TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ
2013 FAALİYET RAPORU
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İŞBİRLİKLERİMİZ
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı
Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı
Ortadoğu Kalite Organizasyonu (MEQA) Kurucu Üyesi
The Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Türkiye’de İmzalayan İlk Kuruluş
Turquality’nin Akredite Ettiği Kalite ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
İÇİNDEKİLER
2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ ................................................................................................... 1
2013 YILININ ARDINDAN........................................................................................................... 4
KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ........................................................................................... 6
KalDer YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ.......................................................................................... 7
KalDer DENETİM KURULU ÜYELERİ............................................................................................ 7
KalDer ETİK KURUL ÜYELERİ...................................................................................................... 7
ORGANİZASYON ŞEMAMIZ........................................................................................................ 8
KalDer ÇALIŞANLARI.................................................................................................................. 8
KalDer STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI................................................................................ 13
ÜYELİK..................................................................................................................................... 16
ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH)............................................................................................. 22
REHBERLİK HİZMETLERİ........................................................................................................... 26
DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ ............................................................................................... 27
MÜKEMMELLİK AŞAMALARI PROGRAMI................................................................................ 27
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ ........................................................................................... 29
EĞİTİMLER............................................................................................................................... 31
KalDer PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ ............................................................................... 40
TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ (TMME).............................................................. 41
ETKİNLİKLERİMİZ..................................................................................................................... 44
İLETİŞİM ARAÇLARIMIZ............................................................................................................ 54
ULUSAL YAPILANMA (ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER)............................................................... 61
ANKARA ŞUBE.......................................................................................................................... 61
BURSA ŞUBE............................................................................................................................ 64
ESKİŞEHİR ŞUBE....................................................................................................................... 67
İZMİR ŞUBE.............................................................................................................................. 69
DOĞU MARMARA TEMSİLCİLİĞİ.............................................................................................. 72
TRAKYA VE KAYSERİ TEMSİLCİLİKLERİ...................................................................................... 73
Baskıya Hazırlayan : Sanem Sümer - KalDer Üyelik Yöneticisi
Basım Tarihi
: Nisan 2014
Basım Yeri
: MatbaaNet
MİSYONUMUZ
Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak
VİZYONUMUZ
Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam
düzeyine ulaştırmak amacı ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş,
rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmak
DEĞERLERİMİZ
•
•
•
•
Güvenilir Olmak
İnsana Saygı
Sürekli İyileştirme
Gönüllülük
Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir.
Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir...
Mustafa Kemal Atatürk
2013 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Değerli KalDer Üyeleri,
Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz Türkiye
Kalite Derneği için, 2013 yılı vizyon ve misyonumuz doğrultusunda
verimli ve başarılı bir yıl olmuştur.
Çalışma planımızın üç ana unsuru olan Coğrafi ve Sektörel yayılım ve
üyeleri bir araya getirecek katma değer yaratacak daha fazla ortam
yaratma çalışmalarının planları yapılmıştır. 2010 yılı içinde ilk açılım
ile ilgili çalışmalara başlanmış ve 2013 yılında da devam edilmiştir.
KalDer’in şubeleri dışında Doğu Marmara, Trakya ve Kayseri’de
temsilcilikler oluşturulmuştur. KalDer’de ilk defa Şube ve Temsilcilik
aksiyonlarını da içeren “2023 KalDer’’ Projemizin bir parçası olarak
2014-2016 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
2013 yılında KalDer’e 75 yeni tüzel üye katılarak toplam tüzel üye sayısı 910’a, toplam bireysel üye sayısı
ise 361’e ulaşmıştır. Tüm üyelik kategorilerin toplamında (tüzel üye temsilcileri, kurumu temsilen bireysel
asıl üyeler, bireysel asıl üyeler ve GençKal grubu üyeleri) üye sayımız 2.104 olmuştur.
2013 yılı GençKal çalışmalarında planlı bir yayılım sürecinin başladığı yıl olmuştur. Geziler, paylaşım ve
bilgilendirme toplantıları, seminerler düzenlenmiştir. GençKal’da Merkez ve şubelerimizde ciddi bir
yapılanma başlatılmıştır.
Ulusal Kalite Hareketi (UKH) üye sayısı 2011 yılı sonunda 478 üye kuruluştan, Aralık 2013’de 565 üye
kuruluşa ulaştı. Bu kuruluşlar Ulusal Kalite Hareketi gelişim planları dahilinde Eğitimler, Özdeğerlendirme,
Dış Değerlendirme ve sonrasında Mükemmellik Aşamaları ve Ulusal Kalite Ödülü süreçlerine dahil olarak
hizmetlerimizden etkin biçimde yararlandılar.
2013 yılında Mükemmellik Aşamaları Programlarına katılan kuruluşlarımız da büyük bir başarı kazandı ve
11 Kararlılık ile 20 Yetkinlik olmak üzere toplam 31 kuruluş belge aldı. Böylece 2003 yılından bu yana belge
alan kuruluş sayısı Kararlılık sürecinde 81, Yetkinlik sürecinde 138 olup toplam 219 kuruluşa ulaşılmıştır.
Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne başvurular, 2012 yılında 10 kurum ve kuruluş olarak gerçekleşti. 2013
yılında ise toplam 9 başvuru olmuş, bunlardan 1 tanesi Mükemmellikte Süreklilik olmak üzere toplam 81
ödül verilmiştir. Bu yıl, Aras Kargo Genel Müdürlüğü ve Method Research Company Türkiye Mükemmellik
Ödülü’nü, Tarsus Belediyesi Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü, Sakarya Üniversitesi ise Türkiye
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü kazandı.
Bugüne kadar Türk kuruluşları tarafından 8’i Büyük, 13’ü Başarı olmak üzere toplam 21 EFQM Mükemmellik
Ödülü kazanılmıştır. Ayrıca EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nde geçen yıl Nilüfer Belediyesi “Vatandaşa
Değer Katma” temel kavramı konusunda Başarı Ödülü almıştır. EFQM’de Başarı Ödülü kazanan Nilüfer
Belediyesi’ni ve Türkiye’de ödül kazanmış tüm kuruluşlarımızı bir kez daha kutlarım.
Aynı zamanda Ödül kazanan kuruluş temsilcileri ve KalDer Heyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından
Çankaya Köşkü’nde kabul edildi. Ödül kazanmış kuruluşları kutlayan Gül, bu sürecin çok önemli olduğunu
ifade ederek, yönetim kalitesinin yükseltilmesinin önemini vurguladı.
KalDer, misyonunu yaygınlaştırmak amacıyla 1992’den bu yana İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa
1
ve Eskişehir’de kurduğu şubeler ile eğitim faaliyetlerine ayrı bir ivme kazandırmayı başarmış; bugüne
kadar sürekli geliştirilen standartlar çerçevesinde 6.317 adet eğitim / çalıştay, toplamda 108.261 kişi ile
gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar gururumuzdur.
22. Kalite Kongresi’nin ilk günü 11 Kasım 2013 tarihinde 17 farklı konu başlığında çalıştaylar gerçekleştirildi.
Bu çalıştaylara, 188 kişi katıldı.
Üniversiteler ile işbirliği kapsamında önemli bir girişim Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
(BÜYEM) ve Okan Üniversitesi ile yapılan protokoldü. BÜYEM ile “Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı”
başlığı altında, 2012 ve 2013 yıllarında kuruluşlarda yönetici ve yönetici adaylarına yönelik mükemmellik
kavramlarının esas alındığı 147 saatlik yeni bir sertifika programı gerçekleştirildi.
KalDer ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile Yönetim Kalitesi Geliştirme
Programı’nın ikincisi için planlamalar tamamlandı. 11 Şubat- 21 Mayıs 2014 tarihleri arasında 102 saatlik
bir sertifika programı, kuruluşların yönetici ve yönetici adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.
KalDer Eğitim Portföyü, misyonumuz doğrultusunda, tüm kuruluşların rekabetçi ve sürdürülebilir bir
yapı oluşturabilmelerine yardımcı olacak şekilde Mükemmelliğin Temel Kavramları doğrultusunda
şekillendirilmiştir. KalDer eğitimleri yeni dönemde “Mükemmellik Akademisi” adı altında sunulmaktadır.
Kuruluşların mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeleri oluşturan bu kavramlar
mükemmel bir kurumsal kültür için gerekli unsurların esası olarak dikkate alınmaktadır. KalDer tarafından
sunulan eğitimlerde de bu kavramların hayata geçirilmesine yardımcı olacak pek çok konu yer alır.
2005 yılından bu yana KalDer ve KA Araştırma Limited ortak girişimiyle yürütülmekte olan TMME (Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi) projesi, Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterileri ve
vatandaşları nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bunun ileri istatistiksel ve ekonometrik bir model
kullanılarak analiz edilmesine dayanan ulusal, sektörel ve kurumsal bir endeks sistemidir. ACSI-American
Customer Satisfaction Index, Michigan Üniversitesi ve CFI, ABD Ulusal Kalite Merkezi lisansları ve proje
yönetim desteğine sahip TMME programı, başta ABD olmak üzere, Avrupa ve Asya’da birçok ülkede
uygulanmaktadır. 2014 yılı itibari ile ülkemizde 27 sektör ve 120’yi aşkın kuruluş, ACSI/Fornell modeli
ile ölçülmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Kuruluşlara, kendisinin ve rakiplerinin durumunu görme
ve strateji geliştirme fırsatı; ülke yönetimlerine ise ülke sanayinin, ürünlerin ve hizmetlerin gelişme
eğilimi hakkında bilgi sahibi olma ve uluslararası kıyaslama verilerine ulaşma olanağı sağlayan TMME
raporları, 4 ayrı çeyrek sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaştırılmaktadır. 2013 yılı 4. çeyrek sonu
itibari ile kurumsal üyelik işbirligi kapsamında TMME programına katılan marka sayısı en yüksek adede
ulaşmış olup 2013 yılında son 8 yılın en yüksek karlılığı gerçeklesmiştir. Son iki yıldır sektör birincilerinin
ödüllendirildiği Gala Geceleri ile tanınırlılık ve ödüllendirme süreçleri gelişime katkı sağlamıştır.
22 yıldır başarı ile gerçekleştirilen Kalite Kongresi’nde “Mükemmelliği Paylaşmak” ana teması kapsamlı
biçimde işlendi. Toplam 3.043 kişinin katıldığı kongre, 2013 yılında da Avrupa’nın en büyük kalite kongresi
olarak yerini aldı. Son 10 yılın en yüksek memnuniyet oranı 5 üzerinden 4.12 puan ile elde edilmiştir.
Kongre Kapsamında gerçekleştirilen Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi’nin ismi ve yapısı değiştirilerek
Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuarı (KMYS) adı altında Fuar olarak yeniden düzenlenmiştir.
12 Kasım 2013 tarihinde 22. Kalite Kongresi’nin açılışı, ödül partnerimiz olan TÜSİAD’ın Başkanı Muharrem
Yılmaz’la birlikte yapılmıştır. Açılış gününün özel oturum konuşmacısı ise Starbucks International Kurucu
Başkanı Howard Behar olmuştur. Behar, Starbucks’ı bir dünya markası haline getiren ekibin lideri olarak,
liderlik sırlarını katılımcılarla paylaşmıştır.
2
Kongre’nin 2. günü olan 13 Kasım 2013 tarihinde ise 2 özel oturum gerçekleştirilmiştir. İlk özel oturumda
sağlık sektörü açısından çok önemli bir isim olan The Joint Commission Başkanı Dr. Mark Chassin üst
düzey hasta güvenliği için “sağlık sektörünü dönüştürmek” konusunu önemli örnek ve istatistiklerle
birlikte paylaşmıştır.
Ankara’da düzenlenen 14. Kamu Kalite Sempozyumu, İzmir’de gerçekleşen 14. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu, Bursa’da gerçekleşen 11. Kalite ve Başarı Sempozyumu ve Eskişehir’de düzenlenen 12.
Eskişehir Kalite Şöleni ile yurdumuzun değişik köşelerine mükemmellik kültürünü taşıdık. Bu etkinliklerin
üstün profesyonellik anlayışıyla düzenlenmesinde emeği geçen tüm Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube
çalışanları ve katkıda bulunan tüm kalite dostlarına teşekkür ederiz.
2013 yılı medyada KalDer’in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya ilişkileri çerçevesinde
onlarca saatlik röportajlar, toplam 1.026 dakikalık canlı yayınlar ve özel haber çalışmaları yaptık. Yerel ve
ulusal dergi ve gazetelerde 2013 yılında toplam 1.300 adet haberimiz yer almıştır. Yayınlanan haberlerde
tek bir olumsuz haber çıkmamıştır. KalDer’in marka değeri ve tanınırlığı yükselmiştir.
KalDer bilgi birikimini sınırlar dışına taşımaktadır. Ulusal İşbirliği Ortağı olduğumuz EFQM ile toplantılar
organize edilmiş olup, 2016 yılında EFQM Avrupa Kalite Ödül Töreni’nin Türkiye’de düzenlenmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca kurucu üyesi olduğumuz Ortadoğu Kalite Birliği’nin (MEQA) kalite konferansına
katılım gösterilmiş, “Türkiye’de Kalite Hareketi” anlatılmıştır. Yeni dönemde ise KalDer eski Genel Sekreteri
Hakan Kilitçioğlu MEQA’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, misyonumuz çerçevesinde, başta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve
diğer paydaşlarımızdan aldığımız güçle 2013’de başarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. Mükemmellik
yolculuğunda KalDer’de gelinen nokta tüm üye ve gönüllülerimizin eseridir. Geçmiş yıllarda sadece
İstanbul’da gerçekleştirilen Kazananlar Konferansı 2012 ve 2013 yıllarında Anadolu’da KOBİ’lerin ağırlıklı
olduğu Adana, Antalya, Denizli, Konya, Düzce, Kocaeli, Samsun, Uşak, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kayseri gibi
şehirlerde sempozyum, deneyim paylaşımı ve çeşitli etkinliklerle yayılım sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu vesile ile başta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer’e özveri ile hizmet veren Yönetim Kurulu
Üyelerimize, Şube Yönetim Kurullarımıza, tüm KalDer çalışanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm
sosyal paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
KalDer, üyelerinden ve paydaşlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının
şekillendirilmesinde görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir.
Saygılar sunuyorum.
A.Hamdi Doğan
KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı
3
2013 YILININ ARDINDAN...
Değerli Üyelerimiz ve Kalite Gönüllüleri,
Türkiye’nin en itibarlı sivil toplum kuruluşu olan KalDer,
2013 yılında misyonuna paralel ulusal alanda mükemmellik
kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet
gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
amacıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.
KalDer’in bu misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda
şekillendirilen “Yol Haritamız” yani stratejik planlarımız, 20142016 yılları için tüm paydaşların katılımıyla şekillendirilerek,
merkez, şube ve temsilciliklerimizi kapsayacak şekilde eşgüdümlü hazırlanarak hayata geçirildi.
Sivil toplum kuruluşlarının temel amaçları, misyonları doğrultusunda topluma sosyal fayda sağlamaktır. Bu
nedenle STK’lar, stratejik planlamalarını yaparken kârlılığı en üst düzeye çıkarmak gibi finansal performans
hedeflerini öncelikli hedefler olarak kullanmazlar. Fakat STK’lar da özel işletmeler gibi “sürdürülebilirlik”
ve temel gayelerine ulaşabilmek için finansal performanslarını da iyi planlamalı ve takip etmelidir, bakış
açısıyla stratejik planlamamızı tüm bileşenleri kapsayacak şekilde hazırlayıp hayata geçirdik.
2013 yılında siz değerli KalDer üyeleriyle daha içiçe, daha interaktif bir iletişimi hayata geçirmeye çalıştık.
Yıl boyunca KalDer mevcut üyelerine ve potansiyel üye olabilecek kuruluşlara yüzlerce firma ziyareti
gerçekleştirdik. Aramıza yeni katılan üyelere yeni bir KalDer geleneği yaratmak üzere üyelik sertifikalarıyla
birlikte “Aramıza Hoşgeldiniz” ziyaretleri gerçekleştirdik. 2013 yılında teknolojik iyileştirmeler kapsamında
hayata geçirdiğimiz CRM programımızla birlikte tüm üyelerimizin bilgilerini güncelleyip, üyelere yönelik
aktiviteleri ve bilgileri sistematik bir kurumsal hafıza yaratmak üzere kayıt altına aldık. Üye sayımızı
arttırmak üzere farklı platformlarda çok yoğun şekilde KalDer tanıtım etkinlikleri düzenledik.
Geleceğe yatırımız olarak adlandırdığımız genç üniversite öğrencilerinden oluşan GençKal grubu ile sene
içinde bir çok aktivite düzenledik. Çeşitli üniversitelerin davetlisi olarak seminerlere katıldık. GençKal
üyesi öğrencilerimizin katılımıyla Viko Elektronik ve Brisa A.Ş.’ye teknik geziler düzenledik. Marmara
Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz, değerli KalDer gönüllüleri ve eğitmenlerinin desteğiyle
gerçekleşen ve iki ay süren Genç Liderler Akademi Programı vasıtasıyla, üniversiteli üyelerimizin
zihinlerinde kalite kavramının oluşmasına yardımcı olduk. GençKal aktivitelerini yeni dönemde artırarak
devam ettirmeyi planlıyoruz.
KalDer’in tanıtımlarında mevcut basılı, görsel medyanın yanında dijital pazarlama faaliyetlerine de ağırlık
vererek sosyal medya hesaplarımızda (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google + vb) etkinliklerimizi
güncel ve etkin paylaştık. Bu platformlarda takipçi sayımızı arttırmak için kampanyalar düzenledik. Tüm
bu tanıtım faaliyetleri sonucunda yerel ve ulusal basın, internet haberlerinin tamamının olumlu olması
KalDer markasına değer katmıştır.
Bu yıl “Mükemmelliği Paylaşmak” temasıyla düzenlediğimiz, Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim
Sistemleri Fuarı ile zenginleştirdiğimiz Kalite Kongresi’nde uluslararası konuşmacıların sayısı ve farklı
bakış açıları, kongre katılımcı sayısını ve memnuniyet oranını son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştır.
2013 yılında yeni stratejik ve operasyonel işbirlikleri ile KalDer’in hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği
arttırılmıştır. Strateji Yönetimi alanında Türkiye’nin önde gelen danışmanlık şirketlerinden olan Ironman
Consulting, teknoloji ortağı QPR Software OYJ ile birlikte Strateji Odaklı Yönetim alanında 3 yıllık çözüm
4
ortaklığı anlaşması yaptık. Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuarı için Globus firmasıyla,
CRM yazılım programı için Akkarınca firmasıyla, Yönetim Kalitesi Geliştirme sertifika programı için Boğaziçi
Üniversitesi’yle ortak çalışmalarımız bu örneklerden bazılarıdır.
Aynı zamanda uluslararası işbirliklerimiz kapsamında EFQM, ASQ ve MEQA ile ilişkilerimizi ziyaretlerle,
karşılıklı etkinliklerde konuşmacı olarak yer alarak, partner toplantılarına katılarak derinleştirip
güçlendirdik. KalDer Merkez ekibindeki yetkin ve deneyimli profesyonellerimizin özverili katkılarıyla
ve EFQM ile ortak çalışmalar sonucunda Mükemmellik Modeli’nin 2013 versiyonu hazırlanarak tüm
paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Geleceğe yönelik olarak da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz, Cumhuriyetin 100. yılında
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarını çağdaş yaşam
düzeyine ulaştırmaya; Türkiye’nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi
kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Bu amaca yönelik olarak yapılacak faaliyetlerde tüm KalDer gönüllülerinin içtenlikle destek vereceğine
inancımız tamdır.
Sonuçta, varlığından, itibarından ve yarattığı etki gücünden daha fazla gurur duyacağımız daha etkin ve
güçlü bir KalDer hedeflemekteyiz.
Sevgi ve saygılarımla,
Akın Alıkçıoğlu
KalDer
Genel Sekreteri
5
KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı
A.Hamdi Doğan
Baykal Teknoloji Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yılmaz Bayraktar
Tüpraş A.Ş
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dr. Hasan Kuş
Anadolu Grubu / Acıbadem Üniversitesi
Yönetim Kurulu Sayman Üye
M. Emin Direkçi
KalDer Bursa Şb. / İnonova Mühendislik
Yönetim Kurulu Üyesi
Ata Selçuk
Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal Aslan
İGDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Elbay
Maysan Mando A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Erhan Baş
Bilim İlaç A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahir Altan
KalDer Ankara Şb. / SAAB International
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Öker
Kordsa Global A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Lami Yağcılarlıoğlu *
Bosch San.ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Remzi Örnek *
Assan Alüminyum A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Görgün Özdemir
Otokoç
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Funda Şerifoğlu
T.C. Düzce Üniversitesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kaplan
KOSGEB
Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Boydak
İstikbal Mobilya
Yönetim Kurulu Üyesi
Fügen Toksü
TÜHİD
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Ünal
KalDer İzmir Şb. / Soyak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. A. Burak Erdinç
KalDer Eskişehir Şb.
Yönetim Kurulu Üyesi
Beste Gücümen
PWC Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Mehmet Dudaroğlu
TAYSAD
Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Ünal
Viko Elektrik Ve Elektronik A.Ş.
* 2014 yılında Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.
6
KalDer YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Yürütme Kurulu Başkanı
Akın Alıkçıoğlu
KalDer Merkez
Yürütme Kurulu Üyesi
Aysun Telek
KalDer Ankara Şubesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Aykan Kurkur
KalDer Bursa Şubesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Salih Yalçın
KalDer Eskişehir Şubesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Ebru İlikli
KalDer İzmir Şubesi
Yürütme Kurulu Üyesi
Tamer Tok
Yünsa Yünlü San.Ve Tic.A.Ş.
Yürütme Kurulu Üyesi
Necati Bülent Hakoğlu
Polisan Holding
Yürütme Kurulu Üyesi
Azmi Yarımkaya
Yürütme Kurulu Üyesi
Şükrü Aktaş
Tüpraş
Yürütme Kurulu Üyesi
Kadir Akbaş
Irmak’s Eğitim ve Danışmanlık
KalDer DENETİM KURULU ÜYELERİ
Denetleme Kurulu Başkanı
Ayhan Korgavuş
Özünver Kauçuk Ltd. Şti.
Denetleme Kurulu Üyesi
Hilal Erdinç
Başkent Ünv. Özel Ayşe Abla Okulları
Denetleme Kurulu Üyesi
Sinan Polater
Polater Danışmanlık
Denetleme Kurulu Üyesi
Meral Soyak
SYK Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
Denetleme Kurulu Üyesi
Aydan Bilgel
Mars Lojistik A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi
Ayşen Barış
Kocaeli Sanayi Odası
KalDer ETİK KURUL ÜYELERİ
Etik Kurul Başkanı
A.Hamdi Doğan
KalDer
Etik Kurul Üyesi
Turgut Yıldız
TNT Express
Etik Kurul Üyesi
Murat Hocalar
Tat Konserve Sek Süt İşletmesi
Etik Kurul Üyesi
Lütfi Ensari
Yönetişim Yönetim Danışmanlık
7
ORGANİZASYON ŞEMAMIZ
KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI
8
KalDer MERKEZ, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞANLARI - 2013
Merkez
AKIN ALIKÇIOĞLU
AYŞEGÜL KURT
BERÇİN GÜN
BURAK OLKUN
GENEL SEKRETER
MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ
GELİŞİM VE EĞİTİM DİREKTÖRÜ
KONGRE VE ETKİNLİKLER
YÖNETİCİSİ
DİNÇER ÖZBERBER
GÖZDE DEMİR
GÖRKEM ERKUŞ
MURAT SERİN
BİLGİ İŞLEM UZMANI
DERNEK ASİSTANI
TMME VE İŞ GELİSTİRME
DİREKTÖRÜ
LOJİSTİK GÖREVLİSİ
NESLİHAN CİNGİ
NEZAHAT EREN
PINAR YENİAYVAZ
ŞENNUR AKIN
KURUMSAL İLETİŞİM
YÖNETİCİSİ
EĞİTİM YÖNETİCİSİ
KONGRE VE ETKİNLİKLER
UZMANI
EĞİTİM UZMANI
9
SABRİ BÜLBÜL
SANEM SÜMER
ORHAN ARGON
TÜLAY GÜDER
ÜYELİK VE UKH YÖNETİCİSİ
ÜYELİK VE UKH UZMANI
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
/ SATINALMA YÖNETİCİSİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE
GENEL SEKRETER ASİSTANI /
DOĞU MARMARA TEMSİLCİLİĞİ
YETKİLİSİ
ZEYNEP GENÇ
ZÜLAL KIZILTAŞ
BÜTÇE VE GENEL MUHASEBE
UZMANI
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
SEKRETERİ /
MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
VE DIŞ DEĞERLENDİRME
YÖNETİCİSİ
2014 Yılı İtibariyle KalDer Merkez’de Aramıza Katılan Çalışanlarımız
KADİR GİRAY
SELDA PARLAK
SALİH YALÇIN
TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİSİ
MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ
KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
YÖNETİCİSİ
10
2014 Yılı İtibariyle KalDer Merkez’de Görevleri Değişen Çalışanlarımız
BERÇİN GÜN, “TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ SEKRETERİ” olarak
GÖRKEM ERKUŞ aynı ünvanla “TÜM ÜYELİK SÜREÇLERİNDEN SORUMLU” olarak
NEZAHAT EREN, “İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM YÖNETİCİSİ” olarak
SABRİ BÜLBÜL, “GELİŞİM VE EĞİTİM DİREKTÖRÜ” olarak
SANEM SÜMER, ”ÜYELİK YÖNETİCİSİ” olarak
MURAT SERİN, “LOJİSTİK VE SATINALMA GÖREVLİSİ” olarak
yeni görevleriyle çalışmalarına devam edeceklerdir.
Ankara Şube
AYSUN TELEK
SENEM DEMİRDAMAR
EMRE TURNA
ERKAN AKBABA
ANKARA ŞUBE GENEL SEKRETERİ
PROJE VE GELİŞİM YÖNETİCİSİ
PROJE VE GELİŞİM YÖNETİCİSİ
PROJE VE GELİŞİM YÖNETİCİSİ
Bursa Şube
D. AYKAN KURKUR
EBRU YALÇIN
ARZU ÖZEL
MERVE ÖNDER
BURSA ŞUBE GENEL SEKRETERİ
KALİTE ÖDÜLÜ / ULUSAL
KALİTE HAREKETİ / UZMANLIK
GRUPLARI YÖNETİCİSİ
SEMPOZYUM VE ÜYELİK
YÖNETİCİSİ
EĞİTİM VE MUHASEBE
SORUMLUSU
11
Eskişehir Şube
FARUK GÜLEN
OĞUZHAN BALCI
GENEL SEKRETER
ÜYELİK VE ETKİNLİK
SORUMLUSU
İzmir Şube
EBRU İLİKLİ
AYLİN PAKSOYLU
EĞİTİM / ULUSAL KALİTE
HAREKETİ / KALİTE ÖDÜL
SORUMLUSU
ÜYELİK / ETKİNLİK / TANITIM /
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
2014 Yılı İtibariyle KalDer İzmir Şubesi’nde Aramıza Katılan Çalışanımız
FİLİZ SAPCI
EĞİTİM VE ÜYELİK SORUMLUSU
2014 Yılı İtibariyle KalDer İzmir Şubesi’nde Görevleri Değişen Çalışanlarımız
EBRU İLİKLİ, “GENEL SEKRETER VEKİLİ “olarak
AYLİN PAKSOYLU, “ETKİNLİK VE TANITIM SORUMLUSU”olarak
yeni görevleriyle çalışmalarına devam edeceklerdir.
12
KalDer STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI
2013 yılı KalDer Stratejik Planlama süreci için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yıllardan beri
uygulanan stratejik planlama süreç yaklaşımının kapsamlı olarak gözden geçirilerek, kurumsal karnenin
oluşturulması ve izlenmesi için bir yazılımın devreye alınması ile süreç etkinliği ve verimliliğinin büyük
ölçüde artırılması için önemli bir adım atılmıştır.
“QPR Metrics” olarak adlandırılan bir kurumsal karne modeli, Finlandiya kökenli bu yazılımın Türkiye
mümessili ve çözüm ortağı olan Ironman Consulting Firması ile yapılan bir işbirliği ile KalDer bünyesinde
2014 yılından itibaren fiilen yaşama geçirilmesi için tüm çalışmalar tamamlanmıştır.
Çalışma boyunca Ironman Consulting Stratejik Planlama Çalışması danışmanlığı ve moderatörlüğü
görevini de üstlenerek çalışmanın öngörülen sürede ve beklenen etkinlikte gerçekleştirilmesine destek
vermiştir.
KalDer 2014 Stratejik Planlama Çalıştayı
13 Eylül 2013 tarihinde Ironman Consulting moderatörlüğünde gerçekleştirilen KalDer 2014 Stratejik
Planlama Çalışmasına, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Merkez ve Şube Genel Sekreterleri ile KalDer
Profesyonel Yöneticileri katılmış, SWOT analizi sonuçları üzerinde durularak 2014 yılına ilişkin öngörüler
değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonunda aşağıdaki başlıklar altında çalıştay çıktıları ortaya konarak KalDer bünyesinde Yönetim
Kurulları, Merkez Yürütme Kurulu ve tüm çalışanlar ile paylaşılmış ve görüş alınmıştır.
•
•
•
•
•
Gözden Geçirilmiş KalDer Misyon, Vizyon ve Değer İfadeleri
KalDer SWOT Analizi Sonuçları
KalDer 2014-2016 Yılı Temel Stratejileri
KalDer 2014-2016 Yılı Temel Stratejilerin 4 Boyutta Strateji Haritası
Stratejilere Yönelik Temel Performans Göstergeleri
2014 yılına ilişkin Stratejik hedeflerin ve KPI’ların belirlenmesinde, 2013-2015 Dönemi Stratejik Planlama
çalışmasında olduğu gibi, en önemli girdi kaynaklarından biri 2012 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen
KalDer Dış Değerlendirme çalışmasının sonuçları dikkate alınmıştır. 2013 yılında yeni bir dış değerlendirme
planlanmadığı için, 2012 Dış Değerlendirmesi Geri Bildirim Raporundaki bulgular doğrultusunda
başlatılan “KalDer 2023 Projesi” kapsamında gerçekleştirilenler ve yapılması beklenenler yeni dönem
Stratejik Planlama çalışmasının önemli girdilerinden biri olarak ele alınmıştır.
Çalışan Memnuniyet Anketi, Üye Memnuniyet Anketi ve KalDer iş hedefleri ve süreç performans
göstergeleri ile ilgili sonuçlar aynı çalışma için ele alınmıştır. Bu çalışmada STEEP analizi yerine, ekonomik
ve sosyal çevre analizi ile stratejik işbirliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
KalDer 2014–2016 Dönemi Strateji Haritası
SWOT çalışması doğrultusunda QPR Yazılımı üzerinde şekillendirilen KalDer 2014–2016 Yılı Strateji
Haritası, KalDer Yönetim Kurullarının görüş ve onayına sunularak tasarlanan şekilde hayata geçirilmesine
karar verilmiştir.
13
KalDer 2014 Yılı Kurumsal Karnelerin Oluşturulması
KalDer’in 2023 yılında ulaşmak istediği konuma gelmesini, yani vizyonunu gerçekleştirmesini mümkün
kılacak ana stratejik hedefler doğrultusunda 2014-2016 dönemine ilişkin stratejiler belirilendikten ve
strateji haritası oluşturulduktan sonraki adımda, bu stratejilere ne ölçüde ulaşılabildiğini ortaya koyacak
Kritik Başarı Göstergeleri netleştirildi. Bunun için, yeni dönemde aynen muhafaza edilen 2013-2015
dönemi startejilerine ilişkin göstergeler gözden geçirildi ve yeni stratejiler için yeni göstergeler belirlendi.
Yapılan çalışma sonunda tüm göstergeler (KPI’lar) QPR yazılımına girilerek KalDer Kurum Karnesinin alt
yapısı oluşturuldu.
KalDer 2014–2015 Stratejik hedeflerini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla belirlenen
KPI’lar iki kategoride ele alınarak kurumsal karneye yansıtıldı.
QPR yazılımı üzerinden beş farklı Kurumsal Karne izlenecektir:
1. Kurumsal Karne: Paydaş, Operasyonel Mükemmellik, Çalışan ve Gelişim, Finansal boyutları
altında yer alan Stratejik Hedeflerin ve bu hedefleri ölçen göstergelerin (KPI) yer aldığı karnedir.
Bu karnede, Merkez + Şubeler + Mevcut Temsilciliklerin hedef ve gerçekleşmeleri konsolide
edilir.
2. Merkez Karnesi: Kurum Karnesi’nin merkeze ait hedef ve gerçekleşmelerinin Paydaş,
Operasyonel Mükemmellik, Çalışan ve Gelişim, Finansal perspektifler altında yer alan stratejik
hedeflerin ve bu hedefleri ölçen göstergelerin takip edildiği karnedir.
3. Şubeler Karnesi: Tüm şubelerin hedef ve gerçekleşmelerinin konsolide edildiği karnedir.
Şubeler Karnesi’nin sonuçları doğrudan Kurum Karnesi’ne yansıtılır.
4. Şube Karnesi: Şubeler Karnesi’nin alt karneleri olan şube karneleri (Ankara, Bursa, Eskişehir,
İzmir) Paydaş, Operasyonel Mükemmellik, Çalışan ve Gelişim, Finansal perspektifler altında
yer alan stratejik hedeflerin ve bu hedefleri ölçen göstergelerin takip edildiği karnedir. Bu dört
şubeye ait karnelerin sonuçları Şubeler Karnesi’ne yansıtılır.
5. İyileştirilmesi Gereken Göstergeler: İçinde bulunulan döneme (yıla) ait karnenin zayıf ve çok
zayıf performansına (turuncu ve kırmızı) sahip, iyileştirilmesi gereken göstergeleri listelenir.
KalDer 2014 Yılı Stratejik Hedeflerinin Yayılımı
KalDer Stratejik Planlama çalışmasının son adımı, stratejik hedeflerin kurumsal karneleri kullanarak
Merkez Birimleri, Şubeler ve Temsilciliklere yayılımının sağlanması ve her birimin kendi faaliyet planlarını
ve bütçelerini oluşturmasıdır. KalDer Stratejik Hedeflerin yayılımında izlenen yolun adımları aşağıdaki
gibidir:
•
•
•
•
•
KalDer stratejik hedeflerinin belirlenmesi,
KalDer stratejik hedeflerine ilişkin KPI’ların gözden geçirilmesi,
KPI’lar için KalDer geneline yönelik tek hedef veya öngörülerin yapılması,
KPI hedefleri ve öngörüleri doğrultusunda merkez ve şubelerin hedeflerinin belirlenmesi,
Üye sayısı, verilecek hizmet miktarı gibi sayısal hedefler için merkez ile temsilcilik tedef
dağılımının yapılması,
• Hedefler üzerinde mutabakat sağlanarak ilgili süreç ve birimlerin hedeflerini ve hedeflerini
gerçekleştirmek için ana planlarının ve bütçelerin çerçevesini oluşturma,
• Faaliyet planları üzerinde mutabakata varılarak faaliyet planlarının ve birim hedeflerinin
çalışanlar bazında bireysel hedeflere indirgenmesi. (Bu noktada stratejik planlama ile KalDer
çalışanlar performans yönetimi (KalDer PYS) çalışması ile bütünleştirilmektedir.)
14
15
MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU
ÜYELİK
2013 yılında, KalDer ailesine 75 yeni tüzel üye ve 38 yeni bireysel asıl üye katılarak, toplam tüzel üye
sayımız 910’a, toplam bireysel üye sayımız ise 361’e ulaşmıştır.
Tüm üyelik kategorilerin toplamında (tüzel üye temsilcileri, kurumu temsilen bireysel asıl üyeler, bireysel
asıl üyeler ve GençKal grubu üyeleri) üye sayımız 2104 olmuştur.
Aramıza katılan yeni üyelerimize mükemmellik yolculuğundaki çalışmalarında başarılar dileriz.
Tüzel Üyelerimizin ölçeklerine göre dağılımı
41%
32%
27%
Büyük Ölçekli
Orta Ölçekli
Küçük Ölçekli
Tüzel Üyelerimizin yapılarına göre dağılımı
81%
15%
4%
Özel
16
Kamu
STK
2013 Yılı Yeni Tüzel Üyelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADA CAM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ADANA SANAYİ ODASI
ADANA TİCARET ODASI
ADANA ÜSAM DERNEĞİ
ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.Ş. (AGDAŞ)
AKSEDEF PLASTİK
ALF KIRTASİYE
BAHÇEŞEHİR OKULLARI
BAKTAT GIDA
BAL ve ARI ÜRÜNLERİ TANITIM ve ARAŞTIRMA
DERNEĞİ
BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL A.Ş.
BAYEK TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
BETZ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİC.A.Ş.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
BURSA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
CAN TEKNİK BİLGİSAYAR
CHASSİS BRAKES INTERNATİONAL OTOM. A.Ş.
CVS MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
ÇANAKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ VE
AKŞAM SANAT OKULU
ÇUBUK BELEDİYESİ
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
DEKOPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
DENİZLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
ELİMKO LTD. ŞTİ
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş
ERA GAYRİMENKUL HİZ. A.Ş.
EREM MEDİKAL ARAŞ. VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞ.
A.Ş.
GLOBUS FUAR KONGRE YÖNETİMİ VE
TANITIM HİZ. LTD. ŞTİ.
HAKAN ÜNAL PLASTİK ÜRÜNLERİ
HEDEF PATENT
IRONMAN CONSULTING (İKİDE BİLGİ SİS.DAN.
VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.)
İLHAN PARSEKER TEKNİK VE END. MES. LİSESİ
KİLİM MOBİLYA KANEPE SAN. VE TİC. A.Ş.
KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KORDON GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
LCW MAĞAZACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
• LUREC KİMYA VE DESTİLASYON SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
• MASS ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. A.Ş.
• MEGE TEKNİK ELEKTRONİK SAN. LTD. ŞTİ
• MERSİN ÜNİVERSİTESİ
• MERT YAZILIM BİLG. ELEKT. SAN. A.Ş. (TREX)
• MİLKAY TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
• MONDİAL MİLAS BODRUM HAVALİMANI
ULUSLARARASI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ ve
YATIRIM A.Ş.
• MUKA METAL
• NİZAMİ MOLLA YÖNETİM SİSTEMLERİ
• O.T.S. OPEN TURİZM SEYAHAT A.Ş.
• ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
• OTO ÇIĞ
• OZON TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş.
• PALAZOĞLU TARIM ALETLERİ SAN.VE TİC.LTD.
ŞTİ.
• PARİSTANBUL TASARIM VE TANITIM LTD.ŞTİ.
• PİDOSAN PLASTİK DOĞRAMA VE İNŞAAT
• REYİL DAN. EĞ. PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
• ROKETSAN
• SANPEY GIDA
• SGK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
• SİMKON TURİZM İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
• SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
• ŞEHİT BİNBAŞI TURGUT CENGİZ TOYTUNÇ
ANAOKULU
• T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
• TARABYABAY TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş.
(THE GRAND TARABYA OTELİ)
• THE OLYMPIAN GROUP TOPRAKÇIOĞLU
TURİZM LTD. ŞTİ.
• TÜRK TİCARET NET
• TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ
BURSA ŞB.
• TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ
• TÜV RHEINLAND ULUSLARARASI
STANDARTLAR SERTİFİKASYON VE DENETİM
A.Ş.
• US BRAINWORKS
• VALEO OTOMOTİV A.Ş.
• YEREL ZAMAN TANITIM VE YAYINCILIK LTD.
ŞTİ.
• YÖN I PVC İNŞ. TAH. LTD. ŞTİ
17
KalDer 2013 CRM PROJESİ
2013 yılında KalDer olarak mevcut Microsoft CRM yapımızdaki iyileştirmeye açık alanlar ve yüksek
maliyetleri analiz edilerek alternatif CRM platformları üzerinde çalışıldı. Dernek yapımıza uygun olacak,
birçok modülü içinde hazırda bulunduracak, sadece merkez değil tüm KalDer şubelerin de kullanabileceği,
yeniliklere açık ve minimum maliyet ile inovasyon özelliklerini barındıran bir sistem bulunarak bu sisteme
başarılı bir geçiş sağlandı. Yeni CRM sistemimiz sayesinde hem maliyetler azaltıldı, hem de verimlilik
yükseldi. Veri tabanlarımız planlı ve sistemli bir şekilde güvenilir bir ortamda konumlandırıldı. SMS,
E-Bülten, Üye Yönetim Paneli gibi harici sistemler gerektiren işlevler, yeni CRM içine entegre edildi ve
tek bir çatı altında tüm şubelerimiz ile birlikte kullanım ayrıcalığına kavuşuldu. Böylece hem zaman, hem
maliyet, hem de performans verimliliğine ulaşıldı.
18
Üye Ziyaretlerimizden Kareler
Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini öğrenebilmek, iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla yapılan ziyaretler
2013 yılında artarak devam etmiştir. Aramıza yeni katılan tüzel üyelerimiz bizzat ziyaret edilmiş, katılım
sertifikaları takdim edilmiştir.
19
Geleceğe Yatırımımız - GençKal
GençKal (Genç KalDer’liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine
sahip üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü bir topluluktur.
GençKal, KalDer’in geleceğe yaptığı en büyük yatırımdır. GençKal üyesi öğrencilerimizin katılımıyla
sürdürdüğümüz aktiviteler 2013 yılında hız kazanmıştır.
Faaliyetlerimizden Bazı Örnekler
•
•
•
•
•
İBB 16. Kariyer Günlerine Katılım - 27 Nisan 2013
Viko Elektrik A.Ş. Fabrika Ziyareti - 30 Nisan 2013
Işık Üniversitesi Seminer Katılımı - 8 Mayıs 2013
Brisa A.Ş. Fabrika Ziyareti - 12 Haziran 2013
Genç Liderler Akademi Programı (Marmara Üniversitesi İşbirliğiyle) – Ekim-Aralık 2013
Genç Liderler Akademi Programı
No Program Adı
Eğitmen Adı
Tarih
1
Kaliteye Giriş ve EFQM Mükemmellik Modeli
Sabri Bülbül
26.10.2013
2
Liderlik
Akın Alıkçıoğlu
27.10.2013
3
Süreç Yönetimi
Berçin Gün
02.11.2013
4
Stratejik Yönetim
Lütfi Ensari
03.11.2013
5
Deneyim Paylaşımı
Kaan Gürgenç - Borusan
23.11.2013
6
Satış-Pazarlama-Müşteri Memnuniyeti
Görkem Erkuş
23.11.2013
7
Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme
Merdol Şimşek
24.11.2013
8
İnsan Kaynakları ve Mülakat Teknikleri
Dr. Habibe Akşit
01.12.2013
20
GençKal Aktivitelerinden Kareler
21
ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH)
1998 yılında başlattığımız UKH ivme kazanarak genişlemektedir. Bu hareketin amacı, kamu ve özel
kesimden kuruluşlarımızı ve STK’larımızı Mükemmellik Modeli’ni değerlendirme ve sürekli gelişme aracı
olarak kullanmaya özendirmektir. Böylece yurt düzeyinde her kesimden iyi örnekleri öğrenme, başarı
peşindeki kuruluşlarla paylaşma olanağı sağlamaktayız. Katılımcılar UKH üyeliğini öğrenme fırsatları
yanında bu ağdaki kuruluşlarla tanışma, karşılıklı özgüven artırma ve sonunda ulusal kalkınmaya katkı
sağlama fırsatı olarak görmektedirler. UKH’ni bu yönleri ile KalDer’in vizyonuna erişmede temel program,
katılımcı kuruluşların sağladıkları dünya ölçeğindeki sonuçları da hareketin temel başarı göstergesi olarak
görmekteyiz.
2012-2013 Yılı Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Faaliyetleri
2013 yılı itibariyle UKH’ne katılan toplam üye sayısı 564’e ulaşmıştır. Bu kuruluşların % 20’si Büyük
Ölçekli, %42’si Kobi, % 34’ü Kamu ve % 4’ü ise Sivil Toplum Kuruluşları’dır. 2013 yılı katılımcı sayımız
32’dir. Olgunluk aşaması anketi uygulaması, kuruluşların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç
alınabilmesi amacıyla CRM uygulamaları ile entegre edilmiş olup, modül geliştirilmiştir. Anket içeriği ve
sunulan raporun kapsamı genişletilmiştir.
2009 yılında başlatılan Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim rehberliklerinin yanısıra,
kuruluş talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda İnsan Kaynakları, Kurumsal Performans Yönetimi,
Tedarik Zinciri Yönetimi, Etik Yönetimi, TPM vb. konularda da rehberlik hizmetleri devreye alınmış ve
başlatılmıştır.
UKH üyelerinin etkinlikleri gözden geçirilerek çalışmaları yavaşlamış kuruluşlar için özendirici etkinlikler
gerçekleştirilmiştir (yerinde ziyaret, yol haritaları, UKH eğitim planlama, deneyim ve bilgi paylaşım
toplantıları, teknik ve fabrika ziyaretleri vb.) UKH’ne katılımın artırılabilmesi için 2011 yılı itibarı ile coğrafi
yayılım stratejisi doğrultusunda çeşitli illerde deneyim paylaşım toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu zamana
kadar Adana, Düzce, Trakya Bölgesi, Kocaeli, Kocaeli-GOSB, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Konya, Şanlıurfa,
Denizli, Muğla, Karabük, Tarsus, Ankara, Antalya, Samsun ve İstanbul’da etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede son yıllarda gerçekleştirilen deneyim ve paylaşım etkinliklerinde 10.000’in üzerinde
kişiye erişilmiştir. UKH programına ilişkin haber, röportaj ve başarı hikayeleri Önce Kalite dergisinde
yayınlanmaktadır.
Ulusal Kalite Hareketi’nden Mükemmellik Aşamaları ve Ödül Sürecine Geçiş
2003-2013 yılları arasında UKH üyesi kuruluşların %71’i UKH (EFQM Mükemmellik Modeli ve
Özdeğerlendirme) ve diğer (TKY, Süreç, Strateji, Mükemmellik Modeli, İnsan Kaynakları vb.) eğitimleri
almışlardır.
2003 yılında devreye alınan Mükemmellik Aşamalarında 2003-2013 yılları arasında 219 kuruluş belge
almıştır (81 Mükemmellikte Kararlılık, 138 Mükemmellikte Yetkinlik). Bu 219 belgeden 93’ü (%47) son 3
yılda de UKH üyesi olan kuruluşlarca kazanılmıştır.
1993 yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödülü sürecinde 28 Büyük Ödül, 47 Başarı Ödülü ve 6
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü olmak üzere toplam ödül alan kuruluş sayısı 81’dir. UKH’nin başladığı
1998 sonrasında Büyük Ödül alan 21 kuruluştan 16’sı, Başarı Ödülü alan 41 Kuruluş’tan 31’i UKH üyesidir.
22
Yıllar İtibarı İle UKH Katılımcı Sayıları
60
55
48
50
40
40
42
42
37
48
50
50
50
40
32
UKH Üye Hedef
30
UKH Üye Gerçekleşme
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 Yılı Yeni Ulusal Kalite Hareketi Üyelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADA CAM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ADANA ÜSAM DERNEĞİ
ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.Ş. (AGDAŞ)
BAHÇEŞEHİR OKULLARI BURSA
BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL SANAYİ ve TİC.A.Ş.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
BURSA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ
BÜROSİT A.Ş.
ÇANAKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ
ÇUBUK BELEDİYESİ
DOĞU PRES OTOMOTİV A.Ş.
DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ
DYO BOYA FABRİKALARI SAN.ve TİC.A.Ş.
ELRİNG KLİNGER TÜRKİYE
EVYAP TİCARET A.Ş.
EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE
İNŞAAT A.Ş.
• FETHİYE VE TİCARET ODASI
• İHSAN PARSEKER TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ
• KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
• KİLİM MOBİLYA
• MEDİFAR ECZA DEPOSU
• MEGE TEKNİK
• MERSİN ÜNİVERSİTESİ
• MTS TUR
• PARİSTANBUL TASARIM VE TANITIM LTD.ŞTİ.
• SEÇİL KAUÇUK
• SGK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
• ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ
ANAOKULU
• TARABYABAY TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş.
(THE GRAND TARABYA OTELİ)
• TÜRKAY TEKSTİL A.Ş.
• TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ
23
UKH İmza Törenleri ve Tanıtım Etkinliklerinden Kareler
Karabük Üniversitesi UKH İmza Töreni
AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. UKH İmza Töreni
The Grand Tarabya Oteli UKH İmza Töreni
Türkiye Yeşilay Cemiyeti UKH İmza Töreni
24
Muğla Valiliği Tanıtım Toplantısı – 26 Şubat 2013
Trakya Bölgesi Etkinliği – Mart 2013
3.Akdeniz Kalite Sempozyumu – 25 Nisan 2013
Türk Kültüründe Yönetmek Semineri, Çerkezköy OSB – 11 Haziran 2013
25
REHBERLİK HİZMETLERİ
Vizyonumuzda ekonomisi, kurumları ve şirketleri ile gelişmiş bir Türkiye var. “Mükemmellik” kültürünü
yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak amacıyla kurulduğumuz 1990 yılından bu yana bu ideal uğruna çalışıyoruz. Mükemmellik
ve Kalite alandaki çalışmalarımızın odağı her zaman kuruluşlarımızın gelişimini desteklemeye yönelik
uygulamalara yer vermektir.
Günümüzde ülke kalkınması, büyük ölçüde kuruluşların yüksek rekabet gücü kazanmasına, kar ederek iç
ve dış pazarlara hakim ve söz sahibi olmasına bağlıdır. Kuruluşlar başarılı olmalı ki, kazançlarını yatırıma
ve istihdama dönüştürsünler; döviz geliri sağlayarak dış ticareti dengelesinler ve kar ederek vergi hasılatı
yaratsınlar.
Bu kapsamda, kuruluşlara sürekli gelişimi nasıl başaracakları, mükemmel sonuçlara nasıl ulaşacakları,
tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini nasıl karşılayacakları ve bütün bunların bir sonucu olarak
rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik güce kavuşmaları için kendilerine rehberlik ederek yol gösterme ve
bir ölçüde rehberlik yapma çaba ve gayreti içindeyiz.
Bizler için 2013, Mükemmellik Modeli’nin Temel Kavramlarını hayata geçirmek amacıyla sunduğumuz
rehberlik hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için gerek rehber
kadromuzu güçlendirmek gerekse kapsamını genişletmek için özel çaba gösterdiğimiz bir yıl oldu. Ayrıca
bu konuyla ilgili olarak rehberlik hizmetlerimize ilişkin iş ortaklarımızla çalışma modelimizi de gözden
geçirerek, her iki tarafın beklentilerini dengeleyecek ve en üst seviyeye çıkarabilecek bir yapıya getirdik.
Bu kapsamda, 2013 yılında sunduğumuz, bizim için özel olan çalışmalardan örnekler aşağıda özetlenmiştir.
Sektör
Rehberlik Çalışması
Enerji Dağıtım
İş Etiği Sisteminin Kurulması ve Hayata Geçirilmesi: Kuruluşta mevcut durum tespiti yapıldıktan sonra
kuruluşa özgün etik kodlar oluşturulmuş, etik kodların yönetimin ilişkin bir sistem kurulması için gereken
yapısal düzenlemeler yapılar etik kodların kuruluş içinde duyurumu, benimsetilmesi ve kuruluşun
yönetim ve yönetişim sistemi içindeki metrikler ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.
Makina Üretim,
Kamu Hizmetleri
Stratejik Yönetim Sürecinin Oluşturulması: Kuruluşlarda, EFQM Mükemmellik Modelinin “Strateji”
başlıklı ana kriteri çerçevesinde bir Stratejik Yönetim Sürecinin oluşturulması ve yaşama geçirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalar Strateji ve Stratejik Yönetim temel kavramlarının anlaşılması
ve bu Model açısından hayata geçirilmesi beklenen yaklaşımlara yönelik eğitimler ile başlatılmış. Stratejik
Planlama Süreci tanımlanarak süreç girdi ve çıktıları netleştirilerek formatları oluşturulmuştur. Planlama
takvimi ve işleyişi belirlenerek, ilk uygulamada rehberlik edilmiştir.
Makina Üretim,
Yerel Yönetim, Kamu
Hizmetleri
Süreç Yönetimi Sisteminin Oluşturulması ve Süreç Çerçevesinin Belirlenmesi: Kuruluşlarda, EFQM
Mükemmellik Modelinin “Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir”
başlıklı alt kriteri çerçevesinde ” çerçevesinde bir Süreç Yönetimi Sisteminin oluşturulması ve yaşama
geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışma sonunda Kuruluşların süreç çerçevesinin gözden
geçirilmesi, süreç yönetimine ilişkin eksik hususların tamamlanması, tüm süreçlerin sahiplendirilmesi,
tanımlarının (süreç haritalarının ) yapılması, performans göstergelerinin kuruluş stratejileri ile
uyumlandırılması sağlanmıştır.
Turizm ve Otelcilik
Entegre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilme Aşamasına Getirilmesi: Kuruluşta, ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlı
Yönetim Sistemine yönelik bir entegre Yönetim Sistemi için gerekli alt yapı oluşturularak, belgelendirme
için gereken tüm şartların sağlanmasına ilişkin rehberlik yapılmıştır.
Otomotiv Yan Sanayii
Toplam Üretken Bakım (TPM) Sisteminin Oluşturulması: Kuruluşta, ekipman, makine ve teçhizat
verimliliğini ve üretim kayıplarını önlemek amacıyla TPM çalışmaları yürütülmüştür. Eğitimlerle
desteklenen rehberlik çalışmasında 5S uygulamaları ile Planlı Bakım ve Otonom Bakım alt yapıları
oluşturulması ve hayata geçirilesi için rehberlik yapılmıştır.
Enerji Dağıtım, Sivil
Toplum Örgütü,
Reklam ve Tanıtım
Hizmetleri
Stratejik Planlama Rehberliği: Kuruluşların dönemsel stratejik planlama çalışması içinde bizzat yer
alarak, dönem stratejilerinin oluşturulması, stratejik hedeflerin saptanması konusunda rehberlik
edilmiştir. Bir sivil toplum kuruluşunda stratejik planlama kitabı bizzat yazılmıştır. Her iki sektördeki
kuruluşta da stratejilerin kritik başarı göstergeleri ile kurum karnelerinin oluşturulması, bölüm ve
bireysel hedeflere yayılımın sağlanması aşamalarına ilişkin yapılandırmalar iyileştirilmesinde ve hayata
geçirilmesinde de rehberlik edilmiştir.
26
DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ
Dış Değerlendirme, mükemmellik yolculuğuna yeni başlamış veya ilerleme kaydetmiş üyelerimizin
özdeğerlendirme çalışmalarına destek verilmesi amacı ile başlatılmış ve sürdürülmekte olan bir
hizmetimizdir. Saha ziyareti sırasında kuruluşların mevcut faaliyetlerinin ve sonuçlarının Mükemmellik
Modeli’ne uygunluğu RADAR değerlendirme sistemine göre değerlendirilerek elde edilen bulgular
kapsamlı bir şekilde raporlanır ve puanlanır. Saha ziyareti sonrasında kuruluşun güçlü ve gelişmeye açık
alanları, sözlü olarak yapılan geri bildirim toplantısı ile sunulur ve sonrasında gelişim yol haritası planlanır.
Hizmet, Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer alan deneyimli değerlendiriciler ile yürütülmektedir. Kuruluşların
gelişimleri, Ulusal Kalite Hareketi programı ile yakından izlenmektedir. Değerlendirme sonrasında
kuruluşların puan durumlarının uygun olması ve kuruluşların tercih etmeleri durumunda EFQM
Mükemmellik Aşamaları Belgelendirmesi yapılabilmektedir.
2010-2013 Yıllarında Dış Değerlendirme Hizmeti Alan Üyelerimiz
2010
İSTİKBAL
İSDEMİR
MARPORT
THY TEKNİK
XEROX
KALEKİM
OPET
EĞİTEK
DİCLE ÜNV.
İSTİKBAL
MAMAK BLD.
2011
DÜZCE ÜNV.
BOYTAŞ
ODEON TOURS
TÜPRAŞ
İSDEMİR
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ
KAYPLAS
İZODER
ERSHE
GLORİA HOTELS
KARDEMİR
MARMARA ÜNV.
2012
PHİLSA
TERMİKEL
APAZ GIDA
AROMSA
FNSS
ÜLKER CCC
SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
CISCO
KORDSA
BİLGİ ÜNV.
ÇALIK YEDAŞ
ERBAKIR
ANTALYA BLD.
DÜZCE ÜNV.
İÇ TOUR
VOLT, VOLLTSAN
İSTANBUL BÜY. BEL. GEL. MD.
2013
FOLKART
ATOS
TURKSAT
ODEON
OTS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
ARMASSGLASS
EFLATUN EĞİTİM KURUMLARI
EVYAPPORT
SGK STRATEJİ BAŞKANLIĞI
MARMARA ÜNV.
MARPORT
KARDEMİR
EVYAP
YONGA MOBİLYA
MÜKEMMELLİK AŞAMALARI PROGRAMI
Mükemmellik Aşamaları, mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara cesaret vermek, her düzeydeki
başarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilmiş bir programdır.
Kuruluşların sistematik iyileştirme yapmalarını, rekabet güçlerini geliştirmelerini, gelecekte daha başarılı
olmalarını destekleyen bir hizmet olarak tasarlanmıştır. Türkiye’de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim
Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır.
Mükemmellik yolculuğunun henüz başında olan kuruluşlar için “Mükemmellikte Kararlılık” ve
Mükemmellik Modeli’ni kullanarak özdeğerlendirme yapma konusunda deneyim kazanan kuruluşlar
için “Mükemmellikte Yetkinlik” olmak üzere iki aşamada belgelendirme yapılmaktadır. Kuruluşlar,
Mükemmellik Modeli’ni uygulamadaki deneyimlerine ve iyileştirme programlarının yayılımlarına
göre kendilerine en uygun aşama için başvuruda bulunabilirler. Programa çalışan sayısına, sektörüne
bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları katılabilir.
27
2013 Yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi Alan Kuruluşlar
BEDD BEDENSEL ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş
DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK SAN. VE TİC. A.Ş.
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
FOLKART YAPI SAN. VE TİC. A.Ş
İMORTAŞ OTO YEDEK PARÇA İMALAT ORG VE TİC. A.Ş.
KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MEGE TEKNİK ELEKTRONİK ELEKTRM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OTS OPEN TURİZM SEYAHAT İNŞ. TİC. A. Ş.
VOLT ELEKTRİK MOTOR SAN VE TİC A.Ş.
EFQM Mükemmellik Aşamaları Kararlılık Belgesi Alan Kuruluş
Sayıları
16
14
14
12
11
11
10
10
8
8
10
9
10
11
HEDEF
7
GERÇEKLEŞME
6
4
2
0
2009
2010
2011
2012
2013
2013 Yılında 3, 4, 5 yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar
3*
T.C. BAŞİSKELE BELEDİYESİ
4*
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
3*
SGK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
4*
T.C. GEMLİK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
3*
AGDAŞ
4*
T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ
3*
T.C. MÜRÜVVET BAŞ ANAOKULU
5*
T.C. ALİ OSMAN SÖNMEZ TEKNİK VE EML
3*
T.C. U.Ü. GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO
5*
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
3*
T.C. EFLATUN EĞİTİM KURUMLARI
5*
MARPORT LİMAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
3*
MESA MAKİNA, DÖKÜM A.Ş.
5*
ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A. Ş.
4*
EVYAP SABUN ,YAĞ, GLİSERİN SAN. VE TİC. A. Ş.
5*
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4*
EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJ. VE İNŞAAT A.Ş.
5*
SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
4*
KARDEMİR KARABÜK DEMİR-ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
5*
T.C. ŞEHİT BİNBAŞI TURGUT CENGİZ TOYTUNÇ
ANAOKULU
EFQM Mükemmellik Aşamaları Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluş
Sayıları
30
26
25
23
20
15
21
20
20 20
17
12
12
14
HEDEF
GERÇEKLEŞME
10
5
0
2009
28
2010
2011
2012
2013
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin 21. yılında başvuru yapan 9 kuruluş,
EFQM Mükemmellik Modeli’nin 2010 sürümü referans alınarak ve
bu konuda özel olarak yetiştirilmiş 75 değerlendiricinin görev aldığı
ekipler tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme Haziran ayından
Kasım ayına kadar sürmüş ve ödül kazanan kuruluşlar Ulusal Kalite
Kongresi’nde açıklanmıştır.
Başlangıcından bugüne Ulusal Kalite Ödülü olarak adlandırılan
süreç, EFQM tarafından Avrupa’da yapılan isim revizyonuna paralel
olarak, Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nun (KÖYK) önerisi ve KalDer
Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu yıl Türkiye Mükemmellik Ödülleri
olarak değiştirilmiştir. 2013 yılı itibariyle “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”
yerine “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”, “Ulusal Kalite Başarı
Ödülü” yerine ise “Türkiye Mükemmellik Ödülü” isimleri kullanılmaya
başlanmıştır.
TÜRKİYE
MÜKEMMELLİK
KURULUŞLAR
ÖDÜLÜNÜ
KAZANAN
İşletme Kategorisi:
ARAS KARGO A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK-TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
METHOD RESEARCH COMPANY - TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Kamu Kategorisi:
T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞK. -TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -TÜRKİYE MÜKEMMELLİKTE SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
29
2013 EFQM Mükemmellik Modeline Geçiş
EFQM tarafından 2009 yılının sonunda 2010 Mükemmellik Modelinin, duyurusu yapıldığında, aralarında
EFQM iş ortaklarının da yer aldığı geniş katılımlı bir uzman grup tarafından Modelin üç yılda bir düzenli
olarak gözden geçirileceği duyurusu yapılmıştı.
Bu yaklaşım doğrultusunda uzun soluklu bir çalışmadan sonra EFQM 2012 yılının son çeyreğinde, EFQM
Forumda 2013 Modelin yeni sürümünün duyurusunu tüm dünya ile paylaştı.
İş ortaklarının 2013 yılının sonuna yeni sürüm ile ilgili tüm hazırlıkları tamamlayarak kendi bölgelerinde
uygulamaya alınması bekleniyordu. KalDer, EFQM ulusal iş ortağı olarak, bu duyuru takiben yoğun bir
çalışma başlatarak, gerek 2013 Model kitabının gerekse Model kapsamında yer alan eğitimler, kılavuz ve
benzeri dokümanların çevirilerini tamamlayarak 2013 yılı içinde devreye almayı başardı.
Bu çalışmaya ve sonuçlarına ilişkin önemli kilometre taşları aşağıda yer almaktadır.
Yapılan Çalışma / Girişim
Tarih
• Model 2013 kitabının tercüme edilmesi
Şubat 2013
• Türkçe Model 2013 kitabının yetkin değerlendirici / eğitmenler ile gözden
geçirilmesi
Mart 2013
• EAT eğitmenlerine güncelleme eğitimi verilmesi
Mayıs 2013
• Türkçe 2013 Model Kitabının basımı ve satışa sunumu
Haziran 2013
• 2013 Modelinin eğitim, rehberlik gibi hizmetlerde kullanılması
Temmuz 2013
• 2013 Model bilgilendirme ve güncelleme eğitim malzemelerinin hazırlanması
Ağustos 2013
• 2013 Model bilgilendirme ve güncelleme eğitimlerinin verilmeye başlaması
Eylül 2013
• 2013 EFQM Değerlendirici eğitimi (EAT) malzemelerinin çevirisi ve güncellenmesi Eylül 2013
• 2013 EAT eğitimlerinin verilmeye başlanması
Eylül 2013
• 2013 Mükemmelliğe Yolculuk (J2E) eğitim malzemelerinin çevirisi ve
güncellenmesi
Eylül 2013
• 2013 J2E eğitimlerinin verilmeye başlanması
Ekim 2013
• 2013 Modeli Özdeğerlendirme eğitiminin güncellenmesi
Kasım 2013
• 2013 Modeli Özdeğerlendirme eğitimlerinin verilmeye başlanması
Ocak 2014
• 2013 Modeli ile ilişkili diğer doküman ve kılavuzların Türkçe yayınlanması
Ocak 2014
• 2013 Modeline göre Ödül, Kararlılık ve Yetkinlik başvurularının alınması
Ocak 2014
30
EĞİTİMLER
Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğumuz 1990 yılından bu yana bu hedef uğruna
çalışıyoruz. Mükemmellik ve Kalite alandaki çalışmalarımızın odağı her zaman kuruluşlarımızın gelişimini
desteklemeye yönelik uygulamalara yer vermektir.
Bilinen bir gerçek, kuruluşların başarılı olması daha iyi yönetilmelerine ve etkin iş modelleri
uygulamalarına bağlıdır. KalDer’ in misyonu kuruluşlara her iki konuda “Mükemmellik” kültürü ve Modeli
aracılığıyla yardımcı olmaktır. Mükemmellik Kültürü konusunda, bugüne kadar 2000’den fazla üyemize
eğitim, rehberlik, değerlendirme ve tanıma konusundaki faaliyetlerimiz ile yön vermeye çalıştık ve bu
faaliyetimizi genişleterek sürdürüyoruz.
Mükemmellik Akademisi olarak adlandırdığımız eğitim ortamımızı, genel katılıma açık eğitimler ve kurum
içi eğitimler ile bütünleştirdiğimiz uygulamaya yönelik rehberlikler ve çeşitli bilgi paylaşım platformları
oluşturmaktadır.
Önceliğimiz “Mükemmellik” kültürünü ve Modelini esas alarak
kurumsal performansı yükseltecek ve değişim projelerini hızla
hayata geçirecek programlar sunmaktır. Bireysel gelişim ve vizyon
kazandırma süreci, bilgi sermayesinin iş sonuçlarına dönüşmesi
hedefi çerçevesinde ele alınır.
Kuruma özel programlarla stratejiler ve kurumsal hedeflerle
bütünleşmiş bir gelişim sürecinin gerçekleşmesine olanak sağlanır.
KalDer eğitimlerinde katılımcılara gerçek hayatta karşılaşılan sorunlar ve başarılı uygulama örnekleri
paylaşılarak, öğrenmenin eyleme dönüştürülmesine yardımcı olunmaktadır.
Gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ülkemizde “Toplam Kalite Yönetimi”nin bireylerden en geniş
organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve “Kaliteli bir yaşam
biçimi oluşturmak” hedeflenmektedir. Anılan amaç kapsamında sürekli ve ortak bir kararlılığının
oluşturulması için EFQM Mükemmellik Modeli bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik en etkili ve uygun
araç olarak benimsenmiştir.
KalDer Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde “Toplam Kalite” yolculuğuna çıkan kuruluşlara, Mükemmellik
Modeli ile özdeğerlendirme yapmaları özendirilerek yeni ufuklar açılırken; kuruluşun rekabetçi gelişimini
destekleyen eğitim ihtiyaçları belirlenerek bir yol haritası oluşturulmaktadır.
Eğitim portföyü içinde veya özel etkinlikler kapsamında sunulan KalDer çalıştayları da deneyim paylaşımı
ve birlikte öğrenme sürecinin etkili araçları arasında yer alır.
Tüm eğitimlerimizi;
• KalDer eğitimleri, alanında fark yaratır.
• Üye ve müşteri memnuniyeti önceliklidir.
• Eğitmenlerimiz deneyimleriyle fark yaratır.
temel ilkelerimiz çerçevesinde geliştirmekte ve gerçekleştirmekteyiz.
KalDer, misyonunu yaygınlaştırmak amacıyla 1992’den bu yana İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa
ve Eskişehir’de kurduğu şubeler ile eğitim faaliyetlerine ayrı bir ivme kazandırmayı başarmış, bugüne
31
kadar sürekli geliştirilen standartlar çerçevesinde 6317 adet egitim / çalıştay, toplamda 108.261 kişi ile
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim memnuniyet oranımız son beş yıldır yüzde 90’ın üzerinde. Sürekli gelişen, 100 kişiyi aşan eğitmen
ve rehber danışman kadromuz ile 120 konu başlığında eğitim ve çalıştaylarımız ile tüm birey ve kuruluşların
hizmetindeyiz.
KalDer Eğitim Portföyü, tüm kuruluşların rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmelerine yardımcı
olacak şekilde Mükemmelliğin Temel Kavramları doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeleri oluşturan
bu kavramlar mükemmel bir kurumsal kültür için gerekli unsurların esası olarak dikkate alınmaktadır.
Eğitimlerimizde de bu kavramların hayata geçirilmesine yardımcı olacak pek çok konu yer alır.
Mükemmel Sonuçları Sürdürme
Müşterileri için değer Katma
Sürdürülebilir bir
Gelecek Yaratma
Çalışanların
Yetenekleri ile
Başarma
®
Kurumsal
Yetenekleri
Geliştirme
Çeviklikle Yönetme
Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma
Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
Mükemmelliğin Temel Kavramları ve EFQM Mükemmellik Modeli
EFQM LİSANSLI EĞİTİMLER
KalDer Mükemmellik kültürünün temelini oluşturan EFQM Mükemmellik Modeli ve Model
Değerlendiricileri konusundaki eğitimler, EFQM lisansı ile aynı içerik ve sertifika ile Türkçe ve İngilizce
olarak verilmektedir.
• EFQM Mükemmellik Modeli ile
Özdeğerlendirme
• EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtımı
• Mükemmelliğe Yolculuk (Journey to
Excellence)
• Mükemmellik Model Değerlendirici
Eğitimi (EFQM Model Assessor Training)
32
GİRDİLER
Liderlik
SONUÇLAR
Çalışanlar
Süreçler,
Ürünler ve
Hizmetler
Çalişanlarla
İlgili Sonuçlar
Strateji
Müşterilerle
İlgili Sonuçlar
İşbirlikleri ve
kaynaklar
Toplumla
İlgili Sonuçlar
İş
Sonuçları
ÖĞRENME, YARATICILIK VE YENİLEŞİM
®
MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI VE KalDer EĞİTİMLERİ
Müşteriler için Değer Katma
Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bireysel Kalite Sorumluluğu
Yenileşim (İnovasyon)
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri Memnuniyet Yönetimi
Pazarlamanın Temel Prensipleri
Süreç Olgunluk Seviyesi Araçları - SOS
Süreç Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Üretken Yönetim
6S ile Kayıp Yönetimi
Yaratıcı ve Değer Odaklı Satış Teknikleri
Yaratıcılık
Değişim Yönetimi
Duygusal Zeka
İletişim Becerileri
İş Etiği
Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi
Kurum Kültürü
Liderlik
Öğrenen Organizasyonlar
Stratejik Yönetim
Takdir Tanıma ve Ödüllendirme Sistemleri
Sürdürülebilir bir Gelecek Yaratma
Çeviklikle Yönetme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çevre Yönetim Sistemi - ISO 14001
Çevre Mevzuatı
İş Sürekliliği Yönetimi - BS 25999
EFQM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi - OHSAS
18001
Kurum Kültürü
Kurumsal Karne
Kurumsal Risk Yönetimi - ISO 31000
Kurumsal Risk Yönetimi ve Analizi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sürdürülebilirlik
•
•
•
•
Etkin Organizasyon Yönetimi
İstatistiksel Proses Kontrol
Kaizen
Kalite Çemberleri
Kıyaslama
Makigami
Poka Yoke
Proje Yönetimi
Stratejik Planların Bireysel Hedeflere
İndirgenmesi
Stratejik Yönetim
Süreç Olgunluk Seviyesi Araçları - SOS
Süreç Yönetimi
Yalın 6 Sigma Farkındalık Eğitimi
Kurumsal Yetkinliği Geliştirme
Çalışanların Yetenekleriyle Başarma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalitesizlik Maliyetleri
Kıyaslama
Lojistik Yönetimi
Öğrenen Organizasyonlar
Outsourcing – Dış Kaynak Kullanımı
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri ve Yönetimi
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
Bireysel Kalite Sorumluluğu
Bireysel Öneri Sistemi
Biz Bir Ekibiz
Çağdaş Sunum Teknikleri
Çalışanların Performanslarının Yönetimi
Eğiticinin Eğitimi
İletişim Becerileri
Liderlik
Motivasyon
Öğrenen Organizasyonlar
Problem Çözme Teknikleri
Yaratıcılık ve Yenileşimi Kullanma
Mükemmel Sonuçları Sürdürme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bireysel Öneri Sistemi
Düşünce Haritası
İnovasyon
Kıyaslama
Problem Çözme Teknikleri
Yaratıcılık
Yeni Yönetim Araçları
Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
Finansal Analiz
İç Kontrol
Kurumsal Risk Yönetimi – ISO 31000
Kıyaslama
Kurumsal Risk Yönetimi ve Analizi
Stratejik Yönetim
Süreç Olgunluk Seviyesi Araçları - SOS
33
ULUSAL KALİTE HAREKETİ EĞİTİMLERİ
“Yaşamın Her Alanında Kalite” sloganı ile başlatılan Ulusal Kalite Hareketi‘nin (UKH)
amacı, ülkemizin sürdürülebilir yüksek rekabet gücüne erişebilmesi için Toplam
Kalite Yönetiminin ve Mükemmellik kavramlarının toplumun her kesiminde yaygınlık
kazanmasını sağlamaktır. Bu program ile kuruluşların performans iyileştirme stratejisi
olarak EFQM Mükemmellik Modelini esas alan özdeğerlendirme yöntemleri ile güçlü ve iyileştirmeye
açık alanlarını düzenli aralıklarla belirleyip, bulgular doğrultusunda sürekli iyileştirme planlamaları ve
uygulamaları hedeflenmektedir.
Etkileri itibariyle UKH yaşam kalitesinin sürekli zenginleştirilmesi ve yenilenmesini içermektedir.
Kuruluşlar Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Belgesini imzalayarak UKH sürecine katılırlar. Bu katılım için
gereken tek şart kuruluşun KalDer üyesi olmasıdır ve bedelsizdir. Kuruluşlar sürecin başlangıcında,
Mükemmellik Olgunluk Seviyelerine bağlı olarak Model Tanıtım ve Özdeğerlendirme Yöntemlerini içeren
4-5 günlük özel bir eğitim programına (UKH Eğitim Programı) katılırlar. Bu eğitimi takiben kuruluşa
rehberlik yapılarak bir özdeğerlendirme çalışması gerçekleştirilir. Özdeğerlendirmenin sonucunda
kuruluşun Modelin Temel Kavramları ve / veya Model Kriterleri ile ilgili iyileştirmeye açık alanları ortaya
konur. Bu alanlara yönelik eğitim ve geliştirme ihtiyaçları önceliklendirilerek bir yol haritası oluşturulur.
YÖNETİM SİSTEMLERİ VE SİSTEM DENETÇİSİ EĞİTİMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BS 25999 İş Sürekliliği Yönetimi
ISO 10002-2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Kuruluş İçi Çevre Denetçisi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001-2008 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi
ISO 9001-2008 KYS Dokümantasyonu
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçisi
Yönetim Sistemleri Entegrasyonu
Yönetim Sistem Entegrasyonu Denetçi Eğitimi (ISO 9011)
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Beden Dili
Bireysel Koçluk Becerileri
Eğiticinin Eğitimi
Etkili İletişimin Temelleri
Etkin Sunum Teknikleri
Hedeflere Dayalı İlişki Yönetimi
Kişisel Motivasyon
Kriz Yönetimi
NLP (Neuro Linguistic Programming)
Stres Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme
Eğitim ve Çalıştaylarımızdan Kareler
35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İnsan Kaynaklarında Teknoloji Kullanımına Yönelik
Stratejik Amaç Ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalışması - 2013
• İBB için İnsan Kaynakları’nda teknoloji uygulamalarının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir strateji
raporunun hazırlanması
• İnsan Kaynakları’nda teknoloji uygulamaları konusunda (işe alım, yerleştirme, yer değiştirme,
performans değerlendirme vb) kurumlarla karşılaştırmalı bir raporun hazırlanması
İBB Projesinde Kıyaslama Yapılan Kuruluşlar
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.
Eczacıbaşı Holding
Finans sektöründe bir kuruluş
Projemiz için değerli desteklerini bizden esirgemeyen kuruluşlarımıza çok teşekkür ederiz.
36
BÜYEM – KalDer İşbirliği ile Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı - 1
16 Mart-15 Haziran 2013
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile KalDer - Türkiye Kalite Derneği işbirliğinde Yönetim
Kalitesi Geliştirme Programı düzenledi. Program bütünsel kalite yaklaşımı ile mükemmellik kültürü yaratma
çabasında olan, meslek yaşamlarında fark yaratacak, çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltecek
olan tüm yönetici, yönetici adayı ve çalışanlarına yönelik geliştirilecektir. 3 ay süren programda derslerin
yanı sıra deneyim paylaşım toplantıları, kuruluş ziyaretleri ve proje çalışma ve sunumlar da yer aldı.
Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı’nın ikincisi 18 katılımcıyla 11 Şubat 2014 tarihinde başlamıştır.
37
Kalite Kongresi Çalıştaylarını 11 Kasım 2013’de Gerçekleştirdik
17 farklı konu başlığında olan Çalıştaylar yarım günlük sürelerde gerçekleştirildi. 188 kişinin katıldığı
çalıştaylarımızda kendi konularında uzman olan moderatörlerimiz paylaşımlarıyla fark yarattılar.
Kongre Çalıştaylarından Kareler
38
Rekabetçi Yönetim ve Kurumsal Gelişim Programı
3 Aralık 2013 - 22 Nisan 2014
KalDer, her ölçekteki ve sektördeki kuruluşlarla deneyim ve bilgi birikimini paylaşarak, onlara bir ışık
yakarak, rekabet ortamında kendilerine bir istikamet belirleme ve yol haritası oluşturmalarına katkıda
bulunabilmenin gayreti içindedir. Bu misyonumuz doğrultusunda Rekabetçi Yönetim ve Kurumsal
Gelişim başlığı altında tasarladığımız bu programımızla kuruluşlara, rekabetçi yönetim ve kurumsallaşma
konularında bir farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz.
Sekiz alt başlık altında oluşturulan bu özel programda, öncelikle bu süreçte ihtiyaç duyulan liderliğe
değinilmekte, girişimciliğin çalışanlar ile hayata geçirilmesinin önemi vurgulanarak, risk yönetimi ve
inovasyon gibi rekabetçiliğin temel unsurları ele alınarak kurumsal gelişim ve rekabetçi olabilmenin
ipuçları paylaşılmaktadır.
Katılımcılar: ÇOSB Bünyesindeki Orta ve Küçük Ölçekli Kuruluşların Tepe Yöneticileri
Yer: Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
ÇERKEZKÖY ORGANİZE
S A N AY İ B Ö L G E S İ
1976
KalDer Eğitim Performans Sonuçları
540
414,5
325,5
276,5
671
694
475
461
475
200
100
259
226
300
GERÇEKLEŞEN
167
179
400
HEDEF
167
179
161
240
500
242
453
600
138
142
116
146
200
700
333
270
277
105
135
272
234
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
100
0
0
GKA
2012
Kİ
GKA
Kİ
2013
GKA
2010
Kİ
GKA
2011
Kİ
GKA
2012
Kİ
GKA
2013
2500
2000
1500
1701
3000
2334
KalDer Genel Katılıma Açık Eğitim
Katılımcı Sayısı
1530
2011
Kİ
1809
GKA
1452
2010
Kİ
2045
GKA
1159
Kİ
2028
300
800
388
500
400
KalDer Eğitim Gün Sayısı
533
KalDer Eğitim Program Sayısı
600
HEDEF
1000
GERÇEKLEŞEN
500
0
GKA
GKA
GKA
GKA
2010
2011
2012
2013
39
KalDer PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
KalDer Performans Değerlendirme Sistemi (KPYS) KalDer’in kendine özgü belirlediği performans
kriterlerine göre bir geliştirme ve iyileştirme sürecidir.
İşletme yönetiminin dört temel fonksiyonu olan Planlama, Organizasyon, Yönetim ve Kontrol işlevlerinden;
Kontrol işlevinin en önemli faaliyetlerinden birisi olan Performans Yönetim süreci ile KalDer’in ulaşmak
istediği hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sorgulama fırsatı bulabileceğiz.
KalDer merkez ve şube mevcut durum tespiti sonrasında Yünsa, Bilim İlaç, Kordsa, Tüpraş, Bosch
uygulamaları incelenmiş, süreç kıyaslanmış, iyi uygulamalardan esin alınmıştır.
Hedefimiz;
• Stratejik Plan ile bütünleşik,
• Herkesin ortak bir hedefe doğru ilerlediği,
• Hep beraber çalıştığımız ve hep beraber kazanacağımız,
• İnsan Kaynaklarının diğer süreçleriyle bütünleşik,
• Adil bir sistem kurmaktır.
Amacımız;
• 2013 yılında pilot uygulama olarak başlamak ve 2014 yılından itibaren tamamen hedeflendiği
şekliyle uygulama almak
• Şubelerde de yayılımı sağlamaktır.
KalDer Kurumsal hedeflerine ulaşması birincil hedef olarak düşünülürek oluşturulan PYS bireysel
hedeflerin dengeli dağılımı ile yayılım sağlanmış olacaktır.
PYS’de Bireysel hedefler; İş hedefi,yetkinlik hedefi ve bireysel katkı (Ör: Bireysel Öneri Sistemi) olarak
düşünülmüş olup, ünvana göre yüzdesel ağırlıklar farklılık gösterecek şekilde düzenlenmiştir.
2013 yılı ikinci yarı için tüm Merkez çalışanları için;
• Yeni üye kazanımı
• Mevcut üye ziyareti
ortak hedef kriterleri olarak, süreç bazlı iş hedeflerinin yanında belirlenmiştir.
Ocak 2014’de 2013 2. yarısına yönelik değerlendirme yapılmış ve performans değerlendirmesi sonucunda
2014 yılına yönelik eğitim ihtiyaçları kişi ve ünvan bazında belirlenmiştir.
KalDer Çalışan Eğitim ve Gelişim Planı
Tüm KalDer çalışanlarına yönelik eğitim planı oluşturulurken Eğitim İhtiyaç Analiz formu çıktıları, çalışan
istekleri ve bağlı bulunduğu yöneticilerin görüşleri dikkate alınmıştır. Plan, kişinin almasında fayda
görülen eğitimler ve tüm çalışanların alması gereken genel eğitimler olarak iki bölümde sınıflandırılmış
ve önceliklendirilmiştir. 2013 yılında kişi başı 27,5 saatlik eğitim gerçekleştirilmiştir.
KalDer Çalışan Memnuniyet Anketi
Her yıl sistematik olarak yapılan anket, bu yıl CRM programımıza entegre edilerek internet üzerinden
uygulama yapılmış ve hızlı bir şekilde sonuçlar değerlendirilebilmiştir.
Ölçülen Ana Başlıklar:
Ücret ve Sosyal Yardımlar, Tanıma ve Takdir, Dernek Yönetimi ve İletişim, Dernek İmajı, Kişisel Gelişim ve
Kariyer, Liderlik, Yapılan İş ve Süreç Çalışanları, Çalışma Ortamı.
40
TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ (TMME)
Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterileri nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve
bunun lisanslı özel bir ekonometrik model (ACSI/Fornell Modeli) kullanılarak analiz edilmesine dayanan
ulusal, sektörel ve kurumsal bir ölçü sistemidir.
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi, 2005 yılından beri Türkiye Kalite Derneği ve uluslararası araştırma
kuruluşu KA Araştırma tarafından, ACSI-American Customer Satisfaction Index, National Quality Research
Center ve Michigan Universitesi lisansı ve proje yönetim desteği ile yürütülmektedir.
TMME kapsamında her yıl cep telefonundan gıdaya, binek otomobilden kredi kartlarına kadar yaklaşık
25 sektör ve 119 markanın müşteri memnuniyeti ölçülmekte, ulusal, sektörel ve kurumsal sonuçlar
kamuoyuna açıklanmaktadır.
2013 yılında Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi araştırması için 81 ilde 29.661 adet müşteri görüşmesi
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi, ülke ekonomisini temsil eden sektörlerde yer alan kuruluşların
aynı model kapsamında kıyaslamalı olarak durumlarını ve gelişmelerini belirler. Güçlü bir ekonomik
endikatör olan TMME, müşteri memnuniyeti trendlerini takip eder ve şirketler, sanayi ve ticaret birlikleri
ve hükümet birimleri için karşılaştırmalı tüketici ekonomisi hakkında derinlemesine bilgi sağlar.
722.000
18
16
HEDEF
15
GERÇEKLEŞME
10
700000
500000
500.000
900000
22
19
887.500
1100000
724.575
29
25
407.824
25
475.000
25
382.906
20
25
523.091
30
30
25
1.046.000
TMME Bütçe Gerçekleştirme
1300000
992.635
TMME Üye Sayıları
35
HEDEF
GERÇEKLEŞME
300000
5
100000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
TMME SEKTÖR AÇILIMLARI
2013 yılında sektörlerden gelen talepler ve değerlendirmeler doğrultusunda Sabit Hatlar ve
Emlak&Gayrımenkul Danışmanlık sektörleri, TMME programında ölçümlenen sektörler arasına eklenmiş
olup, 2014 yılı itibari ile ölçümlenen sektör sayısı 27’ye yükselmiştir.
Her iki sektörün açılımına desteklerinden dolayı Sabit Hatlar sektöründen Türk Telekom,
Emlak&Gayrımenkul Danışmanlık sektöründen Remax Türkiye ve ERA Türkiye’ye 22. Kalite Kongresi’nde
gerçekleşen “Müşteri Memnuniyetinde Mükemmelliği Paylaşmak” temalı TMME oturumunda plaket
takdimi yapılmıştır.
TMME ÖDÜL TÖRENİ
TMME programı dahilinde ölçümlenen sektör lider markalarının ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile
23 Mayıs 2013 tarihinde 2. TMME Ödül Töreni ve Gala Gecesi Swissotel The Bosphorus’da “Yolunuzu
Aydınlatıyoruz“ temasında gerçekleşmiştir.
41
TMME Gala Gecesi ve Ödül Töreni’ne yönelik 56 basın yansıması ve 64 internet yansıması olmuş,
haberimiz hurriyet.com.tr web sitesinde haberler arasında 9. sırada yer almıştır.
TMME ÇALIŞTAYI “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE MÜKEMMELLİĞİ PAYLAŞMAK“
TMME programında ölçümlenen kurumsal markaların müşteri memnuniyetine farklı bir açıdan
bakmalarını sağlamak, hayata geçirdikleri kurumsal uygulamaları paylaşacakları bir iletişim ortamının
oluşturulmasına katkıda bulunmak ve TMME endeksi sonucunu etkileyen faktörlerin aslında çok sayıda
olduğu, önem ve etki derecelerinin çok farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmak amacı ile 11 Kasım 2013
tarihinde TMME proje ekibinin liderliğinde “Müşteri Memnuniyetinde Mükemmelliği Paylaşmak“ çalıştayı
İKM’de gerçekleşmiştir.
Çalıştayın kapsam alanı olarak, müşteri memnuniyetini en çok etkileyen değişkenler olan “Müşteri
Beklentileri” ile “Algılanan Kalite“ konu başlıkları detaylandırılmıştır.
Çalıştay Opet, Toyota Türkiye, Nestle Waters&Erikli, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Turkcell, Aygaz, Tofaş,
Hyundai Assan ve Vestel Pazarlama’nın orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
42
TMME ÜYELERİ
Dönem
KURUMSAL ÜYE
SEKTÖR
Q1
TURKCELL
GSM
Q1
VODAFONE ÖN ÖDEMELİ
GSM
Q1
DOMINO’S PIZZA
HIZLI SERVİS REST.
Q1
BP GAZ
LPG GAZ
Q1
MİLANGAZ&LİKİDGAZ
LPG GAZ
Q1
TÜRK TELEKOM
SABİT HATLAR
Q2
ERİKLİ
AMBALAJLI SU
Q2
BP PETROL
AKARYAKIT İST.
Q2
OPET
AKARYAKIT İST.
Q2
SHELL
AKARYAKIT İST.
Q2
PETROL OFİSİ
AKARYAKIT İST.
Q2
BOSCH
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Q2
PROFİLO
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Q2
SİEMENS
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Q2
TURK PHILIPS
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Q3
ÜLKER GOLF
DONDURMA
Q3
HAYAT KİMYA
EV TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
Q3
REMAX
EMLAK VE GAYRIMENKUL
Q3
ERA TÜRKİYE
EMLAK VE GAYRIMENKUL
Q3
ERPİLİÇ
ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ
Q4
VESTEL BEYAZ EŞYA
BEYAZ EŞYA
Q4
TOYOTA
BİNEK OTOMOBİL
Q4
DOĞUŞ (VOLKSWAGEN)
BİNEK OTOMOBİL
Q4
FIAT
BİNEK OTOMOBİL
Q4
RENAULT
BİNEK OTOMOBİL
Q4
KUVEYT TÜRK
BİREYSEL BANKACILIK
Q4
ANADOLU SİGORTA
SAĞLIK/TAŞIT SİGORTA
Q4
AXA SİGORTA
SAĞLIK/TAŞIT SİGORTA
Q4
PHILIPS
TELEVİZYON
Q4
VESTEL TV
TELEVİZYON
43
ETKİNLİKLERİMİZ
22. KALİTE KONGRESİ
“Mükemmelliği Paylaşmak” ana temasını işleyen 22. Kalite Kongresi, 12-13 Kasım 2013 tarihleri arasında
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
12 Kasım 2013 tarihinde, 22. Kalite Kongresi’nin açılışı KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A.Hamdi Doğan ve
TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış gününün özel oturum konuşmacısı
ise Starbucks International Kurucu Başkanı Howard Behar olmuştur. Behar, Starbucks’ı bir dünya markası
haline getiren ekibin lideri olarak, liderlik sırlarını katılımcılarla paylaşmıştır.
Kongre’nin 2. günü olan 13 Kasım 2013 tarihinde 2 özel oturum gerçekleştirilmiştir. İlk özel oturumda
sağlık sektörü açısından çok önemli bir isim olan The Joint Commission Başkanı Dr. Mark Chassin üst
düzey hasta güvenliği için “sağlık sektörünü dönüştürmek” konusunu önemli örnek ve istatistiklerle
birlikte paylaşmıştır. 2. özel oturumda ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı Galya
Frayman Molinas’ın moderatörlüğünde, Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su
Dr. Erdal Karamercan “sürdürülebilir gelecek için sorumluluk alma” konusu hem genel anlamda hem de
konuşmacıların mensup olduğu holdingler açısından ele alınmıştır.
13 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve Kalite Kongreleri’nde geleneksel bir hale gelen “Yaşam
Biçimi Olarak Kalite” oturumuna, ülkemizin en önemli savaş muhabiri ve belgeselcilerinden biri olan, bir
gazeteci olarak ülkemiz adına birçok ilke imza atmış Coşkun Aral konuk olmuştur. Dünya’nın neredeyse
tamamını gezmiş bir “haberci” olarak ülkelerin EN’leri ve Türkiye karşılaştırması konusunda çok çarpıcı
bilgiler aktarmıştır.
Kongre süresince, çok sayıda işadamı, üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, sanatçı ve akademisyenden
oluşan 80’e yakın konuşmacı “Mükemmelliği Paylaşmak” temasını derinlemesine irdeleyerek
deneyimlerini katılımcılarla paylaşmışlardır.
Son üç yıldır, oturum formatlarında yapılan değişiklik korunarak oturumların sohbet havasında geçmesi
sağlanmış, Bunun için konuşmacılardan kısa sunumlar talep edilmiştir. Bu sayede, konuşmacılar ve
katılımcılar arasında daha etkileşimli bir ortam yaratılması hedeflenmiştir.
22. Kalite Kongresi’nde paralel oturumlarda da açılış oturumları kadar önemli “lider” konumdaki
konuşmacıların katılımı sağlanmıştır. Ana temayla da bağlantılı olarak EFQM Mükemmellik Modeli’nin
birçok kriteri ve temel kavramına oturumlarda yer verilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Mükemmellik Ödülü
ve Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi kuruluşlardan temsilciler deneyim ve kazanımlarını katılımcılarla
paylaşma imkanı bulmuşlardır.
Konuşmacılardan bazıları:
İngiltere Association for Coaching CEO’su Katherine Tulpa, Ricoh Almanya CEO’su Uwe Jungk, Vaillant
Group Türkiye CEO’su Dr. Axel Busch, Bosch Bamberg Almanya Teknik Direktör Yardımcısı Hüseyin
Özmeral, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı
M. Emrah Sazak, UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, REMAX Türkiye Kurucu Genel Müdürü Murat
Goldştayn, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, International Quality Academy QiETT Başkanı
Roland K. Jahnke, Sanatçı Kenan Işık, St. Mary’s College Okul Müdürü Marie Lindsay, EFQM CEO’su Marc
Amblard, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, Alarko Holding ve Alvimedica Yönetim Kurulu
Üyesi Leyla Alaton, İndeks İçerik Ajansı Başkanı Yaprak Özer, Simit Sarayı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Okutur, Liverpool John Moores University İş Mükemmelliği Direktörü Paul Evans.
44
22. Kalite Kongresi’nin düzenlendiği 12-13 Kasım 2013 tarihlerinde KalDer’in birçok hizmetiyle ilgili de
oturumlar yapılmıştır. Bu oturumlar Ulusal Kalite Hareketi ve Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi
konularıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl Kalite Kongresi’nde önemli değişikliklere gidilmiş ve uzun yıllardır Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlenen Kongre bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’ne taşınmıştır. Bu sayede, bir yandan
aynı katta tüm programın gerçekleştirilmesi ve kongre hizmetlerinin verilmesi sağlanarak katılımcı
memnuniyeti artırılırken bir yandan da stand kurmak isteyecek kurumlar için çok geniş bir alana sahip
olunmuştur.
Kongre Kapsamında gerçekleştirilen Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi’nin ismi ve yapısı değiştirilerek
Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuarı (KMYS) adı altında Fuar olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bu kapsamda fuarcılık sektörünün önde gelen bir firmasıyla işbirliği yapılarak fuarın hem daha profesyonel
olarak ele alınması sağlanmış hem de kuruluşlar ve katılımcılar açısından ilgi artışı sağlanmıştır. Kurumlar,
ürün – hizmetlerini tanıtmak ve yönetim sistemleri konularında başarılarını katılımcılarla paylaşmak
adına fuara yoğun ilgi göstermişlerdir. KMYS Fuar’ına 50’ye yakın kuruluş standıyla katılmıştır.
22. Kalite Kongresi, çeşitli kategorilerden toplam 50 sponsor tarafından desteklenmiştir. Kongre, özel
sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 3.043 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
45
2902
2384
2500
5
2512
3000
2010 – 2013 Kalite Kongresi Memnuniyet
Oranları
3043
2010 – 2013 Kalite Kongresi Katılımcı Sayıları
3500
4,5
4
4,50
4,50
4,12
4,50
4,50
3,93
3,70
4,12
3,5
2000
3
HEDEF
1500
GERÇEKLEŞME
1000
HEDEF
2,5
GERÇEKLEŞME
2
1,5
1
500
0,5
0
0
2010
2011
2012
2013
2010
22. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi –
Cinsiyet
2011
2012
2013
22. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – Yaş
9%
8%
16%
18-25 YAŞ
33%
41%
26-35 YAŞ
59%
ERKEK
36-45 YAŞ
34%
KADIN
46-55 YAŞ
56-65 YAŞ
22. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi - Şehir
MANİSA
2%
MERSİN
2%
YALOVA
2%
BURSA
3%
ANTALYA
ADIYAMAN
1%
1%
TEKİRDAĞ
2%
ADANA
1%
KÜTAHYA
1%
DENİZLİ
1%
KARABÜK
1%
22. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi –
Pozisyon
DİĞER
2%
SAKARYA
3%
ÜST DÜZEY; 18%
İSTANBUL
40%
ZONGULDAK
3%
ORTA DÜZEY; 44%
HATAY
4%
İZMİR
6%
KAYSERİ
4%
KOCAELİ
8%
ANKARA
13%
UZMAN; 38%
22. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi
Kuruluş Yapısı
KAMU
15%
STK
2%
ÖZEL SEKTÖR
53%
46
22. Kalite Kongresi Katılımcı Sektörler
AĞAÇ-ORMAN
ENERJİ-AKARYAKIT
PERAKENDE
AMBALAJ
GIDA-İÇECEK
PLASTİK
BANKACILIK
HOLDİNG
SAĞLIK
BİLİŞİM
İLAÇ DAĞITIM
SAVUNMA
CAM-SERAMİK
İNŞAAT-GAYRİMENKUL
TEKSTİL-KONFEKSİYON
ÇİMENTO
KAĞIT
TELEKOM
DANIŞMANLIK
KAMU
TURİZM
DEMİR-ÇELİK, METAL
KİMYA
ULAŞTIRMA
DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
LASTİK
YEREL YÖNETİMLER
EĞİTİM/ÖĞRETİM
LOJİSTİK
DİĞER
ELEKTRİK, GAZ, SU DAĞITIM SERV.
MADEN
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
OTOMOTİV
Kurumsal Mükemmellik Ve Yönetim Sistemleri Fuarı’na Katılan Kuruluşlar
24 TV / STAR GAZETESİ
KA ARAŞTIRMA
ARAS KARGO
KalDer
ATAONLİNE
KALİTE ATLASI
BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
KARİKA
BEST FM
KOBİ EFOR
BİMSER
KOÇ ENERJİ GRUBU
BLOOMBERG HT
KOÇLUK PLATFORMU DERNEĞİ
BRİSA
LABORATUVAR DÜNYASI
BUREAU VERITAS
LÖSEV
CNBC-E / NTV
ODC
CUMHURİYET
ODEON
DEYMEN
PORTLİNE
DQS DENETİM DANIŞMANLIK
RADİKAL
ELEKTRİK PORT
SARDUNYA
FAVORİ REKLAM
SECRETCV
FORD OTOSAN
TAT
GGD
TGSD
INOVA DANIŞMANLIK
TTBOOM
IRONMAN+QPR
TÜV RHEINLAND
İBB
UDDER
İETT
47
Sayılarla 22. Kalite Kongresi
Gösterge
2013 Gerçekleşme
Kongre katılımcı sayısı
2.010
Ödül töreni katılımcı sayısı
851
Çalıştaylar katılımcı sayısı
182
Toplam katılımcı sayısı
3.043
Oturum sayısı
4 özel oturum, 16 paralel oturum
Çalıştay sayısı
17
Kongre konuşmacı sayısı
46
Kongre yabancı konuşmacı sayısı
10
Çalıştay moderatör sayısı
21
Toplam konuşmacı sayısı
77
Konuşmacı Profili
YK Başkanı ve Üyesi, CEO ve Genel Müdür sayısı
39
Üst düzey Kamu Yöneticisi
4
Toplam sunum süresi
1.300 dakika / 22 saat
Basın katılımı
86
Medya haber sayısı
236
Röportaj
11
TV canlı yayın süresi
212 dk.
TÜRKSAT Canlı Yayın
660 dk.
Resmi sponsor sayısı
9
Kongre sponsoru sayısı
12
Oturum sponsoru sayısı
9
Dijital Medya Sponsorları
2
Hizmet sponsoru sayısı
2
İletişim sponsoru sayısı
16
Toplam sponsor sayısı
50
Fuar katılımcı kuruluş sayısı
48
Organizasyonda çalışan toplam kişi sayısı
182 adam/gün
48
22. Kalite Kongresi Paralel Oturumları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otomotivde Mükemmellik
Mükemmellikte Süreklilik
Süreçler, Ürünler ve Hizmetlerde Mükemmellik
Ulusal Kalite Hareketi
Çalışanlarla Başarma
KOBİ’lerde Teknoloji Yönetimi ve Yenileşiö
Müşteriler İçin Değer Katma
TMME (Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi)
Etkin Bir Strateji Oluşturma
Franchise Yönetimi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma
Sanat ve Mükemmellik
Mükemmel Liderlikle Yönetim
Yaratıcılık ve Yenileşimle Beslenme
Başarının Arkasındaki Kadınlar
İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi
22. Kalite Kongresi Sponsorları
49
22. Kalite Kongresi Konuşmacıları
İSİM
KURUM
UNVAN
ARZU TOYGAR
BOSCH BURSA
ORGANİZASYON GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
ATA SELÇUK
ECZACIBAŞI HOLDİNG
KalDer
İNOVASYON KOORDİNATÖRÜ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AYKUT ÖZÜNER
FORD OTOSAN
PAZARLAMA, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AYPERİ SAKIZLI
MC DONALD’S
GAYRİMENKUL VE FRANCHISING
DİREKTÖRÜ
BESTE GÜCÜMEN
PwC TÜRKİYE
KalDer
SORUMLU ORTAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM H. BEKTAŞ
SERVODATA
GENEL MÜDÜR
CENGİZHAN NAS
BİLİM İLAÇ
İŞLETME DİREKTÖRÜ
COŞKUN ARAL
İZ TV
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
DEFNE SARISOY
EDİTÖR / SUNUCU
DR. AXEL BUSCH
VAILLANT GROUP TÜRKİYE
CEO
DR. ERDAL
KARAMERCAN
ECZACIBAŞI TOPLULUĞU
CEO
DR. HASAN KUŞ
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
KalDer
GENEL SEKRETER
CEO DANIŞMANI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
DR. MARK CHASSIN
THE JOINT COMMISSION
BAŞKAN
DR. MUSTAFA AYDIN
UFRAD
GENEL BAŞKAN
EVRİM ARAS
ARAS KARGO
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GALYA FRAYMAN
MOLİNAS
COCA - COLA
TÜRKİYE, KAFKASYA VE ORTA ASYA
BÖLÜM BAŞKANI
HAKAN GÜLDAĞ
DÜNYA GAZETESİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
HAKAN ÖKER
KORDSA GLOBAL
KalDer
IK VE BİLGİ TEKN. BAŞKAN YARD.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALİL ÖZGÖKÇE
KOSGEB
BAŞKAN BAŞMÜŞAVİRİ
HALUK BULUCU
FNSS
PAZARLAMA VE STRATEJİ DİREKTÖRÜ
HALUK OKUTUR
SİMİT SARAYI
KURUCU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HOWARD BEHAR
STARBUCKS INTERNATIONAL
KURUCU ESKİ BAŞKANI
HÜSEYİN ÖZMERAL
ROBERT BOSCH GMBH
BAMBERG FABRİKASI
TEKNİK DİREKTÖR YARDIMCISI
KAAN GÜRGENÇ
BORUSAN LOJİSTİK
GENEL MÜDÜR
KATHERINE TULPA
ASSOCIATION FOR COACHING
CEO
KENAN IŞIK
50
SANATÇI
LEYLA ALATON
ALARKO HOLDİNG
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
M. EMİN DİREKÇİ
KalDer BURSA ŞUBESİ
PARTNER ÇELİK
İNONOVA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL MÜDÜR
KURUCU ORTAK
M. EMRAH SAZAK
T.C EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE
BAŞKANI
M. REMZİ ÖRNEK
ASSAN ALÜMİNYUM
ASSAN ALÜMİNYUM GENEL MÜDÜRÜ,
KalDer YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MARC AMBLARD
EFQM
CEO
MARIE LINDSAY
ST. MARY COLLEGE
OKUL MÜDÜRÜ
MEHMET AKİF
DEMİRTAŞ
İGDAŞ
STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
MERİH DEMİR
IRONMAN CONSULTING
YÖNETİCİ ORTAK
MUHARREM YILMAZ
TÜSİAD
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT ACAROĞLU
SAYA GRUP
İCRA KURULU ÜYESİ
MURAT GOLDŞTAYN
REMAX TÜRKİYE
KURUCU GENEL MÜDÜR
MUTLU KUTLU
VİKO
STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
SİSTEMLERİ DİREKTÖRÜ
NATİG DAMİROV
PETKİM
SATINALMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NAZMİ KARYAĞDI
TÜRK TELEKOM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
NECİP ÖZÇER
LC WAİKİKİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OSMAN TURGAY
DURAK
KOÇ HOLDİNG
CEO
OSMAN ÜNAL
KalDer İZMİR ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
PAUL EVANS
LIVERPOOL JOHN MOORES
ÜNİVERSİTESİ
İŞ MÜKEMMELLİĞİ DİREKTÖRÜ
RAUF ATEŞ
CAPİTAL DERGİSİ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
ROLAND K. JAHNKE
IAQ OiETT
BAŞKAN
SELÇUK UNUTUR
MEILLER DOĞUŞ DAMPER
GENEL MÜDÜR
ŞAHİN KEYKAN
COCA COLA İÇECEK ANKARA
FABRİKA MÜDÜRÜ
UWE JUNGK
RICOH DEUTSCHLAND GMBH
CEO
YAPRAK ÖZER
İNDEKS İÇERİK İLETİŞİM
DANIŞMANLIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YUSUF ÖZER
TURKCELL
İNOVASYON VE İÇ İLETİŞİM BÖLÜM
BAŞKANI
51
KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ ETKİNLİKLER
• 25–29 Mart 2013 tarihleri arasında EFQM’in Türkiye’den sorumlu yöneticisi Gianluca Mulé
KalDer’i ziyaret etti. Bir hafta süren bu ziyaretin ana gündem maddesi KalDer–EFQM işbirliği
ile ilgili konulardı.
• Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde İsviçre Zürih’de EFQM
partner toplantısı yapıldı. Toplantıya KalDer Genel Sekreteri Akın Alıkçıoğlu katıldı.
• 12-13 Nisan 2013 tarihlerinde Bursa Şubemiz tarafından düzenlenen 11. Kalite ve Başarı
Sempozyumu’na katılım sağlandı.
• Kurucusu olduğumuz MEQA’nın Kalite Konferansı’na, 16-17 Nisan 2013 tarihinde KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erhan Baş konuşmacı olarak
katıldılar.
• 24 Nisan 2013 tarihinde BEDD’in Bedensel Engelli Otobüsü Açılış Töreni’ne katılım
gerçekleştirildi.
• 25 Nisan 2013 tarihinde 3.Akdeniz Kalite Sempozyumu’na katılım sağlandı.
• İBB Gelirler Müdürlüğü’nün desteğiyle, 27 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen 16. Kariyer Eğitim
Günleri’ne GençKal proje ekibi olarak katılım sağlandı ve stand açıldı.
• 28 Nisan-1 Mayıs 2013 tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen Parlementolar arası Değişim ve
Diyalog Projesine KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan konuşmacı olarak katıldı.
• GençKal üyelerine yönelik 30 Nisan 2013 tarihinde Viko Elektronik’e, 12 Haziran 2013 tarihinde
ise Brisa A.Ş.’ye teknik geziler düzenlendi.
• 2 Mayıs 2013 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Genel Sekreter Akın Alıkçıoğlu
tarafından “Yönetimde Kalite” konulu sunum gerçekleştirildi.
• 7 Mayıs 2013 tarihinde KalDer yönetimi olarak TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ziyaret edildi.
• 8 Mayıs 2013’te Işık Üniversitesi’nde Akın Alıkçıoğlu tarafından KalDer sunumu gerçekleştirildi.
• KalDer-Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Yönetim
Kalitesi Geliştirme Programı” kapsamında 8 Mayıs 2013 tarihinde Viko Elektronik’e fabrika
ziyareti gerçekleştirildi.
• 9 Mayıs 2013 tarihinde Çerkezköy’de TKG-Trakya Kalite Gönüllüleri tarafından düzenlenen
toplantıya katılım sağlandı.
• TGSD tarafından 9 Mayıs 2013’te Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen 6. Moda
Konferansı’nda stand kuruldu.
• Samsun’da 9 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen “Liderlik, İnovasyon Ve Kurumsal İtibar
Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan tarafından katılım sağlandı.
• 23 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Swiss Otel’de TMME Gala Gecesi düzenlendi.
• ELDER’in (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 24 Mayıs 2013 tarihli toplantısında KalDer
tanıtım sunumu yapıldı.
• 28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı’na Akın Alıkçıoğlu ziyaret gerçekleştirdi.
• 30 Mayıs 2013’te BÜYEM’de Deneyim Paylaşımı gerçekleştirildi.
• 30 Mayıs 2013 tarihinde Tarabya Oteli’nde düzenlenen 5. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’na
konuşmacı olarak katılım sağlandı.
• 5-6 Haziran 2013 tarihlerinde İzmir şubemiz tarafından düzenlenen 14. Mükemmeliği Arayış
Sempozyumu’na katılım gösterildi.
• ÇOSB Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Acar Baltaş’ın katılımıyla 11 Haziran 2013
tarihinde etkinlik düzenlendi.
• 10-11-17-18 Haziran 2013 tarihlerinde Değerlendirici Eğitimleri Byotell’de gerçekleştirdi.
• 18 Haziran 2013 tarihinde Genel Sekreter Akın Alıkçıoğlu tarafından KalDer Bursa şubesi
ziyaret edildi ve Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılım gösterildi.
• KalDer-BÜYEM işbirliği ile düzenlenen Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı’nın Sertifika Töreni
22 Haziran 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi.
52
• 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Elex Fuarı’nda stand açıldı.
• Ekim-Aralık 2013 döneminde 8 dersten oluşan ve Marmara Üniversitesi öğrencilerine yönelik
olarak düzenlenen Genç Liderler Akademi programı gerçekleştirildi. 6 Aralık 2013 tarihinde
programa katılan öğrencilere sertifikaları törenle takdim edildi.
• 10 Ekim 2013 tarihinde Ankara Şubemiz tarafından düzenlenen 16. Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı’na katılım sağlandı.
• 24 Ekim 2013 tarihinde Viyana‘da gerçekleşen EFQM Forum Toplantısı, Ödül Töreni ve
Partnerler Toplantısı’na Genel Sekreter Akın Alıkçıoğlu katılım gösterdi.
• 14 Kasım 2013 tarihinde EFQM CEO’su Marc Amblard KalDer ofisini ziyarette bulundu.
• 4-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Pazarlama Zirvesi’nde stand kuruldu.
Katıldığımız Etkinliklerden Kareler
53
İLETİŞİM ARAÇLARIMIZ
Yayınlar
Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalışmayı kapsayan yayınlarımız üyelerimizin ve
konuyla ilgili diğer kişi ve kurumların taleplerini karşılamaktadır. EFQM’in yaptığı güncellemelerle birlikte
Mükemmellik Modeli Modeli’nin 2013 versiyonun çeviri ve baskısı tamamlanmıştır. “EFQM Mükemmellik
Modeli 2013” kitabının satışları yoğun biçimde gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında üyelerimizden gelen talepler üzerine KalDer Yönetim Kurulu’nun
aldığı kararla son olarak 2003 yılında basılan Masaaki İmai’nin yazdığı KAİZEN:
Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı kitabının tekrar basım çalışmaları
başlatılmıştır. Basım için kaynak geliştirme ve diğer süreçler 2013 yılında
tamamlanarak 2014 yılında çalışma tamamlanıp, Brisa’nın desteğiyle bu
önemli eser üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.
Kütüphane
Kalite kütüphanesindeki 2000’den fazla yayının çoğunluğu Toplam Kalite kavramıyla bağlantılı, Yönetim,
Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konuları içermektedir. Kitaplar,
KalDer Kütüphanesi için hazırlanmış özel bir katalog programı yardımıyla; konu, kitap adı, yazar gibi
anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sunduğu
fotokopi hizmetinden yararlanabilmektedir.
Önce Kalite Dergisi
1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlayan Önce Kalite
Dergisi kalite, yönetim ve çevre konularında Türkiye’de
bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin paylaşılmasına
katkıda bulunmaktadır. İçeriği KalDer faaliyetleri, ödül,
Ulusal Kalite Hareketi, yeni üyeler, ülke gündemine
ilişkin yapılan söyleşiler, yazar ve kitap tanıtımı olmak
üzere gerek sektörden gerekse KalDer’den duyurular ile
zenginleştirilmektedir.
Önce Kalite Dergisi’nin dijital ortama taşınma projesi 2013 yılında başlamış olup, 2014 yılında faaliyete
geçen dijital kopya ile daha farklı kesimlere ulaşması hedeflenmektedir.
E-Bülten
15 günde bir yayınlanan elektronik bültenimiz, gerek
üyelerimiz, gerekse faaliyetlerimizi takip etmek isteyen
yaklaşık 5.000 kişiye gönderilen elektronik bir haberleşme
aracıdır.
E-bültenin yanı sıra etkinliklerimize özel bültenler de
hazırlanarak okuyucularla buluşulmaktadır.
54
Web Sitesi (www.kalder.org)
2013 yılında KalDer olarak mevcut web sayfamızın sorunlarını, eksiklerini analiz edip gerekli iyileştirmelerin
yapılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Öncelikle web sitesinin sistem altyapısı güncellenerek, kullanıcı dostu hale getirilmiştir.Google raporlama
sistemi devreye alınmıştır.
Benzer yapıdaki kuruluşlar ile rating oranlarımızı kıyaslayarak aylık analiler yapılıştır.
2013 yılında web sitesinde gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirme faaliyetleri sayesinde 98.000 ziyaretçi
sayısına ulaştık ve 22. Kalite Kongresi’nde iletişim yönünden büyük katma değer sağladık.
İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
KalDer, şubeleri ve temsilcilikleri ile birlikte 2013 yılı içerisinde gerek Yönetim Kalitesi gerekse Mükemmellik
Modeli’nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlediği çeşitli etkinlikler ile medyada geniş bir
şekilde yer almayı başarmıştır.
Yazılı basında; Yerel ve ulusal dergi ve gazetelerde 2013 yılında toplam 1.300 adet haberimiz yer almıştır.
Görsel basında; CNBC-E, Habertürk, Kanal 24, TRT 2, Skytürk, Kanal D, Bloomberg kanallarında, 2013
yılında 1.026 dakika haberimiz yayınlanmıştır.
55
ETKİNLİKLER VE MEDYA YANSIMALARI
RÖPORTAJLAR
22.Kalite Kongresi Öncesi, Sırası ve Sonrası Yapılan Röportajlar:
TV/Gazete/Dergi/Radyo
Kanal B
24 TV
Cnbc-e
Best FM
Halklailişkiler.com
NTV
Bloomberg HT
NTV
24 TV
Star Gazetesi
Capital Dergisi
Tarih
07.10.13
02.11.13
07.11.13
07.11.13
07.11.13
08.11.13
12.11.13
12.11.13
12.11.13
12.11.13
14.11.13
Konuk
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Hamdi Doğan
Howard Behar
Hamdi Doğan
Howard Behar
Howard Behar
İletişim çalışmalarının başladığı Temmuz 2013 itibariyle 22.Kalite Kongresi öncesi, sırası ve sonrasında
çeşitli mecralarda 236 yazılı yansıma, 212 dakika televizyon yayını yer bulmuştur.
KATILDIĞIMIZ TV PROGRAMLARI
56
Kongre İletişim Çalışmaları:
•
•
•
•
5 adet basın bülteni yayınlandı.
Kobi Efor Dergisi Kasım sayısı kongreye özel ek çıkarttı.
5 adet basın kurumuna ziyaret düzenlendi.
8 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödülü basın toplantısı sonrasında 21
adet yazılı basın yansıması gerçekleşti.
• 15 adet kongre ilanı yayınlandı.
• 24 TV, NTV ve Cnbc-e’de kongre jenerik filmi Ekim- Kasım tarihleri arasında yayınlandı.
• Kongre tanıtımı Best FM’de duyuruldu.
• Havalimanlarına özel banner çalışması yapıldı. (30 Eylül-2013 Ekim tarihleri arasında İstanbul
Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlarda, Ankara Esenboğa Havalimanı İç ve Dış Hatlarda, İzmir
Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlarda kongre bannerı billboardlarda yayınlandı.)
• İBB Billboardlarında 50 noktada kongre duyurusu yayınlandı. (3-9 Kasım 2013 tarihleri arasında)
• 150 adet afiş otobüs durakları, otobüs içleri, metro durakları ve vapur iskelelerinde
konumlandırıldı.
• 5 adet otobüs giydirildi.
• 12- 13 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 22.Kalite Kongresi’ne yazılı ve görsel basından
86 basın mensubu katıldı.
• Cnbc-e/NTV, 24 TV kongre merkezinden canlı yayın gerçekleştirdi.
• Star Gazetesi ve Capital Dergisi tarafından özel röportajlar gerçekleştirildi.
• Marketing Türkiye Almanak özel ek çıkarttı.
• 18 adet web sitesinde banner yayınlandı.
• Kongre tanıtım bülteni aşağıdaki kuruluşlar tarafından tüm çalışanlarına ve üyelerine
duyuruldu.
TÜSİAD, TGSD, ASD, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği İktisadi İşletmesi, THY Eğitim Başkanlığı,
TALSAD, Roketsan.
• Paylas.com sitesi ödül törenini canlı olarak verdi.
Kongre Duyuruları
57
22. Kalite Kongresi Yazılı Basın Yansımaları
HABERTÜRK İK
HÜRRİYET
DÜNYA
SABAH
ONLINE YANSIMALAR
Marketing Türkiye
Yenibiris.com
Son Dakika Haberleri
Halkla İlişkiler
58
STAR
İLAN ÇALIŞMALARI:
CUMHURİYET 3.10.13
RADİKAL 10.10.13
Sosyal Medya Çalışmaları
• 2013 yılına kadar Facebook ve Twitter; 2013 yılı itibariyle bunlara ek Linkedin (Kişi), Linkedin
Grup, Google+, Google+ Topluluk, Instagram, Pinterest ve SlideShare hesapları aktif olarak
kullanıldı ve bu hesaplar için yeni kapak, arka plan, başlık ve profil fotoğrafı tasarımları
hazırlandı.
• Haftalık ileti planları hazırlandı. Bu planlar doğrultusunda her hafta sosyal medya hesaplarından
düzenli paylaşımlar yapıldı.
• Tüm etkinlikler, eğitimler, ödüller, ziyaretler, duyurular ve kampanyalar sosyal medya
hesaplarından paylaşıldı.
• Linkedin şirket hesabının Ürün & Hizmetler kategorisine 12 adet Ürün & Hizmet eklendi.
• Facebook sayfasına Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube sekmeleri ve kilometre taşları
eklendi.
22. Kalite Kongresi Sosyal Medya Çalışmaları
• YouTube kanalında ‘22.Kalite Kongresi’ isimli liste oluşturuldu. Bu listeye kongre ve çalıştay
konuşmacılarının kısa tanıtım videoları yüklendi ve jenerik filmi fragman olarak seçildi ve öne
çıkartıldı.
• Kongre için haftalık ileti planları hazırlandı. Bu planlar doğrultusunda sosyal medya
hesaplarından düzenli ileti gönderileri yapıldı.
• Kongre konuşmacı ve sponsorlarının bilgileri sosyal medyada paylaşıldı.
• Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde saha ziyaretine kalan adaylarla ilgili basın bülteni ve ödül
töreninin canlı yayın linki sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
• Facebook sayfasında ‘22. Kalite Kongresi- Mükemmelliği Paylaşmak’ başlıklı etkinlik oluşturuldu.
Bu etkinlikte kongre tarihi, saati, yeri ve içeriği ile ilgili bilgilere yer verildi.
• Kalite Kongresi öncesinde ve esnasında düzenlenen sosyal medya kampanyalarıyla çeşitli
59
hediyeler dağıtıldı.
• Kongre süresince oturumlardan ve ödül töreninden; Facebook, Twitter ve Instagram hesapları
üzerinden anlık iletiler ve fotoğraflar paylaşıldı.
• ‘Türk İş Dünyasının En Prestijli Ödülleri Sahiplerini Buldu.’ başlıklı basın bülteni sosyal medya
hesaplarından paylaşıldı.
• Kongre sonrası kongre ve çalıştay fotoğraflarından Facebook sayfasında albümler oluşturuldu.
Albümlerin linkleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Sosyal Medya Analizleri
Sayılar
Facebook Hayran Sayısı
Twitter Takipçi Sayısı
Linkedin Takipçi Sayısı
Linkedin Grup Üye Sayısı
Google+ Takipçi Sayısı
Instagram Takipçi Sayısı
Pisterest Takipçi Sayısı
YouTube Abone Sayısı
2012
2.783
534
967
118
22
2013
3.243
1802
1615
329
21
34
7
100
İçerik İşbirlikleri
• KOBİ EFOR DERGİSİ: Kobilere ulaşmak için Türkiye’nin alanında tek yayını olan Kobi Efor Dergisi
ile işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda derginin her sayısında bir sayfa KalDer faaliyetleri
hakkında bilgi ve köşe yazılarına ayrılmıştır.
• SUBCONTURKEY DERGİSİ: Subconturkey Dergisi ile işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliği
kapsamında derginin her sayısında bir sayfa olmak üzere KalDer faaliyetleri hakkında bilgi ve
köşe yazıları yayınlanmıştır.
• KOBİ TREND DERGİSİ: Kobi Trend Dergisi ile işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliği kapsamında
derginin her sayısında bir sayfa olmak üzere KalDer faaliyetleri hakkında bilgi ve köşe yazıları
yayınlanmıştır.
Basın Toplantılarımız
• Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2012 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları - 20 Mart 2013
• Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde Saha Ziyaretine Kalan Adaylar - 9 Ekim 2013
60
ULUSAL YAPILANMA (ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER)
ANKARA ŞUBE
2013 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ
İnsan Kaynakları Kongresi, 20-22 Şubat
2013 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde 317 kişinin katılımı ile
gerçekleşti. Kongre’nin 2013 yılındaki ana
teması “Yıldızlarla Yolculuk” oldu.
Kongrede, kurumlarda yüksek performanslı
çalışanların, bir diğer deyişle yeteneklerin nasıl keşfedileceği, nasıl motive edileceği, gelişmeleri ve
kapasitelerini tam kullanmaları için neler yapılması gerektiği, yıldız çalışanları keşfedecek yıldız liderlerin
ne tür özellikte olması gerektiği ve İK departmanlarına düşen roller konuşuldu. Kısacası, şirketleri
hedeflerine taşıyan yıldız çalışanlar, yöneticiler ve uygulamalar Kongre’de katılımcılarla paylaşıldı.
Kongre Kapsamında Çalıştaylar
Kongre kapsamında 20 ve 22 Şubat 2013’te, yenileşimle değer yaratma, pozisyon değerlendirme ve
ücret belirleme sistemleri, yetenek yönetimi ve İK çözümlemesi, etkin işe alım süreçleri, AB projelerinde
kariyer fırsatları, iş hukuku uygulamaları, performans yönetimi gibi konularda çalıştaylar düzenlendi.
Yıllara Göre İnsan Kaynakları Kongresi
Katılımcı Sayıları
Yıllara Göre İnsan Kaynakları Kongresi
Katılımcı Memnuniyeti
84
85
82
80
80
81
82
80
80
GERÇEKLEŞME
80
HEDEF
80
300
80
317
400
83
600
600
600
86
84
379
500
450
450
460
600
500
607
650
609
700
85
88
800
HEDEF
GERÇEKLEŞME
200
78
100
0
76
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
61
14. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU
Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kamu Kalite
Sempozyumu’nun 14’üncüsü, 23 Mayıs 2013 tarihinde
Savunma Sanayi Müsteşarlığı işbirliğiyle Ankara’da SSM Nuri
Demirağ Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyuma yaklaşık
125 kişilik katılım gerçekleşti.
Bu yıl “Ülkeler Nasıl Yükselir?” ana teması ile düzenlenen sempozyuma Sabancı Üniversitesi Rekabet
Forumu Direktörü Doç. Dr. İzak Atiyas, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İçişleri Bakanlığı
Merkez Valisi Kayhan Kavas, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tan, ve
daha birçok akademisyen ile kamu kurumlarından çeşitli bürokratlar konuşmacı olarak katıldı.
Ülkelerin Yükselmesi için Önce Yaşam Kalitesi Artmalı
Yükselen ve başarılı olan ülkelerde yaşam kalitesinin de yüksek olduğu görülmekte. Yaşam kalitesi; güçlü
bir demokrasi, güçlü bir anayasa, paydaş ve özellikle vatandaş odaklı sistemlerle, iyi tasarlanmış bir kamu
yönetimi anlayışını gerektirmekte. İstikrarlı ve yükselen bir ekonomi de yaşam kalitesinin artırılmasında,
sayılan diğer kavramlara ek olarak, ülkeler için önemli olmakta. Bugün, dünyada refah seviyesi ve yaşam
kalitesi yüksek olan ülkeler bunu doğrulayan bir yapı göstermekte. Yükselen bir Türkiye için başarılanlar
ve başarılması gerekenler, 23 Mayıs 2013’te düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumu’nda, konunun uzmanı
akademisyenler ve bürokratlarca tartışıldı.
125
100
85
82
80
80
80
80
81
80
81
82
80
HEDEF
GERÇEKLEŞME
161
200
300
300
300
247
300
300
337
83
400
84
84
500
85
85
85
86
83
600
Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu
Katılımcı Memnuniyet Oranı
600
542
700
650
587
Yıllara Göre Kamu Kalite Sempozyumu
Katılımcı Sayıları
HEDEF
GERÇEKLEŞME
79
78
0
77
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI
KalDer Ankara Şubesi tarafından 10 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen 16. Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı’nda 21 farklı sunum yer aldı. Sunumlar her yıl olduğu gibi, çalışmaları gerçekleştiren ve
iyileştirmeler yapan mavi yakalı çalışanlar tarafından aktarıldı.
62
Ülkemizde iyileştirme ekip çalışmalarının yaygınlaştırılması, farklı sektörlerdeki başarılı uygulamaların ve
bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla KalDer tarafından, 10 Ekim 2013 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde, 653 kişinin katılımı ile 16. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı düzenlendi.
Yapılan iyileştirme çalışmaları ile işletmelerde, verimlilik artışı, enerji tasarrufu ve iş güvenliği
sağlanmaktadır. Örneğin Türk Traktör Fabrikası çalışanları tarafında kayış montajını kolaylaştırmak için
geliştirilen aparat sayesinde işletme yıllık 20.000 TL kazanç elde etti. Boytaş Mobilya çalışanları ise üretim
hattındaki fire miktarını azaltarak yıllık 326.000 TL’lik kazanç sağladı.
Türkiye çapında iyileştirme çalışmalarının paylaşılmasına yönelik yapılan bu büyük Konferansta 2013
yılında 21 farklı ekip sunumları ile katılarak bir ilke imza atıldı. Konferansta sunum yapan kurumlar:
Boytaş Mobilya, Doğadan, Erdemir, Evyap, Ficosa Otomotiv, Hema Endüstri, İsdemir, Kilim Mobilya,
Kordsa Global, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Seçil Kauçuk, Termikel, Türk Traktör, Yiğit Akü, Yünsa ve
Viko Elektrik oldu.
2013 Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri
KalDer Ankara Şubesi tarafından verilen Kalite Çemberi ve Kaizen Ödüllerine 2013 yılında 14 ekip
başvurdu ve 12 ekip sahaya kaldı. Ödül için yarışan kurumlar: Boytaş Mobilya, Hema Endüstri, İşdemir,
Kordsa Global, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Termikel, Türk Traktör ve Yiğit Akü oldu.
Kalite Çemberi Ödülü’nü Kazanan Ekipler:
• Hema Endüstri - Pars Çalışma Grubu
• Kordsa Global Türkiye - Zamana Karşı Volume 1
• ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu – Çekirdek Kalite Çemberi
Kaizen Ödülü’nü Kazanan Ekipler:
• Boytaş Mobilya - Profillerde Yüzey Hatası Azaltma Kaizen Ekibi
• Türk Traktör - Kayıp Avcıları Kaizen Ekibi
200
84
82
80
80
HEDEF
81
80
GERÇEKLEŞME
80
300
80
HEDEF
82
83
400
84
84
85
85
85
86
83
600
653
600
617
600
600
520
600
Yıllara Göre Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı Katılımcı Memnuniyet Oranı
483
500
494
600
546
700
650
Yıllara Göre Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı Katılımcı Sayıları
GERÇEKLEŞME
79
100
78
0
77
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
63
TEKNİK GEZİLER
2013 Nisan ayında EFQM yetkililerinin Türkiye ziyareti çerçevesinde KalDer Ankara Şubesi üyelerinin de
katılımıyla şubemizde bir toplantı gerçekleştirildi ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin geldiği son nokta ile
ilgili çalışmalarını içeren sunumu üyelerimizle paylaşma fırsatı bulundu.
2012 yılında başlattığımız, üyelerimiz ve potansiyel üyelerimizin yetkin kurumları sahalarında ziyaret
ederek bilgilenme fırsatı buldukları teknik gezilerimizi, 2013 yılında Viko, Boytaş, Hugo Boss ve Coca Cola
İçecek Ankara Fabrikası’na düzenlediğimiz gezilerle geliştirdik.
COCA COLA ANKARA
29
28
27
Viko Elektrik, 18 Ocak 2013
Boytaş Mobilya, 26 Nisan 2013
Hugo Boss Tekstil, 13 Eylül 2013
Coca Cola İçecek Ankara Fabrikası, 13 Aralık 2013 - 20 Aralık 2013
HUGO BOSS
31
30
•
•
•
•
32
32
30
Ziyaret Edilen Kurumlar ve Katılımcı Sayıları:
32
33
27
26
25
24
VİKO
BOYTAŞ
BURSA ŞUBE
11. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU
11. Kalite Ve Başarı Sempozyumu “Geleceği Hazırlamak” ana temasıyla 12-13 Nisan
2013 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşti. Toplam kalite bilinç ve kültürünün Bursa’daki
tüm kurum ve kuruluşlarda yayılımını amaç edinerek bu alanda önemli roller üstlenen
ve sürekli iyileşme ve gelişme felsefesini benimseyen KalDer Bursa Şubesi, 2003
yılından bu yana Kalite ve Başarı Sempozyumu’nu düzenlemektedir.
64
Her yıl değişik bir ana tema çerçevesinde geniş bir bilgi ve düşünce paylaşım platformu oluşturmak
amacıyla düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde, T.C.
Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri ve AIESEC Bursa Şubesi destekleriyle
gerçekleşmektedir.
11. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nda iki gün boyunca 1 ana oturum, 7 alt oturum, Yaşam Kalitesi Paneli,
Bursa Kalite Ödül Töreni, 11. Kalite ve Başarı Fuarı, engelli gençlerden kurulu Social Inclusion Band’ın
müzik gösterisi, sempozyum fotoğrafı hatıra köşesi, ‘saklamıyorum, paylaşıyorum’ temalı oyuncak ve
kitap kumbarası, anı defteri gibi farklı etkinlikler yer aldı. 3507 kişi sempozyuma katıldı.
Sempozyumun açılışında yer alan ana oturuma; Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ,
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes ve T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Mehmet Yörükoğlu katıldı. Yaşam Kalitesi Paneli’nde ise Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Rutkay Aziz ve
Taner Barlas yer aldı.
3.507
98
98
2.900
100
98
3.542
Kalite Ve Başarı Sempozyumu Memnuniyet
Oranları
94
90
90
1000
HEDEF
92
90
1500
GERÇEKLEŞME
90
HEDEF
93
2000
94
96
90
2500
2.900
3000
2.500
3500
2.750
3.285
4000
3.394
Kalite Ve Başarı Sempozyumu Katılımcı
Sayıları
GERÇEKLEŞME
88
500
0
86
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
11. KALİTE VE BAŞARI FUARI
12-13 Nisan 2013 tarihlerinde, 11. Kalite ve Başarı Sempozyumu boyunca açık olan Kalite ve Başarı
Fuarı’nda; eğitim, çevre, danışmanlık, belgelendirme, teknoloji gibi çeşitli alanlardan 26 firma katılımcılara
hizmetlerini tanıttı.
BURSA KALİTE ÖDÜLÜ
Çağdaş kalite anlayışının yaygınlaşması, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla
1998 yılından bu yana KalDer Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile
yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, 26 Eylül 2013 Perşembe günü yapılan “2013 Bursa Kalite Ödülü Basın
Toplantısı” ve ardından gerçekleşen, 2012 Bursa Kalite Ödülü sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların
deneyimlerini aktardığı “Paylaşım Konferansı” ile başlamıştır.
65
Kuruluş başvurularının alınmasının ardından Bursa Kalite Ödülü kitapçığına göre kurum ve kuruluşların
eğitimleri gerçekleşmiştir. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dökümanları, ödül
sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa
başında değerlendirilmiş, ardından saha ziyaretleri yapılmıştır. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin
yaptığı son uzlaşım toplantısı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’na sunulmuş; kurulun,
sonuçları Bursa Kalite Ödülü Jürisi’ne bildirmesiyle süreç tamamlanmıştır. 13 Nisan 2013 Cumartesi
akşamı ödül alan kuruluşlar kamuoyuna açıklanmıştır.
Açıklanan sonuçlara göre; yaklaşık 5 yıl aradan sonra Bursa’da ikinci defa bir kamu kurumu Büyük Ödül
almaya hak kazandı.
2012 Bursa Kalite Büyük Ödülü
Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
2012 Bursa Kalite Başarı Ödülü
Gemlik Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
2012 Eğitimde Kalite Jüri Teşvik Ödülü
U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
Mürüvvet Baş Anaokulu
2013 Bursa Kalite Ödül Sürecinde Yer Alan Kuruluşlar:
Özel Kurumlar Kategorisinde
• Ficosa Otomotiv
Kamu Kurumları Kategorisinde
• U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu
• OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
• Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi
KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Uludağ Üniversitesi ve KalDer Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Kalite Personeli Yetiştirme Programı’nda
8. dönem, 26 Ekim - 1 Aralık 2013 tarihleri arasında tamamlandı. Programı tamamlayan 25 öğrenciye
belgeleri 12 Aralık 2013 Perşembe günü düzenlenen törenle takdim edildi.
İlki 2006’da başlayan Kalite Personeli Yetiştirme
Programı’ndan 2006-2013 yılları arasında toplamda
320 öğrenci mezun oldu. Öğrencileri Toplam Kalite
Yönetimi konusunda eğiterek iyi bir iş yaşamına
başlamalarını hedefleyen ve iş dünyasına da
donanımlı insan kaynağı sağlayacak olan Kalite
Personeli Yetiştirme Programı; öğrencilere kalite
problemlerini analiz etme, çözüm becerileri
kazandırma, yetkin ve profesyonel bir yaklaşımla bilgi
ve tekniklerin uygulanmasını sağlamak amacındadır.
21 farklı Toplam Kalite Yönetimi konusunun işlendiği programda dersler, Uludağ Üniversitesi’nin değerli
akademisyenleri ve özel sektörde tecrübeli 20 eğitmen tarafından verildi. Program 7 hafta, 11 gün olarak
66
yaklaşık 100 saat sürdü. Düzenlenen törende öğrencilere belgeleri takdim edilirken, eğitimleri veren 20
eğitmene katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. KalDer Bursa Şubesi üyeleri, gönüllüleri ve Bursa
protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören kokteylle sona erdi.
Bursa Şubesi Eğitim Katılımcı Sayıları
69
22
2013
20
1023
886
859
712
600
2012
400
2010
2011
526
31
800
2011
2012
2013
316
26
37
415
25
28
36
311
41
40
1000
2010
360
50
1200
59
740
62
56
60
1056
1400
70
30
1.274
Bursa Şubesi Eğitim Program Sayıları
80
200
10
0
0
GKA
Kİ
GKA
TOPLAM
Kİ
TOPLAM
Yıllara Göre Ulusal Kalite Hareketi'ne Katılım
16
15
14
12
12
12
12
10
10
9
10
10
HEDEF
8
GERÇEKLEŞEN
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
ESKİŞEHİR ŞUBE
12. ESKİŞEHİR KALİTE ŞÖLENİ
KalDer Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 12. Eskişehir
Kalite Şöleni 10 Ekim 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 800 kişinin
katıldığı etkinliğin bu yılki teması “Yönetimde Çeviklik” idi.
Açılış konuşmasında KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. A. Burak Erdinç, EFQM
Mükemmellik Modeli’ nin 2013 versiyonunda yer alan çeviklik kavramından yola çıkarak bu seneki şölenin
ana temasını belirlediklerini söyledi. Erdinç, globalleşme ile birlikte artan rekabet ortamında kurumların
hızlı ve çevik bir biçimde değişme uyum sağlamaları gerektiğini belirtti.
Şölende konuşan Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay emeği geçenleri kutlayarak başarılı bir etkinlik
67
temennisinde bulundu. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ender Suvacı da keyifli bir etkinlik olmasını
diledi. “KalDer şu anda kendi evindedir.” diyerek KalDer’e ve kalite gönüllülerine ev sahipliği yapmaktan
duydukları memnuniyeti dile getiren Suvacı, KalDer ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinin artarak devam
edeceğini belirtti.
Etkinlik öncesi alınan ön kayıtlar ve etkinlik günü alınan
kayıtlara göre bu yılki şölen katılımı 503’ü kayıtlı olmak üzere
toplamda yaklaşık 800 kişi olmuştur.
Şölen ES TV’den canlı yayınlanmış, şölen öncesinde ve
sonrasında yerel ve ulusal basın kurumlarında (Kanal 26, ES TV,
Kanal 3, Hürriyet Gazetesi, İki Eylül Gazetesi, Sakarya Gazetesi,
Anadolu Gazetesi, Dünya Gazetesi) ilan ve haberlerle yaklaşık
15 gün boyunca yer almıştır.)
KALİTE EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI
KalDer Eskişehir Şubesi, Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle Kalite Eğitimleri Sertifika Programı düzenledi.
Eğitim süresinin %75’ine katılan öğrencilere eğitim sonunda “Katılım Belgesi”, program sonunda yapılacak
sınavdan %75 başarıyla geçen öğrencilere de “Başarı Sertifikası” verilmesi kararlaştırıldı.
Programa, Mühendislik ve İİBF’den, aralarında yüksek lisans öğrencilerinin de bulunduğu toplam 42
öğrenci katıldı. Tüm eğitimler sonunda projenin tamamını değerlendirmesi istenen öğrencilerimizin
genel memnuniyet oranı 5 üzerinden 4,8 olarak gerçekleşti.
68
Eğitimler KalDer’in değerli üyelerinin katkı ve destekleri ile gerçekleşti.
Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerin uygulamalarını yerinde görmeleri için bahar dönemini takip eden
takvim dahilinde yine üyelerimizin destekleriyle fabrika gezileri organize edilecektir.
İZMİR ŞUBE
MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU (MAS)
14.Mükemmelliği Arayış Sempozyumu ‘’Geleceksel Bakış’’
ana teması ile 5-6 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşti.
Ege’nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelliği
Arayış Sempozyumu her yıl olduğu gibi bu yıl da konu ve
konukları ile göz doldurdu. 27 konuşmacının 9 oturumda yer
aldığı sempozyumu yaklaşık 600 kişi izledi. Basında da geniş
yer alan sempozyuma Bay Döner, Secret Cv ve Yurtiçi Kargo Ana Sponsor olarak destek olurken, Batıçim,
Bosch, Dr. Oetker, EBSO, Er-Bakır, Netsis, Pastavilla, Sarıgözoglu ve Soyak Holding Oturum Sponsoru,
Egede Son Söz, Ege Tv, Halkla İlişkiler.com , Gözlem Gazetesi, Liyakat Derneği, Meba Reklamcılık, Motto,
Pınar, Pizza Tomato, Us Brainworks, Yeni Asır, Yeni Asır TV Hizmet Sponsoru olarak destek verdi.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ünal
‘’Öncelikle sizlere toplum olarak zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda bir vatandaş olarak bugün bu
sempozyumda olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
“Geleceksel Bakış” ana temasıyla sizlerle buluşuyor. Gelecekte bizleri yaşamın tüm alanlarında neler
beklediğini bugün hep beraber arayacağız, Toplam Kalite Yönetimi her geçen gün kendini yenileyen,
geliştiren bir olgu. KalDer bu olgunun ülkemizde gelişmesi, kuruluşların üretim ve hizmet kalitelerinin,
bireylerin ise yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için büyük çabalar sarf eden bir sivil toplum örgütüdür.”
dedi.
14.MAS Çalıştaylarına büyük ilgi!
Her yıl olduğu gibi bu yılda sempozyumun ilk günü çalıştaylara ayrıldı. Maki Gami Ve Kaizen Yaklaşımıyla
Süreçlerin İyileştirilmesi, Stratejik Planların Bireysel Hedeflere İndirgenmesi Ve Çalışanların Performansının
Değerlendirilmesi, İKY El Kitabı Hazırlanması, Yenileşimci Ürün/Hizmet Üretimi (Mavi Okyanus), Yönetim
Becerileri Geliştirme Atölyesi Liderin Takım Çantası, İşyerinde Duygusal Zeka Ve Kişisel Gelişim, Bir
Profesyonel Yaratmak, Are You A High- Potential?, Müşteri Şikayeti Karşısında Etkili İletişim Ve Davranışlar,
Süreç Yönetimi - Stratejik Plan ve EFQM Mükemmellik Modeli İlişkisi, Stratejik İnovasyon Yönetimi, Temel
Kavramlar Ve Süreçler, konularında açılan çalıştaylar yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 150 kişinin katılımcı olarak
yer aldığı çalıştaylar hem moderatörler hem de katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
69
14. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu Katılımcı Profili
450
390
400
350
300
256
250
300
250
200
14. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu Katılımcı
Kuruluş Yapısı
200
165
174
150
150
100
100
50
50
0
KAYITLI
DAVETLİ
KATILANLAR
GÖNDERİLEN
DAVETİYE SAYISI
83
0
KAMU
ÖZEL
YEREL KALİTE ÖDÜLLERİ
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında düzenlenen 2013 yılı
Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülü, Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu sonunda gerçekleştirilen Ödül Töreni ile sahiplerini buldu.
MAS 2013’de Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne başvuru yapılmazken, Yılın Başarılı
Ekibine 8 ekip başvuruda bulunmuştur, ödüle değer bulunan ekip ve
kuruluşlar şunlardır:
2013 Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Kazananları
Büyük Ödül - Dr. Oetker 24 Ayar
Başarı Ödülü - Hayes Lemmerz Ambalaj
Başarı Ödülü - Dr. Oetker Ristorante
Başarı Ödülü - Petkim Petkojen
Başarı Ödülü - Tat Konserve Sek Süt İşletmesi Kakao
Teşvik Ödülü - İESOB Sanal Dükkan
Teşvik Ödülü - Bosch Man Plus
KAZANANLAR KONFERANSI
Ege Bölgesi’nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve
yaygınlaştırılması, kuruluşların kalite yönündeki çabalarının
özendirilmesi amacıyla KalDer İzmir Şubesi tarafından
düzenlenen Yerel Kalite Ödülleri Kazananlar Konferansı Ege
Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleşmiştir.
Konferansta Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik Aşamaları süreçlerinin bilgilendirmesi dışında, KalDer
İzmir Şubesi’nin 2013 yılı ödül süreçlerinin kazananları, Avrupa Kalite Ödülü ve Ulusal Kalite Ödülünde
önceki yıllarda ödül alan kurum ve kuruluşlardan, Dr. Oetker, Viko ve Sakarya Üniversitesi kalite ödülleri
sürecinde katılımları sonucu elde ettikleri başarıları katılımcılara aktardılar.
2. GençKal LİDERLİK AKADEMİSİ
Bu sene de çalışmalarına Liderlik Akademisi ile başlayan GençKal, Aralık 2012 - Mayıs 2013 tarihleri
arasında hem kişisel gelişim hem de temel kalite eğitimleri vermiştir. Liderlik Akademisi’nin ilk eğitimi
Mehmet Saraçoğlu tarafından verilen ‘’Yönetim ve Liderlik’’ eğitimidir. Daha sonra Kenan Elnahi tarafından
70
‘’6 Sigma’’ eğitimi, Beste Hancı tarafından ‘’Stres Yönetimi ve Etkili İletişim Teknikleri’’ eğitimi, Vehbi Uçal
tarafından ‘’Kaizen’’ eğitimi, Fatin Yücel tarafından ‘’EFQM Mükemmellik Modeli’’ eğitimi ve son olarak
HRM tarafından ‘’Outdoor’’ eğitimi verilmiştir.
NETWORKING TOPLANTILARI
2012 yılının Aralık ayında Vestel Beyaz Eşya A.Ş. Müşteri İlişkileri Müdürü Mustafa Şahingöz ile Özsüt’te
gerçekleştirilen toplantıda öğrencilere iş hayatının başarısının sosyal hayatın başarısından kaynaklandığını
konuştuk. 2013 Nisan ayında Markafoni Pazarlama Müdürü Hakkı Arıkan ile Peperosso’da gerçekleştirilen
toplantıda pazarlama sektörünün detayları hakkında ve bir gurme olan Hakkı Bey ile yemek kültürü
hakkında konuşuldu.
TEKNİK GEZİLER, SEMİNERLER VE ZİYARETLER
2013 Nisan ayında Pınar Süt A.Ş.’ye düzenlenen teknik gezimize
20 GençKal üyesi ile birlikte katıldık. Tüm üretim alanını kapsayan
gezimizde Gıda Mühendisi olmaya aday öğrencilerimizin ilgileri
görülmeye değerdi.
GençKal tanıtımı için Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’ne yapılan ziyarete KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan,
KalDer Genel Sekreteri Akın Allıkçıoğlu,
KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ünal ve GençKal
sorumluları katılım göstermiştir.
GençKal olarak 2013 Şubat ayında gerçekleştirilen GençKal tanıtımı ardından
Mayıs ayında bir seminer düzenlenmiştir. Seminer konuşmacımız Soner
Babüroğlu’dur. Bunun sonucunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden de
GençKal üyelerimizde artış olmuştur.
QUALITY FEST
8-9 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Quality Fest’in ilk
günü, EBSO’da sabah ve öğleden sonra çalıştayları olmak üzere
4 çalıştay gerçekleştirilmiştir. İkinci gün Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü 75. Yıl Amfisi’nde gerçekleştirilen Öğrencilikte,
Girişimcilikte ve Kurumsallıkta Kalite oturumlarıyla Erdem
Genç, Fuat Sami, Hulusi Berik, Haluk Okutur gibi önemli
isimleri ağırlamıştır. Hürriyet yazarlarından Selim Türsen’in 14
ve 15 Mayıs 2013 deki köşe yazısına konu olan Quality Fest
71
İzmir çapında konuşmacılarıyla güçlü bir çalışma olmuştur.
İLGİ SEMPOZYUMLARI
• Elektronik Atık Yönetimi ve Çevremiz - 12 Şubat 2013
• Yeşil Kent ve Çevre - 5 Mart 2013
• Yaşamda Kalite Proje & Fikir Yarışması - 30-31 Mayıs 2013
• Çocuk ve Beslenme - 24 Eylül 2013
DOĞU MARMARA TEMSİLCİLİĞİ
KalDer’in tüm Türkiye’ye yayılım stratejisi dahilinde temsilcilikler oluşturulmasına başlanarak 2013 yılı
Haziran ayı itibarı ile “KalDer Doğu Marmara Temsilciliği Yetkilisi” olarak Tülay Güder atanmış ve Kocaeli’de
açılan ofiste bölgeye yönelik hizmet vermeye başlamıştır.
2013 yılı Temmuz ve Aralık aylarında bölgedeki Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi
kuruluşları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Mükemmellik Modeli uygulamaları kapsamında Brisa, Kordsa, Beksa, KSO (Kocaeli Sanayi Odası),
Sakarya Üniversitesi gibi ödül kazanmış kurum/kuruluşların bulunduğu bölgede temsilcilik faaliyetleri
çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla KalDer’e yeni üye kazanımları ve kurumların gelişimlerine katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
25 Temmuz 2013 - Potansiyel üyelere bilgilendirme toplantısı - KYÖD Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği
72
Ziyaretler
• Ağustos 2013 tarihi itibarı ile üye olan kuruluşlarımız ziyaret edilerek katılım sertifikaları
verildi ve beraberinde gerçekleştirilen toplantılarda bireysel üyelerimize de katılım sertifikaları
takdim edildi.
• Bölgede faaliyet gösteren kuruluşlar ziyaret edildi.
• Toyota Adapazarı
• Ford-Otosan Gölcük
• Kocaeli TMMOB Başkanlığı
16 Aralık 2013 - Üyelere bilgilendirme toplantısı
TRAKYA VE KAYSERİ TEMSİLCİLİKLERİ
KalDer’in tüm Türkiye’ye yayılım stratejisi dahilinde temsilcilikler oluşturulmasına devam edilerek, 2014
yılı başında “KalDer Trakya Temsilciliği”ne Kadir Giray, “KalDer Kayseri Temsilciliği”ne ise Salih Yalçın
atanarak faaliyetlerine başlamışlardır.
73
Notlar
74
Türkiye Kalite Derneği
MERKEZ
Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cd. No:3
34854 Küçükyalı - İstanbul
Tel: 0216 518 42 84 Faks: 0216 518 42 86
[email protected] www.kalder.org
ANKARA
Uğur Mumcu Cd. Kız Kulesi Sk.
No:21/6 GOP - Ankara
Tel: 0312 447 48 68 Faks: 0312 447 48 32
[email protected] www.kalder.org
BURSA
Fethiye Mh. Sanayi Cd.
No: 317 K:2 16140 Nilüfer - Bursa
Tel: 0224 241 60 10 Faks: 0224 241 58 70
[email protected] www.kalder.org
ESKİŞEHİR
Hoşnudiye Mh. Nayman Sk.
Selka Apt. K:1 D:1 26130 Eskişehir
Tel: 0222 221 65 52 Faks: 0222 234 34 69
[email protected] www.kalder.org
DOĞU MARMARA TEMSİLCİLİĞİ
Ömerağa Mh. Hafız Şerif Sk.
Gül İşhanı K:2 İzmit - Kocaeli
Tel: 0543 740 02 90 Faks: 0262 321 12 01
[email protected] www.kalder.org
KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
KAYSO Kocasinan Bulvarı No:161
38110 Kocasinan - Kayseri
Tel: 0352 245 10 50 Faks: 0352 245 10 40
[email protected] www.kalder.org
TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
ÇOSB İsmetpaşa Mh. Fatih Bulvarı
No:6 Kapaklı - Çerkezköy - Tekirdağ
Tel: 0535 499 03 78 Faks: 0216 518 42 86
[email protected] www.kalder.org
www.facebook.com/turkiyekalitedernegi
www.plus.google.com/+kalder
www.twitter.com/kalitedernegi
www.slideshare.net/TurkiyeKaliteDernegi
www.linkedin.com/company/kalder
www.instagram.com/turkiyekalitedernegi
İZMİR
Halit Ziya Bulvarı N:52
Kat:1 D:102 Pasaport - İzmir
Tel: 0232 482 30 70 Faks: 0232 482 08 40
[email protected] www.kalder.org
www.youtube.com/kalitedernegi
www.pinterest.com/kalitedernegi
Download

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU