A.D. “Usluga”
AD „Usluga” za proizvodnju pogrebne opreme iz Bačke Topole je vodeći
proizvođač pogrebne opreme u Srbiji. Godinom osnivanja smatra se 1959., kada
smo počeli proizvodnju pogrebne opreme, da bi tokom godina na svom razvojnom putu, od zanatske do moderne industrijske proizvodnje, preduzeće
pretrpelo transformaciju u pogledu organizacijskih oblika, proširenja, kao
i tehnoloških inovacija.
„Usluga” je danas akcionarsko društvo i raspolaže sa savremenom opremom za obradu drveta. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji u ovoj
proizvodnji i njenom veoma pažljivom negovanju i razvijanju, AD
„Usluga” je postigla visok kvalitet i renome u ovoj proizvodnji i na
osnovu toga značajne pozicije kako na domaćem tako i na inotržištu.
Danas u svoj proizvodni asortiman uključujemo proizvodnju
pogrebnih kovčega, nadgrobnih znakova, tekstilija za opremanje
kovčega, limene uloške za kovčege, kao i kompletnu opremu za
opremanje kapela, pri čemu je predviđeno stalno usavršavanje
i dizajniranje postojećih proizvoda i usvajanje novih, a sve u
funkciji razvoja organizacije kompletnih pogrebnih usluga.
AD „Usluga” uspešno posluje za sve vreme svoga postojanja
zahvaljujući najpre visokom kvalitetu proizvoda koji zadovoljava kako domaće tako i inostrano tržište.
Poslovni partneri, koji zahtevaju pouzdanost, najbolji kvalitet i širok asortiman, su kupci proizvoda A.D. „Usluge”.
A.D. ”Usluga”
The manufacturer of funeral outfit, the Stock Company
”Usluga” of Backa Topola, is the leading manufacturer of
funeral outfit in Serbia. It is considered that the year off its
foundation was the year 1959, when we started manufacturing
funeral outfit, and in the following years the company, in its
course of development from handicraft to modern industrial
production, underwent a transformation regarding its organizational forms and broadening as well as technological innovations.
Today ”Usluga” is a stock company and it is equipped with
modern wood processing equipment. Due to its long-standing
tradition in this kind of production and very careful cherishing
and development of it, ”Usluga” Stock Company has achieved high
quality and standard in this kind of production and consequently
significant positions both at the home and international market.
Today we include in our production assortment the manufacture of
funeral caskets, grave signs, wreaths, garments for coffin outfit, tin inserts for coffins, as well as complete accessories for outfit of chapels, always anticipating further improvement and design of our current products
and creation of new ones, all with an aim of development of organization
of complete funeral services. ”Usluga” Stock Company has been successfully
operating since its beginning, primarily due to the high quality of its products,
which meets the demands of the home market as well as of the foreign market.
Those buyers who look for reliable merchandise, best quality and wide range assortment are the business partners of ”Usluga”.
TIPSKI SANDUK
MODEL: S-3
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: S-5
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: Pvc aplikacija
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: Pvc application
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: 52/NPD
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
5/Š (prošireni-2040x770/580x500)
52/220 (produženi-2200x690/500x500)
52/Š/220 (produženi, prošireni-2200x770/580x500)
52/M-220 (povišeni, produženi-2200x690/500x600)
5/Š (broadened-2040x770/580x500)
52/220 (elongated-2200x690/500x500)
52/Š/220 (broadened, elongated-2200x770/580x500)
52/M-220 (highed, elongated-2200x690/500x600)
TIPSKI SANDUK
MODEL: 52/NPD
(beli)
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: bela
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: white
Dimension: 2040x690/500x500
3
TIPSKI SANDUK
MODEL: 53
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampami reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: 54/Š
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
54/Š-220 (produženi-2200x690/500x500)
TIPSKI SANDUK
MODEL: 757/BD
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: Pvc aplikacija i
štampani reljef
Boja: tamna
Dimenzije: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: Pvc application
and pressed ornament
Color: dark
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: 659/IS
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: presovani reljef
Boja: tamna, svetlo braon
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: metal
Decoration: hot pressed
ornament
Color: dark, bright brown
Dimension: 2040x690/500x500
4
54/Š-220 (elongated-2200x690/500x500)
TIPSKI SANDUK
MODEL: 659/TR
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: presovani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: metal
Decoration: hot
pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: 659/PV
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: presovani reljef
Boja: tamno braon
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: hot
pressed ornament
Color: dark brown
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: 34
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef i
rezbarija
Boja: tamna
Dimenzije: 2040x690/500x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
& carving
Color: dark
Dimension: 2040x690/500x500
TIPSKI SANDUK
MODEL: S-3/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: svetla, tamna
Dimenzija: 2040x690/500x500
Material: wood, oak
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: bright, dark
Dimension: 2040x690/500x500
5
POLUSARKOFAG
MODEL: 52/PS
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2030x680/540x530
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2030x680/540x530
POLUSARKOFAG
MODEL: 65
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2030x680/540x530
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark, bright
Dimension: 2030x680/540x530
POLUSARKOFAG
MODEL: 65 (beli)
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: bela
Dimenzija: 2030x680/540x530
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: white
Dimension: 2030x680/540x530
POLUSARKOFAG
MODEL: 60/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: svetla, tamna
Dimenzija: 2030x680/540x530
Material: wood, oak
Handle: metal
Decoration: carving
Color: bright, dark
Dimension: 2030x680/540x530
6
SARKOFAG
MODEL: 210/ŠT
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 2040x610x510
Material: wood, poplar
Handle: metal
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2040x610x510
SARKOFAG
MODEL: 52/S
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2050x600x560
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2050x600x560
SARKOFAG
MODEL: 67/B
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna, svetlo braon
Dimenzija: 2050x600x560
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark, bright brown
Dimension: 2050x600x560
SARKOFAG
MODEL: 84-BT
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna, pozlata
Boja: svetla, tamno braon
Dimenzija: 2030x640x590
Material: wood, poplar
Handle: metal
Color: bright, dark brown
Dimension: 2030x640x590
7
SARKOFAG
MODEL: 684-BT/IS
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna, pozlata
Dekoracija: toplo presovani
reljef
Boja: svetla, tamno braon
Dimenzija: 2030x640x590
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: hot pressed
ornament
Color: Color: bright, dark
brown
Dimension: 2030x640x590
SARKOFAG
MODEL: 350
Materijal: drvo, topola
Ručka: metal- drvo
Ukras: komplet tapaciran
Boja: svetla, tamna, mahagoni, crna
Dimenzije: 2060x700x510
Material: wood, poplar
Handle: metal- wood
Decoration: with complete
textil
Color: bright , dark, mahogany, black
Dimension: 2060x700x510
SARKOFAG
MODEL: 350/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metal, metal-drvo
Ukras: komplet tapaciran
Boja: tamna
Dimenzije: 2020x660x560
Material: wood, oak
Handle: metal, metal-wood
Decoration: with complete textil
Color: dark
Dimension: 2020x660x560
SARKOFAG
MODEL: 450
Materijal: drvo, topola
Ručka: metal-drvo
Ukras: komplet tapaciran
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2060x700x510
Material: wood, poplar
Handle: metal-wood
Decoration: with complete textil
Color: dark, bright
Dimenzija: 2060x700x510
8
SARKOFAG
MODEL: 450/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metal-drvo
Ukras: komplet tapaciran
Boja: tamna
Dimenzije: 2020x660x560
Material: wood, oak
Handle: metal-wood
Decoration: with complet textil
Color: dark
Dimension: 2020x660x560
SARKOFAGČETVOROUGAONI
Model: 77/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, pozlata
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna
Dimenzija: 2040x590x510
Material: wood, oak
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark
Dimension: 2040x590x510
SARKOFAGŠESTOUGAONI
Model: 907/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, pozlata
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna
Dimenzija: 2040x660x500
Material: wood, oak
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark
Dimension: 2040x660x500
SARKOFAG
MODEL: 79/H
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, pozlata
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna
Dimenzija: 2040x590x510
Material: wood, oak
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark
Dimension: 2040x590x510
9
SARKOFAG
MODEL: 84 o.r.
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, obična
Dekoracija: filung od hrasta
Boja: svetla, tamna
Dimenzija: 2030x640x590
Material: wood, oak
Handle: metal, cast iron
Decoration: oak filler
Color: bright, dark
Dimension: 2030x640x590
SARKOFAG
MODEL: 85 m.a.
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, obična
Dekoracija: rezbarija
Boja: svetla, tamna
Dimenzija: 2050x610x620
Material: wood, oak
Handle: metal, cast iron
Decoration: carving
Color: bright, dark
Dimension: 2050x610x620
SARKOFAG
MODEL: 87 m.a.
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna, obična
Dekoracija: spiralna ukrasna lajsna
Boja: svetla, tamna
Dimenzije: 2070x640x620
Material: wood, oak
Handle: cast iron, metal
Decoration: spiral wood
ornament
Color: bright, dark
Dimension: 2070x640x620
SARKOFAG
MODEL: 88 m.a.
Materijal: drvo, hrast
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: svetla, tamna
Dimenzija: 2120x750x670
Material: wood, oak
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: bright, dark
Dimension: 2120x750x670
10
ŠESTOUGAONI
MODEL: 90
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 2010x660x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2010x660x500
ŠESTOUGAONI
MODEL: 90/F
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: rezbarija
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 22010x660x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: carving
Color: dark, bright
Dimension: 2010x660x500
ŠESTOUGAONI
MODEL: 91
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 2000x630x470
Material: wood, poplar
Handle: metal
Color: dark, bright
Dimension: 2000x630x470
ŠESTOUGAONI
MODEL: 94
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Dekoracija: štampani reljef
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 22010x660x500
Material: wood, poplar
Handle: cast iron
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2010x660x500
11
ŠESTOUGAONI
MODEL: 99
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna
Boja: tamna, svetla, eko
Dimenzije: 2010x660x500
Material: wood, poplar
Handle: metal
Color: dark, bright, ecko
Dimension: 2010x660x500
ŠESTOUGAONI
MODEL:
Italijan/ŠT-KS
Мaterijal: drvo, topola
Dekoracija: štampani reljef
Ručka: metalna
Boja: tamna, svetla
Color: dark, bright
Dimenzije: 2010x660x500
Material: wood, poplar
Handle: metal
Decoration: pressed ornament
Color: dark, bright
Dimension: 2010x660x500
ŠESTOUGAONI
MODEL: Italijan-R+
gar./H u boji lešnika
ŠESTOUGAONI
MODEL: Italijan+
gar./H u boji staro
zlato
12
SARKOFAG
MODEL: 60/H+ gar./H
SARKOFAG
MODEL: 210/ŠT+
gar./H
NEMAČKI MODELI
MODEL: US-45C/T
(presovana ruža)
Materijal: drvo, topola, hrast
Dekoracija: presovani reljef,
rezbarija ili bez
Boja: orah, patina, natur,
svetla
Dimenzije: 1990x690/610x630
Material: wood, poplar, oak
Decoration: pressed ornament, carving or without
Color: nut, patina, natur,
bright
Dimension: 1990x690/610x630
NEMAČKI MODELI
MODEL: US-45C/H
(rezbarena palma)
Materijal: drvo, topola, hrast
Dekoracija: presovani reljef,
rezbarija ili bez
Boja: orah, patina, natur,
svetla
Dimenzije: 1990x690/610x630
Material: wood, poplar, oak
Decoration: pressed ornament, carving or without
Color: nut, patina, natur,
bright
Dimension: 1990x690/610x630
13
ITALIJANSKI MODELI
MODEL: F-30
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzije: 2020x680x440
Material: wood, poplar, oak
Color: hazel-nut, cherry,
bright
Dimension: 2020x680x440
ITALIJANSKI MODELI
MODEL: F-30/H
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzije: 2020x680x440
Material: wood, poplar, oak
Color: hazel-nut, cherry,
bright
Dimension: 2020x680x440
ITALIJANSKI MODELI
MODEL: F-34
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzije: 2020x680x440
Material: wood, poplar, oak
Color: hazel-nut, cherry,
bright
Dimension: 2020x680x440
ITALIJANSKI MODELI
MODEL: F-34/H
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzije: 2020x680x440
Material: wood, poplar, oak
Color: hazel-nut, cherry,
bright
Dimension: 2020x680x440
14
MODEL: Dečiji
No.70/R i No.100/R
Materijal: drvo, topolat
Dekoracija: rezbarija
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzija: (dužine)
70/100 [cm]
MODEL: Children
No.70/R & No.100/R
Material: wood, poplar
Decoration: carving
Dimension: (lenght)
70/100 [cm]
MODEL: Dečiji
No.130/R i No.150/R
Materijal: drvo, topolat
Dekoracija: rezbarija
Boja: lešnik, trešnja, svetla
Dimenzija: (dužine)
130/150 [cm]
MODEL: Children
No.130/R & No.150/R
Material: wood, poplar
Decoration: carving
Dimension: (lenght)
130/150 [cm]
NADGROBNI ZNAK
MODEL: Krst 2-H
dečiji
Materijal: drvo, topola
Boja: bela
MODEL: Cross 2-H
children
Material: wood, poplar
Color: white
15
MUSLIMANSKI SANDUK
MODEL: 201-A Tabut
sa ručkom
Materijal: drvo, topola
Ručka: metalna ili bez ručke
Dekoracija: rezbarija
Boja: zelena
Dimenzija: 2030x700x430
Napomena: može Tabut
otvoreni
Material: wood, poplar
Handle: cast iron or without
handle
Decoration: carving
Color: green
Dimension: 2030x700x430
Comment: it is possible
opened
NADGROBNI ZNAK
MODEL: Bašluk
muški komplet
MODEL: Bašluk
ženski komplet
Materijal: drvo, topola
Dekoracija: rezbarija
Boja: zelena
Materijal: drvo, topola
Dekoracija: rezbarija
Boja: zelena
MODEL: Headstone,
man, muslim complete
MODEL: Headstone,
woman, muslim complete
Material: wood, poplar
Decoration: carving
Boja: zelena
Color: green
Material: wood, poplar
Decoration: carving
Boja: zelena
Color: green
Urna U-53 (sa tapacirom)
Urna U-52
Materijal: drvo, topola
Ručka: drvena
Dekoracija: štampani reljef,
tapacir
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 400x370
Napomena: četvorougaoni
Material: wood, poplar
Handle: wood
Decoration: pressed ornament, textil
Color: dark, bright
Dimension: 400x370
Comment: 4 angular
16
NADGROBNI ZNAK
Materijal: drvo, topola
Ručka: drvena
Dekoracija: štampani reljef,
tapacir
Boja: tamna, svetla
Dimenzije: 400x370
Napomena: četvorougaoni
Material: wood, poplar
Handle: wood
Decoration: pressed ornament, textil
Color: dark, bright
Dimension: 400x370
Comment: 4 angular
Urna-hrast-mali
Materijal: drvo, hrast
Dimenzije: 280x160x240,
220x240
Napomena: četvorougaoni i
šestougaoni
Material: wood, oak
Dimension: 280x160x240,
220x240
Comment: 4,6 angular
Urna-kupola/H
Materijal: drvo, hrast
Dimenzije: 240x260
Napomena: šestougaoni
Material: wood, oak
Dimension: 240x260
Comment: 6 angular
Urna novi/T
Materijal: drvo, topola, hrast
Dimenzije: 260x310
Napomena: četvorougaoni
Material: wood, poplar, oak
Color: dark, bright
Dimension: 260x310
Comment: 4 angular
Sanduk za
ekshumaciju
Materijal: drvo, topola
Boja: tamna, svetla
Dimenzija: 810x340x340
Material: wood, poplar
Color: dark, bright
Dimension: 810x340x340
17
NADGROBNI ZNACI
1 MODEL: Krst 2-HB
Socijalni
Materijal: drvo, topola
Boja: braon
MODEL: Cross 2-HB
Material: wood, poplar
Color: brown
1
2
3
4
7
8
2 MODEL: Krst 11-KH
Materijal: drvo, topola
Boja: tamna
MODEL: Cross 11-KH
Material: wood, poplar
Color: dark
5
6
3 MODEL: Krst 12-KH
Materijal: drvo, topola
Boja: tamna, bela
MODEL: Cross 12-KH
Material: wood, poplar
Color: Color: dark, white
4 MODEL: Krst 14-KH
7 MODEL: Piramida 55/PHD
8 MODEL: Piramida 55/PHD
MODEL: Headstone (pyramid) 55/PHD (with rose)
Material: wood, poplar, oak
Decoration: carving, whitout
carving
Color: dark, bright
MODEL: Headstone (pyramid) 55/PHD (with palm)
Material: wood, poplar, oak
Decoration: carving, whitout
carving
Color: dark, bright
(rezbarena ruža)
Materijal: drvo, topola, hrast
Dekoracija: rezbarija, bez
rezbarije
Boja: tamna, svetla
Materijal: drvo, hrast
Boja: tamna, natur
MODEL: Cross 14-KH
Material: wood, oak
Color: Color: dark, natur
5 MODEL:
Krst Svetosavski
(rezbarena palma)
Materijal: drvo, topola, hrast
Dekoracija: rezbarija, bez
rezbarije
Boja: tamna, svetla
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: tamna, svetla
MODEL:
Cross Saint Sava
Material: wood, poplar, oak
Color: dark, bright
9 Držač krstova
Cross stand
6 MODEL:
Reformatska tabla
Materijal: drvo, topola, hrast
Boja: tamna
MODEL:
Calvinistic board
Material: wood, poplar, oak
Color: dark
18
9
10
10 Električni svećnjak
Electric candle
1
Model: Odar
Materijal: drvo, hrast
Dekoracija: rezbarija, filung
Boja: svetla, tamna
Dimenzije: 2290x850x750
Catfalque table
Material: wood, oak
Decoration: carving, oak
filler
Color: bright, dark
Dimension: 2290x850x750
1
2
2
Limeni uložak za sve
vrste sanduka
Materijal: pocinkovani lim,
sa prozorom
Metal insert for all
casket
3
Material: zincked metalplate with window
3
Limeni transportni
sanduk
Materijal: metalna, pocinkovani lim
Dimenzije: 2260x550x520
Material: metal, zinckedmetal
Dimension: 2260x550x520
4
4 Kolica za prevoz
mrtvačkog sanduka
Rig for cascets
5
5
Kolica za prevoz
venaca
Cart for wreath and
flower
NAPOMENA:
-Svi osnovni modeli sanduka mogu se, po zahtevu,
tapacirati sa sledećim garniturama:
Gar./H (bela boja)
Gar./H u boji (staro zlato, lešnik)
Gar./D (bela boja)
Gar./HD (bela boja)
Gar./HD/U (bela boja)
-Na tipskim sanducima se mogu, po zahtevu, raditi
rezbarenja na poklopcu sanduka i to:
KS (krst Svetosavski ili katolički)
R (ruža velika)
-U ponudi imamo i limene uloške za urne.
A.D. „USLUGA”
Edvarda Kardelja 12.
24300 Bačka Topola
Vojvodina, Srbija
GPS:
45° 48’ 44.88’’
+19° 37’ 42.99’’
Tel: 00381-24-715-329
Fax: 00381-24-715-432
E-mail: [email protected]
[email protected]
Design by
.rs
http://www.usluga.co.rs
Download

Kliknite na sliku dabi ste skinuli katalog proizvoda.