T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
“ESKİ ALBÜMLERDE MUĞLA”
(13 İLÇESİ İLE MUĞLA)
DÜZENLEYEN KURUM: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMAÇ:
Geçmişten günümüze Muğla ili sınırları içerisinde çekilmiş, Muğla sakinlerinin ya da Muğla’yı ziyaret
edenlerin kişisel arşivinde bulunan tüm fotoğrafları gün yüzüne çıkarıp, ortaya çıkan fotoğrafları dijital
ortamda saklayarak arşivlemek, gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda dijital olanaklar yardımı ile
kültürel değerlerimize ulaşımı kolaylaştırmak.
KATILIM KOŞULLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Katılım ücretsizdir.
Her katılımcı istediği sayıda eserle katılabilir.
Muğla ili sınırlarında çekilmiş olmalıdır.
Fotoğraflar 2000 yılından önce çekilmiş olmalıdır.
Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndermelidir.
Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve yaklaşık olarak ne zaman çekildiği belirtilmelidir.
Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların telif haklarının tümüyle kendisine ait olduğunu, Muğla ili sınırları
içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
KULLANIM HAKLARI:
1. Katılımcı, gönderdiği tüm fotoğrafların; Muğla Büyükşehir Belediyesi yayınlarında eser sahibinin ve
eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
2. Kullanım hakları Muğla Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır.
3. Katılımcı gönderdiği tüm eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, sosyal ortamlarda umuma iletim ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi izin/muvafakatname verdiğini
kabul eder.
4. Kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi
herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
BASIM – YAYIM:
Katılımcı projenin tamamlanması sonrası Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu projeye
katılan fotoğraflara ait en az 100 (yüz) adet fotoğrafın yer alacağı albümün basımı, yayımı, çoğaltılması
ve fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlenmesi halinde temsil haklarının kullanılması hakkında MUĞLA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ ne muvafakatname verdiğini kabul eder.
FOTOĞRAF GÖNDERİMİ
1. Fotoğraf gönderimi 3 şekilde yapılabilir.
a) Tarama: Min. 600dpi olacak şekilde taranarak,
b) Tarama Stantlarında Başvurarak: Aşağıdaki listede yer alan yer ve zamanlarda
kurulacak stantlarımıza fotoğraflarınızla birlikte başvurabilirsiniz.
c) Yukarıdaki imkânlara sahip olmayan katılımcılar, eski fotoğraflarını mümkün olan en
yüksek çözünürlükte ve yansıma olmayacak şekilde dijital fotoğraflayarak
katılabilirler. Seçici kurulun arşive almak istediği fotoğrafların sahibiyle iletişime
geçilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Teknik Ekibi çalışanları adres ziyareti yapıp
fotoğrafları yüksek çözünürlükte tarayacaklardır.
2. Fotoğraf Gönderimi: Fotoğrafların boyutu 15 MB’ı geçmeyecek şekilde gönderilmelidir.
3. Fotoğraflar eskialbü[email protected] adresine gönderilecektir.
4. Aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde stantlarımız kurulacak olup gerekli başvurular
yapılabilecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
1.
Proje katılımcıları şartnamede belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
2.
Şartname esaslarını ihlal eden katılımcılar kazanılmış tüm haklarından mahrum
olacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
DALAMAN
KAVAKLIDERE
BODRUM
KÖYCEĞİZ
MİLAS
YATAĞAN
MENTEŞE
ULA
DATÇA
KÖYCEĞİZ
FETHİYE
ULA
DALAMAN
FETHİYE
DATÇA
SEYDİKEMER
MİLAS
YATAĞAN
MARMARİS
BODRUM
BODRUM
SEYDİKEMER
FETHİYE
MENTEŞE
MARMARİS
ORTACA
4 ŞUBAT PERŞEMBE
5 ŞUBAT CUMA
6 ŞUBAT CUMARTESİ
8 ŞUBAT PAZARTESİ
9 ŞUBAT SALI
10 ŞUBAT ÇARŞAMBA
11 ŞUBAT PERŞEMBE
12 ŞUBAT CUMA
13 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15 ŞUBAT PAZARTESİ
16 ŞUBAT SALI
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18 ŞUBAT PERŞEMBE
19 ŞUBAT CUMA
20 ŞUBAT ÇARŞAMBA
22 ŞUBAT PAZARTESİ
23 ŞUBAT SALI
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA
25 ŞUBAT PERŞEMBE
26 ŞUBAT CUMA
27 ŞUBAT CUMARTESİ
29 ŞUBAT PAZARTESİ
1 MART SALI
2 MART ÇARŞAMBA
3 MART PERŞEMBE
4 MART CUMA
KAPALI PAZAR YERİ
BELEDİYE ÖNÜ
TURGUT REİS
PAZAR YERİ
CUMHURİYET CAD.
OTOGAR ALT SOKAĞI
PAZAR YERİ-İŞ HANI
BELEDİYE ÖNÜ
VATAN CAD.
PAZAR YERİ
BEŞKAZA MEYDANI VEYA BELEDİYE ÖNÜ
BELEDİYE ÖNÜ
KAPALI PAZAR YERİ
BEŞKAZA MEYDANI VEYA BELEDİYE ÖNÜ
VATAN CAD.
BELEDİYE ÖNÜ
CUMHURİYET CAD.
OTOGAR ALT SOKAĞI
19 MAYIS GENÇLİK MEYDANI
YOKUŞBAŞI
TURGUT REİS
BELEDİYE ÖNÜ
BEŞKAZA MEYDANI VEYA BELEDİYE ÖNÜ
PAZAR YERİ-İŞ HANI
19 MAYIS GENÇLİK MEYDANI
PAZAR YERİ
PROJE TAKVİMİ:
Projenin Başlangıç Tarihi
Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Toplantısı
Fotoğrafların Düzenlenmesi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi
: 18 Ocak 2016
: 04 Mart 2016 saat 17.00
: 11 Mart-19 Mart 2016
: 19 Mart- 26 Mart 2016
: 21 Mart 2016 (http://www.mugla.bel.tr)
: 28 Mart 2016
SEÇİCİ KURUL:
Seçici Kurul en az beş üye ile toplanır.
ÖDÜLLER:
1. Hasan ÖNKAŞ Belgesel Fotoğraf Ödülü: Seçici Kurul Tarafından Muğla ilinin Kültürel ve
Sosyal özelliklerini belgeleme özelliğine sahip fotoğraflar içerisinden verilecek ödül. 3 Adet.
DSLR fotoğraf makinesi
2. Fotoğrafları kurul onayından geçmek kaydıyla, her ilçeden en çok fotoğraf gönderen
katılımcıya: 13 Adet Dijital Fotoğraf Çerçevesi
3. Muğla ili sınırlarında çekilmiş en eski 3 fotoğrafa, gönderilen fotoğrafın renklendirilmiş
büyük baskısı. 3 adet
T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
“ESKİ ALBÜMLERDE MUĞLA”
(13 İLÇESİ İLE MUĞLA)
BAŞVURU FORMU
Proje Sekreteryası:
Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. No:45
48000 Menteşe/MUĞLA
Tel: 444 48 01
İletişim ve etkinlik bilgileri için
E-mail : [email protected]
Tel
: (0252) 212 18 86
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Eski Albümlerde Muğla (13 İlçesi İle Muğla)
Şartnamesi” nin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini okuduğumu aynen kabul
ve beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.
KATILIMCININ
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
Adresi
:
:
:
:
Ev Telefonu
:
İş Telefonu
:
Cep Telefonu
:
E-mail
:
Tarih
:
Gönderilen Fotoğraf Sayısı :
İmza
:
Download

tc muğla büyükşehir belediye başkanlığı