KATALOG 2013.
Olga Tokar~uk
Olga Tokarčuk rođena je 1962. u Sulehovu, na zapadu Poljske.
Po vokaciji psiholog, nakon zavr{enih studija na Var{avskom
univerzitetu, radila je kao psihoterapeut. Romanopisac, esejist,
scenarist i pesnik, nesumnjivo vodeće ime poljske književnosti
među piscima srednje generacije, dobitnica je brojnih književnih priznanja i nagrada. Godine 2008. osvaja prestižnu nagradu „Nike“ za knjigu Beguni. Jedan je od organizatora
Međunarodnog festivala pripovetke u Vroclavu, a od 2008. godine vodi književne radionice kreativnog pisanja na Univerzitetu
u Opolu. Njene knjige prevedene su na dvadesetak svetskih jezika, a mnoge su poslužile kao književni predložak za pozori{ne komade i filmska ostvarenja.
2
Roman Pamtivek i druga doba označio je ne samo prelomnu tačku u književnoj
karijeri Olge Tokarčuk, nego
je i obeležio zaokret u fabuli poljskog romana. To je
neobičan roman, bajka o
svetu, porodična saga u
magičnoj atmosferi poljske
provincije, roman-reka neobične konstrukcije koja odražava geometrijsku predstavu savr{enstva i punoće.
Tvrd povez, 208 strana
Cena: 750 din.
Roman Beguni predstavlja
književnu monografiju pojave dinamičnosti, pokreta,
putničkog nemira. Svet savremenih Beguna svet je
permanentnih putnika koji
imaju svoje proizvode, putničku kozmetiku, sopstveni
jezik: prost, funkcionalizovani engleski, pa i svoju,
putničku psihologiju.
Tvrd povez, 264 strane
Cena: 700 din.
3
^eslav Milo{
Česlav Milo{ (1911-2004),
pesnik, esejista, istoričar
književnosti, prevodilac,
rođen je u [etejnjama
(Litvanija). Radio je u
Poljskom radiju u Vilnu,
a potom u Var{avi,
gde je proveo rat.
Neposredno posle
rata bio je zaposlen
u diplomatskoj službi
u SAD-u, a potom u
Francuskoj. Godine
1951. prekinuo je odnose s Poljskom i oti{ao u
emigraciju. U Parizu je pisao eseje (najpoznatiji Zarobljeni um), objavio jednu
knjigu pesama i dva romana:
Osvajanje vlasti i Dolina Ise.
Tek kad se 1960. preselio u
SAD, gde je radio na Univerzitetu u Berkliju i Harvardu kao profesor slovenske književnosti, mogao je da se posveti
poeziji. Za svoje stvarala{tvo dobio je brojna
priznanja i nagrade,
kao i Nobelovu nagradu za književnost
1980. godine.
4
Roman prikazuje značajne
skrivene mehanizme istorije
20. veka. Njegovi junaci
moraju da savijaju vrat pred
totalitarnom moći. Nijedna
od ličnosti nema mogućnosti
da se odupre nametanju sistema. Prinuđeni su da biraju između: smrti, izolacije,
eskapizma i kolaboracije.
Tvrd povez, 192 strane
Cena: 740 din.
Glavni junak, dečak Toma{
Dilbin, živi u idiličnom litvanskom selu Ginji. Najvažniji problem u knjizi je
problem spajanja i neprestanog prožimanja dve kulture – poljske i litvanske.
Roman ima dosta esejističkih
elemenata, u kojima se uspomene prepliću sa istorijskom perspektivom.
Tvrd povez, 264 strane
Cena: 740 din.
5
Vitold Gombrovi~
Vitold Gombrovič (1904–1969), poljski prozni i dramski pisac,
živeo je u Poljskoj, Argentini i Francuskoj. Kritički osvrti na savremenu misao i umetnost novog vremena učinili su ga autorom
svetskog glasa, i imali veliki uticaj na poljsku i francusku književnost, pogotovo na pisce egzistencijalizma i strukturalizma.
Za njegova dela karakteristične su zanimljive fabule, groteskni
likovi, crni humor i sasvim nov i neobičan jezik.
Vitold Gombrovič je jedan od najvećih poljskih pisaca svih vremena, pisac negacije, dobrovoljne marginalizacije, razbijanja
postojanog poretka, lomljenja stereotipa. Gombrovičeva dela
nesumnjivo jesu klasika poljske književnosti.
6
Transatlantik je nenadma{na
parodija nacionalne martirologije: desničarsko-patriotska dresura predstavlja
okosnicu antihomoseksualne opsesije poljske kulture, i držeći se tog obrasca,
autor mitu mučenika, zarobljenika i izgnanika suprotstavlja duh nesputanog homoerotizma.
Tvrd povez, 144 strane
Cena: 690 din.
Roman Pornografija prikazuje Poljsku u vreme nacističke
okupacije, jake erotske teme, devijantne scene, neočekivane obrte, i govori o
pokvarenosti čoveka u samoj
srži, koja iznenađuje i samog
pojedinca.
Tvrd povez, 174 strane
Cena: 550 din.
7
Filip Rot
Filip Rot (ro|en 1933) vi{estruko
je nagra|ivan ameri~ki romanopisac: 1997. godine dobio je
Pulicerovu nagradu za roman
Američka pastorala; 1998. dodeljena mu je Nacionalna
medalja za umetnost u Beloj
kući, a 2001. najznačajnije priznanje Američke akademije za
umetnost i književnost – Zlatna
medalja za fikciju. Godine 2002.
dobio je Medalju Nacionalne
književne fondacije za „istaknuti doprinos američkoj književnosti". Dva puta je primio Nacionalnu književnu nagradu i Nacionalnu nagradu kruga književnih
kritičara. Tri puta je bio laureat
nagrade PEN/Fokner. Njegov
roman Zavera protiv Amerike je
2005. godine dobio Nagradu
Američkog udruženja istoričara
kao „najbolji istorijski roman na
američke teme tokom 2003–
2004.“ Rot je, takođe, laureat
dva najprestižnija PEN-ova priznanja: PEN/Nabokov 2006. godine za „opus neprolazne originalnosti i izuzetne umetničke
ve{tine“ i PEN/Sol Belou 2007.
godine za najvi{i domet u američkoj fikciji. Bukerovu nagradu je
dobio 2011. godine.
Rot je jedini pisac čije je delo jo{
za njegovog života objavljeno u
sveobuhvatnoj i definitivnoj ediciji Američke biblioteke.
8
Filip Rot prati glavnog junaka, Davida
Kepe{a, od doma njegovog detinjstva
do prostranih divljina erotskih mogućnosti, od ljubavnog trougla u Londonu do agonije usamljenosti u Njujorku, i stvara izuzetno otmen, dirljiv
i često urnebesan roman o nedoumicama zadovoljstva: gde ga tražimo,
za{to bežimo od njega i kako se borimo da sklopimo primirje između
dostojanstva i želje.
Tvrd povez, 180 strana
Cena: 740 din.
Leto 1944. U ekvatorijalnom Njuarku
hara epidemija poliomijelitisa; nad
decom se nadvija pretnja od paralize, doživotne invalidnosti, čak i smrti. Nadzornik igrali{ta Baki Kentor
posvećen je svojoj dužnosti i razočaran {to zbog slabog vida ne može
da služi u ratu. Ali ubrzo shvata da
se rat odvija i na dečjem igrali{tu. Rat
protiv nevidljivog neprijatelja čije su
žrtve oni najnedužniji.
Tvrd povez, 144 strane
Cena: 740 din.
Sajmon Aksler, jedan od vode}ih
ameri~kih pozori{nih glumaca, povla~i se u samo}u. U njegovom `ivotu neo~ekivano se pojavljuje `ena
sa kojom se upu{ta u neobi~nu
erotsku avanturu, toliko rizi~nu i
kontroverznu da u njoj ne nalazi
zadovoljstvo i utehu, ve} se nezadr`ivo kre}e ka tragi~nom kraju.
Tvrd povez, 96 strana
Cena: 550 din.
9
Ijan Makjuan
Ijan Makjuan (1948, Older{ot),
autor romana Amsterdam,
Istrajna ljubav, Iskupljenje, Subota, ^ezil Bi~, jo{ od sedamdesetih godina pro{log veka
važi za jednog od najznačajnijih romansijera i pripovedača
britanske književnosti. Karijeru
je počeo zbirkom {okantnih
neogotskih priča, za koju je
dobio nagradu „Somerset
Mom“. Njegov prvi roman Betonski vrt (1978) delo je rođenog pisca, ali i suptilna analiza
dru{tvenih lomova u postindustrijskoj Engleskoj iz kojih se
izrodio pank pokret.
U strahu da ih socijalni radnici ne po{alju u dom, deca
– troje tinejdžera i jedan
{estogodi{njak – nikom ne
prijavljuju maj~inu smrt. O
isku{enjima njihove apsolutne slobode govori petnaestogodi{nji Džek. Svaki
postupak u ovoj sablasnoj
priči deluje logično i neizbežno, jer Džek, Džuli,
Suzan i Tom samo čeznu za
porodičnom prisno{ću i
žrtvuju se iz ljubavi.
Tvrd povez, 136 strana
Cena: 550 din.
10
Solar je priča o Majklu Berdu, kvantnom fizičaru i nobelovcu,
koji u srednjim godinama ostaje bez ideja i bez svoje pete supruge. Debeo i pun sebe, nezasiti potro{ač žena, hrane, novina i tračeva, Berd živi od stare slave i počasnih zvanja. Onda,
spletom nesrećnih okolnosti, postaje samozvani ekspert za solarnu energiju i antiheroj novog, ekolo{kog doba.
Britanska nagrada za komičnu prozu Evrimen Vudhaus, 2010.
„Da li ljudskim pona{anjem upravljaju fizički zakoni? Jesmo li
svi mi, {to bi rekao Uelbek (ljubitelj, da podsetimo, savremenih
engleskih pisaca), tek elementarne čestice? U nedostatku odgovora, svaka čast Makjuanu na uspe{nom spoju inteligencije
i humora, uz jednu paradoksalnu želju: da nikad ne dobije Nobelovu nagradu, i nikad se ne pretvori u Majkla Berda.“
L’Express Lire
Tvrd povez, 256 strana
Cena: 900 din.
11
Ljudimila Ulicka
Ljudmila Ulicka, autor izvanrednih knjiga koje su je proslavile
{irom sveta: Sonječka, Siroma{ni
rođaci, Providne priče, Slučaj Kukocki, Iskreno, va{ [urik, Danijel
[tajn, prevodilac, postala je najprevođeniji ruski pisac na strane
jezike. Svakom svojom knjigom,
koja predstavlja umetnički i intelektualni izazov u najboljoj tradiciji Tolstoja i Dostojevskog, Ulicka
pomera granice i postaje pisac
čitalaca čitavog sveta.
Zbirka priča koje obuhvataju
najvažnije životne teme: život
i smrt, agresiju, podno{enje
bola, srećne ili nesrećne obrte
koji određuju tok čovekove
sudbine. Ulicka ume da ispriča priču uplićući sitne pojedinosti u važne životne situacije, da bi pokazala da ni{ta
u životu nije nevažno. Knjigu
su prihvatili čitaoci željni
dubokog i mudrog sagovornika koga su odmah prepoznali
u autorovom glasu.
Tvrd povez, 284 strane
Cena: 750 din.
12
Zbirka pripovedaka Devojčice je poku{aj autora da zaviri u tajanstveni svet devojčica koji se, sa odrastanjem, polako zatvara za njima. Kao savr{en psiholog, Ulicka priča o devojčicama
iz svetle sovjetske pro{losti, o njihovom odrastanju i upoznavanju
surovog posleratnog sveta. Svako novo otkriće za njih predstavlja
mali {ok. U svakoj priči čitamo po jedno prvo devojačko iskustvo u raznim oblastima života.
„U čovekovom životu postoje razdoblja kada je izuzetno osetljiv.
Pre svega, vreme detinjstva, kada je sve preuveličano, intenzivno, u kontrastnim nijansama – gotovo kao da postoji jo{ jedan spektar boja, zvukova... Stereoskopski vid deteta ostavlja
tragove i do odraslog doba: tako ni mene jo{ uvek ne napu{taju
moje uspomene iz detinjstva.“
Ljudmila Ulicka
Tvrd povez, 144 strane
Cena: 550 din.
13
Ameli Notomb
Ameli Notomb je ro|ena
1967. u gradu Kobeu, u
Japanu, gde je njen otac
bio u diplomatskoj slu`bi.
Njen prvi roman, Higijena
ubice (1992) veoma brzo je
postao bestseler. Hvaljena i
osporavana u isti mah, ostaje verna svojim idejama,
i nemilosrdno dovodi u pitanje predrasude i konformizam savremenog doba.
Među mnogobrojnim pismima koja joj čitaoci svakodnevno {alju, Ameli Notomb nailazi na ispovest američkog
vojnika po imenu Melvin
Mepl, na položaju u Iraku.
Poku{avajući da izađu na
kraj sa strahotama rata, Mepl
i njegovi saborci utehu nalaze u hrani, suočavajući se tako s novim problemom: gojazno{ću. Zaintrigirana vojnikovom pričom, spisateljica
se upu{ta u prepisku s njim.
Tvrd povez, 108 strana
Cena: 550 din.
14
Na udaljenom ostrvu, jedan starac i
jedna devojka žive u kući u kojoj ne
postoje ogledala. Pridružuje im se
bolničarka čiji je zadatak da se brine
o devojčinom zdravlju. Između njih
dve razvija se sve jače poverenje, te
bolničarka postepeno otkriva kakva
se misterija krije na tom usamljenom
mestu i za{to se život na ostrvu
odvija prema neobičnim pravilima
koja je postavio stari Kapetan.
Tvrd povez, 120 strana
Cena: 550 din.
U romanu Zimsko putovanje Ameli
Notomb istražuje iz novog ugla neke od tema koje su joj bliske: lepotu i ružnoću (kako fizičku, tako i
moralnu), dobro i zlo, značenje ličnih imena, fenomen književnog
stvaranja, uticaj muzike na ljudska
bića... U neobi~nom putovanju
kroz lucidnost i psihodeliju, autorka dovodi svoje junake do samih
granica ljubavi i mržnje.
Tvrd povez, 96 strana
Cena: 550 din.
Batist Bordav, običan čovek koji vodi nezanimljiv život, dolazi na ideju
da preuzme identitet bogatog i tajanstvenog neznanca koji je slučajno preminuo u njegovom stanu. Poigravajući se paradoksima, stereotipima i neočekivanim obrtima,
Ameli Notomb nam pruža neobičnu
sliku utopije uz svojevrstan omaž
svom omiljenom piću – {ampanjcu.
Tvrd povez, 112 strana
Cena: 550 din.
15
V. G. Zebald
V. G. Zebald ro|en je
1944. u alpskom selu Vertah, u Algoju, na jugu Bavarske, a od 1970. `iveo
je u Nori~u, na istoku Engleske, gde je na univerzitetu predavao savremenu
nema~ku knji`evnost. Poginuo je u saobra}ajnoj
nesre}i 2001. godine.
Dobitnik je mnogobrojnih
knji`evnih nagrada, me|u
kojima su „Edvard Merike“,
„Hajnrih Bel“, „Hajnrih
Hajne“ i „Jozef Brajtbah“.
Poznat po tome {to opisuje
svet melanholika, svet ispražnjen od sadržaja, V. G.
Zebald u svom poslednjem
romanu opisuje sudbinu
čoveka koji traga za svojim
poreklom. Austerlic je neka
vrsta antispomenika svima
onima koji su tokom istorije
bivali proganjani, koji su
postali večni apatridi, a da
pritom ni njima samima nije jasan razlog i smisao tog
izgnanstva.
Tvrd povez, 214 strana
Cena: 830 din.
16
Zebaldovo impresivno delo Iseljenici sačinjeno je iz četiri pripovetke koje rekonstrui{u izgubljene živote četiri osobe koje su
se bespovratno iselile iz Nemačke. Kombinujući sećanja, prikupljenu dokumentarnu građu (fotografije, isečke iz novina, lične bele{ke) i svedočenja, Zebald saosećajno{ću romanopisca,
strpljenjem arhiviste, precizno{ću pejzažiste poku{ava da oslika ljude koji se u životu vi{e ne snalaze. U romanu Iseljenici se,
gotovo kao u Prustovom delu, vaskrsava i{čezlo vreme i na{a
zajednička mučna istorija.
„Čitav jedan svet je nestao. Svi to znamo, iako se ne usuđujemo da se suočimo sa posledicama tog nestanka, uni{tenjem tolikog broja svetova, počev od na{eg doma, Evrope. Ova zadivljujuća tiha, elegantna i potresna knjiga pripoveda o onima
koji su izgubili svoj svet i predstavlja metaforičnu priču o na{oj
sudbini beskućnika.“
Suzan Zontag
Tvrd povez, 220 strana
Cena: 830 din.
17
Alesandro Bariko
Alesandro Bariko je ro|en
1958. u Torinu. Po obrazovanju je filozof i pijanista. Radio je kao muzi~ki kriti~ar u
Republici, a potom kao urednik kulturne rubrike u Stampi.
@ivi u Torinu, gde vodi {kolu
kreativnog pisanja. Objavio je
sedam romana, pozori{ni
monolog Pijanista (1994),
filmski scenario [panska partija (2004) i nekoliko knjiga
eseja. Re`irao je film Predavanje dvadeset prvo (2008).
„Ovaj tekst ima neobi~nu
genezu. Izme|u maja i oktobra 2006, svakih pet-{est
dana, objavljivao sam po
jedan nastavak u Republici.
Dopalo mi se da pi{em kao
u nekoj vrsti direktnog prenosa, pred o~ima ~italaca,
usredsre|en na {to br`e definisanje misli. @eleo sam da
tekst ostane kakav je prvobitno bio, sa svim svojim slabostima i svojim neprikrivenim varvarskim odlikama.“
Tvrd povez, 184 strane
Cena: 640 din.
18
Četiri prijatelja, na prekretnici između deča{tva i odraslog doba, tragaju za
identitetom. U tom traganju, koje se odvija unutar
prividno bezbrižne svakodnevice, oni otkrivaju da svako od nas poseduje i onu
mračnu stranu, zatomljenu i
ponekad zastra{ujuću. U
tom otkriću će im umnogome pomoći jedna prelepa
devojka s mu{kim imenom,
zagonetna i nepredvidljiva.
Tvrd povez, 136 strana
Cena: 550 din.
Roman Okean more odvija
se u nadrealnoj atmosferi
sa izrazito neobičnim likovima i sudbinama koje se
ukr{taju i uslovljavaju – svi
su oni susreli more i njihova
je sudbina morem zapečaćena. Slu{ajući njihovu priču, čujemo glas mora.
Tvrd povez, 196 strana
Cena: 640 din.
19
Andrej Makin
Andrej Makin je ro|en 1957. u Krasnojarsku (Sibir). Njegova
baka [arlota obrazovala ga je u duhu francuskog jezika i kulture. Doktorirao je filolo{ke nauke na Moskovskom univerzitetu 1987. Krajem osamdesetih godina nastanjuje se u Francuskoj.
Predavao je ruski jezik i knji`evnost tokom nekoliko godina.
Objavio je romane Kći heroja Sovjetskog saveza (1990), Ispovest
gre{noga stegono{e (1992), Dok Amur teče (1994), Francusko
zave{tanje (1995, za koji je dobio nagrade „Gonkur“ i „Medisis“), Zločin Olge Arbeljine (1998), Rekvijem za Istok (2000), Muzika jednog života (2001), za koji dobija prestižnu nagradu „RTL
– Lir“, Zemlja i nebo Žaka Dorma (2003), Žena koja je čekala
(2004), Ljudska ljubav (2006), Život nepoznatog čoveka (2009),
Knjiga ve~nih kratkih ljubavi (2011) i Voljena `ena (2013).
20
Velika strast privlači ruskog sineastu
Olega Erdmana da istraži tajnu
Katarine Velike – od njene prve ljubavi
skrhane dinastičkim interesima, do
tajnog putovanja izvan zastra{ujuće
istorije. Svojim ume{nim pripovedanjem, Makin nas u ovom velikom romanu vodi kroz čitavu njenu biografiju.
Tvrd povez, 200 strana
Cena: 740 din.
U večitom sukobu dobra i zla, ipak
postoje naizgled obični, ali su{tinski
trenuci u kojima iznova pronalazimo
smisao postojanja i hrabrost da
volimo. Makin u ovoj knjizi dočarava
snagu tih trenutaka. Njegovi junaci
ih proživljavaju intenzivno, ali bez velikih reči, u samom srcu istorijskih
događaja a opet izvan njihovog razornog vihora.
Tvrd povez, 152 strane
Cena: 550 din.
U ovoj pri~i o ratu, samo}i, pomirenosti sa sudbinom, Makin svojim jedinstvenim darom, vo|en
nepokolebljivom verom u ljudski
rod, slika neobi~ne `ivote nekih
zaboravljenih ljudi koji svojim delovanjem opravdavaju ~uvenu misao
F. M. Dostojevskog da }e lepota
spasti svet.
Tvrd povez, 152 strane
Cena: 500 din.
21
Lui|i Pirandelo
„Kao autoru pripovedaka svakako mu nema ravnog, čak ni u
vodećoj zemlji ove književne forme. Bokačov Dekameron ima
sto pripovetki; Pirandelove Pripovetke za godinu dana imaju po
jednu za svaki dan u godini. One su raznovrsne i po tematici i
po karakteru: opisi života bilo surovo realistični ili filozofski
duboki ili paradoksalni, često su obojeni kako humorom tako
i satirom. U njima nalazimo i kompozicije bezbrižne poetske
imaginacije u kojima se zahtevi stvarnosti povlače pred
ma{tovitom i kreativnom istinom.“
Uvodna beseda Pera Halstrema
na dodeli Nobelove nagrade
za književnost 1934.
Pripovetke za godinu dana
nobelovca Luiđija Pirandela
čini petnaest zbirki pripovedaka koje će u prevodu na
srpski biti objavljene u osam
tomova.Objavljivanje Pripovedaka za godinu dana ima
za cilj da srpskim čitaocima
predstavi Pirandela kao pisca jedne forme kojom se
on najradije i najuspe{nije
bavio i kojoj je ostao veran
tokom čitavog života.
22
Pod slapovima mediteranske svetlosti i užarenog sunca, pripovetke u zbirci Crni
{al obrađuju prevashodno
patrijarhalni sicilijanski mentalitet i običaje, dok je tema
preljube i prevare vezivna
nit pripovedaka u zbirci
Goli život, koja se raspliće u
gradskoj vrevi Rima ili na
brežuljcima pitome Toskane.
Tvrd povez, 363 strane
Cena: 900 din.
U zbirci Radosni pozdrav,
uprkos njenom nazivu, dominira prevashodno pogrebna tema koja se u većini
pripovedaka provlači kao
konstantan nagove{taj, dok
nam zbirka Usamljeni čovek
poručuje da samoća često
može da nam pomogne da
razumemo ono čega nikada
nismo bili svesni, ali da ponekad može i da nam naudi, u zavisnosti od toga kako
je usmerimo.
Tvrd povez, 284 strane
Cena: 900 din.
23
@an E{noz
Žan E{noz je rođen 1947. u Oranžu u
Francuskoj. Objavio je trinaest romana
i dobio je desetak književnih nagrada, među kojima: nagradu „Feneon“ za svoju prvu knjigu, Grinički
meridijan (1979), „Medisis“ za
kriminalistički roman Čiroki
(1983), „Gonkur“ za roman
Odlazim (1999), i Gran pri
„Pol Moran“ za celokupno
književno delo 2006. godine. U svojim delima
najvi{e se inspiri{e
putova nji ma i
predelima koji
mu služe kao
dekor za oživljavanje životnih
okolnosti njegovih junaka, bilo
da je reč o fiktivnim ili realnim ličnostima.
24
Roman Ravel, zajedno sa
Munjama i Trčanjem, spada
u trilogiju biografskih romana koje je E{noz nazvao
„imaginarni životi“. Autor u
njemu rekonstrui{e poslednjih deset godina života
kompozitora Morisa Ravela.
Tvrd povez, 136 strana
Cena: 550 din.
Roman Munje je „fikcija bez
biografskih skrupula“, inspirisana životom Nikole
Tesle.
Tvrd povez, 96 strana
Cena: 550 din.
25
Silvija Plat
Ro|ena je 1932. godine u Bostonu. Njen otac, poreklom
Nemac, do{ao je kao de~ak u Sjedinjene Dr`ave. Majka je
ro|ena Amerikanka, od roditelja doseljenika iz Austrije. Silvija Plat je bila briljantan |ak; 1950. dobija stipendiju koja }e
joj omogu}iti {kolovanje na poznatom koled`u Smit, a slede}e
godine pobe|uje na konkursu za studente koji je raspisala
redakcija ~asopisa Madmoazel i odlazi u Njujork da bude gostuju}i urednik ove redakcije. Tada joj predstoji, kako ona ka`e,
„{est meseci pada“: i ranije ju je povremeno obuzimala depresija, ali kada se ovoga puta vratila da ostatak leta provede
kod ku}e, ne uspeva da se bezbolno izvu~e. Poku{ala je samoubistvo, i le~ena nekoliko meseci u psihijatrijskim ustanovama. Te doga|aje opisala je u romanu Stakleno zvono, koji je
objavila 1963. Tada je ve} nekoliko godina `ivela u Engleskoj,
kao supruga mladog i darovitog pesnika Teda Hjuza, i kao
majka dvoje dece i autorka pesni~ke zbirke Kolos (1960).
Ve} 11. februara te 1963. godine, Silvija Plat izvr{ila je
samoubistvo.
Silvija Plat je ostala upam}ena kao osetljiva i tajanstvena pesnikinja. Ni ovaj
kultni roman, ni pesme
koje su je u~inile slavnom,
ni posthumno objavljena
pisma i dnevnici nisu mogli ukloniti mitolo{ku atmosferu koja se vezuje
za njeno ime.
26
Silvija Plat je ovaj autobiografski roman objavila 1963.
pod pseudonimom Viktorija
Luka. Iz perspektive glavne
junakinje, svet izgleda kao
jedna prividno funkcionalna i dobro organizovana
ludnica, koja vrvi od la`nih
vrednosti, gde istan~ani senzibilitet ne nalazi dovoljno
razloga da na taj svet pristane.
Tvrd povez, 200 strana
Cena: 640 din.
Halucinantna, violentna, puna „buke i besa“, poezija Silvije Plat je bila povod za razli~ite interpretacije, mahom
izazvane trenutnim knji `evno-teorijskim modnim
trendovima (Elijade i inicijacija; ispovedna struja; feministi~ka kritika). Njen uspon
po~inje posle njene smrti i
predstavlja neku vrstu literarnog uskrsnu}a ne tako
~estog u istoriji knji`evnosti.
Tvrd povez, 256 strana
Cena: 750 din.
27
D`. M. Kuci
Džon M. Kuci (1940, Kejptaun)
dobitnik je Nobelove nagrade
za književnost 2003. Matematičar, doktor književnosti i lingvista, početkom sedamdesetih
objavio je prvi roman i postao
profesor književnosti na Univerzitetu u Kejptaunu. Od 2002.
živi u Australiji. Iako čvrsto utemeljen u književnu tradiciju,
Kuci dovodi u pitanje ustaljena
merila vrednosti. Pi{e o nasilju i
ranjivosti ljudske prirode, o slobodi i nesalomivosti individualnog otpora – jetko, zagonetno i
istinito.
„Kucijevo remek-delo... Dirljivo i zastra{ujuće zave{tanje u kojem javni svet nikad
ne preteže nad pojedinačnim životom – i smrću. Ima
u njemu asketske lepote,
ima gneva, ima i prigu{enog humora.“
Džon Banvil,
Evening Standard
Tvrd povez, 151 strana
Cena: 500 din.
28
Letnje doba je treći tom Kucijeve autobiografske fikcije, započete Deča{tvom i nastavljene u Mladosti. Romansijer Džon Kuci
je umro, i povest o njegovom životu preuzima mladi biograf Vinsent. Zainteresovan za rane uticaje, Vinsent intervjui{e osobe koje
su ga poznavale u danima „kada se jo{ tražio kao pisac“. O tridesetogodi{njem Džonu govore: susetka Džulija, koja je s njim
varala muža; njegova rođaka Margo; plesačica Adrijana, kojoj se bezuspe{no udvarao; Sofi, koleginica i ljubavnica, takođe udata; i rezervisani kolega Martin. Ispostavlja se da je Džon
bio hladan, nezgrapan i uobražen. Držao se apsurdnih principa i slabo brinuo o bolesnom ocu. Nije umeo da igra, brada
mu je bila suvi{e retka, kosa preduga. Ženski tračevi, kaže Martin. Ali priče ovih jakih žena toliko su ubedljive da pisac, silom
prilika, zavr{ava u sporednoj ulozi.
„Zavodljivo, komično, dirljivo i puno života.“
Observer
Tvrd povez, 216 strana
Cena: 700 din.
29
Ana Gavalda
Najpopularnija francuska
knji`evnica Ana Gavalda
ro|ena je 1970. u Melenu,
u blizini Pariza. Sva dela
koja je do sada objavila su
bestseleri. Ona je rođeni
pripovedač, čarobnica koja
hipnoti{e svoje čitaoce snagom dinamično vođene priče i likovima koje prihvatamo kao sebi bliske osobe.
U svetu Ane Gavalde nema
ničeg egzotičnog: to je na{
svet, na{i poslovi i na{a svakodnevica, uključujući i radosti i poraze.
Simon, najstariji brat, i sestre, Lola i Garans, beže s porodične svadbe da bi posetili
Vensana, svog najmlađeg
brata, sezonskog vodiča u
nekom zabačenom dvorcu u
francuskoj provinciji. Lagan,
duhovit, prožet ljubavlju, peti
roman Ane Gavalde predstavlja omaž srećnoj braći i
sestrama, napornim snahama, klasicima pop i rok
muzike i domaćim vinima
Loarskog kraja.
Tvrd povez, 112 strana
Cena: 550 din.
30
U nizu od dvanaest pripovetki, zabavnih i ironi~nih, upoznajemo se sa
sudbinama ljudi koje sre}emo u
svakodnevnom `ivotu, a da nismo ni
svesni emocionalnog naboja koji
nose u sebi. Svojim britkim perom,
Gavalda nam sve vreme ukazuje na
ono {to nam u toj svakodnevici najvi{e promi~e: na razo~aranja, ~e`nju
za ljubavlju i razumevanjem.
Tvrd povez, 142 strane
Cena: 600 din.
„Roman Voleo sam je, vedar i tužan
u isti mah, bolna je ljubavna priča
ispripovedana sa taman toliko suptilnosti da vam večeras, dok je budete čitali u krevetu, slomi srce, u
trenutku kada shvatite da Gavalda
govori o vama, o va{im proma{ajima, lažima, kukavičluku i odricanju.“
Frederik Begbede
Tvrd povez, 123 strane
Cena: 600 din.
Ute{na partija je lucidan roman o
mu{karcu koji se bliži pedesetoj i
dospeva u životni period kada, preispitujući čitav svoj dotada{nji život,
gubi tlo pod nogama i biva obuzet
osećanjem proma{enosti. Dve neobične žene pomoći će mu da otkrije da izlaz uvek postoji, i da svaki ~ovek, u ma kakvoj se situaciji na{ao,
ima pravo na jo{ jednu {ansu.
Tvrd povez, 630 strana
Cena: 900 din.
31
Elfride Jelinek
Rođena je 1946. godine u Mircu{lagu u [tajerskoj. Tokom
{kolovanja paralelno pohađa Bečki konzervatorijum (orgulje,
blok flauta), kao i studije nauke o teatru i istorije umetnosti.
Godine 1974. Jelinekova postaje član Komunističke partije, a
1991. iz nje razočarano istupa.
Osporavana je zbog političkih stavova koje iznosi u javnosti i u
svojim književnim delima: zbog optuživanja austrijske nacije
da se nije obračunala sa nacistima, jer su se na prećutno
odobravanje države i građana integrisali u dru{tvo i pro{li
nekažnjeno, kao i zbog otvorenih prikaza sirove seksualnosti,
sadomazohizma i beskrupuloznosti.
Ono {to je neosporno svakako je umetnička vrednost njenih
dela, koja po originalnosti stila i obilju jezičkog eksperimentisanja jesu u samom vrhu i književnosti na nemačkom jeziku i
svetske književnosti.
Dobila je Nobelovu nagradu za književnost 2004. godine.
32
Dve radnice u fabrici ženskog rublja,
u idiličnom alpskom krajoliku, priželjkuju da nađu sreću u udobnom
porodičnom domu i dobrom mu{karcu. Roman je svojevrsna parodija
na romantične povesti, a tako|e i
o{tra i beskompromisna kritika dru{tveno nametnutih modela ljubavi,
braka i seksualnosti.
Tvrd povez, 136 strana
Cena: 600 din.
Pedesetih godina 20. veka, ~etiri
mlade osobe udru`ene u bandu
smatraju da je nasilje prema nemo}nim prolaznicima na~in da iza|u iz senke posleratne generacije.
Te`i{te pri~e je na njihovom bezizlaznom `ivotu, na onome {to je
ru`no a od ~ega se obi~no skre}e
pogled. Za istoimeni film Elfride Jelinek je napisala scenario.
Tvrd povez, 182 strane
Cena: 640 din.
Ovo remek-delo bavi se temom
porodi~ne manipulacije i psihopatolo{ke seksualnosti. Maj~in sadizam odvodi glavnu junakinju Eriku,
mazohisti~ki nastrojenu i frigidnu
profesorku klavira, u svet seksualnih ma{tarija ~iji je objekat mladi,
nametljivi u~enik Valter Klemer.
Po romanu Pijanistkinja snimljen je
film u re`iji Mihaela Hanekea, sa
Izabel Iper u glavnoj ulozi.
Tvrd povez, 248 strana
Cena: 640 din.
33
Antonio Tabuki
Antonio Tabuki (Piza, 1943 –
Lisabon, 2012), italijanski pisac i akademik, predavao je
portugalski jezik i književnost
na Univerzitetu u Sijeni. Preveo
je kompletno delo Fernanda
Pesoe na italijanski jezik, sarađivao sa svim značajnim
dnevnim novinama u Italiji i
inostranstvu. Dobitnik je brojnih svetskih i italijanskih književnih nagrada. Jedan je od
najčitanijih i najprevođenijih
italijanskih savremenih pisaca
u čitavom svetu.
Svi likovi u ovoj knjizi kao
da se suočavaju s vremenom: s vremenom događaja koje su proživeli ili ih
upravo žive, s vremenom
sećanja ili savesti. Izuzetne
pripovesti koje na nezaboravan način ulaze u na{u ma{tu, premda ne pripadaju
području ma{te već su deo
jedne stvarnosti čiju smo {ifru možda izgubili.
Tvrd povez, 144 strane
Cena: 600 din.
34
Luis Fernando Verisimo
Luis Fernando Verisimo jedan
je od najpoznatijih i najvoljenijih pisaca u Brazilu. Osim romana i kratkih priča, Verisimo
pi{e i izuzetno čitane novinske
kolumne. Njegovi tekstovi odlikuju se svim prelivima humora – od tanane ironije do
urnebesnih eskapada – ali i
dubokim poimanjem emotivnih ljudskih stanja. Njegova
rečenica je precizna, direktna,
sigurna. Sjajan je poznavalac
istorije. Svira saksofon.
U romanu Brazilski {pijuni,
koji je svojevrstan omaž Le
Kareu i Edgaru Alanu Pou,
pratimo grupu proma{enih
sredovečnih mu{karaca „intelektualaca“ koji se okupljaju u lokalnoj kafani i od
duga vremena na osnovu
oskudnih podataka konstrui{u priču u koju uskaču i
tako zauvek menjaju svoje
živote i živote svih koje su u
ovu priču uvukli.
Tvrd povez, 136 strana
Cena: 690 din.
35
Nikos Kazancakis
Nikos Kazancakis (1883–1957)
romanopisac, pesnik, dramski
pisac, novinar i filozof je jedan
od najznačajnijih i najprevođenijih grčkih književnika. Tri
puta je predlagan za Nobelovu nagradu, a po njegovim
romanima snimljeni su i filmovi Grk Zorba i kontroverzno
Poslednje Hristovo isku{enje.
U romanu Sirotan božiji
(1956) Kazancakis pripoveda život i pute{estvije Svetog
Franje Asi{kog i njegovog
vernog saputnika Leona po
sunčanim i ledenim predelima srednjovekovne Italije,
moru, Svetoj zemlji, kao i
samo osnivanje bratstva
skromnosti, siroma{tva, jednostavnosti, odbacivanja
svega materijalnog i prolaznog.
Tvrd povez, 344 strane
Cena: 900 din.
36
Onore de Balzak
Onore de Balzak (1799–1850)
smatra se tvorcem modernog
romana. Oko 1833. započinje
veliki ciklus romana objedinjenih pod naslovom Ljudska
komedija, u kojima nastoji da
pruži sliku o svom vremenu, o
dru{tvenim, istorijskim i filozofskim kretanjima, kao i da prikaže život svih dru{tvenih klasa
i osvetli tajne čovekove psihe.
Svojom neverovatnom moći
zapažanja, izuzetnim poznavanjem pravnog sistema, života u velegradu i razumevanjem ljudskih karaktera, dao
je iscrpnu hroniku francuskog
dru{tva 19. veka.
Napisana i objavljena 1834,
novela Devojka sa zlatnim
očima predstavlja poslednji
deo trilogije Priča o trinaestorici, posle Vojvotkinje od
Lanžea i Feragusa. Svaka od
ove tri epizode prati ljubavne
doživljaje jednog od članova
tajnog dru{tva Trinaestorice.
U trilogiji srećemo neke od
tema karakterističnih za
Balzaka: zaveru, istorijske
događaje i ljudske strasti.
Tvrd povez, 112 strana
Cena: 550 din.
37
Mihail [i{kin
Mihail [i{kin je ro|en 1961. u
Moskvi. Od 1995. `ivi u Cirihu. Radio je kao prevodilac u
Federalnoj slu`bi za izbeglice
i svoje iskustvo na tom poslu
preto~io u roman Vilina kosica, koji je u Rusiji dobio nagradu Nacionalni bestseler.
Za pri~u „^as kaligrafije“ dobio je nagradu kao najbolji
debitant, za roman Zauzimanje Izmaila „Ruskog Bukera“
1999, za knjigu Ruska [vajcarska nagradu kantona Cirih, a za knjigu Stazama Bajrona i Tolstoja nagradu za
najbolju stranu knjigu u Francuskoj 2005.
Roman Pismovnik je na prvi
pogled vrlo jednostavan –
on, ona. Pisma. Prva ljubav.
Ali on i ona `ive u razli~ita
vremena, pi{u pisma koja
ne sti`u nikome. Pred nama
je dijalog zaljubljenih izvan
vremena i kroz vreme, kroz
rat i `ivot, kroz ljubav du`u
od `ivota. [i{kin povezuje
epohe, lica, glasove, ro|enja, ljubavi i smrti. Zato {to
smo svi mi jedno a vreme je
sme{na uslovnost.
Tvrd povez, 252 strane
Cena: 830 din.
38
Albert San~ez Pinjol
Albert San~ez Pinjol, katalonski
pisac i antropolog, ro|en je u
Barseloni 1965. Njegov prvi
roman, Hladna ko`a (2002)
preveden je na vi{e od trideset
jezika, a u Kataloniji je do`iveo
~etrnaest izdanja. Posle neverovatnog uspeha Hladne ko`e,
za koju je 2003. dobio nagradu „Premio Oho kritiko“,
Pinjol objavljuje Pandoru u
Kongu (2005), avanturisti~ki
roman-u-romanu u kome ~itaoce vodi u srce kolonijalne
Afrike. Objavio je i nekoliko
zbirki pri~a.
Biv{i pripadnik Irske republikanske armije prihvata posao meteorolo{kog tehni~ara
na pustom ostrvu nadomak
Antarktika. Jedini stanovnik
ostrva je ~udovi{ni svetio ni~ar Batis Kafo, a ostrvo
opsedaju u`asavaju}a, reptilima sli~na bi}a. Da bi se
ovaj rat dobio, neophodno
je da obojica proniknu u su{tinu mr`nje. Tada }e shvatiti da se ~udovi{ta zapravo
kriju u njima samima.
Tvrd povez, 160 strana
Cena: 640 din.
39
Erberto Elder
Erberto Elder rođen je 1930.
na ostrvu Maderi. S dvadesetak pesničkih zbirki i dve knjige
priča jedan je od najznačajnijih i najosobenijih portugalskih autora druge polovine
20. veka. Studirao je romanistiku u Lisabonu a nekoliko godina proveo je u inostranstvu
radeći najrazličitije i često vrlo
te{ke poslove. Početkom pedesetih godina objavljuje prve
pesme u nadrealističkom duhu, koji će obeležiti čitavo njegovo stvarala{tvo.
Pojava Elderove zbirke priča
Koraci ukrug, 1963 (kojoj
pripadaju i priče uvr{tene u
ovu antologiju), označava
prekretnicu u portugalskoj
prozi – raskid s neorealističkom poetikom i zaokret od
socijalne tematike ka egzistencijalnim problemima pojedinca.
Tvrd povez, 120 strana
Cena: 550 din.
40
@or`e Amado
@or`e Amado (1912–2001)
dobitnik je mnogih brazilskih i
međunarodnih književnih priznanja. Ovaj najugledniji brazilski književnik od 1986. godine ima i svoju zadužbinu, u
Salvadoru, prestonici države
Baije. Njegova bibliografija
broji preko dvadeset romana,
nekoliko biografija, jednu zbirku pesama, vodič kroz grad
Baiju, na stotine članaka i novinskih napisa, desetine pozori{nih, filmskih i televizijskih
adaptacija.
U žarkom podneblju brazilske dr`ave Baije smenjuju se
su{e i poplave, epidemije i
karnevali, me{aju se rase i
nacije, religije i običaji, stvarajući jednu novu, jedinstvenu i osobenu melesku i sinkretičku kulturu koja je u
magijskom realizmu Žoržea
Amada na{la svoj autentični
izraz.
Tvrd povez, 440 strana
Cena: 900 din.
41
Pjer Mi{on
Pjer Mi{on je rođen 1945. u mestu Kar. Studirao je književnost
u Klermon-Feranu, a mladost je proveo putujući po Francuskoj sa pozori{nom trupom čiji je bio član. Prvu knjigu, Maju{ne
živote, objavio je sa trideset sedam godina, i 1984. za nju
dobio nagradu „Prix France Culture“. Od ostalih njegovih dela
najistaknutija su: Sin Rembo (1993), Reka Grand Ben (1996),
Opati (2002), Jedanaestorica (2009).
Maju{ni životi su niz pripovedaka o osobama koje su
naratoru bile bliske u detinjstvu, ili koje je upoznao
tokom svog lutalačkog života. Priče imaju autobiografsku osnovu, ali nisu
ispovest, već istraživanje na
temu spisateljske sudbine.
Tvrd povez, 152 strane
Cena: 550 din.
42
Angelos Terzakis
Angelos Terzakis (1907–1979),
član Atinske Akademije, posvetio je život pozori{tu i pisanju dramskih dela. Poput [ekspira, zaronio je i u istorijski
materijal i istakao se vizantijskom trilogijom. Nacionalni
teatar postavlja 1936. godine
Cara Mihaila, 1939. Krst i
Mač i na kraju Teofano 1956.
godine.
Komad Teofano je priča o
borbi za vlast, zaverama i
prevratu na vizantijskom dvoru. Carica Teofano lukavo
plete mrežu oko mladog i
odanog Nićiforovog vojskovođe Jovana Cimiskija. On
postaje njen ljubavnik, a ubrzo i saučesnik u svrgavanju
cara Foke. Cimiskije preuzima carski presto i postaje
novi vladar Vizantije, a Teofano ostaje izneverena žena i
biv{a carica.
Tvrd povez, 120 strana
Cena: 500 din.
43
Mari Darjesek
Mari Darjesek rođena je
1969. u Bajonu, a detinjstvo
je provela u francuskom delu
Baskije. Tokom čitavog {kolovanja, književnost je bila centar njenog interesovanja, a iz
te oblasti je i doktorirala.
Njen prvi roman, Svinjizmi,
objavljen 1996, vrlo brzo je
doživeo veliki uspeh. Inspiraciju nalazi u svakodnevnom
životu, putovanjima, muzici,
nauci i porodici.
Niz zabele{ki koje nam prenose svakodnevnu realnost
materinstva inspirisan je pitanjima: Za{to u svetskoj književnosti ima tako malo dela
koja se bave bebama? Kako
se postaviti prema raznoraznim, često kontradiktornim savetima koje majka dobija od svog okruženja? Kada beba počinje da razlikuje maternji od ostalih jezika?
[ta je materinstvo? Za{to žene rađaju, a mu{karci ne?
Tvrd povez, 128 strana
Cena: 550 din.
44
Gordin Lakas
Spidijeva filozofija je drugo literarno delo Gordina Lakasa. Ranije je objavio knjigu Gradovi i druge priče (2007). Pod pravim
imenom objavio je sedam knjiga iz različitih oblasti: filozofije
ideja, političke filozofije, metodologije i socijalne teorije.
Roman prati uzbudljivu borbu jedinke sa vremenom i sistemom
koji se neverovatno izve{tio u izmi{ljanju i postavljanju raznih
zamki i ograničenja. Junak priče, Spidi, preživljava zato {to je
izmislio originalno, moglo bi se reći epohalno otkriće: tehniku
ubrzanja vremena. Povećanjem broja vlastitih aktivnosti u jedinici vremena, smanjuje se prostor i prepreke se brže savladavaju. Njegova jedinstvena filozofija brzine ili „Spidijeva filo zofija“, otelovljena je kroz sam njegov život.
Tvrd povez, 142 strane
Cena: 550 din.
45
Euripidova Medeja je „najmla|a“, iako je u pitanju najstariji
tekst. Najmla|a je jer se dvoumi, preispituje i nije sigurna u
svoj (`enski) identitet. Nagla je i divlja. Svoje postupke vezuje za
Jasonove, te njegovi postaju opravdanje za njene.
Anujeva je odre|ena kroz shvatanje `enske i mu{ke ljubavi,
gde `enska zna~i potpuno predavanje, {to ona zamera samoj
sebi, a Jason njoj. Njih dvoje su, osim u ljubavi, partneri i u
zlo~inu.
Luki}eva je najstarija i najmisaonija. Ljubav je samo ogledno
polje na kojem se preispituju i sukobljavaju dva principa, dva
shvatanja – apsolutno, ve~no i promenljivo.
Objavljivanje ove tri drame predstavlja poku{aj da se njihovim
poređenjem odgovori na pitanje za{to lik Medeje unosi toliko
nemira i zbog čega taj mit toliko dugo opstaje kroz umetnička
dela koja ga reinterpretiraju.
Tvrd povez, 142 strane
Cena: 550 din.
46
Luis Sepulveda
Luis Sepulveda je ro|en 1949. u
Ovali, na severu ^ilea. Kao student, u vreme Pino~eovog re`ima, uhap{en je i proveo je dve
godine u zatvoru. Potom je
putovao Latinskom Amerikom i
osnovao pozori{ne trupe u Ekvadoru, Peruu i Kolumbiji. Godine 1978. u~estvuje u istra`ivanju UNESKO-a o posledicama kolonizacije na stanovni{tvo Amazonije i provodi godinu
dana sa Indijancima [uarima.
Od 1982. do 1996. `ivi u Nema~koj, a od 1996. u [paniji.
Ovo su dva kratka romana
sa kojima Sepulveda ulazi u
vode krimi `anra, u najboljoj
tradiciji Simenona, Le Karea i
^endlera. U Dnevniku pla}eni ubica izneverava prvo
pravilo svoje profesije, samo}u, zaljubiv{i se u francusku prevoditeljicu. U Kajmanu agent osiguravaju}e
kompanije biva uvu~en u
nepoznati svet Anara Indijanaca, ~iji `ivot zavisi od
kajmana, malih krokodila.
Tvrd povez, 114 strana
Cena: 550 din.
47
Zoran @ivkovi}
Zoran Živković autor je dvadeset proznih knjiga. Jedan je od
najprevođenijih savremenih srpskih pisaca. Dela su mu izi{la u
blizu pedeset izdanja na vi{e od dvadeset jezika. Dobitnik je
„Svetske nagrade za fantastiku“, kao i nagrada „Milo{ Crnjanski“, „Isidora Sekulić“ i „Stefan Mitrov Ljubi{a“.
Ugledni pisac dobija jednog
jutra imejl od anonimnog
po{tovaoca. Poruka sadrži
„nedoličnu ponudu“: piscu
se predlaže da napi{e roman nad kojim bi autorstvo
prepustio po{tovaocu za
prikladnu naknadu.
Tvrd povez, 126 strana
Cena: 450 din.
48
Ukletost nam se približava i izmiče kao stvaran ontolo{ko-egzistencijalni pojam, kao prisutnost i esencija, kao apsolutna
vrednost i apsolutna negacija života, kao nedokučiva tajna
ljudskog duha i najzad, kao nevidljiva granica između pevanja
i življenja. Ne potvrđuje se samoubistvom vrednost poezije, niti
je autodestruktivnost jedini kredibilitet dobrog pesni{tva. Nisu
ni svi prerano umrli veliki pesnici. Međutim, oni koji to jesu, ostavili su nam nasleđe predivne poezije kao jedine istine i smisla
življenja, i bolno svedočanstvo o jednoj kategoriji u kojoj se
poezija ostvaruje, možda najiskonskijoj, svakako najtragičnijoj.
Antologija ukletog nemačkog pesni{tva XIX i XX veka
obuhvata tragično nastradale pesnike i pesnike umrle pre stupanja u zrelo doba. Među njima su vodeća imena nemačke
književnosti (Novalis, Klajst, Trakl, Hajm, Celan, I. Bahman, H. Kreftner) ali i pesnici nedovoljno poznati ovda{njem
čitaocu. Većina pesama se prvi put pojavljuje na srpskom.
Antologiju je priredio i preveo s nema~kog Bojan Beli}.
Tvrd povez, 240 strana
Cena: 900 din.
49
Fernando Pesoa
Rođen sa organskom i konstantnom težnjom ka depersonalizaciji, preru{avanju i pretvaranju, Fernando
Pesoa, čije prezime na portugalskom znači „ličnost“,
osećao je sebe kao različita
bića i stvorio u svom duhu
mno{tvo likova koje je „zadužio“ da umesto njega prožive drugačije živote. Pesnikov imperativ da „postane
drugi“ i „bude mnogostruk
kao svemir“, ispuniće članovi
njegove imaginarne porodice bližih i daljih duhovnih
srodnika, „heteronima“ koji
imaju razgovetne fizionomije, karakter, poreklo, biografiju, u pojedinim slučajevima
i smrt. Svaki od njih ima svoj
izgrađeni pogled na svet,
senzibilitet, moral, rukopis i
stil. U polifoniji ovog razuđenog i mnogostrukog dela,
koje stvara preko sedamdeset „autora“ različitih žanrovskih i poetičkih opredeljenja, izdvajaju se četiri dominantna glasa, osobene
jačine i tonaliteta – četiri
zasebna pesnika, jednako
značajna i velika po složenosti tema i kvalitetu stiha:
Alberto Kaeiro, Rikardo Reis,
Alvaro de Kampos i Fernando Pesoa – ortonim.
Tvrd povez, 334 strane
Cena: 900 din.
50
Milan Mili{i}
Milan Mili{i} je ro|en 1941.
u Dubrovniku. Zavr{ava Filolo{ki fakultet u Beogradu
1967. i seli se za Englesku,
gde ostaje do 1970, kada se
vra}a u Dubrovnik. Godine
1986. predaje na Katedri za
engleski jezik i knji`evnost na
Njujor{kom univerzitetu kao
vanredni profesor. Kao Fulbrajtov stipendista boravi u
Amherstu, SAD 1990. godine. Do 1987. `ivi kao slobodni umetnik, kada se
zapo{ljava kao dramaturg u
Kazali{tu „Marin Dr`i}“ u
Dubrovniku. Milan Mili{i} je
poginuo 1991. u svom stanu
u Dubrovniku kao civilna
`rtva napada na Dubrovnik.
Objavio je slede}e knjige
pesama: Volele su me dve
se stre, skupa (Beograd,
1970; Sarajevo, 1989), Koga nema (Beograd, 1972),
@ivjela na{a udovica (^akovec, 1977), Zgrad (Beograd,
1977), Having a good time
(Beograd, 1981), Ma~ka na
sme}u (Beograd, 1984), Tumaralo, pesme za decu,
(Dubrovnik, 1985), i Vrt bez
dobi (grafi~ko-pesni~ka mapa sa Luk{om Pekom, Dubrovnik, 1986). Bavio se novinarstvom i prevo|enjem:
sa Meri Mili{i}, preveo je Hobita D`.R.R. Tolkina.
Bro{iran povez, 72 strane
Cena: 250 din.
51
Deset brazilskih pesnika uvr{tenih u antologiju Spomenik
kiseoniku (Sesilija Mejreles, Murilo Mendes, Karlos
Drumond de Andrade, Vinisijus de Morais, Žoao Kabral de Melo Neto, Ivo Ledo, Fereira Gular, Ivan Žunkeira, Adelija Prado, Paulo Leminski), iako različitih
generacija, obrazovanja i poetičkih opredeljenja, podjednako
su značajni po vrednosti svojih dela kojima su prokrčili puteve
i staze kojima se kretala i jo{ uvek kreće savremena brazilska
poezija. Dostupni sada i na{em čitali{tu, oni čine deset stubova nevidljivog mosta iznad okeana, preko kojeg nam stižu zvukovi, mirisi i boje jednog dalekog podneblja, svedočeći o tome
da je poezija neophodna svetu ba{ kao i kiseonik amazonskih
{uma.
Antologiju je priredila i prevela s portugalskog Jasmina Ne{kovi}.
Tvrd povez, 160 strana
Cena: 550 din.
52
Viktor Igo
Poema Bog je među Igoovim delima možda i najznačajnija, ali taj značaj joj
valja pripisati neuporedivo
vi{e kao delu pesnika nego
kao viziji „proroka“, iako je
u njoj vidljivo da je Igo, pod
uticajem u to vreme sve ra{irenijeg uverenja da je hri{ćanstvo prevaziđeno, smatrao sebe sposobnim da
zasnuje jednu novu kosmogoniju.
Da li je želeo i da osnuje
jednu novu, „pravu“ religiju?
Da li je pretendovao na
ulogu nekakvog „mesije“,
kao {to su poneki tvrdili?
Poema Bog pruža negativan odgovor na ta pitanja.
Sve {to je Igo u njoj rekao o
„prorocima“, sve{tenicima, i
o bilo kom obliku institucionalizacije onoga {to on
podrazumeva pod pojmom
„religija“, isključuje mogućnost postojanja takve njegove ambicije. Religija je,
za njega, čovekova isključivo unutarnja vrednost.
Njegov Bog prebivao je samo u njemu, u bezdanima
njegovog duha. Kako Igo u
poemi sugeri{e, svako u
sebi treba da prona|e Boga
koji je svuda i u svemu.
Tvrd povez, 236 strana
Cena: 900 din.
53
Vera Horvat
Vera Horvat, istori~ar umetnosti
(diplomirala 1982. na Filozofskom fakultetu u Beogradu), pesnik, esejista, prevodilac, knji`evni i likovni kriti~ar, dobitnik je
nekoliko nagrada za poeziju i
prevodila{tvo. Bavi se uredni~kim
i prire|iva~kim radom; prevo|ena je na engleski, nema~ki i ruski jezik. @ivi i radi u Beogradu.
„Dunavske pesme – tablice,
brižljivo nanizane da čine
cikluse – i da cikluse uvezuju iznutra – doimaju se
kao jedinstveni duhovni
lapidarijum , iznet na videlo
dana kao da je izronjen iz
samih dunavskih virova:
kao da ga sama voda odiže te se čini lak{im, uprkos
otežalosti od značenjskih
naboja.“
Iz pogovora
Zlate Koci}
Tvrd povez, 154 strane
Cena: 550 din.
54
Leopold Sedar Sengor
L. S. Sengor (1906–2001) bio je
pesnik, književni i kulturni teoretičar i političar. Osnovao je partiju Senegalski demokratski blok
i bio prvi predsednik nezavisnog Senegala. Jedan je od utemeljiva~a pokreta crna{tva –
afirmacije afričke kulture – kao i
pokreta frankofonije. Prvi je Afrikanac koji je postao član Francuske akademije. Smatra se jednim od najznačajnijih afričkih intelektualaca 20. veka.
U ovoj pesničkoj knjizi sabrani su stihovi velikog afričkog pesnika, mislioca i humaniste L. S. Sengora. Delo
je upotpunjeno predgovorom, kompletnom biografijom, bibliografijom i op{irnim rečnikom (Sengorova leksika), koji broji blizu
500 odrednica.
Za prevod ovog dela Vesna
Cakelji} je 2009. dobila
novoustanovljenu nagradu
„Branko Jeli}“.
Tvrd povez, 400 strana
Cena: 750 din.
55
Vlado Ili}
Rođen 1962. Univerzitetsko
obrazovanje stekao u Beogradu, postdiplomske studije pohađao u Nemačkoj. Oženjen,
otac petoro dece.
„Nakon dvadesetogodi{njeg
iskustva u radu s ljudima kao
pedagog, karate trener, profesor i menadžer, otkrio sam
moć dejstva poretka ljubavi.
To je rad koji me ispunjava i
predstavlja izazov da s velikom
budno{ću, iz dubine du{e, uz
najveće po{tovanje, skromnost,
zahvalnost i ljubav sledim veličanstvenu snagu Duha.“
Poredak ljubavi u knjizi Kultura konflikta daje nove ponude čovečanstvu da svoju
duboku krizu, akumuliranu
zaostalim porodičnim ponorima, re{ava na specifičan
način, kori{ćenjem parametara na{ih sopstvenih sistema.
Veoma jasan stil pisanja sa
impresivnim primerima.
Tvrd povez, 144 strane
Cena: 600 din.
56
Rodion [~edrin
Rodion [čedrin je jedan od najvećih ruskih kompozitora, smeli
inovator koji je u muzičku harmoniju uneo savremeni ritam.
Priznat je kao klasik ne samo u svojoj zemlji, već i u celom svetu.
Životni je saputnik genijalne balerine Maje Plisecke.
[~edrinov put ka slavi bio je
težak i trnovit. Kroz kakva
isku{enja je morao da
prođe? Koliko te{koća je
trebalo da savlada? Koliko
puta je trebalo da odustane
od kompromisa sa sopstvenom save{ću i potčini
se volji svemoćnog sistema?
O tome – kao i o mnogo
čemu drugom – najbolje će
nam svedo~iti sam kompozitor.
Tvrd povez, 248 strana
Cena: 740 din.
57
Maja Plisecka
Maja Plisecka potiče iz stare
ruske baletske familije jevrejskog porekla. Mladost su joj
obeležile patnje pod staljinizmom. Postala je član Bolj{og
baleta 1943. Njene najčuvenije uloge bile su u baletima
Labudovo jezero, Uspavana lepotica, Karmen, Don Kihot i
Ana Karenjina. Godine 1958.
dodeljena joj je titula Zaslužnog umetnika SSSR-a. Za nju
su inscenirali poznati koreografi Rolan Peti i Moris Bežar.
Karijera joj je trajala neuobičajeno dugo – 60 godina.
„Godine 1993. zavr{ila sam
svoju knjigu Ja, Maja Plisecka... Pro{lo je trinaest godina. Tokom svih tih godina
neumorno mi je postavljano
pitanje: ’Hoće li biti nastavka?’ Ja sam iskreno odgovarala: ’Za{to? Najvažnije u mom životu se već dogodilo.’ Pa ipak, za proteklih trinaest godina mnogo
{to{ta se desilo. Čak, veoma
mnogo...“
Tvrd povez, 256 strana
Cena: 700 din.
58
Jurij Ne~iporenko
Jurij Nečiporenko je rođen 1956.
godine u Rovenjki. Smatra se intelektualcem renesansne svestranosti – doktor biofizike, stručnjak
za DNK, kulturolog i pisac, profesor na Univerzitetu Lomonosov,
gde predaje psihologiju novinarstva i pozori{nu umetnost studentima fizike.
Dečak sa va{ara je knjiga o Nikolaju Gogolju, velikom ruskom
piscu i njegovom neobičnom životu. Kao đak, Gogolj nije mnogo
mario za {kolska pravila; kao profesor istorije na Peterbur{kom
univerzitetu, odbio je da prepričava misli priznatih naučnika te je
sam pisao tekstove koje je čitao na svojim predavanjima, a njihova vrednost je od velikog značaja za rusku istoriju. Bio je poznat kao {aljivdžija i domi{ljan, i ta njegova umeća su ponajvi{e
do{la do izražaja na zabavama na kojima su se okupljali književnici i intelektualci toga doba. Prikazani su i detalji iz njegovog
drugovanja sa Pu{kinom, kao i utučenost zbog toga {to mu je
osujećena namera da zaprosi groficu Anu Vieljgorsku.
Manje je poznato da se Gogolj vrlo čudno oblačio i da
je imao iskustva sa {amanizmom.
Knjigu je ilustrovao Jevgenij
Podkolzin.
Tvrd povez, 84 strane
Cena: 740 din.
59
Rene Go{ini i @[email protected] Sampe
Rene Go{ini (1926–1977), francuski pisac, humorista i strip-scenarista poljskog porekla,
poznat je {irom sveta po svojim
junacima Asteriksu, Taličnom
Tomu, Iznogudu.
Žan-Žak Sampe, francuski ilustrator, rođen je 1932. u Bordou,
a detinjstvo i mladost proveo je
u Argentini. Od 1957. redovno
sarađuje sa velikim listovima
kao {to su Pari-Mač, Panč, Ekspres, Pilot, Njujork Tajms i Njujorker.
U ovoj knjizi sabrano je
četrdeset pet novih priča o
slavnom đačiću. Glavnu pozornicu radnje čine Nikolina
porodica i {kola. Perspektiva
glavnog junaka lucidna je,
inteligentna, radoznala. Tim
pogledom gleda se na svet
odraslih, ne bez blage ironije, jer odrasli ponekad
ostaju gluvi za dečije stvarno
nestvarne probleme.
Tvrd povez, 367 strana
Cena: 900 din.
60
Marsel Eme
Marsel Eme (1902–1967) pisao
je pozori{ne komade, romane,
priče, novele. Po njegovim delima realizovani su mnogi televizijski i crtani filmovi. Deo detinjstva proveo je na selu, koje je
postalo velika inspiracija za njegovo književno stvarala{tvo. Iako
nije dobro dočekan od strane
književne kritike, bio je veoma
čitan i popularan.
Svet Emeovih junaka, u jednoj od najpoznatijih francuskih zbirki pripovedaka za
decu , nije nimalo nalik ružičastom svetu Volta Diznija.
Prikazan je bez ulep{avanja,
ali i bez ruženja – pesnički
svet životinja koje ozbiljno
govore, vole, mrze; svet {uma, polja, njiva i običnih seljaka.
Tvrd povez, 240 strana
Cena: 550 din.
61
Konstantin Leontjev
Konstantin Nikolajevič Leontjev (1831–1891) odrastao je na
porodičnom imanju Kudinovo, u Kalu{koj guberniji. Zavr{io je
gimnaziju u Kalugi, upisao se na medicinski fakultet u Moskvi.
Godine 1860. je odlučio da ostavi medicinu zbog književnosti.
Desetogodi{nju diplomatsku karijeru započeo je 1863. Ona je
vezana za grčke i slovenske oblasti Turskog carstva (Krit, Carigrad, Jedrene, Tulča, Janjina, Solun, Beograd). Inače slabog
zdravlja, Leontjev se ozbiljno razboleo 1871. i na vrhuncu bolesti
se zakleo da će se zamona{iti ako ozdravi. Bolovao je i oporavljao se na Svetoj Gori, ali tamo{nji monasi su ga tada odgovorili od izvr{enja zakletve. Napustio je diplomatsku službu i vratio se 1874. godine u Rusiju sa namerom da živi od književnog
rada.
Najoriginalnije Leotjevljevo delo iz ranog perioda je roman
Podlipke (1861), a napisao je i romane U zavičaju (1864), Drugi brak (1860) i Ispovest muža (1867). Usledila su dela posvećena
balkanskoj tematici, svojevrstan ciklus romana i pripovesti koji
je kasnije objedinio u knjigu Iz života hri{ćana u Turskoj. Pisao
je i ciklus romana Reka vremena, koji je uni{tio 1871.
godine. Značajna su i njegova memoarska dela.
Iako mu je književno priznanje do{lo tek u skorije
vreme, po stvaralačkim
dometima Konstantin
Leontjev stoji rame uz
rame sa Tolstojem i Dostojevskim.
62
U prvom tomu Sabranih dela K.
Leontjeva objavljena su tri romana
iz prve faze njegovog knji`evnog
stvarala{tva – Podlipke, Drugi brak
i U zavi~aju. U njima Leontjev, poput svojih ne{to starijih savremenika
Turgenjeva, Dostojevskog i Tolstoja,
slika ruski `ivot iz perspektive aristokratije, privilegovanog dru{tvenog
sloja kojem je i sam pripadao.
Tvrd povez, 636 strana
Cena: 1500 din.
Grčki trgovac i rodoljub Odisej Polihronijades opisuje presudnu godinu
svoje mladosti, period koji započinje
odlaskom iz roditeljskog doma a
nastavlja se događajima vezanim za
ruski konzulat u Janjini. Naratoru, već
zrelom porodičnom čoveku, polazi za
rukom da u pripovedanju oživi mladalačku naivnost i svežinu doživljaja
iz tog vremena.
Tvrd povez, 816 strana
Cena: 1800 din.
Leontjev je bio opčinjen estetikom Istoka i bogatstvom različitosti koje je
zatekao na njemu. Na Istoku je
na{ao lepotu, strasti i snagu osećanja koje su u sredini iz koje je
dolazio već uveliko bile potisnute u
korist razuma, tehnolo{kog razvoja
i prosperiteta. I na{ao je svoj književni izraz – oslobođen patetike,
izve{tačenosti i laži.
Tvrd povez, 664 strane
Cena: 1500 din.
63
Aristotel
I Kolo
Tom
Tom
Tom
Tom
I: Analitika, I-II; Kategorije; O izrazu*
II: Topika, I-VIII; Sofisti~ka opovrgavanja*
III: Fizika, I-VIII*
IV: O nebu, I-IV; O postajanju i propadanju, I-II*
II Kolo
Tom V: Meteorologija, I-IV
Tom VI: O du{i I-III; Parva naturalia*
Tom VII: O delovima `ivotinja, I-IV; O kretanju `ivotinja;
O hodu `ivotinja*
Tom VIII: O ra|anju `ivotinja, I-IV*
Tom IX: Metafizika, I-XIV*
III Kolo
Tom
Tom
Tom
Tom
X: Nikomahova etika, I-X
XI: Velika etika. Eudemova etika, I-VIII
XII: Politika, I-VIII; Ekonomika, I-III
XIII: Retorika, I-III; Poetika; Retorika za Aleksandra
IV Kolo (dopunsko)
Tom
Tom
Tom
Tom
XIV: Istra`ivanje `ivotinja, I-X
XV: Problemi, I-XXXVIII
XVI: Fragmenti
XVII-XVIII: Komentatori Aristotela
* objavljeno do sada
64
Može se postaviti pitanje da li Aristotel ispred sebe uop{te ima izgrađene
teorije o du{i; jer, mimo Platona koji
i daje tematski ram Aristotelove rasprave o du{i, imamo samo rudimentarne, vi{eznačne i sporadične izjave
koje mogu biti metafizički relevantne,
kao kod Herakleita, Demokrita ili
Empedokla, ili su refleksi i preformulacije prastarih narodnih verovanja.
Tvrd povez, 538 strana
Cena: 1800 din.
Za{titni znak Aristotelove teorije života je da „Priroda ni{ta ne čini
zalud“. Po tome dodu{e, Priroda se
ne razlikuje od Du{e, od Uma, ili
od Boga, jer i ove metafizičke instance ni{ta „ne čine zalud“. Najzad, ako je sam smisao bivstva
bića „usvrhovljenost“, onda je jasno da je teleologija i sredi{te i celina Aristotelove filozofije.
Tvrd povez, 376 strana
Cena: 1500 din.
Moderna fiziologija oplodnje je nastavak i razvijanje Aristotelovih uvida,
i njemu svakako pripada besmrtno
mesto u pojmovnoj i problemskoj formaciji ovih nauka. Čitati modernu fiziologiju u aristotelovskom ključu je interesantno i izazovno, jer vidimo iste
probleme kao kod Aristotela, ali sad
„sklonjene na stranu“. Aristotel može
izgledati naivan ili grub u re{enjima,
ali nikad nije takav u pitanjima.
Tvrd povez, 402 strane
Cena: 1500 din.
65
D`epna knjiga
Pred nama su sabrani novinski članci
koje je Gombrovič pisao za razne listove i želeo da naknadno objedini i objavi kao zasebnu knjigu.
Bro{iran povez, 84 strane
Cena: 230 din.
Džordž Va{ington Kaukaman, detektiv
indijanskog porekla, lak na obaraču, po
kazni biva preme{ten iz mirne ruralne
Patagonije u Santjago. Na novoj dužnosti, u odseku za seksualne delikte, istražuje slučaj pretećih poziva upućenih
glumcima koji rade na „vrućoj liniji“.
Bro{iran povez, 104 strane
Cena: 230 din.
Kada se početkom ’90-ih zaposlila u
jednoj od vodećih japanskih firmi, autorka je na sopstvenoj koži iskusila strogu i neprikosnovenu silu autoriteta koja
vlada u takvim preduzećima, istovremeno otkrivajući čvrsto ustaljena pravila
pona{anja u Zemlji Izlazećeg Sunca.
Bro{iran povez, 128 strana
Cena: 230 din.
66
Mali noćni roman prvi put je objavljen
1985. kao zasebno delo, a od 1988.
čini integralni deo romana Predeo slikan čajem.
Bro{iran povez, 142 strane
Cena: 230 din.
Glavni junak, pesnik Nikola Gavrić,
otkrio je poslednjeg novembarskog
dana 1972. godine rukopis svoga oca
Žarka, u kome taj nesvr{eni student
prava traga za Dositejevim i Njego{evim
tragovima u Italiji.
Bro{iran povez, 152 strane
Cena: 230 din.
Ova zbirka pesama velikog argentinskog pisca predstavlja u isti mah i zbir
njegovog dosada{njeg poetskog i životnog iskustva i osvajanje novih poetskih
prostora. Manje je precioznosti i pesničkog humora, a vi{e jednostavnosti i
setne vedrine.
Bro{iran povez, 120 strana
Cena: 230 din.
67
Vilijam Blejk, pesnik, slikar, grafičar, mistik i vizionar, dao je moguće odgovore
na večna pitanja čovekovog duha i egzistencije, vrline i greha, mržnje i pra{tanja, strasti i razuma, krivice i iskupljenja.
Uronio je u mračne prostore ljudske psihe i podsvesti, mnogo pre Frojda i psihoanalize.
Bro{iran povez, 160 strana
Cena: 230 din.
Junakinje romana Konstantina Leontjeva, ni svetice ni gre{nice, već žene od
krvi i mesa, čvrsto stoje na zemlji i osvajaju nas svojom prirodno{ću i sposobno{ću da u svakodnevici mirno, bez
velikih drama prekoračuju granice koje
je devetnaesti vek nametnuo ženskom
pona{anju.
Bro{iran povez, 112 strana
Cena: 230 din.
Jar~eva pesma je takozvani „roman s
klju~em“: prototipovi knji`evnih junaka
su stvarne li~nosti. U delu je prikazan
knji`evni i duhovni `ivot Rusije posle Oktobarske revolucije. Reprezentativne li~nosti, poput Ane Ahmatove, Mihaila
Bahtina i Danila Harmsa, deo su te
op{te slike.
Bro{iran povez, 224 strane
Cena: 230 din.
68
Odakle potiče svekoliko pisanje? Je li to
božansko nadahnuće, trenutak prosvetljenja, ili demonski dar koji daje stvaraocu
moć da prodre kroz tamu i prekorači njene granice? Dva su{tinska načela ove umetnosti u stalnom su sukobu, uz neprekidno
prisustvo spisateljske sujete, zavisti, čak i
zlobe.
Bro{iran povez, 92 strane
Cena: 230 din.
Aleksandar ^ajanov je početkom 20.
veka pisao romantične priče, poput Pu{kinove „Pikove dame“ ili Gogoljevog
„Nosa“. Književne radove potpisivao je
pseudonimom Botaničar X. Ova dela
spadaju među vrhunce svog žanra.
Bro{iran povez, 160 strana
Cena: 230 din.
Hardijeva poezija, kao i romani, odi{e
dubokom humano{ću i saosećajno{ću.
Uvek s bolnom osetljivo{ću zainteresovan za ljudsku sudbinu, on je često na
granici pesimizma ili je njime prožet, ali
nikad nije plačljiv ni patetičan.
Bro{iran povez, 160 strana
Cena: 230 din.
69
Na putovanju u Rimu, Alen sre}e tajanstvenog ~oveka koji ga stavlja pred
neobi~an izazov: „Ostao vam je jo{
samo jedan snimak. Na {ta ćete ga iskoristiti?“ U toj igri, pored Alena, učestvuje
jo{ četvoro ljudi, te oni svi zajedno kreću
na putovanje koje će ih podstaći da upoznaju sami sebe.
Bro{iran povez, 124 strane
Cena: 230 din.
Ova poeti~na knjiga prikazuje nam `ivot
Svetog Franje Asi{kog, osniva~a franjeva~kog reda, koji je propovedao siroma{tvo, poznavao jezik ptica i zagovarao
ljubav prema ~itavom svetu. Daleko od
svake crkvene dogme, Boben predstavlja
Svetog Franju kao humanistu ispred svog
vremena.
Bro{iran povez, 112 strana
Cena: 230 din.
Istinite priče o piscu i pisanju, o pogibiji
mladog engleskog avijatičara, o ljubavi
između rimskog zapovednika i zarobljene kraljice Samarije, o najavljenom
zatvaranju jedne fabrike automobila i o
jednoj slikarskoj izložbi, prerastaju okvire naizgled jednostavne priče i postaju
povod za izazovna razmi{ljanja.
Bro{iran povez, 104 strane
Cena: 230 din.
70
Biblioteka MA[TARIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Albert San~ez Pinjol: HLADNA [email protected] .................................................. 640
Alesandro Bariko: EMAUS ................................................................... 550
Alesandro Bariko: OKEAN MORE ........................................................ 640
Alesandro Bariko: OVA PRI^A ............................................................. 600
Alesandro Bariko: ZAMKOVI GNEVA ................................................... 640
Alesandro Bariko: CITY ........................................................................ 640
Alesandro Bariko: SVILA ..................................................................... 550
Alesandro Bariko: PIJANISTA .............................................................. 550
Ameli Notomb: @IVA ............................................................................ 550
Ameli Notomb: OBLIK @IVOTA ............................................................ 550
Ameli Notomb: ZIMSKO PUTOVANJE ................................................. 550
Ameli Notomb: KRALJEVSKA PRIVILEGIJA ........................................ 550
Ameli Notomb: NI ROD NI POMOZ BOG ............................................ 450
Ameli Notomb: SUMPORNA KISELINA ............................................... 450
Ana Gavalda: POSLEDNJI NESTA[LUK .............................................. 550
Ana Gavalda: UTE[NA PARTIJA ......................................................... 900
Ana Gavalda: VOLEO SAM JE ............................................................. 600
Ana Gavalda: @ELEO BIH DA ME NEKO NEGDE ^EKA ........................ 600
Ana Gavalda: ZAJEDNO, TO JE SVE .................................................... 750
Andrej Makin: VOLJENA @ENA ............................................................ 740
Andrej Makin: KNJIGA VE^NIH KRATKIH LJUBAVI ............................ 550
Andrej Makin: @IVOT NEPOZNATOG ^OVEKA .................................... 500
Andrej Makin: FRANCUSKO ZAVE[TANJE ........................................... 640
Andrej Makin: MUZIKA JEDNOG @IVOTA ............................................ 550
Angelos Terzakis: TEOFANO ................................................................ 500
Antonio Tabuki: VREME BRZO STARI .................................................. 600
Antonio Tabuki: PEREIRA TVRDI DA… ............................................. 600
Baltazar Grasijan: ORAKUL ................................................................ 250
^eslav Milo{: OSVAJANJE VLASTI ........................................................ 740
^eslav Milo{: DOLINA ISE ................................................................... 740
Dante Mafija: ROMAN O TOMAZU KAMPANELI ................................. 550
D`on M. Kuci: LETNJE DOBA .............................................................. 700
D`on M. Kuci: GVOZDENO DOBA ........................................................ 500
D`on M. Kuci: DNEVNIK LO[E GODINE .............................................. 640
D`on M. Kuci: MAJSTOR IZ PETROGRADA .......................................... 640
D`on M. Kuci: @IVOT I VREMENA MAJKLA K ...................................... 550
71
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
D`on M. Kuci: FO ................................................................................. 500
D`on M. Kuci: SRAMOTA ..................................................................... 640
Elfride Jelinek: PIJANISTKINJA .......................................................... 640
Elfride Jelinek: LJUBAVNICE ............................................................... 600
Elfride Jelinek: IZGNANICI .................................................................. 640
Erberto Elder: KORACI UKRUG ........................................................... 550
Euripid, @an Anuj, Velimir Luki}: TRI MEDEJE ................................... 550
Fernando de Rohas: SELESTINA ......................................................... 640
Filip Rot: NEMEZA ............................................................................... 740
Filip Rot: PROFESOR @ELJE ................................................................ 740
Filip Rot: ZBOGOM, KOLAMBUS ......................................................... 740
FilIp Rot: OGOR^ENOST ...................................................................... 740
Filip Rot: [email protected] ............................................................................ 550
Gordin Lakas: SPIDIJEVA FILOZOFIJA ............................................... 550
Horhe L. Borhes: KNJIGA O IZMI[LJENIM BI]IMA ............................. 600
Horhe L. Borhes: ALEF ........................................................................ 550
Horhe L. Borhes: PE[^ANA KNJIGA ................................................... 550
Horhe L. Borhes: UNIVERZALNA ISTORIJA BE[^A[]A ....................... 550
Horhe L. Borhes: MA[TARIJE .............................................................. 550
Ijan Makjuan: SOLAR .......................................................................... 900
Ijan Makjuan: BETONSKI VRT ............................................................. 550
Ijan Makjuan: ^EZIL BI^ ..................................................................... 600
Ijan Makjuan: AMSTERDAM ................................................................ 550
Ijan Makjuan: ISKUPLJENJE ............................................................... 750
Ijan Makjuan: SANJAR ........................................................................ 550
Ijan Makjuan: SUBOTA ....................................................................... 700
Italo Kalvino: KOSMIKOMIKE .............................................................. 750
Italo Kalvino: NA[I PRECI ................................................................... 750
Lui|i Pirandelo: JEDAN, NIJEDAN I STO HILJADA ............................. 600
Lui|i Pirandelo: PRIPOVETKE ZA GODINU DANA /I tom/ ................. 900
Lui|i Pirandelo: PRIPOVETKE ZA GODINU DANA /II tom/ ................ 900
Luis Fernando Verisimo: BRAZILSKI [PIJUNI ..................................... 690
Luis Seulveda: STARAC KOJI JE ^ITAO LJUBAVNE ROMANE .............. 550
Luis Sepulveda: DNEVNIK SENTIMENTALNOG UBICE ........................ 550
Ljudmila Ulicka: DEVOJ^ICE ............................................................... 550
Ljudmila Ulicka: LJUDI NA[EG CARA ................................................. 750
Ljudmila Ulicka: ISKRENO VA[ [URIK ............................................... 750
Mari Darjesek: BEBA ........................................................................... 550
72
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Mihail [i{kin: PISMOVNIK .................................................................. 830
Mihail [i{kin: VILINA KOSICA ............................................................. 830
Nikolaj Gogolj: MRTVE DU[E ............................................................. 750
Nikos Kazancakis: SIROTAN [email protected] .................................................... 900
Olga Tokar~uk: PAMTIVEK I DRUGA DOBA ......................................... 750
Olga Tokar~uk: BEGUNI ...................................................................... 700
Onore de Balzak: DEVOJKA SA ZLATNIM O^IMA ............................... 550
Pjer Mi{on: MAJU[NI @IVOTI .............................................................. 550
Primo Levi: PERIODNI SISTEM ........................................................... 600
Primo Levi: ZAR JE TO ^OVEK ............................................................ 500
Silvija Plat: STAKLENO ZVONO .......................................................... 640
V. G. Zebald: ISELJENICI ..................................................................... 830
V. G. Zebald: AUSTERLIC ..................................................................... 830
Vitold Gombrovi~: TRANSATLANTIK ................................................... 690
Vitold Gombrovi~: PORNOGRAFIJA .................................................... 550
Vladimir Odojevski: RUSKE NO]I ....................................................... 500
Zoran @ivkovi}: PISAC U NAJAM ......................................................... 450
@an E{noz: RAVEL ............................................................................... 550
@an E{noz: MUNJE .............................................................................. 550
@il Leroa: ALABAMA SONG ................................................................. 550
@or`e Amado: VELIKA ZASEDA ........................................................... 900
Biblioteka PRIZMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anatolij Jelizarov: KONTRA[[email protected] .............................................. 450
^eslav Milo{: GODINA LOVCA ............................................................. 550
Elena Kostjukovi~: ZA[TO ITALIJANI VOLE DA PRI^AJU O JELU ........... 1250
Ivan Bunjin: TOLSTOJEVO OSLOBA\ANJE ......................................... 450
Maja Plisecka: TRINAEST GODINA KASNIJE ...................................... 700
Rodion [~edrin: AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI ........................................ 740
TAJNE OPERACIJE RUSKE OBAVE[TAJNE [email protected] ............................. 500
Vasilij Stavicki: OBAVE[TAJCI I [PIJUNI ............................................. 500
73
Biblioteka POEZIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Artur Rembo: SABRANA POETSKA DELA ............................................ 750
Bojan Beli}: ANTOLOGIJA NEMA^KOG UKLETOG PESNI[TVA XIX I XX V. 900
^eslav Milo{: DRUGI PROSTOR ........................................................... 550
Dante Mafija: ANTOLOGIJA ITALIJANSKE POEZIJE XX VEKA ........... 1250
Fernando Pesoa: POZNATI STRANAC /izabrana poezija/ ................... 900
Horhe L. Borhes: IZABRANE PESME I KRATKE PROZE ...................... 1000
Jasmina Ne{kovi}: SPOMENIK KISEONIKU (10 brazilskih pesnika) ........... 550
Leopold Sedar Sengor: NA POZIV RASE OD SABE ............................. 750
Mikelan|elo: [email protected] U SNU, U KAMENU VI[E .................................. 550
Milan Mili{i}: VOLELE SU ME DVE SESTRE, SKUPA ............................ 250
Miodrag Sibinovi}: ANTOLOGIJA RUSKE LIRIKE /I tom/ .................... 830
Miodrag Sibinovi}: ANTOLOGIJA RUSKE LIRIKE /II tom/ ................... 830
Miodrag Sibinovi}: ANTOLOGIJA RUSKE LIRIKE /III tom/ .................. 830
Silvija Plat: RANI ODLAZAK ................................................................ 750
Sor Huana Ines de la Krus: OSLU[NI ME O^IMA ................................ 450
Vera Horvat: DUNAVSKE TABLICE ....................................................... 550
Viktor Igo: BOG ................................................................................... 900
Biblioteka ESEJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alesandro Bariko: VARVARI ................................................................ 640
Alesandro Bariko: HEGELOVA DU[A I KRAVE IZ VISKONSINA ........... 550
Amin Maluf: UBILA^KI IDENTITETI ..................................................... 450
^eslav Milo{: ZAROBLJENI UM ............................................................ 600
^eslav Milo{: PAS KRAJPUTA[ ............................................................ 600
Kazimje` Brandis: KARAKTERI I SPISI ................................................ 450
Oto Vajninger: O KRAJNJIM @IVOTNIM SVRHAMA ............................. 550
Biblioteka GLOSA
1. Aleksandra \uri~i}: INDEKS OPERSKIH I BALETSKIH LIBRETA ........ 1250
2. Danijel Ligu: RE^NIK SLOBODNOG ZIDARSTVA ............................... 3500
74
Biblioteka PAIDEIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aristotel: FIZIKA ................................................................................. 1500
Aristotel: METAFIZIKA ........................................................................ 1500
Aristotel: TOPIKE. SOFISTI^KA OPOVRGAVANJA ............................. 1500
Aristotel: ANALITIKA. KATEGORIJE. O IZRAZU ................................. 1500
Aristotel: O NEBU. O POSTAJANJU I PROPADANJU .......................... 1500
Aristotel: O DU[I. PARVA NATURALIA ............................................... 1800
Aristotel: O DELOVIMA @IVOTINJA .................................................... 1500
Aristotel: O RA\ANJU @IVOTINJA ...................................................... 1500
Aristotel: VELIKA ETIKA. EUDEMOVA ETIKA ...................................... 1500
Biblioteka SVETSKA [email protected]
1.
2.
3.
4.
Anton ^ehov: POD ZAKLETVOM ......................................................... 750
Kazimje` Brandis: RONDO .................................................................. 450
Kazimje` Brandis: UMETNOST KONVERZACIJE .................................. 450
@an Rasin: TRAGEDIJE (sabrana dela) .............................................. 1500
Biblioteka ANIMA
1. Vlado Ili}: KULTURA KONFLIKTA ........................................................ 600
Biblioteka JUNIOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Go{ini i Sampe: NOVE PRI^E MALOG NIKOLE .................................. 1000
Go{ini i Sampe: NOVE PRI^E MALOG NIKOLE /II tom/ ...................... 900
Jurij Ne~iporenko: DE^AK SA VA[ARA ............................................... 740
Marsel Eme: MA^KOVE PRI^E SA DRVETA ......................................... 550
Moris Karem: ^AROBNJAK I ZVEZDE .................................................. 500
Viktor Igo: LEGENDA O LEPOM KORKANU I LEPOTICI GUGULI ........ 500
Sabrana dela KONSTANTINA VAGINOVA
1. Konstantin Vaginov: SABRANA DELA ................................................ 1500
75
Sabrana dela GAJTE GAZDANOVA
1. PRI^E ................................................................................................... 900
2. ROMANI /I deo/ ................................................................................... 900
3. ROMANI /II deo/ .................................................................................. 900
Sabrana dela NINE BERBEROVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BIJANKURSKE SVETKOVINE. PRI^E .................................................... 750
KLAVIRSKA PRATNJA I DRUGE NOVELE ............................................. 750
ROMANI .............................................................................................. 1000
KURZIV JE MOJ (memoari) ................................................................ 1200
GVOZDENA @ENA ................................................................................ 750
^AJKOVSKI (biografija) ....................................................................... 600
LJUDI I [email protected] ....................................................................................... 750
Sabrana dela ALBERA KAMIJA
1.
2.
3.
4.
ROMANI .............................................................................................. 1500
POZORI[TE ......................................................................................... 1500
ESEJI ................................................................................................... 1500
IZGNANSTVO I KRALJEVSTVO (novele) .............................................. 500
Marsel Prust: U TRAGANJU ZA MINULIM VREMENOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
U SVANOVOM KRAJU ......................................................................... 1500
U SENI DEVOJAKA CVETOVA .............................................................. 1500
OKO GERMANTOVIH ........................................................................... 1500
SODOMA I GOMORA .......................................................................... 1500
ZATO^ENICA ....................................................................................... 1000
NESTALA ALBERTINA .......................................................................... 900
VASKRSLO VREME ............................................................................... 900
76
Sabrana dela KONSTANTINA LEONTJEVA (I-IV)
1. ROMANI .............................................................................................. 1500
2. ODISEJ POLIHRONIJADES ................................................................. 1800
3. IZ @IVOTA HRI[]ANA U TURSKOJ ...................................................... 1500
Sabrana ilustrovana dela HALILA [email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROROK. PROROKOV VRT .................................................................. 450
PESAK I PENA ..................................................................................... 350
BEZUMNIK ........................................................................................... 350
BOGOVI ZEMLJE .................................................................................. 400
POBUNJENI DUHOVI ........................................................................... 350
NIMFE IZ DOLINE ................................................................................ 300
PLAVI PLAMEN .................................................................................... 450
GLAS U^ITELJA ................................................................................... 450
Biblioteka [email protected] KNJIGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Alber Kami: MIT O SIZIFU ................................................................... 230
Aleksandar ^ajanov: ROMANTI^NE PRI^E BOTANI^ARA X ................ 230
Aleksandar Sol`enjicin: JEDAN DAN IVANA DENISOVI^A .................. 230
Ameli Notomb: STRAH I TREPET ........................................................ 230
Ana Gavalda: TRIDESET PET KILA NADE ........................................... 230
Andrej Makin: MUZIKA JEDNOG @IVOTA ............................................ 230
Boris Vijan: PENA DANA ..................................................................... 230
Dragan Veliki}: HAMSIN 51 ................................................................ 230
Deni Didro: PUTOVANJE U BUGANVIL ............................................... 230
Gajto Gazdanov: POVRATAK BUDE .................................................... 230
Gajto Gazdanov: DUH ALEKSANDRA VOLFA ..................................... 230
Halil D`ubran: PROROK. PROROKOV VRT ......................................... 230
Horhe L. Borhes: [IFRA ...................................................................... 230
Konstantin Leontjev: DRUGI BRAK ..................................................... 230
Konstantin Vaginov: JAR^EVA PESMA ................................................ 230
Kristijan Boben: [email protected] ................................................................ 230
Loran Graf: OSTAO VAM JE JO[ SAMO JEDAN SNIMAK .................... 230
Lui|i Pirandelo: [EST LICA [email protected] PISCA ........................................... 230
77
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Luis Sepulveda: HOT LINE .................................................................. 230
Luis Sepulveda: PRI^A O GALEBU I MA^KU ....................................... 230
Ljudmila Ulicka: PROVIDNE PRI^E ..................................................... 230
Ljudmila Ulicka: SONJE^KA ................................................................ 230
Margerit Diras: PISATI ........................................................................ 230
Milorad Pavi}: MALI NO]NI ROMAN ................................................... 230
Nina Berberova: KNJIGA O SRE]I ...................................................... 230
Tomas Hardi: PESME ........................................................................... 230
Vilijam Blejk: OSTRVO NA MESECU .................................................... 230
Vitold Gombrovi~: NA[A EROTSKA DRAMA ........................................ 230
Zoran @ivkovi}: PISAC ......................................................................... 230
U katalogu su navedene pune cene bez PDV-a. ^lanovi kluba ~italaca i
kupci u knji`ari Paideia tokom cele godine imaju popust od 20% pri
kupovini na{ih izdanja. Tokom sajmova i drugih izlo`benih manifestacija
pravo popusta od 20-70% imaju svi ~itaoci. Na{a izdanja mo`ete naru~ivati
i putem interneta: [email protected] . Uslovi prodaje na veliko dogovaraju
se sa komercijalom Paideie.
[email protected] I KLUB PAIDEIA: Dunavski kej 9, 11000 Beograd,
Tel.: (011) 2630 865, e-mail: [email protected]
OFFICE: Dunavski kej 9, tel.: (011) 2638 599, fax: (011) 2628 737,
e-mail: [email protected],[email protected]
REDAKCIJA: Dunavski kej 9, 11000 Beograd, tel.: (011) 2627 676
BROJEVI TEKU]IH RA^UNA: 160-276103-50 i 205-14478-13
78
Download

Katalog 2013.