Elektri~na
dup~alka
BM 10-XE
br. na art. 0702 325 1
Vo krut ORSY® kufer
br. na art. 0702 325 0
▼
Vo posebna kartonska kutija
▼
Silen, ra~en alat.
Prednosti:
● Mo{ne dobar odnos na te`inata i silata
za brza rabota so malku napor.
▼
Sistem na promenliv kabel.
Prednosti:
● Kabel od 4 m koj se ispora~uva so
dup~alkata, mo`ete da go zamenite so
kabel od 6 m.
Golem prekinuva~ prekrien so guma.
Prednosti:
●
Se ispora~uva
opis
Dup~alka BM 10-XE
Plasti~en vmetok za kufer
Krut ORSY® kufer
br. na art.
0702 325 H
0955 030 325
0955 330 0
pak./par~.
1
Vrtewe levo/desno:
Blagodarejœi mu na direktniot sistem za
prilagoduvawe na ~etkicite, mo`e da se
postigne ist moment vo dvata smera na
vrtewe.
Futer:
Futer za dup~ewe so edno
le`i{te za lesna i brza rabota
Kompletno metalen
sistem na zap~anici:
Za odli~en prenos na silata
i dolgotrajna rabota.
Prekinuva~ot e sekoga{ pri raka
i ovozmo`uva brzo podesuvawe na
brzinata.
Ergonomska ra~ka:
Ma{inata ubavo le`i
vo va{ata raka i
ovozmo`uva rabota bez
napor.
Tehni~ki podatoci
Napon
Frekvencija
Klasa na za{tita
Potro{uva~ka
Izlazna snaga
Broj na vrtewa bez optovaruvawe
Prifat na futetrot
Mah. moment na zategawe*
Te`ina pribli`no.
Dol`ina na kabelot
230 V AC
50/60 Hz
/ II
650 W
345 W
0 –3.150 rpm
1–10 mm
10 Nm
1.5 kg
4m
Pre~nik na dup~eweto
^elik
Aluminium
Drvo
Vre`uvawe na navoj
Konstrukcija na kuœi{teto
“{kolkast” tip:
Trodelno kuœi{te ì dava mnogu pogolema
stabilnost na ma{inata vo odnos na
klasi~ni kuœi{ta vo taa klasa ma{ini.
10 mm
13 mm*
30 mm*
M6
*Maksimalniot pre~nik e mo`no da se bu{i samo so soodvetni alati za dup~ewe.
Sistem na promenliv kabel:
Kabel od 4 m koj se ispora~uva standarno so alatot mo`e da
se zameni so kabel od 6 m, br. na art. 0708 315 039
13 01
Elektri~na
vibraciska
dup~alka
SB 13-XE
Univerzalna 13 mm , 750 W
vibraciona dup~alka
karakteristi~na po svoeto brzo
dup~ewe i dolgiot raboten vek.
Poveœenamenska.
br. na art. 0702 322 1
Komplet vo metalen kufer so 5 burgii za kamen.
br. na art. 0702 322 0
Samo dup~alka vo kartonska kutija.
Sodr`ina
Opis
Dup~alka odvrtuva~ SB 13-XE
Pomo{na ra~ka so grani~nik za dup~ewe
Metalen kufer
Zebra DZ burgija za kamen Ø 4.0 h 75 mm
Zebra DZ burgija za kamen Ø 5.0 h 85 mm
Zebra DZ burgija za kamen Ø 6.0 h100 mm
Zebra DZ burgija za kamen Ø 8.0 h 120 mm
Zebra DZ burgija za kamen Ø 10.0 h 120 mm
br. na art.
0702 322 0
0708 224 720
0955 702 321
0637 40
0637 50
0637 60
0637 80
0637 100
Tehni~ki karakteristiki
Napon
Klasa na za{tita
Broj na vrtewa bez
optovaruvawe
1/2 brzina
Broj na vrtewa
pod optovaruvawe
1st/2nd gear
Vlezna sila
Izlezna sila
Prifat na futerot
Navoen prifat na futerot
Dol`ina na kabelot
Te`ina
pak./par~.
1
1
335 mm
230 V
/ II
207 mm
0–1200/0–3400 min-1
0–750 / 0–2100 min-1
750 W
375 W
1–13 mm
1/2” – 20 UNF
4m
2,2 kg
Pre~nik na dup~eweto
~elik
Beton
Tula / blok
Meko drvo
Ø 13 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 35 mm
Zavrtki za drvo
6 mm
Avtomatski samostega~ki futer ovozmo`uva zamena
na alatot so edna raka.
Brzostega~ki futer so ~elust od tvrd metal koj
ovozmo`uva cvrst prifat na burgijata bez prolizguvawe vo tekot na rabotata, bez upotreba na klu~
za stegawe.
Specijalen priklu~ok za napojuva~ki kabel na
samata dup~alka koj ovozmo`uva brza i ednostavna zamena na o{teteniot ili monta`a na podolg
napojuva~ki kabel.
Zap~anicite na transmisija od poln metal
ovozmo`uvaat siguren i optimalen prenos na silata i dolg raboten vek.
Elektri~en prekinuva~ sa potenciometar za podesuvawe na konstantniot broj na vrtewa
na dup~alkata.
Dup~alkata ima dve brzini. Preklopen prekinuva~ za promena na brzina na strani~niot del od
kuœi{teto so zaklu~uvawe, ovozmo`uva za{tita od
nesakanata promena na brzinata vo tekot
na rabotata.
Preklopuva~ za promena na nasokata na vrteweto
na gorniot del od kuœi{teto.
Servisen kapak za brza promena na grafitnite
elektro ~etki~ki. Rezervnite ~etki~ki se nao‡aat vo
dr{kata na alatot.
Ergonomski oblikuvana gumirana dr{ka na
dup~alkata obezbeduva komforna i lesna rabota.
Dopolnitelna gumirana rotira~ka dr{ka so
distancer za ednakva dlabo~ina na dup~ewe,
ovozmo`uva sigurna rabota i kaj zgolemenite
otpori na dup~eweto.
Kuœi{teto na dup~alkata e izraboteno od poliamid
zasilen so stakleni vlakna. Kuœi{teto e cvrsto
kompaktno i ergonomski oblikuvano.
Kvalitet “made in Germany”.
Poedine~na isporaka
Preklopen prekinuva~ za promena na nasokata na vrteweto na gorniot del od kuœi{teto obezbeduva maksimalen
moment vo dvete nasoki blagodarejœi mu na optimalnoto
pozicionirawe na elektro ~etki~kite so {to im se
prodol`uva rabotniot vek.
Promenliviot napoen kabel: osiguruva~ki prsten na
priklu~okot zavrtete go vo nasokata na skazalkata na
~asovnikot i isklu~ete go kabelot; kaj monta`ata na nov
kabel prvo e potrebno da se priklu~i kabelot a potoa da
se pricvrsti so zavrtuvawe na osiguruva~kiot prsten.
M 13 0050
13 02
Opis
Komp. na grafitni ~etki~ki
Brz futer, 13 mm, navoen
prifat 1/2“”-20 UNF
br. na art.
0708 322 121
kol.
1
0692 612 132
1
Promenliv napojuv. kabel,10m 0702 690 003
1
Udarna dup~alka
H 26-MLS
br. na art. 0702 227 1
H 26-MLE
br. na art. 0702 226 1
Lesna vibraciska dup~alka
nameneta za dup~ewe, udarno
dup~ewe i lesno {temuvawe vo
grade`ni{tvoto.
Edna od najbrzite vibraciski dup~alki vo
klasata od 2 kg.
Prednost:
Brzina na dup~ewe dupki vo razmak
4-14 mm pome‡u najbrzite vo klasata na
vibraciski dup~alki od 2 kg.
H 26-MLS
Lesna, kompaktna, i ergonomski oblikuvana
ma{ina.
Prednost:
Ma{inata lesno se vodi i ne
predizvikuva zamor pri podolgotrajno
koristewe.
H 26-MLE
Se ispora~uva:
Opis
Udarna dup~alka H 26
Samostega~ki brz futer
Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 6,0 h 160 mm
Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 8,0 h 160 mm
Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 10,0 h 160 mm
Sprej za odr`uvawe, 100 ml
Master kufer
Tehni~ki podatoci
H 26-MLS/H 26-MLE
Napon
Klasa na za{tita
Sila
Broj na vrtewe (prazen od)
Broj na udari (prazen od)
Sila na poedine~niot udar
Pre~nik na kuœi{teto na
mestoto na monta`nata
dopolnitelna ra~ka
Vklu~uvawe na sigur. spojka
Dol`ina na kabelot
Masa, H 26-MLS
Masa, H 26-MLE
H 26-MLS
H 26-MLE
br. na art.
br. na art.
0702 226 H
0702 227 H
0702 226 001
–
0648 36 160
0648 38 160
0648 310 160
–
0955 702 224
pak/
par~.
1
Karakteristike bušewa
u brojevima
230V / 50 Hz
/ II
800 W
0 - 1.300 o/min
0 - 4.000 u/min
0 - 3,0 J
50 mm
na 28 Nm
4m
2,9 kg
2,7 kg
Burgii i dleta so SDS-Plus prifat
br. na art. 0648 ...
Mah. Ø dup~ewe vo beton
Mah. Ø dup~ewe vo ~elik
Mah. Ø dup~ewe vo drvo
Dup~ewe so kroner vo sid
Najkvalitetno izbu{. dupki
Karakteristiki na dup~eweto vo
beton prose~ni cvrstini (so Ø 8 mm)
26 mm
13 mm
30 mm
68 mm
6 - 16 mm
40 cmł/min.
Dup~ewe bez udar, udarno dup~ewe, mo`nost
za {temuvawe i mo`nost za promena na
nasokata na vrteweto.
Prednost:
Ma{ina so univerzalna upotreba
ovozmo`uva dup~ewe vo metal i drvo,
a isto taka i lesno {temuvawe vo
grade`ni{tvoto.
Mo`nost na zaklu~uvawe na dletoto
vo 36 razli~ni polo`bi.
Prednost:
Ramno dleto mo`e da se zavrti vo
soodvetna polo`ba vo zavisnost od
potrebite na rabotata.
Avtomatski prekin na kontaktot so
grafitnite ~etki~ki.
Prednost:
O{tetuvawe na rotorot spre~eno zaradi
potro{enite ~etki~ki.
Isklu~ivo H 26-MLS
Karakteristiki
H 26-MLS H 26-MLE
Vibraciona dup~alka
Promenliv futer
[temuvawe
Podesuv. na polo`b. na dletoto
Promena na nasokata na vrt.
Bezudarno dup~ewe
Elektronska promena br. vrt.
Prekinuva~ za kontinuirana rab.
V{mukuva~ (pribor)
M 13 0070
13 03
Promenliva stega~ka glava (futer)
(so ma{inata se ispora~uva i dopolnitelen futer
so prifat za cilindri~ni burgii)
Prednost:
Brza promena na futerot ovozmo`uva
bezudarno dup~ewe vo metal bez
specijalniot adapter i futer koj se
vmetnuva vo postoe~kiot.
Udarna dup~alka
H 26-ACM
br. na art. 0702 229 1
Dup~alka i udaren ~ekan za
dup~ewe vo beton, cigla, drvo,
~elik i plastika.
Dopolnitelno zapirawe na rotacijata za lesni raboti na {temuvawe vo cigla, kamen i beton.
Se ispora~uva vo mal kufer.
Udarna dup~alka
H 26-ACM
So v{mukuvawe na pra{ina
br. na art. 0702 229 2
Komplet koj se sostoi od Udarnata
dup~alka H26 ACM so v{mukuva~
i pribor.
Se ispora~uva vo golem kufer.
Br. na art.
0702 229 H
0705 542 001
0648 312 160
0648 314 210
0648 310 160
–
0955 702 229
Pak
1
▼
Opis
Udarna dup~alka H 26 ACM
Stega~ka glava za brza izmena na alatot
SDS Plus burgija, pre~nik 12,0 h 160 mm
SDS Plus burgija, pre~nik 14,0 h 210 mm
SDS Plus burgija, pre~nik 10,0 h 160 mm
Sprej za odr`uvawe, 100 ml
Master kufer, mal
Br. na art.
0702 229 H
0702 542 001
0648 312 160
0648 314 210
0648 310 160
–
0702 229 100
0955 702 100
Pak
▼
Se ispora~uva: (br. na art. 0702 229 1)
Tehni~ki podatoci
Napon
Vlezna sila
Broj na vrtewa bez optovaruvawe
Ernergija udarot
Udarno dup~ewe
Tehni~ki podatoci za v{mukalka
230 V/50 Hz
710 W
0-1.100 v/min
0-2,8 J
Napon
Maksimalna dlabo~ina na dup~eweto
Maksimalen pre~nik na dup~eweto
Kapacitet na v{mukuvaweto
Masa
0-3,1 J
Vo ~elik/drvo/beton
Pozicii na {temuvawe
Maks. pre~nik na dup~ewe vo beton
13/30/26 mm
51
Stega~ka glava za brza promena na alatot
Funkcija na {temuvawe
Podesuva~ka pozicija na re`a~ot
sa dodatok za dup~ewe
Prepora~an pre~nik na dup~ewe vo beton
Broj na udari
65 mm
6-16 mm
0-4.200 v/min
Vrtewe levo/desno
Dol`ina na kabel
5m
Masa
3,1 kg
Prekinuva~ so potenciometar
V{mukuva~ za pra{ina (dodatok)
230 V
102 mm
16 mm
500 l/min
1,5 kg
▼
[temuvawe
Maks. pre~nik na dup~eweto
Burgii za beton
Re`a~
1
▼
Opis
Udarna dup~alka H 26 ACM
Stega~ka glava za brza izmena na alatot
SDS Plus burgija, pre~nik 12,0 h 160 mm
SDS Plus burgija, pre~nik 14,0 h 210 mm
SDS Plus burgija, pre~nik 10,0 h 160 mm
Sprej za odr`uvawe, 100 ml
V{mukuva~ za pra{ina za H26 ACM
Master kufer, golem
▼
Se ispora~uva: (br. na art. 0702 229 2)
Osobini
Zapirawe na udarot kaj obi~noto dup~ewe
br. na art. 0648 ...
br. na art. 0648 ...
M 13 0080
13 04
Mo{ne kratka, so kompakten dizajn so motor
koj se nao‡a od dolnata strana.
Prednost:
Ma{inata ubavo le`i vo rakata i ovozmo`uva
rabota so malku zamoruvawe.
Kompletno metalno sigurnosna spojnica (kva~ilo).
Prednosti:
Sigurna rabota za korisnikot.
Zapirawe na udari, funkcija na {temuvawe,
vrtewe vo dve nasoki i promena na brojot na
vrtewa.
Prednosti:
[irok spektar na funkcii ovozmo`uva
univerzalna upotreba.
SDS plus i futer so brza promena na alatot se
vklu~eni vo isporakata.
Prednosti:
Lesna i brza promena na funkciite, na pr.
dup~ewe vo metal bez koristewe na adapter.
Poseben sistem za odstranuvawe na pra{ina so
sopstveniot motor.
Prednosti:
Bez pra{ina, zdravi uslovi na rabota,
osobeno kaj vnatre{nite raboti. Bez
namaluvawe na izleznata sila na udarnoto
dup~ewe, so odli~en kapacitet na sobirawe
na pra{inata. Se eliminira nosewe na drug
v{mukuva~ i pomo{nik na gradili{teto.
Tehni~ki podatoci za udarnata dup~alka H26 ACM
Vklu~eno vo isporaka:
SDS-Plus stega~ka glava i
stega~ka glava za brza izmena
na cilindri~nite burgii.
Prekinuva~ za promena: dup~ewe, udarno
dup~ewe, {temuvawe i podesuvawe na
polo`bata na re`a~ot.
Dopolnitelna ra~ka so grani~nik na
dlabo~inata na dup~eweto.
Prekinuva~ za promena na nasokata na
vrteweto, lesno dostapen.
Ergonomska meka dr{ka.
Prekinuva~ so potenciometar.
Sovr{eno izbalansirana blagodarejœi mu na motorot
koj se nao‡a vo dolniot del na alatot.
Visokokvaliteten gumiran kabel, so dol`ina 5 m.
Podesuvawe na dlabo~inata na dup~eweto
i dol`inata na burgijata so dve sopira~ki
polo`bi.
V{mukuva~ za pra{ina so sopstven motor:
Se postignuva maksimalen kapacitet na dup~ewe.
Maksimalni performansi na v{mukuvawe.
Go eleminira “pomo{nikot” na gradili{teto.
Promenliv filter za pra{ina
so golem kapacitet.
M 13 0081
13 05
Elektro
pnevmatski ~ekan dup~alka
BMH 32 – XE
br. na art. 0702 542 1
Kruta dup~alka i pnevmatski
~ekan od najvisoka klasa za
dup~ewe otvor vo beton do 32 mm.
Golema udarna sila od 4,8 J
ovozmo`uva brza rabota.
● Mo`nost za isklu~uvawe na rotira~kata rabota
●
●
Sodr`ina
●
Opis
Elektro pnevmatski ~ekan dup~alka BMH 32-SE
Grade`na burgija SDS plus 12.0 h 210 mm
Grade`na burgija SDS plus 14.0 h 210 mm
Grade`na burgija SDS plus 16.0 h 260 mm
Sprej za podma~kuvawe na futerot, 150 ml
Master plasti~en (ABS) kufer
Tehni~ki karakteristiki
Napon na napojuvaweto
Klasa na za{tita
Vleguva~ka sila
Izlazna snaga
Broj na vrte`i bez optovaruvawe
Broj na udari
Sila na udari
Te`ina
Dol`ina na napojuva~. kabel
230 V / 50 Hz
/II
900 W
550 W
0-730 v/min
0-4100 v/min
4,8 J
4,8 kg
4m
br. na art.
0702 542 1
0648 312 210
0648 314 210
0648 316 260
0893 051
0955 702 541
pak./par~.
●
●
1
●
za potrebte na sredno te{kite {temuvawa vo sid,
kamen, beton itn.
Mo`nost za pozicionirawe na alatot za
{temuvawe vo 24 polo`bi.
Grafitnite ~etki~ki gi spre~uvaat o{tetuvawata
na elektromotorot.
Servisniot kapak ovozmo`uva ednostavna zamena
na grafitnite ~etki~ki.
Elektronsko regulirawe na brojot na vrte`i.
Pnevmatski udaren mehanizam so slabi vibracii
za potrebite na preciznata rabota.
Mo`nost za isklu~uvawe na udarnata rabota i
zamena na SDS-plus futerot (prifatot za alat)
so cilindri~niot futer {to na ednostaven na~in
ovozmo`uva dup~ewe na metalot i drvoto.
Performansi na dup~eweto
Dup~ewe vo beton
Prepora~an obem na pre~nikot na
dup~eweto vo beton
Mah. pre~nik na dup~ewe vo ~elik
(0702 542 001)
Mah. pre~nik na dup~ewe vo drvo
(0702 542 001)
Dup~ewe so kroner vo sid
Efekt na dup~eweto vo beton so sredna
cvrstina fi=16mm
Kapacitet na {temuvaweto
6-32 mm
12-24 mm
16 mm
40 mm
90 mm
68 cm3/min
105 kg/h
Ednostavna zamena na futer od SDS plus so
brzostega~kiot futer.
Brzostega~kiot futer br. na art. 0702 542 001
Silen motor ovozmo`uva brzo dup~ewe (probivawe) na otvor so golemi dimenzii.
13 06
Grade`ni burgii i {temajzi
br. na art. 0648 ...
Elektro
pnevmatski
~ekan
dup~alka
BMH 40-XE
br. na art. 0702 552 1
Elektropnevmatski ~ekan
dup~alka so sistem za
amortizacija na vibraciite, so
{to se namaluva optovaruvaweto
na korisnikot.
Sodr`ina
Opis
Elektropnevmatski ~ekan dup~alka BMH 40-XE
Sprej za odr`uvawe na futerot, 150 ml
Dopolnitelna ra~ka
Plasti~en kufer, ABS, MASTER
Tehni~ki karakteristiki
Napon na napojuvaweto
Klasa na za{tita
Vlezna sila
Izlezna sila
Nominalen broj na vrtewa
Nominalen broj na udari
Sila na udarot
Podesuvawe na agolot na
{temuvaweto
Dol`ina na napojaniot kabel
Prifat na alatot
Te`ina
230 V / 50 Hz
/II
1100 W
650 W
170-340 v/min
1700-3300 v/min
2-8,5/2-10 J
12
br. na art.
0702 552 H
0893 051
0708 552 078
0955 702 552
pak./par~.
●
1
●
Performansi
Dup~ewe vo beton
Prepora~an pre~nik na
dup~eweto vo beton
Dup~ewe so kroner vo beton
16-40 mm
24-34 mm
●
●
40-90 mm
Dup~ewe na {uplivite dupki 45-55 mm
so kroner vo beton
Kapacitet na {temuvaweto vo 145 kg/h
beton so klasa MB 35
●
●
●
4m
SDS max
6,2 kg
●
Dopolnitelna oprema
Opis
Burgiji za beton i {temajzi
Adapter za kroneri
Adapter za burgii i {temajzi so DSD plus prifat
Komplet na grafi~ki ~etki~ki
br. na art.
0647 0...
0632 0...
0714 44 01
0708 555 078
pak./par~.
●
●
1
●
Vo re`imot na {temuvaweto silata na udarot se
zgolemuva od 8,5 na 10 J. EP ~ekan dup~alka BMH
40-XE vo re`imot na {temuvaweto e efikasna skoro
kako ~ist EP ~ekan.
Podma~kuvawe so maslo, ovozmo`uva kavalitetna
rabota i razvitok na polna rabotna sila i dodeka
ma{inata ne e zagreana.
Potenciometar za regulacija na brojot na vrtewata,
udarot i silata.
Podvi`na top~esta vrska na kabelot so
ma{inata. onevozmo`uva prekin na struja poradi
previtkuvaweto na kabelot.
Mo`nost na podesuvawe na alatot za {temuvawe vo 12
pozicii ovozmo`uva {temuvawe pod sakaniot agol.
Grafitnite ~etki~ki so prekinuvaweto na kontaktot
go {titat elektromotorot i ovozmo`uvaat
blagovremena zamena.
Vo re`imot na {temuvaweto prekinuva~ot za
vklu~uvawe/isklu~uvawe avtomatski se zaklu~uva.
Ova ovozmo`uva polesna rabota pri {temuvaweto.
Funkcija na zabrzuvaweto (zgolemuvawe na brojot
na vrtewa) ovozmo`uva precizna geometrija na
izbu{enata dupka.
Dopolnitelnata ra~ka so obloga od penastiot
o
materijal mo`e da se vrti pod 360 .
Sigurnosna spojka za za{tita na korisnikot pri
zaglavuvawe na burgijata vo beton.
Kvalitet: Made in Germany.
Sporedba so konkurencija
Motor so sila od 1.100 W
Golemi, lesno dostapen prekinuva~ - selektor za promena na
re`imot na rabotata: udarno dup~ewe/~ekan.
M 13 0100
13 07
Elektri~na
udarna
dup~alka
BMH 45-XE
br. na art. 0702 556 1
▼
Isklu~itelno silen ~ekan za dup~ewe
i {temuvawe od klasa
7 kg. Pri {temovaweto udarnata sila
se zgolemuva se za okolu 15%.
Prekinuva~ot se blokira avtomatski vo
polo`ba za {temuvawe.
Prednost:
Obem na isporaka
br. na art.
0702 556 H
0708 556 030
–
0955 702 555
pak./par~.
▼
ime
udarna dup~alka i dleto BMH 45 - XE
dopolnitelna ra~ka
sprej za odr`uvawe, 100ml
master kufer
Kaj raboti na {temuvawe koi traat podolgo,
prekinuva~ot ne mora postojano da bide pritisnat.
1
Prednost:
Sila na dup~eweto i udarot mo`e da se zgolemi ili namali so ednostavnno vrtewe na
trkalceto za podesuvawe.
▼
Tehni~ki podatoci
12 polo`bi na podesuvawe na agolot
na {temuvaweto
Prednost:
Ovozmo`uva prilagoduvawe na razli~ni
rabotini agli kaj raotite na {temovaweto, so
{to se postignuva rabota so namalen zamor.
▼
230 V/50 Hz
/ II
1.350 W
730 W
145-280 min-1
1.350-2.700 min-1
2-13/15 J
4m
8,2 kg
napon
klasa na za{tita
vlezna sila
korisna izlezna sila
nominalen broj na vrtewa
nominalen broj na udari
poedine~na sila na udarot dup~ewe / {temuvawe
dol`ina na kabelot
te`ina
Trkalce za elektronsko podesuvawe.
Samoisklu~uva~ki ~etki~ki od jaglen za avtomatsko zapirawe.
Prednost:
Se popre~uva o{tetuvawe na motorot poradi
istro{enosta na ~etki~kite.
Silata na dup~eweto vo brojki
otvor ø vo betonot
mo`en obem na otvorot
prepora~an obem na otvorot
{upliva kruna
sila na dup~eweto vo betonot so sredna
cvrstina, ø = 30 mm
sila na {temuvaweto vo betonot so
sredna cvrstina ({ilesto dleto)
Udarna burgija
br. na art. 0647 0...
Prekinuva~ za izbor na rabotnata opcija za promena me‡u dup~eweto i {temovaweto.
Golem, pristapen prekinuva~, koj avtomatski se blokira vo pogonot na {temuvaweto.
Meka ra~ka apsorbira eden del na nastanatite vibracii.
Trkalce za elektronsko podesuvawe za prisposobeni sili na dup~eweto i {temovaweto na razli~nite osnovi.
SDS-max-prifat so 12 polo`bi.
Ergonomska dopolnitelna ra~ka, idealna za podolgi raboti.
Sigurnosna spojka koja go {titi korisnikot pri blokiraweto na burgijata.
1350 W, silen motor ovozmo`uva golema sila na udarot i golem broj na vrtewa.
M 13 0110
13 08
12-45 mm
25-40 mm
40-125 mm
247 cm3
190 kg/h
Elektropnevmatski
~ekan
MH 5-XE
br. na art. 0702 562 1
Udaren ~ekan so aktiven sistem
na amortizacija, koj gi namaluva
vibraciite vo tekot na rabotata,
so {to se namaluva napregaweto
na korisnikot.
●
Sodr`ina
Opis
Elektro-pnevmatski ~ekan MH 5-XE
[pic re`a~, 280 mm
Sprej za odr`uvawe 150 ml
Kufer
Dopolnitelna dr{ka
br. na art.
0702 562 H
0647 028 0
0893 051
0955 702 562
0708 552 078
pak./par~.
1
●
●
●
Tehni~ki podaci
Napon
Vlezna sila
Izlezna sila
Nominalen broj na udari
Energija na udarite
Kapacitet na ~ekanot
Dol`ina na kabelot
Prifat na alatot
Te`ina bez dodatoci
230 V/50 Hz
1,100 Watt
650 W
1,300–3,000 vo minuta
2–12 J
180 kg/h
4m
SDS-max
5.4 kg
●
●
●
●
●
Podma~kuvawe so maslo, {to ovozmo`uva
odli~ni osobini na rabotata na studeno i
potpolno iskoristuvawe na silata.
Visoka energija na udarot od 12 J za brzo
obavuvawe na rabotnata zada~a.
Podesuvawe na 12 pozicii na re`a~ot, so
{to e ovozmo`ena adaptacija na {irok
spektar na rabotnite agli.
Podvi`no pozicionirawe - priklu~ok na
kabelot na alat so topka spre~uva prekin na
napojuva~kiot kabel.
Postepeno podesuvawe na frekvencijata
i ja~inata na udarot so pomo{ na
potenciometarot.
Avtomatsko zapirawe na motorot poradi
istro{enosta na ~etki~kite, spre~uva
o{tetuvawe na motorot - indikacija za
potrebna zamena na ~etki~kite.
Dopolnitelna so pena pokriena vrte`na
ra~ka - 360°.
Lesen za rabota, duri i za levu~ari.
Kvalitet: proizvedeno vo Germanija.
Dodatoci
Opis
Re`a~
Komplet na grafitni ~etki~ki
br. na art.
0647 0..
0708 555 078
pak./par~.
–
1
Sporedba so konkurentskite alati
Kapacitet na ~ekanot vo kg/h (Materijal beton B35)
So energija na udar 12 J i te`ina od samo 5,4 kg,
~ekanot MH 5-XE e pome‡u najjakite alati vo klasata.
Podvi`noto pozicionirawe na kabelot go namaluva
rizikot od kinewe.
M 13 0120
13 09
Elektro
pnevmatski
~ekan
MH 10-SE
br. na art. 702 571 1
Silno udira~ki, dolgotraen 10 kilogramski elekto pnevmatski udaren
~ekan (25 Joule), za te{ki ru{ewa i
probivawa. Se ispora~uva vo cvrst
kufer so dopolnitelna ra~ka, sprej za
odr`uvawe i re`a~i.
Sodr`ina
br. na art.
0702 571 1
0893 051
0708 570 070
0955 702 571
0647 040 025
Opis
Elektro pnevmatski ~ekan MH 10-SE
Sprej za odr`uvawe na futerot, 150 ml
Dopolnitelna ra~ka
Master kufer, plasti~en (ABS)
[temajz, ramen, {irok
pak./par~.
1
Pregled na {temajzite, SDS-max prifat
Opis
Dol`ina mm
{temajz, {ilest
280
400
{temajz, ramen, tesen
mm
-
0647 060 0
280
0647 028 025
25
0647 040 025
0647 060 025
600
{temajz, proboen
400
50
0647 060 050
300
80
0647 030 080
350
115
0647 035115
300
26
0647 030 026
{temajz, za kanali
300
32
0647 030 032
{temajz, za simnuvawe plo~ki
400
50
0647 050 400
{temajz, so krilca
380
35
0647 035 380
kg/h
220 V/50 Hz
1500 W
950 W
900-1890 v/min
6-26 J
490 kg/h
12 x 30°
4m
10,1 kg
SDS-max
1
Sporedba so konkurencijata
Tehni~ki karekteristiki
Napon
Vlezna sila
Izlezna sila
Broj na udari
Sila na udarite
Kapacitet na demontirawe na betonot
Mo`nost za podesuvawe na {temajz
Dol`ina na kabelot
Te`ina
Prifat
pak./par~.
0647 040 0
600
400
{temajz, ramen, {irok
br. na art.
0647 028 0
Dolgotraen, blagodarejœi mu na specijalno zasileniot prifat za alat, dobrata za{tita od pra{ina i
silniot motor so golema rezerva na sila.
Vrvna klasa na 10 kilogramskiot ~ekan: ru{i ssa.
490 kg beton za 60 min.
Amortizacijata vibracijata i ergonomskata ne
lizga~ka ra~ka gi {titat zglobovite od racete i
ovozmo`uvaat bezbedna rabota bez zamoruvawe.
Mo`no e elektronsko podesuvawe na brojot na
udari poradi prilagoduvaweto na te`inata na
ru{ewe i probivawe.
Elektronskata regulacija ovozmo`uva
nepromenljiv broj na udari i ja~ina na udar
vo tekot na rabotata.
Kontrolnata lampi~ka predupreduva ssa. 8 ~asa
pred neophodnata zamena na grafitnite ~etki~ki.
Samoprekinuva~kite grafitni ~etki~ki so
prodol`en raboten vek obezbeduvaat za{tita na
motorot.
Mo`no e podesuvawe na 12 polo`bi na alatot
zaradi prilagoduvaweto kon rabotniot agol odnosno spored potrebata.
Debelata izolacija dava najgolema mo`na
za{tita od elektro probivaweto.
SDS-max avtomatski prifat: alatot samo postavete go vo prifatot i zavrtete go osiguruva~ot.
Golem glaven prekinuva~ ovozmo`uva rabota i vo
za{titnite rakavici.
Kvalitet Made in Germany.
Idealan za ru{ewe i probivawe
M 13 0130
13 10
Materijal: beton MB45; vertikalna rabotna polo`ba;
alat: udaren {pic.
Eletri~na dup~alka sistem za otvori vo beton
DS 152
br. na art. 0651 152 1*
▼
Unverzalna ma{ina za dup~ewe so vadewe na jadroto,
zgodna za vla`no i suvo dup~ewe ra~no i so potpirka.
Vla`no - i suvo dup~ewe (pribor).
▼
Prednost:
Fleksibilni mo`nosti na upotreba – gi {tedi nabavuva~kite tro{oci
na nekoja drua ma{ina.
3 brzini.
Prednost:
▼
Optimalno podesuvawe na brojot na vrtewa za brzo i ekonomi~no
uspe{no dup~ewe.
Obem na isporaka
vilu{kast klu~ – ednostran SW38
vilu{kast klu~ – ednostran SW38
pak./par~.
0651 152 H
0955 651 152
0708 152 063
0651 400 003
0651 400 004
1
Prednost:
▼
br. na art.
Vgradena sigurnost kaj vla`noto dup~ewe.
Ne e potrebna dopolnitelna FID sklopka.
Opti~ko poka`uvawe na preoptovaruvaweto.
Prednost:
Tehni~ki podatoci
Napreduvawe na dup~eweto mo`e optimalno da se podesi za brzo
uspe{no dup~ewe i dolg `ivoten vek na krunata i ma{inata.
napon
V/Hz
klasa na za{tita
broj na vrte`i 1./2./3. brzina
min -1
sila na potro{uva~ka
W
maksimalen otvor – ø ra~no vodeno (vla`no)
230/50
/ II
0–550/1.250/2.700
1.900
vo mm
vo mm
6,5
53
5
maksimalen otvor – ø vodeno so potpirka (vla`no)
te`ina
stega~ki vrat
dol`ina na kabelot
Eednostavna monta`a na standardniot vodovoden priklu~ok.
Integriran PRCD – prekinuva~.
Prednost:
▼
ime
El.dup~alka sistem za otvori
vo beton DS152
prazan kufer od metal
bajonet priklu~ok za voda
Bajonet – priklu~ok za voda.
vo kg
vo mm
m
40
152
Kruna za suvo dup~ewe
predbr. na art. 0668
Adapter za krunata za
suvo dup~ewe
br. na art. 0668 690 18
Pribor
Prsten
za prisobirawe na voda
za DS152 i NDS
● Se postavuva nasekade kade se
bara v{mukuvawe na vodata
(napr. stambeni zgradi)
br. na art. 0651 400 001
za otvori – ø do mah. 40 mm
br. na art. 0651 400 002
za otvori – ø 68 i 82mm
(za vpu{teni dozni i
razvodni dozni)
Dvata vmetoci se opfateni so obemot
na isporakata
Priklu~ok za industriski v{mukuva~
br. na art. 0702 400 027
Vmetoci
[ipki za centrirawe
za prsten za prisobirawe voda
za DS152
● Za isklu~itelno to~no zapo~nuvawe na
dup~eweto kaj ra~noto dup~ewe.
Se ispora~uva so burgija.
otvor – ø
vo mm
20
25
28
30
35
40
68
82
br. na art.
0651 400 20
0651 400 25
0651 400 28
0651 400 30
0651 400 35
0651 400 40
0651 400 68
0651 400 82
pak./
par~.
br. na art.
1
0651 152 001 400 mm dol`ina
0651 152 002 300 mm dol`ina
0651 152 003 200 mm dol`ina
M 13 0140
13 11
Rezervoar za voda
pod pritisok
● Za raboti na dup~ewe bez priklu~ok za
voda na gradili{teto.
● Volumen na polneweto10 l.
● Dol`ina na crevoto 2,5m.
● Sigurnosen ventil protiv nadpritiso-
kot, isto taka da bi se ispu{til preostanatiot pritisok.
br. na art. 0651 150 206
Se ispora~uva so ra~na pumpa
(br. na art. 0708 651 206)
Potpirka za dup~alka
za DS 152
▼
▼
▼
▼
▼
br. na art. 0651 152 100*
Kruta potpirka za dup~alka
za otvori od 20 do 152 mm.
* Ma{inata DS 152 ne e vo obemot na isporakata
Obem na isporaka
ime
potpirka za dup~alka za DS 152
{estoagolen klu~
br. na art.
0651 152 100
0715 31 40
Integriran ured za fiksirawe so vakuum i
zacvrstuvawe so ankerisuvawe.
Prednost:
Dvata na~ini na zacvrstuvawe mo`at brzo i lesno da se koristat,
vo zavisnost od vidot na podlogata.
Precizno vodewe so vodilka vo forma na opa{ka od lastovi~ka.
Prednost:
Podolg raboten vek na krunata poradi maliot procep na vodilkata.
Stabilen, rotacionen stolb.
Prednost:
Potporkata mo`e da se koristi i za koso udarno
dup~ewe do agol od 45°.
Centrirawe na dupkata
za dup~ewe.
Prednost:
So ednostavno podesuvawe
na potpirkata se postignuva
precizno dup~ewe.
Trkalezna libela.
Prednost:
Mo`no e potpolno horizontalno postavuvawe za
kontrolirano dup~ewe so
kruna.
pak./par~.
770 mm
400
mm
m
0m
19
1
Pribor
Prsten za prisobirawe na voda
Vakuumska pumpa
Monta`en komplet
za potpirkata za dup~alkata DS 152
br. na art. 0651 150 201
br. na art. 0651 150 217
br. na art.
prsten za prisob.na voda mal,20–66 mm
0651 152 110
prsten za prisob. na voda golem,66–132 mm 0651 152 120
rezervna kapa za mal
0651 152 111
rezervna kapa za golem
0651 152 121
● Mo`nost za postavuvawe na mazni podlogi.
● Vakuum plo~ata ja eliminira potrebata
● Za ankerisuvawe na potpirkata za dup~alkata.
ime
za ankerisuvawe.
M 13 0145
13 12
Da se nara~a zaedno:
Udaren anker br. na art. 0904 010 126
Alat za postavuvawe
br. na art. 0904 020 12
Dijamantska
kruna
WDS – H
za ra~ni dup~alki so kruna
dimenzii vo mm
ø h korisna dol`ina
10 h 150
12 h 150
14 h 200
15 h 200
16 h 200
18 h 200
20 h 300
24 h 300
25 h 300
28 h 300
30 h 300
35 h 300
40 h 300
41 h 400
68 h 90*
80 h 90*
br. na art.
pak./par~.
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
0651 40
1
10
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
35
40
41
68
80
● ^etvorostruk segmentiran prsten na burgijata za lesno,postavuvawe na burgijata na
mestoto na dup~eweto, bez pomo{ na racete.
● Pogolema brzina na se~eweto.
● Krunata postavete ja pod mal agol na mesto
na dup~eweto. [tom se pomine vodilkata,
vnimatelno namestete ja burgijata vo ispravena polo`ba vo odnos na povr{inata koja se
bu{i i otvorete go odvodot na vodata.
Osnovnite predpostavki za ekonomi~no
koristewe se slednite:
● Ispraven pogonski alat.
● Neo{teten navoen priklu~ok.
● Adekvatno snabduvawe so voda.
● Izbegnuvajte ja neramnomernata rabota
(„tropawe“).
* Podra~je na upotreba: za priklu~nite i razvodnite dozni vo sidot i kre~niot peso~en kamen.
Adapter za
WDS – kruni za
bu[ewe
1
navoj na vretenoto za
dup~alkata (Ma{inata)
R 1/2” vnatre{en
1 1/4” UNC nadvore{en
Hilti DD-BI
Hilti DD-BU
2
navoj na krunata
Würth
3
4*
slika
br. na art.
1
2
3
4
0651 150 301
0651 150 302
0651 150 303
0651 150 304
M 13 0200
13 13
pak./par~.
1
● Priklu~ni adapteri za dup~alki na drugite
proizveduva~i na WDS dijamantskata kruna.
Skoro site dup~alki so kruna (osven Hilti i Würth)
imaat prifat od 1/2” ili 1 1/4”. Kaj najgolemiot
broj dup~alki postojat dvata prifati (za kruni
so golem i mal pre~nik).
Vo toj slu~aj, koristete 1 1/4” adapter zatoa {to
toj mo`e univerzalno da se koristi za site WDS
kruni od 10 – 350 mm.
Ve molime obvrnete vnimanie, deka krunite na
drugite proizvoditeli ne odgovaraat za na{ite
WDS - / NDS uredi.
Dijamantska
kruna
WDS-M
segmentirana
Osnovnite predpostavki za
ekonomi~no koristewe se slednite:
● Precizna i stabilna monta`a na potpirkata.
● Ispraven pogonski alat.
● Neo{teten navoen priklu~ok.
● Adekvatno snabduvawe so voda.
● Da se izbegnuva neramnomerna rabota
(„tropawe“).
Dimenzii
ø h korisna dol`ina mm
41 h 400
51 h 400
56 h 400
66 h 400
76 h 400
86 h 400
101 h 400
112 h 400
122 h 400
132 h 400
152 h 400
164 h 400
181 h 400
218 h 400
230 h 400
270 h 400
300 h 400
350 h 400
br. na art.
pak./par~.
0651 150 41
0651 150 51
0651 150 56
0651 150 66
0651 150 76
0651 150 86
0651 150 101
0651 150 112
0651 150 122
0651 150 132
0651 150 152
0651 350 164
0651 350 181
0651 350 218
0651 350 230
0651 350 270
0651 350 300
0651 350 350
1
13 14
Elektri~na dup~alka sistem za otvori vo beton
NDS 250
br. na art. 0651 250
Silen, kompakten sistem za vla`no dup~ewe so dijamantska kruna vo armiran beton,
ve{ta~ki i priroden kamen, so pre~nik na otvorot do 250 mm.
● Ne se razviva pra{ina, bu~avata e zna~itelno pomala otkolku koga se raboti so
udarna burgija t.e. {temajz.
● Rabota bez vibracii sprotivno od udarnata dup~alka.
● Avtomatsko isklu~uvawe na jaglenite ~etki~ki.
● Za{tita na motorot so elektronsko ograni~uvawe na strujata na startot.
● Dup~ewe bez napor i niz armatura so formirawe na trkalezna dupka.
● PRCD prekinuva~ e integriran na priklu~niot kabel; napojuvaweto e direktno
prekopriklu~uvawe na doznata so zazemquvaweto, bez FID za{titnata sklopka.
● 3 – stepen prenosnik za optimalna brzina na dup~eweto.
● Kontrolnata lamba poka`uva optimalna brzina na prodiraweto na krunata.
● Krutiot prenosnik i lizga~kata spojnica za podolg raboten vek.
● Direkten priklu~ok za voda za crevo so spojnica.
● Polesna monta`a na potpirkata za koja e potrebno edno lice, blagodarejœi ì
na mo`nosta za demonta`a na lizga~kiot nosa~ vklu~uvajœi i motor.
● Ra~nata kurbla lesno mo`e da se prekop~a (npr. za levaci i na te{ko
dostapnite mesta).
● Precizno vodewe so vodilka vo forma na opa{ka od lastovi~ka doprinesuva kon
podolgiot raboten vek na krunata.
● Potpirkata za dup~ewe mo`e da se pricvrsti so vakuumsko dr`ewe so pomo{ na vakuumskata pumpa (pribor) ili so ankerisawe so pomo{ na delovite za monta`a (pribor).
● Osnovata na potpirkata mo`e da se podesuva poradi za{tita na gumata za vakuumsko
pricvrstuvawe i svoe optimalno osiguruvawe.
● Brz premin od vakuumskoto zacvrstuvawe na zacvrstuvawe so ankerisawe.
● Stolbovi {to se vitkaat za precizni nakoseni otvori do 450S.
● Lesno, precizno prepodesuvawe na lizga~kiot nosa~.
Upotreba
● Ise~uvawe na otvor na sidovite, podovite i tavanicite.
● Otvori za ventilaciski kanali i napojni vodovi.
● Otvori za kuœni priklu~oci i odvodni cevki.
Obem na isporaka
ime
El. dup~alka NDS 250
vilu{kast klu~ , 19 mm
vilu{kast klu~ , 13 mm
vilu{kast klu~ , 38 mm
vilu{kast klu~ , 46 mm
br. na art.
–
–
–
0651 400 003
0651 400 004
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
/I
broj na vrtewa
1st/2nd/3rd
stepen min-1
0-410 /
0-830 /
0-1540
sila na
potro{uva~ka
Watt
2400
obem na
te`ina
otvorot – ø kg
mm
Motor so lizga~ki
25-250
nosa~
17
potpirka
14
Integriran manometar vo vakuumskiot blok
za nadgleduvawe na pritisokot na vakumot
Pomo{ za centrirawe za to~no
pozicionirawe na krunata.
Direkten priklu~ok za voda za
crevo so spojnica.
Spojnica br. na art. 0708 651 705
1/4” priklu~ok br. na art. 0708 651 706
Vodena libela za podesuvawe na potpirkata
275 mm
77
8m
m
190 mm
52
5m
m
230 V/
50 Hz
Klasa na
za{tita
405 mm
Volta`a
M 13 0220
13 15
Mo`nosti za zacvrstuvawe za NDS 250 (pribor)
Vakuumsko zacvrstuvawe
Ankerisawe
Vakuumska pumpa
Set za monta`a
br. na art. 0651 150 201
br. na art. 0651 150 17
● za ankerisawe NDS
250 so anker za
zakovuvawe W – ED,
br. na art. 0904 010 126
alat za postavuvawe
br. na art. 0904 020 12.
● Mo`e da se postavi na
mazni povr{ini.
● Blagodarejœi ì na plo~ata
za vakuumsko zacvrstuvawe
ne e potrebno ankerisawe.
Tehni~ki podatoci
napon
mah. pritisok na vakuumot
230 V
1.000 m bar
Ostanati delovi na priborot
Prsteni za prisobirawe na voda
za NDS 250
Prsten za prisobirawe voda
za NDS 100/WDS 150
Se primenuvaat nasekade kade se bara v{mukuvawe na voda,
napr. vo stambenite zgradi.
br. na art. 0651 250 001
Soodveten rezerven kapak
za otvori so pre~nik 25 – 122 mm
br. na art. 0651 250 003
br. na art. 0651 250 002
za otvori so pre~nik 127 – 218 mm
soodveten rezerven kapak
br. na art. 0651 250 004
● za otvori so pre~nik 10 – 132 mm
Prodol`ena {ipka
● Sekoj pat ja prodol`uva dlabo~inata na dup~eweto za 300 mm.
● Za kruni nad ø 50 mm.
br. na art. 0651 150 215
br. na art. 0651 150 220
Soodvetni vmetoci za prsten za prisobirawe voda NDS 100 / WDS 200
3.
1.
2.
4.-6.
slika
1
2
3
4
5
6
ime
~etkast vmetok
so toa e potreben:adapterski prsten
~etkast vmetok
dihtuva~ki prsten
dihtuva~ki prsten
dihtuva~ki prsten
za kruni ø mm
10-40
40-101
112
122
132
br. na art.
0651 40 240
0651 150 221
0651 150 223
0651 150 224
0651 150 225
0651 150 226
pak./par~.
2
1
2
Rezervoar za voda pod pritisok
● Za raboti na dup~ewe bez priklu~ok za voda na mestoto na
izvedba na rabotite.
● Manometar za sad pod pritisok (mah. 6 bar).
● Volumen na polneweto 10 l.
● Dol`ina na crevoto 2,5 m.
● Sigurnosen ventil za nadpritisok,isto taka za
ispu{tawe na zaostanatiot pritisok.
● Golema inka za polnewe.
br. na art. 0651 150 206
vklu~uva i ra~na pumpa (br. na art. 0708 651 206)
Pribor
ime
kruna za dup~ewe WDS – M
industriski vsisuva~ ISS 55-S
M 13 0221
13 16
br. na art.
0651 150 ...
0701 155
pak./par~.
1
Elektri~en
udaren
odvrtuva~
ESS 1/2”
br. na art. 0702 317 0*
Silen elektro odvrtuva~ za zavrtki od M6 do M18. So pomo{ na
ra~kata vo sredina i dobrata
polo`ba na te`i{teto
mo`na e rabota bez napor
so edna raka.
● Golem udaren moment pri namalena te`ina.
● Ra~ka vo sredina za dobra vramnote`enost.
● Udaren mehanizam so mal povraten moment na
vrtewe za rabota bez napor.
● Prekinuva~ so regulator za podesuvawe na
udarniot moment.
● Pristapen preklopuva~ desno-/levo.
● Dr{ka za obesuvawe za stacionarna rabota
(povlekuvawe so sila na pru`ina).
● Ekstra dolg kabel (4m).
● Kompakten na~in na izrabotka ovozmo`uva
isto taka dobra upotreba za levaci.
● Kvalitet made in Germany.
Obem na isporaka
ime
ESS 1/2”
br. na art.
0702 317 0
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
napon
sila na potro{uva~ka
klasa na za{tita
izlezna korisna sila
broj na vrtewa pri nominalnata sila
prifat na alatot
zavrtki
konstanten moment na vrtewe
dol`ina na kabelot
te`ina
230 V / 50 Hz
500 W
/II
270 W
500–1300 min-1
1/2” nadvore{ni ~etvrtasti
M6–18
70–250 Nm
4m
okolu 3,3 kg
Primeri na upotreba
● Zavrtuvawe na visoki i visokoopteretivi polici.
● Zavrtuvawe na ~eli~ni nosa~i.
● Silno zavrtuvawe na cevnite vodovi.
● Zavtuvawe na fasadnite zavrtki.
● Zavrtuvawe na zavrtki-ankero/betonski zavrtki.
● Zamena na trkala na vozilata.
● Brzo opremuvawe i izgradba na bini.
● Nadgradba na prikolki kaj kamionite i patni~kite
vozila
● Rastavuvawe na korodiranite spojuvawa i u{te
mnogu drugi raboti...
320 mm
Cev~esti klu~evi
br. na art. 0714 13 …
190 mm
Standardni vrednosti za maksimalen vrte`en moment na zategaweto vo (Nm) kaj zavrtkite Würth
Smetano po presekot na zategaweto; iskoristuvawe na granicata na rasteglivost 90% (pri koeficijent na triewe μ = 0,12)
Klasa na cvrstina spored DIN
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
3.6
2.71
6.57
13
22.6
36
55
75
4.6
3.61
8.7
17.5
30
48
73
101
5.6
4.52
11
22
37.6
60
92
126
4.8
4.8
11.6
23
40
65
98
135
5.8
6.02
14.6
29
50
79
122
168
M 13 0250
13 17
6.6
5.42
13.1
26
45
72
110
151
6.8
7.22
17.5
35
60
95
147
202
6.9
8.13
19.7
39
67
107
165
227
8.8
9.7
23
47
80
130
196
270
10.9
13.6
33
65
113
180
275
380
12.9
16.2
39
78
135
215
330
450
14.9
18.9
46
92
158
251
386
530
Elektro - re`a~
za lim
EK 16
br. na art. 0702 716 1*
So pomo{ na prodol`etok (pribor) prisposobliv
kon ramni i dlaboki profili (trapezovidni limovi). Osven toa, so ekstremno mal radius na krivina.
So toa se dava golem broj mo`nosti za upotreba pri
obrabotka na lim.
● So pomo{ na brz sistem na zamena isklu~itelno lesno se preminuva na
obrabotka na dlabokite profili.
● Najmal radius na krivina vo svojata klasa za tesni i precizni
Obem na isporaka
ime
elektro glodalka za lim EK 16
prazen kufer od polipopilen
vmetok od polistirol
raboten alat
matrica
zare`uvawa na krivinite.
slika
–
–
–
6
7
br. na art.
0702 716 H
0955 702 1
0955 030 8
0702 715 001
0702 715 002
● Glodalka so mo{ne golema rezerva na sila za poln razvoj na silata pri
pak./par~.
maksimalnoto optovaruvawe.
● Nosa~ na matricata se podesuva bez alat vo ~ekori od 45°, so toa prila-
goduvaweto e optimalno za rabotnite uslovi i za korisnikot.
1
● Golema brzina na re`ewe za brzi raboti.
● Dolg raboten vek na matricata za poniski tro{oci na upotreba.
● Kvalitet: made in Germany
1
Tehni~ki podatoci
V/ Hz
napon
vid za{tita
nominalna sila
izlezna korisna sila
brzina na re`ewe
broj na ~ekori
kabel
te`ina
W
W
m/min
1/min
m
kg
230 / 50
/ II
350
210
1,9
1 500
5
1,8
Ostanati karakteristiki
Tesni radiusi na krivinata
ovozmo`uvaat poveœenamenska
upotreba.
3
4
6
7
5
8
Pribor/Abe~ki delovi
bez
so
prodol`etok prodol`etok
^elik do 400 N/mm2
do 600 N/mm2
do 800 N/mm2
plemenit ~elik
aluminium do 250 N/mm2
{irina na tragi na se~ewe
nurnuvawe-ø so matrica
dlabo~ina od ma{inata do zasekot
(pogledni go crte`ot desno) mah.
radius najmala kriva
vnatre{na
nadvore{na
2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1,6
1
0,7
0,8
2,5
5
22
1,6
1
0,7
0,8
2,5
5
24
mm
85
160
mm
mm
30
35
55
60
ime
prodol`etok (dol`ina = 160 mm) vklu~uvajœi go
stolbot, matricata i nosa~ot do 1,3 mm
stolb za prodol`uvawe
abe~ka plo~a za prodol`etok
matrica za prodol`etok
komplet za prodol`etok (se sostoi od stolb,
matrica i abe~ka plo~a)*
stolb
matrica
rezerven stolb i matrica*
maslo za dup~ewe i se~ewe
br. na art.
0702 716 100
slika p./p.
1
0702 716 101
0702 716 103
0702 716 102
0702 716 104
2
3
4
5
0702 716 001
0702 716 002
0702 716 003
0893 050
6
7
8
–
1
* Za optimalni rezultati na se~ewe sekoga{ prepora~uvame zamena na site delovi.
So prodol`etokot mo`at da se prese~at
limovi vo vdlabnuvawe do 160 mm.
M 13 0260
13 18
Gips - odvrtuva~
S50 TB
br. na art. 0702 050 0
pak/par~.
▼
br. na art.
0702 050 H
0708 050 002
0614 176 754
0708 315 032
▼
Opis
Gips odvrtuva~
Rezervna stega~ka glava
Vmetok
Brzo-promenliv kabel
Brzo-promenliv kabel.
Prednost:
z Podolg kabel, po potreba, mo`e da se montira za par sekundi.
▼
Se ispora~uva:
Osobeno zgodna za zavrtki do 5 mm.
Prednost:
z [tedi vreme, brojot na vrtewata e optimalno podesen za zavr{ni
monta`ni raboti vo grade`ni{tvoto.
Lesen i ergonomi~en.
Prednost:
z Za dolgotrajna rabota so malku zamor.
▼
Elektri~en odvrtuva~ za monta`ni
raboti vo grade`ni{tvoto.
Mo`nost za podesuvawe na dlabo~inata na vleguvaweto na zavrtkata.
Prednost:
z Lesno podesuva~kiot grani~nik so zapirawe ja regulira dlabo~inata
na vleguvaweto na zavrtkata.
1
Tehni~ki podaci
Napon
Te`ina
Vlezna sila
Izlezna sila
Broj na vrtewa
Prifat na alatot
Dol`ina na kabelot
230 V
1,12 kg
500 W
255 W
0 - 4.650 min-1
1/4” E 6,3
4m
Pribor
Opis
Brzo-promenliv kabel, 6 m
br. na art.
0708 315 039
Magneten dr`a~ za vmetoci
br. na art. 0614 176 702
M 13 0270
13 19
Uvodnik za zavrtki
na redenik
S 50 TB-M
Za S 50-TB
br. na art. 0702 050 100
Primenliv za site raboti kaj koi na zavrtkite
nani`ani na redenik mo`at da donesat za{teda vo
pogled na pokratko traewe na izvedba na rabotite.
Osobeno zgoden za raboti na monta`a na
gips-kartonskite plo~i so zavrtki.
Zasebno e pakuvan, vo kartonska kutija, zaedno sa dva PH 2 vmetoci i
soodveten adapter za prikllu~ok na S 50-TB.
▼
Elektri~na odvrtka S 50-TB se pora~uva zasebno.
br. na art.
–
0614 100 212
pak./par~.
1
2
▼
Opis
Uvodnik za zavrtki na redenik
1/4”-PH 2 vmetok, dol`ina 176.5 mm
▼
Sodr`ina na isporakata
Za zavrtkite na redenikot.
Prednosti:
Seriski povrzanite zavrtki nosat ogromna za{teda vo vreme, pa
zatoa i nivnata cena mo{ne brzo se amortizira.
Upotrebliv za zavrtki so dimenzii od 3.5h25 do 4.2h55 mm.
Prednosti:
Isklu~itelno e fleksibilen vo rabotata.
Neobi~no e lesen i ednostaven za upotreba.
Prednosti:
Za dolgotrajna rabota so malku zamor.
Lista na zavrtki na redenikot
Dimenzii
vo mm
3.9 h 25
3.9 h 35
3.9 h 45
4.0 h 25
4.0 h 30
4.0 h 35
4.0 h 40
4.0 h 45
Dodatoci
br. na art.
br. na art.
br. na art.
so dvoen navoj
so grub navoj
zavrtki za beton. plo~i~ki
0179 339 25
0179 339 35
0179 339 45
–
–
–
–
–
0179 839 25
0179 839 35
0179 839 45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0179 64 30
–
–
0179 64 45
13 20
Opis
1/4”-PH 2 vmetok, dol`ina 176,5 mm
1/4”-AW20 vmetok, dol`ina 176,5 mm
Elektri~na odvrtka S50-TB
Soodveten kufer, prazen
br. na art.
0614 100 212
0614 100 420
0702 050 0
0955 250 400
pak./par~.
3
3
1
1
Elektri~ni
no`i~ki za
lim
EB 13
br. na art. 0702 710
Lesen elektri~en alat, zgoden za
rakuvawe
3
2
● Zgoden za profilisani materijali.
● Brzo, to~no, se~ewe bez rabni ostatoci.
● Se~ewe nad vnatre{niot radius od 140
1
mm, spored debelinata na limot.
● Nadvore{niot radius e neograni~en.
● Se~e ~eli~en lim, lim od plemenit ~elik i
Tehni~ki podatoci
napon
sila
broj na udari
najmal radius
{irina na zasekot
te`ina
sila na se~ewe ~eli~en lim 400 N/mm2
plemenit ~elik 800 N/mm2
oboeni metali 250 N/mm2
230 V/50 Hz
200 W
3000/min.
140 mm
4 mm
1.6 kg
1.3 mm mah.
1.0 mm mah.
2.0 mm mah.
oboeni metali.
● Nadvore{nite povr{ini na ~elusta od
glavata na no`i~kite se zgodni za zategawe vo stegata za stacionarna upotreba.
● Se~eweto izveduvajte go vo nasoka obratna od dvi`eweto na skazalkite na
~asovnikot.
● Kvalitet: made in Germany
Poedine~na isporaka
ime
rezerven no`
rezervna ~elust (1par)
komplet od sigurnosni no`evi
poz. *
1
2
3
br. na art.
0708 710 009
0708 710 008
0708 710 255
* ne e sodr`ano vo obemot na isporakata
Primeri na se~ewe (kroewe)
13 21
pak./par~.
1
Aksijalna
brusilica
(Elektro-biax)
GS 600-E
br. na art. 0702 500
Silna aksijalna brusilica zgodna
za rakuvawe.
● Za brusewe,obrabotka na rabovi, polirawe i gruba obrabotka so to~ilo.
● Regulatornata elektronika ovozmo`uva
podesuvawe na brojot na vrtewa vo prazen od od 12000 – 27000 vrt./min.
● Konstant elektronika za odr`uvawe na
brojot na vrtewa go dr`i brojot na vrtewa pribli`no konstantnten i pri optovaruvaweto.
● Pokrieniot prekinuva~ go spre~uva
slu~ajnoto vklu~uvawe.
● Odli~no rakuvawe i za levoraki.
● Stega~ki vrat so pre~nik 43 mm za prifat
na dopolnitelnata ra~ka (pribor).
● Isporaka vo kartonska kutija so
vilu{kast klu~ SW 17, klin za blokada i
stega~ki kle{ti 6mm.
Tehni~ki podatoci
sila na potro{uva~ka
broj na vrtewa vo prazen od
stega~ki vrat
te`ina
600 W
12 000 - 27 000 vrt./min
43 mm
1,4 kg
Mo`nost za dopolnitelna isporaka
ime
stega~ki kle{ti Ø 3 mm
stega~ki kle{ti Ø 6 mm
stega~ki kle{ti Ø 8 mm
stega~ki kle{ti Ø 1/4”
stega~ka navrtka
dopolnitelna ra~ka
Glodala od tvrd metal
br. na art. 0616 …
br. na art.
0702 500 001
0702 500 002
0702 500 003
0702 500 004
0708 500 002
0708 224 720
pak./par~.
1
Lepezasti brusevi i alati za
matirawe
br. na art. 0672 …
13 22
Glodalka za
spoevi vo drvo
(kekserica)
HVF 710-S
br. na art. 0702 907 1
Silna, kruta 710 W ma{ina za stabilni i precizni spoevi vo tvrdo i
meko drvo, iverica i plastika so
vrzuva~ki plo~i~ki od drvo. Isto
taka zgodna za reparacija na gre{ki
vo materijalot so pomo{ na drvenite
vmetoci.
Sodr`ina na isporakata
br. na art.
0702 907 H
0955 702 907
0611 100 061
0708 907 702
0708 907 404
0702 907 003
0708 907 807
0708 907 405
ime
glodalka za spoevi vo drvo HVF 710-S
metalen kufer so pregrada za sitni par~iwa
glodalka ø 100 mm, 6 zabi
klu~ so ~elen otvor
adapter za v{mukuvawe
vreœa od platno
adapter za isfrluvawe na ostatocite
za{titna plo~a, plastika
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
napon
230 V /
50 Hz
klasa
br.na vrt.
na za{tita pr. odot
min –1
/ II
10 000
br. na vrt. potro{uv.
pod optov.
min –1
W
izllezna
sila
W
osnovna
plo~a
mm
obem na navoj na dlabo~ina na {irina priklu~en dol`ina te`ina
vitkaweto vretenoto glodaweto
na `lebot vod
mah. mm
mm
m
mm
kg
6 000
390
130x130
0 - 90°
Dlabo~ina na glodaweto se podesuva
na trkaloto za podesuvawe na
golemini 0,10,20, Simplex,
Duplex i Mah.
710
M 10
Grani~nik za svitkuvawe za
kontinuirano podesuvawe na
agolot na glodaweto. Glavnite agli
22,5°, 45° i 67,5° brzo se podesuvaaat.
Glodalka za povrzuvawe na drvoto
19
4
3
360
2,6
Razli~nite debelini na plo~ite
precizno se poka`uvaat na skalata.
Tri predpodesuvawa so pomo{ na
revolver-grani~nikot.
Glodalka za drvenite vmetoci
● Svitkuva~ka ~elna plo~a so skala za iskoseni
spoevi kontinuirano od 0-90°,
so raster za 22,5° 45° i 67,5°.
● Visoko podesuva~ka ~elna plo~a za razli~ni debelini
na materijal so skala od 0-26 mm (0-1 Zoll) i 3 brzi
podedesuvawa na revolver-grani~nikot na dlabo~ina.
● Prethodno podesena dlabo~ina na glodawe za spojuvawe na drvenite plo~i~ki so golemina 0, 10 i 20, kako i
Duplex (D), Simplex (S) i Mah so fino podesuvawe.
● Lizga~ki vodilki, kuœi{te na glodalkata, stubno vodewe, grani~nik za svitkuvawe i visina od aluminiumskiot odlivok.
● Vodewe so dva stolba za precizni raboti.
● Metalna kutija na prenosnikot za visoka
stabilnost.
● Integrirano v{mkuvawe na pra{inata gi izduvuva
odrezocite na strana podaleku od rabotnoto
mesto, mo`nost za priklu~uvawe na vreœa
za pra{ina.
● Za efikasno v{mukuvawe prepora~uvame master industriski v{mukuva~ ISS 45-M.
● Nasadnata plasti~na plo~a gi {titi racete pred
glodalkata.
● Gumeni prsteni na ~elnata plo~a protiv iskliznuvaweto na rabotnata povr{ina.
● Dobro vidlivo obele`uvawe vo sredina i nadvor na
podnata i ~elnata plo~a.
● Ergonomsko poliamidno kuœi{te, golema ra~ka vo
forma na lak i pristapen prekinuva~ za vklu~uvawe i
isklju~uvawe so mo`nost za blokada za postojan pogon.
● Blokada na vretenoto.
● Samoisklu~uva~ki jagleni ~etki~ki.
● Kvalitet made in Germany.
Pribor
br. na art.
0702 907 003
ime
vreœa od platno
pak./par~.
1
Drveni plo~ki za povrzuvawe
golemina
0
10
20
dimenzii d h { h v mm
45 h 15 h 4
55 h 19 h 4
63 h 23 h 4
br. na art.
0907 250 0
0907 250 10
0907 250 20
pak./par~.
1000
Drveni vmetoci
golemina dimenzii
broj na
zapci
6
glodalka Ø
mm
100
otvor
mm
22
br. na art.
0611 100 061
broj na
zapci
4
glodalo Ø
mm
100
otvor
mm
22
M 13 0310
13 23
br. na art.
0611 100 072
2
68.5 h 8 h 13
materijal
smreka
bor
ari{
hrast
br. na art. pak./par~.
0907 502
0907 512
400
0907 522
0907 532
Ubodni pili
so kru`no
dvi`ewe
STP 135-B exact
br. na art. 0702 646 1
STP 135-S exact
br. na art. 0702 645 1
STP 120-S
▼
▼
br. na art. 0702 643 1
br. na art.
Ubodna pila - svitkana ra~ka
Ubodna pila - obla ra~ka
Ubodna pila - obla ra~ka
Za{tita od ostatoci
Prodol`etok za odstranuvawe pra{ina
Plasti~na podloga
Ubodna pila za drvo
Ubodna pila za metal
Ubodna pila, univerzalna
Prazen kufer, polistiren, ORSY 200
Vmetok za kufer, polistiren
0702 646 H
0702 645 H
0702 643 H
0708 643 031
0708 643 0331
0708 643 032
0608 116 234
0608 116 123
0608 116 345
0955 702 1
0955 030 9
STP 135-B exact
702 646 1
STP 135-S exact
702 645 1
STP 120-S
702 463 1
1
-
1
-
1
1
1
1
STP 135-B/-S exact
STP 120
Sila
720 W
650 W
Postepeno startuvawe na ma{inata
Prednosti:
● Postepenoto startuvawe na ma{inata
obezbeduva prodol`en raboten vek na
motorot.
Dopolnitelna ~elust za vodewe na pilata
Prednosti:
● Dopolnitelna ~elust za vodewe
obezbeduva potpolno vertikalna polo`ba
na pilata vo tekot na rabotata kako i
precizen zasek.
Debelini na se~ewe za
Tehni~ki podatoci
Opis
▼
Opis
Rabota bez vibracii
Prednosti:
● Spre~eno {tetno vlijanie na vibraciite
vrz zglobot na rakata na korisnikot.
▼
Se ispora~uva
Podesuvawe na rabotnata stopa bez alat
Prednosti:
● Rabotnata stopa mo`e da se podesuva za
se~ewe pod agol do 45°.
Drvo mm
Broj na vrtewa Te`ina
2,7 kg
500 - 2,800
2,6 kg
Dol`ina na kabelot agol na se~ewe
4m
0-45°
4m
0-45°
Sistem za brza zamena na pilata:
pilata avtomatski se zacvrstuva
i isfrla so pritiskaweto na
lostot za osiguruvawe.
~elik, nelegiran mm
~elik, legiran mm
Aluminium mm
STP 125-B/-S exact
135
10
3
20
STP 120-S
120
10
3
20
Meka dr{ka:
za sigurno i bezbedno rakuvawe so
alatot.
Podesuva~ko trkalce:
za podesuvawe na brzinata na re`ewe
vo zavisnost od vidot na materijal.
Dopolnitelna ~elust
za vodewe na
pilata
(samo exact):
spre~uva vitkawe na pilata
vo tekot na rabotata.
Prekinuva~ za duvalkata:
ovozmo`uva dobra vidlivost na
linijata na re`ewe vo tekot na
rabotata.
Prekinuva~ za
oscilira~ko
dvi`ewe:
4 stepeni na podesuvawe: od sporo re`ewe (za metal)
do brzo re`ewe (za drvo).
13 24
Elektri~na
ubodna pila
(sabjarka)
SBS 1000-VES
br. na art. 0702 690 1
Elektri~na ubodna pila od vrvna
klasa.
So brzo promenliv priklu~ok, promenliv
priklu~en kabel, nenadminata vo pogled na
rabotata, so nezna~itelni vibracii. Vo cvrst
plasti~en kufer so 5 lista pili. Isto taka se
koristi kako pila za cevki.
Se ispora~uva
● 1000 W i od od 32 mm za specijalno brzo postepeno se~ewe
Ime
Ubodna pila SBS 1000-VES
Promenliv priklu~en kabel l = 4 m
Brzo podesuva~ka vodilka za pilata
List pila za oboeni metali l = 150mm,Z= 1,8-2,6
Plasti~en kufer, prazen
br. na art.
0702 690 H
0702 690 002
0708 690 021
0615 915 030
Pak./par~.
1
5
1
● Elektronski prekinuva~ za zabrzuvawe so kontinuirana
●
●
●
Tehni~ki karakteristiki
Priklu~na sila
Broj na odovi bez optovaruvawe
Dol`ina na odot
Napon
Dol`ina na kabelot
Te`ina
Klasa na za{tita
1000 W
0-2800 min-1
32 mm
230 V
4m
3,9 kg
Mah. golemini na se~ewe
Drvo
^elik
Aluminium
Oboen metal
Metalna cevka
Profili
300 mm
20 mm
25 mm
25 mm
100 mm / 4”
200 mm
●
●
●
●
/II
●
●
●
●
●
regulacija na brojot na odot. Regulaciskoto trkalo za prethodno birawe na optimalniot od vo sklad so materijalot.
Blagodarejœi ì na elektronikata se odr`uva re~isi konstantna za~estenost na odot i pod optovaruvawe.
Priklu~ok za brza i ednostavna zamena na listovite na
pilata bez alat.
Patentiran antivibraciski sistem so edinstvena prenosna konstrukcija go ~uva liceto koe go koristi.
Kompletno izolirana metalna prenosna kutija so
gumena mana`etna za za{tita od elektri~en udar.
Specijalen dihtung za za{tita od pra{ina i ostatok na
voda od cevkata i vodovite.
Dolg vek na traewe.
Vgradena udarna spojnica obezbeduva dolg vek na traewe na
ma{inata vo najte{kite uslovi na rabota, bidejœi apsorbira
golemi optovaruvawa.
Kapak za brza izmena na jaglenite ~etki~ki.
Specijalen uti~en sistem za promena na o{tetenite kabli
za nekolku sekundi.
Za rabota nad glavata listot na pilata mo`e da
se izvrtuva za 180º.
Vodilka za pilata so tri regulaciski pozicii garantira
najdolg vek na traewe za celosna dol`ina na zasekot na listot
na pilata.
Ergonomska dr{ka kako kaj lopata za optimalno rakuvawe.
Pribor za SBS 1000-VES
Promenliv priklu~en kabel: kabelskiot utika~ zavrtete go na
levo i simnete go kabelot. Ufrlete nov kabel i
blokirajte go so vrtewe na desno.
Brzo promenliv priklu~ok za list na pilata: zategnuva~ki prsten na
priklu~okot vrtete go vo nasoka na srelkata. Listot na pilata ufrlete
go do grani~nikot, otpu{tete go zategnuva~kiot prsten.
Soodvetni listovi na pilata
za drvo
br. na art. 0608 030...
Ofarban metal za drvo
br. na art. 06158...
Ofarban metal za metal
br. na art. 0615 9 ...
Stega~ki ured za cevka
do 100 mm / 4”
Promenliv priklu~en vod
I = 10 m
br. na art. 0702 690 001
br. na art. 0702 690 003
Priklu~ok za list na pilata
1/2” univerzalna osovina
Upotrebi (isto taka vidi gi ubodnite pili SBS 600-E)
Pilewe drvo so klamfi, na pr. paleti
Pilewe metalni profili vrzani za sid so vitka~kite listovi
na pili za oboen metal
M 13 0330
13 25
Se~ewe na metalnite cevki do Ø od mah. 100 mm / 4” so ured.
Pila sabjarka
SBS 900-E
br. na art. 0702 693 1
▼
900 W silna, precizna pila vo forma na sabja, izrabotena specijalno za pilewe na metali i cvrsti materijali.
▼
Potenciometar.
Prednost:
Za ~ustvitelno pilewe i rabota so materijali.
▼
Mo`nost za brza monta`a na se~ivoto.
Prednost:
Za brzi promeni na se~ivoto bez dopolnitelen alat.
Obem na isporaka
br. na art.
p/par~
0702 693 H
1
Se~ivo 150 h (1.8-2.6)
0615 915 026
5
Plasti~en kufer za nosewe (prazen)
0955 702 693
1
▼
Opis
Pila sabjarka SBS 900-E
Udarna {ipka so specijalen mehanizam za zatvorawe.
Prednost:
Ja za{tituva menuva~kata kutija protiv pra{ina i go zgolemuva rabotniot vek na pilata.
▼
Precizna monta`a na udarnata {ipka so mali potezi
Prednost:
Pilata ima malo oscilirawe i ovozmo`uva precizni se~ewa.
Tri godi{na garancija.
Prednost:
Za vreme na ovoj period, site nepravilnosti vo rabotata na pilata ili
vo nejzinite delovi mo`at da bidat otstraneti besplatno.
Pila sabjarka
SBS 850-E
br. na art. 0702 694 1
▼
850 W silna, precizna pila vo forma na sabja, izrabotena specijalno za pilewe na drvo i meki materijali.
▼
Potenciometar.
Prednost:
Za ~ustvitelno pilewe i rabota so materijali.
Obem na isporaka
br. na art.
p/par~
Pila sabjarka SBS 850-E
0702 694 H
1
Poveœenamenski se~iva 150 h (1.75-3.0)
0615 915 030
5
Plasti~en kufer za nosewe (prazen)
0955 702 694
1
Dr`e~ki prsten.
Prednost:
Pilata mo`e da se zaka~i na drugi objekti.
▼
Tehni~ki podatoci
SBS 900-E
Napon
28 milimetarski udar na pilata.
Prednost:
Za brzo pilewe, osobeno vo drvoto.
▼
Opis
▼
Mo`nost za brza monta`a na se~ivoto.
Prednost:
Za brzi promeni na se~ivoto bez dopolnitelen alat.
V/Hz
SBS 850-E
230/50
!!!!!!!!!!!!!!!!!0JJ
Klasa na za{tita
Moœnost
W
900
850
Nominalna brzina
y/m
0-2,800
0-2,700
Udarna sila
mm
19
Dol`ina na kabelot
mm
Te`ina
kg
28
4
2,9
3,3
13 26
Tri godi{na garancija.
Prednost:
Za vreme na ovoj period, site nepravilnosti vo rabotata na pilata ili
vo nejzinite delovi mo`at da bidat otstraneti besplatno.
Ra~na trkalezna
pila
HKS 165
br. na art. 0702 165
Obem na isporakata
Ime
Ra~na trkalezna pila HKS 165
HM-List na ra~nata trkalezna pila
otvor
broj na zapci
{irina na presekot
Ø 190 mm
Ø 30 mm
40 mm
2,9 mm
Paralelen grani~nik
Vsisuva~ki prodol`etoci so svitkuva~ki adapter
br. na art.
-
Pak./par~.
0610 190 403
1
0702 165 003
0702 165 004
Tehni~ki podatoci
Napon
Vlezna sila
Izlezna sila
Broj na vrtewa vo prazen od
Te`ina
Dlabo~ina na se~eweto pri 900
Dlabo~ina na se~eweto pri 450
List na pilata
Otvor na listot na pilata
Napre~no podesuvawe
Paralelno vodewe na papu~ata na pilata ovozmo`uva precizno podesuvawe na
dlabo~inata na se~eweto.
Egzaktno podesuvawe na agolot garantira
precizni preseci 45 - 90°.
Preciznost vo kuœi{teto lieno pod
pritisok:
- Zap~anicite se smesteni vo
aluminiumsko kuœi{te lieno
pod pritisok garantira golema
stabilnost vo tekot na rabotata.
- Kuœi{teto na pilata, stolot na pilata
i svitkanite segmenti od aluminiumskata odlivka pod pritisok
obezbeduvaat preciznost i
to~nost na agolot pri pileweto i
nakosenite preseci do 45°.
So podesuvawe na paralelnoto
se~ewe se postugnuva ~ista slika
na presekot.
Visoka sigurnost blagodarejœi mu
na sigurnosniot prekinuva~ so vklu~ena
blokada i vsisuva~kite prodol`etoci so
svitkuva~ki adapter.
*Dlabo~ina na se~eweto so {ina za vodewe.
230 V
1350 W
800 W
3800 min-1
4,5 kg
okolu 65 mm (60 mm*)
okolu 45 mm (40 mm*)
0 - 190 mm
0 - 30 mm
okolu 45°
Pribor
Ime
br. na art.
Pak./par~.
Vode~ka {ina,eloksirana so aluminium,1400 mm dol`ina
otporna na deformacii, vklu~uvajœi 1 par na stega~i so zavrtka
0702 165 001
1
M 13 0350
13 27
Trkalezna pila
so metalna za[tita
MKS 2200 Inox
br. na art. 0702 195 0*
Pilata so metalna za{tita za se~ewe na ~elik, plastika,
aluminium, bakar, odlivki, SML a isto taka i za plemenit
~elik. Bez ladewe, zna~i ekolo{ki podesena. So ra~ka za
nosewe, lesna i nasekade primennliva.
● Visok sigurnosen standard blagodarejœi na:
– Sigurnosniot prekinuva~, koj za{tituva od nesakano vklu~uvawe.
– Sigurnosnata blokada vo sostojba na miruvawe.
– Sigurnosniot {tit od pleksiglas za za{tita od otpadocite
sozdadeni so se~ewe.
– Sigurnosnata blokada, koja popre~uva nesakano pritiskawe
nadolu i odstranuvawe na {titnikot na plo~ata za se~ewe na pilata.
● Zacvrstuvawe na rabotniot predmet preku lostot za brzo zategnuvawe.
● Nakoseni zaseci se mo`ni do 45° vo ~ekori od 15°.
● Se~e bez ladewe, i pokraj toa malku iskri.
● Za odlivka, ~elik, aluminium, SML, cevki za voda i gas, cevki
oblo`eni so plastika i lesen plemenit ~elik.
● So dr{ka za nosewe za mobilno koristewe,
napr. na gradili{tata.
● So rezervar za faœawe na ostatocite od se~ewa, koj zadr`uva pribli`no 80% od
ostatocite.
Upotreblivi plo~i za se~ewe
(pora~ajte gi istovremeno so ma{inata)
Plo~ata za se~ewe ne e vo obemot na isporakata
Obem na isporaka
ime
br. na art.
0702 195 H
0708 195 132
0715 31 43
pila so metalna za{tita MKS 2200 Inox
agolna plo~a
vnatre{en {estostran klu~ SW 8 mm
pak./par~.
1
naziv
plo~a za se~.
Z 90
plo~a za se~.
Z 72
plo~a za se~.
Z 60
plo~a za se~.
Z 60
upotreblivi materijali
tenkosiden ~elik/ plemenit ~elik
i drugi materijali do 2 mm
debelosiden ~elik/ plemenit
~elik i materijali od 2- 5 mm
debelosiden ~elik/ plemenit
~elik i materijali od 4- 6 mm
odlivka i SML do 5,3 mm
br. na art.
0604 135 590
pak./par~.
0604 135 572
0604 135 561
1
0604 135 560
Predupreduvawe: Rabotniot vek na plo~ata za se~ewe zavisi od povr{inata na
presekot na zarezot.
Tehni~ki podatoci
napon
klasa na za{tita
sila na potro{uva~ka
plo~a za se~ewe ø
plo~a za se~ewe – prifat
broj na vrtewa na prazniot od
periferna brzina vo prazniot od
nakosen zasek
osnova
te`ina sa.
nivo na ja~ina na bu~avata
vibracii dlanki – race
230 V/50 Hz
/I
2 200 W
355 mm
25,4 mm
1 300 min-1
1 450 m/min
0°, 15°, 30°, 45°
470 h 290 mm
24,4 kg
113 dB
1,19 m/s2
Pribor koj se ispora~uva
ime
komplet na jagleni ~etki~ki
za{titni o~ila
{titnik od bu~ava
zatki za u{i
rabotna keceqa
pleteni rakavici 1 par
br. na art.
0708 195 015
0899 1…
0899 300 230
0899 300 10.
0984 31.
0899 400 0..
Maksimalni dimenzii na rabotniot predmet
mah. Ø U mm
mah. a h b mm
90°
~elik i drugi
materijali
d
a
b
a
b
b
45°
plemenit ~elik
~elik i drugi
materijali
plemeniti ~elik
Del za stegawe
● Za idealno zacvrstuvawe na U i S
140
125
102
90
120h120
105h155
108h108
95h140
85h85
75h100
76h76
67h90
Rabotna masa
● Za raboti na ergonomski ispravna
rabotna visina.
br. na art. 0702 195 001
M 13 0360
13 28
profili bez upotreba na potro{noto
formirano par~e.
br. na art. 0702 195 002
Elektri~no
rende
EH 4
br. na art. 0702 816 1
Rende so visoka sila so
isklu~itelno golemi kanali i
vreœa za sobirawe na pilevina
ovozmo`uva ~ista rabota.
▼
▼
Motor so golema sila od 1050 W.
Prednost:
Ednostavno renawe bez tro{ewe na golema
sila i kaj tvrdoto drvo.
▼
Golem osovinski pre~nik na no`ot.
Prednost:
Perfektni rezultati na obrabotka na gornata
povr{ina so upotreba na golem raspon na
brzina.
▼
Vreœa za pilevina so golem volumen so
opti~ka kontrola na popolnetost.
Prednost:
Ednostavno odr`uvawe na ~istotija na rabotniot prostor.
Podesuva~ko isfrluvawe na pilevinata levo
ili desno.
Prednost:
Najgolema mo`na prilagodlivost vo tekot na
rabotata.
Obem na isporaka
Tehni~ki podatoci
ime
elektri~no rende EH 4
br. na art.
0702 816 H
vreœa za pilevina
0708 816 025
dr`a~ na vreœata za pilevina (plastika)
0708 816 026
me‡uadapter
0708 816 027
broj na vrtewa na prazniot od
plasti~en kufer
0955 702 815
dol`ina na stapkata
{irina na rendeto
dlabina na `lebot (mah.)
Pribor
ime
HM-rotira~ki no`
priklu~ok za ISS v{mukuva~
pak./par~.
1
napon
klasa na za{tita
sila na potro{uva~ka
izlezna korisna sila
dlabina na rendaweto (mah.)
za EH 4 modeli
br. na art.
0713 64 23
0702 400 027
prethodni modeli EH 80/850
br. na art.
0713 64 21
–
13 29
dol`ina na kabelot
te`ina
dimenzii D h [ h V
230 V
/ II
1.050 W
620 W
13.500 v/min
320 mm
82 mm
25 mm
4 mm
4m
4 kg
320 h 180 h 180 mm
Elektri~na
glodalka za
yidni `lebovi
([licerica)
MSF 130
br. na art. 0702 413 0
Gi vre`uva `lebovite vo sid za
polo`uvawe kabli i cevki so
silen motor - 1400 W
Obem na isporaka
ime
glodalka za sidni `lebovi MSF 130
2 Zebra dijamantski plo~i za se~ewe sivi
spleskano dleto
agolna odvrtka OK 4
klu~ OK 17
br. na art.
–
0666 115 130
0714 63 01
0715 31 39
0713 301 14
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
sila na potro{uva~ka
izlezna korisna sila
napon
disk – ø mah.
broj na vrtewa
dlabo~ina na zasekot
prifat na alatot
te`ina
1400 W
840 W
230 V
130 mm
10.000 v/min
0 – 29 mm
M 14
3.7 kg
● So pomo{ na dve paralelni dijamantski plo~i za
se~ewe se vre`uvaat kanali na rastojanie od 10,
16, ili 21 mm i dlabo~ina od 29 mm.
● So pomo{ na spleskano dleto ednostavno se
odstranuva sredniot del.
● 1400 W – ten motor so Tacho generator (poka`uva~
na podatoci za brzinata na vrtewe) i soodvetnata
regulaciska elektronika, go zadr`uva konstantniot
broj na vrtewa i pri zgolemuvawe na optovaruvaweto.
● So za{tita od preoptovaruvawe i mek start.
● Efektno v{mukuvawe na pra{ina so pomo{ na cevkata za v{mukuvawe ø 27 mm, osobeno vo sprega so
master industriskiot v{mukuva~ ISS 35 – S.
● Kaj raboti na skeli i skali,
potiskuva~kiot zarez od strana MSF 130 e
od posebna prednost.
● Kvalitet: made in Germany.
Pribor
ime
jagleni ~etki~ki, edna:
za 1200 – Watt - tip
za 1400 – Watt - tip
ra~ka
stega~ka prirabnica
stega~ka navrtka
br. na art.
0708 413 032
0708 413 062
0708 413 042
0708 413 059
0708 413 060
Zebra® dijamantski plo~i za se~ewe
Spleskan se~a~
bez {titnik na rakata
br. na art. 0714 63 01
pak./par~.: 1
Siva za beton, tvrd pe{~ar,
i prepe~ena tula.
br. na art. 0666 705 130
pak./par~.: 1
Crvena za mek pe{~ar, sid od tula, {upliva
cigla i malter.
br. na art. 0666 715 130
pak./par~.: 1
M 13 0380
13 30
Spleskan se~a~
so {titnik na rakata
br. na art. 0714 63 35
pak./par~.: 1
Elektri~na
agolna brusalka
EWS 115 i 125 mm
Silni, kompaktni agolni brusalki, idealni za brusewe i se~ewe
na pomali par~iwa materijal.
▼
▼
Specifi~ni prednosti:
EWS 125-S Fixtec
br. na art. 0702 471 0
Idealno za lesni se~ewa, brusewa i
~etkawa.
br. na art. 0702 472 2*
Silna agolna brusalka so
konstantna elektronska
kontrola na brojot na vrtewa.
FIXTEC navrtka za brza i lesna
monta`a na alatot.
Mek start: Elektronski kontroliran
napon na startuvawe ovozmo`uva
namaluvawe na naglo optovaruvawe na
elektro motorot i lesno i
ramnomerno postignuvawe na rabotnata
brzina.
Za{tita na elektro-motorot od
preoptovaruvawe.
EWS 125-ES Fixtec
br. na art. 0702 473 2
Gi poseduva site prednosti na agolnata
brusalka EWS 125 FIXTEC.
Mo`nost za elektronska regulacija na
brojot na vrtewa spored barawata na
rabotnite uslovi.
▼
EWS 115
Dopolnitelna ra~ka so amortizer na
vibracii
Prednost:
Eventualno sozdadenite vibracii pri
obrabotka na materijalot se namaleni
duri do 70%, {to go {titi zglobot na
rakata i ovozmo`uva dolgotrajna rabota
bez zamor.
Za{titen motor
Prednost:
V{mukanata pra{ina pri bruseweto
niz otvorite za ladewe ne go o{tetuva
rotorot i statorot na ma{inata.
Rotacionen {titnik
Prednost:
Rotacionen {titnik na novata generacija
ovozmo`uva precizno zaklu~uvawe vo
rabotnata polo`ba i dopolnitelna
bezbednost za korisnikot.
Tehni~ki podaci
Opis
Napon
Klasa na za{tita
Vlezna sila
Izlezna sila
Broj na vrtewa
Mah. prifat na alatot
Navoj na osovinata
Dol`ina na napojniot kabel
Masa
Dijamantski plo~i za se~ewe
Plo~i za se~ewe i brusewe
Lamelarni brusni diskovi
Vulkan fiber {ajbni
EWS 115
EWS 125-S
230 V / 50 Hz
/ II
800 W
500 W
EWS 125-ES
1.100 W
660 W
2.800 - 11.000 v/min
125 mm
11.000 v/min
115 mm
Blagodarejœi ì na elektronikata ma{inata vedna{
se isklu~uva pri zaglavuvaweto na alatot (npr. pri
re`eweto na tenkite limovi koga limot œe ja “fati”
plo~ata za re`ewe). Ova ja spre~uva mo`nosta od
elektri~en probiv vo ma{inata.
M 14
4m
1,9 kg
2,0 kg
br. na art. 0666 ... / 0668 ...
br. na art. 0664 0 ... / 0669 0 ...
br. na art. 0578 ... / 0579 ...
br. na art. 0580 125 ... / 0580 512 5 ..
M 13 0400
13 31
Ma{inata poseduva za{tita od
termi~ko preoptovaruvawe.
Pribor za elekri~ni agolni brusalki
1. br. na art. 0955 702 492
Prazen kufer
za agolna brusalka
1
● Za agolna brusalka do mah. pre~nik na
plo~ata od 125 mm.
● Ma{inata mo`e da se smesti so plo~a i dr{ka.
● Dr`a~ za upatstvo za rabota i klu~evi za stegawe.
2
2. br. na art. 0955 702 496
● Za agolna brusalka so pre~nik na plo~ata od
180 mm i 230 mm.
● Ma{inata mo`e da se smesti so plo~a i dr{ka.
● Dr`a~ za upatstvo za rabota i klu~evi za stegawe i
plo~i za brusewe.
Vsisuva~ki kapak
za EWS 230(-S)
br. na art. 0702 489 902
●
Mah. dlabo~ina na se~ewa 42 mm za ø 180 mm, 68 mm
za ø 230 mm.
● Kruta izvedba od ~eli~en lim.
● Lakirano.
● Za site raboti na vre`uvawe i se~ewa vo kamen, sid i beton.
● Brzo podesuvawe na dlabo~ina so pomo{ na peperutka - zavrtkata.
● Prepora~uvame master industriski v{mukuva~ i univerzalen priklu~ok
br. na art. 0702 400 247.
Klu~ za dostegawe na stega~kata
navrtka
prav, za agolna brusalka 180 i 230 mm
br. na art. 0702 489 904
● Za zategawe na stega~kata navrtka kaj pravite plo~i za se~ewe i
grubi raboti.
svitkan, za agolna brusalka 180 i 230 mm
br. na art. 0702 489 905
● Za zategawe na stega~kata navrtka kaj svitkanite plo~i , npr. lamelar-
nite brusni diskovi.
[titnik za raka
br. na art. 0702 489 906
● Gi {titi racete na korisnikot pri raboteweto so ~etki od site vidovi,
npr. grn~esti i trkalezni.
● Mo`e da se namontira levo, desno ili gore so rakofatot.
Dijamantska plo~a za se~ewe
br. na art. 0666 1… / 0668 1…
Plo~i za se~ewe i gruba obrabotka br. na art. 0669 0… / 0670 0…
13 32
Lamlarni brusni diskovi
br. na art. 0578 … / 0579 …
Plo~i od vulkanizirani vlakna
br. na art. 0580 180 …
Gumen nosa~ za brusen disk
br. na art. 0586 580 180
Grn~esti i cirkularni ~etki
br. na art. 0714 69…
Brzostega~ka navrtka za mali agolni brusalki “Fixtec”
Promena na plo~ite za brusewe i se~ewe bez
upotreba na klu~.
Se odvrtuva i se navrtuva ra~no.
Nema gubewe vreme pri baraweto alat!
br. na art. 0702 480 900
min. 3 mm
Ø 49 mm / visina 9 mm
1
Za agolni brusalki so pre~nik do maks. Ø150 mm. So standarden navoj M14.
Podignete go preklopnikot i nataknete ja maticata na osovina vo nasoka
na skazalkata na ~asovnikot. Za odvrtuvawe povtorete ja postapkata i
maticata otp{tete ja obratno od nasokata na skazalkata na ~asovnikot.
Preklopnikot vratete go nazad vo spu{tena polo`ba.
Dokolku e potrebno, podignete go lostot i odvrtete ja maticata so pomo{
na standarden klu~ za simnuvawe na matici br. na art. 0702 440 01.
Dupkite za klu~ se nao‡aat pod lostot.
Vnimanie!
Po monta`ata na plo~ata za brusewe ili re`ewe, slobodnata viso~ina na
navojot na osovinata mora da bide min. 3 mm.
2
Visina na brzostega~kata matica ”FIXTEC” 1. e nezna~itelno pogolema od
standardnata matica za zategawe 2. Poradi toa mo`e da se upotrebi za
site raboti.
Brzostega~ka navrtka “Jakobs”
Zamena na plo~ata za brusewe bez alat.
Se zavrtuva i se otpu{ta ra~no.
Nikoga{ poveœe nema da barate klu~!
br. na art. 0702 489 900
min. 10 mm
Ø 47 mm / visina 12.5 mm
Za agolna brusalka od ø 180 mm – 230 mm
so voobi~aen navoj na vretenoto M14.
Blagodarejœi ì na patentiranata izvedba na stega~kiot sistem, re~isi e
isklu~eno spojuvawe (zaribuvawe) i pri te{kite raboti.
Vnimanie!
Po monta`ata na stega~kite prirabnici i grubite plo~i ili plo~ite za
se~ewe, slobodniot del na vretenoto na brusalkata mora da iznesuva najmalku 10 mm.
M 13 0440
13 33
Elektri~na ma[ina
za polirawe
PM 200-E
br. na art. 702 451 0
Silna elektri~na polir ma{ina so mala
kompaktna forma so elektronsko
regulirawe na brojot na vrtewa.
Se ispora~uva bez potpornata plo~a i diskot za polirawe.
Se ispora~uva so
oznaka
el. ma{ina za polirawe PM 200-E
dopolnitelna ra~ka
br. na art.
0702 451 H
0708 492 050
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
vlezna sila
izlezna sila
broj na vrtewa bez optovaruvawe
napon
mah. pre~nik na alatot
navoen prifat
te`ina okolu
dol`ina na kabelot
stepen na za{tita
1.200 W
750 W
900 – 2700 min–1
230 V
150 – 200 mm
M 14
2,3 kg
4m
/ II
● Motor so mo{ne kvalitetni sastavni delovi so ekstremno visok u~inok i
dolg `ivoten vek.
● Elektronski potenciometar za kontinualna regulacija na brojot na vrtewa
spored vidot na materijalot i vidot na obrabotka.
● Golem prekinuva~ so funkcija na postojan od, ovozmo`uva rabota so
ma{inata i vo za{titnite rakavici.
● Vretenesto aretirawe za brza promena na alatot bez upotreba na klu~ot.
● Ergonomska forma i dobro izbalansirana te`ina za rabota koja ne
zamoruva.
● Dopolnitelnata ra~ka mo`e da bide pricvrstena od leva ili od desna strana.
● Mek start: Elektronski regulator na postepenoto startovawe na elektro
motorot spre~uva naglo optovaruvawe na motorot pri startuvaweto na
ma{inata. Mek start go namaluva po~etnoto optovaruvawe.
● Za{tita od nesakan start po prekinot na strujata.
● Grafitnite ~etki~ki go prekinuvaat dovodot na elektri~nata struja na
rotor od elektro motorot pred potpolnoto tro{ewe na ~etki~kite vo cel
spre~uvawe na o{tetuvaweto na rotorot.
● Izdadenostite na gornata strana od kuœi{teto ovozmo`uvaat sigurno
odlo`uvawe na ma{inata bez valkaweto na rabotniot alat i sklopkata.
● Za{titniot kapak mo`e da se simne pri rabota na nepristapnite mesta.
● 4 metri kabel za napojuvawe.
● Kvalitet made in Germany.
Podatoci za brojot na vrtewa
brzina
okolu min–1
1
2
3
4
5
6
900
1.500
2.000
2.200
2.500
2.700
Obrabotka na metalot so brusewe
Obrabotka na metal so polirawe
Lesni raboti na brusewe so pomo{ na brusnoto vlakno i dr{ka (pribor).
Raboti na predpolirawe/polirawe i polirawe do visok sjaj.
13 34
Pribor za polirawe so ma{ina za polirawe PM 200-E / metalna povr{ina
Lesni raboti na brusewe
Plo~a za brusewe od filc
Upotreba:
Lesni raboti na brusewe, ~istewe, satinirawe.
Materijali za obrabotka:
^elik, ~elik {to ne 'r‡osuva, oboeni metali, visokolegiran ~elik, plastika, drvo, keramika i staklo.
Lamelast otvoren poveœesloen brusen filc.
Prednost:
● Odli~na prisposoblivost kon postoe~kite
konturi.
● Brusewe na povr{inite i profilite re~isi
bez nikakvi naslagi.
● Visoka fleksibilnost ovozmo`uva obrabotka
na golemi povr{ini.
1
3
st.st.
ozna
ozka
naka
br.br.
nana
art.
art.
ØØ
150
mmmm
150
br.
br.nanaart.
art.
ØØ200
200mm
mm
11
plo~a
fil
brusza
nabrusewe
plo~a ododfil
cac
granulacija
100,
2 slo
jnajna
granulacija
100,
2 slo
plo~a
fil
brusza
nabrusewe
plo~a ododfil
cac
granulacija
180,
4 slojna
granulacija
180,
4 slojna
plo~a
fil
brusza
nabrusewe
plo~a ododfil
cac
granulacija
280,
4 slojna
granulacija
280,
4 slojna
0673
673011
011510
5101)1)*
0673
012010
010
673 012
0673
673011
011518
518*
0673
012018
018
673 012
673011
011528
528*
0673
673 012
0673
012028
028
22
33
1)
2
pak./
par~.
2
prohrom
~elik
oboeni
metali
+
+
+
+
+
+
+
+
+
pak./par~.:3
Predpolirawe
Sisal / plo~a od platno
Upotreba:
Pretpolirawe na ~elik i prohrom so pasta za polirawe.
Materijali za obrabotka:
^elik, prohrom i tvrdi leguri na lesnite metali (potrebna
e prethodna proba).
Nitkite na osnovata i jatokot stojat pod agol od ssa 45°
na tangentata (linija na rabot).
Prednost:
● Zna~itelno pomalku sitni otpadni ~esti~ki.
● Podolg vek na tra-
ewe otkolku kaj platnenite plo~i od otpadocite.
4
5
st.
oznaka
4
sisal/plo~a od platno,
4-slojna
plo~a za polirawe, tvrda,
10 slojna
pasta za polirawe, bela,
5
7
160 h 70 h 70 mm
8
pasta za polirawe, kafeava,
160 h 70 h 70 mm
7
8
br. na art.
Ø 150 mm
br. na art.
Ø 200 mm
0673 02 150
0673 02 200
pak./
par~.
prohrom
~elik
oboeni
metali
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
–
+
3
0673 03 150
0673 03 200
0673 05 1
1
0673 05 2
13 35
Granulacija 100 (grubo):
➔ Alumium oksid za rapavost na povr{inata Hp od
3,3 – 3,9 μm.
Granulacija 180 (fino):
➔ Aluminium oksid, za rapavost na povr{inata Hp
od 2,9 – 3,6 μm.
Granulacija 280 (Mo{ne fino):
➔ Silicium karbid, za rapavost na povr{inata Hp
od 1,1 – do 1,8 μm.
Ostanati faktori koi vlijaat vrz mo`nata rapavost
na povr{inata se pre~nik, sila na pritisok, vid na
materijal, brzina na se~ewe itn.
Polirawe
Plo~a za polirawe, tvrda
Upotreba
Pretpolirawe na oboenite metali, osobeno mekite leguri laesnite metali, polirawe na ~elik i prohrom so
soodvetna pasta za polirawe, odn. pasta za visok sjaj.
Plo~ite za polirawe se od specijalen, visok sjaj za
politura razvien, nov, fleksibilen filc od spleteni, mehani~ki spoeni vlakna.
Prednosti:
Do 3 pati pogolema sila na simnuvawe na mate-
rijalot za pokratko vreme na obrabotka.
Materijali za obrabotka:
Pomalata te`ina go olesnuva rakuvaweto.
^elik, prohrom i oboeni metali.
Potrebno e pomalku sila za pritiskawe {to
ovozmo`uva polesna rabota.
Za{teda na tro{oci poradi zna~itelno
pomalata potro{uva~ka na pastata vo odnos na
dosega{nite plo~i od platno.
Rabota bez tragi poradi postojano promenlivata povr{inska struktura odnosno lamela.
Plo~a za polirawe, meka
Upotreba
Polirawe do visok sjaj, odn. dobivawe na sjajnost od
skoro site materijali koi mo`at da se poliraat so
pastata za za visok sjaj.
Materijali za obrabotka:
5
7
st.
oznaka
5
disk za polirawe, tvrd,
10 sloevi
pasta za polirawe, bela,
7
^elik, prohrom, oboeni metali kako i plasti~ni i plastificirani par~iwa.
9
Ø 150 mm
br. na art.
br. na art.
Ø 200 mm
0673 03 150
0673 03 200
3
0673 05 1
160 h 70 h 70 mm
9
pak./
par~.
prohrom
~elik
oboeni
metali
+
+
+
+
+
–
–
–
+
1
pasta za visok sjaj, sina,
0673 05 3
160 h 70 h 70 mm
Sjaj
Ostanat pribor
10
11
st.
oznaka
br. na art.
10
11
12
za{tita za race
ra~ka
trn za stegawe M14,
podra~je na stegaweto
15 - 50 mm
0702 489 906
0702 451 015
13
13
12
14
14
15
15
6
0702 451 010
1
0702 489 904
0713 304 189
0585 210
9
st.
oznaka
br. na art.
Ø 150 mm
br. na art.
Ø 200 mm
pak./
par~.
prohrom
~elik
oboeni
metali
6
disk za polirawe, mek
10 sloevi
pasta za sjaj, sina
0673 04 150
0673 04 200
4
+
+
+
1
+
+
+
9
klu~ za ~elen provrt
za monta`a na priborot
vilu{kast klu~ za
monta`a na pribor
(otv. na klu~ot 19)
za{tita za kabel so
dol`ina 1,5 m
pak.
par~.
160 h 70 h 70 mm
0673 05 3
Op{ti upatstva za rabota
Kolku predbruseweto e podobro, tolku poliraweto e
poednostavno i pokratko.
Metalite bi trebalo da bidat predbruseni so brusno
platno od zrno 280 ili zrno 320.
Sekoj sleden raboten ~ekor bi trebalo da bide napre~en
ili iskosen vo odnos na prethodniot.
Va`no: Ako poedine~nite rabotni ~ekori ne se izvedat
vnimatelno, gre{kite na povr{inata pri davaweto sjaj œe
bidat poizrazeni.
Za sekoja pasta bi trebalo da se koristi poseben
komplet od diskovi za polirawe. Toa go spre~uva
me{aweto na razli~itite pasti i negativno vlijanie na
krajniot rezultat.
Upotrebenite plo~i za polirawe ~istete gi lesno so
`i~ena ~etka.
Ostatocite od pastata na povr{inata odstranete gi so
sredstvo za ~istewe na prohrom br. na art. 0893 121 2.
Preporakite za upotreba se od op{t karakter, vo sklad
so sosotojbata na po~etnata povr{ina, t.e. spored
kvalitetot na finalnata povr{ina.
M 13 0480
13 36
Prepora~ana rabotna brzina: ssa 25 m/sek. (ì odgovara
na brzinata 4-6 kaj PM 200-E).
Ispravna postapka i broj na vrtewa se odreduvaat individualno, od slu~aj do slu~aj.
Izvr{ete prethodna proba!
Pastata nanesuvajte
ja pri vklu~ena
ma{ina i
brzina 1!
Elektri~en
alat za
polirawe
PM 250-E
br. na art. 0702 452 0
▼
▼
Mo{ne silna ma{ina za polirawe so nova regulacija na brojot na vrtewa i visokomomenten
prenos.
Isporaka bez nose~kiot disk i padovite za polirawe
Obem na isporaka
pak./par~.
▼
br. na art.
0702 452 H
0708 452 001
0708 492 050
1
▼
ime
el. alat za polirawe PM 250 – E
kapak na ra~kata
dopolnitelna ra~ka
Tehni~ki podatoci
230 V / 50 Hz
/II
1.200 W
750 W
200 – 1 500 min-1
125 – 250 mm
M14
2,4 kg
4m
napon
klasa na za{tita
sila na potro{uva~ka
izlezna korisna sila
broj vrtewa na prazniot od
pre~nik na alatnite vmetoci
navoj na vratiloto
te`ina
dol`ina na kabelot
Upravuvawe so brojot na vrtewa so pomo{ na
prekinuva~ot na dopir.
Prednost:
Brojot na vrtewa mo`e da se podesi bez prekin na poliraweto.
Ma{inata sekoga{ startuva so najnizok broj
na vrtewa.
Prednost:
Brojot na vrtewa mo`e da se podesi poleka i
individualno, bez prskawe na sredstvoto za
polirawe.
Dvojna redukcija na prenosnikot.
Prednost:
Ovozmo`uva mo{ne nizok broj na vrtewa za
sigurno i naso~eno polirawe.
Mek start i za{tita od restartuvawe
(po prekinot na struja).
Prednost:
Zgolemena sigurnost za korisnikot.
Pribor
LED – indikator na brojot na vrtewa
200
min-1
Pad za polirawe i
nose~ki disk
br. na art. 0585/0586 ...
Sredstvo za polirawe
br. na art. 0893 154
13 37
350/
500
min-1
650/
900
min-1
1 000/
1 200
min-1
1,500
min-1
Pad za polirawe so ~i~ka
so sun‡er za ~istewe i polirawe na lakot
Otvorena, penesta struktura
Prednosti:
● Slabo razvivawe na toplina pri rabotata, so {to e obezbedena
ladna obrabotka.
Patentirana blago zaoblena povr{ina
Prednosti:
● Go spre~uva prskaweto na politurata i ja olesnuva rabotata na
vertikalnite povr{ini.
Nova formula za penesta struktura
Prednosti:
● Pocvrsta od dosega{nite sli~ni padovi za polirawe.
● Prodol`en vek na traewe.
Bel pomek i pogust penest materijal.
boja
bela
bela
`olta
`olta
pad
Ø mm
160
200
160
200
nosa~ na padot
Ø mm
125
150
125
150
br. na art.
0585 24
0585 24
0585 25
0585 25
Pak./
par~.
160
200
160
200
Upotreba:
Za polirawe i prema~kuvawe so vosok.
@olt potvrd i pogust penest materijal.
1
Upotreba:
Za fino brusewe i ~istewe.
Super pad za polirawe
so ~i~ka
so specijalen sun‡er
za ~istewe i polirawe na avtolakovite
Nova struktura, otporna na abewe, so resi~ki
Prednosti:
● 9 pati pogolema dopirna povr{ina vo odnos na klasi~ni sun‡eri za
polirawe.
● Pobrzi rezultati na rabota.
● Podolg raboten vek.
● Poretko ~istewe na padite.
boja
`olta
pad
Ø mm
200
nosa~ na padot
Ø mm
150
br. na art.
pak./
par~.
1
0585 30 200
Nosa~i na padovite
Ime
Mal nosa~
Golem nosa~
Ø mm
125
150
br. na art.
0586 01 125
0586 01 150
pak./par~.
1
13 38
Ma[ina za
satinirawe
SM 100
br. na art. 0702 460
Se koristi za stinirawe, polirawe, glancawe, matirawe, strukturirawe, oboruvawe na rabovi i
lupewe na povr{ini.
●
●
●
●
●
Sodr`ina
Opis
br. na art.
Ma{ina za satinirawe SM 100
-
Vaqak za matirawe 100 h 100 mm
0672 918 150
pak./par~.
●
●
1
●
Ma{inata za satinirawe SM 100 se koristi
za obrabotka na ramnite povr{ini i cevki.
Zgodna e za obrabotka na povr{ini kaj
drvoto, metalot, ~elikot {to ne 'r‡osuva, i
plastikata.
Elektronska regulacija na brojot na vrtewa
spored potrebite na obrabotka na soodvetnata povr{ina.
Ma{inata ima ne`en od i za{tita od
preoptovaruvawe.
Podesuva~kite vaqci po visina
ovozmo`uvaat ravmomerna obrabotka bez
pormena na pritisok na povr{inata koja se
obrabotuva.
So priklu~ok za crevo za industriski
v{mukuva~ Fi=27 mm.
Mah. pre~nik na vaqakot za brusewe za
obrabotka na povr{inite iznesuva 100 mm.
Kvalitet proizvedeno vo Germanija.
Dopolnitelen pribor
Tehni~ki karakteristiki
Distancer
● Potreben e kaj koristeweto na vaqakot za
brusewe so {irina 50 mm.
br. na art. 0702 460 001
Vlezna sila
1200 W
Izlezna sila
700 W
Napon
230 V/50 Hz
Prifat
osovinka Ø 19 mm so klin 6 mm
Mah dimenzii na vaqakot za brusewe
100 x 100 mm
Broj na vrtewa
1200 - 3700 v/min
Te`ina
3,6 kg
Pogonski vaqak
● Na ma{inata mo`e da se montira plasti~en
pogonski vaqak i zaedno so lentata za brusewe da se koristi za obrabotka na cevki i
gelender.
br. na art. 0702 460 003
Metalen kufer
br. na art. 0955 702 460
Mesta na upotreba
●
Ma{inata za satinirawe se koristi za
obrabotka na ramnite povr{ini i cevki.
● ^istewe i maznewe na gelenderot.
● Simnuvawe na 'r‡ata, brusewe, maznewe i
polirawe.
13 39
Elektro - multi re`a~
EMS 2.0
▼
▼
br. na art. 0702 698 1*
Univerzalna ma{ina lesna za upotreba so
oscilira~ki pogon. Brza rabota i to~nost pri
se~eweto, bruseweto i pileweto.
Obem na isporaka
pak./par~.
▼
br. na art.
0702 698 H
0955 030 8
0696 511
0955 702 1
1
▼
ime
multi re`a~ EMS 2.0
kalapna podloga za smestuvawe
kamen za ostrewe za dopolnitelno brusewe na no`ot
ORSY 200 prazen kufer
Tehni~ki podatoci
napon
klasa na za{tita
sila na potro{uva~ka
korisna izlezna sila
nominalen broj na oscilacii
od na oscilacijata
te`ina
prifat na alatot
dol`ina na kabelot
230 V/50 Hz
/ II
400 w
220 w
11 000-18 500 min-1
4,0 mm
1,25 kg
12-stran
5m
Poveœenamenska
Prednost:
Ma{ina za najrazli~ni upotrebi, napr. presekuvawe,
pilewe, brusewe, itn.
Re{enie za mnogubrojni problemi
Mnogubrojnite raboti koi se izveduvaat ra~no i koi odzemaat polno
vreme, mo`at da se zabrzaat i olesnat so upotreba na multi re`a~ot,
duri i vo slu~aj na izveduvawa na te{ko dostupnite mesta.
Zgoden za rakuvawe, lesen i ergonomski.
Prednost:
Pomal zamor pri dolgotrajnata rabota.
Potenciometar za elektronska regulacija.
Prednost:
Optimalno prilagoduvawe na brojot na oscilacii kaj razli~nite upotrebi ovozmo`uva rabota so pomalku vibracii i pogolema efikasnost.
Prepora~an pribor
Komplet za rabota so staklo
br. na art. 0696 608
pak./par~.1
Komplet za rabota so drvo
br. na art. 0696 609
pak./par~.1
Komplet za rabota so plo~i~ki
br. na art. 0696 610
Komplet za univerzalni staklarski raboti i za prozorskite
konstrukcii
So pomo{ na ovoj komplet mo`at da se izvedat golem broj
zanaet~iski raboti na obrabotka na drvoto.
Specijalno podesen za kerami~ar.
Sodr`ina:
Sodr`ina:
Sodr`ina:
ime
E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
E – Cut list na pila, dolg (ednostrano nazaben)
grani~nik na dlabo~ina za E – Cut (za EMS 2.0)
adapter za prifat vo forma na svezda (za EMS 2.0)
triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter )
hartija za brusewe P80, P120, P180
no` za se~ewe (vo vid na pe~urka)
segmenten – list na pila
svitkan list na pila ø 100 mm
br. na art.
0696 503 1
0696 503 2
0696 500 6
0696 500 12
0696 500 10
0586 703 860
0572 75. …
0696 512 8
0696 516 6
0696 511 00
ime
E-Cut list na pila ednostrano nazaben
E-Cut list na pila ednostrano nazaben
E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
E-Cut list na pila dolg, (ednostrano nazaben)
E-Cut list na pila dolg, (ednostrano nazaben)
E-Cut list na pila (dvojno nazaben)
E-Cut list na pila (dvojno nazaben)
E-Cut list na pila (dvojno nazaben)
E-Cut list na pila (dvojno nazaben)
grani~nik za dlabo~ina za E-Cut (za EMS 2.0)
adapter za prifat vo vid na svezda (za EMS 2.0)
triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter)
brusna hartija P80, P120, P180
M 13 0510
13 40
br. na art.
0696 500 13
0696 500 14
0696 503 1
0696 503 2
0696 500 5
0696 500 6
0696 500 7
0696 500 9
0696 501 0
0696 501 1
0696 500 12
0696 500 10
0586 703 860
0572 75. …
ime
E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
no` za se~ewe (vo vid na pe~urka)
segmenten - list na pila, (oblo`en so dijamanti)
lopatka (gletarica)
ra{pa od tvrd metal so triaoglna forma
adapter za prifat vo forma na svezda (za EMS 2.0)
pak./par~.1
br. na art.
0696 503 1
0696 503 2
0696 512 8
0696 516 2
0696 520 6
0696 500 1
0696 500 10
Predupreduvawe: Za adaptacija na
plo~ata za brusewe, ra{pata i gletaricata
na prethodniot model EMS 400, mora isto
taka da se nara~a i adapter
br. na art. 0696 500 3 !
Pribor za EMS 2.0
upotreba
za zasekuvawe vo drvo
za zasekuvawe vo drvo
brzo i fino se~ewe na drvoto
brzo i fino se~ewe na drvoto
brzo i fino se~ewe na drvoto
brzo i fino se~ewe na drvoto
grubo se~ewe na drvoto
grubo se~ewe na drvoto
za podesuvawe na dlabo~inata na zasekot
br. na art.
0696 500 5
0696 500 6
0696 500 7
0696 500 9
0696 501 0
0696 501 1
0696 500 13
0696 500 14
0696 500 12
pak./par~.
upotreba
se~e drvo, gipskarton,plastika,bakar,
aluminium i ~eli~en lim (mah 2 mm)
se~e drvo, gipskarton,plastika,bakar,
aluminium i ~eli~en lim (mah 2 mm)
br. na art.
0696 503 1
pak./par~.
ime
triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter)
suva hartija za brusewe so ~i~ka lenta 80 mm h 80 mm
upotreba
brusi drvo
brusi drvo
br. na art.
0586 703 860
0572 75. …
poz. br.
7
8
9
ime
ra{pa od tvrd metal triagolna forma (potreben e adapter)
ra{pa od tvrd metal triagolna forma (potreben e adapter)
adapter za prifat vo forma na svezda (EMS 2.0 i EMS 1.6)
upotreba
odstranuva napr. ostatoci od gips
odstranuva napr. ostatoci od gips
za zacvrstuvawe na ra{pata i plo~ata za brusewe
br. na art.
0696 500 1
0696 500 2
0696 500 10
poz. br.
10
ime
dijamantski list na pila – ø 80mm
br. na art.
0696 510 40
pak./par~.
11
dijamantski segmenten list na pila
0696 516 2
1
12
Rhombo blok za ~istewe
upotreba
razdeluvawe na golemi povr{ini na
silikonskite ili cementnite fugi
razdeluvawe na silikonskite ili cementnite fugi vo
blizina na rabovite, isto taka podesena za radiusi
za ~istewe na dijamantskite listovi
poz. br.
1
1
2
2
2
2
3
3
4
ime
poz. br.
5
ime
E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) L=60, W=28 mm
5
E – Cut list na pila univerzalen L=60, W=44 mm
poz. br.
6
–
E – Cut list na pila, dolg ednostrano nazaben L=78 mm W=32 mm
E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben L=78 mm W=42 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=35 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=45 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=55 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=65 mm
E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=35 mm
E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=65 mm
grani~nik na dlabo~ina za E - Cut
M 13 0515
13 41
0696 503 2
0696 007
1/5/25
1/5/25
pak./par~.
1
pak./par~.
1
poz. br.
13
14
15
ime
segmenten – list na pila
segmenten – no` za se~ewe
no` za se~ewe (vo vid na pe~urka)
upotreba
odstranuva kit za prozorci napr. kaj vadeweto staklo
odstranuva silikon napr. kaj vadweto staklo
za odstranuvawe na silikonskite fugi
br. na art.
0696 516 6
0696 513 2
0696 512 8
pak./par~.
poz. br.
br. na art.
pak./par~.
0696 511 00
1
0696 631
0696 681
0696 630
0696 680
2
2
5
16
ime
svitkan list na pila ø 100 mm
17
17
17
17
list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 63 mm
list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 80 mm
list na pila za karoserii prifat vo forma na svezda ø 63 mm
list na pila za karoserii prifat vo forma na svezda ø 80 mm
upotreba
za univerzalni raboti na se~ewe, napr.
za odvrtuvawe na zavrtkite, tenkite limovi itn.
za se~ewe na delovi od lim
za se~ewe na delovi od lim
za se~ewe na delovi od lim
za se~ewe na delovi od lim
poz. br.
18
ime
lopatka (gletarica)
upotreba
za odstranuvawe na ostatoci od lepak od site vidovi
br. na art.
0696 520 6
pak./par~
2
poz. br.
19
20
21
22
ime
dijamantski list za ~istewe
no` za se~ewe (prav)
no` za se~ewe (prav dolg)
dofatna ra~ka
upotreba
~istewe vo zonata na rabovite
razdeluvawe na materijalot na fugata
razdeluvawe na materijalot na fugata
za podobro rakuvawe so EMS 2.0
br. na art.
0696 516 1
0696 511 7
0696 511 6
0696 500 11
pak./par~.
1
13 42
5
1
6
2
1
3
11
10
12
17
16
13
18
7
8
9
5
4
19
14
Idealna forma za raboti na zasekuvawe, zapcite na pilata
se kruti i nezna~itelno abe~ki.
15
20
21
22
poz. br.
ime
br. na art.
1
1
2
2
2
2
3
3
4
–
5
5
6
7
8
–
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
17
18
19
20
21
22
E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben
L=78 mm
W=32 mm
E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben
L=78 mm
W=42 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben
L=50 mm
W=35 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben
L=50 mm
W=45 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben
L=50 mm
W=55 mm
E – Cut list na pila dvojno nazaben
L=50 mm
W=65 mm
E – Cut list na pila ednostrano nazaben
L=50 mm
W=35 mm
E – Cut list na pila ednostrano nazaben
L=50 mm
W=65 mm
grani~nik na dlabo~ina za E – Cut za EMS 2.0 i EMS 1.6
grani~nik na dlabo~ina star za EMS 400
E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
L=60 mm
W=28 mm
E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal)
L=60 mm
W=44 mm
triagolna - ~i~ka ~inija
ra{pa od tvrd metal (triagolna forma)
ra{pa od tvrd metal (forma na prst)
adapter za trkalezen prifat (EMS 400)
adapter za prifat vo vid na svezda (EMS 2.0 i EMS 1.6)
list na pilata, ø 80 mm (oblo`en so dijamanti)
segmenten - list na pila, (oblo`en so dijamanti)
Rhombo blok za ~istewe
segmenten - list na pila
segmenten – no` za se~ewe
no` za se~ewe (vo vid na pe~urka)
svitkan list na pila ø 100 mm
list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 63 mm
list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 80mm
list na pila za karoserii so prifat vo forma na svezda ø 63mm
list na pila za karoserii so prifat vo forma na svezda ø 80mm
lopatka (gletarica)
dijamantska plo~a za ~istewe
no` za se~ewe (prav)
no` za se~ewe (prav, dolg)
dofatna ra~ka
0696 500 5
0696 500 6
0696 500 7
0696 500 9
0696 501 0
0696 501 1
0696 500 13
0696 500 14
0696 500 12
0696 500 8
0696 503 1
0696 503 2
0586 703 860
0696 500 1
0696 500 2
0696 500 3
0696 500 10
0696 510 40
0696 516 2
0696 007
0696 516 6
0696 513 2
0696 512 8
0696 511 00
0696 631
0696 681
0696 630
0696 680
0696 520 6
0696 516 1
0696 511 7
0696 511 6
0696 500 11
1/5/25
So pomo{ na ostroto dvoredno nazabuvawe mo`ni se mo{ne
to~ni i ~isti zase~oci.
1
1/5/25
1
Za ednostavni raboti na se~ewe vo drvo i GFK (vitroplast –
2
plastika zasilena so stakleni vlakna).
5
1
2
1
5
1
Bimetalen list na pilata so agresivno
nazabuvawe, {to ovozmo`uva preskuvawe na
napr. bakarni cevki (mah. 2 mm debelina na sidot).
^i~ka - hartija za brusewe
Korund, povrzan so sinteti~ka
smola.
Zgoden za drvo, metal, lemni
mesta, GFK (vitroplast), plastika, lak, {pahtli, ko`a.
Granulacija: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 mm.
izrabotka
pak./par~.
br. na art.
pak./par~.
0572 75 …
50
Priborot isto taka odgovara za
Pnevmatski – multi re`a~
M 13 0525
13 43
Ra~na
brusalka
HBS 533
br. na art. 0702 588 1
Brusalka so dolg vek na traewe
i mala te`ina, zgodna za raboti
vo vertikalna polo`ba i raboti
nad glava.
Za hartija za brusewe so dimenzii 533 h 75 mm.
Dopolnitelna ra~ka koja se simnuva ovozmo`uva
brusewe vo blizina na rabot.
Brzozategnuva~ki lost ednostaven za rakuvawe
koj slu`i za lesna promena na lentata za brusewe.
Regulacisko trkalo na prekinuva~ot za vklu~uvawe
i isklu~uvawe, za podesuvawe na brzinata na lentata
spored materijalot koj se obrabotuva.
Kruti zap~esti kai{i i metalni trkala za
dolg vek na traewe i nezna~itelno abewe.
Prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe so
kop~e za pricvrstuvawe, ednostavno
opslu`uvawe i so rakavici.
Ednostavno regulirawe na dvi`eweto na lentata so
podesuvawe na leptir-zavrtkata.
Mo`nost za v{mukuvawe blagodarejœi ì na dopolnitelnata
vreœa za pra{ina.
Za efikasno v{mukuvawe prepora~uvame
industriski v{mukuva~ ISS 45-M vo sklop so
adapterot za v{mukuvawe za elektri~ni alati.
Obem na isporaka
br. na art.
0702 588 H
0702 588 010
0702 588 014
0702 588 012
0702 588 013
0675 080 533
0955 702 588
Ime
Ra~na brusalka HBS 533
Tekstilna vreœa
Stacionaren ured
Paralelen agolen grani~nik
Grafitna plo~a
Lenta za brusewe za tekstil P 80, 533 x 75 mm
Metalen kufer
par~./pak.
1
Tehni~ki podatoci
Napon
Klasa na
Brzina na lenta
za{tita
V/Hz
230/50
Izlezna
Golemina na Povr{ina na Priklu~en
W
sila
hartijata
W
d x l mm
mm
m
kg
750
410
533x75
130x75
4
3,4
m/min
/11
200-330
Te`ina
Vlezna sila
brseweto
vod
Soodvetni lenti za brusewe na
tkaenina
533 h 75 mm
br. na art.
0675 040 533
0675 060 533
0675 080 533
0675 100 533
0675 120 533
0675 150 533
Korund
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
Pak./p.
20
Ednostavna prepravka za stacionaren pogon so pomo{ na
ispora~eniot stacionaren ured
i grani~nikot po dol`ina
Pribor
Ime
br. poz.
Tekstilna vreœa
Stacionaren ured
Paralelen / agolen grani~nik
Grafitna plo~a
Ramka za ~etka za brusewe
1
2
Vsisuva~ki adapter
3
4
-
HBS 533
prethoden model HBS 533-E
br. na art.
0702 588 010
0702 588 014
0702 588 012
0702 588 013
br. na art.
-
0702 588 001
0702 588 003
0702 588 005
0702 588 004
pak./par~.
1
1/2
1
0702 400 247
Kvalitetna obrabotka pri bruseweto na golemi povr{ini.
M 13 0530
13 44
Elektri~na
ekscentri~na
brusalka
ETS 150 twin
br. na art. 0702 126
Dva alati vo eden blagodarejœi mu
na podesuva~koto oscilatorno kolo:
6 mm za {iroko simnuvawe ili
3 mm za isklu~itelno fino brusewe
na plastika i drvo.
Obem na isporaka
br. na art.
Ime
Ekscentri~en disk za brusewe ETS 150 twin
Par~.
-
Disk za brusewe Ø 150 mm ~i~ka, tvrd
0586 600 110
Zavrtka za zacvrstuvawe M8 za disk za brusewe
0708 126 045
Dopolnitelna ra~ka
0708 126 008
[estostran klu~ SW 5 za promena na diskovite
071531 40
1
Tehni~ki podatoci
Napon
230 V/
50 Hz
Kla
sa
na
za{t
Broj
vrtew.na
prazno
min. -
Broj
vrtew. pod
optovar.
min. -1
Vtro{.
silaWatt
Izlezna sila
Watt
Diskovi
Ø mm
Brusen
od*
mm
Oscilacisko
kolo*
Priklu~en
vod
m
Dol`ina
mm
Visina
mm
Te`ina
kg
/ II
4.000 10.000
8.000
400
200
150
1,5
ili 3
3
ili 6
4
290
195
2,7
*Zna~ewe: oscilatoren krug + 2 h brusen od. Upotrebata na poimi kaj konkurentnite proizvodi ne e edinstvena.
Soodvetno sredstvo za brusewe
Dimenzija / otvor
boja / izrabotka
6 vnatre
(Hutchins)
~i~ka
samoleplivo
`olto / drvo
0581 011 ...
-
braon / drvo ZEBRA
0583 552 ...
-
sivo / drvo, lak ZEBRA
0582 552 ...
-
SAHARA / plastika
0577 11 ...
0576 31 ...
Materijal za brusewe
0585 42 ...
-
Useit vlo{ki za polirawe
0581 023 / 0587 023
-
Upotreba
Brusewe na drvo, plastika, oboeni metali
~eli~en lim, ....
Pribor
Soodvetni diskovi za brusewe
br. na art.
Ime
Samo eden aparat za kompletna rabota ednostavno prefrluvawe.
Vrtewe i oscilacija istovremeno za
izvonredno brusewe.
Za hartija za brusewe so 1 50 mm so 8-struko
Hutchins-dup~ewe.
Integrirano v{mukuvawe po pat na disk za brusewe
za da bi mo`ela dobro da se vidi povr{inata koja se brusi.
Motor od 400 vati so visoka rezerva na sila.
Elektronika so polni osovini za kru`en od i so pogolema
vle~na sila.
Elektronski regulaciski zap~anik za
podesuvawe na brojot na vrtewa spored
materijalot.
Nema brazdi od bruseweto pri postavuvaweto na
ma{inata blagodarejœi ì na vgradenata sopira~ka za
potpira~ki disk.
Golem prekinuva~ za vklu~uvawe-isklu~uvawe so
kop~e za fiksirawe.
Lesno se opslu`uva i so rakavici.
V{mukuva~ki prodol`etok so bajonet-zatvora~ za
rezervoar za pra{ina (pribor) ili glaven
industriski v{mukuva~.
Ergonomski konstruirana forma i optimalna
raspredelba na te`inata.
Vlo{ki od meka guma gi namaluvaat vibraciite i
opasnost od prplizguvawe.
Kruto le`i{no kuœi{te od aluminiumska odlivka.
Dopolnitelna ra~ka mo`e da se za{trafi na dve
razli~ni visini a isto taka mo`e da se simne na
te{ko dostapnite mesta.
Kvalitet: made in Germany.
Par~.
Ime
Sl.
Disk za brusewe ~i~ka, mek
0586 600 010
Dr`a~ na hart. kesi
Disk za brusewe ~i~ka, tvrd
0586 600 110
Hartiena kesa
0586 601 110
Tekstilna vreœa
Disk za brusewe ~i~ka
1
samolepliv, tvrd
Disk za brusewe ~i~ka, tvrd
za 8-delno Festo dup~ewe
0586 600 111
Priklu~en element koj
mu odgovara na lakot na
cevkata ISS
br. art
Par~
0702 126 001
2 0702 126 002
3 0702 126 003
1
1
5
1
-
0702 400 028
Sl. 3
Sl. 2
Sl. 1
Brusewe na lak so industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so
dozvolena klasa na za{tita M.
Brusewe na drvo sa industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so dozvolena klasa na za{tita M.
M 13 0540
13 45
Elektri~na
vibrira~ka brusalka
ESS 115
Za zategnuvawe na hartijata za brusewe
bez sistem za pricvrstuvawe, dimenzija
280 h 115 mm, so 10 otvori.
br. na art. 0702 116 1
ESS 115
Nosa~ na hartijata za brusewe so ~i~ka
prifat, so dimenzii 230 h 115 mm, so 10
otvori. Isto taka zgoden za zategnuvawe
na hartijata za brusewe bez sistem za
zacvrstuvawe.
br. na art. 0702 116 2
Izvonreden kvalitet na brusewe blagodarejœi mu na maliot od
i kvalitetnata poliuretanska plo~a za brusewe.
Motor od 350 vati so golema rezerva na sila.
Elektronika za kru`en od i pogolema vle~na sila.
Regulacisko trkalo za elektronsko podesuvawe na brojot na
Se ispora~uva
vrtewa spored materijalot.
Golem prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe so kop~e za fiksira-
we, so mo`nost na ednostavno koristewe i so rakavici.
Ime
br. na art.
0702 116 1
br. na art.
0702 116 2
Vibrira~ka brusilka ESS 115
Plo~a za brusewe bez sistem za pricvrstuvawe
Plo~a za brusewe so ~i~ka prifat
0702 116H
0708116 050
-
0702 116H
0708 116 053
Dopolnitelna ra~ka
0708 126 008
0708 126 008
Pak./par~.
Top~esti le`i{ta za{titeni od pra{ina i visoko kvaliteten
ekscentri~en odbojnik za dolg vek na traewe.
Jamki so gumeni stega~i za silno zategawe na
hartijata za brusewe.
Integriran v{mukuva~ za pra{ina preku plo~ata za brusewe za
1
dobra vidlivost na povr{inata koja se brusi.
Vsisuva~kite prodol`etoci so bajonet priklu~ok za sad za
pra{ina (pribor) ili master -industriski v{mukuva~.
Ergonomski konstrukciska forma i optimalna raspredelba
Tehni~ki podatoci
Napon
230 V/
50 Hz
Kl. na
za{tita
/ II
Br. na vibr.
vo prazen od
min-1
12.00022.000
na te`inata.
Vlo{ki od meka guma vo kuœi{teto gi namaluvaat vibraciite i
Br. na vibr. Potro{uva~ka Izlezna
pod optov.
sila
min-1
vati
vati
Hartija za
brusewe 10
otvori
mm
15.000
350
190
280h115
230h115
Bursen
od*
Brusen krug* DhV
Te`ina
blagodarejœi mu na najfinoto uramnote`uvawe, vibraciite se
mm
m
ca. kg
Kruto kuœi{te na le`i{teto od aluminiumskka odlivka.
Dopolnitelna ra~ka mo`e da se za{rafi na dve razli~ni visini,
4
280h190
2,8
m
mm
1,25
2,5
opasnost od prolizguvawe.
Priklu~.
vod
(~i~ka)
minimalni.
kako i da se simne na te{ko dostapnite mesta.
Kvalitet: Made in Germany.
Soodvetni hartii za brusewe
Boja / izrabotka
`olta / drvo
braon / drvo ZEBRA
siva / drvo, lak ZEBRA
SAHARA / plastika
Hartija so ~i~ka prifat
bez sistem na zacvrstuvawe
230h115 mm
280h115 mm
0581 485...
0583 585...
0582 585...
0581 490 ...(bez otvor)
0583 590 ...(bez otvor)
0582 590 ...(bez otvor)
0577 62 ...
0575 71 ...(bez otvor)
Pribor za ESS 115, br. na art. 0702 116 H
Upotreba
Brusewe na drvo, plastika, oboeni metali, ~eli~en lim ....
Prema~kani i lakirani povr{ini, ramni i ispap~eni povr{ini.
Ime
Slika
Dr`a~ na hartienata kesa
Hartiena kesa
Tekstilna vreœa
1
2
3
-
Priklu~en element koj odgovara na 702 400 420
br. na art.
702 126 001
702 126 002
702 126 003
702 400 028
Pak./p.
br. na art.
708 115 024
708 115 059
708 115 057
708 115 058
Pak./p.
1
5
1
Pribor za SSE 115, br. na art. 0702 115
Ime
Plo~a za brusewe bez sistem za pricvrstuvawe
Plo~a za brusewe sa ~i~ka prifat
Tekstilna vreœa
Vsisuva~ki adapter
Brusewe na lakot sa industriskiot v{mukuva~
ISS 45-M so odobruvawe na klasa na za{tita od
pra{ina M.
Brusewe na drvo so industriskiot v{mukuva~
ISS 45-M so odobruvawe na klasa na za{tita od
pra{ina M.
Perforator za hartija za ESS 115 i SSE 115,
br. na art. 0708 115 056 Par~. 1
M 13 0550
13 46
1
Elektri~na
lentesta
brusalka
(turpija)
ESF 500-E
br. na art. 0702 470
Lesna elekri~na lentesta
bruse~ka turpija so nezna~itelen
{um vo prisposoben ra~en kufer.
Za brusewe, polirawe, simnuvawe
na rabovi i maznewe.
●
●
●
Tehni~ki podatoci
●
●
230 V/50 Hz
500 W
6,5 - 15,5 m/s
max. 9600 min’1
520 mm
max. 90 N
2,1 kg
Napon
Potro{uva~ka
Brzina na lentata
Broj na vrtewa vo prazen od
Obem na brusnata lenta
Zategnuva~ka sila na lentata
Te`ina
●
Kontaktni ra~ki
Neophodna za bravari, konstruktori na
alat, kalapi, kujni i karoserii, kako i
za PVC prerabotuva~i i za rabotilnici za
motorni vozila.
Elektronsko regulirawe na brojot na vrtewa.
Elektronskata regulacija ovozmo`uva
podesuvawe na brzinata na lentata od
6,5 m/sec do 15,5 m/sec.
Mek od.
Brusna ra~ka koja se vrti za 3600C
sekoga{ garantira optimalna polo`ba na
ma{inata i pozicija vo tekot na rabotata.
Sodr`ina na kuferot: elektri~na lentesta
brusalka, brusna ra~ka (br. na art.
0702 470 002), imbus klu~ (OK 4).
Rezervni delovi
Pak./par~. = 1
Ime
KA16/4
KA 25/9 poviena
KA 19/12
[irina na vaqakot h
pre~nik na vaqakot
4 mm x 16 mm
9 mm x 25 mm
12 mm x 19 mm
br. na art.
0702 470 001
0702 470 002
0702 470 003
Brusni lenti
ST = Aluminiumoksid
za ~elik
VA=cirkonium za ~elik
ne 'r‡osuva~ki
Tekstilni lenti
br. na art. / {irina
br. na art. / {irina
br. na art. / {irina
0672 985... b = mm
0672 985 ... b = 6 mm
0672 986 ... b = 12 mm
0672 986 ... b = 12 mm
0672 987 ... b = 16 mm
0672 988... b = 6mm
0672 988 ... b = 6 mm
0672 989 ... b = 12 mm
0672 989 ... b = 12 mm
0672 990 ... b = 16 mm
br. na .art. / {irina
grubi
0672 991 80 b = 6 mm
sredni
0672 991 100 b = 6 mm
fini
0672 991 180 b = 6 mm
br. na .art. / {irina
br. na .art. / {irina
0672 991 80 b = 6 mm
0672 992 80 b = 12 mm
0672 991 100 b = 6 mm
0672 992 80 b= 12 mm
0585 701 180 b = 12 mm
0672 991 180 b = 6 mm
0672 993 100 b = 16 mm
0585 701 280 b= 12 mm
0585 701 280 b = 12 mm
0672 993 180 b = 16 mm
0585 702 100 b = 16 mm
0585 701 180 b= 12 mm
13 47
Ime
Jaglena ~etki~ka
Brusno perni~e
za KA 25/9
br. na art.
0708 470 461
Pak./p.
0708 470 999
1
2
Elektri~en fen
HLG-2300 LCD
br. na art. 0702 203 0
Lesen ra~en fen so bezstepeno
podesuvawe na temperaturata i
intenzitetot na duvaweto/protokot na vozduh. Dopolnitelen LCD
displej so memoriska funkcija.
HLG-1800
br. na art. 0702 201 0
Lesen ra~en fen so odnapred
(fabri~ki) podeseni temperaturi na greewe i protekuvawa na
vozduhot.
▼
Obem na isporaka
Tehni~ki podatoci
Opis
Napon
Klasa na za{tita
Sila
Temperatura
Protok na vozduhot
Dol`ina na kabelot
Masa
HLG 1800
HLG 2300-LCD
230 V / 50 Hz
/II
1.800 W
2.300 W
50/400/6000 C
50 - 6500C
200/300/500 l/min
150 - 500 l/min
4m
0,78 kg
0,95 kg
▼
HLG 2300-LCD
1
1
Lesen, so ergonomska izrabotka za polesna
rabota na korisnikot.
Prednosti:
● Mo{ne mal zamor, duri i pri podolga
rabota.
Isklu~itelno HLG 2300-LCD
LCD displej
Prednosti:
● Ovozmo`uva memorirawe na naj~esto
upotrebuvanite podesuvawa.
● Ednostavna kontrola na temperaturata i
protokot na vozduhot.
▼
HLG 1800
1
1
Opis
Elektri~en fen HLG 1800
Elektri~en fen HLG 2300-LCD
Reducir dizna 20 mm
Silen kerami~ki greja~.
Prednosti:
● Dolg raboten vek, mo{ne precizno
izduvuvawe.
LCD displejot ovozmo`uva precizno podesuvawe na temperaturata i protokot na
vozduhot.
Zadenite temperaturi i protekuvawa na vozduh se menuvaat so pomo{
na glavniot prekinuva~.
Programirani funkcii:
Programa
1
2
3
4
Temperatura
2500C
3500C
4500C
5500C
13 48
Protok na vozduhot
350 l/min
400 l/min
500 l/min
400 l/min
Upotreba
Oblikuvawe na plasti~ni cevki
Zavaruvawe na plastika
Simnuvawe na boja
Meko lemewe
Pribor za industriski fen
Mlaznica za se~ewe,
l = 100 mm
Primer na upotreba
Se~ewe ili odvojuvawe na
stiroporot
br. na art. 0702 200 014
Mlaznica so presek
Zavaruvawe na ciradi i folii
so pritiskuva~ki vaqak
br. na art. 0880 96
Reducirna mlaznica 9 mm
br. na art. 0702 200 016
Zavariva~ka mlaznica
Obrabotka so plasti~na `ica
za zavaruvawe do 4mm*
br. na art. 0702 200 002
Vrel vozduh vo snop za lemewe i
zavaruvawe
br. na art. 0702 200 017
Zavaruva~ka kondura
Obrabotka so plasti~na `ica
za varewe do 6mm*
* Soodvetna plasti~na `ica
za zavaruvawe poglednete ja
poslednata strana
br. na art. 0702 200 015
HLG 2000-E/-LE
br. na art. 0702 200 0
HLG 2300-LCD
br. na art. 0702 203 0
HLG 2000
br. na art. 0702 202 0
Zavaruva~ko ogledalo
Zagrejte gi i povrzete gi
cevkite
Reducirna mlaznica 14 mm
br. na art. 0702 200 013
Mlaznica so {irok presek
Zavaruvawe na ciradi i folii
so pritiskuva~ki vaqak
br. na art. 0880 96.
br. na art. 0702 200 009
Vrel vozduh vo snop za zavaruvawe na plastika
br. na art. 0702 200 007
Reducirna mlaznica 20 mm
Toploten snop za lepewe na
rabovi i odstranuvawe na
boja
br. na art. 0702 200 001
M 13 0585
13 49
Pribor za industriski fen
Profi – mlaznica za
zavaruvawe na ciradi
Primer na upotreba
Zavaruvawe na ciradi za tovarni vozila so
pritskuva~ki vaqak br. na art. 0880 96
br. na art. 0702 200 008
[iroko vozdu{na mlaznica 50mm
Ja zagreva i ja preoblikuva plastikata,
zavaruva bitumen
br. na art. 0702 200 005
[iroko vozdu{na mlaznica 75mm
Odstranuvawe na boja od golemi povr{ini,
zavaruva bitumen
br. na art. 0702 200 012
Vozdu{na mlaznica 50 mm
Odstranuvawe na boja od ramkite na prozorcite bez zagrevawe na stakloto.
HLG 2000-E/-LE
br. na art. 0702 200 003
Vozdu{na mlaznica 75 mm
Odstranuvawe na boja od golemi povr{ini
od ramki za prozorci
br. na art. 0702 200 0
br. na art. 0702 200 011
Reflektorska mlaznica
Preoblikuvawe na plasti~nite cevki
i greewe na kabelskite termosobira~ki cevki
br. na art. 0702 200 004
[iroka reflektorska mlaznica
Preoblikuvawe na plasti~nite cevki,
izolacija na vodovite so termosobira~kite
cev~iwa (bu`iri)
br. na art. 0702 200 010
Reflektorska mlaznica za lemewe
Izolacija na vodovi so
termosobira~kite bu`iri
Dopolnitelni proizvodi
br. na art. 0702 200 006
M 13 0590
13 50
Termosobira~ki bu`iri
br. na art. 0771 …
Ostanat pribor za industriski fen
Plasti~ni `ici za zavaruvawe Ø 4 mm
ABS plasti~na `ica za
zavaruvawe
Dihtuvawe na plasti~nite
tela 100g, 22 cm, crna
br. na art. 0702 200 105
HDPE plasti~na `ica
za zavaruvawe
Povrzuvawe na cevki
sigurno zavaruvawe 100g,
22 cm, crna
br. na art. 0702 200 106
Materijalot na `icata za zavaruvawe mora da mu odgovara
na materijalot koj se obrabotuva !
!
LDPE plasti~na `ica
za zavaruvawe
Povrzuvawe na cevki
sigurno zavaruvawe 100g,
22 cm, bela
br. na art. 0702 200 107
RR plasti~na `ica za
zavaruvawe
Povrzuvawe na cevki
sigurno zavaruvawe 100g,
22 cm, siva
br. na art. 0702 200 108
Molerska lopatka (gletarica)
20 mm
br. na art. 0695 940 902
50 mm
br. na art. 0695 940 905
80 mm
br. na art. 0695 940 908
PVC plasti~na `ica za
zavaruvawe meka
Postavuvawe na PVC
- podovi 100g rolna,
prosirna
br. na art. 0702 200 110
[irok vaqak
Vaqak za vtuskuvawe na
`icata za zavaruvawe
Za pritiskawe na ciradi
{irina 45 mm
br. na art. 0880 160 033
Za strugawe na golemi ofarbani povr{ini so pomo{ na industriskiot fen
Struga~ so no`
●
●
PVC plasti~na `ica za
zavaruvawe tvrda
Dihtuvawe na rabovite
100g, 22 cm,
prosirna
br. na art. 0702 200 109
No` za strugawe podesen za rakuvawe so promenlivo se~ivo.
Optimalno za odstranuvawe na ostatoci od lepak kaj
staklenite okna.
br. na art. 0714 663 31
pak./par~. 1
Rezerven no`
br. na art. 0714 663 311
pak./par~. 5
13 51
Za vodewe i pritiskawe na
mekite PVC - plasti~nite
`ici za zavaruvawe.
br. na art. 0702 200 020
Elektri~en
pi[tol za
topen lepak
HPK 350
br. na art. 0702 621 1
Visoko efikasen pi{tol za lepewe so kratko vreme na zagrevawe
i golema sila na topewe. Zgoden e
za industriska upotreba.
Se ispora~uva
br. na art.
0702 621 H
0708 621 104
0708 621 103
0708 621 112
0890 100 052
0955 702 1
0955 030 6
Opis
El. pi{tol za topliv lepak HKP 350
[iroka dizna
Trkalezna dizna
Temperaturski ~ip 185°S
Topliv lepak vo stik so dol`ina 180 mm
Kufer od polipropilen
Plasti~en vmetok
pak./par~.
1
12
1
Tehni~ki karakteristiki
230 V/50 Hz
500 Watt
350 Watt
2 min
Elektronsko
max. 2200 g
4 metri
0,77 kg
Napon
Sila
Izlezna sila
Vreme na zagrevawe
Podesuvawe na temperaturata
Koli~estvo na naneseniot lepak po ~as
Dol`ina na napojuva~kiot kabel
Te`ina
Sila od 500 W obezbeduva brzo
vreme na zagrevawe i postignuvawe na
rabotnata temperatura.
Mo`nost za podesuvawe na temperaturata
obezbeduva upotreba na razli~ni vidovi na
topliv lepak vo stik.
Sovremeno dizajniran greja~ obezbeduva
stabilna vrednost na temperaturata, duri
i kaj nanesuvaweto na pogolemi
koli~estva od lepakot.
Podgotven za upotreba vo rok od dve
minuti, {to zna~i za{teda na vreme i
namaluvawe na tro{ocite.
Cvrsto, kompaktno ergonomsko poliestersko zajaknato kuœi{te.
Potpirkata za demonta`a ovozmo`uva ednostavno odlo`uvawe na alatot.
Ergonomska dr{ka so gumena navlaka
ovozmo`uva ednostavna rabota bez zamor.
Topliv lepak vo stik
Opis
Topliv lepak
Topliv lepak
Topliv lepak
Dol`ina mm
univrzalen
univrzalen
so visoka cvrst.
180
180
195
Ø mm
11,5
Pakouvawe
ca. 26 par~.
ca 280 par~.
l0 par~.
br. na art.
0890100 052
0890100 054
0890 100 050
Pak./par~.
1= 500 g
5= 5000 g
1= 180 g
* Optimalna rabotna temperarura zavisi od vidot na materijalot koj se lepi i iznesuva 180 do 200°S. Site toplivi lepaci se
otporni na UV zraci i voda.
Tehni~ki
na topliviot lepak
Tehni~kekarakteristiki
karakteristike
Vid
Univerzalen topliv lepak
(pribli`na specifikacija)
Topliv lepak so visoka cvrstina
(pribli`na specifikacija)
Hemiska osnova
Boja
Gustina
Temperatura na topewe
Rabotna temperatura
Vreme za nanesuvawe
Vreme na oblikuvawe
Cvrstina spored Shore
Cvrstina na lepeweto
Otpornost na kinewe
Zategnuva~ka cvrstina
Viskozitet
Otpornost na toplina
Otpornost na stud
Rok na traewe
Etilen kopolimer
mle~no-prosirna
0,99g/cm3 kaj+23°C
+ 86°C
+ 180°C-200°C
20-40 Sek.
30-50 Sek.
65-69
2,6 N/mmJ
1-1,5 N/mm2
31-44kg/cm2 kaj+20°C
5000-8500 nPas
+ 68°C
-5°C
24 meseci
Termoplasti~en poliamid
svetlo braon-prosirna
0,89 g/cm3 kaj+20°C
+135°C
+ 180°C-200°C
20 Sek.
30 Sek.
77
do 6,5 N/mm2
do 3,5 N/mm2
do 140 kg/cm2
10000-18000nPas
+125°C
-20°C
24 meseci
M 13 0600
13 52
Temperaturski ~ipovi**
Opis
Temperaturski ~ip 150°S
Temperaturski ~ip 185°S
Temperaturski ~ip 200°S
br. na art.
0708 621 111
0708 621 112
0708 621 113
Pak./p.
1
** ~ipot ovozmo`uva temperaturite na zagrevawe na topeniot
lepak i materijalot koj se lepi da bidat isti.
Univerzalen topliv
lepak
Topliv lepak so visoka
cvrstina
Rotacionen laser RL 04
Samonivelira~ki rotacionen laser
za vnatre{na i nadvore{na upotreba.
Samonivelira~ki vo vertikalna i horizontalna polo`ba.
➔ Ne bara komplicirano mestewe.
Integrirana kontrola na proekciite.
➔ Ne postoi gre{ka pri mereweto na pravecot na veter, mekata
povr{ina ili pri pritisokot na stativot.
Uredot sodr`i infracrven dale~inski upravuva~.
➔ Rezultatite na mereweto mo`at da se kontroliraat
od rabotnoto podra~je.
Isproban vo stambeni prostori kade ima prskawe so voda i pra{ina.
➔ Artiklot mo`e da se koristi po do`d i vo prostorii so pra{ina.
To~ni funkcii.
➔ Merenite to~ki se prenesuvaat bez bilo kakvi problemi.
Intervalot na rabotata e do maksimalno 300 m so priemnikot.
➔ Dozvoleno e merewe na otvoreno.
[uplinata za polnewe e smestena od strana.
➔ Polneweto e mo`no vo tekot na upotreba dodeka
uredot e na statvot.
Sodr`i 4 Nikel-Kadmiumski (Ni-Cd) baterii.
➔ Isklu~itelno dolg interval na rbota, pribli`no 30 ~asa.
br. na art. 0714 640 220
Se ispora~uva vo kufer:
Opis
Rotacionen laser RL 04
Dale~inski upravuva~
Kabel za polnewe
O~ila
Meta
Upatstvo za upotreba
Pak.
1
Tehni~ki podatoci
Klasa na laserot
Izlezen laser
Tip na laser diodata
Obem
Pre~nik na zracite
Gre{ka na merewe
Domet na mereweto
Vreme na rabota
Vreme na mereweto
Klasa na za{tita
Prifat za stativot
Baterii
Te`ina
Rotaciona brzina
3R
2,5 - 2,6 mW
635 nm
150 m
5 mm
0,1 mm/m
5ş/10%
pribli`no 30 ~asa
pribli`no 30 sekundi
IP 54
5/8”
4x1,2V/5000 mAh Ni-Ca
2,7 kg
20, 80, 200, 600 v/min
Laserski priemnik za
vnatre{na upotreba.
Laserski priemnik LE 5 za
nadvore{na upotreba.
br. na art. 0714 640 222
br. na art. 0714 640 223
Daska za merewe
br. na art. 0714 64 425
Upotreba so
siden nosa~
br. na art.
0714 64 437
13 53
Dale~inski
upravuva~
br. na art.
0714 640 221
Stativ
br. na art.
0714 649 13
Upotreba na rotacioniot laser RL 04
Poramnuvawe na
pregradnite sidovi
Prenos na mereweto
Vise~ki plafoni
Postavuvawe na pravi agli
Opis
Aluminiumski stativ
Siden nosa~
Kabel za polnewe
Poden adapter
Nagiben klin
Dale~inski upravuva~
Disk na stativot 1/4”
Upotreba so poden adapter
Merewe na plafonite
i podovite
br. na art.
0714 649 13
0714 64 437
0714 640 225
0714 640 127
0714 649 128
0714 640 221
0714 649 126
pak.
1
Upotreba so poden adapter
Ra~en priemnik za rotacioniot laser
Priemnik na laserot LE2
Tehni~ki podatoci
Visokokvaliteten priemnik za
vnatre{na i nadvore{na
upotreba
Interval na rabotata
Ekran
Pole na priem
Baterii
Vreme na rabota
Te`ina
Kuœi{te od magnezium
Isklu~itelno lesen i otporen na udari.
Otporen na voda i pra{ina (IP 54)
Mo`e da se koristi po do`d i vo podra~ja
so pra{ina.
≈ 100 m
3 LED
1200
2 x AA-Mignon
≈ 75 ~asa
245 g
br. na art. 0714 640 222
3 LED ekran.
^itok.
Priemnik na laserot LE5
Tehni~ki podatoci
Visokokvaliteten priemnik za
vnatre{na i nadvore{na upotreba
Interval na rabotata
Ekran
Pole na priem
Baterii
Vreme na rabota
Te`ina
Kuœi{te od magnezium
Isklu~itelno lesen i otporen na udari.
Otporen na voda i pra{ina (IP 54)
Mo`e da se koristi po do`d i vo podra~ja
so pra{ina.
br. na art. 0714 640 223
LCD i LED ekran.
Mo{ne dobra ~itlivost, i pri pogolemi
rastojanija.
M 13 0655
13 54
≈ 200 m
9 LCD, 5 LED
1350
2 x AA-Mignon
≈ 100 ~asa
270 g
Detektor za instalacii
MD 10
br. na art. 0 714 641 300
Digitalen detektor za otkrivawe na metal, drvo i
elektro-vodovi.
Avtomatska kalibracija.
● Lesna upotreba.
Golema preciznost za sigurna detekcija.
● Zoom funkcija za to~na lokacija vo materijalot. Metalite i
kablite mo`at preku Zoom funkcijata poto~no da se odredat i
na toj na~in mo`at da se izbegnat gre{kite kaj dup~eweto.
Pregleden prikaz na podatocite.
Prednosti:
● Materijalite se prika`uvaat na ekranot od uredot
mo{ne precizno.
Sodr`ina:
Jasnata preporaka za dup~ewe ja ovozmo`uvaat crveno/zelenata LED
lampi~ka i zvu~en signal.
Opis
Za{titna torbi~ka
Moliv za markirawe
Baterija
Upatstvo za upotreba
pak./par~.
1
2
1
1
Upotreba:
Podra~je na upotreba:
Gi detektira site vidovi metal (armatura, ~elik, oboeni metali, klin)
drvo i `ici (naponski i ne naponski).
Dlabo~ini na detekcijata:
Metal
Bakar
Bakarni `ici
Naponski
Nenaponski
Drveni elementi
Vodovodni instalacii
Bakar
10 cm
8 cm
4 cm
3 cm
2 cm
8 cm
Detekcija na vodovodnite
instalacii (Bakar).
Poka`uva~i na displejot:
Tehni~ki podatoci:
Avtomatsko isklu~uvawe
Golemina
Baterija
5 min
204 / 83 / 30 mm
1 x 9V-Block 6LR61
Barawe na naponskite i
nenaponskite vodovi (naponskite
vodovi mo`at da se baraat i vo
podesuvaweto za Drvo i Metal,
dodeka nenaponskite vodovi
mo`at da se baraat samo vo
podesuvaweto za Metal )
13 55
Detekcija na armatura vo betonot
Elektrohidrauli~en alat za
se~ewe na armatura
CME 16
br. na art. 0701 998200
Vo cvrst i prakti~en metalen
kufer.
Tehni~ki podatoci
Napon
Vlezna sila
Izlezna sila na klipot
Broj na vrtewa
Mah. Ø na se~ewe
Kol. i vid na hidrauli~noto maslo
Dimenzii
Dol`ina na napojuva~kiot kabel
Klasa na za{tita
Masa
230V/50Hz
1100W
10 toni
10.000 v/min
16 mm
0,6 l, Wurth HLP 46, br. na art. 0897 646 002
525 x 140 x 130 mm
2,70 m
/II
9,3 kg
Rezervni delovi:
Opis
Goren rezerven no`
Dolen rezerven no`
br. na art.
0701 998201
0701 998202
Primeri na upotreba:
M 13 0680
13 56
Za se~ewe na trkalezni ~eli~ni profili ili
razli~nite leguri na metal do cvrstina od
mah. R=75 kg/mm˛ do Ømah. 16 mm.
Otvoraweto na glavata za se~ewe se vr{i
avtomatski ili ra~no.
Ergonomska dr{ka od ABS.
Mo`nost za koristewe na no`ot 3 pati (koga
no`ot œe se istapi, so rotirawe na glavata
koristete se so ist takov, a koga i toj œe se
istapi koristete go tretiot no`).
Elektrohidrauli~en
alat za se~ewe
i svitkuvawe na
armaturata
CME 22
br. na art. 0701 998100
Vo cvrst i prakti~en
metalen kufer.
●
Tehni~ki podatoci
Napon
Vlezna sila
Izlezna sila na klipot
Broj na vrtewa
Mah. Ø na se~ewe/svitkuvawe
Kol. i vid na hidrauli~noto maslo
Dimenzii
Dol`ina na napojniot kabel
Klasa na za{tita
Masa
230V/50Hz
1150W
30 toni
14.000 v/min
22/20 mm
0,6 l, Wurth HLP 46, br. na art. 0897 646 002
385 x 240 x 180 mm
2,70 m
/II
13,7 kg
●
●
●
●
Kuœi{teto na alatot e izraboteno od
specijalen ~elik vo koj se vmetnuvaat
promenlivi glavi nameneti za se~ewe
ili svitkuvawe.
Za se~ewe na trkaleznite ~eli~nii profili
i razli~nite leguri na metalot do cvrstina
mah. R=75 kg/mm˛ do Ø mah. 22 mm i za
svitkuvawe do Ø mah. 20 mm.
Vraœaweto na hidrauli~niot klip se vr{i
avtomatski ili ra~no po pat na lost.
Ergonomska dr{ka izrabotena od ABS.
Alatot se ispora~uva bez promenlivite glavi.
Promenliva glava za se~ewe
●
●
●
●
Mah. Ø na se~ewe 22 mm.
Dimenzii: 145 h 110 h 120 mm.
Masa 3,5 kg.
Se ispora~uva zaedno so fiksen i
podvi`en no`.
br. na art. 0701 998101
Promenliva glava za svitkuvawe
●
●
●
●
●
●
Rezervni delovi:
Opis
1 Nepodvi`en no`
2 Podvi`en no`
3 Nepodi`en oblikuva~ (za Ø na trkaleznite profili do 14 mm)
4 Nepodvi`en oblikuva~ (za Ø na trkaleznite profili od 14 do mah. 20 mm)
5 Lizga~no le`i{te
br. na art.
0701 998103
0701 998104
0701 998106
0701 998105
0701 998109
13 57
Mah. Ø na svitkuvawe 20 mm.
Agolot na svitkuvawe: 180º÷80º.
Minimalen vnatre{en polupre~nik na
svitkuvaweto 35 mm.
Dimenzii: 190 h 125 h 90 mm.
Masa 4,8 kg.
Se ispora~uva zaedno so lizga~koto
le`i{te i 2 nepodvi`ni oblikuva~i
(za Ø na trkaleznite profili do 14 mm i za
Ø na trkaleznite profili pogolemi od
14 mm do mah. 20 mm).
br. na art. 0701 998102
ISS 35
ISS 35-S
ISS 45-M
ISS 55-S
automatic
automatic
automatic
br. na art. 0701 137 0 br. na art. 0701 138 0 br. na art. 0701 146 0 br. na art. 0701 156 0
Industriski
pravosmukalki
za suvo i vla`no
v[mukuvawe
▼
▼
▼
Pravosmukalka za sekoja upotreba.
Glavna karakteristka na uredot e avtomatski sistem na ~istewe na filterot
(osven ISS 35).
Aparatot e zgoden za v{mukuvawe na suva, nezapaliva,
{tetna po zdravjeto pra{ina na ma{ini i uredi, klasa
na pra{ina M prema EN 60335-2-69.
Ograni~uvawe: ne smeat da se v{mukuvaat kancerogeni
materii, osven drvenata pra{ina.
Ovoj aparat sodr`i pra{ina {tetna po zdravjeto.
Prazneweto i odr`uvaweto vklu~uvajœi go i odstranuvaweto na kesata
za pra{ina, smeat da go vr{at samo stru~ni lica, koi nosat soodvetna
za{titna obleka. Ne vklu~uvajte dodeka ne se instalira kompletniot
sistem za filtrirawe i dodeka ne se ispita funkcijata na kontrolata na
strueweto na vozduhot.
▼
Klasa na pra{ina M
Avtomatski sistem na ~istewe na filterot
(site automatic – verzii).
Prednosti:
Konstantno visoka v{mukuva~ka sila, ne e potrebno ra~no pridvi`uvawe preku pritiska~ot.
Kontinuirana regulacija na brojot na vrtewa
(osven ISS 35).
Prednosti:
Individualno prilagodeni vsisuva~ki sili za
sekoe podra~je na upotreba.
Spleskan filter so nabori ne {tr~i od kuœi{teto.
Prednosti:
Optimalno iskoristuvawe na goleminata na
kuœi{teto.
Pribor so prakti~na spojnica.
Prednosti:
Brzo i sigurno povrzuvawe bez
napornoto zavrtuvawe.
Sistem za povrzuvawe
Avtomatski sistem za ~istewe na
filtri (osven ISS 35)
Povrzuvawe na nataknuva~kiot
pribor (kompatabilno so
postoe~koto podesuvawe.)
Clip-sistem za ednostavna i brza
zamena na delovi od priborot,
kako i sigurno dr`ewe na komponentite
Povrzuvawe na priborot
so clip spojnicata
Pribor
Antistati~na oprema – go trga stati~koto naelektrizirawe, koe npr. se sozdava kaj bruseweto na plastika,
ponastrana od korisnikot.
+
Ptavosmukalka so
antistati~ka podgotovka.
ISS 45-M automatic.
+
Antistati~no crevo.
br. na art. 0702 400 275
+
Priklu~en del na brusalkata,
elektro provoden.
br. na art. 0702 400 042
Brusalka
M 13 0700
13 58
Spleskan filter so nabori avtomatski se ~isti so
pomo{ na vozdu{niot udar okolu sekoi 15 sekundi
(pulsira~ki {um).
Ova garantira:
Efikasno ~istewe na filterot
za konstantno visoka sila na v{mukuvawe.
Dolg raboten vek bez promena na filterot.
Mali tro{oci za odr`uvawe.
Tehni~ki podatoci
ISS 35
ISS 35 – S automatic
ISS 45 – M automatic
ISS 55 – S automatic
br. na art. 0701 137 0
br. na art. 0701 138 0
br. na art. 0701 146 0
br. na art. 0701 156 0
upotreba
Univerzalna pravosmukalka za
v{mukuvawe i od{mukuvawe.
Zgodna za vla`na i suva
postapka.
Univerzalna pravosmukalka so visoka
sila. Osobeno zgodna za priklu~uvawe
na elektro alati.
Specijalna pravosmukalka za materii
opasni po zdravje so MAK vredn.,
kancerogeni materii
(§ 35 , germanski propisi za opasnite
mat.) i drvena pra{ina. Ne e za azbest!
Pravosmukalka za grad. i metalna ind.(so
dopolnitelen pribor).
Za koristewe so dup~alka so kruna, kako i za
op{ti raboti na ~istewe vo grade`ni{tvoto
i prerabotkata na metal.
sertifikacija
-
-
klasa na pra{ina M
-
direkten priklu~ok za
elektro alati
-
Mre`niot priklu~ok direktno
na pravosmukalkata za rabota so
elektro alati od 100 –
2200W sa avtoimatski prekinuva~ za
vklu~uvawe i isklu~uvawe.
Mre`niot priklu~ok direktno
na pravosmukalkata za rabota so
elektro alati od 100 –
2200W sa avtoimatski prekinuva~ za
vklu~uvawe i isklu~uvawe.
Zvu~en signal pri
volumanskoto struewe*
na vozduhot pod najmaliot.
Mre`niot priklu~ok direktno
na pravosmukalkata za rabota so
elektro alati od 100 –
2200W sa avtoimatski prekinuva~ za
vklu~uvawe i isklu~uvawe.
antistati~no podgotvena
-
-
•
-
elektronski
elektronski
elektronski
elektronski
sredna sila na motorot
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
mah sila na motorot
1.380 W
1.380 W
1.380 W
1.380 W
napon
220–240 V, 50/60 Hz
220–240 V, 50/60 Hz
220–240 V, 50/60 Hz
220–240 V, 50/60 Hz
bruto
34 L
34 L
43 L
54 L
vla`no
19 L
19 L
30 L
40 L
struja na vozduhot
61 L/sec. **
61 L/sec. **
135 m3/h ***
61 L/sec. **
podpritisok
230 mbar
230 mbar
220 mbar
230 mbar
spleskan filter so nabori
0.62 m2
0.62 m2
0.6 m2
0.62 m2
materijal na rezervoarot
PP
PP
PP
PP
za{tita od mlazna voda
IPX4
IPX4
IPX4
IPX4
dimenzii d h { h v
520 x 380 x 580 mm
520 x 380 x 580 mm
520 x 380 x 695 mm
580 x 380 x 870 mm
prikl. kabel / vid kabel
7,5 m / plastika
7,5 m/ guma (H07 RN – F)
7,5 m/ guma (H07 RN – F)
7,5 m/ guma (H07 RN – F)
nivo na bu~ava
67 dB (A)
67 dB (A)
67 dB (A)
67 dB (A)
te`ina
okolu 11 kg
okolu 12.5 kg
okolu 13.7 kg
okolu 17 kg
/I
/I
ime
nadsor na nivoto na popoln.
kaj vla`noto v{mukuvawe.
volumen na rezervoarot
klasa na za{tita
/II
/I
Dokolku strueweto na vozduhot niz v{mukuva~koto crevo e pomalo od 20 m/s, se javuva signal, po {to pra{inata opasna po zdravje poveœe ne
se v{mukuva vo merka nad dozvolenata. Obvrnete vnimanie na upatstvo za upotreba!
** Vrednost na streweto na vozduhot e ~ista turbinska vrednost.
*** Mernata vrednost na sertifikacionata to~ka, vklu~uvajœi go i priborot.
*
M 13 0705
13 59
Pregled na upotrebata i na priborot na industriskite pravosmukalki za suvo i vla`no v{mukuvawe
ISS 35
ISS 35-S automatic
Obem na isporaka
Pribor 35
Pribor 35
Slika
Ime
br. na art.
Sodr`ina p./par~.
Slika
Ime
br. na art.
sodr`ina p/.par~.
1
5
7
11
12
13
23
24
3m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe
metalna cevka, priklu~na*
vla`no-/ suvo – vsisuva~ za pod, priklu~en*
vsisuva~ so `leben otvor, priklu~en*
vsisuva~ za tapacirung, priklu~en*
zakriven del, „clip“ priklu~uvawe
spleskan filter so nabori
hartiena filter kesa
0702 400 320
0702 400 514
0702 400 284
0702 400 385
0702 400 233
0702 400 718
0702 400 205
0702 400 209
1
2
1
1
1
1
1
1
1
11
13
23
24
2
15
16
17
3m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe
vsisuva~ so `leben otvor, priklu~en*
zakriven del, „clip“ priklu~uvawe
spleskan filter so nabori
hartiena filter kesa
0702 400 320
0702 400 385
0702 400 718
0702 400 367
0702 400 209
0702 400 213
0702 400 192
0702 400 247
0702 400 096
1
1
1
1
1
1
5
1
1
So delovi na priborot vo obemot na isporakata
Podra~je na upotreba
1
2
1
1
1
1
1
5
▼
▼
crevo za povrzuvawe, 0,45m za par~iwa sl. 16 i 17
kabelski „clip“ za art. br. 0702 400 213
univerzalen priklu~ok za elektro alati*
priklu~en muf ø 28mm (npr. Festo)*
1
1
1
1
5
1
5
1
1
So delovi na priborot vo obemot na isporakata (osven 15-17).
Idealno za op{ti raboti na ~istewa, kako
npr. v{mukuvawe vo avtomobilot, ~istewe na
podot,rabotnata masa itn.
Ostanat pribor
Pribor 35
Pribor 35
Slika
Ime
br. na art.
p./p.
26
27
3
4
–
19
6
8
9
10
21
22
filter kesa za cement, za golemo koli~estvo fina pra{ina
filter od tkaenina za ISS 35 (- S automatik)
v{mukuva~ko crevo,4m, elektro provodno
prodol`etok za v{muk. crevo, 2,5m „clip“ priklu~ok
modul za ~istewe na filterot, „clip“ priklu~ok
0702 400 259
0702 400 189
0702 400 275
0702 400 237
0702 400 420
0702 400 042
0702 400 224
0702 400 425
0702 400 387
0702 400 037
0702 400 909
0702 400 690
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
univerzalen priklu~en muf, „clip“ priklu~ok ,elektro provoden
plasti~na cevka, priklu~na*
~etka za op{ta namena, priklu~na*
kombiniran vsisuva~ b= 27cm plastika, priklu~en*
poden vsisuva~ b= 37cm metalen, priklu~en*
vsisuva~ za avtomobil, plasti~en, priklu~en*
reparaturen komplet creva, nom. {irina 35, „clip“ priklu~ok
5
6
2
1
3
4
* Isto taka i za prethodnite modeli ISS32, 54, 54H, 54 HO, 54 AS,60.
10
9
7
8
13
Samo za prethodni modeli
16
11
Naziv
br. na art.
filter od tkaenina za ISS 54.../60
adapterski pribor so nom. {irina 35 na crevo so nom. {irina 50
spleskan filter so nabori za ISS 54 AS / HO / H
priklu~en muf za elektro alati
hartiena filterska vlo{ka za ISS 60
vreœa za vla`en filter za ISS 60
filter od tkaenina za ISS 32
spleskan filter so nabori za ISS 32
hartiena filter kesa za ISS 32
hartiena filter kesa za ISS 32, zajaknata
vsisuva~ko crevo so nom. {irina 35 3m
vsisuva~ko crevo so nom. {irina 35 5m
zakriven del so nom. {irina 35, metalen
0702 400 015
0702 400 016
0702 400 023
0702 400 027
0702 400 007
0702 400 067
0702 400 082
0702 400 095
0702 400 098
0702 400 099
0702 400 299
0702 400 301
0702 400 519
12
p./p.
1
1
1
1
1
10
1
1
5
10
1
1
1
13 60
17
15
21
23
19
22
24
25
26
27
ISS 45-M automatic
ISS 55-S automatic
Obem na isporaka
Pribor 35
slika
1
11
13
23
25
2
15
16
17
Pribor 35
ime
3 m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe
v{mukuva~ so `leben otvor, priklu~en*
zakriven del, „clip“ priklu~uvawe
spleskan filter so nabori
hartiena filter kesa
crevo za povrzuvawe, 0,45m za par~iwa sl. 16 i 17
kabelski „clip“ za br. na art. 0702 400 213
univerzalen priklu~ok za elektro alati*
priklu~en muf ø 28 mm (napr.Festo)*
br. na art.
0702 400 320
0702 400 385
0702 400 718
0702 400 367
0702 400 207
0702 400 213
0702 400 192
0702 400 247
0702 400 096
sodr`ina
1
1
1
1
1
1
5
1
1
pak.par~
1
1
1
1
5
1
5
1
1
slika
28
31
32
35
16
37
40
41
br. na art.
0702 400 321
0702 400 276
vsisuva~ za pod so podesuvawe po visina, priklu~en
0702 400 052
zakriven del, „clip“ priklu~uvawe
0702 400 905
univerzalen priklu~ok za elektro alati*
0702 400 247
reducira~ko „clip“ priklu~uvawe 40/35 za delovi na sl. 16 i17 0702 400 108
oblo`en spleskan filter so nabori
0702 400 190
vla`no - / suva filter kesa
0702 400 188
ime
4 m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe
metalna cevka, priklu~na
So delovi na
So delovi na
▼
priborot vo obem
na isporakata.
▼
So delovi na
▼
priborot 15 – 17.
priborot vo obemot na isporakata.
▼
1
2
1
1
1
1
1
5
So delovi na priborot 39, 42, 30
(ne e vo obemot na isporakata) ▼
Za koristewe so
dup~alka so kruna,
kako i za op{ti
raboti na ~istewe
vo podra~jeto na
grade`ni{tvoto
i obrabotkata na
metal.
Pravosmukalka so sertifikat za opasna pra{ina,
npr. drvena pra{ina, lak i plastika.
Ne e za azbest!
sodr`ina pak.par~
1
2
1
1
1
1
1
1
Idealno za
v{mukuvawe na
maslo, sredstava
za podma~kuvawe
i ostatoci (napr.
strugotini)
Isto taka opremena za rabota so
elektro alatite ( napr. glodawe na
`lebovite vo sidot).
Ostanat pribor
Pribor za rabota so metal
slika
39
42
30
Reduciraniot del za upotreba na crevoto
so nom. {irina 35 – priklu~no,na crevo so
nom. {irina 40 so „clip“ priklu~uvawe
br. na art. 0702 400 107
ime
gumen vsisuva~, priklu~liv
korpa za metalni ostatoci
4 m vsisuva~ko crevo, postojano na maslo, priklu~livo
br. na art.
0702 400 105
0702 400 008
0702 400 305
pak.par~
br. na art.
0702 400 033
0702 400 018
0702 400 344
0702 400 873
pak.par~
1
1
1
Pribor 40
slika
33
34
29
38
ime
`leben vsisuva~ b= 29sm plasti~en, priklu~en*
poden vsisuva~ b= 37sm metalen, priklu~en*
prodol`no crevo 2,5m, „clip“ priklu~uvawe
reparaciski komplet na creva, so nom.{irina 40, „clip“ - sistem
1
1
1
1
Nominalna {irina 40
35
37
31
38
28
29
30
33
32
39
34
40
42
41
M 13 0715
13 61
Bateriska
dup~alkaodvrtka
BS 96-A Solid
br. na art. 0700 182 2
BS 96-A solid
200 W
1,3 Ah
Br. na vrtewa bez optovaruvawe 1/2 brzina
0-300/1.000 v/min
Obem na podesuvaweto na momentot
Maksimalen moment
0,5 - 6 Nm
27 Nm
10 mm
10 mm
20 mm
6,5 mm
8 mm
16 mm
6 mm
5 mm
1-10 mm
3/8” - 24 UNF
1,2 kg
0,4 kg
Metal
Maksimalen pre~nik na
Aluminium
dup~eweto
Drvo
Metal
Prepora~an pre~nik na
Aluminium
dup~eweto
Drvo
Maksimalni pre~nik na zavrtkata
Prepora~an pre~nik na zavrtkata
Otvor na stega~kata glava
Prifat na stega~kata glava
Masa na alatot bez baterija, pribli`no
Masa na baterijata, pribli`no
Zabravuvawe na vretenoto, i stega~kata glava za brza promena na alatot, obezbeduvaat promeni na alatot so edna raka .
Tip/model
Bateriska dup~alka-odvrtka
Baterija SD 1.3 Ak NiCd
Polna~ na baterii AL-60 SD
Prazen kufer
br. na art.
0700 182 H
0700 980 213
0700 880
0955 700 182
p. par~.
1
2
1
▼
Tip/model
Izlezna sila
Kapacitet na baterijata
Se ispora~uva:
▼
Tehni~ki podatoci:
▼
▼
Silna, mo{ne kompaktna 9,6 V
bateriska dup~alka-odvrtka za
lesni i sredni optovaruvawa pri
dup~eweto i zavrtuvaweto.
Se ispora~uva vo kufer so polna~
AL 60-SD ( vreme na polnewe na
baterijata 1 ~as) i so rezervna
baterija.
Baterijata mo`e da se simne od lizga~kiot prifat bez napor.
13 62
Mo{ne kvaliteten metalen, dvostepen
planetaren prenesuva~.
Prednost:
● Dolg vek na traewe i optimalen prenos
na silata.
23 stepeni na podesuvawe na momentot na
zategaweto na zavrtkata i edna polo`ba za
dup~ewe.
Prednosti:
● Mo{ne precizno podesuvawe ovozmo`uva
poveœenamenska primena na rabotite na
vrteweto na zavrtkite i dup~eweto.
Ergonomski dizajn so meka dr{ka.
Prednosti:
● Prijatna rabota, bez zamoruvawe.
Baterija so lizga~ki prifat
Prednosti:
● Optimalen prifat i dobar prenos na
strujata za maksimalen u~inok.
Bateriska
dup~alkaodvrtka
BS 12-A Solid
br. na art. 0700 1833
Silna akumulatorska dup~alkaodvrtka so dolg vek na traewe
predvidena za “heavy duty” optovaruvawa, 12V. Se ispora~uva
vo kufer so brz stolen polna~
AL 30-SD, rezervna baterija i kutija so bitevi.
Tehni~ki podatoci
Napon
Izlezna sila
Kapacitet na baterijata
Brzina na vrtewata pri prezen od
Podra~je na podesuvaweto na
momentot na zategaweto
Maksimalen moment na zategaweto
~elik
Maks pre~nik na
aluminium
dup~eweto
drvo
~elik
Prepora~an
aluminium
pre~nik na
dup~eweto
drvo
Maksimalen pre~nik na zavrtkata
Prepora~an pre~nik na zavrtkata
Prifat na futerot za burgii
Navoen prifat na futerot
Te`ina bez baterijata
Te`ina na baterijata
Visokokvaliteten planetaren prenos so
2 brzini, proizveden od metal.
Prednosti:
Dolg `ivoten vek i optimalen prenos
na silata.
Obem na isporakata
12 V
300 W
2,0 Ah
0-400/
1.350 min-1
0,5-10,0 Nm
45 Nm
13 mm
16 mm
38 mm
10 mm
13 mm
32 mm
8 mm
6 mm
1,5-13 mm
1/2” - 20 UNF
1,7 kg
0,7 kg
Opis
Akumulatorska dup~alka odvrtka BS 12-A Solid
Baterija SD 12V/2,0 Ah NiCD
Polna~ za baterii
AL 30-SD
Prazna kutija za 8 bitevi
Nosa~ na bievi so futer za
brza promena
2 x AW20
Vmetok - bit 1 x AW30
1 x AW40
1/4”,
dol`ina
2 x PZ2
25 mm
1 x PZ3
1 x PH2
Kufer od polipropilen
Vmetok za kufer
br. na art.
pak./
par~.
0700 183 H
1
0700 980 320
2
0700 885
0614 250 110
0614 176 711
0614 512 0
0614 513 0
0614 514 0
0614 176 652
0614 176 653
0614 176 461
0955 330 0
0955 030 183
1
Ergonomski dizajnirana so meki delovi.
Prednosti:
Mal zamor pri rabotata.
Sistem na kontakti na baterijata
so lizga~ka {ina.
Prednosti:
Odli~no zacvrstuvawe na baterijata i
optimalen struen kontakt za maksimalno
kvalitetna rabota.
Raboten vek vo odnos na konkurencijata
broj
broj naciklusa*
ciklusi*
Optimalno ladewe na motorot blagodarejœi im na golemite
otvori za vantilacija.
* upotreba na ASSY zavrtkata 8 h 200 mm vo drvo (breza)
Lizga~ki sistem ovozmo`uva optimalno dr`ewe na
baterijata.
M 13 0810
13 63
Bateriska
dup~alkaodvrtka
BS 14-A Solid
br. na art. 0700 1842*
BS 18-A Solid
br. na art. 0700 1952
Pak
1
2
1 x PH 2
176 461
Tehni~ki podatoci
BS 14-A Solid
14,4 V
2,0 Ah
360 W
1,3-4,8 Nm
0-400/1.600 min-1
58 Nm
Tip/izrabotka
Napon
Izlezna sila
Kapacitet na baterijata
Brzina na vrtewa pri prazen od
Podra~je na podesuvawe na momentot na zategaweto
Mah. moment na zategaweto
Mah pre~nik na dup~eweto
BS 18-A Solid
18 V
2,0 Ah
450 W
1,3-4,8 Nm
0-400/1.600 min-1
69 Nm
~elik 13 mm
aluminium 16 mm
drvo 38 mm
13 mm
18 mm
38 mm
~elik 10 mm
aluminium 12 mm
drvo 32 mm
8 mm
1,5-13 mm
1/2”-20 UNF
2,3 kg
0,9 kg
10 mm
14 mm
32 mm
10 mm
1,5-13 mm
1/2”-20 UNF
2,35 kg
1,1 kg
Prepora~an pre~nik na dup~eweto
Prepora~an pre~nik na zavrtkata
Prifat na futerot za burgii
Navoen prifat na futerot
Te`ina bez baterijata
Te`ina na baterijata
1
Visokokvaliteten planetaren prenos so 2
brzini, sostaven potpolno od metal.
Prednosti:
● Dolg `ivoten vek na ma{inata i
optimalen prenos na silata.
▼
BS 18-A Solid
0700 185 H
0700 980 520
0700 885
0614 250 110
0614 176 711
2 x PZ 2
1 x PZ 3
176 652
176 653
0955 700 185
Isklu~itelno golemi ventilacioni otvori.
Prednosti:
● Optimalno ladewe na motorot
ovozmo`uva dolg `ivoten vek duri i pod
golemo optovaruvawe.
▼
BS 14-A Solid
0700 184 H
0700 980 420
0700 885
0614 250 110
0614 176 711
2 x AW 20 2 x AW 30
512 0
513 0
Cvrsta dopolnitelna ra~ka.
Prednosti:
● Ovozmo`eno sigurno le`ewe na
ma{inata vo racete, i pri golemite
momenti na zategaweto.
▼
Tip/izrabotka
Bateriska dup~alka-odvrtka
Baterija SD 2,0 Ah NiCD
Brz polna~ AL 30-SD
Kutija za vmetoci, 8 par~iwa
Dr`a~ na vmetocite
Vmetoci 1/4”, dol`ina 25 mm
br. na art. 0614 . . .
Kufer od polipropilen
Sistem na kontakti na baterijata
so lizga~ka {ina.
Prednosti:
● Odli~no zacvrstuvawe na baterijata i
optimalen struen kontakt za maksimalno
kvalitetna rabota.
broj ciklusi*
Obem na isporaka
▼
Silna i izdr`liva akumulatorska dup~alka-odvrtka za najte{ki
uslovi na rabota blagodarejœi mu
na motor prenosot i stega~kata
glava specijalno razviena za
najte{ki uslovi na upotreba. Se
ispora~uva vo kutija so brz polna~ Al 30-SD (30 minuti) i dopolnitelna baterija.
* upotreba na ASSY zavrtkata 10 h 300 mm vo drvo (bor)
Lizga~kiot sistem ovozmo`uva optimalno Optimalno ladewe na motorot
dr`ewe na baterijata.
blagodarejœi im na golemite
otvori za ventilacija.
13 64
Bateriska
udarna dup~alka
- odvrtka
BS 28-A Combi
br. na art. 0700 617 2*
Bateriska ASSY ® - odvrtka
▼
Silna bateriska udarna dup~alka
– odvrtka so 28 V litium–jonska
baterija. So udaren mehanizam
za dup~ewe vo sid i kamen. Se
ispora~uva vo kofer so 60 – min.
polna~, rezervna baterija i kutija
bicevi.
Obem na isporaka
pak./par~.
1
1
1
2
1
1
1
1x AW30
513 0
1x PZ3
176 653
▼
br. na art.
0700 617 H
0706 617 023
0955 700 617
0700 956 730
0700 856
0614 250 110
0614 176 711
2x AW20
512 0
2x PZ2
176 652
1x AW40
514 0
1x PH2
176 461
Tehni~ki podatoci
napon
kapacitet na baterijata
broj na vrtewa na prazen od 1. / 2. brzina
obem na podesuvaweto na momentot na vrtewe
mah. moment na vrtewe
mah. sila na
metalot
dup~eweto vo
aluminiumot
drvoto
sidot
mah. pre~nik na zavrtkata
{irina na stegaweto na futerot
prifat na futerot
te`ina na ma{inata bez akumulator sa.
te`ina so 3,0 – Ah – Akku
V
Ah
v/min
Nm
Nm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
28,0
3,0
0–480 /1.600
2–10
70
16
20
50
20
10
1,5–13
1/2”- 20 UNF
▼
ime
bateriska udarna dup~alka - odvrtka
dopolnitelna ra~ka
prazen kufer, plastika
baterija LI 28 V / 3,0 Ah
polna~ AL 60 – LI
prazna kutija za 8 bicevi
dr`a~ na bicot so brzopromenliv futer
bicevi so 1/4” prifat, dol`ina 25 mm
0614 …
1
Litium–jonska tehnologija.
Prednost:
Mala te`ina , golema sila i
skoro da nema samopraznewe.
Bez efekt na memorija.
Visokokvaliteten 2 – stepen planeten
prenosnik od poln metal.
Prednost:
Dolg raboten vek i optimalen prenos
na silata.
Baterija so kapacitet 3,0 Ah so indikator
na napolnetost.
Prednost:
Dolgo vreme na rabota po polneweto na
baterijata. Pribli`no dvojno podolgo
vreme za rabota vo odnos na alati so
baterii od18 V i 2,0 Ah.
270 mm
kg 2,1
kg 3,1
290 mm
13 65
Bateriski
odvrtuva~
S 10-A Power
Kompakten bateriski odvrtuva~
so vrvni karakteristiki so 10,8 V
litium-jonska baterija, idealen za
zategawe i odvrtuvawe na zavrtki
do mah. Ø 6 mm.
br. na art. 0700 662 2
Komplet vo plasti~en kufer so brz polna~ (30 min
polnewe) i dopolnitelna baterija.
Se ispora~uva:
Litium-jonska baterija
Opis
br. na art.
Bateriska odvrtka S 10-A Power
Li-Ion baterija 10,8 V / 1,0 Ah
Polna~ na baterii 30-LI
Plasti~en kufer
Plasti~en vdlabnat del
0700 662 2
0700 996 210
0700 896
0955 700 652
0955 030 662
pak./
par~.
1
2
1
1
1
Tehni~ki podatoci
Napon
Br. na v. na prazen od
Kapacitet na baterijata
Mah. podesuva~ki
moment na zategaweto
Max. moment na vrtewe
(polo`ba za dup~ewe)
Broj na podes. momenti
Prifat za vmetokot
Masa so baterija
Dol`ina h visina
10,8 V
0-400 v/min
1,0 Ah
7 Nm
176 mm
18 Nm
10+1
1/4”
0,8 kg
176x167
167 mm
49 mm
Prednost:
Baterija bez memoriski efekt, so mala masa
so zanemarlivo samopraznewe.
Lesen, kompakten, so ergonomska izrabotka
Prednost:
Odvrtuva~ot ubavo le`i vo dlankata i ne
zamoruva pri dolgotrajna rabota.
Magnetski dr`a~ za bitovi so brzo izmenliv futer
i stop na vretenoto
Prednost:
Bitot cvrsto se dr`i vo futerot i ne se
zaglavuva vo glavata od {trafot
Elektronska za{tita od preoptovaruvawe i
pregrevawe
Prednost:
Adekvatna za{tita na odvrtuva~ot i
baterijata za dolgotrajna sigurna rabota.
Lamba so LED dioda.
Prednost:
Rabotniot prostor sekoga{ e dobro osvetlen.
Trigodi{na garancija.
Prednost:
Za vreme na ovoj period, dobivate
besplaten servis.
Polesen i poednostaven
za upotreba
od standardnite bateriski
odvrtuva~i
Dr`a~ na vmetokot so
silen magnet
Krut prenosen mehanizam so
zabravuvawe na osovinata
BS 96-A Compact
br. na art. 0700 152 H
1600 g
800 g
A 10-A Power
br. na art. 0700 662 2
Spojnica za 10 razli~ni momenti na zategawe i 1 moment za
dup~ewe
Raboten prostor sekoga{
osvetlen so LED diodata
Eletkronski prekinuva~ so funkcija na
postepena promena na brojot na vrtewa
M 13 0840
13 66
Ergonomski dizajn so meka
plastika za polesna rabota
Bateriska agolna
dup~alka
WB 12-A
br. na art. 0700 133 1*
Silna 2-brzinska bateriska agolna dup~alka so
brzostega~ki futer za zavitkuvawe i dup~ewe vo drvo,
metal i plastika vo tesnite prostori.
Isporaka vo kufer so edno~asoven polna~
AL 60-SP i baterija od 2,0 Ah.
●
Obem na isporaka
br. na art.
0700 133 H
0700 900 320
0700 800
0955 700 133
ime
bateriska agolna dup~alka WB 12-A
Slim-Pack baterija12,0 V/2,0 Ah NiCd
edno~asoven polna~ AL 60-SP
prazen kufer od polipropilen
pak./par~.
●
●
1
●
●
Tehni~ki podatoci
napon
kapacitet na baterijata
izlezna korisna sila
broj na vrtewa na prezen od 1./2. brzina
maksimalen moment na vrtewe
mah. kapac. na dup~eweto vo ~elik
aluminium
drvo
mah. pre~nik na zavrtkata
{irina na futerot za burgijata
prifat na futerot za burgijata
agolna merka
visina na glavata
te`ina na ma{inata bez baterija okolu
te`ina na baterijata poedine~no okolu
12,0 V
2,0 Ah
190 W
0 – 400 / 1.200 min-1
20 Nm
10 mm
13 mm
25 mm
6 mm
1.0 – 10 mm
1/2” x 20 UNF
25 mm
112 mm
1,3 kg
0,7 kg
●
●
●
●
●
●
Dvobrzinski planetaren prenosnik so 5 metalni zap~anici (sateliti) za
visok moment na vrtewe i optimalen prenos na silata.
Brzozatega~ki futer za brza promena na alatot bez klu~.
Cvrst spoj so zavrtki pome‡u motorot i prenosnikot za siguren prenos i
visok moment na vrtewe.
Prekinuva~ so golema sila so posrebreni kontakti i golem ladilnik, za
dolg raboten vek.
Gumiran elektronski prekinuva~ so regulator na brojot na vrtewa,
dobro pristapa~en preklopnik levo/desno i blokada na vklu~enata
sostojba.
Dolgiot prekinuva~ ovozmo`uva razli~ni pozicii na dr`ewe za ~ustvitelno zavrtuvawe i sigurno dr`ewe.
Mali merki na agolot od 25 mm i na glavata od 112 mm za
te{ko dostapni mesta.
Ergonomski optimalen dizajn i izvonredna polo`ba na te`i{teto, za
rabota skoro bez napor.
Slim-Pack priklu~ok na baterijata ovozmo`uva ergonomski tesna dr{ka.
Baterija so osiguruva~ot na zatvoraweto za cvrsto dr`awe vo alatot.
Edno~asoven polna~ za NiCd i NiMH baterii so kontrola na vremeto
i naponot na polneweto, za najkratko mo`no vreme na polnewe i za
spre~uvawe na prepolnetost.
Edno~asoven polna~
AL60-SP
br. na art. 0700 800
● Za Slim-Pack baterii od
Pribor
Brzostega~ki futer
za burgii
ime
1.0 – 10 mm
1/2” - 20 UNF
7,2 do 18,0 V so NiCd
ili NiMH œelii.
● So 3 stepeni na polnewe za optimalno iskoristuvawe na kapacitetot.
Nikel-metalhidridAkku
br. na art.
pak./par~
0706 133 014
1
Soodveten brz
polna~ ML 18
br. na art. 0702 304
● Okolu 50% pogolem kapacitet otkol-
ku kaj NiCd baterii sa ista te`ina,
so {to se postignuva pogolem komfor na upotreba.
● Ekolo{ki povolen, po{to go nema
otrovnoiot kadmium.
ime
12.0 V / 3.0 Ah
NiMH
br. na art.
p./par~
0700 905 330
1
stepen
1
2
3
1
2
traewe
1 ~as1
1–3 ~asa2
postojano
postapka
voobi~aeno brzo polnewe
izedna~eno polnewe za sekoja œelija poedine~no
odr`uva~ko polnewe ja dr`i baterijata napolneta
kaj baterijata od 2,0 Ah
raboten vek na baterijata, me‡utoa baterijata sepak mo`e da se simne veœe po zavr{uvaweto
na stepenot 1, kako i kaj drugite polna~i.
112
mm
25 mm
Dup~ewe do najodale~enite agli so
pomo{ na malata merka na agolot od
25 mm
Zavrtuvawe vo tesnite razvodni ormani
blagodarejœi ì na visinata na glavata
od samo 112 mm.
Dolg prekinuva~ ovozmo`uva mnogu pozicii na dr`ewe. Na toj na~in zgodna za
~ustvitelno zavrtuvawe i sigurno dr`ewe.
13 67
313
mm
Bateriski
udaren
odvrtuva~
ASS 1/2”
▼
Golema udarna sila i mala te`ina.
Prednost:
Idealna za mobilno koristewe.
▼
Ergonomski dizajn so meki komponenti.
Prednost:
Lesno rabotewe bez mnogu zamor.
▼
▼
br. na art. 0700 125 2*
Silen bateriski udaren odvrtuva~ za zavrtki do M 14. Isporaka
vo kufer so edno~asoven polna~
AL 60 - CL i rezervna baterija.
Priklu~ok za baterija: {iinska vodilka.
Prednost:
Optimalno dr`ewe i dobar prenos na
struja za maksimalna sila.
Obem na isporaka
ime
bateriski udaren odvrtuva~ ASS 1/2”
baterija CL 19,2 V / 2,0 Ah NiCd
edno~asoven polna~ AL 60 – CL
prazan kufer od polipropilen
br. na art.
0700 125 H
0700 970 520
0700 871
0955 700 125
pak./par~.
1
2
1
Tehni~ki podatoci
Primeri na upotreba
19,2 V
2,0 Ah
300 Nm
2.000 min–1
2.600 min–1
1/2” nadvore{en ~etriagolen
2,0 kg
1,0 kg
240 mm
● Zavrtuvawe na visoki i visokoopteretivi
regali.
● Zavrtuvawe na `elezni nosa~i.
● Silno zavrtuvawe na cevnite vodovi.
● Monta`a na fasadi.
● Uvrtuvawe na ankeri / betonski zavrtki.
● Brzo postavuvawe na platformi i tribini.
● Nadogradba na prikolki za patni~ki i
tovarni vozila.
▼
▲
napon
kapacitet na baterijata
mah. moment na vrtewe
broj na vrtewa vo prazen od
broj na udari
prifat na alatot
te`ina na ma{inata bez baterija okolu
te`ina na baterijata okolu
▼
▼
69 mm
● Otpu{tawe na korodiranite spoevi, itn.
255 mm
▲
▲
Nasaden klu~
br. na art. 0714 13...
Bateriska {inska vodilka za priklu~uvawe
obezbeduva optimalno dr`ewe.
M 13 0860
13 68
Bateriska
ra~na lamba
HL12-A
1. br. na art. 0700 403 1*
HL18-A
2. br. na art. 0700 405 1*
Bateriska lamba so visok intezitet i trajnost na osvetluvaweto.
So fleksibilen vrat za postavuvawe na ramni povr{ini ili za
zaka~uvawe.
2.
● Zna~itelno iskoristuvawe na svetlosta
1.
Obem na isporaka
HL12-A
0700 403 H
0700 900 320
–
tip / izrabotka
bateriska ra~na lamba
Slim–pak. baterija 12,0V/2,0Ah NiCd
Slim–pak. baterija 18,0V/2,0Ah NiCd
HL18-A
0700 405 H
–
0700 900 520
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
HL12-A
12,0 V
2,0 Ah
Xenon
0,45 kg
0,7 kg
tip / izrabotka
napon
kapacitet na baterijata
tip na sijalicata
te`ina bez baterijata okolu
te`ina na baterijata okolu
HL18-A
18,0 V
2,0 Ah
Xenon
0,45 kg
10,0 kg
so pomo{ na specijalnoto reflektira~no
ogledalo.
● Isklu~itelno sjajna Xenon sijali~ka za
visok intezitet na svetloto.
● Dolga trajnost na osvetluvaweto do
3 ~asa.
● Fleksibilniot, dolg vrat na lambata
ovozmo`uva naso~uvawe na snopot svetlina vo site nasoki.
● Rezervna sijalica vo kuœi{teto na
reflektorot.
● Bateriite se kompatibilni so Würth baterijskite alati so ista volta`a
(br. na art. 0700 ...).
● Bateriite se pakuvani so siguren mehanizam na zatvorawe za cvrsto dr`ewe vo
kuœi{teto na svetilkata
NAPOMENA:
Polna~ot se nara~uva posebno!
Pribor
NiMH - baterija
Rezervni sijali~ki
ime
Xenon 12 V
Xenon 18 V
br. na art.
0706 403 001
0706 405 001
pak./par~.
1
● Okolu 50% pogolem kapacitet otkolku kaj
NiCd
baterii so ista te`ina, blagodarejœi mu na
toa, {to trajnosta na svetloto e podolga.
● Ekolo{ki, bez otrovniot kadmium.
ime
12,0 V / 3,0 Ah NiMH
br. na art.
0700 905 330
pak./par~.
1
Edno~asoven polna~ AL 60 - SP
br. na art. 0700 800
● Za Slim-Pack baterii od 7,2 do 18,0 V so NiCd ili
NiMH œelii.
● So 3 stepeni na polnewe za optimalno
iskoristuvawe na kapacitetot.
stepen trajnost sa.
1
1 ~as1
2
1–3 ~asa2
3
Osvetluvawe na tesnite prostori, npr. kaj izrabotka na regali.
Postavuvawe na lambata vo prostor na motorot
na avtomobilot.
13 69
postojano
proces
voobi~aeno brzo polnewe
izedna~uva~no polnewe za
sekoja œelija poedine~no
soodvetno polnewe ja dr`i
baterijata napolneta
1 Kaj bateriite od 2,0 Ah
2 Go zgolemuva `ivotniot vek na baterijata. Kako i kaj drugite
polna~i, baterijata mo`e da se simne na krajot od 1. stepen
na polneweto.
Bateriska
udarna
dup~alka
ABH 20-SLS
br. na art. 0702 323 2*
Kompaktna 24 V bateriska udarna
dup~alka za udarno dup~ewe i
dup~ewe vo razli~ni materijali,
osobeno vo beton. So indikator
na raspolo`liviot kapacitet na
baterijata i 15 – minuten polna~.
Prepora~ani pre~nici
na dup~eweto
24 V
0-1.200 min-1
0-1.000 min-1
otvor ø vo betonot
0-4.400 min-1
0-1.3 J
350 W
270 W
SDS-plus
43 mm EU standard
365 mm
233 mm
2,3 kg
4,2 kg
br. na art.
udarna burgija SDS – plus
agolna – glava za dup~ewe SDS – plus
ured za v{mukuvawe
sad za pra{ina za bu{ewa na
tavanici ø 5 – 10mm
0648 …
0702 220 100
0702 220 200
0702 540 001
adapter za 1/2” / 20 UNF futer za dup~ewe
0692 210 120
0692 212 132
0692 312 130
0692 210 133
0614 176 701
futer za dup~ewe so venec od zapci,1,5–13 mm
brzostega~ki futer za dup~ewe, 1,5 – 13 mm
futer za udarno dup~ewe, 2,5 – 13 mm
dr`a~ na bitot na SDS–plus so brzopromenliv
futer za 1/4” bit, L= 80 mm
dr`a~ na bitot SDS–plus so prsten za
osiguruvawe za 1/4” bit, L= 74 mm
adapter SDS-plus za 1/2” vmetoci na
cev~estite klu~evi, L= 74 mm
0614 176 728
prepora~an obem na otvorot
za optimalna sila
sila na dup~eweto vo betonot
sredna cvrstina (ø = 8 mm)
4-14 mm
22 sm3/min
440 mm/min
Primer na kapacitetot na dup~eweto
so poln akumulator
(pribli`en broj na dupki)
Pribor
ime
otvor ø vo ~elikot (so futer za dup~ewe)
otvor ø vo drvoto (so futer za dup~ewe)
4-20 mm mah.
do 10 mm
do 20 mm
pak./
par~.
3,0 Ah
150
75
35
25
beton so sredna cvrstina
ø 6 mm, dlabo~ina 40 mm
ø 8 mm, dlabo~ina 55 mm
ø 12 mm, dlabo~ina 80 mm
ø 14 mm, dlabo~ina 90 mm
ABH 20-SLS
1
Ednostavna i brza zamena na SDS – plus futerot na
brzozatega~kiot futer
br. na art. 0702 225 001
0614 176 782
M 13 0880
13 70
▼
napon
broj na vrtewa na prazen od
broj na vrtewa pod optovaruvawe
broj na udari pri brojot na vrtewa na
prazniot od
sila na poedina~niot udar
sila na potro{uva~ka
korisna izlezna sila
prifat na alatot
vrat na vretenoto
dol`ina
visina so 3,0 – Ah – Akku
te`ina bez Akku
te`ina so 3,0 – Ah - Akku
▼
Tehni~ki podatoci
pak./par~.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▼
br. na art.
0702 323 H
0708 320 720
0702 225 001
0708 320 652
0955 702 320
0702 300 924
0702 344
0648 36 160
0648 38 160
0648 310 160
–
▼
ime
Bateriska udarna dup~alka ABH 20 – SLS
dopolnitelna ra~ka
brzostega~ki futer
grani~nik na dlabo~ina na dup~eweto od metal
kufer za smestuvawe od plastika
baterija WA 24 V / 3,0 Ah
polna~ AL15 – EMC, 8,5 A
Udarna burgija SDS – plus, 6,0 x 160 mm
Udarna burgija SDS – plus, 8,0 x 160 mm
Udarna burgija SDS – plus, 10,0 x 160 mm
sprej za odr`uvawe, 100 ml
▼
Obem na isporaka
Ma{ina so brzopromenliv futer i dopolnitelna ra~ka vo kufer so baterija od 3,0 Ah,
15 – minuten polna~, 3 SDS – plus burgii i
sprej za odr`uvawe.
Lesna, kompaktna i so egronomska forma.
Prednost:
Ma{inata le`i dobro vo rakata i
ovozmo`uva rabota bez mnogu napor.
So blokada na udarot, odot desno – levo
i prekinuva~ot za regulacija na brojot
na vrtewa.
Prednost:
Poveœekratno primenliva, npr. za normalno
dup~ewe vo drvoto i metalot.
Burgii so SDS – plus prifat i brzopromenliv
se ispora~uvaat so alatot.
Prednost:
Brzo opremuvawe npr. za dup~ewe na metal,
bez upotreba na adapterot.
Dopolnitelna ra~ka za vrtewe 360° so
podesuva~ki grani~nik na dlabo~inata na
dup~eweto.
Prednost:
Lesna rabota vo skoro sekoja pozicija i za
konstantna dlabo~ina na dup~eweto.
Golem kapacitet na baterijata so indikator
na napolnetost.
Prednost:
Dolgo vreme na rabota so optimalno iskoristuvawe na kapacitetot na baterijata.
Bateriska
udarna
dup~alka
H 28-MA
Kompaktna udarna dup~alka so 28 V
– litium-jonska baterija za udarno
dup~ewe vo beton i kamen i za normalno dup~ewe.
Blagodarejœi ì na sopira~kata na
vrtewa isto taka zgodna za lesni
{temuvawa.
br. na art. 0700 677 2*
br. na art.
0700 677 H
0706 677 070
0706 677 069
0955 700 677
0700 956 730
0700 856
0648 36 160
0648 38 160
0648 310 160
–
pak./par~.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Litium – jonska tehnologija.
Prednost:
Mala te`ina i golema sila.
Bez efekti na memorija.
▼
ime
Bateriska udarna dup~alka H 28-MA
dopolnitelna ra~ka
grani~nik na dlabo~ina
prazen kufer, plasti~en
baterija LI 28 V / 3,0 Ah
polna~ AL 60 – LI
Udarna burgija SDS – plus, 6,0x160 mm
Udarna burgija SDS – plus, 8,0x160 mm
Udarna burgija SDS – plus, 10,0x160 mm
sprej za odr`uvawe, 100ml
▼
Obem na isporaka
▼
Ma{ina so dopolnitelna ra~ka, 2 baterii,
60-minuten polna~, 3 SDS-plus burgii i sprej
za odr`uvawe.
28 V
0–1400 min-1
0–10000min-1
0–4700 min-1
3,2 J
700 W
440 W
SDS-plus
36x
54 mm
3,2 kg
4,2 kg
otvor ø vo beton
4 – 26 mm
do 13 mm
do 30 mm
otvor ø vo ~elik (so futer za dup~ewe)
otvor ø vo drvo (so futer za dup~ewe)
prepora~an obem na otvorot
za optimalna sila
sila na dup~eweto vo betonot so
sredna cvrstina (ø=8mm)
4 – 14 mm
28 sm3/min.
Poveœe sila
pri pomala te`ina!
Pribor
br. na art.
p./p.
0648 …
1
sad za pra{ina za bu{ewa
adapter za 1/2”/20 UNF
futer za dup~ewe
0692 210 120
futer za dup~ewe so venec
na zapci, 1,5 – 13mm
0692 212 132
brzostega~ki futer za
dup~ewe, 1,5 – 13mm
0692 312 130
1
futer za udarno dup~ewe so
SDS – prifat, 2,5 – 13 mm
0692 210 133
1
Lesna, kompaktna i ergonomska forma.
Prednost:
Ma{inata dobro le`i vo rakata i
ovozmo`uva rabota bez zamor.
Golem kapacitet na baterijata so indikator
na napolnetost.
Prednost:
Dolg raboten vek blagodarejœi mu na optimalnoto iskoristuvawe na kapacitetot na
baterijata.
Osobini
1
1
Zapira~ na udari, funkcija na {temuvawe,
desen / lev od i regulator na brzina.
Prednost:
Univerzalno upotrebliv, npr. za normalno
dup~ewe vo metal i drvo ili isto taka za
lesni {temuvawa vo sidot.
WA 24 V / 3,0 Ah
br. na art. 0702 300 924
0702 540 001 1
LI 28 V / 3,0 Ah
br. na art. 0700 956 730
1 kg
na tavanot ø 5 – 10mm
2 kg
ime
udarna burgija SDS – plus
▼
napon
broj na vrt. na prazniot od
broj na vrt. pod optovaruvawe
broj na udari pri brojot na
vrtewa na prazniot od
poedine~na sila na udarot
sila na potro{uva~kata
korisna izlezna sila
prifat na alatot
podesuva~ka pozicija na dletoto
vrat na vretenoto – ø
te`ina bez baterija
te`ina so baterija 3,0 Ah
Prepora~ani pre~nici na
dup~eweto
▼
Tehni~ki podatoci
Elektropnevmatski udaren alat.
Prednost:
Ista sila na dup~ewe kako i ra~nite
elektri~ni alati.
13 71
funkcija na {temuvawe
podesuva~ka pozicija na dletoto
desen / lev od
sopira~ka na udarot za normalno dup~ewe
regulator na brzina
✔
✔
✔
✔
✔
Pove]enamenski
1.
polna~ na baterii
1. ML 15 br. na art. 0702 303*
2.
Zgodno za brzo polnewe na skoro site Wurth NiCd
baterii kako i baterii na drugite proizveduva~i
od 2,4 do 12 V.
2. ML 18 br. na art. 0702 304*
Zgodno za brzo polnewe na skoro site Wurth
NiCd i NiMH baterii kako i baterii na drugite
proizveduva~i od 2,4 do 12 V.
● Inteligentna tehnika na polnewe ovozmo`uva polnewe na akku
bateriite zavisno od temperaturata i naponot sekoga{ so optimalna struja na brzoto polnewe,so {to se postignuva najkratko vreme
na polnewe i maksimalen raboten vek na akku bateriite.
● Nadsor na temperaturata - protiv pregrevaweto, spre~uva
o{tetuvawe na akku bateriite.
● Isklu~uvawe so detekcija na prirastot na naponot ∆U, protiv
efektot na memorija, {to isto taka ovozmo`uva polnewe delumno
praznewe na akku baterijata bez prepolnuvawe.
● Skratuvawe na vremeto za polnewe kaj delumno ispraznetite akku
baterii. Primer: Ako baterijata e samo do 1/2 isprazneta, vremeto na polnewe iznesuva samo okolu 7 odnosno 10 minuti.
● Avtomatsko prefrluvawe na polnewe na odr`uvawe, {tom baterijata e potpolno napolneta.
● Akku baterijata mo`e postojano da stoi vo polna~ot. Polneweto
na odr`uvaweto spre~uva samopraznewe, i na toj na~in baterijata
sekoga{ e polna.
● Dve poveœenamenski LED diodi vo razli~ni boi za prika`uvawe na
sostojbata na polneweto, odvoeno za dvata oddelci.
● Dvata mehanizmi za zacvrstuvawe na zadnata strana na kuœi{teto,
ovozmo`uvaat pricvrstuvawe na sid.
● Ra~ka za nosewe za udoben transport.
● Priklu~en kabel pri o{tetuvawe mo`e brzo da se zameni.
● Kvalitet: made in Germany.
Obem na isporaka
br. na art.
–
0702 303 001
ime
poveœenamenski polna~ ML 15 odnosno ML 18
priklu~en kabel 1,4 m
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
ML 15
230 V / 50 Hz
/ II
2,4-12 V
max. 120 W
max. 8 A
35 mA
15 min.
220 x 150 x 78 mm
720 g
1,4 m
tip
napon
klasa na za{tita
izlezen napon
izlezna sila
struja na polneweto - brzo polnewe
struja na polneweto - polnewe na odr`uvaweto
vreme na polnewe okolu
dimenzii (Dh[hV)
te`ina bez kabelot
dol`ina na kabelot
ML 18
230 V / 50 Hz
/ II
2.4-18 V
max. 125 W
max. 6 A
40 mA
20 min.
220 x 150 x 78 mm
720 g
1,4 m
Displej na sostojbata na polneweto
Temperaturna gre{ka
Defekt na baterijata ili lo{ kontakt
Soodvetni Würth - akku baterii
Spremen za upotreba
Polnewe na odr`uvaweto (akku baterijata e napolneta)
ime
polna~
ML 15
br. na art.
B 2, 7,2 V
WA 7,2 V
WA 9,6 V
WA 12,0 V
ASA 2,4 V (zelena)
Akku 2,4 V za AS 3/AKP 310-E (crvena)
WAB 7,2 V
WAB 9,6 V
WAB 12,0 V
EB 7
EB 9
EB 12
G 12
WAMA 7,2 V
WAM 9,6 V
WAM/CL 9,6 V
WAM/CL 12 V
WAA 9,6 V
WAM slim 9,6 V
WAM slim 12.0 V
SP 9,6 V/2,0 Ah NiCd
SP 12,0 V/2,0 Ah NiCd
SP 14,4 V/2,0 Ah NiCd
SP 18,0 V/2,0 Ah NiCd
SP 12,0 V/3,0 Ah NiMH
SP 14,4 V/3,0 Ah NiMH
SP 18,0 V/3,0 Ah NiMH
WAB/OP 12,0 V/2,4 Ah NiCd
WAB/OP 14,4 V/2,4 Ah NiCd
H
Brzo polnewe vo tek
ML 18
-
H
Soodvetni akku baterii
na drugite proizvoditeli
0696 114 06
0702 300 472
0702 300 572
0702 300 796
0702 300 412
0702 300 512
0702 300 712
0702 611
0702 300 324
0702 300 172
0702 300 196
0702 300 112
0702 110 072
0706 330 01
0706 330 012
0702 915 10
0702 300 272
0702 300 296
0700 960 220
0700 960 320
0702 300 396
0702 301 296
0702 301 212
0700 900 220
0700 900 320
0700 900 420
0700 900 520
0700 905 330
0700 905 430
0700 905 530
0700 910 324
0700 910 424
proizvoditel
ime
Hitachi
B2
EB7, EB7 G, EB9, EB9 G, EB9 GY, EB9 B,
EB9 M, EB12, EB12 G, EB12 GY, EB12 B,
EB12 M, FE B9
P 7,2; P 9,6
SDF-AK2, SDF-AK 210
EY 9021 B
komplet od 7,2 – 12, 0 Volt NiCd
dopolnitelno 14,4 Volt i NiMH
7000, 7001, 7002, 9000, 9001, 9002,
9100, 9101, 9102, 9122, 1200, 1202, 1222
dopolnitelno 9101A, 9102 A, 1201 A,
1202 A, 1422
EZWA 40, EZWA 60, EZWA 80, EZWA 90
EZWA 19, EZWA 29, EZWA 49, EZWA PF
A 6, A 132
BBS 9,6 V, BBS 12,0 V, BBS 14,4 V
GBS-M 9,6 V, GBS-M 12,0 V
Atlas Copco /AEG
ABB
Panasonic
Bosch
Makita
Elu
Kress
Berner
BTI
Akku baterii na ovie i mnogu drugi alati mo`at da se
polnat vo ML 15 odn. ML 18.
samo ML 18
M 13 0900
13 72
polna~
ML 15
ML 18
X
X
X
Rezervni baterii za WÜRTH bateriski alati
Ednostaven izbor na polna~i za baterii so pomo{ na sistemot na obele`uvawe so boja. So pomo{ na simbolikata na boite na etiketite olesneto e baraweto na soodvetniot polna~. Dokolku se sovpa‡aat bojata na
akumulatorot so bojata na polna~ot, toga{ akumulatorot mo`e da se polni.
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
SP 12,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 900 320
SP 12,0 V; 3,0 Ah, br. na art. 0700 905 330 NiMH
SP 14,4 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 900, 420
SP 14,4 V; 3,0 Ah, br. na art. 0700 905, 430 NiMH
ML 18, br. na art.. 0702 304
AL 60-SP, br. na art. 0700 800
odgovara za:
Würth: BS 12-A Power, br. na art. 0700 900 320
HL 12, br. na art. 0700 403 1
WB 12-A, br. na art. 0700 133 1
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-SP, br. na art. 0700 800
odgovara za:
Würth: BS 14-A Combi, br. na art. 0700 114 0
BS 14-A Power, br. na art. 0700 103 0
DeWALT: DW 980 K2, DW 977 K2
DW 927 K2, DW 981 K2, DW915
DW965K, DW904, DW 979 K2
DeWALT: DW985K2, DW984K2, DW941K
DW906, DW918, DW,937K, DW935K2,
DW966K, DW928K2
Baterija (zelena) 2,4V,
br. na art. 0702 611
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
Polna~, br. na art. 0702 611 1
odgovara za:
Würth: AS 3, br. na art. 0702 103
AKP 310-E, br. na art. 0702 611 1
Panasonic: EY 3652 DA, EY 6220 DR
Baterija (crvena) 2,4V,
br. na art. 0702 300 324
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
Polna~, br. na art. 0702 324 3
odgovara za:
Würth: AS 3, br. na art. 0702 324 1(0)
AKP 310-E, br. na art. 0702 324 2
Panasonic: EY 3652 DA, EY 6220 DR
WA 24 V; 1,7 Ah, br. na art. 0702 300 824
WA 24 V; 3,0 Ah, br. na art. 0702 300 924
AL 15-EMC,
br. na art. 0702 344
B 2 7.2 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0696 114 06
ML 15, br. na art. 0702 303
EB9 9,6 V: 1,4 Ah,
br. na art. 0706 330 01
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
EB12 12 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0706 330 012
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
odgovara za:
Würth: ABS 10, br. na art. 0702 10
ABS 10-E, br. na art. 0702 21
odgovara za:
Würth: ABS 96, br. na art. 0702 30
ABS 96-E, br. na art. 0702 32
ABS 96 STOP, br. na art. 0702 34
Hitachi: D10 DD; D10 DG
D10 DH, D10 DF2, DS10 DV, DS10 DV2,
D10 DJ, DS10 DT, D10 DG,
WH8 DC 9.6V, WH8 DC2 9.6V, WH8
DYA 9.6V, DN10 DY 9,6V; CL10 D
odgovara za:
Würth: ABS 12-E, br. na art. 0702 36
WA 9,6 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0702 300 796
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art.0702 304
AL 60-U, br. na art. 0702 343
odgovara za:
Würth: ABS 96-M2, br. na art.0702 396 1(0);
0702 396 150;
0702 396 5(0)
ASS 96-M, br. na art. 0702 396 2;
0702 396 6
ABM 96-P3, br. na art. 0702 396 3
ASB 96-P2, br. na art. 0702 396 4;
0702 396 7
Bosch: GSR 9,6 VES-2; GBB 9,6 VES-1
GBM 9,6 VES-2; GBM 9,6 VES-3
GBM 9,6 VSP-3; GSB 9,6 VES-2;
GDR 90
Flex:
BBM 596B; BBS 596 B
WA 12,0 V; 1,7 Ah, br. na art. 0702 300 512
WA 12,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0702 300 712
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-U, br. na art. 0702 343
odgovara za:
Würth: ABS 12-M2, br. na art. 0702 312 1(0);
0702 312 5(0)
ATS 12-P,
br. na art. 0702 312 6
ABS 12-M2 Power,
br. na art. 0702 312 7
Bosch: GSR 12 VES-2; GSR 12 VET
GBM 12 VES-2; GBM 12 VES-3
GSB 12 VSP-2
SP 9.6 V; 2.0 Ah,
br. na art. 0700 900 220
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-SP, br. na art. 0700 800
odgovara za:
DeWALT: DW955K
DW926K2
DW913
DW967K2
DW902
SP 18,0 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0700 900 520
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-SP, br. na art. 0700 800
odgovara za:
Würth: BS 18-A Combi, br. na art. 0700 115 0
BS 18-A Power, br. na art. 0700 105 0
HL 18, br. na art. 0700 405 1
STB 18-A, br. na art. 0700 215 1;
SBS 18-A, br. na art. 0700 205 1
DeWALT: DW989K2, DW988K2, DW987K2,
DW929K2, DW933K, DW999K2,
DW919, DW073K, DW932K,
DW938K, DW936K2
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
odgovara za:
Würth: ABH 20-SLE, br. na art. 0702 320 1
ABH 20-SLE, br. na art. 0702 320 2
Bosch: GBH 24 VRE, GBH 24 VFR
G12,
br. na art. 0702 915 10
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
LG 12, br. na art. 0702 915 20
odgovara za:
Würth: ANG 12, br. na art. 0702 915
Gesipa: AccuBird, PowerBird, and FireBird
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
Hitachi:
D10 DB,
DRC10
D10 DC 7.2 V
Hitachi:
DS10 DTA; DS10 DVA
DV10 DA, DV10 DV
DS13 DV2, DH15 D2
DH15 DV, WH12 DC
WF4 DY, WP12 DA
EB12 12 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0702 300 472
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-U, br. na art. 0702 343
odgovara za:
Würth: ABS 72-M2, br. na art. 0702 372 1
Bosch:
GBM 7.2 VES-2; GDR 50; GSR 7.2
VES-2 GBM 7.2 VE-1
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
WA 7,2 V; 1,7 Ah,
br. na art. 0702 300 572
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-U, br. na art. 0702 343
odgovara za:
Würth: AWB 72, br. na art. 0702 372 2;
0702 372 3
Bosch: GWB 7.2VE
M 13 0910
13 73
Baterija 24,0 V, br. na art. 0702 114 1
Polna~ 24,0 V, br. na art. 0702 114 2
odgovara za:
Würth: ABH 14-RLE
Bosch: GBH 24VR/VRE
Rezervni baterii za bateriski alati na
drugite proizveduva~i
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
WAMA 7,2 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0702 300 272
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
odgovara za:
AEG:
ABE 10, ABS 10
ABSE 10, AL
Makita: 6010 DWK, 6015 DW
6172 DW, 6071 DWK
6072 DWK, 6075 DW
DA 301 DW, DA 3000 DW
3700 DW, 4307 DW
4770 D, ML 700
9500 DW, 9035 DW
6010 DWK, 6073 DW
6710 DW, 6912 DW
WAM 9,6 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0702 300 296
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
odgovara za:
Makita: 6012 HDW, 6092 DW
6093 DW, 6012 HDL
6891 DW, 8400 VDW
DA 391, 6900 DW
4390 DW, 4300 DW
4190 DW, 902 DW
ML 900, 6094 DW
8400 DW, DA 390 DW
WAM/CL 9,6 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0700 960,220
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
odgovara za:
Makita: 6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE,
6222DWE
6204DWAL, 6990DWD, 6992DWD,
6908DWA
6503DWD, ML903, ML122,
6908DWB,SA392DWD
WAB 9,6 V; 1,4 Ah,
br. na art. 0702 300 196
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 60-U, br. na art. 0702 343
odgovara za:
Bosch: PSB 9.6 VE, GBM 9.6 VE
GBM 9.6 V, GSB 9.6 VES
GSR 9.6 VES, GSR 9.6 VET
GBM 9.6 VES, GSB 9.6 VE
GBM 9.6 VESP, GSB 9.6 VESP
GSR 9.6 V, GSR 9.6 VE
PEX 9.6 VA, GSG 9.6 V
GSC 9.6 V, GSS 9.6 V
PSB 9.6 V, PSB 9.6 VE
PSB 9.6 VESP
WAB/OP 12 V; 2,4 Ah,
br. na art. 0700 910 324
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 15-EMC, br. na art. 0702 344
WAB/OP 14,4 V; 2,4 Ah,
br. na art. 0700 910 424
ML 18, br. na art. 0702 304
AL 15-EMC, br. na art. 0702 344
odgovara za:
Bosch: GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2
PSR 12 VE-2, PSB 12 VE-2
PAG 12 V
GLI 12 V, PLI 12 V
odgovara za:
Bosch: GSR 14.4 V, GSR 14.4 VE-2
GDR 14.4 V, GSB 14.4 VE-2
GWS 14.4 V, GLI 14.4 V
GSB 14.4 VE-2, GHO 14.4 V
GST 14.4 V
WAH/L 12,0 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0700 920 320
WAH/L 15,6 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0700 920 420
odgovara za:
Hilti: SF 121-A
SFL 12/15
odgovara za:
Hilti: SF 150-A
SFL 12/15
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
slika
Tip na baterija
soodveten polna~
soodveten alat
13 74
WAM/CL 12 V; 2,0 Ah,
br. na art. 0700 960 320
ML 15, br. na art. 0702 303
ML 18, br. na art. 0702 304
odgovara za:
Makita: 6222DWE, 6223DWE, 6227DWE,
6314DWDE,
6216DWFE, 6316DWFE, 6214DWDE,
6214DWAE
6835DWB, 8413DWD, 6915DWB,
6916DWD,
6915DWB, 6916DWD, 6918DWD
6960DWA, 1050DWB
UC 120DWAE
4191DWA
UB120DWB
ML121, ML120
Polna~i za baterii
slika
polna~
soodvetna
baterija
multi - polna~ ML15
br. na art. 0702 303*
soodvet. baterija vidi pr.
inf. za ML15 + ML18
multi - polna~ ML18
br. na art. 0702 304*
soodvet. baterija vidi pr.
inf. za ML15 + ML18
polna~ AL60-SP
br. na art. 0700 800
soodvet. polna~ za site
SP baterii 7,2 – 18,0 V
polna~ AL60-SL
br. na art. 0700 850
soodvet. polna~ za
SL 9,6 V baterii
polna~
br. na art. 0702 324 3*
soodvet. polna~ za
baterii 2,4 V (crven)
polna~
br. na art. 0702 611 1*
soodvet. polna~ za
baterii 2,4 V (zelen)
polna~ LG 12,
br. na art. 0702 915 20*
soodvet. polna~ za
G 12 baterii
polna~ AL15-EMC,
br. na art. 0702 344
soodvet. polna~ za site WA
i WAB/OP baterii od 7,2 – 24 V
polna~ 24V,
br. na art. 0702 114 2*
soodvet. polna~ za baterii 24 V
br. na art. 0702 114 1
polna~ AL60-U,
br. na art. 0702 343*
soodvet. polna~ za site
WA baterii (do 12V)
polna~ AL 4,8V,
br. na art. 0700 851*
soodvet. polna~ za
baterii 4,8 V
polna~ AL60-S2,
br. na art. 0700 870*
soodvet. polna~ za
baterii 2,4 V (za S2-A)
slika
polna~
soodvetna
baterija
slika
polna~
soodvetna
baterija
slika
polna~
soodvetna
baterija
13 75
Bateriska
dup~alka - odvrtka
S 2-A
br. na art. 0700 100 2*
▼
▼
Zgodna za rakuvawe, kompaktna bateriska alatka so
dve brzini za dup~ewe i odvrtuvawe.
Se ispora~uva vo kufer so polna~ot AL60 – S2 so
vreme na polnewe od 1 ~as i rezervna baterija.
obem na isporaka
1
2
1
br. na art.
0700 100 H
0700 970 013
0700 870
pak.par~.
▼
ime
Bateriska odvrtka S 2-A
Baterija 2,4 V
Polna~ AL60-S2
▼
Obem na isporaka
1
Tehni~ki podatoci
tip
napon
kapacitet na baterijata
prifat
broj na vrtewa na prazniot od 1./2. brzina
te`ina (so baterija)
dol`ina – ispru`ena (bez bit)
pre~nik
mah. moment na vrtewe
S 2-A
2.4 V
1.3 Ah
1/4” C 6.3/E6.3
170/350 v/min
0,48 kg
260 mm
39 mm
2,7 Nm
Odvrtkata mo`e da se postavi taka da ima ispru`ena
ili agolna forma.
Prednost:
Alatot e zgoden za upotreba vo tesni i te{ko dostapni prostori.
15 stepeni na momentot na dup~ewe i eden stepen za dup~ewe.
Prednost:
Ovozmo`uva soodvetno podesuvawe za bilo koja upotreba kaj
odvrtuvaweto i dup~eweto.
Blokada na vklu~uvawe.
Prednost:
Go spre~uva nenamernoto vklu~uvawe na odvrtkata.
Direkten prifat na bicot.
Prednost:
Kratka forma na izrabotka. Dr`a~ot na bicot ili dolgi bicevi
mo`at direktno da se postavat vo alat.
Pribor
1/4” – bit PH 1 – 2, E 6,3, dol`ina 73 mm
br. na art. 0614 176 774 – 775
1/4” – bit PZ 1 – 2, E 6,3, dol`ina 73 mm br. na art. 0614 176 774-777
1/4” – bit {lic E 6,3, dol`ina 73 mm
br. na art. 0614 175 660-663
180
141
1/4” – dr`a~ na bicot magneten, E 6,3,
dol`ina 74 mm
br. na art. 0614 176 702
mini futer 1/4”
br. na art. 0713 92 04
160
1/4” – dr`a~ na bicot nemagneten, E
6,3, dol`ina 74 mm
br. na art. 0614 176 729
Ednostavna promena na nasokata
Pribor za AS3 - uredi
ime
polna~ za 0702 324 1/10
baterija (crvena) 2,4 V
polna~ za 0702 102/103
baterija (zelena) 2,4 V
M 13 0940
13 76
br. na art.
0702 324 3
0702 300 324
0702 611 1
0702 611
Bateriski alat
za istisnuvawe
na kartu[i
AKP 310-E
br. na art. 0702 324 2*
Silen bateriski alat so kontinualna
regulacija na brzina za istisnuvawe
na kartu{ite od 310 ml i vreœestite
pakuvawa 300 ml.
●
Obem na isporaka
br. na art.
–
0955 702 301
0702 324 3
0702 300 324
ime
Bateriski ured za istiskuvawe AKP 310 - E
kufer za smestuvawe
polna~
baterija (crvena) 2,4 V
pak./par~.
1
●
●
●
●
Tehni~ki podatoci
2,4 V
435 h 100 h 216 mm
1,7 kg
180 kg
10,2 – 27,6 cm/min
napon
dimenzii (d h { h v)
te`ina so baterija
silata na istiskuvaweto mah.
brzina na istiskuvaweto kontinuirana
Prosirniot prozor go poka`uva ostatokot na
sodr`inata na patronot.
●
Kontinuirana elektronska regulacija od 10,2
– 27,6 sm/min. ovozmo`uva prilagoduvawe
za razli~ni {irini na fugite i pre~nici na
vbrizgalkata.
Otvor za praznewe na sodr`inata na pakuvaweto i avtomatsko zavr{no isklu~uvawe pri
potpolnoto praznewe na pakuvaweto.
Sigurnosnata spojnica go spre~uva blokiraweto na motorot kaj stvrdnatite materijali
koi se istiskuvaat.
Blokada protiv nenamernoto vklu~uvawe.
Avtomatsko otpu{tawe go spre~uva povtornoto pritiskawe i so toa se izbegnuva valkawe
na rabotnata povr{ina.
Optimalna raspredelba na te`inata za
lesna rabota.
Predupreduvawe!
Ne go me{ajte stariot i noviot pribor!
Plasti~en patron br. na art. 0891 190 i mlaznica za istiskuvawe br. na art. 0891 653 za
upotreba na vreœastite pakuvawa 300 ml.
Oprema za vreœesti pakuvawa 360 ml+400 ml
Za bateriski ured za istiskivawe na patronot
br. na art. 0702 610 mora da se koristi sledniot pribor:
Polna~ br. na art. 0702 611 1,
Rezervna baterija (zelena)
br. na art. 0702 611
Podra~je na upotreba:
●
●
●
1
pozicija
1, 2, 4
3
2
ime
adapter za materijal vo vreœici
metalna cevka za 360 ml + 400 ml
3
4
br. na art.
0702 324 201
0702 324 202
M 13 0960
13 77
pak./par~.
1
Monta`a na prozorci.
Fugovawe - dihtuvawe vo oblasta
na sanitarii.
Monta`a na {ofer{ajbni na voziliata.
Bateriski pi[tol
za pop nitni
ANG 12
br. na art. 0702 915
Pak/par~: 1
Zaedno so kufer. Za baterisko postavuvawe na pop nitnite so pre~nik 2,4 mm do 5,0
mm. Zna~itelno ja zabrzuva
monta`ata na pop nitnite.
●
●
●
●
Se ispora~uva:
Opis
Bateriski pi{tol za pop nitni ANG 12
Baterija G12, 12V, 1,4 Ah
Polna~ LG 12
Vovednik 2,4 Al / 3,2 Al, Cu
Vovednik 3,0 / 3,2 Al, Cu, ~elik, prohr./ 4,0 Al, Cu
Vovednik 4,0 ~elik
Vovednik 4,0 prohrom / 4,8 / 5,0 Al, Cu
Klu~ za vovednik A/F 12
Kutija za sobirawe otpad
br. na art.
0702 915 10
0702 915 20
0949 20 11
0949 20 3
0949 20 4
0949 20 5
0949 20 9
0 949 20 8
pak./par~.
Posebni dodatoci:
1
Tehni~ki podatoci:
2,4 mm
3,0 i 3,2 mm
3,0 i 3,2 mm
3,0 i 3,2 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,8 i 5,0 mm
4,8 i 5,0 mm
4,8 i 5,0 mm
Aluminium
Aluminium
^elik
Prohrom
Aluminium
^elik
Prohrom
Aluminium
^elik
Prohrom
br. na art.
0949 20 10
0949 20 6
pak./par~.
1
0949 20 7
Broj na par~iwa / za edno
polnewe na baterijata
1900
1300
1100
1000
1000
900
800
700
500
400
Za Ø nitni
materijal na nitnata
br. na art.
2,4
Al
0 949 20 12
3,2
3/3,2/4
Al, Cu
Al, Cu
0 949 20 13
3/3,2
4
4
Al, prohrom
~elik
prohrom
0 949 20 14
0 949 20 15
4,8/5
4,5/5
5
Al, Cu
~elik
prohrom
0 949 20 16
0 949 20 17
pak./
par~.
Tehni~ki podatoci:
Pre~nik na pop nitnata Materijal
Opis
Rezervna ~ellust
3 par~.
Vovednik
4,8 i 5,0 ~elik
Vovednik 5,0 prohrom
i 6,0 Al
Vovednici:
Ni-Cd 12 V
2,2 kg
Pribli`no 1 ~as/ 20 0S
12 V
20 mm
8.500 N
Baterija
Te`ina
Vreme na polneweto
Napon na polneweto
Vkupen od
Sila na povlekuvaweto
Ergonomska ra~ka i izbalansirano te`i{te
ovozmo`uva rabota bez zamoruvawe.
Vedna{ po dejstvoto, pi{tolot se vraœa
vo po~etnata pozicija, so {to se {tedi
baterijata i se zgolemuva brzinata na
rabotata.
Otkinatite par~iwa na pop nitnite mo`at da
se sobiraat vo kutijata za otpad.
Dimenzija na vovednikot:
l=55 mm, d=25 mm
Vovednik
br. na art.
0 949 20 11
0 949 20 3
0 949 20 3
0 949 20 3
0 949 20 3
0 949 20 4
0 949 20 4
0 949 20 5
0 949 20 6
0 949 20 7
13 78
Dimenzii na vovednikot vo mm
1
Pnevmatski
alat za
nituvawe
Master kvalitet, se ispora~uva vo
kufer, zgoden za rakuvawe.
Kompletno so priklu~ocite, rezervnite stega~ki ~elusti, priklu~okot
za pnevmatska instalacija (1/8”) i
hidrauli~no maslo.
●
●
1.
2.
●
●
3.
●
●
Obem za isporaka
ime
priklu~ok za 2,4 mm
priklu~ok za 3,0 mm i 3,2 mm
priklu~ok za 4,0 mm
priklu~ok za 4,8 mm i 5,0 mm
priklu~ok za 6,0 mm
priklu~ok za 6,4 mm i 8,0 mm
rezervni stega~ki ~elusti 3-delni
PNG 90
0946 56 24
0946 56 32
0946 56 40
0946 56 50
–
–
0946 703 0
PNG 101
0946 56 24
0946 56 32
0946 56 40
0946 56 50
–
–
0946 703 0
PNG 121
–
–
0946 840
0946 850
0946 860
0946 880
0946 80
pak./par~
1. PNG 90
br. na art. 0703 937 4
●
1
te`ina (kg)
dol`ina (mm)
visina (mm)
raboten pritisok (bar)
vle~na sila pri 7 bari (N)
raboten od (mm)
potro{uva~ka na vazduhot po nitna (l)
priklu~ok za crevo (mm)
PNG 90
1,6
185
240
5–7
6.500
15
0,9
6 ili 9
PNG 101
1,8
310
310
5–7
11.000
17
2,2
6 ili 9
PNG 121
2,4
310
340
5–7
18.000
21
3,5
6 ili 9
Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 2,4 - 4,0 mm (site standardni materijali) i
aluminium do 5,0 mm.
2. PNG 101
br. na art. 0703 937 2
●
●
●
Tehni~ki podatoci
Ergonomska forma.
Vitka glava na alatot za nitouvawe na te{ko
dostapnite mesta.
Hidrauli~ki pogon.
Ne e potrebno da se menuvaat stega~kite ~elusti kaj razli~nite pre~nici na nitnite.
Sistem na dihtuvawe so dolgo
vreme na odr`uvawe na dihtungot.
Kvalitet: made in Germany.
Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 2,4 - 5,0 mm (site standradni materijali).
Golema brzina na monta`ata.
Avtomatsko v{mukuvawe na klinot vo rezrevoar koj se ispora~uva.
3. PNG 121
br. na art. 0703 937 3
●
●
●
Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 4,0 - 8,0 mm (site standardni materijali).
Golema brzina na monta`a.
Avtomatsko v{mukuvawe na klinot vo rezervoar koji se ispora~uva.
Dimenzii na vovednicite vo mm:
PNG 90
PNG 101
PNG 121
ime
golemina
br. na art.
pak./par~.
Monobolt – priklu~ok
za PNG 121
4,8
6,4
0946 820
0946 830
1
M 13 1000
13 79
Pnevmatski
krckalki
1.
DRS 1/4”
1. br. na art. 0703 814 0
DRS 3/8”
2.
2. br. na art. 0703 838 0
DRS 1/2”
3. br. na art. 0703 812 0
3.
Kvalitetna pnevmatska krckalka
so podesuvawe na brzinata i specijalnata obloga na ra~kata koja
{titi od vibracii i ladni race.
Tehni~ki karakteristiki
tip
prifat
•
br. na art.
l/min
min.
pre~nik
na dovod.
crevo
mm
170
90
6
0703 814 0
0,53
170
90
6
0703 838 0
1,16
270
110
9
0703 812 0
moment na
zategawe
raboten
pritisok
te`ina
dol`ina
potro{uva~ka
na vozduh
Nm
bar
kg
mm
0,53
DRS
1/4"
1/4"
40
DRS
3/8"
3/8"
40
DRS
1/2"
1/2"
70
6,3
navoen
priklu~ok
R 1/4"
pak./
par~.
•
•
•
1
•
•
•
Integriran regulator na
brzinata
Dimezii na alatot od 1/4” i 3/8”.
Precizno izrabotenite zap~anici obezbeduvaat
odli~na transmisija i dolg raboten vek.
Kratkite kuœi{ta (1/4” i 3/8”) se idealni za
rabota vo mali prostori.
Odnesuvawe na upotrebeniot vozduh e na zadniot
del od alatot, oddale~eno od zonata na rabotata.
Podesuvawe na brzinata se raboti preku integriraniot regulator.
Vovle~en prekinuva~ za promena na nasokata
napred / nazad ja spre~uva slu~ajnata promena na
nasokata vo tekot na rabotata.
Vrte`niot priklu~ok za komprimiran vozduh go
spre~uva vitkaweto na crevoto vo tekot na rabotata.
Gumen dihtung na glavata na krckalkata go spre~uva
prodiraweto na pra{inata i ne~istotijata.
Dimenzii na alatot od 1/2”.
Pnevmatska
udarna krckalka
DRS 1/2”
br. na art. 0703 111
•
•
Tehni~ki karakteristiki
tip
prifat
DSR
1/2"
1/2"
moment na
zategawe
raboten
pritisok
Nm
bar
br. na
vrtewa
na
6,3 bar
v/min
70
6,3
300
te`ina
dol`ina
potro{uva~ka
na vozduh
kg
mm
l/min
1,15
250
112
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik
na dovod.
crevo
mm
br. na
art.
R 1/4"
9
0703 111
M 13 1050
13 80
•
•
Prekinuva~ napred / nazad.
Odnesuvawe na upotrebeniot vozduh e na zadniot
del od alatot.
Kaleno, podobreno le`i{te.
Mo`nost za fino podesuavawe na brzinata so
mo{ne ~ustvitelno ~krapalo.
Pnevmatski
odvrtuva~
DPS 1/4”
br. na art. 0703 412
Poln moment na zategawe
(bez regulacija).
br. na art. 0703 439
So regulacija na momentot
na zategawe.
z
z
z
Sodr`ina
Opis
br. na art.
Pnevmatski pi{tol odvrtuva~ DPS 1/4"
-
Dvoen vilu{kast klu~ OK 17 x 11
0709 413 059(1
Agolen imbus klu~ 1/4"
0715 311 34(1
pak./par~.
1/4” bit - brzozatega~ki futer.
So mo`nost za promena na nasokata na
vrteweto levo/desno.
Odvod na vozduhot niz dr{kata na dup~alkata
daleku od rabotniot prostor. Priklu~ok za
sistem na nosewe na pra{inata
br. na art. 0709 838 053.
1
Tehni~ki karakteristiki
tip
6-agolen
prifat
za alatot
moment na
zategaweto
broj na
vrtewa
raboten
pritisok
Nm
v/min
bar
DPS 1/4"
1/4"
10
1800
DPS 1/4"
1/4"
2,2-10
1800
6,3
te`ina
dol`ina
prifat za
vmetoci
6-agolen
potro{uva~ka
na vozduh
kg
mm
1,5
184
1/4" E 6,3
85
1,6
216
1/4" E 6,3
112
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik na
dovod. na crevoto
mm
R 1/4"
9
l/min
br. na art.
0703 412
0703 439
Pribor
Sistem za odvod na vozduhot
br. na art. 0709 838 053
M 13 1070
13 81
pak./
par~.
1
Pnevmatski
udaren
odvrtuva~
DSS 1/2” H
br. na art. 0703 735
tip
DSS
1/2“ H
4- ag. raboten mah.
mah.
raboten te`ina dol`ina potroprifat moment na moment moment na pritisok
{uva~ka
za
zatega- na zateg- otpuna vozalat
weto
aweto {taweto
duhot
Nm
Nm
Nm
bar
kg
mm
l/min.
1/2“
420
470
565
6,3
2,3
187
102
navoen
priklu~ok
R 1/4“
min. br. na art. pak.
pre~nik
/
na dov.
par~.
crevo
mm
9
0703 735
1
* Rabotniot moment na zategaweto se postignuva vo normalnite rabotni uslovi. To~en podatok za
podeseniot raboten moment za sekoj stepen posebno ne e mo`no da se utvrdi poradi razli~nite
rabotni uslovi: pritisok na vazduhot na vlezot vo alatot, pre~nik na dovodnoto crevo, valkanost
na vozduhot...
● Silna odvrtka so mah. moment na otpu{tawe
na zavrtkata do 565 NM.
● ^etiri stepeni na momentot na zategaweto na
zavrtkata. Nezavisno od stepenot na zategaweto, momentot na otpu{taweto e maksimalen.
● Odvod na vozduhot e niz ra~kata so mo`nost
na priklu~oci na sistem za odvod na vozduhot,
br. na art. 0703 735 001.
● Klip za prefrluvawe na nasokata na vrtewata - promena na nasokata so edna raka.
● Udaren mehanizam brzo go postignuva potrebniot moment i pod polnoto optovaruvawe
raboti skoro bez vibracii.
● Udaren mehanizam potopen vo maslena kupka =
prodol`en vek na traewe poradi postojanoto
podma~kuvawe.
● Ergonomska ra~ka, izbalansirano te`i{te i
opslu`uvawe.
Stepen
Moment na
zategawe Nm
Moment na
otpu{tawe Nm
1
2
3
4
approx. 70
120
280
420
mah.
565
Kovani nasadni klu~evi
br. na art. 0714 13 ...
4 stepeni na momentot na zategaweto spored
barawata na rabotata.
Priklu~ok za odvod na vazduh,
br. na art. 0703 0735 001 go odvodi vozduhot podaleku
od potro{uva~ot i rabotniot prostor. Dol`ina 45 sm.
M 13 1090
13 82
Pnevmatski
udaren
odvrtuva~
DSS 3/4” H
br. na art. 0703 772
z
z
z
Visokokvalitetna odvrtka so golema sila, so
golem moment na vrtewe.
^etiri stepeni na momentot na zategaweto na
zavrtkata. Nezavisno od stepenot na zategawe
momentot na otpu{taweto e maksimalen.
Odvod na vozduhot e niz ra~kata so mo`nost
za priklu~ok na sistem za odvod na vozduhot,
br. na art. 0703 735 001.
z
z
Tehni~ki karakteristiki
tip
DSS
1/4" H
z
4-ag.
prifat
za
alat
rab.
moment na
zategaweto
*
Nm
mah.
moment na
zategaweto
raboten
pritisok
te`ina
dol`ina potro{uva~ka
na vozduhot
Nm
bar
kg
mm
l/min
3/4"
950
1360
6,3
4,8
244
216
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik na
dovod. crevo
mm
br. na art.
R 3/8"
13
0703 772
z
* Rabotniot moment na zategaweto se postignuva vo normalnite rabotni uslovi. To~en podatok za
podeseniot raboten moment za sekoj stepen posebno ne e mo`no da se utvrdi poradi razli~nite
rabotni uslovi: pritisok na vazduhot na vlezot vo alatot, pre~nik na dovodnoto crevo, valkanost
na vozduhot...
z
Udarnot mehanizam brzo go postignuva
potrebniot moment i pod polnoto opotovaruvawe raboti skoro bez vibracii.
Kompaktna i lesna, ednostaven pristap kon
tesnite mesta.
Ergonomska ra~ka, izbalansirano te`i{te i
opslu`uvawe.
Udarniot mehanizam e potopen vo maslena
kupka = prodol`en vek na traewe poradi postojanoto podma~kuvawe.
Vgradena regulacija na sila so cel na podesuvawe na brojot na vrtewa i silata spored
potrebite.
stepen
1
2
3
4
moment na zategawe
Nm cca.
320
650
1200
1300
Kompleti na nasadnite klu~evi
br. na art. 0714 14 ...
Kardanski adapteri 3/8”
4 stepeni na momentot na zategaweto spored
barawata na rabotata.
Priklu~ok za odvod na vazduh,
br. na art. 0703 0735 001 go odvodi vozduhot podaleku od potro{uva~ot i rabotniot prostor. Dol`ina
45 sm.
br. na art. 0699 2 ..
Pnevmatski fitinzi
br. na art. 0699 1 ..
Pnevmatski priklu~oci
br. na art. 0699 2 ..
Creva za komprimiran vozduh,
Ø 13 mm
br. na art. 0699 913 …
Mal rasprskuva~ na maslo
br. na art. 0699 070 338
M 13 1100
13 83
Pnevmatska
udarna odvrtka
DSS 1” P
br. na art. 0703 000 893*
tip
DSS
1" P
mah.
rab.
4-ag.
prifat moment na moment na
zategaweto zategaweto
za
*
alat
Nm
Nm
1"
1500
2312
raboten
pritisok
te`ina
dol`ina potro{uva~ka
na vozduhot
bar
kg
mm
l/min
6,3
10,2
295
283
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik na
dovod. crevo
mm
br. na art.
pak/par~
R 1/2"
13
0703 000
893*
1
Ednostavno regulirawe na momentot na zategnuvawe.
Visok komfor na rabota so pomo{ na
strani~nata ra~ka.
Fino dozira~ki udar za to~na kontrola na
udarniot moment.
Visoko izdr`liv motor za jaki
udarni momenti.
Visoko efektivna rabota so udar.
Promenliv pravec na vrtewe.
Tri godini garancija.
DSS 1”
br. na art. 0703 008 986
Robusen, opremen so vibracii i udar so
visok zavrten moment.
So dolg raboten del (6”/150mm) specijalen za
servis na trkala kaj tovarnite vozila.
Dolgotrajnost, blagodarenie na silniot i
izdr`liv motor.
Strani~na ra~ka, 3600 {teluva~ka.
Prekinuva~ za promena na pravecot desno levo.
Fino dozira~ki udar za to~na kontrola na
udarniot moment.
Tri godini garancija.
Set nasadni klu~evi
br. na art. 714 15...
tip
DSS
1"
mah.
rab.
4-ag.
prifat moment na moment na
zategaweto zategaweto
za
*
alat
Nm
Nm
1"
1200
1900
raboten
pritisok
te`ina
dol`ina potro{uva~ka
na vozduhot
bar
kg
mm
l/min
6,3
9,5
495
342
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik na
dovod. crevo
mm
br. na art.
pak/par~
R 1/2"
13
703 008
986
1
1)
Raboten zavrten moment e zavrtniot moment koj obi~no se posignuva vo uslovi na rabota koi se pod prose~nite. Predavawe za
poedine~nite stepeni na regulacija na zavrtniot moment ne e mo`no zaradi golemite kolebawa na okolnite uslovi (pritisok na vozduhot,
{irina na cevkata, ne~istotii ...).
M 13 0030
13 84
Pnevmatski
dup~alki
DBM 10 plus
br. na art. 0703 795 0
DBM 10 RL plus
br. na art. 0703 796 0
DBM 13 RL plus
br. na art. 0703 797 0
▼
▼
Lesni ra~ni dup~alki so
samozatega~ki futer i transmisija, planetarni zap~anici - prenos
na golemi sili i dolg raboten vek.
Tehni~ki karakteristiki
za
burgii
navoen
prifat na
futerot
Ø mm
btoj na
vrtewa
te`ina
dimenzii
lxbxh
v/min
kg
mm
DBM
10 plus
1-10
3/8"24UNF
2000
1,0
180x170x50
DBM
10 RL plus
1-10
3/8"24UNF
1700
1,0
180x170x50
DBM
13 plus
1,5-13
3/8"24UNF
700
1,5
205x170x50
Visokokvaliteten
samozategnuva~ki
futer
Prekinuva~ za regulacija na
brojot na vrtewa.
navoen
priklu~ok
min.
pre~nik na
dovod. crevo
mm
0703 795 0
R 1/4"
9
0703 796 0
0703 797 0
Precizna planetarna
transmisija za optimalno iskoristuvawe na
silata na motorot.
Ergonomski dizajn za rabota bez zamoruvawe
Plasti~na dr{ka
Pridu{uva~ za redukcija na
nivoto na bu~ava
M 13 1110
13 85
Lesna i kompaktna konstrukcija
Prednosti:
Rabota bez zamoruvawe.
br. na art.
▼
tip
Levo/desno dvi`ewe za RL modelite
Prednosti:
Brzo i lesno prefrluvawe na nasokata
na dvi`ewe.
Vgraden pridu{uva~
Prednosti:
Nisko nivo na bu~ava.
Pnevmatska
agolna
brusalka
DWS 115 plus
br. na art. 0703 855 0
DWS 125 plus
br. na art. 0703 856 0
▼
▼
Silen alat zgoden za rakuvawe,
brusewe, se~ewe i grubi raboti
Tip
plo~a
- Ø mm
te`ina
kg
dol`ina
mm
DWS 115 plus
DWS 125 plus
115
125
1,6
1,6
255
255
potro{uva~ka
na vozduh
l/min
113
113
priklu~en
navoj
R 1/4”
R 1/4”
minimalen
pre~nik na
crevoto mm
9
9
br. na art.
pak./
par~.
0703 855 0
0703 856 0
1
1
▼
Tehni~ki podatoci
Plasti~no kuœi{te.
Prednost:
Ne gi razladuva racete.
Kompaktna forma na izrabotka,
namaleni vibracii.
Prednost:
Bez napor, prijatna rabota.
Blokada na vretenoto.
Prednost:
Brza promena na rabotnata plo~a.
Odvod na vozduhot nanazad
Blokada na vretenoto
Plasti~no kuœi{te za
spre~uvawe na ladeweto na
racete i vibraciite.
Plo~i za re`ewe i
za brusewe.
br. na art.
0664/0669/0670 ...
Lamelarn brusen disk
br. na art.
0578/0579 ...
Plo~i od vulkan
fiber
Dijamantska plo~a
za se~ewe
Podesuvawe na za{titnot kapak bez klu~.
13 86
br. na art. 0580 115 …
br. na art. 0666/0668 ...
Pnevmatski
brusalki
DSG 22 Power
2.
1. br. na art. 0703 234 0
aksijalna
Aksijalna brusalka specijalno
razviena za osobeno te{ki barawa (npr. raboti na soboruvawe na
rabovi) so visoka rezerva na sila.
DSG 25
1.
3.
2. br. na art. 0703 230 0
aksijalna
DSW 22
3. br. na art. 0703 231 0
agolna
Obem na isporaka
obem na isporaka
br. na art.
1
0703 234 H
0709 234 027
0709 234 028
pnevmatska prava brusalka DSG 22 Power
kombi vilu{kast klu~ OK 14 / 19
kombi vilu{kast klu~ OK 14 / 19
Ime
obem na isp.
br. na art.
pak./par~.
1
Dolgotrajna brusalka, zgodna za rakuvawe, so
regulacija na brojot na vrtewa bez upotreba na
alatot i gumirano telo za rabota bez vibracii i
razladuvawe na racete.
Gumirano telo – ra~ka.
▼
Ime
Prednost:
pak./par~.
1
0703 230 H/0703 231 H
1
0709 230 027
2
▼
Ne gi razladuva racete.
pnevmatska prava brusalka
DSG 25 / agolna DSW 22
kombi vilu{kast klu~ OK 11 / 17
Lesna kompaktna forma na izrabotka.
Prednost:
Rabota bez napor i namaleni
vibracii.
▼
Tehni~ki podatoci
tip
futer
ø mm
br. na vrt. te`ina
min-1
kg
Dimenzii
(d h { h v)
mm
prose~na
priklu~en
potro{uva~ka navoj
l/min.
min.
pre~nik na br. na art.
crevoto vo mm
DSG 22
Power
DSG 25
DSW 22
6
22.000
0.7
180 x 45 x 65
113
R 1/4”
9
0703 234 0
6
6
25.000
22.000
0.4
0.5
158 x 38 x 60
158 x 38 x 75
113
113
R 1/4”
R 1/4”
9
9
0703 230 0
0703 231 0
Rotacionen priklu~ok za komprimiran vozduh.
Prednost:
Nema zapletkuvawe na priklu~noto crevo.
Dopolnitelni proizvodi
komplet diskovi mini/flexi
12 – delni
br. na art. 0578 01
mini – vlaknesti diskovi
br. na art. 0580 005.../
0580 007...
mini – volneni diskovi
br. na art. 0673 205.../
0673 207...
mini - kompaktno volneni
br. na art. 0673 215 040/
0673 217 540
mini – najlon diskovi
br. na art. 0673 22 50
0673 22 75
rotaciona najlonska ~etka
br. na art. 0673 000 50
0673 000 75
nosa~ na brusniot disk - pad
br. na art. 0586 578 01
0586 578 02
glodalka od tvrd metal
art. predbr. 0616
mini – plo~i za se~ewe i brusewe
br. na art. 0664 100..
0664 130..
0664 160 606
nosa~ na plo~i za se~ewe i brusewe
br. na art. 0669 976
0669 978
M 13 1130
13 87
Ekscentri~na
pnevmatska
rotira~ka brusalka
DTS 151 Compact
{irina 2.5 mm
br. na art. 0703 751 0
DTS 152 Compact
{irina 5 mm
br. na art. 0703 752 0
DTS 153
DTS 153
{irina 5 mm
br. na art. 0703 753 0
Ekstremno silna, ekscentri~na brusalka za
fino brusewe bez maslo ili za grubo brusewe.
Zaedni~ki prednosti:
Moœen pnevmatski motor bez maslo.
Prednost:
Nema talog od maslo vrz povr{inata koja se obrabotuva, efektiven progres vo rabotata.
DTS 151 C
0703 751 0
DTS 152 C
0703 752 0
DTS 153 C
0703 753 0
Hartija za brusewe 21-dupka
0586 600 013
1
1
1
Vsisuva~ko crevo
0709 751 040
1
1
1
Adapter za crevo
0709 751 039
1
1
1
Ra~vast klu~ 27 mm
0709 751 035
1
1
1
Pak/
Par~.
▼
Br. na art.
Rotira~kata osnova ima tri to~ki na balansirawe.
Prednost:
Minimalni vibracii, {to zna~i najdobri mo`ni
rezultati pri brusewe i rabota bez zamor.
▼
Opis
Postojana kontrola na brzinata so pomo{ na bezbednosniot prekinuva~.
Prednost:
Optimalna adaptacija na momentot na brusewe i
promena na hartijata za brusewe bez razdeluvawe na
komprimiraniot vozduh.
▼
Obem na isporaka
Golemo le`i{te so {titnik od pra{ina.
Prednost:
Silno i dolgotrajno.
▼
▼
DTS 151 C; DTS 152 C
Efektiven rotira~ki pridu{uva~.
Prednost:
Minimalni zvu~ni emisii i zaedni~ki izduven izlez za
maksimalen komfort pri rabota.
1
Tehni~ki karakteriskiti
DTS 151 C
DTS 152 C
DTS 153 C
150
150
Ekscentar vo mm
2.5
5
5
5
10
10
12,000
Orbitalen krug vo mm
150
12,000
12,000
Maks. operativen pritisok vo bari
6.3
6.3
6.3
Celosna dol`ina vo mm
167
167
289
Visina vo celost vo mm
83
83
83
Te`ina vo kg.
0.68
0.68
0.9
Prose~na potro{uva~ka na vozduh vo L/min.
297
297
297
Brzina vo prazen od vo vrte`i vo min.
225
225
225
Navoj za konekcija
R1/4’’
R1/4’’
R1/4’’
Minim. pre~nik na crevoto vo mm
dia.10
dia.10
dia.10
Moœnost vo W
▼
Opis
Pre~nik na diskot za brusewe vo mm
Br. na art.
Velcro
Useit Superpad Wood
0581 203...
H
Useit Superpad Vehicle
0581 303...
H
SAHARA
0577 10...
H
SAHARA
0577 12...
H
Suva, abrazivna harija za drvo
0581 452...
H
Suva, abrazivna harija za drvo
0581 453...
H
Suva, abrazivna harija za drvo
0583 552...
H
Suva, abrazivna harija za drvo
0583 553...
H
Suva, abrazivna harija za SPS
0582 552...
H
Suva, abrazivna harija za SPS
0582 553...
H
13 88
▼
Verzija
▼
Sodejstvuva so slednive suvi hartii za brusewe
Za nadvore{no otstranuvawe na pra{inata.
Prednost:
Minimalno sobirawe na pra{ina blagodarejœi im
na optimalnite opcii za odstranuvawe so vakuumski
~ista~i ili stacionarni sistemi za odstranuvawe.
Mo{ne kompakten prakti~en dizajn.
Prednost:
Egronomska forma, sovr{eno prilega na
rakata.
Tri godi{na garancija.
Prednost:
Za vreme na ovoj period site defekti vo
funkcioniraweto ili materijalni defekti œe
bidat sanirani besplatno.
Pnevmatski priklu~ok
br. na art. 0699 2...
Pnevmatski spojki
br. na art. 0699 1...
Podgotvitelna grupa
za pnevmatski alat
Obezbeduva napojuvawe na pnevmatskite instalacii
so ~ist, podesen i zamaslen vozduh za normalno
funkcionirawe na pnevmatskite alati.
Modularen sistem.
Prednosti:
● Mo`no kombinirawe na komponentite na podgotvitelnata grupa vo
zavisnost od baraweto na pnevmatskata instalacija.
Ne se potrebni dupli nipli za spojuvawe.
Prednosti:
● Nema namaluvawe na protokot i problemi so dihtuvaweto.
Komplet za monta`a na sid sodr`i i
br. na art. 0699 002 14 i 0699 002 12.
Prednosti:
● Ednostavna instalacija.
Modularen dizajn.
Prednosti:
● Ne bara mnogu prostor za monta`a.
Filterski element - 5 μm.
Prednosti:
● Pogolem stepen na pre~istuvawe na komprimiran vozduh.
Podgotvitelnata grupa se sostoi od 3 delovi:
●
●
●
Filter za odstranuvawe na vlagata i ~esti~kite na pra{ina od
komprimiraniot vozduh.
Regulator na pritisokot, koj ovozmo`uva optimalno podesuvawe na
pritisokot na komprimiraniot vozduh spored vidot na pnevmatskiot
alat.
Zamasluva~ so podesuvawe na zamasluvaweto za optimalna rabota na
pnevmatskiot alat.
Preporaka za profesionalcite!
Podgotvitelnata grupa za pnevmatski alat bi trebalo da bide postavlena {to poblisku do rabotnoto mesto. Zamasleniot vozduh e optimalno da se koristi do 5 metri zad podgotvitelnata grupa. Rabotniot
pritisok na vozduhot opa‡a po dol`ina na instalacijata.
Tehni~ki podatoci
Priklu~ok
1/4”
1/2”
Protok na
vozduhot
l/min
1.220
3.200
Raboten
pritisok
bar
0,5 - 8
0,5 - 16
Golemina
br. na art.
pak/
par~
1
2
0699 002 14
0699 002 12
1
* br. na art. 0699 838 12 (2 par~) ovozmo`uva redukcija na priklu~okot od 1/2” na 3/8”.
13 89
Ispora~livo poedine~no
1
2
3
4
5
6
ime
sl.
sidno zacvrstuvawe (1/2”)
filterski element, 5 μm (1/2”)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
manometar (16 bar) trkalezen, neutralen (1/2”)
rezervoar za filter, metalen (1/2”)
rezervoar za maslo, metalen (1/2”)
spoen element (1/2”)
sidno zacvrstuvawe (1/4”)
filterski element, 5 μm (1/4”)
manometar (10 bar) trkalezen, neutralen (1/4”)
7
8
9
10
11
rezervoar za filter, plasti~en (1/4”)
rezervoar za maslo, plast. (1/4”)
spoen element (1/4”)
12
Golemina 2
Golemina 1 (1/4”)
protok na vozduhot obem na
l/min.
regulacija, bar
br. na art.
pak./
par~.
1620
0699 002 141
1
protok na vozduhot obem na
l/min.
regulacija, bar
br. na art.
pak./
par~.
3300
0699 002 121
1
0,5–8
Golemina 2 (1/2”)
Golemina 1
Golemina 2
0,5–16
Golemina 1 (1/4”)
Golemina 2
1
1
br. na art.
pak./
par~.
1850
0699 002 142
1
protok na vozduhot
l/min.
br. na art.
pak./
par~.
5850
0699 002 122
1
Podeseniot raboten pritisak go odr`uva
konstanten.
● Poluavtomatika. Pri padot na pritisokot
pod 0,3 bari avtomatski istekuva kondezirana voda.
so pomo{ na zavrtkata za podesuvawe.
pogonot.
Regulator so manometar
br. na art.
pak./
par~.
1950
0699 002 143
1
Golemina 2 (1/2”)
protok na vozduhot obem na
l/min.
regulacija, bar
br. na art.
pak./
par~.
3460
0699 002 123
1
13 90
rabotniot pritisok.
● Podesuva~ki regulator na pritisokot.
● Dopolnitelno polnewe bez prekinuvawe na
protok na vozduhot obem na
l/min.
regulacija, bar
0,5–16
● So filterskiot element, 5μm.
● Mo`nost za precizno podesuvawe na
● To~no dozirawe na dopolnuvawe na masloto
Golemina 1 (1/4”)
0,5–8
Filter / regulator so
manometar
Zamasluva~
protok na vozduhot
l/min.
Golemina 2 (1/2”)
Golemina 1
2
0699 002 124
0699 002 125
0699 002 126
0699 002 127
0699 002 129
0699 002 128
0699 002 144
0699 002 145
0699 002 146
0699 002 147
0699 002 149
0699 002 148
pak.
par~
Pregled na poedine~nite
komponenti
Tehni~ki podatoci
Golemina 1
golemina br. na art.
● Mo`nost za precizno podesuvawe.
● Podesuva~ki regulator na pritisokot.
Podeseniot raboten pritisok go odr`uva
konstanten.
Rotacioni priklu~oci
za pnevmatskite alati
▼
▼
▼
Golema podvi`nost direktno na pnevmatskite uredi
go olesnuva rakuvaweto.
Tehni~ki podatoci
Priklu~ok
2
IT 1/4”
IT 3/8”
br. na art.
protok
vo l/min.
750
1.350
0699 261 4
0699 263 8
pak./
par~.
1
Sposobnost za rotirawe 360°.
Prednost:
Go namaluva svitkuvaweto na pnevmatskite creva.
Manometar so mo`nost za priklu~uvawe na rotacioniot zglob (pribor).
Prednost:
Rabotniot pritisok direktno se o~ituva na priklu~okot od pnevmatskiot alat.
Pribor
Manometar za priklu~uvawe na rotacioniot priklu~ok.
▲
Profi – sovet!
Sekoe spojuvawe vodi kon gubitok
na pritisokot. Zatoa za spojuvawe
na pnevmatskata instalacija
treba da se koristi samo onolku
priklu~oci kolku e neophodno.
Pomal raboten pritisok vodi kon
namaluvaweto na silata. Zatoa e
potrebno da se meri postoe~kiot
raboten pritisok (da se proveri)
direktno na pnevmatskiot alat.
▲
▲
Priklu~ok
1
OT 1/4”
OT 3/8”
Sposobnost za rotirawe najmalku 180°.
Prednost:
Nema previtkuvawe na priklu~nite creva.
▲
br. na art. 0699 261 401
Mal zamasluva~ (so maslena magla)
● Za pnevmatski alati za direktna monta`a na nestacionarni alati
so optimalno dozirawe.
● Raboten pritisok okolu 6 bari.
● Rabotna temperatura od +5°S do +50°S.
● Pravecot na protokot proizvolen.
priklu~ok
1/4”
3/8”
kapacitet na te`ina
rezervarot
vo sm3
vo g
12
85
br. na art.
0699 070 314
0699 070 338
pak./
par~.
1
Specijalno maslo
za pnevmatski alati
● Odli~na za{tita od korozija i abewe vo mazalici so maslena
magla edinica za odr`uvawe.
● Isto taka efikasno i pri poniski temperaturi.
● Bez kiselini i smoli.
● Bez silikon.
sodr`ina l
1
br. na art.
0893 050 5
Maslen sprej br. na art. 0709 938 100
M 13 1210
13 91
pak./par~.
1
Brz priklu~ok za
pnevmatska instalacija
● Procesot na razdeluvawe se odviva vo dva ~ekori:
1. ^aurata za zatvorawe se povlekuva nanazad,
spojnicata ispu{ta vozduh.
2. Pri drugoto povlekuvawe se otpu{ta crevoto vo sostojba bez pritisok.
● Visok stepen na prokot (1800 l/min.).
● Se prepora~uva koristewe vo sprega so ~eli~na cevna spojnica.
● Ne postoi opasnost od povreduvawe od okolnite creva so komprimiraniot vozduh.
● Pri monta`ata nad glavata pogolema sigurnost e dokolku raspojuvawe na spojnicata se vr{i so edna raka. Drugata raka e slobodna za obezbeduvawe.
● Mah. raboten pritisok 8 bari.
● Spored Euro – normata EN 983
Brz priklu~ok
za pnevmatska
instalacija
NW 7.8
Vnatre{en navoj
A (priklu~ok)
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
Ø vo mm
24
L vo mm
58
56
61
Ø vo mm
30
br. na art.
0699 150 14
0699 150 38
0699 150 12
pak./par~.
3
Nadvore{en navoj
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
Ø vo mm
L vo mm
Ø vo mm
24
62
30
67
br. na art.
0699 151 14
0699 151 38
0699 151 12
pak./par~.
3
Priklu~ok za crevo
A (priklu~ok)
6 mm
9 mm
13 mm
13 92
Ø vo mm
L vo mm
Ø vo mm
24
77
30
br. na art.
0699 152 6
0699 152 9
0699 152 13
pak./par~.
3
^eli~ni priklu~oci za
komprimiran vozduh
●
●
●
●
Dolg raboten vek.
Od nikluvan ~elik.
Visok stepen na protok (1.800 l/min.)
Podobro snabduvawe na pnevmatskite alati so vozduh,
so toa se postignuvaat pogolema produktivnost i pomali tro{oci.
● Raboten pritisok 0 – 70 bari.
performansite na
alatot
performansite
na alatot
Mesinganata spojnica go namaluva raspolo`iviot pritisok za pnevmatskite alati
ramkovno za 1 bar, sprotivno od izrabotkata od ~elik so podobar protok na vozduhot, samo za 0,1 bar.
Brz spoen
element
NW 7.8
Vnatre{en navoj
A (priklu~ok)
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
A/F mm
L mm
Ø mm
19
55
23
24
57
br. na art.
0699 101 41
0699 103 81
0699 101 21
Uti~na cev~esta
spojnica / uti~en
prikl. NW 7.8
Vnatre{en navoj
pak./par~.
3
A (priklu~ok)
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
A/F mm
17
19
24
L mm
33
36
Nadvore{en navoj
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
A/F mm
L mm
Ø mm
19
60
23
22
br. na art.
0699 111 41
0699 113 81
0699 111 21
pak./par~.
3
A/F mm
L mm
Ø mm
19
73
23
br. na art.
0699 126 1
0699 129 1
0699 121 31
pak./par~.
3
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
A/F mm
14
17
22
L mm
37
36
A/F mm
19
L mm
140
165
Ø mm
23
br. na art.
0699 16 81
0699 19 121
3
br. na art.
0699 211 41
0699 213 81
0699 211 21
pak./par~.
3
Priklu~ok za crevo
L mm
A (priklu~ok)
6 mm
9 mm
13 mm
br. na art.
0699 361
0699 391
0699 313 1
48
Spiralen
priklu~ok
A (priklu~ok)
6 h 8 mm
9 h 12 mm
pak./par~.
Nadvore{en navoj
Priklu~ok za crevo
A (priklu~ok)
06 mm
09 mm
13 mm
br. na art.
0699 201 41
0699 203 81
0699 201 21
pak./par~.
3
Spiralen
priklu~ok
pak./par~.
3
A (priklu~ok)
6 h 8 mm
9 h 12 mm
13 93
A/F mm
14
17
L mm
34
42
br. na art.
0699 368 1
0699 391 21
pak./par~.
3
Priklu~oci za
pnevmatski instalacii
●
●
●
Mo{ne brzo spojuvawe.
Univerzalni.
Zatvoreni spoevi, ne~istotijata ne vleguva vo sistemot.
●
●
●
Otporni na abewe
Mo`at da se primenat vo kombinacija sa spojnicite na limenite
~eli~ni cevki.
Nema korozija.
Nadvore{nite elementi se od sjaen mesing.
Pru`inite i pru`inskite prsteni se od ~elik {to ne 'r‡osuva.
Rabotniot pritisok e 0-70 bari.
Otpornost na temperatura: -20 °S do +100 °S.
Brzospojni elementi
Nare~en pre~nik
7,2=40 mm2 so zaklu~uvawe od
edna strana
A (priklu~ok) SW mm L mm
R 1/4 "
22
43
R 3/8 "
R 1/2 "
24
46
So vnatre{en navoj
br.
art. pak./par~.
D mm
br.naart.
pak./k.
27
0699 101 4
0699 103 8
0699 101 2
1
Spiralen priklu~ok za crevo
A (priklu~ok) SW mm L mm
6 x 8 mm
135
21
9 x 12mm
156
D mm
27
br.na
art.
br.
art.
0699 16 8
0699 19 12
pak./k.
pak./par~.
1
Dvoen razvodnik
A (priklu~ok) SW mm L mm
R 1/4 "
R 3/8 "
22
43
R 1/2 "
So nadvore{en navoj
br.
art. pak./par~.
br.na
art.
pak./k.
D mm
27
0699 111 4
0699 113 8
0699 111 2
1
So nadvore{en navoj
art. pak./par~.
(priklu~ok)
A
SW mm B mm L mm D mm br.
br.na
art.
pak./k.
R 3/8 "
R 1/2 "
22
90,5
95,0
68
73
25
0699 133 8
0699 131 2
1
Troen razvodnik
Priklu~ok za crevo
A (priklu~ok) SW mm L mm
6 mm
9 mm
21
60
13mm
D mm
27
br.br.naart.
art.
0699 126
0699 129
0699 121 3
pak./k.
pak./par~.
1
So nadvore{en navoj
art. pak./par~.
A (priklu~ok) SW mm B mm L mm D mm br.
br.na
art.
pak./k.
R 3/8 "
119
91
0699 143 8
1
22
25
124 100
0699 141 2
R 1/2 "
M 13 1300
13 94
Priklu~na spojka
Spiralen priklu~ok
za crevo so sprotivna
pru`ina
vnatre{en navoj
SW mm
17
19
24
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
L mm
br. na art.
0699 201 4
0699 203 8
0699 201 2
33
35
pak./par~.
5
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
SW mm
14
19
A1 (prikl.)
6 x 18
9 x 12
L mm
96
br. na art.
0699 414 68
0699 438 912
pak./par~.
1
Priklu~ok
za crevo
nadvore{en navoj
SW mm
17
19
24
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
L mm
br. na art.
0699 211 4
0699 213 8
0699 211 2
32
36
pak./par~.
5
Uti~en priklu~ok
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 1/4”
R 3/8”
SW mm
A (priklu~ok)
6 mm
9 mm
13 mm
br. na art.
0699 36
0699 39
0699 313
48
49
SW mm
17
19
L mm
33
47
br. na art.
0699 368
0699 391 2
9
13
pak./par~.
br. na art.
0699 561 4
0699 563 8
0699 561 2
0699 591 4
0699 593 8
0699 591 2
0699 513 12
pak./par~.
5
6- strana
spojna navrtka
5
desen navoj
Spiralen priklu~ok
za crevo
A (priklu~ok)
6 h 8 mm
9 h 12 mm
6
R 1/2”
priklu~ok za crevo
L mm
47
47.5
38
35.5
36
46
44
A1 (prikl.) mm
A (priklu~ok)
R 1/4” f. 6 mm
R 1/4” f. 9 mm
R 3/8”
R 1/2”
pak./par~.
3
SW mm
L mm
17
15
19
24
16
20
br. na art.
0699 516 14
0699 519 14
0699 516 38
0699 516 12
pak./par.
5
Dupla spojka so konus
T-~atal
vnatre{en navoj
SW mm
35
43
50
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
br. na art.
0699 641 4
0699 643 8
0699 641 2
pak./par~.
3
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 1/8” x R 1/4”
R 3/8”
R 1/4” x R 3/8”
R 1/2”
SW mm
L mm
17
23
19
24
SW mm
41
48
br. na art.
0699 651 4
0699 653 8
A1 (prikl.)
6
9
13
SW mm
13
17
19
13
17
19
27
19
27
L mm
39
36
44
39
48
5
pak./par~.
3
A (priklu~ok)
6 mm
9 mm
13 mm
Priklu~ok
so navoj
A (prikl.)
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/8”
R 1/2”
pak./par.
Brza spojka za
komprimiran vozduh
nadvore{en navoj
A (priklu~ok)
R 1/4”
R 3/8”
br. na art.
0699 614 14
0699 614 141
0699 638 38
0699 638 381
300699 612 12
SW mm
br. na art.
0699 76
0699 79
0699 713
72
74
pak./par~.
5
Reducir spojka
br. na art.
0699 461 8
0699 461 4
0699 463 8
0699 491 8
0699 491 4
0699 493 8
0699 491 2
0699 413 38
0699 413 12
pak./par~.
nadvore{en-vnatre{en
5
A (prikl.)
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
13 95
A1 (prikl.)
R 3/8”
R 1/4”
R 3/8”
SW mm
17
19
24
L mm
11
14
18
br. na art.
0699 818 14
0699 814 38
0699 838 12
pak./par~.
5
{ema na povrzuvaweto
Armirano PVC crevo
Spiralno crevo
priklu~ok
br. na art
pak.
1
6 mm
9 mm
0699 906 1
0699 909 1
1
1
13 mm
0699 901 31
br. na art.
pak.
6 h 8 mm
0699 916 8
9 h 12 mm
0699 919 12
priklu~ok
[elna za crevo
priklu~ok
8 h12 mm
10 h 6 mm
priklu~ok
br. na art.
pak.
0699 414 68
0699 438 912
1
1
priklu~ok
Navoen priklu~ok za crevo
priklu~ok
1/4 - 6 mm
3/8 - 6 mm
1/4 - 9 mm
3/8 - 9 mm!!
1/2 - 9 mm
3/8 - 13 mm!
1/2 - 13 mm!
Brza spojka
Vnatre{en navoj
a) mesing a)!
priklu~ok
br. na art.
R 1/4”
R 3/8”
0699 101 4
0699 101 81
R1/2”
0699 101 2
b)
v)
pak.
b) ~elik
br. na art.
pak.
G 1/4”
G 3/8”
0699 101 41
0699 103 81
1
G 1/2”
0699 101 21
pak.
br. na art.
pak.
G 1/4”
G 3/8”
0699 150 14
0699 150 38
1
G 1/2”
0699 150 12
priklu~ok
Brz spoen element
nadvore{en navoj
priklu~ok
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
priklu~ok
b) ~elik
v) sigurnosna spojka
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
priklu~ok
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
Uti~en spoen element
a) mesing
priklu~ok
br. na art.
pak.
R 1/4”
R 3/8”
0699 201 4
0699 203 8
1
R 1/2”
0699 201 2
priklu~ok
priklu~ok
br. na art.
pak.
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 1/4”
R 3/8”
0699 201 41
0699 203 81
1
R 1/2”
0699 201 21
a)
priklu~ok
br. na art.
pak.
8 h12 mm
10 h 6 mm
0539 58 12
0539 510 16
1
Armirano PVC crevo
priklu~ok
br. na art.
pak.
6 mm
9 mm
0699 906 1
0699 909 1
1
13 mm
0699 901 31
priklu~ok
205!.!7!nn!
409!.!7!nn!
205!.!:!nn!
409!.!:!nn!!
203!.!:!nn!
409!.!24!nn!
203!.!24!nn!
br. na art
0699 461 4
0699 463 8
0699 491 4
0699 493 8
0699 491 2
0699 413 38
0699 413 12
pak.
2
0699 516 14
0699 519 14
0699 516 38
0699 838 12
br. na art
0699 111 4
0699 113 8
0699 111 2
pak.
br. na art
0699 111 41
0699 113 81
0699 111 21
pak.
br. na art
0699 151 14
0699 151 38
0699 151 12
pak.
21
1y
21
21
br. na art
0699 211 4
0699 213 8
0699 211 2
priklu~ok
br. na art
pak.
0699 818 14
0699 814 38
2
Dupla nipa
S!203!.!409
0699 838 12
13 96
pak.
1y!
br. na art
0699 211 41
0699 213 81
0699 211 21
pak.
1
Priklu~ok za crevo
S!205!.!209
S!409!.!205
br. na art. 985 030 165
pak.
1!
1
1
1!
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
priklu~ok
Reducir za dupla nipla
R 1/4 za 6mm
R 1/4 za 9mm
R 3/8”
R 1/2”
pak.
b) ~elik
priklu~ok
1/4 - 6 mm
3/8 - 6 mm
1/2 - 6 mm
1/4 - 9 mm
3/8 - 9 mm
1/2 - 9 mm
1/2 - 13 mm
Za dihtuvawe na navoj koristete
teflonska lenta
Navrtka
pak.
1
1
1
1!
br. na art
0699 561 4
0699 563 8
0699 561 2
0699 591 4
0699 593 8
0699 591 2
0699 513 12
Navoen priklu~ok za crevo
[elna za crevo
br. na art.
br. na art
0699 516 14
0699 519 14
0699 516 38
0699 838 12
Uti~en priklu~ok so navoj
Nadvore{en navoj
a) mesing
b)
b) ~elik
priklu~ok
1
Priklu~ok za crevo
21
a) mesing
priklu~ok
R 1/4 za 6mm
R 1/4 za 9mm!
R 3/8”
R 1/2”
1/4 - 6 mm
3/8 - 6 mm!
1/2 - 6 mm!
1/4 - 9 mm
3/8 - 9 mm!
1/2 - 9 mm
1/2 - 13 mm!
v) sigurnosna spojka
vnatre{en navoj
br. na art
0699 461 4
0699 463 8
0699 491 4
0699 493 8
0699 491 2
0699 413 38
0699 413 12
1
priklu~ok
pak.
Navrtka
Navoen priklu~ok so za{tita
od svitkuvawe
R 1/4” - 6h8
R 1/4” - 9h12
br. na art
0539 58 12
0539 510 16
br. na art
0699 561 4
0699 563 8
0699 561 2
0699 591 4
0699 593 8
0699 591 2
0699 513 12
pak.
21
priklu~ok
br. na art
pak.
205!
409!
0699 614 4
0699 638 38
2
!203
0699 612 12
Pnevmatski instalacii
Armirano PVC crevo
Sporedbena tabela
priklu~ok
br. na art
pak.
6 mm
9 mm
0699 906 1
0699 909 1
Vrednost vo!
(±)
1
13 mm
0699 901 31
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
Pre~nik vo mm
Nadvore{en navoj
Vnatre{en navoj
9,73
8,57
13,16
11,45
16,66
14,95
20,96
16,63
[elna za crevo
priklu~ok
8 h12 mm
10 h 6 mm
br. na art
0539 58 12
0539 510 16
pak.
Spiralno crevo
1
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 916 8
1
9 h 12 mm
0699 919 12
1
Brz spoen element
priklu~ok za crevo
a) mesing
priklu~ok
6 mm
9 mm
br. na art
0699 126
0699 129
13 mm
0699 121 3
priklu~ok
br. na art
pak.
6 mm
9 mm
0699 126 1
0699 129 1
1
13 mm
0699 121 31
a)
v)
b)
pak.
1
a)
b) ~elik
Brz spoen element
priklu~ok za spiralno crevo
a) mesing
v) sigurnosen spojuva~ki element
a)
b)
v)
priklu~ok
br. na art
6 mm
9 mm
0699 152 6
0699 152 9
13 mm
0699 152 13
b)
pak.
1
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 16 8
1
9 h 12 mm
0699 19 12
1
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 16 81
1
9 h 12 mm
0699 19 121
1
b) ~elik
Uti~en spoen element
Brz spoen element
priklu~ok za spiralno crevo so za{tita od
priklu~ok za crevo
a)
b)
priklu~ok
6 mm
9 mm
br. na art
0699 36
0699 39
13 mm
0699 313
a) mesing
vitkawe
a) mesing
pak.
a)!
b)!
1
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 368 1
1
9 h 12 mm
0699 391 2
1
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 368 1
1
9 h 12 mm
0699 39121
1
b) ~elik
priklu~ok
br. na art
6 mm
9 mm
0699 361
0699 391
13 mm
0699 313 1
b) ~elik
pak.
1
[elna za crevo
priklu~ok
8 h12 mm
10 h 6 mm
br. na art
0539 58 12
0539 510 16
Spiralno crevo
pak.
1
Armirano PVC crevo
priklu~ok
br. na art
pak.
6 mm
9 mm
0699 906 1
0699 909 1
1
13 mm
0699 901 31
priklu~ok
br. na art
pak.
6 h 8 mm
0699 916 8
1
9 h 12 mm
0699 919 12
1
Armirano PVC crevo
Dvojna spojka za crevo
priklu~ok
br. na art
pak.
priklu~ok
br. na art
pak.
6 mm
9 mm
0699 76
0699 79
6 mm
9 mm
0699 906 1
0699 909 1
1
1
13 mm
0699 901 31
13 mm
0699 713
M 13 1311
13 97
a)
b)
Creva za
pnevmatski
instalacii
Elasti~ni PVC creva armirani so
poliesterska tkaenina.
Elasti~no vnatre{no jadro vo soft-tehnologija, elasti~no
do –20°S, otporna na maslo i benzin.
Armatura od poliester tkaeweto dava visoka otpornost na
pritisok i vitkawe.
Nadvore{niot omot na crevoto e so visoka mehani~ka cvrstina.
Otporen na UV-zraci, gazewe i abewe, so dolg vek na traewe.
●
●
●
●
●
●
●
●
So mala te`ina i golema elasti~nost.
So visoka mehani~ka cvrstina.
So dolg vek na trajnost.
Otporna na UV-zra~ewe, mo`at da se koristat i vo
nadvore{ni uslovi.
Otporna na udari i gazewe.
Otporna na maslo i benzin.
Mah. raboten pritisok 16 bari.
Temperatursko podra~je na upotreba
od –15 S do +60 S.
Upotreba
Crevo za pnevmatski instalacii komplet so priklu~ok i
brza spojka
vnatre{en
Ø
mm
6
9
13
nadvore{en dol`ina
Ø
mm
m
11
14,5
10
19
priklu~ok
~elik
br. na art.
0699 361
0699 391
0699 3131
brza spojka,
~elik
br. na art.
0699 126 1
0699 129 1
0699 121 31
● Snabduvawe na alatot so vozduh vo pnevmatskite
instalacii.
pak.
br. na art.
0699 906
0699 909
0699 901 3
● Pnevmatsko upravuvawe so ma{ini.
● Idealno za rabotilnica i gradili{te.
m
10
Pnevmatsko crevo
l=10m
br. na art
vnatre{en
Ø mm
nadvore{en
Ø mm
6
11
0699 906 1
9
14,5
0699 909 1
13
19
0699 601 31
pak. /m
l=50 m
br. na art
pak. /m
0699 906 5
10
0699 909 5
50
0699 901 35
Soodvetni priklu~oci za pneumatski creva
vnatre{en
soodvetniot
Ø na crevoto priklu~ok e
spoj
so
mm
br. na art.
6
9
13
slika
soodvetna
{elna
soodveten
priklu~ok
crevo
br. na art.
brza spojka
uti~en priklu~ok
vnatre{en navoj 1/4”
0699 36 ..
1
0699 126 ..
2
0699 461 4
3
nadvore{en navoj 1/4”
0699 561 4
+ 0699 516 14
4
slika 1
0539 58 12
slika 2
brza spojka
uti~en priklu~ok
0699 39 ..
1
0699 129 ..
2
vnatre{en navoj 3/8”
0699 493 8
3
nadvore{en navoj 3/8”
0699 593 8
+ 0699 519 38
4
brza spojka
uti~en priklu~ok
0699 313 ..
1
0699 121 3 ..
2
vnatre{en navoj 1/2”
0699 413 12
3
nadvore{en navoj 1/2”
0699 513 12
+ 0699 511 312
4
13 98
0539 510 16
slika 3
slika 4
0539 512 20
Creva za
farbari
DIN 8541
Antistati~ko i bez silikon.
Maksimalen raboten pritisok 20 bari.
Priklu~ok
L
Brz priklu~ok
br. na art.
pak./m
A mm
A1 mm
12
6
9
10 m
0699 966 1
10/10
Crevo za farbari,
kompletno so priklu~oci
15
9
9
10 m
0699 996 1
10/10
Priklu~ok A mm
Priklu~ok A1 mm
L
br. na art.
pak./m
12
6
10
0699 961
10/10
15
9
10
0699 991
10/10
Priklu~ok A mm
Priklu~ok A1 mm
L
br. na art.
pak./m
12
6
50
0699 965 1
50/50
15
9
50
0699 995 1
50/50
Kompletno crevo so priklu~ni elementi
(brzi spojki).
Crevo za farbari bez
priklu~oci
Spiralni creva za
pnevmatski instalacii
Materijal: najlon
priklu~ok
A mm
A1 mm
8
12
maks.
rabotna dol`ina
6
9
5,0 m
7,5 m
Priklu~oci
maks.
rabotna dol`ina
0699 16 8/0699 368
0699 19 12/0699 391 2
5,0 m
7,5 m
boja
D
mm
plava
80
140
boja
plava
br. na art.
pak./
par~.
0699 916 8
0699 919 12
D
mm
80
140
br. na art.
Mah. raboten pritisok 15 bari.
1
pak./
par~.
0699 916 81
0699 919 121
1
Spiralni creva za
pnevmatski instalacii
Materijal: najlon
Mah. raboten pritisok 15 bari.
kompletno so priklu~oci (brim spojki).
PU spiralni creva
Materijal: najlon
Pre~nik na crevoto
Mah.
dol`ina
D
mm
Priklu~ok
br. na art.
A mm
A1 mm
Mah. rab.
dol`ina
9,5
6,3
4,8 m
6m
60
1/4”
0699 963 95
12
8,5
6m
7,5 m
80
3/8”
0699 980 12
15
9,5
6m
7,5 m
100
3/8”
0699 995 15
M 13 1355
13 99
pak./par~.
1
Mah. raboten pritisok 8 bari
na maksimalno 50OS.
Kompletno so priklu~oci i lenta so
osiguruvawe.
Mek elati~en poliuretanski materijal ne
sozdava grebnatinki.
Ramni kraevi na crevoto ja olesnuvaat rabotata.
Crevoto e otporno na:
- glicerin,
- petrolej,
- mineralno maslo,
- masla za manuva~i, itn.
Baraban motalka za
pnevmatski
creva
●
●
●
●
●
●
crevo vnatre{en
Ø mm
crevo nadvore{en
Ø mm
crevo - dol`ina
m
mah. pogonski
pritisok - bar
br. na art.
pak./
par~.
9
15
20
do 17
0699 011 001
1
13 100
Baraban od plastika otporna na kr{ewe,
stalak od pocinkuvana ~elina cevka.
Armiranoto crevo e postojano na maslo.
Komplet so brza spojnica.
Kuki za zacvrstuvawe na sid se prilo`eni.
Te`ina sa. 3,5 kg.
Aksialno vodewe na vozduhot ovozmo`uva
namotuvawe – odmotuvawe za vreme na
upotrebata.
Motalka za creva so komprimiran
vozduh (pnevmatski creva)
POBRZO
PO^ISTO
POSIGURNO
Creva i kabli koi le`at na podot predstavuvaat opasnost od povredi. Godi{no golem broj na
lu‡e se povreduvaat poradi crevata i kablite koi le`at vo ramakite na rabotniot prostor.
Odstranete gi ovie pre~ki vo va{ata rabotilnica! Osven toa, crevata koi le`at nasekade po
podot i rabotnata masa mo{ne brzo se o{tetuvaat i moraat da se zamenat. Motalkata za crevo
pomaga za da se izbegnat takvite o{tetuvawa, bidejœi crevoto e odmotano samo za vreme na
rabotniot proces. Spored toa, motalkata doprinesuva kon redot i sigurnosta na rabotnoto
mesto kako i kon namaluvaweto na tro{ocite.
br. na art. 0699 010
br. na art. 0699 011
▼
br. na art. 0699 011 0
▼
▼
Tehni~ki podatoci
br. na art.
mah. raboten pritisok
crevo ø
dol`ina na crevoto
obem na temperatura
dimenzii (Dh[hV)
te`ina
0699 010
10 bar
1/4” (6 mm)
6m
0°S do +60°S
338 x 162 x 248 mm
3,7 kg
▼
0699 011
15 bar
3/8” (10 mm)
15 m
0°S do +65°S
490 x 120 x 470 mm
18 kg
0699 011 0
15 bar
3/8” (10 mm)
10 m
0°S do +65°S
480 x 200 x 90 mm
18 kg
▼
▼
Sodr`ina na isporakata
ime
motalka, 6m
br. na art.
0699 010
ime
motalka, 15 m
brzopriklu~na spojnica
9 mm, mesing
prikl. so navoj 3/8”, OK 19
prikl. so navoj 1/2”, OK 27
{elna za crevo,10 – 16 mm
▼
▼
br. na art.
–
0699 129*
ime
motalka, 10 m
brzopriklu~na spojnica
9 mm, mesing
br. na art.
–
0699 129*
0699 413 38*
0699 413 12*
0539 510 16*
prikl. so navoj 3/8”, OK 19
prikl. sa navoj 1/2”, OK 27
{elna za crevo, 10–16 mm
0699 413 38*
0699 413 12*
0539 510 16*
▼
Delovi od priborot
ime
rezervno crevo
brzopriklu~na
spojnica
uti~en priklu~ok
{elna za crevo
crevo za vozduh
izrabotka
6 mm, l = 6 m
6 mm, sigurn.spojnica
6 mm, mesing/ ~elik
6 mm, mesing/ ~elik
10–16 mm
6 mm, l = 10 m
▼
br. na art.
0699 010 001
0699 152 6*
0699 126/126 1*
0699 36/361*
0539 510 16*
0699 906 1
● Ne samo za vnatre{na tuku i za nadvore{na monta`a.
● Kvalitetno plasti~no kuœi{te od polioksimetilen (POM) ja spre~uva
korozijata na motalkata za pnevmatski creva.
● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot.
● Motalkata mo`e da rotira za 270°.
● So podesuva~ko zapirawe na crevoto i 17–delen razdelnik za polno
vrtewe na barabanot (ì odgovara pribli`no na dol`inata na crevoto
od 0,5 m).
● Podesuva~ka pru`ina koja ne bara odr`uvawe dozvoluva podesuvawe od
nadvore{nata strana.
● TÜV / GS ispitano.
Za upotreba na pnevmatskite pi{toli
i malite alati na komprimiran vozduh.
Obvrnete vnimanie na navedenite
minimalni pre~nici na crevata.
br. na art.
0699 011 100
0699 152 9*
0699 129 / 129 1*
0699 39 / 391*
0539 510 16*
0699 909 1
izrabotka
3/8”, l = 15 m
9 mm, sigurn. spojnica
9 mm, mesing / ~elik
9 mm, mesing / ~elik
10–16 mm
9 mm, l = 10 m
▼
● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot.
● So troen zapor po polnoto vrtewe na barabanot, koe mo`e da se isklu~i.
● Podesuva~ka pru`ina koja ne bara odr`uvawe dozvoluva podesuvawe od
nadvore{nata strana.
● So ~eli~no kuœi{te od `e{ko pocinkuvaniot lim.
● Ednostavna zamena na crevoto preku kapakot za monta`a.
● Odot na crevoto preku 6 vaqci za vodewe ovozmo`uva
svitkuvawe na crevoto do 90° vo site nasoki.
● Podesuva~ki zapira~ na crevoto.
● TÜV / GS ispitano.
Za upotreba so sredni alati na komprimiran vozduh. Zaradi zatvorenata
izrabotka, osobeno zgoden za valkani
rabotni podra~ja.
br. na art.
0699 011 101
0699 152 9*
0699 129 / 129 1*
0699 39 / 391*
0539 510 16*
0699 909 1
izrabotka
3/8”, l = 10 m
9 mm, sigurn. spojnica
9 mm, mesing / ~elik
9 mm, mesing / ~elik
10–16 mm
9 mm, l = 10 m
▼
● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot.
● 10 – struki zapori na barabanot.
● Podesuva~ka pru`ina ne bara odr`uvawe.
● So ~eli~no kuœi{te od `e{ko pocinkuvaniot lim.
● Odot na crevoto preku 6 vaqci za vodewe ovozmo`uva
svitkuvawe na crevoto do 90° vo site nasoki.
● Podesuva~ki zapira~ na crevoto.
Za upotreba so sredni alati na komprimiran vozduh.
*
M 13 1370
13 101
Pnevmatski
pi[tol duvalka
●
●
●
Dol`ina mm
Te`ina g
100
37
150
47
250
37
Golemina na
navojot mm
Pre~nik na diznata mm
br. na art.
Eloksiran aluminium.
So prodol`ena mlaznica.
So priklu~ok 1/4”.
Te`ina g Pre~nik
na diznata mm
br. na art.
pak./
par~.
245
0714 92 13
1
1,5
pak./par~.
0714 92 14
M 12 h 1,25
0714 92 15
2
1
0714 92 16
Duvalka
●
●
●
Kontinuirana regulacija.
Izolirana ergonomska dr{ka.
Lesna, kruta konstrukcija.
Forma/dol`ina
svitkana/90 mm
ramna/ 320 mm
ramna/ 490 mm
br. art
0714 92 20
0714 92 21
0714 92 22
pak. /par~.
1
Tehni~ki podatoci
Promenlivi vrvovi
mah. raboten pritisok
potro{uva~ka na vozduh
pri p=6 bar
obem na temperatura
A
C
Te`ina
mm
mm
g
br. na art.
16 bari
370 l/min
-20°S do +80°S
pak./
par~.
Priklu~oci
br. na art.
36,5
100
32
Navoen priklu~ok za crevo
1/4” - 6 mm
Navoen priklu~ok za crevo
1/4” - 9 mm
Uti~en spoen element so
nadvore{en navoj 1/4”
0714 92 23
Plasti~na hauba so by-pass
0699 461 4
0699 491 4
0699 211 4
1
46,5
14
9
0714 92 24
Gumen vrv
54,0
14
11
0714 92 25
Vrv so by-pass
13 102
NAPOMENA: By-pass funkcija:
Koga vrvot na duvalkata premnogu œe se dobli`i kon
povr{inata, vozduhot zapo~nuva da izleguva niz
strani~nite otvori na vrvot i pritisokot na vozduhot se
namaluva na maksimalno 1,6 bari.
01/S
Gasen ured za
zakovuvawe
na [ajki
DIVA® 1 Premium
so potpolno
avtomatska
regulacija na silata
Sodr`ina na kuferot
br. na art.
0893 62
0864 011
0707 864 319
0899 102 230
–
ime
sprej so komprimiran vozduh
trkalezna ~etki~ka ø 9 mm
trkalezna ~etki~ka ø 25 mm
za{titni o~ila
krpa za ~istewe
pak./par~.
1
Rezervni delovi
Samo slednite originalni rezervni delovi na Würth mo`at da se zamenat od strana na korisnikot spored upatstvoto za upotreba DIVA® 1:
br. na art.
0707 864 352
0707 864 353
0707 864 350
0707 864 355
0707 864 357
0707 864 359
0707 864 360
0707 864 358
0707 864 356
0707 864 309
ime
spojna navrtka
vodilka na klinot
nasaduva~ka ~aura
amortizer na udarot
klip
amortizer na klipot
sopira~ki prsten
pru`ina za vraœawe na klipot vo zadna polo`ba.
potpira~ki prsten
kapa
pak./par~.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mo{ne malo trgawe.
Mo`ni se 12 spojuvawa bez dopolnitelno polnewe.
Mo`at da se koristat site dol`ini na {ajkite.
Siguren, stabilen, doverliv.
Ednostavno rakuvawe.
Ekonomi~en.
Ergonomski oblikuvan.
Osiguruvawe na ~krapaloto.
Osiguruvawe od samo~krapaweto.
Princip na potiskuvawe so klip.
Delovi na priborot
1
komplet vo kuferot
br. na art. 0864 500
za zacvrstuvawe na izolacionite
materijali W – DSH S3A:
Klip
br. na art. 0864 050 001, pak./par~. 1
^aura za postavuvawe
br. na art. 0864 050 002, pak./par~. 1
Vodilka
br. na art. 0864 050 003, pak./par~. 1
za zacvrstuvawe na tesnite profili S4:
^aura za postavuvawe
br. na art. 0864 050 004, pak./par~. 1
Vodilka
br. na art. 0864 050 005, pak./par~. 1
Tehni~ki podatoci
sila
vodilka na klinot
dol`ina na alatot
te`ina
golemina
potiskuva~ko polnewe
dol`ina na cevkata
za sredno te{ki zacvrstuvawa
9 mm, princip na potiskuvawe so klip
440 mm
3 kg
6,8/11mm vo lentest magacin so 12 edinici
zeleno, `olto, crveno
50 mm, Ø 22 mm
M 13 1450
13 103
Homologizirano
i sertificirano
02
Ured za
zakovuvawe na
[ajki (kapisli)
BST 2
so ra~na
regulacija na silata
Kompleten vo kuferot
br. na art. 0864 20
Sodr`ina na kuferot
ime
sprej za odr`uvawe
trkalezna ~etki~ka ø 9 mm
trkalezna ~etki~ka ø 22 mm
krpa za ~istewe
za{titni o~ila
spleskana ~etki~ka
lost za demonta`a na klipot
br. na art.
0893 051
0864 011
0864 012
–
0899 100 0
0715 55 26
0864 010
pak./par~.
1
●
●
Korisnikot ima pravo, da gi vgradi ovie delovi spored upatstvoto za upotreba.
ime
br. na art.
za{titnik od otpadoci
0864 000
predna ~aura
0707 864 201
potpira~ka pru`ina
0707 864 202
vode~ki klin
0707 864 203
vodilka na klinot
0707 864 269
klip
0707 864 205
~aura na klipot
0707 864 208
zavr{na pru`ina
0707 864 141
O – prsten
0707 864 142
Tehni~ki podatoci
za sredno te{ki optovaruvawa
9 mm, princip na potiskuvawe so klip
390 mm
2.5 kg
6,8 / 11 mm, vo redenikot
zeleno, `olto, crveno
13 104
BS 4078: DEO 2
Alatot e testiran i odobren.
●
●
Rezervni delovi
sila
vodewe na klinot
dol`ina na alatot
te`ina
golemina
potiskuva~ko polnewe
BH-NR 12
Birmingham Homologation
Certificate
– Gun Barrel Proof House –
pak./par~.
1
2
1
●
●
Vitka forma.
Poluavtomatski ured za zakovuvawe {ajki so
regulacija na silata.
Stabilen i ekonomi~en za rakuvawe.
Ekonomi~no koristewe blagodarejœi mu na
redenikot.
Osiguruvawe na isfrluvaweto.
Princip na potiskuvawe so klip.
G1
Gasen ured
za zakovuvawe
na [ajki
So visoki performansi
DIGA CS-1
So torba za nosewe
br. na art. 0864 90
●
●
Rabota bez trgawe.
Mo{ne brzo zacvrstuvawe na U-profilite na site podkonstrukcii.
● Zacvrstuvaweto e mo`no na ~elik, beton,
tula i giter blokot.
● Ednostavno za rakuvawe.
● 42 {ajki vo polneweto.
Soodvetni {ajki
so gasno polnewe,
br art. 0864 900 …
Sodr`ina na kuferot
Ime
br. na art.
Polna~
0864 902
1
Baterija
0864 903
2
Za{titni o~ila
0899 102 0
Upatstvo za upotreba
-
Zatki za u{i
0899 300 100
pak./par~.
1
Tehni~ki podatoci
Dimenzii (D h [ h V)
Te`ina
Kapacitet na magacinot
Kapacitet na baterijata za okolu 3.000 zakovuvawa
Vreme na polneweto (na prazna baterija)
!Va`no! vreme na formiraweto na baterijata
44,0 x 10,6 x 38,9 cm
3,59 kg
42 {ajki
6 V 1,5 Ah
2 ~asa
najmalku 24 ~asa
M 13 1490
13 105
Proizvod G1/A
Download

katalog Wurth A4 color Master:Layout 1.qxd