na sjever do rudnika Lauš
Ulica se produžavala od Kraljice Marije ulice na sjever, preko Pobrđa do rudnika Lauš
31
Veže Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića. U ovoj se ulici nalazila II osnovna škola.
32
Nastavak glavne ulice od Crne kuće prema Gornjem šeheru do Halil-pašinog turbeta
33
Nastavljala se na Birĉaninovu i išla od Preradovića do Crkvene
34
U Kraljice Marije nalazile su se Šumska uprava i Uprava grada.
35
Meštrovićeva je išla od Ferhat-pašine, od današnje garaţe Vatrogasnog društva, pa preko Elektro fakulteta do Grđićeve. Radi izgradnje Ministarstva za javni red i sigurnost
NDH, poravnat je prostor od Vatrogasnog doma do zgrade Gradske opštine (kasnije Studentski dom) kod Gradskog mosta. U tu svrhu izliveni su i desetak metara duboki
temelji, čiji su ostaci i danas vidljivi. Rušenju su odoljele samo mesnica Fadila Bojića (koja i danas stoji) i poslastičarnica na uglu. Tada je i prestala da postoji ova ulica. U
ovoj ulici nalazio se Đaĉki dom "Prosvjeta", a na njenom raskršću sa Grđićevom Uboški dom (Dom viteškog kralja Aleksandra I Ujedinitelja, podignut 1931), Sreski sud i
Sresko naĉelstvo.
30
Njegoševa
Hamzalije Ajanovića
II
Potok (Orlovaĉki put)
II
Atifa ef. Bahtijarevića
Grofa Draškovića
II
II
II
II
II
Pećine
II
Omladinska
61.
62.
Orlovački put (Tekija,
Đurđevski potok, Đurđevska)
Osmana Đikića37
Plivčeva
Poljokanova
Pusta38
Put za Vlaški brijeg39
Smail-age Čengića40 (18781918. Pobrđe)
Trg kralja Petra II
Turčinhodžića
A. Rankovića;
Zagrebačka
Potok (Ustanički put); Brace
Potkonjaka
Osmana Đikića
Refika i Muharema Plivca
Bosanska
Avde Čardžića
Veseli brijeg
Trg dr Ante Pavelića
II
II
63.
Ćazima Muse Ćatića42
64.
Ćejvanova43
Ferhat-pašina (1878-1918.
Ferhadija)
Halalkića
Hanište
Husedžinovića
Huskića
Čaire
Šehalića
Šeškića
Šibalovića
Trg 1. maja41
Miće Radakovića
Envera Hodže; Fadila
Maglajlića
Augusta Cesarca
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
36
II
Hadžije Skopljaka
II
Sulje Halalkića
Slavka Rodića
Huskića; Džabića
Ismete Demirović
Šehalića
Od Đumišića na zapad
Paralelna sa Đure Jakšića, veže Ćazima Muse Ćatića i Avde Karabegovića
38
Od Zmaja od Bosne do Bukića
39
Na jug do Kotorvaroške
40
Sjeverno od ove ulice bila je ciglana gradonačelnika Banjaluke Hamzage Husedžinovića.
41
Danas Ulica Teodora Kolokotronisa
42
Od glavne ulice na sjever do Smail-age Čengića. Krak ove ulice, koji je išao do Bjelićeve, poslije rata je nazvan Mešinovićevom.
43
Vrlo kratka ulica, koja je vezivala ulice Smail-age Čengića i Kraljice Marije
37
Brace Potkonjaka
Kralja Nikole
Arčibalda Rajsa
Uroša Nejakog
Milovana Glišića
Ne postoji
Solunska
Bolanog Dojčina
Patrijarha Makarija Sokolovića
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Meše Selimovića
Jovana Miloševića
Ne postoji
Tome Radulovića
Careva Romanovih
Ne postoji
Kutuzova
Šibalovića
79.
80.
81.
82.
83.
Arifage Šarčevića44
Biskupa Markovića
Braće Pantić
Brijanova
Bulevar kralja Aleksandra46
(1878-1918. Kaiserstrasse;
Carski drum)
Bulevar kralja Petra
Vojvode Stepe aleja47
Željeznička48
Zmaj Jovina49
Iržikovskog50
84.
Kneza Arsena51
74.
75.
76.
77.
78.
85.
86.
87.
88.
44
Kočićeva52 (Rudolfova u doba
Austrougarske)
Kralja Petra drum53
Mažuranićeva54
Majora Bajalovića55
Pavla Ritera Vitezovića
Dr Osmana Kulenovića
III45
III
III
III
I. G. Kovačića
Milana Radmana
Augusta Šenoe
Zdrave Korde
Braće Pantić
Poglavnika Ante Pavelića
III
Maršala Tita
Kralja Petra I Karađorđevića
Ante Starčevića
Kralja Krešimira aleja
Smail-age Čengića
III
Maršala Tita
Aleja braće Pavlić
Ne postoji
Zmaj Jovina
Beneševa
Ruzveltova; Braće Lastrića i Ive
Mažara
Kralja Petra I Karađorđevića
Aleja Jovana Dučića
Hasana Bošnjaka
Dr Milana Šuflaja
III
III
III
III
III
Augusta Harambašića
III
Petra Kočića
Kralja Zvonimira
III
III
III
Mladena Stojanovića
Mažuranićeva
Petra Preradovića
Augusta Šenoe, pa Nikole
Save Mrkalja
Kninska i Vojvode Momčila
Put ka samostanu na Petrićevcu. Na početku ove ulice, tj. na mjestu gdje se ona odvajala od Kralja Petra druma, bio je mezar Arifage Šarčevića.
III kvart – od Crkvene do Poljoprivredne škole, sjeverna strana glavnog druma
46
Od raskršća Štrosmajerove sa glavnom ulicom do Crne kuće (od Crne kuće prema Gornjem šeheru glavna ulica ima naziv Karađorđev drum)
47
Od Dositejeve (nastavak Zmaj Jovine na istok) do raskršća sa Kralja Tomislava (do pruge), odakle se nastavlja Muftijine kule
48
Nastavljala se na Slijepu, prema sjeveru do pruge i Vojvode Stepe aleje (dio Kralja Tomislava)
49
Od Avde Karabegovića do Higijenskog zavoda (raskršće sa Brijanovom i Dositejevom), odakle se nastavlja Vojvode Stepe aleja. I danas je to Zmaj Jovina ulica, s tim što
je znatno skraćena nakon nadsvođavanja Crkvene (sredinom 60-tih) i izgradnje Bulevara cara Dušana (ranije Bulevar Revolucije)
50
Od Tesline do Vojvode Stepe aleje na sjever. Ponegdje je zapisano da se ulica zove Sudska, po sudu koji se sve do zemljotresa 1969. nalazio na mjestu današnje zgrade
Zavoda za zapošljavanje i Medicinskog fakulteta.
51
Ulica je išla od "Crne kuće" do željezniĉke stanice, odnosno do Pašićeve, presijecajući ulice Avde Karabegovića, Njegoševu, Kraljice Marije i Cara Nikolaja. Može se reći
da je obuhvatala današnju Kninsku (Braće Lastrića) i Vojvode Momčila. U ovoj ulici su bile Zemaljska i Založna banka i Ženska zanatska škola.
52
U doba Kraljevine Jugoslavije išla je, paralelno sa glavnom ulicom, od Zavoda sestara sv. Vinka Paulskog (do zemljotresa 1969. Viša komercijalna škola; iza zgrade Doma
armije odnosno današnje zgrade Narodne skupštine Republike Srpske) do sefardske sinagoge (na tom je mjestu danas zgrada Crvenog krsta) i Građanske škole.
53
Od Pozorišta, preko Bojića hana do Poljoprivredne škole. Pored same pruge (danas restoran "Mala stanica") bila je Učiteljska škola (danas Prirodno-matematički fakultet),
iza nje evangelistička crkva, a zatim, u današnjem parku "Mladen Stojanović", Vojna bolnica.
54
Ulica je išla od Rosulja paralelno sa Biskupa Markovića i, uglavnom, do danas je zadržavala prvobitnu dužinu
45
Zadra
91.
92.
Muftijine kule56
Nikole Pašića57 (Bahnhofstrasse;
Kolodvorska u doba
Austrougarske)
Nikole Tesle
Nova ulica58
93.
Paprikovac59
94.
Petra Pecije Petrovića60
95.
96.
97.
98.
99.
Petrićevac61
Rosulje62
Slijepa63
Tode Lazarevića
Hajduk Veljka64
100.
Cara Nikolaja II65
89.
90.
101.
102.
55
Crnogorska (prije toga
Bećarska)66
Štrosmajerova67
III
Njegoševa
Marina Držića i Njegoševa
Kvaternikova
III
Vladimira Nazora
Milana Tepića
Vjekoslava Klaića
III
III
Nikole Tesle
Slobodana Kokanovića
Paprikovac;
Otokara Keršovanija
III
Dr Krunoslava Draganovića
Ustaška
Ekrema Šahinovića
Doglavnika dr Josipa
Sunarića
Keglevića
III
Branka Radičevića
III
III
III
III
III
Petrićevački put
Karla Rojca
Grmečka; Svetozara Markovića
Mirka Višnjića
Hajduk Veljka
III
Marije Bursać
III
Ranka Šipke
III
Jovana Raškovića
Branka Radičevića, Ive Andrića
i Maksima Gorkog
Marije Dimić
Kralja Petra II
Svetozara Markovića
Bana Todora Lazarevića
Ne postoji
Grčka
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
Nastavak Vojvode Stepe aleje ka istoku, od raskršća sa Kralja Tomislava
57
Između Pašićeve i Braće Pantića nalazila se Pošta i telegraf, kao i Baždarski ured.
58
Naslanja se na Rosulje i ide ka sjeveru do Muftijine kule
59
Odvaja se od Despota Stevana i ide do Puta za Petrićevac
60
Naslanja se na Teslinu i ide na sjever do puta za Paprikovac
61
Naslanja se na Muftijine kule ka sjeveru
62
Ulica je išla do raskršća sa Arifage Šarčevića
63
Od Štrosmajerove na istok do željezničke pruge u Kralja Tomislava
64
Od glavne ulice na sjever do Kneza Arsena. Ne postoji od vremena rušenja Džinića palate nakon zemljotresa. Poslije Drugog svjetskog rata bila je najkraća banjaluĉka
ulica. Na uglu Hajduk Veljkove i glavne ulice nalazila se Prva banjalučka štedionica.
65
U ovoj su se ulici nalazile Zemaljska i Narodna banka.
66
Naslanja se na Vojvode Stepe aleju ka zapadu
56
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
67
Bana Milosavljevića68
(Herengasse; Gospodska)
Beglerovića70
Beogradska71
Branka Radičevića72
Varićakova
Vase Pelagića73
Vojvode Živojina Mišića aleja74
(Banjaluĉko polje)
Vojvode Putnika75
Vuka Karadžića76
Gajeva78
Grobljanska79
Gundulićeva80 (Neuegasse u
doba Austrougarske)
Daničićeva81
Adolfa Hitlera
IV69
Sime Šolaje
Bana Milosavljevića
Matije Divkovića
Andrije Kaĉića Miošića
Nelipićeva
Dr Filipa Čondrića
IV
IV
IV
IV
IV
Beogradska
Miše Stupara
Varićakova; Ante Marinića
Vase Pelagića
Bože Varićaka
Kralja Tomislava aleja
IV
Aleja JNA
Aleja svetog Save
Kralja Petra Svaĉića
Safvet-bega Bašagića
IV
IV
IV
IV
Rade Ličine
Ive Lole Ribara77
Nikole Pašića
Dositeja Obradovića
Bore Stankovića
IV
Runjaninova
IV
Jurja Križanića
Milana Kranovića
U zgradi Našeg doma (danas Radnički univerzitet) u Štrosmajerovoj bila je IV osnovna škola. Između Štrosmajerove i Pecije Petrovića bilo je staro katoličko groblje,
prekopano prilikom izgradnje OŠ "Braća Pavlić" (danas OŠ "Ivo Andrić").
68
Ulica od zgrade Vojne komande (danas Arhiv Republike Srpske) do Banskih dvora (nastavak Kralja Alfonsa ka istoku do Vojvode Mišića aleje)
69
IV kvart – od Crkvene, desnom stranom glavne ulice do Poljoprivredne škole prema istoku i do Vrbasa prema jugu
70
Od Princa Pavla do Vrbasa
71
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radičevića. Ulica je zadržala naziv, ali treba imati u vidu da je znatno proširena i da je promijenila smjer nakon izgradnje naselja Borik. U
ovoj ulici nalazila se Nahmijasova Fabrika češljeva "Doli".
72
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
73
Spaja Princa Pavla sa Martićevom.
74
Od Pozorišta do Vrbas logora (aleja tada nije prolazila pored same današnje zgrade Arhiva Republike Srpske, već je "ispravljena" nakon probijanja današnje Ulice Vuka
Karadžića). U dnu Aleje, a prije Vrbas logora, bio je aerodrom. Između Aleje i Branka Radičevića, na mjestu današnjeg groblja "Sv. Pantelija", bili su vojničko (uz aleju),
pravoslavno i židovsko groblje. Sa lijeve strane Aleje, u zgradi današnjeg Osnovnog suda, bio je Okružni ured za osiguranje radnika. Sa desne strane Aleje su bili V osnovna
škola (osnovana kao Srpska osnovna škola, a poslije rata OŠ "Petar Kočić") i Ženska građanska škola (prije toga: Viša djevojačka škola).
75
Od Vojvode Živojina Mišića aleje do Poenkareove
76
Od hotela "Palas", presijeca Gajevu, pa pored komunističkog kina "Union" (Konfekcija "Trudbenik"), Tržnice i Gimnazije do Petra Preradovića.
77
Spaja Gajevu i Đure Daničića (pored Gradske tržnice)
78
Spaja Karadžićevu i Princa Pavla
79
Paralelna sa Vojvode Mišića alejom; od Vojvode Putnika do groblja u Boriku
80
Krak Gundulićeve od raskršća sa Princa Pavla do Vrbasa poslije rata je nazvan Brace Nemeca, a potom SKOJ-a (danas Gavre Vučkovića).
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
81
Dobrovoljačka
Dositejeva82
Jukićeva83 (Anđeoska u doba
Austrougarske)
Kod Hipotekarne banke84
Kralja Alfonsa
(Herrengasse 1878–1918)
Kralja Tomislava
Kupalište86
Mahmut-bega Džinića
Novice Cerovića87
Petra Petkovića88
Petra Preradovića89
Pilanska90
Poenkareova91
Predgrađe92
Prilaz Rebrovačkom mostu93
Princa Pavla94 (Albrechtova u
doba Austrougarske)
Frana Supila
Matije Gupca
IV
IV
Kralja Tvrtka
IV
Matije Gupca
Braće Lastrića (1945-57);
Jukićeva
Mirka Višnjića
Mile Budaka
IV
Veselina Masleše
Hrvoja Vukĉića
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Pave Radana
Slobodana Kokanovića
Džinića
Novice Cerovića
Rudi Čajaveca
Vuka Karadžića
IV
Zrinjskog, pa Ivana Merca
Dr Tadije Smičiklasa
Bana Berislavića
Stožernika dr Viktora Gutića
IV
Masarikova; Želje Barića
Franje Nanuta
Jurja Križanića
Đure Pucara; Sarajevska;
Moše Pijade
Ne postoji
Jukićeva
Bana dr Todora Lazarevića
Kralja Alfonsa XIII (kratko);
Veselina Masleše85
Vojvode Radomira Putnika
Đure Daničića
Milana Rakića
Prote Nikole Kostića
Milana Kranovića
Jevrejska
Od Rebrovačkog mosta do Branka Radičevića
Od Gradskog parka na sjever do Vojvode Stepe. Nakon izgradnje stambene zgrade "Čajaveca" preko puta parka, ostao je samo njen dio (danas Braće Pantić)
83
Spaja Princa Pavla sa Martićevom. U ovoj ulici je bila aškenaska bogoštovna opština. U istoj ulici, u današnjoj zgradi Ustavnog suda (Vojni odsjek), bila je Finansijska
direkcija i Mjerna kontrola.
84
Ulica projektovana od Hipotekarne banke, tj. od Bana Milosavljevića do Pelagićeve
85
Neobjašnjivo je zbog ĉega gradske vlasti tvrdoglavo izbjegavaju da ovoj ulici i formalno vrate izvorni naziv
86
Od Mahmut-bega Džinića do Vrbasa
87
Spaja Tanaska Rajića i Gundulićevu
88
Od Pelagićeve do Gundulićeve na jug. Ulica je nestala jer je spojena sa Kod Hipotekarne banke, te su nastale Mirka Višnjića (danas Bana Todora Lazarevića) i Rudi
Čajaveca (danas Vojvode Putnika, glavna saobraćajnica u Boriku)
89
Spaja Karadžićevu i Princa Pavla
90
Od glavne ceste ka jugu do kolonije na Pilani "Bosna bois" ("Bosna drvo"), iz koje se poslije rata razvilo Preduzeće drvne industrije "Vrbas".
91
Spaja Džinićevu i Beglerovića
92
Od glavne ulice do stanice Predgrađe
93
Nastavak Đure Daničića u IV kvart
94
Od glavne ulice ka jugoistoku do Gundulićeve. U ovoj ulici nalazili su se Prva hrvatska štedionica i banovinske garaže.
82
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Tanaska Rajića95
Trg cara Dušana
Filipovića polje96
Firmanski put97
Fra Grge Martića98 (Salvator
Gasse99 u doba Austrougarske)
Frankopanska100 (Zagorčeva u
doba Austrougarske)
Hubmajerova101
Čehoslovačka102
Bašagića103
Bukića104
Vilsonova106
Gazanfer-pašina107
144.
Gornji sokak108 (Bukića sokak)
145.
Davidovića109
132.
133.
134.
135.
136.
137.
95
Biskupa Benlića
Trg 10. travnja
IV
IV
IV
IV
Save Kovačevića
Staljinov trg; Trg palih boraca
Knežopoljska
Ne postoji
IV
IV
Mihanovića
Braće Radić
Doglavnika Ademage Mešića
Omer ef. Novljanina
IV
IV
V
V105
V
V
V
Osmana Tankovića
V
Trg srpskih vladara
Srpska ulica
Frankopanska;
Borisa Kidriča
Braće Podgornik
Bašagića
Braće Bukić
Vilsonova i dio Br. i s. Kapor
Avde Čardžića
Gornji sokak; Braće Kapor;
Gavrila Principa
Mustafe Sabitovića
Kralja Alfonsa XIII
Uroša Predića
Prote Todora Srdića
Braće Jugovića
Vilsonova
Milovana Glišića
Gavrila Principa
Mačvanska
Paralelna sa obalom Vrbasa, od Poenkareove do Daničićeve. Dio grada koji oivičavaju ulice Tanaska Rajića, Gundulićeva, Beogradska i Branka Radičevića zvao se
Ciganluk. U ovoj ulici je bila klaonica.
96
Spaja Tanaska Rajića sa Branka Radičevića
97
Ogranak Vojvode Mišića do kolonije na Pilani
98
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve. S lijeve strane ulice, na mjestu Auto škole, bila je garaža i automehaničarska radionica Mirka Divjaka. Sa desne
strane Martićeve, do raskršća sa Pelagićevom, bili su Samostan sestara Dragocjene Krvi Isusove, zatim Grkokatolička crkva (srušena u savezničkom bombardovanju
Banjaluke 1944) i Radnički dom (danas zgrada Saveza sindikata). Iza Radničkog doma, na raskršću Pelagićeve i Frankopanske, stajao je Radnički azil.
99
Po nadvojvodi Francu Salvatoru
100
Odvaja se od Kralja Alfonsa ka jugu do Gundulićeve
101
Od glavne ulice ka jugoistoku i Predgrađu
102
Spaja Gundulićevu sa Beogradskom
103
Nastavak Zmaja od Bosne na istok do Vrbasa i mosta
104
Paralelna sa Muftije Džabića; južno veže Bukića i Fidahića
105
V kvart – od Sitara do Vlaškog brijega; "preko Vrbasa"
106
Nastavak Zmaja od Bosne do Kotorvaroške. U ovoj ulici, na mjestu današnje dvorane "Mejdan", bila je Zanatska muška škola (poslije rata Hemijska škola).
107
Siječe Muftije Džabića, od Zmaja od Bosne do Bukića ulice
108
Od Muftije Džabića na jug do Orlovačkog puta
109
Od Kotorvaroške ka sjeveru do Halilovca
146.
147.
148.
Zmaja od Bosne110
Jularac111
Kotorvaroška112
149.
Masarikova113
V
V
V
Hamdije Kreševljakovića
114
V
150.
151.
152.
153.
Mejdan
Mehmed-paše Sokolovića115
Mehmed-paše Fidahića116
Muftije Džabića117
154.
Podgaj (Karabegovića)118
V
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Tetarića119
Ćermetana120
Firdusova121
Hazma122
Halilovac123
Hadži-Lojina124
Hadžihalilovića125
V
V
V
V
V
V
V
110
Pečevijina
V
V
V
V
Mirka Kovačevića
Jularac; XI krajiške divizije
Danka Mitrova
Gavrila Principa,
pa prestala da postoji
Kasima Hadžića
Zdravka Čelara
Nurije Pozderca
Lede Karabegovića;
Banjaluĉkog odreda
Braće Odić
Stevana Bulajića
Braće Alagić
Kasima Hercegovca
Fahreta Dedića
Krfska
Vojvode Stepe Stepanovića
Ne postoji
Todora od Stalaća
Cara Lazara
Miloša Obilića
Banjalučkog odreda
Srđe Zlopogleđe
Od Zmijanja Rajka
Kalemegdanska
Sent-andrejska
Ne postoji
Patrijarha Arsenija Čarnojevića
Lijevi krak od Muftije Džabića do Vrbasa
Put uz potok Jularac (na jug, od Kotorvaroške do Ćermetane)
112
U ovoj se ulici nalazio Uboški dom (danas Srednjoškolski dom)
113
Niz desnu obalu Vrbasa od mosta do Hadži-Lojine, tj. do Muške zanatske škole (kasnije Hemijska škola) i konvikta "Narodne uzdanice". Počinjala je odmah iza Gradskog
mosta (stepenice pored mosta su njen ostatak).
114
Nastavljala se na Đurđevsku od raskršća sa Tetarića.
115
Od Zmaja od Bosne na sjever do mosta
116
Od Masarikove južno do Gasalovog dola
117
Nastavak Firdusove do Kotorvaroške. U ovoj se ulici nalazila Državna trgovačka akademija i muslimansko groblje.
118
Desno prema jugu od Firdusove
119
Veza Fidahića sa Kotorvaroškom
120
Veže Tetarića i Jularac i nastavlja se do puta za Vlaški brijeg
121
Produžetak od Novoselije desne niz Vrbas
122
Veže krak Đurđevske i Jularac
123
Od Vilsonove do Davidovićeve obalom Vrbasa
124
Od Masarikove do Vilsonove
125
Od Muftije Džabića na jug
111
162.
163.
164.
126
Cerića126
Šibića sokak127
Alibegovića129
Paralelna sa Bukića; veže Gornji sokak sa Hadžihalilovića
Nastavak Zmaja od Bosne do Vrbasa
128
Prestala da postoji jer je ušla u sastav Mirka Kovaĉevića
129
Veže Hadžihalilovića sa Fidahića
127
V
V
V
Muharema Karabegovića
Šibića sokak128
Alibegovića; M. Delića
Banović Strahinje
Starine Novaka
Download

BANJALUČKE ULICE