PRVO KOLINO
BULOVIĆ JOVO
(1700-1720)
Praotac Edomaca i Izraelaca je bio Abraham, koji je došao iz Ur-a iz
Mezopotamije, tj. iz međuriječja svetih rika Tigrisa i Eu-frata u obećanu
zemlju Kanan, nama bolje poznatu kao Palestina, od koga su nastali cili
narodi. Slično ovome slučaju, došao je pod Čelinku i prvi Bulović po
imenu Jovo. Predanje kaže, da je vidio jednu šljivu i da je rekao: “Evo
šljivice, evo moje kućice!” Zabo četri štapa u zemlju i na njih razapeo
kabanicu i zapiva pismu:”Kućo moja moj komodu, moj slobodu.” Da li
je to istina ili mit i legenda, to je teško utvrditi, ali ta se zemlja i danas
zove Šljivak, iako na njoj nema šljiva, a niti iko zna, da ih je ikad bilo tu.
Jovo je uzeo u posjed sve zemlje, koje je u to vrime našao slobodne, a
one su već spomenute prije u ovom tekstu. Jasno da među njima ima
najviše zemalja, koje su kupljene.
DRUGO KOLINO
BULOVIĆI PO JOVI
(1720-1750)
Predanje dalje kaže, da je Jovo imao četiri sina. Najstariji Jovan,
zvani Ivan, drugi sin Stevan, zvani Stipan, treći sin Andrija i četvrti sin
Petar, zvani Bura. Prema ovim imenima i nadimcima, radi lakšeg
snalaženja i četri osnovna rodoslova, koji su nastali od njih, zvati ćemo
kao što su njihova imena i nadimci, što znači, da će prvi biti: IVANOVCI,
drugi STIPANOVCI, treći ANDRIJEVCI i četvrti PETROVCI ili kako
narod kaže BURIĆI.
TREĆE KOLINO
BULOVIĆI
(1750-1790)
Ivanovci
Ivanovci po Jovanu od Jove:
Jovan, zvani Ivan, imao je dva sina:
Savu, zvani “Kreun” (Kreunovići) “Saušić” i Lazu, zvani Lazica.
Stipanovci
Stipanovci po Stevanu od Jove:
Stevan, zvani Stipan, imao je dva sina:
Tomu, zvani Tomiša i Todora, zvani Todije.
Andrijevci
Andrijevci po Andriji od Jove:
Andrija je imao četiri sina:
Andriju, Iliju, koji je bio kovač, Petra, zvanog Peljez i Luku.
Burići
Burići po Petru od Jove:
Petar, zvani Bura, imao je jednog sina, Radu i nosili su očev
nadimak Burići.
ČETVRTO KOLINO
BULOVIĆI
(1790-1830)
Ivanovci
Kreunovići po Savi od Jovana:
Sava je imao jednog sina, Petra.
Ovdje vidimo, da Sava ne nosi očev nadimak, nego po svome nadimku, pa
se on i njegov sin Petar zovu, Kreunovići. ( Pravilno je reći i Savinovići,
jer je njegovo pravo ime Sava, pa bi otuda trebali biti i Savinovići, ali
Đuro iz Dubrovnika je napisao da su se zvali Kreunovići, pa sam i ja to
prihvatio). Zbog toga ćemo pored osnovnog rodoslova pratiti i novi
rodoslov, koji je iz njega nastao.
Lazičići po Lazi od Jovana:
Lazo je imao pet sinova:
Marka, Krstana, Jovu Panu i Iliju. I u ovom se slučaju vidi, da Lazo nije
nosio očev nadimak, nego po svome imenu, zvali su njega i njegove
sinove Lazičići. Sad ćemo i ovaj novonastali rodoslov pratiti uz osnovni.
Stipanovci
Tomišići po Tomi od Stevana:
Toma je imao dva sina: Vaso i Stevan, zvani Stipe. Toma i njegovi sinovi,
nose svoj novi nadimak, Tomišići.
Todići po Todoru od Stevana:
Todor, zvani Todije, imao je tri sina:
Luku, Radu, zvani Radina i Marka. I ovdje je vidljivo da Todor, zvani
Todije, nije nosio očev nadimak, nego po svom imenu, zvali su njega i
njegove sinove, Todići. Sada ćemo uz osnovni rodoslov pratiti i novo
nastali, Todića.
Andrijevci
Andrijevci po Andriji od Andrije:
Najstariji Andrijin sin Andrija imao je pet sinova:
Simu, Pavla, zvani Pajo, Nikolu, zvani Gredar, Đuru i Marka, zvani
Markeša. Andrija i njegovi sinovi i dalje su nosili nadimak Andrijevaca,
po svom didu i ocu Andriji.
Kovačovci po Iliji od Andrije:
Drugi Andrijin sin Ilija, Kovač, imao je četiri sina:
Jovu, Stevana, zvani Stevanina, koji je bio kovač, Božu, zvani Šušić i
Simu. Ilija i njegovi sinovi nose nadimak prema svojim zanatima,
Kovačovci, a ne očev ni didov.
Peljezi po Petru od Andrije:
Treći Andrijin sin Petar, zvani Peljez, imao je pet sinova:
Đuru, Krstana, Luku, zvani Lukes i Jovu, zvani Beg Duponja, koji je
poginuo u mećavi na njivama. S njim je bio Nikola Pepin ćaća, zvani
Šolenta, koji je preživio mećavu i peti sin Rade.
Andrijevci po Luki od Andrije:
Četvrti Andrijin sin Luka, imao je Jovana, zvani Ivanca.
Burići
Burići po Radi od Petra:
Petrov sin Rade, imao je samo jednog sina, Savu (Simu). Nosio je očev
nadimak, Burići.
PETO KOLINO
BULOVIĆI
(1830-1870)
Ivanovci
Kreunovići po Petru od Save:
Petar i Vojnović Todora su imali:
N. Tomu, N. Lazara, Ekatarinu, Luku i Miju, zvani Miše.
Lazičići po Marku, Jovi, Krstanu, Pani i Iliji od Laze:
Potomci Marka i Perišić Eve iz Bitelića:
Nikola i Jakov.
Jovo i Šarić Sava nisu ostavili potomaka.
Potomci Krstana i Novaković Todore iz Maovica su:
N. Božo, N. Luka, Todor, zvani Tegara, Lazo, zvani Lako +Đuro, N.
Đuro, Marija udata za Petra Đapića iz Bitelića, zvani Pešo Karlić.
Pane je imao Mitra, koji nije ostavio potomaka.
Potomci Ilije i Kovačić Marije, iz Podosoja su:
Adam i N. Petar – Sejo.
Stipanovci
Vasići po Vasi od Tome:
Potomci Vase i Đapić Jele su:
Marko, zvani Duran, kćer Božica, Mitar, Božo, zvani Božur i Nikola,
zvani Šolenta. Vaso ne nosi očev nadimak, nego po svom imenu on i
njegovi sinovi nose nadimak Vasići, a mi ćemo uz osnovni rodoslov
pratiti i Vasića.
Stipići po Stevanu od Tome:
Potomci Stevana, zvanog Stipe i Bogovac Stane su:
N. Mitar, N. Mijo, Filip, zvani Pedalj, Jakov i Đuro.
Todići po Luki, Radi i Marku od Todora:
Potomci Luke i Stojić Ivanice-Joke su:
Lazo, Petar, zvani Apo, Jovan, zvani Jolaš i N. Simo.
Potomci Rade, zvanog Radina i Šušak Marije iz Dicma su:
Ilija.
Potomci Marka i prve žene Perišić Jele su:
Simo, Todor (1858.- 1938.), zvani Tode, koji se bavio sa ugostiteljstvom,
zemljoradnjom i stočarstvom, Boja, udata za Đuru-Đuratu u Donje
Đapiće i Maša, udata za Božu Matušinova ,što je odselio u Platićevo u
Mačvi. Sa drugom ženom Šarić Anom imao je: Jakova, što je poginuo u
drugom svitskom ratu i kćerku Cvitu, udatu za Jovana, zvanog Ivanca
Jovića, što je odselio u Stanišić. Ivancova i Cvitina kćer, udata za Nikolu
iz Donjih Đapića ( zvanog Vladika ) i uspostavljena krvna veza između
Đapića ( Pavić ) i Bulović ( Todić).
Andrijevci
Simići po Simi od Andrije:
Potomci Sime i Stojanac Cvite su:
Đuro, zvani Đurakalo, bio vrsni kovač i klesar, Mijo, Dmitar, Luka,
Elena i Manda. Ovdje Simo napušta nadimak Andrijevci, a nosi nadimak
on i njegovi sinovi prema svom imenu, Simići.
Paići po Pavlu od Andrije:
Potomci Pavla, zvanog Pajo i Petrović Marte iz Maovica su:
N. Stevan, Ilija, Filip, zvani Pilež, Ana, Vida, Marija, Cvita, N. Andrija i
Jakov, zvani skender, što je odselio u Glamoč. I Pavao nosi nadimak
prema svom imenu i nadimku, pa se on i njegovi sinovi zovu, Pajići.
Gredari po Nikoli od Andrije:
Potomci Nikole, zvanog Gredar i Stoisavljević Anice iz Otišića su:
Mitar, zvani Miše, Stevan, što je odselio u Budimce kod Našica u
Slavoniji, Luka, što je odselio u Slavoniju, Petar, zvani Pecija, što je
odselio u Gornje Rujane kod Livna, koji se bavio zemljoradnjom i
trgovinom, na Opsištima držao “Komeštigule”(trgovina mješovite robe),
to isto je nastavio i u Gornjim Rujanima. Sava, što je odselio u Slavoniju
(Orahovica). Bio je ugostitelj, a prije toga bio je državni službenik
Austro-Ugarske. Prije nego je odselio držao je gostionu u Gredom na
Klancu i na Cetini na Panju. Nikola nije nosio očev ni didov nadimak,
nego su on i njegovi potomci nosili nadimak Gredari, po mistu i terenu di
su se nastanili.
Jovčegići po Đuri od Andrije:
Potomci Đure i Bokun Pere iz Koljana su:
Jovo, zvani Jovčega, pa su on i njegovi potomci nosili nadimak Jovčegići.
Markeše po Marku od Andrije:
Potomci Marka, zvanog Markeša i Prosenica Save su:
Filip, N.Petar i N. Mihail. Filip nosi očev nadimak. Ovo je pet potomaka,
bolje rečeno pet novih rodoslova od Andrijinog sina Andrije.
Kovačovci po Jovi, Stevanu, Boži i Simi od Ilije:
Potomci Jove i Stričević Marije iz Zagore su: Đuro, Filip, zvani Pilipac,
Jakov, zvani Jakovac i kćer Sava.
Potomci Stevana, zvanog Stevanina i Marijanović Marte su: Luka i N.
Mitar.
Potomci Bože i Bulović Joke su: Pane, Damjan, Ilija i Simo-Šimun, što je
odselio u Šibenik (Vodice).
Potomci Sime i Đapić Joke su: Petar, zvani Šperac.
Peljezi po Đuri, Krstanu, Luki, Jovi i Radi od Petra:
Potomci Đure i Đapić Božice su: Lazo, zvani Lazurda, Petar, zvani
Kedžo, +Ilija, sa drugom ženom Bokun Pera su: Ilija, što je umro u
državnoj službi i kćer Milica-Ružica (1866.-1956.), udata 1886.god. za
Todora Bulovića iz roda Todića.
Potomci Krstana i Vulić Marte su: Mate, zvani Matušina, Petar, zvani
Pešina, što je odselio u Vuliće na materinstvo i kćer Anđelija, zvana
Bika, udata za Jovana iz roda Burića.
Potomci Luke i Đapić Cvite su: Stevan, Anđelija, N. Jovan, Cvita, Todor i
Luka, zvani Lukes.
Potomci Jove Bega su: Marija, udata za Bulović Jakova (Lazičića) i
Cvita, udata za Bulović Simu (Todića).
Potomci Rade i Stojanac Pere su: Jakov zvani Ranjkeza i Marko, koji su
odselili u Derventu.
Ivančovi po Jovanu od Luke:
Potomci Jovana, zvanog Ivanca i prve žene Vulić Anđelije su: Ilija i
Rade, i tri kćeri, jedna udata za Niku Brdara u Rujane u Bosni i bačena u
jamu u II svitskom ratu, a druge dvi su udate za dva brata Majstorovića u
Biteliću. Sa drugom ženom Đapić Marijom su: Luka, Stevan, što je
odselio u Derventu, Petar, zvani Pelja, što je poginuo u prvom svitskom
ratu, Damjan, što je odselio u Glamoč, Jovanka, udata za Đapić Filipa i
Cvita, udata za Đapić-Džudželić, što su odselili u Glamoč. Ni Ivanca ne
nosi više nadimak Andrijevaca, nego po svom imenu i nadimku, on i
njegovi potomci nose nadimak Ivančovi. Kako vidimo, od osnovnog
Andrijina rodoslova nastalo je osam novih rodoslova, koje ćemo pratiti
uz osnovni.
Burići
Burići po Simi–Savi od Rade:
Potomci Sime-Save i žene Erceg Marte iz Koljana su: Marko, Nikola i
Jovan. U narodu se često pričalo da bura puše iz Burića, pa otuda i
nadimak možda potiče.
ŠESTO KOLINO
BULOVIĆI
(1870-1900)
Ivanovci
Kreunovići po Luki od Petra:
Luka i Bogovac Stana imali su:
Božu, Nikolu, zvanog Nitoja, što je odselio u Stanišić. Bio je zidar, tesar i
stolar. Imali su i Đuru, što je bio na državnoj službi u Dubrovniku.
Mišeljići po Miji od Petra:
Mijo i Bulović Ruža: nisu imali potomaka
Mijo i žena Đapić, sestra Đuratina iz Donjih Đapića imali su:
Petra, zvanog Samardžija, jer je izrađivao samare, odselio u Sta-nišić.
Nikolu i Milicu, zvana Milčetina, udata za Bulović Božu, zvanog Božur iz
Vasića. Ovdje smo odmah uočili, da Mijo nije nosio Kreunovića nadimak,
nego prema svom imenu i nadimku, jer su njega i njegove potomke zvali
Mišeljići.
Lazičići po Nikoli i Jakovu od Marka:
Nikola i Stojić Božica imali su: kćer, udatu u Bosnu, Marka, zvani Amet,
Krstana i Božu, zvani Vuće, što je odselio u Gorjane kod Đakova. Jakov i
Bulović Marija kćer od Jove Bega Duponje imali su: kćer Anđa, zvana
Vugulja udata za Bulović Stevana iz Vasića i Mitra, zvanog Mišorda što
je poginuo u Prvom svitskom ratu i +Petar i N. Nikola.
Lazičići po Todoru, Đuri i Lazi od Krstana:
Todor i njegova žena iz Lazića-Konšiča, iz Donjih Đapića imali su: Luku,
što je poginuo u Prvom svitskom ratu, Cvitu, udata za Đurana u
Čaprazlijama i kćeri, udatim za Maljković i Lalić u Rujanima, u Bosni.
Potomak Đure i Đapić Elene: Ilija, koji nije ostavio potomaka.
70
Potomci Laze i Đapić Anđelije su: Đuro, što je odselio u Stanišić
(izgubio ruku u prvom svitskom ratu), Krstan, što je odselio u Stanišić,
+Božo, Mara, udata za Bulović Jovana iz Todića, Nikola, koji nije
ostavio potomaka i Boja, neudavana.
Lazičići po Adamu i Seji od Ilije:
Adam je imao: Iliju, Todora, zvani Todorčić, što je odselio u Rujane u
Bosni i Vasu, što su njegovi potomci odselili u Stanišić. Sejo nije ostavio
potomaka. (Prva žena Adamova je Marijanović Marta, druga žena Mrvić
Joka, MUVH 61)
Stipanovci
Vasići po Marku, Mitru, Boži i Nikoli od Vase:
Marko i Nenadić Stana su imali: Stevana, zvani Lugonja, Dmitra, zvanog
Mitreša, što je izrađivao samare, Jakova, što je odselio u Slavoniju i
Petra, također odselio u Slavoniju.
Mitar je imao: Nikolu, zvani Balotin. Božo i Bulović Milica, zvana
Milčetina, imali su: Simu što je otišao na državnu službu, Đuru i kćer
Anđu, udata za Malovana u Hrvace.
Nikola i Đapić Ružica su imali: Petra, zvani Pepa, što je odselio u
Stanišić.
Stipići po Filipu, Jakovu i Đuri od Stevana:
Filip i Mrvić Tonka su imali: Stevana, zvani Ducak, što je odselio u
Stanišić (bio je majstor za izradu zaprežnih kola) i +Filipa.
Potomci Jakova i Strižak Božice su: +Jakov.
Potomci Đure i Đapić Anđelije su: Špiro, zvani Špiran, što je poginuo u
drugom svitskom ratu.
Todići po Lazi, Petru i Jovi od Luke:
Potomci Laze i Šarić Joke su: Stevan, što je odselio u Stanišić, Božo, što
je umro od gladi u drugom svitskom ratu, Luka što je odselio u Stanišić.
Potomci Petra i Šušak Božice su: Petar, zvani Pereta, što je pogi- nuo u
drugom svitskom ratu, Marko, zvani Markić, +Filipa i kćer Sava, udata
za Bulović Petra (Mišeljića).
Potomci Jove i Stričević Anđe su: Jovan, zvani Joše, Đuro, što je poginuo
u drugom svitskom ratu, Nikola, zvani Mekac što je odselio u Stanišić,
+Petar, Iva, udata u Rujane u Bosni i Cvita, udata za Luku Jovića. Ovo
su potomci od Lukinih sinova.
Todići po Iliji od Rade:
Ilija i Pandža Ana su imali: Nikolu, zvani Krako, što je odselio u Stanišić,
+Đuru, Katu, Jelu, udata za Đapić (Briša), Mara, udata u Otišić i Stana,
udata za Đurana u Čaprazlije u Bosni. Ovo su potomci od Radina sina
Ilije.
Todići po Todoru, Simi i Jakovu od Marka:
Todor i Bulović Milica-Ružica su imali: Đuru (1896.-1937.), Iliju (1899.1985.), Petar (1904.-1925.), Nikolu (1907.-1944.), što je poginuo u
drugom svitskom ratu i Milicu, udata za Nikolu Mrvića.
Simo i Bulović Cvita kćer Jove Bega su imali: Jovana, zvanog Mudri
Joja, što je odselio u Stanišić (dok nije odselio izrađivao je drvenu građu
zvana japija).
Jakov i Bulović Marija (kćer Markešina, zvana Marusina) su imali: Milu,
zvani Ćuća-Gajdaš, (bio je vrsni zidar u kamenu, radio je Primorsku
Banovinu u Splitu, odselio u Stanišić) i Filipa, zvani Pilidž, isto odselio u
Stanišić. Kćeri Savu i Boju, udate za Đurane u Bosni i Milicu. Ovo su
potomci od Markovih sinova.
Andrijevci
Simići po Đuri, Miji, Mitru i Luki od Sime:
Potomci Đure i Pandža Tonke su: Nikola, zvani Rešetalo (bio je vrsni
kovač, odselio u Stanišić), Stevan (bio je vrsni muški frizer, odselio u
Split), Jovo, zvani Jovica (bio u državnoj službi, odselio u Sarajevo),
Boja, udata za Bulović Nikolu, Milica, udata za Maljković u Bosni i
Manda, udata za Bulović Božu Ivančova.
Potomci Mije i Škaro Božice su: Ilija, zvani Ile-Krištić, (izrađiva češljeve,
pa su ga zvali i Češljar), Petar, zvani Periša (zarobljen u drugom
svitskom ratu, bio u logoru u Njemačkoj, nije se ni vratio), Anđa, zvana
Anđuša, udata za Bulović Luku iz Todića.
Potomci Mitra i Bulović Marte su: Simo, zvai Šilan, Marija, udata za
Bulović Božu, iz Lazičića i Ana, udata u Prioricu.
Potomci Luke i Nerlović su: Petar (izrađivao japiju), Božica, udata za
Bulović Petra, Sava, udata za Penjića u Bajagić.
Pajići po Iliji, Filipu i Jakovu od Pavla:
Potomci Ilije i Bulović Marije (Pešinove sestre) su: Ilija, (odselio u
Rumu), +Petar, +Božo, +Jovan, Petar, Milica, udata za Bulović Iliju iz
Peljeza i kćer, udatu za Bulović Petra Kovačova.
Potomci Filipa, zvanog Pilež i Kate iz Dabra su: Mara, udata za Bulović
Petra, zvanog Pereta, Milica, udata za Đapić Nikolu-Jo-vacana i Iva,
udata za Luku Nenadića.
Potomci Jakova i Strižak Božice su: Stevan, zvani Bajmut, (odselio u
Glamoč i poginuo u drugom svitskom ratu), Đuro, zvani Šuljuk, (vratio se
iz Amerike i odselio u Glamoč), Ilija, zvani Ilčina (vratio se iz Amerike i
odselio u Glamoč, poginuo u drugom svitskom ratu) i Jakov, koji je
odselio u Ameriku.
Gredari po Mitru, Stevanu, Luki, Petru i Savi od Nikole:
Potomci Mitra i Nerlović Cvite su: Marko i Jovan, koji su odselili u
Derventu,
Đuro, koji je bio šumar-lugar, Špiro, koji je poginuo u Prvom svi-tskom
ratu i kćer Manda, udata za Malovana u Hrvace kod Sinja. Potomci
Stevana i Đapić Cvite su: Mile i Petar, koji su odselili u Budimce kod
Našica u Slavoniji.
Potomci Luke i Stričević Todore iz Zagore su: Filip, zvani Laptina, koji je
odselio u Slavoniju (Filip je poginuo od razbojnika na putu idući u posjet
kćeri u Knin), +Jovana i kćer, udatu za Božu Bračulja u Biteliću.
Potomci Petra i Stane Bošković iz Donjih Rujana su: Vaso, ratar u
Gornjim Rujanima ( stradao 1941. u Prologu kod Livna ), Nikola otišao u
Čikago, SAD 1914. i vratio se kao penzioner u Vrliku 1954.g. gdje je i
umro ), Filip , ratar u G.Rujanima (stradao 1941. u Prologu kod Livna ),
kćer Mara, udata za Laganina u Velikom Guberu, kćer Anđa, bila udata
prvi put za Ercega u Priluci kod Livna, a drugi put za Milu Radetu u
Velikom Guberu, Božo, ratar u Gornjim Rujanima, Jovo, lugar i nadlugar
u livanjskom okrugu.
Potomci Save i Katić Jele su: Jakov, koji je bio u državnoj službi u
Herceg Novom, Petar, koji je bio trgovac u Orahovici u Slavoniji, a
kasnije u Zadubravlju kod Slavonskog Broda i Mijo, koji je odselio u Trst
(Talijani su ga zvali Michelo Bulini).
Jovčegići po Jovanu od Đure:
Jovan, zvani Jovčega i Novaković Joka iz Maovica su imali: Petra i
Nikolu, koji su odselili u Gašnicu kod Bosanske Gradiške i stradali u
logoru u Staroj Gradiški za vrime Drugog svitskog rata, Božu, gorar, što
je stradao u logoru u Italiji za vrime Drugog svitskog rata, Đuru, što je
bio u državnoj službi u Banatu (Pančevo) i +Stevana.
Markeše po Filipu od Marka:
Potomci Filipa i Bulović Mare kćeri Lazurde Peljezova su: Mile, zvani
Čupić (izrađivao japiju i sa istom trgovao, poslije drugog svitskog rata
odselio u Stanišić) i Ružu, udatu za Božu Đapića
( zvanog Božurica
i džudželića ).
Kovačovci po Đuri, Filipu i Jakovu od Jove:
Đuro i Lalić Jelena su imali: Mitra, zvani Šujin, koji je odselio u Stanišić,
Iliju, zvani Škoro, (bavio se japijom, odselio u Stanišić), Sava, zvana
Gaša, udata za Đapić Božu, Boja, udata za Nikolu Đapića i Anica, udata
za Bulović Nikolu Matušinova.
Potomci Filipa i Stojanac Jele su: Marta, zvana Martača, udata za
Stevana Todića, Joka, udata za Nikolu Nenadića u Dabar, Ružica, udata
za Bulović Đuru Gredara, Cvita, zvana Cviturača, udata za ĐapićKranjac , Mara, udata za Rika Stipanovića u Hrvace i Anđa, udata za
Nikolu Maljkovića u Bosni.
Potomci Jakova i Stoisavljević Milice i Bulović Milice su: Pavao, N.
Mitar, Nikola, N. Petar i Jovan, svi odselili u Bosansku Gradišku. Pavao
i Nikola su stradali u Drugom svitskom ratu.
Kovačovci po: Luki od Stevana?
Potomci Luke i Vulić Marte su: Marko, Mara, Boja, Cvjeta, Stana i Božo,
odselili u Bosansku Gradišku.
Kovačovci po Pani, Damjanu, Iliji i Simi od Bože:
Potomci Pane i Škaro Jovanke su: Mirko i Nikola, stradali u Drugom
svitskom ratu i Cvjeta, udata za Knežević.
Potomci Damjana su: Dušan i Milica u Bosanskoj Gradiški.
Potomci Ilije i Bulović Milice su: Petar, stradao u logoru u Drugom
svitskom ratu. Svi odselili u Bosansku Gradišku.
Potomci Sime-Šimuna u Vodicama kod Šibenika, nema podataka.
Kovačovci po Petru od Sime:
Potomci Petra i prve žene iz Paića su: Simo, zvani Simota, a sa drugom
ženom Nenadić Jokom su : Milica, udata za Jokana Ko- džomana u
Hrvace, Boja (1903.-1992.), udata 1923.god. za Bulović Iliju Todorova iz
Todića, Cvita, udata za Momčila Gligića u Rujane u Bosni, Božo i Petar,
zvani Perkan, što je odselio u Stanišić u Bačkoj. (Ovdje moram još reći
da je Simota bio vrsni zidar, tesar i stolar).
Peljezi po Lazi, Petru i Iliji od Đure:
Potomci Laze i Bošković Milice su: Nikola, Filip-Pilipin u Bosanskoj
Gradiški, Luka, što je bio u Americi i Đuro, što je bio na Solunskom
frontu. Svi su dobili zemlju u Ovče polu u Makedoniji, kao nagradu za
Đurino učešće na Solunskom frontu (nisu tili ići u Makedoniju, Đuro
umro u vojsci Kraljevine Jugoslavije u Šapcu), Mara, udata za Bulović
Filipa Markešina i +Ilija.
Potomci Petra i Mrvić Joke su: Ilija, što je odselio u Ameriku i Jovan
zvani Jovandra.
Ilija nije imao potomaka.
Peljezi po Mati i Petru od Krstana:
Potomci Mate i Ljubić Matije su: Božo, što je odselio u Platičevo u Mačvi
kod Šapca, Nikola, Damjan, koji je poginuo u prvom svitskom ratu,
Đuro, zvani Bujatin i +Dušan.
Potomci Petra, zvanog Pešina i Đapić Milice od Adama Karlića su:
Marko, što je poginuo u drugom svitskom ratu, kćer Ljuba, udata za
Đapić Mirka i +Nikola.
Potomci Petra zvanog Pešina i druge žene Vulić-Jović Marije od oca
Tome i majke Tripić Anđelije, nisu poznati.
Peljezi po Jakovu i Marku od Rade:
Potomci Jakova i Đapić Joke su: Filip, zvani Njoko i Marko što su
odselili u Derventu (njihovi potomci su radili kao stručnjaci u atomskom
institutu u Vinči kod Beograda),Milica udata za Bulović Petra-Pepa. Za
Markove potomke, nema podataka.
Peljezi po Stevanu, Luki i Todoru od Luke:
Potomci Stevana i Perišić Marije su: Mitar, zvani Mitrica, koji se bavio
sa izradom japije.
Potomci Luke, zvanog Lukes i Đapić Božice su: N. Ilija, N. Marko, Ruža,
udata za Bulović Iliju iz Simića i kćer, što se udala u Glamoč.
Potomci Todora i Đapić Joke su: Petar, zvani Juriša (izrađivao i
prodavao drvenu građu, zvana japija).
Ivančovi po Luki, Iliji, Stevanu, Radi, Petru i Damjanu od Jovana,
zvanog Ivanca:
Potomci Luke i Mrvić Marije su: Božo, što se bavio drvenom građom,
+Jovana, Anđa, udata za Jovana Bulovića-Gredara, Boja, zvana Galica,
udata za Marka Džudželiju, Iva, udata za Bulović Iliju Paića i Milica,
udata za Katić Iliju.
Potomci Ilije i Bošković-Erceg Božice su: Filip i Marko, što su odselili u
Ameriku, Božo, zvani Bojan (izrađivao i trgovao svom vrstom drvene
građe), Janja i Mara, udate u Gubin i Čaprazlije u Bosni.
Potomci Stevana i Škaro Joke, što su odselili u Derventu su: Nikola,
Mirko i Petar, svi u Derventi.
Potomci Rade i Bulović Ekatarine iz roda Todića su: Boja, udata za
Bulović Mitra iz Peljeza, Sava, udata za Bulović Stevana iz roda Pajića i
Anđa udata za Jovana Bulovića iz roda Gredara, što je odselio u
Derventu.
Petar nije imao potomaka.
Potomci Damjana i Orošnjak Pere iz Vučevice (Broćanac), što su odselili
u Hoziće kod Glamoća su: Đuro, zemljoradnik, poginuo u Drugom
svitskom ratu, +Jovan, Nikola, zemljoradnik, +Milan, Mirko,
zemljoradnik, Marko, zemljoradnik, Jovan, zemljoradnik, Marija,
domaćica, udata za Ćurković-Halapić u Glamoču i Cvita domaćica,
udata za Radoja Halapić u Glamoču.
Burići
Burići po Marku, Nikoli i Jovanu od Sime-Save:
Potomci Marka i Bulović Joke su: Filip, zvani Paško, Nikola i Marija,
udata za Bulović Stevana, iz roda Stipića.
Potomci Nikole i Bulović Božice su: Petar zvani Lere i Stevan zvani
Levan.
Potomci Jovana i zvane Bike od Matušina su: Božo, zvani Bikić.
(Bio u logoru u Italiji).
SEDMO KOLINO
BULOVIĆI
(1900-1940)
Ivanovci
Kreunovići po Boži i Đuri od Luke:
Božo nije imao potomaka.
Đuro i Lisnić Marija su imali: Irinu, inžinjer agronomije i ma-gistar
ekonomskih nauka u Zagrebu,+Stanislavu, +Mirjanu, Emiliju,
profesora biologije, udata za Migić u Zagrebu i Tatjanu, ekonomski
tehničar u Dubrovniku.
Nitojići po Nikoli od Luke:
Nikola i Đapić Milica su imali: Gojka, bio u logoru u Njemačkoj, što je
odselio u Sombor, Luku, pukovnika u Beogradu, Aleksandra, u
Batajnici, +Petra, Mara, udata za Bulović Marka Todića, Darinka,
udata za Milanović Boru, Kosa, udata za Ivana Leskura u Splitu, Đula,
udata za Eraković Milana, Cvita, udata za Tutuš Vasu i Smilja, udata
za Gojatović Boru i Stana.
Mišeljići po Petru i Nikoli od Mije:
Petar i Bulović Sava iz Todića su imali: Miodraga, zvanog Mijo, u
Stanišiću, Đuru, u Stanišiću, Nikolu, što je poginuo u Drugom svitskom
ratu i Marka, zvanog Maće, u Stanišiću.
Nikola nije ostavio potomaka.
Lazičići po Marku, Krstanu i Boži od Nikole:
Potomci Marka i Škaro +Jele su: Nikola zvani Ćaleša.
Krstan nije ostavio potomaka.
Potomci Bože i prve žene Bulović +Marije su: Đuro, u Sutjeskoj kod
Zrenjanina, u Banatu i Boja. Sa drugom ženom Sladoja Marijom imao
je: Marka, u Miletiću kod Sombora, Petra, u Tomašincima kod Đakova
i Cvitu, udata za Pejanović Dejana.
Lazičići po Luki od Todora:
Luka i Đapić iz Jokića-Đapića Cvita su imali: Martu (10.11.1907.02.11.1930.), udata 29.01.1922.god. za Bulović Đuru Todorova iz
Todića, +Milana i Milicu, udata za Stojić Boška Lukina. (Cvita je bila
u logoru u Italiji i nosilac je partizanske Spomenice 1941. godine)
Lazičići po Đuri i Krstanu od Laze:
Potomci Đure i Ezgeta Milice su: Petar (poginuo u Drugom svitskom
ratu), Božo (odselio u Stanišić), Mile (poginuo u Drugom svitskom
ratu) i Mara, udata za Gojka Đuricu u Somboru.
Potomci Krstana i Šarić Mare su: Mirko, ratar u Stanišiću, Ma-rko,
vozač u Solinu kod Splita, Nikola, bankar u Beogradu, Anđa, udata za
Mirka Nenadića u Splitu, Anica, udata za Ercegović Ivana, Ljubica,
udata za Tanurdžić Miloja, Nevenka, udata za Lukić Duška, Dragica,
udata za Marinković Slobodana i Neda, udata za Hrnjak Mirka.
Lazičići po Iliji, Todoru i Vasi od Adama:
Ilija nije imao potomaka.
Todor nije imao potomaka.
Potomci Vase i Šego Jele su: Marko, zvani Gobo, (odselio u Stanišić),
+Ilija, Zorka, udata za Miodraga Bulovića iz roda Mišeljića i Milana,
što je odselio u Stanišić.
Stipanovci
Vasići po Stevanu, Mitru, Jakovu i Petru od Marka:
Stevan nije imao potomaka.
Potomci Mitra i Bulović Milice Stevana Todića su: Zorka, Petar, što je
odselio u Batajnicu i Marija.
Jakov, što je odselio u Slavoniju, nije poznato što je imao od potomaka,
ni koliko ih je stradalo u Drugom svitskom ratu.
Potomci Petra i Stričević Milice iz Zagore su: Ilija, u Slavoniji, a
možda su imali i više potomaka nije poznato, a nisu poznati ni njihove
žrtve u toku Drugog svitskog rata, niti se zna šta je bilo s Ilijom i
njegovom familijom. Postoji predanje, da je iz ovih familija bilo
solunskih boraca, na osnovu čega su njihova braća, Stevan i Mitar,
dobili nagradu od Kraljevine Jugoslavije i nuđena im je zemlja u Ovčepolju u Makedoniji, ali nisu tili uzeti.
Vasići po Nikoli od Mitra:
Potomci Nikole i Bulović +Božice, kćeri od Đure Simića su: Vladimir,
ratar u Stanišiću.
Vasići po Simi i Đuri od Bože:
Simo je imao: Milana, u Aranđelovcu u Srbiji.
Đuro nije imao potomaka.
Vasići po Petru od Nikole:
Potomci Petra i Bulović Milice su: Stevan i Nikola, što su poginuli u
drugom svitskom ratu, Jakov (trgovac), Božo, zvani Božukan i Marko,
svi ratari u Stanišiću.
Stipići po Špiru od Đure:
Sa prvom ženom Stojanac Martom, Špiro nije imao potomaka.
Potomci Špira i druge žene Šušak Milice su: kćer Nevenka, udata za
Radić Dragu u Splitu.
Stipići po Stevanu od Filipa:
Potomci Stevana i Bulović Marije iz Burića su: Ilija, električar u
Somboru, Petar, zvani Petko, pukovnik u Beogradu, Filip, ratar u
Stanišiću, Cvita, udata u Čaprazlije u Bosni, Tonka, udata za
Marasović Juru u Dugopolje kod Splita, Ljubica, udata za Cvijetić u
Stanišiću.
Todići po Stevanu, Boži i Luki od Laze:
Stevan i Bulović Marta su imali: Filipa, koji je odselio u Arge-ntinu,
Milicu, udatu za Bulović Dmitra, Dušana, što je odselio u Stanišić,
Maru, udata u Tovariševo u Bačkoj, Mirka, ratara u Stanišiću, Branka,
u Somboru, Iliju, što je poginuo u drugom svitsom ratu.
Potomci Bože i Đapić Ružice su: Petar, što je poginuo u drugom
svitskom ratu, Iva, udata za Tutuša u Stanišiću i Mile, koji je odselio u
Stanišić.
Potomci Luke i Milice iz Lučana kod Sinja su: Zorka i Nikola u
Stanišiću.
Todići po Petru i Marku od Petra:
Potomci Petra i Bulović Mare su: Iva, udata za Bošković u Ča-prazlije
u Bosni, Mihajlo, zvani Mile i Milica, udata za Bulović Dmitra u Sinju.
Potomci Marka i Bulović Mare su: Rade, zidar u Biteliću i Dušan
vozač u Sinju.
Todići po Jovi, Đuri i Nikoli od Jove:
Potomci Jove i Škaro Ljubice su: Rade, profesor u Sinju, Anđa, udata u
Sesvete, Milica, udata u Knin, Iva, udata za Penjić i So-fija, udata u
Brnaze kod Sinja.
Đuro nije ostavio potomaka.
Nikola i Buljan Mara imaju : Đuru, u Stanišiću i tri kćeri, udate za
Leskur, za Zagorac i ?
Todići po Nikoli od Ilije:
Potomci Nikole i Šarić Ane su: Luka, zvani Lukica (odselio u
Stanišić, bio je majstor za izradu kaca, bačava, krovova, če-šljeva),
Đuro, ratar u Stanišiću, Jakov, zvani Dećko (poginuo u drugom
svitskom ratu), Božo, zvani Karasan (nastavnik u pilotskoj školi,
penzionirani oficir, živi u Beogradu), Janko, ratar u Stanišiću, Anđa,
udata za Bulović Nikolu, Manda, udata za Bulović Vladimira i Mara,
udata za Dušana Đapića.
Todići po Đuri, Iliji, Petru i Nikoli od Todora:
Potomci Đure i prve žene Bulović +Marte su: Ljubomir (poginuo u
drugom svitskom ratu), +Milan, Đuro-Vinko (električar u Splitu). Đuro
i druga žena Šerbo Cvita (1906.-19..), udata 1932.god. su imali: Petra,
strojo-bravara u Somboru i Čedomira, stolara u Apatinu.
Potomci Ilije i Bulović Boje su: Janko, Ilija, zvani Makiša i Aleksandar,
zvani Ale, rukovalac građevinskih strojeva u Somboru.
Petar nije ostavio potomaka.
Potomci Nikole i Nenadić Anđe (1914.-2000.), udata 1936,god. su:
Milica, udata za Gavrić Peru u Kraljevcima, Sofija, zvana Mara, udata
za Vulić Aleksandra u Inđiji, Jovanka, udata za Katić Marka u Inđiji i
+X.
Todići po Jovanu od Sime:
Jovo i Bulović Mara su imali: Božu, ratara u Stanišiću, Cvitu, udata za
Bulović Petra (Perkana), Mirka, pravnika u Somboru i Anu, udata za
Milivojević Iliju.
Todići po Mili i Filipu od Jakova:
Potomci Mile i Stojić Ive su: Nikola, ratar u Stanišiću, Cvita,
udata za Musulin Stanka u Kaštel Gomilici kod Splita, Petar, ratar u
Stanišiću, Milenka, udata za Šego, Marica, udata za Jagetić, Anica,
udata za Bogovac i Sveto, zvani Mirko, u Stanišiću.
Potomci Filipa i Đapić Ane su: Nada, u Somboru i Draga, u Sivcu u
Bačkoj.
Andrijevci
Simići po Nikoli, Stevanu i Jovi od Đure:
Potomci Nikole i Sladoja Jovanke iz Lučana su: Đuro, zvani Đurica
(kovač, izrađivač zaprežnih kola-špeditera, odselio iz Splita u Srbiju),
Mara, udata za Bulović Stevana, zvani Stevika Kovačev, Boja, Marko,
ratar u Stanišiću, Anđa, Božo, kovač u Stanišiću, Dragica i Nediljka.
Potomci Stevana i Vrančić Antice su: Ružica, frizerka u Splitu, Bosa,
viša medicinska sestra, Mirjana, tehničar i Nenad, diplo-mirani
inžinjer energetike i elektronike, svi u Splitu.
Potomci Jove su: kćerka, udata u Tuzlu, Predrag, odselio 1994.god. iz
Sarajeva u Vankuver u Kanadi (diplomirani inžinjer arhitekture, slikar
i interijerist, član raznih umjetničkih udruženja u Europi i Kanadi).
Simići po Iliji i Petru od Mije:
Potomci Ilije i Bulović Ruže su: Boja, Rosa, Marija, udata za Duju
Kekeza, Milica, Anđa, udata za Mrvić u Kraljevcima.
Potomci Petra i Anđe iz Dabra su: Cvita, udata za Bračulj Vladu u
Sinju.
Simići po Simi od Mitra:
Potomci Sime i Bulović Anđelije su: Mitar, cestar u Sinju, +Petar i
Milica, neudata.
Simići po Petru od Luke:
Potomci Petra i Šarić +Ane su: Vojo, pukovnik u Beogradu, Boja,
udata za Ujević, Zorka, udata za Baljkas,+Jovan i +Luka. Sa drugom
ženom Šerbo Cvitom su: Dušan, električar u Splitu, Smilja, udata za
Stevu Milanko u Osijeku, Milica, Jela, udata za Hlevnjaka.
Pajići po Iliji i Petru od Ilije:
Potomci Ilije i Bulović Joke su: Anica, udata za Bulović Jovu u
Stanišiću, Milica, Petar, zvani mornar, ratar u Rumi, Mara, udata za
Šeparović i Božo, vozač u Splitu.
Potomci Petra i Prosenica Anđe su: +Jovan, Nikola, ratar u Stanišiću,
Mara, udata za Škaro Stevana, Pavao, ratar u Rumi (bio ma-jstor za
izradu češljeva) i Boja, udata za Bulović Iliju ( Burića).
Pajići po Stevanu, Đuri, Iliji i Jakovu od Jakova:
Potomci Stevana, zemljoradnika iz Hozića kod Glamoča i Bulović Save
su: Petar, radnik u Hozićima kod Glamoča, Božo, zemljoradnik,
poginuo u Drugom svitskom ratu u Hozićima kod Glamoča, Nikola,
zemljoradnik u Hozićima kod Glamoča, Slavko, radnik u Hozićima kod
Glamoča, Milica, domaćica, udata za Luka Lovre, Dubrave, Anica,
domaćica, udata za Škrbić Petra, Hozići kod Glamoća i Ružica,
domaćica, udata za Vukšić u Sarajevu.
Potomci Đure i Stričević Jovanke: Đuro i Jovanka nisu ostavili
potomaka.
Potomci Ilije su: Milenko, pravnik i suduja u Glamoču, Veselko,
poginuo u Drugom svitskom ratu u Hozićima kod Glamoča, +Anđelija,
+dijete i +dijete u Hozićima kod Glamoča .
Jakov u Americi nije ostavio potomaka.
Gredari po Marku, Jovanu, Đuri i Špiru od Mitra:
Potomci Marka i Stojanac Marte su:+ Petar i Boro u Derventi.
Potomci Jovana i Bulović Anđe su: Svetozar i Sreto u Derventi , što su
poginuli u Drugom svitskom ratu.
Potomci Đure i Bulović Ružice su: Nikola, pisac, u Surčinu kod
Beograda (napisao mnoge narodne pisme, od kojih je najpo-znatija:
Vrdovo), Neđeljko, zvani Neđo, što je poginuo u drugom svitskom ratu,
Gojko, (bio u logoru u Njemačkoj) ratar u Biteliću, Zorka, udata za
Stojanac Špiru u Rumi i Nevenka, udata za Iliju Ezgeta u Biteliću.
Špiro nije ostavio potomaka.
Gredari po Mili i Petru od Stevana:
Potomci Mile i prve žene Đapić u Biteliću, nije bilo potomaka.
Potomci Mile i druge žene Stojić Marije u Budincima kod Našica u
Slavoniji su: Veljko, Vladimir, Ljubica, udata za Jakić u Osijeku i
Koviljka, udata za Milovanović u Osijeku.
Petar nije imao potomaka.
Gredari po Vasi, Nikoli, Filipu, Boži i Jovi od Petra:
Potomci Vase i prve žene Cvite Đapić-Džudželija-Džudželić su:
Marko, ratar u Gornjim Rujanim i kćer Ruža, nestala u Drugom
svitskom ratu. Sa drugom ženom Ružom Vaso nije imao potomaka.
Potomci Nikole i Ruže Radoja iz Čelebića kod Livna su: Božidar,
inžinjer strojarstva u Čikagu ( bio dioničar i generalni direktor Čikaške
kompanije, koja je pokrivala tržište Amerike, Europe i Australije ) i
Milan, slikar, slobodni umjetnik u Čikagu.
Potomci Filipa i žene Mare su: Ilija, Rade, Milka i Zorka-svi kao dica
stradali 1941.g. u provaliji kod G. Rujana.
Božo nije imao potomaka.
Potomci Jove i Mare Erceg iz Čelebića kod Livna su: kćer Anđa, udata
za Stjepana Kurešića iz Selnice, H. Zagorje, + Petar, Miroslav,
defektolog i dugogodišnji prosvjetni inspektor u Livnu, Petar,
diplomirani ekonomist u Livnu, Branko, ratar u Gornjim Rujanima,
kćer Stana, udata za Simu Konjikušića, potpukovnika u Beogradu i
Svetozar, profesor književnosti i filozofije u Banjoj Luci, bavi se
publicistikom.
Gredari po Filipu od Luke:
Potomci Filipa i Kozlica Kate iz Radune su: +Gojko i kćer, udata u
Knin (imao je još kćeriju, ali nije poznato di su udate).
Gredari po Jakovu, Petru i Miji od Save:
Potomci Jakova u Herceg Novom su: +Nada, Mihajlo , službenik i
Milanka, radnica.
Potomci Petra i Marije Bobanac su: Mirko, general, u Beogradu, bio
prvi jugoslavenski vojni ataše u Americi poslije Drugog svitskog rata.
Potomci Mije što je odselio u Trst su: sin Đorđe. Nije poznato, da li je
imao još potomaka u Trstu.
Jovčegići po Petru, Nikoli, Boži i Đuri od Jovana:
Potomci Petra i Orošnjak Anđe sa Broćanca u Gašnici kod Bosanske
Gradiške su: Stevo, poginuo u Drugom svitskom ratu, Jovo, koji je
zajedno sa majkom preživio logor u Njemačkoj u Drugom svitskom
ratu, Milka, udata za Švraka Jovu, Bistrica kod B. Gradiške i Lepa,
udata za Bakić u Kanadi.
Potomci Nikole i Đapić-Kranjac Anđelije u Gašnici kod B. Gradiške
su: +Nikola, Marko, Luka, trgovac u Riđici, koji je stradao u logoru
Zemun u Drugom svitskom ratu.
Potomci Bože i Prkut Kate iz kaštelanske Zagore u Biteliću su: Jovo, u
drugoj polovici 1942.god. prvi u Cetinskoj krajini osnovao “Narodno
Oslobodilački Odbor općine Bitelić”, ovo piše i u knjizi Cetinska
krajina, +Ilija, Ilija, što je odselio u Stanišić, Marija, udata u Čelebić u
Bosni i poginula u Drugom svitskom ratu, Mitar, koji je odselio u
Stanišić, Jovanka, udata za Vulić Petra i Cvita, udata za Cvjetić
Todora u Stanišiću.
Od Đure, što je bio u državnoj službi u Banatu i žene Roze, nije bilo
potomaka.
Čupići po Mili od Filipa:
Mile zvani Čupić i Đapić Milica su imali: Nikolu-Filipa u Stanišiću,
Božu u Somboru, Petra, direktora u tvornici automobila Zastava u
Somboru, Anđa, udata za Miošić Borislava u Brist kod Graca na Moru,
Ruža, udata za Putica Nikolu i Boja.
Kovačovci po Mitru i Iliji od Đure:
Potomci Mitra i Đapić Anđelije su: +Đuro, +Mitar, Stevan,
zvani Stevika, ratar u Stanišiću, Nikola, ratar u Stanišiću, Boja, udata
za Špiru iz Dabra i Luka, zvani Delegat, đardiner, u Beogradu.
Potomci Ilije i Nenadić Božice su: Mirko, glumac u Beogradu, Mara,
udata za Bračulj Vinka, Marko, ratar u Stanišiću i +Đuro.
Kovačovci po Pavlu, Nikoli i Jovanu od Jakova:
Potomci Pavla i Šarić Ane su: Jakov, Vlado i Gojko, svi stradali u
Drugom svitskom ratu, Mara, udata u Slavonsku Požegu, Zorka u
Beogradu i Boško, u B. Gradiški.
Potomci Nikole i Madžar Marije su: + Milan, Marko i Branko, stradali
u drugom svitskom ratu, Anđa, Milica, udata za Šerbula i Ilija u
Beogradu.
Potomci Jovana i Đapić Joke su: Đuro i Božo, stradali u logoru u
Drugom svitskom ratu, Petar, Dušan i Milan u Bosanskoj Gradiški,
Mara, udata za Vulić u Derventi i Cvjeta, udata za Svjetlica.
Kovačovci po Marku i Boži od Luke:
Potomci Marka su: Mirko i Mara, stradali u logoru u Drugom svitskom
ratu.
Božo nije ostavio potomaka.
Kovačovci po Mirku i Nikoli od Pantelije-Pane:
Potomci Mirka su: Rade i Ljubica u Australiji, Sava u Beogradu i
Danica u Zrenjaninu.
Nikola nije ostavio potomaka.
Kovačovci po Dušanu od Damjana:
Potomci Dušana su: Božo i Momčilo u Australiji i Dragica, udata za
Kragulj.
Kovačovci po Petru od Ilije:
Potomci Petra od Ilije su: Ilija, stradao u logoru u Drugom svitskom
ratu i +Milan.
Kovačovci po Simi, Boži i Petru od Petra:
Potomci Sime i Đapić Marije su: Danilo, što je poginuo u drugom
svitskom ratu, Cvitko, ratar u Stanišiću, Mima, udata za Obrić Milana,
Ljubomir, inžinjer elektronike u Nju Jorku i +Milan.
Potomci Bože i Šerbo Anđe su: Mirko, apsolvent na matemati- čkom
fakultetu u Stanišiću.
Potomci Petra, zvanog Perkan i Bulović Cvite su: Rade, Gojko,
Radojka i Dragica, udata za Živković, svi u Stanišiću.
Peljezi po Đuri, Luki, Nikoli i Filipu od Laze:
Đuro i Luka, nisu imali potomaka.
Potomci Nikole i Vulić Anđe u B. Gradiški su: Milica, udata za Đapić
Dušana, Mara stradala u logoru u Drugom svitskom ratu, +Marko,
Stana u Kopru, Ruža, udata za Danila Trkalj u Sarajevu, Danica u
Zenici, Ratko, vozač u B. Gradiški i Rada, udata za Šinik Dragu u
Švedskoj.
Potomci Filipa i Đapić Božice, što su odselili u Bosansku Gradišku su:
Đuro, poginuo u Drugom svitskom ratu, Cvjeta, neudavana, Mirko,
inžinjer organiz. u Doboju, Cvjetko, profesor filozofije, u Gradiškoj,
Todor, poljoprivredni tehničar u Sivcu u Vojvodini, Gojko, vozač u B.
Gradiški i Marica, ekonomski tehničar, udata za Pujić Milu u Banja
Luci.
Peljezi po Iliji i Jovanu od Petra:
Potomci Ilije i Bulović Milice iz roda Pajića su: Božo, u Beogradu.
Potomci Jovana i Tripo Milice su: Petar, u Somboru, +Aleksa-ndar,
Božo, Mile i Cvitko, svi u Biteliću.
Peljezi po Boži, Nikoli, Damjanu i Đuri od Mate:
Potomci Bože i Bulović Maše kćeri Marka Todića u Platičevu su: Mate,
što je poginuo u drugom svitskom ratu, Nikola, takođe poginuo u
drugom svitskom ratu, Anđa, udata za Bulović Božu, zvanog Bojan iz
Ivančovih, Cvita, Milica i Ilija, svi u Platičevu.
Potomci Nikole i Bulović Anice su: Mate, Mara, udata za Bulović
Marka-Markića Todića i Ružica, udata za Dušana Đapića.
Đuro i Damjan nisu ostavili potomaka .
Peljezi po Marku i Mirku od Petra:
Potomci Marka i Vulić Save su: Aleksandar, zvani Niko, Mirko i Ljuba,
udata za Đapić.
Peljezi po Filipu i Marku u Derventi, od Jakova:
Potomci Filipa i Vulić Marte su: Marko.
Za Markove se potomke ne zna.
Peljezi po Mitru od Stevana:
Potomci Mitra i Bulović Boje od Rade Ivančova su: Đula, udata za
Bulović Milu iz Burića, +Jovan, Mitar, zvani Mile, Ruža, udata za Luku
Jovića, Anica, Anđa, neudata i Marinka, udata za Bulović Pavla iz
Pajića.
Peljezi po Petru od Todora:
Potomci Petra i Bulović Božice iz Simića su: Rosa, udata za Baletić,
Anđa, Mile, automehaničar u Beogradu, +Petar, Milica, udata za
Skatijević Milana u Stanišiću i Tode, na državnoj službi u Somboru.
Ivančovi po Boži od Luke:
Potomci Bože i Bulović Mande su: Jovan, zvani Joviša, bio u
njemačkom logoru, +Luka, +Milan, Luka, zvani Lukiša, Petar, stolar,
zvani Pekiša, +Đuro, Dušan, Anđa, zvana Đeka, udata za Antu Lovrića
iz Hrvaca i Mara, zvana Bila, udata za Božu Bulovića iz roda Lazičića.
Ivančovi po Filipu, Marku i Boži od Ilije:
Za potomke Filipa i Marka u Americi nema podataka. Ne zna se niti
država u kojoj su nastanjeni.
Potomci Bože i Bulović Anđe u Splitu su: Marko, što je poginuo u
drugom svitskom ratu, Boja, udata za Jozu Veselicu, Ilija i Ni kola, što
su poginuli u drugom svitskom ratu, Milica, udata za Borković Špiru,
Momčilo, električar u Splitu, +Nenad, Uglješa, mehaničar u Splitu,
Gojko, inžinjer strojarstva u Splitu (poginuo u ratu za vrime raspada
Jugoslavije), Grozda, Maša, Pera, diplomirani ekonomist, udata za
Pihač Ivana u Zagrebu i Nevenka, udata za Vukelić Đuru u Subotici.
Ivančovi po Nikoli, Mirku i Petru od Stevana:
Nikola i Mirko u Derventi, ne zna se koga su imali od potomaka i da li
su imali još braće i sestara i da li su preživili drugi svitski rat.
Potomci Petra u Trstencima kod Dervente su: Ratko i Vjekoslav.
Ivančovi po Đuri, Nikoli, Mirku, Marku i Jovanu od Damjana:
Potomci Đure i Škrbić Gospave u Hozićima kod Glamoča su: Jovo,
šumar, Petar, zemljoradnik, Nikola, policajac, Marija, domaćica udata
za Uroša Vujnića, Glavice-Glamoč, Radaslije-Glamoč, Milica,
domaćica udata za Gvero Dušana, Glavice-Glamoč, Biličić-Glamoč i
Cvita, domaćica udata za Miću Stankovića, Biličić-Glamoč.
Potomci Nikole i Đukić Cvite iz Hozića kod Glamoča su: Marko,
stolar, Danilo, službenik, +Anđelka.
Mirko, Marko i Jovan iz Hozića kod Glamoča nisu ostavili potomaka.
Burići
Burići po Filipu i Nikoli od Marka:
Filip i Nikola nisu imali potomaka.
Burići po Petru i Stevanu od Nikole:
Potomci Petra i Stričević Božice zvane Grla iz kaštelanske zagore su:
Marko, radnik u Solinu kod Splita, Jovan-Ivan, radnik u Vranjicu kod
Splita, Mile, ratar u Biteliću, Ilija u Sinju, +Luka, +Jakov i Anđa,
udata za Petra Džudželića.
Potomci Stevana i Prkut Joke iz kaštelanske zagore su: Ilija, +Jovan,
Milica, udata za Božu Stojića i Ana, udata za Milu Vulića.
Burići po Boži od Jovana:
Potomci Bože i Škaro Boje iz Zagore su: Anđa, udata u Vuliće, Jovan,
zvani Joveta, što je poginuo u drugom svitskom ratu, Ni-kola, zvani
Ćole (o njemu i o njegovom nadimku piše u knjizi Cetinska krajina, a
Miljenko Smoje je u svojoj humorističkoj seriji “Malo misto”
upotrijebio njegov nadimak, lik koji je igrao Ćolu), Nedjeljko, zvani
Neđo, vozač u Đakovu, + Filip i Milica, neudata.
OSMO KOLINO
BULOVIĆI
(1940-1970)
Ivanovci
Nitojići po Gojku, Luki i Aleksandru od Nikole:
Potomci Gojka su: Verica, viša medicinska sestra i Nada, nastavnica,
obe u Somboru.
Potomci Luke su: Željko, inžinjer geodezije u Beogradu i Duško,
mašinski tehničar u Beogradu.
Potomci Aleksandra i Milković Marije su: Nebojša, aviomehaničar u
Batajnici i Lidija, profesor muzike u Beogradu.
Mišeljići po Miodragu, Đuri, Nikoli i Marku od Petra:
Potomci Miodraga iz Stanišića i Bulović Zorke iz roda Lazičića su:
Mirko-Irinej, episkop, vladika bački u Novom Sadu, Marija, viši
ekonomski tehničar, udata za Miličević u Subotici i Nevenka,
ekonomski tehničar, udata za Holer Josipa u Stanišiću.
Potomci Đure iz Stanišića su: Nikola, radnik, Milan, vozač i Dušan,
mehaničar.
Nikola nema potomaka.
Potomci Marka, zvanoga Maće, u Stanišiću su: Boško, nema podataka ima li još
potomaka.
Ovde je vidljivo da se rodoslov Savinovića ugasio, odnosno pretopio se u Nitojiće i
Mišeljiće.
Lazičići po Nikoli od Marka:
Nikola nije ostavio potomaka.
Lazičići po Đuri, Marku i Petru od Bože:
Đuro ima kćerku Nedu i sina Željka, u Sutjeskoj kod Zrenjanina.
Potomci Marka su : Nedjeljko, u Miletiću kod Sombora i kćerka
Radmila, frizerka, neudata.
Potomci Petra su: sin Božo, u Tomašincima kod Đakova, Svjetlana,
udata za Burkić i Snježana, udata za Dubravec Peru u Osijeku.
Lazičići po Petru, Boži i Mili od Đure:
Petar i Mile nisu ostavili potomaka.
Božo i Bulović Mara imaju: Milana, ugostitelja u Beogradu, Mirka,
zvanog Džin, balističara u Somboru i kćerku Miru, udata za Lokas
Marka u Raslini kod Šibenika.
Lazičići po Mirku, Marku i Nikoli od Krstana:
Potomci Mirka i Buljević Marije su: Ljubo, diplomirani ekonomista u
Somboru i Svjetlana, diplomirani ekonomist u Somboru.
Potomci Marka i Radić Ivanke su: Nataša, ekonomist u Splitu, udata
za Brzović Joška iz Splita i Slobodan, vozač u Splitu.
Potomci Nikole i Zrilić Anđe-Perke su: Mirko, elektrotehničar u
Beogradu i Jasna, doktor medicine u Beogradu.
Lazičići po Marku i Milanu od Vase:
Marko nije ostavio potomaka.
Potomci Milana i Milice Rosić u Stanišiću su: Marko, Dušan, ložač i
Jovan, zemljoradnik.
Stipanovci
Vasići po Petru od Mitra:
Potomci Petra i Đapić Milice su: Zdravko, u Batajnici i Slavica, u
Batajnici.
Vasići po Iliji od Petra:
Za Iliju i njegove potomke nema podataka, niti se zna da li je
preživio drugi svitski rat. Također se ne zna, da li je imao još
potomaka i da li je imao još braće i sestara, a ne zna se ništa ni di je
njegov otac odselio. Predaja kaže samo da je odselio u Slavoniju.
Vasići po Vladimiru od Nikole:
Potomci Vladimira i Bulović Mande su: Vele, ekonomist u Stanišiću,
Vera, udata za Šešo Slobodana i Gorana, diplomirani ekonomist,
udata za Topić u Subotici.
Vasići po Milanu od Sime:
Potomci Milana od Sime iz Aranđelovca su: Zoran, vrhunski muzičar
Rock And Rolla u Beogradu.
Vasići po Stevanu, Nikoli, Jakovu, Boži i Marku od Petra:
Stevan i Nikola nisu ostavili potomaka.
Božo i Marko imaju samo ženske potomke.
Potomci Jakova su: Slavko, konobar u Somboru i Ljiljana u Splitu.
Stipići po Iliji, Petru i Filipu od Stevana:
Ilija i Đapić Marija nisu ostavili potomaka.
Potomci Petra su: Vlado, TV snimatelj u Beogradu i Zoran, dpl.
Sociolog u Beogradu.
Potomci Filipa i Kodžoman Mare su: Mirko i Mile u Stanišiću.
Todići po Filipu, Dušanu, Mirku, Branku i Iliji od Stevana:
Filip je imao četiri sina u Argentini (odselio 1927.god.).
Potomci Dušana i žene Ruskinje su: Milica, u Stanišiću.
Potomci Mirka su: sin Ilija i kćerka, svi u Stanišiću.
Ilija i Branko, nisu ostavili potomaka.
Todići po Petru i Mili od Bože:
Petar nije ostavio potomaka.
Mile i prva žena Jerković su imali: sina Željka, u Pločama. Sa drugom
ženom Jelavić, nema podataka, da li ima potomaka.
Todići po Nikoli od Luke:
Potomci Nikole su: Lazo, u Nišu, Petar, ekonomista u Somboru, Vojo,
u Gakovu i Radojka, ekonomist u Somboru.
Todići po Mili-Mihajlu od Petra:
Mile, nije ostavio potomaka.
Todići po Radi i Dušanu od Marka:
Potomci Rade i Vulić Milice su: Nada, udata za Bulović Svetu, Marija,
udata za Bulović Milu-Rajka, Kosa, udata za Ivandića, Željka, Sandra
i Svjetlana.
Potomci Dušana i Bračulj Pere su: Goran i Biljana, svi u Sinju.
Todići po Radi od Jovana Jovanova:
Potomci Rade i Milat Katice iz Segeta kod Trogira su: Goran, inžinjer
brodogradnje u Londonu, Tatjana, inžinjer kemije, udata za Brus
Karla u Londonu i Ina, student matematike.
Todići po Đuri od Nikole, Jovanova:
Đuro i žena iz Slavonije imaju kćerku.
Todići po Luki, Đuri, Jakovu, Boži i Janku od Nikole:
Potomci Luke i Bulović Anđe su: Ljuba, udata za Savić Miloša, Duška,
udata za Podrožić Iliju, Nikola, u Stanišiću, Ana, udata za Kuridža
Mirka, Mirko, u Stanišiću i Danica, udata za Kujundžić Ivicu.
Đuro ima: Svetu – Đuru, u Stanišiću.
Jakov nije ostavio potomaka.
Božo ima: Zorana, taksista u Beogradu i kćer, u Beogradu.
Janko ima: Dragana, Željka i Nedeljka, u Stanišiću, Mariju i
Gordanu.
Todići po Ljubomiru, Vinku, Petru i Čedomiru od Đure:
Ljubomir, nije ostavio potomaka.
Vinko i Ivičević Anka imaju: Maricu, elektrotehničar, udata za Listeš
Ivicu u Splitu i Zoju, trgovca, udata za Zubčić Marinka u Splitu.
Potomci Petra i Marčetić Mare su: Đuro, profesor u Somboru i
Goran, trgovac u Somboru.
Čedomir i Drča Zora imaju: Gordanu, inžinjer kemije, udata za Jakšić
Marinka u Apatinu i Tanju, ekonomista, udatu za Perišić Zorana u
Beogradu.
Todići po Janku, Iliji i Aleksandru od Ilije:
Janko i Jukić Milica imaju: Nediljka, Radojku-Koviljku, udatu za
Vulić Marka u Sinju i Smilju, udatu za Katić Nenada u Inđiji.
Ilija-Makiša nije ostavio potomaka.
Aleksandar i Pažanin Anđelka imaju: Miru, ekonomist, udata za
Milosavljević Jovicu u Inđiji i Ljilju, ekonomist, udata za Božić Jovicu
u Somboru.
Todići po Boži i Mirku od Jove:
Božo i Kelava Pava imaju: Nadu, Ljilju, udata za Nikolu u Subotici i
Nevenku, udatu u Beograd za Antunović Bobana, Nada udata u
Osjek za Badža Branka.
Mirko i žena Bogovac Maša imaju: Milana i Veru u Somboru.
Todići po Petru, Nikoli i Sveti od Mile:
Potomci Petra i Samardžić Milenke su: Dejan, u Subotici i
Gordana.
Potomci Nikole i Marjanović Milice su: Saša i Vlado, u Stanišiću.
Potomci Svete-Mirka su: Mirko, u Beogradu i kćerka Maja.
Andrijevci
Simići po Đuri, Marku i Boži od Nikole:
Potomci Đure i Prosenica Cvite su: Nikola, električar (odselio iz
Splita u Beograd) i Mišo, mehaničar (odselio iz Splita u Beograd).
Markovi su potomci: Dragan, kovač u Stanišiću, kćer Jovanka i
Jovan, trgovac u Stanišiću.
Potomci Bože i Tatalović Gordane su: Milan, javni tužilac u
Somboru.
Simići po Nenadu od Stevana iz Splita:
Potomci Nenada i Bačić Branke su: Gorana, Boris i Sandra, u
Splitu.
Simići po Predragu Jovinu iz Sarajeva:
Predrag ima sina Bojana i kćer Slađanu u Vankuveru u Kanadi.
Simići po Mitru od Sime:
Potomci Mitra i Bulović Milice su: Dušan, u Sinju i Verica, udata za
Vučković.
Simići po Voji i Dušanu od Petra:
Potomci Voje i Mare od Užica su: Svetislav, ekonomist u Beogradu i
Branko, ekonomist u Los Anđelesu u Americi.
Potomci Dušana i Ćuk Gorke su: Denis, ugostitelj u Milanu u Italiji,
Vinko, radio-TV mehaničar u Splitu i Cetin, automehaničar u Splitu.
Pajići po Petru i Boži od Ilije:
Potomci Petra i Stojanac Mare su: Dane, autoelektričar u Rumi,
Ana, udata za Andrić i Smilja, udata za Dobrečević.
Potomci Bože i Đapić Mare su: Dragan, vozač u Veroni u Italiji i
Dijana, doktor medicine u Splitu.
Pajići po Nikoli i Pavlu od Petra:
Potomci Nikole i Bulović Anđe su: Mile, instalater u Stanišiću,
Mirko, u Stanišiću, Petar i Sandra, u Stanišiću.
Potomci Pavla i Bulović Mare su: Milica, udata za Đapić Petra,
Ana, udata za Lovrić Boška, Dragica, udata za Đapić i Dušan u
Rumi.
Pajići po Petru, Boži, Nikoli i Slavku od Stevana:
Potomci Petra i Kurobose Jovanke u Hozićima kod Glamoča su:
Boško, nastavnik, Milan, diplomirani inžinjer građevine, Boja,
domaćica, udata za Pavlović Stevu u Sremskoj Mitrovici, Rada,
domaćica, udata za Dobrijević-Marić u Kupresu i Bosiljka,
domaćica, udata za Šavija Miću u Hozičima kod Glamoča.
Božo i Nikola, nemaju potomaka.
Potomci Slavka i Kopanja Kose iz Hozića kod Glamoča su:
Vera,(gimnazija), udata za Ninković Miću, Hasići kod Glamoča,
Mirjana, diplomirani inžinjer poljoprivrede, udata za Grajić, Staro
Selo kod Glamoča i Dragica, srednjoškolka (gimnazija), udata za
Malešić, Glamoč, Beograd.
Pajići po Milenku i Veselku od Ilije:
Milenko i Veselko, nisu ostavili potomaka.
Napomena: Pajići, kojima je stalno misto prebivališta Hozići kod
Glamoča, ustvari oni se sada nalaze u izbjeglištvu u Vojvodini. U
Novom Sadu, Ulica Olge Petrov br.34.
Gredari po Bori od Marka:
Potomci Bore su: Snježana, udata za Asendić, Bogdana, udata za
Jevdjić i Božana, isto udata. Nije poznato je li Boro imao još braće i
sestara u Derventi prije Drugog svitskog rata.
Gredari po Svetozaru i Sreti od Jovana:
Svetozar i Sreto u Derventi, nisu ostavili potomaka, jer su stradali u
Drugom svitskom ratu.
Gredari po Nikoli, Neđeljku i Gojku od Đure:
Potomci Nikole i Kekez Marije su: Mara, udata za Nenadić Branka
(pop), Smilja, udata za Lalića, Zora, udata za Radu Maljkovića u
Surčinu i Momčilo, građevinar u Surčinu kod Beograda.
Neđeljko, nije ostavio potomaka.
Potomci Gojka i Kovačić Milice su: Đuro, građevinar u Rumi,
Mitar, Mile, Petar i Sveto, svi građevinari u Biteliću.
Gredari po Veljku Vladimiru od Mile:
Potomci Veljka i žene Anice u Osijeku su: ženski potomci.
Potomci Vladimira i Beara Ljubice u Osijeku su: Branko, pravnik,
odselio u Sidnej u Australiji.
Gredari po Marku od Vase:
Potomci Marka i Lalić Ane su: Boško i Svetko, oba kao dica stradali
1941. u Razvali u Gornjim Rujanima.
Gredari po Božidaru i Milanu od Nikole:
Potomci Božidara i žene Ane, iz Amerike od roditelja iz Roža kod
Trilja, nisu imali svoje dice, pa su usvojili muško dite i dali mu ime
Marko.
Milan i žena Lee (Li) iz Irske, nisu imali potomaka.
Gredari po Miroslavu, Petru, Branku i Svetozaru od Jove:
Potomci Miroslava i prve žene Vlajke Purkić iz Glamoća je sin
Vanja, ekonomista turizma u Beogradu. Sa drugom ženom
nastavnicom Jovankom Jaramaz iz Biskupije kod Knina ima kćer
Ditu, dipl. pravnica, udata za Maglicu Milana u Livnu.
Ptomci Petra i Vide Radeta iz Livna su: kćer Sonja, ekonomski
tehničar u Livnu, udata za Vrgoč Marinka iz Livna i kćer Gordana,
trgovac, udata za Šehić Ekrema iz Livna ( odselili u Hamilton u
Kanadi ).
Potomci Branka i Maljković Mare iz D. Rujanim su: sin Aleksandar,
službenik JAT-a u Beogradu i kćerka Anđelka, kulinarski tehničar,
udata za Aleksandra Radetu u Surčinu kod Beograda.
Potomci Svetozara i nastavnice Crnogorac Danice iz Livna su:
Irena, profesor francuskog jezika, udata za Dragana Terzića u
Parizu, Marija, viša medicinska sestra, udata za Davora
Stojanovića iz Knina, sada živi u Ekšeu, Švedska, i Jovica, student u
Banjoj Luci.
Gredari po Mihajlu od Jakova:
Potomci Mihajla i Brajević Vidosave u Herceg Novom su: Svetlana,
službenik, udata za Jova Grubač, Norveška 15, Igalo, Crna Gora.
Gredari po Mirku od Petra:
Potomci Mirka i Anice Varga u Beogradu su: Diljka, pravnik, udata
za Tasić Srboljuba i Ratko, dpl. ekonomist-komercijalist u
Beogradu-sada u Londonu.
Gredari po Đorđu od Mije:
Potomci Đorđa u Trstu, nije poznato da je Đorđe imao potomaka.
Jovčegići po Stevi i Jovi od Petra:
Stevo, što je stradao u Drugom svitskom ratu, nije ostavio
potomaka.
Potomci Jove su: Stevo, građevinski tehničar u B. Gradiški, Slavko,
saobračajni tehničar u B. Gradiški i Milka, udata za Lajić u Rijeci,
sada se opet vratila u B. Gradišku.
Jovčegići po Marku i Luki od Nikole:
Marko i prva žena Mara, što je stradala u logoru, nisu ostavili
potomaka.
Potomci Marka i druge žene Radić Anđe iz Drvara su: Borislav,
tekstilni inžinjer u Bačkoj Palanci.
Luka i žena Zorka, oboje stradali u logoru, nisu ostavili potomaka.
Jovčegići po Jovi, Iliji i Mitru od Bože:
Potomci Jove i Bulović Anice u Stanišiću su: Marija, udata za
Jovanović Vlajka u Pančevo, Smilja, ekonomski tehničar, udata za
Gagić Čedo u Zelengradu i Boško, nastavnik fizike u Svetozaru
Miletiću kod Sombora.
Potomci Ilije i Katavić Nede iz Vrgorca u Stanišiću su: kćer Verica,
ekonomski tehničar, udata za Milanković u Stanišiću.
Potomci Dmitra i Vulić Anđe u Stanišiću su: Bosiljka, ekonomski
tehničar, udata za Vitas Ljubo u Stanišiću, Nada, trgovački tehničar
u Stanišiću i Jovo, automehaničar u Stanišiću.
Čupići po Boži, Petru i Filipu od Mile:
Potomci Bože i Serko Estere su: Mara.
Potomci Petra su: Gordana.
Potomci Filipa-Nikole i Vere Palada su: Milan i Bojan, obojica
veterinarski tehničari.
Kovačovci po Stevanu, Nikoli i Luki od Mitra:
Potomci Stevana i Bulović Mare kćeri kovača Simića su: Boja,
Bosa, Smilja, udata za Babić i Mara, udata za Zelenović.
Nikola, nije imao potomaka.
Potomci Luke u Beogradu su: sin Đuro.
Kovačovci po Mirku i Marku od Ilije:
Potomci Mirka su: sin Momo i kćerka Boba u Beogeradu.
Marko, nije ostavio potomaka.
Kovačovci po Jakovu, Vladi, Gojku i Bošku od Pavla:
Jakov, Vlado i Gojko, što su stradali u logoru i poginuli u
Drugom svitskom ratu, nisu ostavili potomaka.
Potomci Boška i žene Nevenke su: Nenad i Predrag, u B. Gradiški.
Kovačovci po Marku, Branku i Iliji od Nikole:
Marko i Branko, što su stradali i poginuli u Drugom svitskom ratu,
nisu ostavili potomaka.
Potomci Ilije u Beogradu su: Živojin, u Beogradu.
Kovačovci po Petru, Đuri, Dušanu, Boži i Milanu od Jove:
Potomci Petra i žene Rose su: Boško i Jovo, u Australiji, Draginja i
Radosava, u B. Gradiški.
Potomci Đure, što je stradao u logoru i žene Ane su : Nikola i
Ljubo, u B. Gradiški.
Dušan i žena Mileva, nisu imali potomaka.
Božo, što je stradao u logoru i žena Rosa, nisu ostavili potomaka.
Potomci Milana i žene Stevke su: Milan, trgovac u B. Gradiški,
Nada, u Nizozemskoj i Dušanka, u Australiji.
Kovačovci po Mirku od Marka:
Mirko, što je stradao u logoru u Drugom svitskom ratu, nije ostavio
potomaka.
Kovačovci po Radi i Savi od Mirka:
Potomci Rade su: Dejan, u Australiji.
Potomci Save su: Mirko i Milorad, u Beogradu.
Kovačovci po Boži i Momčilu od Dušana:
Potomci Bože su: Milka, u Australiji.
Potomci Momčila su: Damjan i Dušan, u Australiji.
Kovačovci po Iliji od Petra:
Ilija, što je stradao u logoru u Drugom svitskom ratu, nije ostavio
potomaka.
Kovačovci po Danilu, Cvitku i Ljubomiru od Sime:
Danilo, koji je poginuo u Drugom svitskom ratu, nije imao
potomaka.
Potomci Cvitkovi i Lenke Gužvice su: Danilo, elektrotehničar.
Potomci Ljubomira i Zrilić Danice u New Yorku, USA su: Vladimir i
Aleksandar.
Kovačovci po Mirku od Bože:
Mirko, nije imao potomaka.
Kovačovci po Radi i Gojku od Petra:
Radini potomci su: Dragan.
Potomci Gojka su: Miloš i Aco.
Peljezi po Danici i Ratku od Nikole:
Potomci Danice, koja je zadržala prezime Bulović su: Miroslav
Bulović, ekonomski tehničar u Bosanskoj Gradiški.
Potomci Ratka i Stojanke Gagić su: Nikolina, učenik gimnazije,
Jelena, učenik osnovne škole i Dejan, učenik osnovne škole, svi u B.
Gradiški.
Peljezi po Đuri, Mirku, Cvjetku, Todoru i Gojku od Filipa:
Đuro, što je poginuo u Drugom svitskom ratu, nije ostavio
potomaka.
Potomci Mirka i žene Jovanke su: Božana u Doboju.
Potomci Cvjetka i Vrhovac Gospave su: Bojan, u B. Gradiški,
student šumarstva.
Todor, nije ostavio potomaka.
Potomci Gojka i Bojanić Savke su: Biljana, student medicine i
Ljiljana, student menadžmenta u B. Gradiški.
Peljezi po Boži od Ilije u Beogradu:
Potomci Bože su: kćer Svetlana, u Beogradu i kćer Gordana, na
Floridi.
Peljezi po Petru, Boži, Mili i Cvitku od Jove:
Potomci Petra i Ivković Marije su: Milenko, u Somboru.
Potomci Bože su: Dušan, u Biteliću.
Mile, nema potomaka.
Cvitko, nije ostavio potomaka.
Peljezi po Mati, Nikoli i Iliji od Bože u Platičevu:
Mate i Nikola, nisu ostavili potomaka.
Potomci od Ilije su: Biljana i Beljka, u Loznici.
Peljezi po Mati od Nikole:
Potomci Mate i Kekez Ane su: Milivoj, u Sremu-Rumi.
Peljezi po Aleksandru (Niki) od Marka:
Potomci Aleksandra i Mrvić Ljubice su: Marko i Silvana, u Biteliću.
Peljezi po Marku od Filipa:
Nema podataka šta je Marko imao od potomaka u Derventi, niti se
zna, da li je imao još braće i sestara u Derventi.
Peljezi po Mitru (Mile) od Mitra:
Mitar i Lovrić Luca su imali: Milu, zvanog Rajko, u Biteliću.
Peljezi po Mili i Todi od Petra:
Potomci Mile i Prosenica Marije su: Ljilja, medicinska sestra, udata
za doktora Šarić u Somboru i Petra, veterinara u Stanišiću.
Potomci Tode i Bulat Senke su: Mirjana i Nada, u Somboru.
Ivančovi po: Jovi, Luki, Petru i Dušanu od Bože?
Jovo i Buljan Šima, imaju: Maru, udata za Đapić Nikolu.
Potomci Luke i Kekez Ive su: Sekula, u Rumi, Miloš, u Rumi, Rajko,
u Biteliću, Dragan, u Biteliću, Smilja, udata za Prcelu u Košute,
Mira, udata za Đapić Momčila, Anđa, udata u Šipovo u Bosni i
Dragica.
Potomci Petra i Sabljić Milice su: Boško, diplomirani inžinjer
arhitekture u Sinju, Davor, doktor medicine u Minhenu, Nenad,
električar u Biteliću, Jovanka, udata za Labrović u Glavice kod
Sinja, Marija, udata za Đapić Gojka i Mladenka, udata za
Trajkovskog Zorana u Makodoniji.
Dušan, nije ostavio potomaka.
Ivančovi po Marku, Iliji, Nikoli, Momčilu, Uglješi i Gojku od Bože:
Marko, Ilija i Nikola, nisu ostavili potomaka.
Potomci Momčila i Macan Marije su: Božidar, doktor medicine,
specijalist neurokirurg u Splitu, Željko, sociolog u Splitu i Mirjana,
doktor stomatolog u Splitu, udata za Dotlić Luku u Splitu.
Potomci Uglješe i Perković Gordane su: Goran, inžinjer u Splitu i
Branko, pomorski inžinjer u Splitu.
Potomci Gojka i Plepel Željke su: Bojan, stomatolog u Splitu,
Danja, ekonomist i Nataša, ekonomist u Splitu.
Ivančovi po Jovi, Petru i Nikoli od Đure:
Potomci Jove i Maleš Joke u Radaslijama kod Glamoča su:
Milenko, nastavnik , Gospava, krojač, udata za Vuleta Peru,
Glamoč i Mara, domaćica, udata za Babić Petra, Glamoč.
Potomci Petra i Aćimovac Nevenke u Hozićima kod Glamoča su:
Milena, pravnik sudija, udata za Lovre Marka, Bukovac Novi Sad i
Mirko, diplomirani inžinjer mašinstva.
Potomci Nikole i Marije iz Slovenije u Sloven Gradecu su: Branko,
elektrotehničar i Petar, diplomirani inžinjer-informatičar.
Ivančovi po: Ratku i Vjekoslavu od Petra?
Za Ratkove i Vjekoslavove potomke nema podataka.
Ivančovi po Marku i Danilu od Nikole:
Potomci Marka i Šavija Nike u Hozićima kod Glamoča su: Milovan,
diplomirani inžinjer agronomije i Nikola, automehaničar.
Potomci Danila i Šavija Boje u Hozićima kod Glamoča su:
Snježana (gimnazija), udata za Krčmar Nikolu iz Glamoča, živi u
Hamiltonu u Kanadi i Dragan, srednjoškolac (gimnazija).
Napomena: Svi Bulovići, kojima je stalno misto prebivališta općina
Glamoč, ustvari oni se sada nalaze u izbjeglištvu u Banja Luci,
Kotor Varoši i Vojvodini.
Burići
Burići po Marku, Ivanu, Mili i Iliji od Petra:
Potomci Marka i Bilić Marice su: Miro, VKV mehaničar u Splitu,
Velimir, u Solinu, Velenka, udata za Trumbić Jerka u Splitu i Katija,
ekonomist, udata za Bašić Jerka.
Potomci Jovana-Ivana i Čaleta Milice su: Milivoj, mehaničar u
Splitu, Branko, što je poginuo u drugom svitskom ratu, Mirko,
električar u Oklandu u Ausraliji, Ljubica, udata za Domilović i
Anka.
Potomci Mile i Bulović Đulinke su: Mirko, trgovac u Splitu,
Dragica, udata za Đapić Marka u Stanišiću.
Potomci Ilije i Marmun Maše su: Petar, trgovac u Sinju i Boro,
trgovac u Sinju.
Burići po Iliji od Stevana:
Potomci Ilije i Bulović Boje su: Vinko, građevinar u Rumi, Vojo,
Petar, građevinari u Sinju i Iva, udata za Penjić.
Burići po Jovi, Nikoli, Neđeljku od Bože:
Jovo nije ostavio potomaka.
Potomci Nikole i Porobija Mare su: Mirko.
Potomci Neđeljka i Vuković Anđe su: Nikola, automehaničar u
Đakovu, Branko, autolimar u Đakovu i Jadranka, ugostitelj u
Đakovu.
DEVETO KOLINO
BULOVIĆI
(1970-2010)
Ivanovci
Nitojići po Dušku i Željku od Luke:
Potomci od Duška su: Marko i Maja, u Beogradu.
Potomci od Željka su: Nikola, u Torontu u Kanadi i kćer, isto u
Torontu u Kanadi.
Nitojići po Nebojši od Aleksandra:
Nema podataka za Nebojšine potomke.
Mišeljići po Nikoli, Milanu i Dušanu od Đure:
Potomci Nikole i Milice u Somboru su: Đuro, Nada i Zoran.
Potomci Milana i Radenković Vasilke u Stanišiću su: Dejan, bravar
i Miroslav, poljoprivredni tehničar.
Potomci Dušana i Sinica Zorke u Stanišiću su: Zoran,
metalostrugar i Suzana, student.
Mišeljići po Bošku od Marka:
Nema podataka.
Lazičići po Željku od Đure:
Potomci Željka u Sutjeskoj kod Zrenjanina su: nema podataka.
Lazičići po Nedjeljku od Marka
Potomci Nedjeljka su: Marko i Nemanja, u Svetozaru Miletiću kod
Sombora.
Lazičići po Boži od Petra:
Božo i Juroš Ana imaju: Ivanu i Maju, u Tomašincima kod Đakova.
Lazičići po Mići i Mirku od Bože:
Potomci Miće i Jordanke Antonović u Beogradu su: Saša, u
Beogradu i kćerka, u Beogradu.
Mirko i Jovanka u Stanišiću, nemaju potomaka.
Lazičići po Ljubi od Mirka:
Potomci Ljube iz Stanišića su: Krstan, Sonja i Ivana u Somboru.
Lazičići po Slobodanu od Marka:
Potomci Slobodana i Ane Barišić u Solinu kod Splita su: Marko.
Lazičići po Mirku od Nikole:
Nema podataka.
Lazičići po Marku, Dušanu i Jovanu od Milana:
Potomci Marka i Samarđić Milice u Stanišiću su: Jovo i Jelena,
student.
Potomci Dušana i Šarić Biljane u Stanišiću su: Milica i Maja.
Potomci Jovana i Zagorac Slavice u Stanišiću su: Jovan, trgovac,
Milan, zavarivač i Slađana, učenica.
Stipanovci
Vasići po Zdravku od Petra:
Nema podataka.
Vasići po Veli od Vladimira:
Velimir i Odović Jela imaju: Nemanju, mehaničara, Vanju, student
ekonomije.
Vasići po Zoranu od Milana: Nema podataka.
Vasići po Slavku od Jakova: Nema podataka
Stipići po Vladi i Zoranu od Petra:Nema podataka.
Stipići po Mirku i Mili od Filipa:
Potomci Mirka su: sin Stevan, u Beogradu.
Potomci Mile su: dvije kćerke, u Stanišiću.
Todići po Potomcima od Filipa u Argentini:
Nema podataka.
Todići po Iliji, zvani Ićan, od Mirka:
Potomci od Ilije su: Mirko i Stevan u Stanišiću.
Todići po Željku od Mile u Pločama kod Makarske:
Nema podataka.
Todići po Lazi, Petru i Voji od Nikole:
Potomci od Laze su: Milan, u Nišu.
Potomci od Petra su: Nenad i Ana, u Somboru.
Potomci od Voje, nisu poznati.
Todići po Goranu od Dušana u Sinju:
Nema podataka.
Todići po Goranu od Rade u Londonu:
Nema podataka.
Todići po Potomcima od Đure Nikolina u Stanišiću:
Nema podataka. Zna se samo da je imao ženske potomke.
Todići po Nikoli i Mirku od Luke:
Potomci Nikole i Grbić Slobodanke u Stanišiću su: Žana i Dušanka.
Potomci Mirka i Dopuđa Mirjane u Stanišiću su: Jelena.
Todići po Sveti od Đure:
Potomci Đure-Svete su: dvije kćeri, u Italiji.
Todići po Zoranu od Bože u Beogradu:
Nema podataka.
Todići po Draganu, Željku i Nedeljku od Janka u Stanišiću:
Dragan, Željko i Nedeljko nemaju potomaka.
Todići po Đuri i Goranu od Petra u Somboru:
Potomci Đure i Anke Nikolić su: Vladimir i Milica, u Somboru.
Potomci od Gorana i prve žene je: Strahinja. Sa drugom ženom
Vulić Biljanom je kćer Marija, u Somboru.
Todići po Nedjeljku od Janka u Biteliću:
Nema podataka.
Todići po Milanu od Mirka u Somboru:
Milan ima kćerku Tamaru, u Somboru.
Todići po Dejanu od Petra u Subotici:
Nema podataka.
Todići po Vladi i Saši od Nikole:
Za Vladine potomke, nema podataka.
Potomci od Saše su, sin Mile i kćerka.
Todići po Mirku od Svete (Mirku) u Beogradu:
Nema podataka.
Andrijevci
Simići po Nikoli i Miši od Đure:
Potomci Nikole su: Aleksandar i kćerka, u Beogradu.
Potomci Miše su: dvi kćerke: Đurđa i ?, svi u Beogradu.
Simići po Draganu i Jovanu od Marka:
Dragan nema potomaka.
Jovan, ima dvi kćerke u Stanišiću.
Simići po Milanu od Bože u Somboru:
Potomci od Milana su: Momir i Marina.
Simići po Borisu od Nenada u Splitu:
Nema podataka.
Simići po Bojanu od Predraga u Vankuveru u Kanadi:
Nema podataka.
Simići po Dušanu od Mitra u Sinju:
Nema podataka.
Simići po Svetislavu i Branku od Voje u Beogradu:
Potomci od Svetislava su: Dušan i Slobodan, u Beogradu.
Potomci Branka su: tri kćerke, u Los Anđelesu u Americi.
Simići po Denisu, Vinku i Cetinu od Dušana u Splitu:
Potomci Denisa u Milanu nema podataka.
Potomci Vinka i Cetina u Splitu, nema podataka.
Pajići po Dani od Petra u Rumi:
Nema podataka.
Pajići po Draganu od Bože:
Potomci Dragana i Andrijević Ivane su: Katarina i Miloš u Veroni ,
u Italiji.
Pajići po Mili, Mirku i Petru od Nikole:
Potomci Mile su: Saša, u Stanišiću.
O potomcima Mirka i Petra, nema podataka.
Pajići po Dušanu od Pavla u Rumi:
Potomci Dušana i Đapić Milice su: Sretan i Marija, u Rumi.
Pajići po Bošku i Milanu od Petra:
Potomci Boška i Anđe iz Sarajeva u Hozićima kod Glamoča su:
Aleksandar, mašinski tehničar, Branka, nastavnik, neudata i
Stojanka, neudata.
Potomci Milana i Ljubinke iz Zvornika u Hozićima kod Glamoča su:
Tanasije, student, Petar, student i Stevan, student.
Gredari po Momčilu od Nikole u Surčinu:
Potomci Momčila i Mrvić Nevenke su: Mira i Predrag, u Surčinu.
Gredari po Đuri, Mitru, Mili, Petru i Sveti od Gojka:
Potomci Đure i Đapić Kose u Rumi su: Neđo i Milena.
Mitar nije ostavio potomaka.
O potomcima Mile i Petra u Biteliću, nema podataka.
Sveto i Bulović Nada imaju: Milicu.
Gredari po Vanji od Miroslava u Livnu:
Vanja nije ostavio potomaka.
Gredari po Aleksandru od Branka u Surčinu:
Aleksandar i Ivana imaju dva para blizanaca:Nevena i Nevenu, te
Branka i Mariju.
Gredari po Jovici od Svetozara u Banjoj Luci:
Od Jovice nema još potomaka.
Gredari po Ratku od Mirka:
Potomci Ratka i Mirjane Živković u Beogradu-Londonu su: Mirko i
Branko.
Jovčegići po Stevi i Slavku od Jove:
Potomci Steve i žene Slavice su: Jovica, učenik gimnazije i Siniša,
učenik osnovne škole u B. Gradiški.
Potomci Slavka i žene Danke su: Aleksandar, učenik poljoprivredne
škole u B. Gradiški.
Jovčegići po Borislavu od Marka:
Potomci Borislava i žene Olge iz Slovenije u Bačkoj Palanci su:
Marko i Bojan.
Jovčegići po Bošku od Jovana u Stanišiću:
Potomci Boška i Tetovac Mare u Svetozar Miletiću kod Sombora su:
Goran, učenik.
Jovčegići po Jovici od Mitra :
Potomci Jovice i Mlinar u Stanišiću su: Tamara.
Čupići po Mići i Bojanu od Filipa:
Nema podataka.
Kovačovci po Đuri od Luke u Beogradu:
Nema podataka.
Kovačovci po Momi od Mirka u Beogradu:
Potomci Mome i žene Dardić su: kćerka, u Beogradu.
Kovačovci po Nenadu i Predragu od Boška:
Potomci Nenada su: Boško i Radmila, u B. Gradiški.
Potomci Predraga su: Željka i Nevenka, u B. Gradiški.
Kovačovci po Živojinu od Ilije:
Potomci Živojina su: Aleksandar, u Beogradu.
Kovačovci po Bošku i Jovi od Petra:
Za Boškove i Jovine potomke u Australiji, nema podataka.
Kovačovci po Nikoli i Ljubi od Đure:
Potomci Nikole su: Đuro, Desa i Anđelka, u B. Gradiški.
Potomci Ljube i žene Borke su: Svjetlana, u B. Gradiški.
Kovačovci po Milanu od Milana:
Potomci Milana i žene Branke su: Nataša, kulinar u B. Gradiški.
Kovačovci po Dejanu od Rade: Nema podataka.
Kovačovci po Mirku i Miloradu od Save: Nema podataka.
Kovačovci po Damjanu i Dušanu od Momčil:? Nema podataka.
Kovačovci po Danilu od Cvitka:
Potomci Danila su: Milan i kćerka, još učenici.
Kovačovci po Vladimiru i Aleksandru od Ljubomira:
Nema podataka, o Vladimirovim i Aleksandrovim potomcima u Nev
York.
Kovačovci po Draganu od Rade:
Nema podataka.
Kovačovci po Milošu i Aci od Gojka:
Nema podataka.
Peljezi po Miroslavu od Danice:
Potomci Bulović Miroslava su: Danica, u B. Gradiški.
Peljezi po Dejanu od Ratka:
Nema još podataka.
Peljezi po Bojanu od Cvjetka:
Nema još podataka.
Peljezi po Milenku od Petra u Somboru:
Milenko ima: Milana i Macu, u Somboru.
Peljezi po Dušanu od Bože u Biteliću:
Nema podataka.
Peljezi po Milivoju od Mate u Rumi:
Potomci Milivoja i Stojanac Zore su: Dragan.
Peljezi po Marku od Aleksandra-Nike u Biteliću:
Nema podataka.
Peljezi po Mili-Rajku od Mitra u Biteliću:
Potomci Mile i Bulović Marije su: kćerka Irena i sin Željko, u
Biteliću.
Peljezi po Petru od Mile:
Petar ima: sina, u Sloveniji i sina, u Beogradu.
Ivančovi po Sekulu, Milošu, Rajku i Draganu od Luke:
Nema podataka o Sekulovim i Miloševim potomcima u Rumi.
Nema podataka o Rajkovim i Draganovim potomcima u Biteliću.
Ivančovi po Bošku, Davoru i Nenadu od Petra:
Potomci Boška i Šentija Vesne su: Petar i Željka u Sinju.
Potomci Dr. Davora i Romac Jasminke u Minchen su: kćerka Mila u
Minchenu.
Nenad u Biteliću, nema podataka.
Ivančovi po Božidaru i Željku od Momčila:
Potomci Dr. Božidara i Kaštelan Katarine su: Marko u Splitu.
Za Željkove potomke nema podataka.
Ivančovi po Branku i Igoru od Uglješe iz Splita:
Nema podataka.
Ivančovi po Bojanu od Gojka iz Splita:
Nema podataka.
Ivančovi po Milenku od Jove:
Potomci Milenka i Ivetić Zorke u Banja Luci su: Arsen, veter.
Tehničar, Marijana, medicinski tehničar, udata za Tihovirović
Dragana u Banja Luci i Jovo, učenik.
Ivančovi po Mirku od Petra:
Potomci Mirka i Vrbljanac Mirjane iz Jajca u Banja Luci su: Petar i
David, još djeca.
Ivančovi po Branku i Petru od Nikole:
Potomci od Branka i Petra: nema još podataka.
Ivančovi po Milovanu i Nikoli od Marka:
Potomci Milovana i Dudić Biljane iz Stare Pazove u Staroj Pazovi
su: Bojana, student, neudata i Marko, učenik.
Od Nikole nemamo još podataka (neoženjen).
Ivančovi po Draganu od Danila:
Potomci Dragana i Okiljević Olge iz Gackog u Hozićima kod
Glamoča su: Damjan, učenik i Nikola, još dijete.
Burići
Burići po Miru i Velimiru od Marka:
Potomci Mira i Katić Ivanke su: Neven, vozač u Splitu.
Velimir nije ostavio potomaka.
Burići po Milivoju, Branku i Mirku od Ivana iz Vranjica kod
Splita:
Milivoj i Lozić Neda imaju: Dijanu, udatu za Ratković Markicu u
Splitu.
Branko nije ostavio potomaka.
Mirko i Elizabeta iz Pule imaju: Đona (Ivana) i Milicu, u Oklandu u
Novom Zelandu (odselio u Australiju).
Burići po Mirku od Mile iz Splita:
Potomci Mirka i Bajamić Nevenke su: Milan, Milena i Tea u Splitu.
Burići po Petru i Bori od Ilije u Sinju:
O Petrovim potomcima nema podataka.
Boro ima : Boru.
Burići po Vinku, Voji i Petru od Ilije:
Potomci Vinka i Jović Nade su: Milan i Biljana, u Rumi.
Vojo, nije ostavio potomaka.
Potomci Petra i Kekez Dragice su: Goran, Zvijezda i Gordana, u
Sinju.
Burići po Nikoli i Branku od Nedjeljka iz Đakova:
Nikola ima: Sinišu i Božu.
Branko ima: Deju i Anetu.
Burići po Mirku od Nikole:
Mirko, nije ostavio potomaka.
Download

Objašnjenje po knjizi Vinka Bulovića Dodati su meni znani