OTUZ ÜCÜNCÜ
GRAFİK ÜRÜNLER SERGİSİ
KATILIM FORMU
23 EKİM 30 KASIM
2014
SERGİ YERİ VE SÜRESİ
AD-SOYAD
Marmara Üniversitesi
Cumhuriyet
Müzesi Galerisi
İshakpaşa Mahallesi
At Meydanı Sokak, No: 1
Sultanahmet, İstanbul
23 Ekim-30 Kasım 2014
POSTA ADRESI
E-POSTA ADRESI
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
SERGI TAKVIMI
SON KATILIM
19 Eylül 2014, Cuma
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
ÖDÜL TÖRENI VE AÇILIŞ
23 Ekim 2014, Perşembe
SERGI KAPANIŞ
30 Kasım 2014, Pazar
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
İşler, en geç
19 Eylül 2014 Cuma akşamı
saat 17:00’ye kadar
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
GRAFIKERLER MESLEK KURULUŞU
Ortaklar Caddesi
Bahçeler Sokak 17/4
Mecidiyeköy 34394
İstanbul
T 0212 267 27 58
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
İŞLERİN TESLİMİ
NO
NO
IŞIN ADI
IŞIN ADI
KATEGORI
KATEGORI
NO
IŞIN ADI
KATEGORI
NO
ADI
KATEGORI
adresine posta ile
ya da elden teslim edilir.
KATILIM ÜCRETİ
GMK ÜYESI OLAN
TASARIMCILAR
GMK ÜYESI OLMAYAN
TASARIMCILAR
50 TL
100 TL
Başlıklı kâğıt, zarf, kartvizit dalı
dışındaki çok parçalı ve dizi
oluşturan işler
GMK ÜYESI OLAN
TASARIMCILAR
GMK ÜYESI OLMAYAN
TASARIMCILAR
65 TL
130 TL
YARIŞMADA ve SERGİDE
YER ALACAK KATEGORİLER
TASARIMCILAR YARIŞMALI VE YARIŞMASIZ OLARAK
TÜM KATEGORILERE KATILABILIRLER.
Açıkhava Grafik Tasarımı
Afiş Tasarımı
KÜLTÜREL/SOSYAL
Afiş Tasarımı
TICARI
Satış ve Reklam Malzemesi
P.O.P. TASARIMI
Sergiye katılmak için GMK üyesi olma
koşulu aranmaz.
Sergiye, Mayıs 2013 tarihinden
itibaren sadece basılmış ve
uygulanmış işler kabul edilir. Logo,
basın/dergi ilanı, basın kampanyası,
çevre grafiği, sergileme tasarımı,
web sitesi, kurumsal kimlik tasarımı
dışında hiçbir kategoride maket ve
dijital çıkış kabul edilmeyecektir.
Basın Kampanyası
Tasarımcılar, söz konusu işleri CD’ye
kaydedilmiş olarak da göndermelidir.
(CD’YE KAYDEDILMIŞ IŞLERIN TÜMÜNÜN LOGOLAR
DERGI/GAZETE
DAHIL A5 ÖLÇÜSÜNDE 300 DPI ÇÖZÜNÜRLÜKTE
Ambalaj Üzeri Grafik Tasarım
Başlıklı Kâğıt, Zarf, Kartvizit Tasarımı
Broşür/Katalog Tasarımı
CD/Plak Kapağı Tasarımı
Dergi Kapağı Tasarımı
Direct Mail/Flyer Tasarımı
Faaliyet Raporu Tasarımı
İlan Tasarımı
DERGI/GAZETE
İllüstrasyon
Kitap Kapağı Tasarımı
Kitap Tasarımı
Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tasarımı
Logo Tasarımı
Menü Tasarımı
Sergileme Tasarımı
Süreli Yayın Tasarımı
Takvim/Ajanda Tasarımı
Tanıtım Eşyası Üzeri Grafik Tasarımı
Tasarım Devamlılığı ve Grafik Uygulama
TIFF VEYA PHOTOSHOP EPS BELGESI OLMASI
KATEGORILERI
Tebrik Kartı/Davetiye Tasarımı
Tipografi
T-shirt Tasarımı
Web Sitesi Tasarımı
Çeşitli
KAZANDIĞI PARA ÖDÜLLERININ %20’SI
Sergiye kurumsal olarak katılınamaz.
Ancak birey olarak katılınabilir. Firma,
kurum ve grup adı altında gönderilen
işler sergi dışı bırakılır.
6’dan fazla görsel konulmamalı, PDF
gönderilmemelidir. Sergi katılım
formunda yer alan her bir ürün için
3 adet künye etiketi doldurulmalı; biri
ürüne iliştirilmeli, diğer 2’si ürünün
gönderildiği zarfın/paketin içine
konulmalıdır. KÜNYE ETIKETLERI WWW.GMK.
ORG.TR ADRESINDEN TEMIN EDILEBILIR. Etiketler
sitede yayınlanan boyutta 1/1 çıkış
alınmalıdır. Etiketler Helvetica yazı
karakteri kulanarak, maksimum 10 pt
büyüklüğünde doldurulmalı ve beyaz
kağıda çıkış alınmalıdır.
Sergiye katılan işler özellikleri gereği
birden fazla kategoriye katılabilir.
Örneğin, basın ilanı dalında sergiye
katılan bir ürünün üzerinde yer alan
illüstrasyon, ayrıca katılım ücreti
ödemek koşuluyla illüstrasyon dalında
da sergilenebilir.
Özgün olmadığı belirlenen işler Jüri
ve Yönetim Kurulu tarafından sergi
dışı bırakılır. Ödül kazandıktan sonra
söz konusu ürünün alıntı olduğu
belirlenirse, GMK Yönetim Kurulu,
ödülün geri alınması ve durumun
üyelere bildirilmesi yoluna gider.
OLMAYAN KATILIMCILARIN ÖZEL ÖDÜL
KAZANMASI HALINDE KENDILERINE
YALNIZCA ÖDÜL BELGESI VERILECEK,
SERGIYE KATILMAK ISTEYEN
GMK ÜYELERININ, ÖNCEKI YILLARA AIT
AIDAT BORÇLARINI ÖDEMIŞ OLMALARI
GEREKMEKTEDIR. (İŞLERIN TESLIMI
SIRASINDA DA ÖDENEBILIR.)
KATILIM KOŞULLARINA UYGUN,
Sergileme Tasarımı ve Açıkhava
kategorisinde yer alması istenen işler
için A3 boyutunda fotoğraf baskısı ya
da renkli çıkış alınması gerekir.
UYGULANMIŞ HER ÜRÜN SERGILENIR.
Açıkhava kategorisinde sergilenmesi
istenen işlerin A3 fotoğraf baskısı
veya bu boyutlara yakın prova baskısı
gerekmektedir. Bu ebadı geçen işler
sergiye konulmayacaktır.
IŞLER SERGI DIŞI BIRAKILABILIR.
ANCAK SERGI MEKANININ YETERLI
OLMADIĞI DURUMLARDA,
KATILIM FORMUNDAKI SIRAYA
GÖRE EN SONDAN BAŞLAYARAK
Bir dizi oluşturan işler, katılım
ücretlerinin ödenmesi koşuluyla tek
bir etiketle yarışabilir. ÖRNEĞIN: BASIN
GMK YARIŞMA VE SERGI KONUSUNDA
DEĞIŞIKLIK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
SERGIYE KATILAN HER TASARIMCI
BU KOŞULLARI KABUL ETMIŞ SAYILIR.
KAMPANYALARI, DIZI KITAP KAPAKLARI, DERGI
KAPAKLARI, DIZI AMBALAJLAR...
Tipografi kategorisinde sergilenecek
çalışmalar uygulandıkları mecra
ile birlikte gönderilmelidir. İşin
boyutunun büyük olması halinde
işin kendisi ve uygulanan mecranın
fotoğrafı A3 olarak gönderilir.
GÖNDERİ KOŞULLARI
İşler her farklı dal için ayrı ayrı zarflara
konulur, her zarfın üstüne katılınan
kategorinin ve katılımcının adı yazılır.
Tüm zarflar, üzerinde katılımcının
adı yazılı olarak zarar görmeyecek
şekilde tek bir ambalaj içinde teslim
edilir. İşler kesinlikle paspartusuz
ve herhangi bir malzemeye
yapıştırılmadan teslim edilir.
DERNEĞE AKTARILACAKTIR. ÜYE
PARA ÖDÜLÜ DERNEĞE AKTARILACAKTIR.
Logo tasarımı dalında logo, 21x21 cm
boyut içinde, uzun kenarı 10 cm’yi
geçmeyecek şekilde siyah-beyaz ve
renkli olarak iki ayrı şekilde gönderilir.
Bu dalda gönderilecek tüm işlerde
künyenin açıklama bölümüne faaliyet
alanının doldurulması zorunludur.
GEREKMEKTEDIR.) Çok sayfalı işlerde
BROŞÜR/KATALOG, FAALIYET RAPORU, KITAP,
MENÜ, SÜRELI YAYIN, TAKVIM/AJANDA
GMK ÜYESI OLAN KATILIMCILARIN
KATILIM KOŞULLARI
ANA SPONSOR
MAIN SPONSOR
IŞBIRLIĞI ILE
IN COLLABORATION WITH
Jüri üyeleri, gerekli görüldüğünde
sergiye katılan işlerin kategorilerini
değiştirebilir.
Bir dalda ödül değerlendirilmesi
yapılabilmesi için, o dalda en az 4 farklı
katılımcının iş göndermiş olması
gerekir.
MEKAN SPONSORU
VENUE SPONSOR
Sergiye katılan işler ve CD’ler geri
verilmez.
Katılım koşullarına uymayan,
yıpranmış, solmuş, yırtılmış olarak
teslim edilen; sergi kalitesini
zedeleyecek nitelikte bulunan işler
sergi dışı bırakılır.
Sergide yarışmasız bölümde yer almak
isteyen katılımcılar künye etiketlerini
kırmızı renk ile doldurmalıdırlar.
OFSET VE DİJİTAL BASKI SPONSORLARI
OFFSET AND DIGITAL PRINT SPONSORS
OTUZ ÜCÜNCÜ
GRAFİK ÜRÜNLER
SERGİSİ
ÖDÜLLER VE
SECİCİ KURULLAR
23 EKİM 30 KASIM
2014
GRAFİKERLER
MESLEK KURULUŞU ÖDÜLLERİ
GMK ödülleri; sergide yer alacak tüm
kategorilerde verilir. Ancak jürinin
ödüle değer bulmadığı kategorilerde
ödül verilmez. Seçici Kurullar,
yapılacak değerlendirme toplantıları
ve alınan puanlar sonucunda her
kategoride başarı ödülü alacak
işleri ve kataloğa girecek işleri
belirleyecektir.
SEÇİCİ KURUL
Ali Batı GRAFIK TASARIMCI, GMK ÜYESI
Cem Akar TITRI FIKIR KURUCU ORTAĞI, GRAFIK
TASARIMCI, GMK ÜYESI
Emre Çıkınoğlu GRAFIK TASARIMCI, GMK
ÜYESI
Erkut Terliksiz GRAFIK TASARIMCI, GMK ÜYESI
Hakkı Mısırlıoğlu YARATICI YÖNETMEN,
ULTRA RPM KURUCU ORTAĞI, GMK ÜYESI
Pemra Ataç DANISKA, KURUCU ORTAK/
RABARBA,KREATIF GRUP AJANS BAŞKAN
YARDIMCISI, GMK ÜYESI
Mehmet Ali Türkmen GRAFIK TASARIMCI,
GMK ÜYESI
Mesut Kayalar YARATICI YÖNETMEN, ZEMIN
KAT TASARIM, GMK ÜYESI
Project Projects
Tolga Büyükdoğanay YARATICI YÖNETMEN,
OGILVY & MATHER
Vahit Tuna GRAFIK TASARIMCI, SANATÇI
ÖZEL ÖDÜLLER
BIKEM ÖZSUNAY 1971 yılında
VAKFI
İstanbul’da
AFIŞ ÖZEL ÖDÜLÜ doğdu. Dil
BIKEM B. ÖZSUNAY
eğitimi
VAKFI TARAFINDAN
için gittiği
VERILMEKTEDIR
Amerika’daki
Belle Terre Middle School’da
ortaokul 1. sınıfı okudu. Orta
öğreniminin devamını 19831989 yılları arasında Özel Doğuş
Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’nü
kazandı. 2 yıl süreyle grafik eğitimi
gördüğü Bilkent Üniversitesi’nden
1991 yılında Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü’ne yatay
geçiş yaptı. Bu sürede yurtdışında
katıldığı kurslarla İngilizcesini
ve Almancasını geliştirdi. 1991
yılının Haziran ayında Ofset
Yapımevi’ndeki matbaa stajının
ve Temmuz ayında Young &
Rubicam Reklamevi’ndeki ajans
stajının ardından 1992 yazında 3.
Uluslararası İstanbul Bienali’nde
Yönetmen Asistanlığı yaptı. Eylül
1993’te Terranova’da profesyonel
grafikerlik yaşantısına başladı.
Mimar Sinan Üniversitesi Grafik
Bölümü’nde son sınıf öğrencisi iken
elim bir trafik kazası sonucu 19
Aralık 1993’te 22 yaşında aramızdan
ayrıldı.
ECZACIBAŞI
YILIN GENÇ
GRAFIK
TASARIMCISI
ÖDÜLÜ
1978 yılında
kurulan Dr. Nejat
F. Eczacıbaşı
Vakfı’nın kuruluş
DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI belgesinde
amaçları,
TARAFINDAN
VERILMEKTEDIR
Türkiye’nin
ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunmak, bilimsel araştırmaları
desteklemek, Türk kültür ve
sanatını korumak ve geliştirmek,
Türk eğitimine ve köy kalkınmasına
yardımda bulunmak, biçiminde
belirleniyor. Vakıf, amaçları
doğrultusunda, “Modern Türk
Resim Koleksiyonu” düzenliyor,
çeşitli sanat kollarında yayınlar
yapıyor, müzik alanında olağanüstü
yetenekli genç sanatçıların
yurtdışındaki virtüözlük
öğrenimlerine katkıda bulunuyor.
İstanbul ve İzmir’deki Eczacıbaşı
okulları başta olmak üzere, ilk ve
orta öğretim kuruluşlarıyla bilimsel
araştırma kurumlarına destekler
sağlıyor.
Seçici kurulun oylamaları sonucu
birbirinden farklı işlerle en çok ödülü
alan 30 yaşını aşmamış tasarımcıya
verilir.
ÖZEL ÖDÜL SEÇICI KURULU
Hakkı Mısırlıoğlu YARATICI YÖNETMEN,
* YALNIZCA SAIT MADEN TIPOGRAFI ÖZEL ÖDÜLÜ
ULTRA RPM KURUCU ORTAĞI, GMK ÜYESI
KATEGORISINDE JÜRI ÜYESI
Mehmet Ali Türkmen GRAFIK TASARIMCI,
** YALNIZCA ŞULE SÖNMEZ İLLÜSTRASYON
GMK ÜYESI
Osman Tülü* GRAFIK TASARIMCI, GMK
YÖNETIM KURULU ÜYESI
Sadık Karamustafa GRAFIK TASARIMCI,
GMK ÜYESI
Savaş Çekiç GRAFIK TASARIMCI, GMK ÜYESI
Sermet Tolan** OFSET YAPIMEVI YÖNETIM
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, BASEV YÖNETIM
KURULU BAŞKANI
Tevfik Barın*** BARIN AILESI TEMSILCISI
Yurdaer Altıntaş GRAFIK TASARIMCI, GMK
ÜYESI
ÖZEL ÖDÜLÜ VE BASEV IHAP HULUSI AFIŞ ÖZEL
ÖDÜLÜ KATEGORISI’NDE JÜRI ÜYESI
*** YALNIZCA EMIN BARIN LOGOTAYP ÖZEL
ÖDÜLÜ KATEGORISINDE JÜRI ÜYESI
EMIN BARIN
LOGOTAYP
ÖZEL ÖDÜLÜ
1913’de Bolu’da
doğdu. İlk ve
orta öğrenimini
BARIN AILESI
burada
TARAFINDAN
tamamladıktan
VERILMEKTEDIR
sonra İstanbul
Erkek Öğretmen Okulu sınavını
kazandı. 1934’te Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ne
girdi. Güzel Sanatlar Akademisi
Türk Süsleme Bölümü’nde Hat dersi
ve Klasik Türk Ciltleri üzerine bilgi
aldıktan sonra Almanya’ya gitti.
Ciltçiliği Okulu’nda bir yıl çalıştı.
Hazırladığı Olimpiyat kitabı Hamburg
Kitap Sergisi’nde birincilik ödülünü
kazandı. Leipzig’de kitapçılık ve
matbaacılık üzerine ihtisasını
tamamladıktan sonra yurda
dönüp Milli Eğitim Basımevi’nde
teknik büro şefi oldu. 1946’da
Milli Eğitim Bakanlığı’nca madeni
paraların yazılarını yazmakla
görevlendirildi. Atatürk’ün
Dolmabahçe Sarayı’ndaki İstanbul
Nutku, Anıtkabir’deki Gençliğe
Hitabı, Onuncu Yıl Nutku, On kulenin
kuşak ve kitabe yazıları gibi bir
çok eser onun tarafından yazıldı.
Anıtkabir için süslemeli altın imza
defterini hazırladı. Uluslararası bir
çok sergiye de katılan Barın, 1983’te
Kültür Bakanlığı’nın Şükran ve
Güzel Sanatlar Akademisi’nin 40. Yıl
Hocalık Ödüllerini aldı. 1987 yılında
aramızdan ayrıldı.
ÖZEL ÖDÜLLER
İHAP HULUSI
AFIŞ
ÖZEL ÖDÜLÜ
1898’de
Kahire’de
doğan İhap
Hulusi, ilk ve orta tahsilini buradaki
İngiliz okullarında tamamladı.
1920’de resim eğitimi almak
üzere Almanya’ya gitti. Münih’te
Haimann Schule Atölyesi’nde üç
yıl çalıştı. Ardından Kuntsgewerbe
Schule’de tahsilini tamamlayarak
yurda döndükten sonra Akbaba
Dergisi’nde Münif Fehim ve
Ramiz ile birlikte çalıştı. 1929’da
İstanbul’da kendi atölyesini
kurdu. En çok bilinen işleri olan
Kulüp Rakısı etiketi ve Atatürk’ün
siparişi üzerine hazırladığı Alfabe
kapağının yanı sıra başta Ziraat
Bankası ve İş Bankası olmak üzere
birçok banka ile Türk Hava Kurumu,
Kızılay, Yeşilay, Tariş, Zirai Donanım
Kurumu gibi birçok özel kuruluşa
çeşitli çalışmalarıyla hizmet verdi.
Teyyare Piyangosu (bugünkü
adıyla Milli Piyango) İdaresi ve
Tekel İdaresi için uzun yıllar çalışan
İhap Hulusi, bu süreçte yabancı
firmalara yaptığı çalışmalarla
yurtdışında da adını duyurdu.
Arapça, Almanca, İngilizce ve
Fransızca bilen İhap Hulusi, 1986
yılında İstanbul’da hayata gözlerini
yumdu.
SAIT MADEN
TIPOGRAFI
ÖZEL ÖDÜLÜ
1931’de
Çorum’da
doğdu. 1949–55
TIPOGRAF TARAFINDAN
yıllarında İDGSA
VERILMEKTEDIR
Resim Bölümü,
Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde
okudu. Grafik tasarıma 1957’de
yan bir uğraş olarak başlamıştı;
1960’tan sonra bu alana yöneldi.
8000 kadar kitap ve dergi kapağı,
500 dolayında logo tasarladı;
kullandığı yazıtiplerinin bir
bölümünü de tasarladı. 1958–63
yıllarındaki “Basın Ressamlığı”ndan
sonra 1964’te
kendi atölyesini kurdu. Vizyonu
sayesinde tasarım dünyasının
gelişimi ve örgütlenmesi için öncü
çalışmalarda bulundu. 1969’da
Grafik Sanatçıları Derneği’nin
kurucularından oldu, başkanlığını
yaptı. Türkiye’deki grafik tasarıma
bir geçmiş arama çabasıyla,
1979’da alanında bir ilk olan grafik
tasarım tarihi yazımı üzerine
araştırmalarda bulundu. 1990’da
yayımladığı “Simgeler” adlı kitabı,
logo tasarımı alanındaki ilk yayındı.
Yayıncılıkta grafik tasarımın
önemini kabul ettirdi. Türkiye’nin
ilk modernlerindendi; yani hem bu
topraklardan, hem de dünyalıydı.
Onun için çağdaş tipografi anlayışını
Türk grafik tasarımına getiren
tasarımcı demek hakbilirlik olur.
60 yıllık kariyerinde grafik tasarım,
resim, şiir ve çeviri gibi farklı
alanlarda benzersiz bir verimlilik
ve yetkinlikle üretti; ulusal ve
uluslararası ödüller aldı. 2013’te,
82 yaşındayken vefat etti.
ŞULE SÖNMEZ
İLLÜSTRASYON
ÖZEL ÖDÜLÜ
1949’da
Zonguldak’ta
doğdu. 1972
SERMET TOLAN
yılında İstanbul
TARAFINDAN
Devlet Güzel
VERILMEKTEDIR
Sanatlar
Akademisi’nin “Seyir ve Görüntü
Sanatları Bölümü”nü bitirdi. Stajını
Kenter Tiyatrosu’nda Dekoratör
olarak yaptı. 1973 yılından sonra
Ses ve İstanbul Reklam ajanslarında
çalıştı. Şule Sönmez’in illüstrasyon
ve afiş çalışmaları sanat hayatında
önemli yer tutuyor. Filistin Kurtuluş
Örgütü için hazırladığı “Devrim’in
15. Yıldönümü” afişi uzun süre
Beyrut sokaklarında asılı kaldı.
Sönmez, animasyon ve karikatür
çalışmaları da yaptı ancak tiyatro
dekoru üzerine çalışmak onun en
büyük arzusuydu. Aniden gelişen
bir rahatsızlık sonucu 1986 yılında
yaşama veda etti.
TÜYAP
KITAP KAPAĞI
ÖZEL ÖDÜLÜ
TÜYAP Tüm
Fuarcılık Yapım
Anonim Şirketi,
TÜYAP FUARCILIK
1979 yılında
A.Ş. TARAFINDAN
kurulmuştur.
VERILMEKTEDIR
Faaliyetlerini,
yurtiçinde değişik sektörlerdeki
mal ve hizmetleri, yurtdışında
ülkemiz ihraç işlerini tanıtmak
amacı ile fuarlar hazırlamak ve
sahip olduğu fuar merkezlerini
yurtiçinden ve yurtdışından
meslektaşlarına kiralamak yolu
ile sürdürmektedir. Türkiye’de
fuarcılık sektörü TÜYAP ile birlikte
düzenli bir ticari faaliyet olarak
ülkenin gündemine girmiştir.
Kuruluşundan bu yana hazırladığı
595’i aşkın yurtiçi ve 27 ülkede 79
yurtdışı fuar ile yaklaşık 112.000
firmaya hizmet vermiştir ve
Türkiye’de kendi fuar merkezine
sahip tek fuarcılık kuruluşudur.
TS-EN-ISO-9001-2000 şartlarına
uygun kalitede sistem belgesine
sahip olan TÜYAP, Türkiye Fuar
Yapımcıları Derneği’nin de
kurucusu olup kurulduğu günden
bugüne derneğin başkanlığını
yürütmektedir. Bunların yanı sıra
dünyada Uluslararası Fuarlar
Birliği UFI’nin kurumsal üyesi, ICCA
Uluslararası Kongre ve Toplantı
Derneği’nin üyesi ve kendi ülkesini
başka ülkelerde tanıtmaya
yetkili fuarcılık kuruluşlarının
dünyadaki örgütü INTEREXPO’nun
tek Türk üyesidir ve iki dönem bu
örgütün Dünya Başkanlığı görevini
üstlenmiştir.
Download

OTUZ ÜCÜNCÜ GRAFİK ÜRÜNLER SERGİSİ