TROŠKOVNIK
STAKLA ZA AUTOBUSE
Red.br.
Šifra
stavke
naručitelja
Opis stavke
Kataloški broj
Jed.
mj.
Količina
1
2535/11
Staklo bočno s preklopnim gornjim
dijelom 1. desno A21
88.75401-6361
kom
1
2
2535/10
Staklo bočno s preklopivim gornjim
dijelom 2.desno A21
88.75401-6367
kom
1
3
2535/12
Staklo bočno s preklopivim gornjim
dijelom 2. i 3. lijevo A21
88.75401-6344
kom
1
4
2535/17
Staklo vjetobrana desno s grijačem
A74
81.75104-0638
kom
1
5
2535/15
Staklo bočno s preklopivim gornjim
dijelom 4. desno A21
88.75401-6369
kom
1
6
2535/14
Staklo bočno zadnje desno A74
83.75101-0837
kom
1
7
2535/09
Staklo bočno s preklopivim gornjim
dijelom 5. lijevo A21
88.75401-6357
kom
1
8
2535/16
Staklo bočno 3. i 4. desno A78
83.75103-0009
kom
1
9
3095/16
Staklo kabine vozača bočno desno
A21
33.77201-2204
kom
1
10
2535/07
Staklo do vozača lijevo komplet A21
88.75301-6163
kom
1
11
2535/08
Staklo bočno s preklopivim gornjim
dijelom 5. desno, 6. lijevo A21
88.75401-6161
kom
1
12
2785/06
Staklo vrata pred. krila na 1 vratima
grij. A21
88.75103-0416
kom
1
13
2785/07
Staklo vrata str. krila na 1 vratima zel.
A21
88.75103-0421
kom
1
14
3095/14
Staklo prednjeg displeja A74, A21,
A78
81.75104-0631
kom
1
15
3095/11
Stražnje staklo A21
88.75103-0008
kom
1
16
2535/06
Staklo bočno zadnje desno A21
88.75103-0081
kom
1
17
2785/03
Staklo 1. putničkih vrata zadnje krilo
83.74440-0541
kom
1
18
2785/04
Staklo vrata pr. krila na 2 i 3 vratima
A21
88.75103-0422
kom
1
19
2785/05
Staklo vrata st. krila na 2 i 3 vratima
A21
88.75103-0423
kom
20
2785/02
Staklo vrata s grijačem - A74
83.75101-0931
kom
1
21
3095/12
Staklo vjetrobrana s grijačem
2486x1123 A21
88.75103-0176
kom
1
22
3095/09
Staklo vjetrobrana lijevo A74
81.75104-0633
kom
1
Jedinična
cijena
Ukupna cijena
23
3095/10
Staklo vjetrobrana desno A74
81.75104-0632
kom
1
24
3095/13
Vjetrobransko staklo BMC Probus
TBX850
58RS173306
kom
1
25
2535/19
Staklo bočno zadnje lijevo A21
8.75101-0960
kom
1
CIJENA BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO S PDV:
U
,
2015.
Ponuditelj:
(odgovorna osoba ponuditelja)
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke naručitelja iz troškovnika, ukoliko se u istom
nalazi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
STAKLA ZA AUTOBUSE
Red. br.
1
2
Stavka
troškovnika
1 - 24
25
Opis stavke troškovnika
Stavke su definirane kataloškim brojevima proizvođača autobusa MAN i ne moraju biti
original dijelovi ali moraju odgovarati tehničkim karakteristikama originala.
Stavka se odnosi na autobus BMC Probus TBX850 i definirana je kataloškim brojem
proizvođača autobusa BMC i ne mora biti originalni dio ali mora odgovarati tehničkim
karakteristikama originala.
Dostava dijelova u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja, FCO GPP
d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1. Moguća oštećenja stakla u transportu do adrese Naručitelja,
bez obzira tko vrši transport, se ne priznaju već je ponuditelj dužan u roku 48 sati isporučiti
drugo staklo o svom trošku. U slučaju da se staklo ne može ugraditi zbog loše kvalitete
ponuditelj je dužan u roku 48 sati isporučiti drugo staklo o svom trošku.
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke
naručitelja iz troškovnika, ukoliko se u istom nalazi.
Download

Link na pdf - GPP Osijek