Prirodne vrednosti i istorijsko bogatstvo koje poseduje rudničko-takovski
turistički klaster predstavljali su osnovu za razvoj seoskog turizma.
Bogatstvo čistim planinskim vazduhom, prostranim šumskim pokrivačem,
specifično vazdušno strujanje i visoka jonizacija vazduha učinili su da, još
1922. godine, Rudnik bude proglašen vazdušnom banjom i da su to počeci
razvoja seoskog turizma na ovim prostorima. Projektom „Integralni ruralni
razvoj regiona Suvobor“ (1997-2003. godine), Koštunići su postali prvo
etno i eko naselje i centar modernog integralnog razvoja agroprivrede,
održive ekologije i seoskog turizma. Danas u opštini Gornji Milanovac
ima 85 kategorisanih domaćinstava u 27 sela sa ukupno 611 ležaja.
Seoski turizam u ovom kraju je prepoznatljiv u Srbiji, a prirodne
lepote učinile su da izraste u snažnu zelenu oazu u srcu Srbije,
pa zato nije ni čudo da se turistička tražnja usmerava prema
mnogobrojnim selima našeg kraja, koja se temelji na vrednostima seoskih prostora i efektima razvoja ove turističke delatnosti.
Rudničko-takovski kraj ima tragove bogate, burne i slojevite
prošlosti, gde je kulturna baština, sa svojim materijalnim
ostacima, locirana u vremenskom periodu od praistorije,
preko obeležja turskog doba, do istorijskih mesta i događaja
na čijim temeljima se stvarala moderna srpska država XIX i
XX veka. Istorija je smestila u ovaj kraj brojne događaje i
ljude koji su obeležili čitave epohe srpskog naroda i dali
pečat stvaranja moderne srpske države iza
kojih su sačuvani mnogobrojni kulturno-istorijski
spomenici. Ukoliko želite da doživite prirodni
i kulturni ambijent rudničko-takovskog
kraja, prepustite svoja osećanja trenucima
iskrenog doživljaja i krenite na put
novih izazova.
R
4
R udnik
udnik je varošica na istoimenoj planini koja se nalazi
100 km južno od Beograda, u zapadnom delu Šumadije,
i ima veoma povoljan turističko-geografski položaj.
Dominantan položaj ima masiv Rudnik, sa devet vrhova
iznad 1.000 metara nadmorske visine, a najviši je Cvijićev vrh
(1132 m). Na planini se mogu naći tragovi starog Rima, Vizantije, srpske srednjovekovne države i turskih vremena.
Rudnik je poznat po brojnim utvrđenjima, manastirima, crkvama, ostacima većeg broja rudarskih kopova i nalazišta iz
XII veka. Ostrvica je srednjovekovno utvrđenje koje se nalazi
na vrhu vulkanske kupe koja svojom prirodnom lepotom
i oblikom pruža jedinstvenu sliku predela i privlači pogled
svakog prolaznika. Krajem XIII i početkom XIV veka, podignut je mali župski grad na vrhu vulkanske kupe, čiji se ostaci još nalaze na strmim i golim liticama. Gradovi su ostaci
utvrđenja turske varoši i tvrđave iz XIV veka. Misa je ruševina
turske džamije i nalazi se u zaseoku Gradovi, čiji su ostaci i
sada na tom mestu. Krajem XIII veka, Rudnik je pripao kralju
Dragutinu i time je slovenski živalj ovog kraja ušao u sastav
srpske države. Za vreme njegove vladavine, Rudnik postaje
druga kovnica srpskog novca u Srbiji. Dinar kralja Dragutina
je prvi srpski dinar sa čiriličnim natpisom.
5
Centar dečjih
odmarališta “Beograd”
Odmarajte se i uživajte
u čarima rudničkog kraja
R
6
udnik je najvećim delom prekriven šumskom vegetacijom i predstavlja jednu od najšumovitijih
planina Srbije. U predelu Rudnika ima
650 vrsta biljaka.
Zbog izuzetno povoljnih uslova, Rudnik je bogat životinjskim svetom. Od
divljači zastupljene su divlje svinje,
srneća divljač, zec, fazan, a ima i dosta
ptica. Rudnik je, zbog svojih prirodnih
odlika i retkosti, privlačan u sva četiri
godišnja doba, pa su brojni smeštajni
kapaciteti u hotelu „Neda“,
Centru dečjih odmarališta
Beograd, planinarskom domu, Šumkoj kući i seoskim
domaćinstvima popunjeni
skoro tokom cele godine.
Rudnik je bogat izvorima,
četinarskom šumom i netaknutom prirodom, što
može veoma da koristi deci,
sportistima, planinarima i
lovcima.
Ovde se nalaze dobro uređene
pešačko-planinarske staze,
košarkaški, odbojkaški i
tereni za mali fudbal koji
omogućavaju rekreativne
aktivnosti za one koji su ljubitelji aktivnog odmora.
Za one koji vole duge šetnje,
planina je pitoma, prekrivena
bujnom šumom i sa bro-
7
jnim putevima i stazama koji
vode do arheoloških lokaliteta, rudničkih vrhova, vidikovaca i manastira Vraćevšnica,
Nikolje i Voljevča. Markiranim
pešačkim stazama lako se
stiže i do vulkanske kupe Ostrvica koja predstavlja izazov
i za iskusne planinare.
Vila Etna
N
a manje od sto kilometara južno od Beograda, na obroncima planine Rudnik, uz
samu Ibarsku magistralu u naseljenom mestu Ugrinovci nalazi se novoizgrađeni turistički kompleks “Vila Etna” prve kategorije. Nudi vam relaksirajući predah,
bilo da je to romantični vikend, poslovno okupljanje ili odmor sa porodicom.
“Vila Etna” raspolaže sa ukupno 14 ležaja smeštenih u sedam dvokrevetnih soba,
LCD (Total TV)-om i mini barom. U okviru kompleksa na raspolaganju gostima su
đakuzi kade, sauna, tepidarijumi, posebna soba za odmor, ekskluzivni restoran i
picerija sa baštom, čije usluge mogu koristiti tokom 24 sata.
Dođite da provedete nezaboravne trenutke u ovom jedinstvenom kompleksu.
8
9
Vraćevšnica
S
10
elo Vraćevšnica je pitomo
gružansko selo koje se
nalazi na južnim padinama planine Rudnik, okruženo
brdima, šumama i proplancima
kroz koje protiče reka Gruža, a
u neposrednoj blizini nalazi se
Gružansko jezero.
Obronci planina Rudnik i Ješevac
upravo ovde se završavaju, šireći
se u prelepu gružansku dolinu. Nedaleko od sela nalazi se
manastir Vraćevšnica sa crkvom
Sv. Đorđa koju je podigao, 1428.
i 1429. godine, Radič Postupović,
jedan od najuglednijih ljudi toga
vremena.
Manastir ima veoma značajnu
ulogu u istoriji srpskog naroda
i zbog toga je više puta rušen i
pustošen. Brojna pustošenja i
paljevine u prošlosti uništile su
mnoge dragocenosti, no i pored
toga u manastirskom muzeju i
riznici i danas se čuvaju značajni
predmeti: ikone, bakropis iz XVIII
veka, delovi nameštaja porodice
Obrenović i nekoliko portreta članova ove dinastije, među kojima i radovi
znamenitog srpskog slikara i pesnika Đure Jakšića. U porti manastira nalazi
se grobno mesto i spomenik Višnje Obrenović, majke kneza Miloša.
Iznad manastira na nekoliko kilometara nalazi se Konak kneza Miloša
Obrenovića u Gornjoj Crnući koji je bio prvi srpski dvor u novovekovnoj
Srbiji. Stalna postavka sadrži kopije fotografija, dokumenata, slika i nekoliko orginalnih eksponata vezanih za Drugi srpski ustanak.
11
Doživite i poželite da
se odmarate na selu
U
12
podnožju planine Rudnik i
gružanskoj dolini je pravo bogastvo očuvanosti i atraktivnosti
prirodnih resursa, kao i veliki broj
tradicionalnih seoskih turističkih
domaćinstava koja izazivaju sve veći
interes gostiju za doživljajima u selima našeg kraja. Rudničko-takovski
kraj, po broju ležaja, kvalitetu
smeštaja i usluga, prednjači u Srbiji.
Zato svi oni koji žele da provedu
vreme u miru i tišini, da uživaju u
lepotama i raznovrsnosti prirode
– pašnjacima, šumarcima, cvetnim livadama, izvorima, rečicama,
životinjskom svetu – doživeće ugodan odmor, jer ovde se živi bez
žurbe i nervoze, tako da se svaki gost
brzo privikne na takav način života.
G
14
ornji Milanovac je značajan privredni, administrativnopolitički i kulturni centar koji je, kao predeona celina,
poznat pod imenom rudničko-takovski kraj. Opština ima
dva gradska naselja (jedan grad i jednu varošicu) i 61 seosko
naselje. Teritorija opštine nalazi se u jugozapadnom delu
Šumadije i zahvata površinu od 836 kvadratnih kilometara, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 44 438 stanovnika.
Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića iz 1853. godine, počinje
izgradnja novog naselja Despotovica, jednog od najmlađih gradova Srbije. Knez Miloš Obrenović, po povratku na presto, 1859.
godine, doneo je poseban ukaz o promeni naziva varoši Despotovica u Gornji Milanovac, u spomen na svog starijeg brata, vojvodu Milana. Gornji Milanovac je jedan od retkih gradova u Srbiji čiji
su potpuni plan grada pre izgradnje projektovali bečki arhitekti.
Crkva Sv. Trojice nalazi se u centru grada i građena je uporedo
sa izgradnjom grada, 1860. godine. To je poslednja zadužbina Miloša
Obrenovića, a posle njegove smrti, sin Mihajlo, 1862. godine, završava
gradnju crkve. U crkvi se čuvaju stari ikonostas i delovi čuvenog takovskog grma. Zgrada okružnog načelstva je sagrađena 1854. godine za
potrebe suda u Srbiji i najstarija je zgrada. U njoj je, 1914. godine, vojvoda Živojin Mišić izdao naređenje o početku Rudničke ofanzive, a bila mu
je i komanda štaba u vreme Kolubarske bitke. Kuća srpsko-norveškog
prijateljstva je izgrađena 1987. godine u znak prijateljstva dva naroda
začetog u Drugom svetskom ratu. U njoj se nalazi muzejska postavka
sa fotografijama i eksponatima iz nacističkog logora u Norveškoj.
Stilizovan pramac vikinškog broda simbolično predstavlja Norvešku,
a kombinacija kuće brvnare i konaka Srbiju.
Brdo mira – spomen park se prostire na površini od 4,5 hektara,
a na njemu se nalazi spomenik internircima u Norveškoj, spomenik “Sunce“, spomenik „Mathauzen“, dve spomen kosturnice
i biste narodnih heroja ovog kraja. U porti crkve Sv. Nikola u
Brusnici, zavičaju vladarske dinastije Obrenović, počivaju zemni ostaci Milana Obrenovića, vojvode rudničkog, polubrata
Miloša Obrenovića po kome i Gornji Milanovac nosi ime.
15
Održivi razvoj
seoskog turizma
P
16
rivredni značaj seoskog turizma u
rudničko-takovskom turističkom klasteru potvrđuje 85 kategorisanih seoskih
turističkih domaćinstava, koja raspolažu sa
611 ležaja a nalaze se u 27 sela, od ukupno 61
seoskog naselja u opštini. Ovaj podatak dokazuje, da se skoro svako drugo selo u opštini bavi
ovim vidom turizma. Prepoznatljivost „imidža“
ove turističke destinacije potvrđuju već ustaljene posete turista iz zemlje i inostranstva,
a njenu održivost potvrđuje i uključivanje među
pet opština u centralnoj Srbiji čiji će se razvoj
sufinansirati sredstvima projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ – zajednički
program UN u Srbiji, uz finansijsku podršku
Vlade Kraljevine Španije.
17
TAKOVO
P
18
oseban značaj za zemlju i dinastiju imao
je događaj koji se zbio u selu Takovo,
na Cveti, 1815. godine, kada je Miloš
Obrenović podigao Drugi srpski ustanak i
pozvao narod i sve viđene ljude tog doba na
veliku pobunu protiv Turaka. U Crkvi brvnari
okupljeni ustanici su se pričestili i zakleli na
vernost Milošu i Srbiji. Ishod Drugog srpskog
ustanka je poznat, jer je Srbija dobila autonomiju, a kasnije i potpunu samostalnost. Istorija Gornjeg Milanovca neraskidivo je povezana sa istorijom dinastije Obrenović koja je
na čelu države bila 72 godine i koja je dala srpskom rodu pet vladara. Kao graditelji, podigli
su za sebe i državne potrebe mnogo vrednih
zdanja. Knez Miloš je u tome prednjačio.
Crkva brvnara u Takovu jedna je od najstarijih
građevina crkvene arhitekture ovog tipa u Srbiji. Podignuta je 1795. godine na mestu stare
crkve iz 1724. godine. Crkva je obnovljena
1935. godine i do današnjeg dana sačuvala je
svoj oblik.
U Takovu je znamenito mesto „Takovski grm“,
kulturno dobro od izuzetnog značaja. Pod
najvećim hrastom, gde je doneta odluka o
podizanju ustanaka, podignut je, 1887. godine, spomenik Milošu Obrenoviću. Nedaleko
od ovog spomenika nalazi se novije spomenobeležje Milošu Obrenoviću, monumentalna
bronzana skupina„Takovski ustanak“, rad prvog
srpskog akademskog vajara Petra Ubavkića.
Muzej u Takovu je u školskoj zgradi, zadužbini
kralja Aleksandra Obrenovića, pa turisti, uz muzejsku postavku, neizostavno obilaze nekadašnju
školu, čiju izgradnju je započeo kralj Milan Obrenović, a
dovršio njegov sin Aleksandar. U Muzeju se čuvaju brojni
muzejski eksponati posvećeni Drugom srpskom ustanku.
Među njima najznačajniji su slika „Takovski ustanak“ Paje
Jovanovića, Takovski krst i ostaci takovskog grma. Manastir
Svetog Save na Savincu podigao je Miloš Obrenović, 1819.
godine, kao svoju prvu zadužbinu u znak sećanja na suprugu knjeginju Ljubicu. Danas u njoj počivaju zemni ostaci Mine Vukomanović Karadžić, slikarke i pesnikinje, ćerke
Vuka Karadžića.
19
Takovski vrt
Restoran i Vajati „Takovski vrt“ nalazi se u selu Klatičevo na udaljenosti
6 km od Gornjeg Milanovca. Raspolažu sa 2 dvokrevetna vajata. Pored
vajata nalazi se restoran gde se spremaju specijaliteti domaće srpske
kuhinje. Zato dođite, da uživate u čistom vazduhu, zdravoj hrani, šetnji
po livadama i šumama, obilasku kulturno-istorijskih spomenika, branju
lekovitog bilja, šumskih plodova, lovu i ribolovu, nećete se pokajati, jer
oni koji jedanput dođu, ponovo se vraćaju.
20
21
Seoski turizam
G
22
ornji Milanovac je jedna od prvih
opština Srbije, koja je počela da se
bavi seoskim turizmom. A kako i ne
bi? Priroda je ovaj kraj obdarila pitomim i
šumovitim planinama. Tu su reke, potoci,
izvori, klisure, doline, nepregledni pašnjaci
koji krase ove predele a ima čime da se pohvali i šta da pokaže putniku namerniku i
svakom dobrodošlom gostu. Ova opština
ima najbogatiju i najraznovrsniju ponudu
u seoskom turizmu, pa prema tome u
ovoj oblasti imamo veliko iskustvo. Svojim
prirodnim, geografskim, kulturno - istorijskim, ekonomskim i drugim sadržajima
pruža izvanredne mogućnosti da vaš odmor planirate i provedete baš onako kako
vi zamišljate i želite. Zato dođite u selo. Da
se družite sa žuborom reke i potoka, cvrkutom ptica, cvetnim livadama i pašnjacima,
mirišljavim otkosima sena, zorama i sutonima. Da u prirodi Bogom datoj, okusite
nešto što je tek ubrano i pomuženo, utolite
žeđ na studencu.....Sela vas čekaju sa uvek
spremnom dobrodošlicom!
Lov i ribolov
P
rirodni uslovi u rudničko-takovskom kraju pružaju mogućnost za raznovrsnu ponudu lovnog turizma. Kvalitetna lovišta i tradicija lovstva obećavaju da će lovci imati prijatan doživljaj i bogat ulov. Lovačko udruženje „Vojvoda Milan Obrenović“ gazduje lovištem površine
74.292 hektara koje je podeljeno u pet lovnih sekcija – lovnih revira. Lovišta su uređena i raspolažu sa 10 lovačkih kuća, više od 150 stabilnih čeka-osmatračnica i više od 300 hranilišta i solišta. Lov se odvija po utvrđenom kalendaru, a od divljači najviše su zastupljene srne, divlje
svinje, zec, fazan, poljska jarebica i druge vrste. Bogastvo reka i jezera pravi su raj za ribolovce. Udruženje sporskih ribolovaca „Takovo“ ima više
od 700 aktivnih članova i korisnik je ribarskog područja „Zapadna Morava“ i Gružanskog jezera koje spada u red najbogatijih ribolovnih voda
u Srbiji. Zastupljene su sledeće riblje vrste: šaran, som, deverika, smuđ, amur i sve vrste bele ribe.
23
N
24
K OŠ T U N IĆI
a južnoj padini planine Suvobor, smestili su se Koštunići,
selo kroz koje protiču četiri
reke, sa kućama na četri vode i tri
crkve. Krajem prošlog i početkom
ovog veka, u njemu je sagrađen jedan od najlepših etno-kopleksa u
zemlji, etno kuća „Anđelija Mišić“, sa
preljama i tkaljama koje su tu stvarale unikatne stvari, komforni vajati,
restoran „Ravna gora“, etnografski
muzej „Prodanovića magaza“ gde se
čuvaju predmeti iz XVIII i XIX veka.
Etno-selo Koštunići je, 2003. godine,
dobilo najveće priznanje Turističke
organizacije Srbije „Turistički cvet“
za najbolje uređeno etno-selo.
Ovde se nalazi muzej posvećen
vojvodi Živojinu Mišiću i Suvoborskoj bici, a u njemu su fotografije,
dokumenti, karte, radni sto velikog
vojskovođe – sve to podseća na
slavne događaje naše istorije. Nad
Koštunićima se nalazi Ravna gora,
mesto novijih istoriskih događaja,
sačuvano u iskonskoj lepoti, van
domašaja urbanizacije, gde se nalazi crkva Sv. Đorđe i spomenik Draži
Mihajloviću. Mokra pećina je dragulj
netaknute prirode, a sa najvišeg
vrha Babine glave i uzvišenja Vidikovac učiniće vam se na dohvat
ruke planine Rudnik, Suvobor, Rajac,
Maljen, Ovčar i Kablar.
25
Z.Z. „Koštunići“ upravlja prvim sagrađenim etno-kopleksom „Anđelija Mišić“. Osim više delatnosti koje obavlja, ova zadruga se bavi i izdavanjem smeštaja i hrane u apartmanima i vajatima, narodnom radinošću i starim zanatima. Ovde se pletu
i šiju unikatni džemperi, haljine, prsluci, šalovi, rukavice i drugo. Uzorci su izloženi u delu etno-kuće a od njihovih boja,
materijala i krojeva zastaje dah.
26
27
28
U Koštunićima je izgrađen
novi Turističko-rekrativni
centar „Momčilo Čeković“
koji se sastoji od etno
restorana, vajata, apartmana, jezera i fabrika
biohrane. Fabrika je izgrađena po svetskim standardima i primenjuje se
savremena tehnologija.
Sirovine potiču iz prvog
eko sela Koštunići, a prepoznatljivi su po vrhunskom kvalitetu i atraktivnoj ambalaži.
30
31
Informator seoskog turizma
GOJNA GORA
Turističko-rekreativni centar
„Momčilo Čeković“
5 vajata, 4 sobe,
30 ležaja
tel: 032/846 766
mob: 063/574 664
LJEVAJA
BRUSNICA
GRABOVICA
Simović Radojko
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/713 771
mob: 061/13 55 166
Simović Ljubica
2 sobe, 5 ležaja
tel: 032/713 904
mob: 065/999 44 00
Nešović - Jaćimović Jelica
4 sobe, 8 ležaja
tel: 032 846 208
mob: 064/30 91 505
Damljanović Bosa
1 soba, 2 ležaja
tel: 032/845 506
LOČEVCI
„VILA MELODIJA“
Ivanović Ivan
1 kuća, 3 sobe, 7 ležaja
tel: 032/716 468
mob: 063/18 22 684
Damljanović Ljubo
2 sobe, 8 ležaja
tel: 032/710 373
mob: 063/601 614
Motel „Bosna“
Vojin Zorić
14 soba, 30 ležaja
tel: 032/713 587
mob: 064/511 92 53
BELO POLJE
BOGDANICA
Jeremić Milanka
3 sobe, 6 ležaja
tel: 032/710 035
mob: 064/25 13 400
OZREM
SEMEDRAŽ
VRAĆEVŠNICA
Novaković Radič
3 sobe, 6 ležaja
tel: 032/710 448
mob: 064/19 45 221
Petaković Miloš
2 sobe, 5 ležaja
tel: 032/738 358
mob: 064/19 39 024
Žilović Svetislav
9 soba, 18 ležaja
tel: 032/733 341
mob: 063/160 82 69
BRĐANI
MAJDAN
Mijailović Boško
5 soba, 10 ležaja
tel: 032/846 266
mob: 063/616 374
Čolović Veselin
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/846 012
mob: 063/642 475
PRANJANI
Tanasković Ratko
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/841 542
LEUŠIĆI
Damljanović Ljubinko
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/845 503
mob: 063/85 86 552
„Rajski konaci“
Jevtović Slobodan
6 vajata, 1 apartman, 24
ležaja
tel: 032/844 232
mob: 063/353 215
Vesković Veljko
7 soba, 1 apartman,
21 ležaja
tel: 032/841 807
mob: 063/60 50 70
Žižović Radoslav
3 sobe, 7 ležaja
tel: 032/844 321
mob: 064/144 00 97
32
Obradović Stojka
3 sobe, 8 ležaja
tel: 032/844 073
mob: 064/2146320
SAVINAC
KOŠTUNIĆI
Pejković Milić
3 sobe, 5 ležaja
tel: 032/711 839
tel: 032/714 540
Etno kompleks
„Anđelija Mišić“
9 vajata, 9 apart, 60 ležaja
tel: 032/845 524
mob: 063/601 614
Jovanović Momčilo
1 apartman, 6 ležaja
tel: 032/713 909
mob: 063/650 221
KLATIČEVO
Kuća „Tri hrasta“
Milošević Gordana
2 kuće, 5 soba, 12 ležaja
tel: 032/701 287
mob: 061/249 95 36
Veljić Milena
2 kuće, 5 soba, 8 ležaja
mob: 063/80 29 466
„Takovski vrt“
Dragićević Mirkan
2 vajata, 4 ležaja
tel: 032/701 357
mob: 060/411 70 80
VELEREČ
Ivanović S. Ivan
6 soba, 11 ležaja
tel: 032/721 230
mob: 064/20 40 505
„Galetovo sokače“
Paunović Dragan
etno kompleks, 12 ležaja
tel: 032/738 131
mob: 063/88 74 044
LUNJEVICA
Mijailović Nada
2 sobe, 3 ležaja
tel: 032/711 392
mob: 063/642 946
NEVADE
Crnogorac Milivoje
3 sobe, 5 ležaja
tel: 032/726 127
mob: 061/633 17 89
Janković Ljubodrag
2 kuće, 6 soba, 13 ležaja
tel: 032/735 464
mob: 064/918 94 43
Baralić Slobodan
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/727 160
mob: 064/15 38 422
„Vila Breza“
Pantović Zorica
2 apartmana, 7 ležaja
tel: 032/717 958
mob: 064/34 82 997
Tiosavljević Sofija
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/717 857
mob: 064/551 99 09
Stevanović Darinka
2 sobe, 4 ležaja
tel: 032/741 406
Nikolić Janko
2 sobe, 6 ležaja
tel: 032/741 333
mob: 064/47 35 111
Miletić Milan
1 apartman, 4 ležaja
tel: 032/741 558
mob: 065/804 14 24
Marković Milivoje
1 apartman, 4 ležaja
tel: 032/741 042
mob: 064/89 73 237
Milinković Predrag
5 soba, 16 ležaja
tel: 032/711 954
mob: 063/627 795
Glišović Dobrivoje
5 soba, 10 ležaja
tel: 032/727 525
mob: 064/137 43 77
Otović Zorica
2 sobe, 6 ležaja
tel: 032/741 295
mob: 064/294 84 21
RUDNIK
Ilić Miodrag
3 sobe, 7 ležaja
tel: 032/726 535;
032/717 018
mob: 064/676 71 10
Jovanović Radovan
2 sobe, 3 ležaja
tel: 032/741 512
mob: 064/461 42 04
Đordjević Ljubomir
4 sobe, 8 ležaja
tel: 032/715 693
mob: 064/479 44 87
„APARTMANI GRADOVI“
Bogojević Mila
3 apartmana, 14 ležaja
tel: 011/354 78 86
mob: 063/102 96 24
Bralović Marija
1 apartman, 6 ležaja
mob: 063/603 747
„VILA JELENA“
Rašković Milan
8 soba, 16 ležaja
tel: 032/741 558
mob: 065/804 14 24
„VILA STEFAN“
Rašković Svetlana
9 soba, 18 ležaja
tel: 032/741 558
Hotel „NEDA“
43 sobe, 5 apartmana,
150 ležaja
tel: 032/741 303
mob: 062/251 218
TRUDELJ
„VILA MILICA“
Matić Milutin
8 soba, 16 ležaja
tel: 014/899 64
mob: 065/55 77 690
„ETNO KUĆA ZAVIČAJ“
Mišić Ljiljana
2 kuće, 5 soba, 9 ležaja
tel: 011/254 73 71
mob: 063/216 676
UGRINOVCI
„Vila Etna“
Jugoslav Prodanović
7 soba/14 ležaja
tel: 032/749 254
mob: 063/393 236
„CENTAR DEČJIH LETOVALIŠTA
I OPORAVILIŠTA GRADA
BEOGRADA“
150 ležaja
tel: 032/741 310
„ŠUMSKA KUĆA“
1 soba, 2 apartmana,
9 ležaja
032/741 209
POLOM
„LOVAČKE PRIČE“
Marijana Vukašinović
5 soba, 12 ležaja
tel: 014/80 441
mob: 064/ 18 07 449;
064/12 66 443
33
Rajski konaci
Na južnoj padini planine Suvobor, smestilo se selo Leušići i najlepše etno domaćinstvo - „Rajski konaci“, dobitnik najvećeg
priznanja „Turistički cvet“ za 2010. godinu, koje dodeljuje Turistička organizacija Srbije. Ovaj etno raj se nalazi u ambijentu cvetnih livada i voćnjaka, ušuškan i skriven, omeđen potocima i izvorima pitke vode.
34
Download

Prirodne vrednosti i istorijsko bogatstvo koje poseduje rudničko