▼
▼
▼
▼
Pena za staklo i mazni povr{ini
▼
Aktivna pena za ~istewe stakla
ime
sodr`ina
sprej boca
500 ml
kanister
5l
kanister
20 l
REFILLO - sprej boca
REFILLOmat - sprej boca
REFILLO-stanica za polnewe
REFILLOmat-stanica za polnewe
br.na art.
0890 25
0890 250 5
0890 252 0
0891 800 15
0891 881 11
0891 800
0891 880
pak/par
2/24
1
1
1
1
1
1
ORSY protec
Elektro provodna obloga na kanisterot za site zapalivi REFILLOmat
- materii vo
kanisterot od 20 l.
br. na art.0891 870 77
pak/par~.6
Podra~je na upotreba:
Gi rastvoruva ostatocite od insekti, izmet
od ptici i uli~nata pra{ina, masni valkanici, ostatoci od silikon i tragi od guma,
od {ofer{ajbnite, zastaklenite povr{ini
na avtomobilite, ogledalata i lakiranite
povr{ini.
Stabilno prilegnuva~ka pena za perewe.
Prednost:
● Ne kape od vertikalnite povr{ini.
Pena si isklu~itelno aktiven efekt na ~istewe.
Prednost:
● Pri pukaweto na meur~iwata na penata visokokoncentranite aktivni materii
direktno ja transportiraat ne~istotijata kon
povr{inata.
● Izvonredno ja razlo`uva ne~istotijata.
20-struka dare`livost.
Prednost:
● Za{teda na tro{ocite.
● Reducirana rabota.
Go {titi materijalot.
Prednost:
● Lakovite, gumata i plastikata ne se
o{tetuvaat.
Ne sodr`i silikon i AOX.
Napomena:
Ne koristete ja penata na zagreanite povr{ini
ili pri silno sonce.
Ni e zgodna za polikarbonanto staklo.
Upotreba:
Za da bi se postignalo optimalno penewe dozata dobro protresete ja pred upotreba.
Ovie podatoci mo`at da bidat samo preporaki, na osnov na na{eto iskustvo.
Potrebni se prethodni probi.
!
Plasti~na ~e{ma za kanister od 5 l
br. na art.0891 302 01
REFILLOmat 1 - komponentna
br. na art.0961 891 311
REFILLOmat 2 - komponentni
br. na art.0961 891 312
REFILLOmat 3 - komponentni
br. na art.0961 891 313
Sredstvo za
miewe na
vnatre[ni stakla
^isti potpolno bez tragi.
● Lesno i bez tragi gi odstranuva site
valkanici, kako napr. pra{ina, naslagi
na nikotin, omek{uva~, silikon.
● Isto taka e zgodno za ~istewe na viziri
za motorcikl, ogledala, farovi itn.
Upotreba
Povr{inite o~istete gi so natopena tkaenina a potoa istrijte gi so suva krpa koja ne ostava
vlaknenca. ^istete del po del.
15 01
sodr`ina
40*
br. na art.
0892 340
* Prika`ana kutija so 40 dupli krpi.
pak/par~
40
▼
BLIC ~ista~
Sodr`i specialni sostojki za ~istewe.
Prednost:
● Spre~uva sozdavawe na tragi.
● Odstranuva reflektivni i masni naslagi.
● Ovozmo`uva kristalno ~ist vetrobran.
● Gi odstranuva zalepenite insekti i drugi ne~istotii.
▼
Visokokoncetrirano sredstvo (1:100) za miewe na {ofer{ajbni
vo letnite meseci
Mo{ne dobra podnoslivost na materijalot.
▼
Prednost:
● Ne go podjaduva polikarbonatnoto staklo.
● Go {titi lakot i gumata.
pak/par~
1
Blitzreiniger transparent
Specijalno za ednokrak brisa~
(npr. DaimlerChrysler)
sodr`ina ml br.na art.
32
0892 333 0*
* vo prika`anata kutija
pak/par~
25
BLIC ~ista~ KOMPAKT
Ednostavno, ~isto, brzo.
Napolnete voda.
Ufrlete go ap~eto, gotovo!
Sredstvo za miewe na {ofer{ajbni
vo letiite meseci, vo forma na ap~e
pakuvawe
tabla-displej
sodr`ina
25 h 6 ap~iwa
br. na art.
0892 333 260
▼ ▼
Boja: portokalova.
Napomena:
Odobreno za Volkswagen TL 52 184.
▼
br.na art.
0891 333 5
Prijaten miris na praska.
Lesna upotreba.
Prednost:
● Ednostavno dozirawe:
1 ap~e za 1-4 l voda
● Za podobruvawe na u~inokot na ~istewe se
koristi i so zimskite koncentrati.
▼
Edno pridvi`uvawe na pumpata (okolu 25 ml) dava
koli~ina za 2,5 – 3 l te~nost za miewe.
pak/par~
25/100
24
30
1
Kompaktno pakuvawe.
Prednost:
● Bara malku mesto.
● Mo`no e laesno da se zeme vo voziloto itn.
▼
Dozir pumpa za kanister od 5 l
sodr`. ml
br. na art.
32
0892 333*
125
0892 333 255
250
0892 333 250*
5000
0892 333 5
* vo prika`anata kutija
DEKRA-testirano:
Odli~en u~inok na ~isteweto.
Prednost:
● Tvrdokoren izmet od pticite i insektite kako
i polenot se odstranuvaat bez tregi.
▼
Odvrtete go kapakot i sodr`inata zavisno od dozata ednostavno dostavete ja vo vodata za miewe na
stakloto.
Prednost:
● 32 ml e dovolno za 2,5-3 l te~nost za miewe za patni~ki
vozila.
● 125ml dovolno e za 12,5l te~nost za miewe na kamioni,
avtobusi i teretni vozila so zgolemen volumen na vodata za miewe.
● 250 ml e dovolno za 26 l na te~nost za miewe za site
vozila, poradi prakti~nata boca za dozirawe
Go {titi materijalot.
Prednost:
● Ne go podjaduva polikarbonatno staklo.
● Go ~uva lakot i gumata.
▼
Upotreba:
Koncentrat zgoden za upotreba 1:100.
Potpolno se razlo`uva.
pak/par~.
25
sl. 1
Upotreba:
So ovie upatstva sakame da Ve vrz osnov na na{ite eksperimenati i iskustva posovetuvame na najdobar mo`en
na~in. Potrebno e da se napravat prethodni probi! Ostanatite podatoci se nao‡aat vo tehni~kiot list.
15 02
▼
Te~nost za [ofer[ajbni PLUS
DEKRA-ispitano:
▼
▼
Nezamrznuva~ko sredstvo za miewe na
vetrobranskite stakla
Upotreba
Tabela na me{aweto
voda
ne zamrznuva do okolu
–63°S
1 del
–35°S
1 del
–23°S
2 dela
–12°S
Podobrena za{tita od zamrznuvawe.
Prednost:
● Sigurno i efikasno go spre~uva smrznuvaweto na uredite za miewe na stakalo
i farovi.
Izvonreden, podobren efekt na miewe.
Prednost:
● Kristalno ~ist vetrobran vo zimskite
uslovi na valkawe kako {to se talog na
isturenata sol i valkanici od maslo
na pati{tata.
● U~inok na ~isteweto e procenet so
„mo{ne dobar“.
Go {titi materijalot.
Prednost:
● Ne go podjaduva polikarbonatno staklo.
● Ne gi o{tetuva lakot i gumata.
● Prijaten miris na limun.
● Boja: sina.
▼
.
br. na art.
0892 332 840
0892 332 850
0892 332 851
0892 332 860
0892 332 880
pak/par~
12
1
1
1
1
br. na art.
0891 302 01
0891 302 03
0891 302 06
0891 302 07
pak/par~
1
1
1
1
Lepezastiot mlaz e zagarantiran zavisno od viskoznosta
do -150S vo razbla`uvawe od 1:1.
Plasti~na ~e{ma
sodr`ina
1000 ml
20 l
Te~nost za miewe SUPER
koncentrat
2 dela
1 del
1 del
Spored ASTM D 1177-98
br. na art.
0892 332 91
0892 332 920
Tabela na me{aweto
voda
–
1 del
1 del
2 dela
.
ne zamrznuva do okolu
–63°S
–35°S
–23°S
–12°S
15 03
pak/par~
12
1
▼
Nezamrznuva~ko bezbojno sredstvo za {ofer{ajbni
Ra~na pumpa za bure,
so lost
br. na art.0891 621
Osobeno zgodna za sistem so eden brisa~
(npr. za Mercedes Benz).
▼
Te~nost za [ofer[ajbni SUPER
Easy-to-clean efekt.
Prednost:
● Duri i blago navla`nuvawe na stakloto
ovozmo`uva lesno ~istewe.
● Dolgotraen efekt bidejœi ne~istotijata
poveœe ne se talo`i taka brzo.
Izvonreden efekt na ~istewe.
▼
za
5-l kanister
20-l kanister
60-l metalno bure so 3/4” priklu~ok, metal
60-l metalno bure sa 3/4” priklu~ok, plastika
Zgoden za lepezasti mlaznici.
Prednost:
● Zgodna za site vidovi na vozila
Napomena:
Zgoden za lepezasto rasprskuvawe
▼
Te~nost za miewe PLUS
koncentrat
2 dela
1 del
1 del
Spored ASTM D 1177-98
sodr`ina
1000 ml
5l
20 l
60 l
200 l
Boja: prosirna
▼
Sprej za odmrznuvawe na stakloto
Sodr`ina
500 ml
br. na art.
0892 331 201
Ova upatstvo e samo preporaka bazirana vrz na{ite iskustva. Potrebna e prethodna proba.
Start-Rapid
Brzo startuvawe na motorot so
podobrena kombinacija
na materii.
Brzo i sigurno pomaga kaj problemi pri startuvaweto osobeno pri ladnoto i vla`no vreme.
Za dizel i benzinski motori so ili bez katalizator.
Osobeno zgodno za dizel - motorni vozila,
grade`ni i zemjodelski ma{ini.
Isto taka zgodno za vozila so dvotakten motor;
problemite pri startuvaweto na kosilkata za
treva su se pro{lost so noviot Start-Rapid.
300
br. na art.
0890 11
15 04
▼
▼
▼
Boja: sina.
Prijatno mirisa na limun.
Ne sodr`i AOX i silikon.
!
pak/par~
1/12
sodr`ina ml
Ne sodr`i metanol.
▼
Naprskajte go sredstvoto na zamrznatata
povr{ina na prozorot od vrvot kon nadole.
Ostavete go sredstvoto kratko da dejstvuva.
Ostatocite na rastopeniot mraz odstranete gi
so greba~ot.
Ne gi o{tetuva povr{inite.
Prednosti:
Ne gi o{tetuva lakiranite, gumeni,
i plasti~ni povr{ini.
▼
Upatstvo za upotreba:
Za{tituva od zamrznuvawe.
Prednosti:
Obezbeduva dobra vidlivost i pred
otkolku {to œe se zagree kabinata na
voziloto.
▼
Go odstranuva mrazot od staklata brzo i efikasno
Efikasno gi odstranuva mrazot i slanata i
od mo{ne zamrznatite stakla.
Prednosti:
Ne e potreben greba~ za mraz.
Mrazot momentalno se topi.
pak./p.
12
Greba~
br. na art.0824 601 000
Greba~ so ~etka
br. na art.0824 105 12
Upotreba
Vo tekot na postapkata na palewe “Start-Rapid” kratko
(maks. 1- 2 sekunde) naprskajte vo vsisuva~kiot
prodol`etok na filterot za vozduh = momentalno,
bez pote{kotii pridvi`uvawe na motorot. Dokolku
motorot ne se pridvi`i po 2- 3 obidi, Ve molime da
ja proverite ispravnosta na motorot.
▼
AKTIV-CLEAN
▼
Dvadeset pati pogolema efektivnost
Prednost:
500 ml na Aktiv-clean e efektivno
kako ssa 10 litri od te~nost za
~istewe.
Namaluvawe na tro{ocite.
▼
Ne sodr`i fosfati ni drugi organski
razlo`uva~i. Ne sodr`i AOX
Prednost:
Sekojdnevna upotreba bez {tetni
vlijanija za korisnikot.
Vo sklad so lokalnite propisi za
otpadnite vodi.
Ne ja zagaduva okolinata.
Spored Uredbata za otrovnite
materii ne nosi nikakva
posebna oznaka.
▼
Brzo se izdvojuva vo otpadnite vodi
spored Ö-normata/avstriskata norma/ test V 5105.
▼ ▼ ▼
Biolo{ki rastvorlivo > 95 %.
▼
Visokokvalitetno sredstvo na baza na Carnauba
vosocite sa dodatok na Jojoba masloto.
Prednost:
Gi osve`uva povr{inite i boite i im go vraœa
prvobitniot izgled.
Sinteti~kite materijali ja zad`uvaat elasti~nosta
i gi {titat povr{inite na materijalite od pkawe i
~kripewe.
Ne gi o{tetuva materijalite vrz koi se nanesuva.
Prednost:
Mo`e da se koristi vrz site vnatre{ni
sinteti~ki oblogi vo kabinata na voziloto.
Ne gi o{tetuva spoevite na airbag-ot na
tablata za instrumenti i volanot.
Upotreba:
Naprskajte go Aktiv-clean na ~ista, suva krpa i prebri{ete gi povr{inite
koi gi ~istime. Kaj tekstilot i sedi{tata ostavete go sredstvoto kratko
da deluva a po potreba odstranete ja ne~istotijata so pomo{ na ~etka
ili sun‡er.
Kaj damkite ~etkajte od rabovite kon centarot.
Sedi{tata na kraj usisajte gi. Vardete go od smrznuvawe.
Opis
sodr`ina
br. na art.
pak/par~.
Sprej
500 ml
0893 472
1/12
Sredstvo za nega na kokpitot
▼ ▼
▼
▼
▼
Sredstvo za nega na sinteti~kite povr{ini sa
miris na ovo{je
Na~in na upotreba:
Povr{inite koi se neguvaat prethodno e potrebno da se is~istat. Naprskajte go
sredstvoto za nega na kokpitot na ~ista i suva krpa i prebri{ete gi povr{inite.
Za{titete go od smrznuvawe.
Opis
Sprej boca
Sodr`ina
br. na art.
pak/par~.
500 ml
0893 473 1
1/12
15 05
Gi {titi materijalite.
Prednost:
Mo`e da se upotrebuva za site
povr{ini vo vnatre{nosta na vozilata. Ne
vlijae {tetno na {uplivite mesta za
airbag (kaj sovoza~ot)!
▼
▼
Pena za intenzivno ~istewe na vnatre{nosta na vozilata so
miris na ovo{je
Mikrofina aktivna pena dejstvuva po
princip na vakuum
Prednost:
Penata ostanuva na na povr{inata a ne~istotijata
aktivno ja izvlekuva so rasprskuvawe na
meur~iwata na penata.
Ima izvonredna moœ na razlo`uvawe na
ne~istotijata.
Nema vla`newe na sedi{tata pa taka ni
dolgotrajno su{ewe.
PH-vrednost: 8,2.
Bez silikon.
Go Spre~uva stareeweto na materijalite i promena na
bojata i izgledot na povr{inata.
Antistati~ko sredstvo, go spre~uva talo`eweto na
pra{inata.
Ne sodr`i fosfati i organski rastvoruva~i. Ne
sodr`i AOX i silikon.
Biolo{ki rastvorlivo > 95 %.
PH-vrednost: 8,2.
Sredstvo za nega
na kederi vo stik
Sredstvo za nega na gumenite
dihtuva~i bez silikon. Spre~uva
zamrznuvawe na kederite na
vratata
Sodr`ina g
100
br. na art.
0893 012 8
p/p
24
Osobini
Na~in na upotreba
Nanesete go sredstvoto vo tenok sloj na gumen
dihtuva~ so pomo{ na sun‡erot koj se nao‡a na
vrvot na pakuvaweto.
Ne sodr`i silikon.
Otporen e na voda i solena voda.
Biorazlo`iv.
Otporno na blagi kiselini i bazi.
Odbiva voda.
Rezultat
Go prodol`uva rabotniot vek na gumenite
dihtuva~i. Go spre~uva pukaweto na povr{inata
i go neutralizira zvukot na ~kripewe od suvata
guma.
Efekti
Gi {titi gumenite dihtuva~i na vratite od
stareewe, lepewe i mrznewe vo tekot na zimata.
Sredstvo za nega
na gumata vo sprej
Ja zadr`uva elasti~nosta na gumata.
[titi od leplivost na gumata kako posledica
na stareewe i zagrevawe.
Gi obnovuva bojata i izgledot na gumata.
Upotreblivo za avtomobilski gumi, gumeni
patosnici i drugi delovi od guma.
Ne sodr`i silikon.
Ne gi o{tetuva lakiranite i hromiranite
povr{ini
Sodr`ina ml
300
15 06
br. na art.
0890 110
p/p
12
▼
▼
Za[tita na
akumulatorskite klemi
Trajna za{tita za akumulatorski klemi, otporna na toplina
sodr`ina vo ml
br. na art.
150
0890 104
Sin, istraen film, postojan na temperatura gi {titi polovite na akumulatorot,
polovite klemi i konekciskite spojuvawa
od korozija, vlijanija na vremenskite nezgodi i kiselini od akumulatorot.
Gi spre~uva preminuva~kite otpori i
padot na naponot, so {to se zgolemuva
vekot na trajnost na akumulatorot.
pak.par~.
12
Upotreba:
Pred upotreba protresete ja dozata.
Detalno is~istete gi polovite na akumulatorot, klemata
itn. Montirajte gi i poprskajte tenko od site strani.
Vnimanie:
Mast za
akumulatorski klemi
sodr`ina vo ml br. na art.
100
0890 104 1
Upotreba:
pak.par~.
1/10
Klemite na akumulatorot o~istete gi detalno mehani~ki,
potoa nanesete ja masta i razma~kajte.
15 07
▼
Ne prskajte na lak! Ostatocite od lakot
vedna{ odstranete gi so ~ista~ za ko~nici
br. na art.0892 108 7, bidejœi inaku
mo`at da ostanat fleki.
Crvena vodootporna pasta koja cvrsto
prilegnuva, trajno gi {titi polovite na
akumulatorot i klemite od oksidacija.
Pumpi~ki za maslo
Od prsirna plastika
Sodr`ina cmł
150
250
Te`ina g
35
45
br. na art.
0695 555 136
0695 555 323
pak/par~.
1
Otporna na maslo, elasti~na, bez spojuvawa i nekr{liv
sad za maslo.
Podma~kuvawe so maslo od sekoja polo`ba.
Potpolno praznewe so pomo{ na pumpi~kata i top~estiot ventil.
Sodr`ina l
0,2
0,3
br. na art.
0695 555 324
0695 555 325
pak/par~.
1
Sad za maslo od lesen metal.
Podma~kuvawe so maslo od sekoja polo`ba.
Potpolno praznewe so pomo{ na pumpi~kata i top~estiot ventil.
Sodr`ina l
0,2
0,3
15 08
Te`ina g
240
280
br. na art.
0695 555 401
0695 555 402
pak/par~.
1
Plasti~na inka
7
1
2
●
●
●
●
3
Postojana na maslo i gorivo.
Site inki se sp sito koe se izvlekuva.
Kruta plastika.
Boja: portokalova.
ime
øxh
vo mm
235 h 240
195 h 220
plasti~na inka
plasti~na inka „kombi“
so navoj za
fleksibilna cevka za polnewe
plasti~na inka so ra~ka
160 h 190
plasti~na inka so
160 h 430
fleksibilna cevka za ispu{tawe
plasti~na inka so cvrst,
160
agolen ispust, sa ra~ka
4
5
6
rezervno sito
rezervna fleksibilna cevka,
za artikli br. 0891 410 4
i 0891 410 2
–
–
br. na art.
Pak
par~
0891 410 1 3
0891 410 2 2
0891 410 3 1
0891 410 4 5
1
0891 410 5 4
0891 410 0 6
0891 410 40 7
5
1
Sad za merewe
so inka
● Postojan na kiselina i maslo.
● Isklu~itelno zgodna za preto~uvawe na maslo, studena voda, sredstvata za staklo itn.
Sodr`ina l
0.5
1.0
2.0
3.0
br. na art.
0891 400 05
0891 400 1
0891 400 2
0891 400 3
pak.par~.
1
Sad za merewe
Sodr`ina l
1.0
2.0
5.0
15 09
br. na art.
0705 800 050
0705 800 100
0705 800 500
pak.par~.
1
Tahografski liv~iwa za tahografite na EU
Dozvolena upotreba za site tahografi vo Evropskata unija.
Dozvolena upotreba na celiot prostor na Evropskata unija.
Izrabotka vo soglasnost so standardot DIN ISO 9001.
Avtomatski plo~i mo`at elektronski da se procenat.
Postapka na dlaboko pe~atewe jasni konturi.
Otpornost na abewe ne doa‡a do o{tetuvawe na tahografot poradi
ne~istotija.
Brojki E1 na novite tipovi tahografi avtomatski se poka`uvaat na
dijagramskite plo~i.
oznaka
moto-metar br.
Kienzle-br.
podra~je na upotreba
tahografsko liv~e so E1 brojki
23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/
70/72/73/74/75
125 EC = 125 km/h
avtomatika/elektronika
517.601.2505
125-24/2 EC 4B
kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF,
Renault, IVECO, Fiat, Scania
avtobusi: npr. MB, Neoplan,
Kässbohrer, MAN, Volvo
100 EC = 100 km/h kombinirana plo~a
517.601.0001
664.910.1480
100-24 EC 4K
kamioni: postari modeli + MB Actros
avtobusi: postari modeli
100 EC = 100 km/h avtomatika
517.601.2514
100-24/2 EC-4B
MB Actros
125 EC = 125 km/h – 3300 v./min.
517.601.2510
125.3300-24 EC 4K
100 EC = 100 km/h – 3300 v./min.
517.601.2515
100.3300-24/2 EC 4B
125 EC = 125 km/h – 4000 v./min.
517.601.2512
125.4000-24 EC 4K
125 EC = 125 km/h kombinirana plo~a
517.601.2506
125-24 EC 4K
140 EC = 140 km/h kombinirana plo~a
517.601.4001
140-24 EC 4K
–
160-24/Mini
664.910.1450
160/7x24/Mini
517.601.8001
180-24 EC 4B
160 = 160 km/h
varijanta za 1 den
160 = 160 km/h
varijanta za 7 dena
180 EC = 180 km/h
varijanta za 1 den
** se procenuvaat elektronski
kamioni: npr. MB, MAN, Scania
avtobusi: upotreba vo poedine~ni
slu~ai, kaj razli~nite proizv.
kamioni: MB Actros
kamioni: npr. MB, MAN, Scania
avtobusi: upotreba vo poedine~ni
slu~ai, kaj razli~nite proizv.
kamioni: npr. MB, MAN, Volvo,
DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania
+ MB Atego
avtobusi: npr. MB, Neoplan,
Kässbohrer, MAN, Volvo
kamioni: mali transporteri i tovarni
avtobusi: za prevoz na patnici,
na site poznati proizveduva~i
posebna upotreba za
nadsor na vozniot park
posebna upotreba za
nadsor na vozniot park
kamioni: mali transporteri i
tovarni
03/04/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/
35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/
59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75
23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/
72/73/74/75
br. na art.
pak.
0850 021 25***
0850 031 00*
0850 041 00***
13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/
42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77
0850 041 25**
24/25/38/39/51/52/61/62/71/76/77
0850 051 00*
13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/
42/43/49/50/51/52/61/62/71
0850 051 25**
03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/
30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/
55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/
73/74/75/78/79/80/81
0850 061 25**
37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/
60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75
0850 071 40**
–
0850 081 60**
–
0850 091 60***
10
57/60/72/73
0850 091 80***
100
100
*** 10 paketi za 7 dena
(tj. 7 kom. plo~i za zabele`uvawe na dnevniot promet povrzano e vo eden paket, koj naedna{ se postavuva vo tahografot)
Torbi~ka za ~uvawe
na tahografskite
liv~iwa
Prakti~na torbi~ka za ~uvawe na otprilika 100 tahografski
liv~iwa.
br. na art.0850 1
pak./1 par~.
15 10
Vaka œe utvrdite, koj diagramski disk mu pripa‡a na koj tahometar:
Vnimavajte na obemot na brzinata!
(Kaj diskot so broj na vrtewa dopolnitelno zemete go vo
obsir obemot na brojot na vrtewa)
Sertificiranata oznaka e1 63 se
pojavuva na delot za oznaki za tipot.
Sertificiranata oznaka na EU-tahometarot, na ovoj
primer e1 63, stoi na delot za oznaki za tipot na
tahometarot. Ovaj znak mora da stoi i na grbot od diagramskiot disk pod e1 .
15 11
Alati za
podesuvawe na
ventilite
Sekoja debelina na listot e ozna~ena so
soodvetna boja. Na prv pogled se prepoznava listot koj e potreben.
● Oznakite na debelinata na listot se
vtisnati vo plasti~nite ra~ki, taka {to
ne mo`at da se izbri{at.
●
debelina na
boja
listot mm
svetlo
0.05
sina
temno
0.08
zelena
0.10
liljakova
0.15
bela
0.20
sina
0.25
siva
0.30
`olta
svetlo
0.35
zelena
0.40
crvena
0.45
crna
0.50
be`
vinsko
0.55
crvena
0.60
braon
dol`ina na
listot mm
{irina na
listot mm
vkupna
dol`ina mm
sodr`.
na setot
br.art.
Komplet od {ablonski mernici
za podesuvawe na ventilite
pak/par~.
0713 51 20
0713 51 21
45
13
100
0713 51
0713 51
0713 51
0713 51
0713 51
5
22
23
24
25
26
5
0713 51 27
0713 51 28
0713 51 29
0713 51 30
br. na art.0965 51 100
sodr`ina:
60 par~iwa od 0,08 do 0,60 mm.
0713 51 31
0713 51 32
Broj na listovi
{irina na listot mm
5
4
4
4
0.05 – 0.20
0.25 – 0.40
0.45 – 0.60
0.70 – 1.00
pak/par~.
br. na art.
0713 51
0713 51
0713 51
0713 51
64
65
66
67
1
[ablonski mernici za podesuvawe na ventilite
●
Na sinxirot.
Precizen
kontrolor za
merewe
(liv~iwa za merewe)
● Konusni liv~iwa za merewe.
● Dol`ina: 100 mm.
● Smesteni vo plasti~na dr{ka so patent.
● Upotreba:
za merewe na {uplini, lizga~kite vodilki,
le`i{ta, klipovi i sli~no.
Broj na
listovi
8
{irina na listot
mm
0.05 – 0.50
sodr`ina
br. na art.
0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40/0.50
0713 51 40
13
0.05 – 1.00
0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40… 1.00
0713 51 41
20
0.05 – 1.00
0.05/0.10… 1.00
0713 51 42
21
0.10 – 0.50
0.10/0.12… 0.50
0713 51 43
15 12
pak./
par~.
1
▼
Brzo isparuva i ima odli~en u~inok na
~istewe.
Prednosti:
Brzo i efikasno gi ~isti sa‡eto, masta,
pra{inata na sopira~kite i ostatocite
od maslo.
^istewe bez ostatoci
▼
Ne sodr`i aceton.
Prednosti:
Visoka kompatibilnost so lakovi,
plastika, lepkovi i guma.
▼
Univerzalen odmastuva~
Ne sodr`i silikon i AOX.
Za ~istewe i odmastuvawe
Opis/pakuvawe
Sprej boca
Sprej boca XXL
Kanister
Kanister
Bure
sodr`ina
500 ml
750 ml
5l
20 l
60 l
br. na art.
0890 108 7
0890 108 711
0890 108 715
0890 108 716
0890 108 760
pak/par~.
24
1
REFILLO / REFILLOmat
Opis/pakuvawe
REFILLOmat
REFILLOmat boca
REFILLOmat kanister
REFILLO boca
REFILLO stanica za polnewe
ORSY1 vmetok za bure 60 l
Upotreba:
sodr`ina
–
400 ml
20 l
400 ml
–
–
Za brzo odstranuvawe na ostatoci od maslo
i masti, sa‡i, pra{ina na sopira~kite kaj
vozilata, za ~istewe na disk i baraban
sopira~kite, za motor i menuva~ki kutii, itn.
br. na art.
0961 891 011
0891 881 1
0890 108 720
0891 800 1
0891 800
0961 891 002
pak/par~.
1
br. na art.0891 890 76
pak/par~. 1
Napomena:
Ne prskajte na zagreani povr{ini. Za ~istewe
na gumenite i plasti~ni delovi, kako i za farbanite povr{ini prethodno treba da se izvr{i
proba.
Ovie upatstva se samo preporaki bazirani vrz na{ite iskustva. Potrebna e prethodna proba. Za
informacii okolu proizvodite poglednete Safety Data Sheet.
br. na art.0891 870 77
pak/par~. 6
15 13
Aditiv za motorni masla
Za ~istewe i za{tita na site vidovi
benzinski i dizel motori
Mesta na upotreba:
Upotreba:
Kaj sekoja popravka na motorot.
Kaj sekoja kontrola na zamena na masloto.
Pri dijagnoza na talogot vo masloto.
Zgodno za site benzinski i dizel motori
so i bez turbopolna~ot i so ili bez
katalizatorot.
Zgodno za site motorni masla na osnov na
mineralnite i sinteti~ki masla.
•
•
•
•
•
Sad`inata na bocata dodadete ja na motornoto
maslo.
Dozirawe:
300 ml e dovolno za 4,5 litri motorno maslo.
Idealna koli~ina za dopolnuvawe 10%.
Sve`oto maslo reducirajte go proporcionalno
kon nivoto na masloto.
Sodr`i visokoefikasen, organski molibden
spoj OMC2.
Prednosti:
Optimalno maznewe na povr{inata so pomo{
na termoplasti~noto izobli~uvawe na tekot.
Go reducira i go namaluva na minimum
otporot na triewe i abewe na
materijalot.
Gi obnovuva istro{enite povr{ini.
[titi od korozija, masleniot talog i
zapu{uvaweto na maslenite kanali.
Prednosti:
Go prodol`uva rabotniot vek na motorot.
Ja rastvora smolata na stapnite prsteni i
go pro~istuva kru`niot tek na masloto do
zonata na stapniot prsten.
Gi dopolnuva istro{enite delotvorni
materii vo masloto.
Gi neutralizira agresivnite kiselini na
sogoruvaweto.
Im odgovara na modernite API-normi za
motorni masla.
sodr`ina
300 ml
1000 ml
br. na art.
0893 557
0893 557 1
pak/par~.
12
12
A
Sredstvo za ~istewe na
vnatre[nosta na motorot
^ista~ za site benzinski i dizel motori
so ili bez katalizator.
Upotreba:
Mesta na upotreba:
•
•
•
•
•
•
Dokolku se somnevate deka postoi crn
talog.
Kaj udiraweto na hidrauli~nite
podignuva~i na ventilot.
Kaj docnata promena na masloto.
Kaj gubitokot na kompresija vo podra~jeto
na stapnite prsteni.
Za site motorni masla na baza na mineralnite i sinteti~ki masla.
Za valkani motori i stari masla.
Sodr`inata dodadete ja kon zagreanoto
motorno maslo pred promena na masloto.
Minimalno nivo na maslo ne smee da bide
preminato. Ostavete go motorot da raboti
nekolku minuti; za maksimalen u~inok 10
minuti. Po toa vedna{ izvedete ja promenata
na maslo i filter.
Dozirawe:
Novorazvien koncentrat na delotvornite
materii.
Prednosti:
Sve`oto maslo ostanuva podolgo efektivno
i ~isto.
Gi razlo`uva ne~istotiite i talog vo
vnatre{nosta na motorot.
Pri ispu{taweto na staroto maslo
uspe{no se odstranuvaat valkanicite.
Sodr`i aktivni tenzidi so visok u~inok na
~istewe.
Prednost:
Go ~isti i ispira celosniot kru`en tek na
motornoto maslo.
sodr`ina
400 ml e dovolno za 3 do 6 litri na motornoto
maslo. 1000 ml se dovolni za 10 do 15 litri
na motornoto maslo.
15 14
400 ml
1000 ml
br. na art.
0893 558
0893 558 1
pak/par~.
12
12
Aditiv za maslo za menuva~i
Dolgotrajna za{tita za site vidovi menuva~i
Mesta na upotreba:
•
•
•
•
Kaj pojava na {umovi pri menuvaweto brzini.
Kaj problemite pri menuvaweto brzini.
Upotreblivo pri sekoja zamena na masloto i
popravka na menuva~ot.
Zgodno za masla za menuva~ na mineralna i
sinteti~ka osnova.
Napomena: Ne e zgodno za masla na baza
na poliglikol.
Upotreba:
Zavrtete go crevoto na bocata i so potegnuvaweto
na ventilot dostavete ja sodr`inata na bocata vo
masloto za menuva~.
Prednosti:
Ovozmo`uva optimalno rakuvawe na te{ko
dostapnite mesta.
•
sodr`ina
125 ml
br. na art.
0893 552
Dozirawe:
pak.
12
Visokoefikasno sredstvo za podma~kuvawe so
mo{ne efikasen molibden-spoj OMC2.
Prednosti:
Optimalno maznewe na povr{inata so pomo{
na termoplasti~noto izobli~uvawe na tekot.
Go reducira i namaluva abeweto na
materijalot.
Gi obnovuva istro{enite povr{ini.
Gi odstranuva {umovite.
Ja stabilizira viskoznosta na masloto za
menuva~ot.
Prednosti:
Osiguruva optimalna funkcija na menuva~ot.
Dolgotrajno go {titi menuva~ot kaj najgolemite
termi~ki i dinami~ki optovaruvawa.
Go usporuva stareeweto na masloto i {titi od
korozija.
Prednost:
Go prodol`uva rabotniot vek na menuva~ot.
Udelot na aditivot za menuva~ot ne smee da bide
pogolem od 10% od vkupnoto koli~estvo na maslo
za menuva~. Sodr`inata na bocata e dovolen za
2,5 litri maslo za menuva~.
Koncentrat na efikasnite materii po
me‡unarodnata specifikacija
MIL-L-2105 -/API-GL-4,
za najgolemi optovaruvawa pod pritisok.
A
15 15
Sredstvo za ~istewe na sistemot
za direktno vprskuvawe
Dodatok na benzinot za ~istewe na sistemot za direktno vprskuvawe na
gorivoto vo motorot
Go vrzuva i neutralizira kiseliot kondenzat.
Prednosti:
Gi {titi od korozija pati{tata niz koi
minuva gorivoto.
Go odstranuva talogot vo mikropodra~jeto
na ventilite za vprskuvawe i razdelnikot na
gorivoto.
Prednosti:
Osiguruva precizno vprskuvawe.
So to~noto vprskuvawe vodi kon za{teda
na gorivoto.
Go pro~istuva sistemot na pogonskoto gorivo
od rezervoarot do komorata za sogoruvawe.
Prednosti:
Ja osiguruva rabotnata sposobnost na
katalizatorot i lambda sondi.
U~inokot na ~istewe e potvrden so test na
rabotata na motorot pod dolgotrajnoto
optovaruvawe.
Test za za{tita od korozija spored Kesternich
DIN 50017.
A
Mesta na upotreba:
Upotreba:
• Kaj zgolemenata potro{uva~ka na gorivo
Sodr`inata na bocata doturete ja vo
rezervoarot.
•
•
predizvikana so neispravnoto vprskuvawe
na gorivoto.
Preventivno upotreblivo pri sekoja
kontrola.
Za site benzinski motori so sistemot
na direktno vprskuvawe so ili bez
katalizator.
Dozirawe:
Idealno dozirawe: 1 boca na 50 litri gorivo.
Ime
sodr`ina
br. na art.
pak/par~.
Sredstvo za ~istewe
300 ml
0893 560
12
Cevka za dozirawe
–
0891 565
6
15 16
Sadr`i termostabilni visokoefikasni
alkalni materiie za ~istewe.
Prednosti:
Go spre~uva talo`eweto vo kalibriranite
otvori, v{mukuva~kiot sistem, na diznite,
ventilite i sedi{tata na ventilite.
Go spre~uva zamrznuvaweto na
karburatorot.
Aditiv za benzin
Za site benzinski motori so i bez katalizator
•
•
Ja ~isti pumpata za benzin, vodovite i
karburatorot od smola, talog i oksidiranite
ostatoci.
Prednosti:
So optimalnoto sogoruvawe se zgolemuva
vekot na trajnost na katalizatorot i
lambda sondata.
So egzaktnata podgotovka na gorivoto se
namaluva potro{uva~kata.
•
•
Vodi kon mikrofinata disperzija na
kondenzatite vo rezervoarot - sozdava
emulzija.
Prednosti:
Gi odr`uva i {titi vodovite na
rezervoarot i karburatorot od korozija.
•
Go vrzuva i go neutralizira kiseliot
kondenzat.
Podra~ja na upotreba:
Upotreba:
valkawe na sistemot za gorivo.
• Pri
pojavata na kondenzati vo rezervarot.
• Pri
sozdavaweto na talog vo vodovite za
• Pri
gorivo, pumpite za benzin, karburatorot,
Sodr`inata na dozata dodadete ja na
rezervarot.
ventilite i sedi{tata na ventilite.
Tehni~ki podatoci:
na ~isteweto potvrden vo potpolnoto
• Efekt
testirawe na motorot.
na za{tita od korozija spored
• Test
Kesternich DIN 50017.
Dozirawe:
Koli~estvoto na gorivo bi trebalo da iznesuva
od 10 do 100 litri. Idealno dozirawe:
1 doza na 50 litri pogonsko gorivo.
ime
sodr`ina
br. na art.
pak/par~.
benzin aditiv
300 ml
0893 559
12
cevka za dozirawe
–
0891 565
6
15 17
Dozirawe:
Aditiv za dizel gorivo
300 ml e dovolno za 30 do 50 litri dizel gorivo.
1000 ml e dovolno za 200 litri dizel gorivo. Pri
dolgotrajnata upotreba 0,15% do 0,20% dodadete na
pogonskoto gorivo.
Za site vidovi na dizel motori.
Podra~ja na upotreba:
site popravki na uredot za vprskuvawe i vo
• Po
podra~jeto na motorot.
• Po site raboti na podesuvawe.
• Kaj problemi pri startuvaweto.
Tehni~ki podatoci:
na efektivnite materii na baza na
• Koncentrat
sinteti~kite komponenti, koi se upotrebuvaat
•
Upotreba:
Sodr`inata na bocata doturete ja vo rezervarot.
sodr`ina
300 ml
1000 ml
br. na art.
pak./par~.
0893 565
12
0893 565 1
12
Razlo`uva i odstranuva talog, osobeno vo
mikropodra~jeto na pumpata i diznana za
vprskuvawe.
Prednosti:
Go reducira udelot na sa‡eto vo ispusnite
plinovi.
•
Go neutralizira i go vrzuva kiseliot kondenzant.
Prednosti:
Go {titi sistemot na protok i rezervarot na
pogonskoto gorivo od korozija.
^isti i {titi od rezervarot do prostorot za
sogoruvawe.
•
•
vo site vidovi na dizel gorivo.
Ne sodr`i agresivni materii.
Go podobruva cetanskiot broj (sposobnost za
startuvawe).
Prednosti:
Ja namaluva bu~avata pri rabotata,
karakteristi~na za dizel motorite.
•
Go zgolemuva u~inokot na podma~kuvaweto kaj
pogonskite goriva siroma{ni so sulfur.
Dozirawe:
Zimski aditiv za
dizel gorivo
Bezopasen za okolinata, sinteti~ki koncentrat na
efikasnite materii za odr`uvawe na protokot na dizel gorivoto vo
zimskite uslovi.
Podra~ja na upotreba:
problemi pri startuvaweto i opasnosta
• Kaj
od zamrznuvaweto na dizel gorivoto poradi
•
isklu~itelno niskite temperaturi.
Mo`no e da se me{a so site dizel goriva.
na sekoe polnewe na rezervoarot. Dodavaweto
sleduva pred granicata od 0°S odnosno najdocna
pred granicata na zamatuvaweto na dizel
gorivoto.
300 ml dovolno e za 80 litri dizel gorivo i go obezbeduvaat od zamrznuvawe vo zavisnost od vidot na
pogonskoto gorivo do maksimalno -30°S. Prose~no
se postignuva sigurnost od zamrznuvawe pri 50 litri
pogonsko gorivo do -26°S.
1000 ml e dovolno za 250 litri dizel gorivo. Proizvodot e samome{a~ki. Prekumernite dozi ne se {tetni.
Zgolemuvawe na cetanskiot broj.
Prednosti:
Go podobruva startuvaweto.
Go spre~uva zgusnuvaweto na dizel gorivoto i
zapu{uvawe na vodovite na pogonskoto gorivo
i filtrite do -30°S.
•
•
Sodr`i sredstva za za{tita od korozija.
Prednosti:
Go {titi rezervoarot od korozija.
•
Upotreba:
sodr`ina
Zimskiot aditiv dodadete mu go na pogonskoto
gorivo pri polneweto na rezervarot. Pri
opasnosta od smrznuvawe preventivno dodadete
1000 ml
300 ml
br. na art.
pak./p.
0893 562
12
0893 562 1
12
15 18
Propi{aniot sastav na dizel gorivoto so DIN
ostanuva nepromenet.
Sredstvo za dihtuvawe ladilnici
Za dihtuvawe na sistemot za ladewe za site motori
so sistemi za razladuvawe od postara generacija bez filter
za odvojuvawe na ne~istotii
Mesta na upotreba:
•
•
•
•
•
•
Kaj uskite puknatini vo ladilnikot, blokot na
motorot ili glavata na cilindrot.
Kaj propusnite priklu~oci za crevo.
Kaj o{tetenite dihtunzi na glavite na motorot.
Mo`e da se me{a so se na pazarot voobi~aenite
sredstva za za{tita od zamrznuvawe i te~nostite
za ladilnici.
Isto taka zgodno za zatvoreni sistemi na ladewe.
Vnimanie: Sredstvoto za dihtuvawe na
ladilnicite ne smee da se upotrebuva
kaj sistemite za razladuvawe koi imaat
filter za odvojuvawe na ne~istotii.
Upotreba:
Pred upotrebata dobro protresete ja bocata.
Sodr`inata na bocata dodadete ja na zagreaniot
sistem na ladewe. Otvorete gi ventilite na
greeweto i ostavete go motorot da raboti
minimalno 10 minuti. Povtorno ispitajte gi
nivoto na vodata za ladewe i nepropusnosta.
sodr`ina
300 ml
br. na art.
0893 554
pak./p.
12
Dozirawe:
Dovolno za 10 litri voda za ladewe. Vo podra~jeto
na tovarnite vozila odnosot na me{aweto e
maksimalno 1:100.
Dihtuvawe so pomo{ na organskite ~esti~ki.
Prednosti:
Ne ja nagrizuva gumata, plasti~nite
materijali, lesni i oboeni metali.
•
Dolgotrajno gi dihtuva tesnite puknatini
i mestata {to propu{taat i osiguruva
nepropu{tawe na razladniot kru`en tek i
prostorot za sogoruvawe.
Prednosti:
Ja osiguruva rabotnata sposobnost na pumpata
za voda i agregatite za greewe.
•
Go spre~uva gubitokot na voda.
Prednosti:
Ja zgolemuva sigurnosta pri rabotata i go
{titi motorot od o{tetuvawata predizvikani
so gubitokot na vodata.
•
normalno da raboti. Po toa isklu~ete go motorot,
povtorno prekontrolirajte ja te~nost za razladuvawe
i po potreba dopolnite ja.
Sredstvo za dihtuvawe
na ladilnicite HP
Dozirawe:
Dovolno za 10 litri te~nost za razladuvawe.
Visokoefikasno sredstvo za duhtuvawe na ladilnicite
za site vozila na novata generacija so sistemite na napre~niot ladilnik
Mesta na upotreba
mikropropusnite mesta na dihtungot na glavata od
• Kaj
cilindarot i priklu~okot na crevoto.
isparuvaweto kaj agregatite na razladuva~kiot
• Pri
sistem.
preventiva kaj sekoja izmena na te~nosta za
• Kako
razladuvawe.
taka upotreblivo kaj zatvorenite sistemi na
• Isto
razladuvawe.
za site voobi~aeni sredstva za za{tita od
• Zgodno
smrznuvaweto i te~nosta za razladuvawe.
Voobi~aenite sredstva za
• Vnimanie:
dihtuvawe na ladilnikot ne smeat da se
upotrebuvaat kaj sistemot na vnakrsnite
ladilnici, bidejœi toga{ doa‡a do
zapu{uvaweto na delovite na ladilnikot,
{to predizvikuva prekin na rabotata
na ladilnikot koj mo`e da predizvika
kvar na motorot.
Upotreba:
Kaj zagreaniot motor dodadete direktno vo
kru`niot tek na ladilnikot. Sipajte vo sad za
izedna~uvawe samo dokolku niz nego proteknuva
te~nosta za razladuvawe. Po toa ostavete go
motorot da raboti najmalku 10 minuti, dodeka
termostatot ne se otvori i greeweto ne zapo~ne
sodr`ina
300 ml
br. na art.
0893 555
15 19
pak./p.
12
Gi dihtuva puknatinite vo podra~jeto na dihtungot
za glavata na cilindrot i priklu~okot za crevo
do maks. 0,1 mm.
Prednosti:
Filter za odvojuvawe na ne~istotiite vo
razladuva~kiot kru`en tek ne se zapu{uvaat.
•
Go spre~uva orosuvawe na dihtuva~ot i
isparuvawe kaj izmenuva~ot na toplinata,
ventilite na greeweto, ladilnicite i
dopolnitelnite uredi.
Prednosti:
Ja zgolemuva sigurnosta pri rabotata i go
{titi motorot od o{tetuvawata predizvikani
so gubitok na te~nosta za razladuvawe.
•
Proizvodot e potpolno efikasen do slednata
promena na sredstvata za za{tita od
zamrznuvaweto.
Dihtuva~ko dejstvuvawe so pomo{ na mikrofinite,
sinteti~ki {estici.
Sredstvo za ~istewe na ladilnicite
Odgovara za site motori pri namalenoto ladewe kaj popravkite i
odr`uvaweto na ladilnikot.
Bazno vo podra~jeto 8 - 9.
Prednosti:
Ne dejstvuva agresivno na plastika,
guma i metali.
•
Ja odstranuva korozijata i talog vo kru`niot
tek na ladilnikot.
Prednosti:
Zgolemena sigurnost vo rabotata niz
pro~isteniot sistem na ladewe.
•
Gi rastvoruva ostatocite od bigor.
Prednosti:
Nova te~nost za razladuvawe se {titi
od vlakaweto so starite ostatoci od
ne~istotijata.
•
Kompatibilno so sredstvata za za{tita od
zamrznuvawe, visoko efikasna me{avina na
tenzidi.
Gi razlo`uva i vrzuva ostatocite od
masnotii i maslo.
Podra~ja na upotreba:
• Pri valkaweto na sistemot za ladewe
•
•
po popravkite na motorot, kako {to se
ostatocite od maslo vo sistemot za ladewe
zaradi o{tetuvaweto na dihtungot na
glavata od motorot.
Pri pojava na talog vo kru`not tek na
ladilnikot.
Preventivno pri sekoja zamena na
te~nosta za razladuvawe.
sodr`ina
250 ml
1000 ml
br. na art.
0893 556 2
0893 556 1
pak./p.
12
12
Upotreba:
Sodr`inata na bocata doturete ja vo
razladnata te~nost. Otvorete gi ventilite na
greeweto na vnatre{niot prostor na voziloto.
Ostavete go motorot da raboti pri rabotna
temperatura sa. 30 minuti. Talogot koj se
rastvara so pomo{ na sredstvoto za ~istewe
na ladilnikot mora vedna{ da se izmie.
Postapkata na miewe sledi bez simnuvaweto
na termostatot. Se prepora~uva da se zamenat
delovite koi se nagriani so maslo kako {to se
sadot za izedna~uvawe i crevoto za voda .
Po ~isteweto povtorno napolnete go sistemot
za razladuvawe, a potoa odzra~ete go i
ispitajte ja nepropustlivosta.
Dozirawe:
250 ml e dovolno za 10 litri na te~nosta za
razladuvawe, 1000 ml dovolni se za 40 litri.
15 20
Download

katalog Wurth A4 color Master:Layout 1.qxd