DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONU VE AMAÇ:
Yarışmanın konusu, DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın ilçenin coğrafi konumu, tarihi ve
kültürel yapısı ile ilçenin yapısını kamuoyunda daha kolay tanınmasını sağlayabilen özelliklere sahip yeni bir
logo tasarımı, yarışmanın konusudur.
Doğubayazıt Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak özgün logonun tasarlanmasıdır.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar kavramsal yaklaşım, tasarım
bütünlüğü ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımda, “Doğubayazıt Belediyesi” yazısı
kullanılacaktır. Tasarım tipografik temelli bir düzenleme, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge
ve/veya bunların bileşiminden oluşabilir.
LOGONUN KULLANIM ALANLARI :
Yarışma sonucunda seçilecek logo tasarımı Doğubayazıt Belediyesi’nin tanıtımına yönelik
etkinliklerde,Belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım
filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne
alınmalıdır.
KİMLER KATILABİLİR:
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında amatör-profesyonel tüm
sanatçılara/tasarımcılara açıktır. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir.
Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul
edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak olan tasarımların özgün olmaları, başka kurum ve kuruluş
logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır.
Yarışmaya katılmak için Doğubayazıt Belediyesi tarafından hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru
olarak doldurularak, logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir.
LOGO BOYUT VE ÖZELLİKLERİ :
Her tasarım A4(21 x 29,7cm ) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15cm’yi geçmeyecek
şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı
25 mm.den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb.
malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye
yüklenmiş 300dpi Postscript olarak, Freehand, lllustrator, Corel Draw, vb. program formatlarında ve ayrıca
300dpi ipg olarak teslim edilmelidir. Yarışma sonucunda katılan tasarımların çıktıları iade edilmeyecektir.
LOGOLARIN İŞARETLENMESİ :
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece
harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön
yüzünde de yer almalıdır. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayrıcı bir işaret bulunamaz. Bu
tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
LOGOLARIN GÖNDERİLMESİ :
Logolar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek, şekilde paketlenip, 15/07/2014 günü saat 17:00’ye
kadar aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Postadaki gecikme ve hasardan Doğubayazıt Belediyesi sorumlu değildir.
YARIŞMA SEKRETERYASI :
Doğubayazıt Belediyesi Basın Yayın Birimi
Adres : Doğubayazıt Belediyesi Çiftepınar Mah. Belediye Cad. No:7 DOĞUBAYAZIT/AĞRI
TLF:04723121706-6403
E-mail: [email protected]
[email protected]
LOGO HAKLARI :
Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan logoların telif ve yayın hakları Doğubayazıt
Belediyesine ait olacak ve Belediye bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü
edilen çalışmalar Doğubayazıt Belediyesi tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve
Doğubayazıt Belediyesi arşivine girecektir.
Seçici kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile,
süresiz olarak Doğubayazıt Belediyesi’ne verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu,
gerekirse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma,temsil, umuma
iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Doğubayazıt Belediyesi’ne izin /muvafakat
name verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve
logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra’da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya,
çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
Doğubayazıt Belediyesi, logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel
ödemeyecektir.
Logo yarışmasında ödül almayan tüm çalışmalarda Doğubayazıt Belediyesi arşivine girecektir.
ÇALIŞMANIN AÇIKLAMASI:
Tasarımcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama,
çalışmayla beraber ayrı bir A4 kağıda yazılıp verilebilir.
YARIŞMA TAKVİMİ :
Yarışma Başlangıç Tarihi :20/05/2014
Yarışma Son Başvuru Tarihi :15/07/2014
DEĞERLENDİRME :
Seçici Kurulun Değerlendirmesi : 16-17-18/07/2014
Sonuçların İlan Edilmesi : 21/07/2014
Ödül Töreni : 23/07/2014
SEÇİCİ KURUL :
Murat Rohat ÖZBAY
Doğubayazıt Belediyesi Başkanı
Harun DURSUN
Mimar
Musa TEYMUR
Halis DÖNDER
İdris GÜL
Sezai KOKALP
Emin AKBUDAK
Heykeltraş Ressam
Tarihçi
Basın Yayın Sorumlusu
Belediye Meclis Üyesi
Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu
*** Seçici kurul kararlarını oy birliği ile alır.
ÖDÜLLER :
Birincilik Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon Ödülü : 500 TL(2 adet)
Doğubayazıt Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm
maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.
Adı Soyadı
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ
KATILIM FORMU
Rumuz :…………………………………………………………………………………………..
Adı Soyadı :………………………………………………………………………………………
TC Kimlik No :……………………………………………………………………………………
Doğum Tarihi : …….
/
/
Okulu :…………………………………………………………………………………………….
Adres :…………………………………………………………………………………………….
Ev Telefonu : 0 ( )………………………………………………………………………………
İş Telefonu : 0 ( )………………………………………………………………………………
Cep Telefonu : 0 ( )………………………………………………………………………………
e-mail : …………………….. @...................................................................................................
Tarih : …………….. /……………… /……………….
İmza :………………………………………………………………………………………………
Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve üzerinde yalnızca rumuzunuzun yazılı olduğu bir zarfa
konacaktır. Zarf, kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.
Download

Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında