ORGANIZACIJA
SPECIJALNIH
DOGAĐAJA
8. nedelja
Rekapitulacija prethodne nedelje
• Koje su osnovne faze u upravljanju rizicima u specijalnim događajima?
Identifikacija
rizika
Procena
rizika
Bavljenje
rizicima
Praćenje
rizika
• Koje su dimenzije rizika u specijalnom događaju?
Rizik = F (verovatnoća ostvarivanja, uticaj na poduhvat)
• Nabrojati vrste i tipove rizika u specijalnim događajima.
Vrste:
finansijski, pravni, tehnološki, organizacioni, sigurnosni, iz okruženja…
Tipovi: rizici, hazardi (tip A, B i C)
Specijalni događaji u toku nedelje
• Koncert Tonija Cetinskog u Kombank Areni
• Izložba „Neo N.O.B.“ u Muzeju istorije Jugoslavije
• 28. Međunarodni sajam zimske sportske opreme,
turizma i rekreacije
• Muzičko-scenski
scenski nastup Dragana Jovanovića
MARKETING
SPECIJALNIH
DOGAĐAJA
Uvod
Koji je jedan od najvećih rizika u organizaciji specijalnog događaja?
- Da ne dođu posetioci!
Uvod
Šta će se dogoditi ako restoran ne bude pun jedne večeri?
X
Uvod
Šta će se dogoditi ako na koncert ne dođe dovoljan broj posetilaca?
Naručilac i organizator će biti „u kanalu“.
Uvod
Da li to važi za sve tipove specijalnih događaja?
• Donatorsko veče
- neće biti sakupljeno dovoljno novca
• „Očistimo Srbiju“
- neće
eće doći do širenja ekološke svesti
• Izlet za zaposlene
- neće
eće doći do stvaranja osećaja zajedništva
• Koncert
- neće
eće se ostvariti planirani profit
…
U svakom slučaju, neće se ispuniti cilj specijalnog događaja.
Specifičnosti marketinga specijalnih događaja
• Specijalni događaji najčešće podrazumevaju kombinaciju robe i usluga
• Usluge pružene na specijalnim događajima su:
− neopipljive
− neodvojive
− varijabilne
− prolazne
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Definisanje ključnih vrednosti
• Specijalni događaj posetiocu, između ostalog, može da ponudi:
- novo iskustvo
- zabavu
- poučno iskustvo
- uzbuđenje
- Priliku za upoznavanje drugih ljudi
- Priliku za kupovinu različitih stvari
- Jelo i piće
- Priliku za izlazak uz povoljnu cenu
- Mogućnost da se vidi nešto jedinstveno
…
• Diferencijacija u odnosu na druge događaje koji nude slične vrednosti
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Identifikacija ciljnih grupa (segmentacija)
• Određivanje profila posetioca specijalnog događaja
• Da li može postojati više ciljnih segmenata za jedan događaj?
- Naravno!
• Zbog toga je neophodno izvršiti segmentaciju ciljnog tržišta
Primer: Wimbledon
Ljubitelji vrhunskog tenisa
Oni koji vole ekskluzivne događaje i žele da budu
viđeni na njima
Poštovaoci britanske tradicije i kulture
Primer: Belgrade Foam Fest
Ljubitelji dobre muzike
Ljubitelji žurki dobrog provoda
Ljubitelji vizuelnog spektakla
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Izrada plana
zadovoljenja
potreba
posetilaca
Izrada plana zadovoljenja potreba posetilaca
povezivanje ključnih vrednosti (šta specijalni događaj nudi)
i
potreba
otreba ciljne grupe (šta posetioci žele)
Napomena: ovo je potrebno uraditi za svaki od ciljnih segmenata!
Primer: Wimbledon
Dovođenje najboljih svetskih tenisera na turnir
Pozivanje javnih i poznatih ličnosti iz različitih oblasti
Bela oprema, jagode sa šlagom, raspored mečeva koji se
decenijama ne menja, travnata podloga, trofej
Primer: Belgrade Foam Fest
Angažovanje vrhunskih
rhunskih svetskih DJ-eva,
DJ
postavljanje
kvalitetnog ozvučenja
Topovi za penu, veliki broj mladih ljudi, trajanje žurke
do ranih jutarnjih časova
Postavljanje LED ekrana, lasera, disko kugli, dodavanje
specijalnih efekata, vatrometa
Vežba
Odrediti ključne vrednosti i ciljne grupe za sledeće specijalne događaje,
a potom napraviti plan zadovoljenja potreba njihovih posetilaca:
- Koncert Cece Ražnatović na Ušću
- Menadžerijada u Budvi
- Belgrade Fashion Week u Expo centru
- Izložba grafika Pabla Pikasa u galeriji „New
„
Moment“
- Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expozim
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Izrada plana
zadovoljenja
potreba
posetilaca
Analiza
procesa
donošenja
odluka kod
posetilaca
Analiza procesa donošenja odluka kod posetioca
• Konkurencija
• Motivacija
• Vreme
• Donošenje odluke o prisustvovanju - kupovina
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Izrada plana
zadovoljenja
potreba
posetilaca
Analiza
procesa
donošenja
odluka kod
posetilaca
Određivanje
cene i
distribucija
ulaznica
Određivanje cene i distribucija ulaznica
Cena:
• U skladu sa finansijskim mogućnostima ciljne grupe
• Uzimajući u obzir projektovani broj posetilaca, troškove organizacije specijalnog
događaja, planirani profit, konkurenciju i sl.
Distribucija:
• Definisanje odgovarajućeg kanala distribucije za svaki od ciljnih segmenata
• Primeri: online prodaja, prodajna mesta (Bilet
(
servis, WinWin…), kafići i klubovi,
promoteri na ulici, retail objekti (prodavnice, trafike, benzinske pumpe…),
pumpe
škole i
fakulteti, časopisi itd.
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Izrada plana
zadovoljenja
potreba
posetilaca
Analiza
procesa
donošenja
odluka kod
posetilaca
Određivanje
cene i
distribucija
ulaznica
Promocija
specijalnog
događaja
Promocija specijalnog događaja
Brendiranje (ako nije jednokratni događaj)
Oglašavanje:
• TV
• novine, časopisi
• radio
• bilbordi
• brošure, flajeri, plakati
…
Da li je internet vizuelni medij za oglašavanje?
Internet kao sredstvo za oglašavanje
Prednosti:
•
•
•
•
•
Merljivost
Mogućnost preciznog targetiranja
Odnos cene i rezultata
Viralni efekat
Primer: http://www.youtube.com/watch?v=iK-deK6B9g4
http://www.youtube.com/watch?v=iK
Nedostaci:
• Nemogućnost potpune kontrole protoka informacija
• Starije generacije ga znatno manje koriste
Vežba
Napraviti strategiju online oglašavanja za specijalni događaj koji ćete
obrađivati u okviru seminarskog rada.
Elementi koje strategija treba da sadrži:
• Ciljno tržište specijalnog događaja
• Kanali oglašavanja na internetu ka svakom od ciljnih segmenata
• Način oglašavanja na svakom od predviđenih online kanala
• Projekciju ukupnih rezultata online kampanje
• Vremenski plan i budžet
Oglašavanje na internetu - Facebook
• Upravljanje sadržajem stranice (FB Page)
Page
− sadržaj,
adržaj, oblik i vreme postavljanja materijala
• Vođenje oglasa (FB Ads)
− definisanje
efinisanje ciljne grupe, dizajn oglasa, upravljanje budžetom
• Druge aktivnosti koje podstiču viralni efekat (kvizovi, takmičenja…)
• Parametri za praćenje efekata:
− Like
− Talking about this
− Reach
Oglašavanje na internetu - Facebook
Projekcije rezultata oglašavanja na Facebook društvenoj mreži ka korisnicima iz Srbije,
u zavisnosti od mesečnog budžeta i uz adekvatno održavanje sadržaja stranice:
Suma za Facebook Ads
(mesečno)
Broj novih Like-ova
(mesečno)
Reach
(nedeljno)
Talking about this
(% od broja Like-ova)
100 €
2.000 +
120.000 +
8% +
250 €
3.000 +
200.000 +
9% +
350 €
4.000 +
250.000 +
10% +
400 €
6.000 +
300.000 +
11% +
550 €
7.000 +
350.000 +
12% +
1.250 €
16.000+
600.000 +
15% +
Oglašavanje na internetu - Google
• Bolja pozicioniranost zvaničnog sajta specijalnog događaja prilikom objavljivanja
rezultata Google pretrage
• Plaćeni oglasi koji se pojavljuju prilikom unosa odgovarajućih ključnih reči
(Google AdWords)
• Princip licitacije za ključne reči (cena zavisi od popularnosti ključne reči)
• Mogućnost objavljivanja oglasa na Google oglasnim prostorima koji se nalaze na
velikom broju sajtova
• Više informacija: http://searchengineland.com/targeting
searchengineland.com/targeting-adwords-vs-googledisplay-network-vs-programmatic-display
display-157529
Oglašavanje na internetu - Google
Search Engine:
Oglašavanje na internetu - Google
Display Network:
Oglašavanje na internetu - Google
ReMarketing:
• Najsavremeniji Google marketinški koncept
• Omogućava da se određeni multimedijalni oglasi plasiraju populaciji koja se već
informisala o specijalnom događaju, i to putem:
- zvaničnog sajta
- Facebook stranice
• Instalira se cookie,, pomoću kog se posetiocu prikazuju oglasi na bilo kom sajtu
koji je u okviru Google Display Network partnerske mreže
• Izuzetno niski troškovi (prosečan mesečni budžet u Srbiji 100 – 250 €)
Oglašavanje na internetu – ostali kanali
• Youtube
• Twitter
• Baneri na sajtovima
• Foursquare
• Blog
• Direktan e-mail
• Plaćeni tekstovi, plaćene ključne reči na sajtovima
• Aplikacije za mobilne uređaje
…
Proces marketinga specijalnih događaja
Definisanje
ključnih
vrednosti
Identifikacija
ciljnih grupa
(segmentacija)
Izrada plana
zadovoljenja
potreba
posetilaca
Analiza
procesa
donošenja
odluka kod
posetilaca
Određivanje
cene i
distribucija
ulaznica
Promocija
specijalnog
događaja
Evaluacija
marketinških
aktivnosti
Evaluacija marketinških aktivnosti
• Konstantno praćenje efekata marketinških aktivnosti
• Merenje KPI (Key Performance Indicators))
• Poređenje ostvarenih rezultata sa planiranim
• Analiza efikasnosti svakog od korišćenih kanala komunikacije (cost-benefit)
• Dokumentacija rezultata aktivnosti i stvaranje baze znanja
Hvala na pažnji!
[email protected]
Download

ORGANIZACIJA SPECIJALNIH DOGAĐAJA