HTC Flyer
Korisničko uputstvo
Konvencije
Konvencije korišćene u ovom
uputstvu
U ovom korisničkom uputstvu upotrebljavali smo sledeće simbole da označimo korisne ili važne informacije:
Ovo je beleška. Beleške obično daju dodatne informacije, kao na primer, šta se događa ako preduzmete ili ne preduzmete neku akciju. Beleške pružaju i informacije koje se odnose samo na određene situacje.
Ovo je savet. Savet vam daje alternativni način da obavite neku operaciju ili ukazuje na dodatnu opciju koja vam može koristiti.
Ovo označava važnu informaciju koja vam je neophodna da obavite neki zadatak ili da ispravno aktivirate neku opciju.
Ovaj simbol uznačava informaciju koja vas upozorava na potencijalne probleme.
Kako početi
Kako početi
Desna strana
1. Mikrofoni
2. POJAČAVANJE ZVUKA
3. STIŠAVANJE ZVUKA
Šta je u kutiji
Kutija za isporuku sadrži sledeće:  HTC Flyer  Olovku  Bateriju za olovku
 USB kabl
 Adapter za napajanje
 Stereo slušalice s ,5 mm priključkom
Zadnja strana
 Zaštitnu torbicu  Kratko uputstvo za upotrebu
1. Zaštitni poklopac
 Uputstva za bezbedno korišćenje  Karticu sa podacima kol centra 2. Glavna kamera, 5 megapiksela
 Garantni list
3. Zvučnici
HTC Flyer
4. USB konektor
Prednji panel
1. POČETNI EKRAN
2. MENI
3. POVRATAK
4. POSTAVKE OLOVKE
5. Kamera za video-pozive
6. Status kamere za video-pozive
Gornja strana
1. ,5 mm utičnica za slušalice 2. Prekidač za uključivanje i isključivanje
3. LED dioda za upozorenja
Kako početi
Zaštitni poklopac
SIM kartica
Uklanjanje zaštitnog poklopca
SIM kartica u uređaju HTC Flyer je neophodna da biste ostvarili G/G data konekciju. Uređaj prihvata obe verzije (1,8V i V SIM kartica.
Uklonite zaštitni poklopac da biste pristupili SIM kartici i utičnici za memorijsku karticu
1. Isključite HTC Flyer i držite ga čvrsto ekranom na dole
2. Uz pomoć levog i desnog palca potisnite zaštitni poklopac i uklonite ga.
Neke starije SIM kartice mogu biti nefunkcionalne u HTC Flyer-u. Treba da se posavetujete sa operatorom o zameni takve kartice. Ta usluga može da vam bude naplaćena.
Umetanje SIM kartice
1. Isključite HTC Flyer i držite ga čvrsto ekranom na dole.
2. Uklonite zaštitni poklopac.
3. Zlatni kontakti SIM kartice treba da budu okrenuti na dole. Zarezani vrh SIM kartice treba da bude okrenut ka spolja. Lagano gurnite SIM karticu u ležište.
Vraćanje zaštitnog poklopca
1. Poravnajte dva zupca sa donje strane pokloca (po jedan sa svake strane) sa dva ležišta za zupce na Vašem HTC Flyer-u.
Uklanjanje SIM kartice
Proverite da li je HTC Flyer isključen pre uklanjanja SIM kartice.
1. Uklonite zaštitni poklopac.
2. Prstom lagano pritisnite mali osigurač na utičnici za SIM karticu.
2. Položite poklopac na HTC Flyer, nežno
pritiskajte poklopac i uz pomoć palca
gurajte ga na dole dok ne legne na mesto uz
prepoznatljiv „klik“ zvuk.
3. Drugim prstom lagano izgurajte SIM karticu iz utičnice.
5 Kako početi
Memorijska kartica
Punjenje baterije
HTC Flyer je opremljen internom memorijom u kojoj možete da čuvate fotografije, video zapise, i muziku. Ukoliko vam je potrebno više memorisjkog prostora, u HTC Flyer možete dodati memorijsku karticu.
Baterija je delimično napunjena prilikom isporuke uređaja. Pre nego što uključite i počnete da koristite HTC Flyer, preporučuje se da potpuno napunite bateriju. Neke baterije pokazuju bolje radne karakteristike nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja.
Umetanje memorijske kartice
Za punjenje baterije upotrebljavajte samo punjač kojije isporučen uz uređaj.
1. Uklonite zaštitni poklopac
2. Umetnite memorijsku karticu u ležište pri čemu zlatni kontakti treba da budu orijentisani na dole. Krticu gurnite dok ne čujete karakteristični „klik“ zvuk koji označava da je kartica u ležištu.
1. Uključite strujni adapter u USB priključak na HTC Flyer-u.
Uklanjanje memorijske kartice
Ako je HTC Flyer uključen, najpre morate da softverski isključite memorijsku karticu. Ako to ne uradite, postoji mogućnost da nakon toga neke datoteke ili folderi budu nečitljivi.
1. Uklonite zaštitni poklopac
2. Gurnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz utičnice
3. Pažljivo povucite memorijsku karticu iz ležišta.
Softversko isključivanje kartice
Ako morate da uklonite memorijsku karticu dok je HTC Flyer uključen, najpre obavite operaciju softverskog isključivanja (unmount) da biste sprečili upis na memorijsku karticu tokom njenog uklanjanja koji može da ošteti Vaše fajlove i foldere.
1. Sa početnog ekrana pritisnite Podešavanja.
, i dodirnite 2. Dodirnite Memorija tablet uređaja > Izbacivanje
SD kartice
Baterija
HTC Flyer koristi punjivu bateriju. Koliko je dugo moguće raditi na baterijski pogon pre nego što uređaj zatraži ponovno punjenje, uveliko zavisi od toga kako koristite HTC Flyer. Pod načinom upotrebe podrazumevaju se aplikacije i ugrađeni uređaji koje aktivirate (na primer, stalno uključena Bluetooth™ veza koristi više struje). Često surfovanje web-om takođe brže troši bateriju. Takođe, proverite vašu lokaciju: slab signal mobilnog operatora i ekstremne temperaturne razlike su napor za bateriju
2. Uključite strujni adapter u stujnu utičnicu da biste započeli punjenje baterije.
Kada se baterija puni, signalna LED dioda svetli narandžastom svetlošću. Kada svetlost signalne LED diode postane zelena, punjenje je završeno.
Ukoliko punite bateriju dok je HTC Flyer uključen, se prikazuje u statusnom baru ikonica baterije uređaja. Kada je baterija potpuno puna, popunjena je i ikonica u statusnom baru. .
Radi predostrožnosti, punjenje baterije se prekida ako se baterija pregreje.
Uključivanje i isključivanje
uređaja
Uključivanje uređaja
Pritisnite taster POWER. Lagano.
Kada prvi put budete isključivali HTC Flyer, uređaj će tražiti da podesite koja će akcija biti preduzeta na pritisak tastera POWER.
Isključivanje uređaja
1. Ako je ekran isključen, pritisak na taster POWER će ga ponovo aktivirati, nakon čega morate da otključate uređaj.
2. Pritisnite taster POWER i zadržite pritisak nekoliko sekundi.
Kako početi
3. Kada se pojavi meni sa opcijama za isključivanje, dodirnite opciju Isključivanje.
Unošenje PIN koda
Većina SIM kartica isporučuje se sa PIN kodom (personal identification number) koje je podesio mobilni operator. Ako uređaj zahteva unošenje PIN koda, unesite ga i tapnite OK.
Ako tri puta pogrešno unesete PIN kod, vaša SIM kartica biće blokirana. Nema problema. Kontaktirajte vašeg mobilnog operatora i tražite PUK kod (PIN Unblocking Key).
Pokreti prstima
Dodir (Tap)
Kada želite da koristite ekransku tastaturu, birate opcije menija, aplikacije ili ikonice za podešavanja ili aktivirate ekranske tastere, jednostavno ih tapnite prstom.
Pritisak sa
zadržavanjem
(Press and
hold)
Da biste videli dodatne opcije za neku stavku (na primer za aplikaciju, kontakt ili web link) pritisnite prstom stavku i za ternutak sačekajte, dok se ne pojave dodatne opcije.
Prevlačenje
prstom
(Swipe or
slide)
Prevlačenje prstom znači brzo pomeranje prsta horizontalno ili vertikalno preko ekrana.
Prevlačenje
(Drag)
Pritisnite i zadržite prst pre nego što počnete sa prevlačenjem neke stavke. Trudite se da prilikom prevlačenja ne podignete prst sa ekrana sve dok ne završite započeto prevlačenje stavke.
Laki udarac
(Flick)
Upravljanje lakim udarcem je između tapkanja i prevlačenja prstom. Pokret prsta je uvek vertikalni, zavisno od toga da li otvarate ili zatvarate panel sa dodatnim opcijama za neku stavku.
Rotacija
ekrana
(Rotate)
U većini slučajeva, senzor za položaj će sam promeniti orijentaciju ekrana iz portret u landscape format i obrnuto prilikom okretanja samog uređaja. Ako unosite tekst, okretanje ekrana može vam pomoći da lakše unosite tekst koristeći veće tastere ekranske tastature.
Štipkanje
(Pinch)
U nekim aplikacijama, kao što je galerija ili web pregledač, možete “uštinuti” ekran upotrebivši dva prsta (na primer, palac i kažiprst) da biste zumirali (povećali ili smanjili) prikaz slike ili web stranice.
Podesite HTC Flyer prvi put
Kada prvi put uključite HTC Flyer, neophodno je početno podešavanje. Možete da izaberete jezik kome ćete ga koristiti, način na koji se povezujete na internet i da li želite da uređaj sam detektuje vaš trenutni položaj i na koji način. Ako imate listu ličnih kontakata na starom telefonu, možete ih lako preneti u HTC Flyer pomoću Bluetooth uređaja.
Da biste koristili Google aplikacije, morate da imate Google nalog. Ukoliko ga imate, prijavite se na svoj Google naloga sa vašeg HTC Flyer uređaja. Ako nemate Google nalog, korisno je da ga napravite da biste mogli da koristite Google aplikacije kao što je Gmail™ ili Android Market™. Takođe, možete da podesite pristup vašim ostalim email nalozima, ili omiljenim društvenim mrežama kao što je Facebook, Twitter™, i mnoge druge.
Samo pratite uputstva na ekranu i svi vaši nalozi biće ubrzo podešeni.
Podešavanje nekih mogućnosti uređaja zahtevaju stalnu internet vezu, kao što su servisi zasnovani na vašoj trenutnoj lokaciji ili sinhronizacija sa vašim online nalozima. Ova internet veza može prouzrokovati nešto veću razmenu podataka preko vašeg mobilnog operatora, ali ne brinite. Nakon podešavanja naloga možete podesiti vašu vezu da ne koristi prekomernu razmenu odataka sa operatorom.
Načini da prenesete svoje
posojeće kontakte u HTC
Flyer
Postoji nekoliko načina da prenesete svoje kontakte u HTC Flyer. Možete razmeniti podatke o svojim kontaktima na Google nalogu, na računaru, Facebook-u, i raznim drugim listama kontakata.
Kako početi
omiljene stavke.
HTC Sync™
Uskladite podatke sa vašeg starog telefona sa računarom, a zatim upotrebite HTC Sync da biste preneli podatke o kontaktima na HTC Flyer iz programa Microsoft® Outlook®, Outlook® Express ili Windows® Contacts.
Gmail
Gmail Google kontakti će biti automatski biti preneseni na HTC Flyer kad se prijavite na vaš Google nalog. Takođe, svaki Google kontakt koji kreirate na HTC Flyer-u, biće automatski dodat u vaše Google kontakte.
Facebook
Prijavljivanje na Facebook korišćenjem Facebook naloga kroz Facebook za HTC Sense uvešće sve kontakt podatke o vašim prijateljima sa Facebook-a.
Kontakti
Možete da izaberete koje ćete od kontakata izabrati za čuvanje na HTC Flyer-u.
Pritisnite da biste se vratili na prvu stranu početnog ekrana.
SIM kartica
Kopiraće sve kontakte sa vaše SIM kartice na HTC Flyer.
Uporedni pregled (Leap view)
Microsoft
HTC Flyer sinhronizovaće sve podatke Exchange
o vašim poslovnim kontaktima sa ActiveSync® Microsoft Exchange ActiveSync servera na vašem radnom mestu.
Transfer
Da biste prešli na željenu stranicu početnog ekrana, pritisnite ili blago udarite ekran da biste dobili sličice svih osam stranica početnog ekrana.
Upotrebite aplikaciju transfer da biste preneli sve podatke sa starog telefona koji uključuju kontakte, ali i događaje iz kalendara i stare tekstualne poruke.
Početni ekran
Izborom stavki početnog ekrana možete da prilagodite HTC Flyer sopstvenim željama. U početku, na početnom ekranu je vidžet koji pokazuje tačno vreme i meteorološke prilike na vašoj trenutnoj lokaciji. Na početni ekran možete da dodate omiljene aplikacije, prečice, foldere i vidžete koje želite nadohvat prsta. Pogledajte kako se to radi na strani .
Prošireni početni ekran
Kada se proširi vaš niz aktivnosti za koje koristite HTC Flyer, može vam se desiti da jedan početni ekran nije dovoljan. Nema problema. Možete koristiti sedam dodatnih ekrana, što je dovoljno i za najzahtevnije korisnike.
Povucite prstom ulevo ili udesno da biste prešli na sledeću stranu početnog ekrana gde ćete otkriti mnogo dodatnog prostora za ikonice, vidžete i ostale Tapnite na ekran na čiji sadržaj želite da se prebacite.
8 Osnove
Osnove
HTC Flyer se automatski vraća iz stanja mirovanja ako ste podesili neki podsetnik u kalendaru ili alarm na časovniku.
Oključavanje ekrana
Povucite prstom na gore da biste otključali ekran. Podešavanje glasnoće
Podesite glasnoću alarma, upozorenja ili muzike i glasa pri slušanju multimedijalnih sadržaja.
Podešavanje glasnoće multimedije
Pritisnite tastere VOLUME UP ili VOLUME DOWN da biste podesili glasnoću. Na ekranu će se prikazati prozor koji pokazuje nivo glasnoće multimedijalnih sadržaja.
Podešavanje glasnoće preko opštih
postavki
1. Sa početnog ekrana, pritisnite Podešavanja > Zvuk > Jačina.
, i dodirnite 2. Pomerajte prst levo ili desno preko kontrole da biste podesili glasnoću multimedije, alarma i upozorenja. Izabrani primer zvuka čuće se svaki put kad odredite glasnoću da bi vam demonstrirao glasnoću koju ste podesili.
3. Kada ste zadovoljni podešenom gasnoćom, dodirnite OK.
Ako ste podesili “mrežu za otključavanje”, pin ili lozinku, HTC Flyer će tražiti da ponovo nacrtate prstom “mrežu za otključavanje”, unesete pin ili lozinku za otključavanje.
Ako ste podesili podsetnik ili alarm, prevucite prstom ili da biste odložili ili zanemarili tekuće upozorenje.
Pokretanje aplikacija sa zaključnog ekrana
Stanje mirovanja
Stanje mirovanja štedi baterije HTC Flyer-a kada je ekran isključen. Istovremeno, ovo stanje sprečava slučajno aktiviranje tasterima dok je vaš HTC Flyer u torbi ili džepu. I u stanju mirovanja, HTC Flyer će primati poruke i pozive.
Prebacivanje u stanje mirovanja
Kratko pritisnite taster POWER da biste ugasili ekran i prebacili HTC Flyer u stanje mirovanja. Takođe, HTC Flyer automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog perioda neaktivnosti. Povratak iz stanja mirovanja
Da biste probudili HTC Flyer, pritisnite kratko taster POWER. Nakon toga, moraćete da otključate ekran.
Na zaključanom ekranu, prenesite ikonicu aplikacije na prsten za otključavanje da biste otključali uređaj i automatski startovali željenu aplikaciju.
Zaklučani ekran možete da podesite na Postavke > Personalizuj > Zaključaj tako da pokazuje Vaše omiljene aplikacije.
Osnove
Status i upozorenja
Statusne ikonice
Šta označavaju prikazane ikonice:
Jačina signala
Baterija je puna
Roaming (strana mreža)
Baterija se puni
Nema signala
Baterija je na izmaku (ostalo je 0%)
Aktivna je GPRS veza
Baterija je gotovo ispražnjena (ostalo je 10%)
Koristi se GPRS veza
Utišani način rada (bez zvuka)
Aktivna je EDGE veza
Obaveštavanje vibracijom
Koristi se EDGE veza
Povezane žičane slušalice s mikrofonom
Aktivna je G veza
Povezane žičane slušalice
Koristi se G veza
Bluetooth je uključen
Aktivna je HSDPA veza
Povezan je drugi Bluetooth uređaj
Koristi se HSDPA veza
Avionski mod (bez konekcija)
Nije instalirana SIM kartica
GPS prijemnik je uključen
Aktivna je veza sa WiFi® mrežom
Podešen je alarm
Razmena podataka
Nova Gmail poruka
Više neprikazanih obaveštenja
Nova Exchange ActiveSync ili POP/IMAP email poruka
Opšte upozorenje
Problem sa isporukom email poruke
HTC Flyer povezan na računar preko USB kabla
Nova SMS/MMS poruka
Wi-Fi je uključen i dostupne su bežične mreže
Problem sa isporukom SMS/
MMS poruke
Aktiviran je Wi-Fi Hotspot način rada
Nova Google Talk™ glasovna poruka
Slanje podataka (animirano)
Predstojeći događaji iz kalendara Preuzimanje podataka (animirano)
Nove informacije sa društvenih mreža
Čekanje na slanje podataka Usaglašene preporuke za kontakt
Preuzeta aplikacija sa Android Marketa je uspešno instalirana
Zahtev za uparivanje Bluetooth uređaja
Na raspolaganju je nova verzija aplikacije preuzete sa Android Marketa
Novi softver za HTC Flyer je na raspolaganju
Memorijska kartica je bezbedna za uklanjanje iz uređaja ili se priprema za upotrebu
Reprodukuje se muzika
Na memorijskoj kartici ostalo je suviše malo raspoloživog prostora
Upozoravajuće ikonice
Upozoravajuće ikonice u statusnoj liniji obaveštavaju vas o novim porukama, događajima u kalendaru ili podešenim alarmima.
Upozoravajuća LED dioda
Upozoravajuća LED dioda bojom svetla pokazuje:
Značenje upozoravajućih ikonica:
 Zeleno, kada je HTC Flyer povezan na punjač ili 10 Osnove
na računar i baterija je potpuno napunjena.  Prekidajuće zeleno, kada postoje obaveštenja koja još niste pogledali.  Narandžasto, kada se baterija puni.  Prekidajuće crveno, kada je preostali kapacitet baterije na kritično niskom nivou.
Panel sa upozorenjima
Kada dobijete novo obaveštenje, možete da otvorite Panel sa upozorenjima da pogledate poruku, podsetnik ili obaveštenje o događaju. Panel sa upozorenjima omogućava i brzi prelazak između otvorenih aplikacija, te brzo upravljanje uređajima kao što su Wi-Fi i Bluetooth.
Da biste otvorili panel sa upozorenjima, pritisnite prstom statusni bar i povucite prstom na dole.
Ako imate više upozorenja, možete da skrolujete ekran na dole da biste ih sve videli.
Panel sa upozorenjima možete da otvorite i na početnom ekranu ako tapnete na ikonicu za upozorenja.
Prebacivanje između pokrenutih aplikacija
U panelu za upozorenja dostupne su sve pokrenute aplikacije.
1. Pritisnite i zadržite pritisak na statusnom baru, a zatim povucite prstom na dole da biste otvorili panel sa upozorenjima.
2. U odeljku sa pokrenutim aplikacijama dodirnite željenu aplikaciju da biste je reaktivirali.
Pritisnite i zadržite da biste videli spisak pokrenutih aplikacija.
Upotreba brzih postavki
Brzo podešavanje omogućava lako aktiviranje Wi-Fi, Bluetooth, GPS i drugih mogućnosti, a obezbeđuje i brzi pristup ostalim podešavanjima HTC Flyer-a.
1. Pritisnite i zadržite statusni bar, povucite prstom na dole da biste prikazali panel sa upozorenjima.
2. Dodirnite stavku za brzo podešavanje.
3. Dodirnite kontrolni boks da biste aktivirali ili deaktivirali stavku.
Zatvaranje panela za upozorenja
Pritisnite i zadržite donju liniju panela za upozorenja i povucite prstom na gore. Ili samo pritisnite .
Povežite HTC Flyer na
računar
Kada povežete HTC Flyer na računar preko USB kabla, otvoriće se prozor „Connect to PC“ na kome možete da izaberete načina na koji će se koristiti USB veza.
Izaberite neki od sledećih načina povezivanja i dodirnite taster „Done“:
11 Osnove
Punjenje
baterije
Izaberite ovu opciju kada priključujete HTC Flyer na računar samo da bi se dopunila baterija.
HTC Sync
Izaberite ovu opciju ako želite da pokrenete sinhronizaciju kontakata, događaja u kalendaru i ostalih informacija između računara i HTC Flyer-a.
Disk uređaj
USB
tethering
Internet
preuzimanje
(passthrough)
Odaberite ovaj način da biste razmenili ili kopirali fajlove između interne memorije ili memorijske kartice (ako je instalirana) HTC Flyera i računara.
Kada je aktiviran ovaj način povezivanja, sa HTC Flyer-a nećete imati pristup SD kartici, te zbog toga nećete moći ni da upotrebljavate aplikacije koje koriste SD karticu.
Ako vaš računar nije povezan na internet, pomoću ove opcije možete da podelite aktivnu internet vezu na HTC Flyer-u sa Vašim računarom. Ako je povezan HTC Flyer, biće povezan i računar.
Ako nemate SIM karticu sa data konekcijom ili pristup Wi-Fi mreži, a Vaš računar je povezan na internet, ovim tipom veze možete preko računara koristiti internet vezu za Vaš HTC Flyer.
Kopiranje fajlova između
računara i interne memorije
ili memorijske kartice HTC
Flyer-a
memorijsku karticu.
 Kopiranje fajlova iz interne memorije HTC Flyer-a ili sa memorijske kartice na Vaš računar.
5. Nakon kopiranja fajlova na računaru pokrenite opciju sigurnog uklanjanja izmenjivih diskova (onih na HTC Flyer-u) da biste se obezbedili od gubitka fajlova na HTC Flyer-u. 6. Nakon toga možete:
 Da isključite USB kabl koji povezuje računar i HTC Flyer.
 Ako želite da HTC Flyer ostane povezan na vaš računar, na HTC Flyer-u otvorite panel za upozorenja, dodirnite Disk uređaj, odaberite opciju izuzimanja za disk, i dodirnite taster Gotovo.
Kopiranje teksta,
pretraživanje i deljenje
informacija
U aplikacijama kao što su web pregledač ili E-pošta, možete da obeležite (selektujete) tekst i izaberete šta želite da uradite s njim.
Obeležavanje teksta
1. Pritisnite željenu reč i zadržite pritisak.
2. Povlačite oznake za početak i kraj teksta da biste označili ceo željeni tekst.
Možete da kopirate muziku, fotografije i ostale fajlove na internu memoriju ili memorijsku karticu (ako je instalirana). 1. Povežite HTC Flyer sa Vašim računarom, koristeći priloženi USB kabl.
2. Na ekranu Povezivanje sa računarom HTC Flyer-a, dodirnite opciju Disk uređaj a zatim taster Gotovo. Na Vašem računaru interna memorija HTC Flyer-a i memorijska kartica biće prepoznate kao dva dodatna diska.
3. Otvorite prozor sa sadržajem interne memorije ili memorijske kartice.
4. Na raspolaganju su sledeće operacije:
 Kopiranje fajlova sa računara na internu memoriju HTC Flyer-a ili na instaliranu Da biste kopirali web adresu iz pregledača, pritisnite i zadržite link dok se ne pojave opcije, a zatim dodirnite Kopiraj URL.
Kopiraj i nalepi tekst (copy/ paste)
1. Nakon obeležavanja teksta, dodirnite opciju Kopiraj.
Obeleženi tekst biće zapamćen.
2. U polju za unos teksta (na primer u polju za
pisanje poruke), pritisnite i zadržite pritisak
1 Osnove
na mestu gde želite da umetnete zapamćeni
tekst).
3. Dodirnite opciju Nalepi.
Pretraživanje i prevođenje teksta
1. Nakon obeležavanja željenog teksta, dodirnite .
2. Dodirnite jednu od sledećih ikonica:
Google Search
Traži informacije vezane za izabrani tekst preko Google pretraživača.
Wikipedia
Traži informacije vezane za izabrani tekst na sajtu Wikipedia.
YouTube
Traži video-zapise vezane za izabrani tekst na YouTube® sajtu.
Google Translate
Prevodi izabrani tekst na drugi jezik.
Google Dictionary
Traži izabrani tekst u Google rečniku.
Lepljenje izabranog teksta u novu poruku ili
status na društvenim mrežama
1. Nakon obeležavanja izabranog teksta dodirnite .
2. Izaberite mesto gde će nalepiti tekst u novu poruku, multimedijalni zapis, email poruku ili Vaš status na nekoj društvenoj mreži kao što je Twitter.
Štampanje
Povežite HTC Flyer na podržani štampač da biste štampali dokumente, poruke E-pošte, fotografije i ostalo.
 HTC Flyer i štampač moraju da budu uključeni i povezani na istu lokalnu mrežu. Povežite HTC Flyer na lokalnu mrežu uz pomoć Wi-Fi konekcije. Za povezivanje štampača, pogledajte priručnik koji je priložen uz štampač.
 Lokalna mreža ne sme da bude zaštićena firewall-om.
1. Otvorite aplikacije kao što ke E-pošta ili Galerija i izaberite fajl koji želite da štampate.
2. Pritisnite , a zatim dodirnite Štampaj. U nekim aplikacijama nakon pritiskanja , možda ćete morati da tapnete taster „More“ da biste dobili opciju Štampaj.
3. Na ekranu za štampanje, dodirnite štampač na kome želite da štampate.
4. Izaberite fajlove koje želite da štampate u vrhu ekran ili obeležite strane koje želite da štampate.
Dodirnite opciju Napredna podešavanja da biste podesili veličinu papira, izgled štampanog dokumenta i orijentaciju strane. Izaberite da li želite da štampate u boji ili crno-belo.
5. Dodirnite Print.
Možete da proverite stanje dokumenta koji se štampa ako otvorite panel sa upozorenjima i tapnete na dokument ili sliku koju štampate.
1 Personalizacija
Personalizacija
2. Pritisnite 3. Otkucajte naziv nove scene i dodirnite taster Gotovo.
4. Personalizujte scenu dodajući vidžete i ostale elemente, aranžirajući izgled početnog ekrana, te menjajući skin ili pozadinske slike. Sve izmene biće automatski upisane u vašu scenu.
Učinite HTC Flyer zaista
vašim
Preimenujte scenu
Učinite da HTC Flyer izgleda i zvuči tačno onako kako želite. Obeležite ga ličnom pozadinom početnog ekrana, različitim temama i zvucima upozorenja za pristiglu poruku, E-poštu ili podsetnik iz kalendara.
Dodirnite na taster Personalizuj na početnom ekranu da biste započeli lična podešavanja
Upotreba priloženih scena
HTC Flyer je opremljen već pripremljenim scenama, sa različitim pozadinama i kolekcijom vidžeta koji odražavaju vaše afinitete. Možete odabrati pripremljene scene za rad, zabavu, putovanje ili društveni život.
> Scene.
2. Prelazite prstom s desna na levo dok ne dođete do scene koja vam odgovara.
3. Dodirnite Primeni.
Kada kreirate novu scenu, počećete sa praznim početnim ekranom.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Scene.
3. Pritisnite i zadržite izabrani simbol scene, zatim dodirnite Preimenuj.
4. Unesite novo ime scene, pa dodirnite Gotovo.
2. Pritisnite Svaki put kada izmenite nešto na početnom ekranu, HTC Flyer automatski snima izmene u scenu koja je aktivna.
Kreiranje nove scene
> Scene.
2. Prelazite prstom s desna na levo dok ne dođete do scene koju želite da preimenujete.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Koristite različite scene za razne stranice početnog ekrana, koje odražavaju vaše životne stavove. Obeležite razne strane početnog ekrana vašim poslom, kućom ili putovanjima i lako se prebacujte između njih.
Da biste preuzeli dodatne sccene, dodirnite Scene > Preuzmi još.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Brisanje scena
Personalizujte HTC Flyer
prigodnim scenama
1. Sa početnog ekrana, dodirnite , i dodirnite opciju Nova scena..
>
> Scene.
, zatim dodirnite Obriši.
3. Prelazite prstom s desna na levo i dodirnite na scene koje želite izbrišete.
4. Dodirnite Obriši.
Izmena pozadine
Personalizacija pozadine uz pomoć vaših omiljenih fotografija je najbrži načina da vaš HTC Flyer dobije svež izgled. Pregledajte kolekciju pozadina koji se već nalaze u HTC Flyer-u ili izaberite fotofrafije koje ste sam zabeležili kamerom. Na vaš početni ekran možete da postavite i animirane pozadine.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Pozadine.
2. Dodirnite neku od sledećih opcija:
HTC
Izaberite neku od priloženih pozadine pozadina, pa dodirnite Prikaz >
Primeni.
Live
Izaberite neku od priloženih pozadine pozadinskih animacija. Dodirnite opciju Prikaz, a zatim dodirnite Primeni.
Galerija
Izaberite neku od snimljenih ili razmenjenih fotografija. Napravite odgovarajući izrez i dodirnite opciju Sačuvaj.
Za preuzimanje dodatnih pozadina, dodirnite Pozadine > HTC pozadine > Preuzmi još.
>
1 Personalizacija
Primenite novu temu
vidžeta.
Personalizujte dodatno HTC Flyer primenom tema. Teme daju potpuno nov izgled ekranskim tasterima, aplikativnim ekranima, opcijama menija, i mnogim drugim elementima.
1. Sa naslovnog ekrana, dodirnite 2. Povucite vidžet ka tasteru Izmeni aktiviran).
(ako je > Teme.
2. Prelazite prstom s desna na levo dok ne dođete do teme koju želite da primenite.
3. Dodirnite Primeni.
Da biste preuzeli dodatne teme, dodirnite Teme > Preuzmi još.
>
Personalizujte početni ekran
uz pomoć vidžeta
Vidžeti pikazuju važne informacije i multimediajni sadržaj na početnom ekranu. Neki vidžeti su već deo vašeg početnog ekrana. Po želji, možete ih zameniti ili dodati nove iz kolekcije vidžeta.
Dodavanje vidžeta na početni ekran
1. Izaberite stranicu početnog ekrana na koju želite da postavite novi vidžet.
2. Dodirnite > Vidžet.
3. Izaberite željeni vidžet.
4. Većina HTC vidžeta raspoloživa je u različitim formama i dimenzijama. Prelazite prstom s desna na levo dok ne dođete do onog stila vidžeta koji odgovara vašim potrebama i dodirnite Dodati vidžet.
Takođe možete dodati vidžete za brza podešavanja Wi-Fi mreže, mobilne mreže ili Bluetooth uređaja. Skrolujte nadole listu vidžeta, dodirnite opciju Podešavanja, a zatim dodirnite vidžet koji želite.
Za preuzimanje dodatnih vidžeta, dodirnite Vidžet > Preuzmi još HTC vidžeta.
>
Promena podešavanja vidžeta
Možete promeniti početna podešavanja nekih vidžeta (na primer, za vidžete Ljudi i E-pošta) na početnom ekranu.
1. Pitisnite i zadržite vidžet na početnom ekranu. HTC Flyer će vibrirati i videćete obojeni kvadrat oko oko vidžeta. Još ne podižite prst sa Otvoriće se odgovarajući ekran na kome možete izmeniti neka podešavanja vidžeta koji ste izabrali.
3. Podesite vidžet po svojoj želji
Dodavanje ikonica i prečica
na početni ekran
Postavite ikonice aplikacija na početni ekran da biste brže aktivirali programe. Na početni ekran takođe možete da dodate prečice za podešavana i posebne informacije kao što su već označene web stranice, telefonski brojevi za brzo biranje, muzičke liste, česte putne rute za navigavciju i mnoge druge stvari.
Raspoložive prečice zavise od aplikacija koje su instalirane na vaš HTC Flyer.
1. Izaberite stranicu početnog ekrana na koju želite da postavite novu ikonicu ili prečicu.
2. Dodirnite izabrano mesto a zatim dodirnite aplikaciju da biste dodali ikonicu aplikacije, ili Prečica da biste dodali prečicu na podešavanja ili informacije.
Za dodavanje ikonice aplikacije na početni ekran takođe možete da pritisnete , tapnete , a zatim pritisnete i zadržite ikonicu aplikacije. Ne podižući prst, povucite ikonicu na prazan prostor početnog ekrana , pa podignite prst.
Dodavanje foldera na
15 Personalizacija
početni ekran
Upotrebite foldere da biste grupisali srodne aplikacije ili prečice i tako održali početni ekran urednim i organizovanim. Takođe možete da dodate foldere sa informacijama koji će sadržavati ažurne informacije o preuzetim Bluetooth fajlovima, kontaktima sa Facebook-a i mnogim drugim stvarima.
Kreitranje nove fascikle i dodavanje stavki u
fasciklu
1. Izaberite stranicu početnog ekrana na kojoj želite da kreirate folder 2. Dodirnite > Fascikle.
3. Dodirnite Nova fascikla.
4. Pritisnite i zadržite ikonicu koju želite da prenesete u fasciklu. HTC Flyer će vibrirati. Još ne podižite prst sa ekrana.
5. Povucite ikonicu aplikacije i spustite je na fasciklu.
Pomeranje vidžeta ili ikonica
1. Pritisnite i zadržite prst na vidžetu ili ikonici koju želite da pomerite. HTC Flyer vibrira i uočićete obojeni kvadrat oko vidžeta ili ikonice. Još ne podižite prst.
2. Povucite vidžet ili ikonicu na novu poziciju na ekranu.
 Povucite vidžet ili ikonicu do leve ili desne ivice ekrana ako želite da ih premestite na neku drugu stranicu početnog ekrana.
 Ako vidžet ili ikonicu povučete do mesta koje već zauzima neka druga ikonica, ona će se automatski pomeriti da bi napravila mesto za novu stavku.
3. Kada je vidžet ili ikonica na željenom mestu, podignite prst.
Uklanjanje vidžeta ili ikonice
1. Pritisnite i zadržite prst na vidžetu ili ikonici koju
želite da uklonite. HTC Flyer vibrira i uočićete
obojeni kvadrat oko vidžeta ili ikonice. Još ne
podižite prst.
2. Povucite vidžet ili ikonicu do tastera Ukloni Dodirnite ikonicu fascikle da biste je otvorili i imali pristup aplikacijama i prečicama koje su u fascikli.
Preimenovanje fascikli
1. Dodirnite fasciklu da biste je otvorili 2. Pritisnite i zadržite naslovnu traku na prozoru fascikle.
3. Unesite ime nove fascikle i dodirnite OK.
Preuređivanje i uklanjanje
ikonica i prečica na
početnom ekranu
Preuređivanjem vidžeta i ikonica na početnom ekranu napravićete više prostora za dodavanje novih stavki. Takođe možete da sklonite vidžete i ikonice koje ne koristite često.
.
3. Kada se vidžet ili ikonica oboje crveno, podignite prst.
Postavke startne trake
Možete da uredite startnu traku u dnu početnog ekrana u koju ćete staviti često korišćene ikonice i prečice.
1. Uklonite aplikaciju koju ne koristite često iz startne trake. Pritisnite i zadržite ikonicu aplikacije, i povucite je izvan početnog ekrana na taster za uklanjanje .
1 Personalizacija
2. Pritisnite i zadržite upražnjeno mesto, a onda izaberite ikonicu aplikacije ili prečicu koju želite da postavite na to mesto.
Preuređivanje početnog
ekrana
Izmenite redosled stranica početnog ekrana u skladu s vašim potrebama. Na primer, pomerite stranice sa često korišćenim vidžetima, prečicama i fasciklama bliže glavnoj stranici početnog ekrana.
Centralni simbol među sličicama je uvek prva strana početnog ekrana.
Izbor priloženih zvučnih tema
1. Sa početnog ekrana, dodirnite tema.
> Zvučna
2. Na ekranu za zvučne teme, dodirnite naziv željene zvučne teme.
3. Možete da tapnete zvučne teme.
da biste čuli neki zvuk iz 4. Dodirnite Primeni.
Za preuzimanje dodatnih zvučnih tema, dodirnite > Zvučne teme > Preuzmi još.
Kreiranje zvučne teme
> Nova
1. “Štipnite” ekran pomoću dva prsta da biste aktivirali sličice strana početnog ekrana.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite zvučna tema.
2. Pritisnite i zadržite sličicu strane početnog ekrana koju želite da pomerite. HTC Flyer vibrira. Još ne podižite prst.
2. Na ekranu za zvučne teme, dodirnite New
sound set.
3. Povucite sličicu ka željenom položaju i podignite prst.
3. Unesite ime za novu zvučnu temu, zatim dodirnite Gotovo. Nova tema biće dodata u listu raspoloživih tema. Novoj zvučnoj temi možete dodati razne zvuke i melodije po sopstvenom izboru.
Prilagođavanje zvučne teme
Prilagodite zvučnu temu izmenom zvukova za alarme, upozorenja, nove SMS i poruke E-pošte ili podsetnike iz kalendara. Možete primeniti priložene zvuke i melodije ili one koje ste sami snimili (izuzeti su zvuci za obaveštenja)
1. Sa početnog ekrana, dodirnite teme.
> Zvučne
2. Izaberite zvučnu temu koju želite da prilagodite ili kreirajte novu zvučnu temu, zatim dodirnite Primeni.
Podešavanja zvučne teme
Izaberite lična podešavanja kojima će Vas HTC Flyer zvučno upozoravati ili obaveštavati. Izmenom zvučne teme, možete brzo podesiti da vaš HTC Flyer bude zabavan i glasan kada ste u društvu prijatelja ili suptilan i diskretan kada ste na poslu. Svaka zvučna tema obuhvata zvučne signale za dolazne SMS ili poruke E-pošte, podsetnike iz kalendara, alarme i ostala obaveštenja.
3. Izmenite zvuk obaveštenja i alarm na ekranu za postavke. Zatim u aplikacijama za poruke, email i kalendar izaberite zvuke za obaveštenja o novim porukama, emailovima i podsetnicima iz kalendara.
HTC Flyer će automatski upisati izmene u zvučnu temu koju trenutno koristite.
Izmena zvuka za obaveštenja
1. Sa početnog ekrana, dodirnite obaveštenja.
> Zvuk
2. Izaberite vrstu obaveštenja za koju želite da izmenite zvuk
1 Personalizacija
3. Dodirnite zvuk koji želite da koriste. Izabrani zvuk će se čuti prilikom promene izbora.
.
Vraćanje skrivenih kartica
4. Dodirnite Primeni.
Iako ne možete primeniti svoje zvuke za obaveštenja, možete da dodirnete Preuzmi još da biste preuzeli dodatne zvučne fajlove sa HTC Hub-a.
Izmena zvuka alarma
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 4. Kada završite uređivanje pritisnite > Alarm.
2. Dodirnite na neki od priloženih zvukova koji želite da koristite.
1. Otvorite aplikaciju u kojoj ste prethodno sakrili neku od kartica
2. Pritisnite i zadržite karticu. Kada se ekran promeni tako da prikazuje skrivene kartice, podignite prst.
3. Pritisnite i zadržite karticu koju želite da prikažete, zatim je povucite nadole na željenu poziciju.
Da biste koristili vaše zvučne fajlove, dodirnite Novi
alarm, izaberite zvuk koji želite da uvezete na listu alarma i dodirnite OK.
3. Dodirnite Primeni.
Brisanje zvučnih tema
1. Sa početnog ekrana, dodirnite teme.
2. Pritisnite > Zvučne
, pa dodirnite Obriši.
3. Dodirnite jednu ili više zvučnih tema koje želite da obrišete. 4. Dodirnite Obriši.
4. Kada završite uređivanje pritisnite .
Uređivanje i skrivanje kartica
u aplikacijama
Postavke zaključanog ekrana
Možete da preuredite kartice u dnu ekrana kod nekih aplikacija da biste pre došli do informacija koje češće koristite ili da biste uklonili kartice koje vam nisu potrebne.
1. Pokrenite aplikaciju koja ima uobičajene kartice u dnu ekrana (na primer muzičku biblioteku).
2. Pritisnite i zadržite karticu. Kada se ekran promeni tako da se prikaže prazan prostor, podignite prst.
3. Učinite nešto od sledećeg:
Pomerite
karticu
Pritisnite i zadržite karticu koju želite da pomerite, i povucite je na novi položaj.
Uklonite
karticu
Pritisnite i zadržite karticu koju želite da sakrijete, zatim je povucite na gore. Kada vidite obojeni kvadrat, podignite prst.
Na zaključanom ekranu možete da imate omiljene aplikacije.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite .
2. Dodirnite Zaključavanje ekrana.
3. Dodirnite aplikacije koje želite da promenite, a zatim izaberite aplikacije koje želite na zaključanom ekranu.
18 Pretraga i web pregledač
Pretraga i web
pregledač
Pretraživanje možete da preusmerite samo na web ili samo na informacije neke od aplikacija koje koristi HTC Flyer. Dodirnite na ikonicu a zatim dodirom podesite stavke koje će se pretraživati..
3. U polje za pretraživanje unesite reči koje tražite. Kako kucate, u listi će se pojavljivati odgovarajuće preporučene stavke iz vašeg HTC Flyer-a i sa Google web pretraživača.
Pretraživanje HTC Flyer-a i
web-a
Možete pretraživati informacije na HTC Flyer-u i na web-u korišćenjem Google pretrage. Neke aplikacije, kao što su Ljudiili E-pošta, opremljene su sopstvenim funkcijama za pretraživanje koje možete da koristite samo u oviru ovih aplikacija.
Podešavanje opcija pretrage
1. Na početnom ekranu pritisnite dodirnite Podešavanja.
, zatim 2. Dodirnite Pretraga > Google pretraga.
3. Izaberite podešavanja koja želite.
Prikaži web
predloge
Aktivira prikaz predloženih pretraga tokom kucanja. Upotrebi
moju
lokaciju
Uzima u obzir trenutnu lokaciju da bi pretraživač pronašao lokalno dostupne sadržaje.
Istorija
pretrage
Upotrebljava istoriju pretraživanja koju beleži Google pretraživač i koja je vezana za vaš Google nalog. Dodirnite na postavke istorije pretraživanja da biste u pregledaču videli istoriju pretraživanja koja je povezana sa vašim Google nalogom.
4. Pritisnite .
5. Dodirnite Pretražive stavke, zatim izaberite stavke za koje želite da budu uključene kada vršite pretraživanje.
Pretraživanje weba i uređaja HTC Flyer
1. Sa početnog ekrana, pritisnite dodirnite Pretraga.
, zatim 2. Izaberite gde će se pretraživati.
U početku, polje za Google pretragu prikazuje ikonicu Sve , koja pokazuje da će se pretraživati i web i tablet HTC Flyer. 4. Učinite nešto od sledećeg:
 Ako se tražena stavka nalazi u listi, dodirnite je i stavka će se pokrenuti uz pomoć odgovarajuće aplikacije.
 Ako želite da prepravite neku od stavki sa liste, dodirnite . Stavka će se pojaviti u polju za pretraživanje gde možete da je prepravite.
 Ako stavka koju tražite nije na listi, dodirnite za web pretraživanje. Pokrenuće se pregledač i prikazaće rezultate pretrage Google pretraživača.
Brza pretraga informacija na webu
Brzo traženje omogućava vam da preuzmete dodatne informacije sa weba. Kada unesete novu reč ili frazu, možete lako da potražite dodatne informacije na popularnim web sajtovima ili web servisima kao što su Google pretraživač ili Wikipedia
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
traženje.
> Brzo
2. Ako je aktivirana ekranska tastatura, pritisnite da je zatvorite tako da vidite kartice u dnu ekrana.
3. Klizajte preko kartica dok ne naiđete na odgovarajuću, gde želite da tražite informaciju. Zatim u polje za pretragu unesite reči ili frazu koju tražite.
4. Dodirnite .
Nakon pretraživanja na jednoj kartici, možete automatski da nastavite traženje istih reči ili fraze klizanje do druge kartice za pretragu.
1 Pretraga i web pregledač
Navigacija i uvećavanje web strane
Prevođenje reči na druge jezike
1. Sa početnog ekrana, dodirnite traženje.
> Brzo
2. Ako je aktivirana ekranska tastatura, pritisnite da je zatvorite tako da vidite kartice u dnu ekrana.
3. Prevlačite prstom do kartice Google prevodilac. 4. Pod stavkom Sa jezika, izaberite polazni jezik za reči ili frazu koju unosite, a zatim unesite te reči ili frazu.
5. Pod stavkom Na jezik, izaberite neki od jezika za koje je dostupan prevod.
6. Dodirnite Prevedi.
Upotreba web pregledača
Morate da imate aktivnu GSM ili Wi-Fi konekciju za pristup internetu.
Učinite nešto od sledećeg da biste pokrenuli web pregledač i počeli surfovanje na web-u:
 Na početnom ekranu, dodirnite Internet ili
 Sa početnog ekrana, dodirnite
> Internet.
 Možete da prevlačite prstom preko ekrana da biste videli ostale delove web stranice.
 Dodirnite ekran brzo dva puta da biste uvećali prikaz. Zatim ponovo dodirnite dvaput brzo da biste umanjili prikaz. Takođe, možete da upotrebljavate dva prsta kojima razvlačite ili štipkate ekran menjajući veličinu prikaza web stranice.
Izbor veza na web stranicama
Dodirnite na link da biste ga pokrenuli, ili pritisnite i zadržite link da biste dobili više opcija.
Link
Šta se dešava
Adresa
web
stranice
(URL)
 Dodirnite na hipervezu da biste otvorili web stranicu.  Pritisnite i zadržite link da biste otvorili meni koji omogućava da link pokrenete, zapamtite, podelite ili kopirate u klipbord.
Adresa
E-pošte
 Dodirnite da biste poslali poruku E-pošte na navedenu adresu.  Pritisnite i zadržite link, zatim dodirnite Kopiraj u meniju da iskopirate adresu E-pošte u klipbord. Kasnije možete da nalepite ovu adresu ako kreirate novi kontakt ili novu poruku E-pošte.
Odlazak na web lokaciju
1. Na ekranu pregledača, dodirnite polje za unos web adrese na vrhu ekrana. 2. Unesite adresu web stranice koristeći ekransku tastaturu. Kako unosite adresu, odgovarajuće web adrese pojavljivaće se u listi na ekranu.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite adresu iz liste da biste učitali odgovarajuću web stranicu.
 Završite kucaje web adrese, pa dodirnite .
Promena orijentacije ekrana
Okrenite HTC Flyer postrance da prikažete web pregledač u u položenoj orijentaciji.
Ako se orijentacija ekrana ne promeni automatski, uključite automatsku orijentaciju ekrana. Sa početnog ekrana, pritisnite , dodirnite Postavke > Prikaz, čekirajte opciju Orijentacija.
Pokretanje novog prozora web pregledača
Pokretanje višestrukih prozora u web pregledaču plakšava prelazak sa jedne web stranice na drugu.
1. Dok gledate web stranicu, dodirnite da prikažete panel za prozore.
2. Dodirnite .
Novi prozor web pregledača otvoriće se preko celog ekrana.
0 Pretraga i web pregledač
Prebacivanje između prozora web
pregledača
1. Na ekranu pregledača, dodirnite da prikažete panel za prozore.
2. Prevlačite prstom desno ili levo da biste prelazili preko umanjenih sličica web stranica.
Flyer i vaše lične podatke, savetujemo da preuzimate aplikacije samo iz proverenih izvora.
1. Pokrenite web pregledač, idite na web stranicu gde se nalazi željena aplikacija i preuzmite je.
2. Na web stranici pratite uputstva za preuzimanje aplikacije.
Pre nego što instalirate preuzetu aplikaciju, morate da dozvolite instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Postavke > Aplikacije > Nepoznati izvori.
Pregled preuzetih fajlova
Dok gledate web stranicu, pritisnite zatim dodirnite Više > Preuzeto.
Pregled obeleženih i ranije
posećenih stranica
3. Dodirnite na željenu sličicu za brzi prelazak između stranica pregledača.
Kada dodirnete umanjenu sličicu web stranice, odgovarajuća web stranica prikazaće se ispod panela za prozore.
4. Učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite da biste zatvorili prozor web pregledača.
 Da biste prikazali web stranicu preko celog ekrana i zatvorili panel za prozore, dodirnite .
Preuzimanje sa weba
Učinite više nego što je pregledanje web stranica. Sa interneta možete da preuzimate fajlove sa fotografijama, muzikom pa i novim aplikacijama uz pomoć web pregledača.
 Svi preuzeti fajlovi spremaju se u internu memoriju  Pre preuzimanja aplikacije, proverite da li ta aplikacija može da se instalira na vaš HTC Flyer.
Preuzimanje aplikacija sa weba
Aplikacije možete da preuzimate direktno sa vašeg omiljenog sajta. Aplikacije preuzete sa weba mogu da budu iz nepoznatih izvora. Da biste zaštitili HTC Na HTC Flyer-u možete obeležiti proizvoljan broj web stranica.Takođe, možete da pristupite web stranicama koje ste već posetili ili brzo pristupiti web stranicama koje često posećujete.
Obeležavanje web stranica
1. Dok gledate web stranicu, dodirnite . 2. Da biste obeležili web stranicu određenom kategorijom (na primer, sport ili restorani), dodirnite Dodaj oznaku i unesite željenu oznaku. To će grupisati slične web stranice tako da lakše možete da im pristupite.
3. Po želji izmenite naziv oznake, pa dodirnite na Dodaj.
Pristup obeleženim stranama
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite . 2. Učinite nešto od sledećeg:  Na kartici sa obeleženim web stranicama , pronađite željenu oznaku i dodirnite je.
 Na kartici sa oznakama , pronađite željenu web stranicu i dodirnite je.
Uređivanje obeleženih web stranica
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite . 2. Na kartici sa obeleženim web stranicama pritisnite pa dodirnite Izmeni. , 1 Pretraga i web pregledač
3. Dodirnite obeleženu web stranicu koju želite da uredite. 4. Unesite izmene i dodirnite Izmeni.
Pregled prethodno posećenih web stranica
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite 2. Na kartici Istorija i dodirnite je.
. , pronađite željenu stranicu 2. Na kartici Istorija Obriši istoriju.
, pritisnite . , i dodirnite Pregled omiljenih web stranica
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite . 2. Na kartici omiljenih web stranica , pronađite željenu web stranicu i dodirnite je.
Brisanje liste omiljenih web stranica
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite 2. Na kartici omiljenih web stranica , i dodirnite Obriši sve.
. , pritisnite Podešavanje postavki
pregledača
Podesite web pregledač vašim navikama. Podesite prikaz, opcije privatnosti i sigurnosne postavke kada koristite web pregledač.
Na ekranu web pregledača, pritisnite dodirnite Više > Postavke.
Izaberite koji Flash® sadržaj želite da vidite na web stranicama i kada želite da ga vidite.
1. Na ekranu web pregledača, pritisnite , zatim dodirnite Više > Postavke > Omogućiti
dodatke.
2. Dodirnite Na zahtev.
Nakon izbora Na zahtev, možete da vidite Flash sadržaj tako što dodirnete web stranicu.
Brisanje liste prethodno posećenih web
stranica
1. Prilikom pregleda web stranica, dodirnite ChoIzbor prikaza Flash sadržaja
, zatim Podešavanje početne web stranice
1. Na ekranu web pregledača, pritisnite , zatim dodirnite Više > Postavke > Početna stranica.
2. Izaberite početnu web stranicu koju želite da koristite.
Olovka i zabavne aplikacije
Olovka i zabavne
aplikacije
1. Okrećite poklopac baterije na olovci suporotno od smera kazaljke na satu, dok se ne otvori ležište za bateriju.
O olovci za HTC Flyer
Bilo da radite ili se zabavljate, napravili smo nešto što odavno upotrebljavate, a što će primetno ulepšati vaš mobilni doživljaj. Uz HTC Flyer možete da koristite posebnu olovku za beleške, crtanje, potpisivanje ugovora i razne druge stvari.
2. Uložite bateriju u olovku sa pozitivnim krajem
napred.
3. Vratite poklopac za bateriju i okrećite ga u
smeru kazaljke na satu dok se ležište baterije
ne zatvori.
U nekim regionima, olovka možda neće biti sastavni deo pakovanja. Kontaktirajte operatora ili prodavca za mogućnosti nabavke olovke.
1 Poklopac Otvorite poklopac baterije baterije
2 BRISAČ taster
kada želite da zamenite bateriju u olovci.
Brisačem možete da uklonite tragove olovke koje ste ostavili na ekranu.
Šta ume vaša olovka
Upotrebite olovku da dodirnete taster na HTC Flyer-u i otvorite postavke za olovku. Moći ćete da izaberete iz mnoštva raznih vrsta pisaljki, njihovih debljina i boja. Neki od priloženih olovki su:
3 MARKER Markerom možete da taster
4 Pero olovke
naglasite tekst u aplikacijama koje podržavaju olovku.
Na primer, da podvučete omiljene rečenice dok koristite čitač elektronskih knjiga.
Zamenjivo je, ako se polomi ili ispadne.
Šta da uradim ako se pero olovke ošteti?
Ako se pero vaše olovke izvuče ili potroši, možete da ga zamenite. Kontaktirajte ovlašćenog servisera ili vašeg prodavca da vam naruči rezervno pero.
Ulaganje baterije u olovku
Pre nego što počnete da koristite olovku, morate da instalirate priloženu AAAA bateriju. Nakon određenog vremena, zamenite bateriju u olovci kada primetite da vaš HTC Flyer ne reaguje odgovarajuće dobro na vaše poteze olovkom.
1
Grafitna olovka
2
Hemijska olovka
3
Slikarska četkiva
4
Kaligrafsko pero
5
Flomaster
6
Marker
7
Brisač
Onako kako inače upotrebljavate olovku na komadu papira, upotrebljavaćete je i na HTC Flyer-u. Drugim rečima, vaša olovka je za:
 Pisanje i crtanje.
 Podvlačenje teksta.
Olovka i zabavne aplikacije
Kada čitate nešto zanimljivo u aplikacijama koje podržavaju olovku, možete da je upotrebite da naglasite ili obeležite omiljene reči i fraze.
 Brisanje.
Napravite brze izmene u svojim beleškama i skicama.
Još uvek morate da koristite prst da biste se prebacili na sledeću stranicu, skrolovali dugačku web stranicu ili aktivirali stavke na početnom ekranu i drugim aplikacijama.
Izbor tipa, debljine i boje
olovke
videti da li koristite način rada Meni ili Opcije.
2. Ako vidite reč Meni, dodirnite je da biste prešli u način Opcije.
3. Kada ste u režimu Opcije, možete da učinite nešto od sledećeg:
Poništi ili
ponovi
Dodirnite da biste obrisali poslednji potez olovke. Dodirnite da biste ponovili obrisani potez.
Prikažite
ili sakrijte
poteze
olovke
Dodirnite da biste prikazali ili sakrili poteze olovkom.
Skrivanje poteza olovke je korisno ako želite da vidite originalnu stranu ili ekran pre vaših izmena olovkom..
Ukloni sve
Dodirnite da biste obrisali sve poteze olovkom na prikazanom ekranu.
Upotrebite olovku (ne prst) da biste izabrali neku stavku iz Opcija za olovku.
1. Otvorite aplikaciju koja podržava rad s olovkom. Ili, ako želite da pribreležite ili skicirate nešto na ekranu bilo koje aplikacije ili web stranice, olovkom dodirnite ekran da biste prešli u način za Pribeleške.
2. Dodirnite . To će otvoriti paletu u kojoj možete podesiti meni olovke i opcije. Na dnu ćete videti da li se nalazite u meniju ili u opcijama olovke.
3. Ako vidite reč Opcije na paleti za olovku, dodirnite je i prebacićete se na Meni olovke.
4. Kada ste u Meni načinu, dodirnite nešto od sledećeg da biste podesili olovku:
Boja
Dodirnite ovaj simbol da biste videli raspoložive boje olovke. Dodirnite boju koju želite da koristite.
Tip
Dodirnite ovaj simbol da biste videli različite tipove olovaka,. Dodirnite tip olovke koji želite da koristite.
Debljina
Dodirnite ovaj simbol da biste videli raspoložive debljine poteza za izabrani tip olovke. Dodirnite debljinu koju želite da koristite.
5. Dodirnite olovke.
da zatvorite paletu sa opcijama Dok koristite olovku
1. Dok pišete beleške ili pribeleške, dodirnite da otvorite paletu opcija olovke. U dnu ćete 4. Takođe možete prtisnuti i zadržati taster BRISAČ na olovci. Ne podižite prst dok ne završite brisanje.
Izmena podešavanja za olovku
, zatim dodinite dodirnite Podešavanja > Olovka.
Sa početnog ekrana, pritisnite Istorija olovke u
aplikacijama
Izaberite ovu opciju ako želite da HTC Flyer prikaže sve skorašnje tipove, debljine i boje olovaka korišćene u raznim aplikacijama.
Automatski način
za pribeleške
Izaberite ovu opciju ako želite da se pribeleške omoguće čim olovkom dodirnete ekran (kada ste na početnoj strani ili koristite aplikaciju u kojoj obično ne koristite olovku).
Označavanje i crtanje u
aplikacijama koje podržavaju
olovku
Otvorite dokument ili fotografiju korišćenjem aplikacije koja podržava olovku i slobodno označavajte reči ili crtajte preko postojećeg sadržaja.
Označavanje teksta
1. Otvorite nešto od sledećeg:
 Elektronsku knjigu (eBook) u čitaču
 Word dokument u aplikaciji Polaris™ Office
 PDF dokument u PDF čitaču
2. Potražite tekst koji želite da obeležite
Olovka i zabavne aplikacije
3. Pritisnite i zadržite taster MARKER na olovci, i obeležite željene reči ili rečenice. Ne sklanjajte prst sa MARKER tastera dok ne završite označavanje.
Raspoloživi tipovi olovaka zavise od aplikacije koju koristite.
4. Da biste promenili boju označavanja, dodirnite označeni tekst prstom, a zatim izaberite boju iz menija koji će se pojaviti.
Da biste sklonili označavanje sa teksta, dodirnite označeni tekst prstom, pa dodirnite opciju Nemoj
označiti.
Crtanje preko teksta
1. Otvorite nešto od sledećeg:
 Elektronsku knjigu (eBook) u čitaču
 Word dokument u aplikaciji Polaris™ Office
 PDF dokument u PDF čitaču
2. Potražite deo gde želite da se potpišete ili da crtate preko teksta.
3. Upotrebite olovku da se potpišete ili da crtate.
Raspoloživi tipovi olovaka zavise od aplikacije koju koristite.
Crtanje preko fotografije
1. U aplikaciji Galerija na ekranu sa albumima, dodirnite željeni album.
2. Dodirnite fotografiju da biste je videli na celom ekranu.
3. Upotrebite olovku da biste crtali preko fotografije.
4. Pritisnite da biste primenili izmene.
Vaši potezi olovkom biće spremljeni kao poseban sloj preko fotografije koji možete ukloniti u bilo kom trenutku. Da biste obrisali tragove olovke, otvorite Galeriju, i pregled fotografije na celom ekranu. Upotrebite olovku kao BRISAČ ili dodirnite U paleti opcija za olovku da obrišete sve tragove olovke.
Možete poslati fotografije sa vašim izmenama i crtežima E-poštom, preko Bluetooth uređaja ili ih podeliti sa prijateljima na društvenim mrežama.
O beleškama
Upravo ste videli nešto inspirativno? Napravite o tome Belešku uz koju ćete lako zapamtiti svoje ideje, pitanja i sve ostalo. Možete da pišete, snimate glas, dodate fotografije i dokumente, pa čak i trenutni izgled vaše omiljene web stranice. Ako beležite ono što se dešava na sastanku, pribeleške lako možete da vežete za događaj u Kalendaru.
Napravite Evernote® nalog i prijavite se sa svog HTC Flyer-a ako svoje beleške želite da držite na sigurnom Evernote serveru. Za detalje, posetite www.evernote.com/about/learn_more.
Creating a notebook
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Beleške.
Kada prvi put pokrenete aplikaciju možete da prođete kroz brzo uputstvo i podesite svoj Evernote nalog. Ako se odlučite da preskočite ove korake, Evernote nalog možete da podesite i kasnije kroz meni Podešavanja naloga i
sinhronizacije.
2. Na ekranu Sve beleške, dodirnite beležnica.
> Nova
3. Unesite naziv beležnice.
4. Izaberite tip beležnice.  Dodirnite Lokalna beležnica da beležnicu pamtite samo na HTC Flyer uređaju.
 Dodirnite Sinhronizovana beležnica da sinhronizujete beleške pomoću Evernote naloga.
5. Dodirnite Kreiraj.
Ikonica olovke se pojavljuje na sličici fotografije što označava da ste retuširali ili crtali preko fotografije.
Da otvorite ili se prebacite u drugu beležnicu, , zatim dodirnite naziv jednostavno dodirnite beležnice.
5 Olovka i zabavne aplikacije
Sinhronizovanje beleški
Možete da izaberete da li želite automatski ili na zahtev da sinhronizujete vaše beleške na HTC Flyer-u sa Evernote nalogom na webu.
Morate da se prijavite na Evernote nalog sa HTC Flyer-a da biste sinhronizovali beleške.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Beleške.
2. Za povremenu sinhronizaciju beleški, pritisnite , zatim dodirnite Sinhronizuj.
3. Da podesite automatsku sinhronizaciju, pritisnite na ekranu sve beleške, zatim dodirnite Više > Podešavanja > Nalozi i
sinhronizacija.
4. Podešavanja za sinhronizaciju prilagodite da sinhronizuju i beleške. Pisanje beleški
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Beleške.
Ako otvorite aplikaciju Beleške dok ste na sastanku, (koji je upisan u Kalendar), beleške koje pravite možete da povežete sa ovim događajem u kalendaru.
2. Otvorite beležnicu, zatim dodirnite .
3. Uradite nešto od sledećeg:
 Dodirnite prsrom Unesite naziv zatim unesite naziv beleške.
 Dodirnite belešku da biste pomerili kusror u linije gde se piše sadržaj beleške.
Dodavanje
dokumenata
Dodajte ekran iz neke aplikacije ili sa web
stranice
Na HTC Flyer-u, možete da sačuvate izgled ekrana neke aplikacije ili web stranice kao sliku, a zatim tu sliku dodate u vašu belešku.
1. Otvorite aplikaciju ili web stranicu čiju sliku želite da sačuvate.
2. Olovkom dodirnite bilo koji deo ekrana da biste prešli u način za žvrljanje.
3. Dodirnite Sačuvaj da biste ovu sliku dodali u novu belešku.
Ako ne želite da sačuvate web stranicu kao sliku, prijavite se na svoj Evernote nalog, i sinhronizujte vaše beleške pomoću aplikacije za beleške. Morate da instalirate Evernote Web Clipper na vaš računar pre nego što počnete sa spremanjem web stranica. Za detalje, pogledajte www.evernote.com.
Beleške tokom sastanaka i rasprava
Aplikacija za beleške omogućava zamisli, planove i tok sastanka mnogo brže nego da ih zapisujete.
Dok imate otvorenu Beležnicu možete da učinite sledeće: Kreirate novu
belešku
Dodirnite .
Zabeležite
zvučni zapis
Dodirnite da započnete i završite 4. Koristite olovku da biste pisali crtali preko teksta, obeležavali ili žvrljali po beleški.
5. Kada završite, pritisnite Sačuvaj.
, zatim dodirnite Dodavanje fotografija i drugih dokumenata
u belešku
Dok je beleška otvorena, možete da uradite sledeće stvari:
Dodavanje
fotografije
 Pomerite kusrsor to položaja gde želite da dodate fotografiju, zatim dodirnite > Slike da biste dodali fotografiju iz HTC Flyer-a.
 Dodirnite da biste snimili sliku koju ćete dodati.
Dodirnite > Document, zatim potražite dokument koji želite da dodate u belešku.
Povežete
belešku sa
događajem
snimanje zvuka. (Ako želite da kreirate novu belešku, moraćete da zaustavite snimanje zvuka.) Dodirnite , i izaberite događaj u kalendaru koji želite da povežete sa beleškom.
Sačuvajte belešku
Iako se sav rad na beleškama automatski sprema kada pritisnete , u bilo kom trenutku možete da sačuvate belešku da biste bili sigurni da ništa od vaših aktivnosti neće biti izgubljeno.
Dok je beleška otvorena, pritisnite Sačuvaj.
, zatim dodirnite Olovka i zabavne aplikacije
Izmena beleški
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Beleške.
2. Otvorite beležnicu, zatim dodirnite sličicu beleške.
3. Dok je beleška otvorena, možete da učinite:
Takođe možete da dodirnete sadržaj vaše beleške da biste saslušali deo zvučnog zapisa u trenutku kada ste napravili belešku.
Deljenje beleški
Svoje beleške možete da pošaljete E-poštom, Bluetooth-om ili da ih podelite s prijateljima na društvenim mrežama.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Beleške.
2. Otvorite beležnicu, zatim dodirnite belešku koju želite da podelite.
3. Dodirnite , zatim dodirnite Podeli belešku.
4. Izaberite kako želite da podelite belešku.
 Za većinu načina deljenja, beleške se automatski konvertuju i šalju kao slike.
 Možete da štampate beleške kada je HTC Flyer povezan sa štampačem preko Wi-Fi veze.
 Povucite prstom na gore ili na dole da vidite celu belešku.
 Dodirnite dodatni fajl (sliku ili dokument) da biste ga pogledali uz pomoć odgovarajuće aplikacije.
da vidite izmene ili povezane  Dodirnite događaje u kalendaru.Ako još niste povezali belešku sa događajima u kalendaru, sada to možete da učinite.
Preslušavanje zvučnih zapisa u beleškama
Ako ste zvučno snimali sastanak, možete da preslušate zapis i obeležite značajne momente. Beleške koje ste pravili u toku sastanka biće obeležene vremenskim oznakama – malim zelenim tačkama na traci zvučnog zapisa.
1. Otvorite belešku koja sadrži zvučni zapis.
2. Dodirnite da biste preslušali zvučni zapis.
ili da biste prešli na prethodnu 3. Dodirnite ili sledeću belešku tokom zvučnog zapisa. Prilikom prelaska na prethodni ili sledeći zabeleženi momenat, videćete sličicu beleške koju ste napravili u tom trenutku.
Prebacivanje u dečiji režim
(Kid Mode)
Da li želite da zaštitite decu od neodgovarajućih sadržaja na web sajtovima ili ih sprečite da menjaju vaše važne poslovne fajlove. Ne brinite. Pokrenite dečji režim rada (Kid Mode) i prepustite deci da uživaju u igrama, sadržajima i knjigama primerenim za njihov uzrast.
Da biste saznali više o dečjem režimu, posetite www.zoodles.com.
Da biste upotrebljavali ovu aplikaciju, potrebno je:
 Veza sa internetom (korišćenjem data ili Wi-Fi veze)
 Korisnički nalog Create na sajtu Zoodles™
Sa početnog ekrana, dodirnite > Kid Mode.
Podesite vaše Zoodles Kid Mode opcije
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Kid Mode.
2. Na glavnom Zoodles ekranu, pritisnite dodirnite Podešavanja.
, zatim Za povratak na glavni Zoodles ekran, dodirnite u gornjem levom uglu aplikacije.
3. Potvrdite akciju iscrtavajući prstom slovo Z na ekranu.
Olovka i zabavne aplikacije
4. Pod stavkom Opcije uređaja, učinite nešto od
sledećeg:
Zaključavanje
tastera Home
Izaberite ovu opciju da Veza s
prenosom
podataka
3G/4G
Izaberite ovu opciju ako želite da dozvolite data konekciju za igranje igara i ostale aktivnosti na sajtu Zoodles. Onemogućite ovu opciju ako želite da koristite isključivo Wi-Fi vezu za ovu aplikaciju.
Video visokog
kvaliteta
onemogućite Kid Mode. dok je aktivan Dodirnite Uvek da biste omogućili stalno gledanje videa u visokom kvalitetu ili samo ako je aktivnja Wi-Fi veza. Izborom opcije Uvek možete napraviti dodatne troškove kod mobilnog operatora intenzivnijim korišćenjem data konekcije.
Početna
glasnoća
Izaberite početni nivo jačine zvuka za ovu aplikaciju.
Maksimalna
glasnoća
Podesite maksimalnu jačinu zvuka u ovoj aplikaciji.
5. Pritisnite da biste se vratili na početni Zoodles ekran.
2. Pritisnite kada više ne želite da koristite režim za škrabanje. Ova akcija poništava sve škrabotine na aktivnom ekranu.
Ako ne želite da koristite režim za škrabanje svaki put kada olovkom dodirnete ekran HTC Flyer-a, pritisnite sa početnog ekrana, zatim dodirnite Podešavanja
> Olovka. Deaktivirajte boks Autopokretanje režima
za škrabanje.
Nakon škrabanja
Dodirnite prstom da izaberete šta želite sa vašim škrabotinama.
Kada završite škrabanje na ekranu aplikacije pritisnite da bi se prikazale sledeće opcije:
Sačuvaj
Dodirnite ovu opciju da sačuvate tekući ekran sa vašim žvrljanjem kao sliku.
Kada izaberete ovu opciju, ova slika će biti automatski sačuvana na stranici sa beleškama. vaše škrabotine, možete da vidite i u galeriji.
Deljenje
preko
Dodirnite ovu opciju da biste poslali sliku na drugi uređaj pomoću Bluetooth-a, poslali je kao E-poštu ili izabrali društvenu mrežu na koju želite da prenesete sliku.
Štampaj
Ako je HTC Flyer povezan sa štampačem preko Wi-Fi veze, dodirnite ovu opciju da biste štampali sliku.
Odbaci
Dodirnite ovu opciju da biste obrisali sliku i napustili režim za škrabanje.
Izlazak iz dečijeg režima
Pritisnite dva puta, a zatim potvrdite zahtev iscrtavajući prstom na ekranu slovo Z.
Režim za škrabanje
U aplikacijama u kojima nije podržana olovka ipak možete da aktivirate režim za škrabanje. U ovom načinu rada, HTC Flyer preuzima tekući radni ekran i pretvara ga u sliku na kojoj možete da označavate stavke ili docrtavate svoje sadržaje.
1. Ako koristite aplikaciju koja podržava režim za škrabanje, aktiviranje i deaktiviranje ovog režima omogućeno je prostim dodirom olovke na bilo koji deo ekrana.
Režim za škrabanje nije podržan ako:
 Trenutno koristite aplikaciju koja omogućava crtanje olovkom.  Ako ste u režimu gledanja slideshow prezentacije ili u Galeriji.  Ako gledate ili čitate materijale zaštićene kopirajtom.  Ako koristite tražilo kamere ili kamkordera.  Ako unosite tekst pomoću ekranske tastature.
Dodirnite ekran prstom da biste prikazali ili sakrili opcije režima za škrabanje.
8 Snapbooth i kamera
Snapbooth i
kamera
Gledanje i učitavanje fotografija u punom
ekranu
 Dok pregledate fotografije u punom ekranu , prevucite prstom ulevo ili udesno kako biste se kretali kroz snimljene fotografije.
 Dodirnite bilo gde na ekranu i zatim odaberite šta ćete raditi sa tekućom fotografijom.
Učitajte fotografiju. Možete je iseći, rotirati ili dodavati efekte.
Snapbooth
Podelite fotografiju. Možete je poslati emailom, postaviti na Facebook i još mnogo toga.
Korišćenje Snapbooth-a
Zabavljajte se dok fotografišete sebe i svoje voljene u krupnom planu, koristeći Snapbooth. Izaberite virtualna sočiva ili dodatne efekte za nezaboravne uspomene.Takođe, možete snimiti kompozitnu fotografiju na sa četiri različita snimak.
Slikanje fotografija u krupnom planu
1. Sa početnog ekrana odaberite Obrišite fotografiju.
Otvorite drugi album ili fasciklu za pregled.
Snimite novu fotografiju.
 Takođe možete uvećati ili umanjiti fotografiju.
> Snapbooth.
2. Izaberite način fotografisanja.
Režim Jedan snimak, prednja kamera snima jednu fotografiju.
U režimu Četiri snimka, prednja kamera snima četiri fotografije i kombinuje ih u jednu.
3. Izaberite efekat kako biste prilagodili svoje fotografije.
4. Držite HTC Flyer u portret ili pejzažnoj orijentaciji sa obe ruke i zatim ga podešavajte ili pomerajte kako biste centrirali sebe unutar prozora Tražilo.
5. Kada budete spremni za snimanje, pogledajte u sočivo prednje kamere i okinite .
Snapbooth odbrojava pre nego što okine. Ako želite da otkažete snimak, dodirnite .
Posle snimanja fotografije, možete je po želji podeliti ili jednostavno obrisati ukoliko želite da snimite drugi snimak.
Vaša fotografija je zatim prikazana kao umanjena sličica na ekranu. Dodirnite sličicu kako biste je pogledali na punom ekranu ili je učitali.
Za pregled fotografija koristite Galeriju. Izaberite Snapbooth album u Galeriji za pregled.
Kamera
Kamera osnovno
Kad god da putujete, poslovno ili iz zabave, uživajte snimajući fotografije ili video-zapise sa svojih putovanja i sastanaka, uz HTC Flyer.
Možete snimati fotografije ili video-zapise u internu memoriju ili u svoju ubačenu memorijsku karticu.
 Kako biste otvorili kameru u foto-režimu, dodirnite sa početnog ekrana, a zatim dodirnite Kamera.
 Kako biste pristupili kameri direktno u videorežimu, i odmah startovali snimanje videozapisa na početnom ekranu dodirnite Video kamera.
Ekran Tražilo
Pronaći ćete sledeće na kontrolama ekrana na Tražilo ekranu:
Zumiranje
Pre snimanja fotografije ili videa, možete prvo podesiti Zum-liniju na ekranu kako biste uvećali ili smanjili subjekat koji snimate.
Jednostavno kliznite prstom gore ili dole preko Zumlinije za uvećanje ili smanjenje.
Snapbooth i kamera
Neke opcije kamere, kao što su autofokus, zumiranje i prepoznavanje lica, nisu omogućene ako koistite prednju kameru.
Snimanje fotografije
1. Na početnom ekranu, dodirnite > Kamera.
2. Pre snimanja možete zumirati objekat.
Zum-linija
Pokazivač auto fokusa
Prekidač Foto/Video režima Otpuštanje prekidača/
Taster za snimanje
3. Izaberite rezoluciju, i druge postavke kamere koje želite da koristite.
4. Izaberite efekat koji želite da primenite na fotografiji. 5. Uperite kameru i naciljajte objekat.
Ukoliko slikate grupu ljudi, kamera će automatski izvršiti prepoznavanje lica i podesiti fokus. Primetićete kvadratiće na licima ljudi.
Dugme za efekte
Taster za Galeriju
ili
Pređi na početni ili glavni ekran (PDF)
Proverite da li su kontrolni kvadratići u postavkama kamere podešeni za Auto-fokus i Prepoznavanje lica.
6. Kada ste spremni za fotografisanje, dodirnite .
Kada snimate video-zapis, Zoom linija je uvek na ekranu. Slobodno možete uvećavati ili smanjivati sliku za vreme snimanja.
Auto-fokus
Kad god uperite kameru u različite subjekte ili mesta, na centru Tražilo ekrana će se prikazati po kazivač auto-fokusa.
Kamera će automatski fokusirati centar ekrana. Ukoliko želite, možete dodirnuti drugu oblast ekrana koju želite da fokusirate.
Upotreba prednje kamere
Snimite fotografiju ili video-zapis samoga sebe koristeći prednju kameru.
Da pređete na prednju kameru, na ekranu Kamera ili
. Da se vratite nazad na glavnu dodirnite kameru, dodirnite ili
ponovo.
7. Odaberite šta želite da uradite sa snimljenom fotografijom.
Snimanje video-zapisa
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Kamera.
> Video
2. Izaberite kvalitet video-zapisa i ostale postavke kamere pre korišćenja.
3. Izaberite efekat koji želite da primenite na video-zapis.
4. Uramite objekat na Tražilo ekranu. 5. Dodirnite za početak snimanja.
6. Slobodno možete zumirati dok snimate videozapis.
7. Možete menjati fokus različitih subjekata ili mesta jednostavnim dodirom na Tražilo ekranu.
0 Snapbooth i kamera
8. Za prekid snimanja, ponovo dodirnite .
Balans belog
Balans belog omogućava kameri da snimi boje mnogo preciznije prilagođavajući se trenutnom osvetljenju okoline.
Rezolucija/
Kvalitet videozapisa
Izaberite foto ili video-rezoluciju koju želite da koristite
9. Odaberite šta želite da učinite sa snimljenim video-zapisom.
Dodavanje efekata
Želite da svoje fotografije učinite interesantnijim? Ništa lakše. Koristite raspoložive efekte kamere kako bi vaše fotografije izgledale kao da su snimljene kroz specijalna sočiva i filtere. Određene efekte možete dodavati i na video-zapise.
ISO (samo za foto- Odaberite ISO nivo ili ga podesite režim)
automatski. Veći ISO broj označava bolje snimanje u uslovima slabijeg osvetljenja.
Trajanje prikaza
Podesite koliko dugo će snimljenja fotografija ili video-zapis biti prikazani na ekranu pre nego što se kamera vrati na Tražilo ekran.
Memorija
Odabir memorije određuje da li će fotografije ili video-zapisi biti snimljeni na internu memoriju ili eksternu memorijsku karticu.
Široki ekran
Kada je ovaj kontrolni kvadratić selektovan (po pravilu, omogućeno samo za foto-režim) moguće selekcije su u odnosu 1: i možete koristiti ceo Tražilo ekran kako biste označili objekat. Kada nema selekcije, rezolucija fotografije je dostupna u standardnom odnosu :.
Geografsko
označavanje
fotografija (samo za foto-režim)
Fotografije određene za obeležavanje GPS lokacije
Režim ogledala (samo za kameru)
Prednja selekcija za prikaz slike u ogledalu na Tražilo ekranu.
Automatsko
uvećavanje (samo za foto-režim)
Smanjite smetnje na ftografiji prilikom korišćenja visokog ISO podešavanja, i automatski podesite osvetljenje fotografije.
Auto fokus (samo za foto-režim)
Omogućava automatsko fokusiranje centra fotografije.
Izaberite efekat pre snimanja fotografije ili videa.
1. Dodirnite . 2. Krećite se kroz raspoložive efekte i dodirnite onaj koji želite. Posle snimanja
Posle snimanja fotogrfije ili videa, na ekranu će se pokazati slika ili video-zapis koji ste upravo snimili. Dodirnite tastere na ekranu kako biste odabrali ono što želite.
Povratak na Tražilo ekran Brisanje fotografije ili video-zapisa Pošaljite fotografiju ili video-zapis na svoj kompjuter ili drugi uređaj koristeći Bluetooth, Epoštu ili odaberite društvenu mrežu na koju želite da postavite sliku ili snimak.
Odaberite za šta želite da upotrebite fotografiju – na primer za svoju pozadinu.
Gledanje video-zapisa
Promena postavki kamere
Otvorite panel menija kako biste pristupili postavkama kamere i promenili ih.
Da otvorite postavke kamere, pritisnite .
Neke opcije kamere nisu omogućene ako koristite prednju kameru, kao što su auto fokus, zumiranje i prepoznavanje lica.
Samoodbrojavanje Podesite odloženo vreme pre (samo u fotonego što kamera automatski snimi režimu)
fotografiju.
Podešavanja
Prevlačite prstom preko linija klizača, kako biste podesili ekspoziciju, kontrast, osvetljenje i oštrinu.
Prepoznavanje lica Podesite automatsko prepoznavanje lica i prilagodite fokus dok (samo za fotofotografišete ljude. Prepoznavanje režim)
lica će biti isključeno ukoliko onemogućite Auto fokus (omogućeno samo za foto-režim).
Zvuk prekidača
Izaberite da li će se čuti zvuk kada pritisnete okidač ili taster za snimanje.
Mreža (samo za foto-režim)
Odaberite da li će na Tražilu biti prikazana mreža, kako bi vam bilo lakše da označavate i centrirate objekte pre fotografisanja.
Video-zapisi sa
zvukom (samo za video-režim)
Odaberite snimanje zvuka, za vreme snimanja video-zapisa.
Resetovanje na
fabričke postavke
Vratite postavke kamere na fabričke.
1 Fotografije, video-zapisi i muzika
Fotografije,
video-zapisi i
muzika
Unapred određene postavke albuma:  Snimci kamere omogućavaju pregled fotografija i video zapisa koji su sačuvani u fascikli Kamera.
 Moji favoriti omogućavaju grupisanje omiljenih video zapisa i fotografija.
 Sve fotografije omogućavaju pregled svih fotografija koje su sačuvane u fasciklama u internoj memoriji
Galerija
 Svi video zapisi omogućavaju pregled svih video zapisa koji su sačuvani u fasciklama u internoj memoriji
O aplikacijama Galerije
 Preuzimanje omogućava pregled svih fotografija i video zapisa preuzetih sa interneta Zabavite se gledajući fotografije i video zapise svojih ljubimaca ili sa svog nedavnog putovanja. Privucite pažnju tako što ćete tagovati svoje Facebook ili Flickr® prijatelje. Možete čak puštati multimedijalne sadržaje na svom TV-u.
Da biste počeli sa korišćenjem Galerije, proverite prvo da li imate sačuvanih foto ili video zapisa na internoj memoriji.
Štaviše, možete izmeniti i dodavati efekte na svoje fotografije. Takođe, možete lako koristiti fotografije kao kontakt-ikone, ikone za lokaciju ili pozadinu.
 Snapbooth omogućava pregled svih fotografija snimljenih uz korišćenje Snapbooth.
Fascikle u internoj memoriji koje sadrže fotografije i video-zapise takođe će biti posmatrane kao albumi i biće izlistane posle podešavanja albuma. Nazivi fascikli će biti iskorišćeni kao nazivi albuma.
 Ukoliko se fotografije ili video zapisi nalaze u rutu interne memorije (tj. ukoliko nisu raspoređeni po fasciklama), biće grupisani u Druge albume.
 Ukoliko ste ubacili memorijsku karticu u HTC Flyer, fotografije i video zapisi na toj kartici će takođe biti prikazani.
Označavanje albuma
Pregled fotografija
Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija. Aplikacija Galerija otvara ekran Albumi gde su vaše fotografije i video zapisi organizovani za lakši pregled.
Nakon što ste označili album, možete se kretati kroz svoje fotografije i video-zapise
Okrenite HTC Flyer nalevo kako biste videli svoj album i umanjene sličice iz albuma poređane jedna pored druge.
Prevucite prstom nagore ili nadole kako biste se pomerali kroz umanjene sličice. Dodirnite fotografiju ili video kako biste ih pogledali u punom ekranu.
Fotografije, video-zapisi i muzika
Zumiranje fotografije
Postoje dva načina za zumiranje fotografije.
 Dodirnite brzo dva puta ekran kako biste uvećali sliku i ponovo dva puta brzo kako biste je umanjili.
 Pritisnite palcem i kažiprstom ekran i zatim ih raširite – tako ćete uvećati fotografiju, skupite prste za umanjenje fotografije.
kako  Za poboljšan audio utisak dodirnite biste uključili SRS. (Ova opcija nije dozvoljena kada koristite Bluetooth slušalicu)
kako biste izabrali između punog  Dodirnite ekrana i ekrana čija vam širina najviše odgovara.
Učitavanje fotografija
Sami obavljajte osnovne zadatke kao što su rotiranje i izrezivanje fotografija. Takođe možete poboljšati svoje fotografije dodavajući im efekte kao što su veći kontrast, efekat stare fotografije i mnogi drugi.
Rotiranje fotografije
1. Na ekranu Albumi, u aplikacijama Galerije, dodirnite album.
2. Pritisnite i držite fotografiju koju želite da rotirate.
Pregled fotografija kao Prezentacija slajdova
Pregledaj fotografije u albumu kao Prezentacija slajdova
3. U padajućem meniju dodirnite Uredi, zatim dodirnite Rotiraj ulevo ili Rotiraj udesno.
Izrezivanje fotografije
1. Označi album koji želiš da pregledaš kao Prezentacija slajdova
1. Na ekranu Albumi, u aplikacijama Galerije, dodirnite album
2. Dodirni 2. Pritisnite i zadržite fotografiju koju želite da izrežete.
ekran.
 Dodirni ekran kako bi se prikazale playback kontrole.
 Kada se kontrole prikažu, dodirnite podešavanje Prezentacije slajdova.
za Gledanje video zapisa
3. U meniju koji se otvori dodirnite Uredia zatim Izreži. Videćete označenu oblast oko fotografije.
4. Kako biste prilagodili veličinu izrezane oblasti, pritisnite i držite ivicu kvadrata.
Dok se krećete kroz album dodirnite video koji želite da reprodukujete.
Lakši način za dolaženje do video zapisa jeste da dodirnete na početnom ekranu i zatim dodirnete Video-zapis.
 Koristite kontrole na ekranu za puštanje, pauziranje i zaustavljanje video zapisa.
5. Kada se pojave kursorske strelice, pomerajte prst iznutra ka spolja i obrnuto, kako biste smanjili ili povećali izrezanu oblast.
6. Kako biste pomerili kvadrat na deo fotografije koji želite da izrežete, jednostavno prebacite kvadrat na željenu poziciju.
7. Dodirnite Sačuvaj kako biste sačuvali promene.
Izrezana fotografija je sačuvana kao kopija. Originalna fotografija ostaje nedirnuta.
Fotografije, video-zapisi i muzika
Dodavanje efekata
6. Kreirajte porku i dodirnite Pošalji
1. Na ekranu Albumi, u aplikacijama Galerije, dodirnite Album.
2. Pritisnite i držite fotografiju na koju želite da dodate efekat. 3. U meniju koji se otvori dodirnite Uredi a zatim Efekti. Na panelu koji se otvori, videćete koje su vam mogućnosti dozvoljene.
4. Dodirnite efekat koji želite da dodate na fotografiju.
5. Dodirnite Sačuvaj kako biste sačuvali promene.
Promenjena fotografija je sačuvana kao kopija. Originalna fotografija ostaje nedirnuta.
Slanje fotografija i video zapisa putem
Bluetooth-a
Možete označiti nekoliko fotografija, videa, ili oboje i poslati ih na nečiji uređaj ili kompjuter putem Bluetooth-a
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije ili video zapise koje želite da šerujete.
3. Dodirnite a zatim dodirnite Bluetooth.
4. Označite fotografije ili video zapise koje želite da šerujete i zatim dodirnite Sledeće.
Slanje fotografija i video zapisa
U narednih nekoliko koraka bićete zamoljeni da uključite Bluetooth na HTC Flyer-u i povežete se kako bi fajlovi mogli biti poslati.
Slanje fotografija i video zapisa putem e-maila ili MMS-a na svoj kompjuter ili drugi uređaj uz korišćenje Bluetooth-a.
Šerovanje fotografija ili video zapisa na
internetu
Slanje fotografija i putem E-pošte
Možete poslati nekoliko fotografija, video zapisa ili oba, putem E-pošte. Oni će biti dodatti kao atačment vaše E-pošte.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije ili video zapise koje želite da šerujete.
3. Dodirnite Pošta.
a zatim dodirnite Gmail ili 4. Označite fotografije i video zapise koje želite da šerujete a zatim dodirnite Sledeće
5. Kreirajte poruku, zatim dodirnite Pošalji.
Gmail ili Ukoliko ste selektovali Pošta a imate više naloga E-pošte, podrazumevani nalog Epošte će biti korišćen.
Slanje fotografija i video zapisa putem MMS-a
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije i video zapise koje želite da šerujete
3. Dodirnite a zatim dodirnite Poruke
4. Dodirnite fotografije i video zapise koje želite da pošaljete, i oni će automatski biti dodati u MMS.
5. Za dodavanje naredne fotografije ili video a zatim dodirnite Sliku ili priloga, dodirnite Video.
Koristeći aplikacije Galerije, možete šerovati fotografije i video zapise na društvenim mrežama. Takođe, možete postavljati video-zapise na YouTube-u.
Možete koristiti i Fotoaparat ili Kamera aplikacije za deljenje fotografija ili videa odmah nakon njihovog snimanja.
Deljenje fotografija ili videa putem Fejsbuka.
Morate biti ulogovani na svoj nalog kako biste mogli da postavljate fotografije ili video zapise
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije ili video zapise koje želite da šerujete.
3. Dodirnite HTC Sense.
zatim dodirnite Facebook za
4. Označite fotografije ili video-zapise koje želite da šerujete i zatim dodirnite Sledeće.
5. Unesite različite naslove na svaki video ili fotografiju. Takođe, možete označiti prijatelje na svojim fotografijama. Dodirnite dva puta brzo sliku da biste dodali tag, zatim dodirnite deo na kome se nalazi vaš prijatelj. Sa liste koja se prikazuje, obeležite koga želite da označite.
6. Prevucite prstom nalevo kako biste prešli na sledeću fotografiju ili video.
7. Dodirnite Postavi.
Fotografije, video-zapisi i muzika
8. Označite album koji želite da postavite i podesite privatnost za postavljene fotografije i video-zapise.
9. Dodirnite Gotovo.
Šerovanje fotografija ili videa putem Flickr-a
Morate biti ulogovani na svoj Flickr nalog kako biste mogli da postavljate fotografije ili video zapise
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije ili video zapise koje želite da šerujete
3. Dodirnite a zatim dodirnite Flickr.
4. Označite fotografije ili video zapise koje želite da šerujete i zatim dodirnite Sledeće.
5. Unesite različite naslove i opise na svaki video ili fotografiju. Takođe, možete označiti prijatelje na svojim fotografijama. Dodirnite dva puta brzo sliku da biste dodali tag, zatim dodirnite deo na kome se nalazi vaš prijatelj. Sa liste koja se prikazuje, obeležite koga želite da označite.
6. Prevucite prstom nalevo kako biste prešli na sledeću fotografiju ili video.
7. Dodirnite Postavi.
8. Označite album koji želite da postavite i podesite privatnost za postavljene fotografije i video zapise.
Šerovanje fotografija na Picasa-i
Morate biti ulogovani na Google nalog kako biste mogli da postavljate fotografije na Picasa™ servis za organizovanje fotografija .
> Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži fotografije koje želite da šerujete.
3. Dodirnite a zatim dodirnite Picasa.
4. Označite fotografije koje želite da šerujete i zatim dodirnite Sledeće.
5. Unesite naslov fotografije koju želite da postavite.
6. Označite online album na koji želite da postavite fotografiju ili dodirnite da biste kreirali nov album.
7. Dodirnite Postavi.
Deljenje video-zapisa na YouTube-u
Možete podeliti svoje video zapise postavljajući ih na YouTube.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Dodirnite album koji sadrži video koji želita da šerujete.
3. Dodirnite i zatim dodirnite YouTube.
4. Označite video zapise koje želite da šerujete i zatim dodirnite Sledeće. Prijavite se na svoj YouTube ili Google nalog, ako vam to program zatraži.
5. Unesite naslov videa koji postavljate.
6. Dodirnite Više detalja gde možete unesete informacije kao što su opis i oznake i podesite nivo privatnosti.
7. Dodirnite Postavi.
Posmatranje fotografija na društvenoj mreži
U aplikacijama Galerije proverite šta ste vi, ili vaši prijatelji postavili na društvenu mrežu. (ovo se odnosi samo na Facebook i Flickr).
Posmatranje fotografija na Facebook-u
Morate da budete prijavljeni na svoj Facebook nalog kako biste mogli da posmatrate slike s Facebook-a.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 9. Dodirnite Gotovo.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Fotografije možete pregledati na adresi http://
picasaweb.google.com.
> Galerija.
2. Na vrhu ekrana, dodirnite liniju koja pokazuje ono što je u tom trenutku na ekranu (npr. Albume), i zatim dodirnite Facebook.
3. Dodirnite ime svog ili naloga vašeg prijatelja na listi, kako biste mogli da posmatrate fotografije na nalogu.
Možete posmatrati fotografije na svom online albumu na isti način na koji pregledate fotografije koje se nalaze u Galeriji.
Posmatranje fotografija na Flickr-u
Morate biti prijavljeni na svoj Flickr nalog kako biste mogli da posmatrate slike s Flickr-a.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Galerija.
2. Na vrhu ekrana, dodirnite liniju koja pokazuje ono što je u tom trenutku na ekranu (npr. Albume), i zatim dodirnite Flickr.
5 Fotografije, video-zapisi i muzika
Muzika
Verovatno ćete morati da date autorizaciju kako bi aplikacija mogla da se poveže na Flickr sajt. Ukoliko se to dogodi, moraćete da date autorizaciju za pristup svom Flickr nalogu.
3. Dodirnite ime svog ili naloga vašeg prijatelja na listi, kako biste mogli da gledate fotografije na nalgu.
Možete posmatrati fotografije na svom online albumu na isti način na koji pregledate fotografije koje se nalaze u Galeriji.
Komentarisanje fotografija na društvenim
mrežama
Dodajte komentar na svoje ali i na fotografije svojih prijatelja
1. Učinite nešto od sledećeg:
 Dok se krećete kroz online album, pritisnite i držite fotografiju i dodirnite Dodaj
komentar.
Slušanje muzike
Uživajte u slušanju pesama i muzike na HTC Flyer–u koristeći Muzičke aplikacije.
Potrebno je da kopirate muzičke fajlove na unutrašnju memoriju ili (memorijsku karticu) da biste koristili Muzičke aplikacije za reprodukovanje muzike.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Muzika.
2. Na ekranu za reprodukciju prevucite prstom nalevo ili nadesno preko ekrana kako biste reprodukovali sledeći ili prethodni muzički album.
Ukoliko niste na ekranu za reprodukciju - dodirnite ili .
3. Dodirnite komandne ikone na ekranu kako biste kontrolisali reprodukciju muzike, odabrali ili ponovili pesmu i još mnogo toga.
 Dok gledate fotografiju u punom ekranu, dodirnite ekran bilo gde i zatim dodirnite .
2. Dodirnite kvadrat u kome piše “Napišite komentar”. 3. Unesite tekst, a zatim dodirnite Komentar.
Dodirnite za šerovanje muzike u kućnoj mreži.
Ukjlučite ili isključite Promešaj. (isključeno je kada je taster sive boje)
Mogući režimi ponavljanja su: ponovi sve pesme, ponovi tekuću pesmu i bez ponavljanja.
Uživajte slušajući muziku uz SRS. Ili, ako koristite slušalice, možete odabrati između različitih podešavanja ekvilajzera. (SRS i ekvilajzeri nisu omogućeni ukoliko koristite Bluetooth stereo slušalice)
Fotografije, video-zapisi i muzika
Pritisnite i povucite prst preko linije trajanja kako biste se prebacili na bilo koji deo pesme.
Dodirnite da proverite karakteristike albuma preko HTCSense.com. (Dostupnost zavisi od vaše države).
Idite u biblioteku.
Pređite sa Trenutne plej-liste na Ekran reprodukovanja. Možete preurediti pesme u Trenutnoj plej-listi.
Puštanje muzike sa Zaključanog ekrana.
Kada slušate muziku, a ekran se isključi, pritisnite taster POWER kako biste ponovo uključili ekran i kontrolisali reprodukciju muzike direktno preko zaključanog ekrana. Ukoliko ne vidite tastere za kontrolu na zaključanom ekranu, prevucite prstom sa leva nadesno preko ekranskog polja.
biste se brže kretali kroz njih.
 Dodirnite album kako biste videli listu pesama na tekućem albumu.
O muzičkim vidžetima
Možete koristiti Muzičke vidžete kako biste puštali muziku direktno sa početnog ekrana.
Kretanje kroz muzičke fajlove u biblioteci
1. Dodirnite na ekranu plejera ili Trenutnoj plej listi idite na Biblioteku. U Biblioteci, vaša muzika je organizovana po kategorijama kao što su Izvođači ili Albumi. Izaberite kategoriju dodirujući jedno od poglavlja na dnu ekrana.
2. Dodirnite pesmu u određenoj kategoriji kako biste je pustili. Trenutna plej lista je ažurirana pesmom iz odabrane kategorije.
Možete dodati, ukolniti ili preurediti poglavlja u Biblioteci.
Kreiranje Liste pesama
Personalizujte svoj muzički doživljaj tako što ćete kreirati muzičku plej listu. Napravite plej listu koja sadrži samo vaše omiljene pesme ili onu koja se slaže sa vašim raspoloženjem tog dana. r mood for the day. Možete napraviti onoliko lista koliko želite.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
2. Dodirnite > Muzika.
da pristupite Biblioteci.
3. U Biblioteci dodirnite ili prevucite prstom u donjem redu kako biste prešli na kategorije Plej
liste.
4. Dodirnite Takođe, možete pauzirati reprodukovanje muzike direktno sa Obaveštajnog panela.
Kretanje i reprodukovanje muzike u položenoj
orijentaciji
Okrenite HTC Flyer nalevo da pređete na horizontalnu orijentaciju. Tada možete videti biblioteku i Ekran reprodukovanja ili Trenutnu plejlistu jedne pored drugih, kako bi vam bilo lakše da se krećete kroz menije ali i da puštate muziku u isto vreme.
U horizontalnoj orijentaciji dodirnite mogli da se lako krećete kroz albume.
kako biste  Ukoliko imate mnogo albuma, brzo prevucite prstom sa leva nadesno preko ekrana kako .
5. Unesite naziv plej liste, a zatim dodirnite Dodaj
pesmu plej listi.
6. Izaberite kategoriju.
7. Označite kontrolne kvadratiće pesama koje želite da dodate na plej listu i zatim dodirnite Dodaj.
8. Dodirnite Sačuvaj. Reprodukovanje pesama sa plejliste
1. U Biblioteci, dodirnite ili povucite prstom u donjem redu kako biste prešli na Plej-liste
2. Dodirnite plej-listu da biste je otvorili.
3. Dodirnite the first song or any song in the playlist.
Fotografije, video-zapisi i muzika
Kada u plej-listi dodirnete pesmu, ekran će se osvežiti prikazujući pesme sa vaše plej-liste.
4. Na Ekranu za reprodukovanje pritisnite zatim dodirnite Šeruj > Bluetooth.
Upravljanje plej-listama
5. Dodirnite Bluetooth.
Nakon kreiranja plej-liste, možete dodati još pesama, preurediti raspored i više.
1. U Biblioteci dodirnite ili prevucite prstom na donjem redu kako biste prešli na kategorije Plej-liste.
2. dodirnite plej-listu kako biste je otvorili
3. Pritisnite uradite:
, a zatim izaberite šta želite da Dodaj više
pesama
1. Dodirnite Dodaj pesme.
2. Idite do Kategorije pesama ili bilo koje druge kategorije.
3. Označite pesme koje želite da dodate plej-listi i zatim dodirnite Dodaj.
Preuredite
pesme
1. Dodirnite Promeni redosled.
2. Pritisnite i držite do kraja naziva pesme koju želite da pomerite. Kada red bude označen, prebacite ga na novu poziciju i zatim pustite.
Brisanje
pesama iz
plej lista
1. Dodirnite Ukloni pesme.
2. Označite pesme koje želite da obrišete i zatim dodirnite Ukloni.
Promenite
naziv plej
liste
Dodirnite Preimenuj plej-listu.
U nekoliko narednih koraka, biće vam zatraženo da uključite Bluetooth na HTC Flyer-u i povežete se sa Bluetooth uređajem kako biste mogli da pošaljete muziku.
Pronalaženje muzičkih video spotova na
YouTube-u
Možete pronaći video spotove pesme koju slušate, na YouTube-u. Jednostavno je. Na Ekranu za reprodukovanje pritisnite zatim dodirnite Pronađi
Video spotove.
Povezani Mediji
Šerovanje multimedije na vašoj kućnoj mreži
Šerovanje fotografija, video zapisa i muzike sa većim krugom prijatelja je lako na vašoj kućnoj mreži. Jednostavno povežite HTC Flyer sa mrežom i trenutno prikažite svoje snimljene fotografije i video zapise na velikom TV ekranu, ili počnite da strimujete svoje omiljene muzičke numere na hi-fi zvučnicima— sve putem DLNA®. Za više informacija o DLNA, posetite www.dlna.org.
Pre nego što počnete sa šerovanjem multimedije kroz mrežu:
 Povežite HTC Flyer na mrežu preko Wi-Fi-ja.
Brisanje plej liste
1. U Biblioteci dodirnite ili prevucite prstom na donjem redu kako biste prešli na kategorije Plej
liste.
2. Pritisnite a  Povežite TV ili zvučnike na mrežu. Proverite dokumentaciju koja stiže sa vašim TV-om ili zvučnicima ako ne znate kako.
, zatim dodirnite Obriši plej listu. 3. Označite plej-listu koju želite da obrišete a zatim dodirnite Obriši. Šerovanje muzike putem Bluetooth-a
Možete odabrati pesmu iz Biblioteke muzičkih aplikacija i poslati je nekome na telefon ili kompjuter, koristeći Bluetooth.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
2. Dodirnite > Muzika.
da uđete u Biblioteku.
3. U Biblioteci, odaberite pesmu koju želite da pošaljete preko Bluetooth-a i zatim je pustite.
1. Otvorite Galeriju ili Muzičke aplikacije.
2. Locirajte ono što želite da podelite a zatim ga dodirnite.
8 Fotografije, video-zapisi i muzika
3. Dok gledate fotografiju ili reprodukujete video, pritisnite , a zatim dodirnite Označi plejer ili Više > Označi plejer ako puštate muziku.
Kada puštate muziku, takođe dodirnite .
4. Izaberite uređaj na mreži na kom želite pustiti medija sadržaj.
5. Kada se poveže sa drugim uređajem, HTC Flyer otvara ekran sa kontrolama na kome možete dodirnuti:
Kontrole
Reprodukovanje multimedije na drugom uređaju
Pauziranje muzike ili video reprodukcije. Reprodukovanje prethodne fotografije ili muzičke numere Reprodukovanje naredne fotografije ili muzičke numere Nasumično reprodukovanje muzičke plej liste Označavanje režima ponavljanja za fotografije ili muzičke numere Prikazivanje dostupnog multimedijalnog sadržaja koji možete šerovati
U toku reprodukovanja muzike dodirnite kako biste uključili SRS.
Za vreme reprodukovanja muzike, dodirnite kako biste prešli na Trenutnu plej listu.
Povežite se sa drugim plejerom na mreži
Za vreme reprodukovanja multimedije na drugom uređaju, možet pritisnuti i raditi druge stvari na HTC Flyer-u. Kako biste se vratili na ekran sa kontrolama, prevucite prstom kako biste otvorili Panel sa obaveštenjima, a zatim dodirnite uređaj na koji ste povezani.
HTC servisi
HTC servisi
Dodavanje detaljnih informacija na HTCSense.com
nalog
1. Na računaru pokrenite web pregledač i prijavite se na svoj HTCSense.com nalog.
2. U gornjem desnom uglu kliknite na Nalog.
HTC Watch
Gledajte filmove u pokretu
Koristite HTC Watch da biste pogledali najave novih filmova i poručili filmove za gledanje.
Poručivanje filmova moguće je samo u nekim regionima. Filmovi se mogu naručiti, a ovaj napredni servis biće raspoloživ i u ostalim regionima kada bude spreman.
HTCSense.com
3. Popunite detalje svog naloga, a zatim kliknite na Sačuvaj izmene.
Korišćenje HTCSense.com servisa
Zaboravili ste HTC Flyer kod kuće ili trenutno ne možete da ga nađete. Ili još gore, zaboravili ste ga u vozu. Koristeći HTCSense.com možete da komunicirate sa HTC Flyer-om, preusmerite poruke na drugi telefonski broj, učinite da HTC Flyer zvoni, zaključate ga, pa čak i obrišete sav sadržaj sa njega.
Da biste koristili ove mogućnosti, treba da se prijavite na HTCSense.com nalog koristeći web pregledač na računaru.
Uključite pronalazač tablet uređaja
Prijavite se na vaš HTCSense.com nalog
Možete se prijaviti na HTCSense.com nalog koristeći HTC Flyer ili sa svog računara.
Prijava sa HTC Flyer -a
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima.
2. Dodirnite Dodajte nalog > HTC Sense.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili svoj HTCSense.com nalog.
Neke mogućnosti na HTCSense.com zahtevaju da je omogućena opcija Pronalazač tablet uređaja na HTC Flyer-u.
1. Na HTC Flyer-u, sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja.
2. Dodirnite Lokacija.
3. Aktivirajte opciju Pronalazač tablet uređaja.
Preusmeravanje poruka
Prijava sa računara
Ako HTC Flyer nije kod Vas, možete da preusmerite poruke na drugi telefon.
Budite sigurni da je vaš HTC Flyer u blizini. Biće vam potreban da podesite nalog.
Na servisu HTCSense.com, aktivirajte opciju Preusmeravanje poruka.
1. Na računaru pokrenite web pregledač.
Učinite da HTC Flyer zazvoni
2. Otvorite stranicu www.htcsense.com.
Sigurno vam je poznata situacija kada je HTC Flyer negde u kući, ali ne možete da ga nađete. Pomoću HTCSense.com možete da naterate HTC Flyer da zvoni čak i kada je potpuno utišan. Naravno, uz nadu da nije u ormaru ispod velike gomile odeće.
3. Pratite uputstva da biste otvorili i podesili HTCSense.com nalog.
Nakon prijavljivanja na HTCSense.com preko weba, sa istim nalogom morate da se prijavite i na HTC Flyer-u.
Na HTCSense.com, kliknite Zvoni (Ring).
0 HTC servisi
Lociranje HTC Flyer-a
Ostavili ste negde HTC Flyer dok ste obavljali druge zadatke? Upotrebite HTCSense.com da biste saznali njegovu približnu lokaciju.
Za ovi operaciju, neophodno je da bude aktiviran pronalazač tablet uređaja u Podešavanja > Lokacija na HTC Flyer-u.
Na HTCSense.com, proverite mapu da vidite gde se nalazi vaš HTC Flyer. Kliknite na Osveži lokaciju
(Refresh location) da biste ponovo prikazali lokaciju.
Zaključavanje HTC Flyer-a
Izgubili ste HTC Flyer? Zaključajte HTC Flyer i prikažite odgovarajuću poruku na ekranu.
1. Na HTCSense.com, kliknite Zaključaj uređaj.
2. Unesite PIN kod i kratku poruku koja će biti ispisana na ekranu.
3. Kliknite Sačuvaj.
Brisanje sadržaja na HTC Flyer-u
Ako je HTC Flyer bespovratno izgubljen, možete da izbrišete sav sadržaj koji se nalazi na njemu, iključujući i sadržaj instaliranih memorisjkih kartica, tako da niko ne može da dođe do vaših poverljivih informacija.
Nakon brisanja, nema načina da povratite sadržaj HTC Flyer-a i SD kartice, pa morate biti apsolutno sigurni pre nego što nastavite ovu operaciju.
1. Na HTCSense.com, kliknite Izbriši uređaj (Erase
device).
2. Da biste potvrdili, klilnite ponovo na Izbriši
uređaj (Erase device).
Obrišite svoj HTCSense.com nalog
1. Na računaru, otvorite web pregledač i prijavite se na svoj HTCSense.com nalog. 2. U gornjem desnom uglu, kliknite na Nalog
(Account).
3. Kliknite na Klikni ovde da obrišeš HTCSense
nalog (Click here to delete your HTCSense
account).
Brisanjem HTCSense.com naloga obrisaćete i sve vaše podatke sa HTCSense.com servera.
1 Upravljanje nalozima
Upravljanje
nalozima
Dodatni Google nalozi
Možete da dodate više od jednog Google naloga. Za daljnje Google naloge moći ćete da sinhronizujete kontakte, E-poštu i događaje kalendara. Ostali Google servisi upotrebljavaće samo prvi podešeni Google nalog.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima.
O ostalim online nalozima
HTC Flyer može da se sinhronizuje sa popularnim društvenim mrežama i nalozima E-pošte.
Dostupne informacije uključuju sledeće:
 Gmail, Exchange ActiveSync, i ostali POP/
IMAP nalozi E-pošte.
 Google i Exchange ActiveSync kontakti, kao i kontakt informacije vaših prijatelja iz Facebook i Twitter profila.
 Događaji kalendara iz Google naloga, iz Exchange ActiveSync naloga i Facebook naloga.
 Statusne poruke i linkovi koje ste podelili vi ili vaši prijatelji putem društvenih mreža kao što su Facebook iTwitter.
 Flickr i Facebook fotografije.
Možete podesiti Exchange ActiveSync i POP/IMAP naloge E-pošte HTC Flyer koristeći aplikaciju E-pošta ili Upravljanje nalozima.
Sinhronizacija s Google
nalogom
Prijavljivanje na Google nalog omogućava sinhronizaciju Google kontakata između HTC Flyera i web kontakata. Takođe morate da se prijavite na Google nalog da biste koristili Google aplikacije kao što je Google Talk™ ili Android Market.
Ako preskočite prijavu na Google nalog kada prvi put podešavate HTC Flyer, možda ćete imati problema prilikom korišćenja nekih Google aplikacija. Ako ovi problemi potraju, moraćete da resetujete HTC Flyer na fabričke podatke i unesete detalje Google naloga pre nego što počnete ponovno podešavanje HTC Flyer-a.
2. Dodirnite Dodaj nalog > Google.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste se prijavili na nalog ili otvorili novi nalog.
Zaboravljena lozinka za Google nalog?
Ako ste zaboravili lozinku za Google nalog, možete da pokušate da je povratite koristeći Google web sajt.
1. Na HTC Flyer-u ili na računaru, pokrenite web pregledač i idite na https://www.google.com/accounts/
ForgotPasswd.
2. Unesite adresu E-pošte ili korisničko ime koje koristite za prijavu na Google nalog i kliknite Prihvati.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste resetovali vašu lozinku.
Ako nemate alternativnu adresu E-pošte ili nemate pristup nalogu E-pošte koji ste uneli prilikom otvaranja Google naloga, možete da resetujete vašu Google lozinku nakon sata, odgovarajući na sigurnosno pitanje za resetovanje lozinke.
Dodavanje naloga
društvenih mreža
Ako ste preskočili podešavanje naloga na društvenim mrežama (kao što su Facebook, Twitter ili Flickr), možete i naknadno da ih podesite.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , Zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima. 2. Dodirnite Dodaj nalog, zatim dodirnite tip naloga koji želite da dodate.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste uneli odgovarajuće podatke za nalog.
vaš nalog za društvenu mrežu biće dodat u listu Upravljanje nalozima. Zavisno od podešavanja naloga, nove informacije počeće da se sinhronizuju sa vašim HTC Flyer uređajem.
Upravljanje nalozima
Upravljanje mrežnim
nalozima
Izmena podešavanja za sinhronizaciju
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , Zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima. 2. Označite ili obrišite sledeće:
Prenos
podataka u
pozadini
Ako je izabrana ova opcija, aplikacije mogu da šalju i primaju podatke čak i kada ih trenutno ne koristite.
Automatska
Ako je aktivirana ova opcija, sinhronizacija aplikacije će razmenjivati podatke po unapred definisanom rasporedu u podešavanju naloga. Ako opcija nije aktivirana, sinhronizacija se odvija isključivo na vaš zahtev.
Ručna sinhronizacija naloga
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , Zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima. 2. Dodirnite nalog koji želite da sinhronizujete.
3. Dodirnite Sinhronizuj sada.
Izmena podešavanja naloga
Možete promeniti podešavanja naloga kao što je učestalost ili tip informacija koje će se sinhronizovati, vrsta obaveštenja koja ćete primati i način prikaza informacija određenog naloga.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , Zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima. 2. Na ekranu Upravljanje nalozima, dodirnite nalog koji želite da izmenite.
3. Dodirnite tip informacija koji želite da sinhronizujete ili izaberite stavku koju želite da izmenite.
Uklanjanje naloga
Možete da uklonite nalog i sve informacije koje su povezane s tim nalogom sa HTC Flyer-a, na primer poruke, kontakte i podešavanja. Uklanjanje naloga sa HTC Flyer-a ne briše nalog i podatke sa online servisa.
Možete da uklonite neke naloge, kao što je prvi Google nalog na koji ste se prijavili i bez resetovanja HTC Flyer-a na fabrička podešavanja.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , Zatim dodirnite Podešavanja > Upravljanje nalozima. 2. Dodirnite nalog koji želite da uklonite.
3. Dodirnite Ukloni nalog, zatim potvrdite da želite da uklonite nalog.
Društvene mreže
Društvene mreže
Facebook za HTC Sense
Ako ste se, odmah po prvom uključivanju i podešavanju HTC Flyer-a, prijavili na svoj Facebook nalog, to znači da je vaš Facebook nalog povezan sa Facebook-om za HTC.
Sa Facebook-om za HTC Sense možete:
 Videti sve svoje Facebook kontakte i njihove trenutne statusne novosti u kartici Svi Ljudi.
Kada dodirnete određeni kontakt na kartici Svi, i prevučete ga do kartice Noviteti i događaji, videćete novitete kao što su poruke na statusu, najnovija slanja i izmene profila.
Kada postoji obaveštenje da je nekom kontaktu rođendan, dodirnite obaveštenje kako biste poslali čestitku.
 Videti fotografije sa Facebook-a u aplikaciji Galerija.
Možete takođe poslati jednu ili više fotografija na Facebook, a potom na njih dodati tagove i natpise koji im pripadaju.
Kada pregledate albume Facebook prijatelja, možete podeliti link ka određenom albumu, ili komentarisati fotografije koje se nalaze u njemu.
 Proverite statusne novosti svojih Facebook prijatelja u Friend Stream-u™.
 Dodajte svoje Facebook događaje i rođendane svojih prijatelja u aplikaciju Kalendar.
Facebook aplikacija
Facebook aplikacija vam omogućava da uvek budete u toku i ostanete bliski sa svojim prijateljima na Facebook-u. Ona nudi većinu opcija na koje ste navikli prilikom korišćenja Facebook-a na svom računaru.
Sa Facebook aplikacijom možete:
 Podelite svoja razmišljanja i proveriti statusne novosti drugih ljudi.  Videti listu svojih prijatelja i pisati po nečijem zidu.
 Komentarisati post prijatelja ili označiti da vam se sviđa.  Videti nečije lične informacije, uključujući i foto-albume.  Proveriti svoje Facebook novosti.  Fotografisati, pa fotografiju odmah poslati na svoj Facebook nalog.
Korišćenje aplikacije Facebook
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Facebook.
2. Ako prvi put koristite Facebook, pratite instrukcije na ekranu kako biste se prijavili na svoj Facebook nalog
3. Na delu ekrana gde se nalaze Novosti, dodirnite kako biste pristupili ostalim funkcijama.
 Dok se nalazite na početnoj strani Facebook-a, pritisnite , a potom dodirnite Podešavanja da biste podesili opcije osvežavanja i obaveštenja.
 Na nekim Facebook ekranima, možete pritisnuti i držati određenu stavku kako biste otvorili meni Opcije.
Dodavanje Facebook vidžeta
Dodajte Facebook vidžet na početni ekran kako biste lakše objavljivali novitete i proveravali statusne novosti svojih prijatelja.
Vidžet će vas povezati sa Facebook nalogom samo ako ste već prijavljeni Facebook aplikaciji.
Društvene mreže
Koja je razlika između
Facebook aplikacije i
Facebook-a za HTC Sense?
 Facebook za HTC Sense nije samostalna aplikacija. Integrisan je u kartice Ljudi, FriendStream, Galerija i Kalendar, kako bi vam obezbedio ažurne informacije o vašim Facebook kontaktima (njihove statusne novosti, podeljene linkove i fotografije) u ovim aplikacijama.  Facebook aplikacija jeste samostalna aplikacija. Ovu aplikaciju možete koristiti kako biste uradili većinu stvari koje inače radite kada svom Facebook nalogu pristupate koristeći internet pretraživač svog računara, kao što je dodavanje prijatelja i slanje Facebook poruka.  Facebook aplikacija i Facebook za HTC Sense ne koriste iste akreditive za prijavljivanje. Prijavljivanjem na Facebook za HTC Sense ne prijavljujete se automatski na Facebook aplikaciju i obrnuto.Ako želite da koristite isti Facebook nalog za oba, moraćete da se prijavite dva puta (po jednom na svaku aplikaciju) koristeći iste akreditive za prijavljivanje.
Prijavljivanjem na Twitter za HTC Sense ne prijavljujete se automatski na Twitter aplikaciju i obrnuto. Ako želite da koristite isti Twitter nalog za oba, moraćete da se prijavite dva puta (po jednom na svaku aplikaciju) koristeći iste akreditive za prijavljivanje.
Korišćenje Friend Stream-a
Friend Stream vas povezuje sa vašim društvenim mrežama. Podelite i primajte novosti od svojih prijatelja na popularim mrežama kao što su Facebook i Twitter korišćenjem samo jednog izvora. Sa Friend Stream-om, možete lako pronaći poruke na statusu svojih prijatelja, poslate fotografije, obaveštenja i drugo – ili možete komentarisati i postavljati sopstvene informacije.
 Morate biti prijavljeni na najmanje jednu društvenu mrežu da biste koristili Friend Stream.  Kako biste koristili svoj Facebook nalog na Friend Stream-u, morate biti prijavljeni kroz Facebook za HTC Sense.
Sa početnog ekrana, dodirnite > Friend Stream. Friend Stream se otvara na kartici Sve novosti.
Ukoliko imate više Facebook naloga, možete se prijaviti na Facebook aplikaciju sa svojim drugim nalogom, dok sa prvim nalogom ostajete prijavljeni na Facebook-u za HTC Sense, pošto se akreditivi za prijavljivanje razlikuju.
Twitter za HTC Sense
Ako ste se, odmah po prvom uključivanju i podešavanju HTC Flyer-a, prijavili na svoj Twitter nalog, to znači da je vaš Twitter nalog povezan sa Twitter-om za HTC Sense na HTC Flyer-u. (Ukoliko ovo nije slučaj, dodajte Twitter za HTC Sense u Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija)
Sa Twitter-om za HTC Sense, možete:
 Povezati svoje kontakte iz kartice Ljudi sa njihovim Twitter profilima (ukoliko ih pratite).  Slati tvitove i proveravati tvitove prijatelja u Friend Stream-u.
Kada dodirnete nečiju statusnu novost, možete:
 Pogledati tvit. Ako postoji internet link koji je podeljen, videćete i objavljenu internet stranu odmah ispod tvita.  Napisati komentar. Naglasiti da vam se dopada ili ne dopada nečiju Facebook objavu.  Pogledati nečiji album sa fotografijama 5 Društvene mreže
Kada dodirnete nečiju fotografiju ili ime, možete:
 Dodirnite ili da biste naglasili da volite ili da ne volite nečiju statusnu novost.
 Proveriti detalje profila te osobe
 Pogledati njen Facebook zid.  Pogledati objavljene tvitove.
 Dodirnite da biste komentarisali nečiju statusnu novost.
Prevući je do ostalih kartica kako biste videli novosti na društvenim mrežama, grupisane samo kao statusne novosti, poslate fotografije ili video-zapise, linkove, obaveštenja sa društvenih mreža ili drugo.
Ažuriranje statusa
Svoj status možete ažurirati istovremeno na svim nalozima društvenih mreža na koje ste prijavljeni.
1. Na kartici Sva slanja (All updates), dodirni tekstualni kvadratić na kojem piše Šta ti je na
umu.
2. Unesi svoj ažurirani status.
3. Ako ne želite da pošaljete svoj ažurirani status na sve naloge društvenih mreža, dodirnite i isključite kontrolni kvadratić društvene mreže koju želite da isključite, odnosno na koju ne želite da pošaljete status.
Proveravanje obaveštenja na vašim
društvenim mrežama.
Prevucite do kartice Obaveštenja da biste lakše videli pojedinačne fidove vaših obaveštenja sa različitih društvenih mreža. To može biti komentar na vašu Facebook objavu, pominjanje ili direktna poruka na Twitter-u, fotografija na kojoj ste obeleženi i drugo.
i odaberi ono što želiš da priložiš 4. Dodirni svom tvitu ili ažuriranom statusu.
Slika
Izaberite Sa Kamere da biste fotografisali i priložili fotografiju ili Iz Galerije da biste priložili postojeću fotografiju.
Lokacija
Dodajte svoju trenutnu lokaciju ili lokaciju koju ste odabrali na mapi.
Preporuka za
aplikaciju
Odaberite aplikaciju koju ste instalirali sa Android Market-a, a koju želite da podelite. URL sa kojeg aplikacija može biti preuzeta biće ubačen u vaš status.
6. Dodirnite Objavi.
Komentarisanje Facebook objava i
označavanje da volite neku objavu
Dodirnite nečiju statusnu novost na kartici Sve novosti, i uradite nešto od sledećeg.
O Friend Stream vidžetu
Koristite Friend Stream vidžet kada želite lakše da ažurirate svoj status ili da vidite statusne novosti na početnom ekranu. Ako želite da pratite novosti samo jedne osobe na Facebook-u, možete dodati Friend Channel vidžet. Možete ga pronaći u podešavanjima maske u Friend Stream vidžetu.
Društvene mreže
Tvitovanje u Friend Stream-u
U Friend Stream-u, dodirnite liniju na vrhu ekrana (na primer Sve mreže) i onda dodirnite Twitter.
Slanje tvit-a
1. Na kartici Svi tvitovi, dodirnite tekstualni kvadratić u kojem piše Šta se dešava.
2. Ukucajte svoj tvit.
3. Dodajte sliku ili lokaciju tvitu.
 Dodirnite da biste postavili sliku iz Galerije ili Kamere na svoju podrazumevanu foto hosting stranicu i dodali fotografiju svom tvitu.
 Dodirnite da biste uključili svoju trenutnu lokaciju u svoj tvit.
4. Dodirnite Objavi.
Slanje direktne poruke
Direktnu poruku možete poslati samo osobama koje vas prate.
Dodirnite da biste sastavili i poslali tvit.
Dodirnite ime osobe da biste proverili detalje profila i njene ili njegove ostale tvitove.
Ako ste povezali neki kontakt u kartici Ljudi, dodirnite fotografiju ili ikonu da biste otvorili meni u kojem možete brzo izabrati način komunikacije sa kontaktom.
Pritisnite i držite tvit da otvorite meni sa opcijama, kako biste slali odgovore, direktne poruke, retvitove i drugo.
Pogledajte sve tvit-ove ljudi koje pratite i tvitove koje ste vi postavili.
Pogledajte sve tvit-ove u kojima se pominje vaše korisničko ime, korišćenjem sledeće formule: “@[your username]”.
Pogledajte sve privatne/direktne poruke koje ste primili ili poslali.
Pogledajte tvit-ove koje ste označili kao omiljene.
1. U bilo kojoj kartici, pritisnite dodirnite Nova poruka.
, a onda 2. Dodirnite tekstualni kvadratić na vrhu ekrana i unesite ime. Kako budete unosili karaktere, imena korisnika Tweeter-a koja se podudaraju sa slovima koje ste otkucali, pojaviće se. Kada se pojavi ime prijatelja kojem želite da pošaljete poruku, dodirnite ga.
3. Unesite poruku i dodirnite Objavi.
Možete slati i direktne poruke, tako što ćete pritisnuti i držati tvit osobe kojoj želite da pošaljete direktnu poruku, a potom dodirnuti Pošalji direktnu poruku na meniju opcije.
Ćaskanje u Google Talk-u
Google Talk je Google-ov program za ćaskanje u realnom vremenu. Omogućava vam da komunicirate sa drugim ljudima koji takođe koriste Google Talk. Ako ste bili prijavljeni na svoj Google nalog, kada ste podesili HTC Flyer, to znači da ste automatski prijavljeni i na Google Talk.
Ćaskanje sa prijateljem
1. U Google Talk-u, dodirnite prijatelja na Listi prijatelja.
2. Unesite svoju poruku u tekstualni kvadratić. Možete ubaciti i smešak pritiskom na Ubaci smešak.
3. Dodirni Pošalji.
, i onda na Još >
Društvene mreže
4. Dok ćaskate, pritisnite a onda dodirnite neku od sledećih opcija.
Ćaskanje bez
čuvanja istorije
Promeni
ćaskanje
Vaše Google Talk poruke su memorisane u folderu Ćaskanja vašeg Gmail naloga. Dodirnite ovu opciju ako ne želite da memorišete svoje poruke iz ćaskanja.
Ako ćaskate sa više prijatelja istovremeno, dodirnite da biste prešli na ćaskanje sa drugim prijateljem.
Lista prijatelja
Povratak na Listu prijatelja
Dodaj u
ćaskanje
Dodajte drugog prijatelja u ćaskanje. Prijatelj kojeg ste pozvali u postojeće ćaskanje i prijatelj sa kojim ćaskate dobiće poziv za grupno ćaskanje. Svako ko prihvati poziv pridružiće se grupnom ćaskanju.
Završi ćaskanje
Završite svoje aktuelno ćaskanje.
Još
Obrišite istoriju ćaskanja, ubacite smešak ili pogledaje detalje kontakta svojih prijatelja.
Prihvatanje poziva za ćaskanje
Kada vam prijatelj pošalje Google Talk poruku, dobićete obaveštenje o tome. U njegovoj kartici u Listi prijatelja, prikazuje se poruka.
Vaš status, poruka i slika pojavljuju se u Listi prijatelja vaših kontakata i u drugim aplikacijama u kojima se vaš Google Talk status pojavljuje.
Dodavanje prijatelja i upravljanje prijateljima
Lista prijatelja je mesto na kome dodajete i upravljate prijateljima u Google Talk-u.
U Google Talk Listi prijatelja, možete:
Pozvati
prijatelja
kojeg želite da dodate.
. Dodirnite Pošalji pozivnicu.
Videti sve
prijatelje
ćaskate pritisnite Najpopularniji.
1. U Google Talk Listi prijatelja, dodirnite svoje ime kako biste otvorili ekran Podešavanje statusa.
, a potom dodirnite Dodaj
prijatelja
u grupu
popularnih
1. Pritisnite , a onda dodirni Svi
prijatelji.
. Pritisnite i zadržite ime prijatelja, a onda dodirnite Uvek prikazuj prijatelja.
Blokirati
prijatelja
Možete blokirati prijatelja, kako ne bi mogao da vam šalje poruke. Kad je jednom blokiran, vaš prijatelj biva uklonjen sa Liste prijatelja i dodat na Listu blokiranih prijatelja.
 U Listi prijatelja, dodirnite ime prijatelja koji vam je poslao poziv za ćaskanje.
Promena vašeg online statusa i slike
Inicijalno, samo oni prijatelji sa kojima često ćaskate biće prikazani u Listi prijatelja. Ukoliko želite da ih vidite sve, pritisnite , a onda dodirnite Svi prijatelji. Da biste videli samo prijatelje sa kojima često Učinite nešto od sledećeg:
 Otvorite Listu obaveštenja pa dodirnite obaveštenje o ćaskanju.
1. Pritisnite , i onda dodirnite Dodaj
prijatelja.
. Unesite ID ili Gmail adresu prijatelja 1. Pritisnite , a onda dodirnite Svi
prijatelji.
. Pritisnite i držite ime prijatelja, a onda dodirnite Blokiraj prijatelja.
Deblokirati
prijatelja
Pritisnite , a onda dodirnite Još >
Blokiran.
Videti sve
pozvane
prijatelje
Pritisnite , a onda dodirnite Još > Pozivi. Prijatelji koji još uvek nisu prihvatili vašu pozivnicu biće izlistani na ekranu.
2. Unesite svoju novu statusnu poruku. Ili pritisnite da biste odabrali status sa liste.
Promena Podešavanja ili odjavljivanje
3. Dodirnite status iznad svoje slike, a potom odaberite status koji želite sa menija.
dodirnite:
4. Dodirnite svoju sliku, a potom učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite Ukloni da biste uklonili svoju fotografiju.
 Dodirnite Promeni da obeležite drugu sliku.
5. Dodirnite Gotovo.
U Google Talk Listi prijatelja, pritisnite a onda  Podešavanja da biste promenili aplikaciju i pristupili podešavanjima obaveštenja
 Odjavi se da biste se odjavili.
8 Elektronska pošta
Elektronska
pošta
Arhiviranje ili
brisanje više
razgovora.
Dodirnite pored elektronske poruke ili razgovora. Zatim dodirnite dugmiće na dnu ekrana, da biste odabrali šta želite da uradite sa obeleženim porukama ili razgovorima.
Prikažite nacrte,
poslate poruke i
ostale natpise.
Dodirnite Inbox u gornjem levom uglu ekrana, a onda dodirnite neki drugi natpis (kao što su Poslate poruke, Nacrti ili neki natpis koji ste sami kreirali) da biste videli poruke ili razgovore koji se u njemu nalaze.
Prebacivanje
na drugi Gmail
nalog.
Dodirnite trenutno aktivan nalog u gornjem desnom uglu ekrana, a potom dodirnite drugi nalog na koji želite da se prebacite.
Osvežavanje
Inbox-a.
Pritisnite Osveži.
Gmail
Korišćenje Gmail-a
Kada prvi put podesite HTC Flyer, proverite da li ste prijavljeni na svoj Google nalog, da biste koristili Gmail. Ako niste, potražite Podešavanja naloga i
sinhronizacija, da biste se prijavili. Možete podesiti i više od jednog Google naloga na svom HTC Flyer-u i prelaziti sa naloga na nalog u Gmail-u.
inbox u Gmail-u
Sva vaša primljena elektronska pošta isporučuje se u Inbox.
Sa početnog ekrana, tapnite Inbox će se otvoriti.
> Gmail. Vaš Gmail , a onda dodirnite Slanje nove poruke
1. U Gmail Inbox-u pritisnite Kreiraj.
a potom dodirnite 2. Ako ste podesili više Google naloga na svom HTC Flyer-u, odaberite adresu sa koje želite da pošaljete poruku. Dodirnite kvadratić koji pokazuje vašu trenutnu Gmail adresu, pa dodirnite drugu adresu koju želite da koristite za slanje.
3. Unesite elektronsku adresu primaoca poruke u polje Za. Ako poruku šaljete na više adresa, odvojite adrese zarezom.
Ako želite da pošaljete kopiju (CC) ili nevidljivu kopiju, elektronske poruke drugim primaocima, pritisnite a potom dodirnite Dodaj Cc/Bcc.
4. Unesite temu elektronske poruke, a potom sastavite poruku.
5. Ako želite da prikačite sliku, pritisnite dodirnite Prikači.
a onda 6. Pronađite, a potom dodirnte sliku koju želite da prikačite.
7. Nakon sastavljanja poruke, dodirnite Dok sastavljate poruku dodirnite sačuvali u Nacrtima. Ili pritisnite poruku.
.
kako biste je da obdacite Elektronska pošta
Odgovaranje na poruku ili prosleđivanje poruke
1. U Gmail Inbox-u, dodirnite elektronsku poruku ili razgovor.
2. Da biste odgovorili pošiljaocu, dodirnite . Ili, dodirnite da biste odabrali da li želite da odgovorite na poruku svima koji su je dobili ili da je prosledite.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Ako ste odabrali Odgovori ili Odgovori
svima, unesiti svoj odgovor u prostor za poruku.
 Ako ste odabrali Prosledi, definišite primaoce poruke.
Dodirnite Umetni odgovor ako želite da umetnete svoju novu poruku u primljenu elektronasku poruku. Ali, ovo će ukloniti sve priloge ili formatiranja u originalnoj poruci.
4. Dodirnite 4. Ako vrsta naloga koji želite da podesite nije u internoj bazi podataka, biće potrebno da unesete još detalja.
5. Unesite ime naloga i svoje ime a onda dodirnite Kraj podešavanja.
Dodavanje Microsoft Exchange ActiveSync
naloga
Možete dodati jedan ili više Microsoft Exchange ActiveSync naloga. Sinhronizovanje je moguće sa Microsoft Exchange Server 00 Service Pack (SP) ili novijim.
Možete dodati do petnaest Exchange ActiveSync naloga na HTC Flyer.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite pošta. .
Dobijanje pomoći
, i onda dodirnite Još > Pomoć. Internet pregledač će vas usmeriti prema internet stranici Google Mobilna Pomoć.
Da biste saznali više o korišćenju Gmail-a, pritisnite Elektronska pošta
O Aplikaciji za Elektronsku poštu
Koristite aplikaciju za Elektronsku poštu da biste dodali svoju internet poštu ili druge POP ili IMAP naloge elektronske pošte.
Možete dodati i vidžet za Elektronsku poštu da biste videli svoj POP/IMAP ili Exchange ActiveSync elektronsku poštu na početnom ekranu.
Dodavanje POP3/IMAP naloga elektronske
pošte
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 3. Unesite adresu elektronske pošte i lozinku za svoj nalog i onda dodirnite Sledeće.
> Pošta. 2. Učinite nešto od sledećeg:
 Ako je ovo prvi put da dodajete elektronski nalog u Poštu, dodirnite Ostalo (POP3/
IMAP) na kartici Biranje provajdera pošte.
 Ako ste već dodali elektronski nalog u Poštu, pritisnite , i onda dodirnite Još > Novi
nalog. Ako se pojavi ekran Biranje provajdera pošte, dodirnite Ostalo (POP3/IMAP).
> Elektronska
2. Učinite nešto od sledećeg:
 Ako je ovo prvi put da dodajete elektronski nalog u Poštu, dodirnite Microsoft
Exchange ActiveSync na ekranu Biranje provajdrea pošte.
 Akio ste već dodali nalog elektronske pošte, pritisnite , a onda dodirnite Još
> Novi nalog. Ako se pojavi ekran Biranje provajdera pošte, dodirnite Microsoft
Exchange ActiveSync.
3. Unesite detalje Exchange ActiveSync naloga, pa dodirnite Sledeće. Ako vaš korporativni Exchange Server ne podržava auto-detekciju, nakon što dodirnete Sledeće, moraćete da unesete svoja Exchange Server podešavanja. Zatražite detaljnije informacije od vaših provajdera.
4. Izaberite vrstu informacija koje želite da sinhronizujete. Takođe, odaberite koliko često želite da ažurirate i sinhronizujete elektronsku poštu sa HTC Flyer-om, pa onda dodirnite Sledeće.
5. Unesite ime naloga, zatim dodirnite Kraj
podešavanja.
Proveravanje inbox-a za poštu
Kada otvorite aplikaciju Pošta, na ekranu se prikaže inbox jednog od vaših elektronskih naloga koje ste podesili na HTC Flyer-u.
50 Elektronska pošta
Da biste prešli na drugi nalog, dodirnite liniju koja prikazuje trenutno aktivan nalog elektronske pošte, a onda dodirnite drugi nalog.
Grupa
Prikazuje sve poruke elektronske pošte iz određene grupe kontakata. Da odaberete koju grupu kontakata želite da prikažete, pritisnite , dodirnite Prikaz, a potom izaberite grupu.
Nepročitane
Prikazuje nepročitane poruke.
Označene (samo Exchange ActiveSync)
Prikazuje sve poruke označene zastavicom.
Pozivi (samo Exchange ActiveSync)
Prikazuje pozivnice za sastanke koje još uvek niste prihvatili ni odbili.
Prilozi
Prikazuje sve poruke koje imaju priloge.
Prikaz poruka elektronske pošte
Pregled ujedinjenog inbox-a za sve naloge
elektronske pošte
Možete videti poruke elektronske pošte sa svih vaših naloga, na jednom mestu, a da pri tome ne morate da se prebacujete sa jednog na drugi nalog.
Možete prikazati poruke elektronske pošte dok listate poruke u svom inbox-u ili nekom drugoj fascikli.
 Okrenite HTC Flyer u levo i držite ga položenog da biste dobili prikaz odvojenih prozorčića sa listom elektronskih poruka na levoj strani i prikazom obeleženih poruka na desnoj strani.
Samo dodirnite liniju koja pokazuje trenutni nalog, a potom dodirnite Svi nalozi. Poruke elektronke pošte se razlikuju u bojama, u zavisnosti od naloga, pa možete odmah znati kojem nalogu pripadaju.
U ujedinjenom inbox-u može biti prikazano do petnaest naloga elektronske pošte.
Promena prikaza vašeg inbox-a
Ako imate mnogo poruka elektronske pošte, možda će vam biti potrebno malo vremena da biste prelistali dugačku listu i pronašli određenu poruku, ili više njih. Koristite kartice u aplikaciji Pošta da biste sortirali svoju elektronsku poštu u odvojene kategorije.
Da biste lakše pregledali svoju elektronsku poštu, dodirnite jednu od sledećih kartica i promenite prikaz svog inbox-a:
Inbox
Prikazuje poruke elektronske pošte kao pojedinačne stavke.
Razgovori
Prikazuje poruke elektronske pošte kao razgovore, grupisane prema temi. Dodirnite temu u listi da biste prikazali razgovor.
 Dok je HTC Flyer položen, dodirnite da biste videli elektronsku poruku u celom, ekranu. Da biste se vratili na prikaz odvojenih prozorčića, dodirnite .
Osvežavanje naloga elektronske pošte
Kakva god da su vaša automatska podešavanja sinhronizacije, možete sinhronizovati svoje poslate i primljene poruke ručno, kad god želite.
 Dok ste u svom nalogu, da biste izvršili sinhronizaciju, pritisnite , a onda dodirnite Osveži.
 Ako imate nekoliko naloga elektronske pošte, možete ih sve osvežiti istovremeno. Najpre idite u ujedinjeni inbox. Potom pritisnite i onda dodirnite Osveži.

51 Elektronska pošta
Sortiranje poruka elektronske pošte
Poruke možete sortirati prema datumu prijema, prioritetu, temi, pošiljaocu ili veličini.
2. Dodirnite fasciklu u koju želite da premestite E-pošte poruku.
Brisanje svih poruka
U inbox-u, pritisnite , dodirnite Sortiraj, a onda obeležitte iz opcija sortiranja.
1. Najpre dodirnite kontrolni kvadratić bilo koje poruke.
Brzo listanje inbox-a
2. Pritisnite Ukoliko imate dugačku listu poruka u svom inbox-u, možda vam neće biti lako da ih prelistate i nađete poruku koja vam je potrebna. Možete brzo prelistati inbox, korišćenjem pokreta prstiju.
3. Dodirnite Obriši. 1. Izaberite redosled sortiranja prema kojem će biti raspoređene poruke E-pošte.
2. Pritisnite i držite dva prsta na bilo kojoj poruci E-pošte, a potom prevucite naviše ili naniže, bez podizanja prstiju. Vaš ekran će onda podesiti poruke E-pošte prema izabranom redosledu.
, a potom dodirnite Obeleži sve.
Prebacivanje na druge fascikle pošte
1. Pritisnite , i onda dodirnite Fascikle.
2. Dodirnite fasciklu čije poruke želite da vidite.
Slanje email poruke
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Pošta. 2. Prebacite se na email nalog koji želite da korisite za slanje email-a.
3. U inbox-u email naloga, dodirnite Upravljanje porukama E-pošte
4. Upišite jednog ili više primalaca. Možete:
Brisanje poruka E-pošte
1. U inbox-u, pritisnite i držite poruku koju želite da obrišete.
2. U meniju opcija, dodirnite Obriši.
Obeležavanje nekoliko poruka E-pošte
1. Dodirnite kontrolne kvadratiće email poruka, da biste ih obeležili.
2. Izaberite šta biste želeli da uradite sa obeleženim porukama: Obeleži kao pročitane (ili kao nepročitane), Obriši, ili Premesti u drugu
fasciklu.
Ne možete premestiti email poruke kada se nalazite u ujedinjenom inbox-u (Svi nalozi).
Pomeranje nekoliko poruka E-pošte u drugu
fasciklu
1. Prebacite se na nalog E-pošte koji želite da koristite. 2. Dodirnite kontrolni kvadratić poruka E-pošte koje želite da premestite. 3. Dodirnite Premesti u, a potom dodirnite fasciklu u koju želite da premestite poruke Epošte.
 Uneti email adresu direktno u polje Za, odvajajući ih zarezom. Dok unosite email adrese, prikazaće se adrese koje se poklapaju sa onim što ste dosada uneli. Iz prikazane liste dodirnite adresu koju želite.
 Dodirnite ikonicu , a potom izaberite kontakt kojem želite da pošaljete poruku. Možete odabrati i grupu kontakata za primaoca, ili pretraživati i dodavati kontakte.
Ukoliko kontakt koji unosite nije pronađen, a imate Exchange ActiveSync nalog u aplikaciji Pošta, možete pretražiti kontakte u vašem kompanijskom direktorijumu.
Ako želite da pošaljete kopiju poruke još nekom vidljivom primaocu (Cc) ili nevidljivom primaocu (Bcc), pritisnite Cc/Bcc.
.
, i onda dodirnite Prikaži
5. Unesite temu, a potom sastavite poruku.
, dodirnite 6. Da biste dodali prilog, pritisnite
Priloži, a onda odaberite neku od opcija:
Slika
Napravite fotografiju i priložite je, ili priložite postojeću fotografiju.
Video-zapis
Snimite video-zapis i priložite ga, ili priložite postojeći videozapis.
Audio
Priložite audio-snimak.
Premeštanje email poruka nakon čitanja
1. U otvorenoj poruci, dodirnite .
5 Elektronska pošta
Preporuka za Odaberite aplikaciju koji ste aplikaciju
instalirali sa Android Marketa, a za koju želite da kažete drugim ljudima. URL sa kojeg se aplikacija može preuzeti biće ubačen u elektronsku poruku.
Lokacija
Dokument
Možete priložiti informacije o lokaciji. Pošaljite vašu trenutnu lokaciju (ovo zateva da GPS bude uključen) ili lokaciju koju odaberete na mapi.
Priložite PDF dokument ili Office dokument kao što je tekst ili tabela.
Kontakt
(vCard)
Priložite nečije kontakt informacije.
Obaveza
(vCalendar)
Priložite događaj sa kalendara.
Datoteka
Priložite bilo koju drugu datoteku.
7. Dodirnite Pošalji da biste poruku odmah poslali, ili dodirnite Sačuvaj kao nacrt, da biste je poslali kasnije.
Ako vam nije dostupna Wi-Fi niti veza za prenos podataka ili je uključen avionski režim dok šaljete E-poštu, poruka će biti sačuvana u Outbox-u. Onog trenutka kada se uključi Wi-Fi ili veza za prenos podata, sačuvana poruka će automatski biti poslata sledeći put kada se HTC Flyer sinhronizuje.
Povratak na nacrt poruke E-pošte
1. U inbox-u email naloga, pritisnite dodirnite Fascikle > Nacrti.
, a potom Podešavanje prioriteta za email poruku
Možete podesiti prioritet email poruke koju šaljete.
1. Dok kreirate poruku, pritisnite .
2. Dodirnite Podesi prioritet.
3. Obeležite prioritet poruke.
Ako ste obeležili Visok ili Nizak prioritet, prioritet će se pojaviti ispod linije za temu poruke.
Rad sa Exchange ActiveSync email-om
Možete čitati, odgovarati, slati i upravljati svojom poslovnom E-poštom, isto tako jednostavno, kao što to činite sa POP/IMAP nalogom. Uz to, možete koristiti i neke moćne Exchange opcije.
Obeležavanje email-a zastavice
 Dok gledate inbox, dodirnite belu zastavicu koja se pojavljuje sa desne strane poruke. Zastavica će postati crvena .
 Dok čitate E-poštu, možete dodirnuti zastavicu unutar poruke.
Podešavanje Van kancelarije statusa
1. Prebacite se na svoj Exchange ActiveSync nalog.
I onda dodirnite Još > Van
kancelarije.
2. Pritisnite 3. Dodirnite kvadratić, a potom obeležite Van
kancelarije.
2. Dodirnite poruku.
4. Podesite datume i vremena za period kada ćete biti van kancelarije. 3. Kada završite sa izmenom poruke, dodirnite Pošalji.
5. Unesite poruku za automatski odgovor. Čitanje i odgovaranje na email poruku
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Pošta.
6. Dodirnite Sačuvaj.
Slanje zahteva za sastanak
1. Prebacite se na Exchange ActiveSync nalog.
2. Prebacite se na nalog E-pošte koji želite da koristite.
2. Idite na karticu Pozivi, a potom dodirnite 3. U inbox-u naloga, dodirnite E-poštu koji želite da pročitate.
3. Unesite detalje sastanka.
4. Uradite nešto od sledećeg:
Odgovorite na
poruku
Dodirnite ili Prosledite poruku
Dodirnite .
Obrišite poruku
Dodirnite .
Obeleži poruku
kao nepročitanu
Pritisnite , a potom dodirnite Obeleži kao
nepročitano.
. .
4. Dodirnite Pošalji.
Promena podešavanja email naloga
1. Prebacivanje na email nalog čija podešavanja želite da promenite.
2. Pritisnite , a potom dodirnite Još >
Podešavanja.
3. Obeležite jedno od sledećeg:
5 Elektronska pošta
Podešavanja
naloga
Promenite podešavanja naloga E-pošte, kao što je ime, adresa E-pošte, lozinka i opis.
Opšta
podešavanja
Podesite veličinu slova za čitanje poruka, uključite, isključite ili podesite potpis, podesite podrazumevani nalog i podesite podrazumevano mesto za čuvanje email priloga.
Slanje i
prijem
Podesite opcije sinhronizacije za dolazne i odlazne elektronske poruke, kao što su ograničenje maksimalne veličine, ažuriranje rasporeda i tako dalje.
Podešavanje
obaveštenja
Podesite opcije obaveštenja E-pošte.
Brisanje
naloga
Dodirnite da biste obrisali nalog E-pošte.
4. Pritsnite da biste sačuvali promene.
Brisanje naloga E-pošte
1. Prebacite se nalog E-pošte koji želite da obrišete.
2. Pritisnite , i onda dodirnite Još >
Podešavanja > Brisanje naloga.
5 Kalendar
Kalendar
 Označite vaš Exchange ActiveSync nalog kako biste kreirali Exchange ActiveSync Kalendar događaj.
4. Unesite naziv događaja.
5. Da odredite datum i vreme događaja, učinite nešto od sledećeg:
O Kalendaru
 Ukoliko postoji vremenski okvir događaja, dodirnite Od do datuma i vremena i podesite. Nemojte nikada više propustiti važan datum. Koristite aplikaciju Kalendar kako biste organizovali događaje, sastanke i obaveze.
 Ukoliko je u pitanju celodnevni događaj, kao što je rođendan, podesite Od do
datuma, a zatim označite kotrolni kvadratić Ceo dan. Možete podesiti da vaš HTC Flyer bude usklađen sa sledećim tipovima kalendara:
 Preko HTC Flyer-a, prijavite se na svoj Google nalog, kako biste uskladili Kalendar sa Google Online Kalendarom. Možete dodati više Google naloga.  Ukoliko koristite Microsoft Outlook® na svom kompjuteru, Možete podesiti HTC Sinhronizaciju na na svom kompjuteru kako bi se Outlook Kalendar uskladio sa aplikacijom Kalendar.
 Ukoliko imate Microsoft Exchange ActiveSync nalog i dodali ste ga na HTC Flyer, možete uskladiti aplikaciju Kalendar sa Exchange ActiveSync stavkama Kalendara (events).
Ukoliko ste se prijavili na neku društvenu mrežu (npr. Facebook), događaji i rođendani prijatelja će se pojaviti u Kalendaru.
Kreiranje događaja
7. Podesite podsetnik.
v
Možete dodati drugi podsetnik u događajima Google Kalendar. Pritisnite a zatim dodirnite Dodaj podsetnik.
8. Ako se događaj dešava redovno, dodirnite Ponavljanje i odaberite koliko često će se događaj dešavati.
9. Dodirnite Sačuvaj.
Pozivanje gostiju na vaš događaj (Google
Kalendar isključivo)
Pošto pozovete goste na događaj, pozivnica E-pošte biće poslata preko vašeg Google naloga.
Ako želite da pozovete goste na događaj, morate kreirati i dodati događaj na svoj Google Kalendar.
Možete krerati događaje koji su usklađeni sa Google, Outlook ili ExchangeActiveSync Kalendarom, kao i događaje koji se pojavljuju samo na HTC Flyer-u.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 6. Unesite mesto dešavanja i opis.
> Kalendar.
2. Na bilo kom pregledu Kalendara, dodirnite .
3. Ukoliko imate više od jednog kalendara, odaberite koji kalendar će biti dodat događaju:
 Označite svoj Google nalog kako biste kreirali događaj na Google Kalendaru. Ukoliko imate nekoliko Google Kalendara na internetu, odaberite koji želite da dodate svom događaju  Odaberite PC Sync kako biste kreirali događaje na kalendaru HTC Flyer-a. Možete ih uskladiti sa Outlook Kalendarom koristeći HTC Sinhronizaciju.
1. Otvorite Kalendar i kreirajte novi događaj. Dodirnite polje Kalendar i označite svoj Google nalog (Ili jedan od svojih Google Kalendara). 2. Dodajte detalje događaja kao što su datum, vreme, mesto itd...
3. U polju Gosti, uesite e-mail adrese svakog koga želite da pozovete na događaj. Razdvojte adrese zarezima. Ako ljudi koje zovete koriste Google Kalendar, dobiće pozivnicu i u Kalendar ili E-poštom. 4. Dodirnite Sačuvaj da biste dodali događaj na vaš Google Kalendar.
5.
55 Kalendar
Slanje zahteva za sastanak koristeći
Kalendar (Exchange ActiveSync isključivo)
Ukoliko imate Exchange ActiveSync nalog podešen na HTC Flyer-u, možete koristiti Kalendar da kreirate sastanak i pošaljete zahtev za sastanak e-mailom ljudima sa kojima želite da se sastanete.
1. Otvorite Kalendar i kreirajte novi događaj. Dodirnite polje Kalendar i zatim označite svoj Exchange ActiveSync nalog. 2. Dodajte detalje događaja kao što su datum, vreme, mesto itd...
3. Pritisnite i dodirnite Pozivnice za sastanak.
4. Dodirnite i dodajte goste iz svojih kontakata ili kompanijskog imenika.
5. Unesite svoju poruku i dodirnite Pošalji.
5 Mape i lokacija
Mape i lokacija
Nalaženje lokacije i objekata u okruženju
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Locations.
2. Dodirnite da očitate trenutnu lokaciju ili dodirnite da se prikaže Vaša trenutna lokacija na mapi.
Podešavanje lokacije
Uključivanje servisa za lokaciju
Da bi HTC Flyer pokazao vašu lokaciju HTC Flyer, morate omogućiti servise lokacije.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite zatim dodirnite Podešavanje > Lokacija.
2. Izaberite jednu ili obe navedene opcije:
Koristiti
bežične
mreže
Korišćenje Wi-Fi ili mobilne data konekcije za određivanje približne lokacije
Koristi GPS
Satelite
Koristi GPS satelite za precizno određivanje lokacije. Ova opcija zahteva vidljivo nebo i povećanu potrošnju baterije.
HTC Locations
O Lokacijama
Pronađite zanimljiva mesta ili put do određene tačke, vozite od raskrsnice do raskrsnice uz pomoć aplikacije HTC Locations. Ovaj servis je takođe izvanredan saputnik u zemlji i inostranstvu. Uz HTC Locations možete unapred peuzeti mape, tako da ne morate da brinete dali ćete tokom putovanja imati Internet vezu ili da ćete koristiti skupu roamig vezu sa inostranim mobilnim operatorima. Neophodne mape biće spremne pre nego što krenete na put.
Ako ste okruženi visokim zgradama, Locations može imati problema da odredi Vašu tačnu lokaciju.
HTC Flyer dolazi sa preinstaliranim mapama koje zavise od zemlje u kojoj ste ga kupili. Ne brinite, možete da preuzmete dodatne mape kada Vam zatrebaju.
3. Izaberite koju kategoriju objekata u blizini želite da prikažete. Objekti će biti izlistani prema udaljenosti od Vašeg trenutnog položaja.
Traženje zanimljivih mesta
Možete pretraživati unoseći naziv građevine, ulice ili grada. Kako unosite traženi pojam, u listi će se pojavljivati odgovarajući nazivi iz baze podataka, nazivi već posećenih mesta i već traženih pojmova.
1. U Locations, dodirnite .
2. U polje za pretraživanje unesite odgovarajući pojam. Lista odgovarajućih objekata biće formirana prema udaljenosti od Vaše trenutne lokacije.
3. Ako ne uočite ono što ste tražili, nastavite da unosite slova traženog pojma dok se lista ne suzi.
Pretraživanje je završeno unutar tekuće zemlje. Ako želite da nastavite pretraživanje i u drugim zemljama, dodirnite Region
pretraživanja.
4. Dodirnite objekat ili ustanovu do koje želite da idete, koju želite da pokažete na mapi ili pročitate dodatne informacije.
Traženje određene adrese
1. U Locations, dodirnite .
2. Unesite naziv ulice ili grada koji želite da nađete (ne morate da unosite kompletan naziv) u polje za pretraživanje. Na primer, da biste pronašli“1, Church Street, London, UK”, samo unesite “Church” ili “London” da biste započeli pretraživanje.
Možete pretraživati i unoseći poštanski broj. Unesite poštanski broj i dodirnite .
Lista sugestija će se pojaviti navodeći Vas na ono što tražite.
5 Mape i lokacija
Gledanje mapa
U Locations, dodirnite
Označavanje lokacija na mapi
.
Dodirnite da biste promenili D ili D prikaz.
Zanimljiva mesta. Dodirnite da biste prikazali detalje, aktivirali navigaciju ili podelili mesto.
Vaša trenutna lokacija.
Dodirnite da biste aktivirali ili deaktivirali kompas.
Označite omiljene lokacije na mapi, omogućite navigaciju do njih ili ih podelite s prijateljima. Deljenje je sjajan način da prijateljima saopštite kakvo ste sjajno mesto našli, sa najboljim sendvičima u gradu.
1. Dok gledate mapu, pritisnite i zadržite mesto na mapi koje želite da obeležite.
2. Dodirnite i izaberite da li želite da dodate lokaciju kao oznaku na mapi, kao odredište za navigaciju ili mesto koje želite da podelite s prijateljima.
Da biste uklonili sve oznake sa mape, dok gledate mapu, pritisnite , zatim dodirnite Više > Ukloni oznake.
Izmena jezika za nazive ulica i zanimljiva mesta
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
Dodirnite ekran da biste prikazali tastere za zumiranje i taster za Vašu lokaciju.
Upotreba kompasa
Pomeranje po mapi
Prelazite prstom preko mape da biste videli i ostala područja
Zumiranje mape
Učinite nešto od sledećeg:
 Udaljavajte palac i kažiprst na mapi da biste zumirali obuhvaćeno područje mape.
 Približavajte (uštinite) palac i kažiprst na mapi da biste prikazali veće područje.
 Dva puta dodirnite lokaciju na mapi da biste uvećali (zumirali) njen prikaz.
Izbor prikaza zanimljivih mesta na mapi
zatim dodirnite Prikaz (ili Više > Prikaz).
2. Izaberite vrstu objekata čiji prikaz želite ili ne želite na mapi.
Možete da izaberete da li želite oznake ili D zgrade na mapi.
3. Dodirnite Gotovo.
2. Na kartici U blizini, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Mape > Jezik mape.
3. Izaberite nešto od sledećeg.
Da li treba da skrenete levo ili desno? Uz upotrebu kompasa, mapa će se prilagođavati smeru u kome idete.
1. Dok gledate mapu, pritisnite > Locations.
Koristi izvorni Koristiite ovu opciju da biste jezik mape
videli lokalni jezik mape. Na primer, ako gledate mapu Japana, oznake će biti ispisane korišćenjem japanskih karaktera (simbola).
Koristite jezik
koji najbolje
odgovara
Koristite ovu opciju da biste upotrebili jezik iz Vaših podešavanja. Ova opcija ne mora da bude dostupna za sve mape.
Sačuvajte omiljena mesta kao oznake
Oznaka se sastoji od fotografije lokacije kao što je restoran, vidikovac, i slično, sačuvane zajedno sa preciznom GPS lokacijom i dodatnim informacijama kao što su adresa ili telefonski broj. Sledeći put kada poželite da posetite isto mesto samo otvorite oznaku. Možete da pogledate lokaciju na mapi, potražite dodatne iformacije na webu i mnoge druge stvari.
58 Mape i lokacija
Dodavanje lokacije kao oznake
1
Izaberite odredište kuda želite da idete.
2. Dodirnite Sačuvaj kao oznaku.
Brisanje nekoliko oznaka
1. Na kartici sa oznakama, dodirnite Kategorija.
3. Možete da učinite i sledeće:
 Dodirnite da napravite fotografiju i dodate je u oznaku.
 Dodirnite da preciznije odredite poziciju oznake na mapi.
 Dodirnite da dodate belešku u oznaku.
 Dodirnite Izaberi kategoriju, da doelite odgovarajuće simbole za lokaciju.
 Pritisnite , zatim dodirnite Snimi zvuk da biste dodali zvučnu zabelešku u oznaku.
4. Dodirnite Gotovo.
. Pritisnite Sačuvajte Vašu kućnu adresu kao oznaku da biste je lakše izabrali kao odredište.
1. Kada ste na početnoj lokaciji, otvorite Locations, zatim potražite karticu Oznake.
.
. Dodirnite Gotovo.
. Dodirnite Početna lokacija, izaberite Vašu adresu iz liste, zatim dodirnite Gotovo.
Da biste u bilo kom trenutku promenili početnu lokaciju, dodirnite .
Ponovno posećivanje oznaka
1. Na kartici sa oznakama, dodirnite Kategorija. . Dodirnite oznaku koju ponovo želite da posetite. . Dodirnite odgovarajuće stavke da biste dobili navigaciju, podelili oznaku, pretražili web i ostalo.
Izmena i brisanje oznaka
1. Na kartici sa oznakama, dodirnite Kategorija
. Pritisnite i zadržite oznaku koju želite da izmenite ili obrišete. . Dodirnite Izmeni ili Izbriši u opcijama menija.
Deljenje oznaka
1. Kreirajte oznaku. . Na kartici sa oznakama, dodirnite oznaku koju ste upravo kreirali. , zatim dodirnite Izbriši.
. Izaberite oznake koje želite da izbrišete, zatim dodirnite Izbriši.
Izvezite Vaše oznake
Bekapujte oznake i sačuvajte ih kao .kmz fajlove. Izvezene oznake možete da otvorite u ostalim aplikacijama kao što je Google Earth™ na Vašem PC-ju.
1. Na kartici sa oznakama, dodirnite Kategorija.
. Pritisnite Podešavanje oznake kao početne lokacije
. Pod Trenutna lokacija, dodirnite . Dodirnite Podeli, zatim izaberite kako želite da podelite oznaku.
, zatim dodirnite Izvezi.
Pritisnite zatim dodirnite Poništi izbor svih da bite poništili izbor svih oznaka.
Izvezene oznake su sačuvane kao .kmz fajlovi u fascikli sa oznakama u internoj memoriji. Ako izvozite više oznaka istovremeno, one će biti sačuvane zajedno u jednom .kmz fajlu.
Uvoz oznaka
Vratite oznake koje ste prethodno bekapovali u internu memoriju. Takođe možete da uvezete .kmz fajlove koje ste sačuvali iz ostalih aplikacija, ili upotrebiti fotografiju kao oznaku.
1. Na kartici sa oznakama, pritisnite dodirnite Uvoz.
, zatim . Učinite nešto od sledećeg:
 Da biste uvezli fotografije, dodirnite Fotografije, potražite fotografiju koju želite da uvezete i dodirnite je. Zatim možete da dodate informacije kao što su lokacija i kategorija.
 Za uvoz sačuvanih oznaka i ostalih .kmz fajlova, dodirnite Oznake, zatim dodirnite fajl koji želite da uvezete.

5 Mape i lokacija
Navigacija
Zatražite detaljne tekstualne instrukcije za vožnju ili pešačenje do željenog odredišta.
Ako raspolažete premijum navigacijom za dotičnu zemlju, pritisnite , zatim dodirnite Napredna navigacija da biste dobili korak-pokorak uputstva do željenog odredišta.
Zatražite navigaciju od Vaše trenutne lokacije
1. U Lokacije, potražite željeno odredište.
Imate sačuvane oznake? Svaku oznaku možete da upotrebite kao odredište. Idite na karticu s oznakama i izaberite željenu oznaku.
2. Dodirnite Navigacija.
3. Izaberite kako želite da stignete do željenog odredišta. Prikazaće se mapa sa rutom do željenog odredišta.
4. Učinite nešto od sledećeg:
 U dnu ekrana dodirnite ili da biste pratili rutu do željenog odredišta.
 Prevlačite prstom preko strelica rute, zatim dodirnite uputstva kako da pratite rutu do željenog odredišta.
Upotreba korak-po-korak navigacije
(Premijum navigacija)
 Za korišćenje Premijum navigacije neophodno je aktivirati opciju Koristi GPS Satelite u meniju Lokacioni servisi.
 Proverite da li imate Premijum navigaciju za zemlju ili region koji Vam je potreban.
Upotreba Lokacija za navigaciju do željenog
odredišta
1. U Lokacije izaberite željeno odredište.
Imate sačuvane oznake? Svaku oznaku možete da upotrebite kao odredište. Idite na karticu s oznakama i izaberite željenu oznaku.
2. Dodirnite Premijum navigacija.
Tokom navigacije dodirnite ekran da biste videli dodatne opcije koje su na raspolanju.
Podešavanje navigacionih preferenci
Ako raspolažete premijum navigacijom za dotičnu zemlju, pritisnite , zatim dodirnite Napredna navigacija da biste dobili korak-pokorak uputstva do željenog odredišta.
Navigacija uz izbor početne i krajnje lokacije
1. Dok gledate mapu, pritisnite dodirnite Navigacija.
, zatim 2. Dodirnite polje Moja lokacija, zatim potražite početnu lokaciju koju želite da postavite.
3. Dodirnite polje Oredište, zatim potražite željeno odredište.
4. Dodirnite Vožnja ili Pešačenje u zavisnosti od toga kako želite da stignete do odredišta.
5. Učinite nešto od sledećeg:
Izaberite kako će aplikacija Locations izabrati vašu rutu. Možete podesiti da Locations izbegava autoputeve ili puteve s putarinom, prikazuje informacije o ruti, ili bira Vaše već pređene ili izabarane delove rute.
1. Dok upotrebljavate Premijum navigaciju dodirnite ekran.
2. Dodirnite Konzola automobila > Podešavanja >
Navigator. 3. Podesite svoje preference izborom ili dodirivanjem stavki.
Isključivanje upozorenja o prekoračenju brzine i
položaju kamera
Ako imate servis za upozoravanje na saobraćajne kamere, možete privremeno da ga isključite.
1. Dok upotrebljavate Premijum navigaciju dodirnite ekran.
ili da biste  U dnu ekrana dodirnite pratili rutu do željenog odredišta.
2. Dodirnite Konzola automobila > Podešavanja >
Upozorenja.
 Prevlačite prstom preko strelica rute, zatim dodirnite uputstva kako da pratite rutu do željenog odredišta.
3. Ukinite opcije Upozorenja o prekoračenju
brzine i Upozorenje o saobraćajnim kamerama.
0 Mape i lokacija
Upravljanje Locations servisom
Proverite mape, navigaciju, informacije o saobraćajnim kamerama i glasovno navođenje koji su već instalirani na Vaš HTC Flyer.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Locations.
2. Pritisnite , zatim dodirnite Preuzmi još. Pod stavkom Moje licence i sadržaj, videćete listu servisa koji se već nalaze na Vašem HTC Flyeru.
Preuzimanje mapa i poručivanje servisa
Idete u inostranstvo na letovanje? Možete besplatno da preuzmete mapu zemlju koju putujete. Takođe možete da poručite i dodatne servise kao što su Premijum navigacija, upozorenja na saobraćajne kamere i korak-po-korak navigacija.
Za preuzimanje dodatnih mapa i servisa biće vam neophodna Wi-Fi veza ili data konekcija mobilnog operatora.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 2. Pritisnite > Locations.
, zatim dodirnite Preuzmi još.
3. Prevlačite prstom do kartice sa stavkom ili servisom koji želite da preuzmete.
4. Zavisno od izbora, dodirnite Preuzmi ili Poruči.
U zavisnosti od zemlje u kojoj je kupljen HTC Flyer, možda ćete morati da unesete aktivacioni kod za korišćenje Premijum navigacije. Ako imate aktivacioni kod, dodirnite Aktivacioni kod u vrhu kartice Poruči i unesite ga.
Dodavanje navigacionih vidžeta
Dodajte omiljena odredišta i zanimljiva mesta blizu Vaših oznaka kao vidžete na početni ekran. Dodajte vidžet Navigacija za startovanje korak-pokorak navigacije do vaših omiljenih mesta. Dodajte Locations vidžet da biste našli dodatna zanimljiva mesta i Vaše oznake sa početnog ekrana.
Izaberite željeno odredište.
Obeležite na mapi zanimljiva mesta u blizini, kao što su prodavnice ili banke.
Preuzimanje ili poručivanje dodatnih servisa kao što su mape, upozorenja na saobraćajne kamere ili Premijum navigacija.
Izbor Vaše oznake kao željenog odredišta
Provera ranijih pretraživanja da bi se odredila željena destinacija.
Podešavanje opcija Konzole automobila.
Google mape
O Google mapama
Google mape omogućavaju da pratite trenutnu lokaciju, trenutne uslove u saobraćaju i dobijete detaljne informacije o kretanju ka željenom odredištu. Takođe sadrže pretraživač kojim možete da pronađete zanimljiva mesta, adrese na mapi i sagledate objekte i lokacije na detaljnijem nivou.
 Da biste upotrebljavali Google mape, neophodna je aktivna Wi-Fi ili data konekcija.  Da biste našli trenutnu lokaciju, neophodno je da aktivirate navigaciju.  Google mape još uvek ne pokrivaju sve zemlje i gradove.
Kretanje po mapi
Kada otvorite Google mape, lako ćete pronaći Vašu lokaciju na mapi ili proveriti obližnja mesta pomerajući ili uvećavajući i smanjujući prikaz na mapi.
Da biste pronašli Vašu trenutnu lokaciju uz Google mape, morate da aktivirate navigaciju.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Konzola automobila
Upotreba Konzole automobila
Upotrebom Konzole automobila lako ćete naći Vaše oznake i obližnja zanimljiva mesta, te pokrenuti navigaciju do njih.
Sa početnog ekrana, dodirnite automobila.
> Konzola
> Mape.
2. Dodirnite da biste prikazali Vašu trenutnu lokaciju. Plava oznaka pokazaće Vašu lokaciju na mapi.
3. Uradite nešto od sledećeg:
Razgledanje
mape
Prelazite prstom preko mape preko ekrana da biste videli obližnja mesta na mapi.
1 Mape i lokacija
Uvećanje
prikaza
(Zoom in)
Umanjenje
prikaza
(Zoom out)
 Udaljavajte palac i kažiprst na mapi da biste zumirali obuhvaćeno područje mape.
 Dodirnite  Dva puta dodirnite lokaciju na mapi da biste uvećali (zumirali) njen prikaz.
 Približavajte (uštinite) palac i kažiprst na mapi da biste prikazali veće područje.
 Doditnite .
Pogledaj
1. Pritisnite i zadržite informacije o
lokaciju na mapi. Otvoriće proizvoljnoj
se dodatni balončić sa lokaciji
informacijom o adresi i sličicom iz Google uličnog pogleda (Street View), ako je slika raspoloživa.
2. Dodirnite balon ako želite dodatne informacije.
Možete da zatražite navigaciju ka toj lokaciji, pregledate zanimljiva mesta u blizini i više.
Pretraživanje lokacija
U Google mapama omogućeno je pretraživanje lokacija, po adresama i po vrstama ili nazivima objekata (na primer, muzeja).
1. U Mape, unesite naziv mesta koje tražite u polje za pretraživanje.
2. Dodirnite da nađete navedenu lokaciju ili dodirnite stavku u listi sugestija. Rezultati pretraživanja biće označeni na mapi.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite oznaku da biste proverili da li je to stavka koju ste tražili, zatim dodirnite balon sa informacijama ako jeste.
 Dodirnite da biste rezltate pretrage videli kao list stavki, zatim dodirnite željenu stavku.
Detalji o izabranoj lokaciji biće prikazani na ekranu.
4. Učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite ekranske tastere da biste videli lokacije na mapi, aktivirali navigaciju ili pogledali slike iz Google uličnog pogleda (Street View), ako je slika raspoloživa.  Prelazite prstom levo ili desno da biste videli informacije iz prethodnog ili sledećeg rezultat pretraživanja.
Čišćenje mape
Nakon pretraživanja na mapi, možete da obrišete razne oznake koje su rezultat pretraživanja.
Pritisnite , zatim dodirnite Očisti mapu.
Pretraživanje zanimljivih mesta u blizini
Koristite Mesta da potražite zanimljiva mesta u blizini Vaše trenutne lokacije. Mesta koriste Google mape da pretraže okolno područeje tražeći zanimljive ili važne objekte kao što su benzinske stanice ili bankomati.
Pre upotrebe Mesta, morate da aktivirate servise za lokaciju.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > Mesta.
2. Dodirnite mesto koje želite da nađete.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Ako je nađeno jedno ili dva istorodna mesta, rezultat će biti prikazan na mapi u obliku oznaka. Dodirnite željenu oznaku, da biste videli više informacija o tom mestu.
 Kada je nađeno više mesta, rezultate pretrage dobićete u listi. Dodirnite stavku u listi da biste prikazali oznaku mesta na mapi, zatim dodirnite balon da biste prikazali više informacija.
Navigacija
Prikažite detaljnu navigaciju do željenog odredišta. Google mape obezbeđuju navigaciju za pešake, javni prevoz i vožnju automobilom.
1. Dok gledate mapu, pritisnite dodirnite Navigacija.
, zatim 2. Učinite nešto od sledećeg:
 Koristite svoju trenutnu lokaciju kao početnu tačku, ili unesite početnu lokaciju u prvo polje za unos. Zatim unesite željeno odredište u drugo polje za unos.
 Dodirnite da biste izabrali adresu nekog kontakta ili tačku koju ćete dodirnuti na mapi.
Mape i lokacija
3. Izaberite kako želite da idete do odredišta dodirnuvši automobil, javni prevoz ili taster za pešačenje.
4. Dodirnite Kreni. Sledeći ekran prikazaće navigaciju do Vašeg željenog odredišta.
Ako željeno odredište obuhvata nekoliko lokacija, izaberite jednu od njih.
5. Dodirnite stavku da biste videli navigaciju.
6. Dodirnite strelice, da biste pratili skretanja u navigaciji.
Kada završite gledanje ili navigaciju, pritisnite zatim dodirnite Očisti mapu da biste uklonili oznake sa mape. Vaše odredište biće automatski spremljeno u istoriju naloga u Google mapama.
Dobijanje pomoći
Zatražite pomoć u korišćenju ili dodtne informacije o aplikaciji Mape.
Da biste zatražili pomoć, pritisnite , zatim dodirnite Više > Pomoć. Pokrenuće se web pregledač koji će vas odvesti na sajt za pomoć u Google mapama.
Pronalaženje prijatelja korišćenjem servisa
Google Latitude (raspoloživo u nekim
zemljama)
Google Latitude® servis pomaže povezanim prijateljima da podele zanimljive lokacije. Takođe omogućava navigaciju do lokacije nekog od prijatelja, razmenjuje tekstualne poruke i E-poštu, i ostalo.
Vaša lokacija neće biti podeljena automatski. Morate da se prijavite na Latitude servis i pozovete prijatelje da vide Vašu lokaciju ili da prihvatite njihove pozive. Samo prijatelji koje ste pozvali ili čije ste pozive prihvatili, mogu da vide Vašu lokaciju.
Otvaranje Latitude naloga
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
2. Dok gledate mapu, pritisnite dodirnite Join Latitude.
> Mape.
zatrim 3. Nakon otvaranja Google Latitude naloga i zatvaranja aplikacije, možete pristupiti servisu sa početnog ekrana.
 Dodirnite > Latitude.
 Otvorite Mape, pritisnite Latitude.
, zatim dodirnite Poruke
Poruke
Slanje tekstualnih poruka
(SMS)
1. Sa početnog ekrana dodirnite 2. Dodirnite Otvaranje poruka
Budite u konatku sa ljudima važnim u vašem životu. Koristite aplikaciju Poruke za kreiranje i slanje tekstualnih (SMS) i multimedijalnih poruka (MMS).
Sa početnog ekrana dodirnite > Poruke. Ekran Sve
poruke će se otvoriti, i u njemu se nalaze sve poslate i primljene poruke grupisane u razgovore, po imenu kontakta ili broju telefona.
 Pomerajte gore ili dole listu razgovora klizanjem prsta na ekranu.  Dodirnite ime kontakta ili broj da vidite razmenjene poruke.
> Poruke.
.
3. Dodajte jednog ili više primaoca. Možete:
 Uneti prvih nekoliko slova iz imena kontakta ili početne brojeve mobilnog broja. Tokom unosa, odgovarajuća imena iz vaših kontakata se prikazuju. Dodirnite ime ili jedan od brojeva kontakta.
 Dodirnite , a zatim izaberite telefonske brojeve kontakata kojima želite da pošaljete poruku. Takođe možete izabrati grupu kontakata kao primaoca.
 Unesite kompletne brojeve telefona direktno u polje Za.
4. Dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst, a zatim unesite vašu poruku.
Vaše poruke takođe možete videti na Početnom ekranu pomoću vidžeta Poruke.
 Postoji ograničenje u broju karaktera za jednu tekstualnu poruku (prikazano iznad dugmeta Pošalji). Ako prekoračite ograničenje, vaša tekstualna poruka će biti isporučena kao jedna, ali će biti kreirana kao više od jedne poruke.  Vaša tekstuana poruka automatski postaje multimedijalna poruka ako unesete email adresu primaoca, dodate predmet poruke, zalepite neku stavku, ili sastavite veoma dugu poruku.
5. Dodirnite Pošalji ili pritisnite poruku kao nacrt.
da snimite Poruke
Slanje multimedijalnih
poruka (MMS)
1. Sa početnog ekrana dodirnite 2. Dodirnite > Poruke.
.
3. Dodajte jednog ili više primaoca. Možete:
 Uneti prvih nekoliko slova iz imena kontakta ili početne brojeve mobilnog broja. Kako unosite, odgovarajuća imena sa brojevima telefona i email adrese iz vaših kontakata se prikazuju. Dodirnite ime ili email adresu kontakta. Adresa E-pošte će biti prikazana kada se u podešavanju Lista primalaca izabere Prikaži adresu
E-pošte.
 Dodirnuti , a zatim izaberite telefonske brojeve kontakata kojima želite da pošaljete poruku. Takođe možete izabrati grupu kontakata kao primaoca.
 Unesite kompletne brojeve telefona ili email adresu direktno u polje Za.
4. Da dodate predmet, pritisnite dodirnite Dodaj predmet.
Slika
7. Dodirnite Pošalji ili pritisnite poruku kao nacrt.
1. Nakon što ste u multimedijalnu poruku dodali fotografiju, video ili audio, dodirnite > Slideshow.
2. Uradite bilo šta od sledećeg:
Dodaj slajd
Dodirnite , a zatim izaberite fotografiju ili video koji želite da dodate.
Dodaj muziku ili
govorni zapis
Odmah posle dodavanja >
slajda, dodirnite Audio.
Dodaj slajdu
naslov
Dodirnite Dodaj tekst, a zatim unesite svoj naslov.
Izmeni slajd
Dodirnite , a zatim izaberite da zamenite, uklonite ili podesite trajanje slajda.
Pregledajte
slideshow
Dodirnite , a zatim Pregledaj (ili Više >
Pregledaj). Dodirnite jednom ekran za pregled da vidite kontrolu reprodukcije.
a zatim izaberite tip priloga.
Fotografišite i prikačite fotografiju, ili zalepite postojeću fotografiju.
Video
Snimite video i prikačite ga, ili prikačite postojeći video fajl.
Audio
Snimite govor i prikačite ga, ili prikačite postojeći audio fajl.
Preporučite
aplikaciju
Izaberite aplikaciju koju ste instalirali sa Android Marketa koju želite da delite sa drugima. URL sa kojeg se aplikacija može preuzeti biće unet se u vašu poruku.
Lokacija
Dodajte vašu trenutnu lokaciju (zaheva da GPS bude uključen), ili lokaciju koju ste izabrali na mapi u vašu poruku.
Kontakt
(vKartica)
Izaberite kontakt a zatim izaberite informaciju koji želite da zalepite.
Sastanak
(vKalendar)
Izaberite događaj iz kalendara koji želite da zalepite.
da snimite Kreiranje slideshow-a
a zatim 5. Dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst, a zatim unesite vašu poruku.
6. Dodirnite Nakon dodavanja priloga, dodirnite da biste videli opcije za zamenu, pregled ili uklanjanje priloga.
3. Kada završite, dodirnite Pošalji ili pritisnite da snimite poruku kao nacrt.
Nastavljanje poruke
snimljene kao nacrt
1. Sa ekrana Sve poruke, pritisnite dodirnite Nacrti.
, a zatim 2. Dodirnite poruku a zatim nastavite sa izmenama.
3. Dodirnite Pošalji.
5 Poruke
Pregled i odgovaranje na
poruku
Zavisno od podešavanja obaveštenja, HTC Flayer daje zvuk obaveštenja, vibrira ili kratko prikazuje poruku u statusnoj liniji kada primite poruku. Ikona Nova poruka se takođe prikazuje u statusnoj liniji.
Izabrati šta želite
da uradite sa
porukom
Dodirnite poruku da otvorite meni Opcije, a zatim izaberite šta želite da uradite sa porukom, na primer, da prosledite poruku, vidite detalje poruke, delite poruku itd.
Odgovorite na drugi broj telefona iz
kontakta
Kada kontakt ima više brojeva telefona u HTC Flayeru, videćete onaj broj koji se koristi u poruci. Takođe postoji zatamnjeno slovo pre telefonskog broja koje služi da naznači tip broja (npr. M znači mobilni).
1. Da otvorite i pročitate poruku, možete:
 Pritisnuti i zadržati statusnu liniju, a zatim prevući prstom dole da otvorite Panel sa obaveštenjima. Zatim dodirnite obaveštenje o novoj poruci.
 Otvorite aplikaciju Poruke da biste pristupili i pročitali poruku.
2. Dok čitate poruku možete:
Odgovoriti
tekstualnom
porukom
Dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst, unesite vas odgovor na poruku, a zatim dodirnite Pošalji.
Odgovorite
multimedijalnom
porukom
Dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst, unesite vas odgovor na poruku, dodirnite da izaberete prilog za vašu poruku, a zatim dodirnite Pošalji.
Poslati ili snimiti
broj telefona
sadržan u poruci
Dodirnite broj telefona a zatim izaberite da li želite da pošaljete broj u tekstualnoj poruci ili da ga snimite u kontakt.
Otvoriti link u
poruci
Dodirnite link da ga otvorite u web pregledaču.
Poslati ili snimiti
adresu E-pošte
sadržanu u poruci
Dodirnite email adresu. Zatim izaberite da li želite da pošaljete email na adresu sadržanu u poruci, pošaljete multimedijalnu poruku ili snimite email adresu iz poruke u vaše kontakte.
Imajte na umu da će vaš odgovor biti poslat na broj telefona poslednje poruke koju ste primili od ovog kontakta.
1. Sa ekrana Sve poruke, dodirnite kontakt (ili broj telefona) da prikažete poruke razmenjene sa tim kontaktom.
2. Dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst, a zatim unesite odgovor na poruku.
3. Pritisnite a zatim dodirnite Više > Broj
primaoca.
4. Izaberite drugi broj telefona ovog kontakta, a zatim dodirnite OK.
Prosleđivanje poruke
1. Sa ekrana Sve poruke, dodirnite kontakt (ili broj telefona) da prikažete poruke razmenjene sa tim kontaktom. 2. Dodirnite poruku koju želite da prosledite, a zatim dodirnite Prosledi.
3. U polju Za dodajte jednog ili više primaoca. 4. Dodirnite Pošalji.
Dok gledate poruke koje ste razmenili sa nekom kontaktom, možete takođe pritisnuti , dodirnuti Prosledi (Više > Prosledi), a zatim dodirnuti poruku koju želite da prosledite.
Poruke
Pregled razgovora porukama
Dok pretražujete listu razgovora sa ekrana Sve
poruke, možete pregledati sve poruke koje ste razmenili sa nekim kontaktom ili brojem telefona.
 Okrenite HTC Flayer ulevo i držite ga u horizontalnoj orijentaciji da biste videli pregled u odvojenom prozoru, sa listom razgovora na levoj strani i porukama razmenjenim sa kontaktom ili brojem telefona na desnoj strani.
 Da snimite prilog na vašu memorijsku karticu, pritisnite i zadržite multimedijalnu poruku, a zatim iz menija Opcije izaberite da snimite prilog.
Push poruke
Push poruke sadrže web link. Često, link se koristi za preuzimanje datoteke koju ste zahtevali od vašeg servis provajdera.
Kada primite push poruku, u statusnoj liniji se prikazuje ikona o obaveštenju.
Otvaranje i čitanje nove push poruke
1. Pritisnite i zadržite statusnu liniju, a zatim prevucite statusnu liniju dole da otvorite Panel sa obaveštenjima. 2. Dodirnite novu poruku.
 Dok pregledate razmenjene poruke, pomerite dugme nadole a zatim dodirnite kvadratić koji sadrži Dodaj tekst ako želite da pošaljete odgovor. Unesite vaš odgovor a zatim dodirnite Pošalji. Nakon toga, pritisnite da se vratite na pregled u odvojenom prozoru.
Pregled i snimanje priloga iz
multimedijalne poruke
Ako vas brine količina podataka koje preuzimate, prvo proverite veličinu multimedijalne poruke pre nego što je preuzmete.
Kada je isključeno Automatsko pribavljanje u MMS podešavanjima, preuzima se samo zaglavlje poruke. Da biste preuzeli celu poruku, dodirnite dugme Preuzmi na desnoj strani poruke.
 Ako u primljenoj poruci postoji prilog u vidu media kao što su fotografija ili video, dodirnite prilog da vidite njegov sadržaj.  Ako je u prilogu kontakt (vKartica), dodirnite je da vidite informacije iz kontakta, a zatim dodirnite Snimi da dodate Karticu u listu vaših kontakata.  Ako je u prilogu sastanak ili događaj iz kalendara (vKalendar), dodirnite ga da izaberete kalendar u koji želite da snimite sastanak ili događaj, a zatim dodirnite Uvezi.
3. Dodirnite Poseti websajt
Pregled svih push poruka
1. Sa početnog ekrana dodirnite 2. Pritisnite > Poruke.
, a zatim dodirnite Push poruke.
Ovu opciju možete videti samo ako ste prethodno primili push poruke.
Market i druge aplikacije
Market i druge
aplikacije
Pronalaženje i instaliranje
aplikacija sa Android
Marketa
Android Market je mesto na kome pronalazite nove aplikacije za HTC Flyer. Izaberite iz raznolike palete besplatnih i aplikacija koje se plaćaju u kategorijama proizvodnje, zabave i igrica.
Plaćene aplikacije su trenutno omogućene samo u određenim zemljama.
Pronalaženje i instaliranje aplikacije
Kada instalirate aplikacije i koristite ih na HTC Flyer-u, one mogu zahtevati pristup vašim ličnim informacijama, određenim funkcijama ili podešavanjima. Preuzmite i instalirajte samo proverene aplikacije.
Budite oprezni kada preuzimate aplikaciju koja ima pristup određenim funkcijama ili značajnijem broju podataka na HTC Flyer-u. Sami ste odgovorni za posledice korišćenja preuzetih aplikacija.
Potreban vam je Google Checkout (kontrolor) kako bise kupovali na Android Marketu.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Market.
2. Učinite sledeće kako biste pronašli aplikaciju:
Pregled
ponuđenih
aplikacija
Krećite se kroz listu sličnih aplikacija.
Pregled
aplikacija po
kategorijama
Krećite se kroz aplikacije i dodirnite Aplikacije ili Igre, i zatim dodirnite kategoriju. Ispod potkategorja možete filtrirati aplikacije po Najplaćenijim, Najboljim
besplatnim ili Just in.
Potražite
aplikaciju
Dodirnite , unesite naziv i vrstu aplikacije koju tražite i zatim dodirnite .
3. Kada pronađete aplikaciju koja vam se sviđa, dodirnite je i pročitajte opis i ocene korisnika.
4. Kako biste preuzeli ili kupili aplikaciju, dodirnite Besplatno (za besplatne aplikacije) ili taster sa cenom ispod Kupi (za aplikacije koje se plaćaju).
5. Ukoliko se slažete sa uslovima korišćenja, dodirnite OK za početak preuzimanja i instaliranja aplikacije.
Možete deinstalirati aplikaciju i povratiti novac posle ograničenog vremena nakon kupovine. Za više informacija o povraćaju novca za plaćene aplikacije, molimo vas da posetite Android Market Help sajt (http://market.android.com/support).
Otvaranje instalirane aplikacije
Učinite nešto od sledećeg:
 Ako vidite ovu ikonu na stastusnoj liniji, otvorite panel Obaveštenja, i zatim dodirnite aplikaciju.
> Market.  Sa početnog ekrana, dodirnite
Pritisnite i zatim dodirnite Moje aplikacije. Na ekranu Moje aplikacije, dodirnite aplikaciju, i zatim dodirnite Otvori.
 Sa početnog ekrana, dodirnite . Na ekranu Sve aplikacije, pređite prstom na karticu Preuzete, a zatim dodirnite aplikaciju.
Deinstaliranje aplikacije
Možete deinstalirati bilo koju aplikaciju koju ste preuzeli sa Android Market-a.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
2. Pritisnite > Market.
i zatim dodirnite Moje aplikacije.
3. Dodirnite aplikaciju koju želite da deinstalirate i zatim dodirnite Deinstaliraj.
4. Kada bude traženo, dodirnite OK.
5. Izaberite razlog uklanjanja aplikacije, i zatim dodirnite OK.
Dobijanje pomoći
Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanje u vezi Android Marketa, pritisnite , i zatim dodirnite Pomoć. Internet pretraživač će vas odvesti do sekcije za pomoć Android Marketa.
8 Market i druge aplikacije
Korišćenje Sata
Korišćenje Desk Naslovnog Sata
Naslovni Sat prikazuje trenutno vreme, datum i vremensku prognozu. Takođe pokazuje i Budilnik, nivo baterije i nadolazeće Kalendarske događaje.
O HTC Sat vidžetu
Koristite HTC sat vidžet da biste videli tačan datum, vreme i mesto. Takođe možete koristiti Sat kako biste proverili vreme u drugom gradu.
 Dodirnite sličicu ili informaciju o vremenskoj prognozi da bi ste otvorili aplikaciju Vremenska prognoza, gde možete videti vrmenske prilike u narednih nekoliko dana.
 Dodirnite Desk Sat da blago zatamnite ekran/. Dodirnite ekran bilo gde da biste ga ponovo osvetlili.
 Dodirnite da biste zatamnili ekran potpuno i prešli na režim Štedljivi ekran.
Menjanje lokacije na Sat vidžetu
Po pravilu, Sat vidžet prikazuje dnevnu vremensku prognozu. Možete podesiti Sat vidžet na svom početnom ekranu da pokazuje vremensku prognozu za neku drugu lokaciju.
1. Pritisnite i držite Sat vidžet i zatim ga prebacite na taster Učitaj .
U režimu Štedljivi ekran, Naslovni Sat pokazuje samo vreme i datum, a njihova pozicija na ekranu se menja na svakih nekoliko minuta. Da osvetlite ekran ponovo, dodirnite ekran bilo gde.
 Uključite ili isključite Štedljivi režim označavajući kontrolni kvadratić.
 Ukoliko imate nekoliko nadolazećih događaja, pomerajte se nadole kroz listu kako biste ih proverili.
2. Izaberite grad.
Možete dodati više od jednog vidžeta Sat na prošireni Početni ekran. Izaberite između raznovrsnih izgleda i dizajna i odaberite grad koji će se prikazivati.
Korišćenje Sat aplikacije
Izvucite više iz Sat aplikacije nego što je samo tačan datum i vreme. Koristite HTC Flyer kao stoni sat, dopunjen informacijama o vremenskoj prognozi ili kao svetski sat tako da možete videti tačno vreme u još nekim gradovima širom sveta. Takođe, možete ga koristiti kao budilnik, štopericu i za odbrojavanje.
Da otvrote aplikaciju Sat, učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite vidžet Sat na početnom ekranu.
 Sa početnog ekrana, dodirnite
dodirnite Sat.
zatim Dodirnite stavke na donjem redu ili pređite prstom preko stavki da biste se kretali između različitih funkcija aplikacije Sat.
Korišćenje Svetskog Sata
Koristite aplikaciju Svetski Sat da proverite trenutno vreme na nekoliko lokacija širom sveta u isto vreme. Takođe, možete podesiti vreme u svom mestu prebivališta, dodati još gradova na listu Svetskog
Sata i manuelno podesiti svoju vremensku zonu, datum i vreme.
Podešavanje vremena u mestu prebivališta
1. Na kartici Svetski Sat, pritisnite a zatim dodirnite podešavanja prebivališta.
2. Unesite naziv grada u kome živite. Dok unosite slova, lista će se filtrirati i pokazivati gradove i zemlje koji se poklapaju sa potragom.
3. Krećite se kroz listu i dodirnite vaše mesto prebivališta.
Podesite vremensku zonu, datum i vreme:
Da biste podesili vremensku zonu, datum i vreme na HTC Flyer-u manuelno, prvo ugasite automatsku sinhronizaciju vremena.
1. Na kartici Svetski Sat, pritisnite zatim dodirnite Lokalna podešavanja vremena.
Market i druge aplikacije
2. Uklonite oznaku sa Automatskog podešavanja
vremena, a zatim podesite vremenku zonu, datum i vreme kako je zahtevano.
Sa početnog ekrana, takođe pritisnite i zatim dodirnite Podešavanja > Datum i vreme da biste otvorili ekran podešavanja Datum i vreme.
Promena podešavanja zvuka alarma
Na Alarm tabu, pritisnite zatim dodirnite Podešavanja. Možete učiniti sledeće
Alarm u
tišini
Označena po pravilu, ova mogućnost dopušta da se alarm oglašava, čak i kada je jačina zvuka podešena na nečujnu. Obrišite oznaku iz kontrolnig kvadratića ako želite da utišate i alarm kada je HTC Flyer u nečujnom režimu.
Jačina
Alarma
Podesite nivo jačine zvuka koji želite za alarm.
Podesite
ponavljanje
alarma
Tako što ćete odrediti vreme trajanja između dva alarma.
Taster sa
strane
Odaberite šta će se desiti kada pritisnete Taster sa strane (POJAČAVANJE/UTIŠAVANJE). Možete podesiti taster da ponovi alarm, prekine alarm ili onemogućiti taster. Taster sa strane funkcioniše samo kada ekran nije zaključan.
Dodavanje grada ekranu Svetski Sat
Dodajte još gradova na ekran Svetski Sat tako da trenutno možete proveriti datum i vreme u ovim gradovima.
1. Na kartici Svetski Sat, dodirnite .
2. Unesite ime grada koji želute da dodate. Kako unosite slova, lista će se filtrirati i pokazivati gradove i zemlje koji se poklapaju sa potragom.
3. Krećite se kroz listu i dodirnite grad koji želite da dodate.
Podešavanje alarma
Možete koristiti aplikaciju Sat - karticu Alarm da podesite više Budilnika.
1. Na kartici alarmi označite kontrolni kvadratić alarma.
2. Pod Podesite alarm, listajte prstom nagore ili nadole da biste vrteli točkić vremena i podesili vreme alarma.
3. Izaberite od dozvoljenih mogućnosti. Možete:
 Uneti Opis alarma i izabrati zvuk Alarma.  Dodirnite Ponovi. Označite dane u nedelji u kojima će se oglašavati alarm i zatim dodirnite OK.  Označite kontrolni kvadratić Vibracija ako želite da HTC Flyer još vibrira kada se alarm ugasi. 4. Kada ste završili sa podešavanjem alarma, dodirnite Gotovo.
 Da ugasite alarm, uklonite oznaku tog alarma iz kontrolnog kvadratića
 Ukoliko vam je potrebno više od tri alarma, dodirnite .
Uklanjanje alarma
1. Na kartici Alarm, pritisnite Obriši.
i zatim dodirnite 2. Označite alarme koje želite da obrišete, zatim dodirnite Obriši.
Provera Vremenske
prognoze
Koristite ovu aplikaciju kako biste proverili tekuće vremenske prilike i vremensku prognozu za narednih nekoliko dana. Dok dodajete svoju trenutnu lokaciju, možete pogledati vremensku prognozu za druge gradove širom sveta. Vaša podešavanja u aplikaciji Vremenska prognoza kontrolišu informacije o vremenu koje se pokazuju u Satu i Kalendaru.
Kako da podesite HTC Flyer da prepozna vašu trenutnu lokaciju i prikaže lokalnu vremensku prognozu u aplikaciji Vremenska prognoza i vidžetu Sat i Kalendar:
 Uključite Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste se povezali na Internet.
 Servisi za lokaciju moraju biti uključeni. Ukoliko ih niste uključili otkada ste prvi put podešavali HTC Flyer, to možete učiniti na Podešavanja > Mesto.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
prognoza.
> Vremenska Videćete animaciju preko celog ekrana trenutnih vremenskih prilika, kao i informacije o temperaturi, vremenu zalaska sunca i mnoge druge. Dok ste u režimu punog ekrana, ili da proverite vreme u drugim dodirnite gradovima.
0 Market i druge aplikacije
2. Dodirnite da poledate više informacija. Možete proveriti vremensku rognozu za tekući i naredne dane.
Ažurirajte kada
je otvoreno
Označi ovaj kontrolni kvadratić za osvežavanje vremenskih novosti svaki put kada otvorite aplikaciju Vremenska prognoza.
Unapred
podešena
sinhronizacija
Označi ovaj kontrolni kvadratić za automatsko preuzimanje novosti u vremenskim prilikama.
Ažurirajte
raspored
Podesite automatsko ažuriranje rasporeda.
Temperaturna
skala
Izaberite da li će temperatura biti prikazana u Celzijusima ili Farenhajtima.
Zvučni efekti
Izaberite da li ćete reprodukovati zvučne efekte u skladu sa vremenskim uslovima.
3. Dok gledate prognozu, možete:
 Prevući prstom nagore ili nadole preko liste gradova i zatim dodirnuti grad da pogledate vremensku prognozu za njega.
 Dodirnite da ažurirate informacije o vremenu u bilo kom trenutku.
Dodavanje grada na ekran Vremenske
prognoze.
Dodajte više gradova na ekran Vremenske prognoze kako biste trenutno proverili vremenske prilike u tim gradovima. Dok dodajete svoju trenutnu lokaciju, na ekranu Vremenske prognoze može se prikazati do 15 gradova.
1. Na ekranu vremenske prognoze, dodirnite .
2. Unesite lokaciju koju želite da dodate. Dok kucate, lista će filtrirati prikaz mogućih lokacija na osnovu slova koje unesete.
3. Dodirnite željeni grad i označite ga.
i 2. Pritisnite i držite do kraja stavke koju želite da pomerite. Kada je ceo red podvučen i zelen, premestite ga na drugu poziciju, zatim pustite.
3. Dodirnite Gotovo.
Brisanje gradova sa ekrana Vremenska
prognoza.
1. Na ekranu Vremenska prognoza, pritisnite zatim dodirnite Učitaj.
i Pokrenite sopstvenu biblioteku bestselera i književnih klasika upravo na HTC Flyer-u. Koristite Čitač da preuzimate i čitate eKnjige sa sajta Kobo™.
Uključili smo neke eKnjige za vas da probate. Da biste pretražili više naslova putem Kobo-a, morate biti povezani na internet.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Čitač. Na glavnom eranu Čitača, pronaći ćete umanjene sličice knjiga koje ste nedavno čitali i preuzetih eKnjiga.
3. Dodirnite eKnjigu da biste je otvorili.
Promena opcija Vremenske prognoze
2. Možete promeniti sledeća vremenska podešavanja:
Čitanje eKnjiga
2. Pređite prstom nalevo ili nadesno preko ekrana i krećite se kroz dostupne eKnjige. Takođe da pretražite listu ovih eKnjiga.
dodirnite 2. Označite gradove koje želite da ukolonite i zatim dodirnite Gotovo.
1. Na ekranu Vremenska prognoza, pritisnite zatim dodirnite Podešavanja.
Koristite vidžet Vremenska prognoza da trenutno proverite vremensku prognozu svoje trenutne lokacije i drugih gradova bez otvaranja aplikacije. Vidžet Vremenska prognoza može biti prikazan u različitim stilovima.
Možete dodati ovaj vidžet na Početni ekran, ako nije još dodat.
Promena redosleda gradova na ekranu
Vremenska prognoza
1. Na ekranu Vremenska prognoza, pritisnite zatim dodirnite Učitaj.
O vidžetu Vremenska prognoza
i 4. Pređite prstom s leva nadesno da biste listali stranice eKnjige.
5. Da zumirate ili umanjite, skupljajte ili širite palac i kažiprst preko stranice.
6. Za pogled u horizontalnoj orijentaciji okrenite HTC Flyer na stranu.
1 Market i druge aplikacije
7. Dodirnite bilo gde na ekranu da upotrebite sledeće kontrole:
Brz prelazak kroz poglavlja povlačenjem klizača.
Pogledajte sadržaj i označene stranice. Takođe možete pregledati zabeleške i podvučene delove koje ste markirali u eKnjizi.
Dodavanje zabeleški.
 Aktivna internet konekcija
 Kobo nalog i Adobe® identifikacioni nalog. Ukoliko još uvek nemate ove naloge, ulogujte se preko HTC Flyer-a ili preko vašeg internet pretraživača. (na vašem kompjuteru idite na: www.kobobooks.com/signup.html and www.
adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)
1. Ukoliko još uvek niste pristupili Kobo i Adobe ID nalozima, pritisnite , onda dodirnite Nalozi za pristupanje.
Promena veličine slova.
Potraga za ključnim rečima i frazama.
8. Kada završite sa čitanjem, pritisnite zatvorite eKnjigu.
Potrebni su vam:
da Kada budete ponovo otvorili eKnjigu, odvešće vas na stranicu koju ste poslednju čitali.
Dodavanje zabeleške ili podvlačenje
označenog teksta
Zapazili ste interesantan citat ili manje poznatu činjenicu? Podvucite to ili napravite zabelešku.
1. Pritisnite i držite reč, a zatim uhvatite početak i kraj da označite tekst između.
2. Na glavnom meniju ekrana Čitač, dodirnite .
3. U eKnjigama Kobo kartice, učinite nešto od sledećeg kako biste pronašli knjigu:
 Dodirnite kategoriju da pogledate dostupne naslove knjiga.
 Pogledajte više kategorija. Pritisnite zatim dodirnite Pronađi ili Otkrij.
, i da pronađete određenu  Dodirnite knjigu ili autora.
4. Dodirnite eKnjigu koju želite da preuzmete. Videćete zatim informacije kao što su cena eKnjige, recenzije i ocene.
5. Dodirnite
da izvršite narudžbinu.
6. Uradite ono što je potrebno za kupovinu i zatim dodirnite Kupi.
2. Na popup liniji:
Dodirnite
Idi na
Podvucite
Označi tekst sa bojom po izboru.
Nova
zabeleška
Dodaj kratak komentar ili tezu.
Gledanje zabeleški i podvučenih detalja
koje ste kreirali
1. Dodirnite bilo gde na eKnjizi i zatim dodirnite
.
2. Idite na karticu Zabeleški ili Podvučeno da pogledate informaciju koju želite.
Preuzimanje eKnjige
Idite na knjižaru i izaberite između stotina naslova dostupnih za preuzimanje.
da preuzmete eKnjigu. Kada 7. Dodirnite
preuzimanje bude gotovo, pronaći ćete eKnjigu u svojoj biblioteci.
 Pošto ste jednom koristili Kobo za kupovinu eKnjige, HTC Flyer će zapamtiti vaše podatke tako da ih ne morate ponovo unositi sledeći put.
 Ako ste već ranije kupovali eKnjige sa Koboa koristeći svoj kompjuter, idite na karticu Čitača Dostupno za preuzimanje
kako biste ih preuzeli na HTC Flyer.
O vidžetu Moja Polica
Koristite vidžet Moja Polica za lako otvaranje vaših eKnjiga i čitanje sa početnog ekrana.
Market i druge aplikacije
Čitanje vesti
Podelite vezu ka priči na sledeće moguće načine.
Podelite
članak
Nemojte da kaskate za jučerašnjim vestima. Koristite aplikaciju Vesti kako biste se pretplatili na primanje svežih vesti, sportskih rezultata, važnih blogova itd. Takođe, možete primiti novosti na bazi određenih ključnih reči.
Da odete na sledeću ili prethodnu priču na kanalu.
Promena rasporeda ažuriranja i
podešavanje sadržaja
Dok se nalazite na aplikaciji Vesti, pritisnite > Podešavanja (ili Više > Podešavanja), i zatim dodirnite bilo šta od sledećeg:
Pretplata na vesti
Morate biti prijavljeni na Google Nalog pre korišćenja aplikacije Vesti.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Vesti.
2. Dodirnite , i zatim dodirnite Pretplate >
Dodaj Feeds.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Dodirnite kategoriju kao što je npr. Blogovi
ili Zabava da odaberete popularne vesti.
 Dodirnite Traži još da pretražite po određenoj reči ili URL adresi.
4. Pošto ste označili kanal ili kanale za pretplatu, dodirnite Dodaj.
Da ručno ažurirate vesti na svojim kanalima, pritisnite , i zatim dodirnite Osveži.
Nalozi i
sinhronizacija
Upravljajte opcijama sinhronizacije i opštim podešavanjima Vesti.
Ažuriranje
kada
Ažurirate sadržaj sa kanala na koji ste se pretplatili svaki put kada otvorite aplikaciju Vesti.
Raspored
ažuriranja
Izaberite vremenski interval kada će kanali na koje ste pretplaćeni biti ažurirani. Označite Ručno da osvežite sadržaj samo onda kada to želite.
Sadržaj Vesti
Izaberite kako ćete čitati vesti po pravilu: ili skraćenu verziju ili ceo članak sa interneta.
Mobilni
pregled
Ukoliko označite da pregledate vesti kao članak sa internet strane, izaberite da prikazujete internet stranu prilagođenu mobilnom pregledu.
O vidžetu Vesti
Dodavanje ključne reči
Lako pronađite priče koje vas interesuju unošenjem ključne reči za pretragu.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Vesti.
2. Dodirnite , i zatim dodirnite Moje stavke >
Ključne reči > Dodaj ključne reči.
3. Unesite ključnu reč, i zatim dodirnite Dodaj. Vaša nova reč će se pojaviti u Listi ključnih reči
4. Dodirnite ključnu reč da prikažete priče koje sadrže tu reč.
Čitanje priče
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Vesti.
2. On ekranu Sve stavke, dodirnite priču koju želite da pročitate. Dok čitate priču možete da:
Dodirnite
Da
Označite priču kao favorita.
Pročitajte ceo
članak
Otvorite internet stranicu na kojoj je priča objavljena.
Koristite vidžet Vesti za čitanje poglavlja vesti na koje ste pretplaćeni, na Početnoj strani.
Pratite svoje akcije na berzi
Koristite aplikaciju Akcije kako biste dobili najnovije podatke o akcijama, kvotama i tržišnim kretanjima koje pratite
1. Sa početnog ekrana, dodirnite
> Akcije.
2. Na glavnom ekranu Akcije učinite sledeće:
 Dodirnite stavku da pogledate listu akcijskih kvota i tržišnih kretanja.
 Dodirnite akcijama.
da ažurirate informacije o  Dodirnite da dodate akcijsku kvotu ili akcijski tržišni index.
 Da promenite redosled akcija u listi, pritisnite , i zatim dodirnite Učitaj, pritisnite i držite do kraja stavke koju želite da pomerite, a zatim je prebacite na novu poziciju.
Market i druge aplikacije
3. Kada ste označili delimično akcijsku kvotu ili akcijski tržišni indeks, možete:
 Pogledati informaciju o trgovini akcije kao i cenovnik za određeni period.
 Dodirnite drugi vremenski period da pogledate informacije o trgovini akcije u prošlosti.
Dodavanje akcijske kvote ili akcijskog
tržišnog indeksa
1. Na glavnom ekranu Akcije, dodirnite Da
Podesite boju za
rast cena
Promenite boju za prikaz cena akcija koje skaču (crvene ili zelene), u zavisnosti od toga šta se koristi u vašoj zemlji.
O Akcije vidžetu
Koristite vidžet Akcije da trenutno proverite promene na berzi sa početnog ekrana.
Rad na dokumentima
Potrebno vam je da napravite izveštaj dok ste na putu? Koristite Polaris Kancelariju za brz pregled i otvaranje Microsoft Office Word (.doc i .docx), Microsoft Office Excel (.xls i .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps i .pptx), i plain text (.txt) dokumenata.
Pregled dokumenata
.
2. Unesite akcijsku kvotu ili tržišni akcijski indeks u tekstualno polje, i zatim dodirnite .
3. Dodirnite akcijsku kvotu ili tržišni akcijski indeks koji želite da dodate.
Da obrišete stavku, pritisnite dok ste na glavnom ekranu Akcije, i zatim dodirnite Učitaj. Obeležite stavke koje želite da obrišete i zatim dodirnite Gotovo.
Promena rasporeda ažuriranja i
podešavanja boje
Preuzimanje informacija sa berze automatski, može vas izložiti dodatnim troškovima od strane vašeg operatora.
Na glavnom ekranu Akcije, pritisnite , i zatim dodirnite Podešavanja. Uradite nešto od sledećeg:
Dodirnite
Da
Ažurirate kada je
otvoreno
Ažurirate informacije sa berze svaki put kada je otvorena aplikacija Akcije.
Unapred podešena Podesite automatsko sinhronizacija
preuzimanje berzanskih informacija.
Ažuriraj raspored
Dodirnite
Odaberete vremenski interval za proveru novosti.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Kancelarija.
> Polaris
2. Na glavnom ekranu Polaris Kancelarije, dodirnite dokument koji želite da otvorite.
3. Pređite prstom preko ekrana ili listajte stranice.
4. Da uvećate ili umanjite, raširite i skupite palac i kažiprst preko stranice
5. Da pogledate u horizontalnoj orijentaciji okrenite HTC Flyer na stranu.
6. Pritisnite da pogledate opcije za čuvanje i štampanje dokumenta itd.
Učitavanje dokumenta
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Kacelarija.
> Polaris
2. Na glavnom ekranu Polaris Kancelarije, dodirnite dokument koji želite da učitate.
3. Učinite nešto od sledećeg:
 Ukoliko je vaš dokument Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ili plain tekst dokument, pritisnite > Učitaj.
 Ukoliko je vaš dokument Microsoft Office Excel dokument, dodirnite polje i zatim unesite promene u tekstualnom kvadratu. Da odaberete drugi worksheet, pritisnite > Worksheet.
4. Kada završite sa promenama, pritisnite zatim dodirnite ili Sačuvaj ili Sačuvaj kao.
i Market i druge aplikacije
Gledanje PDF-a
Koristite PDF Viewer za čitanje PDF dokumenata koje želite da preuzmete ili kopirate na HTC Flyer.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite Viewer.
> PDF
2. Na ekranu Otvoreni dokumenti, potražite i dodirnite dokument koji želite da pogledate.
 Dodirnite palac nagore ili palac nadole ikonicu da dodate svoju ocenu videa. Dodirnite Više da pogledate druge opcije.
4. Pritisnite , i zatim dodirnite Početna strana da biste se vratili na glavni ekran YouTube.
Potraga za video zapisom
1. Na glavnom ekranu YouTube-a, dodirnite .
3. Pređite prstom sa ekrana na pano ili listajte stranice.
2. Unesite ključnu reč za potragu i zatim dodirnite .
4. Da uvećate ili umanjite, raširite i skupite palac i kažiprst preko stranice
3. Krećite se kroz rezultate i dodirnite video koji želite da pogledate.
5. Da pogledate u horizontalnoj orijentaciji okrenite HTC Flyer na stranu.
6. Pritisnite Takođe, postoji mogućnost za prikazivanje videozapisa koji su nedavno postavljeni. Dodirnite Bilo koje vreme, ili označite vremenski period koji želite.
, i zatim dodirnite:
Otvori
Otvara drugi PDF dokument.
Sačuvaj/
Sačuvaj kao
Sačuvae komentare koje ste napravili korišćenjem olovke tableta na PDF dokumentu.
Štampaj
Štampa PDF dokument.
Brisanje istorije potrage
1. Na glavnom ekranu YouTube-a, pritisnite zatim dodirnite Podešavanja.
, i 2. Dodirnite Očisti istoriju pretrage, i zatim dodirnite OK kada se pojavi.
Deljenje video veze
Gledanje video zapisa na
YouTube-u
Koristite YouTube aplikaciju da biste proverili šta je popularno na ovom internet sajtu za deljenje video zapisa
1. Sa početnog ekrana, dodirnite > YouTube.
1. On ekranu za gledanje videa, dodirnite Više >
Šeruj.
2. Odaberite kako želite da podelite video-vezu između dostupnih opcija.
Snimanje i šerovanje video zapisa na
YouTube
> YouTube.
2. Krećite se kroz listu video zapisa, zatim dodirnite video za gledanje.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite 2. Dodirnite .
3. Dok gledate video, možete:
3. Dodirnite zapisa.
da započnete snimanje video  Okrenuti HTC Flyer na stranu ili dva puta dodirnuti ekran za gledanje videa na punom ekranu.
 Dodirnite video ekran za pauziranje, ponovljeno reprodukovanje, ili držite klizač kako biste prešli na neki drugi deo video zapisa.
 Dodirnite karticu da naučite više o video zapisu, pogledajte povezane video zapise, ili proverite šta drugi gledaoci misle. Takođe, možete preći prstom preko kartica da vidite da li ima još dostupnih stavki.
4. Kada ste gotovi sa snimanjem, dodirnite ponovo, i zatim dodirnite Gotovo.
5. Unesite naziv, opis i oznake svog video zapisa.
6. Podesite nivo privatnosti.
7. Dodirnite Pošalji.
5 Market i druge aplikacije
Šerovanje igrica i aplikacija
Zabavljate se sa igricom ili aplikacijom koje ste pronašli na Android Marketu? Podelite svoje omiljene igrice i aplikacije trenutno u krugu svojih prijatelja.
Da bi se vaši prijatelji povezali sa aplikacijom i preuzeli je sa Android Marketa, oni moraju koristiti uređaj na Android platformi.
1. Sa početnog ekrana, dodirnite .
2. Pritisnite , i zatim dodirnite Podeli. Zatim ćete videti listu igrica i aplikacija koje ste preuzeli i instalirali sa Android Marketa.
3. Dodirnite aplikaciju, i zatim odaberite kako ćete je podeliti.
Kada vaši prijatelji vide vezu koju ste poslali preko poruke, E-pošte ili novosti statusa, mogu jednostavno dodirnuti vezu i direktno otići na igru ili aplikaciju na Android Marketu i preuzeti je.
 Dok unosite statusne novosti u Friend Stream, možete takođe dodirnuti da odaberete igrice ili aplikacije koje želite da podelite na društvenim mrežama.
 Ukoliko ste već kreirali novu tekst ili e-mail poruku, pritisnite i zatim dodirnite > Preporučene aplikacije da odaberete sa svoje liste instaliranih igrica i aplikacija.
HTC Sync
HTC Sync
O aplikaciji HTC Sync
Na tabletu imate nove fotografije sa letovanja, a vaš poslovni kalendar je na računaru. Zašto da ove tipove podataka ne učinite dostupnim na oba uređaja?
Uz HTC Sync, možete da:
 Sinhronizujete podatke iz Microsoft Outlook-a, Outlook Express-a ili Windows Contacts-a na vašem računaru i HTC Flyer-u.  Sinhronizujete događaje iz kalendara Outlooka ili Windows Calendar-a na vašem računaru i HTC Flyer-a.  Prenesete fotografije, video-zapise, muziku i liste pesama u HTC Flyer i uživate u njima i kada ste u pokretu.
 Lako uvezete snimljene fotografije i videozapise sa HTC Flyer-a u vaš računar.
 Spremite omiljene lokacije na oba uređaja.
 Instalirate aplikacije nezavisnih proizvođača (one koje ne preuzimate sa Android Market-a) uz pomoć računara.
Neophodno je da imate memorijsku karticu u telefonu da biste mogli da sinhronizujete fajlove i dokumente. Raspoložive kategorije i opcije zavise od telefona koji je povezan na vaš računar.
Instalacija HTC Sync
aplikacije
 Instalirajte HTC Sync na računar sa nekim od operativnih sistema: Windows , Windows Vista, ili Windows XP operativnim sistemom.
 HTC Sync zahteva USB .0 priključak na računaru za vezu sa HTC Flyer-om.
 Da biste izbegli probleme, najpre zaustavite sve programe na računaru i privremeno zaustavite anti-virusni program pre nego što pokrenete instalaciju HTC Sync-a.
Preuzmite HTC Sync sa HTC-ovog web sajta (www.
htc.com/ support/) na vaš računar i pokrenite instalaciju.
Nakon instalacije programa, ikonica HTC Sync je dodata u sistemsku traku (pogledajte donji desni ugao računarkog ekrana). Dvostrukim klikom na ikonicu otvorićete HTC Sync.
Podešavanje HTC Sync-a da
prepozna HTC Flyer
1. Povežite HTC Flyer na računar koristeći priloženi kabl.
2. Kada HTC Flyer postavi upit o načinu povezivanja putem USB veze, dodirnite opciju HTC Sync, zatim dodirnite Gotovo. Sačekajte da HTC Sync prepozna HTC Flyer.
3. Na ekranu za Podešavanje uređaja, unesite ime za vaš HTC Flyer.
4. Kliknite na Sačuvaj. Otvoriće se panel uređaja.
Da biste kasnije promenili ime HTC Flyer uređaja, kliknite Pregled > Podešavanje uređaja.
Upoznajte radno okruženje
Na panelu uređaja možete da podesite opcije sinhronizacije, pogledate opšte informacije o vašem HTC Flyer-u, proverite zauzetu i raspoloživu memoriju na memorijskoj kartici i započnete sinhronizaciju.
Raspoložive kategorije i opcije zavise od uređaja koji je povezan na računar.
 Kliknite na neku kategoriju stavki da biste videli opcije za sinhronizaciju na desnoj strani panela uređaja.
Klik na Pregled prikazaće osnovne informacije i stanje memorijske kartice. Ovde možete promeniti ime vašeg HTC Flyer-a i instalirati aplikacije nezavisnih proizvođača.
 Tasterom Sinhronizuj započinjete sinhronizaciju kategorija i stavki koje ste izabrali.
 Traka pored tastera Sinhroniuzuj pokazaće očekivano zauzeće memorije nakon što sinhronizacija prebaci sve zahtevane stavke na HTC Flyer.
HTC Sync
Podešavanje sinhronizacije
Možete da izaberete tip fajlova koji će biti obuhvaćeni sinhronizacijom između HTC Flyer-a i računara.
Muzika i opcije sinhronizacije
Prenesite omiljene muzičke numere sa računara na HTC Flyer. Ako ste kreirali muzičke liste pomoću servisa iTunes® ili Windows Media® Player, takođe ih možete preneti na HTC Flyer i uživati u muzici u pokretu.
Možete sinhronizovati fajlove sledećih formata: *.aac, *.amr, *.ma, *.mid, *.midi, *.mp, *.wav, *.wma
1. Na panelu uređaja, kliknite Muzika, zatim kliknite na taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da su muzički fajlovi uključeni u sinhronizaciju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
2. Izaberite Sinhronizuj muzičke fajlove iz, zatim kliknite Dodaj.
3. Izaberite fasciklu na računaru koja sadrži muzičke fajlove i kliknite OK.
4. Izaberite Sinhronizuj muzičke fajlove iz iTunesa i Windows Media Player-a ako koristite iTunes ili Media Player na računaru, zatim izaberite muzičke liste koje želite da prebacite na HTC Flyer.
4. Izaberite na računaru fasciklu koja sadrži multimedijalne fajlove, zatim kliknite OK. Svi podržani tipovi multimedijalnih fajlova tokom sinhronizacije biće iskopirani na memorijsku karticu HTC Flyer-a.
Ocije sinhronizacije kalendara
HTC Flyer može da sinhronizuje zakazane obaveze i događaje iz kalendara u Outlook-a (Outlook XP, Outlook 00 i Outlook 00) ili Windows Calendar-a.
1. Na panelu uređaja, kliknitre Kalendar, zatim kliknite na taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da se stavke kalendara sinhronizuju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
2. Izaberite aplikaciju sa računara za sinhronizaciju kalendara.
3. Izaberite od kog vremena želite da sinhronizujete sadržaj kalendara.
4. U slučaju da se u kalendaru računara i HTC Flyer-a nalaze pritivurečne informacije, izaberite koju od informacija želite da zadržite.
Sinhronizacija kalendara obuhvatiće samo one stavke koje podržava kalendar na HTC Flyer-u.
Opcije sinhronizacije ljudi
Opcije sinhronizacije Galerije
Sinhronizujte kontakte na HTC Flyer-u sa Outlook-om (Outlook XP, Outlook 00 ili Outlook 00), Outllok Express-om ili Windows Contacts informacijama.
Možete automatski da sinhronizujete fotografije i video-zapise između računara i HTC Flyer-a.
Ako imate kontakte upisane na SIM karticu, najpre njih uvezite u HTC Flyer.
Možete da sinhronizujete fotografije i video-zapise sledećih formata:
 Fotografije: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 Video-zapisi: *.gp, *.g, *.mp, *.wmv
1. Na panelu uređaja kliknite Galerija, zatim kliknite taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da je ova kategorija uključena u sinhronizaciju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
2. Da biste na računar automatski prebacili fotografije snimljene na HTC Flyer-u, izaberite opciju Kopiraj fotografije kamere na PC. Fotografije i video-zapisi sa HTC Flyer-a biće prebačeni u fasciklu \My Photos\Device Camera Shots na vašem račuunaru.
3. Izaberite Sinhronizuj PC fotografije i video iz, zatim kliknite na Dodaj.
1. U panelu uređaja kliknite Ljudi, zatim kliknite taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da je ova kategorija uključena u sinhronizaciju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
2. Izaberite aplikaciju na računaru sa kojom želite da sinhronizujete kontakte HTC Flyer-a.
3. U slučaju da se u informacijama o kontaktima računara i HTC Flyer-a nalaze pritivurečne informacije, izaberite koju od informacija želite da zadržite.
Sinhronizacija informacija o kontaktima obuhvatiće samo one stvake koje podržava kalendar na HTC Flyer-u.
8 HTC Sync
Opcije sinhronizacije omiljenih web lokacija
Sinhronizujte omiljene web lokacije između računara i HTC Flyer-a.
Ako na računaru koristite Google Chrome ili Firefox web pregledač, i izabrali ste ga za sinhronizaciju sa HTC Flyer-om, zatvorite sve prozore web pregledača pre nego što počnete sinhronizaciju.
1. Koristeći web pregledač na računaru, otvorite Omiljene lokacije, i kreirajte fasciklu sa nazivom HTC omiljene lokacije (HTC bookmarks). U ovoj fascikli sačuvajte sve omiljene lokacije koje želite i na vašem HTC Flyer uređaju.
2. Na HTC panelu za sinhronizaciju, kliknite Omiljene lokacije (Bookmarks), zatim kliknite taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da su omiljene lokacije uključene u sinhronizaciju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
3. Izaberite web pregledač koji sadrži omiljene lokacije koje želite da sinhronizujete sa HTC Flyer-om.
U slučaju da se u Omiljenim lokacijama računara i HTC Flyer-a nalaze pritivurečne informacije, HTC Sync će zadržati informacije sa računara.
Opcija sinhronizacije dokumenata
Možete da sinhronizujete dokumente između računara i HTC Flyer-a. Takođe možete da sinhronizujete dodatke (Attachments) E-pošte koji su snimljeni na memorijskoj kartici HTC Flyer-a.
 Da biste otvorili dokument na HTC Flyer-u, neophodna je kompatibilna aplikacija.
 Da biste sinhronizovali dodatke E-pošte sa memorijske kartice HTC Flyer-a, morate podesiti Exchange ActiveSync ili POP/
IMAP nalog E-pošte na HTC Flyer-u.
1. Na panelu uređaja, kliknitre Dokumenti, zatim kliknite na taster Da. Obeležavanje opcije Da znači da se opcije kalendara u sinhronizaciju svaki put kada sinhronizujete računar i HTC Flyer.
2. Da biste sinhronizovali dodatke E-pošte sa memorijske kartice HTC-a, izaberite opciju Kopiraj sve dokumente E-pošte na računar.
3. Izaberite Sinhronizuj dokumente sa računara iz, zatim kliknite na Dodaj.
4. Izaberite fasciklu koja sadrži dokumente koje želite da prenesete i na HTC Flyer, zatim kliknite OK.
Dodaci E-pošte sa memorijske kartice biće sačuvani u fascikli \My Documents\ računara. Dokumenti sa računara biće sačuvani u fascikli \My Documents\ na memorijskoj kartici HTC Flyer-a.
Sinhronizacija HTC Flyer-a
Proverite očekivanu raspoloživu memoriju u traci pored tastera Sinhronizuj kada ste izabrali sve stavke za sinhronizaciju.
Ako na memorisjkoj kartici nije ostalo dovoljno slobodne memorije, videćete upozoravajuću ikonicu i sinhronizacija neće biti omogućena.
1. Nakon izbora i podešavanja kategorija za sinhronizaciju, kliknite na taster Sinhronizuj.
2. Kada se sinhronizacija završi, kliknite Otkači.
3. Izaberite opciju sigurnog razvezivanja USB uređaja koju nudi vaš računar.
Sledeći put kada priključite HTC Flyer na računar, sinhronizacija će početi automatski po pravilima koja ste podesili.
Instaliranje aplikacija sa
računara na HTC Flyer
Ako ste na računar preneli neke od instalacionih fajlova (*.apk), možete da upotrebite HTC Sync da biste ih instalirali na HTC Flyer. Preporučujemo da instalirate samo aplikacije u koje imate poverenja.
Pre nego što počnete, omogućite instalaciju aplikacija iz nepoznatog izvora na HTC Flyer. Da biste omogućili ovu opciju, pritisnite na početnom ekranu, zatim dodirnite Podešavanja >
Aplikacije i omogućite opciju Nepoznati izvori.
1. Na panelu uređaja, kliknite Pregled.
2. Kliknite na Instalacija aplikacija.
3. Na računaru pronađite instalacioni fajl aplikacije, zatim kliknite Otvori. HTC Flyer započeće proces instalacije.
4. Na ekranu HTC Flyer-a proverite da li postoje dodatne instrukcije da bi se instalacija završila.
5. Nakon završetka instalacije, kliknite Otkači.
6. Izaberite opciju sigurnog razvezivanja USB uređaja koju nudi vaš računar. Nakon toga možete da sinhronizujete druge uređaje sa računarom.
HTC Sync
Sinhronizacija drugih
uređaja s računarom
Možete da se prebacite s jednog uređaja na drugi, ako više uređaja sinhronizujete s računarom
1. Povežite drugi uređaj s računarom, zatim sačekajte da ga HTC Sync prepozna.
2. Kliknite na uređaj koji želite da podesite ili s kojim želite da počnete sinhronizaciju. Panel uređaja će se otvoriti i možete posebno da podesite sinhronizaciju za drugi uređaj.
Da biste se prebacili na sinhronizaciju s drugim uređajem, kliknite na naziv ili sličicu željenog uređaja.
Preuzimanje nove verzije
aplikacije HTC Sync
Posetite HTC-ov web sajt za podršku (www.htc.com/
support/) s vremena, na vreme, da biste proverili da li je na raspolaganju novija verzija aplikacije HTC Sync. Obavezno preuzmite i instalirajte novije verzije.
Nakon instalacije nove verzije, ponovo podesite HTC Sync da prepozna i sinhronizuje vaš HTC Flyer.
80 Tastatura
Tastatura
Raspoloživi jezici zavise od regiona u kome je kupljen HTC Flayer.
Prelazak na horizontalnu tastaturu na
ekranu
Korišćenje tastature na
ekranu
Kada pokrenete aplikaciju ili izaberete polje koje zahteva tekst ili brojeve, tastatura na ekranu postaje raspoloživa. Nakon unošenja teksta možete dodirnuti ili pritisnuti da zatvorite tastaturu na ekranu.
Unošenje teksta
Koristite sledeće tastere dok unosite tekst pomoću tastatutre na ekranu:
Pritisnite i zadržite tastere sa sivim karakterima na vrhu da unesete brojeve, simbole, ili akcentovanih slova. Sivi karakter prikazan na tasteru je karakter koji će se uneti kada pritisnete i zadržite taj taster. Neki tasteri imaju više karaktera ili akcenata koji su im pridruženi.
Kada unosite tekst, možete izabrati da koristite horizontalnu orijentaciju tastature na ekranu. Okrenite HTC Flayer na stranu da biste koristili veću tastaturu za lakše kucanje.
 Izaberite kontrolni kvadratić Auto-rotirajući ekran u >
> Podešavanja > Ekran da omogućite automatsku promenu orijentacije ekrana.
 Horizontalna orijentacija tastature nije podržana u svim aplikacijama.
Unošenje reči sa predvidivim
tekstom
Tastatura na ekranu ima predvidivi tekst koji vam pomaže da kucate lakše i tačnije. Predvidivi unos teksta je podrazumevano omogućen, a reči koje vam se sugerišu se prikazuju kako unosite tekst.
Shift taster. Dodirnite da unesete veliko slovo. Dodirnite dvaput da trajno uključite velika slova.
Dodirnite da pređete na numeričku i tastaturu sa simbolima.
Enter taster. Dodirnite da kreirate novi red.
Backspace taster. Dodirnite da izbrišete prethodni karakter.
Taster Jezik. Taster koji vidite zavisi od jezika tastature koji trenutno koristite. Dodirnite da pređete na drugi jezik tastature. Takođe možete pristupiti podešavanjima tastature na ekranu.
Da unesete reč u predvidivom modu, možete uraditi bilo šta od ovoga:
 Ako vidite reč koju želite podvučenu zelenom ili narandžastom, samo dodirnite liniju space da biste uneli reč u vaš tekst.
Dodirnite da sakrijete tastaturu na ekranu.
 Ako vidite reč koju želite prikazanu u sugestijama pre nego što ste završili kucanje cele reči, dodirnite reč da biste je uneli u vaš tekst.
Omogućavanje tastature za više jezika
 Ako je prikazana strelica desno od liste sugestija, dodirnite strelicu da vidite više sugestija.
Ako postoji više jezika za tastaturu na HTC Flayeru, možete izabrati koje jezike želite da omogućite za tastaturu na ekranu tako da možete preći na ove jezike i koristiti ih za unos teksta.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
2. Dodirnite međunarodna tastatura.
3. Izaberite jezik koji želite.
Podešavanje drugog jezika za tastaturu
Pored jezika tastature koji trenutno koristite, možete podesiti da predvidivi tekst bude bilingvalni. Kako kucate, dobijaćete sugestije reči na dva jezika koja ste izabrali.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
81 Tastatura
2. Dodirnite Bilingvalna predikcija, a zatim izaberite jezik koji želite.
Dodavanje reči u rečnik predvidivog teksta
HTC Flayer dolazi sa listom reči koje koristi za sugestije u predvidivom tekstu. Dok unosite tekst, ako dodirnete bilo koju reč u listi sugestija, ona se automatski dodaje u rečnik predvidivog teksta ako već nije bila u tom rečniku.
Takođe reč možete dodati u listu manuelno.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
2. Dodirnite Lični rečnik > Izmeni lični rečnik >
Dodaj novi.
3. Unesite reč koju želite da dodate, a zatim dodirnite OK.
Menjanje ili brisanje reči iz rečnika
predvidivog teksta
Možete izmeniti ili obrisati reč koju ste prethodno dodali u rečnik predvidivog teksta.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
2. Dodirnite Lični rečnik > Izmeni lični rečnik.
 Da unesete reč, dodirnite je.
 Da izbrišete reč iz rečnika pritisnite a zatim dodirnite Izbriši. Zatim izaberite reči koje želite da uklonite i dodirnite Obriši.
Snimanje rezervne kopije ličnog rečnika u
memorijsku karticu
Ako imate instaliranu memorijsku karticu, možete napraviti rezervnu kopiju nove reči dodate u rečnik predvidivog teksta.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
2. Dodirnite Lični rečnik > Sinhronizuj lični rečnik
> Kopiraj u memorijsku karticu.
3. Na zahtev, dodirnite OK.
Uvoz ličnog rečnika iz vaše memorijske
kartice
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura > Unos
dodirom.
2. Dodirnite Lični rečnik > Sinhronizuj lični rečnik
> Vrati iz memorijske kartice.
3. Na zahtev, dodirnite OK.
Unos teksta govorom
Nemate vremena da kucate? Probajte da izgovarate reči da biste ih uneli u većinu tekstualnih polja koje vam omogućava tastatura sa ekrana.
 Prvo proverite u podešavanju Govorni ulaz i izlaz da je izabran jezik koji želite da koristite.
 Pošto HTC Flayer koristi Googlov servis za prepoznavanje govora, morate biti povezani na internet da biste uneli tekst pomoću govora.
1. Pritisnite i zadržite taster Jezik. HTC Flayer traži od vas da izgovorite tekst.
2. Kažite HTC Flayer-u ono što želite da bude kucano.
Podešavanje jezika za govorni unos
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Govorni ulaz i izlaz >
Podešavanje Prepoznavača govora.
2. Dodirnite Jezik, zatim izaberite jezik koji želite.
Raspoloživi jezici zavise od jezika koje podržava Google.
8 Tastatura
Trace način za unos teksta
Umesto kucanja po tastaturi na ekranu, možete prevlačiti (trace) da unesete tekst
Da biste koristili Trace tastaturu, u Podešavanja >
Jezik i tastatura > Unos dodirom > Trace tastatura mora biti izabrano Trace predviđanje.
Da biste trace-ovali, prevucite prstom po tastaturi na ekranu da unesete reči. Na primer, ako želite da kucate „the“ stavite prst na taster „t“, a zatim traceujte reč (klizanjem prsta) „the“ na tastaturi sa ekrana.
 Dodirnite Označi sve da označite sve u tekstualnom polju.
Kopiranje i lepljenje teksta
1. Nakon što ste označili tekst koji želite da kopirate, dodirnite Kopiraj ili Iseci. Označeni tekst se zatim kopira u klipbord.
2. Pritisnite i zadržite tekstualno polje u istoj ili drugoj aplikaciji dok se ne pojavi lupa.
3. Pomerajte prst da biste pomerili kursor na mesto gde želite da zalepite tekst.
4. Nakon pozicioniranja kursora, podignite prst. Pojaviće se meni za označavanje teksta.
5. Dodirnite Zalepi.
Podešavanje unosa
Izmena teksta
Tekst se lako može iseći, kopirati, zalepiti korišćenjem tastature.
Neke aplikacije mogu imati svoj način označavanja i kopiranja teksta.
Označavanje teksta
Naglasite tekst koji želite da kopirate ili isečete.
1. Pritisnite i zadržite tekstualno polje koje sadrži tekst koji želite da označite dok se ne pojavi lupa.
Otvorite podešavanje za Unos dodirom tako što ćete uraditi bilo šta od sledećeg:
 Na tastaturi sa ekrana, dodirnite taster za jezik (na primer, dodirnite Engleski ako ga trenutno koristite na tastaturi sa ekrana). Zatim u meniju Opcije za međunarodnu tastaturu, dodirnite Podešavanja.
 Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Jezik i tastatura >
Unos dodirom.
Međunarodna
tastatura
Dodajte ili obrišite jezike iz liste jezika za tastaturu sa ekrana.
Bilingvalna
predvidivost
Izaberite da koristite drugi jezik tastature sa ekrana.
Unos teksta
 Uključite ili isključite predvidivi tekst, korekciju izgovora i završavanje reči.
 Omogućite zvučnu ili povratnu informaciju vibracijom dok kucate tekst.
 Podesiti preciznost
3. Nakon pozicioniranja kursora, podignite prst. Pojaviće se meni za označavanje teksta.
Uputstvo
4. Uradite nešto od sledećeg:
Naučite kako da koristite tastaturu sa ekrana pomoću ovog interaktivnog uputstva.
Trace tastatura
Uključite Trace tastaturu i podesite opcije da unosite tekst dok trace-ujete.
Lični rečnik
Dodajte, izmenite ili obrišite reči u rečniku predvidivog teksta.
2. Pomerajte prst da biste pomerili kursor na slovo u tekstu koje želite da označite.
 Dodirnite Označi reč. Kada reč na koju ste postavili kursor postane naglašena, povucite markere početak i kraj da označite tekst koji želite.
8 Povezivanje na Internet
Povezivanje na
Internet
4. Na ekranu Uređivanje pristupne tačke unesite APN podešavanja. Dodirnite APN stavku koju želite da unesete.
5. Pritisnite zatim dodirnite Sačuvaj.
Omogućite roaming podataka
Veza sa prenosom podataka
Kada uključite HTC Flyer prvi put, on će se automatski podesiti da koristi vezu sa prenosom podataka mobilnog operatora (ako ste instalirali SIM karticu).
Proverite vezu sa prenosom podataka koju
koristite
1. Na početnom ekranu, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Mobilne mreže > Mrežni operatori ili APN.
Uključivanje i isključivanje veze s prenosom
podataka
Isključivanje veze s prenosom podataka produžava rad baterije i štedi novac za prenos podataka. Ako je isključena veza s prenosom podataka i niste povezani na Wi-Fi mrežu, nećete automatski dobijati novu E-poštu, obaveštenja sa društvenih mreža i ostale informacije.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Označite mobilnu mrežu ako želite vezu sa prenosom podataka, ili uklonite oznaku ako ne želite prenos podataka.
Dodavanje nove pristupne tačke (APN)
Pre nego što dodate novu vezu sa prenosom podataka, od mobilnog operatora obezbedite naziv APN-a (uključujući korisničko ime i lozinku, ako je potrebno).
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Mobilne mreže > APN.
3. Na APN ekranu, pritisnite Novi APN.
zatim dodirnite Povežite se na partnerske operatore vašeg mobilnog operatora da biste omogućili vezu sa prenosom podataka van područja koje pokriva vaš mobilni operator.
Upotreba veze sa prenosom podataka u roamingu može biti veoma skupa. Proverite tarife kod Vašeg mobilnog operatora pre upotrebe roaminga podataka.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Mobilne mreže, zatim izaberite opciju Roaming podataka.
Izaberite opciju Roaming podataka zvuk ako želite da vas HTC Flyer zvukom upozori kada se povežete sa roaming mrežom.
Wi-Fi
Da biste koristili Wi-Fi morate da imate pristup bežičnoj pristupnoj tački ili „hotspotu“. Dostupnost i snaga Wi-Fi signala zavisi od okolnih objekata kao što su zgrade ili jednostavno, od zidova kroz koje WiFi signal treba da prođe do uređaja.
Uključivanje Wi-Fi-ja i povezivanje sa
bežičnom mrežom.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Izaberite opciju Wi-Fi da biste uključili Wi-Fi vezu. HTC Flyer će skenirati dostupne Wi-Fi mreže.
3. Dodirnite Wi-Fi podešavanja. Nazivi mreža i sigurnosna podešavanja biće prikazani na ekranu.
4. Ako željena Wi-Fi mreža nije na listi, pomerajte ekran na dole i dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu. Unesite podešavanja za Wi-Fi mrežu i dodirnite Sačuvaj.
5. Dodirnite Wi-Fi mrežu sa kojom želite vezu. Ako se radi o otvorenoj mreži, HTC Flyer će se automatski povezati.
8 Povezivanje na Internet
6. Ako ste izabrali mrežu sa WEP/WPA sigurnosnim ključem, unesite ključ i dodirnite Poveži.
Kada je HTC Flyer povezan na bežičnu mrežu, Wi-Fi će se pojaviti u statusnoj traci i prikazati ikonica približnu jačinu signala (broj crtica na pokazivaču).
Sledeći put kada se budete povezivali na mržu sa sigurnosnim podešavanjima, HTC Flyer Vas neće ponovo pitati za sigurnosni ključ, sem u slučaju da ste ga u međuvremenu resetovali na fabrička podešavanja.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu uz EAP-TLS
akreditiv
3. Da ponovo pretražite raspoložive Wi-Fi mreže, na Wi-Fi ekranu dodirnite , zatim dodirnite Skeniraj.
4. Dodirnite drugu Wi-Fi mrežu da biste se na nju povezali.
Vidžeti za povezivanje
Dodajte vidžete za mobilnu mrežu i Wi-Fi ili Kontrolnu tablu za podatke na početni ekran da biste lako upravljali povezivanjem. Dodirnite vidžet ili ikonicu na kontrolnoj tabli da isključite ili uključite vezu.
Možda ćete morati da instalirate mrežni akreditiv (*.p1) na HTC Flyer pre nego što se povežete na WiFi mrežu sa sigurnosnim protokolom EAP-TLS.
1. Sačuvajte fajl sa akreditivom u početnoj fascikli memorijske kartice.
2. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Sigurnost.
3. Dorirnite Instaliraj sa SD kartice.
4. Izaberite mrežni akreditiv koji Vam je potreban da se povežete na EAP-TLS mrežu.
5. Uključite Wi-Fi vezu i povežite se na mrežu.
Provera statusa bežične mreže
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Na ekranu Bežične veze i mreže dodirnite Wi-Fi
podešavanja, zatim dodirnite mrežu na koju je HTC Flyer trenutno povezan.
Prikazaće se informacije o imenu Wi-Fi mreže, statusu, brzini povezivanja, jačini signala i ostalo.
Ako želite da uklonite podešavanja za ovu mrežu, dodirnite Zaboravi. Ako ponovo želite da se povežete na mrežu koju ste već uklonili, moraćete ponovo da je izaberete iz liste raspoloživih Wi-Fi mreža. Ako se radi o zaključanoj mreži, moraćete ponovo da unesete ključ.
Povezivanje sa drugim Wi-Fi mrežama
Povezivanje na privatnu
mrežu
(VPN, virtual private
network)
Dodajte, podesite i upravljajte privatnom mrežom (VPN) tako da obezbedite pristup resursima unutar lokalne mreže kao što je mreža u Vašoem preduzeću.
U zavisnosti od tipa VPN mreže koju koristite na poslu, moraćete da obezbedite podatke za pristup (korisničko ime i lozinka) ili da instalirate fajl sa sigurnosnim akreditivom za pristup privatnoj mreži. Sve što je neophodno obezbediće Vam administrator mreže.
Takođe, na HTC Flyer-u mora biti aktivna veza sa prenosom podataka ili Wi-Fi veza da biste pokrenuli VPN konekciju.
Podešavanje privatne mreže korišćenjem
memorije akreditiva
Ako Vam je administrator mreže obezbedio sigurnosne akreditive, najpre za njih morate da obezbedite osiguranu memoriju akreditiva na HTC Flyer-u.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Sigurnost.
2. Dodirnite Wi-Fi podešavanja. Raspoložive WiFi mreže biće prikazane na ekranu.
2. Dodirnite Unesi lozinku.
85 Povezivanje na Internet
3. Unesite novu lozinku za memoriju akreditiva.
4. Na ekranu niže, potvrdite lozinku, zatim dodirnite OK.
5. Izaberite opciju Korišćenje sigurnih akreditiva.
Sada možete da preuzmete i instalirate akreditive neophodne za pristup lokalnoj mreži. Administrator mreže će Vam pomoći oko detalja.
Dodavanje VPN konekcije
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite VPN podešavanja > Dodaj VPN, zatim dodirnite tip VPN veze koju želite da dodate.
3. Dodirnite VPN podešavanja i podesite ih prema detaljima koje vam je dao administrator mreže.
4. Pritisnite , zatim dodirnite Sačuvaj.
Nova VPN konekcija biće dodata na ekran s VPN podešavanjima.
Povezivanje VPN vezom
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite VPN podešavanja.
3. U VPN sekciji, dodirnite VPN vezu na koju želite da se konektujete.
4. Unesite svoje akreditive, zatim dodirnite Poveži. Kada se veza uspostavi, ikonica VPN veze pojaviće se u statusnoj traci.
Otvorite web pregledač da biste pristupili resursima privatne mreže.
Otkačinjanje sa VPN veze
1. Pritisnite i zadržite naslovnu traku, zatim povucite prstom nadole da biste otvorili panel sa upozorenjima.
2. Dodirnite VPN vezu da biste se vratili na ekran sa VPN podešavanjima, zatim dodirnite VPN vezu koju želite da otkačite.
Kada HTC Flyer otkači VPN vezu, ikonica sa otkačenom VPN vezom pojaviće se u panelu za upozorenja nalovne trake.
Upotrebite HTC Flyer kao
modem (USB tethering)
Nemate vezu računara s Internetom? Nema problema. Iskoristite vezu s prenosom podataka na HTC Flyer-u da biste i računar povezali na Internet.
 Neophodna je SIM kartica sa aktiviranom vezom s prenosom podataka.
 Da biste koristili HTC Flyer kao modem morate da instalirate HTC Sync na računar.
1. Proverite da li je aktivirana veza s prenosom podataka.
2. Povežite HTC Flyer sa računarom, koristeći priloženi USB kabl.
3. Na ekranu Izaberite tip veze, izaberite USB
veza, zatim dodirnite Gotovo.
Povezivanje HTC Flyer-a
na Internet preko računara
(Internet Prolaz)
Ako nemate SIM karticu za vezu s prenosom podataka, niti pristup nekoj od Wi-Fi mreža, HTC Flyer možete povezati na Internet preko računara s Internet vezom.
Pre nego što iskoristite računar kao modem, proverite da li je HTC Sync instaliran na računar.
1. Proverite da li je računar povezan na internet.
Treba da imate u vidu dve stvari prilikom provere Internet veze. Najpre, možda će biti potrebno da isključite firewall u lokalnoj mreži. Drugo, ako je Vaš računar povezan preko PPP protokola (na primer, Dial UP, xDSL ili VPN veze), Internet Prolaz će podržavati samo TCP protokol.
2. Povežite HTC Flyer sa računarom, koristeći priloženi USB kabl.
3. Na ekranu Izaberite tip veze, izaberite Internet
Prolaz, zatim dodirnite Gotovo.
8 Povezivanje na Internet
Upotrebite HTC Flyer kao
bežični ruter
Podelite vezu s prenosom podataka sa ostalim uređajima koristeći HTC Flyer kao bežični ruter.
Proverite da li je veza s pronosom podataka aktivirana na HTC Flyer-u.
1. Sa početnog ekrana, pritisnite , zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Podešavanja mobilnog Wi-Fi
hotspota.
3. Unesite ime rutera ili upotrebite podrazumevano ime.
4. Upotrebite tip sigurnosnih podešavanja koja ćete koristiti i unesite sigurnosni ključ za Vaš ruter. Ako ste u sigurnosnim podešavanjima izabrali opciju Nema, nećete morati da unesete lozinku.
Lozinka je ključ koji je neophodno uneti na drugim uređajima da bi mogli da koriste Internet vezu kada HTC Flyer radi u režimu Prenosivi Wi-Fi hotspot.
5. Izaberite opciju Prenosivi Wi-Fi hotspot da biste pokrenuli ovaj način rada.
HTC Flyer je spreman da se koristi kao bežični ruter kada vidite u statusnoj traci.
8 Bluetooth
Bluetooth
1. Sa početnog ekranu pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanje.
3. Ako kontrolni kvadratić Bluetooth nije izabran, izaberite ga da biste uključili Bluetooth.
Osnove bluetooth-a
Uključivanje i isključivanje bluetooth-a
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Izaberite ili obrišite kontrolni kvadratić Bluetooth.
Još lakši način da uključite ili isključite Bluetooth je pomoću Bluetooth vidžeta na početnom ekranu
Isklučite Bluetooth kada ga ne koristite da biste uštedeli bateriju, ili na mestima gde je upotreba bežičnih uređaja zabranjena, kao što je avion ili bolnica.
Promena imena uređaja
4. Proverite da li se slušalice mogu otkriti.
5. Dodirnite Traženje za uređaje. HTC Flayer će početi da traži uređaje u dometu.
6. Kada u delu Bluetooth uređaji vidite ime vaših slušalica, dodirnite ime. HTC Flyer zatim automatski pokušava da se upari sa slušalicama
7. Ako automatsko uparivanje ne uspe, unesite passcode koji je isporučen sa vašim slušalicama.
Status uparivanja i konekcije se prikazuje ispod imena hands-free slušalica ili opreme za kola u delu Bluetooth uređaji. Kada se Bluetooth slušalice ili oprema za kola povežu na HTC Flayer, u statusnoj . liniji je prikazana ikona Bluetooth je povezan
Zavisno od tipa slušalica ili opreme za kola koje ste povezali, iste možete početi da ih koristite svaki put kada ih ponovo povežete.
Ime uređaja identifikuje HTC Flyer ostalim uređajima.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanje.
3. Ako kontrolni kvadratić Bluetooth nije izabran, izaberite ga da biste uključili Bluetooth
4. Dodirnite Ime uređaja.
5. U dialog box unesite ime uređaja za HTC Flyer, a zatim dodirnite OK.
Povežite Bluetooth slušalice
ili opremu za automobil
Možete slušati muziku preko Bluetooth stereo slušalica, ili imati hands-free komunikaciju koristeći kompatibilne Bluetooth slušalice ili opremu za kola. Ista je procedura za podešavanje stereo zvuka i hands-free.
 Da biste slušali muziku pomoću slušalica ili opreme za kola, slušalice ili oprema za kola moraju podržavati Bluetooth profil ADP.
 Pre nego što povežete slušalice, morate omogućiti njihovo otkrivanje tako da HTC Flyer može da ih pronađe. Da biste saznali kako se to radi, pogledajte uputstvo za vaše slušalice.
Ponovno povezivanje slušalica
Uobičejeno, ponovno povezivanje slušalice se lako može ostvariti uključivanjem Bluetooth-a na HTC Flyer-u i uključivanjem slušalica.
1. Sa početnog ekranu pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanje.
3. Ako Bluetooth check box nije izabran, izaberite ga da biste uključili Bluetooth.
4. Proverite da li se slušalice mogu otkriti.
5. Dodirnite ime uređaja u delu Bluetooth uređaji.
6. Ako se zahteva unos passcode, probajte 0000 ili 1, ili konsultujte dokumentaciju za slušalice ili opremu za kola da biste pronašli passcode.
Ako i dalje ne možete da povežete slušalice ili opremu za kola, pratite upustva u Poništavanje uparivanja sa Bluetooth uređajem na strani 1, a zatim pratite korake u Povezivanje Bluetooth slušalica ili opreme za kola na strani 1.
88 Bluetooth
Prekid veze ili poništavanje
uparivanja sa Bluetooth
uređajem
Prekid veze sa Bluetooth uređajem
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanje.
3. U delu Bluetooth uređaji, pritisnite i zadržite prst na uređaju sa kojim želite da prekinete vezu.
4. Dodirnite Prekini vezu.
Pre nego što počnete slanje informacija, podesite prijemni uređaj u režim otkrivanja. Može se takođe tražiti da podesite „Receive Beams” ili “Primi datoteke”. Pročitajte upustvo za prijem informacija preko Bluetooth-a za prijemni uređaj.
1. Na HTC Flayer-u otvorite aplikaciju koja sadrži informaciju ili datoteku koju želite da pošaljete
2. Pratite korake za tip stavke koju želite da pošaljete:
Snimljene
fotografije
ili video
Nakon snimanja fotografije, na ekranu za pregled dodirnite , a zatim Bluetooth.
Fotografije
ili video
datoteke
1. U aplikaciji Galerija, izaberite album.
. Dodirnite , a zatim Bluetooth.
. Izaberite fotografije ili video datoteke koje želite da delite i dodirnite dalje.
Kontakt
1. U aplikaciji Ljudi, dodirnite kontakt da biste videli detalje kontakta.
. Pritisnite a zatim Pošalji
kontakt.
. Dodirnite strelicu na dole i izaberite Bluetooth.
. Izaberite detalje koje želite da delite i dodirnite Pošalji.
ili događaji
iz
kalendara
U prikazu dana, agende, ili nedelje u kalendaru, pritisnite sastanak ili događaj, a zatim dodirnite Deli kalendar >
Bluetooth.
Muzička
numera
Za muzičku numeru prikazanu na ekranu Sada slušate u aplikaciji Muzika pritisnite , a zatim dodirnite Deli > Bluetooth.
Poništavanje uparivanja sa Bluetooth
uređajem
Možete podesiti da HTC Flyer zaboravi na uparivanje sa Bluetooth uređajem. Ako to uradite možda ćete morati da unesete ili potvrdite lozinku prilikom ponovnog povezivanja sa tim uređajem.
1. Na početnom ekranu pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanje.
3. U delu Bluetooth uređaji, pritisnite i zadržite na uređaj sa kojim želite da prekinete vezu.
4. Dodirnite Prekid veze i poništavanje uparivanja, ili dodirnite Poništavanje uparivanja ako Bluetooth uređaj trenutno nije povezan s HTC Flayer-om.
Prenos informacija pomoću
Bluetooth-a
Bluetooth možete koristiti za prenos informacija od HTC Flayer-a do nekog drugog Bluetooth uređaja kao što je telefon ili prenosivi računar. Zavisno od uređaja kome treba preneti informacije, možete slati sledeće tipove informacija:
 Slike i video
 Događaje iz kalendara
 Kontakte
 Audio fajlovi
3. Ako se traži uključite Bloetooth.
4. Ako niste prethodno uparili uređaj, dodirnite Traži uređaje.
5. Dodirnite ime prijemnog uređaja.
6. Ako je ponuđeno, prihvatite zahtev za uparivanjem na HTC Flayer-u i prijemnom uređaju. Takođe, unesite isti passcode ili potvrdite automatski-generisani passcode na oba uređaja.
7. Prihvatite datoteku na prijemnom uređaju. Informacije se snima tamo gde je poslata.
8 Bluetooth
Gde se snimaju podaci
Kada se informacija pošalje pomoću Bluetooth-a, lokacija gde se ona snima zavisi od tipa informacije i prijemnog uređaja.
6. Ako se traži, prihvatite zahtev za uparivanje na HTC Flayer-u i na prijemnom uređaju. Takođe, unesite istu loziknu ili potvrdite automatskigenerisanu lozinku na oba uređaja.
Nakon toga ćete dobiti zahtev za autorizaciju.
Ako šaljete događaj iz kalendara ili kontakt, to se uobičajeno dodaje direktno u odgovarajuću aplikaciju na prijemnom uređaju. Na primer, ako šaljete događaj iz kalendara kompatibilnom telefonu, događaj će se prikazati u kalendaru tog telefona.
7. Dodirnite Prihvati ili OK.
Ako šaljete drugi tip datoteke Windows računaru, ona će uobičajeno biti snimljena u fascikli Bluetooth za razmenu unutar fascikle sa vašim ličnim dokumentima.
8. Kada HTC Flayer primi obaveštenje o zahtevu za prenos informacija, prevucite tablu za obaveštenja dole, dodirnite obaveštenje o dolaznoj datoteci, a zatim dodirnite Prihvati.
 Na Windows XP-u, putanje može biti: C:\
Documents and Settings\[your username]\
My Documents\Bluetooth Exchange
9. Kada se završi prenos fajla, prikazuje se obaveštenje. Da odmah otvorite fajl, prevucite tablu za obaveštenja dole, a zatim dodirnite relevantno obaveštenje.
 Na Windows Visti , putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents\
Bluetooth Exchange Folder
 Na Windows , putanja može biti: C:\Users\
[your username]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder
Ako šaljete datoteku nekom drugom uređaju, lokacija u koju se snima dokument može zavisiti od tipa datoteke. Na primer, ako šaljete sliku drugom mobilnom telefonu, ona može biti snimljena u fascikli pod imenom „Slike“.
Prijem informacija pomoću
Bluetooth-a
HTC Flayer vam omogućava prijem različitih datoteka pomoću Bluetooth-a, uključujući slike, muzičke numere, i dokumenta kao što su PDF-ovi.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bežične veze i mreže.
2. Dodirnite Bluetooth podešavanja.
3. Ako kontrolni kvadratić Bluetooth nije izabran, izaberite ga da uključite Bluetooth.
4. Izaberite kontrolni kvadratić za otkrivanje.
5. Sa predajnog uređaja pošaljite jednu ili više fajlova HTC Flayer-u. Pročitajte upustvo za slanje informacija preko Bluetooth-a za taj uređaj.
Ako želite da u buduće automatski primate datoteke sa predajnog uređaja izaberite kontrolni kvadratić Uvek.
Šta će se desiti nakon otvaranja datoteke zavisi od tipa datoteke:
 Multimedijalne datoteke i dokumenta se obično otvaraju direktno u kompatibilnoj aplikaciji. Na primer, ako otvorite muzičku numeru, ona će se čuti u aplikaciji Muzika.
 Za datoteku Kalendar, izaberite kalendar u koji želite da sačuvate događaj, a zatim dodirnite Uvezi. Kalendar se dodaje u kalendar vaših događaja.
 Za kontakt fajl Kartica, možete izabrati da uvezete jedan, nekoliko ili sve kontakte u u vašu listu kontakata.
Dodavanje fascikli primljenih preko
Bluetooth-a na Početni ekran
Moguće je dodati fasciklu na Početni ekran tako da sve datoteke primljene preko Bluetooth-a budu prikazana na Početnom ekranu.
1. Sa početnog ekrana dodirnite .
2. Sa ekrana Personalizuj, dodirnite Fascikla >
Primljeno preko Bluetooth-a.
3. Dodirnite i zadržite ikonu fascikle primljene preko Bluetooth-a, i prevucite je na početni ekran na poziciju koju želite.
Da vidite sadržaj fascikle, dodirnite ikonu fascikle. Da otvorite neku datoteku, dodirnite ime datoteke.
0 Bezbednost
Bezbednost
Zaštitite vašu SIM karticu
PIN kodom
Dodajte drugi nivo bezbednosti za vaš HTC Flayer dodeljivanjem PIN broja (Ličnog Identifikacionog Broja) vašoj SIM kartici. Pre nego što nastavite proverite da li imate podrazumevani PIN za vašu SIM karticu koju vam je dodelio vaš mobilni operater.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
2. Dodirnite Podesi zaključavanje SIM kartice, a zatim izaberite Zaključaj SIM karticu.
3. Unesite podrazumevani PIN za SIM karticu, a zatim dodirnite OK.
4. Da promenite PIN za SIM karticu, dodirnite Promeni PIN SIM kartice.
Vraćanje zaključane SIM kartice
Ako unesete pogrešan PIN više puta nego što je dozvoljeno maksimalnim brojem pokušaja, vaša SIM kartica će postati „Zaključana PUK-om.“
Da biste vratili pristup HTC Flayer-u potreban vam je PUK kod. Ovaj kod vam je dodelio vaš mobilni operater uz SIM karticu.
1. Sa ekrana Birač telefonskog broja, unesite PUK kod, a zatim dodirnite Dalje.
Zaštitite HTC Flayer šemom
za zaključavanje ekrana, PIN
kodom ili lozinkom
Zaštitite vaše lične informacije i sprečite druge da koriste HTC Flayer bez vaše dozvole podešavanjem šeme za zaključavanje ekrana, PIN kodom ili lozinkom.
Vaš ekran će zahtevati otključavanje svaki put kada se HTC Flayer uključi ili kada je u stanju pripravnosti određeni vremenski period.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
2. Dodirnite Podesi zaključavanje ekrana.
3. Dodirnite nešto od sledećeg:
Nema
Onemogućavanje zaključavanja ekrana koje je prethodno kreirano.
Obrazac
Podesi obrazac zaključavanja ekrana prateći instrukcije sa ekrana.
PIN
Podesite numeričku lozinku za PIN sa najmanje četiri cifre.
Lozinka
Podesite alfa-numeričku lozinku.
4. Sa ekrana Bezbednost, dodirnite Zaključaj
telefon posle, zatim precizirajte dozvoljeno vreme pripravnosti pre nego što se ekran zaključa.
Takođe možete ukloniti opcije Vidljivi obrazac
i Vidljiva lozinka ako ne želite da se šema ili lozinka za otključavanje vide na ekranu dok ih unosite.
Promenite zaključavanje ekrana
2. Unesite novi PIN koji želite da koristite, a zatim dodirnite Dalje.
1. Sa početnog ekrana pritisnite , a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
3. Ponovo unesite novi PIN, a zatim dodirnite OK.
2. Dodirnite Promeni zaključavanje ekrana.
4.
3. Unesite trenutnu lozinku ili šemu zaključanja ekrana da potvrdite da želite promenu.
4. Izaberite drugi tip zaključavanja ekrana, zatim unesite novu šemu, PIN ili lozinku. Dodirnite Nema ako ne želite da koristite zaključavanje ekrana.
1 Bezbednost
Zaboravili ste obrazac za otključavanje
ekrana?
Ako ste zaboravili šemu za otključavanje ekrana, imaćete do pet pokušaja da otključate HTC Flayer. Ako ne uspete, HTC Flayer možete otključati unošenjem korisničkog imena i lozinke za vaš Google nalog.
1. Na ekranu za otključavanje unesite šemu zaključavanja.
2. Nakon petog pokušaja, kada se od vas bude zahtevalo da sačekate 0 sekundi, dodirnite OK.
3. Ako se ekran isključi pritisnite dugme Uključi da ponovo uključite ekran, a zatim otključajte ekran.
4. Kada se pojavi dodirnite dugme Zaboravio
sam obrazac.
5. Unesite korisničko ime i lozinku za vaš Google nalog, a zatim dodirnite Prijavi se. Od vas će se tražiti da kreirate novu šemu zaključavanja ekrana. Ako to ne želite da uradite, dodirnite Otkaži.
Ažuriranje i resetovanje
Ažuriranje i
resetovanje
Manuelna provera ažuriranja
1. Sa početnog ekrana pritisnite dodirnite Podešavanja.
, a zatim 2. Dodirnite O tabletu > Ažuriranje softvera >
Proveri sada.
Restartovanje HTC Flayer-a
Ažuriranje softvera
S vremena na vreme može biti raspoloživa nova verzija sistemskog softvera za HTC Flayer. HTC Flayer može proveriti a zatim vas obavestiti ukoliko postoji novi ažurirani softver. Nakon toga, ažurirani softver možete preuzeti i instalirati korišćenjem Wi-Fi ili druge konekcije za prenos podataka. Takođe možete manuelno proveriti da li postoji ažurirani softver.
Zavisno od tipa ažuriranja, ono može izbrisati sve vaše lične podatke i prilagođena podešavanja, i takođe obrisati bilo koju aplikaciju koju ste instalirali. Proverite da li ste napravili rezervnu kopiju svih
Proverite da li ste napravili rezervnu kopiju svih informacija i datoteka koje želite da sačuvate.
informacija i datoteka koje želite da sačuvate.
Proverom i preuzimanjem ažuriranog softvera
Proverom i preuzimanjem ažuriranog softvera možete imati dodatne troškove za prenos možete
imati dodatne troškove za prenos
podataka od vašeg mobilnog operatera.
podataka
od vašeg mobilnog operatera.
Instalacija ažuriranog softvera
Proverite da li HTC Flayer ima ubačenu memorijsku
Proverite da li HTC Flayer ima ubačenu memorijsku karticu. Preuzeti ažurirani softver će se smestiti na karticu.
Preuzeti ažurirani softver će se smestiti na
memorijskoj kartici.
memorijskoj
kartici.
Ako HTC Flayer radi sporije, aplikacija ne radi korektno ili HTC Flayer ne odgovara na instrukcije, probajte da restartom HTC Flayer-a rešite problem.
1. Ako je ekran isključen, pritisnite dugme POWER da biste ga uključili.
2. Otključajte ekran.
3. Pritisnite i zadržite dugme POWER, a zatim dodirnite Restart.
4. Kada se od vas zahteva da potvrdite, dodirnite Restart.
HTC Flayer ne odgovara na instrukcije?
Ako HTC Flayer ne odgovara kada dodirnete ekran, i dalje možete restartovati HTC Flayer korišćenjem njegovih tastera.
Pritisnite i zadržite tastere VOLUME UP i VOLUME DOWN. Dok držite pritisnute VOLUME UP i VOLUME DOWN, pritisnite i zadržite dugme POWER. HTC Flayer će se restartovati nakon nekoliko sekundi.
1. Uradite nešto od sledećeg nakon što HTC Uradite nešto od sledećeg nakon što HTC
Flayer primi ažurirani softver:
 Ako je ekran uključen i trenutno ne koristite ni jednu aplikaciju, na ekranu će se pojaviti dialog Instaliraj ažurirani sistemski softver. Izaberite Instaliraj sada, a zatim dodirnite OK.
Resetovanje HTC Flyer
 Ako ste u sred poziva, ikona obaveštenja o ažuriranom softveru se pojavljuje u statusnoj liniji. Nakon poziva, prevucite prstom da otvorite obaveštenje u statusnoj liniji a zatim dodirnite obaveštenje o ažuriranom softveru.
Ako dajete HTC Flayer nekom drugom ili HTC Flayer ima trajni problem koji se ne može rešiti, možete uraditi fabrički reset. Fabrički reset nije korak koji treba olako preduzeti. Njime će se trajno obrisati svi vaši podaci i prilagođena podešavanja, i sve aplikacije koje ste preuzeli i instalirali će takođe biti obrisane. Proverite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka i fajlova koje želite da sačuvate pre nego što uradite fabrički reset.
2. Sačekajte da se ažurirani softver preuzme i instalira na HTC Flayer-u. Kada se ažuriranje završi, HTC Flayer će se automatski restartovati.
Uradite fabrički reset da biste vratili HTC Flayer u originalno stanje, kao pre prvog uključivanja.
Ažuriranje i resetovanje
Sproveđenje fabričkog reseta putem
podešavanja
Najpouzdaniji način da se uradi fabrički reset je putem podešavanja.
1. Sa početnog ekrana pritisnite dodirnite Podešavanja.
, a zatim 2. Dodirnite Memorija > Reset na fabričke
podatke.
3. Dodirnite Resetuj telefon, a zatim dodirnite Obriši sve.
Sprovođenje fabričkog reseta pomoću
dugmića na tabletu
Ako ne možete uključiti HTC Flayer ili pristupiti podešavanju tableta, i dalje možete uraditi fabrički reset pomoću tastera na HTC Flayer-u.
Opcija Brzo podizanje sistema u meniu Podešavanja > Napajanje ne sme biti izabrana.
1. Pritisnite i zadržite dugme VOLUME DOWN, a zatim kratko pritisnite dugme POWER.
2. Sačekajte da se pojavi ekran sa tri Android slike, a zatim oslobodite dugme VOLUME DOWN.
3. Pritisnite VOLUME DOWN da biste izabrali fabrički reset, a zatim pritisnite dugme POWER.
Domaće aplikacije za Flyer
Domaće
aplikacije za
Flyer
Doktor Tablet
Togobo Tablet
Togobo Tablet je društvena aplikacija koja vam omogućava da proverite najnovija mesta i dešavanja u gradu. Pored unapred definisanih, korisnici sami dodaju zanimljiva mesta i događaje, mogu da ih posete, ocene, pošalju fotografiju ili podele sa prijateljima preko Facebook-a. Za razliku od lokacija (restorani, kafići, klubovi) događaji su na mapi ili u okviru liste označeni zlatnim ikonicama. Mapu je moguće pomerati prstom ili preko tastera za uvećavanje. Prilikom dodavanja novog mesta ili događaja možete uneti samo određene ili detaljne podatke.Zavisno od tipa ažuriranja, ono može izbrisati sve vaše lične podatke i prilagođena podešavanja, i takođe obrisati bilo koju aplikaciju koju ste instalirali. Proverite da li ste napravili rezervnu kopiju svih informacija i datoteka koje želite da sačuvate.
Doktor Tablet je m-Health aplikacija namenjena svima koji su zainteresovani za zdravlje. Aplikacija omogućava praćenje nekih telesnih parametara, kao što su telesna težina, fizičke aktivnosti, krvni pritisak, dnevnik nivoa šećera u krvi, raspored unosa medikamenata. Unete podatke je moguće sihnronizovati sa NetDoktor servisom portala http://
www.doktor.rs gde je moguće odštampati grafik i eventualno ga odneti kod nutricioniste. Mapa zdravlja pruža uvid u lokacije zdravstvenih ustanova (privatne i državne apoteke, ordinacije, domovi zdravlja...) sa detaljnim informacijama. D pogled je omogućen kroz integraciju sa “Layar” aplikacijom, pa je na ekranu moguće videti kombinovano sliku sa kamere i označene lokacije (augmented ili proširena stvarnost).
Field Force Tablet
Field Force Tablet je namenjen poslovnim korisnicima koji obilaze objekte na terenu. Nakon kreiranja kompanijskog naloga i korisničkih naloga, korisnici na terenu na svom tablet uređaju mogu da kreiraju novu tačku od interesa, izaberu njen tip i unesu detaljne informacije. Nakon toga mogu da odgovore na upitnik/anketu. Menadžer može preko portala http://
www.fftablet.com da prati sve aktivnosti na terenu, pojedinačno ili zbirno, kao i da ih snimi u formatu koji je pogodan za prikaz u Microsoft Excel-u.
5 Domaće aplikacije za Flyer
ParkingBot HD
ParkingBot HD predstavlja sveobuhvatnu parking aplikaciju koja se bazira ili na GPS ili ručno unetim informacijama o zonama. Korisnik može da definiše više automobila koje koristi a aplikacija automatski detektuje zonu u kojoj se nalazimo. Pored stanja u javnim garažama korisniku su na raspolaganju i važni telefoni.
Photo Notes Tablet
Photo Notes Tablet omogućava lako organizovanje velike količine informacija preko fotografija napravljenih na tablet uređaju. Umesto da pišete beleške, slikajte sve oko sebe, račune, ugovore, zanimljive situacije. Svaku od fotografija možete označiti (tagovati) po različitim kriterijumima i kasnije lako naći fotografiju koja Vas zanima.
Download

HTC Flyer - PC Press