Örgüt Yönünün Belirlenmesi
1) Dış Çevre Analizi
Uzak Çevre (PEST)
Yakın Çevre (5 GÜÇ)
Pazar Potansiyeli
VİZYON
MİSYON
3) Stratejik Alternatifleri
Hangi Temelde
Hangi Yönde
Nasıl
2) İç Çevre Analizi
Vizyon, Misyon, Değerler
Değer Zinciri
Temel Yetkinlikler
7 S
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
VİZYON-MİSYON-STRATEJİ
VİZYON – Nereye doğru gidiyoruz / Biz nerede olmalıyız
MİSYON
– Biz neyi başarmak için varız?
STRATEJİ – Bunu hangi yolla başarabiliriz?
ORGANİZASYON – Nasıl bir yapı kullanacağız?
YARAR - Hedefe varmanın getireceği ödüller nelerdir?
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
Müşteriler
(Kaliteli/ucuz
Ürün)
Sahipler
(Yüksek
Kar)
Çalışanlar
(Yüksek
Ücret)
Yöneticiler
Tedarikçiler
(Yüksek
Fiyat)
Kamuoyu
(Sosyal
Fa yda)
Yüksek Maaş
Örgütün
Paydaşları
Finansörler
(Yüksek
Faiz)
Yerel
Yönetim
(Sosyal
Ekonomik
Fayda)
Devlet
(Yüksek
Vergi)
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
“Geldikleri gibi giderler” M. Kemal
“Bence dünyada sadece 5000 bilgisayara ihtiyaç
olacak” IBM CEO’su
Vizyon
• Nereye gitmek istiyoruz?
• Bu bağlamda…
– Gelecek için yol haritası
– Uzun dönemli bir yol
– Firma için güçlü bir kimlik
oluşturulur…
•
Etkili bir vizyonun özelliği örgüt üyelerinde şevk yaratması ve bu şevke bağlı
olarak
•
‘en iyiyi, en fazlayı, en güzeli’ talep etmesidir.
•
‘En kaliteli ürün, en büyük pay, en iyi hizmet’ gibi ifadelerle üyelerinde bir
‘başarı’ ve ‘gerçekleştirme’ duygusu oluşturur.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
Vizion
“IBM’in şu anda en son ihtiyaç duyduğu
şey bir vizyondur” (Haziran 1993)
IBM’in hemen şimdi en çok ihtiyaç
duyduğu şey bir vizyondur” (Mart 1996)
-- Louis V. Gerstner, Jr., CEO, IBM Corporation
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
Müşteriler
Ürünler
Hizmetler
Pazarlar
Teknoloji
Çalışanlar
Misyon
Öğeleri
Büyüme
Kar
Kamuoyu
İmajı
Kendini
Tanımlama
Felsefe
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
ANADOLU GRUBU
GRUP VİZYONU
Anadolu Grubu, 2000’li yıllarda varlığını
sürekli kılacak vizyon olarak; "Anadolu’yu
Dünyaya, Dünyayı Anadolu’ya Bağlayan
Yıldız" olmayı benimsemiş ve son yıllardaki
tüm girişimlerini ve yapılanmasını bu vizyon
doğrultusunda gerçekleştirmiştir.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
•Koleksiyon
Vizyon: ‘İnsanların daha iyi ortamlarda
varolabilmeleri için sağlam, dayanıklı, işlevsel,
seçkin, özgün ürünler tasarlamak, dünya
pazarına sunmak, tasarımı ulaşılabilir kılmak,
çizgi ve tarz olarak öncü, Pazar payı olarak ilk
10’da olmak’.
•Marshall Boya
Vizyonumuz: Değerlerimiz, bilgimiz ve
çalışanlarımızla; toplumun, müşterilerimizin ve
tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın
memnuniyetini sağlayarak iç pazarda ve
ihracatta lider bir boya firması olmaktır.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
VİZYON
• TEI, Havacılık Endüstrisi’ne (ayrıcalıklı) yüksek kalitede
ürün ve hizmet sunan, dünya çapında bir üreticidir…
• Çalışanlarımız daima işin sahibi, sorumluluğu ve bilinciyle
düşünerek, müşteri beklentisini aşan yeni metodlar
üretmek yoluyla, TEI’nin geleceğine katkıda
bulunmaktadır...
• Dünya çapında bir şirket olmaya devam ederek yüksek
kalitede, rekabet edebilir bir üretici olmak; pazardaki tüm
müşterilere uçak motoruyla ilgili hizmet ve destek
vermek...
• Sektörde söz sahibi olabilmek amacıyla, ülkemizdeki varlık
ve kaynakları, optimum düzeyde kullanmak...
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
ATA YATIRIM
VİZYON
(TÜSİAD-KALDER 1997 Kalite Ödülü)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Türkiye
sermaye piyasalarında; menkul kıymet alım /
satım aracılığında, portföy yönetiminde,
kurumsal finansmanda ve müşterilerimize bu
konularla ilgili hizmet / ürün sunmada
dünyanın en iyi aracı kuruluşu olacak.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
ADEL KALEMCİLİK
VİZYON (1998 TÜSİAD - KALDER KOBİ Dalında Büyük Ödülü)
Anadolu Grubu'nun "Anadolu'yu Dünya'ya ve Dünya'yı Anadolu'ya
bağlayan Yıldız olmak" vizyonu çerçevesinde dış ülkelerde üretim
tesisleri, ticari şirketleri ve ortakları olan Türkiye'nin en büyük Kırtasiye
Grubu olmak.
MİSYON
Toplam Kalite Yönetimini yaşam biçimi olarak benimseyen, bütün
çalışanlarının, müşterilerinin, ortaklarının ve tedarikçilerinin
mutluluğunu sürekli ve tam olarak sağlamayı ortak sorumluluk anlayışı
içinden kabullenen, sürekli bir gelişim, yenilikçilik ve verimlilik anlayışı
ile teknolojinin tüm imkanlarını müşterilerinin ve toplumun yararına
sunmayı amaç edinen, insan, çevreye ve topluma saygılı olmayı ve
katkıda bulunmayı içtenlikle benimseyen bir politikadır.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
BORÇELİK
VİZYON
(2001 TÜSİAD - KALDER Büyük Ödülü)
Attığımız her adımda farkı yaratmaktaki öncülüğümüzü
sürdürerek müşteri bağlılığını çelikleştirecek ve 2005 yılında
% 30 pazar payı hedefimize varacağız.
MİSYON
Ekonomik karlılığı hedefleyen bir şirket olarak
hissedarlarımıza,
Tercih edilen bir marka olarak müşterilerimize,
Doğal kaynakları verimli kullanarak geleceğimize,
Toplumsal sorumluklarımızı yerine getirerek ülkemize
değer katacağız.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
DOĞAN HASTANESİ
(TÜSİAD-KALDER 1999 KOBİ Kalite Ödülü Finalisti)
MİSYON
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici
uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da
kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk
ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman
kadrolarımız ile sunmaktır.
VİZYON
Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi
ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile
hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve
bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu
olmaktır.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
AYGAZ
(2001 TÜSİAD - KALDER Büyük Ödülü)
VİZYON
Tüm kaynaklarımızı yöneten stratejik avantajımız
olarak gördüğümüz insan kaynağımızın,
memnuniyet ve bağlılığını kuracağımız sistem ve
uygulamalar ile en üst düzeyde tutarak
“Türkiye’nin çalışılmak için en çok tercih edilen
şirketi” olmaktır.
MİSYON
Yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve
verimli bir Aygaz ekibinin sürekliliğini sağlamak
için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek
vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan
kaynakları sistemlerini kurmaktır.
Örgüt Yönünün Belirlenmesi
• Koleksiyon
• Misyon: ‘Koleksiyon, kurduğu ortamlar ve sunduğu
yaşam tarzıyla daha iyi bir dünya için çalışır’.
• Marshall Boya
• Misyonumuz:
• Sürekli gelişme anlayışıyla, bilgi ve teknolojimizle, ürün
ve hizmetimizi, değişen toplumun değişen beklentilerine
uygun hale getirmek,
• Müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmak ve
sunduğumuz yaratıcı hizmet ve çözümlerle başarılarını
desteklemek,
• Çevre ve topluma karşı sorumluluklarımızı eksiksiz olarak
yerine getirmek,
• Tüm çalışanlarımızı teşvik etmek ve başarılarını
ödüllendirmek yoluyla da potansiyellerinden azami
ölçüde yararlanmak,
• Varlıklarımızın değerini artırmak, ortaklarımız ve
yatırımcılar için çekiciliğimizi ve güvenilirliğimizi
Download

Örgüt Yönünün Belirlenmesi