LED APOTEKARSKI KRST
PHC-80 -(1/2/3)L - apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda po
ob od u. Sa prelazima u željenoj brzini i raznim efektima poput
sinhronog/asinhronog
blinkanja. Diode mogu biti u zelenoj
(standardni model) ili beloj boji.
Cena- 1L: 380eur
Dimenzije uredaja: 80x80cm.
Cena- 2 L: 560eur
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
Cena- 3 L: 760eur
PHC-80-(1/2/3)L+SA T apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda po
obodu i sat u sredini sa ciframa visine 80mm. Ovaj znak može
biti sa zelenim ili belim LED diodama.
Dimenzije uredaja: 80x80cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu Cena 1L+SAT: 660eur
Cena 2L+SAT: 860eur
PHC-80- (1/2/3)L +TEXT apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda
po obodu i displej na sredini rezolucije 8x32 tacaka, dimenzija
12x48cm. Displej može prikazati razne vrste animacija kao i
tekst, dnevno vreme, temperaturu.
Dimenzije uredaja: 80x80cm.
Cena 1L+text: 800eur
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
Cena 2L+text: 1000eur
PHC-80-MA TV 3/MATV4 su napravljen od punog matricnog polja.
Pruža ju velike moguænosti za prikaz animacija i teksta,
atraktivni su i veoma upadljivi . Koriste dva tipa matrica:
- MATV3 - matrica sadr ži 5 polja 16x16 taèaka, rastera 15x15mm
- MATV4 - matrica sadrži 5 polja 12x12 taèaka, rastera 20x20mm
Dimenzije uredjaja: 80x80cm .
Cena: 1300eur
PHC -40 -(1/2/3)L [+SA T ] apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda
po ob od u . Znak sa 1 i 2 reda dioda može da sadrži sat. Dimenzije
uredjaja: 40x40cm.
(1/2/3) - broj redova dioda po obodu
PHC-30-MA TV3 matrica kvadratnog oblika 16x16 taèaka
u rasteru 15x15mm, sa animacijama i efektima za
apoteke.
Dimenzije ureðaja: 30x30 cm.
Jednostrani: 200eur
Dvostrani:
350eur
R TNM P1V4 12x60 je LED matrièno polje rezolucije 12x60
taèaka sa rasterom 20x20mm. Displej pokazuje razlièite
tekstualne poruke, datum, vreme , temperaturu.
Jednostrani: 800eur
Dimensions: 30x130 cm
Dvostrani: 1300eur
Svaki model može biti jednostran ili dvostran.
Svi krstovi se isporuèuju sa držaèima dužine 20 cm.
PHCCC-M-d Konzolni nosac - služi za montažu uredjaja.
M - nacin pricvrscenja:
L - bocno,
Vd/V a - vertikalno (sa donje
Z
ili gornje strane),
I
R - sa zadnje strane.
d
D
D - dužina nosaèa u cm
d
S
Forma za naruc ivanje:
PHC-S-M /TEXT/SA T-C-DS-F-d
S - velicina u cm: 80, 60, 40 i 30
M - model:
(1/2/3)L - broj redova dioda po obodu krsta
MAT - napravljen od matrice
Opcije:
TEXT - prikaz teksta i grafike
SA T - prikaz datuma i vremena
C - boja dioda (standardna G-zelena,
opciono R-crvena, W -bela, B-plava, Y-žuta)
DS - oznacava dvostrani model
F - nacin fiksiranja L ,Vd, V a ili R
d- dužina konzolnog nosaca u cm
Primer:
PHC-80-2L+SA T-G-Vd-20
Apotekarski krst 80cm sa 2 reda dioda po
obodu i satom u sredini, zelene diode,
vertikalnim konz. nosac sa donje strane,
dužine 20cm.
Gama Futura d.o.o. - Bul. Arsenija Čarnojevića 68/7 - 11070 Beograd - 011 212 99 07 - 062 415652 - [email protected]
LED APOTEKARSKI KRST
Prikazane cene su za dvostrane modele
PHC-6 0-(x) L-(w) apotekarski znak sa 1, 2 ili 3 reda dioda
po ob od u. Sa prelazima u željenoj brzini i raznim efektima
poput sinhronog/asinhronog
blinkanja. Diode mogu biti
u zelenoj (standardni model) ili beloj boji.
Dimenzije uredjaja:
Cena- 1L: 330eur
jednostrani 64x64cm ,
Cena- 2L: 540eur
dvostrani 62x62cm
(x) - broj redova dioda po obodu
(w) - oznaka za krst od belih dioda
Cena- 3L: 680eur
PHC-6 0-(x)L+SA T apotekarski znak sa 1 ili 2 reda dioda
po ob od u i sat u sredini sa ciframa visine 80mm. Ovaj
znak može biti sa zelenim ili belim LED diodama.
Dimenzije uredjaja:
jednostrani 64x64cm.
Cena 1L+SAT: 600eur
dvostrani 62x62cm
(x) - broj redova dioda po obodu
Cena 2L+SAT:
800eur
PHC-6 0-1 L+TEXT apotekarski znak sa jednim redom
dioda po ob od u i displejem na sredini rezolucije 8x32
taèaka, dimenzija 12x48cm. Displej može prikazati razne
vrste animacija kao i tekst, dnevno vreme, temperaturu.
Dimenzije uredjaja:
jednostrani model 64x64cm.
Cena: 740eur
dvostrani model 62x62cm.
PH-APOTEKA
tabla sa n azivom ispisanim folijom i
istaèkanim LED diodama sa soèivima. Cela kutija od
aluminijuma, plastificirana, boja prema zahtevu kupca.
Slova od folije prema zahtevu. Boja dioda: bela, crvena,
zelena, žuta, plava.
Dimenzije ureðaja: 500x2000cm, visina karaktera ~30cm.
Cena: 530eur
PHCCC-M-d Konzolni nosac - služi za montažu uredjaja.
M - nacin pricvrscenja:
L - bocno,
Vd/V a - vertikalno (sa donje
Z
ili gornje strane),
I
d
R - sa zadnje strane.
D
D - dužina nosaca u cm
Forma za naruc ivanje:
PHC-S-M-[C]-[DS]-F-d
S
S - velicina u cm: 80,43
M - model:
1L, 2L, 3L - broj redova dioda po obodu krsta
xL-TEXT
xL-SA T
xL-APOTEKA
MA T - napravljen od matrice
Opcije:
C - boja dioda (standardna G-zelena, opciono Rcrvena, W -bela, B-plava, Y-žuta)
DS - oznacava dvostrani model
F - nacin fiksiranja L ,Vd, Va ili R
d- dužina konzolnog nosaca u cm
Primer:
PHC-80-2L-SA T-G-Vd-40
Apotekarski krst 80cm sa 2 reda dioda po obodu i
satom u sredini, zelene diode, vertikalnim konz.
nosac sa donje strane, dužine 40cm.
Gama Futura d.o.o. - Bul. Arsenija Čarnojevica 68/7 - 11070 Beograd - 011 212 99 07 - 062 415 652 - [email protected]
Download

Cenovnik DMV apotekarski krstovi