RS 5/2013
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Z ava r i va č k i i s t e z n i s i s t e m i
BRZO,
JAKO,
UNIVERZALNO.
> Na prvi pogled
Alatni čelik, INOX,
HARDOX, liveno gvožđe
i čelik u odnosu.
(7 + 11)
>
PONUDE
na kraju godine
(14 + 15)
SNAŽNO I NEŽNO
ZA VAŠ STO
Video klip BOLT
na Vašem mobilnom telefonu
ili posetite sajt:
www.siegmund.com
BRZO I OPTIMALNO
„Naš cilj nije samo da proizvedemo
najbolje stolove za zavarivanje u svetu
već da proizvedemo i najbolji pribor.“
Zahvaljujući svojoj sofisticiranoj
konstrukciji fiksiranje se obavlja
za nekoliko sekundi.
Dipl. Ing.
Bernd Siegmund
Munjevito brzo
postizanje sile stezanja
Okaljena površina
u oblasti otvora
je maksimalno precizna
Zavrtanj
je od od kaljenog legiranog čelika
radi postizanja maksimalne snage stezanja
Snaga stezanja
se postiže uz minimalno unutrašnje
trenje principom poluge
Optimalna ergonomija stezanja:
dovoljno rastojanje između ručke i
predmeta obrade omogućava lako rukovanje
Optimalna površina
za maksimalno pripajanje
Nema O-ring prstena jer je to neophodno da
bi se ostvarilo minimalno unutrašnje trenje,
tako da ne postoji mogućnost zaglavljivanja
Kugla je veličine Ø 13mm; maksimalni pritisak
je prema spolja; velika kontaktna površina
Konus
omogućava unakrsno stezanje
Patentirani mehanizam
za čišćenje i zamenu kugle
LAKO,
PAŽLJIVO,
IZDRŽLJIVO.
2 · 5/2013 Stezanje se ostvaruje pomoću tri kuglice kojima
se ostvaruje optimalna raspodela snage. Bez O-ring
prstena treba da zadrži loptice na mestu!
PUNA SNAGA STEZANJA –
ČAK I SA JEDNOM RUKOM
Video klip CLAMP
na Vašem mobilnom telefonu
ili posetite sajt:
www.siegmund.com
TAKO JEDNOSTAVNO, TAKO GENIJALNO
Jednoručna SIEGMUND stega,nazvana
tako jer je možete koristiti jednom rukom.
Sa druge strane postavite svoj radni
predmet. Lakše i efikasnije nije moguće.
Stega se može postaviti i pričvrstiti u
kanalu samo sa jednom rukom.
Fiksiranje radnih komada je kao dečija igra.
Omogućava visok
prenos snage.
Visinu je moguće podesiti brzo preko ručnog točkića.
Kada točkić nije stegnut potpuno, možete istovremeno
da podesite dužinu kraka i visinu stezanja.
Sila stezanja svih stega sistema 28
može da se podesi preko imbus vijka
moment ključem.
Matica može da se umetne u svaki otvor 28 mm.
Kontaktna pločica je dizajnirana da bude u obliku
prizme radi boljeg naleganja. Horizontalni i
vertikalni profili su dostupni u nekoliko dizajna.
Možete koristiti standardizovane načine
stezanja ili prema Vašim potrebama.
BRZo,
JAKo,
UNIVERZALNo.
5/2013 · 3
12 mm
16 mm
Basic
Podaci
· Kvalitet čelika EN S355J2+N (ST 52/3)
· Neotporan na varilačke prskotine, zaštita se
jednostavno obezbeđuje prskanjem zaštitnim sprejem
· Debljina materijala 12 mm
· Razmak otvora 50 mm
· Raster mreže 50 mm
50
Materijal
50
Otvori
Bok
· Ø 16 mm
· Sav pripadajući pribor za
Professional 16 može biti
korišćen i za Basic 16
· V isina 50 mm
(jedan red rupa)
Nosivost
Ojačanje
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine
do 1.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
Struktura ojačana
rebrima
90 mm
76 mm
Setovi
Set pribora 163999
(Besplatno u svim setovima)
Spona
Spona
Čep
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ručni točak
160620.1
160630.V
160520
160415
160110.G
160162
160841
12 x
12 x
Basic-Set 1
4x
Basic-Set 2
6x
2x
16 x
12 x
2x
2x
1x
Basic-Set 3
8x
4x
24 x
16 x
4x
4x
1x
Basic-Sto 16 mm sa osnovnom
opremom na stalku 160856
bez seta
50
Alternativa sa nižim troškovima
45°
90°
Artikl
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
300 mm
System
16
Razmak između otvora 50 mm
Razmak mreže 50 mm
Stranica stola 50 mm
Visina stola 850 mm
1x
Sto sa uključenim
Basic-Set 1
Sto sa uključenim
Basic-Set 2
Sto sa uključenim
Basic-Set 3
Veličina stola
1,2 m x 0,8 m
4 nogara
1,0 m x 1,0 m
4 nogara
4 nogara
4 nogara
1.098 €
1.398 €
2-161325
2-161425
698 €
948 €
1.198 €
1.498 €
3-161010
2-161210
2-161310
2-161410
998 €
1.248 €
1.498 €
1.798 €
3-161015
2-161215
2-161315
2-161415
(oko 210 kg)
Artikal br.
1,5 m x 1,0 m
848 €
2-161225
(oko 160 kg)
Artikal br.
1,2 m x 1,2 m
598 €
3-161025
(oko 150 kg)
Artikal br.
998 €
1.248 €
1.498 €
1.798 €
3-161035
2-161235
2-161335
2-161435
(oko 220 kg)
Artikal br.
Osnovna izvedba noge
Noga podesiva po visini
Noga sa točkom i
parking kočnicom
Noga podesiva po visini sa
točkom i parking kočnicom
2-160856
2-160860.x
2-160855.x
3-160861.x
Nosivost po nozi
500 kg
250 kg
180 kg
200 kg
Visina (bez table)
800-825 mm
550-950 mm
800-825 mm
550-850 mm
Fino podešavanje
30 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Nije dozvoljeno za 3-161025
Nije dozvoljeno za 3-161025
30,- €
50,- €
Noge
Artikal br.
Preporuka
Dodatni troškovi po nozi
4 · 5/2013 Uključeno uz sto
25,- €
50
28 mm
Visina stola 850 mm
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Alternativa sa nižim troškovima
Podaci
· Kvalitet čelika EN S355J2+N (ST 52/3)
· Neotporan na varilačke prskotine, zaštita se
jednostavno obezbeđuje prskanjem zaštitnim sprejem
· Debljina materijala 25 mm
· Razmak otvora 100 mm
· Raster mreže 100 mm
Otvori
Tabla
· Ø 28 mm
· Sav pripadajući pribor za
Professional 28 može biti
korišćen i za Basic 28
· Visina 25 mm
Nosivost
Navoj
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine
do 2.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
· S vi stolovi Basic 28 imaju navoje sa sve
četiri strane na svakih 200 mm
· navoj za navojne pinove 280543
Artikl
175 mm
140 mm
Setovi
(Besplatno u svim setovima)
Spona XL
Čep
Naslon
Navoj klina
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ručni točak
280612.V
280613.V
280520
160415
280543
280416
280110.GB
280162
280841
8x
8x
8x
8x
1x
Basic-Set 2
6x
2x
16 x
8x
8x
12 x
2x
Basic-Set 3
8x
4x
24 x
8x
8x
12 x
4x
Basic-Sto 28 mm sa osnovnom
opremom na stalku 160856
Bočna ivica
stola ima navoje
Navojni otvori
100
Set pribora 283999
Spona XL
4x
100
100
45°
90°
Basic-Set 1
100
Materijal
500 mm
25 mm
Basic
76 mm
System
28
Razmak izmedju otvora 100 mm
Razmak mreže 100 mm
1x
4x
Sto sa uključenim
Basic-Set 1
1x
Sto sa uključenim Sto sa uključenim
Basic-Set 2
Basic-Set 3
Veličina stola
1,0 m x 1,0 m
4 nogara
(oko 230 kg)
1,5 m x 1,0 m
4 nogara
(oko 340 kg)
6 nogara
(oko 440 kg)
6 nogara
(oko 520 kg)
6 nogara
(oko 640 kg)
1.398 €
3-281030
Artikal br.
3,0 m x 1,5 m
1.148 €
3-281060
Artikal br.
2,4 m x 1,2 m
998 €
3-281020
Artikal br.
2,0 m x 1,2 m
798 €
3-281035
Artikal br.
2,0 m x 1,0 m
598 €
3-281010
Artikal br.
8 nogara
Artikal br.
(oko 970 kg)
1.698 €
3-281040
4 strane
4 strane
4 strane
4 strane
4 strane
4 strane
998 €
1.348 €
1.798 €
2-281210
2-281310
2-281410
1.198 €
1.548 €
1.998 €
2-281235
2-281335
2-281435
1.398 €
1.748 €
2.198 €
2-281220
2-281320
2-281420
1.548 €
1.898 €
2.348 €
2-281260
2-281360
2-281460
1.798 €
2.148 €
2.598 €
2-281230
2-281330
2-281430
2.098 €
2.448 €
2.898 €
2-281240
2-281340
2-281440
Osnovna izvedba noge
Noga podesiva po visini
Noga sa točkom i
parking kočnicom
2-160856
2-160860.x
2-160855.x
Nosivost po nozi
500 kg
250 kg
150 kg
Visina (bez table)
800-825 mm
550-950 mm
800-825 mm
Fino podešavanje
30 mm
25 mm
Noge
Artikal br.
Preporuka
Dodatni troškovi po nozi
30 mm
Samo preporučljivo za stolove sa 4 noge
(3-281010 i 3-281035)
Uključeno uz sto
25,- €
30,- €
5/2013 · 5
System
16
Razmak između otvora 50 mm
Razmak mreže 50 mm
Stranica stola 100 mm
Visina stola 850 mm
Professional
Za najviše zahteve
Professional Plazmanitrirana površina
Postupkom plazmanitriranja
produžava se životni vek stola oko dva puta,
u odnosu na zavarivanje na stolu sa EN S355J2+N bez postupka plazmanitriranja
12 mm
Materijal
· Čelik kvaliteta EN S355J2+N (ST 52/3)
· Standardno plazmanitriranje
· Materijal debljine 12 mm
Otvori
· Upušteno 1x 45°
16 mm
Bok
· Visina boka 100 mm
· Upušteno 1,5x 45°
Ojačanje
Višestruka rebra sa donje strane
zbog optimalne stabilnosti i preciznosti.
Ivice i uglovi gornjeg stola
· Upušteno 1,5x 45°
Nosivost
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine do
2.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
Noga
· Profil Ø 60 mm
· Stopa Ø 80 mm (sa presovanim limom)
· Fino podešavanje stope 30 mm
Tvrdoća po Vikersu
Površinska tvrdoća: oko 480-560
Tvrdoća osnove: oko 200-230
2 x 160360
2 x 160164
PONUDA
18 x 160510
8 x 160610
4 x 160162
12 x 160108
Professional zavarivački sto
2000 x 1000 x 100 mm
Plazmanitrirana površina
Uključuje specijalni set, Uključuje set pribora
3.995,- €
*
4 x 160416
2 x 160630
*Doplata Professional Extreme: + 300,- €
Artikal br. 2-168820.X
U cenu nisu uračunati troškovi isporuke i transporta.
Artikal br. 2-168820.P
6 · 5/2013 Uključuje set pribora
4 x 160512
1 x 160910
System
16
Razmak između otvora 50 mm
Razmak mreže 50 mm
Stranica stola 100 mm
Visina stola 850 mm
Professional Extreme
Za najviše zahteve
Professional Extreme
Oko 10 puta duži* radni vek se postiže
duplim kaljenjem alatnog čelika i oblaganjem
u odnosu na zavarivački sto sa EN S355J2+N bez plazmanitriranja
Otvori
· Otvori bez oborenih ivica
(identično kao kod Professional 16)
· Upušteno 1x 45°
16 mm
12 mm
Materijal
· Specijalni alatni čelik
· Dodatna obloga plazmanitriranjem
· Debljina materijala 12 mm
Ojačanje
Višestruka rebra sa donje strane
zbog optimalne stabilnosti i preciznosti.
Bok
· Visina 100 mm
·D
odatna oprema za bušenje omogućava
paralelno stezanje na 25 mm
Nosivost
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine do
4.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
Radijusi
· r adijus od 3 mm na rubovima s gornje ploče
stola smanjuju mogućnost oštećenja stola i alata
· radijus od 6 mm na uglovima stola smanjuju mogućnost ozlede
· s tolovi koji imaju manje zahteve se i dalje rade od
EN S355J2+N (ST 52/3)
*Za veće terete.
Noge
· Profil 70 x 70 mm
· Stopa Ø 70 mm (oblikovano od čvrstog materijala)
· Fino podešavanje stope 40 mm
Tvrdoća po Vikersu
Tabla: Površinska tvrdoća:
Tvrdoća osnove: oko 700-850
oko 360-420
Ivica:
Površinska tvrdoća: Tvrdoća osnove: oko 480-560
oko 200-230
Koji materijal je optimalan?
Čelik EN S355J2+N
bez nitriranja
Nerđajući čelik
Professional
480-560 Vickers
Professional Extreme
700-850 Vickers
21 / 63
33 / 63
43 / 63
58 / 63
Korozija
Opterećenje tačke
Grebanje
Dielektrična čvrstoća
Trajnost
Ravnost
Novo
Visoko naglašeno
Cena / Performanse
Zaštita od prskanja
Ukupno
Firma Siegmund ocenjuje svojstva materijala.
5/2013 · 7
Razmak između otvora 50 mm
Razmak mreže 50 mm
Stranica stola 100 mm
Visina stola 850 mm
System
16
Professional
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Za najviše zahteve
levi + desni
500 mm
300 mm
25 mm
115 mm
90 mm
90°
120°
Setovi
500 mm
45°
90°
Spona
Spona
Prizma
Čep
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Kolica za pribor
Artikl
160610
160630
160645
160510
160420
160110.G
160108
160162
160164
160135.04
160910
Set 1
4x
2x
12 x
12 x
2x
Set 2
6x
4x
24 x
12 x
12 x
Set 3
8x
8x
36 x
12 x
12 x
12 x
2x
2x
Set 4
8x
8x
8x
36 x
12 x
12 x
12 x
4x
2x
Set 5
12 x
12 x
8x
48 x
12 x
12 x
12 x
4x
2x
Sto sa
uključenim
Set 1
Sto sa
uključenim
Set 2
Plazmanitrirani1 zavarivački sto
sa osnovnom opremom na stalku 160858
Veličina stola
bez seta
Cenovnik
1,0 m x 0,5 m
(oko 130 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,0 m x 1,0 m
(oko 210 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 0,8 m
(oko 190 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 1,2 m
(oko 270 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,0 m
(oko 290 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,5 m
(oko 400 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,0 m
(oko 380 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,2 m
(oko 420 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,4 m x 1,2 m
(oko 500 kg)
Artikal br.
6 nogara
3,0 m x 1,5 m
(oko 700 kg)
Artikal br.
6 nogara
4,0 m x 2,0 m4
(oko 1160 kg)
Artikal br.
8 nogara
1.225 €
1.535 €
1.535 €
1.910 €
2.035 €
2.785 €
2.685 €
2.875 €
3.495 €
4.120 €
6.995 €
Sto sa
uključenim
Set 3
Sto sa
uključenim
Set 4
Sto sa
uključenim
Set 5
1x
2x+2x
Smanjenje
cene bez
nitriranja2
1x
Dodatni
troškovi za
Skala3
Alcijska cena
895 €
1.449 €
2.025 €
2.832 €
3.487 €
4.422 €
-200 €
99 €
3-160005.P
3-163105.1.P
3-163205.1.P
2-163305.2.P
2-163405.2.P
2-163505.1.P
3-165105
3-167005
1.195 €
1.749 €
2.325 €
3.132 €
3.787 €
4.722 €
-250 €
99 €
3-160010.P
3-163110.1.P
3-163210.1.P
2-163310.2.P
2-163410.2.P
2-163510.1.P
3-165110
3-167010
1.195 €
1.749 €
2.325 €
3.132 €
3.787 €
4.722 €
-250 €
99 €
3-160025.P
3-163125.1.P
3-163225.1.P
2-163325.2.P
2-163425.2.P
2-163525.1.P
3-165125
3-167025
1.495 €
2.049 €
2.625 €
3.432 €
4.087 €
5.022 €
-250 €
149 €
3-160015.P
3-163115.1.P
3-163215.1.P
2-163315.2.P
2-163415.2.P
2-163515.1.P
3-165115
3-167015
1.595 €
2.149 €
2.725 €
3.532 €
4.187 €
5.122 €
-250 €
149 €
3-160035.P
3-163135.1.P
3-163235.1.P
2-163335.2.P
2-163435.2.P
2-163535.1.P
3-165135
3-167035
2.295 €
2.849 €
3.425 €
4.232 €
4.887 €
5.822 €
-300 €
149 €
3-160050.P
3-163150.1.P
3-163250.1.P
2-163350.2.P
2-163450.2.P
2-163550.1.P
3-165150
3-167050
2.095 €
2.649 €
3.225 €
4.032 €
4.687 €
5.622 €
-350 €
149 €
3-160020.P
3-163120.1.P
3-163220.1.P
2-163320.2.P
2-163420.2.P
2-163520.1.P
3-165120
3-167020
2.495 €
3.049 €
3.625 €
4.432 €
5.087 €
6.022 €
-350 €
149 €
3-160060.P
3-163160.1.P
3-163260.1.P
2-163360.2.P
2-163460.2.P
2-163560.1.P
3-165160
3-167060
2.895 €
3.449 €
4.025 €
4.832 €
5.487 €
6.422 €
-350 €
149 €
3-160030.P
3-163130.1.P
3-163230.1.P
2-163330.2.P
2-163430.2.P
2-163530.1.P
3-165130
3-167030
3.695 €
4.249 €
4.825 €
5.632 €
6.287 €
7.222 €
-350 €
149 €
3-160040.P
3-163140.1.P
3-163240.1.P
2-163340.2.P
2-163440.2.P
2-163540.1.P
3-165140
3-167040
5.995 €
6.549 €
7.125 €
7.932 €
8.587 €
9.522 €
-700 €
298 €
3-160055.P
3-163155.1.P
3-163255.1.P
2-163355.2.P
2-163455.2.P
2-163555.1.P
3-165155
3-167055
Okaljena površina i otpornost na varilačke prskotine. Tvrdoća do 0,6 mm dubine. Površinska tvrdoća od oko 480-560 Vickers. Tvrdoća osnove oko 200-230 Vickers.
Bez kaljenja, bez obloge protiv korozije i varilačkih prskotina. Preporučljivo samo kad se sto neće koristiti kao zavarivački sto. Rok isporuke 2-4 nedelja.
Rok isporuke 6-8 nedelja.
4
Rok isporuke 10-12 nedelja.
1
2
Visina stola 650-950 mm
Visina stola 650-1050 mm
Visina stola 850 mm
Visina stola 850 mm
3
Osnovna izvedba noge
Noga sa točkom i
parking kočnicom
Noga podesiva po visini I
Noga podesiva po visini II sa
točkom i parking kočnicom
1-160858
2-160866.x
2-160860.x
3-160861.x
Nosivost po nozi
500 kg
180 kg
250 kg
200 kg
Visina (bez table)
750 mm
750 mm
550-950 mm
550-850 mm
Fino podešavanje
30 mm
30 mm
25 mm
30 mm
Osnovna oprema sa nogom
visine 850 mm bez doplate
Ne preporučuje se za
3-160030 i 3-160040 i nije dozvoljeno
za 3-160005 i 3-160025
Uključeno uz sto
30,- €
Noge
Artikal br.
Preporuka
Dodatni troškovi po nozi
8 · 5/2013 Ne preporučuje se za
3-160030 i 3-160040 i nije dozvoljeno
za 3-160005 i 3-160025
25,- €
50,- €
System
Razmak između otvora 50 mm
Razmak mreže 50 mm
Stranica stola 100 mm
Visina stola 850 mm
16
Professional Extreme
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Za najviše zahteve
levi + desni
500 mm
300 mm
25 mm
115 mm
Spona
Spona
Prizma
Čep
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Kolica za pribor
Artikl
160610
160630
160645
160510
160420
160110.G
160108
160162
160164
160135.04
160910
Set 1
4x
2x
12 x
12 x
2x
Set 2
6x
4x
24 x
12 x
12 x
Set 3
8x
8x
36 x
12 x
12 x
12 x
2x
2x
Set 4
8x
8x
8x
36 x
12 x
12 x
12 x
4x
2x
Set 5
12 x
12 x
8x
48 x
12 x
12 x
12 x
4x
2x
Plazmanitrirani sto od alatnog čelika1
sa osnovnom opremom na stalku 160858.X
Veličina stola
Cenovnik
1,0 m x 0,5 m
(oko 130 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,0 m x 1,0 m
(oko 210 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 0,8 m
(oko 190 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 1,2 m
(oko 270 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,0 m
(oko 290 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,5 m
(oko 400 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,0 m
(oko 380 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,2 m
(oko 420 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,4 m x 1,2 m
(oko 500 kg)
Artikal br.
6 nogara
3,0 m x 1,5 m
(oko 700 kg)
Artikal br.
6 nogara
Sto sa
uključenim
Set 1
bez seta
Sto sa
uključenim
Set 2
Sto sa
uključenim
Set 3
Sto sa
uključenim
Set 4
1x
2x+2x
1x
Sto sa
uključenim
Set 5
Akcijska cena
1.470 €
1.842 €
1.842 €
2.292 €
2.442 €
3.342 €
3.222 €
3.450 €
4.194 €
4.944 €
1.195 €
1.749 €
2.325 €
3.132 €
3.787 €
4.722 €
3-160005.X
3-163105.1.X
3-163205.1.X
2-163305.2.X
2-163405.2.X
2-163505.1.X
1.495 €
2.049 €
2.625 €
3.432 €
4.087 €
5.022 €
3-160010.X
3-163110.1.X
3-163210.1.X
2-163310.2.X
2-163410.2.X
2-163510.1.X
1.495 €
2.049 €
2.625 €
3.432 €
4.087 €
5.022 €
3-160025.X
3-163125.1.X
3-163225.1.X
2-163325.2.X
2-163425.2.X
2-163525.1.X
1.795 €
2.349 €
2.925 €
3.732 €
4.387 €
5.322 €
3-160015.X
3-163115.1.X
3-163215.1.X
2-163315.2.X
2-163415.2.X
2-163515.1.X
1.895 €
2.449 €
3.025 €
3.832 €
4.487 €
5.422 €
3-160035.X
3-163135.1.X
3-163235.1.X
2-163335.2.X
2-163435.2.X
2-163535.1.X
2.695 €
3.249 €
3.825 €
4.632 €
5.287 €
6.222 €
3-160050.X
3-163150.1.X
3-163250.1.X
2-163350.2.X
2-163450.2.X
2-163550.1.X
2.495 €
3.049 €
3.625 €
4.432 €
5.087 €
6.022 €
3-160020.X
3-163120.1.X
3-163220.1.X
2-163320.2.X
2-163420.2.X
2-163520.1.X
2.895 €
3.449 €
4.025 €
4.832 €
5.487 €
6.422 €
3-160060.X
3-163160.1.X
3-163260.1.X
2-163360.2.X
2-163460.2.X
2-163560.1.X
3.495 €
4.049 €
4.625 €
5.432 €
6.087 €
7.022 €
3-160030.X
3-163130.1.X
3-163230.1.X
2-163330.2.X
2-163430.2.X
2-163530.1.X
4.295 €
4.849 €
5.425 €
6.232 €
6.887 €
7.822 €
3-160040.X
3-163140.1.X
3-163240.1.X
2-163340.2.X
2-163440.2.X
2-163540.1.X
kaljena površina i otpornost na varilačke prskotine. Tvrdoća do 0,6 mm dubine. Površinska tvrdoća od oko 700-850 Vickers.
O
Tvrdoća osnove oko 360-420 Vickers. Rok isporuke 0-12 nedelja.
Set pribora 163999 (Besplatno u svim setovima)
Visina stola 700-950 mm
Visina stola 650-1050 mm
Visina stola 850 mm
Visina stola 850 mm
1
90 mm
90°
120°
Setovi
500 mm
45°
90°
Osnovna izvedba noge
Noga sa točkom i
parking kočnicom
Noga podesiva po visini I
Noga podesiva po visini II sa
točkom i parking kočnicom
1-160858.X
2-160876.xx
2-160877.xx
2-160879.xx
1.000 kg
200 kg
1.000 kg
200 kg
750 mm
750 mm
550-950 mm
600-850 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Uključeno uz sto
40,- €
30,- €
55,- €
Priključak za sto
Inbus ključ
Četkica
Brusni kamen
Sredstvo za čišćenje
Sredstvo protiv hvatanja
Skala
4-strano skaliranje
celim obimom štedi
vreme kod stezanja
i podešavanja.
5/2013 · 9
System
28
Razmak između otvora 100 mm
Razmak mreže 100 mm
Stranica stola 200 mm
Visina stola 850 mm
Professional
Za najviše zahteve
Professional Plazmanitrirana površina
Postupkom plazmanitriranja
produžava se životni vek stola oko dva puta,
u odnosu na zavarivanje na stolu sa EN S355J2+N bez postupka plazmanitriranja
25 mm
Otvori
Materijal
· Čelik kvaliteta EN S355J2+N (ST 52/3)
· Standardno plazmanitriranje
· Materijal debljine 25 mm
· Upušteno 2x 45°
28 mm
Bok
· Visina boka 200 mm
· Upušteno 2x 45°
Ojačanje
Višestruko orebrenje sa donje strane stola
zbog optimalne stabilnosti I preciznosti.
Ivice i uglovi gornjeg stola
· Upušteno 2x 45°
Nosivost
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine do
4.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
Noge
· Profil 80 x 80 mm
· Stopa Ø 80 mm (sa presovanim limom)
· Fino podešavanje stope 50 mm
PONUDA
Tvrdoća po Vikersu
Površinska tvrdoća: oko 480-560
Tvrdoća osnove: oko 200-230
8 x 280610
2 x 280630
2 x 280162
2 x 280152
16 x 280510
(Ograničena serija na 100 komada!)
Professional zavarivački sto
2 x 280430
2400 x 1200 x 200 mm
Plazmanitrirana površina
Uključuje specijalni set, Uključuje set pribora
5.195,- €
*
*Doplata Professional Extreme: + 650,- €
Artikal br. 2-288830.X
U cenu nisu uračunati troškovi isporuke i transporta.
Artikal br. 2-288830.P
10 · 5/2013 8 x 280420
8 x 280110.G
Uključuje set pribora
8 x 280512
8 x 280418
8 x 280740
System
Razmak izmedju otvora 100 mm
Razmak mreže 100 mm
Stranica stola 200 mm
Visina stola 850 mm
28
Professional Extreme
Za najviše zahteve
Professional Extreme
Oko 10 puta duži* radni vek se postiže
duplim kaljenjem alatnog čelika i oblaganjem
u odnosu na zavarivački sto sa EN S355J2+N bez plazmanitriranja
Otvori
· Radijus R3 na otvorima
· Olakšano ubacivanje priteznih vijaka i pribora
· Još manje prijanjanje varilačkih prskotina po ivicama otvora
· Manja oštećenja ivica otvora pri kretenju teških komponenti
28 mm
Materijal
· Specijalni alatni čelik
· Dodatna obloga plazmanitriranjem
· Debljina materijala 25 mm
25 mm
Ojačanje
Dodatna rebra sa donje strane zbog dodatne stabilnosti:
· Na svim dimenzijama tabli
· Na udaljenosti od oko 500 mm
· Podignuta rebra
Bok
· Visina 200 mm
·D
odatna oprema za bušenje omogućava
paralelno stezanje na 50 mm
Nosivost
Preporučuje se maksimalno ukupno
opterećenje sa raspodelom težine do
8.000 kg sa osnovnom izvedbom nogu
Radijusi
· r adijus od 3 mm na rubovima s gornje ploče
stola smanjuju mogućnost oštećenja stola i alata
· radijus od 6 mm na uglovima stola smanjuju mogućnost ozlede
· s tolovi koji imaju manje zahteve se i dalje rade od
EN S355J2+N (ST 52/3)
*Za veće terete.
Noga
· Profil 90 x 90 mm
· Stopa Ø 90 mm (oblikovano od čvrstog materijala)
· Fino podešavanje stope 50 mm
Tvrdoća po Vikersu
Tabla: Površinska tvrdoća: Tvrdoća osnove: oko 700-850
oko 360-420
Ivica:
Površinska tvrdoća: Tvrdoća osnove: oko 480-560
oko 200-230
Koji materijal je optimalan?
Čelik EN S355J2+N
bez nitriranja
Gus GG25
Hardox 400
Nerđajući čelik
Professional
480-560 Vickers
Professional Extreme
700-850 Vickers
21 / 63
23 / 63
34 / 63
33 / 63
43 / 63
58 / 63
Korozija
Opterećenje tačke
Grebanje
Dielektrična čvrstoća
Trajnost
Ravnost
Novo
Visoko naglašeno
Cena / Performanse
Zaštita od prskanja
Ukupno
Firma Siegmund ocenjuje svojstva materijala.
5/2013 · 11
System
Razmak između otvora 100 mm
Razmak mreže 100 mm
Stranica stola 200 mm
Visina stola 850 mm
28
Professional
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Za najviše zahteve
levi + desni
45°
90°
800 mm
300 mm
500 mm
Spona
Prizma
Čep
Naslon
Naslon
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Kolica za pribor
280610
280630
280651
280510
280410
280420
280430
280110.G
280162
280125
280145.P
280910
Set 1
4x
2x
12 x
12 x
Set 2
6x
4x
24 x
12 x
Set 3
8x
8x
8x
36 x
12 x
12 x
Set 4
12 x
12 x
8x
36 x
12 x
12 x
Set 5
12 x
12 x
8x
48 x
12 x
12 x
1x+1x
1x+1x
Cenovnik
1,0 m x 1,0 m
(oko 410 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 1,2 m
(oko 540 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,0 m
(oko 570 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,5 m
(oko 800 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,0 m
(oko 730 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,2 m
(oko 810 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 2,0 m
(oko 1230 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,4 m x 1,2 m
(oko 1000 kg)
Artikal br.
4 nogara
3,0 m x 1,5 m
(oko 1430 kg)
Artikal br.
6 nogara
4,0 m x 2,0 m
(oko 2400 kg)
Artikal br.
8 nogara
1.995 €
2.435 €
2.435 €
3.310 €
3.185 €
3.495 €
5.370 €
3.995 €
5.685 €
8.120 €
Sto sa
uključenim
Set 1
Sto sa
uključenim
Set 2
2x
Sto sa
uključenim
Set 3
12 x
2x
12 x
2x
4x
12 x
6x
4x
12 x
6x
Sto sa
uključenim
Set 4
Sto sa
uključenim
Set 5
1x
Doplata za
Snižena
cena - bez dijagonalnu
nitriranja2 mrežu + skalu3
Akcijska cena
1.695 €
2.477 €
3.605 €
5.069 €
6.515 €
7.593 €
-195 €
150 €
3-280010.P
3-283110.1.P
3-283210.1.P
2-283310.1.P
2-283410.1.P
2-283510.1.P
3-285110
3-286010
2.045 €
2.827 €
3.955 €
5.419 €
6.865 €
7.943 €
-295 €
150 €
3-280015.P
3-283115.1.P
3-283215.1.P
2-283315.1.P
2-283415.1.P
2-283515.1.P
3-285115
3-286015
2.145 €
2.927 €
4.055 €
5.519 €
6.965 €
8.043 €
-295 €
150 €
3-280035.P
3-283135.1.P
3-283235.1.P
2-283335.1.P
2-283435.1.P
2-283535.1.P
3-285135
3-286035
2.745 €
3.527 €
4.655 €
6.119 €
7.565 €
8.643 €
-395 €
200 €
3-280050.P
3-283150.1.P
3-283250.1.P
2-283350.1.P
2-283450.1.P
2-283550.1.P
3-285150
3-286050
2.495 €
3.277 €
4.405 €
5.869 €
7.315 €
8.393 €
-395 €
200 €
3-280020.P
3-283120.1.P
3-283220.1.P
2-283320.1.P
2-283420.1.P
2-283520.1.P
3-285120
3-286020
2.795 €
3.577 €
4.705 €
6.169 €
7.615 €
8.693 €
-395 €
220 €
3-280060.P
3-283160.1.P
3-283260.1.P
2-283360.1.P
2-283460.1.P
2-283560.1.P
3-285160
3-286060
4.395 €
5.177 €
6.305 €
7.769 €
9.215 €
10.293 €
-495 €
350 €
3-280045.P
3-283145.1.P
3-283245.1.P
2-283345.1.P
2-283445.1.P
2-283545.1.P
3-285145
3-286045
3.245 €
4.027 €
5.155 €
6.619 €
8.065 €
9.143 €
-495 €
250 €
3-280030.P
3-283130.1.P
3-283230.1.P
2-283330.1.P
2-283430.1.P
2-283530.1.P
3-285130
3-286030
4.595 €
5.377 €
6.505 €
7.969 €
9.415 €
10.493 €
-545 €
300 €
3-280040.P
3-283140.1.P
3-283240.1.P
2-283340.1.P
2-283440.1.P
2-283540.1.P
3-285140
3-286040
6.995 €
7.777 €
8.905 €
10.369 €
11.815 €
12.893 €
-695 €
600 €
3-280055.P
3-283155.1.P
3-283255.1.P
3-283355.1.P
2-283455.1.P
2-283555.1.P
3-285155
3-286055
Okaljena površina i otpornost na varilačke prskotine. Tvrdoća do 0,6 mm dubine. Površinska tvrdoća od oko 480-560 Vickers. Tvrdoća osnove oko 200-230 Vickers.
Bez kaljenja, bez obloge protiv korozije i varilačkih prskotina. Preporučljivo samo kad se sto neće koristiti kao zavarivački sto. Rok isporuke 2-4 nedelja.
3
Rok isporuke 6-8 nedelja.
Visina stola 750-950 mm
Visina stola 750-1100 mm
II
Visina stola 650-900 mm
Visina stola 850 mm
Visina stola 850 mm
I
Osnovna izvedba noge
Noga sa točkom i
parking kočnicom
Noga podesiva
po visini I / II
Noga podesiva po visini sa
točkom i parking kočnicom
Sa sidrom
Artikal br.
1-280858
3-280866.x
2-280862.x / 60.x
3-280861.x
3-280872.x
Nosivost po nozi
1.000 kg
600 kg
1.000 kg
700 kg
1.000 kg
Visina (bez table)
650 mm
650 mm
Videti dole
550-750 mm
650 mm
50 mm
50 mm
Noge
Fino podešavanje
Preporuka
Dodatni troškovi po nozi
12 · 5/2013 1x
Visina stola 850 mm
Veličina stola
2
175 mm
Spona
Artikl
Plazmanitrirani1 zavarivački sto
bez seta
sa osnovnom opremom na stalku 280858
1
225 mm
150 mm
Setovi
500 mm
levi + desni
25 mm
30 mm
25 mm
Osnovna oprema sa baznom
nogom visine 750 i 820 mm
bez dodatnih troškova
Ne preporučuje se za
3-280040 i 3-280055
Visina noge bez stola
I 450-700 mm (2-280862.x) i
II 550-900 mm (2-280860.x)
Ne preporučuje se za
3-280040 i 3-280055
Uključeno uz sto
62,50 €
37,50 €
87,50 €
37,50 €
System
Razmak izmedju otvora 100 mm
Razmak mreže 100 mm
Stranica stola 200 mm
Visina stola 850 mm
28
Professional Extreme
Važi od 15.11.2013 - 14.01.2014
Za najviše zahteve
levi + desni
45°
90°
800 mm
300 mm
500 mm
175 mm
Spona
Spona
Prizma
Čep
Naslon
Naslon
Naslon
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Kolica za pribor
Artikl
280610
280630
280651
280510
280410
280420
280430
280110.G
280162.P
280125
280145.P
280910
Set 1
4x
2x
12 x
12 x
Set 2
6x
4x
24 x
12 x
Set 3
8x
8x
8x
36 x
12 x
12 x
Set 4
12 x
12 x
8x
36 x
12 x
12 x
Set 5
12 x
12 x
8x
48 x
12 x
12 x
1x+1x
1x+1x
Plazmanitrirani sto od alatnog čelika1
sa osnovnom opremom na stalku 280858.X
Veličina stola
Cenovnik
1,0 m x 1,0 m
(oko 430 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,2 m x 1,2 m
(oko 560 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,0 m
(oko 610 kg)
Artikal br.
4 nogara
1,5 m x 1,5 m
(oko 864 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,0 m
(oko 770 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 1,2 m
(oko 850 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,0 m x 2,0 m
(oko 1356 kg)
Artikal br.
4 nogara
2,4 m x 1,2 m
(oko 1075 kg)
Artikal br.
4 nogara
3,0 m x 1,5 m
(oko 1550 kg)
Artikal br.
6 nogara
2.360 €
2.875 €
2.875 €
3.910 €
3.760 €
4.125 €
6.340 €
4.715 €
6.710 €
bez seta
Sto sa
uključenim
Set 1
2x
Sto sa
uključenim
Set 2
12 x
2x
12 x
2x
4x
12 x
6x
4x
12 x
6x
Sto sa
uključenim
Set 3
Sto sa
uključenim
Set 4
1x
Dodatni troškovi
za dijagonalnu
mrežu
1.995 €
2.777 €
3.905 €
5.369 €
6.815 €
7.893 €
225 €
3-280010.X
3-283110.1.X
3-283210.1.X
2-283310.1.X
2-283410.1.X
2-283510.1.X
3-286010.X
2.395 €
3.177 €
4.305 €
5.769 €
7.215 €
8.293 €
225 €
3-280015.X
3-283115.1.X
3-283215.1.X
2-283315.1.X
2-283415.1.X
2-283515.1.X
3-286015.X
2.495 €
3.277 €
4.405 €
5.869 €
7.315 €
8.393 €
225 €
3-280035.X
3-283135.1.X
3-283235.1.X
2-283335.1.X
2-283435.1.X
2-283535.1.X
3-286035.X
3.195 €
3.977 €
5.105 €
6.569 €
8.015 €
9.093 €
300 €
3-280050.X
3-283150.1.X
3-283250.1.X
2-283350.1.X
2-283450.1.X
2-283550.1.X
3-286050.X
3.095 €
3.877 €
5.005 €
6.469 €
7.915 €
8.993 €
300 €
3-280020.X
3-283120.1.X
3-283220.1.X
2-283320.1.X
2-283420.1.X
2-283520.1.X
3-286020.X
3.395 €
4.177 €
5.305 €
6.769 €
8.215 €
9.293 €
330 €
3-280060.X
3-283160.1.X
3-283260.1.X
2-283360.1.X
2-283460.1.X
2-283560.1.X
3-286060.X
5.195 €
5.977 €
7.105 €
8.569 €
10.015 €
11.093 €
525 €
3-280045.X
3-283145.1.X
3-283245.1.X
2-283345.1.X
2-283445.1.X
2-283545.1.X
3-286045.X
3.895 €
4.677 €
5.805 €
7.269 €
8.715 €
9.793 €
375 €
3-280030.X
3-283130.1.X
3-283230.1.X
2-283330.1.X
2-283430.1.X
2-283530.1.X
3-286030.X
5.295 €
6.077 €
7.205 €
8.669 €
10.115 €
11.193 €
450 €
3-280040.X
3-283140.1.X
3-283240.1.X
2-283340.1.X
2-283440.1.X
2-283540.1.X
3-286040.X
kaljena površina i otpornost na varilačke prskotine. Tvrdoća do 0,6 mm dubine. Površinska tvrdoća od oko 700-850 Vickers.
O
Tvrdoća osnove oko 360-420 Vickers. Rok isporuke 0-12 nedelja.
Set pribora 283999 (Besplatno u svim setovima)
Visina stola 750-950 mm
Visina stola 750-1100 mm
II
Visina stola 650-900 mm
Visina stola 850 mm
I
Osnovna izvedba noge
Noga sa točkom i
parking kočnicom
Noga podesiva
po visini I / II
Noga podesiva po visini III sa
točkom i parking kočnicom
1-280858.X
3-280876.xx
3-280878.xx / 77.xx
3-280879.xx
2.000 kg
800 kg
2.000 kg
800 kg
650 mm
650 mm
Videti dole
550-750 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Visina noge bez stola
I 450-700 mm (3-280878.xx) i
II 550-900 mm (3-280877.xx)
Ne preporučuje se za
3-280040.X i 3-280055.X
52,50 €
90,- €
Uključeno uz sto
Sto sa
uključenim
Set 5
1x
Akcijska cena
Visina stola 850 mm
1
225 mm
150 mm
Setovi
500 mm
levi + desni
72,50 €
Priključak za sto
Inbus ključ
Četkica
Brusni kamen
Sredstvo za čišćenje
Sredstvo protiv hvatanja
Dijagonalana mrežu
Dijagonalni raster sa 50 % više
otvora pruža još više steznih
mogućnosti. Koristite povišenu
fleksibilnost za još više kreativnosti.
Skala
4-strano skaliranje
celim obimom štedi
vreme kod stezanja
i podešavanja.
5/2013 · 13
PAKETI PRIBORA...
28
PAKET 1
800 mm
800 mm
Artikal br. 2-283032
Ugaonik
Ugaonik
Čep
280144
280146
280510
1x
1x
4x
598,- €
Umesto toga
730,- €
Povoljna cena: 132,- €
Ponuda važi dok traju zalihe.
28
Ilustracije ne odgovaraju ponudi.
PAKET 2
Artikal br. 2-283033
Prizma Ø 50
Prizma Ø 40
Prizma Ø 120
Prizma sa navojem
280645.1
280650
280652.1
280669
8x
8x
4x
12 x
384,- €
Umesto toga
512,- €
Povoljna cena: 128,- €
Ilustracije ne odgovaraju ponudi.
28
PAKET 3
225 mm
Artikal br. 2-283034
Stezna ploča
Ploča za više steznih vretena
Vertikalana cev
280220
280221
280646
280646.1
1x
1x
2x
2x
100 mm
Stezna ploča
Komplet podupirača
Podupirač zavrtnja
Prizma Ø 120
Prizma Ø 60
Nastavak prizme
280821
280822
280652
280651
280649.2
2x
2x
2x
4x
4x
>> Takođe za sistem 16 postoji adapter 28 –> 16 koji je na raspolaganju.
14 · 5/2013 Ilustracije ne odgovaraju ponudi.
Umesto toga
1.353,- €
898,- €
Povoljna cena: 455,- €
...NA KRAJU GODINE
PAKET 4
150 mm
140 mm
500 mm
Artikal br. 2-163024
300 mm
16
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Ugaonik
Čep
160162
160164
160112
160114
160510
2x
2x
2x
2x
12 x
529,- €
Umesto toga
720,- €
Povoljna cena: 191,- €
Ilustracije ne odgovaraju ponudi.
PAKET 5
500 mm
Artikal br. 2-163025
500 mm
16
Ugaonik
Ugaonik
Čep
160360
160360.1
160560
2x
2x
16 x
Umesto toga
1.348,- €
879,- €
Povoljna cena: 469,- €
Ponuda važi dok traju zalihe.
Ilustracije ne odgovaraju ponudi.
Naš web sajt je sada dostupan
na sledećoj domeni:
www.siegmund.com
Ovde možete skinuti verziju naših:
· Važeći katalog
· cenovnik sistema 16 i 28
· Proizvodni i aplikacioni katalog
Posetite naš web sajt:
www.siegmund.com
Vaša Porudžbina
Fax: +381(0) 11 371 36 64
Adresa / Pečat
Pozovite nas, molim!
Interesuje nas Lising ....... Meseci
Kontakt / Potpis
Ne želim dalje informacije o proizvodu!
Molim Vas pošaljite mi katalog
proizvoda i primene (oko 600 str.)
Količina
Artikal br.
Opis
Cena/kom.
2-168820.P
Akcijska Professional ponuda 16 (strana 6)
3.995,- €
2-288830.P
Akcijska Professional ponuda 28 (strana 10)
5.195,- €
Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Grossaitingen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje.
Plaćanje za 10 dana neto. Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.
Svi tekstovi, slike i elementi dizajna su zaštićeni od strane Bernd Siegmund GmbH. Ni jedan deo ovog prospekta ne sme se menjati analogno ili digitalno ili na neki drugi način,
ne sme biti umnožavan ili publikovani delovi letka bez prethodne pismene saglasnosti zakonitog vlasnika. Za eventualne povrede prava uslediće tužba.
Vaš kontakt partner za Siegmund zavarivačke i stezne sisteme:
16 · 5/2013 Producer
Srbija
Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29
D - 86845 Grossaitingen
TEL: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 0
FAX: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: [email protected]
www.siegmund.com
Halder d.o.o. Beograd
11080 Beograd-Zemun
Tršćanska 21
TEL: +381 (0) 11 371 36 64
FAX: +381 (0) 11 371 36 64
E-Mail: [email protected]
www.siegmund.com
Ukupan iznos
Download

BRZO, JAKO, UNIVERZALNO.